Đô Thị Khoa Huyễn

Máy Móc Võ Thánh

Linh khí sống lại thời đại, võ giả vi tôn.

Nghèo túng học sinh ngẫu nhiên được đến người máy huấn luyện hệ thống, mỗi một phân tiềm lực đều được đến cực hạn khai phá, mỗi một phân thực lực đều được đến cực hạn lợi dụng, mỗi một chút thời gian đều bị an bài đến hợp lý nhất, bình phàm thiếu niên thiên tài chi lộ không thể ngăn cản!

Không có kì thủ có thể hạ quá Alpha cẩu, cũng không có thiên tài có thể ở tu luyện thượng bằng được người máy.

Đây là hắn, Tần Hạo Hãn, một cái cực độ bình tĩnh, cực độ lý trí, lớn lên rất tuấn tú lại diện than nam nhân!

Converter: ➻❥հɑղɑ✧ϲօ✧ղմօղց ²⁷﹏❣

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hắc Thổ Mạo Thanh Yên
 •  Chương: /500
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thành tích2020-04-05 22:35
 • #2: Robot Huấn Luyện hệ thống2020-04-05 22:36
 • #3: Tiến bộ2020-04-05 22:36
 • #4: Ngẫu nhiên gặp2020-04-05 22:36
 • #5: Đặc huấn2020-04-05 22:36
 • #6: Trở về trường2020-04-05 22:37
 • #7: Sự nhẫn nại (cầu đề cử)2020-04-05 22:37
 • #8: Đông Hải tập đoàn2020-04-05 22:37
 • #9: Mới kỹ xảo2020-04-05 22:37
 • #10: Đầu gió luyện thể (cầu phiếu đề cử)2020-04-05 22:37
 • #11: Phụ trọng2020-04-05 22:37
 • #12: Vượt ngục2020-04-05 22:38
 • #13: Khách không mời mà đến2020-04-05 22:38
 • #14: Pháo quyền2020-04-05 22:38
 • #15: Động thủ2020-04-05 22:38
 • #16: Bắt hung phạm2020-04-05 22:38
 • #17: Kiểm tra trước đó2020-04-05 22:39
 • #18: Dục Đức trung học2020-04-05 22:39
 • #19: Diệp Khinh Mi2020-04-05 22:39
 • #20: Gặp nhau lần nữa2020-04-05 22:39
 • #21: Thuốc kiểm2020-04-05 22:39
 • #22: Kiểm tra sức khoẻ gợn sóng2020-04-05 22:39
 • #23: Văn hóa khóa kiểm tra2020-04-05 22:40
 • #24: Quyết định2020-04-05 22:40
 • #25: Lượng hô hấp kiểm tra2020-04-05 22:40
 • #26: Trăm mét2020-04-05 22:40
 • #27: Đây là bay đồng dạng cảm giác!2020-04-05 22:40
 • #28: Bạo lực mỹ học2020-04-05 22:40
 • #29: Khu hoang dã Võ giả2020-04-05 22:41
 • #30: Tinh thần kiểm tra2020-04-05 22:41
 • #31: Lần nữa phá kỷ lục2020-04-05 22:41
 • #32: Trao giải2020-04-05 22:41
 • #33: Nghỉ đông kế hoạch huấn luyện2020-04-05 22:41
 • #34: Sức chống cự đặc huấn bên trong2020-04-05 22:41
 • #35: Cùng ma nữ quyết đấu2020-04-05 22:41
 • #36: Đặc huấn hoàn thành2020-04-05 22:41
 • #37: Mới nhất trung diễn đàn2020-04-05 22:42
 • #38: Gân mạch kéo duỗi2020-04-05 22:42
 • #39: Tết xuân lễ vật2020-04-05 22:42
 • #40: Ám kình thành!2020-04-05 22:42
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0041.mp32020-04-05 22:42
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0042.mp32020-04-05 22:43
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0043.mp32020-04-05 22:43
 • #44: Xử phạt2020-04-05 22:43
 • #45: Lên lớp2020-04-05 22:43
 • #46: Quyền pháp lựa chọn2020-04-05 22:43
 • #47: Tai hoạ ngầm2020-04-05 22:43
 • #48: Trong biển luyện thể2020-04-05 22:43
 • #49: Hai chân hoàn thành2020-04-05 22:44
 • #50: Ngoan thạch2020-04-05 22:44
 • #51: Phòng ngự2020-04-05 22:44
 • #52: Bắp chân rèn luyện2020-04-05 22:44
 • #53: Tiền tài bối rối2020-04-05 22:44
 • #54: Ác ôn đến nhà2020-04-05 22:44
 • #55: Kinh thiên phản sát!2020-04-05 22:45
