Ngôn Tình

Hôn Trộm 55 Lần

Lục Cẩn Niên và An Hảo kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. An Hảo cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng “3 KHÔNG”.

Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !
Không được nói tôi là vợ của anh !
Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !

Lục Cẩn Niên mặt không biến đổi nhìn cô, nháy mắt một cái.

Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người.
Không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy.
Về điều cuối cùng… Trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói “Ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo”.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Diệp Phi Dạ
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Rước về ông xã nổi tiếng (1)
 • #2: Rước về ông xã nổi tiếng (2)
 • #3: Rước về ông xã nổi tiếng (3)
 • #4: Rước về ông xã nổi tiếng (4)
 • #5: Rước về ông xã nổi tiếng (5)
 • #6: Rước về ông xã nổi tiếng (6)
 • #7: Rước về ông xã nổi tiếng (7)
 • #8: Rước về ông xã nổi tiếng (8)
 • #9: Rước về ông xã nổi tiếng (9)
 • #10: Rước về ông xã nổi tiếng (10)
 • #11: Lại muốn dụ dỗ tôi? (1)
 • #12: Lại muốn dụ dỗ tôi? (2)
 • #13: Lại muốn dụ dỗ tôi? (3)
 • #14: Lại muốn dụ dỗ tôi? (4)
 • #15: Lại muốn dụ dỗ tôi (5)
 • #16: Lại muốn dụ dỗ tôi? (6)
 • #17: Lại muốn dụ dỗ tôi? (7)
 • #18: Lại muốn dụ dỗ tôi? (8)
 • #19: Lại muốn dụ dỗ tôi? (9)
 • #20: Lại muốn dụ dỗ tôi? (10)
 • #21: Ai cho phép cô vào? (1)
 • #22: Ai cho phép cô vào? (2)
 • #23: Ai cho phép cô vào? (3)
 • #24: Ai cho phép cô vào? (4)
 • #25: Ai cho phép cô vào? (5)
 • #26: Ai cho phép cô vào? (6)
 • #27: Ai cho phép cô vào? (7)
 • #28: Ai cho phép cô vào? (8)
 • #29: Hợp đồng quảng cáo (1)
 • #30: Hợp đồng quảng cáo (2)
 • #31: Hợp đồng quảng cáo (3)
 • #32: Hợp đồng quảng cáo (4)
 • #33: Hợp đồng quảng cáo (5)
 • #34: Hợp đồng quảng cáo (6)
 • #35: Hợp đồng quảng cáo (7)
 • #36: Cơ thể vẫn còn đáng tiền (8)
 • #37: Sợ gây phiền toái cho mình (1)
 • #38: Sợ gây phiền toái cho mình (2)
 • #39: Sợ gây phiền toái cho mình (3)
 • #40: Sợ gây phiền toái cho mình (4)
 • #41: Sợ gây phiền toái cho mình (5)
 • #42: Sợ gây phiền toái cho mình (6)
 • #43: Sợ gây phiền toái cho mình (7)
 • #44: Sợ gây phiền toái cho mình (8)
 • #45: Hợp đồng quảng cáo (1)
 • #46: Hợp đồng quảng cáo (2)
 • #47: Hợp đồng quảng cáo (3)
 • #48: Hợp đồng quảng cáo (4)
 • #49: Hợp đồng quảng cáo (5)
 • #50: Hợp đồng quảng cáo (6)
 • #51: Hợp đồng quảng cáo (7)
 • #52: Hợp đồng quảng cáo (8)
 • #53: Hợp đồng quảng cáo (9)
 • #54: Hợp đồng quảng cáo (10)
 • #55: Hợp đồng quảng cáo (11)
 • #56: Hợp đồng quảng cáo (12)
 • #57: Hợp đồng quảng cáo (13)
 • #58: Hợp đồng quảng cáo (14)
 • #59: Hợp đồng quảng cáo (15)
 • #60: Tuổi xuân niên thiếu, thời gian không tàn (8)
 • #61: Ký tên vào đây (1)
 • #62: Ký tên ở đây (2)
 • #63: Ký tên vào đây (3)
 • #64: Ký tên vào đây (4)
 • #65: Ký tên ở đây (5)
 • #66: Ký tên ở đây (6)
 • #67: Ký tên vào đây (7)
 • #68: Ký tên vào đây (8)
 • #69: Diễn xuất đáng kinh ngạc (1)
 • #70: Diễn xuất đáng kinh ngạc (2)
 • #71: Diễn xuất đáng kinh ngạc (3)
 • #72: Diễn xuất đáng kinh ngạc (4)
 • #73: Diễn xuất đáng kinh ngạc (5)
 • #74: Diễn xuất đáng kinh ngạc (6)
 • #75: Diễn xuất đáng kinh ngạc (7)
 • #76: Diễn xuất đáng kinh ngạc [8]
 • #77: Cô thật là thẳng thắn (1)
 • #78: Cô thật là thẳng thắn (2)
 • #79: Cô thật là thẳng thắn (3)
 • #80: Cô thật là thẳng thắn (4)
 • #81: Cô thật là thẳng thắn (5)
 • #82: Cô thật là thẳng thắn (6)
 • #83: Cô thật là thẳng thắn (7)
 • #84: Cô thật là thẳng thắn (8)
 • #85: Trong mắt anh, tôi là cái gì (1)
 • #86: Trong mắt anh, tôi là cái gì (2)
 • #87: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (3)
 • #88: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (4)
 • #89: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (5)
 • #90: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (6)
 • #91: Trong mắt anh, tôi là cái gì (7)
 • #92: Trong mắt anh, tôi là cái gì ? (8)
 • #93: Trong mắt cô, tôi là cái gì? (9)
 • #94: Trong mắt em, tôi là cái gì? (10)
 • #95: Tình yêu không thể yêu (1)
 • #96: Tình yêu không thể yêu (2)
 • #97: Tình yêu không thể yêu (3)
 • #98: Tình yêu không thể yêu (4)
 • #99: Tình yêu không thể yêu (5)
 • #100: Tình yêu không thể yêu (6)
 • #101: Tình yêu không thể yêu (7)
 • #102: Tình yêu không thể yêu (8)
 • #103: Tình yêu không thể yêu (9)
 • #104: Tình yêu không thể yêu (10)
 • #105: Tình yêu không thể yêu (11)
 • #106: Tình yêu không thể yêu (12)
 • #107: Tối nay tôi không cần (1)
 • #108: Tối nay tôi không cần (2)
 • #109: Tình yêu không thể yêu (3)
 • #110: Tối nay tôi không cần (4)
 • #111: Tối nay tôi không cần (5)
 • #112: Tối nay tôi không có nhu cầu (6)
 • #113: Tối nay tôi không cần (7)
 • #114: Tối nay tôi không có nhu cầu (8)
 • #115: Trong và ngoài phim (1)
