Cổ Đại Ngôn Tình

Thế Gia

Bá phụ lạnh lùng, vị hôn phu phản bội, coi như thân mẫu bá mẫu hai mươi vạn lượng bạc đưa nàng bán là thương nhân thiếp, triệt để hủy cuộc đời của nàng.

Trùng sinh trở về, trải qua sinh tử gặp trắc trở Liên Nguyệt Dao thề đời này không nhường nữa người điều khiển vận mệnh của mình. Lần này nàng muốn giữ vững bảo vệ thân nhân của nàng, dùng hai tay vì chính mình vẽ xuống một mảnh cẩm tú tiền đồ.

Nguồn: nuhiep.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lục Nguyệt Hạo Tuyết
 •  Chương: /598
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sự tình lên2020-08-06 15:44
 • #2: Tỉnh mộng2020-08-06 15:44
 • #3: Chuyện cũ trước kia2020-08-06 15:45
 • #4: Thút thít2020-08-06 15:45
 • #5: thù2020-08-06 15:45
 • #6: Tổ mẫu2020-08-06 15:45
 • #7: Mạc thị2020-08-06 15:45
 • #8: Tỷ muội2020-08-06 15:45
 • #9: Con cái2020-08-06 15:46
 • #10: Mưu đồ2020-08-06 15:46
 • #11: Chính Ca Nhi2020-08-06 15:46
 • #12: Tỷ đệ2020-08-06 15:46
 • #13: Cổ tịch2020-08-06 15:46
 • #14: Lão phu tâm tư người2020-08-06 15:46
 • #15: Vỡ lòng (thượng)2020-08-06 15:47
 • #16: Vỡ lòng (hạ)2020-08-06 15:47
 • #17: Kiên nhẫn, bền lòng2020-08-06 15:47
 • #18: Bản dập2020-08-06 15:47
 • #19: Lại gặp xuyên qua (thượng)2020-08-06 15:47
 • #20: Lại gặp xuyên qua (hạ)2020-08-06 15:47
 • #21: Trùng sinh xuyên qua đúng đúng đụng2020-08-06 15:47
 • #22: Xuất thủ2020-08-06 15:48
 • #23: Cổ mụ mụ rời đi (thượng)2020-08-06 15:48
 • #24: Cổ mụ mụ rời đi (hạ)2020-08-06 15:48
 • #25: Đặng mụ mụ2020-08-06 15:48
 • #26: Liên Đống Phương2020-08-06 15:48
 • #27: Tộc lễ vật2020-08-06 15:49
 • #28: Gia phả sự tình2020-08-06 15:49
 • #29: Tới cửa thăm viếng2020-08-06 15:49
 • #30: Đều có tính toán trước2020-08-06 15:49
 • #31: Cữu gia người tới2020-08-06 15:49
 • #32: Cữu gia2020-08-06 15:49
 • #33: Trình thị hận2020-08-06 15:49
 • #34: Hải Đường uyển2020-08-06 15:49
 • #35: Vẽ tranh2020-08-06 15:49
 • #36: Xin giúp đỡ2020-08-06 15:50
 • #37: Biểu tỷ muội2020-08-06 15:50
 • #38: Xuất hành2020-08-06 15:50
 • #39: Tồn vật2020-08-06 15:50
 • #40: Vị hôn phu2020-08-06 15:50
 • #41: Thanh Phong thư cục2020-08-06 15:50
 • #42: Quan Cảnh Thước2020-08-06 15:51
 • #43: Cữu gia sự tình bên trên2020-08-06 15:51
 • #44: Cữu gia sự tình bên trong2020-08-06 15:51
 • #45: Cữu gia sự tình hạ2020-08-06 15:51
 • #46: Xử trí2020-08-06 15:51
 • #47: Thuyết phục2020-08-06 15:51
 • #48: Lễ vật2020-08-06 15:52
 • #49: Thay đổi2020-08-06 15:52
 • #50: Ma ma, tiên sinh2020-08-06 15:52
 • #51: Tú nương2020-08-06 15:52
 • #52: Bị trò mèo2020-08-06 15:52
 • #53: Tú nương2020-08-06 15:52
 • #54: Bận rộn2020-08-06 15:53
 • #55: Mã Bằng hôn sự2020-08-06 15:53
 • #56: Mã Bằng hạ quyết định2020-08-06 15:53
 • #57: Tiên sinh sự rơi2020-08-06 15:53
 • #58: Gã sai vặt2020-08-06 15:53
 • #59: Lý gia thượng2020-08-06 15:54
 • #60: Lý gia hạ2020-08-06 15:54
 • #61: Nguyệt Hoàn mượn sách2020-08-06 15:54
 • #62: Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ (thượng)2020-08-06 15:54
 • #63: Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ hạ. . .2020-08-06 15:54
 • #64: Phòng bếp nhỏ2020-08-06 15:55
 • #65: Hiện thực tàn khốc2020-08-06 15:55
 • #66: Hận2020-08-06 15:55
 • #67: Thăm dò2020-08-06 15:55
