Cổ ĐạiDị GiớiDị NăngHiện ĐạiHuyền HuyễnKhoa HuyễnMạt ThếNgôn TìnhNữ CườngTiên HiệpXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

Hán Việt: Khoái xuyên chi pháo hôi đích khai quải nhân sinh

Ai nói trọng sinh liền phải vả mặt ngược tra vây quanh kẻ thù cùng nam nhân chuyển!

Báo thù kia chỉ là nhân tiện! Vả mặt ngược tra cũng không phải sinh mệnh chủ chiến tràng! Nam nhân đó là thứ gì! Có thể ăn sao!

Trọng sinh một lần đương nhiên muốn sống ra bản thân xuất sắc nhân sinh, nếu không không phải bạch bạch lãng phí này trọng sinh cơ duyên!

Vô tận thế giới, ngàn mặt nhân sinh!

Nữ chủ ở vô tận trọng sinh bên trong, sống ra một mảnh lộng lẫy nhiều màu nhân sinh!

Nữ cường vô nam chủ, cộng thêm chậm xuyên! Chậm xuyên! Chậm xuyên!!!

Chuyện quan trọng nói ba lần! Chủ yếu là khai thư thời điểm tác giả vẫn là ngốc vòng trạng thái, sau đó nữ sinh võng tác giả ký hợp đồng đều phải sửa thư danh, ta cái này thư liền mơ màng hồ đồ coi thành mau xuyên, kỳ thật là chậm xuyên!

