Cổ ĐạiHài HướcNữ CườngTrọng Sinh

Sủng Thê Làm Vinh

Đời trước Kỷ Thanh Y bị người hãm hại, trở thành biểu ca thiếp, cuối cùng cùng cừu nhân cùng về ở tẫn.

Trùng sinh sau, nàng cảm thấy nam nhân đáng tin, heo mẹ hội lên cây, cùng với mưu hoa hôn sự, không bằng chính mình trở thành kim đùi.

Có thể có người cứ không nhường nàng như nguyện, cũng không có việc gì sẽ đến chạy đến nàng trước mặt tề mi lộng nhãn.

Kỷ Thanh Y nổi giận: Ngươi đến cùng muốn làm gì?

Từ Lệnh Sâm: Đều là trùng sinh , không bằng kết cái minh?

Kỷ Thanh Y: Ta phụ trách xinh đẹp như hoa, ngươi phụ trách đánh đánh giết giết?

Từ Lệnh Sâm: Không! Ta phụ trách đánh đánh giết giết, cũng phụ trách xinh đẹp như hoa.

Kỷ Thanh Y: Ta đây đâu?

Từ Lệnh Sâm: Cổ vũ ta, ca ngợi ta, khích lệ ta, âu yếm ta, thân ái ta, ôm ta một cái, gả cho ta (*╯3╰)

Kỷ Thanh Y: Cút!

Nội dung nhãn: Trùng sinh ngọt văn ông trời tác hợp cho

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •   Thượng Quan Mộ Dung
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0001.mp32018-12-30 12:48
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0002.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0003.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0004.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0005.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0006.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0007.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0008.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0009.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0010.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0011.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0012.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0013.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0014.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0015.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0016.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0017.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0018.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0019.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0020.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0021.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0022.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0023.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0024.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0025.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0026.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0027.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0028.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0029.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0030.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0031.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0032.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0033.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0034.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0035.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0036.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0037.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0038.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0039.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0040.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0041.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0042.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0043.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0044.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0045.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0046.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0047.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0048.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0049.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0050.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0051.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0052.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0053.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0054.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0055.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0056.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0057.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0058.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0059.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0060.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0061.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0062.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0063.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0064.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0065.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0066.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0067.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0068.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0069.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0070.mp32018-12-30 12:57
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0071.mp32018-12-30 12:57
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0072.mp32018-12-30 12:57
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0073.mp32018-12-30 12:57
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0074.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0075.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0076.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0077.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0078.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0079.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0080.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0081.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0082.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0083.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0084.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0085.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0086.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0087.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0088.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0089.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0090.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0091.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0092.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0093.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0094.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0095.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0096.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0097.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0098.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0099.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0100.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0101.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0102.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0103.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0104.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0105.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0106.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0107.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0108.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0109.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0110.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0111.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0112.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0113.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0114.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0115.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0116.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0117.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0118.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0119.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0120.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0121.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0122.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0123.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0124.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0125.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0126.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0127.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0128.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0129.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0130.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0131.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0132.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0133.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0134.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0135.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0136.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0137.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0138.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0139.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0140.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0141.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0142.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0143.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0144.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0145.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0146.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0147.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0148.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0149.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0150.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0151.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0152.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0153.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0154.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0155.mp32018-12-30 13:07
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Phế Sài Phu Nhân Lại Vương Tạc / Phượng Ngự Cửu Châu

TiKay

Truy đuổi

THUYS♥️

Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

THUYS♥️

Thịnh Sủng Đích Hậu

TiKay

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

THUYS♥️

Nhà Ta Nương Tử Soái Hơn Ta

THUYS♥️

Leave a Reply