Hiện ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Trời Sinh Phú Quý Mệnh

Đoán mệnh nói, La Bối là ngàn dặm mới tìm được một trời sinh phú quý mệnh.

La Bối ngay từ đầu không tin, thẳng đến có một ngày nàng trong lúc vô tình phát hiện ——

Cách vách cái kia gặp thân mụ ngược đãi tiểu đáng thương về sau là có quyền thế bá đạo tổng tài;

Dưới lầu cái kia số khổ thai phụ là lãnh khốc tổng tài kia mang cầu chạy thê tử;

Tầng hầm ngầm cái kia đói đến xanh xao vàng vọt người trẻ tuổi là siêu sao ảnh đế;

Quan trọng nhất chính là, cái kia ở công trường thượng dọn gạch nam nhân thế nhưng là một quả mất trí nhớ bá đạo tổng tài.

Cuối cùng, nàng phát hiện chính mình giống như cũng. . .

——————————-

Tag: Ngọt văn xuyên thư sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: La Bối ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Lâm Miên Miên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0001.mp32019-12-26 13:29
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0002.mp32019-12-26 13:30
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0003.mp32019-12-26 13:30
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0004.mp32019-12-26 13:30
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0005.mp32019-12-26 13:30
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0006.mp32019-12-26 13:31
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0007.mp32019-12-26 13:31
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0008.mp32019-12-26 13:31
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0009.mp32019-12-26 13:32
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0010.mp32019-12-26 13:32
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0011.mp32019-12-26 13:32
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0012.mp32019-12-26 13:33
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0013.mp32019-12-26 13:33
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0014.mp32019-12-26 13:33
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0015.mp32019-12-26 13:34
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0016.mp32019-12-26 13:34
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0017.mp32019-12-26 13:34
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0018.mp32019-12-26 13:34
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0019.mp32019-12-26 13:34
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0020.mp32019-12-26 13:35
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0021.mp32019-12-26 13:35
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0022.mp32019-12-26 13:35
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0023.mp32019-12-26 13:36
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0024.mp32019-12-26 13:36
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0025.mp32019-12-26 13:36
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0026.mp32019-12-26 13:36
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0027.mp32019-12-26 13:36
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0028.mp32019-12-26 13:37
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0029.mp32019-12-26 13:37
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0030.mp32019-12-26 13:37
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0031.mp32019-12-26 13:38
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0032.mp32019-12-26 13:38
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0033.mp32019-12-26 13:38
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0034.mp32019-12-26 13:38
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0035.mp32019-12-26 13:39
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0036.mp32019-12-26 13:39
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0037.mp32019-12-26 13:39
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0038.mp32019-12-26 13:39
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0039.mp32019-12-26 13:40
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0040.mp32019-12-26 13:40
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0041.mp32019-12-26 13:40
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0042.mp32019-12-26 13:40
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0043.mp32019-12-26 13:41
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0044.mp32019-12-26 13:41
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0045.mp32019-12-26 13:41
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0046.mp32019-12-26 13:41
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0047.mp32019-12-26 13:41
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0048.mp32019-12-26 13:42
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0049.mp32019-12-26 13:42
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0050.mp32019-12-26 13:42
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0051.mp32019-12-26 13:43
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0052.mp32019-12-26 13:43
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0053.mp32019-12-26 13:43
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0054.mp32019-12-26 13:43
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0055.mp32019-12-26 13:43
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0056.mp32019-12-26 13:44
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0057.mp32019-12-26 13:44
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0058.mp32019-12-26 13:44
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0059.mp32019-12-26 13:44
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0060.mp32019-12-26 13:45
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0061.mp32019-12-26 13:45
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0062.mp32019-12-26 13:45
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0063.mp32019-12-26 13:45
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0064.mp32019-12-26 13:46
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0065.mp32019-12-26 13:46
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0066.mp32019-12-26 13:46
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0067.mp32019-12-26 13:46
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0068.mp32019-12-26 13:47
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0069.mp32019-12-26 13:47
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0070.mp32019-12-26 13:47
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0071.mp32019-12-26 13:47
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0072.mp32019-12-26 13:48
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0073.mp32019-12-26 13:48
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0074.mp32019-12-26 13:48
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0075.mp32019-12-26 13:49
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0076.mp32019-12-26 13:49
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0077.mp32019-12-26 13:49
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0078.mp32019-12-26 13:49
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0079.mp32019-12-26 13:49
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0080.mp32019-12-26 13:50
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0081.mp32019-12-26 13:50
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0082.mp32019-12-26 13:50
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0083.mp32019-12-26 13:50
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0084.mp32019-12-26 13:51
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0085.mp32019-12-26 13:51
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0086.mp32019-12-26 13:51
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0087.mp32019-12-26 13:52
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0088.mp32019-12-26 13:52
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0089.mp32019-12-26 13:52
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0090.mp32019-12-26 13:52
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0091.mp32019-12-26 13:52
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0092.mp32019-12-26 13:52
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0093.mp32019-12-26 13:53
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0094.mp32019-12-26 13:53
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0095.mp32019-12-26 13:53
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0096.mp32019-12-26 13:53
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0097.mp32019-12-26 13:54
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0098.mp32019-12-26 13:54
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0099.mp32019-12-26 13:54
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0100.mp32019-12-26 13:54
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0101.mp32019-12-26 13:54
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0102.mp32019-12-26 13:55
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0103.mp32019-12-26 13:55
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0104.mp32019-12-26 13:55
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0105.mp32019-12-26 13:55
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0106.mp32019-12-26 13:56
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0107.mp32019-12-26 13:56
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0108.mp32019-12-26 13:56
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0109.mp32019-12-26 13:56
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0110.mp32019-12-26 13:56
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0111.mp32019-12-26 13:56
 • troi-sinh-phu-quy-menh-chuong-0112.mp32019-12-26 13:57
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.7]

Related posts

Cẩm Tú Điền Viên: Nông Gia Tiểu Hồng Nương

TiKay

Vũ Thần Không Gian

TiKay

Sói Đi Thành Đôi

THUYS♥️

Mạt Thế Đường Môn

THUYS♥️

Nhà Ai Còn Không Có Vài Toà Quặng

THUYS♥️

Tiếu Bếp Tiểu Nông Nữ: Phu Quân, Tới Nếm Thức Ăn Tươi

TiKay

Leave a Reply