Ngôn Tình

Ép Yêu 100 Ngày

Hai tháng sau một lần ngoài ý muốn ngủ cùng nhau, cô mang trong mình dòng máu của anh, anh và cô theo lời cha mẹ mà kết hôn.
Cô nói: “Cố tiên sinh, tôi thích đồ ăn nhà hàng này”, ngay ngày hôm sau đầu bếp nhà hàng đã trở thành đầu bếp riêng trong nhà cô.
Cô nói: “Cố tiên sinh, tôi thích túi ở cửa hàng này”, ngay đêm đó nhà thiết kế này liền trở thành người thiết kế riêng của cô.
Những tưởng kết hôn không có tình yêu, cô và anh sẽ giống như trước, nhưng anh lại sủng ái cô đến tận trời. Cô muốn đi làm, anh không đồng ý, cô liền lén tìm việc nhưng cuối cùng do anh sau lưng dở trò quỷ khiến cô không tìm được công việc. Cô tức giận đến tìm anh, anh liền cười híp mắt an bài cho cô một công việc. Ngày hôm sau, cô vui vẻ đi làm lại phát hiện ra bản công việc của mình viết, họ và tên: Tần Chỉ Yêu, chức vụ: Vợ của Cố Dư Sinh


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Diệp Phi Dạ
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cách tường có nam thần (1)
 • #2: Cách tường có nam thần (2)
 • #3: Sau tường ngăn có nam thần (3)
 • #4: Sau tường ngăn có nam thần (4)
 • #5: Sau tường ngăn có nam thần (5)
 • #6: Sau tường ngăn có nam thần (6)
 • #7: Sau tường ngăn có nam thần (7)
 • #8: Sau tường ngăn có nam thần (8)
 • #9: Sau tường ngăn có nam thần (9)
 • #10: Sau tường ngăn có nam thần (10)
 • #11: Tận tình phục vụ cô (1)
 • #12: Tận tình phục vụ cô (2)
 • #13: Tận tình phục vụ cô (3)
 • #14: Tận tình phục vụ cô (4)
 • #15: Tận tình phục vụ cô (5)
 • #16: Tận tình phục vụ cô (6)
 • #17: Tận tình phục vụ cô (7)
 • #18: Tận tình phục vụ cô (8)
 • #19: Tận tình phục vụ cô (9)
 • #20: Tận tình phục vụ cô (10)
 • #21: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (1)
 • #22: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (2)
 • #23: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (3)
 • #24: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (4)
 • #25: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (5)
 • #26: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (6)
 • #27: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (7)
 • #28: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (8)
 • #29: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (9)
 • #30: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (10)
 • #31: Kỉ niệm của hắn và cô (1)
 • #32: Kỉ niệm của hắn và cô (2)
 • #33: Kỉ niệm của hắn và cô (3)
 • #34: Kỉ niệm của hắn và cô (4)
 • #35: Kỉ niệm của hắn và cô (5)
 • #36: Kỉ niệm của hắn và cô (6)
 • #37: Kỉ niệm của hắn và cô (7)
 • #38: Kỉ niệm của hắn và cô (8)
 • #39: Kỉ niệm của hắn và cô (9)
 • #40: Kỉ niệm của hắn và cô (10)
 • #41: Bể kế hoạch (1)
 • #42: Bể kế hoạch (2)
 • #43: Bể kế hoạch (3)
 • #44: Bể Kế Hoạch (4)
 • #45: Bể Kế Hoạch (5)
 • #46: Bể Kế Hoạch (6)
 • #47: Bể Kế Hoạch (7)
 • #48: Bể Kế Hoạch (8)
 • #49: Bể Kế Hoạch (9)
 • #50: Bể Kế Hoạch (10)
 • #51: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (1)
 • #52: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (2)
 • #53: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (3)
 • #54: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (4)
 • #55: Có thể cút bao xa liền cút bấy xa (5)
 • #56: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (6)
 • #57: Có thể rời bao xa liền rời bấy xa (7)
 • #58: Có thể rời bao xa liền rời bấy xa (8)
 • #59: Có thể rời bao xa liền rời bấy xa (9)
 • #60: Có thể rời bao xa liền rời bấy xa(10)
 • #61: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn(1)
 • #62: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (2)
 • #63: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (3)
 • #64: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (4)
 • #65: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (5)
 • #66: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn(6)
 • #67: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (7)
 • #68: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn(8)
 • #69: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn(9)
 • #70: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn(10)
 • #71: Tình thâm nhưng duyên đã hết (1)
 • #72: Tình thâm nhưng duyên đã hết (2)
 • #73: Tình thâm nhưng duyên đã hết (3)
 • #74: Tình thâm nhưng duyên đã hết (4)
 • #75: Tình thâm nhưng duyên đã hết (5)
 • #76: Tình thâm nhưng duyên đã hết (6)
 • #77: Tình thâm nhưng duyên đã hết (7)
 • #78: Tình thâm nhưng duyên đã hết (8)
 • #79: Tình thâm nhưng duyên đã hết (9)
 • #80: Tình thâm nhưng duyên đã hết (10)
 • #81: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (1)
 • #82: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (2)
 • #83: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (3)
 • #84: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (4)
 • #85: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (5)
 • #86: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (6)
 • #87: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (7)
 • #88: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (8)
 • #89: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (9)
 • #90: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (10)
 • #91: Một lời từ chối không thích hợp (1)
 • #92: Một lời từ chối không thích hợp (2)
 • #93: Một lời từ chối không thích hợp (3)
 • #94: Một lời từ chối không thích hợp (4)
 • #95: Một lời từ chối không thích hợp (5)
 • #96: Một lời từ chối không thích hợp (6)
 • #97: Một lời từ chối không thích hợp (7)
 • #98: Một lời từ chối không thích hợp (8)
 • #99: Một lời từ chối không thích hợp (9)
 • #100: Một lời từ chối không thích hợp (10)
 • #101: Mắt cô to như mắt của mẹ hắn vậy (1)
 • #102: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (2)
 • #103: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (3)
 • #104: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (4)
 • #105: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (5)
 • #106: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (6)
 • #107: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (7)
 • #108: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (8)
 • #109: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (9)
 • #110: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (10)
 • #111: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (1)
 • #112: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (2)
 • #113: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (3)
 • #114: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (4)
 • #115: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (5)
 • #116: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (6)
 • #117: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (7)
