Hiện ĐạiNgôn Tình

Cố Tiên Sinh, Ta Khuyên Ngươi Lương Thiện

Nàng là “Xấu” nữ nhân, hắn là “Dã” nam nhân.

Bọn họ từng là người khác tình yêu trong chuyện xưa nam phụ nữ phụ,

Bốn năm trước, bọn họ cùng một giuộc, đào bức tường người góc,

Kết quả, bại rồi.

Hắn mặt mũi quét rác, trên mặt nàng không ánh sáng, đại gia nói hay lắm muốn các bôn đông tây.

Ai từng nghĩ, bốn năm sau “Sài lang hổ báo” lại gặp nhau. . .

Bọn họ khi thì đối chọi gay gắt, khi thì ăn ý cho phép,

Đối mặt biến đổi liên tục công sở nội đấu, dắt tay đồng tiến, nhiều lần khảo nghiệm,

Ách, về phần tư nhân mâu thuẫn, liền đành phải bên trong tiêu hóa. . .

Nguồn : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Dư San San
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0001.mp32019-03-16 16:30
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0002.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0003.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0004.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0005.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0006.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0007.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0008.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0009.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0010.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0011.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0012.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0013.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0014.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0015.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0016.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0017.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0018.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0019.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0020.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0021.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0022.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0023.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0024.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0025.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0026.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0027.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0028.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0029.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0030.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0031.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0032.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0033.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0034.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0035.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0036.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0037.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0038.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0039.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0040.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0041.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0042.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0043.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0044.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0045.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0046.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0047.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0048.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0049.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0050.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0051.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0052.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0053.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0054.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0055.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0056.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0057.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0058.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0059.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0060.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0061.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0062.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0063.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0064.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0065.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0066.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0067.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0068.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0069.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0070.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0071.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0072.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0073.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0074.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0075.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0076.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0077.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0078.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0079.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0080.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0081.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0082.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0083.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0084.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0085.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0086.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0087.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0088.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0089.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0090.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0091.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0092.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0093.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0094.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0095.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0096.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0097.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0098.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0099.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0100.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0101.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0102.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0103.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0104.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0105.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0106.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0107.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0108.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0109.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0110.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0111.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0112.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0113.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0114.mp32019-03-16 16:46
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Xuyên Thành Thần Côn Sau

THUYS♥️

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

TiKay

Khoái Xuyên Chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam

THUYS♥️

Trọng Sinh Công Lược Bản Chép Tay

THUYS♥️

Công Tử Biến Bại Gia Tử

TiKay

Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương

THUYS♥️

Leave a Reply