Cổ ĐạiHài HướcNữ CườngTrọng Sinh

Sủng Thê Làm Vinh

Đời trước Kỷ Thanh Y bị người hãm hại, trở thành biểu ca thiếp, cuối cùng cùng cừu nhân cùng về ở tẫn.

Trùng sinh sau, nàng cảm thấy nam nhân đáng tin, heo mẹ hội lên cây, cùng với mưu hoa hôn sự, không bằng chính mình trở thành kim đùi.

Có thể có người cứ không nhường nàng như nguyện, cũng không có việc gì sẽ đến chạy đến nàng trước mặt tề mi lộng nhãn.

Kỷ Thanh Y nổi giận: Ngươi đến cùng muốn làm gì?

Từ Lệnh Sâm: Đều là trùng sinh , không bằng kết cái minh?

Kỷ Thanh Y: Ta phụ trách xinh đẹp như hoa, ngươi phụ trách đánh đánh giết giết?

Từ Lệnh Sâm: Không! Ta phụ trách đánh đánh giết giết, cũng phụ trách xinh đẹp như hoa.

Kỷ Thanh Y: Ta đây đâu?

Từ Lệnh Sâm: Cổ vũ ta, ca ngợi ta, khích lệ ta, âu yếm ta, thân ái ta, ôm ta một cái, gả cho ta (*╯3╰)

Kỷ Thanh Y: Cút!

Nội dung nhãn: Trùng sinh ngọt văn ông trời tác hợp cho

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •   Thượng Quan Mộ Dung
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0001.mp32018-12-30 12:48
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0002.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0003.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0004.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0005.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0006.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0007.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0008.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0009.mp32018-12-30 12:49
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0010.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0011.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0012.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0013.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0014.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0015.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0016.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0017.mp32018-12-30 12:50
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0018.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0019.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0020.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0021.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0022.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0023.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0024.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0025.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0026.mp32018-12-30 12:51
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0027.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0028.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0029.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0030.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0031.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0032.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0033.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0034.mp32018-12-30 12:52
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0035.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0036.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0037.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0038.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0039.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0040.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0041.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0042.mp32018-12-30 12:53
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0043.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0044.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0045.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0046.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0047.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0048.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0049.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0050.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0051.mp32018-12-30 12:54
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0052.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0053.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0054.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0055.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0056.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0057.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0058.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0059.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0060.mp32018-12-30 12:55
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0061.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0062.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0063.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0064.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0065.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0066.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0067.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0068.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0069.mp32018-12-30 12:56
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0070.mp32018-12-30 12:57
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0071.mp32018-12-30 12:57
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0072.mp32018-12-30 12:57
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0073.mp32018-12-30 12:57
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0074.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0075.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0076.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0077.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0078.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0079.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0080.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0081.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0082.mp32018-12-30 12:58
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0083.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0084.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0085.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0086.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0087.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0088.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0089.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0090.mp32018-12-30 12:59
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0091.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0092.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0093.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0094.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0095.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0096.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0097.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0098.mp32018-12-30 13:00
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0099.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0100.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0101.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0102.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0103.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0104.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0105.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0106.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0107.mp32018-12-30 13:01
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0108.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0109.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0110.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0111.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0112.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0113.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0114.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0115.mp32018-12-30 13:02
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0116.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0117.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0118.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0119.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0120.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0121.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0122.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0123.mp32018-12-30 13:03
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0124.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0125.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0126.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0127.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0128.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0129.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0130.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0131.mp32018-12-30 13:04
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0132.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0133.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0134.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0135.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0136.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0137.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0138.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0139.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0140.mp32018-12-30 13:05
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0141.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0142.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0143.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0144.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0145.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0146.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0147.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0148.mp32018-12-30 13:06
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0149.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0150.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0151.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0152.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0153.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0154.mp32018-12-30 13:07
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0155.mp32018-12-30 13:07
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Cửa Hàng Hoa Tươi Của Tô Anh

THUYS♥️

Cực Phẩm Cuồng Y Khuynh Thiên Hạ

TiKay

Đại Lão Tiểu Nhân Ngư Sủy Nhãi Con Trốn Chạy

TiKay

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

TiKay

Nữ Xứng Trầm Mê Khoa Học [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi

TiKay

Leave a Reply