Dị Giới Khoa Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Ngự Lôi

Nàng, sinh ra trong một gia đình giàu có, tuy nhiên bi kịch xảy đến khi cha mẹ nàng đều qua đời, nỗi bi thương của nàng dường như thấu đến trời xanh, sấm sét đánh xuống, đưa nàng xuyên đến một thế giới mới.

Ở thế giới mới, hoàn cảnh của nàng như ngược lại, gia đình của nàng rất khốn khó nhưng cha mẹ vẫn còn sống và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Vốn nghĩ ngày tháng gia đình đầm ấm trôi qua thật yên bình thì cha nàng bị người khác ức hiếp, khiến nàng nhận ra quy tắc sinh tồn ở thế giới mới này: Cường giả vi tôn!
Rốt cuộc tâm tính của nàng cũng thay đổi, có được linh hồn Tiên Thiên thần lôi, tại thế giới này, nàng như cá gặp nước, dần dần cường đại!

Nắm quyền sinh sát trong tay, phiên vân phúc vũ.

Nguồn: Tâm Nguyệt Vũ Lâu


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tiêu Gia Tiểu Khanh
 •  Chương: /159
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ngu-loi-chuong-0001.mp32018-05-29 15:02
 • ngu-loi-chuong-0002.mp32018-05-29 15:02
 • ngu-loi-chuong-0003.mp32018-05-29 15:02
 • ngu-loi-chuong-0004.mp32018-05-29 15:03
 • ngu-loi-chuong-0005.mp32018-05-29 15:03
 • ngu-loi-chuong-0006.mp32018-05-29 15:03
 • ngu-loi-chuong-0007.mp32018-05-29 15:03
 • ngu-loi-chuong-0008.mp32018-05-29 15:03
 • ngu-loi-chuong-0009.mp32018-05-29 15:03
 • ngu-loi-chuong-0010.mp32018-05-29 15:04
 • ngu-loi-chuong-0011.mp32018-05-29 15:04
 • ngu-loi-chuong-0012.mp32018-05-29 15:04
 • ngu-loi-chuong-0013.mp32018-05-29 15:04
 • ngu-loi-chuong-0014.mp32018-05-29 15:04
 • ngu-loi-chuong-0015.mp32018-05-29 15:04
 • ngu-loi-chuong-0016.mp32018-05-29 15:04
 • ngu-loi-chuong-0017.mp32018-05-29 15:05
 • ngu-loi-chuong-0018.mp32018-05-29 15:05
 • ngu-loi-chuong-0019.mp32018-05-29 15:05
 • ngu-loi-chuong-0020.mp32018-05-29 15:05
 • ngu-loi-chuong-0021.mp32018-05-29 15:05
 • ngu-loi-chuong-0022.mp32018-05-29 15:05
 • ngu-loi-chuong-0023.mp32018-05-29 15:06
 • ngu-loi-chuong-0024.mp32018-05-29 15:06
 • ngu-loi-chuong-0025.mp32018-05-29 15:06
 • ngu-loi-chuong-0026.mp32018-05-29 15:06
 • ngu-loi-chuong-0027.mp32018-05-29 15:06
 • ngu-loi-chuong-0028.mp32018-05-29 15:06
 • ngu-loi-chuong-0029.mp32018-05-29 15:07
 • ngu-loi-chuong-0030.mp32018-05-29 15:07
 • ngu-loi-chuong-0031.mp32018-05-29 15:07
 • ngu-loi-chuong-0032.mp32018-05-29 15:07
 • ngu-loi-chuong-0033.mp32018-05-29 15:07
 • ngu-loi-chuong-0034.mp32018-05-29 15:07
 • ngu-loi-chuong-0035.mp32018-05-29 15:08
 • ngu-loi-chuong-0036.mp32018-05-29 15:08
 • ngu-loi-chuong-0037.mp32018-05-29 15:08
 • ngu-loi-chuong-0038.mp32018-05-29 15:08
 • ngu-loi-chuong-0039.mp32018-05-29 15:08
 • ngu-loi-chuong-0040.mp32018-05-29 15:09
