Huyền Huyễn Trọng Sinh

Ta Có Thể Một Khóa Tu Luyện

Tu luyện thiên phú phế nhất vật?

Không quan trọng, ta có một khóa tu luyện hệ thống, 1 phút tuần hoàn một lần tiểu chu thiên, 1 giờ tuần hoàn một lần đại chu thiên, 24 giờ tự động đột phá một lần!

Không tu luyện được công pháp?

Ta có cái luyện võ không gian, không cần bản thân tự mình động thủ, tự động liền có thể 24 giờ mỗi ngày thời thời khắc khắc lĩnh ngộ nghiên cứu diễn luyện công pháp!

Không có tài nguyên tu luyện muốn liều sống liều chết?

Ta có thể phân ra một cái cái bóng, trực tiếp đi dã ngoại tiến hành càn quét, ngủ một giấc ngày thứ hai tỉnh lại trong nhà tất cả đều là hung thú vật liệu!

Ta có thể một khóa tu luyện, ta ngưu bức! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ๖ۣۜNhư๖ۣۜ Ý♥๖ۣۜVô ๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thanh Thái Bạch
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0001.mp32019-06-16 19:40
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0002.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0003.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0004.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0005.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0006.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0007.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0008.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0009.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0010.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0011.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0012.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0013.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0014.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0015.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0016.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0017.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0018.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0019.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0020.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0021.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0022.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0023.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0024.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0025.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0026.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0027.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0028.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0029.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0030.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0031.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0032.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0033.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0034.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0035.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0036.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0037.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0038.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0039.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0040.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0041.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0042.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0043.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0044.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0045.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0046.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0047.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0048.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0049.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0050.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0051.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0052.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0053.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0054.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0055.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0056.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0057.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0058.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0059.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0060.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0061.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0062.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0063.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0064.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0065.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0066.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0067.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0068.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0069.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0070.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0071.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0072.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0073.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0074.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0075.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0076.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0077.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0078.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0079.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0080.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0081.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0082.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0083.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0084.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0085.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0086.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0087.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0088.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0089.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0090.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0091.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0092.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0093.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0094.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0095.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0096.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0097.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0098.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0099.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0100.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0101.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0102.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0103.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0104.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0105.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0106.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0107.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0108.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0109.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0110.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0111.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0112.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0113.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0114.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0115.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0116.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0117.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0118.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0119.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0120.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0121.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0122.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0123.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0124.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0125.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0126.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0127.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0128.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0129.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0130.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0131.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0132.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0133.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0134.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0135.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0136.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0137.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0138.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0139.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0140.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0141.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0142.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0143.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0144.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0145.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0146.