Lịch Sử Quân Sự Xuyên Không

Đại Đường Tướng Công Tốt

Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng. Thái tử ngồi vững đông cung, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng. Võ tướng đặt giang sơn, văn thần tư Trì Quốc.

Tần Thiên chuyển kiếp tới chỉ muốn làm một cái tốt tướng công, để cho người nhà mình được sống cuộc sống tốt.

Converter: ๛๖ۣۜDʑυηɠ ๖ۣۜKĭềυツ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cổ Mộc Ngư Trứ
 •  Chương: /2738
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Nhà địa chủ con trai ngốc2020-01-18 22:21
 • #2: Cầu hôn2020-01-18 22:22
 • #3: Đâm một cái nhảy một cái đáp2020-01-18 22:22
 • #4: Liễu thị tính toán2020-01-18 22:22
 • #5: Ngón tay vàng2020-01-18 22:22
 • #6: Chị khó khăn là2020-01-18 22:22
 • #7: Tối nay cùng ngươi ngủ2020-01-18 22:22
 • #8: Nhang chống muỗi2020-01-18 22:23
 • #9: Phổ biến rộng rãi2020-01-18 22:23
 • #10: Kiếm tiền2020-01-18 22:23
 • #11: Ăn thịt2020-01-18 22:23
 • #12: Trước hôn lễ2020-01-18 22:23
 • #13: Thành thân2020-01-18 22:23
 • #14: Tần Quỳnh huấn tử2020-01-18 22:23
 • #15: Không tốt bán2020-01-18 22:23
 • #16: Thương hiệu hiệu quả2020-01-18 22:24
 • #17: Về nhà thăm bố mẹ2020-01-18 22:24
 • #18: Bán bài thuốc bí truyền2020-01-18 22:24
 • #19: Một tay khó khăn cầm2020-01-18 22:24
 • #20: Tần Quỳnh tới thăm2020-01-18 22:24
 • #21: Tiệc về thăm bố mẹ trước2020-01-18 22:24
 • #22: Đại tướng quân xuất chinh2020-01-18 22:24
 • #23: Tần Quỳnh thu con2020-01-18 22:24
 • #24: Đường Dung tâm nghi2020-01-18 22:24
 • #25: Có ý tứ2020-01-18 22:24
 • #26: Cùng thái tử giao phong2020-01-18 22:25
 • #27: Thiếu không được2020-01-18 22:25
 • #28: Chị bị gạt2020-01-18 22:25
 • #29: Đại náo Hàn phủ2020-01-18 22:25
 • #30: Về nhà2020-01-18 22:25
 • #31: Cùng phòng mà miên2020-01-18 22:25
 • #32: Nước hoa2020-01-18 22:25
 • #33: Tứ Hải cư2020-01-18 22:25
 • #34: Lô Hoa Nương2020-01-18 22:25
 • #35: Đông cung nội thị2020-01-18 22:26
 • #36: Đã gây họa2020-01-18 22:26
 • #37: Cường đạo à2020-01-18 22:26
 • #38: Thái tử mưu2020-01-18 22:26
 • #39: Tần vương kế sách2020-01-18 22:26
 • #40: Ban thưởng2020-01-18 22:26
 • #41: Tuyên tiết giáo úy2020-01-18 22:26
 • #42: Lắc lư bắt đầu2020-01-18 22:26
 • #43: Băng vệ sinh2020-01-18 22:26
 • #44: Cửa tiệm thành2020-01-18 22:27
 • #45: Ấm no tư2020-01-18 22:27
 • #46: Men2020-01-18 22:27
 • #47: Bị cướp2020-01-18 22:27
 • #48: Động phòng2020-01-18 22:27
 • #49: Thu mua lương thực2020-01-18 22:27
 • #50: Hợp tác2020-01-18 22:27
 • #51: Dã tâm2020-01-18 22:27
 • #52: Xấu xa trứng gà2020-01-18 22:27
 • #53: Ra trận giết địch2020-01-18 22:28
 • #54: Thịnh hành Trường An2020-01-18 22:28
 • #55: Tín nhiệm2020-01-18 22:28
 • #56: Đổ xô vào2020-01-18 22:28
 • #57: Hiệp đàm2020-01-18 22:28
 • #58: Chưng cất rượu2020-01-18 22:28
 • #59: Phiền toái2020-01-18 22:28
 • #60: Thứ cho khó khăn tòng mệnh2020-01-18 22:28
 • #61: Vạ lây người vô tội2020-01-18 22:28
 • #62: Đánh ngươi2020-01-18 22:29
 • #63: Thay thịt heo chính danh2020-01-18 22:29
 • #64: Bỏ qua2020-01-18 22:29
 • #65: Thái tử sách2020-01-18 22:29
 • #66: Hướng tranh2020-01-18 22:29
 • #67: Bùi Tịch nói như vậy2020-01-18 22:29
 • #68: Không thể không đề phòng2020-01-18 22:29
 • #69: Nuốt lời2020-01-18 22:29
 • #70: Ngộ quốc chi tặc2020-01-18 22:30
 • #71: Đường Dung thái độ2020-01-18 22:30
 • #72: Không biết tự lượng sức mình2020-01-18 22:30
 • #73: Bia yến2020-01-18 22:30
 • #74: Dùng lương thực để đổi2020-01-18 22:30
 • #75: Đường Dung leo lên quan hệ2020-01-18 22:30
 • #76: Ăn quịt2020-01-18 22:30
 • #77: Cô gia mang về cái thùng cơm2020-01-18 22:30
 • #78: Mộ binh2020-01-18 22:30
 • #79: Đại đao Hồ Thập Bát2020-01-18 22:30
 • #80: Giáp hoàng kim2020-01-18 22:31
 • #81: Xuất chinh2020-01-18 22:31
 • #82: Vây Ngụy cứu Triệu2020-01-18 22:31
 • #83: Lập uy2020-01-18 22:31
 • #84: Luyện binh2020-01-18 22:31
 • #85: Công thành đánh một trận2020-01-18 22:31
 • #86: Say rượu2020-01-18 22:31
 • #87: Giả bại2020-01-18 22:31
 • #88: Môi hở răng lạnh2020-01-18 22:32
 • #89: Tê liệt2020-01-18 22:32
 • #90: Bị vây2020-01-18 22:32
 • #91: Kế trì hoãn2020-01-18 22:32
 • #92: Ép Đột Quyết động thủ2020-01-18 22:32
 • #93: Lý Thế Dân nguy2020-01-18 22:32
 • #94: Trá doanh2020-01-18 22:32
 • #95: Lui địch2020-01-18 22:32
 • #96: Khải hoàn2020-01-18 22:32
 • #97: Phụ nữ phá của2020-01-18 22:33
 • #98: Phong tước2020-01-18 22:33
 • #99: Túy mỹ nhân2020-01-18 22:33
 • #100: Lòng không thăng bằng2020-01-18 22:33
 • #101: Làm cẩn thận2020-01-18 22:33
 • #102: Thôi gia công tử2020-01-18 22:33
 • #103: Nhiệm vụ rất nặng2020-01-18 22:33
 • #104: Gây xích mích2020-01-18 22:33
 • #105: Uy hiếp2020-01-18 22:33
 • #106: Chuyện tới ập lên đầu2020-01-18 22:34
 • #107: Tần gia rối loạn2020-01-18 22:34
 • #108: Lý Thế Dân một bàn cờ2020-01-18 22:34
 • #109: Giáng chức đi Long Khẩu2020-01-18 22:34
 • #110: Tâm sự trong một ly2020-01-18 22:34
 • #111: Ấm áp thơm các2020-01-18 22:34
 • #112: Người chết2020-01-18 22:34
 • #113: Nồi sắt2020-01-18 22:34
 • #114: Gặp kẻ gian2020-01-18 22:34
 • #115: Chỉ biết huyện thừa2020-01-18 22:35
 • #116: Nhiếp phục2020-01-18 22:35
 • #117: Huyện nha rất nghèo2020-01-18 22:35
 • #118: Mượn tiền2020-01-18 22:35
 • #119: Nuôi binh2020-01-18 22:35
 • #120: Dò xét2020-01-18 22:35
 • #121: Cẩu quan2020-01-18 22:35
 • #122: Sưởi ấm2020-01-18 22:35
 • #123: Thất Bát Hạng2020-01-18 22:35
 • #124: Giết chi2020-01-18 22:36
 • #125: Thiếu tiền2020-01-18 22:36
 • #126: Xu lợi2020-01-18 22:36
 • #127: Động thủ2020-01-18 22:36
 • #128: Liên thủ2020-01-18 22:36
 • #129: Kỳ chiêu2020-01-18 22:36
 • #130: Cứu trợ2020-01-18 22:36
 • #131: Mùa xuân năm sau2020-01-18 22:36
 • #132: Giả vờ công2020-01-18 22:37
 • #133: Diệt địch2020-01-18 22:37
 • #134: Sợ hãi nước2020-01-18 22:37
 • #135: Cướp tiền2020-01-18 22:37
 • #136: Kế liên hoàn2020-01-18 22:37
 • #137: Hưng bình2020-01-18 22:37
 • #138: Kinh thành chuyện2020-01-18 22:37
 • #139: Lý Uyên trấn an2020-01-18 22:37
 • #140: Thái tử làm ác2020-01-18 22:37
 • #141: Tần Thiên phương pháp2020-01-18 22:38
 • #142: Gặp nạn2020-01-18 22:38
 • #143: Song chùy Thiết Ngưu2020-01-18 22:38
 • #144: Bị vạch tội2020-01-18 22:38
 • #145: Thuốc ngủ2020-01-18 22:38
 • #146: Khả nghi2020-01-18 22:38
 • #147: Kinh hoàng2020-01-18 22:38
 • #148: Khai quốc huyện tử2020-01-18 22:38
 • #149: Sao trà2020-01-18 22:38
 • #150: Biết được người đẹp2020-01-18 22:39
 • #151: Phóng chùa Thiện Nguyện2020-01-18 22:39
 • #152: Trộm người đàn ông2020-01-18 22:39
 • #153: Treo đầu heo bán thịt chó2020-01-18 22:39
 • #154: Độc phụ người2020-01-18 22:39
 • #155: Lô gia mưu2020-01-18 22:39
 • #156: Trình Giảo Kim phóng2020-01-18 22:39
 • #157: Đời người nơi nào không cái hố2020-01-18 22:39
 • #158: Dính dấp lợi ích2020-01-18 22:40
 • #159: Hôn không tốt lui à2020-01-18 22:40
 • #160: Trưởng Tôn vương phi nói hạng2020-01-18 22:40
 • #161: Bái chị em gái muốn cáo mệnh2020-01-18 22:40
 • #162: Lại chập chờn2020-01-18 22:40
 • #163: Cáo mệnh khó khăn muốn2020-01-18 22:40
 • #164: Thôi gia tức giận2020-01-18 22:40
 • #165: Bất thiện2020-01-18 22:40
 • #166: Giết người kế2020-01-18 22:40
 • #167: Kế giết người2020-01-18 22:41
 • #168: Sao rơi đao2020-01-18 22:41
 • #169: Sợ tội tự sát2020-01-18 22:41
 • #170: Không làm hết ta2020-01-18 22:41
 • #171: Thi ân đánh cờ2020-01-18 22:41
 • #172: Cùng hắn tới2020-01-18 22:41
 • #173: Thề2020-01-18 22:41
 • #174: Dù giấy dầu2020-01-18 22:41
 • #175: Trời trong bán dù2020-01-18 22:42
 • #176: Bán sạch2020-01-18 22:42
 • #177: Xảy ra chuyện2020-01-18 22:42
 • #178: Thái tử lựa chọn2020-01-18 22:42
 • #179: Khóc thảm2020-01-18 22:42
 • #180: Không cần thiết đúng sai2020-01-18 22:42
 • #181: Mượn người2020-01-18 22:43
 • #182: Trú tại Trường An2020-01-18 22:43
 • #183: Khánh Châu chuyện2020-01-18 22:43
 • #184: Khuyên người đi chết2020-01-18 22:43
 • #185: Cha là người anh hùng2020-01-18 22:43
 • #186: Không biết vì sao là2020-01-18 22:43
 • #187: Chìm nổi2020-01-18 22:43
 • #188: Đường Dục mừng thọ2020-01-18 22:43
 • #189: Gạo sống cơm chín2020-01-18 22:43
 • #190: Ướp thức ăn2020-01-18 22:44
 • #191: Cưới gả2020-01-18 22:44
 • #192: Tính sổ2020-01-18 22:44
 • #193: Bức bách2020-01-18 22:44
 • #194: Bị đánh2020-01-18 22:44
 • #195: Đắc tội2020-01-18 22:44
 • #196: Theo dõi theo đuôi2020-01-18 22:44
 • #197: Yêu chính là2020-01-18 22:45
 • #198: Sau lưng dòm ngó người2020-01-18 22:45
 • #199: Niềm vui dọn nhà mới2020-01-18 22:45
 • #200: Biệt giá nhậm chức2020-01-18 22:45
 • #201: Phá án2020-01-18 22:45
 • #202: Đêm trộm2020-01-18 22:45
 • #203: Thần thám tên2020-01-18 22:45
 • #204: Giường lò nổi tiếng2020-01-18 22:45
 • #205: Mất trộm2020-01-18 22:46
 • #206: Và Cửu công chúa là trong sạch2020-01-18 22:46
 • #207: Không ai dám cưới công chúa2020-01-18 22:46
 • #208: Lòng buồn thán tiện nguyện trời giá rét2020-01-18 22:46
 • #209: Công chúa là người có tiền2020-01-18 22:47
 • #210: Công bộ chuyện2020-01-18 22:47
 • #211: Đoạn người tài lộ2020-01-18 22:47
 • #212: Đơn bạc thư sinh2020-01-18 22:47
 • #213: Tuyết rơi như vậy sâu2020-01-18 22:48
 • #214: Ưu dân2020-01-18 22:48
 • #215: Có thể uống một ly không2020-01-18 22:48
 • #216: Lâm triều2020-01-18 22:48
 • #217: Người lương thiện bia2020-01-18 22:48
 • #218: Nghĩa diễn2020-01-18 22:48
 • #219: Noãn ngọc ôn hương2020-01-18 22:48
 • #220: Dược sư nương tử2020-01-18 22:48
 • #221: Thiên kim tan hết còn phục tới2020-01-18 22:48
 • #222: Cải xanh còn nhiều mà2020-01-18 22:49
 • #223: Được lợi lật2020-01-18 22:49
 • #224: Liêu trai2020-01-18 22:49
 • #225: Trao đổi2020-01-18 22:49
 • #226: Nhập Bảo Sơn2020-01-18 22:49
 • #227: Đánh sơi bông2020-01-18 22:49
 • #228: Niếp Tiểu Thiến2020-01-18 22:49
 • #229: Bị bẫy2020-01-18 22:49
 • #230: không chủ yếu Lý Uyên2020-01-18 22:49
 • #231: Cầu mua2020-01-18 22:50
 • #232: Cơm chậm2020-01-18 22:50
 • #233: Đi săn2020-01-18 22:50
 • #234: Bị bắt2020-01-18 22:50
 • #235: Qua đêm2020-01-18 22:50
 • #236: Kế hoạch2020-01-18 22:50
 • #237: Chất vấn2020-01-18 22:50
 • #238: Giàu sang tượng trưng2020-01-18 22:50
 • #239: Chuyện cũ nhắc lại2020-01-18 22:50
 • #240: Đống lửa yến2020-01-18 22:51
 • #241: Hoàn toàn không dừng được2020-01-18 22:51
 • #242: Thịt heo muốn tăng giá2020-01-18 22:51
 • #243: Long Hổ quân2020-01-18 22:51
 • #244: Bệnh nổi ban2020-01-18 22:51
 • #245: Mời cưng chìu2020-01-18 22:51
 • #246: Cung yến2020-01-18 22:51
 • #247: Làm chứng kỳ tích thời khắc2020-01-18 22:51
 • #248: Cùng quân vui một chút ngươi2020-01-18 22:51
 • #249: Ngũ tử kỳ2020-01-18 22:52
 • #250: Phòng hắn rêu rao2020-01-18 22:52
 • #251: Chọn tướng2020-01-18 22:52
 • #252: Không công2020-01-18 22:52
 • #253: Đông cung chuyến đi2020-01-18 22:52
 • #254: Lòng người bàng hoàng2020-01-18 22:52
 • #255: Bắt kẻ gian2020-01-18 22:52
 • #256: Thiên hạ thái bình2020-01-18 22:53
 • #257: Trường học thành lập2020-01-18 22:53
 • #258: Lấy lui làm tiến2020-01-18 22:53
 • #259: Không đi2020-01-18 22:53
 • #260: Em vợ tới thăm2020-01-18 22:53
 • #261: Đạp thanh2020-01-18 22:53
 • #262: Không phá lầu lan chung không trả2020-01-18 22:53
 • #263: Cách cách nguyên lên cỏ2020-01-18 22:53
 • #264: Tháng 2 gió xuân tựa như cây kéo2020-01-18 22:53
 • #265: Tân hôn biệt2020-01-18 22:53
 • #266: Gà nướng đất sét2020-01-18 22:54
 • #267: Trường học chi phí2020-01-18 22:54
 • #268: Khách sạn khai trương2020-01-18 22:54
 • #269: Thần y2020-01-18 22:54
 • #270: Không sanh được đứa trẻ2020-01-18 22:54
 • #271: Thân thể khó chịu2020-01-18 22:54
 • #272: Tam tự kinh2020-01-18 22:54
 • #273: Nghênh nhận mà rõ ràng2020-01-18 22:54
 • #274: Bách gia họ2020-01-18 22:55
 • #275: Học2020-01-18 22:55
 • #276: Nháo2020-01-18 22:55
 • #277: Cái hố Lý Uyên2020-01-18 22:55
 • #278: Công chúa Đan Dương2020-01-18 22:55
 • #279: Thôi gia kế2020-01-18 22:55
 • #280: Đàn2020-01-18 22:55
 • #281: Cờ2020-01-18 22:55
 • #282: Bức tranh2020-01-18 22:55
 • #283: Từ2020-01-18 22:55
 • #284: Phú2020-01-18 22:56
 • #285: Coi là2020-01-18 22:56
 • #286: Thơ2020-01-18 22:56
 • #287: Võ2020-01-18 22:56
 • #288: Đánh một trận thắng lớn2020-01-18 22:56
 • #289: Lương thảo không đủ2020-01-18 22:56
 • #290: Lệnh cấm rượu2020-01-18 22:56
 • #291: Thủ đoạn sắt máu2020-01-18 22:56
 • #292: Đặt lương thực quan2020-01-18 22:57
 • #293: Thằng nhóc này hắc à2020-01-18 22:57
 • #294: Ừ thật hắc2020-01-18 22:57
 • #295: Trấn Tê Hà2020-01-18 22:57
 • #296: Thủ đoạn phi thường2020-01-18 22:57
 • #297: Ước định2020-01-18 22:57
 • #298: Đoạn đường2020-01-18 22:57
 • #299: Đòn nghiêm trọng2020-01-18 22:57
 • #300: Đánh lui2020-01-18 22:57
 • #301: Nhiệt khí cầu2020-01-18 22:57
 • #302: Gió đêm2020-01-18 22:58
 • #303: Phá thành2020-01-18 22:58
 • #304: Đêm chạy ngàn dặm2020-01-18 22:58
 • #305: Hàng đơn2020-01-18 22:58
 • #306: Hàng hay không2020-01-18 22:58
 • #307: Gả công chúa hay không2020-01-18 22:58
 • #308: Mạnh Đường2020-01-18 22:58
 • #309: Ban sư hồi triều2020-01-18 22:58
 • #310: Phong bá2020-01-18 22:58
 • #311: Cây gai2020-01-18 22:58
 • #312: Phường bông vải2020-01-18 22:59
 • #313: Thẹn thùng sát người2020-01-18 22:59
 • #314: Thịt gà tăng giá2020-01-18 22:59
 • #315: Nhân công ấp gà2020-01-18 22:59
 • #316: Hầu Quân Tập kiên trì2020-01-18 22:59
 • #317: Kết quả2020-01-18 22:59
 • #318: Tiện thiếp vì sao trò chuyện sinh2020-01-18 22:59
 • #319: Cày2020-01-18 22:59
 • #320: Cưng chìu Lý Thế Dân2020-01-18 22:59
 • #321: Phiên vương vào kinh2020-01-18 23:00
 • #322: La Bất Bình2020-01-18 23:00
 • #323: Đánh người gây họa2020-01-18 23:00
 • #324: Không ngủ đêm2020-01-18 23:00
 • #325: Gãy thương2020-01-18 23:00
 • #326: La Nghệ tâm niệm2020-01-18 23:00
 • #327: Trao đổi2020-01-18 23:00
 • #328: Tổn thất thảm trọng2020-01-18 23:00
 • #329: Cho ngươi tức chết2020-01-18 23:01
 • #330: Móng ngựa2020-01-18 23:01
 • #331: Thật là bất tiện à2020-01-18 23:01
 • #332: Bị đá2020-01-18 23:01
 • #333: Ăn phun ra2020-01-18 23:01
 • #334: Võ đức tám năm kế2020-01-18 23:01
 • #335: Hoàng hậu báo mộng2020-01-18 23:01
 • #336: Đạo tràng2020-01-18 23:01
 • #337: Phòng mưu Đỗ đoạn2020-01-18 23:01
 • #338: Ý niệm2020-01-18 23:02
 • #339: Đoạn đọc2020-01-18 23:02
 • #340: Chó cắn người2020-01-18 23:02
 • #341: Ai phụ thân2020-01-18 23:02
 • #342: Thăng tước vô vọng2020-01-18 23:02
 • #343: Vậy 1 bản miệng điên đảo thị phi2020-01-18 23:02
 • #344: Thế gia tiểu bối2020-01-18 23:02
 • #345: Gặp bạc hết mắt2020-01-18 23:02
 • #346: Lâm triều mưa gió2020-01-18 23:02
 • #347: Thuận theo hoàng ý2020-01-18 23:03
 • #348: Ở sau đó2020-01-18 23:03
