Cổ ĐạiNgôn Tình

Thế Gia

Bá phụ lạnh lùng, vị hôn phu phản bội, coi như thân mẫu bá mẫu hai mươi vạn lượng bạc đưa nàng bán là thương nhân thiếp, triệt để hủy cuộc đời của nàng.

Trùng sinh trở về, trải qua sinh tử gặp trắc trở Liên Nguyệt Dao thề đời này không nhường nữa người điều khiển vận mệnh của mình. Lần này nàng muốn giữ vững bảo vệ thân nhân của nàng, dùng hai tay vì chính mình vẽ xuống một mảnh cẩm tú tiền đồ.

Nguồn: nuhiep.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lục Nguyệt Hạo Tuyết
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sự tình lên
 • #2: Tỉnh mộng
 • #3: Chuyện cũ trước kia
 • #4: Thút thít
 • #5: thù
 • #6: Tổ mẫu
 • #7: Mạc thị
 • #8: Tỷ muội
 • #9: Con cái
 • #10: Mưu đồ
 • #11: Chính Ca Nhi
 • #12: Tỷ đệ
 • #13: Cổ tịch
 • #14: Lão phu tâm tư người
 • #15: Vỡ lòng (thượng)
 • #16: Vỡ lòng (hạ)
 • #17: Kiên nhẫn, bền lòng
 • #18: Bản dập
 • #19: Lại gặp xuyên qua (thượng)
 • #20: Lại gặp xuyên qua (hạ)
 • #21: Trùng sinh xuyên qua đúng đúng đụng
 • #22: Xuất thủ
 • #23: Cổ mụ mụ rời đi (thượng)
 • #24: Cổ mụ mụ rời đi (hạ)
 • #25: Đặng mụ mụ
 • #26: Liên Đống Phương
 • #27: Tộc lễ vật
 • #28: Gia phả sự tình
 • #29: Tới cửa thăm viếng
 • #30: Đều có tính toán trước
 • #31: Cữu gia người tới
 • #32: Cữu gia
 • #33: Trình thị hận
 • #34: Hải Đường uyển
 • #35: Vẽ tranh
 • #36: Xin giúp đỡ
 • #37: Biểu tỷ muội
 • #38: Xuất hành
 • #39: Tồn vật
 • #40: Vị hôn phu
 • #41: Thanh Phong thư cục
 • #42: Quan Cảnh Thước
 • #43: Cữu gia sự tình bên trên
 • #44: Cữu gia sự tình bên trong
 • #45: Cữu gia sự tình hạ
 • #46: Xử trí
 • #47: Thuyết phục
 • #48: Lễ vật
 • #49: Thay đổi
 • #50: Ma ma, tiên sinh
 • #51: Tú nương
 • #52: Bị trò mèo
 • #53: Tú nương
 • #54: Bận rộn
 • #55: Mã Bằng hôn sự
 • #56: Mã Bằng hạ quyết định
 • #57: Tiên sinh sự rơi
 • #58: Gã sai vặt
 • #59: Lý gia thượng
 • #60: Lý gia hạ
 • #61: Nguyệt Hoàn mượn sách
 • #62: Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ (thượng)
 • #63: Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ hạ. . .
 • #64: Phòng bếp nhỏ
 • #65: Hiện thực tàn khốc
 • #66: Hận
 • #67: Thăm dò
 • #68: Đình Chính tiến bộ
 • #69: Vui vẻ
 • #70: Lão phu nhân bị bệnh
 • #71: Đình Chính vào gia phả
 • #72: Tiên cơ
 • #73: Kỳ thi mùa xuân (thượng)
 • #74: Kỳ thi mùa xuân hạ
 • #75: Sữa dê
 • #76: Nhị giáp (thượng)
 • #77: Nhị giáp hạ
 • #78: Tam nguyên cập đệ
 • #79: Tiệc rượu
 • #80: Tiểu Mã thị
 • #81: Thù lao
 • #82: Sự tình tiết
 • #83: Tách ra
 • #84: Triệu Xuân
 • #85: Sa tanh
 • #86: Rời kinh
 • #87: An Chi Sâm thượng
 • #88: An Chi Sâm (hạ)
 • #89: Kỳ huyện
 • #90: Đồng ruộng
 • #91: Hàng mẫu
 • #92: Không thể nói lý
 • #93: Nhận thân
 • #94: Nguyệt Doanh hôn sự