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0147.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0148.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0149.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0150.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0151.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0152.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0153.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0154.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0155.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0156.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0157.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0158.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0159.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0160.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0161.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0162.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0163.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0164.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0165.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0166.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0167.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0168.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0169.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0170.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0171.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0172.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0173.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0174.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0175.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0176.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0177.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0178.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0179.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0180.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0181.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0182.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0183.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0184.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0185.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0186.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0187.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0188.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0189.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0190.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0191.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0192.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0193.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0194.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0195.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0196.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0197.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0198.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0199.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0200.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0201.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0202.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0203.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0204.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0205.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0206.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0207.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0208.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0209.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0210.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0211.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0212.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0213.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0214.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0215.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0216.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0217.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0218.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0219.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0220.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0221.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0222.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0223.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0224.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0225.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0226.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0227.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0228.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0229.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0230.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0231.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0232.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0233.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0234.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0235.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0236.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0237.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0238.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0239.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0240.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0241.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0242.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0243.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0244.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0245.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0246.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0247.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0248.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0249.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0250.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0251.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0252.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0253.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0254.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0255.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0256.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0257.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0258.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0259.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0260.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0261.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0262.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0263.mp32019-06-16 20:21
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0264.mp32019-06-16 20:21
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0265.mp32019-06-16 20:21
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0266.mp32019-06-16 20:21
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0267.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0268.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0269.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0270.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0271.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0272.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0273.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0274.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0275.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0276.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0277.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0278.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0279.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0280.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0281.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0282.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0283.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0284.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0285.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0286.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0287.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0288.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0289.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0290.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0291.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0292.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0293.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0294.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0295.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0296.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0297.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0298.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0299.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0300.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0301.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0302.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0303.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0304.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0305.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0306.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0307.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0308.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0309.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0310.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0311.mp32019-06-16 20:30
