Huyền Huyễn

Thông U Đại Thánh

Quỷ bí giang hồ, yêu dị liên ra, triều đình mục nát, võ lâm thế gia, quần hùng cùng nổi lên.

Đây là một cái không có thần phật thế giới

Võ đạo, thuật pháp, huyền tu, thần thông…

Cố Thành tại u ám bên trong buông xuống, san bằng này phân loạn thế gian.

“Nếu thế giới này không có thần phật, ta đây, chính là thần phật!”

Mỹ nhân họa da khó họa cốt, miếu trung yêu tăng tự Tu La.

Chốn đào hoa tâm hoảng loạn, Hắc Sơn Lão Yêu chiếm U Minh.

Ta gọi Cố Thành, thành tín Thành.

– Cảnh giới: Luyện khí cửu cảnh: Luyện khí, dưỡng thần, quan tưởng, ngưng cương, nguyên khí, quy nguyên, thần du, động minh, Địa Tiên.

Võ đạo cửu phẩm: Ngoại luyện, nội luyện, đoán cốt, dũng huyết, quan sơn, vọng hải, thần môn, siêu phàm, Võ Thánh.

Quỷ vật là: U hồn, tiểu quỷ, Oán Quỷ, Lệ Quỷ, Ác Quỷ, Quỷ Tướng, Quỷ Vương, Âm Thần.

Yêu vật là: Mãnh thú, Tinh quái, Tiểu Yêu, yêu quái, Yêu Linh, Đại Yêu, Yêu Vương, Yêu Thần

Cương thi: Du Thi, Bạch Cương, Hắc Cương, Tử Cương, Phi Cương, Bất Hóa Cốt, Bạt

Phong Thất Nguyệt sách mới, cùng tác: Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ, Tối Cường Phản Phái Hệ Thống…