 • #118: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (8)
 • #119: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (9)
 • #120: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (10)
 • #121: Tôi không đánh phụ nữ (1)
 • #122: Tôi không đánh phụ nữ (2)
 • #123: Tôi không đánh phụ nữ (3)
 • #124: Tôi không đánh phụ nữ (4)
 • #125: Tôi không đánh phụ nữ (5)
 • #126: Tôi không đánh phụ nữ (6)
 • #127: Tôi không đánh phụ nữ (7)
 • #128: Tôi không đánh phụ nữ (8)
 • #129: Tôi không đánh phụ nữ (9)
 • #130: Tôi không đánh phụ nữ (10)
 • #131: Mật Thư (1)
 • #132: Mật Thư (2)
 • #133: Mật Thư (3)
 • #134: Mật Thư (4)
 • #135: Mật Thư (5)
 • #136: Mật Thư (6)
 • #137: Mật Thư (7)
 • #138: Mật Thư (8)
 • #139: Mật Thư (9)
 • #140: Mật Thư (10)
 • #141: Trời sinh đã có tài lãnh binh (1)
 • #142: Trời sinh đã có tài lãnh binh (2)
 • #143: Trời sinh đã có tài lãnh binh (3)
 • #144: Trời sinh đã có tài lãnh binh (4)
 • #145: Trời sinh đã có tài lãnh binh (5)
 • #146: Trời sinh đã có tài lãnh binh (6)
 • #147: Trời sinh đã có tài lãnh binh (7)
 • #148: Trời sinh đã có tài lãnh binh (8)
 • #149: Trời sinh đã có tài lãnh binh (9)
 • #150: Trời sinh đã có tài lãnh binh (10)
 • #151: Một người rất quan trọng (1)
 • #152: Một người rất quan trọng (2)
 • #153: Một người rất quan trọng (3)
 • #154: Một người rất quan trọng (4)
 • #155: Một người rất quan trọng (5)
 • #156: Một người rất quan trọng (6)
 • #157: Một người rất quan trọng (7)
 • #158: Một người rất quan trọng (8)
 • #159: Một người rất quan trọng (9)
 • #160: Một người rất quan trọng (10)
 • #161: Đọc lại nguyên văn một lần (1)
 • #162: Đọc lại nguyên văn một lần (2)
 • #163: Đọc lại nguyên văn một lần (3)
 • #164: Đọc lại nguyên văn một lần (4)
 • #165: Đọc lại nguyên văn một lần (5)
 • #166: Đọc lại nguyên văn một lần (6)
 • #167: Đọc lại nguyên văn một lần (7)
 • #168: Đọc lại nguyên văn một lần (8)
 • #169: Đọc lại nguyên văn một lần (9)
 • #170: Đọc lại nguyên văn một lần (10)
 • #171: Ngươi thử động đến cô ấy xem (1)
 • #172: Ngươi thử động đến cô ấy xem (2)
 • #173: Ngươi thử động đến cô ấy xem (3)
 • #174: Ngươi thử động đến cô ấy xem (4)
 • #175: Ngươi thử động đến cô ấy xem (5)
 • #176: Ngươi thử động đến cô ấy xem (6)
 • #177: Ngươi thử động đến cô ấy xem (7)
 • #178: Ngươi thử động đến cô ấy xem (8)
 • #179: Ngươi thử động đến cô ấy xem (9)
 • #180: Ngươi thử động đến cô ấy xem (10)
 • #181: Hôm đó, cảm ơn anh (1)
 • #182: Hôm đó, cảm ơn anh (2)
 • #183: Hôm đó, cảm ơn anh (3)
 • #184: Hôm đó, cảm ơn anh (4)
 • #185: Hôm đó, cảm ơn anh (5)
 • #186: Hôm đó, cảm ơn anh (6)
 • #187: Hôm đó, cảm ơn anh (7)
 • #188: Hôm đó, cảm ơn anh (8)
 • #189: Hôm đó, cảm ơn anh (9)
 • #190: Hôm đó, cảm ơn anh (10)
 • #191: Đôi mắt có chút giống (1)
 • #192: Đôi mắt có chút giống (2)
 • #193: Đôi mắt có chút giống (3)
 • #194: Đôi mắt có chút giống (4)
 • #195: Đôi mắt có chút giống (5)
 • #196: Đôi mắt có chút giống (6)
 • #197: Đôi mắt có chút giống (7)
 • #198: Đôi mắt có chút giống (8)
 • #199: Đôi mắt có chút giống (9)
 • #200: Đôi mắt có chút giống (10)
 • #201: Cô chờ đợi vô ích rồi (1)
 • #202: Cô chờ đợi vô ích rồi (2)
 • #203: Cô chờ đợi vô ích rồi (3)
 • #204: Cô chờ đợi vô ích rồi (4)
 • #205: Cô chờ đợi vô ích rồi (5)
 • #206: Cô chờ đợi vô ích rồi (6)
 • #207: Cô chờ đợi vô ích rồi (7)
 • #208: Cô chờ đợi vô ích rồi (8)
 • #209: Cô chờ đợi vô ích rồi (9)
 • #210: Cô chờ đợi vô ích rồi (10)
 • #211: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (1)
 • #212: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (2)
 • #213: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (3)
 • #214: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (4)
 • #215: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (5)
 • #216: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (6)
 • #217: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (7)
 • #218: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (8)
 • #219: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (9)
 • #220: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (10)
 • #221: Vợ người ta (1)
 • #222: Vợ người ta (2)
 • #223: Vợ Người Ta (3)
 • #224: Vợ Người Ta (4)
 • #225: Vợ Người Ta (5)
 • #226: Vợ Người Ta (6)
 • #227: Vợ Người Ta (7)
 • #228: Vợ Người Ta (8)
 • #229: Vợ Người Ta (9)
 • #230: Vợ Người Ta (10)
 • #231: Tìm tôi đánh cô ấy, cô đáng sao? (1)
 • #232: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (2)
 • #233: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (3)
 • #234: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (4)
 • #235: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (5)
 • #236: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (6)
 • #237: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (7)
 • #238: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (8)
 • #239: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (9)
 • #240: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (10)
 • #241: Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng (1)
 • #242: Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng (2)
 • #243: Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng (3)
 • #244: Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng (4)
 • #245: Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng (5)
 • #246: Phi tử hậu cung tranh sủng (6)
 • #247: Phi tử hậu cung tranh sủng (7)
 • #248: Phi tử hậu cung tranh sủng (8)
 • #249: Phi tử hậu cung tranh sủng (9)
 • #250: Phi tử hậu cung tranh sủng (10)
 • #251: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (1)
 • #252: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (2)
 • #253: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (3)
 • #254: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (4)
 • #255: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (5)
 • #256: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (6)
 • #257: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (7)
 • #258: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (8)
 • #259: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (9)
 • #260: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (10)
 • #261: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (1)
 • #262: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (2)
 • #263: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (3)
 • #264: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (4)
 • #265: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (5)
 • #266: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (6)
 • #267: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (7)