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0312.mp32019-06-16 20:30
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0313.mp32019-06-16 20:30
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0314.mp32019-06-16 20:30
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0315.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0316.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0317.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0318.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0319.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0320.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0321.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0322.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0323.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0324.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0325.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0326.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0327.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0328.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0329.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0330.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0331.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0332.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0333.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0334.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0335.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0336.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0337.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0338.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0339.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0340.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0341.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0342.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0343.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0344.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0345.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0346.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0347.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0348.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0349.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0350.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0351.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0352.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0353.mp32019-06-16 20:38
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0354.mp32019-06-16 20:38
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0355.mp32019-06-16 20:38
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0356.mp32019-06-16 20:38
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0357.mp32019-06-16 20:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0358.mp32019-06-16 20:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0359.mp32019-06-16 20:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0360.mp32019-06-17 17:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0361.mp32019-06-17 17:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0362.mp32019-06-17 17:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0363.mp32019-06-19 04:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0364.mp32019-06-19 04:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0365.mp32019-06-19 15:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0366.mp32019-06-20 16:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0367.mp32019-06-21 15:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0368.mp32019-06-22 16:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0369.mp32019-06-23 23:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0370.mp32019-06-23 23:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0371.mp32019-06-26 07:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0372.mp32019-06-26 07:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0373.mp32019-06-26 07:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0374.mp32019-06-27 19:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0375.mp32019-06-28 15:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0376.mp32019-06-30 06:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0377.mp32019-06-30 06:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0378.mp32019-07-01 16:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0379.mp32019-07-03 17:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0380.mp32019-07-03 17:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0381.mp32019-07-04 16:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0382.mp32019-07-05 16:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0383.mp32019-07-06 16:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0384.mp32019-07-08 07:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0385.mp32019-07-08 07:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0386.mp32019-07-09 16:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0387.mp32019-07-09 16:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0388.mp32019-07-13 17:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0389.mp32019-07-13 17:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0390.mp32019-07-13 17:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0391.mp32019-07-13 17:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0392.mp32019-07-13 17:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0393.mp32019-07-15 17:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0394.mp32019-07-15 17:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0395.mp32019-07-15 17:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0396.mp32019-07-15 17:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0397.mp32019-07-17 18:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0398.mp32019-07-18 16:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0399.mp32019-07-19 16:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0400.mp32019-07-23 11:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0401.mp32019-07-23 11:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0402.mp32019-07-23 11:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0403.mp32019-07-24 04:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0404.mp32019-07-24 04:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0405.mp32019-07-26 07:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0406.mp32019-07-26 07:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0407.mp32019-07-27 06:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0408.mp32019-07-29 18:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0409.mp32019-07-29 18:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0410.mp32019-08-01 18:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0411.mp32019-08-01 18:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0412.mp32019-08-01 18:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0413.mp32019-08-01 18:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0414.mp32019-08-03 06:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0415.mp32019-08-04 16:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0416.mp32019-08-04 16:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0417.mp32019-08-06 01:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0418.mp32019-08-07 05:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0419.mp32019-08-07 05:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0420.mp32019-08-08 16:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0421.mp32019-08-08 16:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0422.mp32019-08-09 01:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0423.mp32019-08-09 01:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0424.mp32019-08-10 17:21
 • #425: Thẩm thấu người! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-11 17:27
 • #426: Linh Bình Nữ Đế duy nhất hảo hữu! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-11 17:27
 • #427: Nửa năm sau, hai bước Thái Tổ cấp! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-13 16:25
 • #428: Tô Tiểu Bạch rời núi! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-14 16:47
 • #429: Siêu cấp các thiên tài! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-15 16:57
 • #430: Vũ trụ thiên tài chi chiến! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-15 16:58
 • #431: Cổ Tổ nhóm đều hiện thân! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-19 17:15
 • #432: Tông chủ. . . Đúng là thẩm thấu người? ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-19 17:15
 • #433: Cùng Linh Bình Cổ Tổ gặp nhau! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-19 17:15
 • #434: Hai giọt tinh huyết! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-19 17:16
 • #435: Môn phái điểm cống hiến! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-20 02:52