 • ngu-loi-chuong-0041.mp32018-05-29 15:09
 • ngu-loi-chuong-0042.mp32018-05-29 15:09
 • ngu-loi-chuong-0043.mp32018-05-29 15:09
 • ngu-loi-chuong-0044.mp32018-05-29 15:09
 • ngu-loi-chuong-0045.mp32018-05-29 15:09
 • ngu-loi-chuong-0046.mp32018-05-29 15:10
 • ngu-loi-chuong-0047.mp32018-05-29 15:10
 • ngu-loi-chuong-0048.mp32018-05-29 15:10
 • ngu-loi-chuong-0049.mp32018-05-29 15:10
 • ngu-loi-chuong-0050.mp32018-05-29 15:10
 • ngu-loi-chuong-0051.mp32018-05-29 15:10
 • ngu-loi-chuong-0052.mp32018-05-29 15:11
 • ngu-loi-chuong-0053.mp32018-05-29 15:11
 • ngu-loi-chuong-0054.mp32018-05-29 15:11
 • ngu-loi-chuong-0055.mp32018-05-29 15:11
 • ngu-loi-chuong-0056.mp32018-05-29 15:11
 • ngu-loi-chuong-0057.mp32018-05-29 15:11
 • ngu-loi-chuong-0058.mp32018-05-29 15:12
 • ngu-loi-chuong-0059.mp32018-05-29 15:12
 • ngu-loi-chuong-0060.mp32018-05-29 15:12
 • ngu-loi-chuong-0061.mp32018-05-29 15:12
 • ngu-loi-chuong-0062.mp32018-05-29 15:12
 • ngu-loi-chuong-0063.mp32018-05-29 15:12
 • ngu-loi-chuong-0064.mp32018-05-29 15:13
 • ngu-loi-chuong-0065.mp32018-05-29 15:13
 • ngu-loi-chuong-0066.mp32018-05-29 15:13
 • ngu-loi-chuong-0067.mp32018-05-29 15:13
 • ngu-loi-chuong-0068.mp32018-05-29 15:13
 • ngu-loi-chuong-0069.mp32018-05-29 15:13
 • ngu-loi-chuong-0070.mp32018-05-29 15:13
 • ngu-loi-chuong-0071.mp32018-05-29 15:14
 • ngu-loi-chuong-0072.mp32018-05-29 15:14
 • ngu-loi-chuong-0073.mp32018-05-29 15:14
 • ngu-loi-chuong-0074.mp32018-05-29 15:15
 • ngu-loi-chuong-0075.mp32018-05-29 15:16
 • ngu-loi-chuong-0076.mp32018-05-29 15:17
 • ngu-loi-chuong-0077.mp32018-05-29 15:18
 • ngu-loi-chuong-0078.mp32018-05-29 15:19
 • ngu-loi-chuong-0079.mp32018-05-29 15:20
 • ngu-loi-chuong-0080.mp32018-05-29 15:20
 • ngu-loi-chuong-0081.mp32018-05-29 15:20
 • ngu-loi-chuong-0082.mp32018-05-29 15:21
 • ngu-loi-chuong-0083.mp32018-05-29 15:21
 • ngu-loi-chuong-0084.mp32018-05-29 15:22
 • ngu-loi-chuong-0085.mp32018-05-29 15:22
 • ngu-loi-chuong-0086.mp32018-05-29 15:22
 • ngu-loi-chuong-0087.mp32018-05-29 15:23
 • ngu-loi-chuong-0088.mp32018-05-29 15:23
 • ngu-loi-chuong-0089.mp32018-05-29 15:23
 • ngu-loi-chuong-0090.mp32018-05-29 15:24
 • ngu-loi-chuong-0091.mp32018-05-29 15:24
 • ngu-loi-chuong-0092.mp32018-05-29 15:24
 • ngu-loi-chuong-0093.mp32018-05-29 15:25
 • ngu-loi-chuong-0094.mp32018-05-29 15:25
 • ngu-loi-chuong-0095.mp32018-05-29 15:25
 • ngu-loi-chuong-0096.mp32018-05-29 15:26
 • ngu-loi-chuong-0097.mp32018-05-29 15:26
 • ngu-loi-chuong-0098.mp32018-05-29 15:26
 • ngu-loi-chuong-0099.mp32018-05-29 15:26
 • ngu-loi-chuong-0100.mp32018-05-29 15:27
 • ngu-loi-chuong-0101.mp32018-05-29 15:27
 • ngu-loi-chuong-0102.mp32018-05-29 15:27
