Huyền HuyễnNgôn TìnhNữ Cường

Tu Tiên Sau Ta Xuyên Trở Lại Rồi

Bị sét đánh đến tu chân thế giới Tần Tố cẩn trọng mà tu luyện, kết quả ở phi thăng khi bị cửu tiêu thần lôi một lần nữa phách hồi nguyên lai thân thể. Đối mặt phía trước người xuyên việt lưu lại Tu La tràng, Tần Tố lạnh nhạt mặt.

Cái gì bá đạo tổng tài, cao lãnh ảnh đế, trung khuyển học đệ, ai đều đừng nghĩ ngăn cản nàng tu tiên!

# tu tiên sử ta thoát khỏi Tu La tràng, tu tiên sử ta vui sướng #

Bá đạo tổng tài: Cho ngươi một trăm triệu, lưu tại ta bên người.

Tần Tố: Nga, biến cát thành vàng kỹ năng, hiểu biết một chút?

Nữ xứng: Ngươi đoạt đi rồi ta nam nhân, hại ta thanh danh quét rác, ta chính là từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không tha thứ ngươi.

Tần Tố: Đổi vận châu muốn hay không?

Ba tháng sau

Nữ xứng: Cầu ba ba mang ta phi!

Tô sảng nhẹ nhàng văn, nữ chủ nhất soái!

Tag: Ảo tưởng không gian ngọt văn đô thị dị văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tần Tố ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nhận xét tác phẩm:

Tần Tố bởi vì bị người xuyên việt đoạt xá duyên cớ, xuyên đến tu tiên thế giới, sau đó lại bị thiên kiếp cấp phách trở về nguyên lai thế giới. Xuyên qua trở về nàng, tay xé đoạt xá nàng người xuyên việt, không đi tầm thường lộ, đoàn kết các đường bị tai họa nữ xứng, dùng chính mình phương thức thoát khỏi Tu La tràng. Đến nỗi người xuyên việt cho nàng lưu lại lạn đào hoa, ai muốn ai ôm đi! Cái gì bá đạo tổng tài, cao lãnh ảnh đế, trung khuyển học đệ, ai đều đừng nghĩ ngăn cản nàng tu tiên! Trảo quỷ, xem phong thuỷ, đổ thạch, tân một thế hệ huyền học đại lão chính là nàng.