 • #268: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (8)
 • #269: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (9)
 • #270: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (10)
 • #271: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (1)
 • #272: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (2)
 • #273: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (3)
 • #274: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (4)
 • #275: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (5)
 • #276: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (6)
 • #277: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (7)
 • #278: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (8)
 • #279: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (9)
 • #280: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (10)
 • #281: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (1)
 • #282: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (2)
 • #283: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (3)
 • #284: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (4)
 • #285: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (5)
 • #286: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (6)
 • #287: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (7)
 • #288: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (8)
 • #289: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (9)
 • #290: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (10)
 • #291: Em vẫn luôn uống thuốc này? (1)
 • #292: Em vẫn luôn uống thuốc này? (2)
 • #293: Em vẫn luôn uống thuốc này? (3)
 • #294: Em vẫn luôn uống thuốc này? (4)
 • #295: Em vẫn luôn uống thuốc này? (5)
 • #296: Em vẫn luôn uống thuốc này? (6)
 • #297: Em vẫn luôn uống thuốc này? (7)
 • #298: Em vẫn luôn uống thuốc này? (8)
 • #299: Em vẫn luôn uống thuốc này? (9)
 • #300: Em vẫn luôn uống thuốc này? (10)
 • #301: Về sớm (1)
 • #302: Về sớm (2)
 • #303: Về sớm (3)
 • #304: Về Sớm (4)
 • #305: Về Sớm (5)
 • #306: Về sớm (6)
 • #307: Về sớm (7)
 • #308: Về sớm (8)
 • #309: Về sớm (9)
 • #310: Về Sớm (10)
 • #311: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (1)
 • #312: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (2)
 • #313: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (3)
 • #314: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (4)
 • #315: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (5)
 • #316: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (6)
 • #317: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (7)
 • #318: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (8)
 • #319: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (9)
 • #320: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (10
 • #321: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (1)
 • #322: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (2)
 • #323: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (3)
 • #324: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (4)
 • #325: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (5)
 • #326: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (6)
 • #327: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (7)
 • #328: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (8)
 • #329: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (9)
 • #330: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (10)
 • #331: “Đích”
 • #332: “Đích” 2
 • #333: “Đích” (3)
 • #334: “Đích” (4)
 • #335: “Đích”(5)
 • #336: “Đích” (6)
 • #337: “Đích” (7)
 • #338: “Đích” (8)
 • #339: “Đích” 9
 • #340: “Đích”
 • #341: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (1)
 • #342: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (2)
 • #343: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (3)
 • #344: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (4)
 • #345: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (5)
 • #346: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (6)
 • #347: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (7)
 • #348: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (8)
 • #349: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (9)
 • #350: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái (10)
 • #351: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (1)
 • #352: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (2)
 • #353: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (3)
 • #354: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (4)
 • #355: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (5)
 • #356: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (6)
 • #357: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (7)
 • #358: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (8)
 • #359: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (9)
 • #360: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (10)
 • #361: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (1)
 • #362: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (2)
 • #363: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (3)
 • #364: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (4)
 • #365: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (5)
 • #366: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (6)
 • #367: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (7)
 • #368: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (8)
 • #369: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (9)
 • #370: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (10)
 • #371: Nhẫn trong bụi cỏ (1)
 • #372: Nhẫn trong bụi cỏ (2)
 • #373: Nhẫn trong bụi cỏ (3)
 • #374: Nhẫn trong bụi cỏ (4)
 • #375: Nhẫn trong bụi cỏ (5)
 • #376: Nhẫn trong bụi cỏ (6)
 • #377: Nhẫn trong bụi cỏ (7)
 • #378: Nhẫn trong bụi cỏ (8)
 • #379: Nhẫn trong bụi cỏ (9)
 • #380: Nhẫn trong bụi cỏ (10)
 • #381: Vợ của anh không phải là vợ của anh (1)
 • #382: Vợ của anh không phải là vợ của anh (2)
 • #383: Vợ của anh không phải là vợ của anh (3)
 • #384: Vợ của anh không phải là vợ của anh (4)
 • #385: Vợ của anh không phải là vợ của anh (5)
 • #386: Vợ của anh không phải là vợ của anh (6)
 • #387: Vợ của anh không phải là vợ của anh (7)
 • #388: Vợ của anh không phải là vợ của anh (8)
 • #389: Vợ của anh không phải là vợ của anh (9)
 • #390: Vợ của anh không phải là vợ của anh (10)
 • #391: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (1)
 • #392: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (2)
 • #393: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (3)
 • #394: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (4)
 • #395: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (5)