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mật Ngữ Tâm Ngôn
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trí ta ái người đọc tiểu thiên sứ nhóm
 • #2: Chương 1 giới tính chi tội 1
 • #3: Chương 2 giới tính chi tội 2
 • #4: Chương 3 giới tính chi tội 3
 • #5: Chương 4 giới tính chi tội 4
 • #6: Chương 5 giới tính chi tội 5
 • #7: Chương 6 giới tính chi tội 6
 • #8: Chương 7 giới tính chi tội 7
 • #9: Chương 8 giới tính chi tội 8
 • #10: Chương 9 giới tính chi tội 9
 • #11: Chương 10 giới tính chi tội 10
 • #12: Chương 11 giới tính chi tội 11
 • #13: Chương 12 giới tính chi tội 12
 • #14: Chương 13 giới tính chi tội 13
 • #15: Chương 14 giới tính chi tội 14
 • #16: Chương 15 giới tính chi tội 15
 • #17: Chương 16 giới tính chi tội 16
 • #18: Chương 17 giới tính chi tội 17
 • #19: Chương 18 giới tính chi tội 18
 • #20: Chương 19 giới tính chi tội 19
 • #21: Chương 20 giới tính chi tội 20
 • #22: Chương 21 giới tính chi tội 21
 • #23: Chương 22 giới tính chi tội 22
 • #24: Chương 23 giới tính chi tội 23
 • #25: Chương 24 giới tính chi tội 24
 • #26: Chương 25 giới tính chi tội 25
 • #27: Chương 26 giới tính chi tội 26
 • #28: Chương 27 giới tính chi tội 27
 • #29: Chương 28 giới tính chi tội 28
 • #30: Chương 29 giới tính chi tội 29
 • #31: Chương 30 giới tính chi tội 30
 • #32: Chương 31 giới tính chi tội 31
 • #33: Chương 32 giới tính chi tội 32
 • #34: Chương 33 giới tính chi tội 33
 • #35: Chương 34 giới tính chi tội 34
 • #36: Chương 35 giới tính chi tội 35
 • #37: Chương 36 giới tính chi tội 36
 • #38: Chương 37 giới tính chi tội 37
 • #39: Chương 38 giới tính chi tội 38
 • #40: Chương 39 giới tính chi tội 39
 • #41: Chương 40 giới tính chi tội 40
 • #42: Chương 41 giới tính chi tội 41
 • #43: Chương 42 giới tính chi tội 42
 • #44: Chương 43 giới tính chi tội 43
 • #45: Chương 44 giới tính chi tội 44
 • #46: Chương 45 giới tính chi tội 45
 • #47: Chương 46 giới tính chi tội 46
 • #48: Chương 47 giới tính chi tội 47
 • #49: Chương 48 giới tính chi tội 48
 • #50: Chương 49 giới tính chi tội 49
 • #51: Chương 50 giới tính chi tội 50
 • #52: Chương 51 giới tính chi tội 51
 • #53: Chương 52 giới tính chi tội 52
 • #54: Chương 53 giới tính chi tội 53
 • #55: Chương 54 giới tính chi tội 54
 • #56: Chương 55 giới tính chi tội 55
 • #57: Chương 56 giới tính chi tội 56
 • #58: Chương 57 giới tính chi tội 57
 • #59: Chương 58 giới tính chi tội 58
 • #60: Chương 59 giới tính chi tội 59
 • #61: Chương 60 giới tính chi tội 60
 • #62: Chương 61 giới tính chi tội 61
 • #63: Chương 62 giới tính chi tội 62
 • #64: Chương 63 giới tính chi tội 63
 • #65: Chương 64 giới tính chi tội 64
 • #66: Chương 65 giới tính chi tội 65
 • #67: Chương 66 giới tính chi tội 66
 • #68: Chương 67 giới tính chi tội 67
 • #69: Chương 68 giới tính chi tội 68
 • #70: Chương 69 giới tính chi tội 69
 • #71: Chương 70 giới tính chi tội 70
 • #72: Chương 71 giới tính chi tội 71
 • #73: Chương 72 giới tính chi tội 72
 • #74: Chương 73 giới tính chi tội 73
 • #75: Chương 74 giới tính chi tội 74
 • #76: Chương 75 giới tính chi tội 75
 • #77: Chương 76 giới tính chi tội 76
 • #78: Chương 77 giới tính chi tội 77
 • #79: Chương 78 giới tính chi tội 78
 • #80: Chương 79 giới tính chi tội 79
 • #81: Chương 80 giới tính chi tội 80
 • #82: Chương 81 giới tính chi tội 81
 • #83: Chương 82 giới tính chi tội 82
 • #84: Chương 83 giới tính chi tội 83
 • #85: Chương 84 giới tính chi tội 84
 • #86: Chương 85 giới tính chi tội 85
 • #87: Chương 86 giới tính chi tội 86
 • #88: Chương 87 giới tính chi tội 87
 • #89: Chương 88 giới tính chi tội 88
 • #90: Chương 89 giới tính chi tội 89
 • #91: Chương 90 giới tính chi tội 90
 • #92: Chương 91 giới tính chi tội 91
 • #93: Chương 92 giới tính chi tội 92
 • #94: Chương 93 giới tính chi tội 93
 • #95: Chương 94 giới tính chi tội 94 canh ba
 • #96: Chương 95 mạt thế ta không phải thánh mẫu 1
 • #97: Chương 96 mạt thế ta không phải thánh mẫu 2
 • #98: Chương 97 mạt thế ta không phải thánh mẫu 3
 • #99: Chương 98 mạt thế ta không phải thánh mẫu 4
 • #100: Chương 99 mạt thế ta không phải thánh mẫu 5
 • #101: Chương 100 mạt thế ta không phải thánh mẫu 6
 • #102: Chương 101 mạt thế ta không phải thánh mẫu 7
 • #103: Chương 102 mạt thế ta không phải thánh mẫu 8
 • #104: Chương 103 mạt thế ta không phải thánh mẫu 9 canh ba
 • #105: Chương 104 mạt thế ta không phải thánh mẫu 10 canh bốn
 • #106: Chương 105 mạt thế ta không phải thánh mẫu 11
 • #107: Chương 106 mạt thế ta không phải thánh mẫu 12
 • #108: Chương 107 mạt thế ta không phải thánh mẫu 13
 • #109: Chương 108 mạt thế ta không phải thánh mẫu 14
 • #110: Chương 109 mạt thế ta không phải thánh mẫu 15
 • #111: Chương 110 mạt thế ta không phải thánh mẫu 16
 • #112: Chương 111 mạt thế ta không phải thánh mẫu 17
 • #113: Chương 112 mạt thế ta không phải thánh mẫu 18
 • #114: Chương 113 mạt thế ta không phải thánh mẫu 19
 • #115: Chương 114 mạt thế ta không phải thánh mẫu 20
 • #116: Chương 115 mạt thế ta không phải thánh mẫu 21
 • #117: Chương 116 mạt thế ta không phải thánh mẫu 22
 • #118: Chương 117 mạt thế ta không phải thánh mẫu 23
 • #119: Chương 118 mạt thế ta không phải thánh mẫu 24
 • #120: Chương 119 mạt thế ta không phải thánh mẫu 25
 • #121: Chương 120 mạt thế ta không phải thánh mẫu 26
 • #122: Chương 121 mạt thế ta không phải thánh mẫu 27
 • #123: Chương 122 mạt thế ta không phải thánh mẫu 28
 • #124: Chương 123 mạt thế ta không phải thánh mẫu 29
 • #125: Chương 124 mạt thế ta không phải thánh mẫu 30
 • #126: Chương 125 mạt thế ta không phải thánh mẫu 31
 • #127: Chương 126 mạt thế ta không phải thánh mẫu 32
 • #128: Chương 127 mạt thế ta không phải thánh mẫu 33
 • #129: Chương 128 mạt thế ta không phải thánh mẫu 34
 • #130: Chương 129 mạt thế ta không phải thánh mẫu 35
 • #131: Chương 130 mạt thế ta không phải thánh mẫu 36
 • #132: Chương 131 mạt thế ta không phải thánh mẫu 37
 • #133: Chương 132 mạt thế ta không phải thánh mẫu 38
 • #134: Chương 133 mạt thế ta không phải thánh mẫu 39
 • #135: Chương 134 mạt thế ta không phải thánh mẫu 40
 • #136: Chương 135 mạt thế ta không phải thánh mẫu 41
 • #137: Chương 136 mạt thế ta không phải thánh mẫu 42
 • #138: Chương 137 mạt thế ta không phải thánh mẫu 43
 • #139: Chương 138 mạt thế ta không phải thánh mẫu 44
 • #140: Chương 139 mạt thế ta không phải thánh mẫu 45
 • #141: Chương 140 mạt thế ta không phải thánh mẫu 46
 • #142: Chương 141 mạt thế ta không phải thánh mẫu 47
 • #143: Chương 142 mạt thế ta không phải thánh mẫu 48
 • #144: Chương 143 mạt thế ta không phải thánh mẫu 49
 • #145: Chương 144 mạt thế ta không phải thánh mẫu 50
 • #146: Chương 145 mạt thế ta không phải thánh mẫu 51
 • #147: Chương 146 mạt thế ta không phải thánh mẫu 52
 • #148: Chương 147 mạt thế ta không phải thánh mẫu 53
 • #149: Chương 148 mạt thế ta không phải thánh mẫu 54
 • #150: Chương 149 mạt thế ta không phải thánh mẫu 55
 • #151: Chương 150 mạt thế ta không phải thánh mẫu 57
 • #152: Chương 151 mạt thế ta không phải thánh mẫu 58
 • #153: Chương 152 mạt thế ta không phải thánh mẫu 59
 • #154: Chương 153 mạt thế ta không phải thánh mẫu 60
 • #155: Chương 154 mạt thế ta không phải thánh mẫu 61
 • #156: Chương 155 mạt thế ta không phải thánh mẫu 62
 • #157: Chương 156 mạt thế ta không phải thánh mẫu 63
 • #158: Chương 157 mạt thế ta không phải thánh mẫu 64
 • #159: Chương 158 mạt thế ta không phải thánh mẫu 65
 • #160: Chương 159 mạt thế ta không phải thánh mẫu 66
 • #161: Chương 160 mạt thế ta không phải thánh mẫu 67
 • #162: Chương 161 mạt thế ta không phải thánh mẫu 68
 • #163: Chương 162 mạt thế ta không phải thánh mẫu 69
 • #164: Chương 163 mạt thế ta không phải thánh mẫu 70
 • #165: Chương 164 mạt thế ta không phải thánh mẫu 71
 • #166: Chương 165 mạt thế ta không phải thánh mẫu 72
 • #167: Chương 166 mạt thế ta không phải thánh mẫu 73
 • #168: Chương 167 mạt thế ta không phải thánh mẫu 74
 • #169: Chương 168 mạt thế ta không phải thánh mẫu 75
 • #170: Chương 169 mạt thế ta không phải thánh mẫu 76
 • #171: Chương 170 mạt thế ta không phải thánh mẫu 77
 • #172: Chương 171 mạt thế ta không phải thánh mẫu 78
 • #173: Chương 172 mạt thế ta không phải thánh mẫu 79
 • #174: Chương 173 mạt thế ta không phải thánh mẫu 80
 • #175: Chương 174 mạt thế ta không phải thánh mẫu 81
 • #176: Chương 175 mạt thế ta không phải thánh mẫu 82
 • #177: Chương 176 mạt thế ta không phải thánh mẫu 83
 • #178: Chương 177 mạt thế ta không phải thánh mẫu 84
 • #179: Chương 178 mạt thế ta không phải thánh mẫu 85
 • #180: Chương 179 mạt thế ta không phải thánh mẫu 86
 • #181: Chương 180 mạt thế ta không phải thánh mẫu 87
 • #182: Chương 181 mạt thế ta không phải thánh mẫu 88
 • #183: Chương 182 mạt thế ta không phải thánh mẫu 89
 • #184: Chương 183 mạt thế ta không phải thánh mẫu 90
 • #185: Chương 184 mạt thế ta không phải thánh mẫu 91
 • #186: Chương 185 mạt thế ta không phải thánh mẫu 92
 • #187: Chương 186 mạt thế ta không phải thánh mẫu 93
 • #188: Chương 187 mạt thế ta không phải thánh mẫu 94
 • #189: Chương 188 mạt thế ta không phải thánh mẫu 95
 • #190: Chương 189 mạt thế ta không phải thánh mẫu 96
 • #191: Chương 190 mạt thế ta không phải thánh mẫu 97
 • #192: Chương 191 mạt thế ta không phải thánh mẫu 98
 • #193: Chương 192 nguyên tội 1
 • #194: Chương 193 nguyên tội 2
 • #195: Chương 194 nguyên tội 3
 • #196: Chương 195 nguyên tội 4
 • #197: Chương 196 nguyên tội 5
 • #198: Chương 197 nguyên tội 6
 • #199: Chương 198 nguyên tội 7
 • #200: Chương 199 nguyên tội 8
 • #201: Chương 200 nguyên tội 9
 • #202: Chương 201 nguyên tội 10
 • #203: Chương 202 nguyên tội 11
 • #204: Chương 203 nguyên tội 12
 • #205: Chương 204 nguyên tội 13
 • #206: Chương 205 nguyên tội 14
 • #207: Chương 206 nguyên tội 15
 • #208: Chương 207 nguyên tội 16
 • #209: Chương 208 nguyên tội 17
 • #210: Chương 209 nguyên tội 18
 • #211: Chương 210 nguyên tội 19
 • #212: Chương 211 nguyên tội 20
 • #213: Chương 212 nguyên tội 21
 • #214: Chương 213 nguyên tội 22
 • #215: Chương 214 nguyên tội 23
 • #216: Chương 215 nguyên tội 24
 • #217: Chương 216 nguyên tội 25
 • #218: Chương 217 nguyên tội 26
 • #219: Chương 218 nguyên tội 27
 • #220: Chương 219 nguyên tội 28
 • #221: Chương 220 nguyên tội 29
 • #222: Chương 221 nguyên tội 30
 • #223: Chương 222 nguyên tội 31
 • #224: Chương 223 nguyên tội 32
 • #225: Chương 224 nguyên tội 33
 • #226: Chương 225 nguyên tội 34
 • #227: Chương 226 nguyên tội 35
 • #228: Chương 227 nguyên tội 36
 • #229: Chương 228 nguyên tội 37
 • #230: Chương 229 nguyên tội 38
 • #231: Chương 230 nguyên tội 39
 • #232: Chương 231 nguyên tội 40
 • #233: Chương 232 nguyên tội 41
 • #234: Chương 233 nguyên tội 42
 • #235: Chương 234 nguyên tội 43
 • #236: Chương 235 nguyên tội 44
 • #237: Chương 236 nguyên tội 45
 • #238: Chương 237 nguyên tội 46
 • #239: Chương 238 nguyên tội 47
 • #240: Chương 239 nguyên tội 48
 • #241: Chương 240 nguyên tội 49
 • #242: Chương 241 nguyên tội 50
 • #243: Chương 242 nguyên tội 51
 • #244: Chương 243 nguyên tội 52
 • #245: Chương 244 nguyên tội 53
 • #246: Chương 245 nguyên tội 54
 • #247: Chương 246 nguyên tội 55