 • #56: Cửa hàng2020-04-05 22:45
 • #57: Hứng thú ban2020-04-05 22:45
 • #58: Học thuộc lòng2020-04-05 22:45
 • #59: Nguyệt điểm thi khu2020-04-05 22:45
 • #60: Thiên tài2020-04-05 22:45
 • #61: Đột nhiên tăng mạnh2020-04-05 22:45
 • #62: Thi tháng tỉ lệ đặt cược2020-04-05 22:45
 • #63: Đại cát đại lợi2020-04-05 22:46
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0064.mp32020-04-05 22:46
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0065.mp32020-04-05 22:46
 • #66: Kích động đạo sư2020-04-05 22:46
 • #67: Đoạt hồng bao2020-04-05 22:46
 • #68: Sức quan sát đặc huấn2020-04-05 22:46
 • #69: Trạng Nguyên quyết đấu2020-04-05 22:47
 • #70: Tần Hạo Hãn bạo kích!2020-04-05 22:47
 • #71: Mạnh nhất đối thủ?2020-04-05 22:47
 • #72: Điều nghiên địa hình2020-04-05 22:47
 • #73: Trước khi chiến đấu2020-04-05 22:47
 • #74: Nhạc Tử Tài thực lực2020-04-05 22:48
 • #75: Đánh giết2020-04-05 22:48
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0076.mp32020-04-05 22:48
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0077.mp32020-04-05 22:48
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0078.mp32020-04-05 22:48
 • #79: Cánh tay rèn luyện ( cám ơn quan1369 )2020-04-05 22:48
 • #80: Sau cùng thuốc thành2020-04-05 22:48
 • #81: Đêm tối sát cơ2020-04-05 22:49
 • #82: Giết chóc thời khắc2020-04-05 22:49
 • #83: Đoàn diệt2020-04-05 22:49
 • #84: Diệp gia2020-04-05 22:49
 • #85: Diệp Thanh Lam bức thoái vị2020-04-05 22:49
 • #86: Tiểu Ma Nữ chân diện mục2020-04-05 22:49
 • #87: Ngươi!2020-04-05 22:49
 • #88: Trốn!2020-04-05 22:50
 • #89: Hoàn mỹ2020-04-05 22:50
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0090.mp32020-04-05 22:50
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0091.mp32020-04-05 22:50
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0092.mp32020-04-05 22:50
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0093.mp32020-04-05 22:50
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0094.mp32020-04-05 22:51
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0095.mp32020-04-05 22:51
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0096.mp32020-04-05 22:51
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0097.mp32020-04-05 22:51
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0098.mp32020-04-05 22:51
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0099.mp32020-04-05 22:51
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0100.mp32020-04-05 22:51
 • may-moc-vo-thanh-chuong-0101.mp32020-04-05 22:51
 • #102: Đệ nhất môn võ kỹ2020-04-05 22:52
 • #103: 2 tháng sau2020-04-05 22:52
 • #104: Cự Hoa Viên2020-04-05 22:52
 • #105: Chuẩn bị2020-04-05 22:52
 • #106: Đông Hải quần anh2020-04-05 22:52
 • #107: Thủ sát ai được?2020-04-05 22:52
 • #108: First Blood2020-04-05 22:52
 • #109: Luyện giáp tin tức2020-04-05 22:53
 • #110: Trong nước phát hiện2020-04-05 22:53
 • #111: Nhện tinh cùng ếch xanh tinh2020-04-05 22:53
 • #112: Tấn chi ẩn gân!2020-04-05 22:53
 • #113: Bị kích thích2020-04-05 22:53
 • #114: Tứ Liên Băng!2020-04-05 22:53
 • #115: Mãnh hổ ra áp!2020-04-05 22:53
 • #116: Miệng quạ đen2020-04-05 22:54
