Hài Hước Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Hướng Sư Tổ Dâng Lên Cá Mặn

Liêu đình nhạn một cái mới nhập môn, bối phận thấp nhất tân đệ tử, thế nhưng hàng phục canh thần tiên phủ vị kia siêu tuyệt đáng sợ đại ma đầu sư tổ, dẫn phát mọi người nhiệt nghị.

Xin hỏi Liêu sư muội, ngươi làm như thế nào được đâu?

Liêu đình nhạn:…… Dựa vào cá mặn bản năng?

Tag: Yêu sâu sắcXuyên qua thời khôngNgọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Liêu đình nhạn, Tư Mã tiêu ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Ngọt văn, đỡ hoa, nữ chủ đều cùng nam nhị HE

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phù Hoa
 •  Chương: /66
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0001.mp32020-01-17 13:04
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0002.mp32020-01-17 13:05
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0003.mp32020-01-17 13:05
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0004.mp32020-01-17 13:05
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0005.mp32020-01-17 13:07
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0006.mp32020-01-17 13:08
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0007.mp32020-01-17 13:08
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0008.mp32020-01-17 13:08
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0009.mp32020-01-17 13:09
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0010.mp32020-01-17 13:11
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0011.mp32020-01-17 13:12
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0012.mp32020-01-17 13:12
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0013.mp32020-01-17 13:13
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0014.mp32020-01-17 13:13
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0015.mp32020-01-17 13:14
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0016.mp32020-01-17 13:14
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0017.mp32020-01-17 13:15
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0018.mp32020-01-17 13:16
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0019.mp32020-01-17 13:16
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0020.mp32020-01-17 13:17
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0021.mp32020-01-17 13:18
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0022.mp32020-01-17 13:20
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0023.mp32020-01-17 13:20
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0024.mp32020-01-17 13:22
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0025.mp32020-01-17 13:23
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0026.mp32020-01-17 13:24
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0027.mp32020-01-17 13:24
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0028.mp32020-01-17 13:24
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0029.mp32020-01-17 13:26
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0030.mp32020-01-17 13:26
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0031.mp32020-01-17 13:28
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0032.mp32020-01-17 13:29
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0033.mp32020-01-17 13:29
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0034.mp32020-01-17 13:29
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0035.mp32020-01-17 13:29
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0036.mp32020-01-17 13:30
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0037.mp32020-01-17 13:30
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0038.mp32020-01-17 13:30
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0039.mp32020-01-17 13:30
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0040.mp32020-01-17 13:31
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0041.mp32020-01-17 13:31
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0042.mp32020-01-17 13:32
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0043.mp32020-01-17 13:32
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0044.mp32020-01-17 13:32
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0045.mp32020-01-17 13:34
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0046.mp32020-01-17 13:35
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0047.mp32020-01-17 13:35
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0048.mp32020-01-17 13:36
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0049.mp32020-01-17 13:36
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0050.mp32020-01-17 13:36
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0051.mp32020-01-17 13:37
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0052.mp32020-01-17 13:37
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0053.mp32020-01-17 13:37
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0054.mp32020-01-17 13:37
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0055.mp32020-01-17 13:38
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0056.mp32020-01-17 13:38
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0057.mp32020-01-17 13:39
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0058.mp32020-01-17 13:39
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0059.mp32020-01-17 13:40
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0060.mp32020-01-17 13:41
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0061.mp32020-01-17 13:41
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0062.mp32020-01-17 13:41
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0063.mp32020-01-17 13:42
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0064.mp32020-01-17 13:44
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0065.mp32020-01-17 13:44
 • huong-su-to-dang-len-ca-man-chuong-0066.mp32020-01-17 13:47
[Total: 6   Average: 5/5]

Related posts

Học Bá Kiều Thê Không Tự Y

THUYS♥️

Thời Không Béo Thương Nhân

THUYS♥️

Chưởng Hoan

TiKay

Leave a Reply