Bổn văn hành văn lưu sướng, hành văn nhẹ nhàng hài hước, tình tiết lên xuống phập phồng, sảng cảm mười phần. Nữ chủ Tần Tố một lòng hướng đại đạo, vì tu luyện kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nam chủ vì theo đuổi nữ chủ, chính mình sáng tạo vài cái áo choàng, áo choàng chi gian cho nhau kéo chân sau, lệnh người dở khóc dở cười. Vô luận là diễn tinh nam chủ vẫn là đồ tham ăn linh bảo, đều làm người trước mắt sáng ngời.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Trạch Miêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0001.mp32019-05-19 02:26
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0002.mp32019-05-19 02:26
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0003.mp32019-05-19 02:27
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0004.mp32019-05-19 02:27
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0005.mp32019-05-19 02:27
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0006.mp32019-05-19 02:27
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0007.mp32019-05-19 02:27
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0008.mp32019-05-19 02:27
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0009.mp32019-05-19 02:27
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0010.mp32019-05-19 02:27
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0011.mp32019-05-19 02:28
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0012.mp32019-05-19 02:28
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0013.mp32019-05-19 02:28
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0014.mp32019-05-19 02:28
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0015.mp32019-05-19 02:28
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0016.mp32019-05-19 02:28
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0017.mp32019-05-19 02:29
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0018.mp32019-05-19 02:29
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0019.mp32019-05-19 02:29
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0020.mp32019-05-19 02:29
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0021.mp32019-05-19 02:29
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0022.mp32019-05-19 02:30
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0023.mp32019-05-19 02:30
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0024.mp32019-05-19 02:30
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0025.mp32019-05-19 02:30
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0026.mp32019-05-19 02:30
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0027.mp32019-05-19 02:30
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0028.mp32019-05-19 02:30
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0029.mp32019-05-19 02:32
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0030.mp32019-05-19 02:32
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0031.mp32019-05-19 02:32
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0032.mp32019-05-19 02:32
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0033.mp32019-05-19 02:33
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0034.mp32019-05-19 02:33
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0035.mp32019-05-19 02:33
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0036.mp32019-05-19 02:33
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0037.mp32019-05-19 02:33
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0038.mp32019-05-19 02:33
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0039.mp32019-05-19 02:33
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0040.mp32019-05-19 02:33
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0041.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0042.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0043.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0044.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0045.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0046.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0047.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0048.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0049.mp32019-05-19 02:34
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0050.mp32019-05-19 02:35
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0051.mp32019-05-19 02:35
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0052.mp32019-05-19 02:35
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0053.mp32019-05-19 02:35
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0054.mp32019-05-19 02:37
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0055.mp32019-05-19 02:37
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0056.mp32019-05-19 02:37
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0057.mp32019-05-19 02:38
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0058.mp32019-05-19 02:38
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0059.mp32019-05-19 02:38
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0060.mp32019-05-19 02:38
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0061.mp32019-05-19 02:38
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0062.mp32019-05-19 02:38
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0063.mp32019-05-19 02:38
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0064.mp32019-05-19 02:38
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0065.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0066.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0067.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0068.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0069.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0070.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0071.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0072.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0073.mp32019-05-19 02:39
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0074.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0075.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0076.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0077.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0078.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0079.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0080.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0081.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0082.mp32019-05-19 02:40
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0083.mp32019-05-19 02:41
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0084.mp32019-05-19 02:41
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0085.mp32019-05-19 02:41
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0086.mp32019-05-19 02:41
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0087.mp32019-05-19 02:41
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0088.mp32019-05-19 02:41
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0089.mp32019-05-19 02:41
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0090.mp32019-05-19 02:41
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0091.mp32019-05-19 02:42
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0092.mp32019-05-19 02:42
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0093.mp32019-05-19 02:42
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0094.mp32019-05-19 02:42
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0095.mp32019-05-19 02:42
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0096.mp32019-05-19 02:42
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0097.mp32019-05-19 02:42
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0098.mp32019-05-19 02:43
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0099.mp32019-05-19 02:43
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0100.mp32019-05-19 02:43
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0101.mp32019-05-19 02:43
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0102.mp32019-05-19 02:43
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0103.mp32019-05-19 02:43
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0104.mp32019-05-19 02:43
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0105.mp32019-05-19 02:44
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0106.mp32019-05-19 02:44
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0107.mp32019-05-19 02:44
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0108.mp32019-05-19 02:44
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0109.mp32019-05-19 02:44
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0110.mp32019-05-19 02:44
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0111.mp32019-05-19 02:44
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0112.mp32019-05-19 02:44
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0113.mp32019-05-19 02:45
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0114.mp32019-05-19 02:45
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0115.mp32019-05-19 02:45
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0116.mp32019-05-19 02:45
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0117.mp32019-05-19 02:46
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0118.mp32019-05-19 02:46
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0119.mp32019-05-19 02:46
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0120.mp32019-05-19 02:46
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0121.mp32019-05-19 02:47
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0122.mp32019-05-19 02:47
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0123.mp32019-05-19 02:47
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0124.mp32019-05-19 02:47
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0125.mp32019-05-19 02:47
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0126.mp32019-05-19 02:47
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0127.mp32019-05-19 02:47
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0128.mp32019-05-19 02:47
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0129.mp32019-05-19 02:48
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0130.mp32019-05-19 02:48
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0131.mp32019-05-19 02:48
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0132.mp32019-05-19 02:48
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0133.mp32019-05-19 02:48
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0134.mp32019-05-19 02:48
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0135.mp32019-05-19 02:48
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0136.mp32019-05-19 02:48
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0137.mp32019-05-19 02:49
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0138.mp32019-05-19 02:49
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0139.mp32019-05-19 02:49
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0140.mp32019-05-19 02:49
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0141.mp32019-05-19 02:49
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0142.mp32019-05-19 02:49
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0143.mp32019-05-19 02:49
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0144.mp32019-05-19 02:49
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0145.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0146.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0147.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0148.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0149.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0150.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0151.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0152.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0153.mp32019-05-19 02:50
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0154.mp32019-05-19 02:51
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0155.mp32019-05-19 02:51
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0156.mp32019-05-19 02:51
 • tu-tien-sau-ta-xuyen-tro-lai-roi-chuong-0157.mp32019-05-19 02:51
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

Related posts

Kiếm Động Cửu Thiên

TiKay

Đấu Phá Thương Khung

TiKay

Kết Hôn Chớp Nhoáng – Tổng Tài Ly Hôn Đi

TiKay

Ca Ca Đại Nhân Thao Ta (TG1)

TiKay

Trò Chơi Bao Lì Xì Đàn

THUYS♥️

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

TiKay

Leave a Reply