 • #117: Đâm tổ ong!2020-04-05 22:54
 • #118: Đường hầm ác chiến2020-04-05 22:54
 • #119: Lấy một địch trăm!2020-04-05 22:54
 • #120: Phát đại tài2020-04-05 22:54
 • #121: Trung ương địa động2020-04-05 22:54
 • #122: Sau cùng những người kia2020-04-05 22:54
 • #123: Chân tướng phơi bày!2020-04-05 22:55
 • #124: Bắt đầu chế dược2020-04-05 22:55
 • #125: Lực chi ẩn gân, kịch độc luyện giáp!2020-04-05 22:55
 • #126: Bạo tẩu lực lượng!2020-04-05 22:55
 • #127: Hết thảy đều kết thúc2020-04-05 22:55
 • #128: Diệp Thanh Lam thất bại2020-04-05 22:55
 • #129: Thương thành chọn ban thưởng2020-04-05 22:55
 • #130: Gia nhập quốc gia tổ chức2020-04-05 22:56
 • #131: Biển xe mới, nhiệm vụ mới2020-04-05 22:56
 • #132: Thứ nhất thanh vũ khí2020-04-05 22:56
 • #133: Côn pháp đặc huấn2020-04-05 22:56
 • #134: Tật Phong tiểu đội2020-04-05 22:56
 • #135: Tần Hạo Hãn thực lực2020-04-05 22:56
 • #136: Có thể để cho Test thăng cấp chip2020-04-05 22:56
 • #137: Gậy quấy phân heo Tần Hạo Hãn2020-04-05 22:57
 • #138: Đắc thủ!2020-04-05 22:57
 • #139: Trốn vào Hoa Tây thành2020-04-05 22:57
 • #140: Hệ thống thăng cấp, xương rồng mua2020-04-05 22:57
 • #141: Song sát!2020-04-05 22:57
 • #142: Lớp 12 kẻ quấy rối2020-04-05 22:57
 • #143: Không may người Phù Tang2020-04-05 22:57
 • #144: Hoàn mỹ ngưng cân!2020-04-05 22:58
 • #145: Ánh mắt giết chết ngươi!2020-04-05 22:58
 • #146: Ánh mắt của ngươi2020-04-05 22:58
 • #147: Các học sinh nguy cơ!2020-04-05 22:58
 • #148: Hắn thời khắc sinh tử đến rồi!2020-04-05 22:58
 • #149: Bắt giặc trước bắt vua!2020-04-05 22:58
 • #150: Cầm nã người phản quốc2020-04-05 22:58
 • #151: Toàn tỉnh thứ nhất2020-04-05 22:59
 • #152: Trong mưa gió2020-04-05 22:59
 • #153: Long trọng Thiên Khải2020-04-05 22:59
 • #154: Đoán cốt bắt đầu2020-04-05 22:59
 • #155: Kim điêu sào huyệt bảo bối2020-04-05 22:59
 • #156: Mưa gió sắp đến2020-04-05 22:59
 • #157: Cường địch đột kích!2020-04-05 22:59
 • #158: Người thứ nhất quyết đấu2020-04-05 23:00
 • #159: Khách không mời mà đến2020-04-05 23:00
 • #160: Lâm thời liên hợp2020-04-05 23:00
 • #161: Quyết chiến đêm trước!2020-04-05 23:00
 • #162: Buông tay đánh cược 1 lần2020-04-05 23:00
 • #163: Bay lượn đi, Hảo Hán!2020-04-05 23:01
 • #164: Chiến Dưỡng Huyết!2020-04-05 23:01
 • #165: Thắng bại2020-04-05 23:01
 • #166: Bầu trời bắt địch!2020-04-05 23:01
 • #167: Thăng quan phát tài2020-04-05 23:01
 • #168: Bách biến Thần binh2020-04-05 23:01
 • #169: Lớp 12 ban một2020-04-05 23:01
 • #170: Dị năng giả2020-04-05 23:02
 • #171: Cao trung khiêu chiến thi đấu2020-04-05 23:02
 • #172: Phản kích!2020-04-05 23:02
 • #173: Chiến trường bảng2020-04-05 23:02
 • #174: Đoán Cốt kỳ chỗ khó?2020-04-05 23:02
 • #175: Mạnh nhất răng2020-04-05 23:03
 • #176: Test thăng cấp hoàn tất2020-04-05 23:03
 • #177: Test biến hóa2020-04-05 23:03
 • #178: Búp bê bị phát hiện2020-04-05 23:03
 • #179: Giao long đoán cốt2020-04-05 23:03
 • #180: Tái chiến Thiên bảng2020-04-05 23:03
 • #181: Cả nước người thứ nhất2020-04-05 23:03
 • #182: Phi lễ sự kiện2020-04-05 23:04
 • #183: Hướng về phía biển cả xuất phát2020-04-05 23:04
 • #184: Sinh vật biển2020-04-05 23:04
