Đam MỹHuyền HuyễnLinh DịVô Hạn LưuVõng Du

Hãy Nghe Trò Chơi Nói

Từ quê quán nghỉ phép trở về cao yến, phát hiện rương hành lý nhiều ra một khối ném không xong tám tay mộc chế tà Quan Âm.

Mới từ trong miếu lễ tạ thần ra tới liền rơi vào xem lạc âm hiện trường, bên tai nghe được nhắc nhở âm: Hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi ~

—— thỉnh nhất định, phải nghe theo thần minh nói.

Nhị

Mới nhất nhiệt thiếp trí đỉnh phiêu hồng ——【 kinh! Toàn cầu duy nhất thông qua Chủ Thần cấp khó khăn Chử thần rơi xuống không rõ, theo cảm kích người tin nóng Chử thần truy tức phụ đi. Đối, các ngươi không nhìn lầm, cái kia lão cẩu bức Chử thần có tức phụ nhi! 】

Tam

Cũng không làm nhân sự cao yến, đụng tới ham thích phá hư quy tắc Chử toái bích ——

Cao yến: Ta là người tốt.

Chử toái bích: Ta cũng là.

Thần minh: CNM!

Gỡ mìn:

1, khủng bố vô hạn lưu.

2, quy tắc bug công, không làm nhân sự chịu.

3, nguyên danh 《 xin nghe thần minh nói 》 hài hòa, đã sửa chữa.

Tag: Linh dị thần quái yêu sâu sắc vô hạn lưu ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cao yến, Chử toái bích ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Mộc Hề Nương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0001.mp32019-12-29 14:42
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0002.mp32019-12-29 14:43
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0003.mp32019-12-29 14:43
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0004.mp32019-12-29 14:43
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0005.mp32019-12-29 14:43
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0006.mp32019-12-29 14:43
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0007.mp32019-12-29 14:44
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0008.mp32019-12-29 14:44
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0009.mp32019-12-29 14:44
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0010.mp32019-12-29 14:45
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0011.mp32019-12-29 14:45
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0012.mp32019-12-29 14:45
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0013.mp32019-12-29 14:45
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0014.mp32019-12-29 14:46
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0015.mp32019-12-29 14:46
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0016.mp32019-12-29 14:46
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0017.mp32019-12-29 14:46
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0018.mp32019-12-29 14:46
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0019.mp32019-12-29 14:46
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0020.mp32019-12-29 14:47
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0021.mp32019-12-29 14:47
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0022.mp32019-12-29 14:47
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0023.mp32019-12-29 14:48
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0024.mp32019-12-29 14:48
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0025.mp32019-12-29 14:48
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0026.mp32019-12-29 14:48
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0027.mp32019-12-29 14:48
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0028.mp32019-12-29 14:49
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0029.mp32019-12-29 14:49
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0030.mp32019-12-29 14:49
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0031.mp32019-12-29 14:50
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0032.mp32019-12-29 14:50
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0033.mp32019-12-29 14:50
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0034.mp32019-12-29 14:51
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0035.mp32019-12-29 14:51
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0036.mp32019-12-29 14:51
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0037.mp32019-12-29 14:51
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0038.mp32019-12-29 14:52
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0039.mp32019-12-29 14:52
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0040.mp32019-12-29 14:52
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0041.mp32019-12-29 14:53
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0042.mp32019-12-29 14:53
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0043.mp32019-12-29 14:53
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0044.mp32019-12-29 14:53
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0045.mp32019-12-29 14:54
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0046.mp32019-12-29 14:54
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0047.mp32019-12-29 14:55
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0048.mp32019-12-29 14:55
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0049.mp32019-12-29 14:55
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0050.mp32019-12-29 14:55
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0051.mp32019-12-29 14:56
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0052.mp32019-12-29 14:56
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0053.mp32019-12-29 14:56
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0054.mp32019-12-29 14:57
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0055.mp32019-12-29 14:57
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0056.mp32019-12-29 14:57
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0057.mp32019-12-29 14:58
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0058.mp32019-12-29 14:58
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0059.mp32019-12-29 14:59
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0060.mp32019-12-29 14:59
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0061.mp32019-12-29 14:59
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0062.mp32019-12-29 15:00
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0063.mp32019-12-29 15:00
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0064.mp32019-12-29 15:01
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0065.mp32019-12-29 15:01
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0066.mp32019-12-29 15:01
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0067.mp32019-12-29 15:01
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0068.mp32019-12-29 15:02
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0069.mp32019-12-29 15:02
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0070.mp32019-12-29 15:02
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0071.mp32019-12-29 15:03
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0072.mp32019-12-29 15:03
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0073.mp32019-12-29 15:04
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0074.mp32019-12-29 15:04
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0075.mp32019-12-29 15:04
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0076.mp32019-12-29 15:04
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0077.mp32019-12-29 15:05
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0078.mp32019-12-29 15:05
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0079.mp32019-12-29 15:05
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0080.mp32019-12-29 15:06
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0081.mp32019-12-29 15:06
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0082.mp32019-12-29 15:06
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0083.mp32019-12-29 15:07
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0084.mp32019-12-29 15:07
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0085.mp32019-12-29 15:07
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0086.mp32019-12-29 15:08
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0087.mp32019-12-29 15:08
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0088.mp32019-12-29 15:08
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0089.mp32019-12-29 15:08
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0090.mp32019-12-29 15:09
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0091.mp32019-12-29 15:09
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0092.mp32019-12-29 15:09
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0093.mp32019-12-29 15:10
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0094.mp32019-12-29 15:10
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0095.mp32019-12-29 15:10
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0096.mp32019-12-29 15:10
 • hay-nghe-tro-choi-noi-chuong-0097.mp32019-12-29 15:10
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Cứu Mạng, đoạt Tới Cơ Duyên Có độc!

TiKay

Bá Hoàng Kỷ

TiKay

Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa

TiKay

Siêu Thần Cơ Giới Quân Đoàn

TiKay

Đạo Huynh Lại Tạo Nghiệt

TiKay

Ngự Thú Tiến Hóa Thương

TiKay

Leave a Reply