Đam MỹDị GiớiHài HướcHuyền HuyễnTiên HiệpTrọng Sinh

Thiên Quan Chúc Phúc

2017 niên độ tác phẩm xuất sắc

Tấn Giang kim bài đề cử VIP18. 02. 25 kết thúc

Tổng bình luận sách số: 1004062 trước mặt bị cất chứa số: 464009 dinh dưỡng dịch số: 1831493 văn chương tích phân: 16,014,065,664 (vãi tích phân ghê gớm thật)

————————-

Văn án

Này đầy trời thần phật, có một vị trứ danh tam giới trò cười.

. . .

Vì ngươi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Nhật thiên nhật địa tiểu yêu tinh công × tiên phong đạo cốt lượm rác thụ

A cái kia lượm rác Thiên giới nhân viên công vụ, cùng Quỷ giới đệ nhất đại lão có một chân!

PS:

● chủ thụ 1V1HE, công thụ đều vì lẫn nhau thần hồn điên đảo.

● công đệ 7 chương lên sân khấu đệ 13 chương lộ mặt.

● đầu xoát ngàn vạn đừng nhìn bình luận, kịch thấu khó lòng phòng bị, phi thường ảnh hưởng đọc thể nghiệm. Đồng dạng, cũng thỉnh đại gia nhịn xuống, nhất định không cần ở phía trước chương bình luận kịch thấu, này đối sau lại người đọc không hữu hảo cũng không công bằng.

● không cần tin tưởng “Trước xem XXX chương” linh tinh nói. Chẳng những căn bản xem không hiểu, còn sẽ bị nghiêm trọng kịch thấu. Cho nên cũng thỉnh đại gia ngàn vạn không cần đối sau lại người đọc như vậy nói giỡn.

● dự phòng châm: Một ba năm cuốn vì hiện tại khi, nhị bốn cuốn vì quá khứ thức. Thập phần chậm nhiệt, có lẽ không nhiệt. Có trải qua nguy hiểm, có hằng ngày. Khi thì rùa đen chậm bò, khi thì chó hoang thoát cương.

● quan trọng nhất: Thích liền lưu, không mừng liền tán, không cần miễn cưỡng. Cảm tạ.

PS:

①1V1 chủ thụ HE.

② nói hươu nói vượn, chớ có khảo chứng, tùy tiện nhìn xem.

======================

Tag: Tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, yêu sâu sắc, dốc lòng nhân sinh

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ Liên (thụ), Hoa Thành (công) ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Công nick name sửa lại, thông thiên nói bừa, không cần bộ bất luận cái gì đã có tu chân hoặc tiên hiệp giả thiết

Nhận xét tác phẩm:

Tám trăm năm trước, Tạ Liên là kim chi ngọc diệp Thái Tử điện hạ, phong cảnh vô hạn thiên chi kiêu tử. Ai ngờ một sớm đắc đạo phi thăng, trở thành vạn người cung phụng Võ Thần, lại là chuyển biến bất ngờ, một biếm lại biếm biếm không thể biếm. Tám trăm năm sau, Tạ Liên lại song nhược phi thăng.

Lúc này đây không có tín đồ cũng không có hương khói, ngày nọ thu rách nát trở về trên đường, hắn đem một cái thần bí thiếu niên nhặt về trong nhà, mà thiếu niên này, cư nhiên đó là vị kia tam giới nhắc tới là biến sắc Quỷ Vương —— Hoa Thành!

Bổn văn xây dựng một cái không giống người thường tiên hiệp thế giới, giả thiết mới lạ, pháo hoa hơi thở nùng liệt. Tự sự lớn mật cuồng dã, khi thì từ từ kể ra, khi thì nhanh chân chạy như điên, có lẽ cũng coi như có khác một phen phong vị. Các lộ thần tiên sôi nổi hỗn loạn, vô cùng náo nhiệt mỗi người tự hiện thần thông. Nhưng nhất lệnh người hướng tới, vẫn là hai vị nhân vật chính chi gian cảm tình: Dùng sức ái, thỉnh thâm ái!