 • #436: Phế vật lợi dụng! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-20 18:31
 • #437: Bắt đầu treo máy hạch tâm Đại Thiên Giới! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-22 00:24
 • #438: Virus thức khuếch trương! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-22 00:24
 • #439: Mười. . . Mười hai cái sinh mệnh vũ trụ? ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-22 17:50
 • #440: Tân tấn đại điển! Giải tỏa Binh Khí Trì! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-23 18:01
 • #441: Tân tấn đại điển! Giải tỏa Binh Khí Trì! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-24 17:31
 • #442: Dẫn động toàn bộ Binh Khí Trì! 【 cầu toàn định! 】2019-08-24 17:31
 • #443: Thuần Dương Cổ Tôn giáng lâm! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-26 08:45
 • #444: Cổ vực? ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-26 16:59
 • #445: Tông chủ xuất thủ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-28 19:31
 • #446: Mạnh nhất thiên tài. . . Bạch Quốc người? 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-28 19:31
 • #447: Càn quét Cổ Ba tổng bộ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-29 17:56
 • #448: Cổ vực! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-30 18:58
 • #449: Một năm rưỡi sau! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-31 17:04
 • #450: Hợp thành! Cổ Cấp công pháp! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-02 00:32
 • #451: Nổi giận Thuần Dương Cổ Tôn! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-05 00:15
 • #452: Vô Thượng Thuần Dương Cung nội tình! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-05 00:15
 • #453: Tiến về Đại Thiên Thái Á Cổ Giới! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-05 00:15
 • #454: Cực đoan kinh khủng yêu nghiệt các thiên tài! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-05 16:29
 • #455: Thượng Cổ Tôn Giả, Viễn Cổ Bá Giả! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-06 19:07
 • #456: Đến cổ vực! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-07 17:21
 • #457: Ám sát! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-09 08:44
 • #458: Liên quan tới cổ vực tình báo! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-09 17:14
 • #459: Đen ăn đen vốn liếng! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:20
 • #460: Bắt đầu tàn sát! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:20
 • #461: Tranh đoạt thượng cổ di tích! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:20
 • #462: Cổ Tổ thi thể! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:20
 • #463: Một đao chém giết cửu bộ Thái Tổ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #464: Săn giết Thái Tổ cấp! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #465: Vô tình thu hoạch! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #466: Vô Thượng Thuần Dương Cung Cổ Tổ yêu nghiệt nhóm! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #467: Cổ Tổ cấp đoàn đội sợ 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #468: Lôi Xà Đế Tổ 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:22
 • #469: Bom thịt người 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-17 17:29
 • #470: Cổ Tổ cấp đại chiến 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-17 17:29
 • #471: Một đao 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-18 17:15
 • #472: Cổ Tổ cấp tài phú 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-18 17:15
 • #473: Bạch Kim Đế Tổ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-19 19:34
 • #474: Ba đao 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-19 19:34
 • #475: 100 vạn cái bóng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-20 16:44
 • #476: Cường đại thẩm thấu người 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-20 16:45
 • #477: Nửa bước khó đi 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-21 18:00
 • #478: Hóa tổ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-21 18:00
 • #479: Luân hồi chi tư 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-22 18:48
 • #480: Xe guồng thức bay vọt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-22 18:48
 • #481: Tám bước Cổ Tổ cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-23 17:35
 • #482: Đi săn Cổ Tổ cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-23 17:35
 • #483: Tham ngộ Cổ Cấp công pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-24 17:05
 • #484: Cổ Tổ cấp giang hồ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-24 17:06
 • #485: Cổ Tổ cấp liên thủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-25 20:32
 • #486: Lạch trời cấp thực lực sai biệt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-25 20:32
 • #487: Tiến về cổ vực truyền thừa đài 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-26 18:31
 • #488: Khuyên lui 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-26 18:32
 • #489: Đối chiến Viêm Giao Đế Tổ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-27 18:11
 • #490: Cổ Tổ cấp hỗn chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-27 18:11
 • #491: Tàn sát Thâm Nhập Giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-28 22:34
 • #492: Cái bóng khổng lồ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-28 22:34
 • #493: Kết giao cường giả đỉnh cao 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-29 19:10
 • #494: Độc Lang uy hiếp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-29 19:10
 • #495: Cổ vực gặp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-30 16:49
 • #496: Thần bí ý chí lực 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-30 16:49
 • #497: Tìm tòi Tử Vực 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-01 18:11
 • #498: Cổ vực sinh mệnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-01 18:11
 • #499: Bảo hộ khu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-02 18:22
 • #500: Khổng lồ tự bạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-02 18:22
 • #501: Mới đại đạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-03 17:53
 • #502: Hắc Ngưu Sơn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-03 17:53
 • #503: Đại đạo chưởng khống 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-04 17:32
 • #504: Hợp đạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-04 17:32
 • #505: Phệ quỷ đoàn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-05 18:26
 • #506: Điên cuồng săn giết 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-05 18:26
 • #507: Tập bách gia sở trường 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:07
 • #508: Các thiên tài tính toán 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:07
 • #509: Bảo hộ khu biên giới 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #510: Kim bào lão giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #511: Cổ vực tình báo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #512: Vân Khê quận chúa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #513: Gia nhập thánh địa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #514: Vơ vét cổ vực! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #515: Ba cái cấm kỵ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-10 21:36
 • #516: Chín đại thị vệ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-10 21:36
 • #517: Hoang cấp bí mật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-11 19:06
 • #518: Đại chiến hồi cuối 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-11 19:06
 • #519: Trong kính ảnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-12 19:25
 • #520: Thiên tài trở về 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-13 18:10
 • #521: Đánh giết Bạch Ảnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-13 18:10
 • #522: Khai chiến! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-14 17:39
 • #523: Chém giết Cổ Tôn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-14 17:40
 • #524: Bất hoà 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-15 18:49
 • #525: Một bông hoa môt thế giới 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-15 18:49
 • #526: Cổ Tôn cũng mang thù 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-15 18:49
 • #527: Chỉ có thân nhân 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-15 18:49
 • #528: Bá Giả cấp hiện thân 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-16 21:33
 • #529: Chiến trường mò cá 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-16 21:33
 • #530: Hóa giải cổ chi đại đạo2019-10-18 19:27
 • #531: Khóa Cổ Cấp thiên tài đội ngũ2019-10-18 19:27
 • #532: Thái Á quân vương giáng lâm 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-19 18:48
 • #533: Ngôn xuất pháp tùy 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-19 18:48
 • #534: Cổ chi lĩnh vực sinh diệt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:26
 • #535: Đến Thiên Xu thánh địa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:26
 • #536: Thánh Tử Thánh Nữ cạnh tranh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:26
 • #537: Đào quáng bảo địa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:27
 • #538: Treo thưởng nhiệm vụ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:27
 • #539: Tại trong chiến hỏa thăng hoa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:27