 • #248: Chương 247 nguyên tội 56
 • #249: Chương 248 nguyên tội 57
 • #250: Chương 249 nguyên tội 58
 • #251: Chương 250 nguyên tội 59
 • #252: Chương 251 nguyên tội 60
 • #253: Chương 252 nguyên tội 61
 • #254: Chương 253 nguyên tội 62
 • #255: Chương 254 nguyên tội 63
 • #256: Chương 255 nguyên tội 64
 • #257: Chương 256 nguyên tội 65
 • #258: Chương 257 nguyên tội 66
 • #259: Chương 258 nguyên tội 67
 • #260: Chương 259 nguyên tội 68
 • #261: Chương 260 nguyên tội 69
 • #262: Chương 261 nguyên tội 70
 • #263: Chương 262 nguyên tội 71
 • #264: Chương 263 nguyên tội 72
 • #265: Chương 264 nguyên tội 73
 • #266: Chương 265 nguyên tội 74
 • #267: Chương 266 nguyên tội 75
 • #268: Chương 267 nguyên tội 76
 • #269: Chương 268 nguyên tội 77
 • #270: Chương 269 nguyên tội 78
 • #271: Chương 270 nguyên tội 79
 • #272: Chương 271 nguyên tội 80
 • #273: Chương 272 nguyên tội 81
 • #274: Chương 273 nguyên tội 82
 • #275: Chương 274 nguyên tội 83
 • #276: Chương 275 nguyên tội 84
 • #277: Chương 276 nguyên tội 85
 • #278: Chương 277 nguyên tội 86
 • #279: Chương 278 nguyên tội 87
 • #280: Chương 279 nguyên tội 88
 • #281: Chương 280 nguyên tội 89
 • #282: Chương 281 nguyên tội 90
 • #283: Chương 282 nguyên tội 91
 • #284: Chương 283 nguyên tội 92
 • #285: Chương 284 nguyên tội 93
 • #286: Chương 285 nguyên tội 94
 • #287: Chương 286 nguyên tội 95
 • #288: Chương 287 nguyên tội 96
 • #289: Chương 288 nguyên tội 97
 • #290: Chương 289 nguyên tội 98
 • #291: Chương 290 nguyên tội 99
 • #292: Chương 291 nguyên tội 100
 • #293: Chương 292 nguyên tội 101
 • #294: Chương 293 nguyên tội 102
 • #295: Chương 294 thiên sư 1
 • #296: Chương 295 thiên sư 2
 • #297: Chương 296 thiên sư 3
 • #298: Chương 297 thiên sư 4
 • #299: Chương 298 thiên sư 5
 • #300: Chương 299 thiên sư 6
 • #301: Chương 300 thiên sư 7
 • #302: Chương 301 thiên sư 8
 • #303: Chương 302 thiên sư 9
 • #304: Chương 303 thiên sư 10
 • #305: Chương 304 thiên sư 11
 • #306: Chương 305 thiên sư 12
 • #307: Chương 306 thiên sư 13
 • #308: Chương 307 thiên sư 14
 • #309: Chương 308 thiên sư 15
 • #310: Chương 309 thiên sư 16
 • #311: Chương 310 thiên sư 17
 • #312: Chương 311 thiên sư 18
 • #313: Chương 312 thiên sư 19
 • #314: Chương 313 thiên sư 20
 • #315: Chương 314 thiên sư 21
 • #316: Chương 315 thiên sư 22
 • #317: Chương 316 thiên sư 23
 • #318: Chương 317 thiên sư 24
 • #319: Chương 318 thiên sư 25
 • #320: Chương 319 thiên sư 26
 • #321: Chương 320 thiên sư 27
 • #322: Chương 321 thiên sư 28
 • #323: Chương 322 thiên sư 29
 • #324: Chương 323 thiên sư 30
 • #325: Chương 224 thiên sư 31
 • #326: Chương 325 thiên sư 32
 • #327: Chương 326 thiên sư 33
 • #328: Chương 327 thiên sư 34
 • #329: Chương 328 thiên sư 35
 • #330: Chương 329 thiên sư 36
 • #331: Chương 330 thiên sư 37
 • #332: Chương 331 thiên sư 38
 • #333: Chương 332 thiên sư 39
 • #334: Chương 333 thiên sư 40
 • #335: Chương 334 thiên sư 41 thiên hỏa hạo thân hai vạn khởi điểm tệ thêm càng
 • #336: Chương 335 thiên sư 42 phát một vạn điểm tệ bao lì xì thân thêm càng
 • #337: Chương 336 thiên sư 43
 • #338: Chương 337 thiên sư 44
 • #339: Chương 338 thiên sư 45
 • #340: Chương 339 thiên sư 46
 • #341: Chương 340 thiên sư 47
 • #342: Chương 341 thiên sư 48
 • #343: Chương 342 thiên sư 49
 • #344: Chương 343 thiên sư 50
 • #345: Chương 344 thiên sư 51
 • #346: Chương 345 thiên sư 52
 • #347: Chương 346 thiên sư 53
 • #348: Chương 347 thiên sư 54
 • #349: Chương 348 thiên sư 55
 • #350: Chương 349 thiên sư 56
 • #351: Chương 350 thiên sư 57
 • #352: Chương 351 thiên sư 58
 • #353: Chương 352 thiên sư 59
 • #354: Chương 353 thiên sư 60
 • #355: Chương 354 thiên sư 61
 • #356: Chương 355 thiên sư 62
 • #357: Chương 356 thiên sư 63
 • #358: Chương 357 thiên sư 64
 • #359: Chương 358 thiên sư 65
 • #360: Chương 359 thiên sư 66
 • #361: Chương 360 thiên sư 67
 • #362: Chương 361 thiên sư 68
 • #363: Chương 362 thiên sư 69
 • #364: Chương 363 thiên sư 70
 • #365: Chương 364 thiên sư 71
 • #366: Chương 365 thiên sư 72
 • #367: Chương 366 thiên sư 73
 • #368: Chương 367 thiên sư 74
 • #369: Chương 368 thiên sư 75
 • #370: Chương 369 thiên sư 76
 • #371: Chương 370 thiên sư 77
 • #372: Chương 371 thiên sư 78
 • #373: Chương 372 thiên sư 79
 • #374: Chương 373 thiên sư 80
 • #375: Chương 374 thiên sư 81
 • #376: Chương 375 thiên sư 82
 • #377: Chương 376 thiên sư 83
 • #378: Chương 377 thiên sư 84
 • #379: Chương 378 thiên sư 85
 • #380: Chương 379 thiên sư 86
 • #381: Chương 380 thiên sư 87
 • #382: Chương 381 thiên sư 88
 • #383: Chương 382 thiên sư 89
 • #384: Chương 383 thiên sư 90
 • #385: Chương 384 thiên sư 91
 • #386: Chương 385 thiên sư 92
 • #387: Chương 386 thiên sư 93
 • #388: Chương 387 thiên sư 94
 • #389: Chương 388 thiên sư 95
 • #390: Chương 389 thiên sư 96
 • #391: Chương 390 thiên sư 97
 • #392: Chương 391 thiên sư 98
 • #393: Chương 392 thiên sư 99
 • #394: Chương 393 thiên sư 100
 • #395: Chương 394 thiên sư 101
 • #396: Chương 395 thiên sư 102
 • #397: Chương 396 thiên sư 103 6000 tự đại chương
 • #398: Chương 397 thiên sư 104
 • #399: Chương 398 thiên sư 105
 • #400: Chương 399 thiên sư 106
 • #401: Chương 400 thiên sư 107
 • #402: Chương 401 thiên sư 108
 • #403: Chương 402 thiên sư 109
 • #404: Chương 403 thiên sư 110
 • #405: Chương 404 thiên sư 111
 • #406: Chương 405 thiên sư 112
 • #407: Chương 406 thiên sư 113
 • #408: Chương 407 thiên sư 114
 • #409: Chương 408 thiên sư 115
 • #410: Chương 409 thiên sư 116
 • #411: Chương 410 thiên sư 117
 • #412: Chương 411 thiên sư 118
 • #413: Chương 412 thiên sư 119
 • #414: Chương 413 thiên sư 120
 • #415: Chương 414 thiên sư 121
 • #416: Chương 415 thiên sư 122
 • #417: Chương 416 thiên sư 123
 • #418: Chương 417 thiên sư 124
 • #419: Chương 418 thiên sư 125
 • #420: Chương 419 thiên sư 126
 • #421: Chương 420 thiên sư 127
 • #422: Chương 421 thiên sư 128 vì kỷ mặc tuyết thân vạn thưởng thêm càng
 • #423: Chương 422 thiên sư 129
 • #424: Chương 423 thiên sư 130
 • #425: Chương 424 thiên sư 131
 • #426: Chương 425 thiên sư 132
 • #427: Chương 426 thiên sư 133
 • #428: Chương 427 thiên sư 134
 • #429: Chương 428 thiên sư 135
 • #430: Chương 429 thiên sư 136
 • #431: Chương 430 thiên sư 137
 • #432: Chương 431 thiên sư 138
 • #433: Chương 432 thiên sư 139
 • #434: Chương 433 thiên sư 140
 • #435: Chương 434 ảnh hậu 1
 • #436: Chương 435 ảnh hậu 2
 • #437: Chương 436 ảnh hậu 3
 • #438: Chương 437 ảnh hậu 4
 • #439: Chương 438 ảnh hậu 5
 • #440: Chương 439 ảnh hậu 6
 • #441: Chương 440 ảnh hậu 7
 • #442: Chương 441 ảnh hậu 8
 • #443: Chương 442 ảnh hậu 9
 • #444: Chương 443 ảnh hậu 10
 • #445: Chương 444 ảnh hậu 11
 • #446: Chương 445 ảnh hậu 12
 • #447: Chương 446 ảnh hậu 13
 • #448: Chương 447 ảnh hậu 14
 • #449: Chương 448 ảnh hậu 15
 • #450: Chương 449 ảnh hậu 16
 • #451: Chương 450 ảnh hậu 17 lịch anh thân vạn thưởng thêm càng
 • #452: Chương 451 ảnh hậu 18
 • #453: Chương 452 ảnh hậu 19
 • #454: Chương 453 ảnh hậu 20
 • #455: Chương 454 ảnh hậu 21
 • #456: Chương 455 ảnh hậu 22
 • #457: Chương 456 ảnh hậu 23
 • #458: Chương 457 ảnh hậu 24
 • #459: Chương 458 ảnh hậu 25
 • #460: Chương 459 ảnh hậu 26
 • #461: Chương 460 ảnh hậu 27
 • #462: Chương 461 ảnh hậu 28
 • #463: Chương 462 ảnh hậu 29
 • #464: Chương 463 ảnh hậu 30
 • #465: Chương 464 ảnh hậu 31 lịch anh thân vạn thưởng thêm càng
 • #466: Chương 465 ảnh hậu 32
 • #467: Chương 466 ảnh hậu 33
 • #468: Chương 467 ảnh hậu 34
 • #469: Chương 468 ảnh hậu 35 kỷ mặc tuyết thân vạn thưởng thêm càng
 • #470: Chương 469 ảnh hậu 36 6000 tự đại chương
 • #471: Chương 470 ảnh hậu 37
 • #472: Chương 471 ảnh hậu 38
 • #473: Chương 472 ảnh hậu 39 6000 tự đại chương
 • #474: Chương 473 ảnh hậu 40
 • #475: Chương 474 ảnh hậu 41
 • #476: Chương 475 ảnh hậu 42
 • #477: Chương 476 ảnh hậu 43 lịch anh thân vạn thưởng thêm càng
 • #478: Chương 477 ảnh hậu 44
 • #479: Chương 478 ảnh hậu 45
 • #480: Chương 479 ảnh hậu 46
 • #481: Chương 480 ảnh hậu 47
 • #482: Chương 481 ảnh hậu 48
 • #483: Chương 482 ảnh hậu 49
 • #484: Chương 483 đại thủ lĩnh 1
 • #485: Chương 484 đại thủ lĩnh 2
 • #486: Chương 485 đại thủ lĩnh 3
 • #487: Chương 486 đại thủ lĩnh 4 lịch anh thân vạn thưởng thêm càng
 • #488: Chương 487 đại thủ lĩnh 5
 • #489: Chương 488 đại thủ lĩnh 6
 • #490: Chương 489 đại thủ lĩnh 7
 • #491: Chương 490 đại thủ lĩnh 8 lịch anh thân vạn thưởng thêm càng
 • #492: Chương 491 đại thủ lĩnh 9
 • #493: Chương 492 đại thủ lĩnh 10
 • #494: Chương 493 đại thủ lĩnh 11
 • #495: Chương 494 đại thủ lĩnh 12 lịch anh thân vạn thưởng thêm càng
 • #496: Chương 495 đại thủ lĩnh 13
 • #497: Chương 496 đại thủ lĩnh 14
 • #498: Chương 497 đại thủ lĩnh 15
 • #499: Chương 498 đại thủ lĩnh 16
 • #500: Chương 499 đại thủ lĩnh 17
 • #501: Chương 500 đại thủ lĩnh 18
 • #502: Chương 501 đại thủ lĩnh 19
 • #503: Chương 502 đại thủ lĩnh 20
 • #504: Chương 503 đại thủ lĩnh 21
 • #505: Chương 504 đại thủ lĩnh 22
 • #506: Chương 505 đại thủ lĩnh 23
 • #507: Chương 506 đại thủ lĩnh 24
 • #508: Chương 507 đại thủ lĩnh 25 lịch anh thân vạn thưởng thêm càng
 • #509: Chương 508 đại thủ lĩnh 26
 • #510: Chương 509 đại thủ lĩnh 27
 • #511: Chương 510 đại thủ lĩnh 28
 • #512: Chương 511 đại thủ lĩnh 29
 • #513: Chương 512 đại thủ lĩnh 30
 • #514: Chương 513 đại thủ lĩnh 31
 • #515: Chương 514 đại thủ lĩnh 32
 • #516: Chương 515 đại thủ lĩnh 33
 • #517: Chương 516 đại thủ lĩnh 34
 • #518: Chương 517 đại thủ lĩnh 35
 • #519: Chương 518 đại thủ lĩnh 36
 • #520: Chương 519 đại thủ lĩnh 37
 • #521: Chương 520 đại thủ lĩnh 38
 • #522: Chương 521 đại thủ lĩnh 39
 • #523: Chương 522 đại thủ lĩnh 40
 • #524: Chương 523 đại thủ lĩnh 41
 • #525: Chương 524 đại thủ lĩnh 42
 • #526: Chương 525 đại thủ lĩnh 43 lịch anh thân vạn thưởng thêm càng
 • #527: Chương 526 đại thủ lĩnh 44
 • #528: Chương 528 đại thủ lĩnh 46
 • #529: Chương 527 đại thủ lĩnh 45
 • #530: Chương 529 đại thủ lĩnh 47 4000 tự đại chương
 • #531: Chương 530 đại thủ lĩnh 48
 • #532: Chương 531 đại thủ lĩnh 49
 • #533: Chương 532 đại thủ lĩnh 50
 • #534: Chương 533 đại thủ lĩnh 51
 • #535: Chương 534 đại thủ lĩnh 52
 • #536: Chương 535 đại thủ lĩnh 53
 • #537: Chương 536 đại thủ lĩnh 54
 • #538: Chương 537 đại thủ lĩnh 55
 • #539: Chương 538 đại thủ lĩnh 56
 • #540: Chương 539 đại thủ lĩnh 57 4000 tự
 • #541: Chương 540 đại thủ lĩnh 58 4000 tự
 • #542: Chương 541 đại thủ lĩnh 59 4000 tự
 • #543: Chương 542 đại thủ lĩnh 60 4000 tự
 • #544: Chương 543 đại thủ lĩnh 61 4000 tự
 • #545: Chương 544 đại thủ lĩnh 62 4000 tự
 • #546: Chương 545 đại thủ lĩnh 63
 • #547: Chương 546 đại thủ lĩnh 64
 • #548: Chương 547 đại thủ lĩnh 65
 • #549: Chương 548 đại thủ lĩnh 66
 • #550: Chương 549 đại thủ lĩnh 67
 • #551: Chương 550 đại thủ lĩnh 68
 • #552: Chương 551 đại thủ lĩnh 69
 • #553: Chương 552 đại thủ lĩnh 70
 • #554: Chương 553 đại thủ lĩnh 71
 • #555: Chương 554 đại thủ lĩnh 72
 • #556: Chương 555 đại thủ lĩnh 73
 • #557: Chương 556 đại thủ lĩnh 74
 • #558: Chương 557 đại thủ lĩnh 75
 • #559: Chương 558 đại thủ lĩnh 76
 • #560: Chương 559 đại thủ lĩnh 77
