Đồng Nhân

Tại Đấu La Bên Trong Thành Thần

10 vạn năm trước bị hệ thống đưa đến Đấu La Đại Lục trở thành một cái hồn thú, nhưng mà . . . Hệ thống lại treo . . .

Đợi đến Vân Băng hóa thành hình người thời điểm đã là 10 vạn năm sau, vốn coi là sẽ là một xa lạ thời đại, có thể không nghĩ đến . . .

“Vương Đông, ngươi sờ nữa đầu của ta có tin ta hay không đi đánh Hoắc Vũ Hạo!”

Hoắc Vũ Hạo: “? ? ?” Cái này cùng ta có quan hệ gì!

PS: Map Đấu La 2

Converter: ๖ۣۜVô ๖ۣۜƯu ๖ۣۜVô ๖ۣۜTàᴵᵀ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Kỳ Chi Hạ Mộng
 •  Chương: /500
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cuối cùng biến hóa2020-07-23 05:02
 • #2: Meo meo meo? ! Ta so Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ?2020-07-23 06:27
 • #3: Không thoải mái2020-07-23 06:27
 • #4: Người nào nện ta!2020-07-23 06:27
 • #5: Bồi trò chuyện nửa năm?2020-07-23 06:27
 • #6: Nửa năm. . . A không, bảy tháng sau2020-07-23 06:28
 • #7: Linh Lung Vụ Tiên Linh cùng Bát Biện Tiên Lan2020-07-23 06:28
 • #8: Gặp lại Giang Nam Nam2020-07-23 06:28
 • #9: Báo ân tâm2020-07-23 06:29
 • #10: Kích động Thiên Mộng2020-07-23 06:29
 • #11: Cùng phòng Hoàng Ngôn2020-07-23 06:29
 • #12: Nhập học2020-07-23 06:29
 • #13: Thiếu niên, sau lưng của ngươi có kinh hỉ a ~2020-07-23 06:30
 • #14: Mã Tiểu Đào phương pháp2020-07-23 06:30
 • #15: Nhược Thiên Nhu2020-07-23 06:30
 • #16: Thăng Hồn Đan2020-07-23 06:31
 • #17: Sau ba tháng2020-07-23 06:31
 • #18: 30 khu, trận đầu2020-07-23 06:31
 • #19: Đấu loại trực tiếp bắt đầu2020-07-23 06:32
 • #20: Chín khu trận chiến đầu tiên2020-07-23 06:32
 • #21: Lần thứ nhất có người bị đào thải2020-07-23 06:32
 • #22: Bốn tiến hai, Đái Hoa Bân đoàn đội!2020-07-23 06:33
 • #23: Thắng!2020-07-23 06:33
 • #24: Hồn Cốt cùng lựa chọn2020-07-23 06:33
 • #25: Đảo mắt sau tám tháng2020-07-23 06:34
 • #26: Về Cực Bắc chi địa2020-07-23 06:34
 • #27: Cứu2020-07-23 06:35
 • #28: Hướng Vương Đông lộ ra tin tức2020-07-23 06:36
 • #29: Hoắc Vũ Hạo: Meo? Ta bại lộ?2020-07-23 06:36
 • #30: Hỗn tiểu tử? !2020-07-23 06:36
 • #31: Cùng Phàm Vũ giao dịch2020-07-23 06:37
 • #32: Khảo hạch trì hoãn2020-07-23 06:37
 • #33: Phong Ma Điểu2020-07-23 06:37
 • #34: Thưởng bảo hội bắt đầu2020-07-23 06:37
 • #35: Đoạt Kình Giao2020-07-23 06:38
 • #36: Xảo ngộ Giang Nam Nam2020-07-23 06:38
 • #37: Gột rửa2020-07-23 06:38
 • #38: Hống hống hống! Làm phá hủy ~2020-07-23 06:38
 • #39: Trước người bóng người2020-07-23 06:39
 • #40: Mục lão cùng Huyền lão2020-07-23 06:40
 • #41: Căn tin trước ngẫu nhiên gặp Đường Nhã2020-07-23 06:40
 • #42: Cáo tri Giang Nam Nam2020-07-23 06:40
 • #43: Xuôi nam2020-07-23 06:40
 • #44: Phệ Linh đao khắc tới tay2020-07-23 06:41
 • #45: Trận đầu, chuyển đổi tăng phúc2020-07-23 06:41
 • #46: Vân Băng thứ ba Hồn Kỹ2020-07-23 06:42
 • #47: Cực hạn trạng thái dưới Hàn Băng Quang Thúc2020-07-23 06:42
 • #48: Mệnh ngắn rồi~ hệ thống xác chết vùng dậy rồi~2020-07-23 06:43
 • #49: Cùng Từ Tam Thạch tổ đội2020-07-23 06:43
 • #50: Phòng đấu giá mời2020-07-23 06:43
