Cổ ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Dạ Đế Đầu Quả Tim Sủng: Quỷ Kiêu Cuồng Phi

Dạ Đế Đầu Quả Tim Sủng: Quỷ Kiêu Cuồng PhiHán Việt: Dạ đế tâm tiêm sủng: Quỷ kiêu cuồng phi

【 nam cường nữ cường + si tình sủng ái 】 nàng là 21 thế kỷ đặc công nữ vương, người mang tuyệt thế y thuật, một sớm xuyên qua, thành bị hủy dung yếu đuối tiểu chất thải công nghiệp?

Thân là Mộ gia hòn ngọc quý trên tay, gia tộc duy nhất người thừa kế, há dung người khác làm càn khi dễ!

Nàng thủ đoạn thiết huyết, phúc hắc xảo trá, không yêu hồng trang ái võ trang.

Nàng nói: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Hắn phong hoa tuyệt đại, vạn nhân phía trên, cố tình đối nàng khinh thân mà thượng, cường thế áp đảo.

Hắn nói: Vì ngươi, tàn sát thế gian, kiếm chỉ thiên hạ thì đã sao.

Thả xem hai người như thế nào cường cường liên thủ ngược tẫn thiên hạ phụ lòng cẩu, suy diễn nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Nhạc văn tiểu thuyết Dạ đế đầu quả tim sủng: Quỷ kiêu cuồng phi