✯ Cvt by KOL.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phong Thất Nguyệt
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xuyên qua giết2020-08-23 20:49
 • #2: Hỏng bét bắt đầu2020-08-23 20:50
 • #3: Người tu hành2020-08-23 20:50
 • #4: Ta sẽ trở lại2020-08-23 20:50
 • #5: Sát thủ2020-08-23 20:50
 • #6: Nghịch cảnh giết ngược lại2020-08-23 20:50
 • #7: Trời cao mặc chim bay2020-08-23 20:51
 • #8: Lời nói trong đêm miếu sơn thần2020-08-23 20:51
 • #9: Nối giáo cho giặc2020-08-23 20:51
 • #10: Đều không đơn giản2020-08-23 20:51
 • #11: Tĩnh Dạ ty2020-08-23 20:51
 • #12: Tướng công, ta thật đói2020-08-23 20:51
 • #13: Suy đoán2020-08-23 20:51
 • #14: Tên ăn mày2020-08-23 20:51
 • #15: Quỷ chết đói2020-08-23 20:51
 • #16: Bát phẩm nội luyện2020-08-23 20:51
 • #17: Trồng lê2020-08-23 20:51
 • #18: La giáo2020-08-23 20:51
 • #19: Bang phái2020-08-23 20:52
 • #20: Âm u mặt2020-08-23 20:52
 • #21: màn đêm sát cơ2020-08-23 20:52
 • #22: Dưới mặt đất đổi chủ2020-08-23 20:52
 • #23: Bản tâm ranh giới cuối cùng2020-08-23 20:52
 • #24: Vây quét2020-08-23 20:52
 • #25: Đến lợi2020-08-23 20:52
 • #26: Yêu Tiễn Dạ La2020-08-23 20:52
 • #27: Núi hoang quỷ nhạc2020-08-23 20:52
 • #28: Cương thi2020-08-23 20:52
 • #29: đuổi thi nhất mạch2020-08-23 20:52
 • #30: Tả đạo giang hồ2020-08-23 20:52
 • #31: Thỏa hiệp hợp lại2020-08-23 20:52
 • #32: Hồng Bạch Chàng Sát quỷ vực hiện2020-08-23 20:52
 • #33: Ta đẹp không?2020-08-23 20:53
 • #34: Liếm ra một con đường sống2020-08-23 20:53
 • #35: Lừa gạt quỷ2020-08-23 20:53
 • #36: Tranh đoạt kịch chiến2020-08-23 20:53
 • #37: Mở quan tài2020-08-23 20:53
 • #38: Lý Như Công cùng thiên hồn đạo nhân2020-08-23 20:53
 • #39: Uống máu2020-08-23 20:53
 • #40: Cặn bã nam chết không yên lành2020-08-23 20:53
 • #41: Đầu đuôi câu chuyện2020-08-23 20:53
 • #42: Không rõ kiếm pháp2020-08-23 20:53
 • #43: Thượng vị cơ hội2020-08-23 20:53
 • #44: Trường Nhạc bang2020-08-23 20:53
 • #45: Đối chọi gay gắt2020-08-23 20:54
 • #46: giết!2020-08-23 20:54
 • #47: Bỏ gian tà theo chính nghĩa2020-08-23 20:54
 • #48: Đấu pháp2020-08-23 20:54
 • #49: Chưởng khống toàn cục2020-08-23 20:54
 • #50: Quái dị2020-08-23 20:54
 • #51: Mặt nạ2020-08-23 20:54
 • #52: tồn tại chứng cứ2020-08-23 20:54
 • #53: Khó chịu2020-08-23 20:54
 • #54: Ác mộng2020-08-23 20:54
 • #55: Ngũ Quỷ Bàn Vận2020-08-23 20:54
 • #56: Mặt nạ họa cốt khó Họa Tâm2020-08-23 20:54
 • #57: Ta cũng muốn điệu thấp2020-08-23 20:54
 • #58: Ăn tuyệt hậu2020-08-23 20:55
 • #59: Nhân họa2020-08-23 20:55
 • #60: Không kính sợ sinh mệnh người, không xứng sống sót2020-08-23 20:55
 • #61: Nên giết! Nên diệt!2020-08-23 20:55
 • #62: Tiến đánh Đạo Huyền tông2020-08-23 20:55
 • #63: Đạo Huyền Thất trưởng lão2020-08-23 20:55
 • #64: Bình oán2020-08-23 20:55
 • #65: Chặn giết2020-08-23 20:55
 • #66: Hút Huyết quyết chiến, Yêu Tiễn Dạ La2020-08-23 20:55
 • #67: Hậu quả2020-08-23 20:55
 • #68: Miệng lưỡi dẻo quẹo2020-08-23 20:55
 • #69: Quá quan2020-08-23 20:55
 • #70: Mất tích án2020-08-23 20:55
 • #71: Điểm giống nhau2020-08-23 20:55
 • #72: Trường Xuân quan2020-08-23 20:55
 • #73: Quý Hải Nhai cái chết2020-08-23 20:56
 • #74: nhập ma Trường Sinh2020-08-23 20:56
 • #75: Thi Ma2020-08-23 20:56
 • #76: ngươi nghe nói qua giết người diệt khẩu sao?2020-08-23 20:56
 • #77: diệt sát2020-08-23 20:56
 • #78: nộ cùng giết2020-08-23 20:56
 • #79: ta ý khó bình!2020-08-23 20:56
 • #80: ta công đạo, chính ta cầm2020-08-23 20:56
 • #81: Một đường hướng nam2020-08-23 20:56
 • #82: một chút hi vọng sống2020-08-23 20:56
 • #83: Hắc Ngọc không gian khai phá2020-08-23 20:56
 • #84: Muốn chết còn không đơn giản?2020-08-23 20:56
 • #85: Điểm danh2020-08-23 20:56
 • #86: Liếm cẩu chết không yên lành2020-08-23 20:56
 • #87: Kiếm kỹ: Cửu Phượng Quy Sào2020-08-23 20:57