 • #51: Sau cùng một kiện vật đấu giá2020-07-23 06:44
 • #52: Đường Nhã phiền não2020-07-23 06:44
 • #53: Bán kết2020-07-23 06:45
 • #54: Võ Hồn dung hợp kỹ?2020-07-23 06:46
 • #55: Băng Bích Hàn Điểu!2020-07-23 06:46
 • #56: Đoàn chiến, thắng!2020-07-23 06:46
 • #57: Đối chiến Mộng Hồng Trần2020-07-23 06:47
 • #58: Chìa khoá2020-07-23 06:47
 • #59: Thắng Mộng Hồng Trần!2020-07-23 06:47
 • #60: Đối chiến Mã Như Long2020-07-23 06:48
 • #61: Đái Thược Hành ý chí, kẻ thắng lợi cuối cùng!2020-07-23 06:48
 • #62: Khen thưởng cùng rời đi2020-07-23 06:48
 • #63: Sinh Mệnh Bí Chìa2020-07-23 06:49
 • #64: Đến, Hải Thần các2020-07-23 06:49
 • #65: Ba khối Hồn Cốt2020-07-23 06:49
 • #66: Lựa chọn cùng tu luyện2020-07-23 06:49
 • #67: Làm sao bây giờ? Chạy thôi nhi!2020-07-23 06:50
 • #68: Dung hợp Hồn Cốt2020-07-23 06:50
 • #69: Về ngoại viện2020-07-23 06:51
 • #70: Ký tên? Đóng cửa?2020-07-23 06:51
 • #71: Tuyết Đế2020-07-23 06:51
 • #72: Tuyết Đế lựa chọn2020-07-23 06:51
 • #73: Mua quần áo2020-07-23 06:51
 • #74: Giới thiệu Tuyết Đế2020-07-23 06:51
 • #75: Váy dài2020-07-23 06:52
 • #76: Hai người đều tại giả tạo2020-07-23 06:52
 • #77: Tinh Đấu đại sâm lâm2020-07-23 06:53
 • #78: Đưa hàng đến cửa2020-07-23 06:53
 • #79: Cũng là ngươi!2020-07-23 06:53
 • #80: Vân Băng xuất thủ2020-07-23 06:53
 • #81: Tiêu Tiêu Ám Kim Khủng Trảo2020-07-23 06:54
 • #82: Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ2020-07-23 06:54
 • #83: Màu đỏ tai phải2020-07-23 06:54
 • #84: Thuộc về2020-07-23 06:54
 • #85: Sinh Tử Âm Ấn2020-07-23 06:55
 • #86: Làm cho Vân Băng kinh ngạc Hồn Thú2020-07-23 06:55
 • #87: Bạch Thường Nguyệt Vựng Tinh2020-07-23 06:55
 • #88: Vân Băng trọng thương2020-07-23 06:55
 • #89: Bạch Thường Nguyệt Vựng Tinh tâm lý2020-07-23 06:56
 • #90: Dùng sinh mệnh của ngươi đến đổi!2020-07-23 06:56
 • #91: Sinh Mệnh Tài Quyết2020-07-23 06:56
 • #92: Liệt Độc Nghĩ Hậu hỏa độc2020-07-23 06:56
 • #93: Duy Na thức tỉnh2020-07-23 06:57
 • #94: Trước khi đi gặp gỡ2020-07-23 06:57
 • #95: Trở về2020-07-23 06:58
 • #96: Nghỉ, về Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn2020-07-23 06:58
 • #97: Bị đuổi giết người2020-07-23 06:58
 • #98: Liên thủ diệt tà (thượng)2020-07-23 06:58
 • #99: Liên thủ diệt tà (trung)2020-07-23 06:59
 • #100: Liên thủ diệt tà (hạ)2020-07-23 06:59
 • #101: Thức tỉnh2020-07-23 07:00
 • #102: Mấy người tình huống2020-07-23 07:00
 • #103: Đi trị liệu hệ?2020-07-23 07:00
 • #104: Nội viện khảo hạch, thông qua2020-07-23 07:01
 • #105: Bối Bối cho người mượn2020-07-23 07:01
 • #106: Lam Ngân Hoàng vị trí2020-07-23 07:01
 • #107: Bắt cóc2020-07-23 07:01
 • #108: Ngăn cản, đào mệnh2020-07-23 07:02
 • #109: Sinh Mệnh Hỗn Loạn Tuyết Đế xuất thủ2020-07-23 07:02
 • #110: Rơi xuống2020-07-23 07:02
 • #111: Thương nghị2020-07-23 07:02
 • #112: Khải Lâm thôn2020-07-23 07:02
 • #113: Thức tỉnh2020-07-23 07:03
 • #114: Mất trí nhớ?2020-07-23 07:03
 • #115: Sinh mệnh vòng xoáy2020-07-23 07:03
 • #116: Bản Thể tông người tới2020-07-23 07:04