 • #396: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (6)
 • #397: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (7)
 • #398: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (8)
 • #399: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (9)
 • #400: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (10)
 • #401: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (1)
 • #402: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (2)
 • #403: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (3)
 • #404: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (4)
 • #405: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (5)
 • #406: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (6)
 • #407: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (7)
 • #408: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (8)
 • #409: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (9)
 • #410: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (10)
 • #411: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (1)
 • #412: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (2)
 • #413: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (3)
 • #414: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (4)
 • #415: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (5)
 • #416: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (6)
 • #417: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (7)
 • #418: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (8)
 • #419: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (9)
 • #420: Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu (10)
 • #421: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (1)
 • #422: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (2)
 • #423: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (3)
 • #424: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (4)
 • #425: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (5)
 • #426: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (6)
 • #427: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (7)
 • #428: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (8)
 • #429: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (9)
 • #430: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (10)
 • #431: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (1)
 • #432: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (2)
 • #433: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (3)
 • #434: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (4)
 • #435: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (5)
 • #436: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (6)
 • #437: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (7)
 • #438: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (8)
 • #439: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (9)
 • #440: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (10)
 • #441: Không thể nào quên được thâm tình (1)
 • #442: Không thể nào quên được thâm tình (2)
 • #443: Không thể nào quên được thâm tình (3)
 • #444: Không thể nào quên được thâm tình (4)
 • #445: Không thể nào quên được thâm tình (5)
 • #446: Không thể nào quên được thâm tình (6)
 • #447: Không thể nào quên được thâm tình (7)
 • #448: Không thể nào quên được thâm tình (8)
 • #449: Không thể nào quên được thâm tình (9)
 • #450: Không thể nào quên được thâm tình (10)
 • #451: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (1)
 • #452: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (2)
 • #453: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (3)
 • #454: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (4)
 • #455: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (5)
 • #456: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (6)
 • #457: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (7)
 • #458: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (8)
 • #459: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (9)
 • #460: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (10)
 • #461: Điều tra cô ấy (1)
 • #462: Điều tra cô ấy (2)
 • #463: Điều tra cô ấy (3)
 • #464: Điều tra cô ấy (4)
 • #465: Điều tra cô ấy (5)
 • #466: Điều tra cô ấy (6)
 • #467: Điều tra cô ấy (7)
 • #468: Điều tra cô ấy (8)
 • #469: Điều tra cô ấy (9)
 • #470: Điều tra cô ấy (10)
 • #471: Điều tra cô ấy (11)
 • #472: Điều tra cô ấy (12)
 • #473: Điều tra cô ấy (13)
 • #474: Điều tra cô ấy (14)
 • #475: Điều tra cô ấy (15)
 • #476: Điều tra cô ấy (16)
 • #477: Điều tra cô ấy (17)
 • #478: Điều tra cô ấy (18)
 • #479: Điều tra cô ấy (19)
 • #480: Điều tra cô ấy (20)
 • #481: Tôi ở chung phòng với anh ấy (1)
 • #482: Tôi ở chung phòng với anh ấy (2)
 • #483: Tôi ở chung phòng với anh ấy (3)
 • #484: Tôi ở chung phòng với anh ấy (4)
 • #485: Tôi ở chung phòng với anh ấy (5)
 • #486: Tôi ở chung phòng với anh ấy (6)
 • #487: Tôi ở chung phòng với anh ấy (7)
 • #488: Tôi ở chung phòng với anh ấy (8)
 • #489: Tôi ở chung phòng với anh ấy (9)
 • #490: Tôi ở chung phòng với anh ấy (10)
 • #491: Vết sẹo trên đùi (1)
 • #492: Vết sẹo trên đùi (2)
 • #493: Vết sẹo trên đùi (03)
 • #494: Vết sẹo trên đùi (04)
 • #495: Vết sẹo trên đùi (05)
 • #496: Vết sẹo trên đùi (6)
 • #497: Vết sẹo trên đùi (7)
 • #498: Vết sẹo trên đùi (8)
 • #499: Vết sẹo trên đùi (9)
 • #500: Vết sẹo trên đùi 10)
 • #501: Cây xoài nước, phiền toái nhỏ, kết thúc (1)
 • #502: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (2)
 • #503: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (3)
 • #504: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (4)
 • #505: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (5)
 • #506: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (6)
 • #507: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (7)
 • #508: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (8)
 • #509: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (9)
 • #510: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (10)
 • #511: Chờ ngày người quay về (1)
 • #512: Chờ ngày người quay về (2)
 • #513: Chờ ngày người quay về(3)
 • #514: Chờ ngày người quay về(4)
 • #515: Chờ ngày người quay về(5)
 • #516: Chờ ngày người quay về (6)
 • #517: Chờ ngày người quay về(7)
 • #518: Chờ ngày người quay về(8)
 • #519: Chờ ngày người quay về(9)
 • #520: Chờ ngày người quay về(10)
 • #521: Chờ ngày người quay về(11)
 • #522: Chờ ngày người quay về(12)
 • #523: Chờ ngày người quay về(13)
 • #524: Chờ ngày người quay về(14)
 • #525: Chờ ngày người quay về(15)
 • #526: Chờ ngày người quay về(16)
 • #527: Chờ ngày người quay về(17)
 • #528: Chờ ngày người quay về(18)
