Ngôn TìnhXuyên Không

Vương Phi 13 Tuổi

Nàng, là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ, quyền sanh sát trong tay,luôn làm theo ý mình. Hắn, là đế quốc tuyệt sắc Vương gia, thiết huyết lãnh khốc, uy chấn thiên hạ.

Nàng – một sát thủ hiện đại, xuyên không, trở thành Vương phi nhỏ xinh mười ba tuổi Hắn_ cổ đại tuyệt sắc Vương gia, trong phòng tắm đang ra sức chống lại lợi kiếm khát máu Ai sẽ hàng phục ai? “Bỏ chủ ý đánh ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này vô cùng có là thiên hạ của nam nhi Phong vân hội tụ, kể xem kiếp này ai sẽ làm chủ …

Nguồn: thautamquyquan.wordpress


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhất Thế Phong Lưu
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xuyên qua
 • #2: Lưu Nguyệt
 • #3: Tuyệt sắc
 • #4: Đại Thọ
 • #5: Quy Cũ
 • #6: Cái gì vậy
 • #7: Yêu nghiệt
 • #8: Người tới
 • #9: Ai sợ ai?
 • #10: Không phải dễ dàng khi dễ
 • #11: Tỉ thí
 • #12: Vũ lực
 • #13: Đồ bỏ đi
 • #14: Hàm ngư trở mình
 • #15: Thánh chỉ
 • #16: Tứ hôn
 • #17: Đánh nhau trong phòng tắm (1)
 • #18: Đánh nhau trong phòng tắm (2)
 • #19: Đánh nhau trong phòng tắm (3)
 • #20: Đánh nhau trong phòng tắm (4)
 • #21: Ngươi là của ta
 • #22: Khôi phục công phu
 • #23: Ván bài
 • #24: Ba đánh một
 • #25: Nào ta cùng đổ
 • #26: Tiền cược kinh thiên
 • #27: Ai sợ ai
 • #28: Định Càn Khôn
 • #29: Tức hộc máu
 • #30: Nụ hôn đầu tiên
 • #31: Ta là thiên tài
 • #32: Hồng Môn Yến
 • #33: Hậu cung song hùng
 • #34: Hạ độc
 • #35: Độc thần kinh
 • #36: Lo lắng
 • #37: Hùng ưng
 • #38: Tự gánh hậu quả
 • #39: Thủ đoạn
 • #40: Thánh vật
 • #41: Ai ‘tấn công’ người của nàng
 • #42: Tình địch
 • #43: Khi dễ
 • #44: Hảo
 • #45: Khởi binh vấn tội (1)
 • #46: Khởi binh vấn tội (2)
 • #47: Khởi binh vấn tội (3)
 • #48: Khởi binh vấn tội (4)
 • #49: Khởi binh vấn tội (5)
 • #50: Khởi binh vấn tội (6)
 • #51: Khởi binh vấn tội (7)
 • #52: Khởi binh vấn tội (8)
 • #53: Khởi binh vấn tội (9)
 • #54: Khởi binh vấn tội (10)
 • #55: Khởi binh vấn tội (11)
 • #56: Khởi binh vấn tội (12)
 • #57: Khởi binh vấn tội (13)
 • #58: Khởi binh vấn tội (14)
 • #59: Khởi binh vấn tội (15)
 • #60: Khởi binh vấn tội (16)
 • #61: Cường giả vi tôn (1)
 • #62: Cường giả vi tôn (2)
 • #63: Cường giả vi tôn (3)
 • #64: Cường giả vi tôn (4)
 • #65: Cường giả vi tôn (5)
 • #66: Cường giả vi tôn (6)
 • #67: Cường giả vi tôn (7)
 • #68: Cường giả vi tôn (8)
 • #69: Lai giả bất thiện (1)
 • #70: Lai giả bất thiện (2)
 • #71: Lai giả bất thiện (3)
 • #72: Lai giả bất thiện (4)
 • #73: Lai giả bất thiện (5)
 • #74: Lai giả bất thiện (6)
 • #75: Lai giả bất thiện (7)
 • #76: Lai giả bất thiện (8)
 • #77: Loạn chi khởi (1)
 • #78: Loạn chi khởi (2)
 • #79: Loạn chi khởi (3)
 • #80: Loạn chi khởi (4)
 • #81: Loạn chi khởi (5)
 • #82: Loạn chi khởi (6)
 • #83: Loạn chi khởi (7)
 • #84: Loạn chi khởi (8)
 • #85: Phong vân trở mình (1)
 • #86: Phong vân trở mình (2)
 • #87: Phong vân trở mình (3)
 • #88: Phong vân trở mình (4)
 • #89: Phong vân trở mình (5)