 • #117: Lựa chọn cùng chuẩn bị rời đi2020-07-23 07:04
 • #118: Tuyết Chí ba người xuất thủ2020-07-23 07:04
 • #119: Rời đi, gặp gỡ2020-07-23 07:04
 • #120: Bối Bối suy đoán2020-07-23 07:04
 • #121: Nhiều tai nạn Vân Băng2020-07-23 07:05
 • #122: Duy Na cùng Long Ngạo Thiên2020-07-23 07:05
 • #123: Mục lão đến2020-07-23 07:05
 • #124: Mục lão cùng Độc Bất Tử2020-07-23 07:06
 • #125: Trao đổi, Độc Bất Tử kinh người lời nói2020-07-23 07:06
 • #126: Kết quả, hiệp nghị2020-07-23 07:06
 • #127: Long Đan2020-07-23 07:06
 • #128: Bản Thể mật pháp2020-07-23 07:06
 • #129: Long Ngạo Thiên khiêu chiến2020-07-23 07:07
 • #130: Thắng2020-07-23 07:07
 • #131: Tuyết Đế tâm lý2020-07-23 07:07
 • #132: Tìm đến Tuyết Đế2020-07-23 07:08
 • #133: Băng Nguyệt trở về2020-07-23 07:08
 • #134: Tu luyện Mệnh Thân mật pháp2020-07-23 07:08
 • #135: Thức tỉnh, tiếp tục tu luyện2020-07-23 07:08
 • #136: Nhập môn2020-07-23 07:09
 • #137: Giai đoạn thứ hai2020-07-23 07:09
 • #138: Ngày cuối cùng chém giết2020-07-23 07:09
 • #139: Nói chuyện với nhau cùng giai đoạn thứ ba2020-07-23 07:10
 • #140: Kỳ quái nóng rực suối nước2020-07-23 07:10
 • #141: Vân Băng huyết mạch nơi phát ra2020-07-23 07:11
 • #142: Giai đoạn thứ tư Lôi lão2020-07-23 07:11
 • #143: Độc Bất Tử vi sư2020-07-23 07:11
 • #144: Nói chuyện với nhau Hồn Đạo2020-07-23 07:11
 • #145: Tuyết Đế thở dài2020-07-23 07:12
 • #146: Đem ta đánh thành trọng thương2020-07-23 07:12
 • #147: Nuốt Long Đan2020-07-23 07:12
 • #148: Ba bước tiến hành2020-07-23 07:12
 • #149: Về Sử Lai Khắc2020-07-23 07:13
 • #150: Mất trí nhớ sau gặp lại2020-07-23 07:13
 • #151: Cùng Bối Bối đối đầu2020-07-23 07:13
 • #152: Mọi người kinh hỉ2020-07-23 07:13
 • #153: Hơn một năm biến hóa2020-07-23 07:13
 • #154: Bối Bối nhớ lại2020-07-23 07:14
 • #155: Lam Ngân Vương gặp lại lớp học2020-07-23 07:14
 • #156: Nha! Ngươi còn chưa có chết sao?2020-07-23 07:14
 • #157: Ngẫu nhiên gặp2020-07-23 07:14
 • #158: Giúp đỡ, bí kỹ2020-07-23 07:15
 • #159: Giới thiệu2020-07-23 07:15
 • #160: Lại vào Tinh Đấu2020-07-23 07:15
 • #161: Cuồng bạo Uyên Ương Bạch Tước2020-07-23 07:16
 • #162: Trọng Thủy Thú2020-07-23 07:17
 • #163: Vân Băng không biết xương đầu2020-07-23 07:17
 • #164: Bạo lực chiến đấu2020-07-23 07:18
 • #165: Uỷ thác cùng cự tuyệt2020-07-23 07:18
 • #166: Rắn lột2020-07-23 07:18
 • #167: Tử Kim Tinh Trúc2020-07-23 07:18
 • #168: Đánh bại2020-07-23 07:19
 • #169: Trúc tâm cùng Hồn Cốt2020-07-23 07:19
 • #170: Chỉ còn lại có Vân Băng2020-07-23 07:19
 • #171: Tinh Thủy Linh Thú2020-07-23 07:19
 • #172: Các ngươi là ai?2020-07-23 07:20
 • #173: Đế Lâm2020-07-23 07:20
 • #174: Chém giết2020-07-23 07:20
 • #175: Rời đi2020-07-23 07:21
 • #176: Đến, cùng Mục lão phát hiện2020-07-23 07:21
 • #177: Tinh Băng (thượng)2020-07-23 07:21
 • #178: Tinh Băng (hạ)2020-07-23 07:21
 • #179: Vương Đông mời2020-07-23 07:21
 • #180: Nhất quyền va chạm2020-07-23 07:21
 • #181: Đường Môn cùng Giang mẫu2020-07-23 07:22
 • #182: Ngươi muội muội đâu?2020-07-23 07:22
 • #183: Tuyết Đế vạch trần2020-07-23 07:23
