Dị NăngHài HướcHiện ĐạiNgôn Tình

Thần Côn Tiến Hóa Sử

Thạch Khải đột nhiên có được dị năng, có thể thấy quá khứ tương lai.

Từ nay về sau, nàng đi lên tiền đồ vô lượng thần côn con đường.

Hứa Ninh yêu thầm Thạch Khải đã lâu, trong lúc vô ý biết được Thạch Khải thành chức nghiệp thần côn.

Hắn hiên ngang lẫm liệt: Vì đem nàng kéo về chính đồ, đành phải từ ta làm ra hy sinh, đem người cưới về nhà.

Trăm triệu không nghĩ tới, lão bà nàng không phải thủy hóa……

Thạch Khải cười: Ăn chơi trác táng xứng thần côn, thực đăng đối sao.

———

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, vô địch nhậm, nhẹ nhàng tô sảng, tam quan đoan chính, ngốc bạch ngọt

· dị năng văn, logic đã chết

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0001.mp32018-11-13 15:13
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0002.mp32018-11-13 15:13
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0003.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0004.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0005.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0006.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0007.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0008.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0009.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0010.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0011.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0012.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0013.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0014.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0015.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0016.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0017.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0018.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0019.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0020.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0021.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0022.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0023.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0024.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0025.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0026.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0027.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0028.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0029.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0030.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0031.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0032.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0033.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0034.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0035.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0036.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0037.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0038.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0039.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0040.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0041.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0042.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0043.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0044.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0045.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0046.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0047.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0048.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0049.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0050.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0051.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0052.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0053.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0054.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0055.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0056.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0057.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0058.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0059.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0060.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0061.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0062.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0063.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0064.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0065.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0066.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0067.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0068.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0069.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0070.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0071.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0072.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0073.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0074.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0075.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0076.mp32018-11-13 15:27
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Chiêu Diêu

TiKay

Thịnh Thế Khói Lửa

TiKay

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

THUYS♥️

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Trọng Sinh Cơ Giáp Thời Đại

THUYS♥️

Quyến Luyến Phù Thành

THUYS♥️

Leave a Reply