 • #529: Chờ ngày người quay về(19)
 • #530: Chờ ngày người quay về(20)
 • #531: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (1)
 • #532: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (2)
 • #533: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (3)
 • #534: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (4)
 • #535: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (5)
 • #536: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (6)
 • #537: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (7)
 • #538: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (8)
 • #539: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (9)
 • #540: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (10)
 • #541: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (11)
 • #542: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (12)
 • #543: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (13)
 • #544: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (14)
 • #545: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (15)
 • #546: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (16)
 • #547: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (17)
 • #548: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (18)
 • #549: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (19)
 • #550: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (20)
 • #551: Bất ngờ mang thai (1)
 • #552: Bất ngờ mang thai (2)
 • #553: Bất ngờ mang thai (3)
 • #554: Bất ngờ mang thai (4)
 • #555: Bất ngờ mang thai (5)
 • #556: Bất ngờ mang thai (6)
 • #557: Bất ngờ mang thai (7)
 • #558: Bất ngờ mang thai (8)
 • #559: Bất ngờ mang thai (9)
 • #560: Bất ngờ mang thai (10)
 • #561: Bất ngờ mang thai (11)
 • #562: Bất ngờ mang thai (12)
 • #563: Bất ngờ mang thai (13)
 • #564: Bất ngờ mang thai (14)
 • #565: Bất ngờ mang thai (15)
 • #566: Bất ngờ mang thai (16)
 • #567: Bất ngờ mang thai (17)
 • #568: Bất ngờ mang thai (18)
 • #569: Bất ngờ mang thai (19)
 • #570: Bất ngờ mang thai (20)
 • #571: Bất ngờ mang thai (21)
 • #572: Bất ngờ mang thai (22)
 • #573: Bất ngờ mang thai (23)
 • #574: Bất ngờ mang thai (24)
 • #575: Bất ngờ mang thai (25)
 • #576: Bất ngờ mang thai (26)
 • #577: Bất ngờ mang thai (27)
 • #578: Bất ngờ mang thai (28)
 • #579: Bất ngờ mang thai (29)
 • #580: Bất ngờ có thai(30)
 • #581: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (1)
 • #582: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (2)
 • #583: Tiểu a, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (3)
 • #584: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (4)
 • #585: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (5)
 • #586: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (6)
 • #587:
 • #588: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (8)
 • #589: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (9)
 • #590: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (10)
 • #591: Thì ra Tiểu A chính là cô (1)
 • #592: Thì ra Tiểu A chính là cô (2)
 • #593: Thì ra Tiểu A chính là cô (3)
 • #594: Thì ra Tiểu A chính là cô (4)
 • #595: Thì ra Tiểu A chính là cô (5)
 • #596: Thì ra Tiểu A chính là cô (6)
 • #597: Thì ra Tiểu A chính là cô (7)
 • #598: Thì ra Tiểu A chính là cô (8)
 • #599: Thì ra Tiểu A chính là cô (9)
 • #600: Thì ra Tiểu A chính là cô (10)
 • #601: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (1)
 • #602: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (2)
 • #603: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (3)
 • #604: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (4)
 • #605: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (5)
 • #606: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (6)
 • #607: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (7)
 • #608: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (8)
 • #609: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (9)
 • #610: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (10)
 • #611: Chữ trên tiền giấy (01)
 • #612: Chữ trên tiền giấy (2)
 • #613: Chữ trên tiền giấy (3)
 • #614: Chữ trên tiền giấy (4)
 • #615: Chữ trên tiền giấy (5)
 • #616: Chữ trên tiền giấy (6)
 • #617: Chữ trên tiền giấy (7)
 • #618: Chữ trên tiền giấy (8)
 • #619: Chữ trên tiền giấy (9)
 • #620: Chữ trên tiền giấy (10)
 • #621: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (1)
 • #622: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (2)
 • #623: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (3)
 • #624: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (4)
 • #625: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (5)
 • #626: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (6)
 • #627: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (7)
 • #628: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (8)
 • #629: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (9)
 • #630: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (10)
 • #631: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (1)
 • #632: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (2)
 • #633: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (3)
 • #634: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (4)
 • #635: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (5)
 • #636: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (6)
 • #637: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (7)
 • #638: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (8)
 • #639: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (9)
 • #640: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (10)
 • #641: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (1)
 • #642: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (2)
 • #643: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (3)
 • #644: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (4)
 • #645: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (5)
 • #646: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (6)
 • #647: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (7)
 • #648: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (8)
 • #649: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (9)
 • #650: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (10)
 • #651: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (1)
 • #652: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (2)
 • #653: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (3)
 • #654: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (4)
 • #655: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (5)
 • #656: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (6)