 • #68: Đình Chính tiến bộ2020-08-06 15:55
 • #69: Vui vẻ2020-08-06 15:55
 • #70: Lão phu nhân bị bệnh2020-08-06 15:56
 • #71: Đình Chính vào gia phả2020-08-06 15:56
 • #72: Tiên cơ2020-08-06 15:56
 • #73: Kỳ thi mùa xuân (thượng)2020-08-06 15:56
 • #74: Kỳ thi mùa xuân hạ2020-08-06 15:56
 • #75: Sữa dê2020-08-06 15:56
 • #76: Nhị giáp (thượng)2020-08-06 15:57
 • #77: Nhị giáp hạ2020-08-06 15:57
 • #78: Tam nguyên cập đệ2020-08-06 15:57
 • #79: Tiệc rượu2020-08-06 15:57
 • #80: Tiểu Mã thị2020-08-06 15:57
 • #81: Thù lao2020-08-06 15:57
 • #82: Sự tình tiết2020-08-06 15:58
 • #83: Tách ra2020-08-06 15:58
 • #84: Triệu Xuân2020-08-06 15:58
 • #85: Sa tanh2020-08-06 15:58
 • #86: Rời kinh2020-08-06 15:58
 • #87: An Chi Sâm thượng2020-08-06 15:58
 • #88: An Chi Sâm (hạ)2020-08-06 15:59
 • #89: Kỳ huyện2020-08-06 15:59
 • #90: Đồng ruộng2020-08-06 15:59
 • #91: Hàng mẫu2020-08-06 15:59
 • #92: Không thể nói lý2020-08-06 15:59
 • #93: Nhận thân2020-08-06 15:59
 • #94: Nguyệt Doanh hôn sự2020-08-06 16:00
 • #95: Đồ cưới tới tay bên trên2020-08-06 16:00
 • #96: Đồ cưới tới tay (hạ)2020-08-06 16:00
 • #97: Hủy tín2020-08-06 16:00
 • #98: Trình thị rời kinh2020-08-06 16:00
 • #99: Phân thể mình2020-08-06 16:01
 • #100: Không cho được hứa hẹn2020-08-06 16:01
 • #101: Đồ trang sức2020-08-06 16:01
 • #102: Lão phu nhân đã khuất núi2020-08-06 16:01
 • #103: Giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm . . .2020-08-06 16:01
 • #104: Giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm . . .2020-08-06 16:02
 • #105: Đình Chính phát sốt2020-08-06 16:02
 • #106: Bi thương2020-08-06 16:02
 • #107: Mã Thành Đằng lửa giận2020-08-06 16:02
 • #108: Sự tình rơi sự tình lên2020-08-06 16:03
 • #109: Không thiếu tiền2020-08-06 16:03
 • #110: Sinh tồn gian nan2020-08-06 16:03
 • #111: Xin giúp đỡ2020-08-06 16:03
 • #112: Không thích2020-08-06 16:03
 • #113: Tú kỹ nghệ2020-08-06 16:04
 • #114: Mượn bản dập2020-08-06 16:04
 • #115: Đại sư chỉ điểm2020-08-06 16:04
 • #116: Bổn phận2020-08-06 16:04
 • #117: Vung không thoát Nguyệt Doanh2020-08-06 16:04
 • #118: Chùa chiền sinh hoạt2020-08-06 16:05
 • #119: Mâu thuẫn (thượng)2020-08-06 16:05
 • #120: Mâu thuẫn (hạ)2020-08-06 16:05
 • #121: Xung đột2020-08-06 16:05
 • #122: Phúc duyên2020-08-06 16:06
 • #123: Nguyệt Doanh xuống núi2020-08-06 16:06
 • #124: Sinh nghi2020-08-06 16:06
 • #125: Gặp lại Quan Cảnh Thước2020-08-06 16:06
 • #126: Đề nghị2020-08-06 16:06
 • #127: Nguyệt Hoàn đến (thượng)2020-08-06 16:07
 • #128: Nguyệt Hoàn đến (hạ)2020-08-06 16:07
 • #129: Hòa hợp2020-08-06 16:07
 • #130: Đại sư2020-08-06 16:07
 • #131: Thoải mái2020-08-06 16:07
 • #132: Nhìn xem bệnh2020-08-06 16:07
 • #133: Mã Thành Đằng lên núi thăm viếng2020-08-06 16:08
 • #134: Tuyết lớn2020-08-06 16:08
 • #135: Xuống núi gặp nạn2020-08-06 16:08
 • #136: Nữ hộ vệ2020-08-06 16:08
 • #137: Thuốc nhuộm đơn thuốc2020-08-06 16:08
 • #138: Tin2020-08-06 16:09
 • #139: Uông ma ma trở về2020-08-06 16:09
 • #140: Kha Nguyệt2020-08-06 16:09
 • #141: Suy2020-08-06 16:09
 • #142: Đơn thuốc2020-08-06 16:09
 • #143: Dâng hương2020-08-06 16:09
 • #144: Lạnh lùng2020-08-06 16:10
 • #145: Màu gấm2020-08-06 16:10
 • #146: Ở2020-08-06 16:10
 • #147: Vẽ tranh2020-08-06 16:10
