Cổ Đại Trọng Sinh

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Nguồn: diendanlequydon.com

Editor: Lanhthiennhi255,  VinJR, Sóc Là Ta

Nàng là đích nữ Bàng gia, được gả nhập làm Tấn vương phi.

10 tháng mang thai đến ngày sinh lại bị sát hại bỏ mạng.

Năm năm ân ái không sánh bằng ngôi vị hoàng đế, nhi tử chưa chào đời cùng bản thân nàng đã ở nơi hoàng tuyền.

Trùng sinh tại 7 năm trước

Nàng rốt cục cũng hiểu được kiếp trước mình chỉ là vật thế thân cho một cái bẫy hoàng đế.

Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền.

Kiếp trước vì hoàng quyền mà bỏ mạng, kiếp này nàng đùa giỡn trong tay.

Bàng Lạc Tuyết thề với trời, muốn những kẻ đã hại nàng phải trả giá gấp trăm nghìn lần.

Kiếp trước khi nhục nàng, kiếp này nàng giẫm đạp dưới chân.

Thứ thiếp tâm cơ, lão thái thái tính tình cổ quái, chúng tỷ muội bắt nạt, nàng vui đùa trả lại.

Nàng từng bước trù tính, cuộc đời này là do nàng quyết định.


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Bình Quả Trùng Tử
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0001.mp32018-04-11 18:42
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0002.mp32018-04-11 18:42
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0003.mp32018-04-11 18:42
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0004.mp32018-04-11 18:42
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0005.mp32018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0006.mp32018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0007.mp32018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0008.mp32018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0009.mp32018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0010.mp32018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0011.mp32018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0012.mp32018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0013.mp32018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0014.mp32018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0015.mp32018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0016.mp32018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0017.mp32018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0018.mp32018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0019.mp32018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0020.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0021.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0022.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0023.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0024.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0025.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0026.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0027.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0028.mp32018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0029.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0030.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0031.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0032.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0033.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0034.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0035.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0036.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0037.mp32018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0038.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0039.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0040.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0041.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0042.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0043.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0044.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0045.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0046.mp32018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0047.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0048.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0049.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0050.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0051.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0052.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0053.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0054.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0055.mp32018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0056.mp32018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0057.mp32018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0058.mp32018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0059.mp32018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0060.mp32018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0061.mp32018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0062.mp32018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0063.mp32018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0064.mp32018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0065.mp32018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0066.mp32018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0067.mp32018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0068.mp32018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0069.mp32018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0070.mp32018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0071.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0072.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0073.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0074.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0075.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0076.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0077.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0078.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0079.mp32018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0080.mp32018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0081.mp32018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0082.mp32018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0083.mp32018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0084.mp32018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0085.mp32018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0086.mp32018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0087.mp32018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0088.mp32018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0089.mp32018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0090.mp32018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0091.mp32018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0092.mp32018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0093.mp32018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0094.mp32018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0095.mp32018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0096.mp32018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0097.mp32018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0098.mp32018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0099.mp32018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0100.mp32018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0101.mp32018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0102.mp32018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0103.mp32018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0104.mp32018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0105.mp32018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0106.mp32018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0107.mp32018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0108.mp32018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0109.mp32018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0110.mp32018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0111.mp32018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0112.mp32018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0113.mp32018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0114.mp32018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0115.mp32018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0116.mp32018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0117.mp32018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0118.mp32018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0119.mp32018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0120.mp32018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0121.mp32018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0122.mp32018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0123.mp32018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0124.mp32018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0125.mp32018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0126.mp32018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0127.mp32018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0128.mp32018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0129.mp32018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0130.mp32018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0131.mp32018-04-11 18:59
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0132.mp32018-04-11 18:59
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0133.mp32018-04-11 18:59
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0134.mp32018-04-11 19:00
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0135.mp32018-04-11 19:00
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0136.mp32018-04-11 19:00
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0137.mp32018-04-11 19:00
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0138.mp32018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0139.mp32018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0140.mp32018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0141.mp32018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0142.mp32018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0143.mp32018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0144.mp32018-04-11 19:02
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0145.mp32018-04-11 19:02
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0146.mp32018-04-11 19:02
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0147.mp32018-04-11 19:02
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0148.mp32018-04-11 19:03
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0149.mp32018-04-11 19:03
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0150.mp32018-04-11 19:03
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0151.mp32018-04-11 19:04
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0152.mp32018-04-11 19:04
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0153.mp32018-04-11 19:04
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0154.mp32018-04-11 19:04
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0155.mp32018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0156.mp32018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0157.mp32018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0158.mp32018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0159.mp32018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0160.mp32018-04-11 19:06
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0161.mp32018-04-11 19:06