 • #95: Đồ cưới tới tay bên trên
 • #96: Đồ cưới tới tay (hạ)
 • #97: Hủy tín
 • #98: Trình thị rời kinh
 • #99: Phân thể mình
 • #100: Không cho được hứa hẹn
 • #101: Đồ trang sức
 • #102: Lão phu nhân đã khuất núi
 • #103: Giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm . . .
 • #104: Giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm . . .
 • #105: Đình Chính phát sốt
 • #106: Bi thương
 • #107: Mã Thành Đằng lửa giận
 • #108: Sự tình rơi sự tình lên
 • #109: Không thiếu tiền
 • #110: Sinh tồn gian nan
 • #111: Xin giúp đỡ
 • #112: Không thích
 • #113: Tú kỹ nghệ
 • #114: Mượn bản dập
 • #115: Đại sư chỉ điểm
 • #116: Bổn phận
 • #117: Vung không thoát Nguyệt Doanh
 • #118: Chùa chiền sinh hoạt
 • #119: Mâu thuẫn (thượng)
 • #120: Mâu thuẫn (hạ)
 • #121: Xung đột
 • #122: Phúc duyên
 • #123: Nguyệt Doanh xuống núi
 • #124: Sinh nghi
 • #125: Gặp lại Quan Cảnh Thước
 • #126: Đề nghị
 • #127: Nguyệt Hoàn đến (thượng)
 • #128: Nguyệt Hoàn đến (hạ)
 • #129: Hòa hợp
 • #130: Đại sư
 • #131: Thoải mái
 • #132: Nhìn xem bệnh
 • #133: Mã Thành Đằng lên núi thăm viếng
 • #134: Tuyết lớn
 • #135: Xuống núi gặp nạn
 • #136: Nữ hộ vệ
 • #137: Thuốc nhuộm đơn thuốc
 • #138: Tin
 • #139: Uông ma ma trở về
 • #140: Kha Nguyệt
 • #141: Suy
 • #142: Đơn thuốc
 • #143: Dâng hương
 • #144: Lạnh lùng
 • #145: Màu gấm
 • #146: Ở
 • #147: Vẽ tranh
 • #148: Tác phẩm xuất sắc
 • #149: Chỉ đạo
 • #150: La Minh Châu (thượng)
 • #151: La Minh Châu (trung)
 • #152: La Minh Châu (hạ)
 • #153: Bạch Dịch
 • #154: Gian nan
 • #155: Kiên trì
 • #156: Lỗ vốn
 • #157: Chuyện xảy ra
 • #158: Dạo phố
 • #159: Số phận
 • #160: Trào phúng
 • #161: Ghét bỏ
 • #162: Sơn Dã cư sĩ
 • #163: Tĩnh Ninh Hầu phủ (thượng)
 • #164: Tĩnh Ninh Hầu phủ (hạ)
 • #165: Khảo hạch (thượng)
 • #166: Khảo hạch (hạ)
 • #167: Đạt được ước muốn
 • #168: Biến cố
 • #169: Màu rèn
 • #170: Goá chồng trước khi cưới
 • #171: Thỏa hiệp
 • #172: Thực đơn
 • #173: Lên núi
 • #174: Nghỉ mát sơn trang
 • #175: Hướng Vi
 • #176: Giáo huấn (thượng)
 • #177: Tiểu tiên sinh
 • #178: Cãi nhau
 • #179: Cúi đầu
 • #180: Kiếm tiền
 • #181: Ngẫu nhiên gặp
 • #182: Lại lên xung đột
 • #183: Hòa hợp
 • #184: Hồi phủ
 • #185: Không hợp
 • #186: Tiền tài
 • #187: Vàng ròng đồ trang sức
 • #188: Đại thủ bút
 • #189: Di vật
 • #190: Đòi hỏi
 • #191: Vô sỉ
 • #192: Chìa khoá
 • #193: Uy hiếp
 • #194: Tránh đầu sóng ngọn gió
 • #195: Âm mưu
 • #196: Vay tiền
 • #197: Sinh ý (thượng)
 • #198: Sinh ý (hạ)
 • #199: Cãi nhau
 • #200: Hoa Lôi rời đi
 • #201: Trình thị trở về
 • #202: Mã Dược thành thân (thượng)
 • #203: Mã Dược thành thân (trung)
 • #204: Mã Dược thành thân (hạ)
 • #205: Danh sách
 • #206: Tình thương của cha như núi
 • #207: Quần áo kiểu dáng (thượng)