 • #148: Tác phẩm xuất sắc2020-08-06 16:10
 • #149: Chỉ đạo2020-08-06 16:10
 • #150: La Minh Châu (thượng)2020-08-06 16:11
 • #151: La Minh Châu (trung)2020-08-06 16:11
 • #152: La Minh Châu (hạ)2020-08-06 16:11
 • #153: Bạch Dịch2020-08-06 16:11
 • #154: Gian nan2020-08-06 16:11
 • #155: Kiên trì2020-08-06 16:12
 • #156: Lỗ vốn2020-08-06 16:12
 • #157: Chuyện xảy ra2020-08-06 16:12
 • #158: Dạo phố2020-08-06 16:12
 • #159: Số phận2020-08-06 16:12
 • #160: Trào phúng2020-08-06 16:12
 • #161: Ghét bỏ2020-08-06 16:13
 • #162: Sơn Dã cư sĩ2020-08-06 16:13
 • #163: Tĩnh Ninh Hầu phủ (thượng)2020-08-06 16:13
 • #164: Tĩnh Ninh Hầu phủ (hạ)2020-08-06 16:13
 • #165: Khảo hạch (thượng)2020-08-06 16:13
 • #166: Khảo hạch (hạ)2020-08-06 16:13
 • #167: Đạt được ước muốn2020-08-06 16:14
 • #168: Biến cố2020-08-06 16:14
 • #169: Màu rèn2020-08-06 16:14
 • #170: Goá chồng trước khi cưới2020-08-06 16:14
 • #171: Thỏa hiệp2020-08-06 16:14
 • #172: Thực đơn2020-08-06 16:14
 • #173: Lên núi2020-08-06 16:15
 • #174: Nghỉ mát sơn trang2020-08-06 16:15
 • #175: Hướng Vi2020-08-06 16:15
 • #176: Giáo huấn (thượng)2020-08-06 16:15
 • #177: Tiểu tiên sinh2020-08-06 16:15
 • #178: Cãi nhau2020-08-06 16:15
 • #179: Cúi đầu2020-08-06 16:16
 • #180: Kiếm tiền2020-08-06 16:16
 • #181: Ngẫu nhiên gặp2020-08-06 16:16
 • #182: Lại lên xung đột2020-08-06 16:16
 • #183: Hòa hợp2020-08-06 16:16
 • #184: Hồi phủ2020-08-06 16:16
 • #185: Không hợp2020-08-06 16:17
 • #186: Tiền tài2020-08-06 16:17
 • #187: Vàng ròng đồ trang sức2020-08-06 16:17
 • #188: Đại thủ bút2020-08-06 16:17
 • #189: Di vật2020-08-06 16:17
 • #190: Đòi hỏi2020-08-06 16:18
 • #191: Vô sỉ2020-08-06 16:18
 • #192: Chìa khoá2020-08-06 16:18
 • #193: Uy hiếp2020-08-06 16:18
 • #194: Tránh đầu sóng ngọn gió2020-08-06 16:18
 • #195: Âm mưu2020-08-06 16:18
 • #196: Vay tiền2020-08-06 16:19
 • #197: Sinh ý (thượng)2020-08-06 16:19
 • #198: Sinh ý (hạ)2020-08-06 16:19
 • #199: Cãi nhau2020-08-06 16:19
 • #200: Hoa Lôi rời đi2020-08-06 16:19
 • #201: Trình thị trở về2020-08-06 16:19
 • #202: Mã Dược thành thân (thượng)2020-08-06 16:19
 • #203: Mã Dược thành thân (trung)2020-08-06 16:20
 • #204: Mã Dược thành thân (hạ)2020-08-06 16:20
 • #205: Danh sách2020-08-06 16:20
 • #206: Tình thương của cha như núi2020-08-06 16:20
 • #207: Quần áo kiểu dáng (thượng)2020-08-06 16:20
 • #208: Quần áo kiểu dáng (hạ)2020-08-06 16:20
 • #209: Tín nhiệm2020-08-06 16:21
 • #210: Phản kháng2020-08-06 16:21
 • #211: Trưởng tỷ như mẹ2020-08-06 16:21
 • #212: Độc2020-08-06 16:21
 • #213: Lập kế hoạch2020-08-06 16:21
 • #214: Kế thành (thượng)2020-08-06 16:21
 • #215: Kế thành (hạ)2020-08-06 16:22
 • #216: Dời xa Liên phủ (thượng)2020-08-06 16:22
 • #217: Dời xa Liên phủ (trung)2020-08-06 16:22
 • #218: Dời xa Liên phủ (hạ)2020-08-06 16:22
 • #219: Vào ở Mã phủ (thượng)2020-08-06 16:23
 • #220: Vào ở Mã phủ (hạ)2020-08-06 16:23
 • #221: Việc vặt2020-08-06 16:23
 • #222: Chân tướng (thượng)2020-08-06 16:23
 • #223: Chân tướng (hạ)2020-08-06 16:23
 • #224: Sao chổi biến phúc tinh?2020-08-06 16:23
 • #225: Song hỷ2020-08-06 16:23
 • #226: Thăm viếng2020-08-06 16:24
 • #227: Chủ ý2020-08-06 16:24
 • #228: Lành bệnh2020-08-06 16:24