 • #116: Trong phim và ngoài đời (2)
 • #117: Trong phim và ngoài đời (3)
 • #118: Trong phim và ngoài đời (4)
 • #119: Trong phim và ngoài đời (5)
 • #120: Trong phim và ngoài đời (6)
 • #121: Trong và ngoài phim (7)
 • #122: Trong phim và ngoài đời (8)
 • #123: Trong phim và ngoài đời (9)
 • #124: Trong phim và ngoài đời (10)
 • #125: Trong phim và ngoài đời (11)
 • #126: Trong phim và ngoài đời (12)
 • #127: Cô có gì muốn hỏi tôi? (1)
 • #128: Cô có gì muốn hỏi tôi? (2)
 • #129: Cô có gì muốn hỏi tôi? (3)
 • #130: Cô có gì muốn hỏi tôi? (4)
 • #131: Đừng nói năng linh tinh (5)
 • #132: Đừng nói năng linh tinh (6)
 • #133: Đừng nói năng linh tinh (7)
 • #134: Đừng nói năng linh tinh (8)
 • #135: Đừng nói năng linh tinh (9)
 • #136: Đừng nói năng linh tinh (10)
 • #137: Anh cũng thích trời mưa? (1)
 • #138: Anh cũng thích trời mưa? (2)
 • #139: Anh cũng thích trời mưa? (3)
 • #140: Anh cũng thích trời mưa? (4)
 • #141: Anh cũng thích trời mưa (5)
 • #142: Anh cũng thích trời mưa (6)
 • #143: Anh cũng thích trời mưa? (7)
 • #144: Anh cũng thích trời mưa? (8)
 • #145: Anh cũng thích trời mưa (9)
 • #146: Anh cũng thích trời mưa (10)
 • #147: Anh cũng thích trời mưa (11)
 • #148: Anh cũng thích trời mưa? (12)
 • #149: Trả lời tôi một vấn đề (1)
 • #150: Trả lời tôi một vấn đề (2)
 • #151: Trả lời tôi một vấn đề (3)
 • #152: Trả lời tôi một vấn đề (4)
 • #153: Trả lời tôi một vấn đề (5)
 • #154: Trả lời tôi một vấn đề (6)
 • #155: Trả lời tôi một vấn đề (7)
 • #156: Trả lời tôi một vấn đề (8)
 • #157: Trả lời tôi một vấn đề (9)
 • #158: Trả lời tôi một vấn đề (10)
 • #159: Gieo gió gặt bão (1)
 • #160: Gieo gió gặt bão (2)
 • #161: Gieo gió gặt bão (3)
 • #162: Gieo gió gặt bão (4)
 • #163: Gieo gió gặt bão (5)
 • #164: Gieo gió gặt bão (6)
 • #165: Gieo gió gặt bão (7)
 • #166: Gieo gió gặt bão (8)
 • #167: Gieo gió gặt bão (9)
 • #168: Gieo gió gặt bão (10)
 • #169: Lục ảnh đế nổi giận (1)
 • #170: Lục ảnh đế nổi giận (2)
 • #171: Lục Ảnh đế tức giận (3)
 • #172: Lục ảnh đế tức giận (4)
 • #173: Lục ảnh đế nổi giận (5)
 • #174: Lục ảnh đế nổi giận (6)
 • #175: Lục Ảnh đế nổi giận (7)
 • #176: Lục ảnh đế tức giận (8)
 • #177: Lục ảnh đế nổi giận (9)
 • #178: Lục ảnh đế tức giận (10)
 • #179: Tỏ tình bằng thủ ngữ (1)
 • #180: Tỏ tình bằng thủ ngữ (2)
 • #181: Tỏ tình bằng thủ ngữ (3)
 • #182: Tỏ tình bằng thủ ngữ (4)
 • #183: Tỏ tình bằng thủ ngữ (5)
 • #184: Tỏ tình bằng thủ ngữ (6)
 • #185: Tỏ tình bằng thủ ngữ (7)
 • #186: Tỏ tình bằng thủ ngữ (8)
 • #187: Tỏ tình bằng thủ ngữ (9)
 • #188: Tỏ tình bằng thủ ngữ (10)
 • #189: Tỏ tình bằng thủ ngữ (11)
 • #190: Lời tỏ tình bằng thủ ngữ (12)
 • #191: Tại sao không phải là tôi (1)
 • #192: Tại sao không phải là tôi? (2)
 • #193: Tại sao không phải là tôi? (3)
 • #194: Tại sao không phải là tôi (4)
 • #195: Tại sao không phải là tôi ? (5)
 • #196: Tại sao không phải là tôi? (6)
 • #197: Tại sao không phải là tôi (7)
 • #198: Tại sao không phải là tôi ? (8)
 • #199: Tại sao không phải là tôi? (9)
 • #200: Tại sao không phải là tôi? (10)
 • #201: Sẽ vẫn thích cô ấy chứ? (1)
 • #202: Sẽ vẫn thích cô ấy chứ? (2)
 • #203: Sẽ luôn thích cô ấy sao? (3)
 • #204: Sẽ luôn thích cô ấy sao? (4)
 • #205: Sẽ luôn thích cô ấy sao? (5)
 • #206: Sẽ luôn thích cô ấy sao? (6)
 • #207: Sẽ luôn thích cô ấy sao? (7)
 • #208: Sẽ luôn thích cô ấy sao? (8)
 • #209: Sẽ luôn thích cô ấy sao? (9)
 • #210: Vẫn sẽ thích cô ấy sao? [10]
 • #211: Vẫn sẽ thích cô ấy sao? [11]
 • #212: Vẫn sẽ thích cô ấy sao? [12]
 • #213: Bị nghi ngờ yêu (1)
 • #214: Bị nghi ngờ yêu (2)
 • #215: Bị nghi ngờ yêu (3)
 • #216: Bị nghi ngờ yêu (4)
 • #217: Bị nghi ngờ yêu (5)
 • #218: Bị nghi ngờ yêu (6)
 • #219: Bị nghi ngờ yêu (7)
 • #220: Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi (8)
 • #221: Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi (9)
 • #222: Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi (10)
 • #223: Tình yêu sâu sắc bị nghi ngờ (11)
 • #224: Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi (12)
 • #225: Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi (13)
 • #226: Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi (14)
 • #227: Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi (15)
 • #228: Tình yêu sâu nặng bị hoài nghi (16)
 • #229: Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi (17)
 • #230: Tình yêu sâu sắc bị nghi ngờ (18)
 • #231: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (1)
 • #232: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (2)
 • #233: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (3)
 • #234: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (4)
 • #235: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (5)
 • #236: Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào! (6)
 • #237: Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào! (7)