 • #208: Quần áo kiểu dáng (hạ)
 • #209: Tín nhiệm
 • #210: Phản kháng
 • #211: Trưởng tỷ như mẹ
 • #212: Độc
 • #213: Lập kế hoạch
 • #214: Kế thành (thượng)
 • #215: Kế thành (hạ)
 • #216: Dời xa Liên phủ (thượng)
 • #217: Dời xa Liên phủ (trung)
 • #218: Dời xa Liên phủ (hạ)
 • #219: Vào ở Mã phủ (thượng)
 • #220: Vào ở Mã phủ (hạ)
 • #221: Việc vặt
 • #222: Chân tướng (thượng)
 • #223: Chân tướng (hạ)
 • #224: Sao chổi biến phúc tinh?
 • #225: Song hỷ
 • #226: Thăm viếng
 • #227: Chủ ý
 • #228: Lành bệnh
 • #229: Quản gia (thượng)
 • #230: Quản gia (hạ)
 • #231: Tú tài
 • #232: Huynh hữu đệ cung
 • #233: Bình thị mang thai
 • #234: Bất công
 • #235: Nhét người
 • #236: Xóa đi tâm kết
 • #237: Lại đến Chiêu Hoa tự
 • #238: Trong núi năm tháng (thượng)
 • #239: Trong núi năm tháng (hạ)
 • #240: Minh Châu tới nhờ vả (thượng)
 • #241: Minh Châu tới nhờ vả (hạ)
 • #242: Khổ cực Minh Châu
 • #243: Lương gia thiếp
 • #244: Cảnh đẹp như vẽ (thượng)
 • #245: Cảnh đẹp như vẽ (hạ)
 • #246: Dụng tâm lương khổ
 • #247: Nói chuyện (thượng)
 • #248: Nói chuyện (hạ)
 • #249: Nổi giận
 • #250: Khẩn cầu
 • #251: Tranh tài (thượng)
 • #252: Tranh tài (hạ)
 • #253: Một ngàn hai trăm lượng
 • #254: Vạch mặt (thượng)
 • #255: Vạch mặt (trung)
 • #256: Vạch mặt (hạ)
 • #257: Theo võ (thượng)
 • #258: Theo võ (trung)
 • #259: Theo võ (hạ)
 • #260: Minh Châu hôn sự
 • #261: Sinh nhật yến (thượng)
 • #262: Sinh nhật yến (trung)
 • #263: Sinh nhật yến (hạ)
 • #264: Kinh thành song xu (thượng)
 • #265: Kinh thành song xu (trung)
 • #266: Kinh thành song xu (hạ)
 • #267: Đến tiếp sau
 • #268: Nhận lầm
 • #269: Gặp lại Quan Cảnh Thước
 • #270: Dạo phố
 • #271: Cục (thượng)
 • #272: Cục (hạ)
 • #273: Bạch Dịch bị phạt
 • #274: Minh Châu ủy khuất
 • #275: Đình Lễ thành thân
 • #276: Đưa họa
 • #277: Nông thôn thời gian
 • #278: Hành hung tra nam (thượng)
 • #279: Hành hung tra nam (hạ)
 • #280: Phát hỏa
 • #281: Không cam lòng
 • #282: Bát quái
 • #283: Bói toán
 • #284: Lục Huỳnh hôn sự (thượng)
 • #285: Lục Huỳnh hôn sự (hạ)
 • #286: Sự tình định
 • #287: Kinh hãi
 • #288: Văn Thành Tường tới chơi
 • #289: Tĩnh Ninh hầu phu nhân chết bệnh (thượng)
 • #290: Tĩnh Ninh hầu phu nhân chết bệnh (hạ)
 • #291: Sinh con
 • #292: Nam nhai thị tỉnh đồ
 • #293: Tán dương
 • #294: Lỗ Quốc công phủ
 • #295: Tô Ngọc Trân
 • #296: thiên hạ đại họa sĩ
 • #297: Phong ba khởi
 • #298: Danh dương thiên hạ
 • #299: Từ hôn (thượng)
 • #300: Từ hôn (trung)
 • #301: Từ hôn (hạ)
 • #302: Phản kích
 • #303: Bái sư (trung)
 • #304: Bái sư (hạ)
 • #305: Ý chỉ
 • #306: Tiến cung
 • #307: Nhân tuyển
 • #308: Ban thưởng
 • #309: Chu Thụ (hạ)
 • #310: Tiêu tan
 • #311: Cự tuyệt
 • #312: Đình Chính trở về