 • #229: Quản gia (thượng)2020-08-06 16:24
 • #230: Quản gia (hạ)2020-08-06 16:24
 • #231: Tú tài2020-08-06 16:24
 • #232: Huynh hữu đệ cung2020-08-06 16:24
 • #233: Bình thị mang thai2020-08-06 16:25
 • #234: Bất công2020-08-06 16:25
 • #235: Nhét người2020-08-06 16:25
 • #236: Xóa đi tâm kết2020-08-06 16:25
 • #237: Lại đến Chiêu Hoa tự2020-08-06 16:25
 • #238: Trong núi năm tháng (thượng)2020-08-06 16:25
 • #239: Trong núi năm tháng (hạ)2020-08-06 16:26
 • #240: Minh Châu tới nhờ vả (thượng)2020-08-06 16:26
 • #241: Minh Châu tới nhờ vả (hạ)2020-08-06 16:26
 • #242: Khổ cực Minh Châu2020-08-06 16:26
 • #243: Lương gia thiếp2020-08-06 16:26
 • #244: Cảnh đẹp như vẽ (thượng)2020-08-06 16:26
 • #245: Cảnh đẹp như vẽ (hạ)2020-08-06 16:26
 • #246: Dụng tâm lương khổ2020-08-06 16:27
 • #247: Nói chuyện (thượng)2020-08-06 16:27
 • #248: Nói chuyện (hạ)2020-08-06 16:27
 • #249: Nổi giận2020-08-06 16:27
 • #250: Khẩn cầu2020-08-06 16:27
 • #251: Tranh tài (thượng)2020-08-06 16:27
 • #252: Tranh tài (hạ)2020-08-06 16:27
 • #253: Một ngàn hai trăm lượng2020-08-06 16:27
 • #254: Vạch mặt (thượng)2020-08-06 16:28
 • #255: Vạch mặt (trung)2020-08-06 16:28
 • #256: Vạch mặt (hạ)2020-08-06 16:28
 • #257: Theo võ (thượng)2020-08-06 16:28
 • #258: Theo võ (trung)2020-08-06 16:28
 • #259: Theo võ (hạ)2020-08-06 16:28
 • #260: Minh Châu hôn sự2020-08-06 16:28
 • #261: Sinh nhật yến (thượng)2020-08-06 16:28
 • #262: Sinh nhật yến (trung)2020-08-06 16:29
 • #263: Sinh nhật yến (hạ)2020-08-06 16:29
 • #264: Kinh thành song xu (thượng)2020-08-06 16:29
 • #265: Kinh thành song xu (trung)2020-08-06 16:29
 • #266: Kinh thành song xu (hạ)2020-08-06 16:29
 • #267: Đến tiếp sau2020-08-06 16:29
 • #268: Nhận lầm2020-08-06 16:30
 • #269: Gặp lại Quan Cảnh Thước2020-08-06 16:30
 • #270: Dạo phố2020-08-06 16:30
 • #271: Cục (thượng)2020-08-06 16:30
 • #272: Cục (hạ)2020-08-06 16:30
 • #273: Bạch Dịch bị phạt2020-08-06 16:30
 • #274: Minh Châu ủy khuất2020-08-06 16:31
 • #275: Đình Lễ thành thân2020-08-06 16:31
 • #276: Đưa họa2020-08-06 16:31
 • #277: Nông thôn thời gian2020-08-06 16:31
 • #278: Hành hung tra nam (thượng)2020-08-06 16:31
 • #279: Hành hung tra nam (hạ)2020-08-06 16:31
 • #280: Phát hỏa2020-08-06 16:31
 • #281: Không cam lòng2020-08-06 16:32
 • #282: Bát quái2020-08-06 16:32
 • #283: Bói toán2020-08-06 16:32
 • #284: Lục Huỳnh hôn sự (thượng)2020-08-06 16:32
 • #285: Lục Huỳnh hôn sự (hạ)2020-08-06 16:32
 • #286: Sự tình định2020-08-06 16:32
 • #287: Kinh hãi2020-08-06 16:32
 • #288: Văn Thành Tường tới chơi2020-08-06 16:33
 • #289: Tĩnh Ninh hầu phu nhân chết bệnh (thượng)2020-08-06 16:33
 • #290: Tĩnh Ninh hầu phu nhân chết bệnh (hạ)2020-08-06 16:33
 • #291: Sinh con2020-08-06 16:33
 • #292: Nam nhai thị tỉnh đồ2020-08-06 16:33
 • #293: Tán dương2020-08-06 16:33
 • #294: Lỗ Quốc công phủ2020-08-06 16:34
 • #295: Tô Ngọc Trân2020-08-06 16:34
 • #296: thiên hạ đại họa sĩ2020-08-06 16:34
 • #297: Phong ba khởi2020-08-06 16:34
 • #298: Danh dương thiên hạ2020-08-06 16:34
 • #299: Từ hôn (thượng)2020-08-06 16:35
 • #300: Từ hôn (trung)2020-08-06 16:35
 • #301: Từ hôn (hạ)2020-08-06 16:35
 • #302: Phản kích2020-08-06 16:35
 • #303: Bái sư (trung)2020-08-06 16:36
 • #304: Bái sư (hạ)2020-08-06 16:36