 • #88: Cô nương, làm người muốn phúc hậu2020-08-23 20:57
 • #89: Uyển Lâm phủ Tĩnh Dạ ty2020-08-23 20:57
 • #90: Hoàng Thạch lão yêu2020-08-23 20:57
 • #91: Yêu huyệt kinh hồn2020-08-23 20:57
 • #92: Chém yêu2020-08-23 20:57
 • #93: Giết hắn cái Hồi Mã thương!2020-08-23 20:57
 • #94: Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền2020-08-23 20:57
 • #95: Nguyên do2020-08-23 20:57
 • #96: Lập hắc bạch2020-08-23 20:57
 • #97: Hảo Hán bang2020-08-23 20:57
 • #98: Bát Đại Kim Cương2020-08-23 20:57
 • #99: Đi thanh lâu2020-08-23 20:57
 • #100: Tứ Cực tông2020-08-23 20:57
 • #101: Di Hoa Tiếp Mộc (canh thứ nhất) làm AlloyCat hoàng kim minh bổ canh2020-08-23 20:57
 • #102: Kích động phong vân (canh thứ hai) làm AlloyCat hoàng kim minh bổ canh2020-08-23 20:57
 • #103: Lắng lại náo động (canh thứ ba) làm AlloyCat hoàng kim minh bổ canh2020-08-23 20:58
 • #104: Đại gian tự trung (Canh [4]) làm AlloyCat hoàng kim minh bổ canh2020-08-23 20:58
 • #105: Vi diệu thế cục (Canh [5]) làm AlloyCat hoàng kim minh bổ canh2020-08-23 20:58
 • #106: Mời chào (canh thứ sáu) làm AlloyCat hoàng kim minh bổ canh2020-08-23 20:58
 • #107: Yêu quỷ tai ương (canh thứ bảy) làm AlloyCat hoàng kim minh bổ canh2020-08-23 20:58
 • #108: Thất cảnh quan tưởng (thứ tám càng) làm AlloyCat hoàng kim minh bổ canh2020-08-23 20:58
 • #109: Chém yêu tru quỷ (Đệ Cửu càng) làm quý phi bạc tuyết cá bạch ngân minh bổ canh2020-08-23 20:58
 • #110: Quỷ Quận Thủ (thứ mười càng) làm quý phi bạc tuyết cá bạch ngân minh bổ canh2020-08-23 20:58
 • #111: Thu phục2020-08-23 20:58
 • #112: Không thể diễn tả tồn tại2020-08-23 20:58
 • #113: Dễ quên người2020-08-23 20:58
 • #114: Tro cốt cho ngươi dương2020-08-23 20:58
 • #115: Phục sát (cầu nguyệt phiếu! )2020-08-23 20:58
 • #116: Tro cốt cũng không cho ngươi thừa2020-08-23 20:58
 • #117: Trừ Quỷ Vương2020-08-23 20:58
 • #118: Chất vấn2020-08-23 20:59
 • #119: Thượng vị2020-08-23 20:59
 • #120: Sơn Hải kiếm kinh2020-08-23 20:59
 • #121: Vơ vét của cải chi pháp2020-08-23 20:59
 • #122: Giả vô tội, đóng vai mặt trắng2020-08-23 20:59
 • #123: Quần ma loạn vũ2020-08-23 20:59
 • #124: Không cho Thiên Vương 'Thất vọng '2020-08-23 20:59
 • #125: Đánh cương thi2020-08-23 20:59
 • #126: Dã tâm hạt giống2020-08-23 20:59
 • #127: Công thành2020-08-23 20:59
 • #128: Tông Sư cuộc chiến2020-08-23 20:59
 • #129: Chế tạo chứng cứ2020-08-23 20:59
 • #130: Lửa cháy đổ thêm dầu2020-08-23 20:59
 • #131: Nội loạn bắt đầu2020-08-23 20:59
 • #132: Đêm mưa sát lục2020-08-23 20:59
 • #133: Huynh đệ bất hòa2020-08-23 21:00
 • #134: Đại tẩy bài2020-08-23 21:00
 • #135: Bành trướng2020-08-23 21:00
 • #136: Tây Bắc Huyền Thiên một đám mây2020-08-23 21:00
 • #137: Ngoài ý muốn (làm minh chủ 0o mưa Tiểu Mạc o0 bổ canh)2020-08-23 21:00
 • #138: Cảm giác nhân sinh đến đỉnh phong2020-08-23 21:00
 • #139: Chúng bạn xa lánh2020-08-23 21:00
 • #140: Hối hận không nên tin cái kia Cố Thành2020-08-23 21:00
 • #141: Phượng Hoàng trảm thiên yêu2020-08-23 21:00
 • #142: Tranh Thiên Minh2020-08-23 21:01
 • #143: Tạm quản Nam Nghi quận2020-08-23 21:01
 • #144: Con đường phát tài2020-08-23 21:01
 • #145: Giết gà dọa khỉ2020-08-23 21:01
 • #146: Tiến đánh Vân Hải quan2020-08-23 21:01
 • #147: Đừng làm trở ngại ta giết người!2020-08-23 21:01
 • #148: Thăng cấp Ngũ Quỷ Bàn Vận2020-08-23 21:01
 • #149: Sự tình ra có nguyên nhân2020-08-23 21:01
 • #150: Nhạc Bình Lục gia (làm minh chủ cảnh gió bổ canh)2020-08-23 21:01
 • #151: Áo trắng thế tử Mộ Dung hầu2020-08-23 21:01
 • #152: Yến không tốt yến2020-08-23 21:01
 • #153: Ra oai phủ đầu2020-08-23 21:01
 • #154: Rửa mắt mà đợi2020-08-23 21:02
 • #155: Vào miếu bái thần thấy chân phật2020-08-23 21:02
 • #156: Dựa thế2020-08-23 21:02
 • #157: Chặn giết2020-08-23 21:02
 • #158: Thiếu khuyết xã hội đánh đập2020-08-23 21:02
 • #159: Uy hiếp đứng đội2020-08-23 21:02