 • #90: Phong vân trở mình (6)
 • #91: Phong vân trở mình (7)
 • #92: Phong vân trở mình (8)
 • #93: Thật mạnh nguy cơ (1)
 • #94: Thật mạnh nguy cơ (2)
 • #95: Thật mạnh nguy cơ (3)
 • #96: Thật mạnh nguy cơ (4)
 • #97: Thật mạnh nguy cơ (5)
 • #98: Thật mạnh nguy cơ (6)
 • #99: Thật mạnh nguy cơ (7)
 • #100: Thật mạnh nguy cơ (8)
 • #101: Gió thổi mây phun (1)
 • #102: Gió thổi mây phun (2)
 • #103: Gió thổi mây phun (3)
 • #104: Gió thổi mây phun (4)
 • #105: Gió thổi mây phun (5)
 • #106: Gió thổi mây phun (6)
 • #107: Gió thổi mây phun (7)
 • #108: Gió thổi mây phun (8)
 • #109: Gió thổi mây phun (9)
 • #110: Gió thổi mây phun (10)
 • #111: Gió thổi mây phun (11)
 • #112: Gió thổi mây phun (12)
 • #113: Gió thổi mây phun (13)
 • #114: Gió thổi mây phun (14)
 • #115: Gió thổi mây phun (15)
 • #116: Gió thổi mây phun (16)
 • #117: Gió thổi mây phun (17)
 • #118: Gió thổi mây phun (18)
 • #119: Gió thổi mây phun (19)
 • #120: Gió thổi mây phun (20)
 • #121: Gió thổi mây phun (21)
 • #122: Gió thổi mây phun (22)
 • #123: Gió thổi mây phun (23)
 • #124: Gió thổi mây phun (24)
 • #125: Tâm lâm vào chiến (1)
 • #126: Tâm lâm vào chiến (2)
 • #127: Tâm lâm vào chiến (3)
 • #128: Tâm lâm vào chiến (4)
 • #129: Tâm lâm vào chiến (5)
 • #130: Tâm lâm vào chiến (6)
 • #131: Tâm lâm vào chiến (7)
 • #132: Tâm lâm vào chiến (8)
 • #133: Tâm lâm vào chiến (9)
 • #134: Tâm lâm vào chiến (10)
 • #135: Nợ máu phải trả bằng máu (1)
 • #136: Nợ máu phải trả bằng máu (2)
 • #137: Nợ máu phải trả bằng máu (3)
 • #138: Nợ máu phải trả bằng máu (4)
 • #139: Nợ máu phải trả bằng máu (5)
 • #140: Nợ máu phải trả bằng máu (6)
 • #141: Nợ máu phải trả bằng máu (7)
 • #142: Nợ máu phải trả bằng máu (8)
 • #143: Nợ máu phải trả bằng máu (9)
 • #144: Nợ máu phải trả bằng máu (10)
 • #145: Phong vân tái khởi (1)
 • #146: Phong vân tái khởi (2)
 • #147: Phong vân tái khởi (3)
 • #148: Phong vân tái khởi (4)
 • #149: Phong vân tái khởi (5)
 • #150: Phong vân tái khởi (6)
 • #151: Phong vân tái khởi (7)
 • #152: Phong vân tái khởi (8)
 • #153: Phong vân tái khởi (9)
 • #154: Phong vân tái khởi (10)
 • #155: Phong vân tái khởi (11)
 • #156: Võ lâm đại hội (1)
 • #157: Võ lâm đại hội (2)
 • #158: Võ lâm đại hội (3)
 • #159: Võ lâm đại hội (4)
 • #160: Võ lâm đại hội (5)
 • #161: Võ lâm đại hội (6)
 • #162: Võ lâm đại hội (7)
 • #163: Võ lâm đại hội (8)
 • #164: Võ lâm đại hội (9)
 • #165: Võ lâm đại hội (10)
 • #166: Võ lâm đại hội (11)
 • #167: Võ lâm đại hội (12)
 • #168: Võ lâm đại hội (13)
 • #169: Võ lâm đại hội (14)
 • #170: Võ lâm đại hội (15)
 • #171: Võ lâm đại hội (16)
 • #172: Võ lâm đại hội (17)
 • #173: Cái đích cho mọi người chỉ trích (1)
 • #174: Cái đích cho mọi người chỉ trích (2)
 • #175: Cái đích cho mọi người chỉ trích (3)
 • #176: Cái đích cho mọi người chỉ trích (4)
 • #177: Cái đích cho mọi người chỉ trích (5)
 • #178: Cái đích cho mọi người chỉ trích (6)
 • #179: Cái đích cho mọi người chỉ trích (7)
 • #180: Cái đích cho mọi người chỉ trích (8)
