Hài HướcKhoa HuyễnNam SinhVô Hạn Lưu

Đại Lão Cư Nhiên Khai Cái Manh Tân Tiểu Hào

Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , HE , Kinh dị , Khoa học viễn tưởng , Dị năng , Vô hạn lưu , Thăng cấp lưu , Sảng văn

Văn án:

Tô Bất Ngữ là khủng bố thế giới xếp hạng đệ nhất đại lão, đã tại đây phiến khủng bố thế giới đứng ở kim tự tháp tiêm nhi, kém một bước là có thể thoát ly nơi này, lại bởi vì muốn tìm kiếm thất liên ở chỗ này đệ đệ, không thể không từ bỏ hết thảy, từ đầu bắt đầu.

Nhưng mà, sự thật chứng minh, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia!

Giả trang manh tân đại lão như cũ có thể sử dụng rác rưởi kỹ năng treo lên đánh hết thảy, làm khắp thế giới run bần bật.

Thế giới: Đại lão ngươi mau rời đi nơi này đi!

Tô Bất Ngữ: Muốn ta đi? Ngươi cầu ta a!

Thế giới: Tính ta tm cầu ngươi.

Tô Bất Ngữ: Ngươi cầu ta cũng không đi.

Thế giới:……

Chân dẫm dưa hấu da đại lão ở khủng bố thế giới khoác manh tân tiểu hào nhật thiên nhật địa, tìm đệ đệ chuyện xưa.

# người khác ở khủng bố trong thế giới gian nan cầu sinh, hắn lại đang nói cười vui vẻ #

# người khác đều ở bị yêu quái ăn, hắn ở ăn yêu quái. #

# đại lão giả trang manh tân khi dễ khủng bố thế giới? Này đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức chôn vùi! #

