Hài Hước Nam Sinh Võng Du

Toàn Chức Cao Thủ

Diệp Tu – cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quản lý trong một tiệm net nho nhỏ. Thế nhưng, với kinh nghiệm về game trong 10 năm, mang theo những hồi ức năm nào, cùng món vũ khí tự chế vẫn chưa hoàn thành, hắn lại bắt đầu quay về con đường đỉnh cao ấy…

Editor: Team Liều Mạng SLL

Nguồn: alldiepall.wordpress.com, thiencobatgiai.wordpress.com


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Hồ Điệp Lam
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0001.mp32018-05-26 23:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0002.mp32018-05-26 23:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0003.mp32018-05-26 23:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0004.mp32018-05-26 23:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0005.mp32018-05-26 23:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0006.mp32018-05-26 23:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0007.mp32018-05-26 23:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0008.mp32018-05-26 23:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0009.mp32018-05-26 23:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0010.mp32018-05-26 23:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0011.mp32018-05-26 23:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0012.mp32018-05-26 23:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0013.mp32018-05-26 23:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0014.mp32018-05-26 23:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0015.mp32018-05-26 23:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0016.mp32018-05-26 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0017.mp32018-05-26 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0018.mp32018-05-26 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0019.mp32018-05-26 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0020.mp32018-05-26 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0021.mp32018-05-26 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0022.mp32018-05-26 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0023.mp32018-05-26 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0024.mp32018-05-26 23:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0025.mp32018-05-26 23:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0026.mp32018-05-26 23:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0027.mp32018-05-26 23:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0028.mp32018-05-26 23:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0029.mp32018-05-26 23:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0030.mp32018-05-26 23:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0031.mp32018-05-26 23:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0032.mp32018-05-26 23:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0033.mp32018-05-26 23:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0034.mp32018-05-26 23:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0035.mp32018-05-26 23:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0036.mp32018-05-26 23:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0037.mp32018-05-26 23:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0038.mp32018-05-26 23:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0039.mp32018-05-26 23:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0040.mp32018-05-26 23:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0041.mp32018-05-26 23:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0042.mp32018-05-26 23:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0043.mp32018-05-26 23:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0044.mp32018-05-26 23:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0045.mp32018-05-26 23:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0046.mp32018-05-26 23:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0047.mp32018-05-26 23:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0048.mp32018-05-26 23:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0049.mp32018-05-26 23:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0050.mp32018-05-26 23:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0051.mp32018-05-26 23:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0052.mp32018-05-26 23:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0053.mp32018-05-26 23:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0054.mp32018-05-26 23:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0055.mp32018-05-26 23:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0056.mp32018-05-26 23:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0057.mp32018-05-26 23:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0058.mp32018-05-26 23:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0059.mp32018-05-26 23:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0060.mp32018-05-26 23:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0061.mp32018-05-26 23:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0062.mp32018-05-26 23:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0063.mp32018-05-26 23:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0064.mp32018-05-26 23:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0065.mp32018-05-26 23:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0066.mp32018-05-26 23:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0067.mp32018-05-26 23:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0068.mp32018-05-26 23:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0069.mp32018-05-26 23:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0070.mp32018-05-26 23:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0071.mp32018-05-26 23:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0072.mp32018-05-26 23:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0073.mp32018-05-26 23:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0074.mp32018-05-26 23:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0075.mp32018-05-26 23:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0076.mp32018-05-26 23:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0077.mp32018-05-26 23:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0078.mp32018-05-26 23:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0079.mp32018-05-26 23:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0080.mp32018-05-26 23:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0081.mp32018-05-26 23:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0082.mp32018-05-26 23:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0083.mp32018-05-26 23:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0084.mp32018-05-26 23:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0085.mp32018-05-26 23:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0086.mp32018-05-26 23:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0087.mp32018-05-26 23:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0088.mp32018-05-26 23:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0089.mp32018-05-26 23:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0090.mp32018-05-26 23:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0091.mp32018-05-26 23:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0092.mp32018-05-26 23:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0093.mp32018-05-26 23:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0094.mp32018-05-26 23:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0095.mp32018-05-26 23:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0096.mp32018-05-26 23:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0097.mp32018-05-26 23:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0098.mp32018-05-26 23:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0099.mp32018-05-26 23:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0100.mp32018-05-26 23:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0101.mp32018-05-26 23:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0102.mp32018-05-26 23:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0103.mp32018-05-26 23:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0104.mp32018-05-26 23:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0105.mp32018-05-26 23:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0106.mp32018-05-26 23:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0107.mp32018-05-26 23:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0108.mp32018-05-26 23:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0109.mp32018-05-26 23:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0110.mp32018-05-26 23:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0111.mp32018-05-26 23:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0112.mp32018-05-26 23:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0113.mp32018-05-26 23:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0114.mp32018-05-26 23:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0115.mp32018-05-26 23:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0116.mp32018-05-26 23:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0117.mp32018-05-26 23:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0118.mp32018-05-26 23:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0119.mp32018-05-26 23:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0120.mp32018-05-26 23:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0121.mp32018-05-26 23:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0122.mp32018-05-26 23:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0123.mp32018-05-26 23:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0124.mp32018-05-26 23:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0125.mp32018-05-26 23:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0126.mp32018-05-26 23:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0127.mp32018-05-26 23:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0128.mp32018-05-26 23:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0129.mp32018-05-26 23:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0130.mp32018-05-26 23:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0131.mp32018-05-26 23:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0132.mp32018-05-26 23:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0133.mp32018-05-26 23:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0134.mp32018-05-26 23:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0135.mp32018-05-26 23:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0136.mp32018-05-26 23:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0137.mp32018-05-26 23:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0138.mp32018-05-26 23:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0139.mp32018-05-26 23:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0140.mp32018-05-26 23:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0141.mp32018-05-26 23:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0142.mp32018-05-26 23:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0143.mp32018-05-26 23:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0144.mp32018-05-26 23:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0145.mp32018-05-26 23:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0146.mp32018-05-26 23:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0147.mp32018-05-26 23:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0148.mp32018-05-26 23:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0149.mp32018-05-26 23:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0150.mp32018-05-26 23:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0151.mp32018-05-26 23:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0152.mp32018-05-26 23:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0153.mp32018-05-26 23:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0154.mp32018-05-26 23:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0155.mp32018-05-26 23:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0156.mp32018-05-26 23:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0157.mp32018-05-26 23:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0158.mp32018-05-26 23:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0159.mp32018-05-26 23:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0160.mp32018-05-26 23:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0161.mp32018-05-26 23:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0162.mp32018-05-26 23:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0163.mp32018-05-26 23:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0164.mp32018-05-26 23:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0165.mp32018-05-26 23:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0166.mp32018-05-26 23:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0167.mp32018-05-26 23:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0168.mp32018-05-26 23:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0169.mp32018-05-26 23:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0170.mp32018-05-26 23:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0171.mp32018-05-26 23:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0172.mp32018-05-26 23:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0173.mp32018-05-26 23:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0174.mp32018-05-26 23:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0175.mp32018-05-26 23:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0176.mp32018-05-26 23:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0177.mp32018-05-26 23:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0178.mp32018-05-26 23:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0179.mp32018-05-26 23:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0180.mp32018-05-26 23:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0181.mp32018-05-26 23:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0182.mp32018-05-26 23:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0183.mp32018-05-26 23:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0184.mp32018-05-26 23:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0185.mp32018-05-26 23:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0186.mp32018-05-26 23:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0187.mp32018-05-26 23:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0188.mp32018-05-26 23:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0189.mp32018-05-26 23:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0190.mp32018-05-26 23:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0191.mp32018-05-26 23:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0192.mp32018-05-26 23:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0193.mp32018-05-26 23:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0194.mp32018-05-26 23:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0195.mp32018-05-26 23:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0196.mp32018-05-26 23:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0197.mp32018-05-26 23:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0198.mp32018-05-26 23:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0199.mp32018-05-26 23:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0200.mp32018-05-26 23:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0201.mp32018-05-26 23:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0202.mp32018-05-26 23:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0203.mp32018-05-26 23:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0204.mp32018-05-26 23:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0205.mp32018-05-26 23:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0206.mp32018-05-26 23:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0207.mp32018-05-26 23:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0208.mp32018-05-26 23:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0209.mp32018-05-26 23:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0210.mp32018-05-26 23:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0211.mp32018-05-26 23:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0212.mp32018-05-26 23:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0213.mp32018-05-26 23:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0214.mp32018-05-26 23:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0215.mp32018-05-26 23:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0216.mp32018-05-26 23:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0217.mp32018-05-26 23:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0218.mp32018-05-26 23:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0219.mp32018-05-26 23:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0220.mp32018-05-26 23:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0221.mp32018-05-26 23:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0222.mp32018-05-26 23:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0223.mp32018-05-26 23:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0224.mp32018-05-26 23:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0225.mp32018-05-26 23:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0226.mp32018-05-26 23:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0227.mp32018-05-26 23:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0228.mp32018-05-26 23:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0229.mp32018-05-26 23:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0230.mp32018-05-27 00:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0231.mp32018-05-27 00:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0232.mp32018-05-27 00:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0233.mp32018-05-27 00:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0234.mp32018-05-27 00:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0235.mp32018-05-27 00:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0236.mp32018-05-27 00:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0237.mp32018-05-27 00:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0238.mp32018-05-27 00:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0239.mp32018-05-27 00:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0240.mp32018-05-27 00:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0241.mp32018-05-27 00:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0242.mp32018-05-27 00:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0243.mp32018-05-27 00:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0244.mp32018-05-27 00:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0245.mp32018-05-27 00:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0246.mp32018-05-27 00:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0247.mp32018-05-27 00:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0248.mp32018-05-27 00:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0249.mp32018-05-27 00:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0250.mp32018-05-27 00:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0251.mp32018-05-27 00:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0252.mp32018-05-27 00:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0253.mp32018-05-27 00:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0254.mp32018-05-27 00:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0255.mp32018-05-27 00:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0256.mp32018-05-27 00:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0257.mp32018-05-27 00:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0258.mp32018-05-27 00:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0259.mp32018-05-27 00:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0260.mp32018-05-27 00:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0261.mp32018-05-27 00:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0262.mp32018-05-27 00:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0263.mp32018-05-27 00:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0264.mp32018-05-27 00:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0265.mp32018-05-27 00:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0266.mp32018-05-27 00:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0267.mp32018-05-27 00:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0268.mp32018-05-27 00:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0269.mp32018-05-27 00:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0270.mp32018-05-27 00:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0271.mp32018-05-27 00:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0272.mp32018-05-27 00:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0273.mp32018-05-27 00:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0274.mp32018-05-27 00:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0275.mp32018-05-27 00:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0276.mp32018-05-27 00:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0277.mp32018-05-27 00:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0278.mp32018-05-27 00:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0279.mp32018-05-27 00:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0280.mp32018-05-27 00:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0281.mp32018-05-27 00:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0282.mp32018-05-27 00:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0283.mp32018-05-27 00:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0284.mp32018-05-27 00:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0285.mp32018-05-27 00:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0286.mp32018-05-27 00:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0287.mp32018-05-27 00:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0288.mp32018-05-27 00:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0289.mp32018-05-27 00:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0290.mp32018-05-27 00:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0291.mp32018-05-27 00:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0292.mp32018-05-27 00:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0293.mp32018-05-27 00:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0294.mp32018-05-27 00:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0295.mp32018-05-27 00:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0296.mp32018-05-27 00:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0297.mp32018-05-27 00:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0298.mp32018-05-27 00:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0299.mp32018-05-27 00:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0300.mp32018-05-27 00:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0301.mp32018-05-27 00:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0302.mp32018-05-27 00:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0303.mp32018-05-27 00:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0304.mp32018-05-27 00:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0305.mp32018-05-27 00:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0306.mp32018-05-27 00:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0307.mp32018-05-27 00:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0308.mp32018-05-27 00:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0309.mp32018-05-27 00:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0310.mp32018-05-27 00:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0311.mp32018-05-27 00:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0312.mp32018-05-27 00:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0313.mp32018-05-27 00:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0314.mp32018-05-27 00:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0315.mp32018-05-27 00:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0316.mp32018-05-27 00:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0317.mp32018-05-27 00:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0318.mp32018-05-27 00:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0319.mp32018-05-27 00:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0320.mp32018-05-27 00:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0321.mp32018-05-27 00:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0322.mp32018-05-27 00:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0323.mp32018-05-27 00:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0324.mp32018-05-27 00:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0325.mp32018-05-27 00:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0326.mp32018-05-27 00:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0327.mp32018-05-27 00:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0328.mp32018-05-27 00:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0329.mp32018-05-27 00:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0330.mp32018-05-27 00:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0331.mp32018-05-27 00:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0332.mp32018-05-27 00:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0333.mp32018-05-27 00:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0334.mp32018-05-27 00:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0335.mp32018-05-27 00:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0336.mp32018-05-27 00:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0337.mp32018-05-27 00:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0338.mp32018-05-27 00:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0339.mp32018-05-27 00:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0340.mp32018-05-27 00:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0341.mp32018-05-27 00:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0342.mp32018-05-27 00:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0343.mp32018-05-27 00:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0344.mp32018-05-27 00:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0345.mp32018-05-27 00:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0346.mp32018-05-27 00:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0347.mp32018-05-27 00:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0348.mp32018-05-27 00:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0349.mp32018-05-27 00:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0350.mp32018-05-27 00:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0351.mp32018-05-27 00:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0352.mp32018-05-27 00:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0353.mp32018-05-27 00:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0354.mp32018-05-27 00:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0355.mp32018-05-27 00:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0356.mp32018-05-27 00:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0357.mp32018-05-27 00:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0358.mp32018-05-27 00:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0359.mp32018-05-27 00:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0360.mp32018-05-27 00:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0361.mp32018-05-27 00:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0362.mp32018-05-27 00:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0363.mp32018-05-27 00:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0364.mp32018-05-27 00:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0365.mp32018-05-27 00:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0366.mp32018-05-27 00:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0367.mp32018-05-27 00:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0368.mp32018-05-27 00:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0369.mp32018-05-27 00:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0370.mp32018-05-27 00:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0371.mp32018-05-27 00:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0372.mp32018-05-27 00:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0373.mp32018-05-27 00:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0374.mp32018-05-27 00:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0375.mp32018-05-27 00:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0376.mp32018-05-27 00:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0377.mp32018-05-27 00:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0378.mp32018-05-27 00:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0379.mp32018-05-27 00:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0380.mp32018-05-27 00:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0381.mp32018-05-27 00:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0382.mp32018-05-27 00:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0383.mp32018-05-27 00:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0384.mp32018-05-27 00:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0385.mp32018-05-27 00:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0386.mp32018-05-27 00:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0387.mp32018-05-27 00:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0388.mp32018-05-27 00:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0389.mp32018-05-27 00:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0390.mp32018-05-27 00:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0391.mp32018-05-27 00:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0392.mp32018-05-27 00:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0393.mp32018-05-27 00:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0394.mp32018-05-27 00:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0395.mp32018-05-27 00:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0396.mp32018-05-27 00:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0397.mp32018-05-27 00:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0398.mp32018-05-27 00:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0399.mp32018-05-27 00:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0400.mp32018-05-27 00:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0401.mp32018-05-27 00:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0402.mp32018-05-27 00:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0403.mp32018-05-27 00:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0404.mp32018-05-27 00:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0405.mp32018-05-27 00:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0406.mp32018-05-27 00:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0407.mp32018-05-27 00:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0408.mp32018-05-27 00:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0409.mp32018-05-27 00:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0410.mp32018-05-27 00:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0411.mp32018-05-27 00:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0412.mp32018-05-27 00:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0413.mp32018-05-27 00:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0414.mp32018-05-27 00:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0415.mp32018-05-27 00:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0416.mp32018-05-27 00:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0417.mp32018-05-27 00:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0418.mp32018-05-27 00:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0419.mp32018-05-27 00:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0420.mp32018-05-27 00:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0421.mp32018-05-27 00:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0422.mp32018-05-27 00:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0423.mp32018-05-27 00:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0424.mp32018-05-27 00:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0425.mp32018-05-27 00:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0426.mp32018-05-27 00:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0427.mp32018-05-27 00:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0428.mp32018-05-27 00:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0429.mp32018-05-27 00:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0430.mp32018-05-27 00:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0431.mp32018-05-27 00:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0432.mp32018-05-27 00:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0433.mp32018-05-27 00:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0434.mp32018-05-27 00:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0435.mp32018-05-27 00:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0436.mp32018-05-27 00:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0437.mp32018-05-27 00:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0438.mp32018-05-27 00:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0439.mp32018-05-27 00:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0440.mp32018-05-27 00:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0441.mp32018-05-27 00:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0442.mp32018-05-27 00:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0443.mp32018-05-27 00:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0444.mp32018-05-27 00:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0445.mp32018-05-27 00:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0446.mp32018-05-27 00:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0447.mp32018-05-27 00:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0448.mp32018-05-27 00:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0449.mp32018-05-27 00:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0450.mp32018-05-27 00:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0451.mp32018-05-27 00:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0452.mp32018-05-27 00:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0453.mp32018-05-27 00:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0454.mp32018-05-27 00:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0455.mp32018-05-27 00:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0456.mp32018-05-27 00:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0457.mp32018-05-27 00:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0458.mp32018-05-27 00:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0459.mp32018-05-27 00:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0460.mp32018-05-27 00:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0461.mp32018-05-27 00:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0462.mp32018-05-27 00:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0463.mp32018-05-27 00:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0464.mp32018-05-27 00:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0465.mp32018-05-27 00:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0466.mp32018-05-27 00:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0467.mp32018-05-27 00:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0468.mp32018-05-27 00:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0469.mp32018-05-27 00:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0470.mp32018-05-27 00:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0471.mp32018-05-27 00:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0472.mp32018-05-27 00:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0473.mp32018-05-27 00:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0474.mp32018-05-27 00:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0475.mp32018-05-27 00:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0476.mp32018-05-27 00:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0477.mp32018-05-27 00:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0478.mp32018-05-27 00:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0479.mp32018-05-27 00:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0480.mp32018-05-27 00:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0481.mp32018-05-27 00:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0482.mp32018-05-27 00:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0483.mp32018-05-27 00:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0484.mp32018-05-27 00:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0485.mp32018-05-27 00:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0486.mp32018-05-27 00:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0487.mp32018-05-27 00:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0488.mp32018-05-27 00:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0489.mp32018-05-27 00:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0490.mp32018-05-27 00:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0491.mp32018-05-27 00:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0492.mp32018-05-27 00:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0493.mp32018-05-27 00:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0494.mp32018-05-27 00:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0495.mp32018-05-27 00:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0496.mp32018-05-27 00:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0497.mp32018-05-27 00:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0498.mp32018-05-27 00:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0499.mp32018-05-27 00:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0500.mp32018-05-27 00:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0501.mp32018-05-27 00:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0502.mp32018-05-27 00:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0503.mp32018-05-27 00:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0504.mp32018-05-27 00:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0505.mp32018-05-27 00:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0506.mp32018-05-27 00:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0507.mp32018-05-27 00:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0508.mp32018-05-27 00:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0509.mp32018-05-27 00:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0510.mp32018-05-27 00:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0511.mp32018-05-27 00:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0512.mp32018-05-27 00:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0513.mp32018-05-27 00:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0514.mp32018-05-27 00:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0515.mp32018-05-27 00:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0516.mp32018-05-27 00:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0517.mp32018-05-27 00:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0518.mp32018-05-27 00:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0519.mp32018-05-27 00:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0520.mp32018-05-27 00:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0521.mp32018-05-27 00:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0522.mp32018-05-27 00:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0523.mp32018-05-27 00:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0524.mp32018-05-27 00:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0525.mp32018-05-27 00:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0526.mp32018-05-27 00:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0527.mp32018-05-27 00:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0528.mp32018-05-27 00:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0529.mp32018-05-27 00:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0530.mp32018-05-27 00:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0531.mp32018-05-27 00:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0532.mp32018-05-27 00:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0533.mp32018-05-27 00:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0534.mp32018-05-27 00:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0535.mp32018-05-27 00:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0536.mp32018-05-27 00:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0537.mp32018-05-27 00:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0538.mp32018-05-27 00:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0539.mp32018-05-27 00:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0540.mp32018-05-27 00:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0541.mp32018-05-27 00:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0542.mp32018-05-27 00:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0543.mp32018-05-27 00:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0544.mp32018-05-27 00:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0545.mp32018-05-27 00:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0546.mp32018-05-27 00:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0547.mp32018-05-27 00:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0548.mp32018-05-27 00:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0549.mp32018-05-27 00:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0550.mp32018-05-27 00:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0551.mp32018-05-27 00:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0552.mp32018-05-27 00:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0553.mp32018-05-27 00:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0554.mp32018-05-27 00:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0555.mp32018-05-27 00:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0556.mp32018-05-27 00:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0557.mp32018-05-27 00:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0558.mp32018-05-27 00:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0559.mp32018-05-27 00:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0560.mp32018-05-27 00:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0561.mp32018-05-27 00:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0562.mp32018-05-27 00:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0563.mp32018-05-27 00:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0564.mp32018-05-27 00:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0565.mp32018-05-27 00:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0566.mp32018-05-27 00:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0567.mp32018-05-27 00:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0568.mp32018-05-27 00:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0569.mp32018-05-27 00:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0570.mp32018-05-27 00:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0571.mp32018-05-27 00:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0572.mp32018-05-27 00:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0573.mp32018-05-27 00:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0574.mp32018-05-27 00:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0575.mp32018-05-27 00:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0576.mp32018-05-27 00:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0577.mp32018-05-27 00:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0578.mp32018-05-27 00:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0579.mp32018-05-27 00:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0580.mp32018-05-27 00:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0581.mp32018-05-27 00:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0582.mp32018-05-27 00:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0583.mp32018-05-27 00:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0584.mp32018-05-27 00:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0585.mp32018-05-27 00:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0586.mp32018-05-27 00:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0587.mp32018-05-27 00:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0588.mp32018-05-27 00:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0589.mp32018-05-27 00:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0590.mp32018-05-27 00:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0591.mp32018-05-27 00:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0592.mp32018-05-27 00:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0593.mp32018-05-27 00:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0594.mp32018-05-27 00:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0595.mp32018-05-27 00:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0596.mp32018-05-27 00:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0597.mp32018-05-27 00:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0598.mp32018-05-27 00:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0599.mp32018-05-27 00:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0600.mp32018-05-27 00:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0601.mp32018-05-27 00:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0602.mp32018-05-27 00:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0603.mp32018-05-27 00:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0604.mp32018-05-27 00:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0605.mp32018-05-27 00:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0606.mp32018-05-27 00:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0607.mp32018-05-27 00:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0608.mp32018-05-27 00:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0609.mp32018-05-27 00:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0610.mp32018-05-27 00:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0611.mp32018-05-27 00:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0612.mp32018-05-27 00:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0613.mp32018-05-27 00:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0614.mp32018-05-27 00:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0615.mp32018-05-27 00:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0616.mp32018-05-27 00:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0617.mp32018-05-27 00:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0618.mp32018-05-27 00:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0619.mp32018-05-27 00:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0620.mp32018-05-27 00:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0621.mp32018-05-27 00:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0622.mp32018-05-27 00:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0623.mp32018-05-27 00:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0624.mp32018-05-27 00:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0625.mp32018-05-27 00:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0626.mp32018-05-27 00:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0627.mp32018-05-27 00:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0628.mp32018-05-27 00:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0629.mp32018-05-27 00:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0630.mp32018-05-27 00:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0631.mp32018-05-27 00:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0632.mp32018-05-27 00:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0633.mp32018-05-27 00:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0634.mp32018-05-27 01:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0635.mp32018-05-27 01:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0636.mp32018-05-27 01:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0637.mp32018-05-27 01:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0638.mp32018-05-27 01:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0639.mp32018-05-27 01:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0640.mp32018-05-27 01:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0641.mp32018-05-27 01:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0642.mp32018-05-27 01:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0643.mp32018-05-27 01:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0644.mp32018-05-27 01:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0645.mp32018-05-27 01:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0646.mp32018-05-27 01:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0647.mp32018-05-27 01:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0648.mp32018-05-27 01:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0649.mp32018-05-27 01:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0650.mp32018-05-27 01:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0651.mp32018-05-27 01:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0652.mp32018-05-27 01:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0653.mp32018-05-27 01:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0654.mp32018-05-27 01:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0655.mp32018-05-27 01:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0656.mp32018-05-27 01:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0657.mp32018-05-27 01:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0658.mp32018-05-27 01:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0659.mp32018-05-27 01:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0660.mp32018-05-27 01:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0661.mp32018-05-27 01:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0662.mp32018-05-27 01:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0663.mp32018-05-27 01:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0664.mp32018-05-27 01:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0665.mp32018-05-27 01:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0666.mp32018-05-27 01:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0667.mp32018-05-27 01:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0668.mp32018-05-27 01:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0669.mp32018-05-27 01:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0670.mp32018-05-27 01:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0671.mp32018-05-27 01:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0672.mp32018-05-27 01:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0673.mp32018-05-27 01:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0674.mp32018-05-27 01:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0675.mp32018-05-27 01:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0676.mp32018-05-27 01:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0677.mp32018-05-27 01:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0678.mp32018-05-27 01:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0679.mp32018-05-27 01:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0680.mp32018-05-27 01:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0681.mp32018-05-27 01:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0682.mp32018-05-27 01:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0683.mp32018-05-27 01:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0684.mp32018-05-27 01:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0685.mp32018-05-27 01:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0686.mp32018-05-27 01:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0687.mp32018-05-27 01:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0688.mp32018-05-27 01:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0689.mp32018-05-27 01:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0690.mp32018-05-27 01:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0691.mp32018-05-27 01:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0692.mp32018-05-27 01:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0693.mp32018-05-27 01:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0694.mp32018-05-27 01:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0695.mp32018-05-27 01:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0696.mp32018-05-27 01:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0697.mp32018-05-27 01:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0698.mp32018-05-27 01:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0699.mp32018-05-27 01:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0700.mp32018-05-27 01:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0701.mp32018-05-27 01:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0702.mp32018-05-27 01:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0703.mp32018-05-27 01:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0704.mp32018-05-27 01:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0705.mp32018-05-27 01:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0706.mp32018-05-27 01:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0707.mp32018-05-27 01:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0708.mp32018-05-27 01:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0709.mp32018-05-27 01:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0710.mp32018-05-27 01:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0711.mp32018-05-27 01:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0712.mp32018-05-27 01:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0713.mp32018-05-27 01:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0714.mp32018-05-27 01:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0715.mp32018-05-27 01:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0716.mp32018-05-27 01:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0717.mp32018-05-27 01:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0718.mp32018-05-27 01:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0719.mp32018-05-27 01:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0720.mp32018-05-27 01:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0721.mp32018-05-27 01:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0722.mp32018-05-27 01:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0723.mp32018-05-27 01:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0724.mp32018-05-27 01:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0725.mp32018-05-27 01:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0726.mp32018-05-27 01:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0727.mp32018-05-27 01:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0728.mp32018-05-27 01:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0729.mp32018-05-27 01:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0730.mp32018-05-27 01:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0731.mp32018-05-27 01:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0732.mp32018-05-27 01:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0733.mp32018-05-27 01:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0734.mp32018-05-27 01:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0735.mp32018-05-27 01:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0736.mp32018-05-27 01:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0737.mp32018-05-27 01:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0738.mp32018-05-27 01:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0739.mp32018-05-27 01:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0740.mp32018-05-27 01:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0741.mp32018-05-27 01:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0742.mp32018-05-27 01:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0743.mp32018-05-27 01:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0744.mp32018-05-27 01:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0745.mp32018-05-27 01:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0746.mp32018-05-27 01:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0747.mp32018-05-27 01:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0748.mp32018-05-27 01:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0749.mp32018-05-27 01:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0750.mp32018-05-27 01:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0751.mp32018-05-27 01:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0752.mp32018-05-27 01:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0753.mp32018-05-27 01:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0754.mp32018-05-27 01:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0755.mp32018-05-27 01:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0756.mp32018-05-27 01:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0757.mp32018-05-27 01:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0758.mp32018-05-27 01:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0759.mp32018-05-27 01:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0760.mp32018-05-27 01:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0761.mp32018-05-27 01:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0762.mp32018-05-27 01:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0763.mp32018-05-27 01:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0764.mp32018-05-27 01:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0765.mp32018-05-27 01:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0766.mp32018-05-27 01:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0767.mp32018-05-27 01:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0768.mp32018-05-27 01:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0769.mp32018-05-27 01:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0770.mp32018-05-27 01:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0771.mp32018-05-27 01:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0772.mp32018-05-27 01:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0773.mp32018-05-27 01:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0774.mp32018-05-27 01:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0775.mp32018-05-27 01:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0776.mp32018-05-27 01:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0777.mp32018-05-27 01:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0778.mp32018-05-27 01:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0779.mp32018-05-27 01:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0780.mp32018-05-27 01:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0781.mp32018-05-27 01:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0782.mp32018-05-27 01:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0783.mp32018-05-27 01:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0784.mp32018-05-27 01:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0785.mp32018-05-27 01:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0786.mp32018-05-27 01:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0787.mp32018-05-27 01:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0788.mp32018-05-27 01:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0789.mp32018-05-27 01:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0790.mp32018-05-27 01:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0791.mp32018-05-27 01:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0792.mp32018-05-27 01:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0793.mp32018-05-27 01:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0794.mp32018-05-27 01:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0795.mp32018-05-27 01:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0796.mp32018-05-27 01:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0797.mp32018-05-27 01:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0798.mp32018-05-27 01:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0799.mp32018-05-27 01:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0800.mp32018-05-27 01:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0801.mp32018-05-27 01:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0802.mp32018-05-27 01:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0803.mp32018-05-27 01:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0804.mp32018-05-27 01:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0805.mp32018-05-27 01:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0806.mp32018-05-27 01:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0807.mp32018-05-27 01:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0808.mp32018-05-27 01:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0809.mp32018-05-27 01:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0810.mp32018-05-27 01:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0811.mp32018-05-27 01:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0812.mp32018-05-27 01:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0813.mp32018-05-27 01:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0814.mp32018-05-27 01:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0815.mp32018-05-27 01:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0816.mp32018-05-27 01:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0817.mp32018-05-27 01:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0818.mp32018-05-27 01:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0819.mp32018-05-27 01:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0820.mp32018-05-27 01:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0821.mp32018-05-27 01:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0822.mp32018-05-27 01:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0823.mp32018-05-27 01:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0824.mp32018-05-27 01:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0825.mp32018-05-27 01:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0826.mp32018-05-27 01:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0827.mp32018-05-27 01:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0828.mp32018-05-27 01:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0829.mp32018-05-27 01:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0830.mp32018-05-27 01:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0831.mp32018-05-27 01:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0832.mp32018-05-27 01:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0833.mp32018-05-27 01:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0834.mp32018-05-27 01:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0835.mp32018-05-27 01:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0836.mp32018-05-27 01:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0837.mp32018-05-27 01:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0838.mp32018-05-27 01:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0839.mp32018-05-27 01:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0840.mp32018-05-27 01:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0841.mp32018-05-27 01:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0842.mp32018-05-27 01:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0843.mp32018-05-27 01:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0844.mp32018-05-27 01:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0845.mp32018-05-27 01:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0846.mp32018-05-27 01:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0847.mp32018-05-27 01:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0848.mp32018-05-27 01:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0849.mp32018-05-27 01:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0850.mp32018-05-27 01:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0851.mp32018-05-27 01:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0852.mp32018-05-27 01:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0853.mp32018-05-27 01:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0854.mp32018-05-27 01:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0855.mp32018-05-27 01:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0856.mp32018-05-27 01:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0857.mp32018-05-27 01:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0858.mp32018-05-27 01:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0859.mp32018-05-27 01:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0860.mp32018-05-27 01:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0861.mp32018-05-27 01:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0862.mp32018-05-27 01:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0863.mp32018-05-27 01:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0864.mp32018-05-27 01:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0865.mp32018-05-27 01:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0866.mp32018-05-27 01:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0867.mp32018-05-27 01:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0868.mp32018-05-27 01:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0869.mp32018-05-27 01:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0870.mp32018-05-27 01:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0871.mp32018-05-27 01:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0872.mp32018-05-27 01:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0873.mp32018-05-27 01:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0874.mp32018-05-27 01:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0875.mp32018-05-27 01:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0876.mp32018-05-27 01:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0877.mp32018-05-27 01:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0878.mp32018-05-27 01:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0879.mp32018-05-27 01:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0880.mp32018-05-27 01:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0881.mp32018-05-27 01:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0882.mp32018-05-27 01:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0883.mp32018-05-27 01:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0884.mp32018-05-27 01:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0885.mp32018-05-27 01:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0886.mp32018-05-27 01:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0887.mp32018-05-27 01:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0888.mp32018-05-27 01:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0889.mp32018-05-27 01:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0890.mp32018-05-27 01:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0891.mp32018-05-27 01:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0892.mp32018-05-27 01:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0893.mp32018-05-27 01:41
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0894.mp32018-05-27 01:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0895.mp32018-05-27 01:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0896.mp32018-05-27 01:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0897.mp32018-05-27 01:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0898.mp32018-05-27 01:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0899.mp32018-05-27 01:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0900.mp32018-05-27 01:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0901.mp32018-05-27 01:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0902.mp32018-05-27 01:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0903.mp32018-05-27 01:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0904.mp32018-05-27 01:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0905.mp32018-05-27 01:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0906.mp32018-05-27 01:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0907.mp32018-05-27 01:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0908.mp32018-05-27 01:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0909.mp32018-05-27 01:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0910.mp32018-05-27 01:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0911.mp32018-05-27 01:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0912.mp32018-05-27 01:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0913.mp32018-05-27 01:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0914.mp32018-05-27 01:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0915.mp32018-05-27 01:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0916.mp32018-05-27 01:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0917.mp32018-05-27 01:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0918.mp32018-05-27 01:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0919.mp32018-05-27 01:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0920.mp32018-05-27 01:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0921.mp32018-05-27 01:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0922.mp32018-05-27 01:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0923.mp32018-05-27 01:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0924.mp32018-05-27 01:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0925.mp32018-05-27 01:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0926.mp32018-05-27 01:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0927.mp32018-05-27 01:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0928.mp32018-05-27 01:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0929.mp32018-05-27 01:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0930.mp32018-05-27 01:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0931.mp32018-05-27 01:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0932.mp32018-05-27 01:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0933.mp32018-05-27 01:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0934.mp32018-05-27 01:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0935.mp32018-05-27 01:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0936.mp32018-05-27 01:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0937.mp32018-05-27 01:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0938.mp32018-05-27 01:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0939.mp32018-05-27 01:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0940.mp32018-05-27 01:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0941.mp32018-05-27 01:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0942.mp32018-05-27 01:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0943.mp32018-05-27 01:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0944.mp32018-05-27 01:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0945.mp32018-05-27 01:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0946.mp32018-05-27 01:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0947.mp32018-05-27 01:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0948.mp32018-05-27 01:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0949.mp32018-05-27 01:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0950.mp32018-05-27 01:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0951.mp32018-05-27 01:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0952.mp32018-05-27 01:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0953.mp32018-05-27 01:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0954.mp32018-05-27 01:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0955.mp32018-05-27 01:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0956.mp32018-05-27 01:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0957.mp32018-05-27 01:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0958.mp32018-05-27 01:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0959.mp32018-05-27 01:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0960.mp32018-05-27 01:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0961.mp32018-05-27 01:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0962.mp32018-05-27 01:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0963.mp32018-05-27 01:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0964.mp32018-05-27 01:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0965.mp32018-05-27 01:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0966.mp32018-05-27 01:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0967.mp32018-05-27 01:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0968.mp32018-05-27 01:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0969.mp32018-05-27 01:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0970.mp32018-05-27 01:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0971.mp32018-05-27 01:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0972.mp32018-05-27 01:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0973.mp32018-05-27 01:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0974.mp32018-05-27 01:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0975.mp32018-05-27 01:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0976.mp32018-05-27 01:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0977.mp32018-05-27 01:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0978.mp32018-05-27 01:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0979.mp32018-05-27 01:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0980.mp32018-05-27 01:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0981.mp32018-05-27 01:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0982.mp32018-05-27 01:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0983.mp32018-05-27 01:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0984.mp32018-05-27 01:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0985.mp32018-05-27 01:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0986.mp32018-05-27 01:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0987.mp32018-05-27 01:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0988.mp32018-05-27 01:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0989.mp32018-05-27 01:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0990.mp32018-05-27 01:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0991.mp32018-05-27 01:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0992.mp32018-05-27 01:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0993.mp32018-05-27 01:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0994.mp32018-05-27 01:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0995.mp32018-05-27 01:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0996.mp32018-05-27 01:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0997.mp32018-05-27 01:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0998.mp32018-05-27 01:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-0999.mp32018-05-27 01:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1000.mp32018-05-27 01:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1001.mp32018-05-27 01:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1002.mp32018-05-27 01:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1003.mp32018-05-27 01:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1004.mp32018-05-27 02:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1005.mp32018-05-27 02:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1006.mp32018-05-27 02:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1007.mp32018-05-27 02:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1008.mp32018-05-27 02:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1009.mp32018-05-27 02:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1010.mp32018-05-27 02:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1011.mp32018-05-27 02:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1012.mp32018-05-27 02:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1013.mp32018-05-27 02:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1014.mp32018-05-27 02:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1015.mp32018-05-27 02:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1016.mp32018-05-27 02:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1017.mp32018-05-27 02:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1018.mp32018-05-27 02:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1019.mp32018-05-27 02:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1020.mp32018-05-27 02:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1021.mp32018-05-27 02:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1022.mp32018-05-27 02:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1023.mp32018-05-27 02:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1024.mp32018-05-27 02:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1025.mp32018-05-27 02:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1026.mp32018-05-27 02:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1027.mp32018-05-27 02:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1028.mp32018-05-27 02:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1029.mp32018-05-27 02:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1030.mp32018-05-27 02:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1031.mp32018-05-27 02:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1032.mp32018-05-27 02:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1033.mp32018-05-27 02:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1034.mp32018-05-27 02:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1035.mp32018-05-27 02:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1036.mp32018-05-27 02:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1037.mp32018-05-27 02:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1038.mp32018-05-27 02:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1039.mp32018-05-27 02:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1040.mp32018-05-27 02:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1041.mp32018-05-27 02:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1042.mp32018-05-27 02:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1043.mp32018-05-27 02:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1044.mp32018-05-27 02:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1045.mp32018-05-27 02:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1046.mp32018-05-27 02:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1047.mp32018-05-27 02:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1048.mp32018-05-27 02:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1049.mp32018-05-27 02:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1050.mp32018-05-27 02:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1051.mp32018-05-27 02:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1052.mp32018-05-27 02:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1053.mp32018-05-27 02:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1054.mp32018-05-27 02:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1055.mp32018-05-27 02:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1056.mp32018-05-27 02:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1057.mp32018-05-27 02:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1058.mp32018-05-27 02:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1059.mp32018-05-27 02:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1060.mp32018-05-27 02:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1061.mp32018-05-27 02:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1062.mp32018-05-27 02:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1063.mp32018-05-27 02:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1064.mp32018-05-27 02:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1065.mp32018-05-27 02:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1066.mp32018-05-27 02:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1067.mp32018-05-27 02:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1068.mp32018-05-27 02:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1069.mp32018-05-27 02:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1070.mp32018-05-27 02:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1071.mp32018-05-27 02:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1072.mp32018-05-27 02:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1073.mp32018-05-27 02:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1074.mp32018-05-27 02:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1075.mp32018-05-27 02:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1076.mp32018-05-27 02:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1077.mp32018-05-27 02:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1078.mp32018-05-27 02:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1079.mp32018-05-27 02:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1080.mp32018-05-27 02:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1081.mp32018-05-27 02:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1082.mp32018-05-27 02:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1083.mp32018-05-27 02:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1084.mp32018-05-27 02:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1085.mp32018-05-27 02:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1086.mp32018-05-27 02:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1087.mp32018-05-27 02:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1088.mp32018-05-27 02:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1089.mp32018-05-27 02:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1090.mp32018-05-27 02:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1091.mp32018-05-27 02:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1092.mp32018-05-27 02:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1093.mp32018-05-27 02:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1094.mp32018-05-27 02:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1095.mp32018-05-27 02:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1096.mp32018-05-27 02:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1097.mp32018-05-27 02:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1098.mp32018-05-27 02:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1099.mp32018-05-27 02:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1100.mp32018-05-27 02:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1101.mp32018-05-27 02:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1102.mp32018-05-27 02:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1103.mp32018-05-27 02:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1104.mp32018-05-27 02:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1105.mp32018-05-27 02:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1106.mp32018-05-27 02:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1107.mp32018-05-27 02:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1108.mp32018-05-27 02:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1109.mp32018-05-27 02:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1110.mp32018-05-27 02:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1111.mp32018-05-27 02:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1112.mp32018-05-27 02:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1113.mp32018-05-27 02:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1114.mp32018-05-27 02:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1115.mp32018-05-27 02:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1116.mp32018-05-27 02:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1117.mp32018-05-27 02:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1118.mp32018-05-27 02:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1119.mp32018-05-27 02:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1120.mp32018-05-27 02:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1121.mp32018-05-27 02:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1122.mp32018-05-27 02:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1123.mp32018-05-27 02:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1124.mp32018-05-27 02:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1125.mp32018-05-27 02:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1126.mp32018-05-27 02:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1127.mp32018-05-27 02:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1128.mp32018-05-27 02:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1129.mp32018-05-27 02:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1130.mp32018-05-27 02:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1131.mp32018-05-27 02:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1132.mp32018-05-27 02:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1133.mp32018-05-27 02:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1134.mp32018-05-27 02:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1135.mp32018-05-27 02:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1136.mp32018-05-27 02:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1137.mp32018-05-27 02:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1138.mp32018-05-27 02:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1139.mp32018-05-27 02:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1140.mp32018-05-27 02:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1141.mp32018-05-27 02:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1142.mp32018-05-27 02:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1143.mp32018-05-27 02:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1144.mp32018-05-27 02:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1145.mp32018-05-27 02:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1146.mp32018-05-27 02:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1147.mp32018-05-27 02:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1148.mp32018-05-27 02:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1149.mp32018-05-27 02:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1150.mp32018-05-27 02:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1151.mp32018-05-27 02:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1152.mp32018-05-27 02:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1153.mp32018-05-27 02:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1154.mp32018-05-27 02:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1155.mp32018-05-27 02:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1156.mp32018-05-27 02:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1157.mp32018-05-27 02:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1158.mp32018-05-27 02:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1159.mp32018-05-27 02:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1160.mp32018-05-27 02:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1161.mp32018-05-27 02:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1162.mp32018-05-27 02:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1163.mp32018-05-27 02:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1164.mp32018-05-27 02:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1165.mp32018-05-27 02:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1166.mp32018-05-27 02:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1167.mp32018-05-27 02:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1168.mp32018-05-27 02:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1169.mp32018-05-27 02:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1170.mp32018-05-27 02:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1171.mp32018-05-27 02:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1172.mp32018-05-27 02:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1173.mp32018-05-27 02:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1174.mp32018-05-27 02:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1175.mp32018-05-27 02:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1176.mp32018-05-27 02:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1177.mp32018-05-27 02:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1178.mp32018-05-27 02:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1179.mp32018-05-27 02:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1180.mp32018-05-27 02:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1181.mp32018-05-27 02:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1182.mp32018-05-27 02:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1183.mp32018-05-27 02:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1184.mp32018-05-27 02:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1185.mp32018-05-27 02:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1186.mp32018-05-27 02:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1187.mp32018-05-27 02:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1188.mp32018-05-27 02:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1189.mp32018-05-27 02:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1190.mp32018-05-27 02:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1191.mp32018-05-27 02:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1192.mp32018-05-29 20:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1193.mp32018-05-29 20:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1194.mp32018-05-29 21:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1195.mp32018-05-29 21:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1196.mp32018-05-29 21:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1197.mp32018-05-29 21:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1198.mp32018-05-29 21:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1199.mp32018-05-30 14:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1200.mp32018-05-31 17:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1201.mp32018-06-01 22:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1202.mp32018-06-03 15:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1203.mp32018-06-03 15:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1204.mp32018-06-09 21:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1205.mp32018-06-09 21:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1206.mp32018-06-09 21:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1207.mp32018-06-09 21:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1208.mp32018-06-09 21:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1209.mp32018-06-09 21:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1210.mp32018-06-11 19:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1211.mp32018-06-11 19:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1212.mp32018-06-12 18:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1213.mp32018-06-13 20:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1214.mp32018-06-14 20:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1215.mp32018-06-15 17:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1216.mp32018-06-16 21:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1217.mp32018-06-18 16:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1218.mp32018-06-19 19:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1219.mp32018-06-20 17:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1220.mp32018-06-21 22:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1221.mp32018-06-22 16:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1222.mp32018-06-23 18:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1223.mp32018-06-25 16:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1224.mp32018-06-25 16:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1225.mp32018-06-26 16:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1226.mp32018-06-27 21:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1227.mp32018-06-28 16:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1228.mp32018-07-02 18:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1229.mp32018-07-02 18:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1230.mp32018-07-02 18:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1231.mp32018-07-02 18:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1232.mp32018-07-03 22:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1233.mp32018-07-05 18:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1234.mp32018-07-05 18:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1235.mp32018-07-07 01:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1236.mp32018-07-07 22:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1237.mp32018-07-08 20:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1238.mp32018-07-09 21:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1239.mp32018-07-10 19:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1240.mp32018-07-11 22:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1241.mp32018-07-12 19:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1242.mp32018-07-13 16:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1243.mp32018-07-16 19:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1244.mp32018-07-16 19:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1245.mp32018-07-16 19:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1246.mp32018-07-17 19:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1247.mp32018-07-18 19:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1248.mp32018-07-19 21:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1249.mp32018-07-20 18:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1250.mp32018-07-23 07:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1251.mp32018-07-23 07:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1252.mp32018-07-23 15:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1253.mp32018-07-24 20:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1254.mp32018-07-25 19:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1255.mp32018-07-26 21:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1256.mp32018-07-27 19:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1257.mp32018-07-28 16:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1258.mp32018-07-29 16:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1259.mp32018-07-30 19:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1260.mp32018-07-31 20:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1261.mp32018-08-01 19:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1262.mp32018-08-02 17:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1263.mp32018-08-03 18:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1264.mp32018-08-04 16:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1265.mp32018-08-06 20:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1266.mp32018-08-06 20:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1267.mp32018-08-07 16:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1268.mp32018-08-08 17:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1269.mp32018-08-10 21:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1270.mp32018-08-10 21:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1271.mp32018-08-11 18:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1272.mp32018-08-12 19:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1273.mp32018-08-13 18:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1274.mp32018-08-14 16:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1275.mp32018-08-15 19:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1276.mp32018-08-16 16:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1277.mp32018-08-17 16:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1278.mp32018-08-18 18:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1279.mp32018-08-19 16:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1280.mp32018-08-20 16:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1281.mp32018-08-21 18:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1282.mp32018-08-22 15:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1283.mp32018-09-02 23:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1284.mp32018-09-02 23:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1285.mp32018-09-03 17:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1286.mp32018-09-05 06:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1287.mp32018-09-05 15:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1288.mp32018-09-07 07:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1289.mp32018-09-07 17:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1290.mp32018-09-09 02:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1291.mp32018-09-10 04:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1292.mp32018-09-10 14:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1293.mp32018-09-12 15:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1294.mp32018-09-12 15:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1295.mp32018-09-14 03:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1296.mp32018-09-15 06:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1297.mp32018-09-15 19:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1298.mp32018-09-16 22:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1299.mp32018-09-25 04:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1300.mp32018-09-19 08:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1301.mp32018-09-19 16:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1302.mp32018-09-20 15:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1303.mp32018-09-21 18:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1304.mp32018-09-22 17:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1305.mp32018-09-23 19:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1306.mp32018-09-25 07:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1307.mp32018-09-25 15:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1308.mp32018-09-26 14:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1309.mp32018-09-28 06:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1310.mp32018-09-28 15:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1311.mp32018-10-01 11:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1312.mp32018-10-01 11:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1313.mp32018-10-02 06:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1314.mp32018-10-02 15:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1315.mp32018-10-03 14:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1316.mp32018-10-04 15:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1317.mp32018-10-05 16:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1318.mp32018-10-06 17:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1319.mp32018-10-07 15:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1320.mp32018-10-08 15:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1321.mp32018-10-10 03:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1322.mp32018-10-10 18:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1323.mp32018-10-11 15:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1324.mp32018-10-12 15:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1325.mp32018-10-13 17:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1326.mp32018-10-14 17:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1327.mp32018-10-15 15:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1328.mp32018-10-16 15:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1329.mp32018-10-17 14:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1330.mp32018-10-18 15:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1331.mp32018-10-19 16:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1332.mp32018-10-20 19:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1333.mp32018-10-23 03:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1334.mp32018-10-24 04:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1335.mp32018-10-24 14:39
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1336.mp32018-10-26 05:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1337.mp32018-10-26 14:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1338.mp32018-10-27 16:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1339.mp32018-10-28 19:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1340.mp32018-10-29 17:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1341.mp32018-10-30 15:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1342.mp32018-11-01 02:34
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1343.mp32018-11-01 15:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1344.mp32018-11-02 15:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1345.mp32018-11-03 16:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1346.mp32018-11-04 17:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1347.mp32018-11-05 16:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1348.mp32018-11-06 16:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1349.mp32018-11-07 16:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1350.mp32018-11-09 05:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1351.mp32018-11-09 15:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1352.mp32018-11-10 16:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1353.mp32018-11-11 19:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1354.mp32018-11-12 18:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1355.mp32018-11-13 17:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1356.mp32018-11-15 18:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1357.mp32018-11-15 18:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1358.mp32018-11-16 17:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1359.mp32018-11-17 17:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1360.mp32018-11-19 01:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1361.mp32018-11-19 18:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1362.mp32018-11-21 06:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1363.mp32018-11-21 15:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1364.mp32018-11-22 18:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1365.mp32018-11-23 18:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1366.mp32018-11-24 19:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1367.mp32018-11-25 18:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1368.mp32018-11-26 15:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1369.mp32018-11-27 18:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1370.mp32018-11-28 17:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1371.mp32018-11-29 16:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1372.mp32018-11-30 16:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1373.mp32018-12-01 19:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1374.mp32018-12-02 17:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1375.mp32018-12-04 05:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1376.mp32018-12-04 17:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1377.mp32018-12-05 17:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1378.mp32018-12-06 16:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1379.mp32018-12-07 17:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1380.mp32018-12-08 17:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1381.mp32018-12-09 17:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1382.mp32018-12-11 19:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1383.mp32018-12-11 19:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1384.mp32018-12-12 16:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1385.mp32018-12-13 16:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1386.mp32018-12-14 17:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1387.mp32018-12-16 21:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1388.mp32018-12-16 21:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1389.mp32018-12-17 17:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1390.mp32018-12-18 17:31
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1391.mp32018-12-19 17:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1392.mp32018-12-20 18:02
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1393.mp32018-12-23 00:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1394.mp32018-12-23 00:30
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1395.mp32018-12-23 19:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1396.mp32018-12-24 17:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1397.mp32018-12-25 19:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1398.mp32018-12-26 16:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1399.mp32018-12-27 17:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1400.mp32018-12-29 18:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1401.mp32018-12-29 18:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1402.mp32018-12-30 21:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1403.mp32018-12-31 16:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1404.mp32019-01-02 17:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1405.mp32019-01-03 19:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1406.mp32019-01-04 16:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1407.mp32019-01-05 19:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1408.mp32019-01-06 18:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1409.mp32019-01-08 18:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1410.mp32019-01-08 18:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1411.mp32019-01-10 06:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1412.mp32019-01-11 17:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1413.mp32019-01-11 17:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1414.mp32019-01-12 15:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1415.mp32019-01-14 00:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1416.mp32019-01-14 16:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1417.mp32019-01-15 17:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1418.mp32019-01-16 17:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1419.mp32019-01-17 16:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1420.mp32019-01-18 17:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1421.mp32019-01-21 22:55
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1422.mp32019-01-21 22:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1423.mp32019-01-21 22:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1424.mp32019-01-23 17:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1425.mp32019-01-23 18:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1426.mp32019-01-24 16:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1427.mp32019-01-25 16:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1428.mp32019-01-26 21:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1429.mp32019-01-27 20:00
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1430.mp32019-01-28 16:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1431.mp32019-01-29 17:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1432.mp32019-01-30 17:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1433.mp32019-01-31 16:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1434.mp32019-02-01 16:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1435.mp32019-02-02 17:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1436.mp32019-02-03 17:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1437.mp32019-02-04 17:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1438.mp32019-02-05 16:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1439.mp32019-02-06 16:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1440.mp32019-02-07 17:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1441.mp32019-02-22 20:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1442.mp32019-02-23 18:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1443.mp32019-02-25 03:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1444.mp32019-02-25 17:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1445.mp32019-02-27 04:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1446.mp32019-02-28 08:10
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1447.mp32019-02-28 20:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1448.mp32019-03-01 20:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1449.mp32019-03-02 20:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1450.mp32019-03-03 20:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1451.mp32019-03-04 20:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1452.mp32019-03-06 00:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1453.mp32019-03-06 18:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1454.mp32019-03-07 18:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1455.mp32019-03-09 06:26
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1456.mp32019-03-09 17:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1457.mp32019-03-10 16:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1458.mp32019-03-11 16:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1459.mp32019-03-13 11:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1460.mp32019-03-14 07:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1461.mp32019-03-14 17:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1462.mp32019-03-15 18:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1463.mp32019-03-16 17:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1464.mp32019-03-17 20:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1465.mp32019-03-18 19:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1466.mp32019-03-19 18:58
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1467.mp32019-03-20 17:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1468.mp32019-03-21 17:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1469.mp32019-03-22 17:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1470.mp32019-03-26 12:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1471.mp32019-03-26 12:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1472.mp32019-03-26 12:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1473.mp32019-03-27 16:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1474.mp32019-03-27 16:35
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1475.mp32019-03-28 17:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1476.mp32019-03-29 16:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1477.mp32019-03-30 20:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1478.mp32019-04-01 18:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1479.mp32019-04-01 18:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1480.mp32019-04-03 18:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1481.mp32019-04-03 18:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1482.mp32019-04-04 17:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1483.mp32019-04-05 19:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1484.mp32019-04-06 16:44
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1485.mp32019-04-07 21:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1486.mp32019-04-09 07:29
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1487.mp32019-04-09 18:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1488.mp32019-04-12 09:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1489.mp32019-04-12 09:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1490.mp32019-04-12 16:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1491.mp32019-04-14 18:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1492.mp32019-04-15 17:01
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1493.mp32019-04-16 18:40
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1494.mp32019-04-17 17:53
