Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Trường An Tiệm Cơm Nhỏ

Mưa phùn gió nhẹ, thanh xí tiểu điếm, Hồ cơ như hoa

Tân tốt tươi rượu, tiên quỳ nộn măng, kim tê ngọc quái

Kinh triệu thiếu doãn Lâm Yến đem ánh mắt đặt ở cái kia tuyết da mắt hạnh lão bản nương trên người.

Một cái nhà cao cửa rộng cung nữ lưu lạc đến đương lư bán rượu hoàn cảnh, thật sự đáng thương đáng tiếc……

Thẩm Thiều Quang: Mỹ tửu mỹ thực làm bạn, còn có thể xem qua lộ anh tuấn tiểu lang quân, sinh hoạt không cần quá tốt đẹp ^

Lâm Yến mặt trầm như nước, này đó năm lăng niên thiếu mỗi ngày trang điểm đến như vậy sức tưởng tượng, đánh mã đầu đường, chơi bời lêu lổng, thực nên chỉnh đốn chỉnh đốn!

Ăn tiền đề kỳ:

1. Mỹ thực, hằng ngày hướng, ngọt sảng.

2. Vẫn cứ đại khái lấy Đường vì bối cảnh, nửa hư cấu, chớ khảo chứng.

Tag: Xuyên qua thời không, Mỹ thực, Sảng văn, Phố phường sinh hoạt

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thiều Quang; Lâm Yến ┃ vai phụ:…… ┃ cái khác:……

Nguồn : wikidich


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Anh Đào Cao
 •  Chương: /111
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0001.mp32020-01-22 03:19
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0002.mp32020-01-22 03:19
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0003.mp32020-01-22 03:19
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0004.mp32020-01-22 03:20
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0005.mp32020-01-22 03:20
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0006.mp32020-01-22 03:20
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0007.mp32020-01-22 03:20
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0008.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0009.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0010.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0011.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0012.mp32020-01-22 03:21
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0013.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0014.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0015.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0016.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0017.mp32020-01-22 03:22
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0018.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0019.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0020.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0021.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0022.mp32020-01-22 03:23
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0023.mp32020-01-22 03:24
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0024.mp32020-01-22 03:24
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0025.mp32020-01-22 03:24
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0026.mp32020-01-22 03:24
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0027.mp32020-01-22 03:25
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0028.mp32020-01-22 03:25
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0029.mp32020-01-22 03:25
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0030.mp32020-01-22 03:25
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0031.mp32020-01-22 03:26
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0032.mp32020-01-22 03:26
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0033.mp32020-01-22 03:26
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0034.mp32020-01-22 03:26
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0035.mp32020-01-22 03:27
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0036.mp32020-01-22 03:27
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0037.mp32020-01-22 03:28
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0038.mp32020-01-22 03:28
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0039.mp32020-01-22 03:29
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0040.mp32020-01-22 03:29
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0041.mp32020-01-22 03:29
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0042.mp32020-01-22 03:29
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0043.mp32020-01-22 03:30
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0044.mp32020-01-22 03:30
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0045.mp32020-01-22 03:30
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0046.mp32020-01-22 03:31
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0047.mp32020-01-22 03:31
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0048.mp32020-01-22 03:31
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0049.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0050.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0051.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0052.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0053.mp32020-01-22 03:32
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0054.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0055.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0056.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0057.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0058.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0059.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0060.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0061.mp32020-01-22 03:33
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0062.mp32020-01-22 03:34
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0063.mp32020-01-22 03:34
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0064.mp32020-01-22 03:34
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0065.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0066.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0067.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0068.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0069.mp32020-01-22 03:35
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0070.mp32020-01-22 03:36
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0071.mp32020-01-22 03:36
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0072.mp32020-01-22 03:36
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0073.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0074.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0075.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0076.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0077.mp32020-01-22 03:37
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0078.mp32020-01-22 03:38
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0079.mp32020-01-22 03:38
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0080.mp32020-01-22 03:38
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0081.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0082.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0083.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0084.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0085.mp32020-01-22 03:39
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0086.mp32020-01-22 03:40
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0087.mp32020-01-22 03:40
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0088.mp32020-01-22 03:40
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0089.mp32020-01-22 03:41
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0090.mp32020-01-22 03:41
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0091.mp32020-01-22 03:41
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0092.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0093.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0094.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0095.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0096.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0097.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0098.mp32020-01-22 03:42
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0099.mp32020-01-22 03:43
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0100.mp32020-01-22 03:43
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0101.mp32020-01-22 03:43
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0102.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0103.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0104.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0105.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0106.mp32020-01-22 03:44
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0107.mp32020-01-22 03:45
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0108.mp32020-01-22 03:45
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0109.mp32020-01-22 03:45
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0110.mp32020-01-22 03:46
 • truong-an-tiem-com-nho-chuong-0111.mp32020-01-22 03:46

Related posts

Trộm Giấu Mà Không Được

THUYS♥️

Hướng Về Trái Tim

THUYS♥️

Thê Khống

TiKay

Leave a Reply