 • ngu-loi-chuong-0103.mp32018-05-29 15:28
 • ngu-loi-chuong-0104.mp32018-05-29 15:28
 • ngu-loi-chuong-0105.mp32018-05-29 15:28
 • ngu-loi-chuong-0106.mp32018-05-29 15:28
 • ngu-loi-chuong-0107.mp32018-05-29 15:28
 • ngu-loi-chuong-0108.mp32018-05-29 15:29
 • ngu-loi-chuong-0109.mp32018-05-29 15:29
 • ngu-loi-chuong-0110.mp32018-05-29 15:29
 • ngu-loi-chuong-0111.mp32018-05-29 15:30
 • ngu-loi-chuong-0112.mp32018-05-29 15:30
 • ngu-loi-chuong-0113.mp32018-05-29 15:30
 • ngu-loi-chuong-0114.mp32018-05-29 15:30
 • ngu-loi-chuong-0115.mp32018-05-29 15:31
 • ngu-loi-chuong-0116.mp32018-05-29 15:31
 • ngu-loi-chuong-0117.mp32018-05-29 15:31
 • ngu-loi-chuong-0118.mp32018-05-29 15:32
 • ngu-loi-chuong-0119.mp32018-05-29 15:32
 • ngu-loi-chuong-0120.mp32018-05-29 15:32
 • ngu-loi-chuong-0121.mp32018-05-29 15:33
 • ngu-loi-chuong-0122.mp32018-05-29 15:33
 • ngu-loi-chuong-0123.mp32018-05-29 15:33
 • ngu-loi-chuong-0124.mp32018-05-29 15:33
 • ngu-loi-chuong-0125.mp32018-05-29 15:34
 • ngu-loi-chuong-0126.mp32018-05-29 15:34
 • ngu-loi-chuong-0127.mp32018-05-29 15:34
 • ngu-loi-chuong-0128.mp32018-05-29 15:35
 • ngu-loi-chuong-0129.mp32018-05-29 15:35
 • ngu-loi-chuong-0130.mp32018-05-29 15:35
 • ngu-loi-chuong-0131.mp32018-05-29 15:36
 • ngu-loi-chuong-0132.mp32018-05-29 15:36
 • ngu-loi-chuong-0133.mp32018-05-29 15:36
 • ngu-loi-chuong-0134.mp32018-05-29 15:37
 • ngu-loi-chuong-0135.mp32018-05-29 15:37
 • ngu-loi-chuong-0136.mp32018-05-29 15:37
 • ngu-loi-chuong-0137.mp32018-05-29 15:37
 • ngu-loi-chuong-0138.mp32018-05-29 15:38
 • ngu-loi-chuong-0139.mp32018-05-29 15:38
 • ngu-loi-chuong-0140.mp32018-05-29 15:38
 • ngu-loi-chuong-0141.mp32018-05-29 15:39
 • ngu-loi-chuong-0142.mp32018-05-29 15:39
 • ngu-loi-chuong-0143.mp32018-05-29 15:39
 • ngu-loi-chuong-0144.mp32018-05-29 15:40
 • ngu-loi-chuong-0145.mp32018-05-29 15:40
 • ngu-loi-chuong-0146.mp32018-05-29 15:40
 • ngu-loi-chuong-0147.mp32018-05-29 15:41
 • ngu-loi-chuong-0148.mp32018-05-29 15:41
 • ngu-loi-chuong-0149.mp32018-05-29 15:41
 • ngu-loi-chuong-0150.mp32018-05-29 15:42
 • ngu-loi-chuong-0151.mp32018-05-29 15:42
 • ngu-loi-chuong-0152.mp32018-05-29 15:42
 • ngu-loi-chuong-0153.mp32018-05-29 15:43
 • ngu-loi-chuong-0154.mp32018-05-29 15:43
 • ngu-loi-chuong-0155.mp32018-05-29 15:43
 • ngu-loi-chuong-0156.mp32018-05-29 15:44
 • ngu-loi-chuong-0157.mp32018-05-29 15:44
 • ngu-loi-chuong-0158.mp32018-05-29 15:44
 • ngu-loi-chuong-0159.mp32018-05-29 15:45
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Quỷ Vương Độc Sủng: Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi

THUYS♥️

Ta Có Đặc Thù Phá Án Tư Thế [ Dị Năng ]

THUYS♥️

Hoang Dã Sinh Tồn 365 Ngày

TiKay

Leave a Reply