 • #238: Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào![8]
 • #239: Duy chỉ có cô ấy là cô không thể đụng vào![9]
 • #240: Duy chì có cô ấy là cô không thể đụng vào![10]
 • #241: Cô biết người hắn thích là ai sao?[1]
 • #242: Cô biết hắn thích ai sao?[2]
 • #243: Cô biết người hắn thích là ai sao?[3]
 • #244: Cô biết người hắn thích ai sao?[4]
 • #245: Cô có biết anh ấy thích ai không?[5]
 • #246: Cô có biết anh ta thích ai không?[6]
 • #247: Cô có biết anh ấy thích ai không?[7]
 • #248: Cô có biết anh ấy thích ai không?[8]
 • #249: Cô có biết anh ấy thích ai không?[9]
 • #250: Cô có biết anh ấy thích ai không?[10]
 • #251: Cô có biết người anh ấy thích là ai không?[11]
 • #252: Cô có biết người anh ấy thích là ai không? (12)
 • #253: Cậu có biết người anh ta thích là ai không? (13)
 • #254: Cậu có biết người anh ta thích là ai không?(14)
 • #255: Cậu có biết người anh ta thích là ai không? (15)
 • #256: Em có biết anh ta thích ai không?[16]
 • #257: Cậu có biết người anh ta thích là ai không?(17)
 • #258: Cậu có biết người anh ta thích là ai không?(18)
 • #259: Cô có biết anh ấy thích ai không?[19]
 • #260: Cậu có biết người anh ta thích là ai không? (20)
 • #261: Đưa quà sinh nhật cho anh nhé (1)
 • #262: Đưa quà sinh nhật cho anh (2)
 • #263: Đưa quà sinh nhật cho anh (3)
 • #264: Đưa quà sinh nhật cho anh (4)
 • #265: Đưa quà sinh nhật cho anh (5)
 • #266: Đưa quà sinh nhật cho anh(6)
 • #267: Đưa quà sinh nhật cho anh (7)
 • #268: Đưa quà sinh nhật cho anh (8)
 • #269: Đưa quà sinh nhật cho anh(9)
 • #270: Đưa quà sinh nhật cho anh(10)
 • #271: Đưa quà sinh nhật cho anh(11)
 • #272: Đưa quà sinh nhật cho anh (12)
 • #273: Đưa quà sinh nhật cho anh(13)
 • #274: Đưa quà sinh nhật cho anh(14)
 • #275: Đưa quà sinh nhật cho anh (15)
 • #276: Đưa quà sinh nhật cho anh(16)
 • #277: Đưa quà sinh nhật cho anh(17)
 • #278: Đưa quà sinh nhật cho anh (18)
 • #279: Đưa quà sinh nhật cho anh(19)
 • #280: Đưa quà sinh nhật cho anh(20)
 • #281: Khiến cô thất vọng rồi sao? (1)
 • #282: Để cho anh/cô thất vọng sao? (2)
 • #283: Khiến cho cô thất vọng rồi sao?(3)
 • #284: Khiến cô thất vọng rồi sao? (4)
 • #285: Khiến cô thất vọng rồi sao? (5)
 • #286: Khiến cho co thất vọng rồi sao? (6)
 • #287: Khiến cô thất vọng rồi sao?”
 • #288: Khiến cô thất vọng rồi sao? (8)
 • #289: Khiến cho người thất vọng rồi sao? (9)
 • #290: Khiến cô thất vọng rồi sao?(10)
 • #291: Nhìn rõ xem tôi là ai?(1)
 • #292: Nhìn cho rõ xem tôi là ai (2)
 • #293: Nhìn cho rõ xem tôi là ai(3)
 • #294: Nhìn rõ xem tôi là ai (4)
 • #295: Nhìn cho rõ xem tôi là ai (5)
 • #296: Nhìn cho rõ xem tôi là ai(6)
 • #297: Nhìn rõ xem tôi là ai(7)
 • #298: Nhìn cho rõ xem tôi là ai (8)
 • #299: Nhìn cho rõ xem tôi là ai(9)
 • #300: Nhìn rõ xem tôi là ai (10)
 • #301: Nhà họ Hứa không có phản ứng(1)
 • #302: Nhà họ Hứa không có phản ứng(2)
 • #303: Nhà họ Hứa không có phản ứng (3)
 • #304: Hứa Gia Mộc có phản ứng(4)
 • #305: Hứa Gia Mộc có phản ứng(5)
 • #306: Hứa Gia Mộc có phản ứng(6)
 • #307: Hứa Gia Mộc có phản ứng (7)
 • #308: Hứa Gia Mộc tỉnh lại (8)
 • #309: Hứa Gia Mộc có phản ứng(9)
 • #310: Hứa Gia Mộc có phản ứng (10)
 • #311: Hứa Gia Mộc có phản ứng (11)
 • #312: Hứa Gia Mộc tỉnh lại (12)
 • #313: Hứa Gia Mộc có phản ứng(13)
 • #314: Hứa Gia Mộc có phản ứng (14)
 • #315: Hứa Gia Mộc tỉnh lại (15)
 • #316: Hứa Gia Mộc có phản ứng(16)
 • #317: Hứa Gia Mộc có phản ứng (17)
 • #318: Hứa Gia Mộc có phản ứng (18)
 • #319: Hứa Gia Mộc có phản ứng (19)
 • #320: Hứa Gia Mộc có phản ứng (20)
 • #321: Ba tiếng “Thực xin lỗi” (1)
 • #322: Ba tiếng "Thật xin lỗi" (2)
 • #323: Ba tiếng “Thực xin lỗi”(3)
 • #324: Ba tiếng “thực xinlỗi” (4)
 • #325: Ba tiếng "Thật xin lỗi" (5)
 • #326: Ba tiếng “Thực xin lôi” (6)
 • #327: Ba tiếng “thực xin lỗi” (7)
 • #328: Ba tiếng "Thật xin lỗi" (8)
 • #329: Ba tiếng “Thực xin lỗi”
 • #330: Ba tiếng “thực xin lỗi” (10)
 • #331: Ba tiếng “Thực xin lỗi” (11)
 • #332: Ba chữ “thật xin lỗi” (12)
 • #333: Ba tiếng “thực xin lỗi”(13)
 • #334: Ba tiếng “thực xin lỗi.”
 • #335: Ba tiếng “Thực xin lỗi” (15)
 • #336: Ba tiếng “Thực xin lỗi”
 • #337: Ba tiếng “thực xin lỗi”
 • #338: Ba tiếng “thực xin lỗi” (18)
 • #339: Ba tiếng “Thực xin lỗi”
 • #340: Ba tiêng “Thực xin lỗi” (20)
 • #341: Ba tiếng “thực xin lỗi”(21)
 • #342: Ba tiếng “thực xin lỗi”(22)
 • #343: Ba tiếng “Thực xin lỗi” (23)
 • #344: Ba tiếng “thật xin lỗi” (24)
 • #345: Hai câu “wo ai ni” (1)
 • #346: Hai câu “wo ai ni” (2)
 • #347: Hai câu “wo ai ni” (3)
 • #348: Ba từ "Anh/em yêu em/anh" (4)
 • #349: Hai câu “wo ai ni.” (5)
 • #350: Hai câu “anh yêu em” và “em yêu anh” (6)
 • #351: Hai câu “anh yêu em” và “em yêu anh” (7)
 • #352: Ba từ
 • #353: Hai câu “wo ai ni”(9)
 • #354: Hai câu “anh yêu em” và “em yêu anh” (10)
 • #355: Hai câu “wo ai ni”(11)
 • #356: Hai câu “wo ai ni”(12)
 • #357: Hai câu “anh yêu em” và “em yêu anh”