 • #561: Chương 560 đại thủ lĩnh 78
 • #562: Chương 561 đại thủ lĩnh 79
 • #563: Chương 562 đại thủ lĩnh 80
 • #564: Chương 563 đại thủ lĩnh 81
 • #565: Chương 564 đại thủ lĩnh 82
 • #566: Chương 565 đại thủ lĩnh 83
 • #567: Chương 566 đại thủ lĩnh 84 4000 tự
 • #568: Chương 567 đại thủ lĩnh 85 4000 tự
 • #569: Chương 568 đại thủ lĩnh 86
 • #570: Chương 569 đại thủ lĩnh 87
 • #571: Chương 570 đại thủ lĩnh 88
 • #572: Chương 571 đại thủ lĩnh 89
 • #573: Chương 572 đại thủ lĩnh 90
 • #574: Chương 573 đại thủ lĩnh 91
 • #575: Chương 574 đại thủ lĩnh 92
 • #576: Chương 575 đại thủ lĩnh 93
 • #577: Chương 576 đại thủ lĩnh 94
 • #578: Chương 577 đại thủ lĩnh 95
 • #579: Chương 578 đại thủ lĩnh 96
 • #580: Chương 579 đại thủ lĩnh 97
 • #581: Chương 580 đại thủ lĩnh 98
 • #582: Chương 581 đại thủ lĩnh 99
 • #583: Chương 582 đại thủ lĩnh 100
 • #584: Chương 583 đại thủ lĩnh 101
 • #585: Chương 584 đại thủ lĩnh 102
 • #586: Chương 585 đại thủ lĩnh 103
 • #587: Chương 586 đại thủ lĩnh 104 6000 tự đại chương
 • #588: Chương 587 đại thủ lĩnh 105
 • #589: Chương 588 đại thủ lĩnh 106
 • #590: Chương 589 đại thủ lĩnh 107
 • #591: Chương 590 đại thủ lĩnh 108
 • #592: Chương 591 đại thủ lĩnh 109
 • #593: Chương 592 bước lên đỉnh 1 6000 tự đại chương
 • #594: Chương 593 bước lên đỉnh 2
 • #595: Chương 594 bước lên đỉnh 3
 • #596: Chương 595 bước lên đỉnh 4
 • #597: Chương 596 bước lên đỉnh 5 4000 tự
 • #598: Chương 597 bước lên đỉnh 6 4000 tự
 • #599: Chương 598 bước lên đỉnh 7
 • #600: Chương 599 bước lên đỉnh 8
 • #601: Chương 600 bước lên đỉnh 9 4000 tự
 • #602: Chương 601 bước lên đỉnh 10
 • #603: Chương 602 bước lên đỉnh 11
 • #604: Chương 603 bước lên đỉnh 12
 • #605: Chương 604 bước lên đỉnh 13
 • #606: Chương 605 bước lên đỉnh 14 4000 tự
 • #607: Chương 606 bước lên đỉnh 15
 • #608: Chương 607 bước lên đỉnh 16
 • #609: Chương 608 bước lên đỉnh 17 4000 tự
 • #610: Chương 609 bước lên đỉnh 18
 • #611: Chương 610 bước lên đỉnh 19
 • #612: Chương 611 bước lên đỉnh 20
 • #613: Chương 612 bước lên đỉnh 21
 • #614: Chương 613 bước lên đỉnh 22
 • #615: Chương 614 bước lên đỉnh 23
 • #616: Chương 615 bước lên đỉnh 24
 • #617: Chương 616 bước lên đỉnh 25
 • #618: Chương 617 bước lên đỉnh 26
 • #619: Chương 618 bước lên đỉnh 27
 • #620: Chương 619 bước lên đỉnh 28 4000 tự
 • #621: Chương 620 bước lên đỉnh 29 4000 tự
 • #622: Chương 621 bước lên đỉnh 30 4000 tự
 • #623: Chương 622 bước lên đỉnh 31 4000 tự
 • #624: Chương 623 bước lên đỉnh 32 4000 tự
 • #625: Chương 624 bước lên đỉnh 33 4000 tự
 • #626: Chương 625 bước lên đỉnh 34 4000 tự
 • #627: Chương 626 bước lên đỉnh 35 4000 tự
 • #628: Chương 627 bước lên đỉnh 36 4000 tự
 • #629: Chương 628 bước lên đỉnh 37 tô kiêm gia thân vạn thưởng thêm càng
 • #630: Chương 629 bước lên đỉnh 38 tô kiêm gia thân vạn thưởng thêm càng
 • #631: Chương 630 bước lên đỉnh 39
 • #632: Chương 631 bước lên đỉnh 40
 • #633: Chương 632 bước lên đỉnh 41 4000 tự
 • #634: Chương 633 bước lên đỉnh 42 4000 tự
 • #635: Chương 634 bước lên đỉnh 43 4000 tự
 • #636: Chương 635 bước lên đỉnh 44 4000 tự
 • #637: Chương 636 bước lên đỉnh 45 4000 tự
 • #638: Mà 637 chương bước lên đỉnh 46 4000 tự
 • #639: Chương 638 bước lên đỉnh 47 4000 tự
 • #640: Chương 639 bước lên đỉnh 48 4000 tự
 • #641: Chương 640 bước lên đỉnh 49
 • #642: Chương 641 bước lên đỉnh 50
 • #643: Chương 642 bước lên đỉnh 51 4000 tự
 • #644: Chương 643 bước lên đỉnh 52
 • #645: Chương 644 bước lên đỉnh 53
 • #646: Chương 645 bước lên đỉnh 54
 • #647: Chương 656 bước lên đỉnh 55
 • #648: Chương 657 bước lên đỉnh 56
 • #649: Chương 658 bước lên đỉnh 57
 • #650: Chương 659 bước lên đỉnh 58
 • #651: Chương 660 bước lên đỉnh 59
 • #652: Chương 661 bước lên đỉnh 60 4000 tự
 • #653: Chương 662 bước lên đỉnh 61 4000 tự
 • #654: Chương 663 bước lên đỉnh 62
 • #655: Chương 664 bước lên đỉnh 63
 • #656: Chương 665 bước lên đỉnh 64
 • #657: Chương 666 bước lên đỉnh 65
 • #658: Chương 667 bước lên đỉnh 66
 • #659: Chương 668 bước lên đỉnh 67
 • #660: Chương 669 bước lên đỉnh 68 4000 tự
 • #661: Chương 670 bước lên đỉnh 69
 • #662: Chương 671 bước lên đỉnh 70
 • #663: Chương 672 bước lên đỉnh 71 4000 tự
 • #664: Chương 673 bước lên đỉnh 72
 • #665: Chương 674 bước lên đỉnh 73
 • #666: Chương 675 bước lên đỉnh 74
 • #667: Chương 676 bước lên đỉnh 75
 • #668: Chương 677 bước lên đỉnh 76
 • #669: Chương 678 bước lên đỉnh 77
 • #670: Chương 679 bước lên đỉnh 78
 • #671: Chương 680 bước lên đỉnh 79
 • #672: Chương 681 bước lên đỉnh 80
 • #673: Chương 682 bước lên đỉnh 81
 • #674: Chương 683 bước lên đỉnh 82
 • #675: Chương 684 bước lên đỉnh 83
 • #676: Chương 685 bước lên đỉnh 84
 • #677: Chương 686 bước lên đỉnh 85
 • #678: Chương 687 bước lên đỉnh 86
 • #679: Chương 688 bước lên đỉnh 87
 • #680: Chương 689 bước lên đỉnh 88
 • #681: Chương 690 bước lên đỉnh 89
 • #682: Chương 691 bước lên đỉnh 90 4000 tự
 • #683: Chương 692 bước lên đỉnh 91
 • #684: Chương 693 bước lên đỉnh 92
 • #685: Chương 694 bước lên đỉnh 93
 • #686: Chương 695 bước lên đỉnh 94
 • #687: Chương 696 bước lên đỉnh 95
 • #688: Chương 697 bước lên đỉnh 96
 • #689: Chương 698 bước lên đỉnh 97
 • #690: Chương 699 bước lên đỉnh 98
 • #691: Chương 700 bước lên đỉnh 99
 • #692: Chương 701 bước lên đỉnh 100
 • #693: Chương 702 bước lên đỉnh 101
 • #694: Chương 703 bước lên đỉnh 102
 • #695: Chương 704 bước lên đỉnh 103
 • #696: Chương 705 bước lên đỉnh 104
 • #697: Chương 706 bước lên đỉnh 105
 • #698: Chương 707 bước lên đỉnh 106
 • #699: Chương 708 bước lên đỉnh 107
 • #700: Chương 709 bước lên đỉnh 108
 • #701: Chương 710 bước lên đỉnh 109
 • #702: Chương 711 bước lên đỉnh 110
 • #703: Chương 712 bước lên đỉnh 111
 • #704: Chương 713 bước lên đỉnh 112
 • #705: Chương 714 bước lên đỉnh 123
 • #706: Chương 715 bước lên đỉnh 114
 • #707: Chương 716 bước lên đỉnh 115
 • #708: Chương 717 bước lên đỉnh 116
 • #709: Chương 718 bước lên đỉnh 117
 • #710: Chương 719 bước lên đỉnh 118
 • #711: Chương 720 bước lên đỉnh 119
 • #712: Chương 721 bước lên đỉnh 120
 • #713: Chương 722 bước lên đỉnh 121 kết thúc
 • #714: Chương 723 sai vị nhân sinh 1
 • #715: Chương 724 sai vị nhân sinh 2
 • #716: Chương 725 sai vị nhân sinh 3
 • #717: Chương 726 sai vị nhân sinh 4
 • #718: Chương 727 sai vị nhân sinh 5
 • #719: Chương 728 sai vị nhân sinh 6
 • #720: Chương 729 sai vị nhân sinh 7
 • #721: Chương 730 sai vị nhân sinh 8
 • #722: Chương 731 sai vị nhân sinh 9
 • #723: Chương 712 sai vị nhân sinh 10
 • #724: Chương 713 sai vị nhân sinh 11
 • #725: Chương 714 sai vị nhân sinh 12
 • #726: Chương 715 sai vị nhân sinh 13
 • #727: Chương 716 sai vị nhân sinh 14
 • #728: Chương 717 sai vị nhân sinh 15
 • #729: Chương 718 sai vị nhân sinh 16
 • #730: Chương 719 sai vị nhân sinh 17
 • #731: Chương 720 sai vị nhân sinh 18
 • #732: Chương 721 sai vị nhân sinh 19
 • #733: Chương 722 sai vị nhân sinh 20
 • #734: Chương 723 sai vị nhân sinh 21
 • #735: Chương 724 sai vị nhân sinh 22
 • #736: Chương 725 sai vị nhân sinh 23
 • #737: Chương 726 sai vị nhân sinh 24
 • #738: Chương 727 sai vị nhân sinh 25
 • #739: Chương 728 sai vị nhân sinh 26
 • #740: Chương 729 sai vị nhân sinh 27
 • #741: Chương 730 sai vị nhân sinh 28
 • #742: Chương 731 sai vị nhân sinh 29 chương
 • #743: Chương 732 sai vị nhân sinh 30
 • #744: Chương 733 sai vị nhân sinh 31
 • #745: Chương 744 sai vị nhân sinh 32
 • #746: Chương 745 sai vị nhân sinh 33
 • #747: Chương 746 sai vị nhân sinh 34
 • #748: Chương 747 sai vị nhân sinh 35
 • #749: Chương 748 sai vị nhân sinh 36
 • #750: Chương 749 sai vị nhân sinh 37
 • #751: Chương 750 sai vị nhân sinh 38
 • #752: Chương 751 sai vị nhân sinh 39
 • #753: Chương 752 sai vị nhân sinh 40
 • #754: Chương 753 sai vị nhân sinh 41
 • #755: Chương 754 sai vị nhân sinh 42
 • #756: Chương 755 sai vị nhân sinh 43
 • #757: Chương 756 sai vị nhân sinh 44
 • #758: Chương 757 sai vị nhân sinh 45
 • #759: Chương 758 sai vị nhân sinh 46
 • #760: Chương 759 sai vị nhân sinh 47
 • #761: Chương 760 sai vị nhân sinh 48
 • #762: Chương 762 sai vị nhân sinh 50
 • #763: Chương 761 sai vị nhân sinh 49
 • #764: Chương 763 sai vị nhân sinh 51
 • #765: Chương 764 sai vị nhân sinh 52
 • #766: Chương 765 sai vị nhân sinh 53
 • #767: Chương 766 sai vị nhân sinh 54
 • #768: Chương 767 sai vị nhân sinh 55
 • #769: Chương 768 sai vị nhân sinh 56
 • #770: Chương 769 sai vị nhân sinh 57
 • #771: Chương 770 sai vị nhân sinh 58
 • #772: Chương 771 sai vị nhân sinh 59
 • #773: Chương 772 sai vị nhân sinh 60
 • #774: Chương 773 sai vị nhân sinh 61
 • #775: Chương 774 sai vị nhân sinh 62
 • #776: Chương 775 sai vị nhân sinh 63
 • #777: Chương 776 sai vị nhân sinh 64
 • #778: Chương 777 sai vị nhân sinh 65
 • #779: Chương 778 sai vị nhân sinh 66
 • #780: Chương 779 sai vị nhân sinh 67
 • #781: Chương 780 sai vị nhân sinh 68
 • #782: Chương 781 không cam lòng vì nô 1
 • #783: Chương 782 không cam lòng vì nô 2
 • #784: Chương 783 không cam lòng vì nô 3
 • #785: Chương 784 không cam lòng vì nô 4
 • #786: Chương 785 không cam lòng vì nô 5
 • #787: Chương 786 không cam lòng vì nô 6
 • #788: Chương 787 không cam lòng vì nô 7
 • #789: Chương 788 không cam lòng vì nô 8
 • #790: Chương 789 không cam lòng vì nô 9
 • #791: Chương 790 không cam lòng vì nô 10
 • #792: Chương 791 không cam lòng vì nô 11
 • #793: Chương 792 không cam lòng vì nô 12
 • #794: Chương 793 không cam lòng vì nô 13
 • #795: Chương 794 không cam lòng vì nô 14
 • #796: Chương 795 không cam lòng vì nô 15
 • #797: Chương 796 không cam lòng vì nô 16
 • #798: Chương 797 không cam lòng vì nô 17
 • #799: Chương 798 không cam lòng vì nô 18
 • #800: Chương 799 không cam lòng vì nô 19
 • #801: Chương 800 không cam lòng vì nô 20
 • #802: Chương 801 không cam lòng vì nô 21
 • #803: Chương 802 không cam lòng vì nô 22
 • #804: Chương 803 không cam lòng vì nô 23
 • #805: Chương 804 không cam lòng vì nô 24
 • #806: Chương 805 không cam lòng vì nô 25
 • #807: Chương 806 không cam lòng vì nô 26
 • #808: Chương 807 không cam lòng vì nô 27 kỷ mặc tuyết thân vạn thưởng thêm càng
 • #809: Chương 808 không cam lòng vì nô 28
 • #810: Chương 809 không cam lòng vì nô 29
 • #811: Chương 810 không cam lòng vì nô 30
 • #812: Chương 811 không cam lòng vì nô 31
 • #813: Chương 812 không cam lòng vì nô 32
 • #814: Chương 813 không cam lòng vì nô 33
 • #815: Chương 814 không cam lòng vì nô 34
 • #816: Chương 815 không cam lòng vì nô 35
 • #817: Chương 816 không cam lòng vì nô 36
 • #818: Chương 817 không cam lòng vì nô 37
 • #819: Chương 818 không cam lòng vì nô 38
 • #820: Chương 819 không cam lòng vì nô 39
 • #821: Chương 820 không cam lòng vì nô 40
 • #822: Chương 821 không cam lòng vì nô 41
 • #823: Chương 822 không cam lòng vì nô 42
 • #824: Chương 823 không cam lòng vì nô 43
 • #825: Chương 824 không cam lòng vì nô 44
 • #826: Chương 825 không cam lòng vì nô 45
 • #827: Chương 826 không cam lòng vì nô 46
 • #828: Chương 827 không cam lòng vì nô 47
 • #829: Chương 828 không cam lòng vì nô 48
 • #830: Chương 829 không cam lòng vì nô 49
 • #831: Chương 830 không cam lòng vì nô 50
 • #832: Chương 831 không cam lòng vì nô 51
