Huyền HuyễnNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

An Nhàn từ địa cầu xuyên qua đến tu chân thế giới, cẩn trọng tu luyện thành một người linh dược sư, lại ở độ kiếp khi uống lộn thuốc, làm cho thân thể phát sinh dị biến, lâm vào ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là một ngàn tám trăm năm về sau.

Tu chân văn minh phay đứt gãy, thế giới đại biến dạng, nàng cũng bởi vì dược vật nguyên nhân, mất đi nữ tính đặc thù, vô pháp bình thường tu luyện, chỉ có thể từ hoa cỏ trung hấp thu linh lực.

Từ đây, An Nhàn đi lên một cái lấy hoa nhập đạo tu hành chi lộ.

Nàng luyện dược, đối trị liệu bệnh tâm thần có kỳ hiệu.

Nàng loại hoa, đang ở kế hoạch chiếm lĩnh thế giới.

Nàng là muốn trở thành quốc dân “Nam” thần nữ nhân.

Nàng không cẩn thận liêu đến thật · nam thần, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem chính mình bẻ cong.

【 tương lai tu chân, nữ giả nam trang, tô sảng HE. 】

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0001.mp32019-02-09 10:58
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0002.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0003.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0004.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0005.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0006.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0007.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0008.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0009.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0010.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0011.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0012.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0013.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0014.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0015.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0016.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0017.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0018.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0019.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0020.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0021.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0022.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0023.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0024.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0025.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0026.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0027.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0028.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0029.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0030.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0031.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0032.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0033.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0034.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0035.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0036.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0037.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0038.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0039.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0040.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0041.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0042.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0043.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0044.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0045.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0046.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0047.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0048.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0049.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0050.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0051.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0052.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0053.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0054.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0055.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0056.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0057.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0058.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0059.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0060.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0061.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0062.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0063.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0064.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0065.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0066.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0067.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0068.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0069.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0070.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0071.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0072.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0073.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0074.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0075.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0076.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0077.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0078.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0079.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0080.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0081.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0082.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0083.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0084.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0085.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0086.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0087.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0088.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0089.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0090.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0091.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0092.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0093.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0094.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0095.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0096.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0097.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0098.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0099.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0100.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0101.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0102.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0103.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0104.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0105.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0106.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0107.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0108.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0109.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0110.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0111.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0112.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0113.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0114.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0115.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0116.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0117.mp32019-02-09 11:16
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0118.mp32019-02-09 11:16
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0119.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0120.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0121.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0122.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0123.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0124.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0125.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0126.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0127.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0128.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0129.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0130.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0131.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0132.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0133.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0134.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0135.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0136.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0137.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0138.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0139.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0140.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0141.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0142.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0143.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0144.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0145.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0146.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0147.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0148.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0149.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0150.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0151.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0152.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0153.mp32019-02-09 11:27
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0154.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0155.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0156.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0157.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0158.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0159.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0160.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0161.mp32019-02-09 11:27
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0162.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0163.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0164.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0165.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0166.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0167.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0168.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0169.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0170.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0171.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0172.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0173.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0174.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0175.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0176.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0177.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0178.mp32019-02-09 11:30
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.6]

Related posts

Ở Cầu Sinh Trò Chơi Yêu Đương ( Xuyên Nhanh )

THUYS♥️

Nhà Ta Có Chỉ Tiểu Thao Thiết

THUYS♥️

Làm Sao Bây Giờ Vô Địch Rồi

TiKay

Trọng Sinh Chi Độc Bộ Giang Hồ

TiKay

Sau Khi Trọng Sinh Ta Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

TiKay

Hoa Gian Diễm Sự II (16-Hết)

TiKay

Leave a Reply