 • #540: Lĩnh ngộ Cổ Cấp công pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:27
 • #541: Tấn cấp, Thượng Cổ Ức Kỷ Tôn Giả! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:27
 • #542: Thần binh xuất thế 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:27
 • #543: Mười thị vệ chi chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:27
 • #544: Thuấn trảm bảy người 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-25 21:28
 • #545: Thiêu thân lao đầu vào lửa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-10 18:56
 • #546: Chó cùng rứt giậu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-10 18:56
 • #547: Cấm địa tầm bảo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-10 18:56
 • #548: Trường thương xuất thế 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-10 18:57
 • #549: Loạn chiến kết thúc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-10 18:57
 • #550: Đao chém Bá Giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-13 00:50
 • #551: Mạnh nhất thợ săn tiền thưởng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-13 00:50
 • #552: Chín cái thị vệ cùng một con ngựa ô 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-13 00:51
 • #553: Thánh Nhân, Thiên Xu Thánh Quân! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-13 00:51
 • #554: Dự đoán 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-14 23:17
 • #555: Thu về lay giới trường thương 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-14 23:17
 • #556: Tìm kiếm mục tiêu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-14 23:17
 • #557: Quá yếu! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-14 23:18
 • #558: Gián điệp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-15 19:54
 • #559: Tàn phá hắc thiết phiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-15 19:54
 • #560: Hoang Cổ Thiên Tôn cấp khí tức 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-17 09:43
 • #561: Địch tập, mười bảy người 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-17 09:43
 • #562: Phí qua đường 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-17 16:37
 • #563: Mười đạo khảo nghiệm 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-17 16:37
 • #564: Chiến thuật biển người 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-18 18:16
 • #565: Đưa ngươi một phần truyền thừa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-18 18:16
 • #566: Hoang cấp công pháp xuất thế 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-19 18:16
 • #567: Siêu cấp thánh địa đại chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-19 18:16
 • #568: Ly Hỏa đốt địch 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-20 17:57
 • #569: Biên giới khai chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-20 17:57
 • #570: Giả mạo Thánh Tử 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-21 17:50
 • #571: Khiêu khích ly gián 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-21 17:51
 • #572: Thánh địa nghi kỵ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-22 18:00
 • #573: Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-22 18:00
 • #574: Đổi ta một cái mạng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-23 19:49
 • #575: Suy bại ngoan nhân 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-23 19:49
 • #576: Nhân ma! Vô đạo quân vương 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-24 17:54
 • #577: Bắt được cổ chi đại đạo! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-24 17:54
 • #578: So sánh tuyên cổ Bách Kỷ Quân Vương 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-25 17:51
 • #579: Ngụy trang nhân ma 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-25 17:51
 • #580: Ba vạn cái kỷ nguyên lĩnh ngộ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-27 18:50
 • #581: Quái vật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-27 18:50
 • #582: Thái Á xu hướng suy tàn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-27 18:50
 • #583: Ta là người giết ngươi! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-27 18:51
 • #584: Trảm diệt Linh Ba quân vương 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-28 18:51
 • #585: Siêu thoát vũ trụ sứ giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-28 18:51
 • #586: Viên mãn tức là hủy diệt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-29 18:23
 • #587: Tiến về biên cảnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-11-29 18:23
 • #588: Cương quốc đánh cờ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:15
 • #589: Đại Hoang Thiên Tôn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:15
 • #590: Tử chiến đến cùng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:15
 • #591: Kim Đao Vệ cùng Ngân Đao Vệ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:15
 • #592: Nhạn qua nhổ lông 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:16
 • #593: Cương quốc khảo hạch 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:16
 • #594: Đại Hoang Thiên Tôn trở về 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:16
 • #595: Trèo lên tháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:16
 • #596: Thu về ma vật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:16
 • #597: Xâm nhập thứ 99 tầng! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-04 08:16
 • #598: Loạn Cổ Ma Tôn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-05 19:09
 • #599: Thành lập quân đoàn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-05 19:09
 • #600: Tổ kiến thời không vòng xoáy 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-06 17:27
 • #601: Một người đã đủ giữ quan ải 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-06 17:27
 • #602: Đầy đất cổ nguyên! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-07 17:45
 • #603: Bạo phá! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-07 17:45
 • #604: Thần Tướng truy sát 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-08 17:18
 • #605: Hoang Cổ Thiên Tôn cấp đối chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-08 17:18
 • #606: Hoang cấp ra mặt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-09 17:18
 • #607: Hoang cấp đàm phán 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-09 17:18
 • #608: Loạn trong giặc ngoài 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-11 17:20
 • #609: Bốc lên chiến tranh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-11 17:20
 • #610: Thiên Đô Thành 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-11 17:20
 • #611: Chém giết Thần Tướng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-11 17:20
 • #612: Thái Cương Quốc can thiệp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-11 17:20
 • #613: Cầm Hoang Cổ Thiên Tôn cấp luyện đan 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-11 17:20
 • #614: Ngàn vạn ức cấp đan dược 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-11 17:20
 • #615: Bạch Ảnh quân đoàn thuế biến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-11 17:20
 • #616: Chí cao cương quốc khai chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-12 18:12
 • #617: Đại quân đột kích 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-12 18:12
 • #618: Tự thân khó đảm bảo cương quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-12 18:12
 • #619: Cái bóng toàn diện tăng lên 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-12 18:12
 • #620: Liều chết đánh cược một lần 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-13 17:44
 • #621: Kỳ tích sinh ra 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-13 17:44
 • #622: Thổi lên phản kích kèn lệnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-13 17:44
 • #623: Hóa giải Hoang cấp thế công 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-13 17:44
 • #624: Đem Hoang cấp là chó trượt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-15 18:25
 • #625: Người nguyện mắc câu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-15 18:25
 • #626: Truy sát Hoang cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-15 18:25
 • #627: Điên cuồng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-15 18:25
 • #628: Phong ma tế đàn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-17 05:34
 • #629: Cự Xà Quốc công thủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-17 05:34
 • #630: Tù binh Hoang cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-17 05:34
 • #631: Khoáng thế đại chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-17 05:35
 • #632: Ba mươi Hoang cấp đánh lâu dài 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-17 05:35
 • #633: Tìm kiếm nguyên tinh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-17 05:35
 • #634: Thế gia thiên tài, Huyết Kiếm Hoang Chủ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-17 16:47
 • #635: Đột phá, tiến về Vô Hư Chi Hải! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-17 16:47
 • #636: Hoang cấp chướng nhãn pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-18 18:04
 • #637: Công phu sư tử ngoạm 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-18 18:04
 • #638: Đại đạo phản phệ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-19 17:40
 • #639: Chức năng mới: Tiềm năng bộc phát! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-19 17:41
 • #640: Vây quét Huyết Kiếm Hoang Chủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-20 17:49