 • #349: Vạ lây người vô tội2020-01-18 23:03
 • #350: Mầm đậu thức ăn2020-01-18 23:03
 • #351: Xà bông thơm2020-01-18 23:03
 • #352: Tần lão phu nhân đại thọ2020-01-18 23:03
 • #353: Vĩnh viễn mười tám tuổi2020-01-18 23:03
 • #354: Đổ xô vào2020-01-18 23:03
 • #355: Thích đẹp Lý Uyên2020-01-18 23:03
 • #356: Bánh quả hồng2020-01-18 23:04
 • #357: Tiểu đạo cô2020-01-18 23:04
 • #358: Lý Uyên ghen tị2020-01-18 23:04
 • #359: Người đàn ông bệnh chung2020-01-18 23:04
 • #360: Cướp2020-01-18 23:04
 • #361: Cuộc chiến nẩy lên2020-01-18 23:04
 • #362: Hoành lòng2020-01-18 23:04
 • #363: Võ Đức tám năm đông2020-01-18 23:04
 • #364: Đòi mạng2020-01-18 23:04
 • #365: Thật hiểu lầm2020-01-18 23:05
 • #366: Tuyết rơi nhiều sơ tình2020-01-18 23:05
 • #367: Vừa đọc sinh2020-01-18 23:05
 • #368: Mời tiệc2020-01-18 23:05
 • #369: Lý Thế Dân hộc máu2020-01-18 23:05
 • #370: Ngự giá đích thân tới2020-01-18 23:05
 • #371: Mưu cục2020-01-18 23:05
 • #372: Chính biến Huyền Vũ môn2020-01-18 23:05
 • #373: Gặp thảm phản bội2020-01-18 23:06
 • #374: Giá phải trả2020-01-18 23:06
 • #375: Có thể báo thái tử vậy2020-01-18 23:06
 • #376: Cứu viện2020-01-18 23:06
 • #377: Bức vua thoái vị2020-01-18 23:06
 • #378: Tiết Vạn Triệt trốn2020-01-18 23:06
 • #379: Tạm hoãn lên ngôi2020-01-18 23:06
 • #380: Sắc phong thái tử2020-01-18 23:06
 • #381: An thiên hạ2020-01-18 23:06
 • #382: Ngụy Chinh sống chết2020-01-18 23:07
 • #383: Kẹo táo2020-01-18 23:07
 • #384: Bè đảng tâm2020-01-18 23:07
 • #385: Nháo không cùng2020-01-18 23:07
 • #386: Ngụy Chinh ba hỏi2020-01-18 23:07
 • #387: Nhổ cỏ tận gốc2020-01-18 23:07
 • #388: Lý Nguyên Cảnh âm mưu2020-01-18 23:07
 • #389: Thay mận đổi đào2020-01-18 23:07
 • #390: Võ Đức chín năm xuân2020-01-18 23:08
 • #391: Đột Quyết ý2020-01-18 23:08
 • #392: Mở khoa thủ sĩ hay không2020-01-18 23:08
 • #393: Ta tiến Lý Dược Sư2020-01-18 23:08
 • #394: Rời núi2020-01-18 23:08
 • #395: Môn đình đìu hiu xe ngựa hi2020-01-18 23:08
 • #396: Thật là lớn cái giá à2020-01-18 23:08
 • #397: Sĩ tử sóng gió2020-01-18 23:08
 • #398: Đánh Khổng gia mặt2020-01-18 23:09
 • #399: Hướng Tần Thiên nhờ giúp đỡ2020-01-18 23:09
 • #400: Cải cách2020-01-18 23:09
 • #401: Quốc tử giám2020-01-18 23:09
 • #402: Mã Chu dã tâm2020-01-18 23:09
 • #403: Vây quét Tiết Vạn Triệt2020-01-18 23:09
 • #404: Giết hàng hay không2020-01-18 23:09
 • #405: Sĩ tử nghi ngờ2020-01-18 23:09
 • #406: trước cung tranh luận2020-01-18 23:09
 • #407: Tiết Vạn Triệt hồi kinh2020-01-18 23:10
 • #408: Cửu công chúa nổi cáu2020-01-18 23:10
 • #409: Là Cửu công chúa làm chút gì2020-01-18 23:10
 • #410: Độc công chúa Đan Dương2020-01-18 23:10
 • #411: Tàn phá nhan sắc2020-01-18 23:10
 • #412: Thừa dịp ngươi bệnh2020-01-18 23:10
 • #413: Đan Dương và Lâm Thanh Tố2020-01-18 23:10
 • #414: Không rõ ràng2020-01-18 23:10
 • #415: Đế vương hai mặt2020-01-18 23:10
 • #416: Ân uy cũng thi2020-01-18 23:11
 • #417: Không hẹn mà hợp2020-01-18 23:11
 • #418: Tập kích doanh2020-01-18 23:11
 • #419: Diệt địch2020-01-18 23:11
 • #420: Tiêu hao chiến2020-01-18 23:11
 • #421: Thóai vị2020-01-18 23:11
 • #422: Lên ngôi2020-01-18 23:11
 • #423: Phong hầu2020-01-18 23:12
 • #424: Bà mai tiềm chất đại bạo phát2020-01-18 23:12
 • #425: Tú nương2020-01-18 23:12
 • #426: Đêm tối một cô đèn2020-01-18 23:12
 • #427: Ỷ thế cướp nữ2020-01-18 23:12
 • #428: Trăm năm kế hoạch lâu dài2020-01-18 23:12
 • #429: Tỷ chọn phu2020-01-18 23:12
 • #430: Khuyên tỷ2020-01-18 23:12
 • #431: Quốc tử giám chuyện kiện2020-01-18 23:13
 • #432: Mã Chu lại bị đánh2020-01-18 23:13
 • #433: Ta sát liều mạng2020-01-18 23:13
 • #434: Cấm túc2020-01-18 23:13
 • #435: Xảy ra ái mộ2020-01-18 23:13
 • #436: Bàn tính2020-01-18 23:13
 • #437: Lý Thế Dân gặp2020-01-18 23:13
 • #438: Vay mượn giữ sổ sách pháp2020-01-18 23:13
 • #439: Tây Vực thương nhân2020-01-18 23:13
 • #440: Thiên lý nhãn2020-01-18 23:13
 • #441: Phố phường đánh nhau2020-01-18 23:14
 • #442: Lý Nguyên Cảnh hiến lễ2020-01-18 23:14
 • #443: Cô quạnh như tuyết2020-01-18 23:14
 • #444: Sửa cũng phải cần tiền2020-01-18 23:14
 • #445: Thuật in chữ in rời2020-01-18 23:14
 • #446: Lấy được được tự do2020-01-18 23:14
 • #447: Xưởng in2020-01-18 23:14
 • #448: Ngụy Chinh lại tìm đánh2020-01-18 23:14
 • #449: Tìm cung nữ tới2020-01-18 23:15
 • #450: Tặng bên trong người2020-01-18 23:15
 • #451: Tuyến đựng sách2020-01-18 23:15
 • #452: Bạo khoản2020-01-18 23:15
 • #453: Cho mướn2020-01-18 23:15
 • #454: Vẫn là kiếm tiền2020-01-18 23:15
 • #455: Lương thảo thiếu2020-01-18 23:15
 • #456: Chia cắt2020-01-18 23:16
 • #457: Chán ăn2020-01-18 23:16
 • #458: Giết hại2020-01-18 23:16
 • #459: Hung hãn đánh2020-01-18 23:16
 • #460: Cựu đảng phản loạn2020-01-18 23:16
 • #461: Rời kinh2020-01-18 23:16
 • #462: Núi Phượng Lạc2020-01-18 23:16
 • #463: Ép lương làm tặc2020-01-18 23:16
 • #464: Xông núi2020-01-18 23:17
 • #465: Hiến đầu2020-01-18 23:17
 • #466: Công Lạc Dương2020-01-18 23:17
 • #467: Viện quân đến2020-01-18 23:17
 • #468: Phản bội cục2020-01-18 23:17
 • #469: Từng cái kích phá2020-01-18 23:17
 • #470: Con cóc chữa bệnh2020-01-18 23:17
 • #471: Phụ nhân bị khi dễ2020-01-18 23:17
 • #472: Bắt đầu hành động2020-01-18 23:18
 • #473: Đạo bào2020-01-18 23:18
 • #474: Long khí2020-01-18 23:18
 • #475: Trước trận chiến2020-01-18 23:18
 • #476: Giả vờ công2020-01-18 23:18
 • #477: Biến đổi lớn2020-01-18 23:18
 • #478: Vì cơm no2020-01-18 23:19
 • #479: La Tiểu Bách lựa chọn2020-01-18 23:19
 • #480: Công thành trước2020-01-18 23:19
 • #481: Quân Đường bại2020-01-18 23:19
 • #482: Đánh lén ban đêm2020-01-18 23:19
 • #483: Diệt địch2020-01-18 23:19
 • #484: Người giật dây2020-01-18 23:19
 • #485: Thất bại trong gang tấc2020-01-18 23:19
 • #486: Tìm kiếm tiếp viện2020-01-18 23:20
 • #487: Đồng ý xuất binh2020-01-18 23:20
 • #488: Tương kế tựu kế2020-01-18 23:20
 • #489: Phản công2020-01-18 23:20
 • #490: Lý Lạc lựa chọn2020-01-18 23:20
 • #491: Hàng2020-01-18 23:20
 • #492: Diệt phản loạn2020-01-18 23:20
 • #493: Cao Sĩ Liêm vạch tội2020-01-18 23:20
 • #494: Niên hiệu Trinh Quán2020-01-18 23:21
 • #495: Bệnh đậu mùa2020-01-18 23:21
 • #496: Lý Uyên khôi phục2020-01-18 23:21
 • #497: Sét đánh thủ đoạn2020-01-18 23:21
 • #498: Phụ tử2020-01-18 23:21
 • #499: Thần y Tôn Tư Mạc2020-01-18 23:21
 • #500: Nhân tính mất2020-01-18 23:21
 • #501: Bất hạnh Cửu công chúa2020-01-18 23:21
 • #502: Tần Thiên trở về2020-01-18 23:21
 • #503: Cửu công chúa tín nhiệm2020-01-18 23:22
 • #504: Kháng mệnh2020-01-18 23:22
 • #505: Ngăn cơn sóng dữ2020-01-18 23:22
 • #506: Để cho2020-01-18 23:22
 • #507: Tiêm chủng vắc- xin đậu mùa2020-01-18 23:22
 • #508: Không để ý hết thảy2020-01-18 23:22
 • #509: Cùng Tô Định Phương kết thù2020-01-18 23:22
 • #510: Cửu công chúa muốn lấy người2020-01-18 23:22
 • #511: Yêu rất đơn giản2020-01-18 23:23
 • #512: Giấm nương tử2020-01-18 23:23
 • #513: Lần nữa tân hôn2020-01-18 23:23
 • #514: Động phòng hoa chúc2020-01-18 23:23
 • #515: Sau đó cuộc đời còn lại2020-01-18 23:23
 • #516: Phải có yêu thích chung2020-01-18 23:23
 • #517: Mạt chược thịnh hành2020-01-18 23:23
 • #518: U Châu chuyện2020-01-18 23:23
 • #519: Giả lấy đạo2020-01-18 23:24
 • #520: Như vào chỗ không người2020-01-18 23:24
 • #521: Nguy nguy nguy2020-01-18 23:24
 • #522: Úy Trì Cung xuất chinh2020-01-18 23:24
 • #523: Kính Châu đánh một trận2020-01-18 23:24
 • #524: Binh nhập đồng cỏ2020-01-18 23:25
 • #525: Đường hẹp gặp nhau2020-01-18 23:25
 • #526: Đòn nghiêm trọng Đột Quyết2020-01-18 23:25
 • #527: Bỏ qua cho Kính Châu2020-01-18 23:25
 • #528: Quyết chiến Vị Thủy2020-01-18 23:25
 • #529: Phiên vương ý2020-01-18 23:25
 • #530: Bờ sông Vị Thủy2020-01-18 23:25
 • #531: Cách nước đối lập2020-01-18 23:25
 • #532: Tin tức truyền tới2020-01-18 23:25
 • #533: Đàm phán2020-01-18 23:26
 • #534: Không gặp2020-01-18 23:26
 • #535: Không nói tốt2020-01-18 23:26
 • #536: Đợi một chút cùng2020-01-18 23:26
 • #537: Bờ sông Vị Thủy người phụ nữ2020-01-18 23:26
 • #538: Bắt sống2020-01-18 23:26
 • #539: Tiếp tục đàm phán2020-01-18 23:26
 • #540: Có vợ như này2020-01-18 23:26
 • #541: Đột Quyết lui binh2020-01-18 23:27
 • #542: Mạnh Đường cương lĩnh2020-01-18 23:27
 • #543: Tần Thiên bái tướng2020-01-18 23:27
 • #544: Lục bộ không phục2020-01-18 23:27
 • #545: Cải tiến tạo giấy thuật2020-01-18 23:27
 • #546: Khoa cử cách mới2020-01-18 23:27
 • #547: Viếng thăm2020-01-18 23:27
 • #548: Võ khoa cử2020-01-18 23:27
 • #549: Binh bộ chuyện lớn2020-01-18 23:28
 • #550: Cảm thấy nguy cơ2020-01-18 23:28
 • #551: Giấy vệ sinh2020-01-18 23:28
 • #552: Không có tiền mở nhà máy2020-01-18 23:28
 • #553: Mỗi lần thuận lợi không rời nó2020-01-18 23:28
 • #554: Thuận tay dắt dê2020-01-18 23:28
 • #555: Viết văn2020-01-18 23:28
 • #556: Chẳng qua là tò mò2020-01-18 23:29
 • #557: Khoa cử gian lận thứ nhất án2020-01-18 23:29
 • #558: Nghiêm hình ép cung2020-01-18 23:29
 • #559: Náo động Trường An2020-01-18 23:29
 • #560: Mã Chu ước định2020-01-18 23:29
 • #561: Sĩ tử bị giết án2020-01-18 23:29
 • #562: Lâm nguy vâng mệnh2020-01-18 23:29
 • #563: Nở nang phụ nhân2020-01-18 23:29
 • #564: Lại chết một người2020-01-18 23:29
 • #565: Bạn đọc thư đồng2020-01-18 23:29
 • #566: Loạn thế trọng điển2020-01-18 23:30
 • #567: Chỉnh lý luật pháp2020-01-18 23:30
 • #568: Phóng thích tù phạm2020-01-18 23:30
 • #569: Bị Ngụy Chinh vạch tội2020-01-18 23:30
 • #570: Lương tri cuộc chiến2020-01-18 23:30
 • #571: Ở chỗ giáo hóa2020-01-18 23:30
 • #572: Chớ quá mạng người2020-01-18 23:30
 • #573: Mã Chu cầu hôn2020-01-18 23:30
 • #574: Công chúa ân tình2020-01-18 23:31
 • #575: Tú nương tay nghề2020-01-18 23:31
 • #576: Tần Phi Yến đám cưới2020-01-18 23:31
 • #577: Cải tiến dệt thuật2020-01-18 23:31
 • #578: Khích lệ buôn bán2020-01-18 23:31
 • #579: Địa sản chuyện2020-01-18 23:31
 • #580: Bất động sản thuế2020-01-18 23:31
 • #581: Xu lợi tới2020-01-18 23:32
 • #582: Giá thấp sách lược2020-01-18 23:32
 • #583: Lại qua mấy ngày xem hắn2020-01-18 23:32
 • #584: Truyền bá2020-01-18 23:32
 • #585: Khuếch trương đại quy mô2020-01-18 23:32
 • #586: Nửa năm thu thuế2020-01-18 23:32
 • #587: Lâm triều sau đó2020-01-18 23:32
 • #588: Trước dễ sau khó2020-01-18 23:32
 • #589: Chột dạ ư2020-01-18 23:32
 • #590: Mùa hè chế băng2020-01-18 23:33
 • #591: Băng giám2020-01-18 23:33
 • #592: Thêu phường tụ tập2020-01-18 23:33
 • #593: Kêu gọi đầu tư2020-01-18 23:33
 • #594: Tần Thiên bí mật2020-01-18 23:33
 • #595: Tức giận bỏ mạng2020-01-18 23:33
 • #596: Lên án2020-01-18 23:33
 • #597: Trần Bình cơn giận2020-01-18 23:33
 • #598: Rời đi2020-01-18 23:34
 • #599: Động thủ trước2020-01-18 23:34
 • #600: Là một hòa thượng à2020-01-18 23:34
 • #601: Tuyệt thực2020-01-18 23:34
 • #602: Giao dịch mà thực2020-01-18 23:34
 • #603: Thơm không2020-01-18 23:34
 • #604: Phản đối2020-01-18 23:34
 • #605: Đánh con hổ2020-01-18 23:34
 • #606: Ném người đi2020-01-18 23:34
 • #607: Động thủ2020-01-18 23:35
 • #608: Sau đó2020-01-18 23:35
 • #609: Muối một trong chuyện2020-01-18 23:35
 • #610: Thị bình2020-01-18 23:35
 • #611: Thu hồi2020-01-18 23:35
 • #612: Chế muối2020-01-18 23:35
 • #613: Không tin không lập2020-01-18 23:35
 • #614: Chơi chó2020-01-18 23:35
 • #615: Đại hoàng2020-01-18 23:35
 • #616: Săn bắn mùa thu2020-01-18 23:36
 • #617: Gia Cát liên nỏ2020-01-18 23:36
 • #618: Tô đảng đồ sắc bén2020-01-18 23:36
 • #619: Đêm đầu tiên2020-01-18 23:36
 • #620: Đánh ngựa cầu2020-01-18 23:36
 • #621: Đi săn nói2020-01-18 23:36
 • #622: Đại Đường một trăm ngàn quân2020-01-18 23:36
 • #623: Đánh hắn long trời lỡ đất2020-01-18 23:36
 • #624: Đại Đường thần nỏ2020-01-18 23:36
 • #625: Không tránh thoát2020-01-18 23:37
 • #626: Không chỗ nào bất lợi2020-01-18 23:37
 • #627: Đặt trước2020-01-18 23:37
 • #628: Kết đảng2020-01-18 23:37
 • #629: Rung động2020-01-18 23:37
 • #630: Thần nỏ thành2020-01-18 23:37
 • #631: Mộ binh chế2020-01-18 23:37
 • #632: Phản đối phản đối2020-01-18 23:38
 • #633: Lò và than tổ ong2020-01-18 23:38
 • #634: Đáng thương Cao Sĩ Liêm2020-01-18 23:38
 • #635: Khiếp sợ cùng lựa chọn2020-01-18 23:38
 • #636: Như thế nào mộ binh2020-01-18 23:38
 • #637: Ba chi binh mã2020-01-18 23:38
 • #638: Bắt đầu mộ binh2020-01-18 23:38
 • #639: Không sợ chết2020-01-18 23:38
 • #640: Cường binh2020-01-18 23:38
 • #641: Danh hiệu cuồng ma2020-01-18 23:39
 • #642: Người trái lệnh chém2020-01-18 23:39
 • #643: Luyện binh2020-01-18 23:39
 • #644: Tra doanh2020-01-18 23:39
 • #645: Đứa bé mất tích2020-01-18 23:39
 • #646: Nhanh chóng phá án2020-01-18 23:39
 • #647: Ngụy từ thiện2020-01-18 23:39
 • #648: Lý Thế Dân mượn tiền2020-01-18 23:39
 • #649: Thú vị một ít2020-01-18 23:40
 • #650: Cung tiệc bắt đầu2020-01-18 23:40
 • #651: Cười và múa kiếm2020-01-18 23:40
 • #652: Công thành báo thiên tử2020-01-18 23:40
 • #653: Đắc tội Trịnh gia2020-01-18 23:40
 • #654: Không giải quyết được gì2020-01-18 23:40
 • #655: Diêm thành2020-01-18 23:40
 • #656: Cao Sơn mục trường2020-01-18 23:40
 • #657: Nhân công thụ thai2020-01-18 23:41
 • #658: Gian nan khổ cực ý thức2020-01-18 23:41
 • #659: Sa mạc gặp nạn2020-01-18 23:41
 • #660: Toàn diệt2020-01-18 23:41
 • #661: Thành công2020-01-18 23:41
 • #662: Thứ tốt2020-01-18 23:41
 • #663: Lại bị vạch tội2020-01-18 23:41
 • #664: Tăng lên thể chất kế hoạch2020-01-18 23:41
 • #665: Hạn hán điềm2020-01-18 23:41
 • #666: Lai giống cây mạ2020-01-18 23:42
 • #667: Lên men sữa chua2020-01-18 23:42
 • #668: Kinh Châu bạo loạn2020-01-18 23:42
 • #669: Tranh đoạt quyền chỉ huy2020-01-18 23:42
 • #670: Xào châu chấu2020-01-18 23:42
 • #671: Ra khỏi thành đánh một trận2020-01-18 23:42
 • #672: Thần nỏ oai2020-01-18 23:42
 • #673: Rất hào quân phản loạn2020-01-18 23:43
 • #674: Hoàng chủ bộ2020-01-18 23:43
 • #675: Liên thủ2020-01-18 23:43
 • #676: Biến số2020-01-18 23:43
 • #677: Giả hàng2020-01-18 23:43
 • #678: Diệt châu chấu2020-01-18 23:43
 • #679: Người thứ nhất2020-01-18 23:43
 • #680: Còn sống2020-01-18 23:43
 • #681: Nhẫn nhục2020-01-18 23:44
 • #682: Trương An cơ hội2020-01-18 23:44
 • #683: Sở vương bí mật2020-01-18 23:44
 • #684: Mạch thành2020-01-18 23:44
 • #685: Binh hợp nhất chỗ2020-01-18 23:44
 • #686: Nháo không hợp2020-01-18 23:44
 • #687: Lại là đánh một trận2020-01-18 23:44
 • #688: Đại bại quân phản loạn2020-01-18 23:45
 • #689: Công thành bất lợi2020-01-18 23:45
 • #690: Khí giới công thành2020-01-18 23:45
 • #691: Phá thành Kinh Châu2020-01-18 23:45
 • #692: Truy đuổi2020-01-18 23:45
 • #693: Mỏ sắt2020-01-18 23:45
 • #694: Tin chiến thắng nhập kinh2020-01-18 23:45