 • #185: Lần thứ nhất thu hoạch được phần thưởng2020-04-05 23:04
 • #186: Người báo thù chiến đội2020-04-05 23:04
 • #187: Lấy phương thức của ngươi đánh bại ngươi2020-04-05 23:05
 • #188: Trên đường về nhà2020-04-05 23:05
 • #189: Tấn cấp Cam Tinh niệm sư, che giấu ban thưởng! ( cám ơn chutiendat )2020-04-05 23:05
 • #190: Sủng vật Thanh Thiên ( cám ơn chutiendat )2020-04-05 23:05
 • #191: Đào chân tường ( cám ơn chutiendat )2020-04-05 23:05
 • #192: Đột nhiên tăng mạnh2020-04-05 23:05
 • #193: Thi đại học quy tắc2020-04-05 23:05
 • #194: Thi đại học bắt đầu2020-04-05 23:05
 • #195: Thi đại học ngày thứ nhất nhạc đệm2020-04-05 23:06
 • #196: Bị xanh sự kiện2020-04-05 23:06
 • #197: Cá nhân thi đấu chiến tích2020-04-05 23:06
 • #198: Đoàn đội chiến bắt đầu2020-04-05 23:06
 • #199: Cái thứ nhất lấy được được điểm số người2020-04-05 23:06
 • #200: Sụp đổ2020-04-05 23:06
 • #201: Tần Hạo Hãn chặn giết!2020-04-05 23:07
 • #202: Thiên Phong lĩnh ngắm bắn chiến2020-04-05 23:07
 • #203: Mỗi người đi một ngả2020-04-05 23:07
 • #204: Đêm tập2020-04-05 23:07
 • #205: Hắc Sơn lão yêu xuất hiện2020-04-05 23:07
 • #206: Ngươi là ai?2020-04-05 23:07
 • #207: Bên bờ Thiên trì, giai nhân như ngọc2020-04-05 23:08
 • #208: Sấm sét giữa trời quang2020-04-05 23:08
 • #209: Dụ địch xâm nhập2020-04-05 23:08
 • #210: Rèn luyện song quyền xương cốt2020-04-05 23:08
 • #211: Toàn bộ lực lượng mới2020-04-05 23:08
 • #212: Đánh đâu thắng đó!2020-04-05 23:08
 • #213: Cái thứ nhất rút cờ người2020-04-05 23:08
 • #214: Thế cục đột biến2020-04-05 23:09
 • #215: Bán gia viên2020-04-05 23:09
 • #216: Chính tay đâm Ngô Phi!2020-04-05 23:09
 • #217: Che giấu sát thủ!2020-04-05 23:09
 • #218: Gió nổi mây phun2020-04-05 23:10
 • #219: Một mình chiêu hàng2020-04-05 23:10
 • #220: Liên tục rút cờ2020-04-05 23:10
 • #221: Tiến vào Ninh Lăng Tuyết hương khuê2020-04-05 23:10
 • #222: Tuyết Nhi trực giác cùng não bổ2020-04-05 23:10
 • #223: Bóng đêm chọc người2020-04-05 23:10
 • #224: Say rượu sau2020-04-05 23:10
 • #225: Quyết liệt! La Khải Văn phẫn nộ chi hỏa!2020-04-05 23:11
 • #226: Quyết đấu! Bầu trời kịch chiến!2020-04-05 23:11
 • #227: Cường địch! Ninh Lăng Tuyết dũng cảm!2020-04-05 23:11
 • #228: Giai đoạn thứ hai kết thúc2020-04-05 23:11
 • #229: Tin đồn2020-04-05 23:11
 • #230: Hoàn mỹ đoán cốt!2020-04-05 23:11
 • #231: Quả tạ bị gặm sự kiện2020-04-05 23:11
 • #232: Trước khi chiến đấu phản bội2020-04-05 23:11
 • #233: Nghịch tập!2020-04-05 23:12
 • #234: Dao sắc công thủ2020-04-05 23:12
 • #235: Đêm tập2020-04-05 23:12
 • #236: Kì binh xuất kích!2020-04-05 23:12
 • #237: Đập nồi dìm thuyền!2020-04-05 23:12
 • #238: Già yếu tàn tật nghịch tập!2020-04-05 23:12
 • #239: Phản công!2020-04-05 23:12
 • #240: Mục tiêu, kinh thành!2020-04-05 23:13
 • #241: Khuynh hướng hổ núi đi!2020-04-05 23:13
 • #242: Một người công thành2020-04-05 23:13
 • #243: Người thứ nhất hoàng hôn!2020-04-05 23:13
 • #244: Răng nanh!2020-04-05 23:13
 • #245: Mới vương giả!2020-04-05 23:13
 • #246: Siêu cấp ban thưởng!2020-04-05 23:13
 • #247: Phóng tới mặt trăng ( cám ơn kiritodeboss )2020-04-05 23:14
 • #248: Lần đầu nghe thấy Danh Nhân đường2020-04-05 23:14