 • #313: Nguyệt Băng đính hôn
 • #314: Gặp lại An Chi Sâm
 • #315: Thuyết phục
 • #316: Minh Châu đính hôn
 • #317: Việc vui liên tục
 • #318: Thang thị làm mai
 • #319: Nho nhỏ tâm tư
 • #320: Uy Viễn Hầu phủ thượng cửa cầu hôn
 • #321: Văn võ toàn tài
 • #322: Mã Lâm Lâm xuất giá
 • #323: Vĩnh Định Hầu phủ thượng cửa cầu hôn (thượng)
 • #324: Vĩnh Định Hầu phủ thượng cửa cầu hôn (hạ)
 • #325: Cự hôn phong ba (thượng)
 • #326: Cự hôn phong ba (hạ)
 • #327: Minh Châu xuất giá (thượng)
 • #328: Minh Châu xuất giá (hạ)
 • #329: Minh Châu cuộc sống sau cưới
 • #330: Bị bắt (thượng)
 • #331: Bị bắt (hạ)
 • #332: Giết người
 • #333: Thoát hiểm
 • #334: Thuyết phục
 • #335: Hồi kinh
 • #336: Làm khách
 • #337: Nghĩa muội
 • #338: Bốn mùa
 • #339: Chu Thụ rời kinh
 • #340: Mất ăn mất ngủ
 • #341: Có tâm
 • #342: An Chi Sâm hôn sự
 • #343: Trợ lực
 • #344: Khối đất
 • #345: Phạm Tuấn (thượng)
 • #346: Phạm Tuấn (hạ)
 • #347: Lý Quốc Hạnh trở về (thượng)
 • #348: Lý Quốc Hạnh trở về (hạ)
 • #349: Đình Nghi thành thân (thượng)
 • #350: Đình Nghi thành thân (hạ)
 • #351: Bê bối
 • #352: Kinh hãi (thượng)
 • #353: Kinh hãi (hạ)
 • #354: Tránh
 • #355: Quyết tâm (tăng thêm cầu phiếu)
 • #356: An dật
 • #357: Nguyệt Băng xuất giá
 • #358: Cầu hôn (thượng)
 • #359: Cầu hôn (hạ)
 • #360: Trò chuyện với nhau
 • #361: Từ chối nhã nhặn
 • #362: Đính hôn
 • #363: Đồ cưới phong ba (thượng)
 • #364: Đồ cưới phong ba (hạ)
 • #365: Ác bà bà
 • #366: Gia đấu
 • #367: Ngọc Sơn tiên sinh rời kinh (thượng)
 • #368: Ngọc Sơn tiên sinh rời kinh (hạ)
 • #369: Tân sinh mạng
 • #370: Khoe của
 • #371: Lần nữa bị bắt
 • #372: Chấn động
 • #373: Giả ngu
 • #374: Lạnh lùng đối mặt (thượng)
 • #375: Lạnh lùng đối mặt (hạ)
 • #376: Cứu giúp (thượng)
 • #377: Cứu giúp (hạ)
 • #378: Không gặp nhau
 • #379: Nhị lão thái gia
 • #380: Thanh lâu nữ tử
 • #381: Ánh trăng quá dịu dàng
 • #382: Mã Dược cái chết (thượng)
 • #383: Mã Dược cái chết (hạ)
 • #384: Cửa biển chấn động (thượng)
 • #385: Cửa biển chấn động (trung)
 • #386: Cửa biển chấn động (hạ)
 • #387: Lục Yêu
 • #388: Đoan Vương
 • #389: Tặng lễ
 • #390: Sự tình rơi (thượng)
 • #391: Sự tình rơi (hạ)
 • #392: Dạ đàm
 • #393: Rời đi
 • #394: Khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu
 • #395: Đến kinh
 • #396: Sự tình dồn dập
 • #397: Rút củi dưới đáy nồi (thượng)
 • #398: Rút củi dưới đáy nồi (hạ)
 • #399: Xuống núi
 • #400: Bác bỏ tin đồn (thượng)
 • #401: Bác bỏ tin đồn (hạ)
 • #402: Tái giá phong ba (thượng)
 • #403: Tái giá phong ba (hạ)
 • #404: Trang Nhược Lan trở về
 • #405: Trọng lễ
 • #406: Về Liên phủ (thượng)
 • #407: Về Liên phủ (hạ)
 • #408: Tỷ muội gặp nhau (thượng)
 • #409: Tỷ muội gặp nhau (hạ)
 • #410: Vô đề
 • #411: Thêm trang
