Hiện Đại Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường

Trục Quang Giả

Đã từng, Hứa Húc cùng Trình Phóng là vườn trường Kim Đồng Ngọc Nữ, niên thiếu tình nùng, cho rằng cả đời đều sẽ không tách ra.

Mà Bách Đông Thanh là Trình Phóng bạn cùng phòng, chăm chỉ khắc khổ, thành tích ưu dị, luôn là ăn mặc giá rẻ cũ áo thun, tẩy đến ố vàng bạch giày chơi bóng, tóc cắt thật sự đoản, mặt mày trong sáng, trầm mặc ít lời.

Sau lại, Bách Đông Thanh thành Hứa Húc khắc cốt minh tâm người.

Một cái người thành thật “Hoành đao đoạt ái” chuyện xưa.

Đọc chỉ nam:

1, đô thị toan sảng tiểu cẩu huyết.

2, tiểu ngược đại ngọt? HE.

Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc nghiệp giới tinh anh ngọt văn

P/S: Bách Đông Thanh là nam nhé, Hức Húc là nữ

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Úy Không
 •  Chương: /54
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • truc-quang-gia-chuong-0001.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0002.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0003.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0004.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0005.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0006.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0007.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0008.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0009.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0010.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0011.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0012.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0013.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0014.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0015.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0016.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0017.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0018.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0019.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0020.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0021.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0022.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0023.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0024.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0025.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0026.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0027.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0028.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0029.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0030.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0031.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0032.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0033.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0034.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0035.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0036.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0037.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0038.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0039.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0040.mp32019-12-29 02:53
 • truc-quang-gia-chuong-0041.mp32019-12-29 02:53
 • truc-quang-gia-chuong-0042.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0043.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0044.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0045.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0046.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0047.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0048.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0049.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0050.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0051.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0052.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0053.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0054.mp32019-12-29 02:57
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Nông Nữ Cẩm Tú Thương Đồ

THUYS♥️

Bà Cốt Khương Tô

THUYS♥️

Toàn Cầu Thi Đại Học

THUYS♥️

Leave a Reply