 • #695: Thu tới2020-01-18 23:45
 • #696: Tiểu biệt thắng tân hôn2020-01-18 23:45
 • #697: Binh khí cục2020-01-18 23:46
 • #698: Lại đắc tội Trịnh gia2020-01-18 23:46
 • #699: Xung quan giận dữ vì hồng nhan2020-01-18 23:46
 • #700: Điên cuồng vạch tội2020-01-18 23:46
 • #701: Để mắt bệnh2020-01-18 23:46
 • #702: Liền nhiều tiền2020-01-18 23:46
 • #703: Chữa bệnh bảo hiểm2020-01-18 23:46
 • #704: Đường triều y quán2020-01-18 23:46
 • #705: Người hầu trung thành2020-01-18 23:46
 • #706: Tiểu Điệp thiên phú2020-01-18 23:47
 • #707: Đường đao2020-01-18 23:47
 • #708: Đường đao Số 22020-01-18 23:47
 • #709: Đội mạch đao2020-01-18 23:47
 • #710: Bán đao2020-01-18 23:47
 • #711: Y quán khai trương2020-01-18 23:47
 • #712: Thanh toán2020-01-18 23:47
 • #713: Không chịu nổi gánh nặng2020-01-18 23:48
 • #714: Trinh Quán hai năm tuyết2020-01-18 23:48
 • #715: Đánh chết người rồi2020-01-18 23:48
 • #716: Đánh hắn một lần2020-01-18 23:48
 • #717: Không cần nhịn nữa2020-01-18 23:48
 • #718: Chết không hết tội2020-01-18 23:48
 • #719: Trịnh hiền phi thất sủng2020-01-18 23:48
 • #720: Manh Manh đứng lên2020-01-18 23:48
 • #721: Trường An khiếp sợ2020-01-18 23:48
 • #722: Lại đến đêm giao thừa2020-01-18 23:49
 • #723: Lý Nguyên Cảnh năng lực2020-01-18 23:49
 • #724: Lần nữa cung tiệc2020-01-18 23:49
 • #725: Xưa kia có người đẹp Công Tôn thị2020-01-18 23:49
 • #726: Miệng kỹ2020-01-18 23:49
 • #727: Đêm đâm2020-01-18 23:49
 • #728: Chân tướng2020-01-18 23:49
 • #729: Tần Thúc Bảo chi hỏi2020-01-18 23:50
 • #730: Có thể chờ nhất đẳng2020-01-18 23:50
 • #731: Cao Sĩ Liêm đắc ý2020-01-18 23:50
 • #732: Sanh mổ (c-section)2020-01-18 23:50
 • #733: Thành công2020-01-18 23:50
 • #734: Dậy cái tên đi2020-01-18 23:50
 • #735: Xuất chinh U Châu2020-01-18 23:50
 • #736: Đột Quyết tính toán2020-01-18 23:50
 • #737: Cái hố La Nghệ2020-01-18 23:51
 • #738: Mới tới Bảo châu2020-01-18 23:51
 • #739: Ra khỏi thành đánh một trận2020-01-18 23:51
 • #740: Sơ lộ mũi nhọn2020-01-18 23:51
 • #741: Công phá Bảo châu thành2020-01-18 23:51
 • #742: Đi nhanh mời Đột Quyết2020-01-18 23:51
 • #743: Đánh lén ban đêm Đường doanh2020-01-18 23:51
 • #744: Công thành2020-01-18 23:52
 • #745: Hỏa thiêu vân thang2020-01-18 23:52
 • #746: Tên trộm mộ vậy2020-01-18 23:52
 • #747: Đột Quyết thất tín2020-01-18 23:52
 • #748: Hồi kinh cần lương2020-01-18 23:52
 • #749: Đánh đau Cao Sĩ Liêm2020-01-18 23:52
 • #750: Mặt mày hốc hác Lý Thế Dân2020-01-18 23:52
 • #751: Tư thông với địch bán nước tội2020-01-18 23:52
 • #752: Xoay ngược lại2020-01-18 23:52
 • #753: Kế trong kế2020-01-18 23:53
 • #754: Xui xẻo2020-01-18 23:53
 • #755: Người đẹp quan2020-01-18 23:53
 • #756: Công thành2020-01-18 23:53
 • #757: Còn đợi lúc nào2020-01-18 23:53
 • #758: Phá U Châu thành2020-01-18 23:53
 • #759: La Nghệ hai con đường2020-01-18 23:53
 • #760: Bắt giặc bắt vua2020-01-18 23:53
 • #761: Thua chạy2020-01-18 23:54
 • #762: Không thuộc về2020-01-18 23:54
 • #763: Trong triều khác nhau2020-01-18 23:54
 • #764: Cây mạ sản lượng cao2020-01-18 23:54
 • #765: Đột Quyết đầu mối2020-01-18 23:54
 • #766: Lý Lạc kế hoạch2020-01-18 23:54
 • #767: Hậu Tùy nữ tử quân2020-01-18 23:54
 • #768: Đột Quyết quân sư cách2020-01-18 23:54
 • #769: Biết người biết ta2020-01-18 23:54
 • #770: Lại2020-01-18 23:55
 • #771: Thái phi đoạn cổ tay2020-01-18 23:55
 • #772: Thật là lợi hại Trần Ngọc Nhi2020-01-18 23:55
 • #773: Tiêu Mỹ Nương2020-01-18 23:55
 • #774: Phá thành Hoàng Long2020-01-18 23:55
 • #775: Viên Tử Y cầu tha thứ2020-01-18 23:55
 • #776: Đột Quyết phân binh2020-01-18 23:55
 • #777: Tần Xuyên đánh một trận2020-01-18 23:55
 • #778: Tan biến2020-01-18 23:56
 • #779: Dụ hắn quyết chiến2020-01-18 23:56
 • #780: Ma Ha ý2020-01-18 23:56
 • #781: Gió lớn càng ác2020-01-18 23:56
 • #782: Đội mạch đao tới2020-01-18 23:56
 • #783: Mũi nhọn lộ ra2020-01-18 23:56
 • #784: Rửa nhục trước2020-01-18 23:56
 • #785: Khác nhau cùng mâu thuẫn2020-01-18 23:56
 • #786: Đột Quyết lại thất tín2020-01-18 23:56
 • #787: Thạch đến tường đổ2020-01-18 23:57
 • #788: Lưu lại Viên Tử Y2020-01-18 23:57
 • #789: Hậu Tùy tan biến2020-01-18 23:57
 • #790: Diệt Lương cuộc chiến2020-01-18 23:57
 • #791: Thật là đẹp người đẹp2020-01-18 23:57
 • #792: Đây chính là ngươi em dâu2020-01-18 23:57
 • #793: Giết Lương2020-01-18 23:57
 • #794: Thành phá nước mất2020-01-18 23:58
 • #795: Giết phá Đột Quyết gan2020-01-18 23:58
 • #796: Tiếp nhận Dương Chính Đạo2020-01-18 23:58
 • #797: Quân Đường phòng thủ2020-01-18 23:58
 • #798: Đại Đường bắt cóc2020-01-18 23:58
 • #799: Là rất bộ đau đớn2020-01-18 23:58
 • #800: Không thể nhẫn nhịn2020-01-18 23:58
 • #801: Khoa Man phản kích2020-01-18 23:58
 • #802: Trời giá rét đông2020-01-18 23:59
 • #803: Là rất đánh tới2020-01-18 23:59
 • #804: Khuyên hàng2020-01-18 23:59
 • #805: Tường băng2020-01-18 23:59
 • #806: Đánh bại là rất2020-01-18 23:59
 • #807: Cái này trời đông giá rét2020-01-18 23:59
 • #808: Thừa dịp cháy nhà hôi của dân tộc Thổ Dục Hồn2020-01-18 23:59
 • #809: Xem ta Đại Đường uy2020-01-18 23:59
 • #810: Gió xuân hàn2020-01-18 23:59
 • #811: Đột Quyết kế2020-01-19 00:00
 • #812: Ngày 2 tháng 2 gió xuân không độ2020-01-19 00:00
 • #813: Sa mạc bộ lạc2020-01-19 00:00
 • #814: Ốc đảo đánh một trận2020-01-19 00:00
 • #815: Tô Định Phương lựa chọn2020-01-19 00:00
 • #816: Đại chiến tới2020-01-19 00:00
 • #817: Điên cuồng chiến tranh2020-01-19 00:00
 • #818: Lại ra vẻ ta đây2020-01-19 00:01
 • #819: Mất đêm2020-01-19 00:01
 • #820: Tuyệt cảnh2020-01-19 00:01
 • #821: Gặp sinh2020-01-19 00:01
 • #822: Lý Tịnh kế hoạch2020-01-19 00:01
 • #823: Kỵ binh cùng kỵ binh tỷ thí2020-01-19 00:01
 • #824: Đột Quyết thất lợi2020-01-19 00:01
 • #825: 3 ngày sau đánh một trận2020-01-19 00:01
 • #826: Tây có thể đông không được2020-01-19 00:02
 • #827: Đột Quyết đánh lén ban đêm2020-01-19 00:02
 • #828: Mất nước điềm2020-01-19 00:02
 • #829: Gặp nhau2020-01-19 00:02
 • #830: Hồ Thập Bát người thủ đoạn2020-01-19 00:02
 • #831: Đánh bại Hiệt lợi2020-01-19 00:02
 • #832: Đột Quyết giả hàng2020-01-19 00:02
 • #833: Giấu giếm nguy hiểm2020-01-19 00:02
 • #834: Dương Chính Đạo đầu hàng2020-01-19 00:03
 • #835: Khách Phi tiểu Khả Hãn2020-01-19 00:03
 • #836: Ổn định chúng ta có thể thắng2020-01-19 00:03
 • #837: Cống hiến Hiệt Lợi Khả Hãn2020-01-19 00:03
 • #838: Người đầu hàng sinh2020-01-19 00:03
 • #839: Hiệt Lợi dẫn tới phiền toái2020-01-19 00:03
 • #840: Tai họa ngập đầu2020-01-19 00:04
 • #841: Ý hết sức không nói2020-01-19 00:04
 • #842: Không có mắt2020-01-19 00:04
 • #843: Điểm bát2020-01-19 00:04
 • #844: Diễu hành2020-01-19 00:04
 • #845: Cung trước trách móc2020-01-19 00:04
 • #846: Di chuyển hay không2020-01-19 00:04
 • #847: Từ nương bán lão2020-01-19 00:05
 • #848: Sắc phong huyện công2020-01-19 00:05
 • #849: Tiêu Mỹ Nương vào cung2020-01-19 00:05
 • #850: Họa quốc ương dân2020-01-19 00:05
 • #851: Lý Thế Dân gầm thét2020-01-19 00:05
 • #852: Hoàng hậu Trưởng Tôn lựa chọn2020-01-19 00:05
 • #853: Đây là chê2020-01-19 00:05
 • #854: Chu nhan từ kính2020-01-19 00:06
 • #855: Mỗi người2020-01-19 00:06
 • #856: Mã Chu giúp nạn thiên tai2020-01-19 00:06
 • #857: Mozart cơ hội2020-01-19 00:06
 • #858: Thuốc dùng chi sai2020-01-19 00:06
 • #859: Sa kỳ mã2020-01-19 00:06
 • #860: Điểm tâm cửa hàng2020-01-19 00:06
 • #861: Bản thảo cương mục2020-01-19 00:06
 • #862: Người thật là đẹp2020-01-19 00:06
 • #863: Bảo kính2020-01-19 00:07
 • #864: Trẫm là mỹ nam2020-01-19 00:07
 • #865: Cống hiến2020-01-19 00:07
 • #866: Thử thuốc2020-01-19 00:07
 • #867: Trên đường đi gặp2020-01-19 00:07
 • #868: Giết giám sát quân tình2020-01-19 00:07
 • #869: Mozart tham lam2020-01-19 00:07
 • #870: Bazaar tới2020-01-19 00:07
 • #871: Chém Mã Chu2020-01-19 00:07
 • #872: Hủy bỏ giám sát quân tình2020-01-19 00:08
 • #873: Không người hưởng ứng Ngụy Chinh2020-01-19 00:08
 • #874: Hậu cung giả thái giám2020-01-19 00:08
 • #875: Tần Thiên cách2020-01-19 00:08
 • #876: Người người tự nguy2020-01-19 00:08
 • #877: Một người một ngựa tới2020-01-19 00:08
 • #878: Kế thành2020-01-19 00:08
 • #879: Sáp máu là minh2020-01-19 00:09
 • #880: Quân Đường tới2020-01-19 00:09
 • #881: Nào dám không phục2020-01-19 00:09
 • #882: Một đại sự2020-01-19 00:09
 • #883: Vạn nước tới triều2020-01-19 00:09
 • #884: Truyền chi2020-01-19 00:09
 • #885: Bởi vì là lợi ích2020-01-19 00:09
 • #886: Thác Bạt bộ không theo2020-01-19 00:09
 • #887: Trở về nhà khó khăn2020-01-19 00:10
 • #888: Chuông cửa thịnh hành2020-01-19 00:10
 • #889: Gặp gỡ thích khách2020-01-19 00:10
 • #890: Đan Dương bị cướp2020-01-19 00:10
 • #891: Thư sinh áo trắng2020-01-19 00:10
 • #892: Xui xẻo sách sinh2020-01-19 00:10
 • #893: Tuyết rơi nhiều2020-01-19 00:10
 • #894: Cứu người2020-01-19 00:11
 • #895: Sai ở Tần Thiên2020-01-19 00:11
 • #896: Binh tới Thác Bạt bộ2020-01-19 00:11
 • #897: Mượn binh2020-01-19 00:11
 • #898: Trao đổi lợi ích2020-01-19 00:11
 • #899: Chấn nhiếp núi tuyết2020-01-19 00:11
 • #900: Vong ân phụ nghĩa2020-01-19 00:11
 • #901: Bại Thác Bạt bộ2020-01-19 00:12
 • #902: Đi dạo thanh lâu2020-01-19 00:12
 • #903: Cô gái nhảy lầu2020-01-19 00:12
 • #904: Bị nhận ra2020-01-19 00:12
 • #905: Bách hoa lầu chân chính chủ nhân2020-01-19 00:12
 • #906: Không thể tha2020-01-19 00:12
 • #907: Gặp thảm vạch tội2020-01-19 00:12
 • #908: Dân số mua bán2020-01-19 00:13
 • #909: Tần Thiên quyết tâm2020-01-19 00:13
 • #910: Trước đó cảnh nói2020-01-19 00:13
 • #911: Mộ đi hướng tới màu sắc cố2020-01-19 00:13
 • #912: Bách hoa lầu bi ai2020-01-19 00:13
 • #913: Khế ước bán thân2020-01-19 00:13
 • #914: Hội viên2020-01-19 00:13
 • #915: Sauna2020-01-19 00:13
 • #916: Nhân gian tới vui mừng2020-01-19 00:14
 • #917: Hưởng thụ2020-01-19 00:14
 • #918: Múa cột2020-01-19 00:14
 • #919: Cao Sĩ Liêm nổi lên2020-01-19 00:14
 • #920: Biết bao không chịu nổi2020-01-19 00:14
 • #921: Trẫm vậy thử một chút2020-01-19 00:14
 • #922: Lần nữa phụ trách cung tiệc2020-01-19 00:15
 • #923: Múa quảng trường2020-01-19 00:15
 • #924: Cái này đều không phải là chuyện2020-01-19 00:15
 • #925: Khắp nơi nở hoa2020-01-19 00:15
 • #926: Mùa xuân ấm áp hoa nở2020-01-19 00:15
 • #927: Tiêu vương tới kinh2020-01-19 00:15
 • #928: Thân phận bại lộ2020-01-19 00:15
 • #929: Đan Dương chọn rể2020-01-19 00:16
 • #930: Phiên vương cung tiệc2020-01-19 00:16
 • #931: Cung tiệc sau đó2020-01-19 00:16
 • #932: Tiêu Lạc Bạch tâm tư2020-01-19 00:16
 • #933: Cũng trúng ý Đan Dương2020-01-19 00:16
 • #934: Tần Thiên ngăn trở2020-01-19 00:17
 • #935: Đánh ngươi cái đầu heo2020-01-19 00:17
 • #936: Đan Dương bao che2020-01-19 00:17
 • #937: Đan Dương quyết định2020-01-19 00:17
 • #938: Gả Đan Dương2020-01-19 00:17
 • #939: Các nước sứ thần2020-01-19 00:17
 • #940: Người Hồ dò xét2020-01-19 00:17
 • #941: Đại Đường chó nghiệp vụ oai2020-01-19 00:18
 • #942: Ba Tư chi toan tính2020-01-19 00:18
 • #943: Bày xuống lôi đài2020-01-19 00:18
 • #944: Người mạnh đối với người mạnh2020-01-19 00:18
 • #945: Cứng đối cứng2020-01-19 00:18
 • #946: Hồ Thập Bát thua2020-01-19 00:18
 • #947: Thánh thượng tức giận2020-01-19 00:18
 • #948: Thái cực lấy nhu thắng cương2020-01-19 00:19
 • #949: Đánh tới ngươi hoài nghi đời người2020-01-19 00:19
 • #950: Cần thể diện ư2020-01-19 00:19
 • #951: Người người học thái cực2020-01-19 00:19
 • #952: Cửu cung cách2020-01-19 00:19
 • #953: Chuyện này có khó khăn gì2020-01-19 00:19
 • #954: Thật khó2020-01-19 00:19
 • #955: Tự tiện xông vào binh khí cục2020-01-19 00:19
 • #956: Thiên Khả Hãn2020-01-19 00:20
 • #957: Chấn nhiếp các nước2020-01-19 00:20
 • #958: Không giống nhau ra sân phương thức2020-01-19 00:20
 • #959: Nước Ba Tư gây xích mích2020-01-19 00:20
 • #960: Treo mà không quyết2020-01-19 00:20
 • #961: Công chúa Đan Dương lập gia đình2020-01-19 00:20
 • #962: Lý Thế Dân cẩn thận2020-01-19 00:20
 • #963: Sử quan Tư Mã Tông2020-01-19 00:21
 • #964: Chém ta vì sao như2020-01-19 00:21
 • #965: Lại lưu hậu nhân đánh giá nói2020-01-19 00:21
 • #966: Tân La quốc2020-01-19 00:21
 • #967: Thôi Tiên Chi tính toán2020-01-19 00:21
 • #968: Đường sứ bị giết2020-01-19 00:21
 • #969: Chuẩn bị chiến đấu2020-01-19 00:21
 • #970: Trăm hô khai chiến2020-01-19 00:21
 • #971: Ngự giá thân chinh2020-01-19 00:22
 • #972: Trực bức Tân La2020-01-19 00:22
 • #973: Tụ họp ba trăm ngàn2020-01-19 00:22
 • #974: Lý Tích chuyện phiền lòng2020-01-19 00:22
 • #975: Tướng sĩ giết người2020-01-19 00:22
 • #976: Cứng rắn huyện lệnh2020-01-19 00:22
 • #977: Phòng ngừa chu đáo2020-01-19 00:22
 • #978: Trầm gia Thuyền bang2020-01-19 00:22
 • #979: Thuyền bè khó khăn xoay sở2020-01-19 00:22
 • #980: Tai họa liền2020-01-19 00:23
 • #981: Cùng sơn thủy lần đầu gặp2020-01-19 00:23
 • #982: Thân phận bại lộ2020-01-19 00:23
 • #983: Ở giữa đêm hành động2020-01-19 00:23
 • #984: Thoát đi2020-01-19 00:23
 • #985: Vương đà chủ dã tâm2020-01-19 00:23
 • #986: Diệt hải tặc2020-01-19 00:23
 • #987: Nghiền ép thế2020-01-19 00:23
 • #988: Lý Thế Dân tới2020-01-19 00:24
 • #989: Tiếng gió hạc lệ2020-01-19 00:24
 • #990: Mạnh vượt Liêu thủy2020-01-19 00:24
 • #991: Vượt qua Liêu thủy2020-01-19 00:24
 • #992: Trình Giảo Kim gặp nạn2020-01-19 00:24
 • #993: Chung thoát khốn, Tần Thiên Cuồng Ma quân rất lợi hại.2020-01-19 00:24
 • #994: Tân La tức giận2020-01-19 00:24
 • #995: Công thành An Thị2020-01-19 00:24
 • #996: Giả bại2020-01-19 00:24
 • #997: Hiện ra thực lực2020-01-19 00:25
 • #998: Bại Tân La2020-01-19 00:25
 • #999: Mời đại tướng tới2020-01-19 00:25
 • #1000: Thôi Tiên Chi không gấp2020-01-19 00:25
 • #1001: Cùng tới2020-01-19 00:25
 • #1002: Bại Trình Giảo Kim2020-01-19 00:26
 • #1003: Trịnh Viên Tử thực lực2020-01-19 00:26
 • #1004: Quân Đường tháo chạy2020-01-19 00:26
 • #1005: Nam châm2020-01-19 00:26
 • #1006: Tái chiến Trịnh Viên Tử2020-01-19 00:26
 • #1007: Coi là mưu kế không bỏ sót Lâm Vô Vi2020-01-19 00:26
 • #1008: Vô Cực đại trận2020-01-19 00:26
 • #1009: Quân Đường không phá2020-01-19 00:27
 • #1010: Chiêu mộ binh mã2020-01-19 00:27
 • #1011: Thôi Tiên Chi cảm thấy được rồi2020-01-19 00:27
 • #1012: Cần một mãnh tướng2020-01-19 00:27
 • #1013: Tiết Nhân Quý2020-01-19 00:27
 • #1014: Đánh con rể hắn2020-01-19 00:27
 • #1015: Lừa gạt hắn nhập ngũ2020-01-19 00:27
 • #1016: Người ta2020-01-19 00:27
 • #1017: Ngang ngược Tần Thiên2020-01-19 00:28
 • #1018: Khánh Châu ý định giết người2020-01-19 00:28
 • #1019: Đánh chết Điền Nhất Canh2020-01-19 00:28
 • #1020: Thiết Ngưu gặp nạn2020-01-19 00:28
 • #1021: Điền Nguyên lựa chọn2020-01-19 00:28