 • #412: Ghen
 • #413: Thành thân (thượng)
 • #414: Thành thân (hạ)
 • #415: Đêm động phòng hoa chúc
 • #416: Tân hôn
 • #417: Lại mặt
 • #418: Uy Viễn Hầu phủ
 • #419: Thông gia gặp nhau
 • #420: Suy đoán
 • #421: Lý Đại phu
 • #422: Mạng không dài
 • #423: Cáo mệnh phu nhân
 • #424: Cáo mệnh phu nhân (hạ)
 • #425: Yến hội (thượng)
 • #426: Yến hội (hạ)
 • #427: Ăn tết
 • #428: Độc thủ (thượng)
 • #429: Độc thủ (hạ)
 • #430: Kỳ thi mùa xuân
 • #431: Bát quái
 • #432: Sinh non
 • #433: Mẹ con bình an
 • #434: Lấy kia chi thân hoàn lại kia đạo
 • #435: Đình Chính làm mai (thượng)
 • #436: Đình Chính việc hôn nhân (hạ)
 • #437: Có tin mừng
 • #438: Ám thủ
 • #439: Chị em ruột minh tính sổ sách
 • #440: Khó khăn trắc trở (thượng)
 • #441: Khó khăn trắc trở (hạ)
 • #442: Minh Châu phiền muộn
 • #443: Đình Chính đính hôn (thượng)
 • #444: Đình Chính đính hôn (trung)
 • #445: Đình Chính đính hôn (hạ)
 • #446: Sinh sản
 • #447: An Khả Hinh
 • #448: Thê thiếp (thượng)
 • #449: Thê thiếp (hạ)
 • #450: Mẹ con
 • #451: Liễu thị cái chết
 • #452: Hung phạm
 • #453: Đình Chính bị thương
 • #454: Cửu hoàng tử
 • #455: Nam sủng
 • #456: Xung đột
 • #457: Nguyện vọng
 • #458: Đình Chính thành thân
 • #459: Đình Chính thành thân (hạ)
 • #460: Vợ chồng mâu thuẫn
 • #461: Sinh sản (thượng)
 • #462: Sinh sản (hạ)
 • #463: Nạn hồng thủy
 • #464: Mã Bằng thăng chức
 • #465: Tây Bắc
 • #466: Thái tử hoăng
 • #467: An Chi Sâm ngoại phóng
 • #468: Minh Châu rời kinh
 • #469: Tai hoạ ngầm
 • #470: Lâm Thanh Hạm mang thai
 • #471: Giận chó đánh mèo
 • #472: Vợ chồng bất hoà (thượng)
 • #473: Vợ chồng bất hoà (trung)
 • #474: Vợ chồng bất hoà (hạ)
 • #475: Vô đề
 • #476: Thang thị tái giá
 • #477: Đình Chính ngoại phóng
 • #478: Trải qua nhiều năm
 • #479: Triều đình phong vân
 • #480: Tiền gia bị tịch thu
 • #481: Lao ngục
 • #482: Hắc ám
 • #483: Muốn nhờ
 • #484: Điều kiện
 • #485: Cảm động
 • #486: Sự tình rơi
 • #487: Đánh nhau
 • #488: Trách phạt
 • #489: Trò chuyện
 • #490: Hạ lưu Trường Giang nam
 • #491: Giang Nam
 • #492: Cố gia
 • #493: Gặp nhau (thượng)
 • #494: Gặp nhau (hạ)
 • #495: Vui sướng
 • #496: Triển lãm tranh (thượng)
 • #497: Triển lãm tranh (hạ)
 • #498: Tô Châu (thượng)
 • #499: Tô Châu (trung)
 • #500: Tô Châu (hạ)
 • #501: Khảo nghiệm
 • #502: Huynh đệ
 • #503: Khai chiến (thượng)
 • #504: Khai chiến (hạ)
 • #505: Ngưu Dương Huy thăng quan
 • #506: Ngưu Dương Huy thăng quan (hạ)
 • #507: Thành kiến
 • #508: Hảo tâm chưa chắc có hảo báo
 • #509: Hủy họa
 • #510: Hồi kinh (thượng)
 • #511: Hồi kinh (hạ)
 • #512: Tiên sinh khó mời
 • #513: Tiểu Đoàn Tử đính hôn (thượng)
 • #514: Tiểu Đoàn Tử đính hôn (hạ)
 • #515: Biển loạn
 • #516: Mẫn tiên sinh
 • #517: Nạn hạn hán (thượng)
