Huyền HuyễnNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

An Nhàn từ địa cầu xuyên qua đến tu chân thế giới, cẩn trọng tu luyện thành một người linh dược sư, lại ở độ kiếp khi uống lộn thuốc, làm cho thân thể phát sinh dị biến, lâm vào ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là một ngàn tám trăm năm về sau.

Tu chân văn minh phay đứt gãy, thế giới đại biến dạng, nàng cũng bởi vì dược vật nguyên nhân, mất đi nữ tính đặc thù, vô pháp bình thường tu luyện, chỉ có thể từ hoa cỏ trung hấp thu linh lực.

Từ đây, An Nhàn đi lên một cái lấy hoa nhập đạo tu hành chi lộ.

Nàng luyện dược, đối trị liệu bệnh tâm thần có kỳ hiệu.

Nàng loại hoa, đang ở kế hoạch chiếm lĩnh thế giới.

Nàng là muốn trở thành quốc dân “Nam” thần nữ nhân.

Nàng không cẩn thận liêu đến thật · nam thần, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem chính mình bẻ cong.

【 tương lai tu chân, nữ giả nam trang, tô sảng HE. 】

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0001.mp32019-02-09 10:58
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0002.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0003.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0004.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0005.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0006.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0007.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0008.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0009.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0010.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0011.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0012.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0013.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0014.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0015.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0016.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0017.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0018.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0019.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0020.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0021.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0022.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0023.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0024.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0025.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0026.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0027.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0028.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0029.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0030.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0031.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0032.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0033.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0034.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0035.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0036.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0037.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0038.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0039.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0040.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0041.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0042.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0043.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0044.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0045.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0046.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0047.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0048.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0049.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0050.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0051.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0052.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0053.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0054.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0055.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0056.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0057.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0058.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0059.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0060.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0061.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0062.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0063.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0064.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0065.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0066.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0067.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0068.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0069.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0070.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0071.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0072.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0073.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0074.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0075.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0076.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0077.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0078.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0079.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0080.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0081.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0082.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0083.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0084.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0085.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0086.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0087.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0088.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0089.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0090.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0091.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0092.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0093.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0094.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0095.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0096.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0097.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0098.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0099.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0100.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0101.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0102.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0103.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0104.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0105.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0106.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0107.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0108.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0109.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0110.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0111.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0112.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0113.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0114.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0115.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0116.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0117.mp32019-02-09 11:16
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0118.mp32019-02-09 11:16
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0119.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0120.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0121.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0122.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0123.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0124.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0125.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0126.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0127.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0128.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0129.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0130.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0131.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0132.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0133.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0134.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0135.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0136.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0137.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0138.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0139.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0140.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0141.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0142.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0143.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0144.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0145.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0146.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0147.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0148.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0149.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0150.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0151.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0152.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0153.mp32019-02-09 11:27
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0154.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0155.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0156.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0157.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0158.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0159.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0160.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0161.mp32019-02-09 11:27
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0162.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0163.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0164.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0165.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0166.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0167.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0168.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0169.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0170.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0171.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0172.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0173.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0174.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0175.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0176.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0177.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0178.mp32019-02-09 11:30
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.6]

Related posts

Toàn Cầu Ma Vương: Bắt Đầu Tuyển Trạch Thâm Uyên Cự Long

TiKay

(Xuyên Nhanh) Làm Sao Để Chữa Khỏi Hoắc Tiên Sinh

TiKay

Nhà Ta Lão Bà Có Thể Là Thánh Nữ

TiKay

Công Lược Cực Phẩm

TiKay

Trọng Sinh Tân Thời Đại

TiKay

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

TiKay

Leave a Reply