Huyền Huyễn

Cuồng Võ Chiến Đế

Kiếp trước, gặp phản bội, trăm vị Võ Tôn vây công, chết thảm Kiêu Chiến tinh, ma xui quỷ khiến, trời cao cho Diệp Khinh Hàn một cơ hội làm lại.Hắn quật khởi mạnh mẽ, giết vào Cửu U địa phủ, chiến tận thiên chi kiêu tử, chân đạp chư hùng vạn tôn, thành tựu cuồng võ chiến đế, kiến cửu phẩm thần triều! Làm vạn thế người số một!

Converter: BloodRose

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Bị Phạt Trạm Đích Đậu Đậu
 •  Chương: /3101
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Kiếp sau sao không giết hết bọn ngươi2019-12-24 07:51
 • #2: Mở ra khí hải2019-12-24 07:51
 • #3: Có thu hoạch lớn!2019-12-24 07:51
 • #4: Muội muội chịu nhục2019-12-24 07:51
 • #5: Thân như bảy thước cô dương đứng ngạo nghễ2019-12-24 07:52
 • #6: Luyện Thể quyết2019-12-24 07:52
 • #7: Bảo đao khai phong2019-12-24 07:52
 • #8: Đào bảo!2019-12-24 07:52
 • #9: Không tiết tháo anh vũ2019-12-24 07:52
 • #10: Hành hung Vạn Sơn trấn nhẹ nhàng nhất đại2019-12-24 07:52
 • #11: Tuần tiên sinh ra tay2019-12-24 07:52
 • #12: Phát tài con đường2019-12-24 07:52
 • #13: Thân thế, cừu hận.2019-12-24 07:52
 • #14: Nhiên Huyết cảnh2019-12-24 07:53
 • #15: Kiếm lời nhanh tiền2019-12-24 07:53
 • #16: Nguy cơ áp sát2019-12-24 07:53
 • #17: Giết không tha2019-12-24 07:53
 • #18: Chém tận giết tuyệt2019-12-24 07:53
 • #19: Tuyết lớn ngập núi, thạch nhũ bảo tàng.2019-12-24 07:53
 • #20: Hắn là Diệp Khinh Hàn?2019-12-24 07:53
 • #21: Chinh phục cự hổ2019-12-24 07:53
 • #22: Đột phá Nhiên Huyết cảnh kỳ ngộ!2019-12-24 07:53
 • #23: Chân nguyên hiện, Luyện Thể chín tầng2019-12-24 07:53
 • #24: Linh Bảo các người đến, đàm phán2019-12-24 07:53
 • #25: Sát thủ giáng lâm2019-12-24 07:54
 • #26: Giang Ninh quận2019-12-24 07:54
 • #27: Tình người ấm lạnh2019-12-24 07:54
 • #28: Thiên Kiếm tông thái độ2019-12-24 07:54
 • #29: Lực kháng Thiên Kiếm tông tông chủ2019-12-24 07:54
 • #30: Nhiên Huyết cảnh!2019-12-24 07:54
 • #31: Gia nhập Phá Kiếm phong2019-12-24 07:54
 • #32: Tuyệt thế mỹ nhân2019-12-24 07:54
 • #33: Tức đến nổ phổi Giản Trầm Tuyết2019-12-24 07:54
 • #34: Điều kiện2019-12-24 07:54
 • #35: Khủng bố tiền đặt cược2019-12-24 07:54
 • #36: Ai thua ai thắng?2019-12-24 07:54
 • #37: Người điên vừa ra, ai cùng so tài!2019-12-24 07:55
 • #38: Ghi nợ nợ đều là cần phải trả2019-12-24 07:55
 • #39: Tứ phẩm lò luyện khí2019-12-24 07:55
 • #40: Thất Xích Trọng Cuồng đao2019-12-24 07:55
 • #41: Tinh anh giải thi đấu2019-12-24 07:55
 • #42: Thất Xích Trọng Cuồng đao thành hình2019-12-24 07:55
 • #43: Trọng Cuồng ở tay, thiên hạ chìm nổi2019-12-24 07:55
 • #44: Diệp Mộng Tích ra tay, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi2019-12-24 07:55
 • #45: Trọng Cuồng xuất kích, trời long đất lở2019-12-24 07:55
 • #46: San bằng quận vương phủ (1)2019-12-24 07:55
 • #47: San bằng quận vương phủ (2)2019-12-24 07:56
 • #48: Cao cấp linh khí2019-12-24 07:56
 • #49: Tứ phẩm linh kiếm trang phục2019-12-24 07:56
 • #50: Đột phá!2019-12-24 07:56
 • #51: Phiền phức tự đến (1)2019-12-24 07:56
 • #52: Phiền phức tự đến (2)2019-12-24 07:56
 • #53: Bát Bộ Thiên Long Chưởng2019-12-24 07:56
 • #54: Chị em gái tình cảm2019-12-24 07:56
 • #55: Như thế nào khổ hải?2019-12-24 07:56
 • #56: Chọc người2019-12-24 07:56
 • #57: Ngũ hổ đột kích2019-12-24 07:56
 • #58: Ngũ hổ đều diệt2019-12-24 07:57
 • #59: Huyết Sát chung cực lệnh truy sát2019-12-24 07:57
 • #60: Giao dịch võ kỹ, chục vạn trung phẩm linh tinh2019-12-24 07:57
 • #61: Ám dạ ra tay2019-12-24 07:57
 • #62: Tử vong tự chương2019-12-24 07:57
 • #63: Ai cùng so tài2019-12-24 07:57
 • #64: Độ tâm ma2019-12-24 07:57
 • #65: Thiếu niên Tần Hoàng2019-12-24 07:57
 • #66: Thu đệ tử2019-12-24 07:58
 • #67: Sát thủ Ảnh Phong2019-12-24 07:58
 • #68: Phiền phức không ngừng2019-12-24 07:58
 • #69: Tạm thời tránh mũi nhọn2019-12-24 07:58
 • #70: Quần Anh hội thư mời2019-12-24 07:58
 • #71: Kẻ thù xuất hiện2019-12-24 07:58
 • #72: Luận đạo2019-12-24 07:58
 • #73: Giáo huấn một, hai2019-12-24 07:58
 • #74: Tần Hoàng chịu nhục2019-12-24 07:58
 • #75: Đạo lý nói không thông liền dùng nắm đấm nói!2019-12-24 07:58
 • #76: Quả đấm to mới là đạo lí quyết định2019-12-24 07:58
 • #77: Hung hăng cho ngươi xem!2019-12-24 07:59
 • #78: Điên rồi!2019-12-24 07:59
 • #79: Tần Hạo Nhiên xin tha2019-12-24 07:59
 • #80: Nhàn Vô Úc bị hại2019-12-24 07:59
 • #81: Đột phá Khổ Hải nhị tinh2019-12-24 07:59
 • #82: Tần Hoàng lập uy2019-12-24 07:59
 • #83: Tần Ưng mục đích2019-12-24 07:59
 • #84: Giao dịch, Liễu Ngưng!2019-12-24 07:59
 • #85: Nổi trận lôi đình2019-12-24 08:00
 • #86: Hợp tác Lâu Ngạo Thiên2019-12-24 08:00
 • #87: Buổi đấu giá bắt đầu2019-12-24 08:00
 • #88: Quần hùng hội tụ, tranh cướp chí bảo2019-12-24 08:00
 • #89: Thượng cổ chiến binh, Yêu Long đao!2019-12-24 08:00
 • #90: Điên cuồng tranh giá, linh tinh tính là gì!2019-12-24 08:00
 • #91: Ngày càng rắc rối2019-12-24 08:00
 • #92: Ngạc nhiên2019-12-24 08:00
 • #93: Thành kẻ giàu xổi2019-12-24 08:00
 • #94: Thương Long Cốt! Tình thế bắt buộc!2019-12-24 08:01
 • #95: Quá cái quái gì vậy hào khí!2019-12-24 08:01
 • #96: Yêu Long đao nhận chủ!2019-12-24 08:01
 • #97: Ngưng luyện Thương Long cánh tay2019-12-24 08:01
 • #98: Yêu Cốc phòng ngự phá, Kiêu Vẫn tinh nguy!2019-12-24 08:01
 • #99: Lột xác!2019-12-24 08:01
 • #100: Khốc liệt! Diệp Khinh Hàn xuất quan!2019-12-24 08:01
 • #101: Thành phá, vạn linh kêu rên!2019-12-24 08:02
 • #102: Phá tâm ma, đạt bỉ ngạn!2019-12-24 08:02
 • #103: Ta tên Diệp Hoàng!2019-12-24 08:02
 • #104: Yêu đao chiến cuồng hổ2019-12-24 08:02
 • #105: Cuồng phát loạn vũ2019-12-24 08:02
 • #106: Giết bạo hùng! Đối lập Thí Thần Ưng!2019-12-24 08:02
 • #107: Lòng tham không đáy!2019-12-24 08:02
 • #108: Sao một cái 'Ngông cuồng' tuy2019-12-24 08:02
 • #109: Lông đều không phải các ngươi2019-12-24 08:02
 • #110: Kẻ địch đều ra2019-12-24 08:02
 • #111: Bị vây quanh2019-12-24 08:03
 • #112: Một khúc Táng Đế Mệnh Cung vẫn!2019-12-24 08:03
 • #113: Liều mạng!2019-12-24 08:03
 • #114: Thương Long chiến bảo thể, Mệnh Cung chết hết!2019-12-24 08:03
 • #115: Một quyền phá giang sơn2019-12-24 08:03
 • #116: Chủ và thợ tới là giết người!2019-12-24 08:03
 • #117: Nộ giết Tần Hạo Nhiên2019-12-24 08:03
 • #118: Đột phá, thủy chi áo nghĩa2019-12-24 08:03
 • #119: Đại nạn cường giả, trốn!2019-12-24 08:03
 • #120: Khắp nơi là bảo bối!2019-12-24 08:03
 • #121: Tâm ma2019-12-24 08:04
 • #122: Linh tinh khoáng mạch2019-12-24 08:04
 • #123: Khủng bố phong ấn đồ vật2019-12-24 08:04
 • #124: Tư Thản bàng chi giáng lâm2019-12-24 08:04
 • #125: Bị cướp?2019-12-24 08:04
 • #126: Nộ2019-12-24 08:04
 • #127: Lừa bịp người chết không đền mạng (1)2019-12-24 08:04
 • #128: Lừa bịp người chết không đền mạng (2)2019-12-24 08:04
 • #129: Lừa bịp người chết không đền mạng (3)2019-12-24 08:04
 • #130: Đạo Tôn cảnh giới đại chiến2019-12-24 08:04
 • #131: Huyết Sát hạ thương, xung kích Động Thiên cảnh!2019-12-24 08:05
 • #132: Động Thiên cảnh chi Thần Võ Đế Điển ra!2019-12-24 08:05
 • #133: Buồn cười nhất việc2019-12-24 08:05
 • #134: Dám so với thiên cuồng!2019-12-24 08:05
 • #135: Điên cuồng2019-12-24 08:05
 • #136: Gốc gác ra hết2019-12-24 08:05
 • #137: Nhàn Vô Úc bám dai như đỉa2019-12-24 08:05
 • #138: Ám chi nguyên tố áo nghĩa2019-12-24 08:05
 • #139: Dẫn ra cái thế lực bá chủ2019-12-24 08:05
 • #140: Cướp đoạt ám chi nguyên tố áo nghĩa2019-12-24 08:05
 • #141: Cảm ngộ nguyên tố "Ám" áo nghĩa chân giải2019-12-24 08:05
 • cuong-vo-chien-de-chuong-0142.mp32019-12-24 08:06
 • #143: Linh Tinh đổi ngộ đạo thần liên2019-12-24 08:06
 • #144: Ngộ đạo thần liên2019-12-24 08:06
 • #145: Tùy hứng? Cuồng tông2019-12-24 08:06
 • #146: Cuồng Tông thiên tài bắt đầu hội tụ2019-12-24 08:06
 • #147: Đệ 148 Diệp Hoàng ra tay, vạn dặm mới tìm được một2019-12-24 08:06
 • #148: Cô kiếm đạo thứ hai2019-12-24 08:06
 • #149: Một đời một kiếm một huynh đê2019-12-24 08:06
 • #150: Huynh đệ tập hợp, người phản bội2019-12-24 08:07
 • #151: Thế lực tăng nhiều2019-12-24 08:07
 • #152: Cuồng tông thành lập, đánh bãi?2019-12-24 08:07
 • #153: Ta chính là như thế cuồng2019-12-24 08:07
 • #154: Đánh nhau? Tính ta một người2019-12-24 08:07
 • #155: Ta xuất kiếm sẽ chết người2019-12-24 08:07
 • #156: Hoàng kim huyết thống, Cuồng tông chân cuồng2019-12-24 08:07
 • #157: Cuồng tông quật khởi2019-12-24 08:07
 • #158: Vết máu loang lổ Kiêu Chiến tinh2019-12-24 08:07
 • #159: Chân tướng dần mở2019-12-24 08:07
 • #160: Quốc Sắc Thiên các, mỹ nữ như mây2019-12-24 08:08
 • #161: Tranh cướp Tiểu Hồ Tiên2019-12-24 08:08
 • #162: Chương 163 100 vạn, bao đêm2019-12-24 08:08
 • #163: Việc lớn không tốt2019-12-24 08:08
 • #164: Ước chiến2019-12-24 08:08
 • #165: Kéo bè kéo lũ đánh nhau2019-12-24 08:08
 • #166: Quần hùng loạn vũ, máu đang bay.2019-12-24 08:08
 • #167: Đạo Tôn cảnh giới toàn ra2019-12-24 08:08
 • #168: Muốn chết sao?2019-12-24 08:08
 • #169: Mặt đều tái rồi2019-12-24 08:08
 • #170: Lục phẩm chí bảo, Huyết Sát Chi Tinh2019-12-24 08:09
 • #171: Phong Sát khủng bố, hả hê lòng người2019-12-24 08:09
 • #172: Thật lớn một cái hố a2019-12-24 08:09
 • #173: Luyện thể thánh địa2019-12-24 08:09
 • #174: Đau cũng vui2019-12-24 08:09
 • #175: Cố định giá khởi điểm2019-12-24 08:09
 • #176: Đỉnh phong cuộc chiến2019-12-24 08:09
 • #177: Công phạt vô song đột phá2019-12-24 08:09
 • #178: Cuồng bá như vậy2019-12-24 08:09
 • #179: Trọng lực pháp tắc, thượng cổ đại năng2019-12-24 08:09
 • #180: Thiên Cương Trọng Cuồng2019-12-24 08:09
 • #181: Mệnh Cung cảnh bước thứ hai2019-12-24 08:10
 • #182: Một đường quét ngang2019-12-24 08:10
 • #183: Bọn ta là Cuồng tông2019-12-24 08:10
 • #184: Tổ đoàn lừa bịp2019-12-24 08:10
 • #185: Mười hai đánh mười hai2019-12-24 08:10
 • #186: Sinh địa biến tử địa, vượt cửa ải2019-12-24 08:10
 • #187: Chiến vương trở về2019-12-24 08:10
 • #188: Diệp Hoàng lần thứ hai chịu nhục2019-12-24 08:10
 • #189: Sát thần như ma, hắn trở về2019-12-24 08:10
 • #190: Máu nhuộm Kiêu Long vực (1)2019-12-24 08:10
 • #191: Máu nhuộm Kiêu Long vực (2)2019-12-24 08:11
 • #192: Máu nhuộm Kiêu Long vực, đế uy cuồn cuộn2019-12-24 08:11
 • #193: Thợ săn2019-12-24 08:11
 • #194: Yêu tộc đột kích2019-12-24 08:11
 • #195: Cấm địa sinh vật2019-12-24 08:11
 • #196: Thiết Oa chân thân, Tử Linh ngã xuống2019-12-24 08:11
 • #197: Trung ương Đế vực2019-12-24 08:11
 • #198: Ra ngoài không coi ngày2019-12-24 08:11
 • #199: Phát hiện bảo bối2019-12-24 08:11
 • #200: Bản Chuyên bang2019-12-24 08:12
 • #201: Chuẩn Đế chiếu lệnh, Man Cổ Sát Thần2019-12-24 08:12
 • #202: Kim chi bổn nguyên đạo thể2019-12-24 08:12
 • #203: Sát hạch bắt đầu2019-12-24 08:12
 • #204: Tuyệt địa, tuyệt địa2019-12-24 08:12
 • #205: Tuyệt địa phản kích2019-12-24 08:12
 • #206: Sát đầy đất hồng2019-12-24 08:12
 • #207: Vương cấp huyết thống2019-12-24 08:12
 • #208: Đế thi, cơ duyên2019-12-24 08:12
 • #209: Thay hình đổi vị, tốc độ vô song2019-12-24 08:12
 • #210: Kim chi bổn nguyên đạo thể thành2019-12-24 08:12
 • #211: Ra tay vạn tộc đều lùi.2019-12-24 08:12
 • #212: Mạo hiểm dị không gian2019-12-24 08:12
 • #213: Lập xuống đại công2019-12-24 08:13
 • #214: Đại Đế bi ca!2019-12-24 08:13
 • #215: Chuẩn Đế tranh đệ tử2019-12-24 08:13
 • #216: Lệ rơi sông dài, dù chết không hối2019-12-24 08:13
 • #217: Đế Hoàng tử Hạ Thất Nguyệt2019-12-24 08:13
 • #218: Mỹ nữ nói: Thật lớn 'Điể2019-12-24 08:13
 • #219: Diệp Hoàng đối chiến Hạ Tử Lạc2019-12-24 08:13
 • #220: Đánh ra hỏa khí2019-12-24 08:13
 • #221: Quỷ Trầm Tử cùng Thiểm Điện đánh tới2019-12-24 08:13
 • #222: Thần Võ Đế Điển thức tỉnh2019-12-24 08:13
 • #223: Thần Võ Đại Đế2019-12-24 08:14
 • #224: Thương nữ không biết vong quốc hận2019-12-24 08:14
 • #225: Bất kính anh hùng kính quỷ thần2019-12-24 08:14
 • #226: Bất kính anh liệt kết cục chỉ có chết.2019-12-24 08:14
 • #227: Thiên Lang cổ tộc chi siêu cấp cá cược2019-12-24 08:14
 • #228: Bá Vũ Hoành Kích Thuật2019-12-24 08:14
 • #229: Muốn thu truy tùy giả?2019-12-24 08:14
 • #230: Vạn cổ Phật tháp2019-12-24 08:14
 • #231: Tam tinh thợ săn? Đi ra2019-12-24 08:14
 • #232: Phân bảo quy tắc2019-12-24 08:14
 • #233: Vạn Phật Tháp bên trong bí thuật2019-12-24 08:14
 • #234: Được Cực Đạo Ngụy Đế binh2019-12-24 08:14
 • #235: Khủng bố thượng cổ mộ lớn2019-12-24 08:15
 • #236: Nhân gian địa phủ2019-12-24 08:15
 • #237: Cả gan làm loạn, đoạt đế cơ duyên2019-12-24 08:15
 • #238: Quỷ đế thức tỉnh2019-12-24 08:15
 • #239: Quỷ đế không thể đỡ2019-12-24 08:15
 • #240: Lấy mệnh đổi thương2019-12-24 08:15
 • #241: Thời đại vàng son, thiên tài xuất hiện lớp lớp2019-12-24 08:15
 • #242: Cuồng tông bá đạo (1)2019-12-24 08:15
 • #243: Cuồng tông bá đạo (2)2019-12-24 08:15
 • #244: Cuồng tông huy hoàng2019-12-24 08:15
 • #245: Ta mệnh như yêu, muốn phong đế2019-12-24 08:15
 • #246: Âm Dương Hoa2019-12-24 08:16
 • #247: Vây quét Cuồng tông?2019-12-24 08:16
 • #248: Giết nó2019-12-24 08:16
 • #249: Cuồng tông uy vũ2019-12-24 08:16
 • #250: Nhân Hoàng kiếm ra, ai dám không quỳ2019-12-24 08:16
 • #251: Như này sơn hà không ở, muốn ta thân thể tàn phế cần gì dùng2019-12-24 08:16
 • #252: Đánh chín2019-12-24 08:16
 • #253: Quỳ mọp2019-12-24 08:16
 • #254: Diệp Hoàng ý muốn sở hữu2019-12-24 08:16
 • #255: Mộc chi bản nguyên đạo thể2019-12-24 08:16
 • #256: Cửu Thiên Bá Long Quyết2019-12-24 08:16
 • #257: Nặng2019-12-24 08:17
 • #258: Đế Thương hóa đạo!2019-12-24 08:17
 • #259: Tuyết bay vạn dặm2019-12-24 08:17
 • #260: Tuyên chiến2019-12-24 08:17
 • #261: Quét ngang2019-12-24 08:17
 • #262: Cái thứ nhất vượt giới giả2019-12-24 08:17
 • #263: Đều điên rồi2019-12-24 08:17
 • #264: Ai mới là người thứ nhất vượt khu giả?2019-12-24 08:17
 • #265: Bạo phát2019-12-24 08:17
 • #266: Quá hung hăng2019-12-24 08:17
 • #267: Phát động Nhân Hoàng nhiệm vụ2019-12-24 08:17
 • #268: Âm dương hội tụ2019-12-24 08:18
 • #269: Sát Đế tử, đến Long Lân Kim2019-12-24 08:18
 • #270: Nhân Hoàng khen thưởng2019-12-24 08:18
 • #271: Quỷ Đế Thuật tái hiện2019-12-24 08:18
 • #272: Tức đến nổ phổi Kỳ Lân Hổ2019-12-24 08:18
 • #273: Anh vũ lừa bịp tàn Kỳ Lân Hổ2019-12-24 08:18
 • #274: Song hùng tranh bá2019-12-24 08:18
 • #275: Đạo tâm nổ nát2019-12-24 08:18
 • #276: Toàn quân bị diệt2019-12-24 08:18
 • #277: Hạ Tử Lạc cùng Diệp Khinh Hàn2019-12-24 08:19
 • #278: Quỷ dị tư thế2019-12-24 08:19
 • #279: Diệp Khinh Hàn bị nốc ao2019-12-24 08:19
 • #280: nhất sinh nhất kiếm nhất huynh đệ2019-12-24 08:19
 • #281: Thương Long thể2019-12-24 08:19
 • #282: Xuất quan2019-12-24 08:19
 • #283: Cuồng tông không Chuẩn Đế, ta đến kháng2019-12-24 08:19
 • #284: Bách Chiến vương khu bạo loạn2019-12-24 08:19
 • #285: Lừa bịp lớn rồi2019-12-24 08:19
 • #286: Thu phục Tử Thiên2019-12-24 08:19
 • #287: Cuồng tông đặt chân Đế vực2019-12-24 08:20
 • #288: Hung hăng người mặc áo đen2019-12-24 08:20
 • #289: Chân chính cấp chí tôn những khác chém giết2019-12-24 08:20
 • #290: Trêu chọc ra đại đế rồi!2019-12-24 08:20
 • #291: Ly Cửu Trọng cơ duyên2019-12-24 08:20
 • #292: Dám đoạt diệp hoàng?2019-12-24 08:20
 • #293: Giả bộ so bị người luân phiên (1)2019-12-24 08:20
 • #294: Giả bộ so bị người luân phiên (2)2019-12-24 08:20
 • #295: Cướp đoạt Đạo Hải Thiên Kinh2019-12-24 08:20
 • #296: Phát tài rồi!2019-12-24 08:20
 • #297: To lớn kế hoạch2019-12-24 08:20
 • #298: Tự nghĩ ra công pháp2019-12-24 08:20
 • #299: Thiên Long Triền Ưng Thủ2019-12-24 08:21
 • #300: Lấy được kỳ duyên2019-12-24 08:22
 • #301: Đuổi bắt Giản Tuyết2019-12-24 08:22
 • #302: Thần võ địch nhân vốn có2019-12-24 08:22
 • #303: Tàn võ người thừa kế2019-12-24 08:22
 • #304: Một đường quét ngang2019-12-24 08:22
 • #305: Kình địch2019-12-24 08:23
 • #306: Tử thần!2019-12-24 08:23
 • #307: Dưỡng dê thức đồ sát2019-12-24 08:23
 • #308: Liên thủ hoành đẩy2019-12-24 08:23
 • #309: Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh2019-12-24 08:23
 • #310: Người phản bội nguyên lai là hắn!2019-12-24 08:23
 • #311: Thảm thiết cuộc chiến!2019-12-24 08:23
 • #312: Tử chiến! Khanh Đại Đế!2019-12-24 08:23
 • #313: Thầy trò ở giữa triền miên (1)2019-12-24 08:23
 • #314: Thầy trò tình (2)2019-12-24 08:23
 • #315: Huyền Môn áp Cuồng Tông2019-12-24 08:23
 • #316: Nam Cung Phá Vũ dục chiếm đoạt Cuồng Tông2019-12-24 08:23
 • #317: Cuồng Tông lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện!2019-12-24 08:24
 • #318: Lánh đời hào phú khinh người quá đáng2019-12-24 08:24
 • #319: Phúc thiên động trong đất khủng bố thiếu nữ2019-12-24 08:24
 • #320: trong truyền thuyết sinh vật2019-12-24 08:24
 • #321: Phong Vô Tà vẫn lạc2019-12-24 08:24
 • #322: Ly Cửu Trọng đẫm máu2019-12-24 08:24
 • #323: Đạo thể chiến bát phương2019-12-24 08:24
 • #324: Trọng cuồng giết chóc2019-12-24 08:24
 • #325: Đạo thể chiến bát phương2019-12-24 08:24
 • #326: Bất lực2019-12-24 08:24
 • #327: Loạn thế đem làm trận chiến đao giết người2019-12-24 08:24
 • #328: Nổi giận chém Đệ Ngũ Thiên Hác2019-12-24 08:25
 • #329: Thái Cổ thần liên2019-12-24 08:25
 • #330: Ngộ đại đạo, linh sủng đều tiến hóa!2019-12-24 08:25
 • #331: Tinh thần lực tăng vọt2019-12-24 08:25
 • #332: Thần thú hung mãnh2019-12-24 08:25
 • #333: Thiết Lang bộ lạc tiểu thư đệ2019-12-24 08:25
 • #334: Thật là địa ngục2019-12-24 08:25
 • #335: Cuồng Tông lợi kiếm, ra khỏi vỏ tất nhiên phong hầu!2019-12-24 08:25
 • #336: Đánh bóng lợi kiếm2019-12-24 08:25
 • #337: Bảo dược gây tai hoạ2019-12-24 08:26
 • #338: Thiên nộ, Sát Thần làm cho ra2019-12-24 08:26
 • #339: Giết long trời lở đất2019-12-24 08:26
 • #340: Siêu nhất lưu cũng sẽ vẫn lạc2019-12-24 08:26
 • #341: Đưa tin2019-12-24 08:26
 • #342: Chiến trường cối xay thịt2019-12-24 08:26
 • #343: Ngụy đế vẫn lạc2019-12-24 08:26
 • #344: Ta đến thử xem?2019-12-24 08:26
 • #345: Cấm địa động2019-12-24 08:26
 • #346: Toàn bộ xuất động, đột phá!2019-12-24 08:27
 • #347: Đế Thương ra2019-12-24 08:27
 • #348: Dẫn đi Quỷ Đế2019-12-24 08:27
 • #349: Đánh giằng co2019-12-24 08:27
 • #350: Đại Điệt Nhãn Cầu2019-12-24 08:27
 • #351: Liều chết Quỷ Đế2019-12-24 08:27
 • #352: Hỏa thiêu tám nghìn dặm2019-12-24 08:27
 • #353: Đột phá thần võ!2019-12-24 08:27
 • #354: Phản bội người, chết!2019-12-24 08:27
 • #355: Gạt bỏ đội cảm tử!2019-12-24 08:27
 • #356: Trở về, quyết chiến đế Uyên thành bên ngoài2019-12-24 08:27
 • #357: Nếu kêu lên đế huyết nhuộm thiên2019-12-24 08:27
 • #358: Vây công khô lâu đại đế2019-12-24 08:27
 • #359: Mượn đế thi!2019-12-24 08:28
 • #360: Phế tích2019-12-24 08:28
 • #361: Hồ Điệp nhẹ nhàng vũ, lập tuyệt thế giai nhân2019-12-24 08:28
 • #362: Thái Cổ Luyện Ngục2019-12-24 08:28
 • #363: Lâu Lan vương triều2019-12-24 08:28
 • #364: Kinh trần tuyệt diễm nữ tử2019-12-24 08:28
 • #365: Thần Nông khuynh nhan2019-12-24 08:28
 • #366: Đánh tới cửa2019-12-24 08:28
 • #367: Luận đạo tư cách2019-12-24 08:28
 • #368: Thiên hạ cách cục2019-12-24 08:28
 • #369: Luyện Ngục chư hùng2019-12-24 08:28
 • #370: Thái Cổ chi đạo2019-12-24 08:29
 • #371: Không cần ta ra tay?2019-12-24 08:29
 • #372: Bán bảo! Được chí bảo!2019-12-24 08:29
 • #373: Lại luyện trọng cuồng!2019-12-24 08:29
 • #374: Chấn nhiếp quần hùng2019-12-24 08:29
 • #375: Đồ diệt Hỏa Long Cốc2019-12-24 08:29
 • #376: Tức đất màu tinh2019-12-24 08:29