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0162.mp32018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0163.mp32018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0164.mp32018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0165.mp32018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0166.mp32018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0167.mp32018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0168.mp32018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0169.mp32018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0170.mp32018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0171.mp32018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0172.mp32018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0173.mp32018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0174.mp32018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0175.mp32018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0176.mp32018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0177.mp32018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0178.mp32018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0179.mp32018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0180.mp32018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0181.mp32018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0182.mp32018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0183.mp32018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0184.mp32018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0185.mp32018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0186.mp32018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0187.mp32018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0188.mp32018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0189.mp32018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0190.mp32018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0191.mp32018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0192.mp32018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0193.mp32018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0194.mp32018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0195.mp32018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0196.mp32018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0197.mp32018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0198.mp32018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0199.mp32018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0200.mp32018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0201.mp32018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0202.mp32018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0203.mp32018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0204.mp32018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0205.mp32018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0206.mp32018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0207.mp32018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0208.mp32018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0209.mp32018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0210.mp32018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0211.mp32018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0212.mp32018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0213.mp32018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0214.mp32018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0215.mp32018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0216.mp32018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0217.mp32018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0218.mp32018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0219.mp32018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0220.mp32018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0221.mp32018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0222.mp32018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0223.mp32018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0224.mp32018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0225.mp32018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0226.mp32018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0227.mp32018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0228.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0229.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0230.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0231.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0232.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0233.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0234.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0235.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0236.mp32018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0237.mp32018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0238.mp32018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0239.mp32018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0240.mp32018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0241.mp32018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0242.mp32018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0243.mp32018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0244.mp32018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0245.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0246.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0247.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0248.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0249.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0250.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0251.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0252.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0253.mp32018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0254.mp32018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0255.mp32018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0256.mp32018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0257.mp32018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0258.mp32018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0259.mp32018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0260.mp32018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0261.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0262.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0263.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0264.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0265.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0266.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0267.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0268.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0269.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0270.mp32018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0271.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0272.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0273.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0274.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0275.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0276.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0277.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0278.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0279.mp32018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0280.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0281.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0282.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0283.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0284.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0285.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0286.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0287.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0288.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0289.mp32018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0290.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0291.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0292.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0293.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0294.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0295.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0296.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0297.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0298.mp32018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0299.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0300.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0301.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0302.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0303.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0304.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0305.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0306.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0307.mp32018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0308.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0309.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0310.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0311.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0312.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0313.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0314.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0315.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0316.mp32018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0317.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0318.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0319.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0320.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0321.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0322.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0323.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0324.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0325.mp32018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0326.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0327.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0328.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0329.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0330.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0331.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0332.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0333.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0334.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0335.mp32018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0336.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0337.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0338.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0339.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0340.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0341.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0342.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0343.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0344.mp32018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0345.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0346.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0347.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0348.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0349.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0350.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0351.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0352.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0353.mp32018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0354.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0355.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0356.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0357.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0358.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0359.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0360.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0361.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0362.mp32018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0363.mp32018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0364.mp32018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0365.mp32018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0366.mp32018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0367.mp32018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0368.mp32018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0369.mp32018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0370.mp32018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0371.mp32018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0372.mp32018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0373.mp32018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0374.mp32018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0375.mp32018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0376.mp32018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0377.mp32018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0378.mp32018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0379.mp32018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0380.mp32018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0381.mp32018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0382.mp32018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0383.mp32018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0384.mp32018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0385.mp32018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0386.mp32018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0387.mp32018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0388.mp32018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0389.mp32018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0390.mp32018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0391.mp32018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0392.mp32018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0393.mp32018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0394.mp32018-04-11 19:34

Related posts

Xuyên Qua Chi Tiểu Hầu Đương Gia

THUYS♥️

Chư Thiên Ký

TiKay

Ta Cả Nhà Đều Là Xuyên Tới

TiKay

Ảnh Hậu Trọng Sinh Chi Hào Môn Manh Thê

THUYS♥️

Trưởng Đích

TiKay

Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Phụ Xoay Người

THUYS♥️

Leave a Reply