 • #184: Ngươi là Hồn Thú!2020-07-23 07:23
 • #185: Về Bản Thể tông2020-07-23 07:23
 • #186: Bản Thể tông biến hóa2020-07-23 07:23
 • #187: Độc Bất Tử kiểm nghiệm2020-07-23 07:24
 • #188: Thời gian lại trôi qua, ba người đến2020-07-23 07:24
 • #189: Đi Hạo Thiên tông2020-07-23 07:24
 • #190: Thánh Linh giáo quyết tâm!2020-07-23 07:25
 • #191: Tử giới! Tử giới!2020-07-23 07:25
 • #192: Thoát đi2020-07-23 07:25
 • #193: Huyết thực cùng tách rời!2020-07-23 07:25
 • #194: Tuyệt cảnh!2020-07-23 07:26
 • #195: Tự bạo Hồn Hạch?2020-07-23 07:26
 • #196: Cái này sao có thể? !2020-07-23 07:27
 • #197: Vì cái gì?2020-07-23 07:27
 • #198: Tuyết Đế Đế Kiếm2020-07-23 07:27
 • #199: Chúng ta bị lừa!2020-07-23 07:27
 • #200: Khu trừ không được độc2020-07-23 07:28
 • #201: Thức tỉnh2020-07-23 07:28
 • #202: Tuyết Đế lưu lại2020-07-23 07:28
 • #203: Lại đi Hạo Thiên2020-07-23 07:29
 • #204: Đến Hạo Thiên2020-07-23 07:29
 • #205: Thu hồi tử giới2020-07-23 07:29
 • #206: Vật lưu lại2020-07-23 07:30
 • #207: Ta nhìn lầm?2020-07-23 07:30
 • #208: Mật pháp đột phá2020-07-23 07:30
 • #209: Nửa khối vạn năm Hàn Băng Ngọc Tủy2020-07-23 07:31
 • #210: Vân cùng băng2020-07-23 07:31
 • #211: Vận rủi (thượng)2020-07-23 07:32
 • #212: Vận rủi (hạ)2020-07-23 07:32
 • #213: Ngươi biết Ấu Linh sao?2020-07-23 07:32
 • #214: Cùng Vân Linh nói chuyện với nhau2020-07-23 07:33
 • #215: Ba loại khế ước phương thức2020-07-23 07:33
 • #216: Vân Băng cái thứ nhất Hồn Linh2020-07-23 07:33
 • #217: Cho cùng cân nhắc2020-07-23 07:34
 • #218: Không tham gia Hải Thần duyên?2020-07-23 07:34
 • #219: Nghi thức hoan nghênh2020-07-23 07:34
 • #220: Không chân thực thắng lợi2020-07-23 07:34
 • #221: Khế ước ước thúc tính2020-07-23 07:35
 • #222: Từ Tam Thạch, ngươi nhất định phải chết!2020-07-23 07:35
 • #223: Không tính là giao dịch giao dịch2020-07-23 07:35
 • #224: Phong Dịch ưa thích người2020-07-23 07:35
 • #225: Cùng chung chí hướng2020-07-23 07:36
 • #226: Cái cuối cùng2020-07-23 07:36
 • #227: đơn giản ném một cái cùng lưu đèn2020-07-23 07:36
 • #228: Phong Dịch thổ lộ2020-07-23 07:37
 • #229: Ba đời hữu duyên2020-07-23 07:38
 • #230: Có đôi có cặp2020-07-23 07:38
 • #231: Thứ năm phân đoạn cùng kết thúc2020-07-23 07:38
 • #232: Nhớ tới sự tình2020-07-23 07:38
 • #233: Lại về Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn2020-07-23 07:38
 • #234: Tiên thảo ở giữa không hợp2020-07-23 07:39
 • #235: Ăn vào2020-07-23 07:39
 • #236: Hoắc Vũ Hạo đối chiến Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ2020-07-23 07:39
 • #237: Để lão phu tới đi!2020-07-23 07:39
 • #238: Vẫn là động thủ2020-07-23 07:39
 • #239: Giao dịch đáp lễ2020-07-23 07:40
 • #240: Tinh Thần chi hải biến hóa2020-07-23 07:40
 • #241: Chờ một chút2020-07-23 07:40
 • #242: Bắt đầu dung hợp2020-07-23 07:41
 • #243: Đột phát tình huống cùng thành công2020-07-23 07:41
 • #244: Trở về2020-07-23 07:41
 • #245: Đại biểu Sử Lai Khắc xuất chiến2020-07-23 07:41
 • #246: Chọn lựa đội viên2020-07-23 07:41
 • #247: Không hợp đoàn đội2020-07-23 07:41