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mặc Hương Đồng Xú
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0001.mp32019-08-26 20:12
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0002.mp32019-08-26 20:12
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0003.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0004.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0005.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0006.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0007.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0008.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0009.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0010.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0011.mp32019-08-26 20:13
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0012.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0013.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0014.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0015.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0016.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0017.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0018.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0019.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0020.mp32019-08-26 20:14
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0021.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0022.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0023.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0024.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0025.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0026.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0027.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0028.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0029.mp32019-08-26 20:15
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0030.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0031.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0032.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0033.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0034.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0035.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0036.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0037.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0038.mp32019-08-26 20:16
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0039.mp32019-08-26 20:17
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0040.mp32019-08-26 20:17
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0041.mp32019-08-26 20:17
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0042.mp32019-08-26 20:17
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0043.mp32019-08-26 20:17
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0044.mp32019-08-26 20:17
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0045.mp32019-08-26 20:17
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0046.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0047.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0048.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0049.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0050.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0051.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0052.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0053.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0054.mp32019-08-26 20:18
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0055.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0056.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0057.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0058.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0059.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0060.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0061.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0062.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0063.mp32019-08-26 20:19
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0064.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0065.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0066.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0067.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0068.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0069.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0070.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0071.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0072.mp32019-08-26 20:20
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0073.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0074.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0075.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0076.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0077.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0078.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0079.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0080.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0081.mp32019-08-26 20:21
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0082.mp32019-08-26 20:22
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0083.mp32019-08-26 20:22
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0084.mp32019-08-26 20:22
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0085.mp32019-08-26 20:22
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0086.mp32019-08-26 20:22
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0087.mp32019-08-26 20:22
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0088.mp32019-08-26 20:22
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0089.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0090.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0091.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0092.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0093.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0094.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0095.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0096.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0097.mp32019-08-26 20:23
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0098.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0099.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0100.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0101.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0102.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0103.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0104.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0105.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0106.mp32019-08-26 20:24
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0107.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0108.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0109.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0110.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0111.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0112.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0113.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0114.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0115.mp32019-08-26 20:25
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0116.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0117.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0118.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0119.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0120.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0121.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0122.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0123.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0124.mp32019-08-26 20:26
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0125.mp32019-08-26 20:27
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0126.mp32019-08-26 20:27
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0127.mp32019-08-26 20:27
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0128.mp32019-08-26 20:27
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0129.mp32019-08-26 20:27
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0130.mp32019-08-26 20:27
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0131.mp32019-08-26 20:27
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0132.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0133.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0134.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0135.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0136.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0137.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0138.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0139.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0140.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0141.mp32019-08-26 20:28
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0142.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0143.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0144.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0145.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0146.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0147.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0148.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0149.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0150.mp32019-08-26 20:29
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0151.mp32019-08-26 20:30
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0152.mp32019-08-26 20:30
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0153.mp32019-08-26 20:30
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0154.mp32019-08-26 20:30
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0155.mp32019-08-26 20:30
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0156.mp32019-08-26 20:30
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0157.mp32019-08-26 20:30
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0158.mp32019-08-26 20:30
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0159.mp32019-08-26 20:31
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0160.mp32019-08-26 20:31
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0161.mp32019-08-26 20:31
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0162.mp32019-08-26 20:31
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0163.mp32019-08-26 20:31
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0164.mp32019-08-26 20:31
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0165.mp32019-08-26 20:31
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0166.mp32019-08-26 20:32
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0167.mp32019-08-26 20:32
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0168.mp32019-08-26 20:32
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0169.mp32019-08-26 20:32
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0170.mp32019-08-26 20:32
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0171.mp32019-08-26 20:32
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0172.mp32019-08-26 20:32
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0173.mp32019-08-26 20:32
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0174.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0175.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0176.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0177.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0178.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0179.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0180.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0181.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0182.mp32019-08-26 20:33
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0183.mp32019-08-26 20:34
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0184.mp32019-08-26 20:34
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0185.mp32019-08-26 20:34
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0186.mp32019-08-26 20:34
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0187.mp32019-08-26 20:34
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0188.mp32019-08-26 20:34
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0189.mp32019-08-26 20:34
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0190.mp32019-08-26 20:34
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0191.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0192.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0193.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0194.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0195.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0196.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0197.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0198.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0199.mp32019-08-26 20:35
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0200.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0201.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0202.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0203.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0204.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0205.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0206.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0207.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0208.mp32019-08-26 20:36
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0209.mp32019-08-26 20:37
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0210.mp32019-08-26 20:37
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0211.mp32019-08-26 20:37
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0212.mp32019-08-26 20:37
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0213.mp32019-08-26 20:37
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0214.mp32019-08-26 20:37
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0215.mp32019-08-26 20:37
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0216.mp32019-08-26 20:37
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0217.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0218.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0219.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0220.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0221.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0222.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0223.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0224.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0225.mp32019-08-26 20:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0226.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0227.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0228.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0229.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0230.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0231.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0232.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0233.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0234.mp32019-08-26 20:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0235.mp32019-08-26 20:40
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0236.mp32019-08-26 20:40
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0237.mp32019-08-26 20:40
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0238.mp32019-08-26 20:40
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0239.mp32019-08-26 20:40
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0240.mp32019-08-26 20:40
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0241.mp32019-08-26 20:40
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0242.mp32019-08-26 20:40
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0243.mp32019-08-26 20:41
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0244.mp32019-08-27 05:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0245.mp32019-08-27 05:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0246.mp32019-08-27 05:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0247.mp32019-08-27 05:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0248.mp32019-08-27 05:38
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0249.mp32019-08-27 05:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0250.mp32019-08-27 05:39
 • thien-quan-chuc-phuc-chuong-0251.mp32019-08-27 05:39
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.3]

Related posts

Phi Chức Nghiệp Bán Tiên

THUYS♥️

Linh Vực

TiKay

Tru Tiên

TiKay

Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão

TiKay

Ta Muốn Làm Cá Ướp Muối

TiKay

Mạt Thế Chi Chủ Thần Không Gian

THUYS♥️

Leave a Reply