 • #160: Âm độc thủ đoạn2020-08-23 21:02
 • #161: Phản gián2020-08-23 21:02
 • #162: Cá cùng mồi2020-08-23 21:02
 • #163: Át chủ bài2020-08-23 21:02
 • #164: Võ đạo Luyện Khí hợp nhất2020-08-23 21:02
 • #165: Cuối cùng người thắng2020-08-23 21:02
 • #166: Trong nước quái sự2020-08-23 21:02
 • #167: Giang Long vương2020-08-23 21:03
 • #168: Trư Bà Long2020-08-23 21:03
 • #169: Tiểu Bá Vương Lục Hoành Đồ2020-08-23 21:03
 • #170: Sông dưới nước2020-08-23 21:03
 • #171: Thủy Bà Tử2020-08-23 21:03
 • #172: Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta tận lực đang biểu diễn2020-08-23 21:03
 • #173: Ta lừa ngươi cộc!2020-08-23 21:03
 • #174: Vạn Trượng Quy Khư2020-08-23 21:03
 • #175: Ai cũng trốn không thoát!2020-08-23 21:03
 • #176: Hút Huyết kiếm đấu Bá Vương thương2020-08-23 21:03
 • #177: Lòng có ma nợ2020-08-23 21:03
 • #178: Long!2020-08-23 21:03
 • #179: Lục phẩm dũng huyết, Thanh Long võ cương2020-08-23 21:03
 • #180: Tranh đoạt2020-08-23 21:04
 • #181: Thuộc họ Long Sơn Hải kiếm kinh2020-08-23 21:04
 • #182: Vạn Thông đấu giá phường2020-08-23 21:04
 • #183: La giáo2020-08-23 21:04
 • #184: Ngươi biết quá ít2020-08-23 21:04
 • #185: Chân tướng2020-08-23 21:04
 • #186: Đánh đòn phủ đầu2020-08-23 21:04
 • #187: Tiếp tục lừa dối2020-08-23 21:04
 • #188: Tiến đánh La giáo phân đà2020-08-23 21:04
 • #189: Bẻ gãy nghiền nát2020-08-23 21:04
 • #190: Sưu hồn2020-08-23 21:04
 • #191: Ta làm việc, không nói chứng cứ2020-08-23 21:05
 • #192: Đao so tiền càng có tác dụng2020-08-23 21:05
 • #193: Phong Tiên thôn2020-08-23 21:05
 • #194: Chó cắn người thường không sủa2020-08-23 21:05
 • #195: Quái Dị Chi Địa2020-08-23 21:05
 • #196: Tà Thần tế tự2020-08-23 21:05
 • #197: Huyết Nguyệt cùng Thiên2020-08-23 21:05
 • #198: Yến Bắc Cung2020-08-23 21:05
 • #199: La giáo Thánh tử2020-08-23 21:05
 • #200: Kẻ thù gặp nhau2020-08-23 21:05
 • #201: Trực diện Tông Sư2020-08-23 21:05
 • #202: Tái Thế Di Đà' Tịch Không thiền sư2020-08-23 21:05
 • #203: Truyền thừa chi tranh2020-08-23 21:05
 • #204: Thiện chiến người không hiển hách chi công2020-08-23 21:06
 • #205: La giáo nội đấu2020-08-23 21:06
 • #206: Hợp lại trảm Tông Sư2020-08-23 21:06
 • #207: Thất bại trong gang tấc2020-08-23 21:06
 • #208: Sau khi ta chết đâu thèm hắn nước lũ thao thiên?2020-08-23 21:06
 • #209: Kinh ngạc cùng kinh hãi2020-08-23 21:06
 • #210: Có thù tất báo, có ân phải đền2020-08-23 21:06
 • #211: Mưa gió sắp đến, bình mà sấm sét2020-08-23 21:06
 • #212: Quần ma loạn vũ, sát cơ lật đổ2020-08-23 21:06
 • #213: Đều phải chết!2020-08-23 21:06
 • #214: Xin bắt đầu ngươi biểu diễn2020-08-23 21:06
 • #215: Bắt cá mập lưới, cá mè hoa2020-08-23 21:06
 • #216: Ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước?2020-08-23 21:06
 • #217: Gõ cùng cuồng nộ2020-08-23 21:06
 • #218: Thôi Tử Kiệt cảnh ngộ2020-08-23 21:07
 • #219: Từ không sinh có2020-08-23 21:07
 • #220: Ép hỏi chân tướng2020-08-23 21:07
 • #221: Quan mới tiền nhiệm, đầu người mở đường2020-08-23 21:07
 • #222: Nguyên Thần phái ứng đối2020-08-23 21:07
 • #223: Cố nhân2020-08-23 21:07
 • #224: Phá cục điểm thứ nhất2020-08-23 21:07
 • #225: Gió nổi lên2020-08-23 21:07
 • #226: Vì ngươi thanh lý môn hộ2020-08-23 21:07
 • #227: Xâu chuỗi các phương2020-08-23 21:07
 • #228: Nằm vùng bản thân tu dưỡng2020-08-23 21:07
 • #229: Âm hỏa thành2020-08-23 21:07
 • #230: Lừa gạt quỷ2020-08-23 21:07
 • #231: Quá quan2020-08-23 21:07
 • #232: Thăm dò2020-08-23 21:08
 • #233: Bạch Cốt tướng quân2020-08-23 21:08
 • #234: Chân tướng phơi bày, tiến đánh Nguyên Thần phái2020-08-23 21:08
 • #235: Nguyên thần mối nguy, hai mặt cầu viện2020-08-23 21:08
 • #236: Tứ trụ thần sát, trực diện Tông Sư2020-08-23 21:08
 • #237: Linh Quỷ2020-08-23 21:08
 • #238: Trảm Tông Sư, thu Linh Quỷ2020-08-23 21:08
 • #239: Khư khư cố chấp Bạch Tử Vi2020-08-23 21:08