 • #249: Hạn thời gian nhiệm vụ2020-04-05 23:14
 • #250: Lưu tinh chi lĩnh ngộ2020-04-05 23:14
 • #251: Lưu Tinh Nhất Kích2020-04-05 23:14
 • #252: Long Đằng câu lạc bộ2020-04-05 23:14
 • #253: La Khải Văn mùa xuân2020-04-05 23:14
 • #254: Test nhiệm vụ mới2020-04-05 23:15
 • #255: Học trước trại huấn luyện2020-04-05 23:15
 • #256: Tử thần lĩnh vực2020-04-05 23:15
 • #257: La Khải Văn hành động2020-04-05 23:15
 • #258: Tử thần lĩnh vực2020-04-05 23:16
 • #259: Phù Tang Cao Ly2020-04-05 23:16
 • #260: Ba nước giao lưu đoàn2020-04-05 23:16
 • #261: Liệp sát giả2020-04-05 23:16
 • #262: Thời khắc mấu chốt2020-04-05 23:16
 • #263: Trả thù2020-04-05 23:16
 • #264: Cái bẫy cái bẫy2020-04-05 23:17
 • #265: Trước mặt mọi người tỏ tình2020-04-05 23:17
 • #266: Gặp lại2020-04-05 23:17
 • #267: Nhập học2020-04-05 23:17
 • #268: Kinh thành thị trường giao dịch2020-04-05 23:17
 • #269: Bán đi Red Spider2020-04-05 23:17
 • #270: Không phục2020-04-05 23:17
 • #271: Tự chọn môn học2020-04-05 23:18
 • #272: Đao pháp khóa2020-04-05 23:18
 • #273: Thế như chẻ tre2020-04-05 23:18
 • #274: Siêu việt sinh tử2020-04-05 23:18
 • #275: Chỗ tốt2020-04-05 23:18
 • #276: Một bước2020-04-05 23:18
 • #277: Đột phá2020-04-05 23:19
 • #278: Bạch Long họa kích2020-04-05 23:19
 • #279: Trận đầu, ngược sát!2020-04-05 23:19
 • #280: Bẻ gãy nghiền nát tốc độ!2020-04-05 23:19
 • #281: Múa rìu qua mắt thợ2020-04-05 23:19
 • #282: Cái cuối cùng người khiêu chiến2020-04-05 23:19
 • #283: Danh Nhân đường quyết đấu!2020-04-05 23:20
 • #284: Mua nô lệ2020-04-05 23:20
 • #285: 10 ức nô lệ2020-04-05 23:20
 • #286: Ám sát nhiệm vụ2020-04-05 23:20
 • #287: Truy tra2020-04-05 23:20
 • #288: Xuyên lục địa chiến quy tắc2020-04-05 23:20
 • #289: Thập đại cao thủ!2020-04-05 23:21
 • #290: Chiến trường tổng chỉ huy2020-04-05 23:21
 • #291: Xuyên lục địa chiến bắt đầu2020-04-05 23:21
 • #292: Chiến lược ánh mắt2020-04-05 23:21
 • #293: Xuất chinh2020-04-05 23:21
 • #294: Đêm tập Cao Ly2020-04-05 23:22
 • #295: Vượt qua Áp Lục giang!2020-04-05 23:22
 • #296: Thủ sát? Phản sát? Liên sát!2020-04-05 23:22
 • #297: Á liên bang người thứ nhất2020-04-05 23:22
 • #298: Tần chỉ huy quan2020-04-05 23:22
 • #299: Đột phá, Tinh Thần lực!2020-04-05 23:22
 • #300: Phản kích bắt đầu2020-04-05 23:23
 • #301: Tần Hạo Hãn phong quang thời khắc2020-04-05 23:23
 • #302: Kịch biến!2020-04-05 23:23
 • #303: Hèn hạ2020-04-05 23:23
 • #304: Offline đi luyện tạng2020-04-05 23:23
 • #305: Đột phá, hoàn mỹ luyện tạng!2020-04-05 23:23
 • #306: Một người đánh lén2020-04-05 23:23
 • #307: Cao thủ uy hiếp!2020-04-05 23:24
 • #308: Thông cáo thiên hạ đánh cược!2020-04-05 23:24
 • #309: Thịt người chiến chùy!2020-04-05 23:24
 • #310: Nghiền ép2020-04-05 23:24
 • #311: Cuối cùng quyết chiến!2020-04-05 23:25
 • #312: Khua chiêng gõ trống2020-04-05 23:25
 • #313: Nhẫn thuật độn pháp2020-04-05 23:25
 • #314: Tiêu diệt2020-04-05 23:25
 • #315: Phát rồ ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:25
 • #316: Sakurai ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:25
 • #317: Tuyệt cảnh tuyệt sát! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:25