 • #305: Ý chỉ2020-08-06 16:36
 • #306: Tiến cung2020-08-06 16:36
 • #307: Nhân tuyển2020-08-06 16:37
 • #308: Ban thưởng2020-08-06 16:37
 • #309: Chu Thụ (hạ)2020-08-06 16:37
 • #310: Tiêu tan2020-08-06 16:37
 • #311: Cự tuyệt2020-08-06 16:37
 • #312: Đình Chính trở về2020-08-06 16:37
 • #313: Nguyệt Băng đính hôn2020-08-06 16:38
 • #314: Gặp lại An Chi Sâm2020-08-06 16:38
 • #315: Thuyết phục2020-08-06 16:38
 • #316: Minh Châu đính hôn2020-08-06 16:38
 • #317: Việc vui liên tục2020-08-06 16:38
 • #318: Thang thị làm mai2020-08-06 16:38
 • #319: Nho nhỏ tâm tư2020-08-06 16:39
 • #320: Uy Viễn Hầu phủ thượng cửa cầu hôn2020-08-06 16:39
 • #321: Văn võ toàn tài2020-08-06 16:39
 • #322: Mã Lâm Lâm xuất giá2020-08-06 16:39
 • #323: Vĩnh Định Hầu phủ thượng cửa cầu hôn (thượng)2020-08-06 16:39
 • #324: Vĩnh Định Hầu phủ thượng cửa cầu hôn (hạ)2020-08-06 16:40
 • #325: Cự hôn phong ba (thượng)2020-08-06 16:40
 • #326: Cự hôn phong ba (hạ)2020-08-06 16:40
 • #327: Minh Châu xuất giá (thượng)2020-08-06 16:40
 • #328: Minh Châu xuất giá (hạ)2020-08-06 16:40
 • #329: Minh Châu cuộc sống sau cưới2020-08-06 16:40
 • #330: Bị bắt (thượng)2020-08-06 16:41
 • #331: Bị bắt (hạ)2020-08-06 16:41
 • #332: Giết người2020-08-06 16:41
 • #333: Thoát hiểm2020-08-06 16:41
 • #334: Thuyết phục2020-08-06 16:41
 • #335: Hồi kinh2020-08-06 16:42
 • #336: Làm khách2020-08-06 16:42
 • #337: Nghĩa muội2020-08-06 16:42
 • #338: Bốn mùa2020-08-06 16:42
 • #339: Chu Thụ rời kinh2020-08-06 16:42
 • #340: Mất ăn mất ngủ2020-08-06 16:42
 • #341: Có tâm2020-08-06 16:42
 • #342: An Chi Sâm hôn sự2020-08-06 16:43
 • #343: Trợ lực2020-08-06 16:43
 • #344: Khối đất2020-08-06 16:43
 • #345: Phạm Tuấn (thượng)2020-08-06 16:43
 • #346: Phạm Tuấn (hạ)2020-08-06 16:43
 • #347: Lý Quốc Hạnh trở về (thượng)2020-08-06 16:44
 • #348: Lý Quốc Hạnh trở về (hạ)2020-08-06 16:44
 • #349: Đình Nghi thành thân (thượng)2020-08-06 16:44
 • #350: Đình Nghi thành thân (hạ)2020-08-06 16:44
 • #351: Bê bối2020-08-06 16:44
 • #352: Kinh hãi (thượng)2020-08-06 16:45
 • #353: Kinh hãi (hạ)2020-08-06 16:45
 • #354: Tránh2020-08-06 16:45
 • #355: Quyết tâm (tăng thêm cầu phiếu)2020-08-06 16:45
 • #356: An dật2020-08-06 16:45
 • #357: Nguyệt Băng xuất giá2020-08-06 16:45
 • #358: Cầu hôn (thượng)2020-08-06 16:46
 • #359: Cầu hôn (hạ)2020-08-06 16:46
 • #360: Trò chuyện với nhau2020-08-06 16:46
 • #361: Từ chối nhã nhặn2020-08-06 16:46
 • #362: Đính hôn2020-08-06 16:46
 • #363: Đồ cưới phong ba (thượng)2020-08-06 16:46
 • #364: Đồ cưới phong ba (hạ)2020-08-06 16:47
 • #365: Ác bà bà2020-08-06 16:47
 • #366: Gia đấu2020-08-06 16:47
 • #367: Ngọc Sơn tiên sinh rời kinh (thượng)2020-08-06 16:47
 • #368: Ngọc Sơn tiên sinh rời kinh (hạ)2020-08-06 16:47
 • #369: Tân sinh mạng2020-08-06 16:48
 • #370: Khoe của2020-08-06 16:48
 • #371: Lần nữa bị bắt2020-08-06 16:48
 • #372: Chấn động2020-08-06 16:48
 • #373: Giả ngu2020-08-06 16:48
 • #374: Lạnh lùng đối mặt (thượng)2020-08-06 16:49
 • #375: Lạnh lùng đối mặt (hạ)2020-08-06 16:49
 • #376: Cứu giúp (thượng)2020-08-06 16:49
 • #377: Cứu giúp (hạ)2020-08-06 16:49
 • #378: Không gặp nhau2020-08-06 16:49
 • #379: Nhị lão thái gia2020-08-06 16:49
 • #380: Thanh lâu nữ tử2020-08-06 16:49