 • #657: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (7)
 • #658: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (8)
 • #659: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (9)
 • #660: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (10)
 • #661: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (11)
 • #662: Tiểu Phiền Toái, anh thích em. (12)
 • #663: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (13)
 • #664: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (14)
 • #665: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (15)
 • #666: Tiểu Phiền Toái, ta thích ngươi (16)
 • #667: Chờ anh tỉnh lại (1)
 • #668: Chờ anh tỉnh lại (2)
 • #669: Chờ anh tỉnh lại (3)
 • #670: Chờ anh tỉnh lại (4)
 • #671: Chờ anh tỉnh lại (5)
 • #672: Chờ anh tỉnh lại (6)
 • #673: Chờ anh tỉnh lại (7)
 • #674: Chờ anh tỉnh lại (8)
 • #675: Chờ anh tỉnh lại (9)
 • #676: Chờ anh tỉnh lại (10)
 • #677: Chờ anh tỉnh lại (11)
 • #678: Chờ anh tỉnh lại (12)
 • #679: Em còn yêu anh thật sao? (1)
 • #680: Em còn yêu anh thật sao? (2)
 • #681: Em còn yêu anh thật sao? (3)
 • #682: Em còn yêu anh thật sao? (4)
 • #683: Em còn yêu anh thật sao? (5)
 • #684: Em còn yêu anh thật sao? (6)
 • #685: Em còn yêu anh thật sao? (7)
 • #686: Em còn yêu anh thật sao? (8)
 • #687:
 • #688: Em còn yêu anh thật sao? (10)
 • #689: Em còn yêu anh thật sao? (11)
 • #690: Em còn yêu anh thật sao? (12)
 • #691: Em còn yêu anh thật sao? (13)
 • #692: Em còn yêu anh thật sao? (14)
 • #693: Em còn yêu anh thật sao? (15)
 • #694: Em còn yêu anh thật sao? (16)
 • #695: Em còn yêu anh thật sao? (17)
 • #696: Em còn yêu anh thật sao? (18)
 • #697: Em còn yêu anh thật sao? (19)
 • #698: Em còn yêu anh thật sao? (20)
 • #699: Em còn yêu anh thật sao? (21)
 • #700: Em còn yêu anh thật sao? (22)
 • #701: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (1)
 • #702: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (2)
 • #703: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (3)
 • #704: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (4)
 • #705: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (5)
 • #706: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (6)
 • #707: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (7)
 • #708: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (8)
 • #709: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (9)
 • #710: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (10)
 • #711: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (11)
 • #712: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (12)
 • #713: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (13)
 • #714: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (14)
 • #715: Dư Sinh, em có thai rồi (1)
 • #716: Dư Sinh, em có thai rồi (2)
 • #717: Dư Sinh, em có thai rồi (3)
 • #718: Dư Sinh, em có thai rồi (4)
 • #719: Dư Sinh, em có thai rồi (5)
 • #720: Dư Sinh, em có thai rồi (6)
 • #721: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (1)
 • #722: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc(2)
 • #723: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (3)
 • #724: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (4)
 • #725: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (5)
 • #726: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (6)
 • #727: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (7)
 • #728: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (8)
 • #729: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (9)
 • #730: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (10)
 • #731: Chân tướng của tai nạn xe (1)
 • #732: Chân tướng của tai nạn xe (2)
 • #733: Chân tướng của tai nạn xe (3)
 • #734: Chân tướng của tai nạn xe (4)
 • #735: Chân tướng của tai nạn xe (5)
 • #736: Chân tướng của tai nạn xe (6)
 • #737: Chân tướng của tai nạn xe (7)
 • #738: Chân tướng của tai nạn xe (8)
 • #739: Chân tướng của tai nạn xe (9)
 • #740: Chân tướng của tai nạn xe (10)
 • #741: Chân tướng của tai nạn xe (11)
 • #742: Chân tướng của tai nạn xe (12)
 • #743: Chân tướng của tai nạn xe (13)
 • #744: Chân tướng của tai nạn xe (14)
 • #745: Chân tướng của tai nạn xe (15)
 • #746: Chân tướng của tai nạn xe (16)
 • #747: Chân tướng của tai nạn xe (17)
 • #748: Chân tướng của tai nạn xe (18)
 • #749: Chân tướng của tai nạn xe (19)
 • #750: Chân tướng của tai nạn xe (20)
 • #751: Một màn kịch lớn (1)
 • #752: Một màn kịch lớn (2)
 • #753: Một màn kịch lớn (3)
 • #754: Một màn kịch lớn (4)
 • #755: Một màn kịch lớn (5)
 • #756: Một màn kịch lớn (6)
 • #757: Một màn kịch lớn (7)
 • #758: Một màn kịch lớn (8)
 • #759: Một màn kịch lớn (9)
 • #760: Một màn kịch lớn (10)
 • #761: Một màn kịch lớn (11)
 • #762: Một màn kịch lớn (12)
 • #763: Một màn kịch lớn (13)
 • #764: Một màn kịch lớn (14)
 • #765: Một màn kịch lớn (15)
 • #766: Một màn kịch lớn (16)
 • #767: Một màn kịch lớn (17)
 • #768: Một màn kịch lớn (18)
 • #769: Một màn kịch lớn (19)
 • #770: Một màn kịch lớn (20)
 • #771: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (1)
 • #772: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (2)
 • #773: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (3)
 • #774: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (4)
 • #775: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (5)
 • #776: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (6)
 • #777: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (7)
 • #778: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (8)
 • #779: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (9)
 • #780: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (10)
 • #781: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (11)
 • #782: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (12)
 • #783: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (13)
 • #784: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (14)
 • #785: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (15)
 • #786: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (16)
 • #787: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (17)
 • #788: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (18)
 • #789: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (19)
 • #790: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (20)
 • #791: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (1)
 • #792: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (2)
 • #793: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (3)
 • #794: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (4)
 • #795: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (5)