 • #240: Ngày cũ ân oán hôm nay2020-08-23 21:08
 • #241: Lạt thủ tồi hoa2020-08-23 21:08
 • #242: Muốn một lời giải thích2020-08-23 21:08
 • #243: Ngươi xứng sao?2020-08-23 21:08
 • #244: Hai phía châm ngòi2020-08-23 21:08
 • #245: Không bằng làm cái quỷ hồ đồ2020-08-23 21:09
 • #246: Phẫn nộ Tạ An Chi2020-08-23 21:09
 • #247: Một cái hiểu lầm đưa tới huyết án2020-08-23 21:09
 • #248: Ngươi nghe, long ngâm hay không?2020-08-23 21:09
 • #249: Huyền Âm linh quả, lục cảnh ngưng cương2020-08-23 21:09
 • #250: Đột phát ngoài ý muốn2020-08-23 21:09
 • #251: Ta, trở về2020-08-23 21:09
 • #252: Cố gia muôn màu2020-08-23 21:09
 • #253: Ngươi tính cái nào khối nhỏ bánh bích quy?2020-08-23 21:09
 • #254: Nhất thế Trường An2020-08-23 21:09
 • #255: Tổng bộ tiền nhiệm2020-08-23 21:09
 • #256: Cố nhân gặp nhau2020-08-23 21:09
 • #257: Tìm tòi trước khi hành động2020-08-23 21:09
 • #258: Đổi tính tình Cố Thành2020-08-23 21:09
 • #259: Các ngươi muốn tạo phản sao?2020-08-23 21:09
 • #260: Công hầu tử đệ2020-08-23 21:10
 • #261: Bạch Vân quan, Vương Mậu Hành2020-08-23 21:10
 • #262: Vụ án2020-08-23 21:10
 • #263: Là người hay là yêu?2020-08-23 21:10
 • #264: Điệu hổ ly sơn2020-08-23 21:10
 • #265: Tín Nam Hầu phủ2020-08-23 21:10
 • #266: Vạch mặt sát cơ hiện2020-08-23 21:10
 • #267: Mời chào2020-08-23 21:10
 • #268: Bởi vì công hi sinh vì nhiệm vụ2020-08-23 21:10
 • #269: Mở cửa! Tra đồng hồ nước!2020-08-23 21:10
 • #270: Tiến đánh Hầu phủ2020-08-23 21:10
 • #271: Ta so với các ngươi, càng hiểu vương pháp!2020-08-23 21:10
 • #272: Chân tướng2020-08-23 21:11
 • #273: Chất vấn2020-08-23 21:11
 • #274: Cừu hận chuyển di2020-08-23 21:11
 • #275: Độc kế2020-08-23 21:11
 • #276: Không biết điều Cố Thành2020-08-23 21:11
 • #277: Đông Vực loạn cục2020-08-23 21:11
 • #278: Giết không hết2020-08-23 21:11
 • #279: Cố nhân gặp lại, đao kiếm đối mặt2020-08-23 21:11
 • #280: La giáo Thánh nữ2020-08-23 21:11
 • #281: Mục đích2020-08-23 21:11
 • #282: Hại người ích ta2020-08-23 21:11
 • #283: Cuồn cuộn sóng ngầm2020-08-23 21:12
 • #284: Thần Tiêu Phích Lịch đường2020-08-23 21:12
 • #285: Mai phục lừa giết2020-08-23 21:12
 • #286: Lực chiến quần ma2020-08-23 21:12
 • #287: Đánh đâu thắng đó2020-08-23 21:12
 • #288: Xuất Mã Tiên2020-08-23 21:12
 • #289: Liêu Đông yêu tiên2020-08-23 21:12
 • #290: Bóp quả hồng mềm2020-08-23 21:12
 • #291: Long ngâm kiếm động trảm Tông Sư2020-08-23 21:12
 • #292: Đông Vực chấn động2020-08-23 21:12
 • #293: Tranh công2020-08-23 21:13
 • #294: Yêu huyết2020-08-23 21:13
 • #295: Hồng Định Sơn2020-08-23 21:13
 • #296: Muốn sinh hoạt không có trở ngại2020-08-23 21:13
 • #297: Di Lặc giáo2020-08-23 21:13
 • #298: Tứ hoàng tử Lý Hiếu Võ2020-08-23 21:13
 • #299: Cố Thành giá trị2020-08-23 21:13
 • #300: Tính toán Tam hoàng tử2020-08-23 21:13
 • #301: Cản đường2020-08-23 21:13
 • #302: Cho ngươi một cái cơ hội2020-08-23 21:13
 • #303: Tế tổ đại điển2020-08-23 21:13
 • #304: Lẫn nhau tính toán2020-08-23 21:14
 • #305: Ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất, kỳ thật ta tại tầng thứ năm2020-08-23 21:14
 • #306: Không lí lẽ2020-08-23 21:14
 • #307: Xin khoan dung2020-08-23 21:14
 • #308: Muốn người2020-08-23 21:14
 • #309: Quân pháp bất vị thân2020-08-23 21:14
 • #310: Khổ cực Tam hoàng tử2020-08-23 21:14
 • #311: Thiên Thư đại hội2020-08-23 21:14
 • #312: Tĩnh Dạ ty nội đấu2020-08-23 21:14
 • #313: Tất cả đều cùng lên đi!2020-08-23 21:14
 • #314: Ta xem trọng ngươi2020-08-23 21:14
 • #315: Ẩm mã Giang Bắc2020-08-23 21:14
 • #316: Đều phải chết!2020-08-23 21:14
 • #317: Vận rủi Vô Song2020-08-23 21:15
 • #318: Quy Khư hải Vũ Hóa sơn2020-08-23 21:15
 • #319: Yêu cầu truyền thừa2020-08-23 21:15
 • #320: Kim Cương Nộ Mục2020-08-23 21:15
 • #321: Thường thường không có gì lạ kéo cừu hận Tiểu Năng Thủ2020-08-23 21:15