 • #1022: Tin tức tốt hay không2020-01-19 00:28
 • #1023: Con là kềm chế2020-01-19 00:28
 • #1024: Quân Đường giết sứ2020-01-19 00:28
 • #1025: Thôi Kiếm Thập lựa chọn2020-01-19 00:29
 • #1026: Tái chiến2020-01-19 00:29
 • #1027: Cửu công2020-01-19 00:29
 • #1028: Bách Tế ra tay2020-01-19 00:29
 • #1029: Tân La rút lui binh2020-01-19 00:29
 • #1030: Chiến hoặc không chiến2020-01-19 00:29
 • #1031: Tái chiến Vô Cực đại trận2020-01-19 00:29
 • #1032: Quân Đường lui binh2020-01-19 00:29
 • #1033: Tiết Nhân Quý một mũi tên2020-01-19 00:29
 • #1034: An bài2020-01-19 00:30
 • #1035: Tướng sĩ giận dữ2020-01-19 00:30
 • #1036: Lý Thế Dân hỏi sách2020-01-19 00:30
 • #1037: Đồ bầu2020-01-19 00:30
 • #1038: Ta cũng muốn2020-01-19 00:30
 • #1039: Mặc đồ ngủ vào triều2020-01-19 00:30
 • #1040: Quần áo ngủ thịnh hành2020-01-19 00:30
 • #1041: Hắt Phong nương tử2020-01-19 00:30
 • #1042: Trương Sĩ Quý tức giận2020-01-19 00:31
 • #1043: Sửa trị Tiết Nhân Quý2020-01-19 00:31
 • #1044: Đánh Vương Văn2020-01-19 00:31
 • #1045: Sự việc lớn chuyện rồi2020-01-19 00:31
 • #1046: Cũng không tính là2020-01-19 00:31
 • #1047: Có cạnh tranh2020-01-19 00:31
 • #1048: Ngược đường được chi2020-01-19 00:31
 • #1049: Máy may2020-01-19 00:31
 • #1050: Đúng kỳ hạn giao hàng2020-01-19 00:32
 • #1051: Đỗ Như Hối bệnh2020-01-19 00:32
 • #1052: Tinh giản quan lại2020-01-19 00:32
 • #1053: Đỗ Như Hối gặp2020-01-19 00:32
 • #1054: Kỳ thi xuân hay không2020-01-19 00:32
 • #1055: Thanh lâu nháo2020-01-19 00:32
 • #1056: Tần Thiên thời cơ2020-01-19 00:32
 • #1057: Tìm rõ căn nguyên2020-01-19 00:33
 • #1058: Tú tài Cử nhân2020-01-19 00:33
 • #1059: Vây chận Tần Thiên2020-01-19 00:33
 • #1060: Từ từ tính tới2020-01-19 00:33
 • #1061: Đỗ Như Hối chết2020-01-19 00:33
 • #1062: Ly kỳ bỏ mạng2020-01-19 00:33
 • #1063: Hứa Kính Tông2020-01-19 00:33
 • #1064: Nhi tử ra đời2020-01-19 00:33
 • #1065: Tần Vô Ưu2020-01-19 00:34
 • #1066: Thi hỏng sĩ tử2020-01-19 00:34
 • #1067: Lại nháo2020-01-19 00:34
 • #1068: Giá họa Tần Thiên2020-01-19 00:34
 • #1069: Vĩnh châu chuyện2020-01-19 00:34
 • #1070: Đế vương tâm2020-01-19 00:34
 • #1071: Lao tới Vĩnh châu2020-01-19 00:34
 • #1072: Côn Côn bang2020-01-19 00:34
 • #1073: Chung gặp Hồng Phong2020-01-19 00:34
 • #1074: Lấy lòng2020-01-19 00:35
 • #1075: Âm mưu2020-01-19 00:35
 • #1076: Ám sát2020-01-19 00:35
 • #1077: Hiển lộ thân phận2020-01-19 00:35
 • #1078: Sấm nghiêm túc thủ đoạn2020-01-19 00:35
 • #1079: Cuồng Ma quân tới2020-01-19 00:35
 • #1080: Thần Tiên giáo2020-01-19 00:35
 • #1081: Điều tra vụ án2020-01-19 00:35
 • #1082: Ác độc thủ đoạn2020-01-19 00:36
 • #1083: Sát sát sát2020-01-19 00:36
 • #1084: Lại có phiền toái2020-01-19 00:36
 • #1085: Bắt kẻ gian2020-01-19 00:36
 • #1086: Hái hoa tặc2020-01-19 00:36
 • #1087: Điên cuồng giết người2020-01-19 00:36
 • #1088: Tương kế tựu kế2020-01-19 00:36
 • #1089: Công phá Thần Tiên cốc2020-01-19 00:36
 • #1090: Người giật dây là ai2020-01-19 00:37
 • #1091: Lại là hắn2020-01-19 00:37
 • #1092: Ta lòng không cam lòng2020-01-19 00:37
 • #1093: Kinh thành bàn về2020-01-19 00:37
 • #1094: Tiểu Thạch đàm nhớ2020-01-19 00:37
 • #1095: Tuần án cả nước2020-01-19 00:37
 • #1096: Con ác bá2020-01-19 00:37
 • #1097: Hưng sư vấn tội2020-01-19 00:37
 • #1098: Trừ ác bá2020-01-19 00:38
 • #1099: Dân tình không tốt2020-01-19 00:38
 • #1100: Thuê vợ2020-01-19 00:38
 • #1101: Không coi ra gì2020-01-19 00:38
 • #1102: Chiêu cũ lặp lại2020-01-19 00:38
 • #1103: Viên Tiểu Thi mất tích2020-01-19 00:38
 • #1104: Muốn kiếm tiền sao2020-01-19 00:38
 • #1105: Gặp nhau2020-01-19 00:38
 • #1106: Tiểu công gia mất tích2020-01-19 00:38
 • #1107: La Hán hoà thượng2020-01-19 00:39
 • #1108: Không thuộc mình đãi ngộ2020-01-19 00:39
 • #1109: Người nào to gan2020-01-19 00:39
 • #1110: Làm thô bạo2020-01-19 00:39
 • #1111: Lạo tai2020-01-19 00:39
 • #1112: Hòa thượng ác độc2020-01-19 00:39
 • #1113: Mưa ngừng sau đó2020-01-19 00:39
 • #1114: Phá thạch2020-01-19 00:39
 • #1115: Vợ con ly tán2020-01-19 00:39
 • #1116: Viếng thăm2020-01-19 00:40
 • #1117: Cuộn sạch2020-01-19 00:40
 • #1118: Một chưởng vỗ chết2020-01-19 00:40
 • #1119: Mâu thuẫn2020-01-19 00:40
 • #1120: Đánh cuộc với nhau2020-01-19 00:40
 • #1121: Không cứu người2020-01-19 00:40
 • #1122: Đả kích2020-01-19 00:40
 • #1123: Mất đi hứng thú2020-01-19 00:40
 • #1124: Trong mưa gió thiếu niên2020-01-19 00:40
 • #1125: Cướp thuyền2020-01-19 00:41
 • #1126: Thành Lâm An2020-01-19 00:41
 • #1127: Thanh thiên tên2020-01-19 00:41
 • #1128: Lòng như tro tàn2020-01-19 00:41
 • #1129: Cố chấp2020-01-19 00:41
 • #1130: Trùng hợp sao2020-01-19 00:41
 • #1131: Xin việc phòng thu chi tiên sinh2020-01-19 00:41
 • #1132: Bái hôi2020-01-19 00:41
 • #1133: Cầu cứu2020-01-19 00:41
 • #1134: Dò ngục2020-01-19 00:42
 • #1135: Đêm ám sát2020-01-19 00:42
 • #1136: Mượn binh trừ phiến loạn2020-01-19 00:42
 • #1137: Giết cục ám tiễn2020-01-19 00:42
 • #1138: Giang Nam đạo đô đốc2020-01-19 00:42
 • #1139: Hạ mã uy2020-01-19 00:42
 • #1140: Giận dữ2020-01-19 00:42
 • #1141: Trại lính2020-01-19 00:42
 • #1142: Thiết La2020-01-19 00:43
 • #1143: Giấy sinh tử2020-01-19 00:43
 • #1144: So mũi tên2020-01-19 00:43
 • #1145: Thiếu chút nữa đòi mạng2020-01-19 00:43
 • #1146: Đồ sắt2020-01-19 00:43
 • #1147: Hoài Nam vương2020-01-19 00:43
 • #1148: Xe triệt ấn2020-01-19 00:43
 • #1149: Trúng kế2020-01-19 00:43
 • #1150: Nhanh như chớp không đạt tới2020-01-19 00:43
 • #1151: Giết Tần2020-01-19 00:44
 • #1152: Định cục2020-01-19 00:44
 • #1153: Hồi kinh2020-01-19 00:44
 • #1154: Cửu công chúa khí thế2020-01-19 00:44
 • #1155: Càng nghi2020-01-19 00:44
 • #1156: Không thuộc mình2020-01-19 00:44
 • #1157: Ta có thể giết người2020-01-19 00:44
 • #1158: Cùng thiên tử mật đàm2020-01-19 00:45
 • #1159: Dỗ nhi tử2020-01-19 00:45
 • #1160: Các loại đồ chơi2020-01-19 00:45
 • #1161: Học bước xe2020-01-19 00:45
 • #1162: Mỗi người phiền não2020-01-19 00:45
 • #1163: Tới coi mắt đi2020-01-19 00:45
 • #1164: Khích tướng2020-01-19 00:45
 • #1165: Coi mắt bắt đầu2020-01-19 00:45
 • #1166: Vui kết lương duyên2020-01-19 00:46
 • #1167: Người với người khác biệt2020-01-19 00:46
 • #1168: Một cái cũng không có2020-01-19 00:46
 • #1169: Người làm mối phủ2020-01-19 00:46
 • #1170: Thái tử hôn sự2020-01-19 00:46
 • #1171: Biết rõ ràng2020-01-19 00:46
 • #1172: Anh hùng cứu mỹ nhân2020-01-19 00:46
 • #1173: Ngươi cái người xấu2020-01-19 00:46
 • #1174: Ai dám động nàng2020-01-19 00:47
 • #1175: Đánh Cao Lý Hành2020-01-19 00:47
 • #1176: Trả đũa2020-01-19 00:47
 • #1177: Sơ làm thái tử sư2020-01-19 00:47
 • #1178: Thái tử thống khổ2020-01-19 00:47
 • #1179: Nắm trong tay muốn rất mạnh2020-01-19 00:47
 • #1180: Huấn luyện thái tử2020-01-19 00:47
 • #1181: Đến cơ tầng đi2020-01-19 00:47
 • #1182: Thái tử khảo sát2020-01-19 00:48
 • #1183: Vương gia kiêng kỵ2020-01-19 00:48
 • #1184: Thổ Phiên tới khiến cho2020-01-19 00:48
 • #1185: Đào kép người2020-01-19 00:48
 • #1186: Trượng tễ2020-01-19 00:48
 • #1187: Phản bội thái tử2020-01-19 00:48
 • #1188: Chữa trị tâm lý2020-01-19 00:48
 • #1189: Giọng câm2020-01-19 00:48
 • #1190: Oai phong à2020-01-19 00:48
 • #1191: Mã cầu tỷ thí2020-01-19 00:49
 • #1192: Thái tử nguy hiểm2020-01-19 00:49
 • #1193: Tình cha con2020-01-19 00:49
 • #1194: Thổ Phiên lợi hại2020-01-19 00:49
 • #1195: Trình Giảo Kim ngăn cơn sóng dữ2020-01-19 00:49
 • #1196: Đánh bại Thổ Phiên đội2020-01-19 00:49
 • #1197: Ngươi như chiến liền chiến2020-01-19 00:49
 • #1198: Chọn thái tử phi2020-01-19 00:49
 • #1199: Nữ nốt ruồi2020-01-19 00:50
 • #1200: Quan sát2020-01-19 00:50
 • #1201: Loạn2020-01-19 00:50
 • #1202: Đột nhiên viếng thăm2020-01-19 00:50
 • #1203: Đưa tới chú ý2020-01-19 00:50
 • #1204: Thí sinh2020-01-19 00:50
 • #1205: Ý chí chiến đấu2020-01-19 00:50
 • #1206: Thổ Phiên xuất binh2020-01-19 00:50
 • #1207: Hãm hại đi2020-01-19 00:51
 • #1208: Tuyệt đại người đẹp2020-01-19 00:51
 • #1209: Trộm người2020-01-19 00:51
 • #1210: Bà con xa biểu muội2020-01-19 00:51
 • #1211: Cướp đoạt đi2020-01-19 00:51
 • #1212: Đánh Hứa Kính Tông2020-01-19 00:51
 • #1213: Đoạt hoàng đế người phụ nữ2020-01-19 00:51
 • #1214: Vạch tội Hứa Kính Tông2020-01-19 00:51
 • #1215: Hứa Kính Tông vận khí2020-01-19 00:51
 • #1216: Chiến sự đánh tới2020-01-19 00:52
 • #1217: Giao cho Tần Thiên2020-01-19 00:52
 • #1218: Kiếm tiền biện pháp2020-01-19 00:52
 • #1219: Hoa khôi giải thi đấu2020-01-19 00:52
 • #1220: Lại không đứng đắn2020-01-19 00:52
 • #1221: Triều đình sỉ nhục2020-01-19 00:52
 • #1222: Thanh lâu sách2020-01-19 00:52
 • #1223: Liên tiếp lâm hạnh2020-01-19 00:52
 • #1224: Ác độc kế2020-01-19 00:53
 • #1225: Lương thảo thành2020-01-19 00:53
 • #1226: Có con Bát ca2020-01-19 00:53
 • #1227: Chết ngộp hắn2020-01-19 00:53
 • #1228: Đối nghịch Ngụy Chinh2020-01-19 00:53
 • #1229: Ngụy Chinh bị vạch tội2020-01-19 00:53
 • #1230: Ngụy Chinh hạ ngục2020-01-19 00:53
 • #1231: Hoàng hậu ra tay2020-01-19 00:53
 • #1232: Đường Dung vào cung2020-01-19 00:54
 • #1233: Truy phong2020-01-19 00:54
 • #1234: Tiết Duyên Đà2020-01-19 00:54
 • #1235: Hòa thân2020-01-19 00:54
 • #1236: Ám sát sứ thần2020-01-19 00:54
 • #1237: Cùng Tiết Duyên Đà khai chiến2020-01-19 00:54
 • #1238: Đánh một trận bại2020-01-19 00:54
 • #1239: Tùng Châu giằng co2020-01-19 00:54
 • #1240: Đồng cỏ chiến sự2020-01-19 00:55
 • #1241: Đánh bại Tiết Duyên Đà2020-01-19 00:55
 • #1242: Chân Châu khả hãn cảm giác bị áp bách2020-01-19 00:55
 • #1243: Buộc hắn tới2020-01-19 00:55
 • #1244: Muốn hòa thân2020-01-19 00:55
 • #1245: Tìm Lý Tích không gặp2020-01-19 00:55
 • #1246: Hòa thân thành2020-01-19 00:55
 • #1247: Công chúa đào hôn2020-01-19 00:55
 • #1248: Chọc chiến sự2020-01-19 00:55
 • #1249: Gặp cậu ấm2020-01-19 00:56
 • #1250: Đuổi giết2020-01-19 00:56
 • #1251: Liều chết2020-01-19 00:56
 • #1252: Tới kịp thời2020-01-19 00:56
 • #1253: Sai yêu2020-01-19 00:56
 • #1254: Lao tới Tùng Châu2020-01-19 00:56
 • #1255: Tùng châu nguy cơ2020-01-19 00:56
 • #1256: Ở giữa đêm gạt doanh2020-01-19 00:56
 • #1257: Viện quân đến2020-01-19 00:56
 • #1258: Đường uy2020-01-19 00:57
 • #1259: Cứng rắn chiến đấu2020-01-19 00:57
 • #1260: Quyết chiến2020-01-19 00:57
 • #1261: Truy kích2020-01-19 00:57
 • #1262: Thổ Phiên kế2020-01-19 00:57
 • #1263: Hòa đàm2020-01-19 00:57
 • #1264: Nói thành2020-01-19 00:57
 • #1265: Trường An tình huống2020-01-19 00:57
 • #1266: Tần Thiên hồi kinh2020-01-19 00:57
 • #1267: Kéo dài nửa tháng2020-01-19 00:58
 • #1268: Giả đồng tiền2020-01-19 00:58
 • #1269: Trương Thư Sinh2020-01-19 00:58
 • #1270: Lý Thế Dân sát tâm2020-01-19 00:58
 • #1271: Mã Chu kế2020-01-19 00:58
 • #1272: Tần Thiên sau khi đi2020-01-19 00:58
 • #1273: Phá được2020-01-19 00:58
 • #1274: Ai nha bị lừa2020-01-19 00:58
 • #1275: Đánh nhịp quyết định2020-01-19 00:58
 • #1276: Thuyền nữ2020-01-19 00:59
 • #1277: Có người cướp thuyền2020-01-19 00:59
 • #1278: Tần Hoài làm trùm2020-01-19 00:59
 • #1279: Thôn Kình bang2020-01-19 00:59
 • #1280: Sông Tần hoài gặp nạn2020-01-19 00:59
 • #1281: Người đẹp cứu giúp2020-01-19 00:59
 • #1282: Tần Thiên phạm sai lầm2020-01-19 00:59
 • #1283: Trần Kinh cái đó khí à2020-01-19 00:59
 • #1284: Hoài Nam vương thất bại2020-01-19 00:59
 • #1285: Chiến đấu nữ tế lấn hiếp người2020-01-19 01:00
 • #1286: Đánh biệt giá2020-01-19 01:00
 • #1287: Gây xích mích Bả gia2020-01-19 01:00
 • #1288: Tốt không khách khí2020-01-19 01:00
 • #1289: Phát sinh biến cố2020-01-19 01:00
 • #1290: Bắt Tôn Trị2020-01-19 01:00
 • #1291: Vương gia đích thân tới2020-01-19 01:00
 • #1292: Binh mã tới Kim Lăng2020-01-19 01:00
 • #1293: Bả gia người thủ đoạn2020-01-19 01:00
 • #1294: Lãi suất cao2020-01-19 01:01
 • #1295: Đánh tàn phế hắn2020-01-19 01:01
 • #1296: Bả gia ra tay2020-01-19 01:01
 • #1297: Trượng tễ2020-01-19 01:01
 • #1298: Làm áp lực2020-01-19 01:01
 • #1299: Giận phát xung quan2020-01-19 01:01
 • #1300: Thu thành đông2020-01-19 01:01
 • #1301: Muốn chia cắt2020-01-19 01:02
 • #1302: Phật gia cơn giận2020-01-19 01:02
 • #1303: Vây chận phủ thứ sử2020-01-19 01:02
 • #1304: Trực bức chùa Thiên Quốc2020-01-19 01:02
 • #1305: Thấy máu2020-01-19 01:02
 • #1306: Thẩm Bích Quân rời đi2020-01-19 01:02
 • #1307: Thẩm Bích Quân bị bắt2020-01-19 01:02
 • #1308: Tần Thiên thả câu2020-01-19 01:02
 • #1309: Động phòng cứu người2020-01-19 01:02
 • #1310: Cưới vợ bà buôn người2020-01-19 01:03
 • #1311: Một kích bại chi2020-01-19 01:03
 • #1312: Tới tốt kịp thời2020-01-19 01:03
 • #1313: Long gia tức giận2020-01-19 01:03
 • #1314: Kim Lăng loạn2020-01-19 01:03
 • #1315: Cáo trạng Hồ Thập Bát2020-01-19 01:03
 • #1316: Hắn là kẻ ác2020-01-19 01:03
 • #1317: Phân lương thực2020-01-19 01:03
 • #1318: Chậm tách ra2020-01-19 01:04
 • #1319: Cướp đoạt lương thực2020-01-19 01:04
 • #1320: Kiếm một khoản nhỏ2020-01-19 01:04
 • #1321: Tức giận hộc máu2020-01-19 01:04
 • #1322: Chim sẻ ở phía sau2020-01-19 01:04
 • #1323: Ở giường2020-01-19 01:04
 • #1324: Chủ động đánh ra2020-01-19 01:04
 • #1325: Không chỗ nào không cần2020-01-19 01:04
 • #1326: Cái hố một cái2020-01-19 01:05
 • #1327: Chạy trốn người phụ nữ2020-01-19 01:05
 • #1328: Muốn không muốn2020-01-19 01:05
 • #1329: Tuyệt lộ2020-01-19 01:05
 • #1330: Ám sát2020-01-19 01:05
 • #1331: Chính là vu hãm ngươi2020-01-19 01:05
 • #1332: Tài vật mất tích2020-01-19 01:05
 • #1333: Mật đàm2020-01-19 01:05
 • #1334: Không chịu nổi kỳ nhiễu2020-01-19 01:05
 • #1335: Sống hay chết2020-01-19 01:06
 • #1336: Biết tung tích2020-01-19 01:06
 • #1337: Từ người buôn ra tay2020-01-19 01:06
 • #1338: Trường An phái2020-01-19 01:06
 • #1339: Chặn lại tên lường gạt2020-01-19 01:06
 • #1340: Nói cái bí mật2020-01-19 01:06
 • #1341: Hậu chiêu2020-01-19 01:06
 • #1342: Tạo phản đi2020-01-19 01:06
 • #1343: Hồng Môn yến2020-01-19 01:07
 • #1344: Túc châu kẻ gian2020-01-19 01:07
 • #1345: Kẻ gian thật tới2020-01-19 01:07
 • #1346: Diệt kẻ gian kế2020-01-19 01:07
 • #1347: Há miệng chờ sung rụng2020-01-19 01:07
 • #1348: Toàn diệt2020-01-19 01:07
 • #1349: Khó khăn thủ2020-01-19 01:07
 • #1350: Thuốc nổ2020-01-19 01:07
 • #1351: Đánh lui2020-01-19 01:07
 • #1352: Vương gia mất thông liền2020-01-19 01:08
 • #1353: Điên cuồng oanh tạc2020-01-19 01:08
 • #1354: Sắp xếp điếc2020-01-19 01:08
 • #1355: Viện quân đến2020-01-19 01:08
 • #1356: Chiếm lĩnh thành trì2020-01-19 01:08
 • #1357: Trừ Châu thành2020-01-19 01:08
 • #1358: Trường An năm mới2020-01-19 01:08
 • #1359: Lý Nguyên Cảnh tuyệt vọng2020-01-19 01:09
 • #1360: Hỏa khí cục2020-01-19 01:09