 • #833: Chương 832 không cam lòng vì nô 52
 • #834: Chương 833 không cam lòng vì nô 53
 • #835: Chương 834 không cam lòng vì nô 54
 • #836: Chương 835 không cam lòng vì nô 55
 • #837: Chương 836 không cam lòng vì nô 56
 • #838: Chương 837 không cam lòng vì nô 57
 • #839: Chương 838 không cam lòng vì nô 58
 • #840: Chương 839 không cam lòng vì nô 59
 • #841: Chương 840 không cam lòng vì nô 60
 • #842: Chương 841 không cam lòng vì nô 61
 • #843: Chương 842 không cam lòng vì nô 62
 • #844: Chương 843 không cam lòng vì nô 63
 • #845: Chương 844 không cam lòng vì nô 64
 • #846: Chương 845 không cam lòng vì nô 65
 • #847: Chương 846 không cam lòng vì nô 66
 • #848: Chương 847 không cam lòng vì nô 67
 • #849: Chương 848 không cam lòng vì nô 68
 • #850: Chương 849 không cam lòng vì nô 69
 • #851: Chương 850 không cam lòng vì nô 70
 • #852: Chương 851 không cam lòng vì nô 71
 • #853: Chương 852 không cam lòng vì nô 72 LSun001 thân vạn thưởng thêm càng
 • #854: Chương 853 không cam lòng vì nô 73
 • #855: Chương 854 không cam lòng vì nô 74
 • #856: Chương 855 không cam lòng vì nô 75
 • #857: Chương 856 không cam lòng vì nô 76
 • #858: Chương 857 không cam lòng vì nô 77
 • #859: Chương 858 không cam lòng vì nô 78
 • #860: Chương 859 không cam lòng vì nô 79
 • #861: Chương 860 không cam lòng vì nô 80
 • #862: Chương 861 không cam lòng vì nô 81
 • #863: Chương 861 không cam lòng vì nô 82
 • #864: Chương 863 không cam lòng vì nô 83
 • #865: Chương 864 không cam lòng vì nô 84
 • #866: Chương 865 không cam lòng vì nô 85
 • #867: Chương 866 không cam lòng vì nô 86
 • #868: Chương 867 không cam lòng vì nô 87
 • #869: Chương 868 không cam lòng vì nô 88
 • #870: Chương 869 không cam lòng vì nô 89
 • #871: Chương 870 không cam lòng vì nô 90
 • #872: Chương 871 vệ ta non sông 1
 • #873: Chương 872 vệ ta non sông 2
 • #874: Chương 873 vệ ta non sông 3
 • #875: Chương 874 vệ ta non sông 4
 • #876: Chương 875 vệ ta non sông 5
 • #877: Chương 876 vệ ta non sông 6
 • #878: Chương 877 vệ ta non sông 7
 • #879: Chương 878 vệ ta non sông 8
 • #880: Chương 879 vệ ta non sông 9
 • #881: Chương 880 vệ ta non sông 10
 • #882: Chương 881 vệ ta non sông 11
 • #883: Chương 882 vệ ta non sông 12
 • #884: Chương 883 vệ ta non sông 13
 • #885: Chương 884 vệ ta non sông 14
 • #886: Chương 885 vệ ta non sông 15
 • #887: Chương 886 vệ ta non sông 16
 • #888: Chương 887 vệ ta non sông 17
 • #889: Chương 888 vệ ta non sông 18
 • #890: Chương 889 vệ ta non sông 19
 • #891: Chương 890 vệ ta non sông 20
 • #892: Chương 891 vệ ta non sông 21
 • #893: Chương 892 vệ ta non sông 22
 • #894: Chương 893 vệ ta non sông 23
 • #895: Chương 894 vệ ta non sông 24
 • #896: Chương 895 vệ ta non sông 25
 • #897: Chương 896 vệ ta non sông 26
 • #898: Chương 897 vệ ta non sông 27
 • #899: Chương 898 vệ ta non sông 28
 • #900: Chương 899 vệ ta non sông 29
 • #901: Chương 900 vệ ta non sông 30
 • #902: Chương 901 vệ ta non sông 31
 • #903: Chương 902 vệ ta non sông 32
 • #904: Chương 903 vệ ta non sông 33
 • #905: Chương 904 vệ ta non sông 34
 • #906: Chương 905 khủng bố nữ vương 1
 • #907: Chương 906 khủng bố nữ vương 2
 • #908: Chương 907 khủng bố nữ vương 3
 • #909: Đệ 908 chương khủng bố nữ vương 4
 • #910: Chương 909 khủng bố nữ vương 5
 • #911: Chương 910 khủng bố nữ vương 6
 • #912: Chương 911 khủng bố nữ vương 7
 • #913: Chương 912 khủng bố nữ vương 8
 • #914: Đệ 913 chương khủng bố nữ vương 9
 • #915: Chương 914 khủng bố nữ vương 10
 • #916: Chương 915 khủng bố nữ vương 11
 • #917: Chương 916 khủng bố nữ vương 12
 • #918: Đệ 917 chương khủng bố nữ vương 13
 • #919: Đệ 918 chương khủng bố nữ vương 14
 • #920: Đệ 919 chương khủng bố nữ vương 15
 • #921: Chương 920 khủng bố nữ vương 16
 • #922: Chương 921 khủng bố nữ vương 17
 • #923: Đệ 922 chương khủng bố nữ vương 18
 • #924: Chương 923 khủng bố nữ vương 19
 • #925: Chương 924 khủng bố nữ vương 20
 • #926: Chương 925 khủng bố nữ vương 21
 • #927: Đệ 926 chương khủng bố nữ vương 22
 • #928: Chương 927 khủng bố nữ vương 23
 • #929: Chương 928 khủng bố nữ vương 24 ái xem khôi hài thư nữ sinh thân vạn thưởng thêm càng
 • #930: Chương 929 khủng bố nữ vương 25 ái xem khôi hài thư nữ sinh thân vạn thưởng thêm càng
 • #931: Chương 930 khủng bố nữ vương 26
 • #932: Chương 931 khủng bố nữ vương 27
 • #933: Chương 932 khủng bố nữ vương 28
 • #934: Chương 933 khủng bố nữ vương 29
 • #935: Chương 934 khủng bố nữ vương 30
 • #936: Chương 935 khủng bố nữ vương 31
 • #937: Chương 936 khủng bố nữ vương 32
 • #938: Đệ 937 chương khủng bố nữ vương 33
 • #939: Chương 938 khủng bố nữ vương 34
 • #940: Đệ 939 chương khủng bố nữ vương 35
 • #941: Chương 940 quan cư nhất phẩm 1
 • #942: Chương 941 quan cư nhất phẩm 2
 • #943: Đệ 942 chương quan cư nhất phẩm 3
 • #944: Đệ 943 chương quan cư nhất phẩm 4
 • #945: Chương 944 quan cư nhất phẩm 5
 • #946: Đệ 945 chương quan cư nhất phẩm 6
 • #947: Chương 946 quan cư nhất phẩm 7
 • #948: Chương 947 quan cư nhất phẩm 8
 • #949: Chương 948 quan cư nhất phẩm 9
 • #950: Chương 949 quan cư nhất phẩm 10
 • #951: Chương 950 quan cư nhất phẩm 11
 • #952: Chương 951 quan cư nhất phẩm 12
 • #953: Chương 952 quan cư nhất phẩm 13
 • #954: Chương 953 quan cư nhất phẩm 14
 • #955: Chương 954 quan cư nhất phẩm 15
 • #956: Chương 955 quan cư nhất phẩm 16
 • #957: Đệ 956 chương quan cư nhất phẩm 17
 • #958: Chương 957 quan cư nhất phẩm 18
 • #959: Chương 958 quan cư nhất phẩm 19
 • #960: Chương 959 quan cư nhất phẩm 20
 • #961: Chương 960 quan cư nhất phẩm 21
 • #962: Đệ 961 chương quan cư nhất phẩm 22
 • #963: Đệ 962 chương quan cư nhất phẩm 23
 • #964: Chương 963 quan cư nhất phẩm 24
 • #965: Chương 964 quan cư nhất phẩm 25
 • #966: Đệ 964 chương quan cư nhất phẩm 26
 • #967: Chương 965 quan cư nhất phẩm 27
 • #968: Chương 966 quan cư nhất phẩm 28
 • #969: Chương 967 quan cư nhất phẩm 29
 • #970: Chương 968 quan cư nhất phẩm 30
 • #971: Chương 969 quan cư nhất phẩm 31
 • #972: Chương 970 quan cư nhất phẩm 32
 • #973: Chương 971 quan cư nhất phẩm 33
 • #974: Chương 972 quan cư nhất phẩm 34
 • #975: Chương 973 quan cư nhất phẩm 35
 • #976: Chương 974 quan cư nhất phẩm 36
 • #977: Đệ 975 chương quan cư nhất phẩm 37
 • #978: Đệ 976 chương quan cư nhất phẩm 38
 • #979: Đệ 977 chương quan cư nhất phẩm 39
 • #980: Chương 978 ám vệ 1
 • #981: Chương 979 ám vệ 2
 • #982: Chương 980 ám vệ 3
 • #983: Chương 981 ám vệ 4
 • #984: Đệ 982 chương ám vệ 5
 • #985: Chương 983 ám vệ 6
 • #986: Chương 984 ám vệ 7
 • #987: Chương 985 ám vệ 7
 • #988: Chương 986 ám vệ 9
 • #989: Chương 987 ám vệ 10
 • #990: Chương 988 ám vệ 11
 • #991: Chương 989 ám vệ 12
 • #992: Chương 990 ám vệ 13
 • #993: Chương 991 cái kia thời đại 1
 • #994: Chương 992 cái kia thời đại 2
 • #995: Chương 993 cái kia thời đại 3
 • #996: Chương 994 cái kia thời đại 4
 • #997: Chương 995 cái kia thời đại 5
 • #998: Chương 996 cái kia thời đại 6
 • #999: Chương 997 cái kia thời đại 7
 • #1000: Chương 998 cái kia thời đại 8
 • #1001: Chương 999 cái kia thời đại 9
 • #1002: Chương 1000 cái kia thời đại 10
 • #1003: Chương 1001 cái kia thời đại 11
 • #1004: Chương 1002 cái kia thời đại 12
 • #1005: Chương 1003 cái kia thời đại 13
 • #1006: Chương 1004 cái kia thời đại 4
 • #1007: Chương 1005 cái kia thời đại /15
 • #1008: Chương 1006 cái kia thời đại 16
 • #1009: Chương 1007 cái kia thời đại 17 nghĩ phong nhi thân vạn thưởng thêm càng
 • #1010: Chương 1008 cái kia thời đại 18
 • #1011: Chương 1009 cái kia thời đại 19
 • #1012: Chương 1010 cái kia thời đại 20
 • #1013: Chương 1011 cái kia thời đại 21
 • #1014: Chương 1012 cái kia thời đại 22
 • #1015: Chương 1013 cái kia thời đại 23
 • #1016: Chương 1014 cái kia thời đại 24
 • #1017: Chương 1015 cái kia thời đại 25
 • #1018: Chương 1016 cái kia thời đại 26
 • #1019: Chương 1017 cái kia thời đại 27
 • #1020: Chương 1018 cái kia thời đại 28
 • #1021: Chương 1019 cái kia thời đại 29
 • #1022: Chương 1020 cái kia thời đại 30
 • #1023: Chương 1021 cái kia thời đại 31
 • #1024: Chương 1022 cái kia thời đại 32
 • #1025: Chương 1023 cái kia thời đại 33
 • #1026: Chương 1024 tương lai dưỡng đệ đệ 1
 • #1027: Chương 1025 tương lai dưỡng đệ đệ 2
 • #1028: Chương 1026 tương lai dưỡng đệ đệ 3
 • #1029: Chương 1027 tương lai dưỡng đệ đệ 4
 • #1030: Chương 1028 tương lai dưỡng đệ đệ 5
 • #1031: Chương 1029 tương lai dưỡng đệ đệ 6
 • #1032: Chương 1030 tương lai dưỡng đệ đệ 7
 • #1033: Chương 1031 tương lai dưỡng đệ đệ 8
 • #1034: Chương 1032 tương lai dưỡng đệ đệ 9
 • #1035: Chương 1033 tương lai dưỡng đệ đệ 10
 • #1036: Chương 1034 tương lai dưỡng đệ đệ 11
 • #1037: Chương 1035 tương lai dưỡng đệ đệ 12
 • #1038: Chương 1036 tương lai dưỡng đệ đệ 13
 • #1039: Chương 1037 tương lai dưỡng đệ đệ 14
 • #1040: Chương 1038 tương lai dưỡng đệ đệ 15
 • #1041: Chương 1039 tương lai dưỡng đệ đệ 16
 • #1042: Chương 1040 tương lai dưỡng đệ đệ 17
 • #1043: Đệ 1041 tương lai dưỡng đệ đệ 18
 • #1044: Chương 1042 tương lai dưỡng đệ đệ 19
 • #1045: Chương 1043 tương lai dưỡng đệ đệ 20
 • #1046: Chương 1044 tương lai dưỡng đệ đệ 21
 • #1047: Chương 1045 tương lai dưỡng đệ đệ 22
 • #1048: Chương 1046 tương lai dưỡng đệ đệ 23
 • #1049: Chương 1047 tương lai dưỡng đệ đệ 24
 • #1050: Chương 1048 tương lai dưỡng đệ đệ 25
 • #1051: Chương 1049 tương lai dưỡng đệ đệ 26
 • #1052: Chương 1050 tương lai dưỡng đệ đệ 27
 • #1053: Chương 1051 tương lai dưỡng đệ đệ 28
 • #1054: Chương 1052 tương lai dưỡng đệ đệ 29
 • #1055: Đệ 1053 tương lai dưỡng đệ đệ 30
 • #1056: Chương 1054 tương lai dưỡng đệ đệ 31
 • #1057: Chương 1055 tương lai dưỡng đệ đệ 32
 • #1058: Chương 1056 tương lai dưỡng đệ đệ 33 đêm thượng mạc thân vạn thưởng thêm càng
 • #1059: Chương 1057 tương lai dưỡng đệ đệ 34
 • #1060: Chương 1058 tương lai dưỡng đệ đệ 35
 • #1061: Chương 1059 tương lai dưỡng đệ đệ 36
 • #1062: Chương 1060 tương lai dưỡng đệ đệ 37
 • #1063: Chương 1061 tương lai dưỡng đệ đệ 38
 • #1064: Chương 1062 tương lai dưỡng đệ đệ 39
 • #1065: Chương 1063 nữ tương 1
 • #1066: Chương 1064 nữ tương 2
 • #1067: Chương 1065 nữ tương 3
 • #1068: Chương 1066 nữ tương 4
 • #1069: Chương 1067 nữ tương 5
 • #1070: Chương 1068 nữ tương 6
 • #1071: Chương 1069 nữ tương 7
 • #1072: Chương 1070 nữ tương 8
 • #1073: Chương 1071 nữ tương 9
 • #1074: Chương 1072 nữ tương 10
 • #1075: Chương 1073 nữ tương 11
 • #1076: Chương 1074 nữ tương 12
 • #1077: Chương 1075 nữ tương 13 đêm thượng mạc thân vạn thưởng thêm càng
 • #1078: Chương 1076 nữ tương 14
 • #1079: Chương 1077 nữ tương 15
 • #1080: Chương 1078 nữ tương 16
 • #1081: Chương 1079 nữ tương 17
 • #1082: Chương 1080 nữ tương 18
 • #1083: Chương 1081 nữ tương 19
 • #1084: Chương 1082 nữ tương 20
 • #1085: Chương 1083 nữ tương 21
 • #1086: Chương 1084 nữ tương 22
 • #1087: Chương 1085 nữ tương 23
 • #1088: Chương 1086 nữ tương 24
 • #1089: Chương 1087 nữ tương 25
 • #1090: Chương 1088 nữ tương 26 phỉ dạ vũ thân vạn thưởng thêm càng
 • #1091: Chương 1089 nữ tương 27
 • #1092: Chương 1090 nữ tương 28
 • #1093: Chương 1091 nữ tương 29
 • #1094: Chương 1092 nữ tương 30
 • #1095: Chương 1093 nữ tương 31
 • #1096: Chương 1094 nữ tương 32