 • #181: Cái đích cho mọi người chỉ trích (9)
 • #182: Cái đích cho mọi người chỉ trích (10)
 • #183: Cái đích cho mọi người chỉ trích (11)
 • #184: Cái đích cho mọi người chỉ trích (12)
 • #185: Sát ra ôm chặt (1)
 • #186: Sát ra ôm chặt (2)
 • #187: Sát ra ôm chặt (3)
 • #188: Sát ra ôm chặt (4)
 • #189: Sát ra ôm chặt (5)
 • #190: Sát ra ôm chặt (6)
 • #191: Sát ra ôm chặt (7)
 • #192: Sát ra ôm chặt (8)
 • #193: Sát ra ôm chặt (9)
 • #194: Sát ra ôm chặt (10)
 • #195: Sát ra ôm chặt (11)
 • #196: Sát ra ôm chặt (12)
 • #197: Phong đem bái cùng (1)
 • #198: Phong đem bái cùng (2)
 • #199: Phong đem bái cùng (3)
 • #200: Phong đem bái cùng (4)
 • #201: Phong đem bái cùng (5)
 • #202: Phong đem bái cùng (6)
 • #203: Phong đem bái cùng (7)
 • #204: Phong đem bái cùng (8)
 • #205: Phong đem bái cùng (9)
 • #206: Phong đem bái cùng (10)
 • #207: Phong đem bái cùng (11)
 • #208: Phong đem bái cùng (12)
 • #209: Cố nhân gặp lại (1)
 • #210: Cố nhân gặp lại (2)
 • #211: Cố nhân gặp lại (3)
 • #212: Cố nhân gặp lại (4)
 • #213: Cố nhân gặp lại (5)
 • #214: Cố nhân gặp lại (6)
 • #215: Cố nhân gặp lại (7)
 • #216: Cố nhân gặp lại (8)
 • #217: Cố nhân gặp lại (9)
 • #218: Cố nhân gặp lại (10)
 • #219: Cố nhân gặp lại (11)
 • #220: Cố nhân gặp lại (12)
 • #221: Trở lại đến hề (1)
 • #222: Trở lại đến hề (2)
 • #223: Trở lại đến hề (3)
 • #224: Trở lại đến hề (4)
 • #225: Trở lại đến hề (5)
 • #226: Trở lại đến hề (6)
 • #227: Trở lại đến hề (7)
 • #228: Trở lại đến hề (8)
 • #229: Trở lại đến hề (9)
 • #230: Trở lại đến hề (10)
 • #231: Trở lại đến hề (11)
 • #232: Trở lại đến hề (12)
 • #233: Ta đã trở về (1)
 • #234: Ta đã trở về (2)
 • #235: Ta đã trở về (3)
 • #236: Ta đã trở về (4)
 • #237: Ta đã trở về (5)
 • #238: Ta đã trở về (6)
 • #239: Ta đã trở về (7)
 • #240: Ta đã trở về (8)
 • #241: Ta đã trở về (9)
 • #242: Ta đã trở về (10)
 • #243: Ta đã trở về (11)
 • #244: Ta đã trở về (12)
 • #245: Dẫn xà xuất động (1)
 • #246: Dẫn xà xuất động (2)
 • #247: Dẫn xà xuất động (3)
 • #248: Dẫn xà xuất động (4)
 • #249: Dẫn xà xuất động (5)
 • #250: Dẫn xà xuất động (6)
 • #251: Dẫn xà xuất động (7)
 • #252: Dẫn xà xuất động (8)
 • #253: Dẫn xà xuất động (9)
 • #254: Dẫn xà xuất động (10)
 • #255: Dẫn xà xuất động (11)
 • #256: Dẫn xà xuất động (12)
 • #257: Sơn vũ dục đến (1)
 • #258: Sơn vũ dục đến (2)
 • #259: Sơn vũ dục đến (3)
 • #260: Sơn vũ dục đến (4)
 • #261: Sơn vũ dục đến (5)
 • #262: Sơn vũ dục đến (6)
 • #263: Sơn vũ dục đến (7)
 • #264: Sơn vũ dục đến (8)
 • #265: Sơn vũ dục đến (9)
 • #266: Sơn vũ dục đến (10)
 • #267: Sơn vũ dục đến (11)
 • #268: Sơn vũ dục đến (12)
 • #269: Sơn vũ dục đến (13)
 • #270: Ăn miếng trả miếng (1)
 • #271: Ăn miếng trả miếng (2)
 • #272: Ăn miếng trả miếng (3)
 • #273: Ăn miếng trả miếng (4)
 • #274: Ăn miếng trả miếng (5)
 • #275: Ăn miếng trả miếng (6)
 • #276: Ăn miếng trả miếng (7)
 • #277: Ăn miếng trả miếng (8)
 • #278: Ăn miếng trả miếng (9)
 • #279: Ăn miếng trả miếng (10)
 • #280: Ăn miếng trả miếng (11)
 • #281: Ăn miếng trả miếng (12)