 • #381: Ánh trăng quá dịu dàng2020-08-06 16:50
 • #382: Mã Dược cái chết (thượng)2020-08-06 16:50
 • #383: Mã Dược cái chết (hạ)2020-08-06 16:50
 • #384: Cửa biển chấn động (thượng)2020-08-06 16:50
 • #385: Cửa biển chấn động (trung)2020-08-06 16:50
 • #386: Cửa biển chấn động (hạ)2020-08-06 16:50
 • #387: Lục Yêu2020-08-06 16:50
 • #388: Đoan Vương2020-08-06 16:51
 • #389: Tặng lễ2020-08-06 16:51
 • #390: Sự tình rơi (thượng)2020-08-06 16:51
 • #391: Sự tình rơi (hạ)2020-08-06 16:51
 • #392: Dạ đàm2020-08-06 16:51
 • #393: Rời đi2020-08-06 16:51
 • #394: Khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu2020-08-06 16:51
 • #395: Đến kinh2020-08-06 16:52
 • #396: Sự tình dồn dập2020-08-06 16:52
 • #397: Rút củi dưới đáy nồi (thượng)2020-08-06 16:52
 • #398: Rút củi dưới đáy nồi (hạ)2020-08-06 16:52
 • #399: Xuống núi2020-08-06 16:52
 • #400: Bác bỏ tin đồn (thượng)2020-08-06 16:52
 • #401: Bác bỏ tin đồn (hạ)2020-08-06 16:52
 • #402: Tái giá phong ba (thượng)2020-08-06 16:53
 • #403: Tái giá phong ba (hạ)2020-08-06 16:53
 • #404: Trang Nhược Lan trở về2020-08-06 16:53
 • #405: Trọng lễ2020-08-06 16:53
 • #406: Về Liên phủ (thượng)2020-08-06 16:53
 • #407: Về Liên phủ (hạ)2020-08-06 16:53
 • #408: Tỷ muội gặp nhau (thượng)2020-08-06 16:53
 • #409: Tỷ muội gặp nhau (hạ)2020-08-06 16:54
 • #410: Vô đề2020-08-06 16:54
 • #411: Thêm trang2020-08-06 16:54
 • #412: Ghen2020-08-06 16:54
 • #413: Thành thân (thượng)2020-08-06 16:54
 • #414: Thành thân (hạ)2020-08-06 16:54
 • #415: Đêm động phòng hoa chúc2020-08-06 16:55
 • #416: Tân hôn2020-08-06 16:55
 • #417: Lại mặt2020-08-06 16:55
 • #418: Uy Viễn Hầu phủ2020-08-06 16:55
 • #419: Thông gia gặp nhau2020-08-06 16:55
 • #420: Suy đoán2020-08-06 16:56
 • #421: Lý Đại phu2020-08-06 16:56
 • #422: Mạng không dài2020-08-06 16:56
 • #423: Cáo mệnh phu nhân2020-08-06 16:56
 • #424: Cáo mệnh phu nhân (hạ)2020-08-06 16:56
 • #425: Yến hội (thượng)2020-08-06 16:56
 • #426: Yến hội (hạ)2020-08-06 16:57
 • #427: Ăn tết2020-08-06 16:57
 • #428: Độc thủ (thượng)2020-08-06 16:57
 • #429: Độc thủ (hạ)2020-08-06 16:57
 • #430: Kỳ thi mùa xuân2020-08-06 16:57
 • #431: Bát quái2020-08-06 16:57
 • #432: Sinh non2020-08-06 16:58
 • #433: Mẹ con bình an2020-08-06 16:58
 • #434: Lấy kia chi thân hoàn lại kia đạo2020-08-06 16:58
 • #435: Đình Chính làm mai (thượng)2020-08-06 16:58
 • #436: Đình Chính việc hôn nhân (hạ)2020-08-06 16:58
 • #437: Có tin mừng2020-08-06 16:58
 • #438: Ám thủ2020-08-06 16:59
 • #439: Chị em ruột minh tính sổ sách2020-08-06 16:59
 • #440: Khó khăn trắc trở (thượng)2020-08-06 16:59
 • #441: Khó khăn trắc trở (hạ)2020-08-06 16:59
 • #442: Minh Châu phiền muộn2020-08-06 16:59
 • #443: Đình Chính đính hôn (thượng)2020-08-06 16:59
 • #444: Đình Chính đính hôn (trung)2020-08-06 17:00
 • #445: Đình Chính đính hôn (hạ)2020-08-06 17:00
 • #446: Sinh sản2020-08-06 17:00
 • #447: An Khả Hinh2020-08-06 17:00
 • #448: Thê thiếp (thượng)2020-08-06 17:00
 • #449: Thê thiếp (hạ)2020-08-06 17:01
 • #450: Mẹ con2020-08-06 17:01
 • #451: Liễu thị cái chết2020-08-06 17:01
 • #452: Hung phạm2020-08-06 17:01
 • #453: Đình Chính bị thương2020-08-06 17:01
 • #454: Cửu hoàng tử2020-08-06 17:02
 • #455: Nam sủng2020-08-06 17:02