 • #377: Diệp Hoàng trở về2019-12-24 08:29
 • #378: Thanh lý môn hộ2019-12-24 08:29
 • #379: Thanh lý môn hộ (2)2019-12-24 08:29
 • #380: Thanh lý môn hộ (3)2019-12-24 08:30
 • #381: Thiếu nữ ra tay2019-12-24 08:30
 • #382: Nhổ phản bội người2019-12-24 08:30
 • #383: Lời hứa năm đó2019-12-24 08:30
 • #384: Giết Nam Cung, diệt thượng tộc!2019-12-24 08:30
 • #385: Tế điện cùng thổ chi bản nguyên áo nghĩa2019-12-24 08:30
 • #386: Đường ra2019-12-24 08:30
 • #387: Thiên Vu tộc kết quả2019-12-24 08:30
 • #388: Thái Cổ hung ma2019-12-24 08:30
 • #389: Vu tộc tổ tinh2019-12-24 08:30
 • #390: Đối chiến Vu tộc2019-12-24 08:31
 • #391: Vu tộc di dân2019-12-24 08:31
 • #392: Có tiền có thể ma xui quỷ khiến2019-12-24 08:31
 • #393: Ngũ Hành Đạo thể2019-12-24 08:31
 • #394: Đạo thể thành!2019-12-24 08:31
 • #395: Thủy Chi Bản Nguyên!2019-12-24 08:31
 • #396: Chiến Tự Quyết2019-12-24 08:31
 • #397: Lưu Sa Nhược Thủy thêm đổ ước2019-12-24 08:31
 • #398: Như Địa ngục chế tạo2019-12-24 08:31
 • #399: Chính thức Ngũ Hành Đạo thể!2019-12-24 08:32
 • #400: Ngũ hành hợp nhất bại trảm đạo2019-12-24 08:32
 • #401: Tình tâm chung2019-12-24 08:32
 • #402: Nhục khuyết nhi chủ động cầu hôn2019-12-24 08:32
 • #403: Tình tâm chung trùng2019-12-24 08:32
 • #404: Bại chi!2019-12-24 08:32
 • #405: Hồng Môn Yến2019-12-24 08:32
 • #406: Lời tiên đoán trở thành sự thật2019-12-24 08:32
 • #407: Niết hoa giết người2019-12-24 08:32
 • #408: Phong chi ngấn bí thuật2019-12-24 08:33
 • #409: Tốc độ cực hạn2019-12-24 08:33
 • #410: Tà tâm không chết thì chết linh2019-12-24 08:33
 • #411: Cường đại văn minh cơ giới2019-12-24 08:33
 • #412: Lục tinh cơ giáp2019-12-24 08:33
 • #413: Gian trá đại đế2019-12-24 08:33
 • #414: Gặp quỷ rồi!2019-12-24 08:33
 • #415: Ngũ Hành Chi Đạo có thể giết đế!2019-12-24 08:33
 • #416: Độ Kiếp2019-12-24 08:33
 • #417: Đều sợ không muốn sống!2019-12-24 08:34
 • #418: Thoáng chớp mắt đúng là mấy trăm năm thu2019-12-24 08:34
 • #419: Hoang đảo sụp đổ2019-12-24 08:34
 • #420: Chỉnh đốn vô tận vũ trụ2019-12-24 08:34
 • #421: Cửu phẩm vô tận vương triều!2019-12-24 08:34
 • #422: Thu phục chiếm được hai đại cực phẩm yêu nữ2019-12-24 08:34
 • #423: Chiến tranh bộc phát!2019-12-24 08:34
 • #424: Kế ly gián2019-12-24 08:34
 • #425: Vượt nữ nhân xinh đẹp vượt hội gạt người2019-12-24 08:34
 • #426: Cấm địa đại loạn2019-12-24 08:35
 • #427: Tiểu Kim Ô đã đến2019-12-24 08:35
 • #428: Văn minh cơ giới cường đại2019-12-24 08:35
 • #429: Phản săn giết tô sướng2019-12-24 08:35
 • #430: Thôn phệ thân thể2019-12-24 08:35
 • #431: Chủ động xuất kích!2019-12-24 08:35
 • #432: Tru tâm kế mưu!2019-12-24 08:35
 • #433: Công thành lui thân, lại hồi trở lại kiêu chiến tinh2019-12-24 08:35
 • #434: Mỹ Đỗ Toa qua lại2019-12-24 08:36
 • #435: Tề nhân chi phúc2019-12-24 08:36
 • #436: Mùa xuân khí tức ah2019-12-24 08:36
 • #437: Quần hùng trùng thiên đoạt đế tư!2019-12-24 08:36
 • #438: Luống cuống Mỹ Đỗ Toa2019-12-24 08:36
 • #439: Ngày cuối cùng!2019-12-24 08:36
 • #440: Bị hóa đá2019-12-24 08:36
 • #441: Tinh Hà Vô Tình đường, vạn dặm thi cốt khô2019-12-24 08:36
 • #442: Vào đời2019-12-24 08:36
 • #443: Đạo tâm giới2019-12-24 08:36
 • #444: Diệp Khinh Hàn mà thôi2019-12-24 08:37
 • #445: Tiến xuống địa ngục!2019-12-24 08:37
 • #446: Thầy trò liên thủ xông Cửu U!2019-12-24 08:37
 • #447: Âm Binh nhường đường!2019-12-24 08:37
 • #448: Quét ngang tầng thứ hai!2019-12-24 08:37
 • #449: Quỷ Linh Thần2019-12-24 08:37
 • #450: Cố nhân Phong Vô Tà2019-12-24 08:37
 • #451: Hôm nay Phong Thần2019-12-24 08:37
 • #452: Thần vị phong hào chiến2019-12-24 08:37
 • #453: Đại chiến Phong Thần đường2019-12-24 08:38
 • #454: Trảm đại đế2019-12-24 08:38
 • #455: Đế cấp tranh phách2019-12-24 08:38
 • #456: Dốc hết thời không nữ nhân2019-12-24 08:38
 • #457: Đại đế lâm, Cuồng Tông nguy!2019-12-24 08:38
 • #458: Nữ Đế vào luân hồi2019-12-24 08:38
 • #459: Đỉnh cấp đại đế ở giữa chém giết2019-12-24 08:38
 • #460: Triền Tinh Đằng, dẫn thần ra!2019-12-24 08:38
 • #461: Nhiều mặt tranh đoạt Triền Tinh Đằng2019-12-24 08:38
 • #462: Họa là từ ở miệng mà ra2019-12-24 08:39
 • #463: Toàn bộ gạt bỏ2019-12-24 08:39
 • #464: Triền Tinh Đằng tấn cấp2019-12-24 08:39
 • #465: Đưa tới cửa đến2019-12-24 08:39
 • #466: Chôn giết2019-12-24 08:39
 • #467: Đột phá, Thần Điểu ra2019-12-24 08:39
 • #468: Xen lẫn chi vật2019-12-24 08:39
 • #469: Không đúng đường2019-12-24 08:39
 • #470: Đáng ghét!2019-12-24 08:39
 • #471: Hào đánh bạc2019-12-24 08:40
 • #472: Chơi đúng là tim đập2019-12-24 08:40
 • #473: Khang thảm rồi (1)2019-12-24 08:40
 • #474: Khang thảm rồi (2)2019-12-24 08:40
 • #475: Thân thể chứng đạo!2019-12-24 08:40
 • #476: Nghịch thiên đại đế kiếp!2019-12-24 08:40
 • #477: Âm dương hợp nhất, vượt qua thời không đại chiến!2019-12-24 08:40
 • #478: Thần liên thời đại!2019-12-24 08:40
 • #479: Nghịch thiên thần khúc, Tiêu Dao thán!2019-12-24 08:41
 • #480: Giết đến chứng đạo!2019-12-24 08:41
 • #481: Bị hù tầng thứ tám không dám lên tiếng!2019-12-24 08:41
 • #482: Phong hào!2019-12-24 08:41
 • #483: Cửu U chi chủ2019-12-24 08:41
 • #484: Hồi trở lại vô tận vị diện, Tề Thiên Hầu Vương Độ Kiếp!2019-12-24 08:41
 • #485: Trợ Hầu Vương nghịch thiên2019-12-24 08:41
 • #486: Lưu vong thần liên Nữ Đế!2019-12-24 08:41
 • #487: Mẫu thân bức hôn2019-12-24 08:41
 • #488: Chấn động dưới biển!2019-12-24 08:41
 • #489: Đại Hoàng đế đạo quả thân phận chân chính2019-12-24 08:42
 • #490: Từng đã là vô thượng đại đế2019-12-24 08:42
 • #491: Độ Kiếp khó, sanh con càng khó.2019-12-24 08:42
 • #492: Cực khổ Mỹ Đỗ Toa2019-12-24 08:42
 • #493: Diệp Hoàng Hóa Thần!2019-12-24 08:42
 • #494: Mỹ Đỗ Toa hiểm cảnh2019-12-24 08:42
 • #495: Nhập Trung Vị Diện2019-12-24 08:42
 • #496: Trung Vị Diện mạo hiểm2019-12-24 08:42
 • #497: Cứu Mỹ Đỗ Toa2019-12-24 08:42
 • #498: Chữa trị thần cách2019-12-24 08:43
 • #499: Quận thần triệu kiến2019-12-24 08:43
 • #500: Giằng co Thần Điện bên ngoài2019-12-24 08:43
 • #501: Ban thưởng đấy, kiến tông!2019-12-24 08:43
 • #502: Cuồng Tông dựng lên2019-12-24 08:43
 • #503: Bão tố đến không hề bệnh trạng!2019-12-24 08:43
 • #504: Có chút mơ hồ!2019-12-24 08:43
 • #505: Đột phá Đế Tôn cảnh!2019-12-24 08:43
 • #506: Ngưng luyện thần cách!2019-12-24 08:43
 • #507: Tặng cơ duyên2019-12-24 08:43
 • #508: Dục hỏa trùng sinh!2019-12-24 08:44
 • #509: Đánh lén ban đêm Thiên Lang tông2019-12-24 08:44
 • #510: Thần tự ở giữa ám sát!2019-12-24 08:44
 • #511: Chuyển không Thiên Lang tông!2019-12-24 08:44
 • #512: Năm thế lực lớn chịu thua!2019-12-24 08:44
 • #513: Cuồng Tông khảo hạch không phải dễ dàng như vậy!2019-12-24 08:44
 • #514: Cuồng Tông bên ngoài tông 3000 chúng!2019-12-24 08:44
 • #515: Lệnh treo giải thưởng2019-12-24 08:45
 • #516: Đánh chết Lãnh Ngưng!2019-12-24 08:45
 • #517: Trọng cuồng tốt nhất tài liệu2019-12-24 08:45
 • #518: Ai đoạt ai còn không nhất định!2019-12-24 08:45
 • #519: Tấn chức thần tự!2019-12-24 08:45
 • #520: Cứu huyền Thần Tôn2019-12-24 08:45
 • #521: Cứu Huyền Thần Tôn2019-12-24 08:45
 • #522: Tiến vào Vân Thú lãnh địa2019-12-24 08:45
 • #523: Thất tuyệt chi địa!2019-12-24 08:46
 • #524: Vân Thú hiển uy2019-12-24 08:46
 • #525: Trúng độc2019-12-24 08:46
 • #526: Trúng độc2019-12-24 08:46
 • #527: Đệ tam miếng thần cách ngưng tụ thành công2019-12-24 08:46
 • #528: Nắm đấm ngứa2019-12-24 08:46
 • #529: Thân phận hù dọa không được bổn tọa2019-12-24 08:46
 • #530: Đoạt thần khí!2019-12-24 08:46
 • #531: Đại thu hoạch!2019-12-24 08:46
 • #532: Nguy hiểm nổi lên!2019-12-24 08:46
 • #533: Thần khí trọng cuồng!2019-12-24 08:47
 • #534: Giơ tay chém xuống trảm tay sai!2019-12-24 08:47
 • #535: Động Động mồm mép có thể giết người!2019-12-24 08:47
 • #536: Bại tận chư hùng2019-12-24 08:47
 • #537: Đỉnh phong quyết đấu!2019-12-24 08:47
 • #538: Phù lệnh!2019-12-24 08:47
 • #539: Phủ chủ triệu kiến2019-12-24 08:47
 • #540: Gặp mặt Phủ chủ2019-12-24 08:47
 • #541: Đối chất!2019-12-24 08:47
 • #542: Hư hư thật thật2019-12-24 08:48
 • #543: Gian trá thành toàn!2019-12-24 08:48
 • #544: Lục Chiến Thiên trọng thương2019-12-24 08:48
 • #545: Đi thẳng vào vấn đề2019-12-24 08:48
 • #546: Nguy cơ đến, lĩnh ngộ Hỗn Độn chi lực2019-12-24 08:48
 • #547: Sát thủ đánh úp lại2019-12-24 08:48
 • #548: Nội tình toàn bộ ra2019-12-24 08:48
 • #549: Gặp lại Tư Thản Vô Tà2019-12-24 08:48
 • #550: Tư Thản Vô Tà xin giúp đỡ2019-12-24 08:48
 • #551: Thiểu một sợi tóc ta muốn ngươi mệnh!2019-12-24 08:49
 • #552: Cự tuyệt?2019-12-24 08:49
 • #553: Đệ tử của ta, ngươi không làm chủ được!2019-12-24 08:49
 • #554: Giáo huấn!2019-12-24 08:49
 • #555: Tróc bong bổn nguyên, phế hắn chiến huyết!2019-12-24 08:49
 • #556: Du lịch tiểu thành quận2019-12-24 08:49
 • #557: Đầu cơ:hợp ý phần tử2019-12-24 08:49
 • #558: Không giảng đạo lý vậy thì giảng nắm đấm tốt rồi2019-12-24 08:49
 • #559: Đồ giả mạo?2019-12-24 08:50
 • #560: Kẻ tài cao gan cũng lớn, xông tuyệt Thần Sơn!2019-12-24 08:50
 • #561: Vu Thần nguyền rủa (1)2019-12-24 08:50
 • #562: Vu Thần nguyền rủa (2)2019-12-24 08:50
 • #563: Vu Thần Nguyền Rủa (3)2019-12-24 08:50
 • #564: Vu Thần nguyền rủa (4)2019-12-24 08:50
 • #565: Đời thứ ba Vu Thần phần mộ Thủ Hộ Giả2019-12-24 08:50
 • #566: Vu Thần mộ, nhập người chết!2019-12-24 08:50
 • #567: Tam phủ đại chiến2019-12-24 08:51
 • #568: Ám Dạ tập sát!2019-12-24 08:51
 • #569: Loạn thành hỗn loạn2019-12-24 08:51
 • #570: Diệp Hoàng trở về, một người chiến mười vạn!2019-12-24 08:51
 • #571: Lâu Lan chi nhận!2019-12-24 08:51
 • #572: Lang Kỵ Quân2019-12-24 08:51
 • #573: Phục kích Lang Kỵ Quân2019-12-24 08:51
 • #574: Lang Kỵ Quân mất tích? (1)2019-12-24 08:51
 • #575: Toàn quân bị diệt2019-12-24 08:52
 • #576: Đại quân Binh lâm Cán sơn lĩnh!2019-12-24 08:52
 • #577: Công Dương Mặc Thiên cùng Diệp Hoàng cuộc chiến2019-12-24 08:52
 • #578: Nhị đại Vu Thần truyền thừa!2019-12-24 08:52
 • #579: Phủ thần quân toàn bộ diệt2019-12-24 08:52
 • #580: Một người canh giữ cửa ngõ!2019-12-24 08:52
 • #581: Vạn phu khó khai mở!2019-12-24 08:52
 • #582: Nổi trận lôi đình Công Dương Mặc Thiên2019-12-24 08:52
 • #583: Sườn đồi ở dưới thảm thiết2019-12-24 08:52
 • #584: Đông lăng quan mở lại!2019-12-24 08:53
 • #585: Tu luyện thập phương quy nhất thuật!2019-12-24 08:53
 • #586: Chủ động đón đánh?2019-12-24 08:53
 • #587: Đại phá diệt kiếm thuật!2019-12-24 08:53
 • #588: Trấn áp bình đông quân!2019-12-24 08:53
 • #589: Mượn đao giết người!2019-12-24 08:53
 • #590: Thất vọng đau khổ!2019-12-24 08:53
 • #591: Tu La Đại Tôn2019-12-24 08:53
 • #592: Dám ức hiếp ta sư đệ sư muội?2019-12-24 08:53
 • #593: Phủ chủ cuộc chiến!2019-12-24 08:54
 • #594: Cái này nhàn sự ta quản định rồi!2019-12-24 08:54
 • #595: Cho ta cái nhắn nhủ!2019-12-24 08:54
 • #596: Cướp người! Đoạt lãnh địa!2019-12-24 08:54
 • #597: Thần quốc người tới, thần phục?2019-12-24 08:54
 • #598: Ba đại Thần quốc đặc sứ cùng đến!2019-12-24 08:54
 • #599: Dựng ở quy tắc bên ngoài!2019-12-24 08:54
 • #600: Chế tạo buôn bán thần thoại!2019-12-24 08:54
 • #601: Thần dược sư!2019-12-24 08:55
 • #602: Tài nguyên cuồn cuộn đến!2019-12-24 08:55
 • #603: Đỏ mắt2019-12-24 08:55
 • #604: Thành lập thần bảo bán đấu giá2019-12-24 08:55
 • #605: Đệ nhất giám bảo sư2019-12-24 08:55
 • #606: Hỗn Độn thần nguyên, tuyệt đỉnh đao hạch!2019-12-24 08:55
 • #607: Trấn Nam quan sự kiện2019-12-24 08:55
 • #608: Thập phương quy nhất!2019-12-24 08:55
 • #609: Trấn Nam quan sự kiện mở rộng2019-12-24 08:55
 • #610: Lôi đài giải quyết2019-12-24 08:55
 • #611: Nửa năm thời gian, tìm kiếm ngoại viện!2019-12-24 08:55
 • #612: Vu tộc hậu duệ2019-12-24 08:56
 • #613: Phong Vân bảng thượng hai đại cao thủ2019-12-24 08:56
 • #614: Lôi kéo Đao vương2019-12-24 08:56
 • #615: Đáng giá!2019-12-24 08:56
 • #616: Ta đi giết người2019-12-24 08:56
 • #617: Đấu giá hội2019-12-24 08:56
 • #618: Hỗn Độn Thiên Liên tử2019-12-24 08:56
 • #619: Tư Lạc2019-12-24 08:57
 • #620: Thiên Đạo Nhân Hoàng kiếm2019-12-24 08:57
 • #621: Thiên Đạo cuối cùng hữu tình2019-12-24 08:57
 • #622: Đám kia tiểu gia hỏa2019-12-24 08:57
 • #623: Đấu giá hội bắt đầu2019-12-24 08:57
 • #624: Đấu giá trước phong ba2019-12-24 08:57
 • #625: Đấu giá hội bắt đầu2019-12-24 08:57
 • #626: Gay cấn tranh đoạt2019-12-24 08:57
 • #627: Thân phận bạo lộ, tranh giành một hơi!2019-12-24 08:58
 • #628: Cái gì mới được là hung hăng càn quấy?2019-12-24 08:58
 • #629: Có tiền tùy hứng!2019-12-24 08:58
 • #630: Luyện hóa long huyết!2019-12-24 08:58
 • #631: Tru Tà ra khỏi vỏ, thiên hạ Vô Tà2019-12-24 08:58
 • #632: Một tay cầm kiếm, một lòng Niệm Tuyết2019-12-24 08:58
 • #633: Dị con ngươi2019-12-24 08:58
 • #634: Giúp nhau vũng hố2019-12-24 08:58
 • #635: Gài bẫy người không đền mạng2019-12-24 08:58
 • #636: Bán đi2019-12-24 08:59
 • #637: Lâm Diệp ám sát, tức giận!2019-12-24 08:59
 • #638: Bắt sống Lâm Diệp2019-12-24 08:59
 • #639: Thị uy2019-12-24 08:59
 • #640: Vây điểm đánh viện binh2019-12-24 08:59
 • #641: Thập phương quy nhất, trời sập đất sụt!2019-12-24 08:59
 • #642: Chấn động thần thoại vị diện (1)2019-12-24 09:00
 • #643: Chấn động thần thoại vị diện (2)2019-12-24 09:00
 • #644: Chấn Động Thần Thoại Vị Diện (3)2019-12-24 09:00
 • #645: Cửu U chi chủ ra tay, khí phách lộ ra ngoài!2019-12-24 09:00
 • #646: Long tộc truyền thừa, Hóa Long Thức!2019-12-24 09:00
 • #647: Dự thi người chọn lựa (1)2019-12-24 09:00
 • #648: Dự thi người chọn lựa (2)2019-12-24 09:00
 • #649: Đổ thần?2019-12-24 09:00
 • #650: Cuồng Phủ thực lực!2019-12-24 09:00
 • #651: Trận chiến đầu tiên2019-12-24 09:00
 • #652: Hóa rồng trùng thiên2019-12-24 09:01
 • #653: Có chết không lùi!2019-12-24 09:01
 • #654: Lại trấn áp một cường địch, đánh lén!2019-12-24 09:01
 • #655: Một khúc Tiêu Dao2019-12-24 09:01
 • #656: Bại đần độn, u mê?2019-12-24 09:01
 • #657: Chơi tâm tư2019-12-24 09:01
 • #658: Lệ Phong2019-12-24 09:01
 • #659: Mục tiêu của ta là ngươi2019-12-24 09:01
 • #660: Thần Điểu lập kỳ công, tiện quét thiên hạ!2019-12-24 09:01
 • #661: Lệ Phong ra tay, ba kiếm, khuất nhục!2019-12-24 09:01
 • #662: Đại thắng2019-12-24 09:02
 • #663: Ngưu Nhân một cái2019-12-24 09:02
 • #664: Thảm thiết bắt đầu2019-12-24 09:02
 • #665: Càn Khôn thượng thần bị hành hung2019-12-24 09:02
 • #666: Khí phách bên cạnh rò2019-12-24 09:02
 • #667: Khi dễ hết nói sau2019-12-24 09:02
 • #668: Phản khi dễ!2019-12-24 09:02
 • #669: Ra tay, một đôi tám!2019-12-24 09:02
 • #670: Bị khi phụ sỉ nhục thoải mái sao?2019-12-24 09:02
 • #671: Bi cái thúc!2019-12-24 09:02
 • #672: Ngu xuẩn Manh ngu xuẩn Manh2019-12-24 09:03
 • #673: Lễ mừng mỗi năm chi Cuồng Phủ đại đấu giá!2019-12-24 09:03
 • #674: Cuồng Phủ rầm rộ hậu thế, năm đó đại đế2019-12-24 09:03
 • #675: Phát tiết2019-12-24 09:03
 • #676: Hung ác hành hạ một phen2019-12-24 09:03
 • #677: Bán thứ nhất tin tức2019-12-24 09:03
 • #678: Thần tàng chi địa2019-12-24 09:03
 • #679: Cửu Long Trấn Thiên! Đào móc thần tinh mạch khoáng2019-12-24 09:03
 • #680: Chủ thần chi mộ2019-12-24 09:03
 • #681: Thần Mộ khai mở2019-12-24 09:04
 • #682: Nhất giới!2019-12-24 09:04
 • #683: Chính thức phần mộ, bị thượng thần đuổi giết2019-12-24 09:04
 • #684: Đấu trí so dũng khí2019-12-24 09:04
 • #685: Chọc giận2019-12-24 09:04
 • #686: Từng cái đánh bại!2019-12-24 09:04
 • #687: Cửu Liên sơn mọi người bị diệt2019-12-24 09:04
 • #688: Cực phẩm đan dược2019-12-24 09:04
 • #689: Đấu Chuyển Tinh Di2019-12-24 09:04
 • #690: Giờ phút này thực lực2019-12-24 09:05
 • #691: Sinh Tử Môn, sinh có thể Thông Thiên2019-12-24 09:05
 • #692: Linh hồn phòng ngự Thần khí Trấn Linh Châu2019-12-24 09:05
 • #693: Đầu mối chi địa, Tử Vong Chi Địa2019-12-24 09:05
 • #694: Yêu cầu nho nhỏ!2019-12-24 09:05
 • #695: Ôm cây đợi thỏ, chặn đánh!2019-12-24 09:05
 • #696: Cận thân chiến bạo lực mỹ! Sát thượng thần!2019-12-24 09:05
 • #697: Một mình kháng thượng vị thần!2019-12-24 09:05
 • #698: Đại hoạch toàn thắng2019-12-24 09:05
 • #699: Lừa dối2019-12-24 09:05
 • #700: Mười ngày, tề tụ!2019-12-24 09:06
 • #701: Cuồng Đao pháo Vương2019-12-24 09:06
 • #702: Thảm thiết đào thải!2019-12-24 09:06
 • #703: Thu phục Tỳ Hưu!2019-12-24 09:06
 • #704: Có người vui mừng có người buồn2019-12-24 09:06
 • #705: Khổ tu2019-12-24 09:06
 • #706: Tiếp thu lãnh địa, Cuồng Tông thành lập đất nước2019-12-24 09:06
 • #707: Cái này xem như ra oai phủ đầu sao?2019-12-24 09:06
 • #708: Thiếu nợ hành hạ tiểu công chúa2019-12-24 09:06
 • #709: Quan hệ thông gia?2019-12-24 09:07
 • #710: Bảo hổ lột da2019-12-24 09:07
 • #711: Khai quốc đại điển (1)2019-12-24 09:07
 • #712: Khai quốc đại điển (2)2019-12-24 09:07
 • #713: Khai quốc đại điển (3)2019-12-24 09:07
 • #714: Nhất xúc tức phát2019-12-24 09:07
 • #715: Không làm Bất Tử!2019-12-24 09:08
 • #716: Trấn áp Tham Lang thượng tôn!2019-12-24 09:08
 • #717: Lúc đến hung hăng càn quấy muốn đi khó2019-12-24 09:08
 • #718: Trọng thập Cựu Sơn Hà2019-12-24 09:08
 • #719: Diệp Khôn2019-12-24 09:08
 • #720: Bất hảo thành tánh2019-12-24 09:08
 • #721: Ta không có điểm cống hiến2019-12-24 09:08
 • #722: Khu trục2019-12-24 09:08
 • #723: Đại Ma Thần đạo kinh2019-12-24 09:09
 • #724: Đuổi giết Diệp Khôn2019-12-24 09:09
 • #725: Chui đầu vô lưới2019-12-24 09:09
 • #726: Huynh đệ cuộc chiến2019-12-24 09:09
 • #727: Giải quyết!2019-12-24 09:09
 • #728: Buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn2019-12-24 09:09
 • #729: đại đạo Thần Tông2019-12-24 09:09
 • #730: Đây là cái gì thể chất?2019-12-24 09:09
 • #731: Tiến vào Đại Đạo Thần Tông dưới núi2019-12-24 09:09
 • #732: Đại Đạo Thần Tông khảo hạch (1)2019-12-24 09:10
 • #733: Đại Đạo Thần Tông khảo hạch (2)2019-12-24 09:10
 • #734: Đại Đạo Thần Tông khảo hạch (3)2019-12-24 09:10
 • #735: Đại Đạo Thần Tông khảo hạch (4)2019-12-24 09:10
 • #736: tìm hiểu trật tự Đại Đạo2019-12-24 09:10
 • #737: nửa bước chủ thần triệu kiến2019-12-24 09:10
 • #738: Man Cổ Bí Cảnh2019-12-24 09:10
 • #739: Tham niệm gây chuyện2019-12-24 09:10
 • #740: Ngồi thu ngư ông thủ lợi2019-12-24 09:10
 • #741: Sát kiếm Linh Hư 12019-12-24 09:11
 • #742: Sát kiếm Linh Hư 22019-12-24 09:11
 • #743: Hỏa Tứ Nương bị liên quan đến2019-12-24 09:11
 • #744: Một lớp không khởi một lớp lại khởi2019-12-24 09:11
 • #745: hảo hảo hưởng thụ?2019-12-24 09:11
 • #746: Ám sát Tần Vấn Thiên2019-12-24 09:11
 • #747: khủng bố thể chất2019-12-24 09:11
 • #748: Huyết nhuộm mười dặm phố dài (1)2019-12-24 09:11
 • #749: Huyết nhuộm mười dặm phố dài (2)2019-12-24 09:11
 • #750: Không nghĩ giao ra Tần Vấn Thiên?2019-12-24 09:11
 • #751: Đột phá!2019-12-24 09:12
 • #752: tìm hiểu trật tự Đại Đạo2019-12-24 09:12
 • #753: Trật tự thần cách sinh ra đời2019-12-24 09:12
 • #754: Đại Đạo Thần Tông thỏa hiệp2019-12-24 09:12
 • #755: long du Cửu Thiên2019-12-24 09:12
 • #756: Trốn!2019-12-24 09:12
 • #757: đánh một thương đổi một chỗ2019-12-24 09:12
 • #758: giết đến ngươi thỏa hiệp2019-12-24 09:12
 • #759: Đồ sát2019-12-24 09:13
 • #760: Thỏa hiệp sao?2019-12-24 09:13
 • #761: hết hy vọng không thay đổi2019-12-24 09:13
 • #762: nhận lầm người2019-12-24 09:13
 • #763: Gặp lại2019-12-24 09:13
 • #764: truyền thuyết kia!2019-12-24 09:13
 • #765: chính thức yêu nghiệt! Chính thức truyền thuyết!2019-12-24 09:13
 • #766: vậy thì chiến a!2019-12-24 09:13