 • #322: Vạn Độc sơn trang chia rẽ2020-08-23 21:15
 • #323: Vĩnh Lăng vương mở tiệc chiêu đãi2020-08-23 21:15
 • #324: Xung đột2020-08-23 21:15
 • #325: Đại hội khai mạc2020-08-23 21:15
 • #326: Dị thường khiêu chiến2020-08-23 21:16
 • #327: Phá Pháp kiếm đối Phá Pháp kiếm2020-08-23 21:16
 • #328: Tâm ngoan thủ lạt2020-08-23 21:16
 • #329: Dương mưu phá cục2020-08-23 21:16
 • #330: Quả hồng mềm Nhậm Thanh Sơn2020-08-23 21:16
 • #331: Nhắm mắt hòa thượng2020-08-23 21:16
 • #332: Kiếm reo huyết sát trảm Kim Cương2020-08-23 21:16
 • #333: Nhặt được cái đệ nhất2020-08-23 21:16
 • #334: Đột nhiên sinh vấn đề2020-08-23 21:16
 • #335: Vạn Độc sơn trang phân liệt, Bạch Liên Thánh giáo bố cục2020-08-23 21:16
 • #336: Vô Sinh lão mẫu hàng thần, Cố Thành thần thông bách biến2020-08-23 21:16
 • #337: Thiên Ma huyết dẫn2020-08-23 21:16
 • #338: Thành thật Cố Thành2020-08-23 21:17
 • #339: Phúc hậu người2020-08-23 21:17
 • #340: Con đường tu hành2020-08-23 21:17
 • #341: Vĩnh Lăng vương mời2020-08-23 21:17
 • #342: Vĩnh Lăng vương mời2020-08-23 21:17
 • #343: Đại Càn nón xanh vương2020-08-23 21:17
 • #344: Trọng thưởng phía dưới2020-08-23 21:17
 • #345: Vô đề2020-08-23 21:17
 • #346: Dùng quỷ khắc quỷ2020-08-23 21:17
 • #347: Mộng cảnh chân tướng2020-08-23 21:17
 • #348: Tâm hoài quỷ thai2020-08-23 21:17
 • #349: Ngũ Thông Thần2020-08-23 21:17
 • #350: Kim Quang tự2020-08-23 21:17
 • #351: Bền chắc như thép Giang Nam võ lâm2020-08-23 21:18
 • #352: Quật cường cùng cường ngạnh2020-08-23 21:18
 • #353: Xuẩn trùng2020-08-23 21:18
 • #354: Hai phía lừa dối2020-08-23 21:18
 • #355: Tế cờ2020-08-23 21:18
 • #356: Lửa đốt Kim Quang tự2020-08-23 21:18
 • #357: Luân Hồi tông2020-08-23 21:18
 • #358: Miếu bên trong yêu tăng tự Tu La2020-08-23 21:18
 • #359: Kim Cương Tu La, phẫn nộ chân hỏa2020-08-23 21:18
 • #360: Trảm Tu La2020-08-23 21:18
 • #361: Hắc Tâm miếu2020-08-23 21:18
 • #362: Tà Dị Chi Địa2020-08-23 21:18
 • #363: Triều đình phản ứng2020-08-23 21:18
 • #364: Địa Ngục đạo truyền thuyết2020-08-23 21:18
 • #365: Thế giới ngầm2020-08-23 21:18
 • #366: Thêm ra người tới2020-08-23 21:19
 • #367: Tống Quốc quỷ thành2020-08-23 21:19
 • #368: La giáo người tới2020-08-23 21:19
 • #369: Thêu dệt vô cớ, miệng lưỡi dẻo quẹo2020-08-23 21:19
 • #370: Thần thụ2020-08-23 21:19
 • #371: Bỏ đá xuống giếng2020-08-23 21:19
 • #372: Địa Ngục đạo chân tướng2020-08-23 21:19
 • #373: Bố cục chặn giết2020-08-23 21:19
 • #374: Lãnh huyết vô tình2020-08-23 21:19
 • #375: Giao phong2020-08-23 21:19
 • #376: Nữ nhân xinh đẹp sẽ gạt người2020-08-23 21:19
 • #377: Nữ nhân xinh đẹp sẽ đâm tâm2020-08-23 21:19
 • #378: Trung quân ái quốc Cố Trường An2020-08-23 21:20
 • #379: Võ Thánh Bùi Phỉ!2020-08-23 21:20
 • #380: Thu hoạch2020-08-23 21:20
 • #381: Ý kẻ ngoại lai2020-08-23 21:20
 • #382: Tấn thăng Giám Sát sứ cơ hội2020-08-23 21:20
 • #383: Yến Bắc Cung lựa chọn2020-08-23 21:20
 • #384: Tổng bộ tranh đấu2020-08-23 21:20
 • #385: Giám Sát sứ2020-08-23 21:20
 • #386: Tiền nhiệm2020-08-23 21:20
 • #387: Chấn nhiếp2020-08-23 21:20
 • #388: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng2020-08-23 21:20
 • #389: Giải trừ thù hận2020-08-23 21:20
 • #390: Cố Thành thành ý2020-08-23 21:20
 • #391: Tất cả đều vui vẻ2020-08-23 21:20
 • #392: Vết rách2020-08-23 21:21
 • #393: Thủ đoạn âm hiểm2020-08-23 21:21
 • #394: Lửa cháy đổ thêm dầu2020-08-23 21:21
 • #395: Giang gia ngạo mạn2020-08-23 21:21
 • #396: Sự kiện lớn2020-08-23 21:21
 • #397: Tọa sơn quan hổ đấu2020-08-23 21:21
 • #398: Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng2020-08-23 21:21
 • #399: Băng hỏa lưỡng trọng thiên2020-08-23 21:21
 • #400: Lợi ích phân phối2020-08-23 21:21
 • #401: Khen thưởng cùng nhiệm vụ2020-08-23 21:21
 • #402: Di Sơn thái bảo Tiêu Khai Sơn2020-08-23 21:21
 • #403: Nhân viên phức tạp2020-08-23 21:21
