Hiện ĐạiNgôn Tình

Cố Tiên Sinh, Ta Khuyên Ngươi Lương Thiện

Nàng là “Xấu” nữ nhân, hắn là “Dã” nam nhân.

Bọn họ từng là người khác tình yêu trong chuyện xưa nam phụ nữ phụ,

Bốn năm trước, bọn họ cùng một giuộc, đào bức tường người góc,

Kết quả, bại rồi.

Hắn mặt mũi quét rác, trên mặt nàng không ánh sáng, đại gia nói hay lắm muốn các bôn đông tây.

Ai từng nghĩ, bốn năm sau “Sài lang hổ báo” lại gặp nhau. . .

Bọn họ khi thì đối chọi gay gắt, khi thì ăn ý cho phép,

Đối mặt biến đổi liên tục công sở nội đấu, dắt tay đồng tiến, nhiều lần khảo nghiệm,

Ách, về phần tư nhân mâu thuẫn, liền đành phải bên trong tiêu hóa. . .

Nguồn : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Dư San San
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0001.mp32019-03-16 16:30
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0002.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0003.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0004.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0005.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0006.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0007.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0008.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0009.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0010.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0011.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0012.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0013.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0014.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0015.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0016.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0017.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0018.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0019.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0020.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0021.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0022.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0023.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0024.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0025.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0026.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0027.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0028.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0029.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0030.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0031.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0032.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0033.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0034.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0035.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0036.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0037.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0038.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0039.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0040.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0041.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0042.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0043.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0044.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0045.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0046.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0047.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0048.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0049.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0050.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0051.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0052.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0053.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0054.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0055.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0056.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0057.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0058.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0059.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0060.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0061.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0062.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0063.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0064.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0065.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0066.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0067.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0068.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0069.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0070.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0071.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0072.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0073.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0074.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0075.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0076.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0077.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0078.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0079.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0080.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0081.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0082.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0083.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0084.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0085.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0086.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0087.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0088.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0089.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0090.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0091.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0092.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0093.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0094.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0095.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0096.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0097.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0098.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0099.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0100.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0101.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0102.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0103.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0104.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0105.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0106.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0107.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0108.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0109.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0110.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0111.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0112.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0113.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0114.mp32019-03-16 16:46
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ông Xã Là Người Thực Vật

TiKay

Nếu Còn Có Ngày Mai

TiKay

Thần Y Hạ Đường Phi

THUYS♥️

Nàng Là Bắt Yêu Đại Lão [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Đại Lão Nàng Mỹ Táp Toàn Tinh Tế

TiKay

Trời Sinh

TiKay

Leave a Reply