 • #767: Đánh người muốn hung ác!2019-12-24 09:13
 • #768: đánh lui!2019-12-24 09:13
 • #769: trọng thương2019-12-24 09:13
 • #770: đánh chó mù đường2019-12-24 09:14
 • #771: Con dâu2019-12-24 09:14
 • #772: Thác Bạt thế gia2019-12-24 09:14
 • #773: đánh chính là ngươi thân nương cũng không nhận ra ngươi2019-12-24 09:14
 • #774: Sửa chữa2019-12-24 09:14
 • #775: Năm đao2019-12-24 09:14
 • #776: đánh lui2019-12-24 09:14
 • #777: Hỗn Độn thời đại có thể tái hiện!2019-12-24 09:14
 • #778: ước hẹn ba năm2019-12-24 09:15
 • #779: Tứ Thủy Vị Diện2019-12-24 09:15
 • #780: hỏa chi bản nguyên đổi Xuyên Lưu Chu2019-12-24 09:15
 • #781: vì người khác làm mai mối2019-12-24 09:15
 • #782: nhập Thần Khí tông2019-12-24 09:15
 • #783: Kim Ô tiến hóa2019-12-24 09:15
 • #784: Thác Bạt gia chủ ý2019-12-24 09:15
 • #785: Quần Anh hội2019-12-24 09:15
 • #786: Tai bay vạ gió2019-12-24 09:15
 • #787: Giáo huấn2019-12-24 09:16
 • #788: chúng nữ nhú Long2019-12-24 09:16
 • #789: Cự Long huyết mạch2019-12-24 09:16
 • #790: chí cao thần cách!2019-12-24 09:16
 • #791: Có nhân có quả!2019-12-24 09:16
 • #792: Loạn thế cuối cùng đã đến2019-12-24 09:16
 • #793: Kình Thiên chiến thể2019-12-24 09:16
 • #794: Sinh tử trốn chết2019-12-24 09:16
 • #795: Tiêu hao chiến, phản Sát!2019-12-24 09:16
 • #796: đánh tan2019-12-24 09:16
 • #797: không mảnh đất cắm dùi!2019-12-24 09:17
 • #798: Trốn hướng tiểu vị diện2019-12-24 09:17
 • #799: Thần Toán Tử2019-12-24 09:17
 • #800: hôm nay chiến lực2019-12-24 09:17
 • #801: Hỗn Độn Cự Long bổn nguyên cắn trả2019-12-24 09:17
 • #802: Cường giả xuất hiện lớp lớp đích niên đại2019-12-24 09:17
 • #803: hai vị chiến thể đồng xuất2019-12-24 09:17
 • #804: Khúc đàn đảo ngược thần2019-12-24 09:17
 • #805: Phụ thần khí tức2019-12-24 09:17
 • #806: tranh đoạt Không Linh Thể2019-12-24 09:17
 • #807: kinh tâm dự đoán2019-12-24 09:18
 • #808: Muốn lui bước không đường thối lui2019-12-24 09:18
 • #809: Trở về2019-12-24 09:18
 • #810: Ma Hổ tôn ra tay2019-12-24 09:18
 • #811: đạo đức bắt cóc!2019-12-24 09:18
 • #812: mỗi người đi một ngả2019-12-24 09:18
 • #813: Cửu chuyển Hỗn Độn đạo thể2019-12-24 09:18
 • #814: cùng gió đã bắt đầu thổi2019-12-24 09:18
 • #815: Yên Vân Bắc ra2019-12-24 09:18
 • #816: ngươi có thể thế nào không trời cao2019-12-24 09:19
 • #817: vùi dưới thành thần tàng2019-12-24 09:19
 • #818: Kình Thiên mộ địa2019-12-24 09:19
 • #819: Cường giả tề tụ2019-12-24 09:19
 • #820: theo đuổi không bỏ2019-12-24 09:19
 • #821: Uy hiếp2019-12-24 09:19
 • #822: Ly khai2019-12-24 09:19
 • #823: Hàn Môn Thôn2019-12-24 09:19
 • #824: lên núi2019-12-24 09:19
 • #825: mùa thu hoạch vui sướng2019-12-24 09:19
 • #826: Lễ mừng thượng huyết2019-12-24 09:19
 • #827: lễ mừng mỗi năm trước giờ2019-12-24 09:19
 • #828: Thủy Kiếm Tông người tới2019-12-24 09:20
 • #829: không may thúc Thủy Kiếm Tông2019-12-24 09:20
 • #830: trấn áp2019-12-24 09:20
 • #831: tiêu diệt Thủy Kiếm Tông2019-12-24 09:20
 • #832: Long Môn khách sạn2019-12-24 09:20
 • #833: Long Môn ở bên trong Huyền Cơ2019-12-24 09:20
 • #834: Không biết mê2019-12-24 09:20
 • #835: Hoa Hải thành chi hủy diệt2019-12-24 09:20
 • #836: Tứ đại yêu nữ, ********2019-12-24 09:20
 • #837: Nữ nhân điên bắt đầu tựu rối loạn2019-12-24 09:21
 • #838: vân điên chi nhạc2019-12-24 09:21
 • #839: dính người Tiểu yêu tinh2019-12-24 09:21
 • #840: Trung Vị Diện thảm thiết chứng đạo2019-12-24 09:21
 • #841: ba tháng kỳ hạn2019-12-24 09:21
 • #842: Cực phẩm nữ nhân ở giữa đọ sức2019-12-24 09:21
 • #843: Cầu xin tha thứ!2019-12-24 09:21
 • #844: ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên2019-12-24 09:21
 • #845: Phương pháp2019-12-24 09:21
 • #846: BA~!2019-12-24 09:22
 • #847: chống lại Lục Thần Đạo Tông2019-12-24 09:22
 • #848: Say nằm mỹ nhân đầu gối2019-12-24 09:22
 • #849: Nhật Nguyệt thần kiếm đổi hứa hẹn2019-12-24 09:22
 • #850: Lại đắc tội với người2019-12-24 09:22
 • #851: Linh hồn đột phá chủ thần vị (1)2019-12-24 09:22
 • #852: Linh hồn đột phá chủ thần vị (2)2019-12-24 09:22
 • #853: Huyết sắc Hoa Hải2019-12-24 09:22
 • #854: Lòng đất thánh cảnh (1)2019-12-24 09:22
 • #855: lòng đất thánh cảnh (2)2019-12-24 09:23
 • #856: Lưu Quang Di Cô2019-12-24 09:23
 • #857: nằm thương2019-12-24 09:23
 • #858: Vì cái gì giết ta nha?2019-12-24 09:23
 • #859: Huyết Chiến Long môn khách sạn2019-12-24 09:23
 • #860: Phách Huyết nhuộm thiên2019-12-24 09:23
 • #861: sợ nhất phiền toái2019-12-24 09:23
 • #862: Sát Thần!2019-12-24 09:23
 • #863: Mạnh nhất chiêu thức, quần là áo lượt mỉm cười.2019-12-24 09:23
 • #864: Lăng Thiên ra tay2019-12-24 09:24
 • #865: Hung thủ trồi lên mặt nước2019-12-24 09:24
 • #866: Đấu trí so dũng khí2019-12-24 09:24
 • #867: Làm cho người tức lộn ruột kế hoạch!2019-12-24 09:24
 • #868: cực độ khiêu khích2019-12-24 09:24
 • #869: Tìm hiểu thời gian pháp tắc cột mốc biên giới2019-12-24 09:24
 • #870: Lẫn nhau lừa dối2019-12-24 09:24
 • #871: tụ tập2019-12-24 09:24
 • #872: Ngưng luyện Thời Gian Thần Cách2019-12-24 09:24
 • #873: Đột phá chủ thần2019-12-24 09:24
 • #874: lĩnh vực, ta là chí cao!2019-12-24 09:25
 • #875: Đế Long Thiên đạo2019-12-24 09:25
 • #876: Dụ địch, tuyên chiến2019-12-24 09:25
 • #877: Thời Gian Chi Mâu cùng Càn Khôn hũ2019-12-24 09:25
 • #878: Thiên Long quấy phong vân, tất cả lộ ra thần thông!2019-12-24 09:25
 • #879: Kịch chiến Lưu Không Quỷ Đạo người2019-12-24 09:25
 • #880: chiến toái bát hoang2019-12-24 09:25
 • #881: Quần hùng hội tụ2019-12-24 09:25
 • #882: chủ thần tự bạo2019-12-24 09:25
 • #883: Sát Thần đạo đuổi giết2019-12-24 09:25
 • #884: Cuồng Tông thảm thiết2019-12-24 09:25
 • #885: Lượt Địa Thi cốt2019-12-24 09:26
 • #886: Hỗn Độn quy nhất!2019-12-24 09:26
 • #887: Tổn thất thảm trọng!2019-12-24 09:26
 • #888: Hương dã thôn nhỏ2019-12-24 09:26
 • #889: đáy hồ thế giới2019-12-24 09:26
 • #890: Mãng thần giao2019-12-24 09:26
 • #891: Việc lớn không tốt!2019-12-24 09:26
 • #892: Cách đại khu vạn linh2019-12-24 09:26
 • #893: Thời gian nghịch chuyển!2019-12-24 09:26
 • #894: Nguyên Thủy Thánh Cảnh2019-12-24 09:26
 • #895: Tiểu bằng hữu, đừng ném loạn rác rưởi!2019-12-24 09:27
 • #896: ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi2019-12-24 09:27
 • #897: Cao ngạo có chút vô tri2019-12-24 09:27
 • #898: Ngu xuẩn2019-12-24 09:27
 • #899: Nhân họa đắc phúc2019-12-24 09:27
 • #900: nộ phát nổ!2019-12-24 09:27
 • #901: Bạo ngược vô lương gia tộc2019-12-24 09:27
 • #902: Ngươi bồi được tốt hay sao hả?2019-12-24 09:27
 • #903: Ngươi đến cùng lăn không lăn?2019-12-24 09:27
 • #904: Đấu giá hội bắt đầu2019-12-24 09:27
 • #905: quần hùng đoạt bảo, trêu đùa Cẩu Siêu2019-12-24 09:27
 • #906: Chí Thuần Quang nguyên tố2019-12-24 09:28
 • #907: Hào khí so đấu!2019-12-24 09:28
 • #908: Tiết tháo cho ăn... Cẩu2019-12-24 09:28
 • #909: thứ tốt không ít mà!2019-12-24 09:28
 • #910: Phù Lục Truyện2019-12-24 09:28
 • #911: Khủng bố giá cả2019-12-24 09:29
 • #912: Mướn phòng trò chuyện?2019-12-24 09:29
 • #913: Tốt thiên phú kỹ năng!2019-12-24 09:29
 • #914: Phượng Hoàng chi huyết2019-12-24 09:29
 • #915: Hỗn Độn ngộ đạo thần dược2019-12-24 09:29
 • #916: Đắc thủ! Mãng Thần Giao sống lại!2019-12-24 09:29
 • #917: Tám đại chủ thần chặn đường!2019-12-24 09:29
 • #918: solo Thiên Yêu Bạo Hùng2019-12-24 09:29
 • #919: vây đánh2019-12-24 09:29
 • #920: Trước nay chưa có trọng thương2019-12-24 09:29
 • #921: Mãng Thần Giao xuất thế2019-12-24 09:29
 • #922: Mãng Thần Giao tàn sát2019-12-24 09:30
 • #923: Chết tổn thương thảm trọng2019-12-24 09:30
 • #924: thân thể thành thánh2019-12-24 09:30
 • #925: Xem cái chê cười mà thôi2019-12-24 09:30
 • #926: Đánh bạc cùng Mãng Thần Giao2019-12-24 09:30
 • #927: Ba chiêu đối bính2019-12-24 09:30
 • #928: Đại Đạo đến cuối duy nhanh, duy lực2019-12-24 09:30
 • #929: Trả thù Sát Thần đạo2019-12-24 09:30
 • #930: Cuồng Tông cục diện2019-12-24 09:31
 • #931: Bi thúc Sát Thần đạo2019-12-24 09:31
 • #932: Đoạn Thiên Thần thông2019-12-24 09:31
 • #933: Vô tận tinh hệ đường về2019-12-24 09:31
 • #934: Đại La Thiên thành2019-12-24 09:31
 • #935: Độc thượng thanh lâu2019-12-24 09:31
 • #936: Rốt cuộc tìm được rồi!2019-12-24 09:31
 • #937: Trở về2019-12-24 09:31
 • #938: Nhổ răng nanh2019-12-24 09:32
 • #939: Lại hồi trở lại Diệp gia2019-12-24 09:32
 • #940: Tần gia tìm đường chết2019-12-24 09:32
 • #941: huynh đệ tái tụ họp2019-12-24 09:32
 • #942: Đánh Chiến Thể2019-12-24 09:32
 • #943: Gặp một lần đánh một lần2019-12-24 09:32
 • #944: Gài bẫy cá nhân2019-12-24 09:32
 • #945: hai đại trận doanh đã đánh nhau2019-12-24 09:32
 • #946: Tu La Chiến đội!2019-12-24 09:33
 • #947: Tu La Vương2019-12-24 09:33
 • #948: Tu La! Tu La! (1)2019-12-24 09:33
 • #949: Tu La! Tu La! (2)2019-12-24 09:33
 • #950: của ta chất nhi là đại lão!2019-12-24 09:33
 • #951: Thật lớn thật trắng!2019-12-24 09:33
 • #952: giá trị con người tăng gấp đôi2019-12-24 09:33
 • #953: canh cửa!2019-12-24 09:33
 • #954: Công thủ liên minh2019-12-24 09:33
 • #955: ở lần ranh sinh tử2019-12-24 09:33
 • #956: Trốn vào Vạn Pháp Vực2019-12-24 09:34
 • #957: cướp đoạt Đại Hoang Tù Thiên Chỉ2019-12-24 09:34
 • #958: Lẫn vào Vạn Pháp Quy Nhất Tông2019-12-24 09:34
 • #959: Làm ăn cũng không tệ2019-12-24 09:34
 • #960: nhiệm vụ, gặp lại Bạch Hiểu Thánh2019-12-24 09:34
 • #961: Đấu pháp2019-12-24 09:34
 • #962: Trêu đùa Bạch Hiểu Thánh2019-12-24 09:34
 • #963: lại đấu?2019-12-24 09:34
 • #964: Toàn bộ mang đi!2019-12-24 09:34
 • #965: Tu luyện thánh địa2019-12-24 09:35
 • #966: bị ngăn ở thánh cảnh nội2019-12-24 09:35
 • #967: Tuyệt cảnh chi địa!2019-12-24 09:35
 • #968: Địa đạp phá trời cao trận chiến đao đi! (1)2019-12-24 09:35
 • #969: đạp phá trời cao trận chiến đao đi 22019-12-24 09:35
 • #970: bị buộc bất đắc dĩ2019-12-24 09:35
 • #971: thôn phệ Hỗn Độn chi quả2019-12-24 09:35
 • #972: bổn nguyên mất hết2019-12-24 09:35
 • #973: Lễ Tuyền Quận2019-12-24 09:36
 • #974: Thời gian như nước, chỉ tranh sớm chiều2019-12-24 09:36
 • #975: Cô lạnh đại mộ2019-12-24 09:36
 • #976: Vu tộc trưng binh2019-12-24 09:36
 • #977: Tây Quan phủ2019-12-24 09:36
 • #978: Chiến khu2019-12-24 09:36
 • #979: Nhường đường hoặc là không cho!2019-12-24 09:36
 • #980: Chiến Thần mượn đường2019-12-24 09:37
 • #981: Thương thế bại lộ2019-12-24 09:37
 • #982: Mộc Thung, một chiêu ước hẹn2019-12-24 09:37
 • #983: Qua vai phản ném!2019-12-24 09:37
 • #984: Bạch Da Luật2019-12-24 09:37
 • #985: Chuyện của mình chính mình gánh chịu2019-12-24 09:37
 • #986: Ngươi không hiểu2019-12-24 09:37
 • #987: Y thần2019-12-24 09:37
 • #988: Kiến liên minh, hiện bản tôn!2019-12-24 09:37
 • #989: Hoàng thiên lập, Đại Đạo quy2019-12-24 09:38
 • #990: Đại Đạo quy, tất cả đều cho ta trước nguyên hình!2019-12-24 09:38
 • #991: Thiên Đạo sống lại, ai mới là chúa tể?2019-12-24 09:38
 • #992: Kiếp sau thế giới2019-12-24 09:38
 • #993: Phóng Không Linh Thể trở về2019-12-24 09:38
 • #994: Gian trá Tần Vấn Thiên2019-12-24 09:38
 • #995: Thâm uyên sinh vật2019-12-24 09:38
 • #996: Cầu viện Cuồng Tông2019-12-24 09:38
 • #997: Hỗn Độn bổn nguyên2019-12-24 09:38
 • #998: Đại chiến Di Tộc2019-12-24 09:38
 • #999: Trụy lạc Thâm Uyên2019-12-24 09:39
 • #1000: khủng bố Thâm Uyên thế giới2019-12-24 09:39
 • #1001: Hỗn Độn thần tộc2019-12-24 09:39
 • #1002: thuần thú nhất tộc2019-12-24 09:39
 • #1003: Thái độ ác liệt2019-12-24 09:39
 • #1004: Vũ Thần2019-12-24 09:39
 • #1005: Hỗn Độn bổn nguyên tin tức2019-12-24 09:39
 • #1006: Đệ nhị cái phệ linh thần anh2019-12-24 09:39
 • #1007: Tao ngộ chiến2019-12-24 09:39
 • #1008: mít-tinh hội nghị2019-12-24 09:40
 • #1009: Thuần Thú Sư nhất mạch mít-tinh hội nghị2019-12-24 09:40
 • #1010: Khương Cảnh Thiên!2019-12-24 09:40
 • #1011: Hỗn Độn thú2019-12-24 09:40
 • #1012: Không đường về2019-12-24 09:40
 • #1013: Ánh rạng đông!2019-12-24 09:40
 • #1014: Bảy ngày ước hẹn!2019-12-24 09:40
 • #1015: Thuần hóa2019-12-24 09:40
 • #1016: Hóa ấn nhập thể!2019-12-24 09:40
 • #1017: Ngoài cửa sổ tuyết!2019-12-24 09:41
 • #1018: Quyền đánh cự gấu, chân đá mãng Long!2019-12-24 09:41
 • #1019: Hỗn Độn bổn nguyên mạch khoáng!2019-12-24 09:41
 • #1020: Hỗn Độn thần nguyên mỏ!2019-12-24 09:41
 • #1021: Hỗn Độn bổn nguyên!2019-12-24 09:41
 • #1022: Thú triều bạo loạn! Chính thức Khương Cảnh Thiên!2019-12-24 09:41
 • #1023: Rời núi2019-12-24 09:41
 • #1024: Kết giới PHÁ...!2019-12-24 09:41
 • #1025: Ra tay!2019-12-24 09:41
 • #1026: Đại chiến biến hóa hung vật!2019-12-24 09:42
 • #1027: Khương Cảnh Thiên trở về2019-12-24 09:42
 • #1028: Song hùng lui Yêu Lang2019-12-24 09:42
 • #1029: Di chuyển, lui Quỳ Long!2019-12-24 09:42
 • #1030: gặp sét đánh!2019-12-24 09:42
 • #1031: Không dứt!2019-12-24 09:42
 • #1032: Chạy trốn2019-12-24 09:42
 • #1033: Trăm nhà đua tiếng2019-12-24 09:42
 • #1034: Vu Khuyết chí cao bổn nguyên bị phế!2019-12-24 09:43
 • #1035: Phiền muộn Ma Lệ2019-12-24 09:43
 • #1036: Đại Hoang Sơn2019-12-24 09:43
 • #1037: Chí cao chuyển thế?2019-12-24 09:43
 • #1038: Luân Hồi thần cách!2019-12-24 09:43
 • #1039: Chí cao thần uy2019-12-24 09:43
 • #1040: Luân Hồi thần thiết!2019-12-24 09:43
 • #1041: Đại Hoang Đạo Kinh?2019-12-24 09:43
 • #1042: Hai mươi mốt vị chí cao thần!2019-12-24 09:44
 • #1043: bi theo trong nội tâm đến2019-12-24 09:44
 • #1044: Tu La Vương bạo kích!2019-12-24 09:44
 • #1045: Đại thanh tẩy2019-12-24 09:44
 • #1046: thô bạo Quyền Đầu2019-12-24 09:44
 • #1047: Chí cao thần lực!2019-12-24 09:44
 • #1048: Lục đại Vu Thần sắc phong đại điển2019-12-24 09:44
 • #1049: thật đáng buồn Vu Khuyết2019-12-24 09:44
 • #1050: đối chọi gay gắt2019-12-24 09:44
 • #1051: Một đời Vu Thần điêu khắc2019-12-24 09:45
 • #1052: kẻ gây tai hoạ đông dẫn2019-12-24 09:45
 • #1053: khiêu khích?2019-12-24 09:45
 • #1054: Thiên hạ đại thế, thánh địa chung phân!2019-12-24 09:45
 • #1055: bá đạo đánh bạc đấu2019-12-24 09:45
 • #1056: cầm xuống Vu Khuyết2019-12-24 09:45
 • #1057: Nhị đại Vu Thần một mình triệu kiến2019-12-24 09:45
 • #1058: Ứng phó khiêu khích2019-12-24 09:46
 • #1059: Vu Thần nghĩ cách2019-12-24 09:46
 • #1060: Vu Khanh Khanh thần nữ2019-12-24 09:46
 • #1061: Ác tính khiêu khích2019-12-24 09:46
 • #1062: Cường giả loạn chiến (1)2019-12-24 09:46
 • #1063: Cường giả loạn chiến (2)2019-12-24 09:46
 • #1064: Mạnh nhất Vu Thần là luyện thành như thế nào!2019-12-24 09:46
 • #1065: tứ diện Sở ca (bốn bề thọ địch)2019-12-24 09:46
 • #1066: Người mạnh nhất ở giữa hợp tác2019-12-24 09:46
 • #1067: Lục đại Vu Thần2019-12-24 09:46
 • #1068: Tấn phong Vu Thần đại điển (1)2019-12-24 09:46
 • #1069: tấn phong Vu Thần đại điển (2)2019-12-24 09:47
 • #1070: Tấn phong Vu Thần đại điển (3)2019-12-24 09:47
 • #1071: tấn phong lục đại Vu Thần (4)2019-12-24 09:47
 • #1072: tấn phong Vu Thần đại điển (5)2019-12-24 09:47
 • #1073: linh hồn bổn mạng ấn ký!2019-12-24 09:47
 • #1074: Nói chuyện hợp tác?2019-12-24 09:47
 • #1075: chế tạo Hỗn Độn cự Thần binh!2019-12-24 09:47
 • #1076: cự Thần binh chi Trọng Cuồng xuất thế!2019-12-24 09:47
 • #1077: Kim giáp thánh y!2019-12-24 09:48
 • #1078: gặp lại Lưu Không Quỷ Đạo người (1)2019-12-24 09:48
 • #1079: Gặp lại Lưu Không Quỷ Đạo người (2)2019-12-24 09:48
 • #1080: gặp lại Lưu Không Quỷ Đạo người (3)2019-12-24 09:48
 • #1081: tặng mai mối!2019-12-24 09:48
 • #1082: xâm nhập Tà Linh Sơn2019-12-24 09:48
 • #1083: Đại Hoang Bi diệu dụng2019-12-24 09:48
 • #1084: Vô thượng thánh địa ba đại cường giả2019-12-24 09:48
 • #1085: Chung phó muôn đời Vân Thiên2019-12-24 09:49
 • #1086: Hắc Nhiêm2019-12-24 09:49
 • #1087: thu phục Hắc Nhiêm2019-12-24 09:49
 • #1088: Vạn Cổ Vân Thiên cửa vào2019-12-24 09:49
 • #1089: Vạn Cổ Vân Thiên!2019-12-24 09:49
 • #1090: Chí Tôn thần dược Cửu Thiên Thần Liên2019-12-24 09:49
 • #1091: đại chiến quỷ nước2019-12-24 09:49
 • #1092: Giao dịch!2019-12-24 09:50
 • #1093: Gặp lại cực phẩm thần nguyên mỏ!2019-12-24 09:50
 • #1094: Tử Kim thần Lang Vương!2019-12-24 09:50
 • #1095: Bốn người vây công Tử Kim thần Lang Vương!2019-12-24 09:50
 • #1096: Đều nổi điên rồi!2019-12-24 09:50
 • #1097: Cực phẩm Tử Kim thần dịch!2019-12-24 09:50
 • #1098: Tử Kim huyền thảo2019-12-24 09:50
 • #1099: Tai họa!2019-12-24 09:51
 • #1100: Đoạt lại Hắc Long trứng2019-12-24 09:51
 • #1101: khống chế Nam Thiên vực!2019-12-24 09:51
 • #1102: Luân Hồi thần Cầm2019-12-24 09:51
 • #1103: Chính thức hợp tác!2019-12-24 09:51
 • #1104: Thiên Hoang thuật2019-12-24 09:51
 • #1105: Ác tính lừa bịp tống tiền2019-12-24 09:51
 • #1106: Huyết tinh đánh bạc đấu!2019-12-24 09:52
 • #1107: Đoạt mệnh chi địa2019-12-24 09:52
 • #1108: Không là cừu nhân, lại là tử địch!2019-12-24 09:52
 • #1109: Huyết nhuộm sa mạc2019-12-24 09:52
 • #1110: Yên Vân Bắc tính hai mặt2019-12-24 09:52
 • #1111: Trổ hết tài năng cường giả!2019-12-24 09:52
 • #1112: đánh chết Cơ Thiên Thần Võ Vương! (1)2019-12-24 09:52
 • #1113: đánh chết Cơ Thiên Thần Võ Vương! (2)2019-12-24 09:52
 • #1114: Rung động!2019-12-24 09:53
 • #1115: Lại hội tụ hai người!2019-12-24 09:53
 • #1116: Diệp Hoàng đại chiến Hỗn Độn thần tử!2019-12-24 09:53
 • #1117: Kinh Phong mang tất cả vạn ngàn dặm2019-12-24 09:53
 • #1118: Phất tay lui chư hùng!2019-12-24 09:53
 • #1119: Một chuyến lớn nhất!2019-12-24 09:53
 • #1120: Chào hàng chí cao Thần Thạch2019-12-24 09:53
 • #1121: Phiền muộn chư hùng bá chủ2019-12-24 09:54
 • #1122: Công phu sư tử ngoạm!2019-12-24 09:54
 • #1123: Bán đứt nàng!2019-12-24 09:54
 • #1124: Rút thăm2019-12-24 09:54
 • #1125: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (1)2019-12-24 09:54
 • #1126: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (2)2019-12-24 09:54
 • #1127: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (3)2019-12-24 09:54
 • #1128: hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (4)2019-12-24 09:54
 • #1129: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (5)2019-12-24 09:54
 • #1130: hào đánh bạc ba mươi sáu tràng! (6)2019-12-24 09:55
 • #1131: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (7)2019-12-24 09:55
 • #1132: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (8)2019-12-24 09:55
 • #1133: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (9)2019-12-24 09:55
 • #1134: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (10)2019-12-24 09:55
 • #1135: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (11)2019-12-24 09:55
 • #1136: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (12)2019-12-24 09:55
 • #1137: Hào đánh bạc ba mươi sáu tràng (13)2019-12-24 09:55
 • #1138: Quét ngang một đời tuổi trẻ!2019-12-24 09:56
 • #1139: Vô tận tinh hệ gặp nạn!2019-12-24 09:56
 • #1140: biến mất Vu Thần vệ!2019-12-24 09:56
 • #1141: Vu Diệp ra tay2019-12-24 09:56
 • #1142: Không rõ chủng tộc2019-12-24 09:56
 • #1143: giới bên ngoài sinh vật2019-12-24 09:56
 • #1144: Trả thù?2019-12-24 09:56
 • #1145: Ma Thần Sơn tan tác2019-12-24 09:57
 • #1146: người thông minh, thông minh sự tình!2019-12-24 09:57
 • #1147: Bị chặn đánh!2019-12-24 09:57
 • #1148: Cường công!2019-12-24 09:57
 • #1149: tiện bước phát triển mới cực hạn!2019-12-24 09:57
 • #1150: đại trận mắt trận2019-12-24 09:57
 • #1151: Thâm bất khả trắc vũng hố!2019-12-24 09:57
 • #1152: chính cống lừa đảo2019-12-24 09:57
