Dị NăngHài HướcHiện ĐạiNgôn Tình

Thần Côn Tiến Hóa Sử

Thạch Khải đột nhiên có được dị năng, có thể thấy quá khứ tương lai.

Từ nay về sau, nàng đi lên tiền đồ vô lượng thần côn con đường.

Hứa Ninh yêu thầm Thạch Khải đã lâu, trong lúc vô ý biết được Thạch Khải thành chức nghiệp thần côn.

Hắn hiên ngang lẫm liệt: Vì đem nàng kéo về chính đồ, đành phải từ ta làm ra hy sinh, đem người cưới về nhà.

Trăm triệu không nghĩ tới, lão bà nàng không phải thủy hóa……

Thạch Khải cười: Ăn chơi trác táng xứng thần côn, thực đăng đối sao.

———

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, vô địch nhậm, nhẹ nhàng tô sảng, tam quan đoan chính, ngốc bạch ngọt

· dị năng văn, logic đã chết

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0001.mp32018-11-13 15:13
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0002.mp32018-11-13 15:13
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0003.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0004.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0005.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0006.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0007.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0008.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0009.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0010.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0011.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0012.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0013.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0014.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0015.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0016.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0017.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0018.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0019.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0020.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0021.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0022.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0023.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0024.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0025.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0026.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0027.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0028.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0029.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0030.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0031.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0032.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0033.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0034.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0035.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0036.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0037.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0038.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0039.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0040.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0041.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0042.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0043.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0044.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0045.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0046.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0047.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0048.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0049.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0050.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0051.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0052.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0053.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0054.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0055.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0056.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0057.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0058.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0059.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0060.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0061.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0062.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0063.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0064.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0065.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0066.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0067.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0068.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0069.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0070.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0071.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0072.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0073.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0074.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0075.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0076.mp32018-11-13 15:27
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Hiền Phu Đề Ruộng Tốt

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tô Tần

THUYS♥️

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Ngươi

TiKay

Cấm Kỵ Chi Luyến

TiKay

Trọng Sinh Nông Nữ Chi Thần Giới Không Gian

TiKay

Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

TiKay

Leave a Reply