 • #518: Nạn hạn hán (trung)
 • #519: Nạn hạn hán (hạ)
 • #520: Việc vui liên tục
 • #521: Việc vui liên tục (hạ)
 • #522: Hồng San Hô cây
 • #523: Phiền muộn Minh Châu
 • #524: Mâu thuẫn kích thích (thượng)
 • #525: Mâu thuẫn kích thích (hạ)
 • #526: Thông Bái
 • #527: Khủng hoảng
 • #528: Đại hoạch toàn thắng
 • #529: Ăn tết
 • #530: Trở về
 • #531: Bình Dương bá
 • #532: Làm mối
 • #533: Hộ vợ
 • #534: Nơi ở mới
 • #535: Xoắn xuýt
 • #536: Cầu hôn (thượng)
 • #537: Cầu hôn (hạ)
 • #538: Yến hội (thượng)
 • #539: Yến hội (hạ)
 • #540: Đình Chính bị thương
 • #541: Nói giúp
 • #542: Hỷ sự tình
 • #543: Uyển Đình
 • #544: Đình Chính hồi kinh
 • #545: Cự
 • #546: Khuyên
 • #547: Vô đề
 • #548: Gió nổi lên
 • #549: Điềm dữ
 • #550: Triển lãm tranh (thượng)
 • #551: Triển lãm tranh (hạ)
 • #552: Cướp giết
 • #553: Tình người ấm lạnh
 • #554: Thất vọng
 • #555: Kiếp trước kiếp này (thượng)
 • #556: Kiếp trước kiếp này (hạ)
 • #557: Quyết đấu
 • #558: Át chủ bài
 • #559: Sự tình rơi
 • #560: Thê thiếp đấu
 • #561: Đoàn viên năm
 • #562: Phong ba khởi
 • #563: Tân Ca Nhi cái chết (thượng)
 • #564: Tân Ca Nhi cái chết (hạ)
 • #565: Giãy dụa
 • #566: Hòa ly (thượng)
 • #567: Hòa ly (trung)
 • #568: Hòa ly (hạ)
 • #569: Nhận làm con thừa tự phong ba (thượng)
 • #570: Nhận làm con thừa tự phong ba (hạ)
 • #571: Sự tình rơi
 • #572: Đình Chính tái giá (thượng)
 • #573: Đình Chính tái giá (trung)
 • #574: Đình Chính tái giá (hạ)
 • #575: Đại kết cục
 • #576: Đình Chính phiên ngoại (thượng)
 • #577: Đình Chính phiên ngoại (hạ)
 • #578: Uyển Đình phiên ngoại (thượng)
 • #579: Uyển Đình phiên ngoại (hạ)
 • #580: Lâm Thanh Hạm phiên ngoại
 • #581: Lý Thất Nương phiên ngoại (thượng)
 • #582: Lý Thất Nương phiên ngoại (trung)
 • #583: Lý Thất Nương phiên ngoại (hạ)
 • #584: Khả Hinh phiên ngoại (thượng)
 • #585: Khả Hinh phiên ngoại (trung)
 • #586: Khả Hinh phiên ngoại (hạ)
 • #587: Khả Hinh phiên ngoại
 • #588: Húc Ca Nhi phiên ngoại (thượng)
 • #589: Húc Ca Nhi phiên ngoại (trung)
 • #590: Húc Ca Nhi phiên ngoại (hạ)
 • #591: Phỉ Ca Nhi phiên ngoại (thượng)
 • #592: Phỉ Ca Nhi phiên ngoại (trung)
 • #593: Phỉ Ca Nhi phiên ngoại (hạ)
 • #594: Phỉ Ca Nhi phiên ngoại
 • #595: Minh Châu phiên ngoại
 • #596: Mưu Thanh Liên phiên ngoại (thượng)
 • #597: Mưu Thanh Liên phiên ngoại (trung)
 • #598: Mưu Thanh Liên phiên ngoại (hạ)
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.3]

Related posts

Trục Quang Giả

THUYS♥️

Ba Ta Cùng Bạn Trai Ta Đều Trùng Sinh

THUYS♥️

Mau Xuyên Tiểu Yêu Tinh: Phúc Hắc Nam Chủ, đừng Tới đây!

TiKay

Trọng Sinh Dâu Nhà Quê Bưu Hãn

TiKay

Mau Xuyên: Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

TiKay

Huyết Tình Hắc Đạo

TiKay

Leave a Reply