 • #358: Hai câu "anh yêu em” và “em yêu anh” (14)
 • #359: Hai câu “wo ai ni” (15)
 • #360: Hai câu “wo ai ni” (16)
 • #361: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (1)
 • #362: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (2)
 • #363: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (3)
 • #364: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (4)
 • #365: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (5)
 • #366: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (6)
 • #367: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (7)
 • #368: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (8)
 • #369: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (9)
 • #370: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (10)
 • #371: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (1)
 • #372: Anh/em cảm thấy anh/em có chỗ nào không tốt? (2)
 • #373: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt?(3)
 • #374: Anh thấy tôi có điểm nào chưa tốt (4)
 • #375: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt?? (5)
 • #376: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt?(6)
 • #377: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (7)
 • #378: Anh/em cảm thấy anh/em có chỗ nào không tốt? (8)
 • #379: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt?(9)
 • #380: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt? (10)
 • #381: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (11)
 • #382: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt? (12)
 • #383: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt?(13)
 • #384: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt(14)
 • #385: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt? (15)
 • #386: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt? (16)
 • #387: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt (17)
 • #388: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt? (18)
 • #389: Anh cảm thấy tôi không tốt chỗ nào? (19)
 • #390: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt(20)
 • #391: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(1)
 • #392: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (2)
 • #393: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu(3)
 • #394: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(4)
 • #395: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (5)
 • #396: Tạm biệt tuổi xuân, tạm biệt người tôi yêu(6)
 • #397: Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt người em yêu(7)
 • #398: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (8)
 • #399: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu(9)
 • #400: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(10)
 • #401: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(11)
 • #402: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (12)
 • #403: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người anh yêu(13)
 • #404: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(14)
 • #405: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (15)
 • #406: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu(16)
 • #407: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(17)
 • #408: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (18)
 • #409: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu(19)
 • #410: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(20)
 • #411: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (21)
 • #412: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (22)
 • #413: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu [22]
 • #414: Anh âm thầm làm bạn (1)
 • #415: Anh âm thầm làm bạn (2)
 • #416: Anh âm thầm làm bạn [3]
 • #417: Anh âm thầm làm bạn (4)
 • #418: Anh âm thầm làm bạn (5)
 • #419: Anh âm thầm làm bạn [6]
 • #420: Anh âm thầm làm bạn (7)
 • #421: Anh âm thầm làm bạn (8)
 • #422: Anh âm thầm làm bạn (9)
 • #423: Anh âm thầm làm bạn [10]
 • #424: Anh âm thầm làm bạn (11)
 • #425: Anh âm thầm làm bạn (12)
 • #426: Anh âm thầm làm bạn (13)
 • #427: Anh âm thầm làm bạn (14)
 • #428: Anh âm thầm làm bạn (15)
 • #429: Anh âm thầm làm bạn(16)
 • #430: Anh âm thầm làm bạn (17)
 • #431: Anh âm thầm làm bạn (18)
 • #432: Anh âm thầm làm bạn (19)
 • #433: Anh âm thầm làm bạn [20]
 • #434: Anh âm thầm làm bạn (21)
 • #435: Anh âm thầm làm bạn (22)
 • #436: Anh âm thầm làm bạn [23]
 • #437: Anh âm thầm làm bạn (24)
 • #438: Anh âm thầm làm bạn (25)
 • #439: Anh âm thầm làm bạn [26]
 • #440: Anh âm thầm làm bạn (27)
 • #441: Vì sao lại không cần con của em? (1)
 • #442: Vì sao không cần con của chúng ta? (2)
 • #443: Tại sao anh không cần con của chúng ta?[3]
 • #444: Tại sao anh không cần con của chúng ta?(4)
 • #445: Vì sao không cần con của chúng ta? (5)
 • #446: Tại sao anh không cần con của chúng ta?[6]