 • #1153: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo2019-12-24 09:58
 • #1154: Băng Sương cự long2019-12-24 09:58
 • #1155: tuyết quốc Thần giới2019-12-24 09:58
 • #1156: Cực phẩm tiểu hài tử2019-12-24 09:58
 • #1157: ra tay2019-12-24 09:58
 • #1158: Tàn sát Hắc Hổ vệ2019-12-24 09:58
 • #1159: Hóa giải cừu hận2019-12-24 09:58
 • #1160: Hàn Ma Trại2019-12-24 09:58
 • #1161: Tiếp thu Hắc Hổ trại tài sản2019-12-24 09:58
 • #1162: Vơ vét tài sản ta?2019-12-24 09:59
 • #1163: Thanh Hương các mỹ nữ2019-12-24 09:59
 • #1164: Xinh đẹp Dao tỷ2019-12-24 09:59
 • #1165: Không phải tốt điểu!2019-12-24 09:59
 • #1166: Bá đạo2019-12-24 09:59
 • #1167: OK đô thống (1)2019-12-24 09:59
 • #1168: OK đô thống (2)2019-12-24 09:59
 • #1169: Ám sát quận trưởng2019-12-24 09:59
 • #1170: Giới Chủ linh hồn2019-12-24 10:00
 • #1171: Muốn bứt ra?2019-12-24 10:00
 • #1172: Vân Trung Hải2019-12-24 10:00
 • #1173: Ẩn nấp cao thủ!2019-12-24 10:00
 • #1174: Tam thiếu gia tiện2019-12-24 10:00
 • #1175: Tiến vào đất hoang giới cơ hội2019-12-24 10:00
 • #1176: Lừa dối2019-12-24 10:00
 • #1177: Đón vào Nhật Nguyệt Vạn Lý Phong2019-12-24 10:00
 • #1178: cười ấp Thanh Phong giặt rửa ta cuồng2019-12-24 10:00
 • #1179: Khôi phục trí nhớ2019-12-24 10:01
 • #1180: Rửa sạch,xoá hết chì hoa lộ vẻ tổn thương!2019-12-24 10:01
 • #1181: phản kích sao?2019-12-24 10:01
 • #1182: Giết người không thấy máu!2019-12-24 10:01
 • #1183: ngự thiên Hoang Thú2019-12-24 10:01
 • #1184: Đại Hoang thần châu2019-12-24 10:01
 • #1185: Mười tám món binh khí!2019-12-24 10:01
 • #1186: Không biết là cố nhân2019-12-24 10:01
 • #1187: bắt đầu chinh phục!2019-12-24 10:02
 • #1188: Thu phục hai đại thánh địa2019-12-24 10:02
 • #1189: Tra được2019-12-24 10:02
 • #1190: ra tay trấn áp tất cả đại thánh địa (1)2019-12-24 10:02
 • #1191: ra tay trấn áp tất cả đại thánh địa (2)2019-12-24 10:02
 • #1192: Thu thập Tử gia (1)2019-12-24 10:02
 • #1193: Thu thập Tử gia (2)2019-12-24 10:02
 • #1194: Tận diệt ngươi!2019-12-24 10:02
 • #1195: Vô Hành Giới cao thủ hiện2019-12-24 10:02
 • #1196: Bắt sống2019-12-24 10:02
 • #1197: Ra tay trấn áp nhị đại Vu Thần2019-12-24 10:03
 • #1198: Hành hung nhị đại Vu Thần2019-12-24 10:03
 • #1199: Xử trí Tử gia2019-12-24 10:03
 • #1200: Khống chế Hỗn Độn giới2019-12-24 10:03
 • #1201: chính thức hoàng tuyền địa ngục2019-12-24 10:03
 • #1202: Hoang bằng!2019-12-24 10:03
 • #1203: đoàn tụ2019-12-24 10:03
 • #1204: Kinh thiên kế hoạch2019-12-24 10:03
 • #1205: Đại Hoang di dân2019-12-24 10:03
 • #1206: Vạn Thú hướng hoàng2019-12-24 10:04
 • #1207: điên cuồng tu luyện, chí cao thần vị2019-12-24 10:04
 • #1208: Chí cao thần2019-12-24 10:04
 • #1209: Giết Vân Trung Quân (1)2019-12-24 10:04
 • #1210: Giết Vân Trung Quân (2)2019-12-24 10:04
 • #1211: hàng phục Thanh Hương các đại mỹ nữ2019-12-24 10:04
 • #1212: Bắt rùa trong hũ2019-12-24 10:04
 • #1213: Tuyết quốc hoàng triều người tới2019-12-24 10:04
 • #1214: Tán gái lợi khí2019-12-24 10:04
 • #1215: Ám Dạ tập sát2019-12-24 10:05
 • #1216: Đuổi giết tập sát người2019-12-24 10:05
 • #1217: Đắc tội thế lực lớn2019-12-24 10:05
 • #1218: một đường hung đồ2019-12-24 10:05
 • #1219: Chí cao thần sát thủ2019-12-24 10:05
 • #1220: Giới quân đều vong!2019-12-24 10:05
 • #1221: giới quân quân doanh đấu hung ác!2019-12-24 10:05
 • #1222: Quét ngang giới quân2019-12-24 10:05
 • #1223: lẫn vào Cực Vũ Giới2019-12-24 10:05
 • #1224: Bị chôn sống2019-12-24 10:05
 • #1225: đánh chết một nửa2019-12-24 10:06
 • #1226: Toàn bộ tiêu diệt2019-12-24 10:06
 • #1227: Thất Diệp Tinh Thần!2019-12-24 10:06
 • #1228: Bị vây chắn2019-12-24 10:06
 • #1229: hấp dẫn hỏa lực2019-12-24 10:06
 • #1230: độc xông đầm rồng hang hổ!2019-12-24 10:06
 • #1231: Gầm lên giận dữ chấn Thiên Quân!2019-12-24 10:06
 • #1232: Chiến lợi phẩm2019-12-24 10:06
 • #1233: Tuyết Ngân quân! Chiến công hiển hách!2019-12-24 10:07
 • #1234: Tuyết Ngân Quân phó đốc chủ!2019-12-24 10:07
 • #1235: Thanh danh lên cao, chiến công truyền thế!2019-12-24 10:07
 • #1236: phản đánh lén!2019-12-24 10:07
 • #1237: vây quét chí cao thần2019-12-24 10:07
 • #1238: Bắt sống chí cao thần, Phân Thiên Thuật2019-12-24 10:07
 • #1239: Tuyết quốc Thánh thành, đoạt Thái Tử vị!2019-12-24 10:07
 • #1240: Hung hăng càn quấy Tuyệt Vô Tâm2019-12-24 10:07
 • #1241: khắp nơi lấy lòng!2019-12-24 10:07
 • #1242: Ngu phi lôi kéo2019-12-24 10:08
 • #1243: Ngu phi hành động2019-12-24 10:08
 • #1244: vưu vật khó được gặp2019-12-24 10:08
 • #1245: Hồng Môn Yến?2019-12-24 10:08
 • #1246: Đại Hoang quyết chiến2019-12-24 10:08
 • #1247: Hoàn mỹ hành động2019-12-24 10:08
 • #1248: tái hiện binh gia Thánh giả đại chiến2019-12-24 10:08
 • #1249: ngươi thua!2019-12-24 10:08
 • #1250: tá lực đả lực2019-12-24 10:08
 • #1251: tình báo đến tay2019-12-24 10:09
 • #1252: ngư ông đắc lợi!2019-12-24 10:09
 • #1253: trắng trợn bắt!2019-12-24 10:09
 • #1254: Tuyết phi tới chơi2019-12-24 10:09
 • #1255: Gian trá tiểu nhân2019-12-24 10:09
 • #1256: Thập đại quân thống thái độ2019-12-24 10:09
 • #1257: Chính thức tiến cử hiền tài hoàng tử2019-12-24 10:09
 • #1258: xinh đẹp tiến công!2019-12-24 10:09
 • #1259: một bước đúng chỗ!2019-12-24 10:09
 • #1260: Phụ chính đại thần2019-12-24 10:09
 • #1261: cuồng Vũ Đế hoàng tương2019-12-24 10:10
 • #1262: huynh đệ ở giữa đánh cờ2019-12-24 10:10
 • #1263: cho thấy thái độ2019-12-24 10:10
 • #1264: Bảy bước say2019-12-24 10:10
 • #1265: ám sát! Ra tay!2019-12-24 10:10
 • #1266: Huyết nhuộm quần áo2019-12-24 10:10
 • #1267: Cực hình2019-12-24 10:10
 • #1268: Trảm bề ngoài thân!2019-12-24 10:10
 • #1269: Trọng Oán Tử Đồng2019-12-24 10:10
 • #1270: Cường đại Trọng Oán Tử Đồng!2019-12-24 10:11
 • #1271: dùng huyết nhục uy Tử Đồng!2019-12-24 10:11
 • #1272: Đồng Đồng2019-12-24 10:11
 • #1273: Điểm tỉnh Đồng Đồng!2019-12-24 10:11
 • #1274: nhanh hơn bộ pháp2019-12-24 10:11
 • #1275: Tiến giai Băng Hệ cùng tuyết hệ chí cao thần2019-12-24 10:11
 • #1276: Thần Điểu gặp rắc rối2019-12-24 10:11
 • #1277: tiện đến không cực hạn2019-12-24 10:11
 • #1278: Giương cung bạt kiếm!2019-12-24 10:12
 • #1279: tiểu Kim Ô bị nắm,chộp2019-12-24 10:12
 • #1280: như thế nào như vậy không biết xấu hổ?2019-12-24 10:12
 • #1281: Bị vây quanh2019-12-24 10:12
 • #1282: giận điên lên?2019-12-24 10:12
 • #1283: Thủ tịch đại đệ tử thay người!2019-12-24 10:12
 • #1284: nghênh ngang rời đi2019-12-24 10:12
 • #1285: đầu óc tối dạ Lục hoàng tử2019-12-24 10:12
 • #1286: cần ăn đòn đạo phỉ đoàn2019-12-24 10:12
 • #1287: Lục hoàng tử bị đánh2019-12-24 10:12
 • #1288: kế chạy lên não2019-12-24 10:13
 • #1289: Cầm xuống thành Dương Châu2019-12-24 10:13
 • #1290: Đào Thiểu2019-12-24 10:13
 • #1291: Tài Thần thành!2019-12-24 10:13
 • #1292: Đệ Nhất Thiên Hạ đại tập đoàn2019-12-24 10:13
 • #1293: ngự Thiên Hoang thần thú nội đồ vật2019-12-24 10:13
 • #1294: quan hệ thông gia2019-12-24 10:13
 • #1295: Vũ Linh y đến tay!2019-12-24 10:13
 • #1296: Thần Tông hành động!2019-12-24 10:13
 • #1297: gian trá đến cực điểm2019-12-24 10:13
 • #1298: Ai mới là ngư ông?2019-12-24 10:14
 • #1299: một chọi ba, thuấn sát.2019-12-24 10:14
 • #1300: Cực phẩm Tiểu Nguyệt2019-12-24 10:14
 • #1301: Toán Phá Thiên2019-12-24 10:14
 • #1302: Thần Điểu bị đánh2019-12-24 10:14
 • #1303: xúi giục cao thủ2019-12-24 10:14
 • #1304: Cái này một bạt tai2019-12-24 10:14
 • #1305: hung hăng vung!2019-12-24 10:14
 • #1306: hôn lễ của ta!2019-12-24 10:14
 • #1307: Là ai tang lễ? (1)2019-12-24 10:15
 • #1308: Là ai tang lễ? (2)2019-12-24 10:15
 • #1309: Tang lễ tấu nhạc giờ mới bắt đầu!2019-12-24 10:15
 • #1310: Toán Phá Thiên cũng coi như không đến vận mệnh của mình2019-12-24 10:15
 • #1311: đối với ngươi mỹ mạo tôn trọng!2019-12-24 10:15
 • #1312: Thần phục2019-12-24 10:15
 • #1313: Địa phương xa lạ2019-12-24 10:15
 • #1314: Tranh đoạt đế vị kéo ra mở màn2019-12-24 10:15
 • #1315: Thánh thành không khống chế được!2019-12-24 10:16
 • #1316: quỷ biện!2019-12-24 10:16
 • #1317: Thất khiếu chảy máu2019-12-24 10:16
 • #1318: lóe sáng gặt hái2019-12-24 10:16
 • #1319: Máu chảy Thánh thành!2019-12-24 10:16
 • #1320: Tuyết suất vong, Tả Suất phủ PHÁ...!2019-12-24 10:16
 • #1321: Chỉ Qua!2019-12-24 10:16
 • #1322: Song hùng tranh phách2019-12-24 10:16
 • #1323: xé rách tuyệt địa, ngụy giới khí2019-12-24 10:17
 • #1324: Lần nữa một kiện2019-12-24 10:17
 • #1325: Thất hoàng tử đăng cơ2019-12-24 10:17
 • #1326: Ngươi có thể lập, ta có thể phế!2019-12-24 10:17
 • #1327: cuồng vọng đến cực điểm!2019-12-24 10:17
 • #1328: Băng hà! Bắt đầu thanh toán!2019-12-24 10:17
 • #1329: Bức ngươi ra tay2019-12-24 10:17
 • #1330: Chí Tôn đấu giá2019-12-24 10:17
 • #1331: Cửu Giới bên ngoài!2019-12-24 10:18
 • #1332: Hai cái tên điên!2019-12-24 10:18
 • #1333: Đại Hoang hậu duệ2019-12-24 10:18
 • #1334: Hoang nô2019-12-24 10:18
 • #1335: Tuyết Cửu Hoàng2019-12-24 10:18
 • #1336: Tàn nhẫn kế hoạch!2019-12-24 10:18
 • #1337: đột phá!2019-12-24 10:18
 • #1338: nhân mạng chi quả!2019-12-24 10:18
 • #1339: Âm thị hũ!2019-12-24 10:18
 • #1340: đoạt âm thị hũ2019-12-24 10:18
 • #1341: Ngươi hậu trường không đủ đại2019-12-24 10:19
 • #1342: Ai đã đến cũng vô dụng!2019-12-24 10:19
 • #1343: Tuyết Cửu Hoàng nộ!2019-12-24 10:19
 • #1344: Xử tử Hạ Lạc xuân2019-12-24 10:19
 • #1345: Thần Chủ lĩnh vực!2019-12-24 10:19
 • #1346: giết gà dọa khỉ!2019-12-24 10:19
 • #1347: Liệp Ưng!2019-12-24 10:19
 • #1348: Tranh đoạt ngụy giới thiết bị liệu!2019-12-24 10:19
 • #1349: có một không hai tranh đoạt!2019-12-24 10:19
 • #1350: Ra tay!2019-12-24 10:19
 • #1351: Thần Thương đến tay2019-12-24 10:20
 • #1352: Thương tên: Thứ Giới!2019-12-24 10:20
 • #1353: Toàn bộ đoạt đến!2019-12-24 10:20
 • #1354: Có một không hai đại chiến2019-12-24 10:20
 • #1355: san bằng nửa vùng trời!2019-12-24 10:20
 • #1356: Đối xử lạnh nhạt xem tử đấu!2019-12-24 10:20
 • #1357: Thần Chủ luống cuống!2019-12-24 10:20
 • #1358: bắt sống Thần Chủ!2019-12-24 10:20
 • #1359: đánh người cái vẽ mặt2019-12-24 10:20
 • #1360: toàn diện khai chiến!2019-12-24 10:21
 • #1361: Đều có người tiếp dẫn!2019-12-24 10:21
 • #1362: thiên đường sa đọa! (1)2019-12-24 10:21
 • #1363: thiên đường sa đọa (2)2019-12-24 10:21
 • #1364: Thiên đường hủy diệt!2019-12-24 10:21
 • #1365: Già thiên tế nhật (Chương chuẩn, đã sửa)2019-12-24 10:21
 • #1366: khống chế Thần quốc!2019-12-24 10:22
 • #1367: Khổ Hoang ngục!2019-12-24 10:22
 • #1368: Tiến vào khổ Hoang ngục2019-12-24 10:22
 • #1369: Là vui hay là bi2019-12-24 10:22
 • #1370: Ra khổ Hoang ngục!2019-12-24 10:22
 • #1371: hóa giải Vu Khuyết2019-12-24 10:22
 • #1372: Biên cảnh sự kiện!2019-12-24 10:22
 • #1373: Thất giới loạn!2019-12-24 10:22
 • #1374: Thiên Bảo sự kiện bộc phát2019-12-24 10:23
 • #1375: Chiến loạn khởi!2019-12-24 10:23
 • #1376: nghiền áp!2019-12-24 10:23
 • #1377: công phá Cực Vũ Giới2019-12-24 10:23
 • #1378: Đứng vững gót chân, khiêu khích!2019-12-24 10:23
 • #1379: thế giới cuộc chiến2019-12-24 10:23
 • #1380: Đều là pháo hôi!2019-12-24 10:23
 • #1381: Kinh thế ác ma!2019-12-24 10:23
 • #1382: Có một không hai một trận chiến!2019-12-24 10:23
 • #1383: Chỉ Qua ra tay!2019-12-24 10:24
 • #1384: Diệt Thiên Cự Cung!2019-12-24 10:24
 • #1385: Thông Thiên hạp đại thắng2019-12-24 10:24
 • #1386: Tuyết Viêm Đế xuất quan điều tra2019-12-24 10:24
 • #1387: Chỉ Qua phách lực2019-12-24 10:24
 • #1388: Thuyết thư Diệp Khinh Hàn2019-12-24 10:24
 • #1389: Trong cơn giận dữ2019-12-24 10:24
 • #1390: Kẻ gây tai hoạ đông dẫn2019-12-24 10:24
 • #1391: Khổng lồ thủy quái!2019-12-24 10:24
 • #1392: Tiếu Lâm Thành2019-12-24 10:24
 • #1393: Mượn đao giết người, kẻ gây tai hoạ đông dẫn2019-12-24 10:25
 • #1394: toàn quân chiến tử!2019-12-24 10:25
 • #1395: Lục Chiến Thiên vẫn lạc!2019-12-24 10:25
 • #1396: Loạn cả một đoàn!2019-12-24 10:25
 • #1397: chiến tranh cối xay thịt!2019-12-24 10:25
 • #1398: Dựa vào cái gì cho ngươi?2019-12-24 10:25
 • #1399: bắt Tuyết Viêm Đế2019-12-24 10:25
 • #1400: Đả thông thông đạo2019-12-24 10:25
 • #1401: tiến quân thần tốc2019-12-24 10:25
 • #1402: Hủy diệt nhân tính kế hoạch2019-12-24 10:26
 • #1403: Bá chủ xuất hiện lớp lớp!2019-12-24 10:26
 • #1404: Đánh chết Ly Hỏa2019-12-24 10:26
 • #1405: quét ngang bá chủ2019-12-24 10:26
 • #1406: Kiếm Bất Quy!2019-12-24 10:26
 • #1407: vị thứ hai ngụy Giới Chủ2019-12-24 10:26
 • #1408: Hủy diệt Ly Tôn!2019-12-24 10:26
 • #1409: Tề Thiên chiến chủ!2019-12-24 10:26
 • #1410: Nội tâm phía dưới mập mờ trao đổi2019-12-24 10:26
 • #1411: Đệ tứ giới tham dự2019-12-24 10:26
 • #1412: thân chinh cuộc chiến2019-12-24 10:27
 • #1413: Không may Vũ Cực Mạc2019-12-24 10:27
 • #1414: Từng binh sĩ chi Vương!2019-12-24 10:27
 • #1415: Lẫn vào Vũ Cực Mạc quân doanh!2019-12-24 10:27
 • #1416: Tự bạo!2019-12-24 10:27
 • #1417: phẫn nộ Tuyết Giới Quân!2019-12-24 10:27
 • #1418: Hư Vô Chi Dương!2019-12-24 10:27
 • #1419: Nhất trêu chọc tin đồn thú vị2019-12-24 10:27
 • #1420: Hải long2019-12-24 10:27
 • #1421: Ác đấu hải long2019-12-24 10:27
 • #1422: Diệu Thiên Hải Long Vương!2019-12-24 10:28
 • #1423: hay là huynh đệ2019-12-24 10:28
 • #1424: Hải long giác2019-12-24 10:28
 • #1425: Đạt được nguyên thủy thánh thạch2019-12-24 10:28
 • #1426: Long Vương đấu ác quỷ người2019-12-24 10:28
 • #1427: Bắt ác quỷ người2019-12-24 10:28
 • #1428: Hải tộc trung ương biển lục2019-12-24 10:28
 • #1429: Cùng Kỳ ác thú2019-12-24 10:28
 • #1430: Tinh Vệ2019-12-24 10:29
 • #1431: Nữ nhi của ta?2019-12-24 10:29
 • #1432: Đưa tới cửa đến nữ yêu2019-12-24 10:29
 • #1433: khó chơi ngân xà2019-12-24 10:29
 • #1434: Thương Hải Thôn Thiên truyện Phong Vân Thiên2019-12-24 10:29
 • #1435: Giáo huấn2019-12-24 10:29
 • #1436: Lưu vong Ngao Nhật2019-12-24 10:29
 • #1437: Hải Long tộc tộc trưởng2019-12-24 10:29
 • #1438: mọi sự lưu đường lui2019-12-24 10:29
 • #1439: Khắp nơi trên đất là bảo bối2019-12-24 10:29
 • #1440: Thân phận bạo lộ2019-12-24 10:30
 • #1441: Giới khí thạch kiếm2019-12-24 10:30
 • #1442: Thạch kiếm nhận chủ, huyết mạch lại sửa!2019-12-24 10:30
 • #1443: Hư Thương Long bị lừa dối choáng váng2019-12-24 10:30
 • #1444: Cửu Giới thiên, Thần Điểu muốn giết Diệp Khôn2019-12-24 10:30
 • #1445: tranh đoạt suất vị2019-12-24 10:30
 • #1446: Diệp Khôn xui xẻo2019-12-24 10:30
 • #1447: Hoả táng!2019-12-24 10:30
 • #1448: bố cái dạng gì cục2019-12-24 10:31
 • #1449: Bão hòa cột mốc2019-12-24 10:31
 • #1450: chính thức kế hoạch2019-12-24 10:31
 • #1451: Tiến quân thần tốc (thêm càng)2019-12-24 10:31
 • #1452: cháy lên di! Tiểu vũ trụ2019-12-24 10:31
 • #1453: Giáo huấn Phá Phong (1)2019-12-24 10:31
 • #1454: Giáo huấn Phá Phong (2)2019-12-24 10:31
 • #1455: Long Châu ah2019-12-24 10:31
 • #1456: Biển sâu Sa tộc2019-12-24 10:31
 • #1457: Ra biển2019-12-24 10:32
 • #1458: thạch kiếm uy lực!2019-12-24 10:32
 • #1459: Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt!2019-12-24 10:32
 • #1460: Kích bạo bão hòa nguyên thủy thánh thạch!2019-12-24 10:32
 • #1461: Tinh Vệ lai lịch2019-12-24 10:32
 • #1462: Toán Phá Thiên2019-12-24 10:32
 • #1463: Cầu cứu Hư Thương Long2019-12-24 10:32
 • #1464: Trốn chạy để khỏi chết2019-12-24 10:32
 • #1465: Tỉnh lại!2019-12-24 10:33
 • #1466: Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh2019-12-24 10:33
 • #1467: Tinh Vệ đại chiến hải cẩu!2019-12-24 10:33
 • #1468: Cơ trí hải cẩu2019-12-24 10:33
 • #1469: Cửu Giới thiên biến đổi lớn2019-12-24 10:33
 • #1470: Giới Chủ loạn chiến2019-12-24 10:33
 • #1471: Đánh vào Đại Hoang giới2019-12-24 10:33
 • #1472: Nhiên Mệnh Tinh2019-12-24 10:33
 • #1473: Bạo lộ!2019-12-24 10:33
 • #1474: bố trí một bước cuối cùng2019-12-24 10:33
 • #1475: Lăng Diễm!2019-12-24 10:34
 • #1476: Ngươi xem ta là ai!2019-12-24 10:34
 • #1477: Kiêu hùng tính sai!2019-12-24 10:34
 • #1478: cho Viêm Ngạo chôn cùng!2019-12-24 10:34
 • #1479: Thất giới Giới Chủ tới gần!2019-12-24 10:34
 • #1480: Rất không may mắn!2019-12-24 10:34
 • #1481: Cự huyết bộc phát, đột phá!2019-12-24 10:34
 • #1482: Cuối cùng xông lên!2019-12-24 10:34
 • #1483: Ai so với ai khác gian trá?2019-12-24 10:34
 • #1484: Đao dồn đến cổ!2019-12-24 10:35
 • #1485: Cướp đoạt tài nguyên2019-12-24 10:35
 • #1486: Chiến thắng trở về2019-12-24 10:35
 • #1487: đúc lại Trọng Cuồng!2019-12-24 10:35
 • #1488: Đoạt quyền!2019-12-24 10:35
 • #1489: Tả Suất trở về!2019-12-24 10:35
 • #1490: Chiếm lĩnh tuyết quốc Thần giới2019-12-24 10:35
 • #1491: Tách ra mà giết2019-12-24 10:35
 • #1492: Tề Thiên trở về, xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng!2019-12-24 10:35
 • #1493: Quyết chiến Thánh thành bên ngoài!2019-12-24 10:35
 • #1494: Tiêu hao chiến2019-12-24 10:36
 • #1495: Ra tay!2019-12-24 10:36
 • #1496: Đỉnh phong chém giết!2019-12-24 10:36
 • #1497: Đệ ngũ kiếm2019-12-24 10:36
 • #1498: Kiếm thứ sáu, ai sống ai chết?2019-12-24 10:36
 • #1499: Chân đạp Giới Chủ, quyền nhuộm Chí Tôn huyết!2019-12-24 10:36
 • #1500: Trừ thế giới chủ!2019-12-24 10:37
 • #1501: Lại đột phá!2019-12-24 10:37
 • #1502: Toán Phá Thiên lại hiện ra2019-12-24 10:38
 • #1503: Đi thẳng vào vấn đề!2019-12-24 10:38
 • #1504: Hai lần kiếm chỗ tốt2019-12-24 10:38
 • #1505: Dị tộc di dân!2019-12-24 10:38
 • #1506: Phân thân trở về!2019-12-24 10:38
 • #1507: Dị tộc căn cứ2019-12-24 10:38
 • #1508: Cường giả bức đến2019-12-24 10:38
 • #1509: Toán Phá Thiên thất sách2019-12-24 10:39
 • #1510: Trọng thương hai đại Giới Chủ!2019-12-24 10:39
 • #1511: Lục Yêu Ma Tôn chết!2019-12-24 10:39
 • #1512: Thảm nhất Võ Cực Thần Tôn!2019-12-24 10:39
 • #1513: Trung Quân Sơn2019-12-24 10:39
 • #1514: Viêm Ngạo đến tột cùng sống hay chết?2019-12-24 10:39
 • #1515: Dị tộc tế nữ thần tiết2019-12-24 10:39
 • #1516: Nữ thần điêu khắc2019-12-24 10:39
 • #1517: Kén vợ kén chồng2019-12-24 10:40
 • #1518: suất bất quá ba giây, nhưng là suất qua!2019-12-24 10:40
 • #1519: Thua2019-12-24 10:40
 • #1520: Không tiết tháo Mộc Thung2019-12-24 10:40
 • #1521: Cực phẩm song bào thai2019-12-24 10:40
 • #1522: Còn có ... hay không song bào thai?2019-12-24 10:40
 • #1523: Một kiếm phá hư2019-12-24 10:40
 • #1524: Dò xét khí độc2019-12-24 10:41
 • #1525: Viêm Ngạo?2019-12-24 10:41
 • #1526: Tứ đại Giới Chủ2019-12-24 10:41
 • #1527: Binh gia Thánh giả tiểu kế2019-12-24 10:41
 • #1528: Toán Phá Thiên lại ra tay2019-12-24 10:41
 • #1529: Giới Chủ thực lực!2019-12-24 10:41
 • #1530: Cái kia liền không quy!2019-12-24 10:41
 • #1531: điệu hổ ly sơn2019-12-24 10:42
 • #1532: Tần gia nhận lầm!2019-12-24 10:42
 • #1533: Chôn cất Diệp Hoàng, trận chiến đao đi!2019-12-24 10:42
 • #1534: Đấu pháp đấu trí2019-12-24 10:42
 • #1535: Nhập khí độc2019-12-24 10:42
 • #1536: Viêm Ngạo!2019-12-24 10:42
 • #1537: Nghịch Thiên mệnh2019-12-24 10:42
 • #1538: Lâu nghĩ phó hỏa hải!2019-12-24 10:42
 • #1539: bao nhiêu con sâu cái kiến?2019-12-24 10:42
 • #1540: liền qua tam giới2019-12-24 10:43
 • #1541: quỷ dị thiếu niên2019-12-24 10:43
 • #1542: giao dịch2019-12-24 10:43
 • #1543: phúc địa Động Thiên2019-12-24 10:43
 • #1544: Man Thiên Quá Hải2019-12-24 10:43
 • #1545: Phúc Địa Động Thiên nội2019-12-24 10:43
 • #1546: Tử Vong sâm lâm2019-12-24 10:43
 • #1547: Chạy ra tìm đường sống2019-12-24 10:44
 • #1548: Biển lửa! Âm Dương điều hòa2019-12-24 10:44