 • #796: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (6)
 • #797: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (7)
 • #798: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (8)
 • #799: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (9)
 • #800: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (10)
 • #801: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (11)
 • #802: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (12)
 • #803: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (13)
 • #804: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (14)
 • #805: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (15)
 • #806: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (16)
 • #807: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (1)
 • #808: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (2)
 • #809: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (3)
 • #810: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (4)
 • #811: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (5)
 • #812: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (6)
 • #813: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (7)
 • #814: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (8)
 • #815: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (9)
 • #816: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (10)
 • #817: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (11)
 • #818: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (12)
 • #819: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (13)
 • #820: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (14)
 • #821: Yêu em từ đó (1)
 • #822: Yêu em từ đó (2)
 • #823: Yêu em từ đó (3)
 • #824: Yêu em từ đó (4)
 • #825: Yêu em từ đó (5)
 • #826: Yêu em từ đó (6)
 • #827: Yêu em từ đó (7)
 • #828: Yêu em từ đó (8)
 • #829: Yêu em từ đó (9)
 • #830: Yêu em từ đó (10)
 • #831: Yêu em từ đó (11)
 • #832: Yêu em từ đó (12)
 • #833: Yêu em từ đó (13)
 • #834: Yêu em từ đó (14)
 • #835: Yêu em từ đó (15)
 • #836: Yêu em từ đó (16)
 • #837: Yêu em từ đó (17)
 • #838: Yêu em từ đó (18)
 • #839: Yêu em từ đó (19)
 • #840: Yêu em từ đó (20)
 • #841: Yêu em từ đó (21)
 • #842: Yêu em từ đó (22)
 • #843: Yêu em từ đó (23)
 • #844: Yêu em từ đó (24)
 • #845: Yêu em từ đó (25)
 • #846: Yêu em từ đó (26)
 • #847: Yêu em từ đó (27)
 • #848: Ở chung một nhà với người dưng (1)
 • #849: Ở chung một nhà với người dưng (2)
 • #850: Ở chung một nhà với người dưng (3)
 • #851: Ở chung một nhà với người dưng (4)
 • #852: Ở chung một nhà với người dưng (5)
 • #853: Ở chung một nhà với người dưng (6)
 • #854: Ở chung một nhà với người dưng (7)
 • #855: Ở chung một nhà với người dưng (8)
 • #856: Ở chung một nhà với người dưng (9)
 • #857: Ở chung một nhà với người dưng (10)
 • #858: Cô cũng cút cho tôi (1)
 • #859: Cô cũng cút cho tôi (2)
 • #860: Cô cũng cút cho tôi (3)
 • #861: Cô cũng cút cho tôi (4)
 • #862: Cô cũng cút cho tôi (5)
 • #863: Cô cũng cút cho tôi (6)
 • #864: Cô cũng cút cho tôi (7)
 • #865: Cô dọn ra ngoài đi (1)
 • #866: Cô dọn ra ngoài đi (2)
 • #867: Cô dọn ra ngoài đi (3)
 • #868: Cô dọn ra ngoài đi (4)
 • #869: Cô dọn ra ngoài đi (5)
 • #870: Cô dọn ra ngoài đi (6)
 • #871: Một chút thành ý (1)
 • #872: Một chút thành ý (2)
 • #873: Một chút thành ý (3)
 • #874: Một chút thành ý (4)
 • #875: Một chút thành ý (5)
 • #876: Một chút thành ý (6)
 • #877: Một chút thành ý (7)
 • #878: Một chút thành ý (8)
 • #879: Một chút thành ý (9)
 • #880: Một chút thành ý (10)
 • #881: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (1)
 • #882: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (2)
 • #883: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (3)
 • #884: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (4)
 • #885: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (5)
 • #886: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (6)
 • #887: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (7)
 • #888: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (8)
 • #889: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (9)
 • #890: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (10)
 • #891: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (11)
 • #892: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (12)
 • #893: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (13)
 • #894: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (14)
 • #895: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (15)
 • #896: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (16)
 • #897: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (17)
 • #898: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (18)
 • #899: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (19)
 • #900: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (20)
 • #901: Ấm áp mà hắn tạo nên (1)
 • #902: Ấm áp mà hắn tạo nên (2)
 • #903: Ấm áp mà hắn tạo nên (3)
 • #904: Ấm áp mà hắn tạo nên (4)
 • #905: Ấm áp mà hắn tạo nên (5)
 • #906: Ấm áp mà hắn tạo nên (6)
 • #907: Ấm áp mà hắn tạo nên (7)
 • #908: Ấm áp mà hắn tạo nên (8)
 • #909: Ấm áp mà hắn tạo nên (9)
 • #910: Ấm áp mà hắn tạo nên (10)
 • #911: Chúng ta gặp mặt đi (1)
 • #912: Chúng ta gặp mặt đi (2)
 • #913: Chúng ta gặp mặt đi (3)
 • #914: Chúng ta gặp mặt đi (4)
 • #915: Chúng ta gặp mặt đi (5)
 • #916: Chúng ta gặp mặt đi (6)
 • #917: Chúng ta gặp mặt đi (7)
 • #918: Chúng ta gặp mặt đi (8)
 • #919: Chúng ta gặp mặt đi (9)
 • #920: Chúng ta gặp mặt đi (10)
 • #921: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (1)
 • #922: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (2)
 • #923: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (3)
 • #924: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (4)
 • #925: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (5)
 • #926: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (6)
 • #927: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (7)
 • #928: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (8)
 • #929: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (9)
 • #930: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (10)
 • #931: Thì ra Linh Độ chính là hắn (1)
 • #932: Thì ra Linh Độ chính là hắn (2)
 • #933: Thì ra Linh Độ chính là hắn (3)
 • #934: Thì ra Linh Độ chính là hắn (4)
 • #935: Thì ra Linh Độ chính là hắn (5)
 • #936: Thì ra Linh Độ chính là hắn (6)
 • #937: Thì ra Linh Độ chính là hắn (7)
 • #938: Thì ra Linh Độ chính là hắn (8)
 • #939: Thì ra Linh Độ chính là hắn (9)
 • #940: Thì ra Linh Độ chính là hắn (10)
 • #941: Hủy Diệt giả và Sơ Thủy giả (1)
 • #942: Hủy Diệt giả và Sơ Thủy giả (2)