 • #447: Tại sao anh lại không cần con của chúng ta (7)
 • #448: Vì sao không cần con của chúng ta? (8)
 • #449: Tại sao anh không cần con của chúng ta?[9]
 • #450: Tại sao anh không cần con của chúng ta?[10]
 • #451: Tại sao anh không cần con của chúng ta (11)
 • #452: Tại sao anh không cần con của chúng ta? (12)
 • #453: Tại sao anh không cần con của chúng ta?[13]
 • #454: Tại sao lại không cần con của chúng ta (14)
 • #455: Tại sao anh không cần con của chúng ta? (15)
 • #456: Tại sao anh không cần con của chúng ta?[16]
 • #457: Tại sao không cần con của chúng ta (17)
 • #458: Tại sao anh không cần con của chúng ta? (18)
 • #459: Tại sao anh không cần con của chúng ta?[19]
 • #460: Tại sao không cần con của chúng ta(20)
 • #461: Thời gian an nhàn tốt đẹp
 • #462: Thời gian an nhàn tốt đẹp (2)
 • #463: Thời gian an nhàn tốt đẹp [3]
 • #464: Thời gian an nhàn tốt đẹp(4)
 • #465: Thời gian an nhàn tốt đẹp(5)
 • #466: Thời gian an nhàn tốt đẹp [6]
 • #467: Thời gian an nhàn tốt đẹp (7)
 • #468: Thời gian an nhàn tốt đẹp (8)
 • #469: Thời gian an nhàn tốt đẹp thời gian [9]
 • #470: Thời gian an nhàn tốt đẹp (10)
 • #471: Chat webcam (1)
 • #472: Chat webcam (2)
 • #473: Chat webcam [3]
 • #474: Chat webcam (4)
 • #475: Chat webcam (5)
 • #476: Chat webcam [6]
 • #477: Chat webcam (7)
 • #478: Chat webcam (8)
 • #479: Chat webcam [9]
 • #480: Chat webcam (10)
 • #481: Giải trừ hôn ước(1)
 • #482: Hủy bỏ hôn ước (2)
 • #483: Giải trừ hôn ước [3]
 • #484: Giải trừ hôn ước (4)
 • #485: Hủy bỏ hôn ước (5)
 • #486: Giải trừ hôn ước [6]
 • #487: Giải trừ hôn ước(7)
 • #488: Hủy bỏ hôn ước (8)
 • #489: Giải trừ hôn ước [9]
 • #490: Giải trừ hôn ước (10)
 • #491: Giải trừ hôn ước (11)
 • #492: Hủy bỏ hôn ước (12)
 • #493: Giải trừ hôn ước [13]
 • #494: Giải trừ hôn ước (14)
 • #495: Hủy bỏ hôn ước (15)
 • #496: Giải trừ hôn ước [16]
 • #497: Giải trừ hôn ước (17)
 • #498: Hủy bỏ hôn ước (18)
 • #499: Giải trừ hôn ước [19]
 • #500: Giải trừ hôn ước (20)
 • #501: Không gả đi được, anh cưới em (1)
 • #502: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em (2)
 • #503: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em [3]
 • #504: Không gả đi được, anh cưới em (4)
 • #505: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em (5)
 • #506: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em [6]
 • #507: Không gả đi được, anh cưới em (7)
 • #508: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em (8)
 • #509: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em [9]
 • #510: Không gả ra được, anh cưới em(10)
 • #511: Không gả ra được, anh cưới em (11)
 • #512: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em (12)
 • #513: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em [13]
 • #514: Không gả đi được, anh cưới em (14)
 • #515: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em (15)
 • #516: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em [16]
 • #517: Không gả đi được, anh cưới em (17)
 • #518: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em (18)
 • #519: Không ái muốn lấy, anh sẽ cưới em [19]
 • #520: Không gả đi được, anh cưới em (20)
 • #521: Không gả đi được, anh cưới em (21)
 • #522: Không gả được, anh cưới em (22)
 • #523: Không ai muốn lấy, anh cưới em [23]
 • #524: Không gả đi được, anh cưới em (24)
 • #525: Không gả được, anh cưới em (25)
 • #526: Không ái muốn lấy, anh sẽ cưới em [26]
 • #527: Không gả đi được, anh cưới em (27)
 • #528: Không gả được, anh cưới em (28)
 • #529: Không ai muốn lấy, anh cưới em [29]
 • #530: Không gả đi được, anh cưới em (30)
 • #531: Yêu em 13 năm [1]
 • #532: Yêu em 13 năm (2)
 • #533: Yêu em 13 năm [3]
 • #534: Yêu em 13 năm [4]
 • #535: Yêu em 13 năm [5]
 • #536: Yêu em 13 năm [6]
 • #537: Yêu em 13 năm [7]
 • #538: Yêu em 13 năm (8)
 • #539: Yêu em 13 năm [9]
 • #540: Yêu em 13 năm [10]
 • #541: Yêu em 13 năm [11]
 • #542: Yêu em 13 năm [12]
 • #543: Yêu em 13 năm [13]
 • #544: Yêu em 13 năm [14]
 • #545: Yêu em 13 năm [15]
 • #546: Yêu em 13 năm [16]
 • #547: Yêu em 13 năm [17]
 • #548: Yêu em 13 năm [18]
 • #549: Yêu em 13 năm [19]
 • #550: Yêu em 13 năm [20]
 • #551: Yêu em 13 năm [21]
 • #552: Yêu em 13 năm [22]
 • #553: Yêu em 13 năm [23]
 • #554: Yêu em 13 năm [24]
 • #555: Yêu em 13 năm [25]
 • #556: Yêu em 13 năm [26]
 • #557: Yêu em 13 năm [27]
 • #558: Yêu em 13 năm [28]
 • #559: Yêu em 13 năm [29]
 • #560: Yêu em 13 năm [30]
 • #561: Yêu em 13 năm [31]
 • #562: Yêu em 13 năm [32]
 • #563: Yêu em 13 năm [33]
 • #564: Yêu em 13 năm [34]
 • #565: Yêu em 13 năm [35]
 • #566: Yêu em 13 năm [36]
 • #567: Yêu em 13 năm [37]
 • #568: Yêu em 13 năm [38]
 • #569: Yêu em 13 năm [39]
 • #570: Yêu em 13 năm [40]
 • #571: Không muốn người biết chuyện [1]
 • #572: Không muốn người biết chuyện [2]
 • #573: Không muốn người biết chuyện [3]
 • #574: Không muốn người biết chuyện [4]