 • #404: Không vui bắt đầu2020-08-23 21:21
 • #405: Cường giả tôn nghiêm2020-08-23 21:22
 • #406: Phục sát2020-08-23 21:22
 • #407: Mở ra lối riêng2020-08-23 21:22
 • #408: Nghịch chuyển chiến cuộc2020-08-23 21:22
 • #409: Nhân lúc còn nóng2020-08-23 21:22
 • #410: Trảm thảo trừ căn2020-08-23 21:22
 • #411: Biến đạo thủy lộ2020-08-23 21:22
 • #412: Thủy yêu2020-08-23 21:22
 • #413: Ngươi nói người nào nhỏ?2020-08-23 21:22
 • #414: Kỳ quái liều mạng2020-08-23 21:23
 • #415: Nhân Nghĩa Vô Song2020-08-23 21:23
 • #416: Hai cái nằm vùng2020-08-23 21:23
 • #417: Thật xin lỗi, ta cũng là nằm vùng2020-08-23 21:23
 • #418: Thái đại nhân, ngươi ta hữu duyên a2020-08-23 21:23
 • #419: Hết thảy đều kết thúc2020-08-23 21:23
 • #420: Mời chào2020-08-23 21:23
 • #421: Cố Thành tính là thứ gì?2020-08-23 21:23
 • #422: Cường thế tiền nhiệm2020-08-23 21:23
 • #423: Kinh Thành phân loạn thế cục2020-08-23 21:23
 • #424: Võ Luyện Khí song Tông Sư2020-08-23 21:23
 • #425: Ngươi nha muốn vong quốc2020-08-23 21:23
 • #426: Đôn đốc ti2020-08-23 21:24
 • #427: Công báo tư thù2020-08-23 21:24
 • #428: Lập uy2020-08-23 21:24
 • #429: Không biết tự lượng sức mình2020-08-23 21:24
 • #430: Ta giết người, ngươi rửa sạch2020-08-23 21:24
 • #431: Làm cái chuyện lớn2020-08-23 21:24
 • #432: Tam quan bất chính Mộ Dung hầu2020-08-23 21:24
 • #433: Đánh vào Hắc Ngục2020-08-23 21:24
 • #434: Thái Tử Lý Hiếu Khánh2020-08-23 21:24
 • #435: Thần điều2020-08-23 21:24
 • #436: Chân chính Xuất Mã Tiên2020-08-23 21:24
 • #437: Kinh sư nghi ngờ2020-08-23 21:24
 • #438: Khả nghi mập mạp2020-08-23 21:24
 • #439: Quốc sư Phùng Thái Tố2020-08-23 21:24
 • #440: Cố đại nhân câu cá, người nguyện mắc câu2020-08-23 21:25
 • #441: Sát cơ2020-08-23 21:25
 • #442: Âm Dương kiếm ý, quyết tử ám sát2020-08-23 21:25
 • #443: Tiểu Kiếm Thần Liễu Thất2020-08-23 21:25
 • #444: Hoàng đế thọ thần sinh nhật, Kinh Thành loạn bắt đầu2020-08-23 21:25
 • #445: Bắc địa Man tộc kế vặt2020-08-23 21:25
 • #446: Nghiền ép2020-08-23 21:25
 • #447: Thỉnh phụ hoàng thoái vị!2020-08-23 21:25
 • #448: Phụ tử cục2020-08-23 21:25
 • #449: Hộ giá Tiểu Năng Thủ, trung thần Cố đại nhân2020-08-23 21:25
 • #450: Cao điệu đại giới2020-08-23 21:25
 • #451: Mới bảy mươi hai thần thông2020-08-23 21:25
 • #452: Lý Nguyên Cung át chủ bài, Trần công công thương2020-08-23 21:25
 • #453: Ngươi không hăng hái a!2020-08-23 21:26
 • #454: Ta liền mệnh cũng không cần, ngươi lấy cái gì thắng?2020-08-23 21:26
 • #455: Hoàng Tiên thái gia, Hoàng thành loạn cục2020-08-23 21:26
 • #456: Bụng lớn có thể chứa phật Di Lặc2020-08-23 21:26
 • #457: Vô gian đạo2020-08-23 21:26
 • #458: Tàn cuộc2020-08-23 21:26
 • #459: Nhập ma Lý Nguyên Cung2020-08-23 21:26
 • #460: Tranh Thiên minh Đệ Cửu Nhân2020-08-23 21:26
 • #461: Không có cuối cùng Tiên cảnh cùng Man Đồ La Thành2020-08-23 21:26
 • #462: Mưu đồ bí mật2020-08-23 21:26
 • #463: Tây Nam sát cục2020-08-23 21:26
 • #464: Không theo sáo lộ ra bài2020-08-23 21:27
 • #465: Đại từ đại bi chưởng2020-08-23 21:27
 • #466: Mỹ nhân kế2020-08-23 21:27
 • #467: Tu luyện Đồng Tử công Cố đại nhân2020-08-23 21:27
 • #468: Dùng lực phá pháp2020-08-23 21:27
 • #469: Tiến đánh Quỷ Vương tông2020-08-23 21:27
 • #470: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do2020-08-23 21:27
 • #471: Đồng Tử công uy lực2020-08-23 21:27
 • #472: Bạch Cốt công tử2020-08-23 21:27
 • #473: Phiền toái hậu quả2020-08-23 21:27
 • #474: Bạch Cốt phu nhân2020-08-23 21:27
 • #475: Mỹ nam kế2020-08-23 21:28
 • #476: Trả lại ngươi một cái đệ tử2020-08-23 21:28
 • #477: Tương Tây chi loạn2020-08-23 21:28
 • #478: Đàm phán2020-08-23 21:28
 • #479: Ta còn có cơ hội không?2020-08-23 21:28
 • #480: Các ngươi không có cơ hội2020-08-23 21:28
 • #481: Thù muốn cùng một chỗ báo mới thoải mái2020-08-23 21:28