 • #1361: Công thành2020-01-19 01:09
 • #1362: Trong ứng ngoài hợp2020-01-19 01:09
 • #1363: Một đêm phá địch2020-01-19 01:09
 • #1364: Diệt phản loạn2020-01-19 01:09
 • #1365: Trúng độc2020-01-19 01:09
 • #1366: Giải cứu2020-01-19 01:09
 • #1367: Mắc câu2020-01-19 01:10
 • #1368: Vào núi2020-01-19 01:10
 • #1369: Khai quốc quận công2020-01-19 01:10
 • #1370: Con diều2020-01-19 01:10
 • #1371: Ngâm thơ2020-01-19 01:10
 • #1372: Vương gia con2020-01-19 01:10
 • #1373: Ly Ly bỏ mạng2020-01-19 01:10
 • #1374: Hồn đoạn đầu đường2020-01-19 01:10
 • #1375: Sĩ tử cơn giận2020-01-19 01:10
 • #1376: Lý Khác lôi kéo2020-01-19 01:11
 • #1377: Ôn Nhu cục2020-01-19 01:11
 • #1378: Khi dễ một chút2020-01-19 01:11
 • #1379: Đưa lên quần2020-01-19 01:11
 • #1380: Bệnh nặng2020-01-19 01:11
 • #1381: Phó thác2020-01-19 01:11
 • #1382: Hoàng hậu Trưởng Tôn qua đời2020-01-19 01:11
 • #1383: Tranh đoạt quyền lực2020-01-19 01:11
 • #1384: Đảng phái tranh2020-01-19 01:12
 • #1385: Ai là hoàng hậu2020-01-19 01:12
 • #1386: Điệu mất từ2020-01-19 01:12
 • #1387: Thôi sách2020-01-19 01:12
 • #1388: Thục Trung tình hình tai nạn2020-01-19 01:12
 • #1389: Trưởng Tôn Vô Kỵ tính toán2020-01-19 01:12
 • #1390: Nhập Thục2020-01-19 01:12
 • #1391: Trộm rồng chuyển phượng2020-01-19 01:12
 • #1392: Ngoài đường phố giết người2020-01-19 01:12
 • #1393: Tìm tới cửa2020-01-19 01:13
 • #1394: Người dân tới2020-01-19 01:13
 • #1395: Phân sao2020-01-19 01:13
 • #1396: Dân tỵ nạn chi sát2020-01-19 01:13
 • #1397: Lưu ngươi có ích lợi gì2020-01-19 01:13
 • #1398: Bẩy dậy Trái Đất2020-01-19 01:13
 • #1399: Thành công2020-01-19 01:13
 • #1400: Lương thực tới không đủ2020-01-19 01:13
 • #1401: Tội đại ác vô cùng2020-01-19 01:14
 • #1402: Lý Thế Dân thoái hôn2020-01-19 01:14
 • #1403: Thái thượng hoàng bệnh2020-01-19 01:14
 • #1404: Hiếu đạo2020-01-19 01:14
 • #1405: Vĩnh An cung2020-01-19 01:14
 • #1406: Long Thủ Nguyên2020-01-19 01:14
 • #1407: Ngươi biết phong thủy không2020-01-19 01:14
 • #1408: Thái tử hồi kinh2020-01-19 01:14
 • #1409: Cữu sanh mâu thuẫn2020-01-19 01:14
 • #1410: Đường lui2020-01-19 01:14
 • #1411: Tiên sinh dạy ta2020-01-19 01:15
 • #1412: Có người giúp đỡ2020-01-19 01:15
 • #1413: Có bệnh liền trị à2020-01-19 01:15
 • #1414: Còn có thể cấp cứu một chút2020-01-19 01:15
 • #1415: Vạch tội sau đó2020-01-19 01:15
 • #1416: Tiểu Điệp nguy hiểm2020-01-19 01:15
 • #1417: Cứu2020-01-19 01:15
 • #1418: Cứu về một mạng2020-01-19 01:15
 • #1419: Ai dám thử một chút2020-01-19 01:16
 • #1420: Ngươi sẽ nói2020-01-19 01:16
 • #1421: Lâm triều sau đó2020-01-19 01:16
 • #1422: Bị đùa bỡn Tiết Duyên Đà2020-01-19 01:16
 • #1423: Hầu Quân Tập cùng2020-01-19 01:16
 • #1424: Diệt Tiết Duyên Đà2020-01-19 01:16
 • #1425: Hoặc là thần phục hoặc là chết2020-01-19 01:16
 • #1426: Giết hàng2020-01-19 01:16
 • #1427: Lý Khác hưng phấn2020-01-19 01:16
 • #1428: Hầu Quân Tập hồi kinh2020-01-19 01:17
 • #1429: Đáp ứng rồi2020-01-19 01:17
 • #1430: Công tội bù trừ2020-01-19 01:17
 • #1431: Mất Nhai Đình2020-01-19 01:17
 • #1432: Tây Vực phản bội2020-01-19 01:17
 • #1433: Phạt mưu2020-01-19 01:17
 • #1434: Ra bắc Ngọc Môn quan2020-01-19 01:17
 • #1435: Còn vị Lý Kiến Thành con2020-01-19 01:17
 • #1436: Trước cường tráng thanh thế2020-01-19 01:17
 • #1437: Quân phản loạn công thành2020-01-19 01:18
 • #1438: Bước đầu tiên cờ2020-01-19 01:18
 • #1439: Trẫm không giết ngươi2020-01-19 01:18
 • #1440: Thái thượng hoàng băng hà2020-01-19 01:18
 • #1441: Cái này đế vương tâm à2020-01-19 01:18
 • #1442: Phiên vương cần vương2020-01-19 01:18
 • #1443: Đánh bại quân phản loạn2020-01-19 01:18
 • #1444: Lại không hai hoàng2020-01-19 01:18
 • #1445: Nhân tuẫn2020-01-19 01:19
 • #1446: Ám sát rắn hổ mang2020-01-19 01:19
 • #1447: Thương nhân khó đi2020-01-19 01:19
 • #1448: Thanh Xà2020-01-19 01:19
 • #1449: Đóng băng người2020-01-19 01:19
 • #1450: Khu không người2020-01-19 01:19
 • #1451: Giết chó sói2020-01-19 01:19
 • #1452: Vây giết2020-01-19 01:19
 • #1453: Diệt rắn hổ mang2020-01-19 01:19
 • #1454: Ngọc Môn quan2020-01-19 01:20
 • #1455: Công chúa Đan Dương sau khi cưới sinh hoạt2020-01-19 01:20
 • #1456: Tây Dạ tiểu quốc2020-01-19 01:20
 • #1457: Dưới thành chém2020-01-19 01:20
 • #1458: Tây Dạ nước diệt2020-01-19 01:20
 • #1459: Tần Thiên giết hàng2020-01-19 01:20
 • #1460: Chạy ngàn dặm diệt tam quốc2020-01-19 01:20
 • #1461: Đường uy chấn thiên hạ2020-01-19 01:20
 • #1462: Mỗi người tính toán2020-01-19 01:20
 • #1463: Xi măng2020-01-19 01:21
 • #1464: Viếng thăm Tiêu vương2020-01-19 01:21
 • #1465: Cứu Đan Dương2020-01-19 01:21
 • #1466: Quan hệ tan vỡ2020-01-19 01:21
 • #1467: Mối hận đoạt vợ2020-01-19 01:21
 • #1468: Công Ngọc Môn quan2020-01-19 01:21
 • #1469: Tiêu hao chiến2020-01-19 01:21
 • #1470: Không chiến chi tâm2020-01-19 01:21
 • #1471: Thề giết Tiêu Lạc Bạch2020-01-19 01:22
 • #1472: La Thông trả thù2020-01-19 01:22
 • #1473: Tiêu vương ẩn nhẫn2020-01-19 01:22
 • #1474: Nước Đại Thực xuất binh2020-01-19 01:22
 • #1475: Bắt sống La Thông2020-01-19 01:22
 • #1476: Phá thành Tiêu Vương2020-01-19 01:22
 • #1477: Trường An xuân2020-01-19 01:22
 • #1478: Nước Đại Thực tới2020-01-19 01:22
 • #1479: Đánh lén ban đêm Đại Thực trại lính2020-01-19 01:23
 • #1480: Mây đen đè thành2020-01-19 01:24
 • #1481: Giết Tiêu vương2020-01-19 01:24
 • #1482: Giáp binh đều xuất hiện2020-01-19 01:24
 • #1483: Toàn diệt Đại Thực quân2020-01-19 01:24
 • #1484: Giảng hòa2020-01-19 01:25
 • #1485: Thư xin hàng hay không2020-01-19 01:25
 • #1486: Giết liền như thế nào2020-01-19 01:25
 • #1487: Hồi kinh2020-01-19 01:25
 • #1488: Keo kiệt à2020-01-19 01:25
 • #1489: Áo chống đạn2020-01-19 01:25
 • #1490: Tư nghĩ muốn2020-01-19 01:25
 • #1491: Tơ đen nhuyễn giáp2020-01-19 01:25
 • #1492: Ngàn xâu2020-01-19 01:26
 • #1493: Cầu mua2020-01-19 01:26
 • #1494: Ân cần2020-01-19 01:26
 • #1495: Ai nha thật là tấu xảo2020-01-19 01:26
 • #1496: Gió xuân không độ Ngọc Môn quan2020-01-19 01:26
 • #1497: Nghĩ đẹp2020-01-19 01:26
 • #1498: Làm áp lực bức bách2020-01-19 01:26
 • #1499: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình2020-01-19 01:26
 • #1500: Đan sĩ2020-01-19 01:27
 • #1501: Thành là con cờ2020-01-19 01:27
 • #1502: Đánh có nắm chắc chiến đấu2020-01-19 01:27
 • #1503: Sau lưng dính dấp2020-01-19 01:27
 • #1504: Ai dám kháng mệnh2020-01-19 01:27
 • #1505: Đan Dương hôn sự2020-01-19 01:27
 • #1506: Hỏi ý kiến2020-01-19 01:27
 • #1507: Kéo2020-01-19 01:27
 • #1508: Có thể thấy tình thế lực2020-01-19 01:27
 • #1509: Buông tha2020-01-19 01:28
 • #1510: Đột phát tâm tư2020-01-19 01:28
 • #1511: Cải trang vi hành2020-01-19 01:28
 • #1512: Nhị gia2020-01-19 01:28
 • #1513: Hoàng long2020-01-19 01:28
 • #1514: Ác bá2020-01-19 01:28
 • #1515: Để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn2020-01-19 01:28
 • #1516: Phạt tử2020-01-19 01:28
 • #1517: tử mất2020-01-19 01:28
 • #1518: Phụ mất2020-01-19 01:29
 • #1519: bốn phía hoang dã2020-01-19 01:29
 • #1520: Gà nướng đất sét2020-01-19 01:29
 • #1521: Đạo sĩ hí nữ2020-01-19 01:29
 • #1522: Cưu chiếm thước ổ2020-01-19 01:29
 • #1523: Trung Nghĩa sơn trang2020-01-19 01:29
 • #1524: Công võ đảng2020-01-19 01:29
 • #1525: khá lắm giết người kế2020-01-19 01:29
 • #1526: Tự chui đầu vào lưới2020-01-19 01:30
 • #1527: Lựa chọn của người thông minh2020-01-19 01:30
 • #1528: Âm chiêu phá thành2020-01-19 01:30
 • #1529: Đi thuyền2020-01-19 01:30
 • #1530: Cầu toàn2020-01-19 01:30
 • #1531: Xuất thân thiếp2020-01-19 01:30
 • #1532: Xuống thuyền2020-01-19 01:30
 • #1533: Chặn đánh2020-01-19 01:30
 • #1534: Lên thuyền2020-01-19 01:30
 • #1535: Hộ tống2020-01-19 01:31
 • #1536: Xúc đan2020-01-19 01:31
 • #1537: Thủy quái2020-01-19 01:31
 • #1538: Giết người vui thú2020-01-19 01:31
 • #1539: Thành Đan Giang2020-01-19 01:31
 • #1540: Không bình thường2020-01-19 01:31
 • #1541: Phản cung2020-01-19 01:31
 • #1542: Giận cá chém thớt2020-01-19 01:31
 • #1543: Bỏ vợ2020-01-19 01:32
 • #1544: Mềm cơm nam2020-01-19 01:32
 • #1545: Trả thù2020-01-19 01:32
 • #1546: Không ra tay2020-01-19 01:32
 • #1547: Ai oán hận ai2020-01-19 01:32
 • #1548: Đầu danh trạng2020-01-19 01:32
 • #1549: Mưa như thác đổ2020-01-19 01:32
 • #1550: Nạn lụt tăng thêm2020-01-19 01:32
 • #1551: Gặp Vương cô nương2020-01-19 01:33
 • #1552: Đại nghĩa thứ sử2020-01-19 01:33
 • #1553: Mỹ nam kế2020-01-19 01:33
 • #1554: Chỗ khác thường2020-01-19 01:33
 • #1555: Lại ngửa bài2020-01-19 01:33
 • #1556: Con tin2020-01-19 01:33
 • #1557: Trung quân doanh2020-01-19 01:33
 • #1558: Thành Tương Dương2020-01-19 01:33
 • #1559: Vạn Niên ẩn nhẫn2020-01-19 01:34
 • #1560: Thua thiệt ngầm2020-01-19 01:34
 • #1561: Giá trị2020-01-19 01:34
 • #1562: Tới thăm2020-01-19 01:34
 • #1563: Ngay trước mặt tra hỏi2020-01-19 01:34
 • #1564: Dương lão chi tuyệt2020-01-19 01:34
 • #1565: Sơ hở2020-01-19 01:34
 • #1566: Trở mặt2020-01-19 01:34
 • #1567: Sửa trị cậu ấm2020-01-19 01:34
 • #1568: Thái tử tàn nhẫn2020-01-19 01:35
 • #1569: Nêu cao tên tuổi2020-01-19 01:35
 • #1570: Nhằm vào thái tử âm mưu2020-01-19 01:35
 • #1571: Lỡ tay2020-01-19 01:35
 • #1572: Còn có một đạo giết2020-01-19 01:35
 • #1573: Giết2020-01-19 01:35
 • #1574: Tần phủ căm giận2020-01-19 01:35
 • #1575: Khiếp sợ tin tức2020-01-19 01:35
 • #1576: Tạo thế2020-01-19 01:35
 • #1577: Tần Thiên làm gì2020-01-19 01:36
 • #1578: Không chừa thủ đoạn nào2020-01-19 01:36
 • #1579: Thật giả hư thật2020-01-19 01:36
 • #1580: Lý Khác chi mưu2020-01-19 01:36
 • #1581: Giết không được2020-01-19 01:36
 • #1582: Hồi kinh sau2020-01-19 01:36
 • #1583: Uống rượu2020-01-19 01:36
 • #1584: Song hỷ lâm môn2020-01-19 01:36
 • #1585: Giày trượt2020-01-19 01:36
 • #1586: So tài một chút xem2020-01-19 01:37
 • #1587: Dẫn thiên tử liếc mắt2020-01-19 01:37
 • #1588: Ván trượt tuyết2020-01-19 01:37
 • #1589: Máy bay2020-01-19 01:37
 • #1590: Uy quốc sứ thần tới thăm2020-01-19 01:37
 • #1591: Dạy bảo bọn họ2020-01-19 01:37
 • #1592: Cơ hội tốt à2020-01-19 01:37
 • #1593: Sứ thần vào triều2020-01-19 01:37
 • #1594: Không để cho người đỡ lo2020-01-19 01:37
 • #1595: Ban tên cho2020-01-19 01:38
 • #1596: Trễ nãi tin tức2020-01-19 01:38
 • #1597: Sưng vù2020-01-19 01:38
 • #1598: Nuôi chim bồ câu2020-01-19 01:38
 • #1599: Vạch tội chết ngươi2020-01-19 01:38
 • #1600: Có gan đánh cuộc không2020-01-19 01:38
 • #1601: Phi hành2020-01-19 01:38
 • #1602: Cải cách2020-01-19 01:38
 • #1603: Mở ra2020-01-19 01:39
 • #1604: Thay đổi2020-01-19 01:39
 • #1605: Cướp phiêu2020-01-19 01:39
 • #1606: Chặn lại2020-01-19 01:39
 • #1607: Hiệu ích2020-01-19 01:39
 • #1608: Tai nạn tuyết2020-01-19 01:39
 • #1609: Từ từ tính tới2020-01-19 01:39
 • #1610: Viện phúc lợi2020-01-19 01:39
 • #1611: Tiền tài không đủ2020-01-19 01:39
 • #1612: Hỗn loạn2020-01-19 01:40
 • #1613: Bế môn canh2020-01-19 01:40
 • #1614: Cơ hội2020-01-19 01:40
 • #1615: Tăng thuế2020-01-19 01:40
 • #1616: Vạch tội vô dụng2020-01-19 01:40
 • #1617: Quân lương không phát ra được2020-01-19 01:40
 • #1618: Thần có một kế2020-01-19 01:40
 • #1619: Đặc quyền2020-01-19 01:40
 • #1620: Kiên quyết không mua2020-01-19 01:40
 • #1621: Tiệc đêm2020-01-19 01:41
 • #1622: Quần anh hội2020-01-19 01:41
 • #1623: Học hát2020-01-19 01:41
 • #1624: Ban ngày không có2020-01-19 01:41
 • #1625: Gặp2020-01-19 01:41
 • #1626: Có thể càng náo nhiệt2020-01-19 01:41
 • #1627: Ở giữa đêm chuyện2020-01-19 01:41
 • #1628: Lâm triều chuyện2020-01-19 01:41
 • #1629: Bãi triều sau2020-01-19 01:42
 • #1630: Một ngày phá án2020-01-19 01:42
 • #1631: Hung thủ là ai2020-01-19 01:42
 • #1632: Hắn là hung thủ2020-01-19 01:42
 • #1633: Chỗ nghi ngờ2020-01-19 01:42
 • #1634: Kinh văn2020-01-19 01:42
 • #1635: Tai tiếng2020-01-19 01:42
 • #1636: Năm mới gần2020-01-19 01:42
 • #1637: Nhặt có sẵn2020-01-19 01:42
 • #1638: Kéo Lý Thái2020-01-19 01:43
 • #1639: Cung nhân nói2020-01-19 01:43
 • #1640: Cùng cầu2020-01-19 01:43
 • #1641: Ác mộng tới2020-01-19 01:43
 • #1642: Cầu cái an lòng2020-01-19 01:43
 • #1643: Ai là môn thần2020-01-19 01:43
 • #1644: Lại thịnh hành2020-01-19 01:43
 • #1645: Lăng yên các2020-01-19 01:43
 • #1646: Giao thừa tới2020-01-19 01:43
 • #1647: Pháo bông2020-01-19 01:44
 • #1648: Năm mới bắt đầu2020-01-19 01:44
 • #1649: Công thần2020-01-19 01:44
 • #1650: Tranh luận2020-01-19 01:44
 • #1651: Bụi bậm lắng xuống2020-01-19 01:44
 • #1652: Không ngừng cố gắng2020-01-19 01:44
 • #1653: Sớm định2020-01-19 01:44
 • #1654: Tranh đi2020-01-19 01:44
 • #1655: Bộc lộ quan điểm2020-01-19 01:45
 • #1656: Yếu thế2020-01-19 01:45
 • #1657: Chưa xong2020-01-19 01:45
 • #1658: Kết quả2020-01-19 01:45
 • #1659: Tức giận2020-01-19 01:45
 • #1660: Lối ăn2020-01-19 01:45
 • #1661: Thiên hạ biết2020-01-19 01:45
 • #1662: Tự do2020-01-19 01:45
 • #1663: Muốn hắn tự do2020-01-19 01:45
 • #1664: Đồng ý ngươi2020-01-19 01:46
 • #1665: Bắt đầu thi2020-01-19 01:46
 • #1666: Muốn điện thử2020-01-19 01:46
 • #1667: Điện thử2020-01-19 01:46
 • #1668: Âm mưu ra2020-01-19 01:46
 • #1669: Có kỳ hoặc2020-01-19 01:46
 • #1670: Sơ hở2020-01-19 01:46
 • #1671: Chỉ cần dò xét2020-01-19 01:47
 • #1672: Sắp thành lại hỏng2020-01-19 01:47
 • #1673: Nghe giận dữ2020-01-19 01:47
 • #1674: Hai con chim phương pháp2020-01-19 01:47
 • #1675: Thử2020-01-19 01:47
 • #1676: Xuất binh Đại Đường2020-01-19 01:47
 • #1677: Cái này là Đại Đường2020-01-19 01:47
 • #1678: Tân La quốc tai nạn2020-01-19 01:47
 • #1679: Thất lợi2020-01-19 01:48
 • #1680: Quốc tặc2020-01-19 01:48
 • #1681: Thành tựu trao đổi2020-01-19 01:48
 • #1682: Cao Câu Lệ và Bách Tế2020-01-19 01:48
 • #1683: Đây là cơ hội2020-01-19 01:48
 • #1684: Đại Đường xuất binh2020-01-19 01:48
 • #1685: Từ hậu cung vào tay2020-01-19 01:48
 • #1686: Tân La quốc nguy2020-01-19 01:48
 • #1687: Khó khăn công2020-01-19 01:48
 • #1688: Tình huống2020-01-19 01:49
 • #1689: Thách thức2020-01-19 01:49
 • #1690: Người đẹp2020-01-19 01:49
 • #1691: Không giống nhau Lý Thừa Càn2020-01-19 01:49
 • #1692: Nhập đông cung2020-01-19 01:49
 • #1693: Trưởng Tôn Vô Kỵ kế thành2020-01-19 01:49
 • #1694: Không bằng lấy2020-01-19 01:49
 • #1695: Giả bộ chối từ2020-01-19 01:49
 • #1696: Giết tới2020-01-19 01:50
 • #1697: Ngầm2020-01-19 01:50
 • #1698: Ám sát2020-01-19 01:50
 • #1699: Dốc toàn bộ ra2020-01-19 01:50
 • #1700: Tình huống không ổn2020-01-19 01:50
 • #1701: Trực bức Vương thành2020-01-19 01:50
 • #1702: Quân Đường công thành2020-01-19 01:50
 • #1703: Một ngày phá thành2020-01-19 01:50
 • #1704: Hồi viên2020-01-19 01:50
 • #1705: Một kích2020-01-19 01:51