 • #1549: vị thứ năm Giới Chủ2019-12-24 10:44
 • #1550: Âm tử Âm Dương Huyền Trạch2019-12-24 10:44
 • #1551: Thiên Địa Vô Cực, Âm Dương mượn pháp!2019-12-24 10:44
 • #1552: Quét ngang Tứ đại Giới Chủ!2019-12-24 10:44
 • #1553: Toán Phá Thiên ra tay!2019-12-24 10:44
 • #1554: Lâm Vô Thiên xuất hiện2019-12-24 10:44
 • #1555: Cửu thế Luân Hồi một giấc mộng2019-12-24 10:44
 • #1556: Lâm Vô Thiên cùng Diệp Hoàng2019-12-24 10:45
 • #1557: Tìm hiểu Âm Dương dẫn Luân Hồi!2019-12-24 10:45
 • #1558: Có người xui xẻo2019-12-24 10:45
 • #1559: Quyền đánh Tử Linh, thế áp cấm địa2019-12-24 10:45
 • #1560: Luân Hồi N năm sau2019-12-24 10:45
 • #1561: Hỗn Độn giới hủy diệt2019-12-24 10:45
 • #1562: Ngươi thực đặc biệt sao hung ác!2019-12-24 10:45
 • #1563: Tính toán tường tận tính toán không đến kết cục!2019-12-24 10:45
 • #1564: Tặng ngươi một đám Hỏa Chi Bản Nguyên2019-12-24 10:45
 • #1565: Trời sinh thần tự2019-12-24 10:46
 • #1566: Âm Dương huyền tộc phá thành mảnh nhỏ2019-12-24 10:46
 • #1567: Âm Dương huyền lục!2019-12-24 10:46
 • #1568: Tiền mất tật mang! (thêm càng)2019-12-24 10:46
 • #1569: Giới Tháp2019-12-24 10:46
 • #1570: Tầng thứ 9?2019-12-24 10:46
 • #1571: tầng thứ 9! !2019-12-24 10:46
 • #1572: hết thảy đều có trật tự!2019-12-24 10:46
 • #1573: coi như ngươi thất bại!2019-12-24 10:46
 • #1574: Cuồng Võ Đại Thế Giới2019-12-24 10:47
 • #1575: Lịch lãm rèn luyện Giới Tháp!2019-12-24 10:47
 • #1576: Leo lên tầng thứ 9 người!2019-12-24 10:47
 • #1577: Đệ thập tứ cấp thần dược!2019-12-24 10:47
 • #1578: Viêm Ngạo trêu đùa Toán Phá Thiên2019-12-24 10:47
 • #1579: Chỉ số thông minh nghiền áp!2019-12-24 10:47
 • #1580: Đi lên uống chén trà2019-12-24 10:47
 • #1581: Phong sát đại kế2019-12-24 10:48
 • #1582: Lẫn nhau đấu2019-12-24 10:48
 • #1583: Thiên thú can thiệp2019-12-24 10:48
 • #1584: Nước khắp Cửu Giới thiên!2019-12-24 10:48
 • #1585: Quyết chiến Giới Tháp?2019-12-24 10:48
 • #1586: Hi vọng (*trong hoàn cảnh khốn khó)!2019-12-24 10:48
 • #1587: Sát thủ chi chủ!2019-12-24 10:48
 • #1588: chặn giết Giới Chủ!2019-12-24 10:48
 • #1589: Liên hợp dã quỷ người2019-12-24 10:48
 • #1590: Quyết chiến!2019-12-24 10:48
 • #1591: Nuốt Thiên Giới tháp2019-12-24 10:49
 • #1592: Thôn thiên!2019-12-24 10:49
 • #1593: bắt giữ Giới Chủ!2019-12-24 10:49
 • #1594: giới bên ngoài cửa vào2019-12-24 10:49
 • #1595: Lối ra hiện!2019-12-24 10:49
 • #1596: Cửu Giới hợp nhất!2019-12-24 10:49
 • #1597: Cửu Châu đại lục! Phong hoàng2019-12-24 10:49
 • #1598: Thần trứng2019-12-24 10:50
 • #1599: Thiên Thú vẫn lạc2019-12-24 10:50
 • #1600: quyết chiến (1)2019-12-24 10:50
 • #1601: Quyết chiến (2)2019-12-24 10:50
 • #1602: Quyết chiến (3)2019-12-24 10:50
 • #1603: Tham Thiên Lục!2019-12-24 10:50
 • #1604: Thiên đại tin tức tốt!2019-12-24 10:50
 • #1605: Chính thức Địa Ngục2019-12-24 10:50
 • #1606: Trong địa ngục tuần sát sứ!2019-12-24 10:51
 • #1607: Xông vào Luân Hồi thành2019-12-24 10:51
 • #1608: Luân Hồi thành chủ2019-12-24 10:51
 • #1609: Diệp Hoàng hạ lạc2019-12-24 10:51
 • #1610: Đệ thập danh khu2019-12-24 10:51
 • #1611: 15 khu tàn nhẫn2019-12-24 10:51
 • #1612: Trật tự không còn 14 khu2019-12-24 10:51
 • #1613: Mộng thú2019-12-24 10:51
 • #1614: Mộng thú vòng vây2019-12-24 10:52
 • #1615: vật lộn mộng thú!2019-12-24 10:52
 • #1616: Mỹ nam kế2019-12-24 10:52
 • #1617: Lăn lộn vào luân hồi thành2019-12-24 10:52
 • #1618: Diệp Hoàng!2019-12-24 10:52
 • #1619: Thuyết phục Thiên Mộc Kiều2019-12-24 10:52
 • #1620: Xông cửa2019-12-24 10:52
 • #1621: Tiến vào mộng thú ổ2019-12-24 10:52
 • #1622: Trấn áp mộng thú!2019-12-24 10:52
 • #1623: Đấu Thiên Mộc Hiên2019-12-24 10:53
 • #1624: Thụ ngược đãi khuynh hướng công chúa2019-12-24 10:53
 • #1625: Hủy diệt Thiên Mộc Hiên2019-12-24 10:53
 • #1626: Phá thành2019-12-24 10:53
 • #1627: Địa Ngục chi tháp2019-12-24 10:53
 • #1628: Cường đại Địa Ngục chi tháp2019-12-24 10:53
 • #1629: Như thế nào vĩnh hằng2019-12-24 10:53
 • #1630: Luân Hồi trì2019-12-24 10:53
 • #1631: Trật tự đại sửa2019-12-24 10:53
 • #1632: Đỉnh cấp lệnh truy sát2019-12-24 10:53
 • #1633: Luân Hồi cảnh2019-12-24 10:54
 • #1634: Oán Long?2019-12-24 10:54
 • #1635: Huynh đệ!2019-12-24 10:54
 • #1636: Luân Hồi nhai gặp nạn2019-12-24 10:54
 • #1637: Vĩnh hằng ra tay2019-12-24 10:54
 • #1638: Trở về2019-12-24 10:54
 • #1639: Diệt dã quỷ người2019-12-24 10:54
 • #1640: Trùng hoàng mẫu hậu2019-12-24 10:54
 • #1641: Thanh lý Cửu Châu cặn bã cặn bã!2019-12-24 10:54
 • #1642: Đến từ Địa Ngục trả thù! (1)2019-12-24 10:55
 • #1643: Cường thế!2019-12-24 10:55
 • #1644: Đoạt Thiên mệnh2019-12-24 10:55
 • #1645: Thôn phệ Giới Hồn Thảo2019-12-24 10:55
 • #1646: Cửu Đỉnh Đoạt Thiên!2019-12-24 10:55
 • #1647: Địa Ngục gây chiến!2019-12-24 10:55
 • #1648: Thượng tôn ra tay!2019-12-24 10:55
 • #1649: Vạn Quân Phật Đà2019-12-24 10:55
 • #1650: Tuyệt Vực bốn hổ2019-12-24 10:56
 • #1651: Rượu thịt mang tràng2019-12-24 10:56
 • #1652: Chó cắn chó2019-12-24 10:56
 • #1653: Thu phục bốn hổ2019-12-24 10:56
 • #1654: Dùng thân phạm hiểm2019-12-24 10:56
 • #1655: Bạo lộ thân phận2019-12-24 10:56
 • #1656: Chiến song hùng2019-12-24 10:56
 • #1657: Lấy một địch hai2019-12-24 10:56
 • #1658: Không phải oan gia không tụ đầu2019-12-24 10:57
 • #1659: Con tin2019-12-24 10:57
 • #1660: Tinh La Kỳ Bàn2019-12-24 10:57
 • #1661: Thù càng sâu2019-12-24 10:57
 • #1662: Mộng Tôn ra tay2019-12-24 10:57
 • #1663: Đón đầu một kích!2019-12-24 10:57
 • #1664: Lực kháng Mộng Tôn2019-12-24 10:57
 • #1665: Trốn vào thiên chùa lãnh địa2019-12-24 10:57
 • #1666: Yên Vân Bắc trọng thương2019-12-24 10:57
 • #1667: Nguy vậy!2019-12-24 10:57
 • #1668: Trốn chạy để khỏi chết!2019-12-24 10:58
 • #1669: Thợ săn tiền thưởng2019-12-24 10:58
 • #1670: Lấy được chí bảo2019-12-24 10:58
 • #1671: Rất nghiêm túc Thần Điểu2019-12-24 10:58
 • #1672: đánh chết thợ săn tiền thưởng2019-12-24 10:58
 • #1673: Khi dễ đến đầu mình lên2019-12-24 10:58
 • #1674: Bưu hãn nữ nhân bang2019-12-24 10:58
 • #1675: Thông minh Lục sư tỷ2019-12-24 10:58
 • #1676: Nữ nhân thông minh rất đáng sợ2019-12-24 10:58
 • #1677: Lão nô2019-12-24 10:59
 • #1678: Nữ nhân sát thủ2019-12-24 10:59
 • #1679: Vô tâm chi qua2019-12-24 10:59
 • #1680: Họa đến Linh Nữ Tông2019-12-24 10:59
 • #1681: Cửu Châu động, Toán Phá Thiên ra2019-12-24 10:59
 • #1682: Nửa bước khó đi2019-12-24 10:59
 • #1683: Thân phận mới, khởi đầu mới!2019-12-24 10:59
 • #1684: Hỏa hồng sinh ý!2019-12-24 10:59
 • #1685: Lão Lương hàng lâm2019-12-24 10:59
 • #1686: Phân thắng bại phương pháp2019-12-24 10:59
 • #1687: Thiên Ngâm Quán2019-12-24 11:00
 • #1688: Cầm nữ Nhạc Thanh thanh2019-12-24 11:00
 • #1689: Tĩnh Thiên Cầm Phổ2019-12-24 11:00
 • #1690: Nữ nhân, tựu là dễ dàng như vậy OK!2019-12-24 11:00
 • #1691: Bị bán đứng!2019-12-24 11:00
 • #1692: Càng xinh đẹp nữ nhân càng không thể tin!2019-12-24 11:00
 • #1693: Hùng Chiến Thiên hạ2019-12-24 11:00
 • #1694: nửa bước Vĩnh Hằng Giả?2019-12-24 11:00
 • #1695: Chiến!2019-12-24 11:00
 • #1696: Nguy tại sớm tối!2019-12-24 11:01
 • #1697: Cấm thuật!2019-12-24 11:01
 • #1698: Muốn sống, hay là muốn chết!2019-12-24 11:01
 • #1699: Chém giết Toán Phá Thiên2019-12-24 11:01
 • #1700: Thiên Phật?2019-12-24 11:01
 • #1701: Tiền lời tương đối khá2019-12-24 11:01
 • #1702: Quỷ dị2019-12-24 11:01
 • #1703: Âm dương hợp nhất2019-12-24 11:01
 • #1704: Thần Điểu bị truy nã2019-12-24 11:02
 • #1705: Chủ tớ gặp nhau tình trạng quẫn bách2019-12-24 11:02
 • #1706: Nửa đường bị ngăn đón2019-12-24 11:02
 • #1707: Trả thù đến quá nhanh tựa như vòi rồng2019-12-24 11:02
 • #1708: Không có mắt2019-12-24 11:02
 • #1709: Được làm cho người chỗ tạm tha người2019-12-24 11:02
 • #1710: Tìm kiếm thần đan sư2019-12-24 11:02
 • #1711: Chí Âm Chí Dương Âm Dương ngọc2019-12-24 11:02
 • #1712: Khách khanh2019-12-24 11:02
 • #1713: Thông minh Tần gia2019-12-24 11:03
 • #1714: lão Lương lại hiện ra2019-12-24 11:03
 • #1715: Càn Khôn thánh liên2019-12-24 11:03
 • #1716: Quỷ Thủ kiếm tốc độ2019-12-24 11:03
 • #1717: Phóng thích thiện ý!2019-12-24 11:03
 • #1718: Nữ đồ mới thành lập2019-12-24 11:03
 • #1719: Nhất trụ Kình Thiên2019-12-24 11:03
 • #1720: Lam diễm yêu hỏa2019-12-24 11:03
 • #1721: Chinh phục lam diễm yêu hỏa2019-12-24 11:03
 • #1722: Tầm bảo tiểu tay thiện nghệ lần nữa lập uy2019-12-24 11:04
 • #1723: Bị bắt làm tù binh2019-12-24 11:04
 • #1724: Chỉ số thông minh khiếm khuyết2019-12-24 11:04
 • #1725: thu phục Mục Tôn2019-12-24 11:04
 • #1726: Nhịn không được!2019-12-24 11:04
 • #1727: Ngực to mà không có não2019-12-24 11:04
 • #1728: Thiên Ngoại có thần2019-12-24 11:04
 • #1729: Trường Sinh đan đan phương2019-12-24 11:04
 • #1730: Sẽ thành Thần Đan Sư2019-12-24 11:04
 • #1731: Ngươi có thể thắng, phần thưởng ngươi ngàn vạn sợi!2019-12-24 11:05
 • #1732: Hiếm thấy bái sư2019-12-24 11:05
 • #1733: Ra tay luyện đan, thuyết phục đại Thần Đan Sư!2019-12-24 11:05
 • #1734: Trường Sinh đan đan mới vừa tới tay2019-12-24 11:05
 • #1735: Khiêu khích2019-12-24 11:05
 • #1736: Mới bắt đầu là được cao trào2019-12-24 11:05
 • #1737: Vòng thứ nhất2019-12-24 11:05
 • #1738: Hắc Mạc!2019-12-24 11:05
 • #1739: Tôm tép nhãi nhép2019-12-24 11:05
 • #1740: Vương Tự Trần quỳ xuống xin lỗi2019-12-24 11:06
 • #1741: Trêu đùa Tô Trung Hiếu, liền bạo bốn lô!2019-12-24 11:06
 • #1742: Cửu Châu biến cố2019-12-24 11:06
 • #1743: Dược Vương hãm hại2019-12-24 11:06
 • #1744: Đối với xé Dược Vương2019-12-24 11:06
 • #1745: Chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn!2019-12-24 11:06
 • #1746: Cực đạo đấu pháp!2019-12-24 11:06
 • #1747: Thu phục Dược Vương!2019-12-24 11:06
 • #1748: Cường giả chân chính2019-12-24 11:06
 • #1749: Mục tiêu Trấn Thiên phủ2019-12-24 11:06
 • #1750: Thỏa hiệp2019-12-24 11:07
 • #1751: Đội ngũ chuẩn bị đầy đủ!2019-12-24 11:07
 • #1752: Võ Đạo Chân Quân trong thánh địa hai cái hài tử2019-12-24 11:07
 • #1753: Hành động bắt đầu! (trước bạo! Ủng hộ nha! )2019-12-24 11:07
 • #1754: Sát nhập nội phủ, một kiếm trảm thiên!2019-12-24 11:07
 • #1755: Huyết nhuộm Sơn Hà Vạn Cốt khô!2019-12-24 11:07
 • #1756: Trấn Thiên phủ một đêm bị diệt!2019-12-24 11:07
 • #1757: Cao thủ chân chính!2019-12-24 11:07
 • #1758: Vĩnh hằng chi mộ! Kinh thiên bí văn!2019-12-24 11:08
 • #1759: Sát!2019-12-24 11:08
 • #1760: Vĩnh hằng thi thể2019-12-24 11:08
 • #1761: Ngoài ý muốn kinh hỉ2019-12-24 11:08
 • #1762: Nhạc Thanh Thanh trở về2019-12-24 11:08
 • #1763: Cực phẩm nữ nhân2019-12-24 11:08
 • #1764: Bao nhiêu tình ()2019-12-24 11:08
 • #1765: Người tốt....!2019-12-24 11:08
 • #1766: Quần hùng tụ2019-12-24 11:08
 • #1767: Đàm điều kiện?2019-12-24 11:09
 • #1768: Chính thức khủng bố thế lực2019-12-24 11:09
 • #1769: Trêu đùa Bất Bại Thánh Phật2019-12-24 11:09
 • #1770: Thẹn quá hoá giận2019-12-24 11:09
 • #1771: Này, mỹ nữ!2019-12-24 11:09
 • #1772: Hung hăng càn quấy tám mươi mốt vị thế lực thủ lĩnh!2019-12-24 11:09
 • #1773: Khí phách xông lên trời2019-12-24 11:09
 • #1774: Giương cung bạt kiếm!2019-12-24 11:09
 • #1775: Cung điện dưới mặt đất cơ duyên! (1)2019-12-24 11:10
 • #1776: Cung điện dưới mặt đất cơ duyên (2)2019-12-24 11:10
 • #1777: Cung điện dưới mặt đất cơ duyên (3)2019-12-24 11:10
 • #1778: Làm người tuyệt vọng chờ đợi!2019-12-24 11:10
 • #1779: Tin tức tốt!2019-12-24 11:10
 • #1780: Hết cùng lại thông (*đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng)!2019-12-24 11:10
 • #1781: Một kiếm kinh hồng, Lâm Vô Thiên thiên phú!2019-12-24 11:10
 • #1782: sa mạc Phong Bạo2019-12-24 11:10
 • #1783: Đáng sợ Phong Bạo2019-12-24 11:11
 • #1784: Tận thế giống như tràng cảnh!2019-12-24 11:11
 • #1785: Như Ý Chung2019-12-24 11:11
 • #1786: Ta tâm như ý! Tiến giai!2019-12-24 11:11
 • #1787: Thánh Linh thương hội tổng bộ2019-12-24 11:11
 • #1788: Mặt đối mặt đàm phán!2019-12-24 11:11
 • #1789: Vĩnh Hằng Giả đích thân tới! !2019-12-24 11:11
 • #1790: Địa Ngục Tỏa Hồn vòng2019-12-24 11:12
 • #1791: Nghịch cốt!2019-12-24 11:12
 • #1792: Chính thức kiếm đạo!2019-12-24 11:12
 • #1793: Cưỡng ép thu đồ đệ2019-12-24 11:12
 • #1794: Xé rách hắc ám2019-12-24 11:12
 • #1795: Phi thường náo nhiệt2019-12-24 11:12
 • #1796: Nhiễm Mặc Tôn Giả trả thù2019-12-24 11:12
 • #1797: Giận chó đánh mèo2019-12-24 11:13
 • #1798: Hoà giải2019-12-24 11:13
 • #1799: Già Thiên bí cảnh2019-12-24 11:13
 • #1800: Cuồng Tông tụ!2019-12-24 11:13
 • #1801: Cường tráng ta Cuồng Tông!2019-12-24 11:13
 • #1802: Ta lại đột phá2019-12-24 11:13
 • #1803: Tụ hợp2019-12-24 11:13
 • #1804: Cuồng Tông tụ!2019-12-24 11:13
 • #1805: Thiên Phật tự yêu cầu2019-12-24 11:13
 • #1806: Đều tìm tới cửa2019-12-24 11:14
 • #1807: Khủng bố vào bàn2019-12-24 11:14
 • #1808: Một hồi trò hay2019-12-24 11:14
 • #1809: Trò hay mở màn!2019-12-24 11:14
 • #1810: Tuyệt sát, kinh thiên một kiếm!2019-12-24 11:14
 • #1811: Tự mình ra tay! !2019-12-24 11:14
 • #1812: Chiến đấu kỹ xảo cực hạn!2019-12-24 11:14
 • #1813: Cùng Diệp Hoàng Bạch Hiểu Thánh gặp mặt2019-12-24 11:14
 • #1814: Có thể vô nghĩa hai cái mỹ thiếu nữ2019-12-24 11:15
 • #1815: Cửu Long nộ!2019-12-24 11:15
 • #1816: Lãnh khốc quyết định!2019-12-24 11:15
 • #1817: Bái phỏng Thông Thiên giáo2019-12-24 11:15
 • #1818: Mở ra bí cảnh!2019-12-24 11:15
 • #1819: Đại Thế Giới nội điên cuồng2019-12-24 11:15
 • #1820: Lấy một địch hai!2019-12-24 11:15
 • #1821: Trấn áp hạ vị cảnh!2019-12-24 11:16
 • #1822: Cướp đoạt!2019-12-24 11:16
 • #1823: Cường tông trong miệng đoạt thức ăn!2019-12-24 11:16
 • #1824: Đoạt!2019-12-24 11:16
 • #1825: Cửu Tiên Hà Động2019-12-24 11:16
 • #1826: Một căn cành khô chém hết chư hầu!2019-12-24 11:16
 • #1827: Ai đoạt ai?2019-12-24 11:17
 • #1828: Lâm Vô Thiên đột phá!2019-12-24 11:17
 • #1829: Đại hỉ Lâm môn! ! !2019-12-24 11:17
 • #1830: Chuyện tốt thành đôi! !2019-12-24 11:17
 • #1831: Ta cần đào quáng (1)2019-12-24 11:17
 • #1832: Ta cần đào quáng (2)2019-12-24 11:17
 • #1833: Tứ đại thần sủng đều bị khi phụ sỉ nhục2019-12-24 11:18
 • #1834: Chân Long hỏa tủy2019-12-24 11:18
 • #1835: Hình cầu!2019-12-24 11:18
 • #1836: Đá trên miếng sắt đi à!2019-12-24 11:18
 • #1837: Dưới nước văn minh2019-12-24 11:18
 • #1838: Dị chủng bạch tuộc!2019-12-24 11:18
 • #1839: Đại Thương Thế Giới2019-12-24 11:18
 • #1840: Nội địa cường tông chém giết2019-12-24 11:18
 • #1841: Muốn đi đi!2019-12-24 11:19
 • #1842: Truyền thừa2019-12-24 11:19
 • #1843: Giết đến ngươi tuyệt vọng!2019-12-24 11:19
 • #1844: Tinh chuẩn phỏng đoán2019-12-24 11:19
 • #1845: Bí ngoại cảnh chém giết2019-12-24 11:19
 • #1846: Tổ tông ai2019-12-24 11:19
 • #1847: Tọa sơn quan hổ đấu2019-12-24 11:19
 • #1848: Ra tay đoạt bảo!2019-12-24 11:20
 • #1849: Cái này một cây thánh dược ta đã muốn!2019-12-24 11:20
 • #1850: Thôn hoang vắng cổ trạch2019-12-24 11:20
 • #1851: Quỷ Môn trấn2019-12-24 11:20
 • #1852: Khủng bố Chí Tôn Dinh Thự2019-12-24 11:20
 • #1853: Sợ!2019-12-24 11:20
 • #1854: Dọa quỳ2019-12-24 11:20
 • #1855: Chính thức tuyệt địa2019-12-24 11:21
 • #1856: Kinh thế hãi tục2019-12-24 11:21
 • #1857: Một cỗ thi thể!2019-12-24 11:21
 • #1858: Tẩy trừ tuyệt sắc thân thể2019-12-24 11:21
 • #1859: Cái này đặc biệt sao tựu xấu hổ rồi!2019-12-24 11:21
 • #1860: Thẹn quá hoá giận2019-12-24 11:21
 • #1861: Trở mặt so lật sách nhanh!2019-12-24 11:21
 • #1862: Phá vỡ nàng cấm địa!2019-12-24 11:21
 • #1863: Vò đã mẻ lại sứt!2019-12-24 11:21
 • #1864: Lòng của nữ nhân2019-12-24 11:22
 • #1865: Cái này xem như chinh phục sao?2019-12-24 11:22
 • #1866: Mồi nhử2019-12-24 11:22
 • #1867: Bưu hãn nữ nhân không cần giải thích2019-12-24 11:22
 • #1868: Mỹ nhân tắm rửa2019-12-24 11:22
 • #1869: Hiếm thấy tỷ muội!2019-12-24 11:22
 • #1870: Trương Đại Tiên2019-12-24 11:22
 • #1871: Thiên định nhân duyên, nửa khối tim sen!2019-12-24 11:22
 • #1872: Thanh Liên phân thân2019-12-24 11:22
 • #1873: Mặt dày mày dạn nam nhân2019-12-24 11:23
 • #1874: Hèn mọn bỉ ổi Trương Đại Tiên2019-12-24 11:23
 • #1875: Lại đến vĩnh hằng chi mộ2019-12-24 11:23
 • #1876: Tử mẫu mộ2019-12-24 11:23
 • #1877: Khủng bố tử mộ2019-12-24 11:23
 • #1878: Phi tiên thánh dược xuất thế2019-12-24 11:23
 • #1879: Tranh đoạt tiên dược!2019-12-24 11:23
 • #1880: Cường cường liên hợp!2019-12-24 11:23
 • #1881: Vương giả cuộc chiến!2019-12-24 11:23
 • #1882: Chiến đấu kèn!2019-12-24 11:24
 • #1883: Đoạt bảo chi tranh giành há có thể vô ngã?2019-12-24 11:24
 • #1884: Ngăn trở!2019-12-24 11:24
 • #1885: Khắp nơi chặn đánh!2019-12-24 11:24
 • #1886: Thánh Địa ở giữa đọ sức!2019-12-24 11:24
 • #1887: Lần nữa bước vào bí cảnh2019-12-24 11:24
 • #1888: Khắp nơi nội tình!2019-12-24 11:24
 • #1889: Tuyệt thế đại lừa dối! !2019-12-24 11:24
 • #1890: Vũ khí bí mật chi Quyền Lực Chi Trượng2019-12-24 11:24
 • #1891: Thân thể có thể kháng thần!2019-12-24 11:25
 • #1892: Tiên dược đến tay2019-12-24 11:25
 • #1893: Lừa dối Nhã Nhi Thánh2019-12-24 11:25
 • #1894: Chuyện tốt một cái cọc2019-12-24 11:25
 • #1895: Muốn cướp tiên dược!2019-12-24 11:25
 • #1896: Leo cây?2019-12-24 11:25
 • #1897: Cười đùa nghịch chư hùng2019-12-24 11:25
 • #1898: Trở mặt2019-12-24 11:25
 • #1899: Lao ngục tai ương2019-12-24 11:25
 • #1900: Quy củ?2019-12-24 11:26
 • #1901: Khóa sắt đoạn!2019-12-24 11:26
 • #1902: Lấy lòng Phong Hoàng2019-12-24 11:26
 • #1903: Thiên hạ đều bạn, bọn hắn sẽ không có phản!2019-12-24 11:26
 • #1904: Chí Thần Kim2019-12-24 11:26
 • #1905: Thân thể trở thành vĩnh hằng chi cảnh đích phương pháp xử lý!2019-12-24 11:26
 • #1906: Tham Thiên Kính2019-12-24 11:26
 • #1907: Cuồng Tông động2019-12-24 11:26
 • #1908: Thánh Địa tề tụ!2019-12-24 11:26
 • #1909: Đại lao ở chỗ sâu trong nam nhân2019-12-24 11:26
 • #1910: Trả thù2019-12-24 11:27
 • #1911: Kinh tâm động phách2019-12-24 11:27
 • #1912: Tiểu thần điểu xuất thế2019-12-24 11:27
 • #1913: Cửu Tinh liên tuyến bí mật2019-12-24 11:27
 • #1914: Chạy nạn2019-12-24 11:27
 • #1915: Một thủ đồng dao kinh thiên hạ2019-12-24 11:27
 • #1916: Khiêu chiến Thái Tử uy nghiêm2019-12-24 11:27
 • #1917: Hạ Cửu Long thực lực2019-12-24 11:27
 • #1918: Không tốt tin tức2019-12-24 11:27
 • #1919: Đối kháng Tinh Thần Cửu Biến bí pháp2019-12-24 11:28
 • #1920: Tiệt Viện Đại sư tỷ2019-12-24 11:28
 • #1921: Đại sư tỷ ảo thuật2019-12-24 11:28
 • #1922: Truyền thuyết cấp thực lực2019-12-24 11:28
 • #1923: Không tiết tháo Đại sư tỷ2019-12-24 11:28
 • #1924: Biến thái Đại sư tỷ2019-12-24 11:28
 • #1925: Chế tạo Túng Vân Ngoa2019-12-24 11:28
 • #1926: Phòng luyện khí2019-12-24 11:28
 • #1927: Túng Vân Ngoa thành2019-12-24 11:29
 • #1928: Biến thái Túng Vân Ngoa2019-12-24 11:29
 • #1929: Tái chiến Phạm Âm2019-12-24 11:29
 • #1930: Học trộm Thái Cực tiên điển2019-12-24 11:29
 • #1931: Con mịa nó!2019-12-24 11:29
 • #1932: Thông Thiên giáo Phúc Địa Động Thiên nội lão giả2019-12-24 11:29
 • #1933: Danh phận2019-12-24 11:29
 • #1934: Thiên thủ Phật2019-12-24 11:29
 • #1935: Thanh Liên Tiên Bộ Đoạt Thương Thiên!2019-12-24 11:29
 • #1936: Tiến triển cực nhanh2019-12-24 11:29
 • #1937: Truyền thuyết cấp tề tụ Tuyết gia quan (1)!2019-12-24 11:29
 • #1938: Truyền thuyết cấp tề tụ Tuyết gia quan (2)2019-12-24 11:30
 • #1939: Truyền thuyết cấp tề tụ Tuyết gia quan (3)2019-12-24 11:30
 • #1940: Truyền thuyết cấp tề tụ Tuyết gia quan (4)2019-12-24 11:30