 • #641: Toàn diện tăng lên, tu lục đại Hoang cấp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-20 17:49
 • #642: Xuất tiền mua mệnh của ngươi 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-21 17:54
 • #643: Cường giả ý chí xung kích 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-21 17:54
 • #644: Điên cuồng ý nghĩ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-22 18:42
 • #645: Tiếp theo bàn cờ lớn! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-22 18:42
 • #646: Cưỡng chiếm Thái Cương Quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 09:01
 • #647: Tiếp nhận Bắc Thiên Tinh Quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 09:01
 • #648: Sửa đá thành vàng, Cửu Chuyển Ma Long! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 09:01
 • #649: Dĩ dật đãi lao 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 09:01
 • #650: Chuyển hóa khoáng mạch! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 09:01
 • #651: Tu bát đại Hoang cấp bích chướng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 09:02
 • #652: Trân quý cổ chi đại đạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 09:02
 • #653: Ngũ đại chí cao cương quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 09:02
 • #654: Thái Cương Quốc kẻ chạy nạn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 17:14
 • #655: Chinh chiến Ma Yết Tinh Quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-27 17:14
 • #656: Long Tộc áp chế 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-29 17:40
 • #657: Một đám lớn dê béo! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-29 17:40
 • #658: Cổ chi Hồng Hoang đại đạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-29 17:40
 • #659: Phản công chí cao cương quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-12-29 17:41
 • #660: Điều tra cơ mật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-01 18:38
 • #661: Nguyên tinh cung điện 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-01 18:38
 • #662: Bị miểu sát mạnh nhất người canh giữ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-01 18:38
 • #663: Chiến lực tăng lên điên cuồng! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-01 18:39
 • #664: Tiếp đãi thiên hạ Hoang cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-02 17:43
 • #665: Vô Phong Hoang Chủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-02 17:43
 • #666: Sử thượng lớn nhất treo máy thánh địa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-03 17:34
 • #667: Đàm phán vỡ tan 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-03 17:34
 • #668: Chí cao cương quốc liên thủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-03 17:34
 • #669: Đổi nhà 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-03 17:34
 • #670: Tập kích bất ngờ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-04 18:57
 • #671: Chém giết tu cửu đại Hoang cấp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-04 18:57
 • #672: Cửu Chuyển Ma Long đột phá! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-06 18:18
 • #673: Cướp sạch cường quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-06 18:18
 • #674: Lấy đồ trong túi 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-06 18:19
 • #675: Giành ăn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-06 18:19
 • #676: Chí cao cương quốc cảnh cáo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-07 17:21
 • #677: Một khóa thôn phệ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-07 17:22
 • #678: Đối chiến tu thập đại Hoang cấp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-08 17:42
 • #679: Thần binh oanh tạc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-08 17:42
 • #680: Chém giết tu thập đại Hoang cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-09 17:37
 • #681: Thương lượng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-09 17:37
 • #682: Gaia cương quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-10 17:50
 • #683: Tiến đánh Sương Tuyết Yêu Quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-10 17:51
 • #684: Tuyết Yêu tộc to lớn bảo khố 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-13 17:54
 • #685: Cửu Chuyển Ma Long di hài 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-13 17:54
 • #686: Cực phẩm Hoang cấp công pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-13 17:54
 • #687: Một vụ làm ăn lớn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-13 17:54
 • #688: Chí cao phong hội 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-13 17:54
 • #689: Siêu thoát ý chí 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-13 17:54
 • #690: Thanh tiên sinh tới chơi 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-14 17:47
 • #691: Hồng Mông sứ giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-14 17:47
 • #692: Thu về cương vực 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-17 16:47
 • #693: Cự đầu Hồng Hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-17 16:47
 • #694: To lớn phòng ngự công trình 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-18 17:33
 • #695: Kỳ dị sinh vật nuôi dưỡng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-18 17:33
 • #696: Bổ ma 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-18 17:33
 • #697: Tập kích bất ngờ Xuân Thu cương quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-18 17:33
 • #698: Thôn phệ lô đỉnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-20 17:50
 • #699: Hoang Cổ mộ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-20 17:50
 • #700: Ám sát 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-20 17:50
 • #701: Một trăm kiện Hám Thế thần binh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-01-20 17:50
 • #702: Thiên Kỳ Hồng Hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:29
 • #703: Xuyên qua tinh không trùng động 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:29
 • #704: Hồng Hoang bàn cờ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:30
 • #705: Ma công cùng lô đỉnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:30
 • #706: Tứ đại người canh giữ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:30
 • #707: Chém giết người canh giữ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:30
 • #708: Cường giả đỉnh cao tổng động viên 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:30
 • #709: Giải phóng cổ vực sinh mệnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:30
 • #710: Hồng Hoang cấp bí mật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:31
 • #711: Thăng cấp, Hoang cấp thứ tầng ba mươi sáu! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:31
 • #712: Ma ảnh một quyền nát càn khôn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:31
 • #713: Hồng Hoang cấp tự bạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:31
 • #714: Khắc chế Hồng Mông sứ giả biện pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:31
 • #715: Lôi kiếp giáng lâm 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:31
 • #716: Kinh khủng khuếch tán tốc độ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:31
 • #717: Mười năm ẩn núp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:32
 • #718: Ma chú thuật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:32
 • #719: Khôi lỗi cự thú 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:32
 • #720: To lớn sản xuất máy móc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:32
 • #721: Vứt bỏ chiến cầu hoà 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:32
 • #722: Tàn sát Hồng Mông sứ giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:32
 • #723: Hư không cương quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:32
 • #724: Hồng Mông sứ giả liên minh chi chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:33
 • #725: Chức năng mới: Pháp tắc lĩnh ngộ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:33
 • #726: Một khóa luyện đao ba vạn năm 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:33
 • #727: Ta là, Gaia Hồng Hoang! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:33
 • #728: Ngàn nước Hồng Hoang, Kim Tiên quốc chủ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:34
 • #729: Một khóa rút đao 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:34
 • #730: Năm vị siêu thoát sứ giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:34
 • #731: Tham gia hội nghị điều kiện 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:34
 • #732: Long tiên sinh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:34
 • #733: Trăm nước Hồng Hoang tập kích 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:34
 • #734: Này lên kia xuống, ngươi yếu ta mạnh! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:35
 • #735: Chín tầng tháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:35
 • #736: Viễn cổ pháp tắc, Trạm Dã Long Tức! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:35
 • #737: Cổ đại đao thuật đại thành 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:35
 • #738: Cuồng hóa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:35
 • #739: Kêu gọi viện quân 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-06 17:35
 • #740: Chém giết trăm nước Hồng Hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:48