 • #943: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (3)
 • #944: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (4)
 • #945: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (5)
 • #946: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (6)
 • #947: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (7)
 • #948: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (8)
 • #949: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (8)
 • #950: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (10)
 • #951: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (1)
 • #952: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (2)
 • #953: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (3)
 • #954: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (4)
 • #955: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (5)
 • #956: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (6)
 • #957: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (7)
 • #958: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (8)
 • #959: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (9)
 • #960: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (10)
 • #961: Để lại đồng hồ đeo tay (1)
 • #962: Để lại đồng hồ đeo tay (2)
 • #963: Để lại đồng hồ đeo tay (3)
 • #964: Để lại đồng hồ đeo tay (4)
 • #965: Để lại đồng hồ đeo tay (5)
 • #966: Để lại đồng hồ đeo tay (6)
 • #967: Để lại đồng hồ đeo tay (7)
 • #968: Để lại đồng hồ đeo tay (8)
 • #969: Để lại đồng hồ đeo tay (9)
 • #970: Để lại đồng hồ đeo tay (10)
 • #971: Để lại đồng hồ đeo tay (11)
 • #972: Để lại đồng hồ đeo tay (12)
 • #973: Lúc lặng lẽ yêu em (1)
 • #974: Lúc lặng lẽ yêu em (2)
 • #975: Lúc lặng lẽ yêu em (3)
 • #976: Lúc lặng lẽ yêu em (4)
 • #977: Lúc lặng lẽ yêu em (5)
 • #978: Lúc lặng lẽ yêu em (6)
 • #979: Lúc lặng lẽ yêu em (7)
 • #980: Lúc lặng lẽ yêu em (8)
 • #981: Lúc lặng lẽ yêu em (9)
 • #982: Lúc lặng lẽ yêu em (10)
 • #983: Lúc lặng lẽ yêu em (11)
 • #984: Lúc lặng lẽ yêu em (12)
 • #985: Lúc lặng lẽ yêu em (13)
 • #986: Lúc lặng lẽ yêu em (14)
 • #987: Lúc lặng lẽ yêu em (15)
 • #988: Lúc lặng lẽ yêu em (16)
 • #989: Lúc lặng lẽ yêu em (17)
 • #990: Lúc lặng lẽ yêu em (18)
 • #991: Chuyện cuối cùng làm vì em (1)
 • #992: Chuyện cuối cùng làm vì em (2)
 • #993: Chuyện cuối cùng làm vì em (3)
 • #994: Chuyện cuối cùng làm vì em (4)
 • #995: Chuyện cuối cùng làm vì em (5)
 • #996: Chuyện cuối cùng làm vì em (6)
 • #997: Chuyện cuối cùng làm vì em (7)
 • #998: Chuyện cuối cùng làm vì em (8)
 • #999: Chuyện cuối cùng làm vì em (9)
 • #1000: Chuyện cuối cùng làm vì em (10)
 • #1001: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (một)
 • #1002: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (nhị)
 • #1003: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (tam)
 • #1004: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (bốn)
 • #1005: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (năm)
 • #1006: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (sáu)
 • #1007: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (bảy)
 • #1008: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (tám)
 • #1009: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (chín)
 • #1010: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (thập)
 • #1011: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (11)
 • #1012: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (12)
 • #1013: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (13)
 • #1014: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (14)
 • #1015: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (15)
 • #1016: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (16)
 • #1017: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (17)
 • #1018: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (18)
 • #1019: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (19)
 • #1020: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (20)
 • #1021: Kết cục + sách mới tháng tư (một)
 • #1022: Kết cục + sách mới tháng tư (nhị)
 • #1023: Kết cục + Sách mới tháng tư (3)
 • #1024: Kết cục + Sách mới tháng tư (4)
 • #1025: Kết cục + Sách mới tháng tư (5)
 • #1026: Kết cục + Sách mới tháng tư (6)
 • #1027: Kết cục + Sách mới tháng tư (7)
 • #1028: Kết cục + Sách mới tháng tư (8)
 • #1029: Kết cục + Sách mới tháng tư (9)
 • #1030: Kết cục + Sách mới tháng tư (10)
 • #1031: Cô ấy là chị dâu của tôi (1)
 • #1032: Cô ấy là chị dâu của tôi (2)
 • #1033: Cô ấy là chị dâu của tôi (3)
 • #1034: Cô ấy là chị dâu của tôi (4)
 • #1035: Cô ấy là chị dâu của tôi (5)
 • #1036: Cô ấy là chị dâu của tôi (6)
 • #1037: Cô ấy là chị dâu của tôi (7)
 • #1038: Cô ấy là chị dâu của tôi (8)
 • #1039: Cô ấy là chị dâu của tôi (9)
 • #1040: Cô ấy là chị dâu của tôi (10)
 • #1041: Đi theo anh, được không? (1)
 • #1042: Đi theo anh, được không? (2)
 • #1043: Đi theo anh, được không? (3)
 • #1044: Đi theo anh, được không? (4)
 • #1045: Đi theo anh, được không? (5)
 • #1046: Đi theo anh, được không? (6)
 • #1047: Đi theo anh, được không? (7)
 • #1048: Đi theo anh, được không? (8)
 • #1049: Đi theo anh, được không? (9)
 • #1050: Đi theo anh, được không? (10)
 • #1051: Đi theo anh, được không? (11)
 • #1052: Đi theo anh, được không? (12)
 • #1053: Đi theo anh, được không? (13)
 • #1054: Đi theo anh, được không? (14)
 • #1055: Đi theo anh, được không? (15)
 • #1056: Đi theo anh, được không? (16)
 • #1057: Đi theo anh, được không? (17)
 • #1058: Đi theo anh, được không? (18)
 • #1059: Đi theo anh, được không? (19)
 • #1060: Đi theo anh, được không? (20)
 • #1061: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (1)
 • #1062: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (2)
 • #1063: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (3)
 • #1064: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (4)
 • #1065: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (5)
 • #1066: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (6)
 • #1067: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (7)
 • #1068: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (8)
 • #1069: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (9)
 • #1070: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì (10)
 • #1071: Kết cục (1)
 • #1072: Kết cục (2)
 • #1073: Kết cục (3)
 • #1074: Hãm hại Đậu Phộng Nhỏ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

TiKay

Võng Hồng Giải Trí Sinh Hoạt

THUYS♥️

Cùng Giáo Bá Kết Hôn Cùng Ngày Cùng Nhau Xuyên Qua

TiKay

Huyết Sắc Tàn Tình: Minh Vương Độc Sủng

THUYS♥️

Như Một Chi Thần

THUYS♥️

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

TiKay

Leave a Reply