 • #1941: Truyền thuyết cấp tề tụ Tuyết gia quan (5)2019-12-24 11:30
 • #1942: Ám Dạ ở dưới ám sát2019-12-24 11:30
 • #1943: Truyền thuyết cấp chiến đấu (1)2019-12-24 11:30
 • #1944: Người đến người phương nào?2019-12-24 11:30
 • #1945: Đại chiến truyền thuyết cấp2019-12-24 11:31
 • #1946: Bị tức hồ đồ Hạ Cửu Long2019-12-24 11:31
 • #1947: Solo Hạ Cửu Long2019-12-24 11:31
 • #1948: Phá tan trung vị cảnh!2019-12-24 11:31
 • #1949: Lui Thái Tử, ẩu Phật, nhục Vô Thắng2019-12-24 11:31
 • #1950: Tuyết gia quan nội2019-12-24 11:31
 • #1951: Không biết xấu hổ tinh thần2019-12-24 11:31
 • #1952: Ta nguyện phụ trách, gả cho ta đi!2019-12-24 11:31
 • #1953: Một vò tiên nhưỡng có thể lưu tiên2019-12-24 11:32
 • #1954: Phạm Âm sắp điên2019-12-24 11:32
 • #1955: Hương diễm tràng diện2019-12-24 11:32
 • #1956: Tư Đồ gia mở tiệc chiêu đãi khách mới2019-12-24 11:32
 • #1957: Lâm Tuyết2019-12-24 11:32
 • #1958: Hợp tác2019-12-24 11:32
 • #1959: Vân Đoan Lâu nội giằng co2019-12-24 11:32
 • #1960: Thân phận của Lâm Tuyết2019-12-24 11:32
 • #1961: Trốn2019-12-24 11:32
 • #1962: Tốc độ hóa thân2019-12-24 11:33
 • #1963: Nện xuyên sơn sông!2019-12-24 11:33
 • #1964: Solo Huyền Tu!2019-12-24 11:33
 • #1965: Phượng Dương nội thành2019-12-24 11:33
 • #1966: Gợn sóng2019-12-24 11:33
 • #1967: Trêu đùa Huyền Tu2019-12-24 11:33
 • #1968: Chơi chuyển thượng vị cảnh2019-12-24 11:33
 • #1969: Trọng thương Phạm Âm2019-12-24 11:33
 • #1970: Không may Hạ Cửu Long2019-12-24 11:34
 • #1971: Song Long chạm mặt!2019-12-24 11:34
 • #1972: Song Long tranh đấu2019-12-24 11:34
 • #1973: Đại chiến!2019-12-24 11:34
 • #1974: Mỹ nhân sư tỷ vào lòng2019-12-24 11:34
 • #1975: Mỹ nhân tắm rửa2019-12-24 11:34
 • #1976: Khó kìm lòng nổi2019-12-24 11:34
 • #1977: Dây dưa2019-12-24 11:34
 • #1978: Tiểu ăn mày Lữ Phụng Tiên2019-12-24 11:35
 • #1979: Hủy đi Lục Lang trại2019-12-24 11:35
 • #1980: Tiến vào hố sâu2019-12-24 11:35
 • #1981: Trong hầm Thiên Địa2019-12-24 11:35
 • #1982: Tây bắc Lang Quan!2019-12-24 11:35
 • #1983: Minh thú2019-12-24 11:35
 • #1984: Phong ấn PHÁ...!2019-12-24 11:35
 • #1985: Xem ai chạy nhanh!2019-12-24 11:35
 • #1986: Lại đến Phong Hỏa Thành2019-12-24 11:36
 • #1987: Gặp lại Thanh Liên kiếm tiên2019-12-24 11:36
 • #1988: Người, chỉ có thể dựa vào chính mình2019-12-24 11:36
 • #1989: Xếp vào tại Cuồng Phủ nơi cổ họng một cây gai2019-12-24 11:36
 • #1990: Công phu sư tử ngoạm2019-12-24 11:36
 • #1991: Thánh Kỳ Tôn phá vỡ vĩnh hằng vị!2019-12-24 11:36
 • #1992: Vĩnh hằng đều ra!2019-12-24 11:36
 • #1993: Huyết Y Vệ tay thật dài!2019-12-24 11:36
 • #1994: Trên đường tin đồn thú vị2019-12-24 11:37
 • #1995: Ngủ ngoài đường2019-12-24 11:37
 • #1996: Gặp lại Trương Nghênh Sư2019-12-24 11:37
 • #1997: Tranh giành địa phong ba2019-12-24 11:37
 • #1998: Hạ Cửu Long tự mình ám sát?2019-12-24 11:37
 • #1999: Ám hành giả2019-12-24 11:37
 • #2000: Kỳ Thánh kỳ nghệ (1)2019-12-24 11:38
 • #2001: Kỳ Thánh kỳ nghệ (2)2019-12-24 11:38
 • #2002: Cân nhắc quyết định2019-12-24 11:38
 • #2003: Tài Quyết Chi Nhận2019-12-24 11:38
 • #2004: Thái Tử gia ở giữa ám đấu2019-12-24 11:38
 • #2005: Chém giết2019-12-24 11:38
 • #2006: Kinh tâm động phách một kiếm!2019-12-24 11:39
 • #2007: Đại điển2019-12-24 11:39
 • #2008: Cũng bị vũng hố!2019-12-24 11:39
 • #2009: Giúp nhau tổn thương!2019-12-24 11:39
 • #2010: Thất phu!2019-12-24 11:39
 • #2011: Tập thể dục mà thôi2019-12-24 11:39
 • #2012: Chính thức chém giết2019-12-24 11:39
 • #2013: So mệnh! !2019-12-24 11:40
 • #2014: Chơi liều!2019-12-24 11:40
 • #2015: Cái gì? ?2019-12-24 11:40
 • #2016: Kính thiên nghi thức2019-12-24 11:40
 • #2017: Tiên pháp?2019-12-24 11:40
 • #2018: Kiếm 2 lưỡi2019-12-24 11:40
 • #2019: Chí Thần Kim!2019-12-24 11:40
 • #2020: Mặt đều tái rồi2019-12-24 11:41
 • #2021: Thông Thiên đại thánh2019-12-24 11:41
 • #2022: Vĩnh hằng Trọng Cuồng2019-12-24 11:41
 • #2023: Thánh Quốc phản ứng2019-12-24 11:41
 • #2024: Vĩnh hằng thánh khí! !2019-12-24 11:41
 • #2025: Thái Cực bia2019-12-24 11:41
 • #2026: Bắt bò động2019-12-24 11:41
 • #2027: Cơ hội!2019-12-24 11:41
 • #2028: Thanh lý tạp cá2019-12-24 11:41
 • #2029: Cường chiến Thượng Kính Văn2019-12-24 11:42
 • #2030: Ai khi dễ ai?2019-12-24 11:42
 • #2031: Đến a, giúp nhau tổn thương nha!2019-12-24 11:42
 • #2032: Đều giả bộ2019-12-24 11:42
 • #2033: Thức tỉnh2019-12-24 11:42
 • #2034: Tập kết Trấn Thiên Phủ thành2019-12-24 11:42
 • #2035: Ai thu thập ai2019-12-24 11:42
 • #2036: Đây mới là đánh ngươi!2019-12-24 11:43
 • #2037: Ngươi dám động ta?2019-12-24 11:43
 • #2038: Chịu nhận lỗi!2019-12-24 11:43
 • #2039: Trương Nghênh Sư khoản đãi2019-12-24 11:43
 • #2040: Linh Nữ Tông2019-12-24 11:43
 • #2041: Tái nhập Cửu Châu đại lục2019-12-24 11:43
 • #2042: Vui mừng!2019-12-24 11:43
 • #2043: Từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn bộ2019-12-24 11:43
 • #2044: Tổ địa2019-12-24 11:44
 • #2045: Tiếp nhận yết kiến2019-12-24 11:44
 • #2046: Khắp nơi hành động2019-12-24 11:44
 • #2047: Độc ngăn cản quần hùng2019-12-24 11:44
 • #2048: Thủ hộ Cửu Châu!2019-12-24 11:44
 • #2049: Một đao!2019-12-24 11:44
 • #2050: Giằng co nơi xa xôi2019-12-24 11:44
 • #2051: Bạch Hiểu Thánh trở về vị trí cũ2019-12-24 11:44
 • #2052: Cuồng nhiệt tín ngưỡng2019-12-24 11:45
 • #2053: Tế tổ2019-12-24 11:45
 • #2054: Cửu U chi chủ2019-12-24 11:45
 • #2055: Đáng giá sao?2019-12-24 11:45
 • #2056: Thông Thiên đại thánh tự mình xuất quan2019-12-24 11:45
 • #2057: Chặt đứt tử vong2019-12-24 11:45
 • #2058: Tiến về trước Bàn Long núi bí cảnh2019-12-24 11:45
 • #2059: Hung hiểm2019-12-24 11:45
 • #2060: Nhân đôi hung hiểm!2019-12-24 11:46
 • #2061: Lam sắc lĩnh vực2019-12-24 11:46
 • #2062: Lam liên yêu tinh2019-12-24 11:46
 • #2063: Phục chế kỹ năng2019-12-24 11:46
 • #2064: Thanh Đế loan2019-12-24 11:46
 • #2065: Bội bạc!2019-12-24 11:46
 • #2066: Thiên Linh thánh thạch2019-12-24 11:46
 • #2067: Giá trị liên thành!2019-12-24 11:47
 • #2068: Thẹn quá hoá giận hung vật2019-12-24 11:47
 • #2069: Ngươi lưng nồi, ta phân bảo!2019-12-24 11:47
 • #2070: Cầu phú quý trong nguy hiểm2019-12-24 11:47
 • #2071: Nội đan2019-12-24 11:47
 • #2072: Không may Hạ Cửu Long lần nữa lưng nồi2019-12-24 11:47
 • #2073: Từng cái đánh chết Huyết Y Vệ!2019-12-24 11:47
 • #2074: Hủy diệt tính đả kích2019-12-24 11:47
 • #2075: Tru tâm kế hoa2019-12-24 11:48
 • #2076: Vĩnh hằng hành cung di chỉ2019-12-24 11:48
 • #2077: Bàn Long bí cảnh2019-12-24 11:48
 • #2078: Nhạn qua nhổ lông Diệp Khinh Hàn2019-12-24 11:48
 • #2079: Vĩnh hằng trứng rồng!2019-12-24 11:48
 • #2080: Ta là cha ngươi ah!2019-12-24 11:48
 • #2081: Một ngón tay diệt thánh!2019-12-24 11:48
 • #2082: Phá truyền thuyết2019-12-24 11:48
 • #2083: Đuổi sát mà đến2019-12-24 11:49
 • #2084: Va chạm!2019-12-24 11:49
 • #2085: Hồng Lưu dẫn chi2019-12-24 11:49
 • #2086: Tạo Hóa Thông Thiên thế hệ2019-12-24 11:49
 • #2087: Yêu tinh2019-12-24 11:49
 • #2088: Yêu tinh lai lịch2019-12-24 11:49
 • #2089: Tiên dược ah tiên dược2019-12-24 11:49
 • #2090: Cuốn đi vườn hoa2019-12-24 11:49
 • #2091: Mông vòng mười đại thần tướng2019-12-24 11:50
 • #2092: Yêu pháp2019-12-24 11:50
 • #2093: Phân bảo2019-12-24 11:50
 • #2094: Phân tiên đan rồi...!2019-12-24 11:50
 • #2095: Tiên đan tan hết2019-12-24 11:50
 • #2096: Phân phối!2019-12-24 11:50
 • #2097: Mượn đường Thiên Phật tự2019-12-24 11:50
 • #2098: Quyết chiến Hắc Phong trại2019-12-24 11:50
 • #2099: Hắc Phong trại giết chóc2019-12-24 11:51
 • #2100: Một ngón tay diệt muôn dân trăm họ2019-12-24 11:51
 • #2101: Biến mất dấu vết2019-12-24 11:51
 • #2102: Hạ Hầu cố đô2019-12-24 11:51
 • #2103: Tiểu bí cảnh2019-12-24 11:51
 • #2104: Thiên Thư2019-12-24 11:51
 • #2105: Hạ Hầu Hòa2019-12-24 11:51
 • #2106: Hạ Hầu Hòa tâm cảnh2019-12-24 11:52
 • #2107: Điểm tỉnh Thánh Nhân?2019-12-24 11:52
 • #2108: Thánh Nhân ân2019-12-24 11:52
 • #2109: Thánh Nhân nhập Cuồng Phủ2019-12-24 11:52
 • #2110: Thánh Nhân cho mời2019-12-24 11:52
 • #2111: Xuất quan2019-12-24 11:52
 • #2112: Quỷ thần tộc2019-12-24 11:52
 • #2113: Đệ nhất thị giác2019-12-24 11:52
 • #2114: Ta là đại gia mày2019-12-24 11:53
 • #2115: Thần cùng Chí Tôn đọ sức2019-12-24 11:53
 • #2116: Con sâu cái kiến!2019-12-24 11:53
 • #2117: Quy củ!2019-12-24 11:53
 • #2118: Đệ nhất danh hào!2019-12-24 11:53
 • #2119: Chí Tôn cuộc chiến2019-12-24 11:53
 • #2120: Bách niên ước hẹn!2019-12-24 11:53
 • #2121: Âu Châu Thánh Địa2019-12-24 11:53
 • #2122: Yêu Chi Nữ Thần2019-12-24 11:54
 • #2123: Chân đạp Tinh Thần!2019-12-24 11:54
 • #2124: Nữ nhân xinh đẹp đều khó đối phó2019-12-24 11:54
 • #2125: Quét ngang Tây Phương2019-12-24 11:54
 • #2126: Lại hiện ra Chí Tôn chiến lực2019-12-24 11:54
 • #2127: Hư chi mê cung2019-12-24 11:54
 • #2128: Hư cung Số 92019-12-24 11:54
 • #2129: Cá vạc mà nói2019-12-24 11:54
 • #2130: Hủy diệt chi con mắt2019-12-24 11:54
 • #2131: Trước Thánh Nhân, hậu truyện nói2019-12-24 11:55
 • #2132: Đế Chí Thánh Giả2019-12-24 11:55
 • #2133: Đàm phán!2019-12-24 11:55
 • #2134: Cự tuyệt sao?2019-12-24 11:55
 • #2135: Âu Châu xao động2019-12-24 11:55
 • #2136: Hóa giải Thánh Nhân ân oán2019-12-24 11:55
 • #2137: Khôi hài kính thiên nghi thức2019-12-24 11:55
 • #2138: Thỉnh Đại Thánh chỉ2019-12-24 11:55
 • #2139: Liếc mắt đưa tình2019-12-24 11:56
 • #2140: Đại Thánh đều xuất hiện2019-12-24 11:56
 • #2141: Sát Thánh Giả!2019-12-24 11:56
 • #2142: Giả truyền Thiên Ý2019-12-24 11:56
 • #2143: Tiên pháp ra, thiên hạ kinh sợ2019-12-24 11:56
 • #2144: Hồi quang phản chiếu2019-12-24 11:56
 • #2145: Chiếm lĩnh Già Thiên bí cảnh (1)2019-12-24 11:56
 • #2146: Chiếm lĩnh Già Thiên bí cảnh (2)2019-12-24 11:56
 • #2147: Tù Thiên Đạo Kinh tờ thứ hai2019-12-24 11:56
 • #2148: Ý niệm phong thánh! (1)2019-12-24 11:57
 • #2149: Ý niệm phong thánh (2)2019-12-24 11:57
 • #2150: Cường thế Hạ Cửu Long!2019-12-24 11:57
 • #2151: Thanh Liên Kiếm Ca! !2019-12-24 11:57
 • #2152: Chí Tôn cuộc chiến2019-12-24 11:57
 • #2153: Muốn trở thành tiên hay không?2019-12-24 11:57
 • #2154: Phất tay Trích Tinh đoạt thánh hồn!2019-12-24 11:57
 • #2155: Ngưng tụ Tinh Thần là thánh ấn!2019-12-24 11:58
 • #2156: Trích Tinh ngưng kiếm, vạn dặm đoạt thánh hồn!2019-12-24 11:58
 • #2157: Thiên hạ đại loạn2019-12-24 11:58
 • #2158: Bàn Long bí cảnh2019-12-24 11:58
 • #2159: Không biết tiên tung2019-12-24 11:58
 • #2160: Tìm tiên chi lộ2019-12-24 11:58
 • #2161: Tiên cây đào cắm rễ chi địa2019-12-24 11:58
 • #2162: Oán khí trùng thiên2019-12-24 11:58
 • #2163: Tội thánh!2019-12-24 11:59
 • #2164: Loại thứ hai phương pháp2019-12-24 11:59
 • #2165: Bách Lý Long Tiên đại mộ chỗ địa2019-12-24 11:59
 • #2166: Giết một người răn trăm người2019-12-24 11:59
 • #2167: Mạc Kim Giáo Úy xuất động!2019-12-24 11:59
 • #2168: Nguy hiểm hàng lâm2019-12-24 11:59
 • #2169: Bách Lý Long Tiên thân thể hiện2019-12-24 11:59
 • #2170: Sau này, thánh diệt, Thiên Địa Băng!2019-12-24 12:00
 • #2171: Địa Ngục diệt2019-12-24 12:00
 • #2172: Phật Ma chung thể2019-12-24 12:00
 • #2173: Nhìn thấy tiên cây đào!2019-12-24 12:00
 • #2174: Một lần nữa có được kim thân thể!2019-12-24 12:00
 • #2175: Đại Thánh trốn, thế giới thay chủ2019-12-24 12:00
 • #2176: Tài Quyết Thánh giả!2019-12-24 12:01
 • #2177: Chung phó Đại Thế Giới!2019-12-24 12:01
 • #2178: Thế giới ý thức báo động trước2019-12-24 12:01
 • #2179: Hắn chạy thoát2019-12-24 12:01
 • #2180: Kéo suy sụp tội ác linh hồn2019-12-24 12:01
 • #2181: Yêu khí tức2019-12-24 12:01
 • #2182: Yêu tại chảy xuôi2019-12-24 12:01
 • #2183: Lần nữa tiến hóa!2019-12-24 12:01
 • #2184: Đuổi tới sụp đổ2019-12-24 12:01
 • #2185: Năm hệ thánh giai nội đan2019-12-24 12:02
 • #2186: Kim Lôi Long Bằng2019-12-24 12:02
 • #2187: Vạn Kiếm ra biển2019-12-24 12:02
 • #2188: Tội ác linh hồn tiến hóa2019-12-24 12:02
 • #2189: Kim sí lôi bằng sát cơ!2019-12-24 12:02
 • #2190: Đại chiến kim sí lôi bằng!2019-12-24 12:02
 • #2191: Vứt bỏ hiềm khích lúc trước, Ngũ Hành cân đối!2019-12-24 12:02
 • #2192: Tiên môn Ngũ Hành Kim Chung tráo!2019-12-24 12:03
 • #2193: Lần nữa trở nên mạnh mẽ tội ác linh hồn!2019-12-24 12:03
 • #2194: Tiên môn bí pháp cường đại!2019-12-24 12:03
 • #2195: Đại Thánh tụ2019-12-24 12:03
 • #2196: Mạnh nhất Tiên pháp chi lừa dối thuật!2019-12-24 12:03
 • #2197: Giao dịch2019-12-24 12:03
 • #2198: Nhạn qua nhổ lông tính tình2019-12-24 12:03
 • #2199: Đạo làm vua, cân đối2019-12-24 12:03
 • #2200: Đại Thánh cảnh ở trong tầm tay2019-12-24 12:04
 • #2201: Tội ác chi hồn lại hiện ra Bàn Long đảo mạch2019-12-24 12:04
 • #2202: Rút kiếm chịu chết2019-12-24 12:04
 • #2203: Kiếm ca động, muôn dân trăm họ chi bi2019-12-24 12:04
 • #2204: Thịt nhược cường thực2019-12-24 12:04
 • #2205: Kiếm đạo Đại Thánh!2019-12-24 12:04
 • #2206: Tâm Ma2019-12-24 12:04
 • #2207: Tài Quyết hiện thế2019-12-24 12:04
 • #2208: Thoát ly gông cùm xiềng xích2019-12-24 12:05
 • #2209: Đại quyết chiến sao?2019-12-24 12:05
 • #2210: Vương Giả Quy Lai2019-12-24 12:05
 • #2211: Siêu thoát tự nhiên2019-12-24 12:05
 • #2212: Hắc ám cùng quang minh2019-12-24 12:05
 • #2213: Hai đại mỹ nữ tao ngộ tội ác linh hồn2019-12-24 12:05
 • #2214: Nghìn cân treo sợi tóc2019-12-24 12:05
 • #2215: Năng lực có hạn!2019-12-24 12:05
 • #2216: Thế giới ý thức tham dự đọ sức2019-12-24 12:06
 • #2217: Khủng bố tưởng tượng2019-12-24 12:06
 • #2218: Phân không rõ địch nhân2019-12-24 12:06
 • #2219: Văn minh đối với xông2019-12-24 12:06
 • #2220: Đường đi ra ngoài2019-12-24 12:06
 • #2221: Trở mặt thành thù2019-12-24 12:06
 • #2222: Dạy ngươi như thế nào làm nữ nhân!2019-12-24 12:06
 • #2223: Một cái tâm tính mà thôi2019-12-24 12:06
 • #2224: Song tu chi pháp2019-12-24 12:07
 • #2225: Chỉ còn lại có khủng hoảng2019-12-24 12:07
 • #2226: Giúp người hoàn thành ước vọng2019-12-24 12:07
 • #2227: Bức giết Hạ Triêu Dương2019-12-24 12:07
 • #2228: Mượn đao giết người2019-12-24 12:07
 • #2229: Một chuyến quyền quyết định2019-12-24 12:07
 • #2230: Dẫn xà xuất động2019-12-24 12:07
 • #2231: Đấu tội ác!2019-12-24 12:07
 • #2232: Cùng ta dung hợp a!2019-12-24 12:08
 • #2233: Thân thể là khí!2019-12-24 12:08
 • #2234: Thánh Chiến bộc phát2019-12-24 12:08
 • #2235: Một cơ hội cuối cùng2019-12-24 12:08
 • #2236: Giận dữ Sát Thánh!2019-12-24 12:08
 • #2237: Thiên nộ!2019-12-24 12:08
 • #2238: Giận dữ Chiến Thiên!2019-12-24 12:08
 • #2239: Có chết dứt khoát!2019-12-24 12:08
 • #2240: Lấy một địch ba!2019-12-24 12:09
 • #2241: Đều động thủ!2019-12-24 12:09
 • #2242: Đại trận2019-12-24 12:09
 • #2243: Phân thân2019-12-24 12:09
 • #2244: Đồng quy vu tận! !2019-12-24 12:09
 • #2245: Thời đại vẫn lạc2019-12-24 12:09
 • #2246: Mới đích văn minh2019-12-24 12:09
 • #2247: Tài Quyết ly thể2019-12-24 12:10
 • #2248: Đại Thánh trở về2019-12-24 12:10
 • #2249: Sưu tầm Cuồng Tông chi lộ2019-12-24 12:10
 • #2250: Thánh Kỳ Tôn còn sống!2019-12-24 12:10
 • #2251: Thánh mộ2019-12-24 12:10
 • #2252: Nộ ah!2019-12-24 12:10
 • #2253: Mới đích đệ tử2019-12-24 12:10
 • #2254: Tứ phía nở hoa2019-12-24 12:10
 • #2255: Kinh hỉ không ngừng2019-12-24 12:10
 • #2256: Lâm Vô Thiên lại hiện ra2019-12-24 12:11
 • #2257: Gặp nhau2019-12-24 12:11
 • #2258: Phạm Âm sống lại, chứng cớ!2019-12-24 12:11
 • #2259: Tỉnh ngộ!2019-12-24 12:11
 • #2260: Mục đích thực sự2019-12-24 12:11
 • #2261: Làm xiếc2019-12-24 12:11
 • #2262: Yếu như vậy bất hủ tiên?2019-12-24 12:11
 • #2263: Phản đoạt2019-12-24 12:11
 • #2264: Cho ngươi tống chung (*chăm sóc người thân trước lúc lâm chung)! !2019-12-24 12:12
 • #2265: Đại thọ2019-12-24 12:12
 • #2266: Cái kia một ngụm cổ tiên chuông đồng2019-12-24 12:12
 • #2267: Tìm được đường sống trong chỗ chết?2019-12-24 12:12
 • #2268: Thật sự chạy thoát!2019-12-24 12:12
 • #2269: Hung hiểm2019-12-24 12:12
 • #2270: Hủy Chí Thánh Kim Thân2019-12-24 12:14
 • #2271: Chân Linh Long Viêm Thảo2019-12-24 12:14
 • #2272: Tuyệt Phong Sơn Địa vực2019-12-24 12:14
 • #2273: Gặp lại Hiên Viên Thanh Vân2019-12-24 12:14
 • #2274: Giờ phút này cảnh giới2019-12-24 12:15
 • #2275: Vây quanh2019-12-24 12:15
 • #2276: Điên cuồng trốn2019-12-24 12:15
 • #2277: Giết người ở vô hình!2019-12-24 12:15
 • #2278: Tốt một cái ném qua vai!2019-12-24 12:16
 • #2279: Tài liệu thương2019-12-24 12:16
 • #2280: Công chúa cam đoan2019-12-24 12:16
 • #2281: Kẻ gây tai hoạ dẫn vào Tư Không thành2019-12-24 12:16
 • #2282: Đục nước béo cò2019-12-24 12:16
 • #2283: Chọc giận Tuyệt Phong Sơn2019-12-24 12:17
 • #2284: Ân ân oán oán2019-12-24 12:17
 • #2285: Linh Tiên hàng lâm2019-12-24 12:17
 • #2286: Rước họa vào thân2019-12-24 12:17
 • #2287: Nguy cơ đánh úp lại2019-12-24 12:17
 • #2288: Cuồng Tông tái tụ họp2019-12-24 12:17
 • #2289: Thế giới khai mở2019-12-24 12:18
 • #2290: Lựa chọn2019-12-24 12:18
 • #2291: Không có chí tiến thủ Kim Thân!2019-12-24 12:18
 • #2292: Giết ra cái tương lai2019-12-24 12:18
 • #2293: Lẫn vào Cửu Thiên Đại Thế Giới!2019-12-24 12:18
 • #2294: Cổ Thiên đế2019-12-24 12:18
 • #2295: Đường xá hung hiểm2019-12-24 12:19
 • #2296: Đại lượng tiên bảo2019-12-24 12:19
 • #2297: Hách Liên Tiên Tông2019-12-24 12:19
 • #2298: Giết người diệt khẩu2019-12-24 12:19
 • #2299: Cá lọt lưới2019-12-24 12:19
 • #2300: Tiểu Bạch hồ tiên2019-12-24 12:19
 • #2301: Đáng yêu Tiểu Hồ Tiên2019-12-24 12:19
 • #2302: Cùng đẹp cùng lều2019-12-24 12:19
 • #2303: Lần thứ nhất bị đùa giỡn2019-12-24 12:20
 • #2304: Bán đứng ngươi2019-12-24 12:20
 • #2305: Mục tiêu minh xác2019-12-24 12:20
 • #2306: Cổ Đế học viện vị trí2019-12-24 12:20
 • #2307: Gian thương2019-12-24 12:20
 • #2308: Bán đứng tự mình2019-12-24 12:20
 • #2309: Có tác dụng2019-12-24 12:20
 • #2310: Cao thủ chân chính!2019-12-24 12:21
 • #2311: Cơ hội2019-12-24 12:21
 • #2312: Tiên gia phú quý nữ2019-12-24 12:21
 • #2313: Đông Hoàng tiên2019-12-24 12:21
 • #2314: Tìm cái ổ2019-12-24 12:21
 • #2315: Đông Hoàng nhất mạch tổ khí2019-12-24 12:21
 • #2316: Dong binh tổ chức2019-12-24 12:21
 • #2317: Cải tạo Kim Thân đích phương pháp xử lý2019-12-24 12:22
 • #2318: Trong sa mạc sát cơ2019-12-24 12:22
 • #2319: Huyền Tiên cấp bậc chiến đấu2019-12-24 12:22
 • #2320: Yêu!2019-12-24 12:22
 • #2321: Ba kiện Huyền Tiên cấp bậc tiên bảo2019-12-24 12:22
 • #2322: Kim cốt phát uy2019-12-24 12:22
 • #2323: Lợi dụng lẫn nhau a2019-12-24 12:22
 • #2324: Trung Thần Châu2019-12-24 12:22
 • #2325: Tiền gia2019-12-24 12:23
 • #2326: Giáo đầu chức2019-12-24 12:23
 • #2327: Bia toái, hãi hùng khiếp vía!2019-12-24 12:23
 • #2328: Mười năm đổ ước2019-12-24 12:23
 • #2329: Đối chọi gay gắt2019-12-24 12:23
 • #2330: Ác ma2019-12-24 12:23
 • #2331: Muốn tinh anh2019-12-24 12:23
 • #2332: Lưu Trăn Long vẫn lạc2019-12-24 12:24
 • #2333: Miêu yêu2019-12-24 12:24
 • #2334: Trồi lên mặt nước2019-12-24 12:24
 • #2335: Bị chiến2019-12-24 12:24
 • #2336: Thôn Thiên Đỉnh2019-12-24 12:24
 • #2337: Miêu yêu ra tay2019-12-24 12:24
 • #2338: Đấu Miêu yêu2019-12-24 12:24
 • #2339: Tạm biệt Miêu yêu2019-12-24 12:24
 • #2340: Hàn Băng chiến Vương Lý Bội Trạch2019-12-24 12:24
 • #2341: Ngưng luyện tiên bảo2019-12-24 12:25
 • #2342: Triệt để luyện hóa2019-12-24 12:25
 • #2343: Tiêu Nhĩ2019-12-24 12:25
 • #2344: Có tiền có thể khiến cho thiên tài thần phục2019-12-24 12:25
 • #2345: Đối chiến Tiêu Nhĩ2019-12-24 12:25