 • #282: Ăn miếng trả miếng (13)
 • #283: Ăn miếng trả miếng (14)
 • #284: Ăn miếng trả miếng (15)
 • #285: Ăn miếng trả miếng (16)
 • #286: Ăn miếng trả miếng (17)
 • #287: Ăn miếng trả miếng (18)
 • #288: Ăn miếng trả miếng (19)
 • #289: Ăn miếng trả miếng (20)
 • #290: Ăn miếng trả miếng (21)
 • #291: Ăn miếng trả miếng (22)
 • #292: Ăn miếng trả miếng (23)
 • #293: Ăn miếng trả miếng (24)
 • #294: Ăn miếng trả miếng (25)
 • #295: Cắn người miệng mềm (1)
 • #296: Cắn người miệng mềm (2)
 • #297: Cắn người miệng mềm (3)
 • #298: Cắn người miệng mềm (4)
 • #299: Cắn người miệng mềm (5)
 • #300: Cắn người miệng mềm (6)
 • #301: Cắn người miệng mềm (7)
 • #302: Cắn người miệng mềm (8)
 • #303: Cắn người miệng mềm (9)
 • #304: Cắn người miệng mềm (10)
 • #305: Cắn người miệng mềm (11)
 • #306: Cắn người miệng mềm (12)
 • #307: Quỷ bí cây cối (1)
 • #308: Quỷ bí cây cối (2)
 • #309: Quỷ bí cây cối (3)
 • #310: Quỷ bí cây cối (4)
 • #311: Quỷ bí cây cối (5)
 • #312: Quỷ bí cây cối (6)
 • #313: Quỷ bí cây cối (7)
 • #314: Quỷ bí cây cối (8)
 • #315: Quỷ bí cây cối (9)
 • #316: Quỷ bí cây cối (10)
 • #317: Quỷ bí cây cối (11)
 • #318: Quỷ bí cây cối (12)
 • #319: Quỷ bí cây cối (13)
 • #320: Không thể buông tha (1)
 • #321: Không thể buông tha (2)
 • #322: Không thể buông tha (3)
 • #323: Không thể buông tha (4)
 • #324: Không thể buông tha (5)
 • #325: Không thể buông tha (6)
 • #326: Không thể buông tha (7)
 • #327: Không thể buông tha (8)
 • #328: Không thể buông tha (9)
 • #329: Không thể buông tha (10)
 • #330: Không thể buông tha (11)
 • #331: Không thể buông tha (12)
 • #332: Màu lam mê tình (1)
 • #333: Màu lam mê tình (2)
 • #334: Màu lam mê tình (3)
 • #335: Màu lam mê tình (4)
 • #336: Màu lam mê tình (5)
 • #337: Màu lam mê tình (6)
 • #338: Màu lam mê tình (7)
 • #339: Màu lam mê tình (8)
 • #340: Màu lam mê tình (9)
 • #341: Màu lam mê tình (10)
 • #342: Màu lam mê tình (11)
 • #343: Màu lam mê tình (12)
 • #344: Nhược thủy ba nghìn (1)
 • #345: Nhược thủy ba nghìn (2)
 • #346: Nhược thủy ba nghìn (3)
 • #347: Nhược thủy ba nghìn (4)
 • #348: Nhược thủy ba nghìn (5)
 • #349: Nhược thủy ba nghìn (6)
 • #350: Nhược thủy ba nghìn (7)
 • #351: Nhược thủy ba nghìn (8)
 • #352: Nhược thủy ba nghìn (9)
 • #353: Nhược thủy ba nghìn (10)
 • #354: Nhược thủy ba nghìn (11)
 • #355: Nhược thủy ba nghìn (12)
 • #356: Hắc y Tu La (1)
 • #357: Hắc y Tu La (2)
 • #358: Hắc y Tu La (3)
 • #359: Hắc y Tu La (4)
 • #360: Hắc y Tu La (5)
 • #361: Hắc y Tu La (6)
 • #362: Hắc y Tu La (7)
 • #363: Hắc y Tu La (8)
 • #364: Hắc y Tu La (9)
 • #365: Hắc y Tu La (10)
 • #366: Hắc y Tu La (11)
 • #367: Hắc y Tu La (12)
 • #368: Hắc y Tu La (13)
 • #369: Công chúa đám hỏi (1)
 • #370: Công chúa đám hỏi (2)
 • #371: Công chúa đám hỏi (3)
 • #372: Công chúa đám hỏi (4)
 • #373: Công chúa đám hỏi (5)
 • #374: Công chúa đám hỏi (6)
 • #375: Công chúa đám hỏi (7)
 • #376: Công chúa đám hỏi (8)
 • #377: Công chúa đám hỏi (9)
 • #378: Công chúa đám hỏi (10)
