Huyền HuyễnNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

An Nhàn từ địa cầu xuyên qua đến tu chân thế giới, cẩn trọng tu luyện thành một người linh dược sư, lại ở độ kiếp khi uống lộn thuốc, làm cho thân thể phát sinh dị biến, lâm vào ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là một ngàn tám trăm năm về sau.

Tu chân văn minh phay đứt gãy, thế giới đại biến dạng, nàng cũng bởi vì dược vật nguyên nhân, mất đi nữ tính đặc thù, vô pháp bình thường tu luyện, chỉ có thể từ hoa cỏ trung hấp thu linh lực.

Từ đây, An Nhàn đi lên một cái lấy hoa nhập đạo tu hành chi lộ.

Nàng luyện dược, đối trị liệu bệnh tâm thần có kỳ hiệu.

Nàng loại hoa, đang ở kế hoạch chiếm lĩnh thế giới.

Nàng là muốn trở thành quốc dân “Nam” thần nữ nhân.

Nàng không cẩn thận liêu đến thật · nam thần, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem chính mình bẻ cong.

【 tương lai tu chân, nữ giả nam trang, tô sảng HE. 】

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0001.mp32019-02-09 10:58
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0002.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0003.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0004.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0005.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0006.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0007.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0008.mp32019-02-09 10:59
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0009.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0010.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0011.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0012.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0013.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0014.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0015.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0016.mp32019-02-09 11:00
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0017.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0018.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0019.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0020.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0021.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0022.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0023.mp32019-02-09 11:01
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0024.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0025.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0026.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0027.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0028.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0029.mp32019-02-09 11:02
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0030.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0031.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0032.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0033.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0034.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0035.mp32019-02-09 11:03
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0036.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0037.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0038.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0039.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0040.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0041.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0042.mp32019-02-09 11:04
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0043.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0044.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0045.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0046.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0047.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0048.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0049.mp32019-02-09 11:05
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0050.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0051.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0052.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0053.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0054.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0055.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0056.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0057.mp32019-02-09 11:06
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0058.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0059.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0060.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0061.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0062.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0063.mp32019-02-09 11:07
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0064.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0065.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0066.mp32019-02-09 11:08
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0067.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0068.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0069.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0070.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0071.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0072.mp32019-02-09 11:09
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0073.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0074.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0075.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0076.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0077.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0078.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0079.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0080.mp32019-02-09 11:10
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0081.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0082.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0083.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0084.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0085.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0086.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0087.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0088.mp32019-02-09 11:11
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0089.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0090.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0091.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0092.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0093.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0094.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0095.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0096.mp32019-02-09 11:12
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0097.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0098.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0099.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0100.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0101.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0102.mp32019-02-09 11:13
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0103.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0104.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0105.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0106.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0107.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0108.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0109.mp32019-02-09 11:14
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0110.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0111.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0112.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0113.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0114.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0115.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0116.mp32019-02-09 11:15
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0117.mp32019-02-09 11:16
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0118.mp32019-02-09 11:16
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0119.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0120.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0121.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0122.mp32019-02-09 11:18
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0123.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0124.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0125.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0126.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0127.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0128.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0129.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0130.mp32019-02-09 11:19
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0131.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0132.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0133.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0134.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0135.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0136.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0137.mp32019-02-09 11:20
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0138.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0139.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0140.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0141.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0142.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0143.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0144.mp32019-02-09 11:21
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0145.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0146.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0147.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0148.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0149.mp32019-02-09 11:22
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0150.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0151.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0152.mp32019-02-09 11:23
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0153.mp32019-02-09 11:27
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0154.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0155.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0156.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0157.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0158.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0159.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0160.mp32019-02-09 11:26
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0161.mp32019-02-09 11:27
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0162.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0163.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0164.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0165.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0166.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0167.mp32019-02-09 11:28
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0168.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0169.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0170.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0171.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0172.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0173.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0174.mp32019-02-09 11:29
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0175.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0176.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0177.mp32019-02-09 11:30
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0178.mp32019-02-09 11:30
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.6]

Related posts

Xuyên Thành Đỉnh Lưu Các Ca Ca Chán Ghét Trà Xanh Nhỏ

TiKay

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

TiKay

Trọng sinh vai ác nữ Boss

TiKay

Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi

TiKay

Mau Xuyên: Công Lược Nam Phụ

TiKay

Cửu Hồn Long Đế

TiKay

Leave a Reply