 • #2346: Hàn Băng thương đạo cửu trọng áo nghĩa!2019-12-24 12:25
 • #2347: Thiên bảng trình tự muốn biến!2019-12-24 12:25
 • #2348: Bức Long Dương vứt bỏ Miêu yêu!2019-12-24 12:25
 • #2349: Bỗng nhiên nổi tiếng!2019-12-24 12:26
 • #2350: Bức lui Tiêu Nhĩ2019-12-24 12:26
 • #2351: Huyền Mẫu Tiên Cương2019-12-24 12:26
 • #2352: Đầu tư ba cái ức?2019-12-24 12:26
 • #2353: Đông Hoàng Tiên đạt được tin tức2019-12-24 12:26
 • #2354: Tài chính đúng chỗ2019-12-24 12:26
 • #2355: Khai thác mỏ2019-12-24 12:26
 • #2356: Huyền mẫu nội mỏ2019-12-24 12:26
 • #2357: Vượt quá tưởng tượng thu nhập2019-12-24 12:26
 • #2358: Đây là vật gì?2019-12-24 12:26
 • #2359: Trong động nguy cơ2019-12-24 12:27
 • #2360: Kinh động viễn cổ hung vật2019-12-24 12:27
 • #2361: Giác Sơn Thú2019-12-24 12:27
 • #2362: Lão tử đi lên tựu là một thần điểu2019-12-24 12:27
 • #2363: Thu phục Giác Sơn Thú2019-12-24 12:27
 • #2364: Quét ngang viễn cổ sinh vật2019-12-24 12:27
 • #2365: Đại Đạo chi âm2019-12-24 12:27
 • #2366: Có trí tuệ Giác Sơn Thú2019-12-24 12:27
 • #2367: Di chứng2019-12-24 12:28
 • #2368: Không hiểu sáu vị cao thủ2019-12-24 12:28
 • #2369: Cổ Đế học viện đệ tử2019-12-24 12:28
 • #2370: Thượng phẩm Huyền Mẫu Tiên Cương2019-12-24 12:28
 • #2371: Đùa giỡn đế yêu2019-12-24 12:28
 • #2372: Thượng phẩm Chí Hàn Huyền Mẫu2019-12-24 12:28
 • #2373: Tiến về trước thủ đô2019-12-24 12:28
 • #2374: Đông Hoàng Thái Tôn2019-12-24 12:29
 • #2375: Nhục nhã (1)2019-12-24 12:29
 • #2376: Nhục nhã! (2)2019-12-24 12:29
 • #2377: Vỡ tan2019-12-24 12:29
 • #2378: Tiểu quỷ khó chơi2019-12-24 12:29
 • #2379: Đầu cơ:hợp ý tiểu nhân2019-12-24 12:29
 • #2380: Đã đoạn tâm tư2019-12-24 12:29
 • #2381: Sự tình phát triển không thuận2019-12-24 12:30
 • #2382: Đường ở phương nào2019-12-24 12:30
 • #2383: Đường, dựa vào chính mình đi!2019-12-24 12:30
 • #2384: Địch nhân vây quanh!2019-12-24 12:30
 • #2385: Cửu trọng Mê Vụ Sát Trận2019-12-24 12:30
 • #2386: Thần điểu phát uy2019-12-24 12:30
 • #2387: Cường thế!2019-12-24 12:30
 • #2388: Đế yêu lão quái theo đuổi không bỏ!2019-12-24 12:30
 • #2389: Tĩnh Phạm Chủ Thành2019-12-24 12:31
 • #2390: Thần điểu biến hóa! (1)2019-12-24 12:31
 • #2391: Thần điểu biến hóa (2)2019-12-24 12:31
 • #2392: Tĩnh Phạm Sơn bán đấu giá2019-12-24 12:31
 • #2393: Yêu Tử Thiện2019-12-24 12:31
 • #2394: Xinh đẹp nữ nhân2019-12-24 12:31
 • #2395: Tham dự đấu giá2019-12-24 12:32
 • #2396: Toàn lực tranh đoạt!2019-12-24 12:32
 • #2397: Luyện hóa Đường Cổ hoành đao2019-12-24 12:32
 • #2398: Tuyệt quả phụ ra tay2019-12-24 12:32
 • #2399: Yêu Tử Thiện hỗ trợ2019-12-24 12:32
 • #2400: Đối kháng Tiết Nhâm Phong!2019-12-24 12:32
 • #2401: Náo Phiên Thiên!2019-12-24 12:32
 • #2402: Trương Phạm can thiệp2019-12-24 12:32
 • #2403: Trương Phạm thăm dò2019-12-24 12:33
 • #2404: Thần điểu trưởng thành2019-12-24 12:33
 • #2405: Diệp Chí Tôn2019-12-24 12:33
 • #2406: Bảo thạch lai lịch2019-12-24 12:33
 • #2407: Kiếm Bất Quy lại hiện ra bất hủ tiên giới2019-12-24 12:33
 • #2408: Vận khí tốt muốn tới2019-12-24 12:33
 • #2409: Huynh đệ ở giữa thổ lộ2019-12-24 12:33
 • #2410: Ám Dạ tập sát2019-12-24 12:34
 • #2411: Cuồng phong mang tất cả Tĩnh Phạm Sơn2019-12-24 12:34
 • #2412: Tĩnh Phạm Sơn phong bạo2019-12-24 12:34
 • #2413: Ngục bá2019-12-24 12:34
 • #2414: Ra tù2019-12-24 12:34
 • #2415: Tán thành2019-12-24 12:34
 • #2416: Sở hữu tất cả thất bại án lệ2019-12-24 12:34
 • #2417: Làm người tuyệt vọng phương án2019-12-24 12:34
 • #2418: Mới đích mạch suy nghĩ2019-12-24 12:35
 • #2419: Tam phương tới dọa2019-12-24 12:35
 • #2420: Hình chiếu trực tiếp săn giết trò chơi2019-12-24 12:35
 • #2421: Thân thể cải tạo!2019-12-24 12:35
 • #2422: Ngũ Hành Lôi Thú2019-12-24 12:35
 • #2423: Thân thể thành, lôi kiếp oanh!2019-12-24 12:35
 • #2424: Giận dữ Hóa Long cuốn Phá Thiên!2019-12-24 12:35
 • #2425: Kiếp vân liệt!2019-12-24 12:36
 • #2426: Bồi thường2019-12-24 12:36
 • #2427: Thượng vị giả trò chơi2019-12-24 12:36
 • #2428: Hình chiếu trực tiếp săn giết trò chơi bắt đầu!2019-12-24 12:36
 • #2429: Đại Lão Sơn2019-12-24 12:36
 • #2430: Người nào ngăn ta chết!2019-12-24 12:37
 • #2431: Có chết dứt khoát2019-12-24 12:37
 • #2432: Đại lão trong mắt niềm vui thú2019-12-24 12:37
 • #2433: Dùng một đánh bốn!2019-12-24 12:37
 • #2434: Đệ tứ đao2019-12-24 12:37
 • #2435: Cửu Sát Vương!2019-12-24 12:37
 • #2436: Bắc Thần Châu Thiên bảng thứ mười một2019-12-24 12:37
 • #2437: Thế gian không tiếp tục Cửu Sát Vương!2019-12-24 12:38
 • #2438: Gặp mặt kim tiên đại lão2019-12-24 12:38
 • #2439: Lộ tuyến bên ngoài mạo hiểm vận tốc2019-12-24 12:38
 • #2440: Kim tiên cấp quả tiên2019-12-24 12:38
 • #2441: Yên Vân Bắc tụ hợp2019-12-24 12:38
 • #2442: Trời sinh Đao Đế!2019-12-24 12:38
 • #2443: Tại sao công bình vừa nói?2019-12-24 12:39
 • #2444: Yên Vân Bắc đột phá2019-12-24 12:39
 • #2445: Cuối cùng nhất quy tắc2019-12-24 12:39
 • #2446: Đánh tới ngươi không thay đổi quy tắc2019-12-24 12:39
 • #2447: Bị chửi chóng mặt Thiên bảng cao thủ2019-12-24 12:39
 • #2448: Cao thủ chân chính2019-12-24 12:39
 • #2449: Chính thức Vương!2019-12-24 12:39
 • #2450: Trò hay ở phía sau2019-12-24 12:39
 • #2451: Quét ngang siêu cấp Vương!2019-12-24 12:40
 • #2452: Không may Lưu Quang Vương2019-12-24 12:40
 • #2453: Thần điểu lại lập công2019-12-24 12:40
 • #2454: Không gian Vực Môn!2019-12-24 12:40
 • #2455: Bắc Lăng Vương2019-12-24 12:40
 • #2456: Lâm Vô Thiên huyết chiến Định Quân Sơn2019-12-24 12:40
 • #2457: Tàn sát Định Quân Sơn2019-12-24 12:40
 • #2458: Toàn bộ diệt2019-12-24 12:41
 • #2459: Quần hùng tụ2019-12-24 12:41
 • #2460: Thiên Đế lên tiếng!2019-12-24 12:41
 • #2461: Cực đạo người2019-12-24 12:41
 • #2462: Đột phá!2019-12-24 12:41
 • #2463: Thôn phệ Hỏa Long Kim Lê2019-12-24 12:41
 • #2464: Khương Qua trọng thương2019-12-24 12:41
 • #2465: Lang Nữ Yêu Nhiêu2019-12-24 12:41
 • #2466: Linh hồn đấu!2019-12-24 12:42
 • #2467: Đặc biệt thời gian2019-12-24 12:42
 • #2468: Ngang tay2019-12-24 12:42
 • #2469: Man cổ động, đại quân đi!2019-12-24 12:42
 • #2470: Chấn động Bất Hủ Tiên Giới2019-12-24 12:42
 • #2471: Thức tỉnh2019-12-24 12:42
 • #2472: Triệt để đắc tội Tôn Long Hầu gia2019-12-24 12:42
 • #2473: Cuối cùng ba cửa ải2019-12-24 12:43
 • #2474: Vừa vào Phong Môn tiên không hồi trở lại!2019-12-24 12:43
 • #2475: Đệ nhị quân đoàn Huyết Long Vệ2019-12-24 12:43
 • #2476: Tiểu nhân vật giãy dụa2019-12-24 12:43
 • #2477: Tiên văn giết cấm chung cực áo nghĩa2019-12-24 12:43
 • #2478: Nhập Quỷ Khốc Lĩnh2019-12-24 12:43
 • #2479: Vòng tay lai lịch2019-12-24 12:43
 • #2480: Lang Nữ Yêu Nhiêu bị buộc nhập Quỷ Khốc Lĩnh2019-12-24 12:44
 • #2481: Giằng co bắc Thần Châu biên cảnh!2019-12-24 12:44
 • #2482: Sát khí nhập vào cơ thể2019-12-24 12:44
 • #2483: Cổ Uyên Kiếm2019-12-24 12:44
 • #2484: Nhân Đạo chi pháp2019-12-24 12:44
 • #2485: Nhập Bảo Sơn làm sao có thể tay không rời đi?2019-12-24 12:44
 • #2486: Chính thức nguy hiểm2019-12-24 12:44
 • #2487: Ở chỗ sâu trong bóng người2019-12-24 12:45
 • #2488: Luân Hồi pháp Vương2019-12-24 12:45
 • #2489: Truyền thừa2019-12-24 12:45
 • #2490: Viêm tộc 3000 thần thông2019-12-24 12:45
 • #2491: Khống linh đại thần thông2019-12-24 12:45
 • #2492: Ra Quỷ Khốc Lĩnh2019-12-24 12:45
 • #2493: Xách giày đều không xứng!2019-12-24 12:45
 • #2494: Cửu thiên thập địa, duy ta Sát Thần!2019-12-24 12:45
 • #2495: Ta tộc Bất Hủ!2019-12-24 12:46
 • #2496: Phong Ma Quật một trận chiến2019-12-24 12:46
 • #2497: Đại sát tứ phương2019-12-24 12:46
 • #2498: Thu thập tiểu quả phụ2019-12-24 12:46
 • #2499: Trùng kích Thanh Long vệ2019-12-24 12:46
 • #2500: Cuồng Phủ chiến kỳ ở đâu?2019-12-24 12:46
 • #2501: Cuồng Tông tề tụ, trùng kích Tôn Long quân2019-12-24 12:46
 • #2502: Đạp toái Phong Ma Quật (1)2019-12-24 12:46
 • #2503: Đạp toái Phong Ma Quật (2)2019-12-24 12:47
 • #2504: Rút đi Phong Ma Quật2019-12-24 12:47
 • #2505: Biện hộ cho2019-12-24 12:47
 • #2506: Trì hoãn?2019-12-24 12:47
 • #2507: Gặp mặt Thanh Tôn Tiên Đế!2019-12-24 12:47
 • #2508: Thu lâm đất phong2019-12-24 12:47
 • #2509: Vạn Kiếm Quy Tông2019-12-24 12:47
 • #2510: Cuồng Vũ Hầu?2019-12-24 12:47
 • #2511: Ngươi tuyệt vọng sao?2019-12-24 12:48
 • #2512: Hành hạ đến chết Tư Không Tham Lang (1)2019-12-24 12:48
 • #2513: Hành hạ đến chết Tư Không Tham Lang (2)2019-12-24 12:48
 • #2514: Trẻ tuổi nhất Hầu gia2019-12-24 12:48
 • #2515: Cãi nhau mà trở mặt2019-12-24 12:48
 • #2516: Không nghĩ qua là trở thành truyền thuyết2019-12-24 12:48
 • #2517: Diệp Chí Tôn khẩu chiến bầy nho2019-12-24 12:48
 • #2518: Phường chủ2019-12-24 12:49
 • #2519: Trấn Thiên hầu!2019-12-24 12:49
 • #2520: Già Thương hoàng tử xin lỗi2019-12-24 12:49
 • #2521: Cổ Thần huyết mạch2019-12-24 12:49
 • #2522: Trấn Thiên tư thế2019-12-24 12:49
 • #2523: Phong Hầu yến2019-12-24 12:49
 • #2524: Thiên hạ nín thở2019-12-24 12:49
 • #2525: Thành công không là trả thù là cái đó giống như?2019-12-24 12:49
 • #2526: Đã có nhà của mình!2019-12-24 12:50
 • #2527: Cầu hoà2019-12-24 12:50
 • #2528: Cự tuyệt! !2019-12-24 12:50
 • #2529: Tìm hiểu Tinh Thần Nghịch Không Đồ2019-12-24 12:50
 • #2530: Phường chủ thân ra2019-12-24 12:50
 • #2531: Phường giáo chủ đạo2019-12-24 12:50
 • #2532: Thái Cổ hỏa chi Cổ Thần2019-12-24 12:51
 • #2533: Nộ đấu2019-12-24 12:51
 • #2534: Khoan khoái đại quân2019-12-24 12:51
 • #2535: Phân phối tài nguyên!2019-12-24 12:51
 • #2536: Cửu U Địa phủ2019-12-24 12:51
 • #2537: Vô tình vô dục 'Đạo '2019-12-24 12:51
 • #2538: Thanh Liên biến hóa! Mọc lên như nấm2019-12-24 12:51
 • #2539: Trấn Bắc Vương cầu kiến2019-12-24 12:51
 • #2540: Hợp tác hiệp nghị2019-12-24 12:52
 • #2541: Linh Ương đại lão thái độ2019-12-24 12:52
 • #2542: Tiên Đế triệu kiến2019-12-24 12:52
 • #2543: Tĩnh mịch đại điện!2019-12-24 12:52
 • #2544: Thân như bảy xích dương, không làm nịnh thần!2019-12-24 12:52
 • #2545: Tốt cục diện2019-12-24 12:52
 • #2546: Thái Tử lập2019-12-24 12:53
 • #2547: Thay đế Trấn Thiên!2019-12-24 12:53
 • #2548: Tiên Đế rời đi2019-12-24 12:53
 • #2549: Trọng dụng Kỳ Thánh Nhân2019-12-24 12:53
 • #2550: Mưa gió nổi lên, thiết kỵ đạp động2019-12-24 12:53
 • #2551: Chí Tôn nhất đẳng quân2019-12-24 12:53
 • #2552: Không có tài nguyên đoạt tài nguyên!2019-12-24 12:53
 • #2553: Ngươi là hầu tử mời đến ngốc × sao?2019-12-24 12:54
 • #2554: Vây quanh Văn Trung Vương đại quân2019-12-24 12:54
 • #2555: Toàn diện chiến tranh bộc phát!2019-12-24 12:54
 • #2556: Đến bước đường cùng Diệp Chí Tôn2019-12-24 12:54
 • #2557: Thái Khương thần tộc2019-12-24 12:54
 • #2558: Quyết định nhanh chóng Hiên Viên Hồng Trầm2019-12-24 12:54
 • #2559: Thay thế đại soái2019-12-24 12:55
 • #2560: Thôn thiên liễm nguyệt2019-12-24 12:55
 • #2561: Quét ngang săn bắn khu2019-12-24 12:55
 • #2562: Tôn Long Hậu thảm bại2019-12-24 12:55
 • #2563: Nam chinh2019-12-24 12:55
 • #2564: Đáng sợ Thái Khương thần tộc2019-12-24 12:55
 • #2565: Thanh Liên xuất quan, động tình2019-12-24 12:56
 • #2566: Gian trá tiểu nhân2019-12-24 12:56
 • #2567: Giết ah2019-12-24 12:56
 • #2568: Trong cơn giận dữ Tôn Long Hậu2019-12-24 12:56
 • #2569: Hi vọng bệnh ma sớm chút chiến thắng Tôn Long Hậu2019-12-24 12:56
 • #2570: Tiện đến cốt tủy2019-12-24 12:56
 • #2571: Trương Phạm thăm dò Cuồng Phủ2019-12-24 12:56
 • #2572: Đạo đã pháp, pháp là trật tự2019-12-24 12:57
 • #2573: Ai thua ai thắng?2019-12-24 12:57
 • #2574: Ngay tại chỗ chôn!2019-12-24 12:57
 • #2575: Vùng phía nam thất thủ2019-12-24 12:57
 • #2576: Nam khu Băng, bắt đầu dùng Trấn Thiên hầu!2019-12-24 12:57
 • #2577: Xuất quan, hộ quốc2019-12-24 12:57
 • #2578: Cùng các ngươi cùng tồn tại!2019-12-24 12:57
 • #2579: Một câu đẩy lui Tuyệt Phong Sơn2019-12-24 12:57
 • #2580: Thu phục quốc thổ, đánh Thái Khương thần tộc2019-12-24 12:58
 • #2581: Vương Hầu chiến, Tiên Đế chi lực!2019-12-24 12:58
 • #2582: Tiên Đế chi uy2019-12-24 12:58
 • #2583: Lưỡng bại câu thương2019-12-24 12:58
 • #2584: Hoa tỷ muội hàng lâm2019-12-24 12:58
 • #2585: Ám tự tiến vào bắc thần hải đảo2019-12-24 12:58
 • #2586: Ôm cây đợi thỏ2019-12-24 12:58
 • #2587: Ta là thế giới, gậy ông đập lưng ông2019-12-24 12:58
 • #2588: Cự tuyệt2019-12-24 12:58
 • #2589: Độc hướng biên cảnh2019-12-24 12:59
 • #2590: Gặp lại Cửu Thiên Huyền Tiên2019-12-24 12:59
 • #2591: Hung ma2019-12-24 12:59
 • #2592: Quốc chủ thân nghênh2019-12-24 12:59
 • #2593: Thân phận bạo lộ2019-12-24 12:59
 • #2594: Không thể xóa đi ân oán2019-12-24 12:59
 • #2595: Lựa chọn2019-12-24 12:59
 • #2596: Bắc Hải di tích2019-12-24 13:00
 • #2597: Thái Cổ Chiến Trường di tích2019-12-24 13:00
 • #2598: U ám thần địa2019-12-24 13:00
 • #2599: Thái Cổ ảo trận2019-12-24 13:00
 • #2600: U Ám Thần Tướng2019-12-24 13:00
 • #2601: Hạt giống cừu hận!2019-12-24 13:00
 • #2602: Càn quét đạo tràng2019-12-24 13:00
 • #2603: Viêm Tộc trưởng lão thi thể2019-12-24 13:00
 • #2604: Bắt sống Thái Cổ thanh đằng2019-12-24 13:01
 • #2605: U ám Ma Long thức tỉnh!2019-12-24 13:01
 • #2606: Di động Thái Cổ thần địa2019-12-24 13:01
 • #2607: Lại một vị Viêm Tộc người thừa kế2019-12-24 13:01
 • #2608: Trở về, Cuồng Tông biến2019-12-24 13:01
 • #2609: Toàn thể bế quan!2019-12-24 13:01
 • #2610: Cuồng Tông quy, Thiên Đế ra, song tôn tranh phách!2019-12-24 13:01
 • #2611: Vương Hầu chiến trận chiến đầu tiên!2019-12-24 13:02
 • #2612: Phường chủ xuất quan, Viêm Tổ chi thủ hiện thế2019-12-24 13:02
 • #2613: Thành tựu đại lão2019-12-24 13:02
 • #2614: Ám khí?2019-12-24 13:02
 • #2615: Vương Hầu chiến chính thức mở ra!2019-12-24 13:02
 • #2616: Sở hữu tất cả Vương Hầu đều muốn chiến2019-12-24 13:02
 • #2617: Giương cung bạt kiếm2019-12-24 13:02
 • #2618: Thiên Ý? Đánh bạc mệnh2019-12-24 13:02
 • #2619: Kéo bè kết phái!2019-12-24 13:03
 • #2620: Trử Sư Lương nhất mạch2019-12-24 13:03
 • #2621: Chân đạp thần tộc2019-12-24 13:03
 • #2622: Đế cổ tất nhiên tiếng nổ!2019-12-24 13:03
 • #2623: Trương Phạm thỉnh cầu2019-12-24 13:03
 • #2624: Đế cổ rung trời2019-12-24 13:03
 • #2625: Xem cuộc vui2019-12-24 13:03
 • #2626: Hư Không Lĩnh nội Thái Cổ thi nhân!2019-12-24 13:03
 • #2627: Cuồng Phủ làm việc, Chư Thần đều lui2019-12-24 13:04
 • #2628: Trấn áp Thái Cổ hoạt tử nhân (người đần độn)2019-12-24 13:04
 • #2629: Giang Nam Tiên Cốc2019-12-24 13:04
 • #2630: Thái Cổ thi trùng2019-12-24 13:04
 • #2631: Thái Cổ Âm Dương tiên điển2019-12-24 13:04
 • #2632: Cửu Tử Liên Hoàn hồ lô2019-12-24 13:05
 • #2633: Ai phản đối?2019-12-24 13:05
 • #2634: Giao đấu Thái Tôn Hầu2019-12-24 13:05
 • #2635: Có thể nguyện tiếp nhận Cuồng Phủ hữu nghị?2019-12-24 13:05
 • #2636: Toàn thể bế quan!2019-12-24 13:05
 • #2637: Vương Hầu vẫn lạc2019-12-24 13:05
 • #2638: Theo giúp ta giết người, tốt chứ?2019-12-24 13:05
 • #2639: Thiện giả bất lai2019-12-24 13:06
 • #2640: Thử một lần2019-12-24 13:06
 • #2641: Chênh lệch2019-12-24 13:06
 • #2642: Thái Cổ Âm Dương, muôn đời đệ nhất!2019-12-24 13:06
 • #2643: Đẩy lui Đại Nhật đế kiếm2019-12-24 13:06
 • #2644: Cuồng Phủ đại sự2019-12-24 13:06
 • #2645: Vô Tình Đạo2019-12-24 13:06
 • #2646: Thức tỉnh, trả thù tương phản đùa giỡn phường chủ!2019-12-24 13:07
 • #2647: Thái Cổ cung điện dưới mặt đất2019-12-24 13:07
 • #2648: Thái Cổ Tiên Đế thi thể2019-12-24 13:07
 • #2649: Lấy Viêm Tổ con mắt2019-12-24 13:07
 • #2650: Chạy trốn2019-12-24 13:07
 • #2651: Bị ngăn cản2019-12-24 13:07
 • #2652: Hư Thiên nhai2019-12-24 13:07
 • #2653: Khai chiến2019-12-24 13:08
 • #2654: Ta dùng Hạnh Lương Sơn tất cả mọi người đầu cùng ngươi đổi!2019-12-24 13:08
 • #2655: Máu chảy thành sông!2019-12-24 13:08
 • #2656: Dẹp yên Hạnh Lương Sơn, người cẩu cùng một chỗ giết!2019-12-24 13:08
 • #2657: Thần huyết nhuộm thiên2019-12-24 13:08
 • #2658: Tám thế lực lớn quyết đấu!2019-12-24 13:08
 • #2659: Ngàn năm ước chiến2019-12-24 13:08
 • #2660: Nhìn thấu hết thảy pháp2019-12-24 13:09
 • #2661: Viêm Tộc bộ lạc di chỉ2019-12-24 13:09
 • #2662: Bắt sống2019-12-24 13:09
 • #2663: Nghe rợn cả người2019-12-24 13:09
 • #2664: Hai cái mạng2019-12-24 13:09
 • #2665: Đệ tam hạt Cửu Thải Phạm Tâm trái cây2019-12-24 13:09
 • #2666: Luân Hồi pháp Vương va chạm Cửu Thải Phạm Tâm2019-12-24 13:09
 • #2667: U Ám Thần Tướng người thừa kế Lạc Vô Ngân2019-12-24 13:09
 • #2668: Phục sinh!2019-12-24 13:09
 • #2669: Thẹn quá hoá giận2019-12-24 13:10
 • #2670: Cường cường liên thủ!2019-12-24 13:10
 • #2671: Đến đây đi, đồng quy vu tận!2019-12-24 13:10
 • #2672: Giết lùi!2019-12-24 13:10
 • #2673: Bảy đại cao thủ phục kích2019-12-24 13:10
 • #2674: Một trận chiến bảy!2019-12-24 13:10
 • #2675: Cao thủ quyết đấu, nhìn thấy mà giật mình!2019-12-24 13:10
 • #2676: Đoạn ngươi truyền thừa2019-12-24 13:10
 • #2677: Nhảy vào chết tinh2019-12-24 13:10
 • #2678: Quyết chiến Tham Lang cự tòa tinh2019-12-24 13:11
 • #2679: Thái Cổ Đế Hoàng tranh phách quyển sách (1)2019-12-24 13:11
 • #2680: Thái Cổ Đế Hoàng tranh phách quyển sách (2)2019-12-24 13:11
 • #2681: Thái Cổ Đế Hoàng tranh phách quyển sách (3)2019-12-24 13:11
 • #2682: Thái Cổ Đế Hoàng tranh phách quyển sách (4)2019-12-24 13:11
 • #2683: Thái Cổ Đế Hoàng tranh phách quyển sách (5)2019-12-24 13:11
 • #2684: Thần tiên chung vứt tới địa2019-12-24 13:11
 • #2685: Ám nguyệt đối với thần tộc2019-12-24 13:11
 • #2686: Ám nguyệt bại!2019-12-24 13:12
 • #2687: Ám nguyệt liên thủ, Lôi Đế vẫn!2019-12-24 13:12
 • #2688: Đạo Tôn diệt, hãm sâu luân ngữ2019-12-24 13:12
 • #2689: Thức tỉnh2019-12-24 13:12
 • #2690: Giãy giụa gông xiềng!2019-12-24 13:12
 • #2691: Tha cho ngươi khỏi chết2019-12-24 13:12
 • #2692: Long Hổ mặt nạ2019-12-24 13:12
 • #2693: Viêm Tổ cánh tay trái2019-12-24 13:13
 • #2694: Viêm Tộc bộ lạc2019-12-24 13:13
 • #2695: Cuối cùng một chi Viêm Tộc bộ đội2019-12-24 13:13
 • #2696: Trợ giúp!2019-12-24 13:13
 • #2697: Đuổi giết!2019-12-24 13:13
 • #2698: Toàn thắng2019-12-24 13:13
 • #2699: Luyện cánh tay trái2019-12-24 13:14
 • #2700: Ước chiến núi Phi Long2019-12-24 13:14
 • #2701: Núi Phi Long thượng lần thứ nhất tương kiến2019-12-24 13:14
 • #2702: Thần tướng lão vậy, còn có thể cơm hay không?2019-12-24 13:14
 • #2703: Đông Phong2019-12-24 13:14
 • #2704: Chung phó ngân hà2019-12-24 13:14
 • #2705: Đế chi truyền thừa ra tay Giang Nam Tiên Cốc!2019-12-24 13:14
 • #2706: Một phủ chiến tám đế2019-12-24 13:14
 • #2707: Đột phá đệ tứ trạng thái2019-12-24 13:15
 • #2708: Vô tình tổng bị hữu tình nhiễu!2019-12-24 13:15
 • #2709: Diệp Mộng Tích cuộc chiến2019-12-24 13:15
 • #2710: Lương Đế Kiếm quy, Chí Tôn cuộc chiến2019-12-24 13:15
 • #2711: Liên thủ lui tám đế!2019-12-24 13:15
 • #2712: Vật lộn Tinh Không Cự Thú2019-12-24 13:15
 • #2713: Đoạt Tinh Không yêu hạch2019-12-24 13:15
 • #2714: Trở về.2019-12-24 13:16
 • #2715: Tranh đấu gay gắt2019-12-24 13:16
 • #2716: Ám Vũ được cơ duyên2019-12-24 13:16
 • #2717: Đệ tứ trạng thái2019-12-24 13:16
 • #2718: Muốn mượn hai vị đầu tế điện anh liệt!2019-12-24 13:17
 • #2719: Vấn đỉnh thiên hạ!2019-12-24 13:17
 • #2720: Chí Tôn có một không hai!2019-12-24 13:17
 • #2721: Không lưu tình!2019-12-24 13:17
 • #2722: Chế tạo thành bia2019-12-24 13:17
 • #2723: Phản hồi Hư Không Lĩnh2019-12-24 13:17
 • #2724: Ta tới hỏi đỉnh!2019-12-24 13:17
 • #2725: Vấn đỉnh chi lộ, xin chỉ giáo!2019-12-24 13:17
 • #2726: Bại đế truyền thừa2019-12-24 13:18
