Ngôn Tình Xuyên Không

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Nguồn: khongtheyeu.wordpress.com
Editor: Trạch Mỗ
Nội dung nhãn: ngọt văn xuyên việt thời không thời đại kỳ duyên
Nhân vật chính: Trần Giới, Tịch Lục ┃ phối hợp diễn: =A= tạm thời không nghĩ ra ┃ khác: ta vẫn là không có nghĩ tới

Câu chuyện kể về việc một nam chủ có cơ hội xuyên không mà lại xuyên vào một con bệnh xà tinh, đã vậy con bệnh xa tinh này lại là một anh chàng chuyên đi theo dõi nữ chủ, công việc hằng ngày của anh là đúng giờ  đúng địa điểm theo đuôi nữ chủ, vật phẩm riêng tư của nữ chủ mất không cần nghĩ chính là nam chủ, nam chủ bệnh xà tinh có tủ chứa đồ bên trong đầy đồ của nữ chủ, nhìn thấy nữ chủ là biến thân thành chó Nhật vẫy đuôi mừng chủ.

Nam chủ: “…” Đây đều là chuyện gì vậy.

Cậu quyết định thay đổi hết thảy làm một người! đàn! ông! bình! thường!

Bệnh theo đuôi, sửa! Bệnh loạn d**m đồ vật, sửa! Quan trọng nhất là bệnh vừa gặp được nữ chủ là nở gan nở ruột càng phải sửa!

***

Rất nhiều năm về sau, nam chủ một mặt máu, sớm biết cả đời mình đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của nữ chủ, cậu cũng không cần làm nhiều chuyện bịt tay trộm chuông như vậy, không nghĩ tới một phương nguyện đánh một phương nguyện chịu.

***

Có một loại đàn ông như thế, anh ta có lẽ không đủ uy vũ, không tài không thế, không cách nào làm được nhân vật tổng tài tà mị cuồng quyến, cũng không thể làm được ôn nhuận như ngọc thành thục lẫm liệt như trong tiểu thuyết, anh ta có thể làm được không nhiều, anh ta chỉ có thể vì bạn từng bước từng bước một leo lên trên, hết sức mình cố gắng lớn nhất, vào lúc bạn bị bắt nạt, cho dù đánh không thắng cũng muốn là người đầu tiên xông ra chắn ở trước người bạn… bị đánh.

Ấm áp nhắc nhở: muốn xem nam chủ lãnh khốc hoặc là nam chủ cực kỳ ôn hòa, xin thứ cho thần thiếp không làm được!

****

Tác giả có chỉ số thông minh không cao, logic cũng không mạnh, cho nên =33= cẩn thận nhập hố.


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Đại Ôn
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0001.mp32018-04-10 22:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0002.mp32018-04-10 22:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0003.mp32018-04-10 22:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0004.mp32018-04-10 22:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0005.mp32018-04-10 22:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0006.mp32018-04-10 22:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0007.mp32018-04-10 22:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0008.mp32018-04-10 22:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0009.mp32018-04-10 22:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0010.mp32018-04-10 22:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0011.mp32018-04-10 22:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0012.mp32018-04-10 22:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0013.mp32018-04-10 22:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0014.mp32018-04-10 22:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0015.mp32018-04-10 22:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0016.mp32018-04-10 22:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0017.mp32018-04-10 22:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0018.mp32018-04-10 22:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0019.mp32018-04-10 22:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0020.mp32018-04-10 22:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0021.mp32018-04-10 22:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0022.mp32018-04-10 22:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0023.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0024.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0025.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0026.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0027.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0028.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0029.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0030.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0031.mp32018-04-10 22:56
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0032.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0033.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0034.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0035.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0036.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0037.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0038.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0039.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0040.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0041.mp32018-04-10 22:57
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0042.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0043.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0044.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0045.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0046.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0047.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0048.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0049.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0050.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0051.mp32018-04-10 22:58
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0052.mp32018-04-11 17:43
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0053.mp32018-04-11 17:43
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0054.mp32018-04-11 17:43
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0055.mp32018-04-11 17:44
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0056.mp32018-04-11 17:44
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0057.mp32018-04-11 17:44
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0058.mp32018-04-11 17:44
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0059.mp32018-04-11 17:44
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0060.mp32018-04-11 17:44
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0061.mp32018-04-11 17:44
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0062.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0063.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0064.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0065.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0066.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0067.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0068.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0069.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0070.mp32018-04-11 17:45
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0071.mp32018-04-11 17:46
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0072.mp32018-04-11 17:46
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0073.mp32018-04-11 17:46
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0074.mp32018-04-11 17:46
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0075.mp32018-04-11 17:46
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0076.mp32018-04-11 17:46
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0077.mp32018-04-11 17:46
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0078.mp32018-04-11 17:46
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0079.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0080.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0081.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0082.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0083.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0084.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0085.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0086.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0087.mp32018-04-11 17:47
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0088.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0089.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0090.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0091.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0092.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0093.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0094.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0095.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0096.mp32018-04-11 17:48
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0097.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0098.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0099.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0100.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0101.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0102.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0103.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0104.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0105.mp32018-04-11 17:49
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0106.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0107.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0108.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0109.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0110.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0111.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0112.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0113.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0114.mp32018-04-11 17:50
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0115.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0116.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0117.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0118.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0119.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0120.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0121.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0122.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0123.mp32018-04-11 17:51
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0124.mp32018-04-11 17:52
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0125.mp32018-04-11 17:52
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0126.mp32018-04-11 17:52
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0127.mp32018-04-11 17:52
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0128.mp32018-04-11 17:52
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0129.mp32018-04-11 17:52
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0130.mp32018-04-11 17:52
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0131.mp32018-04-11 17:52
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0132.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0133.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0134.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0135.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0136.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0137.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0138.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0139.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0140.mp32018-04-11 17:53
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0141.mp32018-04-11 17:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0142.mp32018-04-11 17:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0143.mp32018-04-11 17:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0144.mp32018-04-11 17:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0145.mp32018-04-11 17:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0146.mp32018-04-11 17:54
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0147.mp32018-04-11 17:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0148.mp32018-04-11 17:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0149.mp32018-04-11 17:55
 • trung-sinh-bien-thanh-benh-xa-tinh-chuong-0150.mp32018-04-11 17:55

Related posts

Kẻ Hai Mặt

TiKay

Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng

THUYS♥️

Quân Cưới

TiKay

Vô Hạn Sinh Tồn Phó Bản

THUYS♥️

Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần: Tước Gia, Cầu Sủng Ái!

THUYS♥️

Npc Như Thế Nào Lại Bị Ta Dọa Nứt Ra [ Vô Hạn Lưu ] / Ta Không Làm Đại Ca Thật Nhiều Năm

TiKay

Leave a Reply