 • #456: Xung đột2020-08-06 17:02
 • #457: Nguyện vọng2020-08-06 17:02
 • #458: Đình Chính thành thân2020-08-06 17:02
 • #459: Đình Chính thành thân (hạ)2020-08-06 17:03
 • #460: Vợ chồng mâu thuẫn2020-08-06 17:03
 • #461: Sinh sản (thượng)2020-08-06 17:03
 • #462: Sinh sản (hạ)2020-08-06 17:03
 • #463: Nạn hồng thủy2020-08-06 17:03
 • #464: Mã Bằng thăng chức2020-08-06 17:03
 • #465: Tây Bắc2020-08-06 17:04
 • #466: Thái tử hoăng2020-08-06 17:04
 • #467: An Chi Sâm ngoại phóng2020-08-06 17:04
 • #468: Minh Châu rời kinh2020-08-06 17:04
 • #469: Tai hoạ ngầm2020-08-06 17:04
 • #470: Lâm Thanh Hạm mang thai2020-08-06 17:04
 • #471: Giận chó đánh mèo2020-08-06 17:05
 • #472: Vợ chồng bất hoà (thượng)2020-08-06 17:05
 • #473: Vợ chồng bất hoà (trung)2020-08-06 17:05
 • #474: Vợ chồng bất hoà (hạ)2020-08-06 17:05
 • #475: Vô đề2020-08-06 17:05
 • #476: Thang thị tái giá2020-08-06 17:06
 • #477: Đình Chính ngoại phóng2020-08-06 17:06
 • #478: Trải qua nhiều năm2020-08-06 17:06
 • #479: Triều đình phong vân2020-08-06 17:06
 • #480: Tiền gia bị tịch thu2020-08-06 17:06
 • #481: Lao ngục2020-08-06 17:06
 • #482: Hắc ám2020-08-06 17:06
 • #483: Muốn nhờ2020-08-06 17:07
 • #484: Điều kiện2020-08-06 17:07
 • #485: Cảm động2020-08-06 17:07
 • #486: Sự tình rơi2020-08-06 17:07
 • #487: Đánh nhau2020-08-06 17:07
 • #488: Trách phạt2020-08-06 17:07
 • #489: Trò chuyện2020-08-06 17:08
 • #490: Hạ lưu Trường Giang nam2020-08-06 17:08
 • #491: Giang Nam2020-08-06 17:08
 • #492: Cố gia2020-08-06 17:08
 • #493: Gặp nhau (thượng)2020-08-06 17:09
 • #494: Gặp nhau (hạ)2020-08-06 17:09
 • #495: Vui sướng2020-08-06 17:09
 • #496: Triển lãm tranh (thượng)2020-08-06 17:09
 • #497: Triển lãm tranh (hạ)2020-08-06 17:09
 • #498: Tô Châu (thượng)2020-08-06 17:10
 • #499: Tô Châu (trung)2020-08-06 17:10
 • #500: Tô Châu (hạ)2020-08-06 17:10
 • #501: Khảo nghiệm2020-08-06 17:10
 • #502: Huynh đệ2020-08-06 17:11
 • #503: Khai chiến (thượng)2020-08-06 17:11
 • #504: Khai chiến (hạ)2020-08-06 17:11
 • #505: Ngưu Dương Huy thăng quan2020-08-06 17:12
 • #506: Ngưu Dương Huy thăng quan (hạ)2020-08-06 17:12
 • #507: Thành kiến2020-08-06 17:12
 • #508: Hảo tâm chưa chắc có hảo báo2020-08-06 17:13
 • #509: Hủy họa2020-08-06 17:13
 • #510: Hồi kinh (thượng)2020-08-06 17:13
 • #511: Hồi kinh (hạ)2020-08-06 17:13
 • #512: Tiên sinh khó mời2020-08-06 17:14
 • #513: Tiểu Đoàn Tử đính hôn (thượng)2020-08-06 17:14
 • #514: Tiểu Đoàn Tử đính hôn (hạ)2020-08-06 17:14
 • #515: Biển loạn2020-08-06 17:14
 • #516: Mẫn tiên sinh2020-08-06 17:14
 • #517: Nạn hạn hán (thượng)2020-08-06 17:14
 • #518: Nạn hạn hán (trung)2020-08-06 17:15
 • #519: Nạn hạn hán (hạ)2020-08-06 17:15
 • #520: Việc vui liên tục2020-08-06 17:15
 • #521: Việc vui liên tục (hạ)2020-08-06 17:15
 • #522: Hồng San Hô cây2020-08-06 17:15
 • #523: Phiền muộn Minh Châu2020-08-06 17:15
 • #524: Mâu thuẫn kích thích (thượng)2020-08-06 17:16
 • #525: Mâu thuẫn kích thích (hạ)2020-08-06 17:16
 • #526: Thông Bái2020-08-06 17:16
 • #527: Khủng hoảng2020-08-06 17:16
 • #528: Đại hoạch toàn thắng2020-08-06 17:16
 • #529: Ăn tết2020-08-06 17:16
 • #530: Trở về2020-08-06 17:16
 • #531: Bình Dương bá2020-08-06 17:17
 • #532: Làm mối2020-08-06 17:17
