Hiện ĐạiNgôn Tình

Cố Tiên Sinh, Ta Khuyên Ngươi Lương Thiện

Nàng là “Xấu” nữ nhân, hắn là “Dã” nam nhân.

Bọn họ từng là người khác tình yêu trong chuyện xưa nam phụ nữ phụ,

Bốn năm trước, bọn họ cùng một giuộc, đào bức tường người góc,

Kết quả, bại rồi.

Hắn mặt mũi quét rác, trên mặt nàng không ánh sáng, đại gia nói hay lắm muốn các bôn đông tây.

Ai từng nghĩ, bốn năm sau “Sài lang hổ báo” lại gặp nhau. . .

Bọn họ khi thì đối chọi gay gắt, khi thì ăn ý cho phép,

Đối mặt biến đổi liên tục công sở nội đấu, dắt tay đồng tiến, nhiều lần khảo nghiệm,

Ách, về phần tư nhân mâu thuẫn, liền đành phải bên trong tiêu hóa. . .

Nguồn : truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Dư San San
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0001.mp32019-03-16 16:30
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0002.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0003.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0004.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0005.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0006.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0007.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0008.mp32019-03-16 16:31
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0009.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0010.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0011.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0012.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0013.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0014.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0015.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0016.mp32019-03-16 16:32
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0017.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0018.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0019.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0020.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0021.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0022.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0023.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0024.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0025.mp32019-03-16 16:33
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0026.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0027.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0028.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0029.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0030.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0031.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0032.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0033.mp32019-03-16 16:34
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0034.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0035.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0036.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0037.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0038.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0039.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0040.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0041.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0042.mp32019-03-16 16:35
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0043.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0044.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0045.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0046.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0047.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0048.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0049.mp32019-03-16 16:36
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0050.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0051.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0052.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0053.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0054.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0055.mp32019-03-16 16:37
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0056.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0057.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0058.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0059.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0060.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0061.mp32019-03-16 16:38
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0062.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0063.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0064.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0065.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0066.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0067.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0068.mp32019-03-16 16:39
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0069.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0070.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0071.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0072.mp32019-03-16 16:40
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0073.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0074.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0075.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0076.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0077.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0078.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0079.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0080.mp32019-03-16 16:41
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0081.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0082.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0083.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0084.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0085.mp32019-03-16 16:42
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0086.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0087.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0088.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0089.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0090.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0091.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0092.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0093.mp32019-03-16 16:43
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0094.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0095.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0096.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0097.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0098.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0099.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0100.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0101.mp32019-03-16 16:44
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0102.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0103.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0104.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0105.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0106.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0107.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0108.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0109.mp32019-03-16 16:45
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0110.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0111.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0112.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0113.mp32019-03-16 16:46
 • co-tien-sinh-ta-khuyen-nguoi-luong-thien-chuong-0114.mp32019-03-16 16:46
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Quỷ Đế Cuồng Thê: Ăn Chơi Trác Táng Đại Tiểu Thư

TiKay

Trọng Sinh 90 Ngọt Quân Tẩu

TiKay

Hoa Đào Nở Rộ

THUYS♥️

Thế Nào Là Hiền Thê

TiKay

Tuyệt Thế Thần Y Chi Nghịch Thiên Ma Phi

TiKay

Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh

TiKay

Leave a Reply