 • #575: Không muốn người biết chuyện [5]
 • #576: Không muốn người biết chuyện [6]
 • #577: Không muốn người biết chuyện [7]
 • #578: Không muốn người biết chuyện [8]
 • #579: Không muốn người biết chuyện [9]
 • #580: Không muốn người biết chuyện [10]
 • #581: Không muốn người biết chuyện [11]
 • #582: Không muốn người biết chuyện (12)
 • #583: Không muốn người biết chuyện (13)
 • #584: Không muốn người biết chuyện (14)
 • #585: Chuyện không muốn người khác biết (15)
 • #586: Chuyện không muốn người khác biết (16)
 • #587: Chuyện không muốn người khác biết (17)
 • #588: Chuyện không muốn người khác biết (18)
 • #589: Chuyện không muốn người khác biết (19)
 • #590: Không muốn người biết chuyện (20)
 • #591: Đã lâu không gặp, người em yêu (1)
 • #592: Đã lâu không gặp, người em yêu (2)
 • #593: Đã lâu không gặp người em yêu (3)
 • #594: Đã lâu không gặp, người em yêu (4)
 • #595: Đã lâu không thấy người em yêu (5)
 • #596: Đã lâu không thấy người em yêu (6)
 • #597: Đã lâu không thấy người em yêu (7)
 • #598: Đã lâu không thấy người em yêu (8)
 • #599: Đã lâu không thấy người em yêu(9)
 • #600: Đã lâu không gặp, người em yêu (10)
 • #601: Đã lâu không gặp, người em yêu (11)
 • #602: Đã lâu không gặp, người em yêu (12)
 • #603: Đã lâu không gặp người em yêu (13)
 • #604: Đã lâu không gặp người em yêu (14)
 • #605: Đã lâu không thấy người em yêu (15)
 • #606: Đã lâu không thấy người em yêu (16)
 • #607: Đã lâu không thấy người em yêu (17)
 • #608: Đã lâu không thấy người em yêu (18)
 • #609: Đã lâu không thấy người em yêu (19)
 • #610: Đã lâu không gặp, người em yêu (20)
 • #611: Lục Cẩn Niên, em có thai rồi (1)
 • #612: Lục Cẩn Niên, em có thai (2)
 • #613: Lục Cẩn Niên, em có thai (3)
 • #614: Lục Cẩn Niên, em có thai (4)
 • #615: Lục Cẩn Niên, tôi mang thai (5)
 • #616: Lục Cẩn Niên, tôi mang thai (6)
 • #617: Lục Cẩn Niên, tôi mang thai (7)
 • #618: Lục Cẩn Niên, em có thai (9)
 • #619: Lục Cẩn Niên, em có thai (10)
 • #620: Lục Cẩn Niên, em có thai (11)
 • #621: Lục Cẩn Niên, em có thai (12)
 • #622: Lục Cẩn Niên, em có thai (13)
 • #623: Lục Cẩn Niên, em có thai (14)
 • #624: Lục Cẩn Niên, em có thai (15)
 • #625: Lục Cẩn Niên, tôi mang thai (16)
 • #626: Lục Cẩn Niên, tôi mang thai (17)
 • #627: Lục Cẩn Niên, em có thai (18)
 • #628: Lục Cẩn Niên, em có thai (19)
 • #629: Lục Cẩn Niên, em có thai (20)
 • #630: Đi đăng ký kết hôn [1]
 • #631: Đi đăng ký kết hôn [2]
 • #632: Đi đăng ký kết hôn [3]
 • #633: Đi đăng ký kết hôn [4]
 • #634: Đi đăng ký kết hôn [5]
 • #635: Đi đăng ký kết hôn (6)
 • #636: Đi đăng ký kết hôn [7]
 • #637: Đi đăng ký kết hôn (8)
 • #638: Đi đăng ký kết hôn (9)
 • #639: Đi đăng ký kết hôn (10)
 • #640: Đi đăng ký kết hôn (11)
 • #641: Đi đăng ký kết hôn (12)
 • #642: Đi đăng ký kết hôn (13)
 • #643: Đi đăng ký kết hôn (14)
 • #644: Đi đăng ký kết hôn (15)
 • #645: Đi đăng ký kết hôn(16)
 • #646: Đi đăng ký kết hôn(17)
 • #647: Đi đăng ký kết hôn(18)
 • #648: Đi đăng ký kết hôn(19)
 • #649: Đi đăng ký kết hôn (20)
 • #650: Tin nhắn trong điện thoại di động (1)
 • #651: Tin nhắn trong điện thoại di động (2)
 • #652: Tin nhắn trong điện thoại di động (3)
 • #653: Tin nhắn trong điện thoại di động (4)
 • #654: Tin nhắn trong điện thoại di động (5)
 • #655: Tin nhắn trong điện thoại di động (6)
 • #656: Tin nhắn trong điện thoại di động (7)
 • #657: Tin nhắn trong điện thoại di động (8)
 • #658: Tin nhắn trong điện thoại di động (9)
 • #659: Tin nhắn trong điện thoại di động (10)
 • #660: Tin nhắn trong điện thoại di động (11)
 • #661: Tin nhắn trong điện thoại di động (12)
 • #662: Tin nhắn trong điện thoại di động (13)
 • #663: Tin nhắn trong điện thoại di động (14)
 • #664: Tin nhắn trong điện thoại di động (15)
 • #665: Tin nhắn trong điện thoại di động (16)
 • #666: Tin nhắn trong điện thoại di động (17)
 • #667: Tin nhắn trong điện thoại di động (18)
 • #668: Tin nhắn trong điện thoại di động (19)
 • #669: Tin nhắn trong điện thoại di động (20)
 • #670: Tin nhắn trong điện thoại di động (20)
 • #671: Tin nhắn trong điện thoại di động (21)
 • #672: Tin nhắn trong điện thoại di động (22)
 • #673: Tin nhắn trong điện thoại di động (23)
 • #674: Tin nhắn trong điện thoại di động (24)
 • #675: Tin nhắn trong điện thoại di động (25)
 • #676: Tin nhắn trong điện thoại di động (26)
 • #677: Tin nhắn trong điện thoại di động (27)
 • #678: Tin nhắn trong điện thoại di động (28)
 • #679: Tin nhắn trong điện thoại di động (29)
 • #680: Tin nhắn trong điện thoại di động (30)
 • #681: Tin nhắn trong điện thoại di động (31)
 • #682: Tin nhắn trong điện thoại di động (32)
 • #683: Tin nhắn trong điện thoại di động (33)
 • #684: Tin nhắn trong điện thoại di động (34)
 • #685: Tin nhắn trong điện thoại di động (35)
 • #686: Tin nhắn trong điện thoại di động (36)
 • #687: Tin nhắn trong điện thoại di động (37)
 • #688: Tin nhắn trong điện thoại di động (38)