 • #248: Dùng ra Hồn Kỹ coi như ta thua!2020-07-23 07:42
 • #249: Thật là ngu ngốc. . .2020-07-23 07:42
 • #250: Thức tỉnh trị liệu2020-07-23 07:42
 • #251: Tiểu Bạch2020-07-23 07:43
 • #252: Giải đấu lớn đến Mục lão đi theo2020-07-23 07:43
 • #253: Đây là nhà của chúng ta sự tình!2020-07-23 07:44
 • #254: Tiếp tục bị đánh2020-07-23 07:44
 • #255: Kéo tay phải2020-07-23 07:44
 • #256: Lo lắng2020-07-23 07:45
 • #257: Bạch Nguyệt2020-07-23 07:45
 • #258: Khỉ La chi tâm, Vân Băng sát tâm2020-07-23 07:46
 • #259: Ngươi ngủ ghế xô-pha2020-07-23 07:46
 • #260: Quất Tử cùng Từ Thiên Nhiên2020-07-23 07:47
 • #261: Nhắc lại lời nói2020-07-23 07:47
 • #262: Hồi tưởng lại trọng yếu ký ức2020-07-23 07:47
 • #263: Trận đầu bắt đầu2020-07-23 07:48
 • #264: Cực Hỏa Luyện Ngục2020-07-23 07:48
 • #265: Thi đấu vòng tròn rút thăm2020-07-23 07:48
 • #266: Yến Ưng tông2020-07-23 07:48
 • #267: Đế Lâm hỏa diễm2020-07-23 07:48
 • #268: Thắng Yến Ưng tông2020-07-23 07:49
 • #269: Đối Sử Lai Khắc tới nói quyết chiến2020-07-23 07:49
 • #270: Trận đầu, Thực Não Thú2020-07-23 07:50
 • #271: Tử Anh Chi Hỏa2020-07-23 07:50
 • #272: Vân Linh ra sân2020-07-23 07:51
 • #273: Lại giết2020-07-23 07:51
 • #274: Bức Dực Huyết Tê2020-07-23 07:51
 • #275: Bắt đầu đoàn chiến2020-07-23 07:52
 • #276: Tam đại Tà Hồn Thánh2020-07-23 07:52
 • #277: U U tỷ mang tới Hồn Kỹ2020-07-23 07:52
 • #278: Sinh Mệnh Cách Ly Chi Hoa2020-07-23 07:53
 • #279: Làm cho quá chặt?2020-07-23 07:53
 • #280: Vụ Chi Giới2020-07-23 07:53
 • #281: Kim Luân Huyễn Dương2020-07-23 07:53
 • #282: U Minh Bạch Hổ đánh giết2020-07-23 07:54
 • #283: Thắng!2020-07-23 07:54
 • #284: Hoa Chi Điêu Linh2020-07-23 07:54
 • #285: Thức tỉnh2020-07-23 07:54
 • #286: Mãnh Tượng tông2020-07-23 07:54
 • #287: Cuồng Hạ Hạ2020-07-23 07:54
 • #288: Lực lượng tăng phúc 100%!2020-07-23 07:55
 • #289: Không hiếu kỳ2020-07-23 07:55
 • #290: Top 8 thi đấu2020-07-23 07:55
 • #291: Lôi lão tìm đến2020-07-23 07:55
 • #292: Tứ phương liên hợp2020-07-23 07:55
 • #293: Tứ cường chiến2020-07-23 07:56
 • #294: Độc Bất Tử tới tìm2020-07-23 07:56
 • #295: Bắt đầu2020-07-23 07:56
 • #296: Rút lui2020-07-23 07:56
 • #297: Già yếu Từ Thiên Nhiên2020-07-23 07:57
 • #298: Càn Khôn Vấn Tình2020-07-23 07:57
 • #299: Giang Nam Nam biết2020-07-23 07:57
 • #300: Không có đánh giá vượt qua kiểm tra2020-07-23 07:57
 • #301: Giang Nam Nam trả lời2020-07-23 07:57
 • #302: Tốt, ta cắt!2020-07-23 07:58
 • #303: Vấn đề là cái này sao?2020-07-23 07:58
 • #304: Chiều sâu mạo hiểm nội dung2020-07-23 07:59
 • #305: Cứu người2020-07-23 07:59
 • #306: Lục Bạch Viên Nguyệt lần thứ nhất sử dụng2020-07-23 07:59
 • #307: Quên cũng tốt2020-07-23 07:59
 • #308: Lâm Hàm tuổi thơ2020-07-23 08:00
 • #309: Cần thiết hay không?2020-07-23 08:00
 • #310: Dương Nguyệt Đồng Tâm2020-07-23 08:00
 • #311: Kim ngân song kén2020-07-23 08:01
 • #312: Dương Nguyệt Đồng Tâm năng lực2020-07-23 08:01
 • #313: Tiến về Địa Long môn2020-07-23 08:01
 • #314: Thu lấy Băng Cực Thần Tinh2020-07-23 08:01