 • #1706: Oán hận2020-01-19 01:51
 • #1707: Yên lặng2020-01-19 01:51
 • #1708: Tới trước2020-01-19 01:51
 • #1709: Sau đến2020-01-19 01:51
 • #1710: Tân La viện binh2020-01-19 01:51
 • #1711: Sấm gió đại trận2020-01-19 01:51
 • #1712: Chặn lại Tân La2020-01-19 01:51
 • #1713: Bách Tế và Tân La2020-01-19 01:52
 • #1714: Khai chiến2020-01-19 01:52
 • #1715: Có thể đánh một trận hay không2020-01-19 01:52
 • #1716: Thảm bại2020-01-19 01:52
 • #1717: Phái binh2020-01-19 01:52
 • #1718: Đánh vỡ2020-01-19 01:52
 • #1719: Uy binh phá thành2020-01-19 01:52
 • #1720: Cứu không được2020-01-19 01:52
 • #1721: Tập kích doanh2020-01-19 01:53
 • #1722: Viện binh đến2020-01-19 01:53
 • #1723: Chiêu binh2020-01-19 01:53
 • #1724: Không tốt chiêu2020-01-19 01:53
 • #1725: Binh mã nhiều2020-01-19 01:53
 • #1726: Quyết tử chiến một trận hay không2020-01-19 01:53
 • #1727: Quyết chiến2020-01-19 01:53
 • #1728: Diệt Cao Câu Lệ2020-01-19 01:53
 • #1729: Trốn đi2020-01-19 01:53
 • #1730: Có người phản đối2020-01-19 01:54
 • #1731: Có vài người à2020-01-19 01:54
 • #1732: Đồ thành sau đó2020-01-19 01:54
 • #1733: Giữ cửa2020-01-19 01:54
 • #1734: Tử chiến2020-01-19 01:54
 • #1735: Giết Lâm Vô Vi2020-01-19 01:54
 • #1736: Điều đi không ra2020-01-19 01:54
 • #1737: Ngự thú2020-01-19 01:54
 • #1738: Ám Thử2020-01-19 01:54
 • #1739: Cổ Đại Long2020-01-19 01:55
 • #1740: Vẫn là giết đi2020-01-19 01:55
 • #1741: Năm trăm ngàn xâu tiền2020-01-19 01:55
 • #1742: Dương Bán Diện2020-01-19 01:55
 • #1743: Giết một người2020-01-19 01:55
 • #1744: Chết ở trên giường2020-01-19 01:55
 • #1745: Quân Đường tới2020-01-19 01:55
 • #1746: Khó sống2020-01-19 01:55
 • #1747: Chết2020-01-19 01:55
 • #1748: Bách Tể xuất chiến2020-01-19 01:56
 • #1749: Đại Đường nỏ mạnh2020-01-19 01:56
 • #1750: Nửa đường chặn lại2020-01-19 01:56
 • #1751: Lần nữa quyết chiến2020-01-19 01:56
 • #1752: Thừa dịp giết người2020-01-19 01:56
 • #1753: Diệt Bách Tể2020-01-19 01:56
 • #1754: Diệt Ám Thử2020-01-19 01:56
 • #1755: Lại vạch tội2020-01-19 01:56
 • #1756: Lại thi tuyển2020-01-19 01:57
 • #1757: Mạnh Lượng tâm2020-01-19 01:57
 • #1758: Tử sĩ Thập tam nương2020-01-19 01:57
 • #1759: Giết Trương Lang2020-01-19 01:57
 • #1760: Ẩn thù2020-01-19 01:57
 • #1761: Võ gia có nữ2020-01-19 01:57
 • #1762: Mạnh cướp dân nữ2020-01-19 01:57
 • #1763: Đối chất2020-01-19 01:57
 • #1764: Thu nàng2020-01-19 01:58
 • #1765: Tú nữ nhân cung2020-01-19 01:58
 • #1766: Buộc hắn loạn2020-01-19 01:58
 • #1767: Đoạt quyền2020-01-19 01:58
 • #1768: Diệt Tân La quốc2020-01-19 01:58
 • #1769: Giám sát quân tình đến2020-01-19 01:58
 • #1770: Uy binh tới2020-01-19 01:58
 • #1771: Giết Uy binh2020-01-19 01:58
 • #1772: Đuổi tận giết tuyệt2020-01-19 01:58
 • #1773: Thắng sau hồi kinh2020-01-19 01:59
 • #1774: Sắc phong quốc công2020-01-19 01:59
 • #1775: Nổi tiếng2020-01-19 01:59
 • #1776: Thái tử hiến sách2020-01-19 01:59
 • #1777: Văn hóa xâm lược2020-01-19 01:59
 • #1778: Xuất hiện ở đại điện2020-01-19 01:59
 • #1779: Hỏi sách2020-01-19 01:59
 • #1780: Lần nữa lột xác2020-01-19 01:59
 • #1781: Hỏi ra2020-01-19 02:00
 • #1782: Trước hả giận nói sau2020-01-19 02:00
 • #1783: Chờ thái tử2020-01-19 02:00
 • #1784: Trước thời hạn động thủ2020-01-19 02:00
 • #1785: Dương phi chịu nhục2020-01-19 02:00
 • #1786: Tiệc rượu bắt đầu2020-01-19 02:00
 • #1787: Phát sinh bất ngờ2020-01-19 02:00
 • #1788: Thần khí2020-01-19 02:00
 • #1789: Hung thủ à2020-01-19 02:00
 • #1790: Thái tử nguy hiểm à2020-01-19 02:01
 • #1791: Rắp tâm không thể dò được2020-01-19 02:01
 • #1792: Thần ngữ2020-01-19 02:01
 • #1793: Tuyết hậu2020-01-19 02:01
 • #1794: Cùng thái tử gặp nhau2020-01-19 02:01
 • #1795: Quả nhiên2020-01-19 02:01
 • #1796: Trưởng Tôn Vô Kỵ lo lắng2020-01-19 02:01
 • #1797: Giết hắn tại trước2020-01-19 02:01
 • #1798: Ám sát Mục Liêu2020-01-19 02:01
 • #1799: Triều đình khiếp sợ2020-01-19 02:02
 • #1800: Lao tới Thục Trung2020-01-19 02:02
 • #1801: Gặp Võ Mị Nương2020-01-19 02:02
 • #1802: Nửa đường tập sát2020-01-19 02:02
 • #1803: Cố ý gây khó khăn2020-01-19 02:02
 • #1804: Giết liền2020-01-19 02:02
 • #1805: Âm mưu dậy2020-01-19 02:02
 • #1806: Mượn đao giết người kế2020-01-19 02:02
 • #1807: Tư Mã Mộc2020-01-19 02:03
 • #1808: Giá họa2020-01-19 02:03
 • #1809: Thù này2020-01-19 02:03
 • #1810: Ta báo2020-01-19 02:03
 • #1811: Giết hung2020-01-19 02:03
 • #1812: Ai là Tần Thiên2020-01-19 02:03
 • #1813: Không chịu nói2020-01-19 02:03
 • #1814: Cô gái bị người đuổi giết2020-01-19 02:03
 • #1815: Tiếp tục đuổi giết2020-01-19 02:03
 • #1816: Cút sang một bên2020-01-19 02:04
 • #1817: Thật rất nổi danh2020-01-19 02:04
 • #1818: Chương Thai chết2020-01-19 02:04
 • #1819: Không chỗ nào lấy được2020-01-19 02:04
 • #1820: Cạm bẫy2020-01-19 02:04
 • #1821: Trả thù2020-01-19 02:04
 • #1822: Kinh thành giận à2020-01-19 02:04
 • #1823: Tương đối2020-01-19 02:04
 • #1824: Xuân tế2020-01-19 02:05
 • #1825: Lâm hạnh Võ Mị Nương2020-01-19 02:05
 • #1826: Một chuyện vui2020-01-19 02:05
 • #1827: Biến thành tang sự2020-01-19 02:05
 • #1828: Diệt Đồ Long hội2020-01-19 02:05
 • #1829: Sớm có nơi nghi2020-01-19 02:05
 • #1830: Diệt khẩu2020-01-19 02:05
 • #1831: Giết rồng kết thúc2020-01-19 02:06
 • #1832: Giết hai người2020-01-19 02:06
 • #1833: Quan viên tranh2020-01-19 02:06
 • #1834: Mưa dầm liên miên2020-01-19 02:06
 • #1835: Cướp người2020-01-19 02:06
 • #1836: Đánh ngươi2020-01-19 02:06
 • #1837: Ủy khuất à2020-01-19 02:06
 • #1838: Tần Thiên hồi kinh2020-01-19 02:06
 • #1839: Có người rất thiếu đánh2020-01-19 02:07
 • #1840: Cướp thu2020-01-19 02:07
 • #1841: Máy tróc hạt2020-01-19 02:07
 • #1842: Không tổn thương mất2020-01-19 02:07
 • #1843: Kiếm tiền2020-01-19 02:07
 • #1844: Không yên lòng2020-01-19 02:07
 • #1845: Triều đình sản xuất2020-01-19 02:07
 • #1846: Mất mùa2020-01-19 02:07
 • #1847: Tất cả ý làm2020-01-19 02:08
 • #1848: Chuyện không tốt làm2020-01-19 02:08
 • #1849: Lục đục với nhau2020-01-19 02:08
 • #1850: Dân tỵ nạn nhập kinh2020-01-19 02:08
 • #1851: Vạch tội thái tử2020-01-19 02:08
 • #1852: Đi lấy nước2020-01-19 02:08
 • #1853: Thái tử mượn lương thực2020-01-19 02:08
 • #1854: Dân nạn đói gây chuyện2020-01-19 02:08
 • #1855: Sao mấy tên đi2020-01-19 02:09
 • #1856: Đỗ Chính Luân phiền toái2020-01-19 02:09
 • #1857: Cho hắn ra chủ ý đi2020-01-19 02:09
 • #1858: Tiếp tục vạch tội2020-01-19 02:09
 • #1859: Mở biển2020-01-19 02:09
 • #1860: Hạn chế cấm vận2020-01-19 02:09
 • #1861: An bài2020-01-19 02:09
 • #1862: Cũng không biết2020-01-19 02:09
 • #1863: Kim chỉ nam2020-01-19 02:10
 • #1864: Ra biển2020-01-19 02:10
 • #1865: Trùng hại2020-01-19 02:10
 • #1866: Hy vọng thái tử2020-01-19 02:10
 • #1867: Rầu rỉ2020-01-19 02:10
 • #1868: Thuốc trừ sâu2020-01-19 02:10
 • #1869: Đây là hại người à2020-01-19 02:10
 • #1870: Luận điệu hoang đường2020-01-19 02:11
 • #1871: Nhậm chức2020-01-19 02:11
 • #1872: Thiết diện vô tư2020-01-19 02:11
 • #1873: Quan mới nhậm chức ba cây đao2020-01-19 02:11
 • #1874: Phụ nhân mất tích2020-01-19 02:11
 • #1875: Bị nhục à2020-01-19 02:11
 • #1876: Độc Cô Quyên Quyên2020-01-19 02:11
 • #1877: Cuồng nhiệt cẩn thận2020-01-19 02:11
 • #1878: Có cái biểu ca2020-01-19 02:11
 • #1879: Tiểu bạch kiểm2020-01-19 02:12
 • #1880: Ngươi chính là hung thủ2020-01-19 02:12
 • #1881: Phát sinh nữa án mạng2020-01-19 02:12
 • #1882: Lần nữa điều tra2020-01-19 02:12
 • #1883: Che giấu cái gì2020-01-19 02:12
 • #1884: Đạp không ra rắm tới2020-01-19 02:12
 • #1885: Thế gian ít gặp2020-01-19 02:12
 • #1886: Kiểm soát truy đuổi hung2020-01-19 02:12
 • #1887: Là hắn2020-01-19 02:12
 • #1888: Lại có án mạng2020-01-19 02:13
 • #1889: Tìm được hung thủ liền2020-01-19 02:13
 • #1890: Đày đi2020-01-19 02:13
 • #1891: Chém2020-01-19 02:13
 • #1892: Thiên hạ là công2020-01-19 02:13
 • #1893: Thiết diện vô tư2020-01-19 02:13
 • #1894: Lý Thế Dân ra cung2020-01-19 02:13
 • #1895: Ngàn dặm cấp2020-01-19 02:13
 • #1896: Vào kinh nhận tử2020-01-19 02:13
 • #1897: Tử giết mẫu2020-01-19 02:14
 • #1898: Thụ lý2020-01-19 02:14
 • #1899: 1 bước lên trời2020-01-19 02:14
 • #1900: Tay giả hình bộ2020-01-19 02:14
 • #1901: Không phải nhi tử2020-01-19 02:14
 • #1902: Thiếu một người2020-01-19 02:14
 • #1903: Lớn chuyện rồi2020-01-19 02:14
 • #1904: Tin tức đến2020-01-19 02:15
 • #1905: Bác đồng tình2020-01-19 02:15
 • #1906: Thi thể ở chỗ nào2020-01-19 02:15
 • #1907: Chân tướng2020-01-19 02:15
 • #1908: Kiểm soát quan viên2020-01-19 02:15
 • #1909: Từ Trường An bắt đầu2020-01-19 02:15
 • #1910: Khổ không thể tả2020-01-19 02:15
 • #1911: Điển phạm à2020-01-19 02:15
 • #1912: Cẩm y vệ2020-01-19 02:16
 • #1913: Biến cố2020-01-19 02:16
 • #1914: Không tử2020-01-19 02:16
 • #1915: Đụng gặp2020-01-19 02:16
 • #1916: Giết người kế2020-01-19 02:16
 • #1917: Mã Chu bất an2020-01-19 02:16
 • #1918: Dính dấp2020-01-19 02:16
 • #1919: Mời điều tra2020-01-19 02:16
 • #1920: Giống nhau động tác2020-01-19 02:16
 • #1921: Như kế2020-01-19 02:17
 • #1922: Trúng kế2020-01-19 02:17
 • #1923: Bình oan rửa sạch2020-01-19 02:17
 • #1924: Dũng mãnh Tần Phi Yến2020-01-19 02:17
 • #1925: Lão hối hận2020-01-19 02:17
 • #1926: Từ quan2020-01-19 02:17
 • #1927: Ta cũng từ quan2020-01-19 02:17
 • #1928: Tần Thiên phản kích2020-01-19 02:17
 • #1929: Võ thay Lý hưng2020-01-19 02:17
 • #1930: Thay trữ sóng gió2020-01-19 02:18
 • #1931: Đánh chết đưa đi2020-01-19 02:18
 • #1932: Trao tay từ biểu2020-01-19 02:18
 • #1933: Nữ chủ Trường An2020-01-19 02:18
 • #1934: Là nàng sao2020-01-19 02:18
 • #1935: Chuyển chi người khác2020-01-19 02:18
 • #1936: Ngũ Nương Tử2020-01-19 02:18
 • #1937: Chuyện thôi2020-01-19 02:18
 • #1938: Bị bệnh2020-01-19 02:18
 • #1939: Lý Khác lôi kéo2020-01-19 02:19
 • #1940: Chuyện diệt phản loạn2020-01-19 02:19
 • #1941: Thách thức2020-01-19 02:19
 • #1942: Công thành đi2020-01-19 02:19
 • #1943: Thổ ty vây quét2020-01-19 02:19
 • #1944: Bắt sống Lý Khác2020-01-19 02:19
 • #1945: Ép Đường2020-01-19 02:19
 • #1946: Lý Thế Dân quấn quít2020-01-19 02:21
 • #1947: Phong vương chuyện2020-01-19 02:21
 • #1948: Có người có thể cứu2020-01-19 02:21
 • #1949: Thần là thứ sử à2020-01-19 02:21
 • #1950: Lâm nguy vâng mệnh2020-01-19 02:21
 • #1951: Thái tử gặp2020-01-19 02:21
 • #1952: Lưu chi hữu dụng2020-01-19 02:22
 • #1953: Nội bộ mâu thuẫn2020-01-19 02:22
 • #1954: Không để ý sống chết2020-01-19 02:22
 • #1955: Bắt sống Thạch Lương2020-01-19 02:22
 • #1956: Đóng đổi con tin2020-01-19 02:22
 • #1957: Cứu ra Lý Khác2020-01-19 02:22
 • #1958: Giữ binh không nhúc nhích2020-01-19 02:22
 • #1959: Không có chết2020-01-19 02:22
 • #1960: Không tưởng tượng nổi2020-01-19 02:23
 • #1961: Một cái thổ ty2020-01-19 02:23
 • #1962: Như nơi liệu và biến số2020-01-19 02:23
 • #1963: Ngô Thanh Y hồi viên2020-01-19 02:23
 • #1964: Diệt Bạch thổ tư2020-01-19 02:23
 • #1965: Dụ địch vào thành2020-01-19 02:23
 • #1966: Diệt Lục thổ tư2020-01-19 02:23
 • #1967: Kỳ Hồng lựa chọn2020-01-19 02:23
 • #1968: Có thể tha ngươi mệnh2020-01-19 02:24
 • #1969: Lý Khác hồi kinh2020-01-19 02:24
 • #1970: Trước ra tay2020-01-19 02:24
 • #1971: Kẻ gây tai họa2020-01-19 02:24
 • #1972: Có người không đầu hàng2020-01-19 02:24
 • #1973: Diệt Bru2020-01-19 02:24
 • #1974: Ta đầu hàng2020-01-19 02:24
 • #1975: Tất cả phục2020-01-19 02:24
 • #1976: Phân ruộng2020-01-19 02:24
 • #1977: Không việc gì kiên nhẫn2020-01-19 02:25
 • #1978: Thu phục2020-01-19 02:25
 • #1979: Cố Mộng2020-01-19 02:25
 • #1980: Hành thích hắn2020-01-19 02:25
 • #1981: Cứu2020-01-19 02:25
 • #1982: Thoát đi khống chế2020-01-19 02:25
 • #1983: Bắt đầu công thành2020-01-19 02:25
 • #1984: Bỏ thành trốn2020-01-19 02:25
 • #1985: Trực bức Xuân thành2020-01-19 02:26
 • #1986: Thổ ty lại phản bội2020-01-19 02:26
 • #1987: Cũng không sao2020-01-19 02:26
 • #1988: Run rẩy chiến2020-01-19 02:26
 • #1989: Tới tiếp viện2020-01-19 02:26
 • #1990: Chặn hắn lại cửa2020-01-19 02:26
 • #1991: Giết đoạn2020-01-19 02:26
 • #1992: Bức tử2020-01-19 02:26
 • #1993: Trước đánh ngươi2020-01-19 02:26
 • #1994: Chất vấn2020-01-19 02:27
 • #1995: Nấp trong núi sâu2020-01-19 02:27
 • #1996: Đầy trời đều là2020-01-19 02:27
 • #1997: Giết hồ ly2020-01-19 02:27
 • #1998: Tìm chỗ chết à2020-01-19 02:27
 • #1999: Đánh mặt à2020-01-19 02:27
 • #2000: Buồn người à2020-01-19 02:27
 • #2001: Lòng dân hướng2020-01-19 02:27
 • #2002: Được chuyện hồi kinh2020-01-19 02:28
 • #2003: Đông không tốt qua2020-01-19 02:28
 • #2004: Có thể tây khứ2020-01-19 02:28
 • #2005: Tan hết gia tài2020-01-19 02:28
 • #2006: Phong vương không dễ2020-01-19 02:28
 • #2007: Ngươi và Cố Mộng2020-01-19 02:28
 • #2008: Chính xác ngươi một người2020-01-19 02:28
 • #2009: Thật ác độc à2020-01-19 02:28
 • #2010: Tất cả theo2020-01-19 02:29
 • #2011: Cử tộc di chuyển2020-01-19 02:29
 • #2012: Kinh hãi nha2020-01-19 02:29
 • #2013: Hậu cung phỉ tiếng nói2020-01-19 02:29
 • #2014: Trêu đùa Võ tài nhân2020-01-19 02:29
 • #2015: Lấy chết tỏ lòng2020-01-19 02:29
 • #2016: Trở về2020-01-19 02:29
 • #2017: Hạt giống2020-01-19 02:29
 • #2018: Năm mới sau2020-01-19 02:30
 • #2019: Không thể mang đi2020-01-19 02:30
 • #2020: Kẻ thù truyền kiếp2020-01-19 02:30
 • #2021: Đồ khốn2020-01-19 02:30
 • #2022: Đánh Tấn vương2020-01-19 02:30
 • #2023: Nháo ngất trời2020-01-19 02:30
 • #2024: Tình huống thật2020-01-19 02:30
 • #2025: Vô vọng2020-01-19 02:30
 • #2026: Rời kinh phong vương2020-01-19 02:30
 • #2027: Thuốc nổ mất trộm2020-01-19 02:31
 • #2028: Thái tử nhà riêng2020-01-19 02:31
 • #2029: Bị mắc lừa2020-01-19 02:31
 • #2030: Lừa gạt Lý Quân Tiện2020-01-19 02:31
 • #2031: Cái gọi là quý nhân2020-01-19 02:31
 • #2032: Sanh nghi2020-01-19 02:31
 • #2033: Ngọc môn quan sanh sự2020-01-19 02:31
 • #2034: Lại một kế2020-01-19 02:31
 • #2035: Cầu thái tử2020-01-19 02:32
 • #2036: Lợi ích à2020-01-19 02:32
 • #2037: Lên đường2020-01-19 02:32
 • #2038: Cự thành bên ngoài2020-01-19 02:32
 • #2039: Mưu phản sao2020-01-19 02:32
 • #2040: Địch tấn công2020-01-19 02:32
 • #2041: Cự thành2020-01-19 02:32
 • #2042: Liều chết đánh một trận2020-01-19 02:32
 • #2043: Xương trắng chất đống2020-01-19 02:33
 • #2044: Không cho mượn không bán2020-01-19 02:33
 • #2045: Bắt cóc tìm lương thực2020-01-19 02:33
 • #2046: Không thuộc mình vậy2020-01-19 02:33
 • #2047: Cừu hận sinh2020-01-19 02:33
 • #2048: Toàn chết2020-01-19 02:33
 • #2049: Bất chấp lý lẽ2020-01-19 02:33
 • #2050: Đoạn cổ tay cùng lập đoạn2020-01-19 02:33
 • #2051: Ra tay chỉnh đốn2020-01-19 02:34
 • #2052: Nói xấu2020-01-19 02:34
 • #2053: Bạo vương2020-01-19 02:34