 • #1097: Chương 1095 nữ tương 33
 • #1098: Chương 1096 nữ tương 34
 • #1099: Chương 1097 nữ tương 35
 • #1100: Chương 1098 nữ tương 36
 • #1101: Chương 1099 nữ tương 37
 • #1102: Chương 1100 nữ tương 38
 • #1103: Chương 1101 nữ tương 39
 • #1104: Chương 1102 nữ tương 40
 • #1105: Chương 1103 nữ tương 41
 • #1106: Chương 1104 nữ tương 42
 • #1107: Chương 1105 nữ tương 43
 • #1108: Chương 1106 nữ tương 44
 • #1109: Chương 1107 nữ tương 45
 • #1110: Chương 1108 nữ tương 46
 • #1111: Chương 1109 nữ tương 47
 • #1112: Chương 1110 nữ tương 48
 • #1113: Chương 1111 nữ tương 49
 • #1114: Chương 1112 nữ tương 50
 • #1115: Chương 1113 nữ tương 51
 • #1116: Chương 1114 nữ tương 52
 • #1117: Chương 1115 nữ tương 53
 • #1118: Chương 1116 nữ tương 54
 • #1119: Chương 1117 nữ tương 55
 • #1120: Chương 1118 nữ tương 56
 • #1121: Chương 1119 nữ tương 57
 • #1122: Chương 1120 nữ tương 58
 • #1123: Chương 1121 nữ tương 59
 • #1124: Chương 1122 nữ tương 60
 • #1125: Chương 1123 nữ tương 61
 • #1126: Chương 1124 nữ tương 62
 • #1127: Chương 1125 nữ tương 63
 • #1128: Chương 1126 nữ tương 64
 • #1129: Chương 1127 nữ tương 65
 • #1130: Chương 1128 nữ tương 66
 • #1131: Chương 1129 nữ tương 67
 • #1132: Chương 1130 nữ tương 68
 • #1133: Chương 1131 nữ tương 69
 • #1134: Chương 1132 nữ tương 70
 • #1135: Chương 1133 nữ tương 71
 • #1136: Chương 1134 nữ tương 72
 • #1137: Chương 1135 nữ tương 73
 • #1138: Chương 1136 nữ tương 74
 • #1139: Chương 1137 nữ tương 75
 • #1140: Chương 1138 nữ tương 76
 • #1141: Chương 1139 nữ tương 77
 • #1142: Chương 1140 nữ tương 78
 • #1143: Chương 1141 nữ tương 79
 • #1144: Chương 1142 nữ tương 80
 • #1145: Chương 1143 nữ tương 81
 • #1146: Chương 1144 nữ tương 82
 • #1147: Chương 1145 nữ tương 83
 • #1148: Chương 1146 nữ tương 84
 • #1149: Chương 1147 nữ tương 85
 • #1150: Chương 1148 nữ tương 86
 • #1151: Chương 1149 nữ tương 87
 • #1152: Chương 1150 nữ tương 88
 • #1153: Chương 1151 nữ tương 89
 • #1154: Chương 1152 nữ tương 90
 • #1155: Chương 1153 nữ tương 91
 • #1156: Chương 1154 nữ tương 92
 • #1157: Chương 1155 nữ tương 93
 • #1158: Chương 1156 nữ tương 94
 • #1159: Chương 1157 nữ tương 95 tiểu cô lạnh thân vạn thưởng thêm càng
 • #1160: Chương 1157 nữ tương 96
 • #1161: Chương 1158 nữ tương 97
 • #1162: Chương 1159 nữ tương 98
 • #1163: Chương 1160 nữ tương 99
 • #1164: Chương 1161 nữ tương 100
 • #1165: Chương 1162 nữ tương 101
 • #1166: Chương 1163 nữ tương 102
 • #1167: Chương 1164 nữ tương 103
 • #1168: Chương 1165 nữ tương 104
 • #1169: Chương 1166 nữ tương 105
 • #1170: Chương 1167 nữ tương 106
 • #1171: Chương 1168 nữ tương 107
 • #1172: Chương 1169 nữ tương 108
 • #1173: Chương 1170 nữ tương 109
 • #1174: Chương 1171 nữ tương 110
 • #1175: Chương 1172 nữ tương 111
 • #1176: Chương 1173 nữ tương 112
 • #1177: Chương 1174 nữ tương 113
 • #1178: Chương 1175 nữ tương 114
 • #1179: Chương 1176 nữ tương 115
 • #1180: Chương 1177 nữ tương 116
 • #1181: Chương 1178 nữ tương 117
 • #1182: Chương 1179 nữ tương 118
 • #1183: Chương 1180 nữ tương 119
 • #1184: Chương 1181 nữ tương 120
 • #1185: Chương 1182 nữ tương 121
 • #1186: Chương 1183 nữ tương 122
 • #1187: Chương 1184 nữ tương 123
 • #1188: Chương 1185 nữ tương 124
 • #1189: Chương 1186 nữ tương 125
 • #1190: Chương 1187 nữ tương 126
 • #1191: Chương 1188 nữ tương 127
 • #1192: Chương 1189 nữ tương 128
 • #1193: Chương 1190 nữ tương 129
 • #1194: Chương 1191 nữ tương 130
 • #1195: Chương 1192 nữ tương 131
 • #1196: Chương 1193 nữ tương 132
 • #1197: Chương 1194 nữ tương 133
 • #1198: Chương 1195 nữ tương 134
 • #1199: Chương 1196 nữ tương 135
 • #1200: Chương 1197 nữ tương 136
 • #1201: Chương 1198 nữ tương 137
 • #1202: Chương 1199 nữ tương 138
 • #1203: Chương 1200 nữ tương 139
 • #1204: Chương 1201 nữ tương 140
 • #1205: Chương 1202 nữ tương 141
 • #1206: Chương 1203 nữ tương 142
 • #1207: Chương 1204 nữ tương 143
 • #1208: Chương 1205 nữ tương 104
 • #1209: Chương 1206 nữ tương 105
 • #1210: Chương 1207 nữ tương 146
 • #1211: Chương 1208 biến hóa nhân sinh 1
 • #1212: Chương 1209 biến hóa nhân sinh 2
 • #1213: Chương 1210 biến hóa nhân sinh 3
 • #1214: Chương 1211 biến hóa nhân sinh 4
 • #1215: Chương 1212 biến hóa nhân sinh 5
 • #1216: Chương 1213 biến hóa nhân sinh 6
 • #1217: Chương 1214 biến hóa nhân sinh 7
 • #1218: Chương 1215 biến hóa nhân sinh 8
 • #1219: Chương 1216 biến hóa nhân sinh 9
 • #1220: Chương 1217 biến hóa nhân sinh 10
 • #1221: Chương 1218 biến hóa nhân sinh 11
 • #1222: Chương 1219 biến hóa nhân sinh 12
 • #1223: Chương 1220 biến hóa nhân sinh 13
 • #1224: Chương 1221 biến ảo nhân sinh 14
 • #1225: Chương 1222 biến hóa nhân sinh 15
 • #1226: Chương 1223 biến hóa nhân sinh 16
 • #1227: Chương 1224 biến hóa nhân sinh 17
 • #1228: Chương 1225 biến hóa nhân sinh 18 gió thổi sa 123 thân vạn thưởng thêm càng
 • #1229: Chương 1226 biến hóa nhân sinh 19
 • #1230: Chương 1227 biến hóa nhân sinh 20
 • #1231: Chương 1228 biến hóa nhân sinh 21
 • #1232: Chương 1229 tinh tế nhân sinh 1
 • #1233: Chương 1230 tinh tế nhân sinh 2
 • #1234: Chương 1231 tinh tế nhân sinh 3
 • #1235: Chương 1232 tinh tế nhân sinh 4
 • #1236: Chương 1233 tinh tế nhân sinh 5
 • #1237: Chương 1234 tinh tế nhân sinh 6
 • #1238: Chương 1235 tinh tế nhân sinh 7 phỉ dạ vũ thân vạn thưởng thêm càng
 • #1239: Chương 1236 tinh tế nhân sinh 8
 • #1240: Chương 1237 tinh tế nhân sinh 8
 • #1241: Chương 1238 tinh tế nhân sinh 9
 • #1242: Chương 1239 tinh tế nhân sinh 10
 • #1243: Chương 1240 tinh tế nhân sinh 11
 • #1244: Chương 1241 tinh tế nhân sinh 12
 • #1245: Chương 1242 tinh tế nhân sinh 13
 • #1246: Chương 1243 tinh tế nhân sinh 14
 • #1247: Chương 1244 tinh tế nhân sinh 15
 • #1248: Chương 1245 cười xem nhân sinh 16
 • #1249: Chương 1246 tinh tế nhân sinh 17
 • #1250: Chương 1247 tinh tế nhân sinh 18
 • #1251: Chương 1248 tinh tế nhân sinh 19
 • #1252: Chương 1249 tinh tế nhân sinh 20
 • #1253: Chương 1250 tinh tế nhân sinh 21
 • #1254: Chương 1251 tinh tế nhân sinh 22
 • #1255: Chương 1252 tinh tế nhân sinh 23
 • #1256: Chương 1253 tinh tế nhân sinh 24
 • #1257: Chương 1254 tinh tế nhân sinh 25
 • #1258: Chương 1255 tinh tế nhân sinh 26
 • #1259: Chương 1256 tinh tế nhân sinh 27 phỉ dạ vũ thân sinh ngày vui sướng
 • #1260: Chương 1257 tinh tế nhân sinh 28
 • #1261: Chương 1258 tinh tế nhân sinh 29
 • #1262: Đệ 1259 chương tinh tế nhân sinh 30
 • #1263: Chương 1260 tinh tế nhân sinh 31
 • #1264: Chương 1261 tinh tế nhân sinh 32
 • #1265: Chương 1262 tinh tế nhân sinh 33
 • #1266: Chương 1263 tinh tế nhân sinh 34
 • #1267: Chương 1264 tinh tế nhân sinh 35
 • #1268: Chương 1265 tinh tế nhân sinh 36
 • #1269: Chương 1266 tinh tế nhân sinh 37
 • #1270: Chương 1267 tinh tế nhân sinh 38
 • #1271: Chương 1268 tinh tế nhân sinh 39
 • #1272: Chương 1269 tinh tế nhân sinh 40
 • #1273: Chương 1270 tinh tế nhân sinh 41
 • #1274: Chương 1271 tinh tế nhân sinh 42
 • #1275: Chương 1272 tinh tế nhân sinh 43
 • #1276: Chương 1273 tinh tế nhân sinh 44
 • #1277: Chương 1274 tinh tế nhân sinh 45
 • #1278: Chương 1275 tinh tế nhân sinh 46
 • #1279: Chương 1276 tinh tế nhân sinh 47
 • #1280: Chương 1277 tinh tế nhân sinh 48
 • #1281: Chương 1278 bạo lực nữ vương 1
 • #1282: Chương 1279 bạo lực nữ vương 2
 • #1283: Chương 1280 bạo lực nữ vương 3
 • #1284: Chương 1281 bạo lực nữ vương 4
 • #1285: Chương 1282 bạo lực nữ vương 5
 • #1286: Chương 1283 bạo lực nữ vương 6
 • #1287: Chương 1284 bạo lực nữ vương 7
 • #1288: Chương 1285 bạo lực nữ vương 8
 • #1289: Chương 1286 bạo lực nữ vương 9
 • #1290: Chương 1287 bạo lực nữ vương 10
 • #1291: Chương 1288 bạo lực nữ vương 11
 • #1292: Chương 1289 bạo lực nữ vương 12
 • #1293: Chương 1290 bạo lực nữ vương 13
 • #1294: Chương 1291 bạo lực nữ vương 14
 • #1295: Chương 1292 bạo lực nữ vương 15
 • #1296: Chương 1293 bạo lực nữ vương 16
 • #1297: Chương 1294 bạo lực nữ vương 17
 • #1298: Chương 1295 bạo lực nữ vương 18
 • #1299: Mà 1296 chương bạo lực nữ vương 19
 • #1300: Chương 1297 bạo lực nữ vương 20
 • #1301: Chương 1298 bạo lực nữ vương 21
 • #1302: Chương 1299 bạo lực nữ vương 22
 • #1303: Chương 1230 bạo lực nữ vương 23
 • #1304: Chương 1231 bạo lực nữ vương 24
 • #1305: Chương 1232 bạo lực nữ vương 25
 • #1306: Chương 1233 bạo lực nữ vương 26
 • #1307: Chương 1234 bạo lực nữ vương 27
 • #1308: Chương 1235 viễn cổ thú thế 1
 • #1309: Chương 1236 viễn cổ thú thế 2
 • #1310: Chương 1237 viễn cổ thú thế 3
 • #1311: Chương 1238 viễn cổ thú thế 4
 • #1312: Chương 1239 viễn cổ thú thế 5
 • #1313: Chương 1240 viễn cổ thú thế 6
 • #1314: Chương 1241 viễn cổ thú thế 7
 • #1315: Chương 1243 viễn cổ thú thế 9
 • #1316: Chương 1242 viễn cổ thú thế 8
 • #1317: Chương 1244 viễn cổ thú thế 10
 • #1318: Chương 1245 viễn cổ thú thế 11
 • #1319: Chương 1246 viễn cổ thú thế 12
 • #1320: Chương 1247 viễn cổ thú thế 13
 • #1321: Chương 1248 viễn cổ thú thế 14
 • #1322: Chương 1249 viễn cổ thú thế 15
 • #1323: Chương 1250 viễn cổ thú thế 16
 • #1324: Chương 1251 viễn cổ thú thế 17
 • #1325: Chương 1252 viễn cổ thú thế 18
 • #1326: Chương 1253 viễn cổ thú thế 19
 • #1327: Chương 1254 viễn cổ thú thế 20
 • #1328: Chương 1255 viễn cổ thú thế 21
 • #1329: Chương 1256 viễn cổ thú thế 22
 • #1330: Chương 1257 viễn cổ thú thế 23
 • #1331: Chương 1258 viễn cổ thú thế 24
 • #1332: Đệ 1259 chương viễn cổ thú thế 25
 • #1333: Chương 1260 viễn cổ thú thế 26
 • #1334: Chương 1261 viễn cổ thú thế 27
 • #1335: Chương 1262 viễn cổ thú thế 28
 • #1336: Chương 1263 viễn cổ thú thế 29
 • #1337: Chương 1264 viễn cổ thú thế 30
 • #1338: Chương 1265 viễn cổ thú thế 31
 • #1339: Chương 1266 viễn cổ thú thế 32
 • #1340: Chương 1266 viễn cổ thú thế 33
 • #1341: Chương 1277 viễn cổ thú thế 34
 • #1342: Chương 1278 viễn cổ thú thế 35
 • #1343: Chương 1279 viễn cổ thú thế 36
 • #1344: Chương 1280 viễn cổ thú thế 37
 • #1345: Chương 1281 viễn cổ thú thế 38
 • #1346: Chương 1282 viễn cổ thú thế 39
 • #1347: Chương 1283 viễn cổ thú thế 40
 • #1348: Chương 1284 viễn cổ thú thế 41
 • #1349: Chương 1285 viễn cổ thú thế 42
 • #1350: Chương 1286 viễn cổ thú thế 43
 • #1351: Chương 1287 viễn cổ thú thế 44
 • #1352: Chương 1288 viễn cổ thú thế 45
 • #1353: Chương 1289 viễn cổ thú thế 46
 • #1354: Chương 1290 viễn cổ thú thế 47
 • #1355: Chương 1291 viễn cổ thú thế 48
 • #1356: Chương 1292 viễn cổ thú thế 49
 • #1357: Chương 1293 viễn cổ thú thế 50
 • #1358: Chương 1294 viễn cổ thú thế 51
 • #1359: Chương 1294 viễn cổ thú thế 52
 • #1360: Chương 1295 viễn cổ thú thế 53
 • #1361: Chương 1296 viễn cổ thú thế 54
 • #1362: Chương 1297 viễn cổ thú thế 55
 • #1363: Chương 1298 viễn cổ thú thế 56
 • #1364: Chương 1299 viễn cổ thú thế 57
 • #1365: Chương 1300 viễn cổ thú thế 58
 • #1366: Chương 1301 viễn cổ thú thế 59
 • #1367: Chương 1302 viễn cổ thú thế 60
 • #1368: Chương 1303 viễn cổ thú thế 61
 • #1369: Chương 1304 đệ đệ là vai ác 1
 • #1370: Chương 1305 đệ đệ là vai ác 2
 • #1371: Chương 1306 đệ đệ là vai ác 3
 • #1372: Chương 1307 đệ đệ là vai ác 4
 • #1373: Chương 1308 đệ đệ là vai ác 5
 • #1374: Chương 1309 đệ đệ là vai ác 6
 • #1375: Đều 1310 chương đệ đệ là vai ác 7