 • #315: Mang đi vạn năm Huyền Băng quật?2020-07-23 08:02
 • #316: Đóng gói mang đi2020-07-23 08:02
 • #317: Cùng hưởng Hồn Kỹ2020-07-23 08:02
 • #318: Tìm kiếm trọng tu chi vật2020-07-23 08:02
 • #319: Băng Tức Cự Quy cùng Bạch Tinh Tuyết Quỳ2020-07-23 08:03
 • #320: Bích Cơ cùng Đế Lâm thí nghiệm2020-07-23 08:04
 • #321: Đế Lâm lại ra Tinh Đấu2020-07-23 08:04
 • #322: Sử Lai Khắc hành động2020-07-23 08:04
 • #323: Bắt đầu2020-07-23 08:04
 • #324: Có đến mà không có về?2020-07-23 08:05
 • #325: Vào không được Nhật Thăng thành2020-07-23 08:05
 • #326: Vân Băng theo dõi2020-07-23 08:06
 • #327: Vong Linh bán vị diện tác dụng2020-07-23 08:06
 • #328: Cấp chín định trang Hồn Đạo đạn pháo phát xạ2020-07-23 08:06
 • #329: Trọng thương Hoắc Vũ Hạo2020-07-23 08:06
 • #330: Tà U Bát Đồng2020-07-23 08:06
 • #331: Tuyết Vũ Phong Sương lĩnh vực cùng Tuyết Vũ Chi Nhận2020-07-23 08:07
 • #332: Tuyết Đế xuất thủ2020-07-23 08:07
 • #333: Bờ biển chiến đấu2020-07-23 08:08
 • #334: Thú triều gần2020-07-23 08:08
 • #335: Đế Lâm, Hồn Linh?2020-07-23 08:08
 • #336: Vân Băng thành Thụy Thú?2020-07-23 08:09
 • #337: Thành công thảm trọng2020-07-23 08:09
 • #338: Vân Băng đến2020-07-23 08:09
 • #339: Hoàn toàn bại lộ2020-07-23 08:09
 • #340: Người thần bí cùng Bích Cơ2020-07-23 08:09
 • #341: Đồng hồ phục sinh thanh âm2020-07-23 08:10
 • #342: Thiếu một khối thích hợp thân thể xương2020-07-23 08:10
 • #343: Bích Cơ chuẩn bị xong2020-07-23 08:11
 • #344: Huyết khế dung hợp2020-07-23 08:11
 • #345: Thành tựu Hồn Thánh2020-07-23 08:11
 • #346: Cùng Đế Thiên nói chuyện với nhau2020-07-23 08:11
 • #347: Mục lão chết đi2020-07-23 08:12
 • #348: Cùng Đế Thiên chiến đấu2020-07-23 08:12
 • #349: Hai đại chân thân2020-07-23 08:12
 • #350: Sinh mệnh vòng xoáy chân thân chỗ cường đại2020-07-23 08:13
 • #351: Hoàng Kim Đồi Mồi2020-07-23 08:13
 • #352: Tước đoạt hấp thu sinh linh chi kim2020-07-23 08:13
 • #353: Tiêu Tiêu: Meo?2020-07-23 08:14
 • #354: Kiều tỷ ra chuyện?2020-07-23 08:14
 • #355: Sinh Mệnh Gợn Sóng2020-07-23 08:14
 • #356: Kịp thời đuổi tới2020-07-23 08:15
 • #357: Khỉ La Úc Kim Hương tử vong2020-07-23 08:15
 • #358: Tuyết Đế nói: Phá của!2020-07-23 08:15
 • #359: Tử Thần Chi Quang! Vận mệnh lại cảnh cáo2020-07-23 08:16
 • #360: Trọng thương mọi người2020-07-23 08:16
 • #361: Bại lộ sau trở về2020-07-23 08:16
 • #362: Trị liệu cùng rời đi2020-07-23 08:16
 • #363: Ngưng kết đệ nhất Hồn Hạch (thượng)2020-07-23 08:17
 • #364: Ngưng kết đệ nhất Hồn Hạch (trung)2020-07-23 08:17
 • #365: Ngưng kết đệ nhất Hồn Hạch (hạ)2020-07-23 08:17
 • #366: Thành công dung hợp cùng trọng thương2020-07-23 08:17
 • #367: Tuyết Đế tâm huyết2020-07-23 08:18
 • #368: Sinh sôi không ngừng?2020-07-23 08:18
 • #369: Tìm gấu? Ăn dấm rời đi2020-07-23 08:18
 • #370: Thần giới Sinh Mệnh Nữ Thần!2020-07-23 08:18
 • #371: Thần vị giao dịch? !2020-07-23 08:18
 • #372: Ngươi không thông qua khảo nghiệm của ta2020-07-23 08:19
 • #373: Là nữ hài2020-07-23 08:19
 • #374: Rời đi, đi tìm Tuyết nhi2020-07-23 08:19
 • #375: Phục kích cùng xuất thủ2020-07-23 08:19
