Hiện ĐạiNgôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Trục Quang Giả

Đã từng, Hứa Húc cùng Trình Phóng là vườn trường Kim Đồng Ngọc Nữ, niên thiếu tình nùng, cho rằng cả đời đều sẽ không tách ra.

Mà Bách Đông Thanh là Trình Phóng bạn cùng phòng, chăm chỉ khắc khổ, thành tích ưu dị, luôn là ăn mặc giá rẻ cũ áo thun, tẩy đến ố vàng bạch giày chơi bóng, tóc cắt thật sự đoản, mặt mày trong sáng, trầm mặc ít lời.

Sau lại, Bách Đông Thanh thành Hứa Húc khắc cốt minh tâm người.

Một cái người thành thật “Hoành đao đoạt ái” chuyện xưa.

Đọc chỉ nam:

1, đô thị toan sảng tiểu cẩu huyết.

2, tiểu ngược đại ngọt? HE.

Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc nghiệp giới tinh anh ngọt văn

P/S: Bách Đông Thanh là nam nhé, Hức Húc là nữ

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Úy Không
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • truc-quang-gia-chuong-0001.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0002.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0003.mp32019-12-29 02:42
 • truc-quang-gia-chuong-0004.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0005.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0006.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0007.mp32019-12-29 02:43
 • truc-quang-gia-chuong-0008.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0009.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0010.mp32019-12-29 02:44
 • truc-quang-gia-chuong-0011.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0012.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0013.mp32019-12-29 02:45
 • truc-quang-gia-chuong-0014.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0015.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0016.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0017.mp32019-12-29 02:46
 • truc-quang-gia-chuong-0018.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0019.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0020.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0021.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0022.mp32019-12-29 02:47
 • truc-quang-gia-chuong-0023.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0024.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0025.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0026.mp32019-12-29 02:48
 • truc-quang-gia-chuong-0027.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0028.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0029.mp32019-12-29 02:49
 • truc-quang-gia-chuong-0030.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0031.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0032.mp32019-12-29 02:50
 • truc-quang-gia-chuong-0033.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0034.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0035.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0036.mp32019-12-29 02:51
 • truc-quang-gia-chuong-0037.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0038.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0039.mp32019-12-29 02:52
 • truc-quang-gia-chuong-0040.mp32019-12-29 02:53
 • truc-quang-gia-chuong-0041.mp32019-12-29 02:53
 • truc-quang-gia-chuong-0042.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0043.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0044.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0045.mp32019-12-29 02:54
 • truc-quang-gia-chuong-0046.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0047.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0048.mp32019-12-29 02:55
 • truc-quang-gia-chuong-0049.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0050.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0051.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0052.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0053.mp32019-12-29 02:56
 • truc-quang-gia-chuong-0054.mp32019-12-29 02:57
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Mạt Thế Bạo Tẩu Pháp Sư

THUYS♥️

Quân Môn Bản Sắc: Man Thiếu Quá Khó Sủng

THUYS♥️

Bị Bắt Ở Vườn Trường Xuyên Nữ Trang Kia Ba Năm

THUYS♥️

Mau Xuyên: Xử Lý Boss 99 Loại Phương Thức

TiKay

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

TiKay

Kiều Thê Khó Hống [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Leave a Reply