 • #1376: Chương 1311 đệ đệ là vai ác 8
 • #1377: Chương 1312 đệ đệ là vai ác 9
 • #1378: Chương 1313 đệ đệ là vai ác 10
 • #1379: Chương 1314 đệ đệ là vai ác 11
 • #1380: Chương 1315 đệ đệ là vai ác 12
 • #1381: Chương 1316 đệ đệ là vai ác 13
 • #1382: Chương 1317 đệ đệ là vai ác 14
 • #1383: Chương 1318 đệ đệ là vai ác 15
 • #1384: Chương 1319 đệ đệ là vai ác 16
 • #1385: Chương 1320 đệ đệ là vai ác 17
 • #1386: Chương 1321 đệ đệ là vai ác 18
 • #1387: Chương 1322 đệ đệ là vai ác 19
 • #1388: Chương 1323 đệ đệ là vai ác 20
 • #1389: Chương 1324 đệ đệ là vai ác 21
 • #1390: Chương 1325 đệ đệ là vai ác 22
 • #1391: Chương 1326 đệ đệ là vai ác 23
 • #1392: Chương 1327 đệ đệ là vai ác 24
 • #1393: Chương 1328 đệ đệ là vai ác 25
 • #1394: Chương 1329 đệ đệ là vai ác 26
 • #1395: Chương 1330 đệ đệ là vai ác 27
 • #1396: Chương 1331 đệ đệ là vai ác 28
 • #1397: Chương 1332 đệ đệ là vai ác 29
 • #1398: Chương 1333 đệ đệ là vai ác 30
 • #1399: Chương 1334 đệ đệ là vai ác 31
 • #1400: Chương 1335 đệ đệ là vai ác 32
 • #1401: Chương 1336 đệ đệ là vai ác 33
 • #1402: Chương 1337 đệ đệ là vai ác 34
 • #1403: Chương 1338 đệ đệ là vai ác 35
 • #1404: Chương 1339 đệ đệ là vai ác 36
 • #1405: Chương 1340 đệ đệ là vai ác 37
 • #1406: Chương 1341 đệ đệ là vai ác 38
 • #1407: Chương 1342 đệ đệ là vai ác 39
 • #1408: Chương 1343 đệ đệ là vai ác 40
 • #1409: Chương 1344 đệ đệ là vai ác 41
 • #1410: Chương 1345 đệ đệ là vai ác 42
 • #1411: Chương 1346 đệ đệ là vai ác 43
 • #1412: Chương 1347 đệ đệ là vai ác 44
 • #1413: Chương 1348 đệ đệ là vai ác 45
 • #1414: Chương 1349 đệ đệ là vai ác 46
 • #1415: Chương 1350 đệ đệ là vai ác 47
 • #1416: Chương 1351 đệ đệ là vai ác 48
 • #1417: Chương 1352 đệ đệ là vai ác 49
 • #1418: Chương 1353 đệ đệ là vai ác 50
 • #1419: Chương 1354 đệ đệ là vai ác 51
 • #1420: Chương 1355 đệ đệ là vai ác 52
 • #1421: Chương 1356 đệ đệ là vai ác 53
 • #1422: Chương 1357 đệ đệ là vai ác 54
 • #1423: Chương 1358 đệ đệ là vai ác 55
 • #1424: Chương 1359 đệ đệ là vai ác 56
 • #1425: Chương 1360 đệ đệ là vai ác 57
 • #1426: Chương 1361 đệ đệ là vai ác 58
 • #1427: Chương 1362 đệ đệ là vai ác 59
 • #1428: Chương 1363 đệ đệ là vai ác 60
 • #1429: Chương 1364 đệ đệ là vai ác 61
 • #1430: Chương 1365 đệ đệ là vai ác 62
 • #1431: Chương 1366 đệ đệ là vai ác 63
 • #1432: Chương 1367 đệ đệ là vai ác 64
 • #1433: Chương 1368 đệ đệ là vai ác 65
 • #1434: Chương 1369 đệ đệ là vai ác 66
 • #1435: Chương 1370 đệ đệ là vai ác 67
 • #1436: Chương 1371 đệ đệ là vai ác 68
 • #1437: Chương 1372 đệ đệ là vai ác 69
 • #1438: Chương 1373 đệ đệ là vai ác 70
 • #1439: Chương 1374 đệ đệ là vai ác 71
 • #1440: Chương 1375 đệ đệ là vai ác 72
 • #1441: Chương 1376 đệ đệ là vai ác 73
 • #1442: Chương 1377 đệ đệ là vai ác 74
 • #1443: Chương 1378 đệ đệ là vai ác 75
 • #1444: Chương 1379 đệ đệ là vai ác 76
 • #1445: Chương 1380 đệ đệ là vai ác 77
 • #1446: Chương 1381 đệ đệ là vai ác 78
 • #1447: Chương 1382 đệ đệ là vai ác 79
 • #1448: Chương 1383 đệ đệ là vai ác 80
 • #1449: Chương 1384 đệ đệ là vai ác 81
 • #1450: Chương 1385 đệ đệ là vai ác 82
 • #1451: Chương 1386 đệ đệ là vai ác 83
 • #1452: Chương 1387 đệ đệ là vai ác 84
 • #1453: Chương 1388 đệ đệ là vai ác 85
 • #1454: Chương 1389 đệ đệ là vai ác 86
 • #1455: Chương 1390 đệ đệ là vai ác 87
 • #1456: Chương 1391 giả quận chúa 1
 • #1457: Chương 1392 giả quận chúa 2
 • #1458: Chương 1393 giả quận chúa 3
 • #1459: Chương 1394 giả quận chúa 4
 • #1460: Chương 1395 giả quận chúa 5
 • #1461: Chương 1396 giả quận chúa 6
 • #1462: Chương 1397 giả quận chúa 7
 • #1463: Chương 1398 giả quận chúa 8
 • #1464: Chương 1399 giả quận chúa 9
 • #1465: Chương 1400 giả quận chúa 10
 • #1466: Chương 1401 giả quận chúa 11
 • #1467: Chương 1402 giả quận chúa 12
 • #1468: Chương 1403 giả quận chúa 13
 • #1469: Chương 1404 giả quận chúa 14
 • #1470: Chương 1405 giả quận chúa 15
 • #1471: Chương 1406 giả quận chúa 16
 • #1472: Chương 1407 giả quận chúa 17
 • #1473: Chương 1408 giả quận chúa 18
 • #1474: Chương 1409 giả quận chúa 19
 • #1475: Chương 1410 giả quận chúa 20
 • #1476: Chương 1411 giả quận chúa 21
 • #1477: Chương 1412 giả quận chúa 22
 • #1478: Chương 1413 giả quận chúa 23
 • #1479: Chương 1414 giả quận chúa 24
 • #1480: Chương 1415 giả quận chúa 25
 • #1481: Chương 1416 giả quận chúa 26
 • #1482: Chương 1417 giả quận chúa 27
 • #1483: Chương 1418 giả quận chúa 28
 • #1484: Chương 1419 giả quận chúa 29
 • #1485: Chương 1420 giả quận chúa 30
 • #1486: Chương 1421 giả quận chúa 31
 • #1487: Chương 1422 giả quận chúa 32
 • #1488: Chương 1423 giả quận chúa 33
 • #1489: Chương 1424 giả quận chúa 34
 • #1490: Chương 1425 giả quận chúa 35
 • #1491: Chương 1426 giả quận chúa 36
 • #1492: Chương 1427 giả quận chúa 37
 • #1493: Chương 1428 giả quận chúa 38
 • #1494: Chương 1429 giả quận chúa 39
 • #1495: Chương 1430 giả quận chúa 40
 • #1496: Chương 1431 giả quận chúa 41
 • #1497: Chương 1432 giả quận chúa 42
 • #1498: Chương 1433 giả quận chúa 43
 • #1499: Chương 1434 giả quận chúa 44
 • #1500: Chương 1435 giả quận chúa 45
 • #1501: Chương 1436 giả quận chúa 46
 • #1502: Chương 1437 giả quận chúa 47
 • #1503: Chương 1438 giả quận chúa 48
 • #1504: Chương 1439 giả quận chúa 49
 • #1505: Chương 1440 giả quận chúa 50
 • #1506: Chương 1441 giả quận chúa 51
 • #1507: Chương 1442 giả quận chúa 52
 • #1508: Chương 1443 giả quận chúa 53
 • #1509: Đệ 1444 chương giả quận chúa 54
 • #1510: Chương 1445 Âm Dương khách điếm 1
 • #1511: Chương 1446 Âm Dương khách điếm 2
 • #1512: Chương 1447 Âm Dương khách điếm 3
 • #1513: Chương 1448 Âm Dương khách điếm 4
 • #1514: Chương 1449 Âm Dương khách điếm 5
 • #1515: Chương 1450 Âm Dương khách điếm 6
 • #1516: Chương 1451 Âm Dương khách điếm 7
 • #1517: Chương 1452 Âm Dương khách điếm 8
 • #1518: Chương 1453 Âm Dương khách điếm 9
 • #1519: Chương 1454 Âm Dương khách điếm 10
 • #1520: Chương 1455 Âm Dương khách điếm 11
 • #1521: Chương 1456 Âm Dương khách điếm 12
 • #1522: Chương 1457 Âm Dương khách điếm 13
 • #1523: Chương 1458 Âm Dương khách điếm 14
 • #1524: Chương 1459 Âm Dương khách điếm 15
 • #1525: Chương 1460 Âm Dương khách điếm 16
 • #1526: Chương 1461 Âm Dương khách điếm 17
 • #1527: Chương 1462 Âm Dương khách điếm 18
 • #1528: Chương 1463 Âm Dương khách điếm 19
 • #1529: Chương 1464 Âm Dương khách điếm 20
 • #1530: Chương 1465 Âm Dương khách điếm 21
 • #1531: Chương 1466 Âm Dương khách điếm 22
 • #1532: Chương 1467 Âm Dương khách điếm 23
 • #1533: Chương 1468 Âm Dương khách điếm 24
 • #1534: Chương 1469 Âm Dương khách điếm 25
 • #1535: Chương 1470 Âm Dương khách điếm 26
 • #1536: Chương 1471 Âm Dương khách điếm 27
 • #1537: Chương 1472 Âm Dương khách điếm 28
 • #1538: Chương 1473 Âm Dương khách điếm 29
 • #1539: Chương 1474 Âm Dương khách điếm 30
 • #1540: Chương 1475 Âm Dương khách điếm 31
 • #1541: Chương 1476 Âm Dương khách điếm 32
 • #1542: Chương 1477 Âm Dương khách điếm 33
 • #1543: Chương 1478 Âm Dương khách điếm 34
 • #1544: Chương 1479 Âm Dương khách điếm 35
 • #1545: Chương 1480 Âm Dương khách điếm 36
 • #1546: Chương 1481 Âm Dương khách điếm 37
 • #1547: Chương 1482 Âm Dương khách điếm 38
 • #1548: Chương 1483 Âm Dương khách điếm 39
 • #1549: Chương 1484 Âm Dương khách điếm 40
 • #1550: Chương 1485 Âm Dương khách điếm 41
 • #1551: Chương 1486 Âm Dương khách điếm 42
 • #1552: Chương 1487 Âm Dương khách điếm 43
 • #1553: Chương 1488 Âm Dương khách điếm 44
 • #1554: Chương 1489 Âm Dương khách điếm 45
 • #1555: Chương 1490 Âm Dương khách điếm 46
 • #1556: Chương 1491 Âm Dương khách điếm 47 4000 tự
 • #1557: Chương 1492 Âm Dương khách điếm 48
 • #1558: Chương 1493 Âm Dương khách điếm 49
 • #1559: Chương 1494 Âm Dương khách điếm 50
 • #1560: Chương 1495 Âm Dương khách điếm 51
 • #1561: Chương 1496 Âm Dương khách điếm 52 4000 tự
 • #1562: Chương 1497 Âm Dương khách điếm 53
 • #1563: Chương 1498 Âm Dương khách điếm 54
 • #1564: Chương 1499 Âm Dương khách điếm 55
 • #1565: Chương 1500 Âm Dương khách điếm 56
 • #1566: Mà 1501 chương Âm Dương khách điếm 57
 • #1567: Chương 1502 Âm Dương khách điếm 58
 • #1568: Chương 1503 Âm Dương khách điếm 59
 • #1569: Chương 1504 Âm Dương khách điếm 60
 • #1570: Chương 1505 Âm Dương khách điếm 61
 • #1571: Chương 1506 Âm Dương khách điếm 62
 • #1572: Chương 1507 nữ tôn 1
 • #1573: Chương 1508 nữ tôn 2
 • #1574: Chương 1509 nữ tôn 3
 • #1575: Chương 1510 nữ tôn 4
 • #1576: Chương 1501 nữ tôn 5
 • #1577: Chương 1502 nữ tôn 6
 • #1578: Chương 1503 nữ tôn 7
 • #1579: Chương 1504 nữ tôn 8
 • #1580: Chương 1505 nữ tôn 9 4000 tự
 • #1581: Chương 1506 nữ tôn 10
 • #1582: Chương 1507 nữ tôn 11
 • #1583: Chương 1508 nữ tôn 12 4000 tự
 • #1584: Chương 1509 nữ tôn 13
 • #1585: Chương 1510 nữ tôn 14
 • #1586: Chương 1511 nữ tôn 15
 • #1587: Chương 1512 nữ tôn 16
 • #1588: Chương 1513 nữ tôn 17
 • #1589: Chương 1514 nữ tôn 18
 • #1590: Chương 1515 nữ tôn 19 4000 tự
 • #1591: Chương 1516 nữ tôn 20
 • #1592: Chương 1517 nữ tôn 21
 • #1593: Chương 1518 nữ tôn 22
 • #1594: Chương 1519 nữ tôn 23
 • #1595: Chương 1520 nữ tôn 24
 • #1596: Chương 1521 đồ cổ có linh 1
 • #1597: Chương 1522 đồ cổ có linh 2
 • #1598: Chương 1523 đồ cổ có linh 3
 • #1599: Chương 1524 đồ cổ có linh 4
 • #1600: Chương 1525 đồ cổ có linh 5
 • #1601: Chương 1526 đồ cổ có linh 6
 • #1602: Chương 1527 đồ cổ có linh 7
 • #1603: Chương 1528 đồ cổ có linh 8 4000 tự
 • #1604: Chương 1529 đồ cổ có linh 9 4000 tự
 • #1605: Chương 1530 đồ cổ có linh 10
 • #1606: Chương 1531 đồ cổ có linh 11
 • #1607: Chương 1532 đồ cổ có linh 12
 • #1608: Chương 1533 đồ cổ có linh 13
 • #1609: Chương 1534 đồ cổ có linh 14
 • #1610: Chương 1535 đồ cổ có linh 15
 • #1611: Chương 1536 đồ cổ có linh 16
 • #1612: Chương 1537 đồ cổ có linh 17
 • #1613: Chương 1538 đồ cổ có linh 18
 • #1614: Chương 1539 đồ cổ có linh 19
 • #1615: Chương 1540 đồ cổ có linh 20
 • #1616: Chương 1541 dị giới trùm giải trí 1
 • #1617: Chương 1542 dị giới trùm giải trí 2
 • #1618: Chương 1543 dị giới trùm giải trí 3
 • #1619: Chương 1544 dị giới trùm giải trí 4
 • #1620: Chương 1545 dị giới trùm giải trí 5
 • #1621: Chương 1546 dị giới trùm giải trí 6
 • #1622: Chương 1547 dị giới trùm giải trí 7
 • #1623: Chương 1548 dị giới trùm giải trí 8
 • #1624: Chương 1549 dị giới trùm giải trí 9
 • #1625: Chương 1550 dị giới trùm giải trí 10
 • #1626: Chương 1551 dị giới trùm giải trí 11 4000 tự
 • #1627: Chương 1552 dị giới trùm giải trí 12
 • #1628: Chương 1553 dị giới trùm giải trí 13
 • #1629: Chương 1554 dị giới trùm giải trí 14
 • #1630: Chương 1555 dị giới trùm giải trí 15
 • #1631: Chương 1556 dị giới trùm giải trí 16 4000 tự
 • #1632: Chương 1557 dị giới trùm giải trí 17
 • #1633: Chương 1558 dị giới trùm giải trí 18
 • #1634: Đệ 15** chương dị giới trùm giải trí 19 4000 tự
 • #1635: Chương 1590 dị giới trùm giải trí 20
 • #1636: Chương 1591 dị giới trùm giải trí 21
 • #1637: Chương 1592 dị giới trùm giải trí 22
 • #1638: Chương 1593 dị giới trùm giải trí 23
 • #1639: Chương 1594 dị giới trùm giải trí 24
 • #1640: Chương 1595 dị giới trùm giải trí 25
 • #1641: Chương 1596 dị giới trùm giải trí 26