 • #689: Tin nhắn trong điện thoại di động (39)
 • #690: Tin nhắn trong điện thoại di động (40)
 • #691: Tin nhắn trong điện thoại di động (41)
 • #692: Tin nhắn trong điện thoại di động (42)
 • #693: Giải thích
 • #694: Giải thích
 • #695: Giải thích
 • #696: Giai thích
 • #697: Giải thích
 • #698: Giải thích
 • #699: Giải thích
 • #700: Giải thích
 • #701: Giải thích
 • #702: Giải thích
 • #703: Giải thích
 • #704: Giải thích
 • #705: Chuyện xấu
 • #706: Chuyện xấu
 • #707: Chuyện xấu
 • #708: Chuyện xấu
 • #709: Chuyện xấu
 • #710: Scandal
 • #711: Scandal
 • #712: Scandal
 • #713: Vợ chồng Lục Kiều (1)
 • #714: Vợ chồng Lục Kiều (2)
 • #715: Vợ chồng Lục Kiều
 • #716: Vợ chồng Lục Kiều (4)
 • #717: Vợ chồng Lục Kiều (5)
 • #718: Vợ chồng Lục Kiều (6)
 • #719: Vợ chồng Lục Kiều (7)
 • #720: Vợ chồng Lục Kiều (8)
 • #721: Vợ chồng Lục Kiều (9)
 • #722: Vợ chồng Lục Kiều (10)
 • #723: Vợ chồng Lục Kiều (11)
 • #724: Vợ chồng Lục Kiều (12)
 • #725: Vợ chồng Lục Kiều (13)
 • #726: Vợ chồng Lục Kiều (14)
 • #727: Vợ chồng Lục Kiều (15)
 • #728: Vợ chồng Lục Kiều (16)
 • #729: Vợ chồng Lục Kiều (17)
 • #730: Vợ chồng Lục Kiều (18)
 • #731: Vợ chồng Lục Kiều (19)
 • #732: Vợ chồng Lục Kiều (20)
 • #733: Vợ chồng Lục Kiều (21)
 • #734: Vợ chồng Lục Kiều (22)
 • #735: Vợ chồng Lục Kiều (23)
 • #736: Vợ chồng Lục Kiều (24)
 • #737: Lựa chọn
 • #738: Lựa chọn
 • #739: Lựa chọn
 • #740: Lựa chọn
 • #741: Lựa chọn
 • #742: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (1)
 • #743: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (2)
 • #744: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (3)
 • #745: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc [4]
 • #746: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (5)
 • #747: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (6)
 • #748: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (7)
 • #749: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (8)
 • #750: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (9)
 • #751: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (10)
 • #752: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (11)
 • #753: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (12)
 • #754: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (13)
 • #755: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (14)
 • #756: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (15)
 • #757: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (16)
 • #758: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (17)
 • #759: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (18)
 • #760: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (19)
 • #761: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (20)
 • #762: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (21)
 • #763: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (22)
 • #764: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (23)
 • #765: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (24)
 • #766: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc
 • #767: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (26)
 • #768: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (27)
 • #769: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (28)
 • #770: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (29)
 • #771: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (30)
 • #772: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (31)
 • #773: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (32)
 • #774: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (33)
 • #775: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (34)
 • #776: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (35)
 • #777: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (36)
 • #778: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (37)
 • #779: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (38)
 • #780: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (39)
 • #781: Em mang thai (1)
 • #782: Em mang thai (2)
 • #783: Em mang thai (3)
 • #784: Em mang thai (4)
 • #785: Em mang thai(5)
 • #786: Em mang thai (6)
 • #787: Em mang thai (7)
 • #788: Em mang thai (8)
 • #789: Em mang thai (9)
 • #790: Em Mang thai (10)
 • #791: Thư tình của năm ấy (1)
 • #792: Thư tình của năm ấy (2)
 • #793: Thư tình của năm ấy (3)
 • #794: Thư tình của năm ấy (4)
 • #795: Thư tình của năm ấy(5)
 • #796: Thư tình của năm ấy (6)
 • #797: Thư tình của năm ấy (7)
 • #798: Thư tình của năm ấy (8)
 • #799: Thư tình của năm ấy (9)
 • #800: Thư tình của năm ấy(10)
 • #801: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (2)
 • #802: Thăm lại quang cảnh mười năm trước (2)
 • #803: Thăm lại quang cảnh mười năm trước (3)
 • #804: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (4)