 • #379: Công chúa đám hỏi (11)
 • #380: Công chúa đám hỏi (12)
 • #381: Bát phương hội tụ (1)
 • #382: Bát phương hội tụ (2)
 • #383: Bát phương hội tụ (3)
 • #384: Bát phương hội tụ (4)
 • #385: Bát phương hội tụ (5)
 • #386: Bát phương hội tụ (6)
 • #387: Bát phương hội tụ (7)
 • #388: Bát phương hội tụ (8)
 • #389: Bát phương hội tụ (9)
 • #390: Bát phương hội tụ (10)
 • #391: Bát phương hội tụ (11)
 • #392: Bát phương hội tụ (12)
 • #393: Giang sơn mĩ nhân 1
 • #394: Giang sơn mĩ nhân 2
 • #395: Giang sơn mĩ nhân 3
 • #396: Giang sơn mỹ nhân 4
 • #397: Giang sơn mỹ nhân 5
 • #398: Giang sơn mỹ nhân 6
 • #399: Giang sơn mỹ nhân 7
 • #400: Giang sơn mỹ nhân 8
 • #401: Giang sơn mỹ nhân 9
 • #402: Giang sơn mỹ nhân 10
 • #403: Giang sơn mỹ nhân 11
 • #404: Giang sơn mỹ nhân 12
 • #405: Giang sơn mỹ nhân 13
 • #406: Họa từ trong nhà 1
 • #407: Họa từ trong nhà 2
 • #408: Họa từ trong nhà 3
 • #409: Họa từ trong nhà 4
 • #410: Họa từ trong nhà 5
 • #411: Họa từ trong nhà 6
 • #412: Họa từ trong nhà 7
 • #413: Họa từ trong nhà 8
 • #414: Họa từ trong nhà 9
 • #415: Họa từ trong nhà 10
 • #416: Họa từ trong nhà 11
 • #417: Họa từ trong nhà 12
 • #418: Mưa đêm thương tình 1
 • #419: Mưa đêm thương tình 2
 • #420: Mưa đêm thương tình 3
 • #421: Mưa đêm thương tình 4
 • #422: Mưa đêm thương tình 5
 • #423: Mưa đêm thương tình 6
 • #424: Mưa đêm thương tình 7
 • #425: Mưa đêm thương tình 8
 • #426: Mưa đêm thương tình 9
 • #427: Mưa đêm thương tình 10
 • #428: Mưa đêm thương tình 11
 • #429: Mưa đêm thương tình 12
 • #430: Mưa đêm thương tình 13
 • #431: Chích ảnh ai đi 1
 • #432: Chích ảnh ai đi 2
 • #433: Chích ảnh ai đi 3
 • #434: Chích ảnh ai đi 4
 • #435: Chích ảnh ai đi 5
 • #436: Chích ảnh ai đi 6
 • #437: Chích ảnh ai đi 7
 • #438: Chích ảnh ai đi 8
 • #439: Chích ảnh ai đi 9
 • #440: Chích ảnh ai đi 10
 • #441: Chích ảnh ai đi 11
 • #442: Chích ảnh ai đi 12
 • #443: Phá kén thành bướm 1
 • #444: Phá kén thành điệp 2
 • #445: Phá kén thành điệp 3
 • #446: Phá kén thành điệp 4
 • #447: Phá kén thành điệp 5
 • #448: Phá kén thành điệp 6
 • #449: Phá kén thành điệp 7
 • #450: Phá kén thành điệp 8
 • #451: Phá kén thành điệp 9
 • #452: Phá kén thành điệp 10
 • #453: Phá kén thành điệp 11
 • #454: Phá kén thành điệp 12
 • #455: Phá kén thành điệp 13
 • #456: Bắc Mục phong vương 1
 • #457: Bắc Mục phong vương 2
 • #458: Bắc Mục phong vương 3
 • #459: Bắc Mục phong vương 4
 • #460: Bắc Mục phong vương 5
 • #461: Bắc Mục phong vương 6
 • #462: Bắc Mục phong vương 7
 • #463: Bắc Mục phong vương 8
 • #464: Bắc Mục phong vương 9
 • #465: Bắc Mục phong vương 10
 • #466: Bắc Mục phong vương 11
 • #467: Bắc Mục phong vương 12
 • #468: Quốc tế đàm phán 1
 • #469: Quốc tế đàm phán 2
 • #470: Quốc tế đàm phán 3
 • #471: Quốc tế đàm phán 4
 • #472: Quốc tế đàm phán 5
 • #473: Quốc tế đàm phán 6
 • #474: Quốc tế đàm phán 7
 • #475: Quốc tế đàm phán 8
 • #476: Quốc tế đàm phán 9
 • #477: Quốc tế đàm phán 10
 • #478: Quốc tế đàm phán 11
 • #479: Quốc tế đàm phán 12