Nguồn: wikidth.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Băng Thủy Tiên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 nữ vương trở về
 • #2: Chương 2 hắn lực lượng hảo cường
 • #3: Chương 3 đêm hoàng xuất thế
 • #4: Chương 4 nàng tùy thân không gian
 • #5: Chương 5 tiểu thư quả thực không cần quá soái khí
 • #6: Chương 6 gấp mười lần gấp trăm lần cho ta nhổ ra
 • #7: Chương 7 ngươi thua
 • #8: Chương 8 nhất chiêu nháy mắt hạ gục
 • #9: Chương 9 cuồng vọng, lại như thế nào?
 • #10: Chương 10 người không phạm ta, ta không phạm người
 • #11: Chương 11 hắn tương lai học đệ
 • #12: Chương 12 nhất định lộng chết ngươi
 • #13: Chương 13 vương giả hiện thế
 • #14: Chương 14 hảo hảo tồn tại
 • #15: Chương 15 cường đến nghịch thiên
 • #16: Chương 16 hắn bản mạng thạch ở bảo hộ nàng
 • #17: Chương 17 đế tinh ở trên người nàng
 • #18: Chương 18 ngươi ta tương lai còn dài
 • #19: Chương 19 Vân Dạ Hoàng
 • #20: Chương 20 tuyết toản không gian
 • #21: Chương 21 bị phong ấn linh hồn
 • #22: Chương 22 hắn bản mạng thạch
 • #23: Chương 23 Mộ gia người ngạo khí
 • #24: Chương 24 Mộ Thanh Thiển đã chết 【 cầu đề cử phiếu 】
 • #25: Chương 25 sinh tử chi ước 【1】
 • #26: Chương 26 sinh tử chi ước 【2】
 • #27: Chương 27 sinh tử chi ước 【3】
 • #28: Chương 28 bản tôn yêu cầu nàng cảm tạ?
 • #29: Chương 29 kỳ dị cửa hàng
 • #30: Chương 30 trừ bỏ bản tôn, ai cũng không thể động nàng 【1】
 • #31: Chương 31 trừ bỏ bản tôn, ai cũng không thể động nàng 【2】
 • #32: Chương 32 trừ bỏ bản tôn, ai cũng không thể động nàng 【3】
 • #33: Chương 33 trừ bỏ bản tôn, ai cũng không thể động nàng 【4】
 • #34: Chương 34 trừ bỏ bản tôn, ai cũng không thể động nàng 【5】
 • #35: Chương 35 trừ bỏ bản tôn, ai cũng không thể động nàng 【6】 thêm càng 1
 • #36: Chương 36 trừ bỏ bản tôn, ai cũng không thể động nàng 【7】
 • #37: Chương 37 nàng, tồn tại đã trở lại 【1】
 • #38: Chương 38 nàng, tồn tại đã trở lại 【2】
 • #39: Chương 39 nàng, tồn tại đã trở lại 【3】
 • #40: Chương 40 nàng, tồn tại đã trở lại 【4】
 • #41: Chương 41 nàng, tồn tại đã trở lại 【5】
 • #42: Chương 42 nàng, tồn tại đã trở lại 【6】
 • #43: Chương 43 kinh thải tuyệt diễm tiểu thúc thúc 【1】
 • #44: Chương 44 kinh thải tuyệt diễm tiểu thúc thúc 【2】
 • #45: Chương 45 kinh thải tuyệt diễm tiểu thúc thúc 【3】
 • #46: Chương 46 kinh thải tuyệt diễm tiểu thúc thúc 【4】
 • #47: Chương 47 kinh thải tuyệt diễm tiểu thúc thúc 【5】
 • #48: Chương 48 mơ thấy ngươi, chết mà sống lại 【1】
 • #49: Chương 49 mơ thấy ngươi, chết mà sống lại 【2】
 • #50: Chương 50 mơ thấy ngươi, chết mà sống lại 【3】
 • #51: Chương 51 mơ thấy ngươi, chết mà sống lại 【4】
 • #52: Chương 52 không dính khói lửa phàm tục thần để 【1】
 • #53: Chương 53 không dính khói lửa phàm tục thần để 【2】
 • #54: Chương 54 không dính khói lửa phàm tục thần để 【3】
 • #55: Chương 55 nguyệt như sương 【1】
 • #56: Chương 56 nguyệt như sương 【2】
 • #57: Chương 57 nguyệt như sương 【3】520
 • #58: Chương 58 làm ngươi vạn kiếp bất phục 【1】
 • #59: Chương 59 làm ngươi vạn kiếp bất phục 【2】
 • #60: Chương 60 làm ngươi vạn kiếp bất phục 【3】
 • #61: Chương 61 làm ngươi vạn kiếp bất phục 【4】
 • #62: Chương 62 làm ngươi vạn kiếp bất phục 【5】 thêm càng
 • #63: Chương 63 ngoan ngoãn thần phục 【1】
 • #64: Chương 64 ngoan ngoãn thần phục 【2】
 • #65: Chương 65 ngoan ngoãn thần phục 【3】 thêm càng
 • #66: Chương 66 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【1】
 • #67: Chương 67 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【2】
 • #68: Chương 68 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【3】 thêm càng
 • #69: Chương 69 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【4】
 • #70: Chương 70 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【5】
 • #71: Chương 71 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【6】
 • #72: Chương 72 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【7】
 • #73: Chương 73 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【8】
 • #74: Chương 74 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【9】
 • #75: Chương 75 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【10】
 • #76: Chương 76 nhuyễn manh chỉ số bạo biểu 【11】
 • #77: Chương 77 ngưu B linh hồn 【1】
 • #78: Chương 78 ngưu B linh hồn 【2】
 • #79: Chương 79 đêm hoàng ra tay, hộ nàng một đời 【1】 Tết Đoan Ngọ vui sướng!
 • #80: Chương 80 đêm hoàng ra tay, hộ nàng một đời 【2】
 • #81: Chương 81 đêm hoàng ra tay, hộ nàng một đời 【3】
 • #82: Chương 82 đêm hoàng ra tay, hộ nàng một đời 【4】
 • #83: Chương 83 đêm hoàng ra tay, hộ nàng một đời 【5】
 • #84: Chương 84 đêm hoàng ra tay, hộ nàng một đời 【6】
 • #85: Chương 85 kinh diễm trở về 【1】
 • #86: Chương 86 kinh diễm trở về 【2】
 • #87: Chương 87 kinh diễm trở về 【3】
 • #88: Chương 88 kinh diễm trở về 【4】
 • #89: Chương 89 ngược tra bắt đầu 【1】
 • #90: Chương 90 ngược tra bắt đầu 【2】
 • #91: Chương 91 ngược tra bắt đầu 【3】
 • #92: Chương 92 ngược tra bắt đầu 【4】
 • #93: Chương 93 ngược tra bắt đầu 【5】
 • #94: Chương 94 ngược tra bắt đầu 【6】
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.2]

Related posts

Đương Đại Lão Xuyên Thành Chân Thiên Kim

THUYS♥️

Hiền Thê Khó Làm

TiKay

Sớm Đăng Lục Ba Trăm Năm

TiKay

Thượng Tướng Đại Thúc , Sói Tới

THUYS♥️

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

THUYS♥️

Danh Môn Độc Sủng

TiKay

Leave a Reply