Cổ ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Trường An Tiệm Cơm Nhỏ

Mưa phùn gió nhẹ, thanh xí tiểu điếm, Hồ cơ như hoa

Tân tốt tươi rượu, tiên quỳ nộn măng, kim tê ngọc quái

Kinh triệu thiếu doãn Lâm Yến đem ánh mắt đặt ở cái kia tuyết da mắt hạnh lão bản nương trên người.

Một cái nhà cao cửa rộng cung nữ lưu lạc đến đương lư bán rượu hoàn cảnh, thật sự đáng thương đáng tiếc……

Thẩm Thiều Quang: Mỹ tửu mỹ thực làm bạn, còn có thể xem qua lộ anh tuấn tiểu lang quân, sinh hoạt không cần quá tốt đẹp ^

Lâm Yến mặt trầm như nước, này đó năm lăng niên thiếu mỗi ngày trang điểm đến như vậy sức tưởng tượng, đánh mã đầu đường, chơi bời lêu lổng, thực nên chỉnh đốn chỉnh đốn!

Ăn tiền đề kỳ:

1. Mỹ thực, hằng ngày hướng, ngọt sảng.

2. Vẫn cứ đại khái lấy Đường vì bối cảnh, nửa hư cấu, chớ khảo chứng.

Tag: Xuyên qua thời không, Mỹ thực, Sảng văn, Phố phường sinh hoạt

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thiều Quang; Lâm Yến ┃ vai phụ:…… ┃ cái khác:……

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Anh Đào Cao
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0001.mp32020-01-22 03:19
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0002.mp32020-01-22 03:19
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0003.mp32020-01-22 03:19
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0004.mp32020-01-22 03:20
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0005.mp32020-01-22 03:20
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0006.mp32020-01-22 03:20
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0007.mp32020-01-22 03:20
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0008.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0009.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0010.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0011.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0012.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0013.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0014.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0015.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0016.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0017.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0018.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0019.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0020.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0021.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0022.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0023.mp32020-01-22 03:24
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0024.mp32020-01-22 03:24
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0025.mp32020-01-22 03:24
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0026.mp32020-01-22 03:24
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0027.mp32020-01-22 03:25
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0028.mp32020-01-22 03:25
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0029.mp32020-01-22 03:25
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0030.mp32020-01-22 03:25
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0031.mp32020-01-22 03:26
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0032.mp32020-01-22 03:26
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0033.mp32020-01-22 03:26
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0034.mp32020-01-22 03:26
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0035.mp32020-01-22 03:27
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0036.mp32020-01-22 03:27
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0037.mp32020-01-22 03:28
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0038.mp32020-01-22 03:28
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0039.mp32020-01-22 03:29
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0040.mp32020-01-22 03:29
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0041.mp32020-01-22 03:29
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0042.mp32020-01-22 03:29
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0043.mp32020-01-22 03:30
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0044.mp32020-01-22 03:30
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0045.mp32020-01-22 03:30
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0046.mp32020-01-22 03:31
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0047.mp32020-01-22 03:31
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0048.mp32020-01-22 03:31
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0049.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0050.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0051.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0052.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0053.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0054.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0055.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0056.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0057.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0058.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0059.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0060.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0061.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0062.mp32020-01-22 03:34
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0063.mp32020-01-22 03:34
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0064.mp32020-01-22 03:34
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0065.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0066.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0067.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0068.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0069.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0070.mp32020-01-22 03:36
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0071.mp32020-01-22 03:36
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0072.mp32020-01-22 03:36
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0073.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0074.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0075.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0076.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0077.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0078.mp32020-01-22 03:38
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0079.mp32020-01-22 03:38
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0080.mp32020-01-22 03:38
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0081.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0082.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0083.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0084.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0085.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0086.mp32020-01-22 03:40
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0087.mp32020-01-22 03:40
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0088.mp32020-01-22 03:40
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0089.mp32020-01-22 03:41
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0090.mp32020-01-22 03:41
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0091.mp32020-01-22 03:41
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0092.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0093.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0094.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0095.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0096.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0097.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0098.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0099.mp32020-01-22 03:43
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0100.mp32020-01-22 03:43
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0101.mp32020-01-22 03:43
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0102.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0103.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0104.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0105.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0106.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0107.mp32020-01-22 03:45
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0108.mp32020-01-22 03:45
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0109.mp32020-01-22 03:45
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0110.mp32020-01-22 03:46
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0111.mp32020-01-22 03:46
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Related posts

Thiên Tai Lãnh Chúa: Bắt Đầu Trở Thành Ác Ma Đại Công

TiKay

70 Mẹ Kế Dưỡng Nhãi Con Nhớ

TiKay

Chú Không Thể Nhẫn

THUYS♥️

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

TiKay

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

THUYS♥️

Từ Viễn Cổ Xuyên Đến Sinh Tồn Trò Chơi Sau

TiKay

Leave a Reply