Hiện ĐạiNgôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Trục Quang Giả

Đã từng, Hứa Húc cùng Trình Phóng là vườn trường Kim Đồng Ngọc Nữ, niên thiếu tình nùng, cho rằng cả đời đều sẽ không tách ra.

Mà Bách Đông Thanh là Trình Phóng bạn cùng phòng, chăm chỉ khắc khổ, thành tích ưu dị, luôn là ăn mặc giá rẻ cũ áo thun, tẩy đến ố vàng bạch giày chơi bóng, tóc cắt thật sự đoản, mặt mày trong sáng, trầm mặc ít lời.

Sau lại, Bách Đông Thanh thành Hứa Húc khắc cốt minh tâm người.

Một cái người thành thật “Hoành đao đoạt ái” chuyện xưa.

Đọc chỉ nam:

1, đô thị toan sảng tiểu cẩu huyết.

2, tiểu ngược đại ngọt? HE.

Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc nghiệp giới tinh anh ngọt văn

P/S: Bách Đông Thanh là nam nhé, Hức Húc là nữ

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Úy Không
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • truc-quang-gia-chuong-0001.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0002.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0003.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0004.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0005.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0006.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0007.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0008.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0009.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0010.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0011.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0012.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0013.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0014.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0015.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0016.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0017.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0018.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0019.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0020.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0021.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0022.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0023.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0024.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0025.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0026.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0027.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0028.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0029.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0030.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0031.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0032.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0033.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0034.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0035.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0036.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0037.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0038.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0039.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0040.mp32019-12-29 02:53
 • truc-quang-gia-chuong-0041.mp32019-12-29 02:53
 • truc-quang-gia-chuong-0042.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0043.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0044.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0045.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0046.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0047.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0048.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0049.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0050.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0051.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0052.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0053.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0054.mp32019-12-29 02:57
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

THUYS♥️

Đặt Cược Trái Tim

TiKay

Nông Nữ Tú Sắc Điền Viên

TiKay

Phỉ Tự Địa Cầu Tới [ Thực Tế Ảo ]

TiKay

Mau Xuyên: Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Hoành Hành Ngang Ngược

THUYS♥️

Leave a Reply