 • #2054: Thầm chấp nhận2020-01-19 02:34
 • #2055: Say2020-01-19 02:34
 • #2056: Hạ lỗ tức giận2020-01-19 02:34
 • #2057: Địch lại tới2020-01-19 02:34
 • #2058: Bị nhiễm2020-01-19 02:34
 • #2059: Tiếp tục tấn công2020-01-19 02:35
 • #2060: Ở giữa đêm tập kích doanh2020-01-19 02:35
 • #2061: Lần nữa đánh lén ban đêm2020-01-19 02:35
 • #2062: Người ẩn hình2020-01-19 02:35
 • #2063: Xuất quỷ nhập thần2020-01-19 02:36
 • #2064: Điên cuồng đánh một trận2020-01-19 02:36
 • #2065: Đêm thủ2020-01-19 02:36
 • #2066: Tan vỡ2020-01-19 02:36
 • #2067: Viện quân đến2020-01-19 02:36
 • #2068: Giết trăm dặm2020-01-19 02:36
 • #2069: Thật giết à2020-01-19 02:36
 • #2070: Vui mừng quá đổi2020-01-19 02:36
 • #2071: Thân sức2020-01-19 02:37
 • #2072: Người người đổi2020-01-19 02:37
 • #2073: Tạm hoãn đoạt thành2020-01-19 02:37
 • #2074: Mở thành phố2020-01-19 02:37
 • #2075: Xi măng2020-01-19 02:37
 • #2076: Lâu năm không sửa sang2020-01-19 02:37
 • #2077: Tranh luận không nghỉ2020-01-19 02:37
 • #2078: Triều đình mua2020-01-19 02:37
 • #2079: Thương nhân xu lợi2020-01-19 02:38
 • #2080: Niềm vui ngoài ý muốn2020-01-19 02:38
 • #2081: Thiếu người2020-01-19 02:38
 • #2082: Chen lấn2020-01-19 02:38
 • #2083: Binh mã khó khăn chiêu2020-01-19 02:38
 • #2084: Kẻ gian trộm2020-01-19 02:38
 • #2085: Mở ra ý nghĩ2020-01-19 02:38
 • #2086: Bảo tàng2020-01-19 02:38
 • #2087: Tìm bảo2020-01-19 02:39
 • #2088: Không có lựa chọn khác2020-01-19 02:39
 • #2089: Giết cùng chết2020-01-19 02:39
 • #2090: Chiêu an liền2020-01-19 02:39
 • #2091: Giết trốn2020-01-19 02:39
 • #2092: Đây là đánh mặt à2020-01-19 02:39
 • #2093: Phiền toái lớn2020-01-19 02:39
 • #2094: Bị giết2020-01-19 02:39
 • #2095: Vạch tội Tấn vương2020-01-19 02:40
 • #2096: Còn được bổ nhiệm2020-01-19 02:40
 • #2097: Là là mưu tài2020-01-19 02:40
 • #2098: Thương nhân tới2020-01-19 02:40
 • #2099: Hấp dẫn à2020-01-19 02:40
 • #2100: Lưu chi2020-01-19 02:40
 • #2101: Lương châu thực phẩm2020-01-19 02:40
 • #2102: Lương châu hoa khôi thi đấu2020-01-19 02:40
 • #2103: Thương nhân mất2020-01-19 02:40
 • #2104: Tin tức mở2020-01-19 02:41
 • #2105: Chơi nhiều tiền2020-01-19 02:41
 • #2106: Bắt hung2020-01-19 02:41
 • #2107: Nằm dưới giường nhỏ2020-01-19 02:41
 • #2108: Lưu luyến không thôi2020-01-19 02:41
 • #2109: Nông gia nhạc2020-01-19 02:41
 • #2110: Muốn không chắc được2020-01-19 02:41
 • #2111: Kiếm một món tiền lớn2020-01-19 02:41
 • #2112: Thật là đồ tốt2020-01-19 02:42
 • #2113: Cái này thì kiếm tiền2020-01-19 02:42
 • #2114: Trúng mùa lớn2020-01-19 02:42
 • #2115: Đạo lý là không có ích lợi gì2020-01-19 02:42
 • #2116: Đột Quyết lại tai2020-01-19 02:43
 • #2117: Đoạt hay không2020-01-19 02:43
 • #2118: Xa Sư quốc sứ thần2020-01-19 02:43
 • #2119: Vây Lương Châu thành2020-01-19 02:43
 • #2120: Sa sút cùng công thành2020-01-19 02:43
 • #2121: Không địch lại2020-01-19 02:43
 • #2122: Tử chiến2020-01-19 02:43
 • #2123: Viên tới2020-01-19 02:43
 • #2124: Tăng điều binh mã2020-01-19 02:44
 • #2125: Lại tìm người giúp2020-01-19 02:44
 • #2126: Có người không giúp à2020-01-19 02:44
 • #2127: Quốc vương keo kiệt2020-01-19 02:44
 • #2128: Tư thông với địch bán nước2020-01-19 02:44
 • #2129: Giết hướng Ngọc Môn Quan2020-01-19 02:44
 • #2130: Phá thành2020-01-19 02:44
 • #2131: Đoạt lại Ngọc Môn Quan2020-01-19 02:45
 • #2132: Đánh bất ngờ Lương châu2020-01-19 02:45
 • #2133: Sinh tử tồn vong2020-01-19 02:45
 • #2134: Bắt sống Cô Cô2020-01-19 02:45
 • #2135: Trao đổi tù binh2020-01-19 02:45
 • #2136: Phụ tử tình à2020-01-19 02:45
 • #2137: Về nhà2020-01-19 02:45
 • #2138: Làm sao an bài2020-01-19 02:46
 • #2139: Nữ binh2020-01-19 02:46
 • #2140: Thế muốn báo thù2020-01-19 02:46
 • #2141: Công lấy hay không2020-01-19 02:46
 • #2142: Tây Lương thư viện2020-01-19 02:46
 • #2143: Lễ vui mất hút2020-01-19 02:46
 • #2144: Phát hiện mỏ than đá2020-01-19 02:46
 • #2145: Vạn người tới2020-01-19 02:46
 • #2146: Một con đường sống2020-01-19 02:46
 • #2147: Năm nay lớn hàn2020-01-19 02:47
 • #2148: Trời đông giá rét náo nhiệt2020-01-19 02:47
 • #2149: Chán chường Cô Cô2020-01-19 02:47
 • #2150: Ngọc Môn Quan cấp báo2020-01-19 02:47
 • #2151: Chuẩn bị2020-01-19 02:47
 • #2152: Đánh tới2020-01-19 02:47
 • #2153: Kịch chiến2020-01-19 02:47
 • #2154: Không địch lại à2020-01-19 02:47
 • #2155: Thật là đúng dịp2020-01-19 02:48
 • #2156: Chết bất đắc kỳ tử2020-01-19 02:48
 • #2157: Xuất quan đánh một trận2020-01-19 02:48
 • #2158: Đánh bại Đột Quyết2020-01-19 02:48
 • #2159: Tin dữ cùng tin vui2020-01-19 02:48
 • #2160: Náo nhiệt cùng di chuyển2020-01-19 02:48
 • #2161: Thư viện thành lập2020-01-19 02:48
 • #2162: Nhan như ngọc2020-01-19 02:48
 • #2163: Lại một trận vạch tội à2020-01-19 02:48
 • #2164: Đế tâm à2020-01-19 02:49
 • #2165: Mở rộng chi2020-01-19 02:49
 • #2166: Đảng Hạng biến cố2020-01-19 02:49
 • #2167: Cướp đoạt thương nhân2020-01-19 02:49
 • #2168: Tây Lương chuyện vậy2020-01-19 02:49
 • #2169: Lý trí Tần Thiên2020-01-19 02:49
 • #2170: Trả lại2020-01-19 02:49
 • #2171: Chia binh hai đường2020-01-19 02:49
 • #2172: Tai nạn tới2020-01-19 02:49
 • #2173: Vọt tới trước mặt đi2020-01-19 02:50
 • #2174: Tứ tán2020-01-19 02:50
 • #2175: Diệt Thác Bạt2020-01-19 02:50
 • #2176: Gặp lại Dã Lợi2020-01-19 02:50
 • #2177: Diệt Dã Lợi bộ lạc2020-01-19 02:50
 • #2178: Phí Thính bộ lạc2020-01-19 02:50
 • #2179: Phải liên thủ2020-01-19 02:50
 • #2180: Toàn diệt hô2020-01-19 02:50
 • #2181: Nửa bước khó khăn2020-01-19 02:51
 • #2182: Bình định phản loạn2020-01-19 02:51
 • #2183: Lại nữa keo kiệt2020-01-19 02:51
 • #2184: Làm diệt Đột Quyết2020-01-19 02:51
 • #2185: Thiên Trúc thần tăng2020-01-19 02:51
 • #2186: Thật là thần đan2020-01-19 02:51
 • #2187: Lòng muốn về nhà à2020-01-19 02:51
 • #2188: Tấn công sao2020-01-19 02:51
 • #2189: Có người bị bệnh2020-01-19 02:51
 • #2190: Tốt trị2020-01-19 02:52
 • #2191: Tốt lắm2020-01-19 02:52
 • #2192: Nghiêm trọng2020-01-19 02:52
 • #2193: Mất trộm2020-01-19 02:52
 • #2194: Phát hiện trọng đại2020-01-19 02:52
 • #2195: Mưu nghịch tội2020-01-19 02:52
 • #2196: Cắn chết không nhận2020-01-19 02:52
 • #2197: Chết sớm2020-01-19 02:52
 • #2198: Còn có một người2020-01-19 02:53
 • #2199: Đây là mưu phản2020-01-19 02:53
 • #2200: Trở về nhà2020-01-19 02:53
 • #2201: Tra minh2020-01-19 02:53
 • #2202: Lý Tích đề nghị2020-01-19 02:53
 • #2203: Đem binh Đột Quyết2020-01-19 02:53
 • #2204: Như thế nào tác chiến2020-01-19 02:53
 • #2205: Mấy tay chuẩn bị2020-01-19 02:53
 • #2206: Không chấp nhận đi2020-01-19 02:53
 • #2207: Tộc Thổ Dục Hồn phản2020-01-19 02:54
 • #2208: Đây là nhục lớn2020-01-19 02:54
 • #2209: Trực tiếp chiến2020-01-19 02:54
 • #2210: Đánh tan2020-01-19 02:54
 • #2211: Đầu hàng hoặc chết2020-01-19 02:54
 • #2212: Hy vọng cuối cùng2020-01-19 02:54
 • #2213: Công thành không dễ2020-01-19 02:54
 • #2214: Không ngừng giết2020-01-19 02:54
 • #2215: Rơi vào giằng co2020-01-19 02:54
 • #2216: Nữ binh tới2020-01-19 02:55
 • #2217: Không cách nào rung chuyển2020-01-19 02:55
 • #2218: Lui binh2020-01-19 02:55
 • #2219: Đột Quyết di chuyển2020-01-19 02:55
 • #2220: Đột Quyết tiêu diệt2020-01-19 02:55
 • #2221: Toàn bộ tặng2020-01-19 02:55
 • #2222: Chưa từng có mạnh mẽ2020-01-19 02:55
 • #2223: Hồi kinh vừa gặp2020-01-19 02:56
 • #2224: Quá nhiều người2020-01-19 02:56
 • #2225: Này là thủ đoạn2020-01-19 02:56
 • #2226: Mở xây2020-01-19 02:56
 • #2227: Có đi hay là không2020-01-19 02:56
 • #2228: Trong quân biến cố2020-01-19 02:56
 • #2229: Trong quân giết hại2020-01-19 02:56
 • #2230: Độc giết Tần Thiên2020-01-19 02:56
 • #2231: Liền đêm2020-01-19 02:57
 • #2232: Trường An đường2020-01-19 02:57
 • #2233: Trời mưa2020-01-19 02:57
 • #2234: Chỗ tốt nhiều2020-01-19 02:57
 • #2235: Hồi kinh bị bắt2020-01-19 02:57
 • #2236: Điên đảo trắng đen ư2020-01-19 02:57
 • #2237: Ta giết2020-01-19 02:57
 • #2238: Cố ý lạnh nhạt2020-01-19 02:57
 • #2239: Nháo đi nháo đi2020-01-19 02:57
 • #2240: Lửa đốt2020-01-19 02:58
 • #2241: Toản Địa Thử2020-01-19 02:58
 • #2242: Treo mà vị phá2020-01-19 02:58
 • #2243: Muốn nổ tung lên2020-01-19 02:58
 • #2244: Đều liều mạng2020-01-19 02:58
 • #2245: Tây Lương ra tay2020-01-19 02:58
 • #2246: Công thành bất lợi2020-01-19 02:58
 • #2247: Mộ Dung tới thăm2020-01-19 02:58
 • #2248: Thiên Khôi xương sườn mềm2020-01-19 02:59
 • #2249: Tìm đan hỏi thuốc2020-01-19 02:59
 • #2250: Bắt cóc Hách Liên Giai Giai2020-01-19 02:59
 • #2251: Thiên Khôi lựa chọn2020-01-19 02:59
 • #2252: Xích huyết nhuộm hết sức2020-01-19 02:59
 • #2253: Tộc Thổ Dục Hồn lâm nguy2020-01-19 02:59
 • #2254: Lý Khác thừa dịp cháy nhà hôi của2020-01-19 02:59
 • #2255: Một tuồng kịch2020-01-19 03:00
 • #2256: Tộc Thổ Dục Hồn đầu hàng2020-01-19 03:00
 • #2257: Có thể diệt chi2020-01-19 03:00
 • #2258: Lấy được2020-01-19 03:00
 • #2259: Thân thể không được2020-01-19 03:00
 • #2260: Khuyên ngài tiết chế2020-01-19 03:00
 • #2261: Hồi đất phong2020-01-19 03:00
 • #2262: Mở đầu2020-01-19 03:00
 • #2263: Noi theo2020-01-19 03:01
 • #2264: Lý Thế Dân tức giận2020-01-19 03:01
 • #2265: Tân chủ nhân2020-01-19 03:01
 • #2266: Huynh đệ tương nghị2020-01-19 03:01
 • #2267: Muốn bẩm báo hay không2020-01-19 03:01
 • #2268: Ấm áp đông2020-01-19 03:01
 • #2269: Phụ tá đại thần2020-01-19 03:01
 • #2270: Thái tử giám quốc2020-01-19 03:01
 • #2271: Chặn đánh thái tử2020-01-19 03:02
 • #2272: Sắp thành lại hỏng2020-01-19 03:02
 • #2273: Thái tử lên ngôi2020-01-19 03:02
 • #2274: Cất giấu Võ Mị Nương2020-01-19 03:02
 • #2275: Cần vương2020-01-19 03:02
 • #2276: Thục vương hậu sách2020-01-19 03:02
 • #2277: Binh mã hội hợp2020-01-19 03:02
 • #2278: Thông Sa hà2020-01-19 03:02
 • #2279: Không chán kỳ phiền2020-01-19 03:03
 • #2280: Vây giết tộc Thổ Dục Hồn2020-01-19 03:03
 • #2281: Binh vây thành Trường An2020-01-19 03:03
 • #2282: Miệng lưỡi bây giờ2020-01-19 03:03
 • #2283: Phản gian nói như vậy2020-01-19 03:03
 • #2284: Nội ứng2020-01-19 03:03
 • #2285: Để mặc cho2020-01-19 03:03
 • #2286: Điên cuồng liều chết xung phong2020-01-19 03:03
 • #2287: Áp lực lớn2020-01-19 03:04
 • #2288: Tới2020-01-19 03:04
 • #2289: Đánh tan2020-01-19 03:04
 • #2290: Đánh lén ban đêm2020-01-19 03:04
 • #2291: Truyền lệnh bốn phương đánh dẹp2020-01-19 03:04
 • #2292: Giao phó2020-01-19 03:04
 • #2293: Phiên vương xuất binh2020-01-19 03:04
 • #2294: Tấn công Tề vương2020-01-19 03:05
 • #2295: Đụng phải cản đường2020-01-19 03:05
 • #2296: Sở Ngụy giao phong2020-01-19 03:05
 • #2297: Thẳng phá thành2020-01-19 03:05
 • #2298: Đưa tin Tấn vương2020-01-19 03:05
 • #2299: Tần Thiên âm mưu2020-01-19 03:05
 • #2300: Thành Biện Kinh hạ2020-01-19 03:05
 • #2301: Tấn công Lý Trì2020-01-19 03:05
 • #2302: Oán khí2020-01-19 03:06
 • #2303: Được làm vua thua làm giặc2020-01-19 03:06
 • #2304: Tinh thần vỡ2020-01-19 03:06
 • #2305: Tư thái2020-01-19 03:06
 • #2306: Thấm vào2020-01-19 03:06
 • #2307: Vây mà không công2020-01-19 03:06
 • #2308: Phó tướng thủ thành2020-01-19 03:06
 • #2309: Người người khả nghi2020-01-19 03:06
 • #2310: Phản loạn bình2020-01-19 03:07
 • #2311: Thuận đường diệt chi2020-01-19 03:07
 • #2312: Hiệu quả mô phỏng tiên đế2020-01-19 03:07
 • #2313: Đem chặn lại2020-01-19 03:07
 • #2314: Sau biết2020-01-19 03:07
 • #2315: Gặp nạn2020-01-19 03:07
 • #2316: Tây Lương tử chiến2020-01-19 03:07
 • #2317: Cần phải sách2020-01-19 03:07
 • #2318: Công thành không địch lại2020-01-19 03:08
 • #2319: Giả viện binh2020-01-19 03:08
 • #2320: Hư thật2020-01-19 03:08
 • #2321: Thống hận cùng hưng phấn2020-01-19 03:08
 • #2322: Cố thủ một đêm2020-01-19 03:08
 • #2323: Giết hết2020-01-19 03:08
 • #2324: Nghỉ binh2020-01-19 03:08
 • #2325: Bắt đầu công thành2020-01-19 03:08
 • #2326: Tộc Thổ Dục Hồn mất nước2020-01-19 03:08
 • #2327: Hồi kinh cùng hồi kinh2020-01-19 03:09
 • #2328: Sau này cách2020-01-19 03:09
 • #2329: Thuộc về Lũng Hữu2020-01-19 03:09
 • #2330: Hệ điều hành2020-01-19 03:09
 • #2331: Giữ bí mật không nói cách2020-01-19 03:09
 • #2332: Không giao2020-01-19 03:09
 • #2333: Khu vực sầm uất2020-01-19 03:09
 • #2334: Bán rồi2020-01-19 03:09
 • #2335: Thu được không tốt2020-01-19 03:10
 • #2336: Khách thăm2020-01-19 03:10
 • #2337: Chó sói tới2020-01-19 03:10
 • #2338: Bắc Kinh2020-01-19 03:10
 • #2339: Âu quốc sứ thần khiếp sợ2020-01-19 03:10
 • #2340: Lạnh nhạt thờ ơ bọn họ2020-01-19 03:10
 • #2341: Gây chuyện2020-01-19 03:10
 • #2342: Người câm thua thiệt2020-01-19 03:10
 • #2343: Gặp đi2020-01-19 03:11
 • #2344: Âu quốc đại lực sĩ2020-01-19 03:11
 • #2345: Đánh bại hắn2020-01-19 03:11
 • #2346: Trí nhớ mê cung2020-01-19 03:11
 • #2347: Thỉnh đi sứ2020-01-19 03:11
 • #2348: Tần Thiên đi2020-01-19 03:11
 • #2349: Có ích lợi gì ở quê hương2020-01-19 03:11
 • #2350: Lưu lại người2020-01-19 03:11
 • #2351: Như nguyện2020-01-19 03:12
 • #2352: Thần khí2020-01-19 03:12
 • #2353: Làm mồi cho cá2020-01-19 03:12
 • #2354: Biết lợi hại2020-01-19 03:12
 • #2355: eo biển Thập Ngũ Lục2020-01-19 03:12
 • #2356: Thập Tam Yêu2020-01-19 03:12
 • #2357: Độc nhãn long2020-01-19 03:12
 • #2358: Âu quốc tuyệt cảnh2020-01-19 03:12
 • #2359: Chúng ta đầu hàng2020-01-19 03:12
 • #2360: Người Đường người tàn nhẫn2020-01-19 03:13
 • #2361: Bình an vượt qua2020-01-19 03:13
 • #2362: Đột nhiên làm khó dễ2020-01-19 03:13
 • #2363: triều đình khiếp sợ2020-01-19 03:13
 • #2364: kế giết lẫn nhau2020-01-19 03:13
 • #2365: Thả chi2020-01-19 03:13
 • #2366: Long Uyên2020-01-19 03:13
 • #2367: Đến Âu quốc2020-01-19 03:13
 • #2368: Đánh ngươi chỉ cần một chiêu2020-01-19 03:14
 • #2369: Cuồng được lợi một triệu2020-01-19 03:14
 • #2370: Trực tiếp gặp2020-01-19 03:14
 • #2371: Lần nữa võ so2020-01-19 03:14
 • #2372: Không giống nhau cờ2020-01-19 03:14
 • #2373: Tuyệt xử phùng sanh2020-01-19 03:14
 • #2374: Có mụt ruồi2020-01-19 03:14
 • #2375: Có thể chết người an bài2020-01-19 03:14
 • #2376: Giành mua không còn một mống2020-01-19 03:15
 • #2377: Thật mất trộm liền2020-01-19 03:15
 • #2378: Khó khăn là2020-01-19 03:15
 • #2379: Hỗ trợ bắt kẻ gian2020-01-19 03:15
 • #2380: Sôi sùng sục2020-01-19 03:15
 • #2381: Thừa nhận2020-01-19 03:15
 • #2382: Quan tài2020-01-19 03:15
 • #2383: Ngạo Lai quốc2020-01-19 03:15
 • #2384: Tìm nằm vùng2020-01-19 03:16
 • #2385: Biện pháp cũ2020-01-19 03:16
 • #2386: Đánh dẹp2020-01-19 03:16
 • #2387: Tất tại đánh một trận2020-01-19 03:16
 • #2388: Xoay ngược lại xoay ngược lại2020-01-19 03:16
 • #2389: Còn được nhờ giúp đỡ2020-01-19 03:16
 • #2390: Có điều kiện nha2020-01-19 03:16
 • #2391: Quân lệnh như núi2020-01-19 03:16
