Linh DịNgôn TìnhNữ Cường

Huyền Học Đại Sư Là Sơn Thần

Các thôn dân phát hiện, Lục Linh Bảo cô nương này gần nhất trở nên có điểm thần:
Nàng nói cường hủy đi Sơn Thần miếu chiêu báo ứng, thi công đội đảo mắt đã bị sét đánh đến ngoại tiêu lí nộn!
Tùy tay họa trương phù, tìm người tìm vật hàng phục lệ quỷ bảo bình an không gì làm không được.
Còn thường xuyên có siêu xe khai vào thôn tới tìm nàng đoán mệnh.
Quốc nội mỗ ngôi sao sáng cấp Đại hòa thượng nhìn đến nàng thế nhưng quỳ bái, tất cung tất kính!

Đại hòa thượng: Các ngươi chẳng lẽ không biết nàng chính là kia trong miếu Sơn Thần đại nhân? Toàn thế giới cây còn lại quả to duy nhất thần linh!

——————
Lão bản A: Từ đã bái Sơn Thần, nhà ta nháo quỷ quảng trường rốt cuộc không ai nhảy lầu
Phú hào B: Tin Sơn Thần, tài nguyên cuồn cuộn
Nhân vật nổi tiếng C: Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, Sơn Thần có thể làm người khởi tử hồi sinh

Đây là một cái cổ đại Sơn Thần ở hiện đại làm huyền học, hỗn đến hô mưa gọi gió ngưu bức rầm rầm chuyện xưa.
Nữ chủ trước sau như một tô sảng, điếu tạc thiên!

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thâu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0001.mp32019-08-05 12:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0002.mp32019-08-05 12:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0003.mp32019-08-05 12:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0004.mp32019-08-05 12:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0005.mp32019-08-05 12:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0006.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0007.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0008.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0009.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0010.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0011.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0012.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0013.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0014.mp32019-08-05 12:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0015.mp32019-08-05 12:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0016.mp32019-08-05 12:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0017.mp32019-08-05 12:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0018.mp32019-08-05 12:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0019.mp32019-08-05 12:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0020.mp32019-08-05 12:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0021.mp32019-08-05 12:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0022.mp32019-08-05 12:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0023.mp32019-08-05 12:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0024.mp32019-08-05 12:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0025.mp32019-08-05 12:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0026.mp32019-08-05 12:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0027.mp32019-08-05 12:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0028.mp32019-08-05 12:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0029.mp32019-08-05 12:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0030.mp32019-08-05 12:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0031.mp32019-08-05 12:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0032.mp32019-08-05 12:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0033.mp32019-08-05 12:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0034.mp32019-08-05 12:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0035.mp32019-08-05 12:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0036.mp32019-08-05 12:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0037.mp32019-08-05 12:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0038.mp32019-08-05 12:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0039.mp32019-08-05 12:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0040.mp32019-08-05 12:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0041.mp32019-08-05 12:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0042.mp32019-08-05 12:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0043.mp32019-08-05 12:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0044.mp32019-08-05 12:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0045.mp32019-08-05 12:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0046.mp32019-08-05 12:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0047.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0048.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0049.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0050.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0051.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0052.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0053.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0054.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0055.mp32019-08-05 12:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0056.mp32019-08-05 12:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0057.mp32019-08-05 12:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0058.mp32019-08-05 12:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0059.mp32019-08-05 12:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0060.mp32019-08-05 12:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0061.mp32019-08-05 12:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0062.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0063.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0064.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0065.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0066.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0067.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0068.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0069.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0070.mp32019-08-05 12:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0071.mp32019-08-05 12:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0072.mp32019-08-05 12:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0073.mp32019-08-05 12:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0074.mp32019-08-05 12:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0075.mp32019-08-05 12:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0076.mp32019-08-05 12:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0077.mp32019-08-05 12:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0078.mp32019-08-05 12:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0079.mp32019-08-05 12:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0080.mp32019-08-05 12:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0081.mp32019-08-05 12:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0082.mp32019-08-05 12:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0083.mp32019-08-05 12:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0084.mp32019-08-05 12:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0085.mp32019-08-05 12:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0086.mp32019-08-05 12:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0087.mp32019-08-05 12:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0088.mp32019-08-05 12:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0089.mp32019-08-05 12:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0090.mp32019-08-05 12:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0091.mp32019-08-05 12:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0092.mp32019-08-05 12:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0093.mp32019-08-05 12:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0094.mp32019-08-05 12:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0095.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0096.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0097.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0098.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0099.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0100.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0101.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0102.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0103.mp32019-08-05 12:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0104.mp32019-08-05 12:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0105.mp32019-08-05 12:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0106.mp32019-08-05 12:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0107.mp32019-08-05 12:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0108.mp32019-08-05 12:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0109.mp32019-08-05 12:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0110.mp32019-08-05 12:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0111.mp32019-08-05 12:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0112.mp32019-08-05 12:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0113.mp32019-08-05 12:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0114.mp32019-08-05 12:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0115.mp32019-08-05 12:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0116.mp32019-08-05 12:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0117.mp32019-08-05 12:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0118.mp32019-08-05 12:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0119.mp32019-08-05 12:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0120.mp32019-08-05 12:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0121.mp32019-08-05 12:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0122.mp32019-08-05 12:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0123.mp32019-08-05 12:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0124.mp32019-08-05 12:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0125.mp32019-08-05 12:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0126.mp32019-08-05 12:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0127.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0128.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0129.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0130.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0131.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0132.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0133.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0134.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0135.mp32019-08-05 12:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0136.mp32019-08-05 12:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0137.mp32019-08-05 12:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0138.mp32019-08-05 12:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0139.mp32019-08-05 12:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0140.mp32019-08-05 12:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0141.mp32019-08-05 12:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0142.mp32019-08-05 12:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0143.mp32019-08-05 12:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0144.mp32019-08-05 12:57
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0145.mp32019-08-05 12:57
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0146.mp32019-08-05 12:57
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0147.mp32019-08-05 12:57
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0148.mp32019-08-05 12:57
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0149.mp32019-08-05 12:57
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0150.mp32019-08-05 12:57
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0151.mp32019-08-05 12:57
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0152.mp32019-08-05 12:58
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0153.mp32019-08-05 12:58
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0154.mp32019-08-05 12:58
 • huyen-hoc-dai-su-la-son-than-chuong-0155.mp32019-08-05 12:58
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Khủng Bố Trực Tiếp Trò Chơi

THUYS♥️

Hải Sản Thịnh Yến

THUYS♥️

Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

THUYS♥️

Luyến Ái Lưu Quái Đàm Du Hí

TiKay

Ta Có Đặc Thù Phá Án Tư Thế [ Dị Năng ]

THUYS♥️

Nữ Xứng Không Phật Hệ

THUYS♥️

Leave a Reply