 • #741: Tử Linh Độc Chiểu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:48
 • #742: Ngựa đạp bát hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:48
 • #743: Bộ thứ nhất Hồng Hoang cấp công pháp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:48
 • #744: Thiên Ma Quật tranh đoạt chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:48
 • #745: Lao tới Thiên Ma Quật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:49
 • #746: Cướp giết 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:49
 • #747: Sáu môn đao pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:49
 • #748: Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:49
 • #749: Phân thân đối phân thân 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-09 17:50
 • #750: Cược sai! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-10 17:14
 • #751: Chờ xuất phát, thực lực tăng lên! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-10 17:14
 • #752: Xuất thế, Bất Diệt Tâm Kinh! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-12 00:56
 • #753: Đánh chó mù đường 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-12 00:57
 • #754: Hai trăm nước Hồng Hoang cấp đại chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-14 03:51
 • #755: Trong nháy mắt, hôi phi yên diệt! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-14 03:52
 • #756: Ba trăm nước Hồng Hoang cấp vây công 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-14 03:52
 • #757: Thực lực tăng vọt, năm trăm nước Hồng Hoang cấp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-14 03:52
 • #758: Các loại chính là ngươi! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:03
 • #759: Ám độ trần thương 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:03
 • #760: Đạm Đài Bạch trận chiến đầu tiên 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:03
 • #761: Thần phục, hoặc là hủy diệt! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:03
 • #762: Thành tựu ngàn nước Hồng Hoang khả năng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:04
 • #763: Huyết mạch con đường 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:04
 • #764: Bàn Long Hồng Hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:04
 • #765: Siêu Hoang cấp pháp thuẫn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:04
 • #766: Hồng Hoang cấp công pháp tế tự 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:04
 • #767: Phản sát Bàn Long Hồng Hoang! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:04
 • #768: Một ngày tu luyện năm mươi vạn năm 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:04
 • #769: Ẩn thế giả —— Thần Cư! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-20 17:04
 • #770: Một trăm cái tám trăm nước Hồng Hoang cấp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-21 17:19
 • #771: Thần cấp tự bạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-21 17:19
 • #772: Thời gian dây bên ngoài quan trắc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 03:34
 • #773: Dùng trí Cơ Tinh Giáo Chủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 03:34
 • #774: Kế thừa lượng lớn tài phú 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 03:34
 • #775: Cơ Tinh Giáo Chủ bí mật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 03:34
 • #776: Yêu tộc anh kiệt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 03:34
 • #777: Cái bóng tin tức internet 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 03:34
 • #778: Tấn công Tật Phong Hồng Mông 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 03:35
 • #779: Một chỉ miểu sát! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 03:35
 • #780: Hồi tố pháp tắc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 17:53
 • #781: Liên trảm bảy đao 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 17:53
 • #782: Đại Diệt Đạo Chủ, bại trận! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 17:53
 • #783: Tám ngàn nước Hồng Hoang cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-26 17:53
 • #784: Siêu thoát vũ trụ mảnh vỡ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-27 17:38
 • #785: Thủ vệ dị thú 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-27 17:38
 • #786: Man Hoang Chi Địa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-29 17:10
 • #787: Mới gặp siêu thoát sinh mệnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-29 17:10
 • #788: Yên Đô, song nguyệt lăng không! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-29 17:10
 • #789: Huyết tẩy Thần Ham Tông 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-02-29 17:10
 • #790: Linh Nha Điện, Sa Xà! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-01 17:24
 • #791: Hỗn Độn Thiên Hà 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-01 17:25
 • #792: Trận chiến mở màn Thượng Huyền Hồng Hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-03 18:03
 • #793: Chinh phục Hỗn Độn Thiên Hà! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-03 18:03
 • #794: Tiến về Sương Tuyết Chi Địa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-03 18:03
 • #795: Nhiên Chúc Bí Thuật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-03 18:03
 • #796: Hỗn Độn Thể xuất thế 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-05 22:12
 • #797: Siêu Cấp văn minh đại chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-05 22:13
 • #798: Điên cuồng Hỗn Độn Thể 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-05 22:13
 • #799: Kim sắc người trong suốt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-05 22:13
 • #800: Man Vương đại triều 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-08 00:29
 • #801: Thánh Nữ thuế biến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-08 00:29
 • #802: Xâm lấn Siêu Cấp văn minh! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-08 00:29
 • #803: Khác thường siêu thoát sứ giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-08 00:29
 • #804: Hỗn Độn Thể nuôi cổ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-10 16:43
 • #805: Sát nhập, hỗn độn luân hồi chi tư! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-10 16:44
 • #806: Liên thủ xâm lấn Đồn Chủ thánh quốc! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-10 16:44
 • #807: Hiến tế người 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-10 16:44
 • #808: Thôn phệ Đồn Chủ thánh quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-10 16:44
 • #809: Phong tỏa chiến trường 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-10 16:45
 • #810: Siêu thoát cấp công pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-12 16:30
 • #811: Siêu thoát cấp thôi diễn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-12 16:30
 • #812: Bảo hộ áo xanh Thánh Nữ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-12 16:31
 • #813: Đi săn vạn nước Hồng Hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-12 16:31
 • #814: Linh Viên viện quân 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:49
 • #815: Thủ đoạn tàn khốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:49
 • #816: Ba vị chí cường ẩn thế giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:49
 • #817: Tin tức nặng ký 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:49
 • #818: Siêu thoát Hư Linh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:50
 • #819: Khác một tòa cầu vượt đại lục 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:50
 • #820: Tìm nơi nương tựa Gaia Hồng Mông 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:50
 • #821: Khiêu chiến năm vạn nước Hồng Hoang cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:50
 • #822: Vô địch lực phòng ngự 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:50
 • #823: Chộp tới luyện đan 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-18 05:50
 • #824: Một trăm hai mươi lần nhục thân cường độ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-19 16:06
 • #825: Không thể tưởng tượng cường độ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-19 16:06
 • #826: Cực Nhạc Thiên Ma đế quốc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-19 16:07
 • #827: Cái bóng rèn binh, hỗn độn hắc đao! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-19 16:07
 • #828: Mười hai năm, chúng ta! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-21 17:15
 • #829: Lĩnh ngộ siêu thoát cấp công pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-21 17:15
 • #830: Siêu thoát dị thú biến dị thể 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-23 17:08
 • #831: Thu về biến dị thể 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-23 17:08
 • #832: Siêu thoát dị thú Thú Vương 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-23 17:08
 • #833: Hắc đao chém sứ giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-23 17:09
 • #834: Liên hoàn tự bạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-23 17:09
 • #835: Thú Vương xuất động! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-23 17:09
 • #836: Đại lượng chế tạo biến dị thể 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-29 22:40
 • #837: Miểu sát Thú Vương 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-29 22:40
 • #838: Đi săn ma vụ dị thú 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-30 19:50
 • #839: Uy chấn Tiên Vương cổ chiến trường 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-30 19:51