 • #318: Chiến trường kết thúc! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:25
 • #319: Siêu cấp ban thưởng! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:26
 • #320: Đắt đỏ dưỡng huyết vật liệu ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:26
 • #321: Quốc gia cho ban thưởng ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:26
 • #322: Đạo sư truyền công pháp2020-04-05 23:26
 • #323: Bại lộ2020-04-05 23:26
 • #324: Sau cùng máu tới tay!2020-04-05 23:26
 • #325: Đột phá! Dưỡng Huyết kỳ!2020-04-05 23:26
 • #326: Đặc thù dị năng thức tỉnh ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:27
 • #327: Vui mừng không thôi! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:27
 • #328: Dị năng biến dị! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:27
 • #329: Tần Hạo Hãn tăng vọt thực lực! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:27
 • #330: Chuẩn bị ra tay! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:27
 • #331: Ngươi đánh ngươi, ta quay ta ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:27
 • #332: Kịch liệt chém giết! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:28
 • #333: Điên cuồng! Hóa Kình kỳ bỏ mạng! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:28
 • #334: Biến dị Hỏa tinh hiện thế! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:28
 • #335: Thu phục2020-04-05 23:28
 • #336: Thanh Xuân hồ2020-04-05 23:28
 • #337: Đường đường chính chính âm mưu2020-04-05 23:28
 • #338: 2 cái giống nhau người2020-04-05 23:29
 • #339: Vũ khí mới tới tay ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:29
 • #340: Xuất phát, chiến đấu mới ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:29
 • #341: Bảy địch nhân ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:29
 • #342: Trước hết giết một cái luyện tay một chút ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:29
 • #343: Thanh Xuân rừng ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:29
 • #344: Thời gian đến ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:29
 • #345: Cường địch xuất hiện ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:30
 • #346: Kỳ dị biến dị thú ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:30
 • #347: Lý Mộng Dao ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:30
 • #348: Thu phục Hỏa tinh ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:30
 • #349: Ả Rập Thần đăng ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:30
 • #350: Bát Môn Độn Giáp2020-04-05 23:31
 • #351: Đoạt vị trí2020-04-05 23:31
 • #352: Lần nữa lập uy!2020-04-05 23:31
 • #353: Thu hoạch2020-04-05 23:31
 • #354: 80 ngày sau ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:31
 • #355: Ven hồ kỳ ngộ2020-04-05 23:32
 • #356: Hầu ca?2020-04-05 23:32
 • #357: Lời thề2020-04-05 23:32
 • #358: Phỏng đoán tính toán2020-04-05 23:32
 • #359: Miệng núi lửa2020-04-05 23:32
 • #360: Đột phá thời điểm!2020-04-05 23:32
 • #361: Dưỡng Huyết trung kỳ ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:33
 • #362: Kích tình video ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:33
 • #363: Lĩnh vực lực lượng cùng lâm tràng đột phá! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:33
 • #364: Núi lửa tuyệt địa! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:33
 • #365: Thề không bỏ qua! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:33
 • #366: Dưới núi lửa thế giới2020-04-05 23:34
 • #367: Phân thân làm ra2020-04-05 23:34
 • #368: Đột phá! Dưỡng Huyết hậu kỳ!2020-04-05 23:34
 • #369: Nước khắp núi lửa ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:34
 • #370: Bạo tẩu tinh tinh! ( cám ơn AjinHien96 )2020-04-05 23:34
 • #371: Đại hoạch toàn thắng2020-04-05 23:34
 • #372: Cha mẹ tin tức2020-04-05 23:35
 • #373: Thanh Xuân nữ thần2020-04-05 23:35
 • #374: Trí đấu!2020-04-05 23:35
 • #375: Hệ thống tiến hóa2020-04-05 23:35
 • #376: Sinh Mệnh chi chu2020-04-05 23:35
 • #377: Thế giới giải thi đấu2020-04-05 23:35
 • #378: Có tiền có thể sai khiến quỷ thần2020-04-05 23:36
 • #379: Bắt đầu thu hoạch2020-04-05 23:36
 • #380: Hoành tảo thiên quân như quyển tịch2020-04-05 23:36
 • #381: Toàn thế giới phục kích người thứ nhất!2020-04-05 23:36
 • #382: Thiểm điện bôn tập!2020-04-05 23:36
 • #383: Đến từ đông phương ác ma!2020-04-05 23:36
 • #384: Phân thân đăng tràng2020-04-05 23:36
 • #385: Lâm trận đào thoát2020-04-05 23:37
 • #386: Sau cùng chiến trường, Bắc Mĩ!2020-04-05 23:37
 • #387: Sau cùng truy sát2020-04-05 23:37
 • #388: Đệ nhất!2020-04-05 23:37
 • #389: Kinh đại trước cửa2020-04-05 23:37
 • #390: Hướng Hoàng Tinh niệm sư đột phá2020-04-05 23:37
 • #391: Lăn xuống đi2020-04-05 23:37
 • #392: Tinh thần tôi luyện2020-04-05 23:38
 • #393: Điên cuồng Lâm Mộc Dương2020-04-05 23:38
 • #394: Vũ nhục2020-04-05 23:38
 • #395: Đắc thủ2020-04-05 23:38
 • #396: Đan thành, tâm cảnh lịch luyện!2020-04-05 23:38
 • #397: Hóa Kính kỳ! Bát Môn Độn Giáp mở!2020-04-05 23:38
 • #398: Trong truyền thuyết thể chất thức tỉnh2020-04-05 23:39
 • #399: Tần Hạo Hãn trả thù2020-04-05 23:39
 • #400: Thực lực nghiền ép2020-04-05 23:39
 • #401: Cao quý thượng đẳng nhân2020-04-05 23:39
 • #402: Trò chơi tử vong2020-04-05 23:39
 • #403: Phá cục2020-04-05 23:39
 • #404: Tuyệt sát!2020-04-05 23:39
 • #405: Trên trời thành phố2020-04-05 23:39
 • #406: Sinh Mệnh chi chu sân thi đấu2020-04-05 23:39
 • #407: Kỳ kinh bát mạch2020-04-05 23:40
 • #408: Ma đô tiểu đội2020-04-05 23:40
 • #409: Nhập bọn2020-04-05 23:40
 • #410: Đi săn bắt đầu2020-04-05 23:40
 • #411: Nội ưu2020-04-05 23:40
 • #412: Long Phi Tường2020-04-05 23:40
 • #413: Không cách nào rung chuyển người2020-04-05 23:40
 • #414: Hoover2020-04-05 23:41
 • #415: Đoàn diệt2020-04-05 23:41
 • #416: Săn nô tiểu đội2020-04-05 23:41
 • #417: Đàn sư tử buông xuống2020-04-05 23:41
 • #418: Địa đầu xà2020-04-05 23:41
 • #419: Tuyệt cảnh phản sát2020-04-05 23:41
 • #420: Thiên la địa võng2020-04-05 23:41
 • #421: Ma đô tam vương2020-04-05 23:41
 • #422: Đại bạch tuộc2020-04-05 23:41
 • #423: Diệt sư!2020-04-05 23:42
 • #424: Bạch Nha2020-04-05 23:42
 • #425: Tu luyện Thánh địa2020-04-05 23:42
 • #426: Cưỡi hổ khó xuống2020-04-05 23:42
 • #427: Liên tục đột phá2020-04-05 23:42
 • #428: Giang khẩu chi chiến2020-04-05 23:42