 • #805: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (5)
 • #806: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (6)
 • #807: Thăm lại quang cảnh mười năm trước [7]
 • #808: Thăm lại quang cảnh mười năm trước [8]
 • #809: Thăm lại quang cảnh mười năm trước [9]
 • #810: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước đây (10)
 • #811: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (11)
 • #812: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (12)
 • #813: Thăm lại quanh cảnh 10 năm trước đây (13)
 • #814: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (14)
 • #815: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (15)
 • #816: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (16)
 • #817: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước[17]
 • #818: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước [18]
 • #819: Thăm lại quang cảnh mười năm trước [19]
 • #820: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước đây (20)
 • #821: Gặp cha mẹ (1)
 • #822: Gặp cha mẹ (2)
 • #823: Gặp cha mẹ (3)
 • #824: Gặp cha mẹ (4)
 • #825: Gặp cha mẹ (5)
 • #826: Gặp cha mẹ (6)
 • #827: Gặp tộc trưởng [7]
 • #828: Gặp tộc trưởng [8]
 • #829: Gặp tộc trưởng [9]
 • #830: Gặp cha mẹ (10)
 • #831: Mạo hiểm (1)
 • #832: Mạo hiểm (2)
 • #833: Mạo hiểm (3)
 • #834: Nguy hiểm (4)
 • #835: Nguy hiểm (5)
 • #836: Nguy hiểm (6)
 • #837: Mạo hiểm [7]
 • #838: Mạo hiểm [8]
 • #839: Mạo hiểm [9]
 • #840: Mạo hiểm (10)
 • #841: Kết thúc (1)
 • #842: Kết thúc (2)
 • #843: Kết thúc (3)
 • #844: Hồi cuối (4)
 • #845: Hồi cuối (5)
 • #846: Hồi cuối (6)
 • #847: Kết thúc [7]
 • #848: Kết thúc [8]
 • #849: Kết thúc [9]
 • #850: Kết thúc (10)
 • #851: Kết thúc (11)
 • #852: Kết thúc (12)
 • #853: Kết thúc (13)
 • #854: Hồi cuối (14)
 • #855: Hồi cuối (15)
 • #856: Hồi cuối (16)
 • #857: Kết thúc [17]
 • #858: Kết thúc [18]
 • #859: Kết thúc [19]
 • #860: Kết thúc (20)
 • #861: Kết thúc (21)
 • #862: Kết thúc (22)
 • #863: Kết thúc (23)
 • #864: Hồi cuối (24)
 • #865: Hồi cuối (25)
 • #866: Hồi cuối (26)
 • #867: Kết thúc [27]
 • #868: Kết thúc [28]
 • #869: Kết thúc [29]
 • #870: Kết thúc (30)
 • #871: Kết thúc (31)
 • #872: Kết thúc (32)
 • #873: Kết thúc (33)
 • #874:
 • #875: Hồi cuối (35)
 • #876: Hồi cuối (36)
 • #877: Kết thúc [37]
 • #878: Kết thúc [38]
 • #879: Kết thúc [39]
 • #880: Kết thúc (80)
 • #881: Kết thúc (41)
 • #882: Kết thúc (42)
 • #883: Kết thúc (43)
 • #884: text">Chương hồi cuối (44)
 • #885: text">Chương sau lại (1)
 • #886: text">Chương sau lại (2)
 • #887: Sau lại [3]
 • #888: Sau lại [4]
 • #889: Sau lại [5]
 • #890: Về sau (6)
 • #891: Về sau (7)
 • #892: Về sau (8)
 • #893: Về sau (9)
 • #894: Sau này (10)
 • #895: Sau này (11)
 • #896: Sau này (12)
 • #897: Sau lại [13]
 • #898: Sau lại [14]
 • #899: Sau lại [15]
 • #900: Về sau (16)
 • #901: Về sau (16)
 • #902: Về sai (18)
 • #903: Về sau (19)
 • #904: Sau này (20)
 • #905: Sau này (21)
 • #906: Sau này (22)
 • #907: Sau lại [23]
 • #908: Sau lại [24]
 • #909: Sau lại [25]
 • #910: Sau lại [26]
 • #911: Sau lại [27]
 • #912: Sau lại [28]
 • #913: Sau lại [29]
 • #914: Sau này (30)
 • #915: Sau này (31)
 • #916: Sau này (32)
 • #917: Sau lại [33]
 • #918: Sau lại [34]
 • #919: Sau lại [35]
 • #920: Sau lại [36]
 • #921: Kéo dài [1]
 • #922: Kéo dài [2]
 • #923: Kéo dài [3]
 • #924: Trì hoãn (4)
 • #925: Trì hoãn (5)
 • #926: Trì hoãn (6)
 • #927: Kéo dài [7]
 • #928: Kéo dài [8]
 • #929: Kéo dài [9]
 • #930: Kéo dài (10)
 • #931: Kéo dài (11)
 • #932: Kéo dài (12)
 • #933: Kéo dài (13)
 • #934: Kéo dài (14)
 • #935: Kéo dài (1)
 • #936: Kéo dài (16)
 • #937: Kéo dài [17]
 • #938: Kéo dài [18]
 • #939: Kéo dài [19]
 • #940: Kéo dài (20)
 • #941: Kéo dài (21)
 • #942: Kéo dài(22)
 • #943: Kéo dài (23)
 • #944: Kéo dài (24)
 • #945: Kéo dài (2)
 • #946: Kéo dài (26)
 • #947: Kéo dài [27]
 • #948: Kéo dài [28]
 • #949: Kéo dài [29]
 • #950: Kéo dài (30)
 • #951: Kết cục (1)
 • #952: Kết cục (2)
 • #953: Kết cục (3)
 • #954: Kết cục (4)
 • #955: Kết cục
 • #956: Kết cục (6)
 • #957: Chung kết [7]
 • #958: Chung kết [8]
 • #959: Chung kết [9]
 • #960: Hạnh phúc (1)
 • #961: Hạnh phúc (2)
 • #962: Hạnh phúc (3)
 • #963: Hạnh phúc (4)
 • #964: Hạnh phúc (5)
 • #965: Hạnh phúc (6)
 • #966: Hạnh phúc (7)
 • #967: Hạnh phúc (8)
 • #968: Hạnh phúc (9)
 • #969: Hạnh phúc (10)
 • #970: Hạnh phúc (11)
 • #971: Hạnh phúc (12)
 • #972: Hạnh phúc (13)
 • #973: Hạnh phúc (14)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Nữ Chính, Nguỵ Trang Của Ngươi Rớt Rồi

THUYS♥️

Trọng Sinh Không Gian : Thiên Tài Y Nữ

THUYS♥️

Bí Thư Của Ta Biết Bắt Quỷ

THUYS♥️

(Mau xuyên) Ngươi là của ta (1-18)

TiKay

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Tà Đế Tuyệt Sắc Sủng Phi

THUYS♥️

Pháo Hôi Nhân Sinh [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Leave a Reply