 • #840: Ngũ đại cao thủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-30 19:51
 • #841: Một đao chém giết trăm vạn nước Hồng Hoang cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-03-30 19:51
 • #842: Vào tay tức đại thành 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-05 22:28
 • #843: Tận thế cấp cái bóng khổng lồ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-05 22:28
 • #844: Linh Hoàng Hồng Hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-05 22:28
 • #845: Tử vong khứu giác 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-05 22:28
 • #846: Vĩnh hằng sinh mạng thể 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-05 22:28
 • #847: Linh hoàng huyết tức 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-05 22:28
 • #848: Tập kích Huyền Âm Các 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:02
 • #849: Phản công Huyền Âm Các 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:02
 • #850: Linh hồn bình chướng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:02
 • #851: Cuối cùng một cái cốt khí 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:02
 • #852: Viêm Vương Trấn Ngục Đan 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:02
 • #853: Đương thời vô địch! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:02
 • #854: Siêu thoát vũ trụ hội nghị 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:03
 • #855: Lần đầu gặp kẻ lưu vong 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:03
 • #856: Kỳ Lân đại bang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:03
 • #857: Tiến công La Sát Bang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:03
 • #858: Loạn chiến bộc phát 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:03
 • #859: Cao giai đi săn tinh thông 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:03
 • #860: Một đao miểu sát! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:04
 • #861: Hiện tại có hay không tư cách? 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:04
 • #862: Đại thành luân hồi chi tư 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:04
 • #863: Binh gia vùng giao tranh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:04
 • #864: Đệ nhất nay cường giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:04
 • #865: Cực hạn lực lượng thể hiện 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:04
 • #866: Một tỷ vạn nước Hồng Hoang cấp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:04
 • #867: Cao giai siêu vị pháp tắc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:05
 • #868: Thỉnh cầu trở về 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:05
 • #869: Ba vạn bộ đại thành công pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:05
 • #870: Vĩnh hằng cấp công pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:05
 • #871: Tàn sát ức vạn nước Hồng Hoang cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:05
 • #872: Bạch sắc Hồng Mông quốc gia 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:05
 • #873: Đối thoại cổ vực ý chí 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:06
 • #874: Một khóa tẩy lễ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:06
 • #875: Siêu thoát thành công! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:06
 • #876: Luyện đan quyết đấu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-22 15:06
 • #877: Nhất niệm thành đan2020-04-22 15:06
 • #878: Bán tháo đan dược 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:18
 • #879: Vơ vét Lăng Châu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:18
 • #880: Vạn nước thịnh hội 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:18
 • #881: Kích Sát Phong hoàng Hồng Hoang 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:19
 • #882: Chém giết Ma Phủ vĩnh hằng đại năng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:19
 • #883: Vĩnh Hằng quốc độ liên minh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:19
 • #884: Tu vi đột phá 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:19
 • #885: Thủy Tinh thành 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:19
 • #886: Trăm năm bố cục 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:19
 • #887: Giết vào Quân Hành thần điện 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:19
 • #888: Ba mươi sáu tôn sát thần 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:19
 • #889: Thôn phệ giết chóc huyết khí 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-24 16:20
 • #890: Hiến vật quý không giết 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-25 18:57
 • #891: Đại năng giận dữ, thây nằm trăm vạn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-25 18:57
 • #892: Trung thiên chi cảnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-27 15:29
 • #893: Sinh ra, vấn đỉnh vĩnh hằng đại năng! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-27 15:29
 • #894: Một khóa phá giải cùng một khóa phục hồi như cũ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-27 15:29
 • #895: Vạn quốc chiến trận 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-27 15:29
 • #896: Thủ tháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-27 15:30
 • #897: Bá khí Ngưng Bích Lũy 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-27 15:30
 • #898: Phá giải pháp tắc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-29 15:54
 • #899: Sửa chữa phục hồi yêu tháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-04-29 15:55
 • #900: Có tiền có thể ma xui quỷ khiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:24
 • #901: Tiếng trầm phát đại tài 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:24
 • #902: Một chỉ lui địch 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:24
 • #903: Quấn sau trộm nhà 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:24
 • #904: Chịu chết 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:25
 • #905: Thôn phệ hắc vụ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:25
 • #906: Pháp tắc kháng tính 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:25
 • #907: Thiên Yêu ngược dòng tìm hiểu cấm thuật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:25
 • #908: Phá giải hủy diệt pháp tắc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:26
 • #909: Đột phá, hủy diệt vĩnh hằng cảnh! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-04 16:26
 • #910: Ba lần phá giải 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-06 15:37
 • #911: Một vốn bốn lời 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-06 15:37
 • #912: Nghịch chuyển thế cục 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-06 15:37
 • #913: Minh Vương vĩnh hằng đại năng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-06 15:38
 • #914: Vây điểm đánh viện binh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-07 15:32
 • #915: Đồng mưu đại nghiệp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-07 15:32
 • #916: Tâm lý chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-07 15:33
 • #917: Thu thập vĩnh hằng kim 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-07 15:33
 • #918: Giao đấu lục đại cao thủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-11 15:28
 • #919: Quá đáng hơn còn tại đằng sau 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-11 15:29
 • #920: Hư ảnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-11 15:29
 • #921: Sáng thế pháp tắc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-11 15:29
 • #922: Hủy diệt pháp tắc phản phệ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-11 15:30
 • #923: Trùng Vân di tích văn minh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-11 15:30
 • #924: Cùng bảy cái lục địa đối nghịch 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-11 15:30
 • #925: Lam Quỷ Tộc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-12 15:33
 • #926: Ép khô 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-12 15:34
 • #927: Đường này không thông 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-14 17:34
 • #928: Tử Đế xuất chinh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-14 17:35
 • #929: Luân hồi chi giới 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-14 17:35
 • #930: Pháp tắc cấu trúc 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-05-14 17:35
 • #931: Sáng thế pháp tắc lĩnh vực 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-08-01 21:01
 • #932: Ảo giác 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-08-01 21:01
 • #933: Phát động thảo phạt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-08-03 15:36
 • #934: Đại chiến bộc phát 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-08-04 16:12
 • #935: Thuấn sát Cửu Nạn Thiên Sư 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-08-14 17:04
 • #936: Thu đồ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2020-09-09 16:20
[Total: 4   Average: 4.5/5]

Related posts

Từ Đấu Phá Bắt Đầu Làm Cá Mặn

TiKay

Sát Phật Thánh Tổ

TiKay

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

THUYS♥️

2 comments

ken June 25, 2019 at 11:43 pm

Ta là Tiên Phàm, Tử Phủ Tiên Duyên, Thần Võ Giác Tỉnh, Tiên Thành Chi Vương, Tiên phủ chi duyên – Các truyện của Bách Lý Tì mong chờ Ad làm audio. Thanks.

Reply
TiKay June 26, 2019 at 4:47 pm

Vài ngày nữa sẽ có nhé

Reply

Leave a Reply