 • #376: Trời sinh cùng Tà Hồn Sư xung đột sao?2020-07-23 08:20
 • #377: Đập chết Giả Diện Đấu La2020-07-23 08:20
 • #378: Băng Hùng Vương Tiểu Bạch2020-07-23 08:20
 • #379: Tiểu Bạch: Baba!2020-07-23 08:21
 • #380: Tuyết Đế cùng Quất Tử2020-07-23 08:21
 • #381: Băng Tuyết Chi Ca!2020-07-23 08:21
 • #382: Bị bắt Hoắc Vũ Hạo2020-07-23 08:21
 • #383: Băng Tuyết Chi Ca diệt vong khúc2020-07-23 08:21
 • #384: Cùng Quất Tử nói chuyện với nhau2020-07-23 08:22
 • #385: Tuyết Đế sinh ra chi địa2020-07-23 08:22
 • #386: Tiểu Bạch: Mụ mụ rốt cục nhận ta!2020-07-23 08:22
 • #387: Tiểu Bạch lôi kiếp2020-07-23 08:22
 • #388: U U cho cái cuối cùng Hồn Kỹ2020-07-23 08:22
 • #389: Ngươi làm sao không đem chính mình quên2020-07-23 08:23
 • #390: Đột phá2020-07-23 08:23
 • #391: Tiểu Quy Tiểu Băng?2020-07-23 08:23
 • #392: Ám Kiếm Băng Ngư2020-07-23 08:23
 • #393: Tuyết Nhận Chi Liên2020-07-23 08:23
 • #394: Đột biến2020-07-23 08:24
 • #395: 25 vạn năm Thâm Hải Ngạc Vương!2020-07-23 08:24
 • #396: Băng Tức Quy Giáp2020-07-23 08:24
 • #397: Thâm Hải Ngạc Vương tự mình nhớ lại2020-07-23 08:24
 • #398: Băng sơn cốc đuổi kịp2020-07-23 08:25
 • #399: Băng Thần Lao Ngục Cực Băng Thâm Ngục2020-07-23 08:26
 • #400: Tuyết Đế phát hiện2020-07-23 08:26
 • #401: Cực Hàn Băng Điểu cố sự2020-07-23 08:26
 • #402: Vân Băng phụ thân2020-07-23 08:27
 • #403: Vấn đề xưng hô2020-07-23 08:27
 • #404: Vân phụ bi thương2020-07-23 08:27
 • #405: Vân Đại Cực giản lạnh2020-07-23 08:27
 • #406: Tấn thăng, Sinh Mệnh chi chủng2020-07-23 08:28
 • #407: Băng Thần coi trọng hài tử2020-07-23 08:28
 • #408: Ra Cực Băng Thâm Ngục2020-07-23 08:28
 • #409: Thần thức tìm kiếm2020-07-23 08:28
 • #410: Vấn an Độc Bất Tử2020-07-23 08:29
 • #411: Cứu viện Độc Bất Tử2020-07-23 08:29
 • #412: Hai mặt bầu trời!2020-07-23 08:29
 • #413: Đến2020-07-23 08:29
 • #414: Độc Bất Tử mục đích2020-07-23 08:29
 • #415: Sau cùng trợ giúp2020-07-23 08:30
 • #416: Từ Thiên Nhiên, chết!2020-07-23 08:30
 • #417: Sinh Mệnh Chưởng Khống lĩnh vực!2020-07-23 08:31
 • #418: Đột nhiên công kích2020-07-23 08:32
 • #419: Ngân Nguyệt Thần Quang bao bọc2020-07-23 08:32
 • #420: Suy Lão Quang Tuyến2020-07-23 08:32
 • #421: Hình người kim loại thể2020-07-23 08:32
 • #422: Ngăn cản2020-07-23 08:33
 • #423: Thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa2020-07-23 08:33
 • #424: Thoát đi2020-07-23 08:33
 • #425: Trúng đích Tử Thần chi quang2020-07-23 08:34
 • #426: Ngươi còn có mặt mũi sao?2020-07-23 08:34
 • #427: Rời đi Nhật Nguyệt2020-07-23 08:34
 • #428: Trị liệu, vĩnh cửu hôn mê?2020-07-23 08:34
 • #429: Ta làm sao rơi lệ. . .2020-07-23 08:34
 • #430: Đưa về2020-07-23 08:34
 • #431: Màu xanh thăm thẳm dựng thẳng văn2020-07-23 08:34
 • #432: Hồng Ngọc Hồn Đằng cùng Vân Mộng Huyễn Đồ Mi2020-07-23 08:35
 • #433: Vườn rau xanh?2020-07-23 08:35
 • #434: Đường Vũ Đồng về Thần giới2020-07-23 08:35
 • #435: Ba mươi tháng sau. . .2020-07-23 08:36
 • #436: Giang Nam Nam tìm kiếm2020-07-23 08:36
 • #437: Thiên khiển đến!2020-07-23 08:36
 • #438: Ý thức thức tỉnh Vân Băng2020-07-23 08:36
 • #439: Kiều Kiều lựa chọn2020-07-23 08:37
 • #440: Vân Băng đến2020-07-23 08:37
 • #441: Hồn Hạch nứt, hài tử xuất sinh2020-07-23 08:37
 • #442: Vân Băng cùng Tuyết Đế nữ nhi2020-07-23 08:37
 • #443: Ngươi không có2020-07-23 08:38
 • #444: Đặt tên sao?2020-07-23 08:38
 • #445: Cải biến khen thưởng?2020-07-23 08:38
 • #446: Bắt đầu cùng chữa trị2020-07-23 08:38
 • #447: Vân Tuyết Khả2020-07-23 08:39
 • #448: Ngưng kết thứ hai Hồn Hạch2020-07-23 08:39
 • #449: Ngưng kết bên trong2020-07-23 08:39
 • #450: Thành công2020-07-23 08:39
 • #451: Đoạt Hồn Hoàn chỗ trống2020-07-23 08:39
 • #452: Tấn thăng phong hào2020-07-23 08:40
 • #453: Một cái thần tính hạt giống2020-07-23 08:40
 • #454: Phong hào?2020-07-23 08:40
 • #455: Tiêu diệt Thánh Linh?2020-07-23 08:41
 • #456: Phục sinh Giản Hàn?2020-07-23 08:41
 • #457: Vân phụ đi theo2020-07-23 08:41
 • #458: Sinh mệnh lực tràn đầy tương đương?2020-07-23 08:42
 • #459: Toàn quân xuất kích2020-07-23 08:42
 • #460: Đến, cứu vãn2020-07-23 08:42
 • #461: Cứu Lam Ngân Thảo2020-07-23 08:43
 • #462: Sinh mệnh hỏa diễm2020-07-23 08:43
 • #463: Thú Linh, Tà Quân!2020-07-23 08:43
 • #464: Diệt Thế Băng Phong Bạo!2020-07-23 08:43
 • #465: Đoạt xá? Chọn sai đối tượng2020-07-23 08:44
 • #466: Truyền công2020-07-23 08:44
 • #467: Như có kiếp sau. . .2020-07-23 08:44
 • #468: Tà nhãn2020-07-23 08:44
 • #469: Dung hợp tà nhãn biện pháp?2020-07-23 08:45
 • #470: Một món lễ lớn2020-07-23 08:45
 • #471: Bắt đầu bế quan2020-07-23 08:45
 • #472: Phá nát bình chướng2020-07-23 08:45
 • #473: Ba năm rưỡi!2020-07-23 08:46
 • #474: Thức tỉnh ngưng kết thành công2020-07-23 08:46
 • #475: Thành tựu cực hạn2020-07-23 08:46
 • #476: Sinh Mệnh Nữ Thần đến2020-07-23 08:47
 • #477: Thần vị truyền thừa2020-07-23 08:47
 • #478: Người thần bí Tô Tuân2020-07-23 08:47
 • #479: Trân quý nhất mấy thứ đồ2020-07-23 08:48
 • #480: Vân Băng hệ thống tên?2020-07-23 08:48
 • #481: Nhân sinh đỉnh phong. . .2020-07-23 08:49
 • #482: Thẳng thắn2020-07-23 08:49
 • #483: Đem bọn hắn toàn bộ mang đi2020-07-23 08:49
 • #484: Cùng Ngân Long Vương trao đổi (thượng)2020-07-23 08:50
 • #485: Cùng Ngân Long Vương trao đổi (hạ)2020-07-23 08:50
 • #486: Ngày thứ hai. . .2020-07-23 08:50
 • #487: Khúc nhạc dạo2020-07-23 08:50
 • #488: Đại chuyển di (thượng)2020-07-23 08:50
 • #489: Đại chuyển di (hạ)2020-07-23 08:51
 • #490: Một tháng đến2020-07-23 08:51
 • #491: Tiến vào Thần giới2020-07-23 08:51
 • #492: Trả lại Đấu La Hồn Thú?2020-07-23 08:51
 • #493: Chiến Hủy Diệt2020-07-23 08:52
 • #494: Sinh Mệnh Hủy Diệt Thần Quang2020-07-23 08:52
 • #495: Dần dần im lặng2020-07-23 08:52
 • #496: Đàm phán (thượng)2020-07-23 08:53
 • #497: Đàm phán (hạ)2020-07-23 08:53
 • #498: Kết quả2020-07-23 08:54
 • #499: Viên mãn2020-07-23 08:54
 • #500: Phiên ngoại thiên: Vân Băng ngày đen đủi2020-07-23 08:54
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

Vô Hạn Dị Hỏa Lục

TiKay

Siêu Duy Đại Lĩnh Chủ

TiKay

Luân Hồi Lạc Viên

TiKay

Leave a Reply