 • #480: Quốc tế đàm phán 13
 • #481: Quốc tế đàm phán 14
 • #482: Quốc tế đàm phán 15
 • #483: Gậy ông đập lưng ông 1
 • #484: Gậy ông đập lưng ông 2
 • #485: Gậy ông đập lưng ông 3
 • #486: Gậy ông đập lưng ông 4
 • #487: Gậy ông đập lưng ông 5
 • #488: Gậy ông đập lưng ông 6
 • #489: Gậy ông đập lưng ông 7
 • #490: Gậy ông đập lưng ông 8
 • #491: Gậy ông đập lưng ông 9
 • #492: Gậy ông đập lưng ông 10
 • #493: Gậy ông đập lưng ông 11
 • #494: Gậy ông đập lưng ông 12
 • #495: Giết gà dọa khỉ 1
 • #496: Giết gà dọa khỉ 2
 • #497: Giết gà dọa khỉ 3
 • #498: Giết gà dọa khỉ 4
 • #499: Giết gà dọa khỉ 5
 • #500: Giết gà dọa khỉ 6
 • #501: Giết gà dọa khỉ 7
 • #502: Giết gà dọa khỉ 8
 • #503: Giết gà dọa khỉ 9
 • #504: Giết gà dọa khỉ 10
 • #505: Giết gà dọa khỉ 11
 • #506: Giết gà dọa khỉ 12
 • #507: Mài đao Ngạo Vân 1
 • #508: Mài đao Ngạo Vân 2
 • #509: Mài đao Ngạo Vân 3
 • #510: Mài đao Ngạo Vân 4
 • #511: Mài đao Ngạo Vân 5
 • #512: Mài đao Ngạo Vân 6
 • #513: Mài đao Ngạo Vân
 • #514: Mài đao Ngạo Vân 8
 • #515: Mài đao Ngạo Vân
 • #516: Mài đao Ngạo Vân 10
 • #517: Mài đao Ngạo Vân 11
 • #518: Mài đao Ngạo Vân 12
 • #519: Ta là dao thớt 1
 • #520: Ta là dao thớt 2
 • #521: Ta là dao thớt 3
 • #522: Ta là dao thớt 4
 • #523: Ta là do thớt 5
 • #524: Ta là dao thớt 6
 • #525: Ta là dao thớt 7
 • #526: Ta là dao thớt 8
 • #527: Ta là dao thớt 9
 • #528: Ta là dao thớt 10
 • #529: Ta là dao thớt 11
 • #530: Ta là dao thớt 12
 • #531: Ngươi là thịt cá 1
 • #532: Ngươi là thịt cá 2
 • #533: Ngươi là thịt cá 3
 • #534: Ngươi là thịt cá 4
 • #535: Ngươi là thịt cá 5
 • #536: Ngươi là thịt cá 6
 • #537: Ngươi là thịt cá 7
 • #538: Ngươi là thịt cá 8
 • #539: Ngươi là thịt cá 9
 • #540: Ngươi là thịt cá 10
 • #541: Ngươi là thịt cá 11
 • #542: Ngươi là thịt cá 12
 • #543: Đau cùng thổ lộ 1
 • #544: Đau cùng thổ lộ 2
 • #545: Đau cùng thổ lộ 3
 • #546: Đau cùng thổ lộ 4
 • #547: Đau cùng thổ lộ 5
 • #548: Đau cùng thổ lộ 6
 • #549: Đau cùng thổ lộ 7
 • #550: Đau cùng thổ lộ 8
 • #551: Đau cùng thổ lộ 9
 • #552: Đau cùng thổ lộ 10
 • #553: Đau cùng thổ lộ 11
 • #554: Đau cùng thổ lộ 12
 • #555: Nhiếp chính nữ vương 1
 • #556: Nhiếp chính nữ vương 2
 • #557: Nhiếp chính nữ vương 3
 • #558: Nhiếp chính nữ vương 4
 • #559: Nhiếp chính nữ vương 5
 • #560: Nhiếp chính nữ vương 6
 • #561: Nhiếp chính nữ vương 7
 • #562: Nhiếp chính nữ vương 8
 • #563: Nhiếp chính nữ vương 9
 • #564: Nhiếp chính nữ vương 10
 • #565: Nhiếp chính nữ vương 11
 • #566: Nhiếp chính nữ vương 12
 • #567: Nhiếp chính nữ vương 13
 • #568: Quốc yến sát khí 1
 • #569: Quốc yến sát khí 2
 • #570: Quốc yến sát khí 3
 • #571: Quốc yến sát khí 4
 • #572: Quốc yến sát khí 5
 • #573: Quốc yến sát khí 6
 • #574: Quốc yến sát khí 7
 • #575: Quốc yến sát khí 8
 • #576: Quốc yến sát khí 9
 • #577: Quốc yến sát khí 10
 • #578: Quốc yến sát khí 11
 • #579: Quốc yến sát khí 12
 • #580: Không thành xướng kế 1
 • #581: Không thành xướng kế 2
 • #582: Không thành xướng kế 3
 • #583: Không thành xướng kế 4