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1495.mp32019-04-19 20:13
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1496.mp32019-04-19 20:14
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1497.mp32019-04-22 16:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1498.mp32019-04-23 18:59
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1499.mp32019-04-24 20:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1500.mp32019-04-25 18:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1501.mp32019-04-26 17:37
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1502.mp32019-04-29 18:57
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1503.mp32019-04-30 19:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1504.mp32019-05-01 19:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1505.mp32019-05-02 17:22
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1506.mp32019-05-04 06:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1507.mp32019-05-10 05:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1508.mp32019-05-10 05:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1509.mp32019-05-10 05:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1510.mp32019-05-10 05:47
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1511.mp32019-05-10 20:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1512.mp32019-05-14 20:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1513.mp32019-05-14 20:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1514.mp32019-05-15 17:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1515.mp32019-05-16 17:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1516.mp32019-05-17 20:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1517.mp32019-05-22 06:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1518.mp32019-05-22 06:36
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1519.mp32019-05-22 18:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1520.mp32019-05-23 16:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1521.mp32019-05-24 18:23
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1522.mp32019-05-27 16:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1523.mp32019-05-29 04:17
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1524.mp32019-05-29 17:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1525.mp32019-05-29 17:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1526.mp32019-05-29 17:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1527.mp32019-05-31 02:27
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1528.mp32019-05-31 17:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1529.mp32019-06-04 05:48
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1530.mp32019-06-04 16:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1531.mp32019-06-06 20:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1532.mp32019-06-06 20:11
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1533.mp32019-06-07 16:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1534.mp32019-06-10 17:20
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1535.mp32019-06-11 17:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1536.mp32019-06-13 07:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1537.mp32019-06-14 06:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1538.mp32019-06-14 16:04
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1539.mp32019-06-19 06:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1540.mp32019-06-19 06:24
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1541.mp32019-06-19 16:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1542.mp32019-06-20 17:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1543.mp32019-06-21 16:49
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1544.mp32019-06-26 08:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1545.mp32019-06-26 08:54
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1546.mp32019-06-26 16:15
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1547.mp32019-06-27 20:08
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1548.mp32019-06-28 16:38
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1549.mp32019-07-01 17:06
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1550.mp32019-07-02 16:33
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1551.mp32019-07-03 18:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1552.mp32019-07-04 18:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1553.mp32019-07-05 17:12
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1554.mp32019-07-08 16:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1555.mp32019-07-09 17:21
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1556.mp32019-07-10 18:07
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1557.mp32019-07-11 17:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1558.mp32019-07-12 16:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1559.mp32019-07-15 19:25
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1560.mp32019-07-17 20:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1561.mp32019-07-17 20:09
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1562.mp32019-07-18 16:46
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1563.mp32019-07-19 17:32
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1564.mp32019-07-22 15:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1565.mp32019-07-23 15:52
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1566.mp32019-07-25 06:28
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1567.mp32019-07-25 17:45
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1568.mp32019-07-26 20:56
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1569.mp32019-07-29 22:19
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1570.mp32019-07-30 20:16
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1571.mp32019-07-31 16:50
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1572.mp32019-08-01 22:05
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1573.mp32019-08-03 08:42
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1574.mp32019-08-06 03:43
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1575.mp32019-08-06 15:03
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1576.mp32019-08-07 16:51
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1577.mp32019-08-08 18:18
 • toan-chuc-cao-thu-chuong-1578.mp32019-08-09 17:54
 • #1579: Lên hay lùi2019-08-12 17:43
 • #1580: Đổi Chỗ (thượng)2019-08-13 18:06
 • #1581: Đổi Chỗ (hạ)2019-08-14 17:54
 • #1582: Liều mình một hit2019-08-15 18:17
 • #1583: Lấy công làm thủ2019-08-16 17:37
 • #1584: Ai sẽ phá bế tắc2019-08-19 18:32
 • #1585: Khác nào giấc mơ2019-08-20 20:14
 • #1586: Mỗi người một bước đường riêng2019-08-22 03:14
 • #1587: Bài phân tích thực thành2019-08-22 19:14
 • #1588: Tạm biệt, Lâm Kính Ngôn2019-08-23 20:09
 • #1589: Gió mưa đã ngừng2019-08-24 19:47
 • #1590: Cứ như sắp chiến tranh thế giới2019-08-26 18:22
 • #1591: Toàn Chức Cao Th2019-08-28 21:12
 • #1592: Khát vọng trong lòng2019-09-02 07:57
 • #1593: Khi chiến thắng trở thành thông lệ2019-09-02 15:13
 • #1594: Ba phút trùng hợp2019-09-05 05:37
 • #1595: Di chuyển dệt lưới2019-09-06 20:11
 • #1596: Hình thái khiên yếu ớt2019-09-09 19:08
 • #1597: Súng vang2019-09-11 17:57
 • #1598: Tuyệt vọng và hi vọng2019-09-13 19:17
 • #1599: Mười năm luân hồi2019-09-17 21:50
 • #1600: Người mạnh nhất Vinh Quang2019-09-18 19:10
 • #1601: Lúa cơ mà lóng lánh2019-09-20 18:16
 • #1602: Trao đổi2019-09-23 19:34
 • #1603: Càn đánh, càn giết2019-09-25 22:42
 • #1604: Kiểm soát ưu thế2019-09-27 20:03
 • #1605: Những chiến sĩ tự hồi máu2019-09-30 19:19
 • #1606: Sự đáng sợ của tiền bối2019-10-02 20:29
 • #1607: Sự trưởng thành của người trẻ2019-10-04 19:34
 • #1608: Nỗi đáng sợ của sự yên lặng2019-10-07 19:50
 • #1609: Bài ca Đội phó2019-10-09 21:24
 • #1610: Cục diện quá đẹp, cục diện khó nắm2019-10-11 20:16
 • #1611: Có con mắt kìa2019-10-15 07:09
 • #1612: Xa nhất và gần nhất2019-10-17 02:19
 • #1613: Lấy mic đè người2019-10-18 20:39
 • #1614: Kiêu hãnh đúng nghĩa2019-10-26 09:40
 • #1615: Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng2019-10-26 09:40
 • #1616: Phải tin vào sức mạnh của tình yêu2019-10-26 09:40
 • #1617: Một Đỗ Minh vượt trình2019-10-29 02:10
 • #1618: Không xứng với mức lương2019-10-30 20:04
 • #1619: Nghĩ sao chơi zâm trước mặt anh?2019-11-01 19:19
 • #1620: Chiêu nào cũng trúng2019-11-02 17:51
 • #1621: Đánh gì cứng nhắc thế?2019-11-05 03:03
 • #1622: Không xem vào mắt2019-11-06 19:36
 • #1623: Có vậy thôi đó hả?2019-11-10 20:57
 • #1624: Bước đường cùng của đấu pháp chơi zâm2019-11-13 08:18
 • #1625: Bao cát biến hình2019-11-15 03:33
 • #1626: Zâm là vĩnh hằng2019-11-15 20:16
 • #1627: Trận đoàn đội mang tính lịch sử2019-11-18 19:38
 • #1628: Cao điểm2019-11-20 19:09
 • #1629: Kho hàng2019-11-22 19:10
 • #1630: Lấy một địch ba2019-11-25 19:24
 • #1631: Pha kèm người khó tin2019-11-27 20:55
 • #1632: Cơ hội ngàn năm một thuở2019-11-29 20:06
 • #1633: Tiến không được, lùi chẳng xong2019-12-04 13:08
 • #1634: Thể hiện một tí chết ai2019-12-05 08:51
 • #1635: Tốc độ tay kinh hoàng2019-12-06 18:34
 • #1636: Sai sót nghiêm trọng2019-12-09 18:20
 • #1637: Không còn cô độc2019-12-11 18:11
 • #1638: Không phải đỉnh nhất của bạn, nhưng là đỉnh nhất của tôi2019-12-13 18:38
 • #1639: Một thực thể vượt trên thường thức con người2019-12-17 07:02
 • #1640: Được ăn cả, ngã về không2019-12-18 19:11
 • #1641: Chiến trường đan dệt2019-12-20 18:45
 • #1642: Đột phá từ vòng ngoài2019-12-23 18:56
 • #1643: Giữ chân trị liệu2019-12-27 11:53
 • #1644: Cố gắng vì chiến thắng2019-12-27 18:02
 • #1645: Chướng ngại không thể vượt qua2020-01-01 20:17
 • #1646: Phát huy như thần và xử lý như đần2020-01-01 20:17
 • #1647: Thắng không kiêu, bại không nản2020-01-03 18:24
 • #1648: Đổi nghề, lần thứ hai phong thần2020-01-06 19:04
 • #1649: Kiểm điểm2020-01-08 18:28
 • #1650: Nếu đường đời còn rất dài2020-01-10 18:50
 • #1651: Cúp vô địch là của bọn này2020-01-13 18:33
 • #1652: Trận chiến cuối cùng2020-01-17 19:08
 • #1653: Đường Hẹp Chạm Trán2020-01-17 19:08
 • #1654: Không thao tác, không mắc lỗi2020-01-20 18:29
 • #1655: Giông tố đến rồi, chạy đi thôi2020-01-22 17:50
 • #1656: Quyền chủ động thực thụ2020-02-09 19:31
 • #1657: Lựa chọn cuối cùng2020-02-09 19:31
 • #1658: Nhất Diệp Chi Thu mạnh nhất2020-02-09 19:31
 • #1659: Hắn tính toán điều gì?2020-02-09 19:31
 • #1660: Đỉnh cao không thể với tới2020-02-09 19:31
 • #1661: Cách biệt không thể san bằng2020-02-09 19:32
 • #1662: Tử chiến đến cùng2020-02-09 19:32
 • #1663: Mười giây thắng thua2020-02-10 18:07
 • #1664: Chọn tướng khó khăn2020-02-12 18:00
 • #1665: Không chừa đường lui2020-02-14 16:46
 • #1666: Một chiến thắng đáng sợ2020-02-17 19:14
 • #1667: Thần may mắn không mỉm cười2020-02-20 18:21
 • #1668: Hòn đá cản đường nhỏ nhoi2020-02-21 18:08
 • #1669: Cố ý hay vô tình2020-02-24 19:13
 • #1670: Ý đồ Thực sự2020-02-26 19:45
 • #1671: Khả năng kiểm soát cục diện2020-02-26 19:45
 • #1672: Mồi nhử2020-03-03 19:20
 • #1673: Lợi dụng tối đa2020-03-08 18:37
 • #1674: Ông trời cũng bị lợi dụng2020-03-08 18:38
 • #1675: Tranh giành vào trận2020-03-09 18:25
 • #1676: 3, là 3%2020-03-11 17:16
 • #1677: Hết thật rồi sao2020-03-18 10:02
 • #1678: Vì chiến thắng2020-03-18 10:02
 • #1679: Lữ Bạc Viễn, đừng khóc anh nhé2020-03-18 16:26
 • #1680: Ai mạnh hơn?2020-03-30 02:31
 • #1681: Sắp đặt cả đấy2020-03-30 02:31
 • #1682: Bị phản đối trên sân nhà2020-03-30 02:31
 • #1683: Một khởi đầu từ tốn2020-03-30 02:31
 • #1684: Thời cơ phản công2020-03-30 22:35
 • #1685: Tân binh đỉnh cấp2020-04-06 01:40
 • #1686: Hên là hết người rồi đấy2020-04-06 01:41
 • #1687: Đội hình trận cuối2020-04-06 16:47
 • #1688: Là chúng ta2020-04-09 19:58
 • #1689: Hi, bye!2020-04-22 21:13
 • #1690: Rung cây nhát khỉ2020-04-22 21:14
 • #1691: Cách dùng từ2020-04-22 21:14
 • #1692: Ngắt chiêu2020-04-22 21:14
 • #1693: Cán cân thực lực và tính bất ngờ2020-04-22 21:14
 • #1694: Trình xử lý đẳng cấp top chuyên2020-04-22 21:14
 • #1695: Tâm điểm của nỗi đau2020-04-24 17:02
 • #1696: Ý đồ Của Hưng Hân2020-04-27 16:14
 • #1697: Mục tiêu dưới nòng súng2020-04-29 16:39
 • #1698: Box-1 thật sự2020-05-01 15:54
 • #1699: Người yếu kém nhất2020-05-04 17:28
 • #1700: Sự phản công của kẻ yếu2020-05-06 16:12
 • #1701: Anh Dũng Bật Nhảy2020-05-08 16:17
 • #1702: Xoay chuyển tình thế2020-05-11 16:17
 • #1703: Sống như một chiến sĩ, để rồi vụt tắt2020-05-14 19:02
 • #1704: Tính cơ động2020-05-16 16:38
 • #1705: Bắn thôi, chắc gì trúng?2020-05-18 16:51
 • #1706: Hai súng cùng bắn2020-05-20 16:00
 • #1707: Chướng ngại trận quỷ2020-05-22 16:07
 • #1708: Sẽ có ngày dùng tới2020-06-05 04:02
 • #1709: Ai chết trước?2020-06-05 04:02
 • #1710: Chi tiết đơn giản2020-06-05 04:02
 • #1711: Cách Bánh Bao ném cát2020-06-05 04:02
 • #1712: Lưu manh lạ2020-06-05 04:02
 • #1713: Đen đỏ đan xen2020-06-05 04:02
 • #1714: Ăn ý trong vô thức2020-06-05 04:03
 • #1715: Nhánh biến hóa căn bản2020-06-05 04:03
 • #1716: Trận quỷ quay về2020-06-05 04:03
 • #1717: Kẻ ám sát2020-06-05 19:48
 • #1718: Hiệu ứng domino2020-06-06 15:53
 • #1719: Bài toán sinh tử2020-06-07 15:54
 • #1720: Lần hỗ trợ cuối cùng2020-06-15 20:31
 • #1721: Thành quả của sự kiên trì2020-06-15 20:32
 • #1722: Chủ động2020-06-15 20:32
 • #1723: Tại vì ở gần2020-06-15 20:32
 • #1724: Đột phá nơi tường sắt2020-06-15 20:32
 • #1725: Gom vào đánh chung2020-06-15 20:32
 • #1726: Sự lựa chọn không mong muốn2020-06-15 20:33
 • #1727: Máu ít có là gì?2020-06-15 20:33
 • #1728: Mục tiêu càng nhiều, sát thương càng cao2020-06-16 18:13
 • #1729: Một kết quả không hề ổn2020-06-17 16:25
 • #1730: Đột phá2020-06-18 16:28
 • #1731: Phối hợp dưới khiên2020-06-19 16:32
 • #1732: Thả diều tập thể2020-06-20 16:21
 • #1733: Bài phối hợp múa rối2020-06-21 16:02
 • #1734: Kiếm Ảnh Bước ảo lòi2020-06-22 16:15
 • #1735: Trông vào anh, để anh lo2020-06-23 16:27
 • #1736: Lê từng bước chân2020-06-24 16:29
 • #1737: Last hit siêu thần2020-06-25 16:09
 • #1738: Họ chính là vô địch2020-06-26 16:56
 • #1739: May mắn gặp được người2020-06-28 16:37
 • #1740: Đối thủ mạnh nhất, bằng hữu tốt nhất2020-06-28 16:37
 • #1741: Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà2020-06-30 16:09
 • #1742: Tiền truyện ( Mùa hè năm 15 tuổi2020-06-30 16:09
 • #1743: Tiền truyện ( Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời (1)2020-07-01 15:41
 • #1744: Tiền truyện ( Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời (2)2020-07-02 16:20
 • #1745: Tiền truyện ( Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời (3)2020-07-04 15:52
 • #1746: Tiền truyện ( Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời (4)2020-07-08 16:14
 • #1747: Tiền truyện ( Chui đầu vào rọ2020-07-08 16:15
 • #1748: Tiền truyện ( Năm ấy hoa nở2020-07-08 16:15
 • #1749: Tiền truyện ( Thời đại át chủ bài đôi (1)2020-07-08 16:15
 • #1750: Tiền truyện ( Thời đại át chủ bài đôi (2)2020-07-08 16:16
 • #1751: Tiền truyện ( Thời đại át chủ bài đôi (3)2020-07-09 16:07
 • #1752: Tiền truyện ( Thời đại át chủ bài đôi (4)2020-07-11 18:53
 • #1753: Tiền truyện ( Thời đại át chủ bài đôi (5)2020-07-11 18:53
 • #1754: Tiền truyện (Thời đại át chủ bài đôi (6)2020-07-12 16:48
 • #1755: Tiền truyện ( Thời khắc quyết chiến (1)2020-07-13 16:26
 • #1756: Tiền truyện ( Thời khắc quyết chiến (2)2020-07-14 16:56
 • #1757: Tiền truyện ( Thời khắc quyết chiến (3)2020-07-15 15:43
 • #1758: Tiền truyện (Thời khắc quyết chiến (4)2020-07-16 16:38
 • #1759: Tiền truyện ( Thời khắc quyết chiến (5)2020-07-17 15:45
 • #1760: Tiền truyện (Khi phép màu xuất hiện (1)2020-07-18 16:27
 • #1761: Khi phép màu xuất hiện (2)2020-07-19 16:39
 • #1762: Khi phép màu xuất hiện (3)2020-07-21 16:14
 • #1763: Mùa hè của Lam Vũ2020-07-21 16:14
 • #1764: Tiền truyện ( Tương lai của Gia Thế2020-07-22 15:57
 • #1765: Thế hệ hoàng kim2020-07-23 16:29

Related posts

Nghe Nói Ta Siêu Hung [Tống Khủng]

THUYS♥️

Bà Cốt Khương Tô

THUYS♥️

Tại Tu Tiên Giới Chơi Game Online

TiKay

1 comment

Hyun Dung January 10, 2019 at 4:49 pm

Cảm ơn vì đã làm audio, mình cực kì thích truyện này đó

Reply

Leave a Reply