 • #533: Hộ vợ2020-08-06 17:17
 • #534: Nơi ở mới2020-08-06 17:17
 • #535: Xoắn xuýt2020-08-06 17:17
 • #536: Cầu hôn (thượng)2020-08-06 17:17
 • #537: Cầu hôn (hạ)2020-08-06 17:18
 • #538: Yến hội (thượng)2020-08-06 17:18
 • #539: Yến hội (hạ)2020-08-06 17:18
 • #540: Đình Chính bị thương2020-08-06 17:18
 • #541: Nói giúp2020-08-06 17:18
 • #542: Hỷ sự tình2020-08-06 17:19
 • #543: Uyển Đình2020-08-06 17:19
 • #544: Đình Chính hồi kinh2020-08-06 17:19
 • #545: Cự2020-08-06 17:19
 • #546: Khuyên2020-08-06 17:19
 • #547: Vô đề2020-08-06 17:19
 • #548: Gió nổi lên2020-08-06 17:20
 • #549: Điềm dữ2020-08-06 17:20
 • #550: Triển lãm tranh (thượng)2020-08-06 17:20
 • #551: Triển lãm tranh (hạ)2020-08-06 17:20
 • #552: Cướp giết2020-08-06 17:20
 • #553: Tình người ấm lạnh2020-08-06 17:20
 • #554: Thất vọng2020-08-06 17:20
 • #555: Kiếp trước kiếp này (thượng)2020-08-06 17:21
 • #556: Kiếp trước kiếp này (hạ)2020-08-06 17:21
 • #557: Quyết đấu2020-08-06 17:21
 • #558: Át chủ bài2020-08-06 17:21
 • #559: Sự tình rơi2020-08-06 17:21
 • #560: Thê thiếp đấu2020-08-06 17:21
 • #561: Đoàn viên năm2020-08-06 17:22
 • #562: Phong ba khởi2020-08-06 17:22
 • #563: Tân Ca Nhi cái chết (thượng)2020-08-06 17:22
 • #564: Tân Ca Nhi cái chết (hạ)2020-08-06 17:22
 • #565: Giãy dụa2020-08-06 17:22
 • #566: Hòa ly (thượng)2020-08-06 17:22
 • #567: Hòa ly (trung)2020-08-06 17:22
 • #568: Hòa ly (hạ)2020-08-06 17:23
 • #569: Nhận làm con thừa tự phong ba (thượng)2020-08-06 17:23
 • #570: Nhận làm con thừa tự phong ba (hạ)2020-08-06 17:23
 • #571: Sự tình rơi2020-08-06 17:23
 • #572: Đình Chính tái giá (thượng)2020-08-06 17:23
 • #573: Đình Chính tái giá (trung)2020-08-06 17:24
 • #574: Đình Chính tái giá (hạ)2020-08-06 17:24
 • #575: Đại kết cục2020-08-06 17:24
 • #576: Đình Chính phiên ngoại (thượng)2020-08-06 17:25
 • #577: Đình Chính phiên ngoại (hạ)2020-08-06 17:25
 • #578: Uyển Đình phiên ngoại (thượng)2020-08-06 17:25
 • #579: Uyển Đình phiên ngoại (hạ)2020-08-06 17:26
 • #580: Lâm Thanh Hạm phiên ngoại2020-08-06 17:26
 • #581: Lý Thất Nương phiên ngoại (thượng)2020-08-06 17:27
 • #582: Lý Thất Nương phiên ngoại (trung)2020-08-06 17:27
 • #583: Lý Thất Nương phiên ngoại (hạ)2020-08-06 17:28
 • #584: Khả Hinh phiên ngoại (thượng)2020-08-06 17:28
 • #585: Khả Hinh phiên ngoại (trung)2020-08-06 17:29
 • #586: Khả Hinh phiên ngoại (hạ)2020-08-06 17:29
 • #587: Khả Hinh phiên ngoại2020-08-06 17:29
 • #588: Húc Ca Nhi phiên ngoại (thượng)2020-08-06 17:29
 • #589: Húc Ca Nhi phiên ngoại (trung)2020-08-06 17:29
 • #590: Húc Ca Nhi phiên ngoại (hạ)2020-08-06 17:30
 • #591: Phỉ Ca Nhi phiên ngoại (thượng)2020-08-06 17:30
 • #592: Phỉ Ca Nhi phiên ngoại (trung)2020-08-06 17:30
 • #593: Phỉ Ca Nhi phiên ngoại (hạ)2020-08-06 17:30
 • #594: Phỉ Ca Nhi phiên ngoại2020-08-06 17:30
 • #595: Minh Châu phiên ngoại2020-08-06 17:31
 • #596: Mưu Thanh Liên phiên ngoại (thượng)2020-08-06 17:31
 • #597: Mưu Thanh Liên phiên ngoại (trung)2020-08-06 17:31
 • #598: Mưu Thanh Liên phiên ngoại (hạ)2020-08-06 17:31
[Total: 2   Average: 3.5/5]

Related posts

Ta Ở Ma Giáo Bán Ngọt Bánh

THUYS♥️

Vương Phủ Sủng Thiếp

THUYS♥️

Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

THUYS♥️

Leave a Reply