 • #584: Không thành xướng kế 5
 • #585: Không thành xướng kế 6
 • #586: Không thành xướng kế 7
 • #587: Không thành xướng kế 8
 • #588: Không thành xướng kế 9
 • #589: Không thành xướng kế 10
 • #590: Không thành xướng kế 11
 • #591: Không thành xướng kế 12
 • #592: Không thành xướng kế 13
 • #593: Mười bảy tộc Tiên Bi 1
 • #594: Mười bảy tộc Tiên Bi 2
 • #595: Mười bảy tộc Tiên Bi 3
 • #596: Mười bảy tộc Tiên Bi 4
 • #597: Mười bảy tộc Tiên Bi 5
 • #598: Mười bảy tộc Tiên Bi 6
 • #599: Mười bảy tộc Tiên Bi 7
 • #600: Mười bảy tộc Tiên Bi 8
 • #601: Mười bảy tộc Tiên Bi 9
 • #602: Mười bảy tộc Tiên Bi 10
 • #603: Mười bảy tộc Tiên Bi 11
 • #604: Mười bảy tộc Tiên Bi 12
 • #605: Lật thuyền trong mương 1
 • #606: Lật thuyền trong mương 2
 • #607: Lật thuyền trong mương 3
 • #608: Lật thuyền trong mương 4
 • #609: Lật thuyền trong mương 5
 • #610: Lật thuyền trong mương 6
 • #611: Lật thuyền trong mương 7
 • #612: Lật thuyền trong mương 8
 • #613: Lật thuyền trong mương 9
 • #614: Lật thuyền trong mương 10
 • #615: Lật thuyền trong mương 11
 • #616: Lật thuyền trong mương 12
 • #617: Lật thuyền trong mương 13
 • #618: Dám ức hiếp thê tử của ta 1
 • #619: Dám ức hiếp thê tử của ta 2
 • #620: Dám ức hiếp thê tử của ta 3
 • #621: Dám ức hiếp thê tử của ta 4
 • #622: Dám ức hiếp thê tử của ta 5
 • #623: Dám ức hiếp thê tử của ta 6
 • #624: Dám ức hiếp thê tử của ta 7
 • #625: Dám ức hiếp thê tử của ta 8
 • #626: Dám ức hiếp thê tử của ta 9
 • #627: Dám ức hiếp thê tử của ta 10
 • #628: Dám khi dễ thê tử của ta 11
 • #629: Dám ức hiếp thê tử của ta 12
 • #630: Phát hiện lớn
 • #631: Liên thủ phản kích
 • #632: Liên thủ phản kích 2
 • #633: Liên thủ phản kích 2
 • #634: Liên thủ phản kích 3
 • #635: Liên thủ phản kích 4
 • #636: Liên thủ phản kích 5
 • #637: Tam quốc liên hoành 1
 • #638: Tam quốc liên hoành 2
 • #639: Liên quốc tam hoành 3
 • #640: Tam quốc liên hoành 4
 • #641: Tam quốc liên hoành 5
 • #642: Tam quốc liên hoành 6
 • #643: Tam quốc liên hoành 7
 • #644: Tam quốc liên hoành 8
 • #645: Tam quốc liên hoành 9
 • #646: Tam quốc liên hoành 10
 • #647: Bọ ngựa rình ve
 • #648: Sinh tử một đường
 • #649: Chỉ một chữ tình
 • #650: Đố kị mãnh liệt
 • #651: Chữ tình hại người
 • #652: Tâm tình bộc bạch
 • #653: Minh Đảo xuất động
 • #654: Tam vương chúc thọ
 • #655: Thà làm ngọc vỡ
 • #656: Đòn đánh phủ đầu
 • #657: Dẫn quân vào rọ
 • #658: Nổ tung, về với ông bà
 • #659: Tam Vương xuất hiện
 • #660: Nguyệt giỡn Tam Vương
 • #661: Rong chơi dưới mưa
 • #662: Người tốt kẻ xấu
 • #663: Yêu ma quỷ quái
 • #664: Vạn vòng giam giữ
 • #665: Điệu hổ ly sơn
 • #666: Thập diện mai phục
 • #667: Đuổi giết bắt đầu
 • #668: Đầu sỏ tụ tập
 • #669: Sát cơ tứ phía
 • #670: Vùng đất chết chóc
 • #671: Mũi tên kinh thiên
 • #672: Hiên Viên Triệt chết
 • #673: Toàn lực xâm lược
 • #674: Thiên hạ đại loạn
 • #675: Ai đang nói chuyện
 • #676: Khó bề phân biệt
 • #677: Người đứng phía sau
 • #678: Phát hiện khác thường
 • #679: Gian nan gặp lại
 • #680: Kích động tương phùng