# buông tha cái này khủng bố thế giới đi, hắn chẳng qua là cái hài tử! #

PS: Vô cp, sa điêu khủng bố, nguyên danh 《 yêu thư khỉ đàm 》

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hàn Tuyết Du
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 12020-07-03 12:20
 • #2: Chương 22020-07-03 12:21
 • #3: Chương 32020-07-03 12:21
 • #4: Chương 42020-07-03 12:21
 • #5: Chương 52020-07-03 12:21
 • #6: Chương 62020-07-03 12:22
 • #7: Chương 72020-07-03 12:22
 • #8: Chương 82020-07-03 12:22
 • #9: Chương 92020-07-03 12:22
 • #10: Chương 102020-07-03 12:22
 • #11: Chương 112020-07-03 12:23
 • #12: Chương 122020-07-03 12:23
 • #13: Chương 132020-07-03 12:23
 • #14: Chương 142020-07-03 12:23
 • #15: Chương 152020-07-03 12:24
 • #16: Chương 162020-07-03 12:24
 • #17: Chương 172020-07-03 12:24
 • #18: Chương 182020-07-03 12:24
 • #19: Chương 192020-07-03 12:25
 • #20: Chương 202020-07-03 12:25
 • #21: Chương 212020-07-03 12:26
 • #22: Chương 222020-07-03 12:26
 • #23: Chương 232020-07-03 12:26
 • #24: Chương 242020-07-03 12:27
 • #25: Chương 252020-07-03 12:27
 • #26: Chương 262020-07-03 12:27
 • #27: Chương 272020-07-03 12:27
 • #28: Chương 282020-07-03 12:28
 • #29: Chương 292020-07-03 12:28
 • #30: Chương 302020-07-03 12:28
 • #31: Chương 312020-07-03 12:28
 • #32: Chương 322020-07-03 12:29
 • #33: Chương 332020-07-03 12:29
 • #34: Chương 342020-07-03 12:29
 • #35: Chương 352020-07-03 12:29
 • #36: Chương 362020-07-03 12:30
 • #37: Chương 372020-07-03 12:30
 • #38: Chương 382020-07-03 12:30
 • #39: Chương 392020-07-03 12:31
 • #40: Chương 402020-07-03 12:31
 • #41: Chương 412020-07-03 12:31
 • #42: Chương 422020-07-03 12:31
 • #43: Chương 432020-07-03 12:31
 • #44: Chương 442020-07-03 12:32
 • #45: Chương 452020-07-03 12:32
 • #46: Chương 462020-07-03 12:32
 • #47: Chương 472020-07-03 12:32
 • #48: Chương 482020-07-03 12:32
 • #49: Chương 492020-07-03 12:32
 • #50: Chương 502020-07-03 12:33
 • #51: Chương 512020-07-03 12:33
 • #52: Chương 522020-07-03 12:33
 • #53: Chương 532020-07-03 12:34
 • #54: Chương 542020-07-03 12:34
 • #55: Chương 552020-07-03 12:34
 • #56: Chương 562020-07-03 12:34
 • #57: Chương 572020-07-03 12:34
 • #58: Chương 582020-07-03 12:35
 • #59: Chương 592020-07-03 12:35
 • #60: Chương 602020-07-03 12:36
 • #61: Chương 612020-07-03 12:36
 • #62: Chương 622020-07-03 12:36
 • #63: Chương 632020-07-03 12:36
 • #64: Chương 642020-07-03 12:36
 • #65: Chương 652020-07-03 12:37
 • #66: Chương 662020-07-03 12:37
 • #67: Chương 672020-07-03 12:37
 • #68: Chương 682020-07-03 12:37
 • #69: Chương 692020-07-03 12:37
 • #70: Chương 702020-07-03 12:37
 • #71: Chương 712020-07-03 12:38
 • #72: Chương 722020-07-03 12:38
 • #73: Chương 732020-07-03 12:38
 • #74: Chương 742020-07-03 12:38
 • #75: Chương 752020-07-03 12:38
 • #76: Chương 762020-07-03 12:39
 • #77: Chương 772020-07-03 12:39
 • #78: Chương 782020-07-03 12:39
 • #79: Chương 792020-07-03 12:39
 • #80: Chương 802020-07-03 12:39
 • #81: Chương 812020-07-03 12:39
 • #82: Chương 822020-07-03 12:40
 • #83: Chương 832020-07-03 12:40
 • #84: Chương 842020-07-03 12:40
 • #85: Chương 852020-07-03 12:40
 • #86: Chương 862020-07-03 12:40
 • #87: Chương 872020-07-03 12:41
 • #88: Chương 882020-07-03 12:41
 • #89: Chương 892020-07-03 12:41
 • #90: Chương 902020-07-03 12:41
 • #91: Chương 912020-07-03 12:41
 • #92: Chương 922020-07-03 12:42
 • #93: Chương 932020-07-03 12:42
 • #94: Chương 942020-07-03 12:42
 • #95: Chương 952020-07-03 12:42
 • #96: Chương 962020-07-03 12:42
 • #97: Chương 972020-07-03 12:42
 • #98: Chương 982020-07-03 12:43
 • #99: Chương 992020-07-03 12:43
 • #100: Chương 1002020-07-03 12:43
 • #101: Chương 1012020-07-03 12:43
 • #102: Chương 1022020-07-03 12:43
 • #103: Chương 1032020-07-03 12:44
 • #104: Chương 1042020-07-03 12:44
 • #105: Chương 1052020-07-03 12:44
 • #106: Chương 1062020-07-03 12:44
 • #107: Chương 1072020-07-03 12:44
 • #108: Chương 1082020-07-03 12:45
 • #109: Chương 1092020-07-03 12:45
 • #110: Chương 1102020-07-03 12:45
 • #111: Chương 1112020-07-03 12:45
 • #112: Chương 1122020-07-03 12:45
 • #113: Chương 1132020-07-03 12:46
 • #114: Chương 1142020-07-03 12:46
 • #115: Chương 1152020-07-03 12:46
 • #116: Chương 1162020-07-03 12:46
 • #117: Chương 1172020-07-03 12:46
 • #118: Chương 1182020-07-03 12:46
 • #119: Chương 1192020-07-03 12:47
 • #120: Chương 1202020-07-03 12:47
 • #121: Chương 1212020-07-03 12:47
 • #122: Chương 1222020-07-03 12:47
 • #123: Chương 1232020-07-03 12:47
 • #124: Chương 1242020-07-03 12:47
 • #125: Chương 1252020-07-03 12:48
 • #126: Chương 1262020-07-03 12:48
 • #127: Chương 1272020-07-03 12:48
 • #128: Chương 1282020-07-03 12:48
 • #129: Chương 1292020-07-03 12:48
 • #130: Chương 1302020-07-03 12:48
 • #131: Chương 1312020-07-03 12:49
 • #132: Chương 1322020-07-03 12:49
 • #133: Chương 1332020-07-03 12:49
 • #134: Chương 1342020-07-03 12:49
 • #135: Chương 1352020-07-03 12:50
 • #136: Chương 1362020-07-03 12:50
 • #137: Chương 1372020-07-03 12:50
 • #138: Chương 1382020-07-03 12:50
 • #139: Chương 1392020-07-03 12:50
 • #140: Chương 1402020-07-03 12:51
 • #141: Chương 1412020-07-03 12:51
 • #142: Chương 1422020-07-03 12:51
 • #143: Chương 1432020-07-03 12:51
 • #144: Chương 1442020-07-03 12:51
 • #145: Chương 1452020-07-03 12:51
 • #146: Chương 1462020-07-03 12:52
 • #147: Chương 1472020-07-03 12:52
 • #148: Chương 1482020-07-03 12:52
 • #149: Chương 1492020-07-03 12:52
 • #150: Chương 1502020-07-03 12:52
 • #151: Chương 1512020-07-03 12:52
 • #152: Chương 1522020-07-03 12:53
 • #153: Chương 1532020-07-03 12:53
 • #154: Chương 1542020-07-03 12:53
 • #155: Chương 1552020-07-03 12:53
 • #156: Chương 1562020-07-03 12:53
 • #157: Chương 1572020-07-03 12:54
 • #158: Chương 1582020-07-03 12:54
 • #159: Chương 1592020-07-03 12:54
 • #160: Chương 1602020-07-03 12:54
 • #161: Chương 1612020-07-03 12:54
 • #162: Chương 1622020-07-03 12:54
 • #163: Chương 1632020-07-03 12:54
 • #164: Chương 1642020-07-03 12:55
 • #165: Chương 1652020-07-03 12:55
 • #166: Chương 1662020-07-03 12:55
 • #167: Chương 1672020-07-03 12:55
 • #168: Chương 1682020-07-03 12:56
 • #169: Chương 1692020-07-03 12:56
 • #170: Chương 1702020-07-03 12:56
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4]

Related posts

Hoan Nghênh Tiến Vào Bóng Đè Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

TiKay

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Mạt Thế Tang Thi Tiến Hóa Hệ Thống

THUYS♥️

Kinh Khiếu Tuần Hoàn ( Vô Hạn Lưu )

THUYS♥️

Percy Jackson Tập 2 : Biển Quái Vật

THUYS♥️

Phiến Tội

THUYS♥️

Leave a Reply