 • #2392: Ta phải rõ ràng2020-01-19 03:17
 • #2393: Công thành thất lợi2020-01-19 03:17
 • #2394: Phản kích phản kích2020-01-19 03:17
 • #2395: Thần khí tới2020-01-19 03:17
 • #2396: Công Vương thành2020-01-19 03:17
 • #2397: Diệt Ngạo Lai quốc2020-01-19 03:17
 • #2398: Là được thần khí2020-01-19 03:17
 • #2399: Lưu đêm2020-01-19 03:18
 • #2400: Nữ hoàng mỹ nhân kế2020-01-19 03:18
 • #2401: Đường về2020-01-19 03:18
 • #2402: Nữ hoàng mang thai2020-01-19 03:18
 • #2403: Chiêu mộ thám tử2020-01-19 03:18
 • #2404: Ăn dê béo2020-01-19 03:18
 • #2405: Giết tới trong cung đi2020-01-19 03:18
 • #2406: Giết Jerry2020-01-19 03:18
 • #2407: Gặp phải2020-01-19 03:19
 • #2408: Toàn quân chết hết2020-01-19 03:19
 • #2409: Trong lòng thai2020-01-19 03:19
 • #2410: Nhập tới2020-01-19 03:19
 • #2411: Nhi tử2020-01-19 03:19
 • #2412: Thỉnh cầu hàng tước2020-01-19 03:19
 • #2413: Vân Hải vương2020-01-19 03:19
 • #2414: Đại hàn thời tiết2020-01-19 03:19
 • #2415: Tập kích Đường2020-01-19 03:19
 • #2416: Cố thủ2020-01-19 03:20
 • #2417: Coi giữ một ngày2020-01-19 03:20
 • #2418: Bỏ thành2020-01-19 03:20
 • #2419: Làm đi2020-01-19 03:20
 • #2420: Long thành tử chiến2020-01-19 03:20
 • #2421: Trương Nhị Hắc tới cũng2020-01-19 03:20
 • #2422: Ý đồ2020-01-19 03:20
 • #2423: Có thể tập sát chi2020-01-19 03:20
 • #2424: Tiêu diệt Thổ Phiên binh mã2020-01-19 03:21
 • #2425: Mệt mỏi ra tay2020-01-19 03:21
 • #2426: Muốn đi không dễ2020-01-19 03:21
 • #2427: Diệt tâm2020-01-19 03:21
 • #2428: Tùng Châu thành bị kẹt2020-01-19 03:21
 • #2429: Cản giết Thổ Phiên binh mã lui về trại lính.2020-01-19 03:21
 • #2430: Lui về bên trong thành2020-01-19 03:21
 • #2431: Vây mà không công2020-01-19 03:21
 • #2432: Ép đến tuyệt cảnh2020-01-19 03:22
 • #2433: Có thể thủ vậy2020-01-19 03:22
 • #2434: Nghênh thành2020-01-19 03:22
 • #2435: Kéo2020-01-19 03:22
 • #2436: Hủy ngựa2020-01-19 03:22
 • #2437: Đường cùng2020-01-19 03:22
 • #2438: Cầu sinh2020-01-19 03:22
 • #2439: Tần Thiên đến2020-01-19 03:22
 • #2440: Bắt đầu phản kích2020-01-19 03:23
 • #2441: Nội bộ giải quyết2020-01-19 03:23
 • #2442: Động thủ2020-01-19 03:23
 • #2443: Mưa gió loạn2020-01-19 03:23
 • #2444: Thà giết lầm2020-01-19 03:23
 • #2445: Từ Kiến không cứu2020-01-19 03:23
 • #2446: Vỡ loạn2020-01-19 03:23
 • #2447: Nổi lên bốn phía2020-01-19 03:24
 • #2448: Trấn an2020-01-19 03:24
 • #2449: Không tốt thỏa mãn2020-01-19 03:24
 • #2450: Sấm kinh thủ đoạn2020-01-19 03:24
 • #2451: Hàng phục bộ lạc2020-01-19 03:24
 • #2452: Đánh cuộc hắn không cứu2020-01-19 03:24
 • #2453: Thổi cổ kéo mục nát2020-01-19 03:24
 • #2454: Công phá Kiền thành2020-01-19 03:24
 • #2455: Từ Kiến ẩn núp2020-01-19 03:25
 • #2456: Cầu người không bằng cầu mình2020-01-19 03:25
 • #2457: Là Thổ Phiên kế2020-01-19 03:25
 • #2458: Không thời gian2020-01-19 03:25
 • #2459: Phục phản bội2020-01-19 03:25
 • #2460: Dời đi tài sản2020-01-19 03:25
 • #2461: Giết nô2020-01-19 03:25
 • #2462: Nô giết chủ2020-01-19 03:25
 • #2463: Thổ Phiên đại loạn2020-01-19 03:26
 • #2464: Đợi giá cả mà bán2020-01-19 03:26
 • #2465: Đưa nô2020-01-19 03:26
 • #2466: Lôi kéo2020-01-19 03:26
 • #2467: Tánh mạng mấy đồng tiền2020-01-19 03:26
 • #2468: Xuất binh công thành2020-01-19 03:26
 • #2469: Điên cuồng nô lệ2020-01-19 03:26
 • #2470: Mất Thổ Phiên2020-01-19 03:27
 • #2471: Thổ Phiên mất2020-01-19 03:27
 • #2472: Người dân hơn chết2020-01-19 03:27
 • #2473: Thiên Tứ bộ lạc2020-01-19 03:27
 • #2474: Chia đều thiên hạ2020-01-19 03:27
 • #2475: Có thể nhiều ngông cuồng2020-01-19 03:27
 • #2476: Không ai có thể cùng địch2020-01-19 03:27
 • #2477: Trước hết giết chi2020-01-19 03:27
 • #2478: Đem người đầu hàng2020-01-19 03:28
 • #2479: Không đầu người chết2020-01-19 03:28
 • #2480: Tàn sát2020-01-19 03:28
 • #2481: Ổn trước2020-01-19 03:28
 • #2482: Gọt binh2020-01-19 03:28
 • #2483: Tất cả phong hầu2020-01-19 03:28
 • #2484: Xa Sư quốc2020-01-19 03:28
 • #2485: Đưa phi2020-01-19 03:28
 • #2486: Tiếp nhận còn sót lại2020-01-19 03:29
 • #2487: Đem binh trước nước2020-01-19 03:29
 • #2488: Phát động chánh biến2020-01-19 03:29
 • #2489: Đổi chủ2020-01-19 03:29
 • #2490: Động binh2020-01-19 03:29
 • #2491: Mở toang ra miệng2020-01-19 03:29
 • #2492: Không ai giúp2020-01-19 03:29
 • #2493: Đền nợ nước2020-01-19 03:29
 • #2494: Đại Đường tâm tư2020-01-19 03:29
 • #2495: Úy Đô quốc2020-01-19 03:30
 • #2496: Khuyên hắn đầu hàng2020-01-19 03:30
 • #2497: Phản2020-01-19 03:30
 • #2498: Không ca dã tâm2020-01-19 03:30
 • #2499: Tiệc trong cục2020-01-19 03:30
 • #2500: Làm hắn xuất binh2020-01-19 03:30
 • #2501: Cắt đứt nguồn nước2020-01-19 03:30
 • #2502: Một trận đại chiến2020-01-19 03:31
 • #2503: Gặp tập kích2020-01-19 03:31
 • #2504: Cắt nước2020-01-19 03:31
 • #2505: Bỏ thành2020-01-19 03:31
 • #2506: Theo đi2020-01-19 03:31
 • #2507: Áp chế2020-01-19 03:31
 • #2508: Lại thấy máu thịt sống2020-01-19 03:31
 • #2509: Đoàn kết đi2020-01-19 03:31
 • #2510: Đột nhiên tới đau đớn2020-01-19 03:32
 • #2511: Bó tay2020-01-19 03:32
 • #2512: Đe dọa kế2020-01-19 03:32
 • #2513: Thừa Đức Ly cung bày cục2020-01-19 03:32
 • #2514: Lý Thừa Càn ủy thác an bài2020-01-19 03:32
 • #2515: Có thể trị2020-01-19 03:32
 • #2516: Như thế nào an bài2020-01-19 03:32
 • #2517: Tần Thiên di chuyển2020-01-19 03:32
 • #2518: Chạy nạn cô gái2020-01-19 03:32
 • #2519: Công bình2020-01-19 03:33
 • #2520: Xử lý2020-01-19 03:33
 • #2521: Gặp hải tặc2020-01-19 03:33
 • #2522: Lạc đàn2020-01-19 03:33
 • #2523: Lật bàn2020-01-19 03:33
 • #2524: Lão nhị2020-01-19 03:33
 • #2525: Vương Lai lòng2020-01-19 03:33
 • #2526: Thiết lập lục bộ2020-01-19 03:33
 • #2527: Nếu muốn phú trước sửa đường2020-01-19 03:34
 • #2528: Không cho hắn2020-01-19 03:34
 • #2529: Được lòng dân2020-01-19 03:34
 • #2530: Thổ dân thứ sử2020-01-19 03:34
 • #2531: Triệu Đông2020-01-19 03:34
 • #2532: Thức ăn thiếu thốn2020-01-19 03:34
 • #2533: Dò xét2020-01-19 03:34
 • #2534: Đường sống tới2020-01-19 03:35
 • #2535: An trí2020-01-19 03:35
 • #2536: Định ở nơi này2020-01-19 03:35
 • #2537: Cướp của người giàu giúp người nghèo khó2020-01-19 03:35
 • #2538: Ghét giàu mâu thuẫn2020-01-19 03:35
 • #2539: Cùng kẻ thù2020-01-19 03:35
 • #2540: Thất bại2020-01-19 03:35
 • #2541: Bệnh dịch tới2020-01-19 03:35
 • #2542: Không phải đại sự gì2020-01-19 03:35
 • #2543: Thiếu một vị thuốc2020-01-19 03:36
 • #2544: Khuất nhục à2020-01-19 03:36
 • #2545: Bệnh dịch giải quyết2020-01-19 03:36
 • #2546: Là một cơ hội2020-01-19 03:36
 • #2547: Tế trời hành động2020-01-19 03:36
 • #2548: Lâu cùng không tới2020-01-19 03:36
 • #2549: Không muốn ăn khổ2020-01-19 03:36
 • #2550: Mới thứ sử2020-01-19 03:36
 • #2551: Mua ngựa2020-01-19 03:36
 • #2552: Làm xong2020-01-19 03:37
 • #2553: Không được tới2020-01-19 03:37
 • #2554: Báo tin2020-01-19 03:37
 • #2555: Không chịu nổi một kích2020-01-19 03:37
 • #2556: Không địch lại2020-01-19 03:37
 • #2557: Mưa đêm2020-01-19 03:37
 • #2558: Tài hết sức2020-01-19 03:37
 • #2559: Điền viên quốc vương2020-01-19 03:37
 • #2560: Gà ngỗng2020-01-19 03:38
 • #2561: Trong lương thực2020-01-19 03:38
 • #2562: Khoa cử chọn sĩ2020-01-19 03:38
 • #2563: Tần Thiên đồng ý2020-01-19 03:38
 • #2564: Bạch vu bà2020-01-19 03:38
 • #2565: Mưa đêm2020-01-19 03:38
 • #2566: Giết vu2020-01-19 03:38
 • #2567: Sao không có tiền2020-01-19 03:38
 • #2568: Lợi dụng tín đồ2020-01-19 03:38
 • #2569: Không dám nói2020-01-19 03:39
 • #2570: Nói chuyện2020-01-19 03:39
 • #2571: Bến tàu mở2020-01-19 03:39
 • #2572: Tần Vô Ưu thi2020-01-19 03:39
 • #2573: Nhậm chức2020-01-19 03:39
 • #2574: Thiên vị2020-01-19 03:39
 • #2575: Tiệc rượu2020-01-19 03:39
 • #2576: Giết ta không dễ2020-01-19 03:39
 • #2577: Huyện Đông Hải2020-01-19 03:40
 • #2578: Giáp Ất2020-01-19 03:40
 • #2579: Kiếm chuyện2020-01-19 03:40
 • #2580: Mời uống rượu2020-01-19 03:40
 • #2581: Lại bị đâm2020-01-19 03:40
 • #2582: Bắt đầu điều tra2020-01-19 03:40
 • #2583: Quá sạch sẽ2020-01-19 03:40
 • #2584: Chủ nhà2020-01-19 03:41
 • #2585: Viếng thăm Khôn gia2020-01-19 03:41
 • #2586: Lão Ma Đầu2020-01-19 03:41
 • #2587: Lại nắm trong tay2020-01-19 03:41
 • #2588: Không dễ bứt giây động rừng2020-01-19 03:41
 • #2589: Đối với hắn động thủ2020-01-19 03:41
 • #2590: Trừng trị hung thủ2020-01-19 03:41
 • #2591: Hải tặc tới2020-01-19 03:41
 • #2592: Đảm bảo bình an2020-01-19 03:42
 • #2593: Có người báo án2020-01-19 03:42
 • #2594: Đã chết2020-01-19 03:42
 • #2595: Dám giết sao2020-01-19 03:42
 • #2596: Kinh tế khống chế2020-01-19 03:42
 • #2597: Không chừa thủ đoạn nào2020-01-19 03:42
 • #2598: Ai thỏa hiệp trước2020-01-19 03:42
 • #2599: Mưa lớn2020-01-19 03:42
 • #2600: Tai họa2020-01-19 03:43
 • #2601: Khuyên tặc2020-01-19 03:43
 • #2602: Tặc lại tới2020-01-19 03:43
 • #2603: Chim sẻ ở phía sau2020-01-19 03:43
 • #2604: Có mới2020-01-19 03:43
 • #2605: Cướp2020-01-19 03:43
 • #2606: Không làm sao hơn2020-01-19 03:43
 • #2607: Ăn nói bậy bạ2020-01-19 03:43
 • #2608: Kế hay2020-01-19 03:44
 • #2609: Chiến sự đánh tới2020-01-19 03:44
 • #2610: Nước Đại Thực ứng đối2020-01-19 03:44
 • #2611: Oanh hắn2020-01-19 03:44
 • #2612: Không được an bình2020-01-19 03:44
 • #2613: Có kẻ gian vào thành2020-01-19 03:44
 • #2614: Phô trương thanh thế2020-01-19 03:44
 • #2615: Không thể2020-01-19 03:44
 • #2616: Tiếp tục khai chiến2020-01-19 03:45
 • #2617: Thuốc nổ hết sao2020-01-19 03:45
 • #2618: Ở giữa đêm tập kích doanh2020-01-19 03:45
 • #2619: Thuốc nổ hết sức2020-01-19 03:45
 • #2620: Tuyết rơi nhiều2020-01-19 03:45
 • #2621: Thành muốn phá2020-01-19 03:45
 • #2622: Đi trước viện quân đến2020-01-19 03:45
 • #2623: Không có Tần Thiên2020-01-19 03:46
 • #2624: Xuân sau2020-01-19 03:46
 • #2625: Đêm trước đại chiến2020-01-19 03:46
 • #2626: Oanh tạc bọn họ mới2020-01-19 03:46
 • #2627: Tiếp tục oanh tạc2020-01-19 03:46
 • #2628: Thủ thắng2020-01-19 03:46
 • #2629: Quyết chiến hay không2020-01-19 03:46
 • #2630: Lửa đốt Vương Thành2020-01-19 03:46
 • #2631: Năm trăm ngàn binh mã2020-01-19 03:46
 • #2632: Một tràng thắng lợi2020-01-19 03:47
 • #2633: Ai thắng lợi2020-01-19 03:47
 • #2634: Tìm cơ hội2020-01-19 03:47
 • #2635: Đóng cửa đánh chó2020-01-19 03:47
 • #2636: Vây quanh mới2020-01-19 03:47
 • #2637: Chờ đợi sau đó2020-01-19 03:47
 • #2638: Lửa đốt phương pháp2020-01-19 03:47
 • #2639: Giả2020-01-19 03:47
 • #2640: Hỏa thành2020-01-19 03:48
 • #2641: Nước Đại Thực mất2020-01-19 03:48
 • #2642: Diệt chi2020-01-19 03:48
 • #2643: Đốm đốm lửa2020-01-19 03:48
 • #2644: Tắt lửa2020-01-19 03:48
 • #2645: Vạn quốc tới triều2020-01-19 03:48
 • #2646: Long ảnh kế hoạch2020-01-19 03:48
 • #2647: Tần Vô Ưu hồi2020-01-19 03:49
 • #2648: Tần Thiên hồi kinh2020-01-19 03:49
 • #2649: Đối với Tần Thiên chặn đánh2020-01-19 03:49
 • #2650: Chế tạo cơ hội2020-01-19 03:49
 • #2651: Văn đàn hội họp lớn2020-01-19 03:49
 • #2652: Tỷ thí2020-01-19 03:49
 • #2653: Phái người2020-01-19 03:49
 • #2654: Đời người như nghịch lữ mới2020-01-19 03:49
 • #2655: Thịnh sẽ bắt đầu2020-01-19 03:50
 • #2656: Nhân viên xác định2020-01-19 03:50
 • #2657: Lý Thừa Càn chết2020-01-19 03:50
 • #2658: Long Ảnh lộ vẻ2020-01-19 03:50
 • #2659: Sứ thần tới2020-01-19 03:50
 • #2660: Thanh Thanh công chúa2020-01-19 03:50
 • #2661: Cửu công chúa hỗ trợ2020-01-19 03:50
 • #2662: Chạy2020-01-19 03:50
 • #2663: Thiên tử tức giận2020-01-19 03:51
 • #2664: Thu tới2020-01-19 03:51
 • #2665: Hù chết2020-01-19 03:51
 • #2666: Không có đắc tội2020-01-19 03:51
 • #2667: Hung thủ là ai2020-01-19 03:51
 • #2668: Vơ vét tài sản2020-01-19 03:51
 • #2669: Bắt đầu2020-01-19 03:51
 • #2670: Chu Du2020-01-19 03:51
 • #2671: Về nước trước2020-01-19 03:52
 • #2672: Bách Việt quốc mới2020-01-19 03:52
 • #2673: Muốn động thủ liền2020-01-19 03:52
 • #2674: Hồng Môn yến2020-01-19 03:52
 • #2675: Cung loạn bình2020-01-19 03:52
 • #2676: Tần Thiên bỏ mặc2020-01-19 03:52
 • #2677: Diệt Cát Phi2020-01-19 03:52
 • #2678: Ngạo Hải quốc2020-01-19 03:53
 • #2679: Đã gây họa2020-01-19 03:53
 • #2680: Xem thực lực2020-01-19 03:53
 • #2681: Diệt đệ nhất gia tộc2020-01-19 03:53
 • #2682: Dùng Đại Đường luật2020-01-19 03:53
 • #2683: Hậu quả2020-01-19 03:53
 • #2684: Ngạo Hải quốc vương lựa chọn2020-01-19 03:53
 • #2685: Bạch quốc2020-01-19 03:53
 • #2686: Ăn mòn2020-01-19 03:53
 • #2687: Kế2020-01-19 03:54
 • #2688: Chỉ là trực giác2020-01-19 03:54
 • #2689: Lòng muông dạ thú2020-01-19 03:54
 • #2690: Chạy trốn mới2020-01-19 03:54
 • #2691: Cứu người2020-01-19 03:54
 • #2692: Diệt Bạch2020-01-19 03:54
 • #2693: Lam quốc2020-01-19 03:54
 • #2694: Không chấp nhận2020-01-19 03:54
 • #2695: Nguy Cảnh thành2020-01-19 03:54
 • #2696: Vào thành2020-01-19 03:55
 • #2697: Phá rối2020-01-19 03:55
 • #2698: Cùng Đường hợp tác2020-01-19 03:55
 • #2699: Hoàn toàn thần phục2020-01-19 03:55
 • #2700: An bên trong2020-01-19 03:55
 • #2701: Bùng nổ2020-01-19 03:55
 • #2702: Mâu thuẫn dậy mới2020-01-19 03:55
 • #2703: Diệt Phi Đao môn2020-01-19 03:56
 • #2704: Quân Đường tương trợ2020-01-19 03:56
 • #2705: Cùng Nương Tử bang mâu thuẫn2020-01-19 03:56
 • #2706: Kềm chế cùng cân nhắc2020-01-19 03:56
 • #2707: Bá chủ trên biển2020-01-19 03:56
 • #2708: Toàn quân chết hết2020-01-19 03:56
 • #2709: Như thế nào2020-01-19 03:56
 • #2710: Đánh tới mới2020-01-19 03:56
 • #2711: Diệt biển2020-01-19 03:57
 • #2712: Tỷ thí2020-01-19 03:57
 • #2713: Hải quốc mất2020-01-19 03:57
 • #2714: Tân đại lục2020-01-19 03:57
 • #2715: Vương tử bị đuổi2020-01-19 03:57
 • #2716: Có giúp hay không2020-01-19 03:57
 • #2717: Công bay tới thành2020-01-19 03:57
 • #2718: Cửu công2020-01-19 03:57
 • #2719: Thu binh ngựa2020-01-19 03:58
 • #2720: Chén thành mới2020-01-19 03:58
 • #2721: Tìm sách2020-01-19 03:58
 • #2722: Long Nô quốc2020-01-19 03:58
 • #2723: Cúng tế2020-01-19 03:58
 • #2724: Long Vương đại nhân2020-01-19 03:58
 • #2725: Diệt phù thuỷ2020-01-19 03:58
 • #2726: Quân viễn chinh2020-01-19 03:58
 • #2727: Muốn mỏ2020-01-19 03:59
 • #2728: Cường cường gặp nhau2020-01-19 03:59
 • #2729: Quyết đoán2020-01-19 03:59
 • #2730: Chặn đánh làm mới2020-01-19 03:59
 • #2731: Ai là bá chủ2020-01-19 03:59
 • #2732: Đổi2020-01-19 03:59
 • #2733: Phản loạn2020-01-19 03:59
 • #2734: Tần Thiên lựa chọn2020-01-19 03:59
 • #2735: Ngươi tới2020-01-19 04:00
 • #2736: Khí sát2020-01-19 04:00
 • #2737: Đường uy2020-01-19 04:00
 • #2738: Điền viên chi vui mới (đại kết cục)2020-01-19 04:00
[Total: 2   Average: 4.5/5]

Related posts

Nông Gia Lâm Viên Sư

TiKay

Hưu Thư Khó Cầu

TiKay

Đại Thanh Tể Tướng Hậu Hắc Hằng Ngày

TiKay

Leave a Reply