 • #681: Lưu Nguyệt mất trí nhớ
 • #682: Mưu kế diệu kỳ
 • #683: Đánh đâu thắng đó
 • #684: Giúp bằng hữu không tiếc mạng sống
 • #685: Sói trước hổ sau
 • #686: Ta có quân sói
 • #687: Đoàn quân sói hoang
 • #688: Người – sói quyết chiến
 • #689: Đại triển thần uy
 • #690: Thống nhất thảo nguyên
 • #691: Thần binh lợi khí
 • #692: Một bức mật tín
 • #693: Rút củi dưới đáy nồi
 • #694: Bắt đầu phản công
 • #695: Đóng cửa đánh chó
 • #696: Quân vây bốn mặt
 • #697: Bắt đầu phản công
 • #698: hông oán không hối
 • #699: Thiên la địa võng
 • #700: Chúng ta thắng rồi
 • #701: Tạm thời giam lỏng
 • #702: Kế Hoạch Hoàn Hảo
 • #703: Hòa Thạc Thân Vương
 • #704: Sự Kiêu Hãnh Của Độc Cô Dạ
 • #705: Đại Hôn Triệt Nguyệt
 • #706: Mẫu Thân Lưu Nguyệt
 • #707: Động Phòng Hoa Chúc
 • #708: Ngày Thứ Ba, Về Nhà
 • #709: Bách Trùng Thịnh Yến
 • #710: Ngũ Thành Thương Hội
 • #711: Giao Chiến Ba Hiệp
 • #712: Chuông Thần Trấn Hồn
 • #713: Tấn Công Minh Đảo
 • #714: Lửa Thiêu Đông Hải
 • #715: Lấy Đạo Của Người
 • #716: Dùng trên thân người
 • #717: Tội lỗi phản bội
 • #718: Vì điều gì đây?
 • #719: Ra đòn sát thủ
 • #720: Minh Vương chí lệnh
 • #721: Minh Đảo hung hiểm
 • #722: Thiên đường Địa ngục
 • #723: Nguyệt mang thai
 • #724: Cửa ải thứ nhất
 • #725: Loài cua
 • #726: Ngươi lừa ta gạt
 • #727: Độc tôn Ly Lạc
 • #728: Thêm dầu vào lửa
 • #729: Chìm vào Vong Xuyên
 • #730: Gian tình xuất hiện
 • #731: Khắp nơi xuất thủ
 • #732: Cây địch thần bí của Âm tôn
 • #733: Người thần bí xuất hiện
 • #734: Giả mạo đánh lén
 • #735: Vương tôn Minh Đảo
 • #736: Hai bên đối nghịch
 • #737: Một lòng muốn chết
 • #738: Lấy mạng đền tội
 • #739: BOSS cuối cùng
 • #740: Phong vân tụ hội
 • #741: Bốn biển tề tụ
 • #742: Chân tướng sự thật
 • #743: Bắt đầu hỗn loạn
 • #744: Minh Đảo diệt vong
 • #745: Thiên hạ thống nhất
 • #746: Lời kết cuối
 • #747: Phiên ngoại Rình coi cảnh nóng
 • #748: Phiên ngoại Bị bức trốn nhà
 • #749: Phiên ngoại Bộ lạc ăn thịt người
 • #750: Phiên ngoại Mượn đao giết người
 • #751: Phiên ngoại Thêm dầu vào lửa
 • #752: Phiên ngoại Vu oan giá họa
 • #753: Phiên ngoại Khiêu khích ly gián
 • #754: Phiên ngoại Thêm một mồi lửa
 • #755: Phiên ngoại Con gả cho thúc
 • #756: Phiên ngoại Đầu sỏ đều xuất hiện
 • #757: Phiên ngoại Dám giành với ta
 • #758: Phiên ngoại Tình ý triền miên
 • #759: Phiên ngoại Bắt lộn tú cầu
 • #760: Phiên ngoại Bái đường thành thân
 • #761: Phiên ngoại Động phòng hoa chúc
 • #762: Phiên ngoại Bổn phận làm chồng
 • #763: Phiên ngoại Cái gọi là ân ái
 • #764: Phiên ngoại Hoạt hình Xuân cung đồ
 • #765: Phiên ngoại Muốn đi động phòng
 • #766: Phiên ngoại Khi đã say rượu
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Bút Nói Ngươi Yêu Thầm Ta

THUYS♥️

One Piece Chi Sett! Hải Tặc Thiên Địch!

TiKay

Nhất Đẳng Cuồng Hậu: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

THUYS♥️

Đồng Thời Bị Hai Cái Vô Hạn Hệ Thống Coi Trọng Làm Sao Bây Giờ

THUYS♥️

Ta Bị Cả Nhà Bức Thành Thế Giới Nhất Hung

THUYS♥️

Du Sương Mù

TiKay

Leave a Reply