 • #429: Thiên hải chiến trường2020-04-05 23:42
 • #430: Bản thể tham chiến!2020-04-05 23:43
 • #431: Trường Thiệt long2020-04-05 23:43
 • #432: Bạch Nha đăng tràng2020-04-05 23:43
 • #433: Hổ vương2020-04-05 23:43
 • #434: Đột phá Đới mạch2020-04-05 23:43
 • #435: Thỏa hiệp2020-04-05 23:43
 • #436: Người chấp pháp2020-04-05 23:43
 • #437: Quý tộc đến2020-04-05 23:43
 • #438: Va chạm2020-04-05 23:43
 • #439: Vòng quanh trái đất phi hành2020-04-05 23:44
 • #440: Kéo ngươi xuống nước2020-04-05 23:44
 • #441: Quyết đấu người chấp pháp2020-04-05 23:44
 • #442: Tam vương chiến bọ cạp2020-04-05 23:44
 • #443: Liên hợp2020-04-05 23:44
 • #444: Liên Bang hội nghị2020-04-05 23:44
 • #445: Đệ Nhất võ quán người chấp pháp2020-04-05 23:44
 • #446: Thiên địa ý chí buông xuống2020-04-05 23:45
 • #447: Thương Môn mở2020-04-05 23:45
 • #448: Bạch Nha ngăn cản2020-04-05 23:45
 • #449: Đệ Nhất võ quán kết thúc2020-04-05 23:45
 • #450: Cáo biệt2020-04-05 23:45
 • #451: Tần Hạo Hãn phương pháp2020-04-05 23:45
 • #452: Dũng sĩ giác đấu chọn lựa phương pháp2020-04-05 23:46
 • #453: Tần Tầm2020-04-05 23:46
 • #454: Long Môn sân thi đấu2020-04-05 23:46
 • #455: Sân thi đấu kiểm tra2020-04-05 23:46
 • #456: Cạnh tranh2020-04-05 23:46
 • #457: Hầm giam2020-04-05 23:46
 • #458: Một quyền2020-04-05 23:47
 • #459: Cửu liên chiến2020-04-05 23:47
 • #460: Cửu liên thắng!2020-04-05 23:47
 • #461: Ngắm bắn2020-04-05 23:47
 • #462: Cửu Tử Thần2020-04-05 23:47
 • #463: Lãnh huyết2020-04-05 23:47
 • #464: Bán nhân mã chiến sĩ2020-04-05 23:47
 • #465: 3 năm sau2020-04-05 23:47
 • #466: Điên cuồng yêu cầu2020-04-05 23:48
 • #467: Đánh năm2020-04-05 23:48
 • #468: Thân phận bại lộ!2020-04-05 23:48
 • #469: Lĩnh vực cường giả2020-04-05 23:48
 • #470: Cuồng ngôn2020-04-05 23:48
 • #471: Tiến vào ngàn thắng trận2020-04-05 23:48
 • #472: Giải nghệ người chấp pháp2020-04-05 23:48
 • #473: Thiên Địa!2020-04-05 23:48
 • #474: Ngàn thắng trận trận chiến đầu tiên2020-04-05 23:48
 • #475: Bát Bàn2020-04-05 23:48
 • #476: Cường địch!2020-04-05 23:49
 • #477: Bảo hộ2020-04-05 23:49
 • #478: Nghị trưởng2020-04-05 23:49
 • #479: Kế hoạch2020-04-05 23:49
 • #480: Bát Bàn tin tức2020-04-05 23:49
 • #481: Côn giết!2020-04-05 23:49
 • #482: Cổ Đức La Sâm2020-04-05 23:50
 • #483: Sinh tử mười giây!2020-04-05 23:50
 • #484: Đều ở trong lòng bàn tay2020-04-05 23:50
 • #485: Thanh Nhi cáo biệt2020-04-05 23:50
 • #486: Đặc huấn2020-04-05 23:50
 • #487: Ám năng2020-04-05 23:50
 • #488: Hai phiên chiến!2020-04-05 23:50
 • #489: Kinh thiên!2020-04-05 23:51
 • #490: Công kích!2020-04-05 23:51
 • #491: Duy Kim Tư2020-04-05 23:51
 • #492: Đào thoát2020-04-05 23:51
 • #493: Mặt trăng2020-04-05 23:51
 • #494: Thi Phong Thành đến2020-04-05 23:51
 • #495: Long Nha2020-04-05 23:52
 • #496: Điểm hóa2020-04-05 23:52
 • #497: Sinh Tử tâm kiếp!2020-04-05 23:52
 • #498: Truy kích2020-04-05 23:52
 • #499: Phá diệt ( đại kết cục )2020-04-05 23:52
 • #500: Hoàn thành cảm nghĩ2020-04-05 23:52
[Total: 2   Average: 4.5/5]

Related posts

Tốt Nhất Ngu Nhạc Thời Đại

TiKay

Cực Phẩm Thấu Thị

TiKay

Huyển Đế Trở Về

TiKay

Leave a Reply