 • #1642: Chương 1597 dị giới trùm giải trí 27
 • #1643: Chương 1598 dị giới trùm giải trí 28
 • #1644: Chương 1599 dị giới trùm giải trí 29
 • #1645: Chương 1600 dị giới trùm giải trí 30
 • #1646: Chương 1601 dị giới trùm giải trí 31
 • #1647: Chương 1602 dị giới trùm giải trí 32
 • #1648: Chương 1603 dị giới trùm giải trí 33
 • #1649: Chương 1604 dị giới trùm giải trí 34
 • #1650: Chương 1605 dị giới trùm giải trí 35
 • #1651: Chương 1606 dị giới trùm giải trí 36
 • #1652: Chương 1607 dị giới trùm giải trí 37
 • #1653: Chương 1608 dị giới trùm giải trí 38
 • #1654: Chương 1609 dị giới trùm giải trí 39
 • #1655: Chương 1610 dị giới trùm giải trí 40
 • #1656: Chương 1611 dị giới trùm giải trí 41
 • #1657: Chương 1612 dị giới trùm giải trí 42
 • #1658: Chương 1613 dị giới trùm giải trí 43
 • #1659: Chương 1614 dị giới trùm giải trí 44
 • #1660: Chương 1615 dị giới trùm giải trí 45
 • #1661: Chương 1616 dị giới trùm giải trí 46
 • #1662: Chương 1617 dị giới trùm giải trí 47
 • #1663: Chương 1618 dị giới trùm giải trí 48
 • #1664: Chương 1619 dị giới trùm giải trí 49
 • #1665: Chương 1620 dị giới trùm giải trí 50
 • #1666: Chương 1621 dị giới trùm giải trí 51
 • #1667: Chương 1622 dị giới trùm giải trí 52
 • #1668: Chương 1623 dị giới trùm giải trí 53
 • #1669: Chương 1624 dị giới trùm giải trí 54
 • #1670: Chương 1625 tạo hình sư 1
 • #1671: Chương 1626 tạo hình sư 2
 • #1672: Chương 1627 tạo hình sư 3
 • #1673: Chương 1628 tạo hình sư 4
 • #1674: Chương 1629 tạo hình sư 5
 • #1675: Chương 1630 tạo hình sư 6
 • #1676: Chương 1631 tạo hình sư 7
 • #1677: Chương 1632 tạo hình sư 8
 • #1678: Chương 1633 tạo hình sư 9
 • #1679: Chương 1634 tạo hình sư 10
 • #1680: Chương 1635 tạo hình sư 11
 • #1681: Chương 1636 tạo hình sư 12
 • #1682: Chương 1637 tạo hình sư 13
 • #1683: Chương 1638 tạo hình sư 14
 • #1684: Chương 1639 tạo hình sư 15
 • #1685: Chương 1640 tạo hình sư 16
 • #1686: Chương 1641 tạo hình sư 17
 • #1687: Đều 1642 chương tạo hình sư 18
 • #1688: Chương 1643 tạo hình sư 19 4000 tự
 • #1689: Chương 1644 tạo hình sư 20
 • #1690: Chương 1645 tạo hình sư 21
 • #1691: Chương 1646 tạo hình sư 22
 • #1692: Chương 1647 tạo hình sư 23
 • #1693: Chương 1648 tạo hình sư 24
 • #1694: Chương 1649 trò chơi 1
 • #1695: Chương 1650 tử vong trò chơi 2
 • #1696: Chương 1651 tử vong trò chơi 3
 • #1697: Chương 1652 tử vong trò chơi 4
 • #1698: Chương 1653 tử vong trò chơi 5
 • #1699: Chương 1654 tử vong trò chơi 6
 • #1700: Chương 1655 tử vong trò chơi 7
 • #1701: Chương 1656 tử vong trò chơi 8
 • #1702: Chương 1657 tử vong trò chơi 9
 • #1703: Chương 1658 tử vong trò chơi 10
 • #1704: Chương 1659 trò chơi 11
 • #1705: Chương 1660 tử vong trò chơi 12
 • #1706: Chương 1661 tử vong trò chơi 13
 • #1707: Chương 1662 tử vong trò chơi 14
 • #1708: Chương 1663 tử vong trò chơi 15
 • #1709: Chương 1664 trò chơi sinh tồn 16
 • #1710: Chương 1665 trò chơi sinh tồn 17
 • #1711: Chương 1666 trò chơi sinh tồn 18
 • #1712: Chương 1667 trò chơi sinh tồn 19
 • #1713: Chương 1668 trò chơi sinh tồn 20
 • #1714: Chương 1669 trò chơi sinh tồn 21
 • #1715: Chương 1670 trò chơi sinh tồn 22
 • #1716: Chương 1671 trò chơi sinh tồn 23
 • #1717: Chương 1672 trò chơi sinh tồn 24
 • #1718: Chương 1673 trò chơi sinh tồn 25
 • #1719: Chương 1674 trò chơi sinh tồn 26
 • #1720: Chương 1675 trò chơi sinh tồn 27
 • #1721: Chương 1676 trò chơi sinh tồn 28
 • #1722: Chương 1677 trò chơi sinh tồn 29
 • #1723: Chương 1678 trò chơi sinh tồn 30
 • #1724: Chương 1679 trò chơi sinh tồn 31
 • #1725: Chương 1680 trò chơi sinh tồn 32
 • #1726: Chương 1681 trò chơi sinh tồn 33
 • #1727: Chương 1682 trò chơi sinh tồn 34
 • #1728: Chương 1683 trò chơi sinh tồn 35
 • #1729: Chương 1684 trò chơi sinh tồn 36
 • #1730: Chương 1685 trò chơi sinh tồn 37
 • #1731: Chương 1686 trò chơi sinh tồn 38
 • #1732: Chương 1687 trò chơi sinh tồn 39
 • #1733: Chương 1688 trò chơi sinh tồn 40
 • #1734: Chương 1689 trò chơi sinh tồn 41
 • #1735: Chương 1690 trò chơi sinh tồn 42
 • #1736: Chương 1691 trò chơi sinh tồn 43
 • #1737: Chương 1692 trò chơi sinh tồn 44
 • #1738: Chương 1693 trò chơi sinh tồn 45
 • #1739: Chương 1694 trò chơi sinh tồn 46
 • #1740: Chương 1695 trò chơi sinh tồn 47
 • #1741: Chương 1696 trò chơi sinh tồn 48
 • #1742: Chương 1697 trò chơi sinh tồn 49
 • #1743: Chương 1698 trò chơi sinh tồn 50
 • #1744: Chương 1699 trò chơi sinh tồn 51
 • #1745: Chương 1700 trò chơi sinh tồn 52
 • #1746: Chương 1701 trò chơi sinh tồn 53
 • #1747: Chương 1702 trò chơi sinh tồn 54
 • #1748: Chương 1703 trò chơi sinh tồn 55
 • #1749: Chương 1704 trò chơi sinh tồn 56
 • #1750: Chương 1705 trò chơi sinh tồn 57
 • #1751: Chương 1706 trò chơi sinh tồn 58
 • #1752: Chương 1707 trò chơi sinh tồn 59
 • #1753: Chương 1708 trò chơi sinh tồn 60
 • #1754: Chương 1709 trò chơi sinh tồn 61
 • #1755: Chương 1710 trò chơi sinh tồn 62
 • #1756: Chương 1711 trò chơi sinh tồn 63
 • #1757: Chương 1712 trò chơi sinh tồn 64
 • #1758: Chương 1713 trò chơi sinh tồn 65
 • #1759: Chương 1714 trò chơi sinh tồn 66
 • #1760: Chương 1715 trò chơi sinh tồn 67
 • #1761: Chương 1716 trò chơi sinh tồn 68
 • #1762: Chương 1717 trò chơi sinh tồn 69
 • #1763: Chương 1718 trò chơi sinh tồn 70
 • #1764: Chương 1719 trò chơi sinh tồn 71
 • #1765: Chương 1720 trò chơi sinh tồn 72
 • #1766: Chương 1721 trò chơi sinh tồn 73
 • #1767: Chương 1722 trò chơi sinh tồn 74
 • #1768: Chương 1723 trò chơi sinh tồn 75
 • #1769: Chương 1724 trò chơi sinh tồn 76
 • #1770: Chương 1725 miêu chủ tử 1
 • #1771: Chương 1726 miêu chủ tử 2
 • #1772: Chương 1727 miêu chủ tử 3
 • #1773: Chương 1728 miêu chủ tử 4
 • #1774: Chương 1729 miêu chủ tử 5
 • #1775: Chương 1730 miêu chủ tử 6
 • #1776: Chương 1731 miêu chủ tử 7
 • #1777: Chương 1732 miêu chủ tử 8
 • #1778: Chương 1733 miêu chủ tử 9
 • #1779: Chương 1734 miêu chủ tử 10
 • #1780: Chương 1735 miêu chủ tử 11
 • #1781: Chương 1736 miêu chủ tử 12
 • #1782: Chương 1737 miêu chủ tử 13
 • #1783: Chương 1738 miêu chủ tử 14
 • #1784: Chương 1739 miêu chủ tử 15
 • #1785: Chương 1740 miêu chủ tử 16
 • #1786: Chương 1741 miêu chủ tử 17
 • #1787: Chương 1742 miêu chủ tử 18
 • #1788: Chương 1743 miêu chủ tử 19
 • #1789: Chương 1744 miêu chủ tử 20
 • #1790: Chương 1745 miêu chủ tử 21
 • #1791: Chương 1746 miêu chủ tử 22
 • #1792: Chương 1747 miêu chủ tử 23
 • #1793: Chương 1748 miêu chủ tử 24
 • #1794: Chương 1749 miêu chủ tử 25
 • #1795: Chương 1750 miêu chủ tử 26
 • #1796: Chương 1751 miêu chủ tử 27
 • #1797: Chương 1752 miêu chủ tử 28
 • #1798: Chương 1753 miêu chủ tử 29
 • #1799: Chương 1754 miêu chủ tử 30
 • #1800: Chương 1755 miêu chủ tử 31
 • #1801: Chương 1756 miêu chủ tử 32
 • #1802: Chương 1757 miêu chủ tử 33
 • #1803: Chương 1758 miêu chủ tử 34
 • #1804: Chương 1759 miêu chủ tử 35
 • #1805: Chương 1760 võng hồng 1
 • #1806: Chương 1761 võng hồng 2
 • #1807: Chương 1762 võng hồng 3
 • #1808: Chương 1763 võng hồng 4 4000 tự
 • #1809: Chương 1764 võng hồng 5
 • #1810: Chương 1765 võng hồng 6
 • #1811: Chương 1766 võng hồng 7
 • #1812: Chương 1767 võng hồng 8
 • #1813: Chương 1768 võng hồng 9
 • #1814: Chương 1769 võng hồng 10
 • #1815: Chương 1770 võng hồng 11
 • #1816: Chương 1771 võng hồng 12
 • #1817: Chương 1772 võng hồng 13
 • #1818: Chương 1773 võng hồng 14
 • #1819: Chương 1774 võng hồng 15
 • #1820: Chương 1775 võng hồng 16
 • #1821: Chương 1776 siêu thời không phát sóng trực tiếp 1
 • #1822: Chương 1777 siêu thời không phát sóng trực tiếp 2
 • #1823: Chương 1778 siêu thời không phát sóng trực tiếp 3
 • #1824: Chương 1779 siêu thời không phát sóng trực tiếp 4
 • #1825: Chương 1780 siêu thời không phát sóng trực tiếp 5
 • #1826: Chương 1781 siêu thời không phát sóng trực tiếp 6
 • #1827: Chương 1782 siêu thời không phát sóng trực tiếp 7
 • #1828: Chương 1783 siêu thời không phát sóng trực tiếp 8
 • #1829: Chương 1784 siêu thời không phát sóng trực tiếp 9
 • #1830: Chương 1785 siêu thời không phát sóng trực tiếp 10
 • #1831: Chương 1786 siêu thời không phát sóng trực tiếp 11
 • #1832: Chương 1787 siêu thời không phát sóng trực tiếp 12
 • #1833: Chương 1788 siêu thời không phát sóng trực tiếp 13
 • #1834: Chương 1789 siêu thời không phát sóng trực tiếp 14
 • #1835: Chương 1790 siêu thời không phát sóng trực tiếp 15
 • #1836: Chương 1791 siêu thời không phát sóng trực tiếp 16
 • #1837: Chương 1792 siêu thời không phát sóng trực tiếp 17
 • #1838: Chương 1793 siêu thời không phát sóng trực tiếp 18
 • #1839: Chương 1794 siêu thời không phát sóng trực tiếp 19
 • #1840: Chương 1795 siêu thời không phát sóng trực tiếp 20
 • #1841: Chương 1796 siêu thời không phát sóng trực tiếp 21
 • #1842: Chương 1797 siêu thời không phát sóng trực tiếp 22
 • #1843: Chương 1798 siêu thời không phát sóng trực tiếp 23
 • #1844: Chương 1799 siêu thời không phát sóng trực tiếp 24
 • #1845: Chương 1800 siêu thời không phát sóng trực tiếp 25
 • #1846: Chương 1801 nữ quan 1
 • #1847: Chương 1802 nữ quan 2
 • #1848: Chương 1803 nữ quan 3
 • #1849: Chương 1804 nữ quan 4
 • #1850: Chương 1805 nữ quan 5
 • #1851: Chương 1806 nữ quan 6
 • #1852: Chương 1807 nữ quan 7
 • #1853: Chương 1808 nữ quan 8
 • #1854: Chương 1809 nữ quan 9
 • #1855: Chương 1810 nữ quan 10
 • #1856: Chương 1811 nữ quan 11
 • #1857: Chương 1812 nữ quan 12
 • #1858: Chương 1813 nữ quan 13
 • #1859: Chương 1814 nữ quan 14
 • #1860: Chương 1815 nữ quan 15
 • #1861: Chương 1816 nữ quan 16
 • #1862: Chương 1817 nữ quan 17
 • #1863: Chương 1818 nữ quan 18
 • #1864: Chương 1819 nữ quan 19
 • #1865: Chương 1820 nữ quan 20
 • #1866: Chương 1821 nữ quan 21
 • #1867: Chương 1822 nữ quan 22
 • #1868: Chương 1823 nữ quan 23
 • #1869: Chương 1824 nữ quan 24
 • #1870: Chương 1825 nữ quan 25
 • #1871: Chương 1826 nữ quan 26
 • #1872: Chương 1827 nữ quan 27
 • #1873: Chương 1828 nữ quan 28
 • #1874: Chương 1829 nữ quan 29
 • #1875: Chương 1830 nữ quan 30
 • #1876: Chương 1831 nữ quan 31
 • #1877: Chương 1832 nữ quan 32
 • #1878: Chương 1833 nữ quan 33
 • #1879: Chương 1834 nữ quan 34
 • #1880: Chương 1835 nữ quan 35
 • #1881: Chương 1836 nữ quan 36
 • #1882: Chương 1837 nữ quan 37
 • #1883: Chương 1838 nữ quan 38
 • #1884: Chương 1839 nữ quan 39
 • #1885: Chương 1840 nữ quan 40
 • #1886: Chương 1841 nữ quan 41
 • #1887: Chương 1842 nữ quan 42
 • #1888: Chương 1843 nữ quan 43
 • #1889: Chương 1844 nữ quan 44
 • #1890: Chương 1845 nữ quan 45
 • #1891: Chương 1846 nữ quan 46
 • #1892: Chương 1847 nữ quan 47
 • #1893: Chương 1848 nữ quan 48 4000 tự
 • #1894: Chương 1849 nữ quan 49
 • #1895: Chương 1850 nữ quan 50
 • #1896: Chương 1851 nữ quan 51
 • #1897: Chương 1852 nữ quan 52 4000 tự
 • #1898: Chương 1853 nữ quan 53
 • #1899: Chương 1854 nữ quan 54
 • #1900: Chương 1855 nữ quan 55
 • #1901: Chương 1856 nữ quan 56
 • #1902: Chương 1857 nữ quan 57
 • #1903: Chương 1858 nữ quan 58 đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 4.7]

Related posts

Dưỡng Nữ Thành Phi

TiKay

Khiếp Sợ ! Đã Nói Là Tổng Nghệ Tuyển Tú Vậy Mà

THUYS♥️

Dư Quang

TiKay

Hữu Phỉ

THUYS♥️

Vạn Giới Thiên Tôn

TiKay

Tu Tiên Sau Ta Xuyên Trở Lại Rồi

THUYS♥️

Leave a Reply