 • #2727: Đỉnh thiên lập địa!2019-12-24 13:18
 • #2728: Cái kia một bức tranh như2019-12-24 13:18
 • #2729: Nhập cổ Tiên Giới, Ngũ Đế đấu pháp2019-12-24 13:18
 • #2730: Đem bốn người bọn họ đều lưu lại!2019-12-24 13:18
 • #2731: Cùng đế chém giết!2019-12-24 13:18
 • #2732: Lưỡng chết vừa trốn2019-12-24 13:18
 • #2733: Tổ địa2019-12-24 13:18
 • #2734: Viêm Hoàng2019-12-24 13:18
 • #2735: Mười hai đế bên ngoài Thái Cổ đế2019-12-24 13:19
 • #2736: Vì tín ngưỡng mà chiến!2019-12-24 13:19
 • #2737: Nếu có kiếp sau, ta là thiên, thiên làm người!2019-12-24 13:19
 • #2738: Lương Đế đưa tin2019-12-24 13:19
 • #2739: Viêm Ngạo phản tổ2019-12-24 13:19
 • #2740: Quyết chiến Hư Không Lĩnh2019-12-24 13:19
 • #2741: Giết!2019-12-24 13:19
 • #2742: Lăng Tiêu đế điện2019-12-24 13:19
 • #2743: Tiêu Đế chi pháp2019-12-24 13:20
 • #2744: Hoàng lăng kinh hồn!2019-12-24 13:20
 • #2745: Cường đại người máy2019-12-24 13:20
 • #2746: Viêm Tổ hai lỗ tai!2019-12-24 13:20
 • #2747: Cổ Tiên Giới Nhất Phẩm Đường2019-12-24 13:20
 • #2748: Có khác Động Thiên2019-12-24 13:20
 • #2749: Chí Thánh Kim Thân đại thành!2019-12-24 13:21
 • #2750: Chí Thánh Kim Thân đại thành (2)2019-12-24 13:21
 • #2751: Xuất quan!2019-12-24 13:21
 • #2752: 1 vs 1, không chết không ngớt!2019-12-24 13:21
 • #2753: Huyết nhuộm cổ Tiên Giới!2019-12-24 13:21
 • #2754: Dụ ra để giết Việt Đế2019-12-24 13:21
 • #2755: Chúng ta tới chơi đùa!2019-12-24 13:21
 • #2756: Phủ Đế lui, phản hồi Bất Hủ Tiên Giới!2019-12-24 13:21
 • #2757: Mượn đao giết người?2019-12-24 13:21
 • #2758: Chứng cớ?2019-12-24 13:21
 • #2759: Khẩu chiến bầy nho, Tuần Đạo nhúng tay2019-12-24 13:22
 • #2760: Cổ Thiên đế nhúng tay2019-12-24 13:22
 • #2761: Phản hồi! Ngồi xuống đàm?2019-12-24 13:22
 • #2762: Minh tu sạn đạo (*giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư) hoạt động ngầm2019-12-24 13:22
 • #2763: Một bên đánh, một bên đàm!2019-12-24 13:22
 • #2764: Mượn người! Chủ thần không gian2019-12-24 13:22
 • #2765: Mượn ba vạn năm!2019-12-24 13:22
 • #2766: Nghịch chuyển pháp lý trật tự2019-12-24 13:22
 • #2767: Nghịch chuyển Chí Thánh Kim Thân2019-12-24 13:23
 • #2768: Đường chủ lâm!2019-12-24 13:23
 • #2769: Cường như Thạch Ca! Điên đạo2019-12-24 13:23
 • #2770: Viêm Tộc ngũ kiếm trở về vị trí cũ!2019-12-24 13:23
 • #2771: Đệ Nhất Thiên Hạ hoàng!2019-12-24 13:23
 • #2772: Ba chiến bình, Trầm Thiên ra!2019-12-24 13:23
 • #2773: Phụ trách khôi hài!2019-12-24 13:23
 • #2774: Cổ Hà người thừa kế vẫn lạc!2019-12-24 13:24
 • #2775: Lá cây đối với Tuần Đạo!2019-12-24 13:24
 • #2776: Đạp toái Hư Không Lĩnh!2019-12-24 13:24
 • #2777: Quá hung tàn rồi!2019-12-24 13:24
 • #2778: Vô gian đạo2019-12-24 13:24
 • #2779: Vuốt ve an ủi2019-12-24 13:24
 • #2780: Ly khai2019-12-24 13:25
 • #2781: Thái Cổ Thánh Huyết tộc2019-12-24 13:25
 • #2782: Thánh Sơn cao thủ!2019-12-24 13:25
 • #2783: Gặp lại Thái Cổ đế!2019-12-24 13:25
 • #2784: Một góc của băng sơn2019-12-24 13:25
 • #2785: Dùng chúi xuống mười!2019-12-24 13:25
 • #2786: Phần thiên nghịch pháp!2019-12-24 13:26
 • #2787: Thái Cổ đế thi! Trọng khẩu vị Ban Lan Xà2019-12-24 13:26
 • #2788: Súc sinh ah!2019-12-24 13:26
 • #2789: Dị tinh hiện!2019-12-24 13:26
 • #2790: Hôm nay lực lượng2019-12-24 13:26
 • #2791: Cuồng Phủ Tiên Quốc đại điển2019-12-24 13:26
 • #2792: Yên Vân Bắc bạo lộ2019-12-24 13:26
 • #2793: Cổ Tiên Giới vây săn2019-12-24 13:26
 • #2794: Kinh thiên Thái Cổ đế2019-12-24 13:26
 • #2795: Trở về2019-12-24 13:27
 • #2796: Thái Cổ Nhất Phẩm Đường Phân đường di tích cổ2019-12-24 13:27
 • #2797: Chử quân2019-12-24 13:27
 • #2798: Nhập cổ Tiên Giới, trèo lên Thiên Phong2019-12-24 13:27
 • #2799: Trèo lên Thiên Phong2019-12-24 13:27
 • #2800: Tụ hợp, bình chướng chỗ2019-12-24 13:27
 • #2801: Hỗn Độn Thiên Vực2019-12-24 13:27
 • #2802: Thiên đường xa xa2019-12-24 13:27
 • #2803: Trử Sư Lương2019-12-24 13:28
 • #2804: Nhất Đế ra, Nhất Đế vẫn!2019-12-24 13:28
 • #2805: Nhất Phẩm Đường dốc toàn bộ lực lượng2019-12-24 13:28
 • #2806: Chọc mù mắt chó!2019-12-24 13:28
 • #2807: Lão tử nên chém ai?2019-12-24 13:28
 • #2808: Bại hoàn toàn Nhất Phẩm Đường2019-12-24 13:28
 • #2809: Viêm Hoàng pháp bia lập uy, Tuần Đạo bị phạt2019-12-24 13:28
 • #2810: Cổ Thiên đế xưng đế!2019-12-24 13:28
 • #2811: Thức tỉnh2019-12-24 13:29
 • #2812: Cải biến thần cách trật tự!2019-12-24 13:29
 • #2813: Cải biến phường chủ?2019-12-24 13:29
 • #2814: Hai mặt2019-12-24 13:29
 • #2815: Thứ Đạo Quân Đoàn thành lập2019-12-24 13:29
 • #2816: Chinh Thiên Doanh đáng sợ!2019-12-24 13:29
 • #2817: Trả lời ta!2019-12-24 13:29
 • #2818: Mục đích thực sự2019-12-24 13:29
 • #2819: Thiên Dược2019-12-24 13:30
 • #2820: Thiên Dược uy lực2019-12-24 13:30
 • #2821: Phần thiên nghịch pháp Đại Thừa!2019-12-24 13:30
 • #2822: Tái nhập cổ Tiên Giới2019-12-24 13:30
 • #2823: Ta muốn nhìn ngươi một chút mặt!2019-12-24 13:30
 • #2824: Tạo thế chân vạc! Điều binh khiển tướng2019-12-24 13:30
 • #2825: Thận trọng từng bước2019-12-24 13:30
 • #2826: Trử Quân kế hoạch2019-12-24 13:31
 • #2827: Viêm Tổ trái tim2019-12-24 13:31
 • #2828: Kinh Thiên Giác, Long Tiêu Diêu2019-12-24 13:31
 • #2829: Viêm Tộc chính thức chuẩn bị ở sau!2019-12-24 13:31
 • #2830: Cổ thân phận của Thiên Đế2019-12-24 13:31
 • #2831: Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa2019-12-24 13:31
 • #2832: Tru sát Sơ Húc Tiền nhiệm vụ2019-12-24 13:31
 • #2833: Kế hoạch bắt đầu!2019-12-24 13:31
 • #2834: Nhất Phẩm Đường thiên đường diệt!2019-12-24 13:32
 • #2835: Tru sát Thái Cổ đế (1)2019-12-24 13:32
 • #2836: Tru sát Thái Cổ đế (2)2019-12-24 13:32
 • #2837: Tru sát Thái Cổ đế (3)2019-12-24 13:32
 • #2838: Tru sát Thái Cổ đế (4)2019-12-24 13:32
 • #2839: Lưỡng bại câu thương2019-12-24 13:32
 • #2840: Nhất Phẩm Đường chuẩn bị ở sau2019-12-24 13:32
 • #2841: Chuẩn bị ở sau lại chuẩn bị ở sau2019-12-24 13:32
 • #2842: Luyện hóa nửa gốc Thiên Dược2019-12-24 13:32
 • #2843: Ba người khiêu chiến 300 vạn!2019-12-24 13:32
 • #2844: Phá Sơn Hà2019-12-24 13:33
 • #2845: Một khúc tiêu dao, tiêu dao vẫn2019-12-24 13:33
 • #2846: Tuần Đạo vong2019-12-24 13:33
 • #2847: Thăng mét ân đấu gạo thù2019-12-24 13:33
 • #2848: Độc đoán muôn đời người!2019-12-24 13:33
 • #2849: Cửu Tử Liên Hoàn hồ lô chi mẫu2019-12-24 13:33
 • #2850: Gặp mặt Trử Tuyệt2019-12-24 13:33
 • #2851: Bắt sống Cổ Hà, gặp hồ lô mẫu đằng2019-12-24 13:34
 • #2852: Rút đi!2019-12-24 13:34
 • #2853: Đáng sợ giả thiết2019-12-24 13:34
 • #2854: Trọng yếu manh mối2019-12-24 13:34
 • #2855: Thái Cổ bí văn2019-12-24 13:34
 • #2856: Đoạt bảo đại chiến2019-12-24 13:34
 • #2857: Đoạt bảo đại chiến (2)2019-12-24 13:34
 • #2858: Thái Cổ đế lại vẫn lạc2019-12-24 13:35
 • #2859: Song giết!2019-12-24 13:35
 • #2860: Nửa khối dị tinh căn cơ bổn nguyên2019-12-24 13:35
 • #2861: Một bước cuối cùng kế hoạch2019-12-24 13:35
 • #2862: Cuối cùng dấu vết2019-12-24 13:35
 • #2863: Gọi chiến2019-12-24 13:36
 • #2864: Sinh Tử trong nháy mắt2019-12-24 13:36
 • #2865: Nhất Phẩm Đường ẩn nấp cao thủ!2019-12-24 13:36
 • #2866: Chuẩn bị ở sau ra tay!2019-12-24 13:36
 • #2867: Toàn diện nổ súng chi Viêm Hoàng đạo!2019-12-24 13:36
 • #2868: Chí cao vô thượng Viêm Hoàng đạo2019-12-24 13:36
 • #2869: Thái Cổ đế tự bạo2019-12-24 13:36
 • #2870: Lưỡng bại câu thương chi Lương Đế quy2019-12-24 13:36
 • #2871: Lương Đế hiện thân2019-12-24 13:36
 • #2872: Tiểu vải nhỏ cục2019-12-24 13:37
 • #2873: Chí bảo đắc thủ2019-12-24 13:37
 • #2874: Lương Đế ra tay, lôi đình vạn quân2019-12-24 13:37
 • #2875: Thất sách?2019-12-24 13:37
 • #2876: Thi hành một bước cuối cùng kế hoạch2019-12-24 13:37
 • #2877: Tiệc cưới2019-12-24 13:37
 • #2878: Cuối cùng một bữa cơm2019-12-24 13:37
 • #2879: Một vạn chín ngàn đao!2019-12-24 13:37
 • #2880: Làm người tuyệt vọng trừng phạt2019-12-24 13:38
 • #2881: Uyên Đế lưu lại manh mối2019-12-24 13:38
 • #2882: Phá tan bình cảnh2019-12-24 13:38
 • #2883: Âm Dương đế kiếm động2019-12-24 13:38
 • #2884: Đế cảnh2019-12-24 13:38
 • #2885: Thân phận của Trử Tuyệt2019-12-24 13:38
 • #2886: Ngươi cục, ta không vào!2019-12-24 13:38
 • #2887: Thái Cổ Âm Dương hồi trở lại, tử chiến!2019-12-24 13:39
 • #2888: Thái Cổ cục ra, Viêm Hoàng pháp thân trèo lên đỉnh, Viêm Tổ ra!2019-12-24 13:39
 • #2889: Lao động chân tay, tại hạ một người giao lộ2019-12-24 13:39
 • #2890: Lao động chân tay tại dưới thân kiếm2019-12-24 13:39
 • #2891: Tàng Binh lánh đời2019-12-24 13:39
 • #2892: Hắc ám cấm pháp thời đại2019-12-24 13:39
 • #2893: Hắc ám hàng lâm2019-12-24 13:39
 • #2894: Mười kiếp mười thế2019-12-24 13:39
 • #2895: Lưu Quang Tuyết Hàn, ba năm trở về2019-12-24 13:40
 • #2896: Định rồi thân phận2019-12-24 13:40
 • #2897: Nhân sinh mới2019-12-24 13:40
 • #2898: Thỏa đàm2019-12-24 13:40
 • #2899: Gặp mặt Lưu Phong2019-12-24 13:40
 • #2900: Xử lý sạch sẽ2019-12-24 13:40
 • #2901: Giặt rửa thoát hiềm nghi2019-12-24 13:41
 • #2902: Diệp Hoàng trở về2019-12-24 13:41
 • #2903: Ba đại linh sủng trở về2019-12-24 13:41
 • #2904: Trử Quân, Trử Sư Quân Tiên2019-12-24 13:41
 • #2905: Kế hoạch thất bại2019-12-24 13:41
 • #2906: Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt2019-12-24 13:41
 • #2907: Tha cho ngươi khỏi chết2019-12-24 13:42
 • #2908: Viêm Hoàng thi thể hiện vũ trụ biên thuỳ2019-12-24 13:42
 • #2909: Mang đi thi thể2019-12-24 13:42
 • #2910: Thái Cổ Âm Dương Tiên Đế hiển uy2019-12-24 13:42
 • #2911: Quyết chiến, từ hôm nay trở đi!2019-12-24 13:42
 • #2912: Thái Cổ Âm Dương chính thức chiến lực2019-12-24 13:42
 • #2913: Diệp Chí Tôn lập uy2019-12-24 13:42
 • #2914: Kiềm chế Viêm Du hành động2019-12-24 13:42
 • #2915: Tàn nhẫn kế hoạch, Yên Vân Bắc chịu chết2019-12-24 13:43
 • #2916: Một cái công đạo2019-12-24 13:43
 • #2917: Ra tay2019-12-24 13:43
 • #2918: Tuyệt địa trọng sinh2019-12-24 13:43
 • #2919: Lưu Phong trọng thương, mạo hiểm giằng co2019-12-24 13:43
 • #2920: Phiết sạch sẽ2019-12-24 13:43
 • #2921: Cường thế2019-12-24 13:44
 • #2922: Viêm Hoàng trở về2019-12-24 13:44
 • #2923: Còn có đường lui?2019-12-24 13:44
 • #2924: Viêm Hoàng thức tỉnh2019-12-24 13:44
 • #2925: Dị tinh nơi phát ra2019-12-24 13:44
 • #2926: Triển khai trả thù2019-12-24 13:44
 • #2927: Huyết nhuộm hồng cả vũ trụ2019-12-24 13:45
 • #2928: Đại tẩy trừ chi Giản Trầm Tuyết mất tích2019-12-24 13:45
 • #2929: Thần điểu thân phận2019-12-24 13:45
 • #2930: Giản Trầm Tuyết ra2019-12-24 13:45
 • #2931: Thỏa hiệp?2019-12-24 13:45
 • #2932: Sớm có định số, chết tiệt trốn không thoát2019-12-24 13:45
 • #2933: Ngươi cho rằng mà thôi2019-12-24 13:46
 • #2934: Tất cả có hậu thủ2019-12-24 13:46
 • #2935: Cầu Thiên Vực2019-12-24 13:46
 • #2936: Tổ cảnh bổn nguyên2019-12-24 13:46
 • #2937: Bị chửi chóng mặt Thái Cổ chí âm2019-12-24 13:46
 • #2938: Bị buộc nhanh chóng Thái Cổ Âm Dương2019-12-24 13:47
 • #2939: Mới đích tổ cảnh2019-12-24 13:47
 • #2940: Thiên Đạo điều đình?2019-12-24 13:47
 • #2941: Sản sinh chia rẽ2019-12-24 13:48
 • #2942: Đập nồi dìm thuyền2019-12-24 13:48
 • #2943: Như thế nào cầu thiên2019-12-24 13:48
 • #2944: Quyết chiến cầu thiên, giết tổ!2019-12-24 13:48
 • #2945: Cổ Thiên đế ra tay tập sát Âm Dương2019-12-24 13:48
 • #2946: Cầu Thiên Vực, vũ trụ giao hội điểm2019-12-24 13:48
 • #2947: Vô tình gặp được song song vũ trụ người2019-12-24 13:48
 • #2948: Đại phiền toái2019-12-24 13:49
 • #2949: Cầu Thiên Vực bản chất2019-12-24 13:49
 • #2950: Nên á tinh2019-12-24 13:49
 • #2951: Hội tụ Cai Á Hành Tinh2019-12-24 13:49
 • #2952: Viêm Du bị đánh chết giết2019-12-24 13:49
 • #2953: Huynh đệ đem làm trợ2019-12-24 13:49
 • #2954: Đi thông Cai Á Tinh một con đường khác2019-12-24 13:50
 • #2955: Đạo giáo lão giả2019-12-24 13:50
 • #2956: Cuồng Phủ nhập đệ tam hành tinh2019-12-24 13:50
 • #2957: Phần lớn trọng thương2019-12-24 13:50
 • #2958: Nhượng xuất một đầu đạo2019-12-24 13:50
 • #2959: Nhân gian Đạo giáo Trương Đạo Lăng2019-12-24 13:50
 • #2960: Lưỡng Đại Đạo tổ liên thủ vây công cổ Tiên Giới2019-12-24 13:50
 • #2961: Thứ Giới hình thành2019-12-24 13:51
 • #2962: Solo Nguyên Tôn Đạo Tổ2019-12-24 13:51
 • #2963: Kế giết Nguyên Tôn Đạo Tổ2019-12-24 13:51
 • #2964: Cổ Thiên đế vẫn lạc2019-12-24 13:51
 • #2965: Mới đích cách cục2019-12-24 13:51
 • #2966: Người không phải thánh hiền2019-12-24 13:52
 • #2967: Thánh Hiền Sơn2019-12-24 13:52
 • #2968: Gặp mặt thánh hiền2019-12-24 13:52
 • #2969: Thánh hiền lấy lòng2019-12-24 13:52
 • #2970: Nửa đường bị tập kích2019-12-24 13:52
 • #2971: Đều là bất nhập lưu2019-12-24 13:52
 • #2972: Tại đây thiên, ngươi không có tư cách tuần (1)2019-12-24 13:53
 • #2973: Tại đây thiên, ngươi không có tư cách tuần (2)2019-12-24 13:53
 • #2974: Tại đây thiên, ngươi tuần không được (3)2019-12-24 13:53
 • #2975: Tại đây thiên, ngươi tuần không được (4)2019-12-24 13:53
 • #2976: Đay rối một đoàn2019-12-24 13:53
 • #2977: Đạo Thiên Giả2019-12-24 13:53
 • #2978: Tặc2019-12-24 13:53
 • #2979: Chúa tể cơ hội2019-12-24 13:54
 • #2980: Không chỗ nào không trộm2019-12-24 13:54
 • #2981: Thật là tặc Vương2019-12-24 13:54
 • #2982: Thánh hiền phái người mà đến2019-12-24 13:54
 • #2983: Gặp mặt Ngạn Vương2019-12-24 13:54
 • #2984: Phế tích gạch ngói vụn, thánh hiền chi địa khả năng thừa nhận?2019-12-24 13:54
 • #2985: Nguy cơ nổi lên bốn phía2019-12-24 13:54
 • #2986: Ta so đo!2019-12-24 13:54
 • #2987: Trảo!2019-12-24 13:55
 • #2988: Dùng sức mạnh khẳng định là không được2019-12-24 13:55
 • #2989: Thỏa hiệp sao?2019-12-24 13:55
 • #2990: Trả lại cho ngươi2019-12-24 13:55
 • #2991: Cái kia một vòng khúc mắc2019-12-24 13:55
 • #2992: Cố nhân cớ gì ? Nhiễu ta tâm2019-12-24 13:55
 • #2993: Khiêu chiến Khâu Đạt!2019-12-24 13:55
 • #2994: Cửu trọng kiếm, Trọng Cuồng 17 đao2019-12-24 13:56
 • #2995: Cấm thuật2019-12-24 13:56
 • #2996: Cao tần tỉ lệ khiêu chiến mở ra2019-12-24 13:56
 • #2997: Tinh Huyền Thánh Hiền thất sách2019-12-24 13:56
 • #2998: Sụp đổ Khâu Đạt2019-12-24 13:56
 • #2999: Là người hay là cẩu chính mình tuyển2019-12-24 13:57
 • #3000: Thất bại thảm hại2019-12-24 13:57
 • #3001: Thánh Địa cũng sẽ bị cô lập2019-12-24 13:57
 • #3002: Tuần Thiên Chi Chủ vẫn lạc2019-12-24 13:57
 • #3003: Thánh hiền rời núi2019-12-24 13:57
 • #3004: Tinh huyền mục đích2019-12-24 13:57
 • #3005: Ngươi tính toán cái gì?2019-12-24 13:57
 • #3006: Thánh hiền không đức2019-12-24 13:58
 • #3007: Trọng thương thánh hiền2019-12-24 13:58
 • #3008: Ta là thánh hiền!2019-12-24 13:58
 • #3009: Tinh huyền tỏ thái độ2019-12-24 13:58
 • #3010: Đạo Thiên ra tay2019-12-24 13:58
 • #3011: Lửa giận ba trượng2019-12-24 13:58
 • #3012: Một đóa mây trắng2019-12-24 13:58
 • #3013: Ngoài ý muốn kinh hỉ2019-12-24 13:59
 • #3014: Mượn đường Tử Dương Thứ Giới2019-12-24 13:59
 • #3015: Vương gặp Vương2019-12-24 13:59
 • #3016: Muốn bị đánh liền trực tiếp nói2019-12-24 13:59
 • #3017: Bắt sống Thiên Dịch Tuyết2019-12-24 13:59
 • #3018: Thánh hiền tâm cảnh2019-12-24 13:59
 • #3019: Vũ tôn2019-12-24 13:59
 • #3020: Yết kiến vũ tôn Đại Thánh hiền (1)2019-12-24 14:00
 • #3021: Yết kiến vũ tôn đại hiền (2)2019-12-24 14:00
 • #3022: Vũ tôn giải thích nghi hoặc2019-12-24 14:00
 • #3023: Không đồng dạng như vậy thần thoại2019-12-24 14:00
 • #3024: Công đức cốt2019-12-24 14:00
 • #3025: Ta thưởng thức ngươi không biết xấu hổ tinh thần2019-12-24 14:00
 • #3026: Thái Cổ Âm Dương ngấp nghé chúa tể năng lượng2019-12-24 14:01
 • #3027: Đã nhập thánh hiền vị?2019-12-24 14:01
 • #3028: Công đức thánh hiền chi năng2019-12-24 14:01
 • #3029: Chui đầu vô lưới2019-12-24 14:01
 • #3030: Hối hận cũng không còn kịp rồi2019-12-24 14:01
 • #3031: Đạt thành hiệp nghị2019-12-24 14:01
 • #3032: Tề tụ đệ thất hành tinh2019-12-24 14:01
 • #3033: Đuổi giết2019-12-24 14:01
 • #3034: Lấy chúa tể bổn nguyên?2019-12-24 14:02
 • #3035: Lấy chúa tể bổn nguyên2019-12-24 14:02
 • #3036: Phương Hiền thí tâm2019-12-24 14:02
 • #3037: Thay thế2019-12-24 14:02
 • #3038: Gặp lại Kiếm Bất Quy2019-12-24 14:02
 • #3039: Cảm giác bị thất bại2019-12-24 14:02
 • #3040: Không thể phục chế thành công2019-12-24 14:02
 • #3041: Quan hệ thông gia?2019-12-24 14:02
 • #3042: Hiệu lệnh chư hùng2019-12-24 14:03
 • #3043: Sống không quá ba ngày2019-12-24 14:03
 • #3044: Ta cho ngươi Canh [3] chết, ai cũng không thể lưu ngươi canh năm!2019-12-24 14:03
 • #3045: Giết!2019-12-24 14:03
 • #3046: Đầu tường thảo2019-12-24 14:03
 • #3047: Trấn áp sở hữu tất cả2019-12-24 14:03
 • #3048: Tràn ra chúa tể năng lượng bổn nguyên2019-12-24 14:03
 • #3049: Cuồng Phủ, nhất kiên cường hậu thuẫn2019-12-24 14:04
 • #3050: Cuồng hoan, hào đánh bạc2019-12-24 14:04
 • #3051: Uống thả cửa mười đàn2019-12-24 14:04
 • #3052: Hắn là Cuồng Phủ người2019-12-24 14:04
 • #3053: Cuồng Phủ tên2019-12-24 14:04
 • #3054: Phổ độ chúng sinh2019-12-24 14:04
 • #3055: Phong quang về quê nhà2019-12-24 14:04
 • #3056: Chúc mừng2019-12-24 14:05
 • #3057: Tiên cung2019-12-24 14:05
 • #3058: Hủy thiên diệt địa chi năng2019-12-24 14:05
 • #3059: Sưu tầm Xạ Nhật diệt tiên cung2019-12-24 14:05
 • #3060: Đào ba thước đất2019-12-24 14:05
 • #3061: Ngựa chết trở thành ngựa sống y2019-12-24 14:05
 • #3062: Ngoài ý muốn phát hiện2019-12-24 14:05
 • #3063: Thập Tiến Thuật2019-12-24 14:06
 • #3064: Hậu Nghệ đại hiền thánh thân thể?2019-12-24 14:06
 • #3065: Nghệ Thần Giới2019-12-24 14:06
 • #3066: Nghệ Thần Sơn2019-12-24 14:06
 • #3067: Thiếu cái làm việc lặt vặt sao2019-12-24 14:06
 • #3068: Lực Quỷ Thú2019-12-24 14:06
 • #3069: Trời sinh thần lực2019-12-24 14:06
 • #3070: Xạ Nhật Diệt Tiên Cung hạ lạc2019-12-24 14:06
 • #3071: Nhập Nghệ Thần Sơn phạm vi2019-12-24 14:06
 • #3072: Nhập bữa tiệc2019-12-24 14:07
 • #3073: Kế hoạch đem thành2019-12-24 14:07
 • #3074: Tư Đồ Tuyết Đường2019-12-24 14:07
 • #3075: Bạo đi phòng2019-12-24 14:07
 • #3076: Độc gặp mỹ nhân2019-12-24 14:07
 • #3077: Rất công bình2019-12-24 14:07
 • #3078: Thượng Thánh Sơn2019-12-24 14:08
 • #3079: Hai đẹp lẫn nhau đấu2019-12-24 14:08
 • #3080: Một quyền đánh bại Trần Bắc2019-12-24 14:08
 • #3081: Dược thần đồng ý2019-12-24 14:08
 • #3082: Đạp Thánh Sơn2019-12-24 14:08
 • #3083: Thẳng thắn2019-12-24 14:08
 • #3084: Xin chỉ thị phụ thần2019-12-24 14:08
 • #3085: Phụ thần ân trạch2019-12-24 14:08
 • #3086: Ra Nghệ Thần Giới2019-12-24 14:09
 • #3087: Đại hiền trốn đi, mỗi người cảm thấy bất an2019-12-24 14:09
 • #3088: Quyết chiến ba năm sau2019-12-24 14:09
 • #3089: Luyện Cửu Đỉnh, đại hiền chi pháp.2019-12-24 14:09
 • #3090: Đời thứ nhất Thánh chủ?2019-12-24 14:09
 • #3091: Thân phận xác định2019-12-24 14:09
 • #3092: Được Xạ Nhật Diệt Tiên Cung2019-12-24 14:09
 • #3093: Chủ động xuất kích2019-12-24 14:09
 • #3094: Diệt thế cuộc chiến chính thức mở ra (1)2019-12-24 14:09
 • #3095: Diệt thế cuộc chiến chính thức mở ra (2)2019-12-24 14:10
 • #3096: Đại hiền chi diệt thế2019-12-24 14:10
 • #3097: Chung kết chương (1)2019-12-24 14:10
 • #3098: Chung kết chương (2)2019-12-24 14:10
 • #3099: Chung kết chương (3)2019-12-24 14:10
 • #3100: Chung kết chương (4)2019-12-24 14:10
 • #3101: Đại kết cục!2019-12-24 14:10

Related posts

Siêu Cấp Huyền Sư Hệ Thống

TiKay

Cửu Hồn Long Đế

TiKay

Tự Động Thành Thần Hệ Thống

TiKay

Trọng Sinh Tối Cường Yêu Thú

TiKay

Nhất Nhân Chi Lực

TiKay

Ta Là Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply