Dị Năng Hài Hước Hiện Đại Ngôn Tình

Thần Côn Tiến Hóa Sử

Thạch Khải đột nhiên có được dị năng, có thể thấy quá khứ tương lai.

Từ nay về sau, nàng đi lên tiền đồ vô lượng thần côn con đường.

Hứa Ninh yêu thầm Thạch Khải đã lâu, trong lúc vô ý biết được Thạch Khải thành chức nghiệp thần côn.

Hắn hiên ngang lẫm liệt: Vì đem nàng kéo về chính đồ, đành phải từ ta làm ra hy sinh, đem người cưới về nhà.

Trăm triệu không nghĩ tới, lão bà nàng không phải thủy hóa……

Thạch Khải cười: Ăn chơi trác táng xứng thần côn, thực đăng đối sao.

———

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, vô địch nhậm, nhẹ nhàng tô sảng, tam quan đoan chính, ngốc bạch ngọt

· dị năng văn, logic đã chết

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /76
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0001.mp32018-11-13 15:13
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0002.mp32018-11-13 15:13
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0003.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0004.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0005.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0006.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0007.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0008.mp32018-11-13 15:14
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0009.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0010.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0011.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0012.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0013.mp32018-11-13 15:15
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0014.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0015.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0016.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0017.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0018.mp32018-11-13 15:16
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0019.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0020.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0021.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0022.mp32018-11-13 15:17
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0023.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0024.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0025.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0026.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0027.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0028.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0029.mp32018-11-13 15:18
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0030.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0031.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0032.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0033.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0034.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0035.mp32018-11-13 15:19
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0036.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0037.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0038.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0039.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0040.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0041.mp32018-11-13 15:20
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0042.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0043.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0044.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0045.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0046.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0047.mp32018-11-13 15:21
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0048.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0049.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0050.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0051.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0052.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0053.mp32018-11-13 15:22
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0054.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0055.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0056.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0057.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0058.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0059.mp32018-11-13 15:23
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0060.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0061.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0062.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0063.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0064.mp32018-11-13 15:24
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0065.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0066.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0067.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0068.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0069.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0070.mp32018-11-13 15:25
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0071.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0072.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0073.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0074.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0075.mp32018-11-13 15:26
 • than-con-tien-hoa-su-chuong-0076.mp32018-11-13 15:27
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư

THUYS♥️

Mau Xuyên Chi Tra Nữ Công Lược

TiKay

Đại Lão Muốn Tan Vỡ

THUYS♥️

Leave a Reply