 • #482: Trăm tay lão tổ2020-08-23 21:28
 • #483: Ly gián cùng vết rách2020-08-23 21:28
 • #484: Thanh bạch Cố đại nhân2020-08-23 21:28
 • #485: Vừa lúc cố nhân đến2020-08-23 21:28
 • #486: Đuổi thi bí văn2020-08-23 21:28
 • #487: Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh?2020-08-23 21:29
 • #488: Chương 486 không đường thối lui2020-08-23 21:29
 • #489: Lừa dối2020-08-23 21:29
 • #490: Tương Tây nội chiến2020-08-23 21:29
 • #491: Tạo phản đi thiếu niên2020-08-23 21:29
 • #492: Ăn cây táo rào cây sung2020-08-23 21:29
 • #493: Chân tướng phơi bày2020-08-23 21:29
 • #494: Cố Thành át chủ bài2020-08-23 21:29
 • #495: Ngoài ý muốn nhúng tay người2020-08-23 21:29
 • #496: Mộ gia Vô Tướng2020-08-23 21:29
 • #497: Hợp tác2020-08-23 21:29
 • #498: Cố Thành! Ngươi không tuân thủ thành tín!2020-08-23 21:29
 • #499: Bắt đầu ngươi biểu diễn2020-08-23 21:29
 • #500: Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt2020-08-23 21:29
 • #501: Chốn đào nguyên2020-08-23 21:30
 • #502: Không có tử vong địa phương2020-08-23 21:30
 • #503: Bách quỷ dạ hành2020-08-23 21:30
 • #504: Tự cho là thông minh2020-08-23 21:30
 • #505: Cuối cùng Kim Liên dáng dấp xinh đẹp, Đại Lãng rưng rưng uống thuốc2020-08-23 21:30
 • #506: Lớn Hoan Hỉ Bồ Tát2020-08-23 21:30
 • #507: Ta, La giáo giáo chủ, thu tiền2020-08-23 21:30
 • #508: Tả Vân Chi2020-08-23 21:30
 • #509: Đạo sĩ cùng hòa thượng2020-08-23 21:30
 • #510: Thoát khốn2020-08-23 21:30
 • #511: Không có cuối cùng Tiên cảnh lai lịch chân chính2020-08-23 21:30
 • #512: Trương Tam kiếm2020-08-23 21:30
 • #513: Bỏ đá xuống giếng2020-08-23 21:30
 • #514: Đảo ngược2020-08-23 21:31
 • #515: Tứ cảnh quy nguyên2020-08-23 21:31
 • #516: Đại mộng mấy thiên thu2020-08-23 21:31
 • #517: Tỉnh mộng2020-08-23 21:31
 • #518: Cản đường2020-08-23 21:31
 • #519: Tranh Thiên minh minh chủ2020-08-23 21:31
 • #520: Kinh Thành biến cố2020-08-23 21:31
 • #521: Chỉ Huy sứ phía dưới đệ nhất người2020-08-23 21:31
 • #522: Tiên tần Đạo Môn2020-08-23 21:31
 • #523: Ếch ngồi đáy giếng2020-08-23 21:31
 • #524: Tranh Thiên minh toàn thể xuất động2020-08-23 21:31
 • #525: Quyết định nhanh chóng2020-08-23 21:31
 • #526: Lừa dối phật môn2020-08-23 21:32
 • #527: Đạo Môn tính toán2020-08-23 21:32
 • #528: Âm hiểm thủ đoạn2020-08-23 21:32
 • #529: Đạo Môn tuấn kiệt2020-08-23 21:32
 • #530: Nội đấu2020-08-23 21:32
 • #531: Mời chào2020-08-23 21:32
 • #532: Đoạt chính cùng tạo phản2020-08-23 21:32
 • #533: Vong quốc dấu hiệu2020-08-23 21:32
 • #534: Sinh lộ ngươi không đi, Tử Môn xông tới2020-08-23 21:32
 • #535: Chém ngược Chỉ Huy sứ2020-08-23 21:32
 • #536: Tranh Thiên minh minh chủ thân phận2020-08-23 21:32
 • #537: Hoàng thất bí mật2020-08-23 21:32
 • #538: Ta không tin2020-08-23 21:32
 • #539: Trần công công trung2020-08-23 21:33
 • #540: Loạn chiến2020-08-23 21:33
 • #541: Phản chiến2020-08-23 21:33
 • #542: Yên tĩnh ta người phụ trách, không người phụ ta2020-08-23 21:33
 • #543: Quỷ La giáo2020-08-23 21:33
 • #544: Bất diệt lực lượng2020-08-23 21:33
 • #545: Môn2020-08-23 21:33
 • #546: Hết thảy đều kết thúc2020-08-23 21:33
 • #547: Thế giới bên ngoài2020-08-23 21:33
 • #548: Tây Cương phong vân2020-08-23 21:33
 • #549: Tây Cương chi loạn2020-08-23 21:33
 • #550: Thao Thi tộc2020-08-23 21:33
 • #551: Vân Trung Thành2020-08-23 21:33
 • #552: Vĩnh Hằng Chân Thần2020-08-23 21:34
 • #553: Làm loạn2020-08-23 21:34
 • #554: Sát vương gia2020-08-23 21:34
 • #555: Thời đại biến2020-08-23 21:34
 • #556: Lôi đình thủ đoạn2020-08-23 21:34
 • #557: Tây Cương liên quân2020-08-23 21:34
 • #558: Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người!2020-08-23 21:34
 • #559: Diệp Pháp Thiện biếu tặng2020-08-23 21:34
 • #560: Phong Tử2020-08-23 21:34
 • #561: Biện pháp duy nhất2020-08-23 21:34
 • #562: Luyện Khí tam cảnh Thần Du2020-08-23 21:34
 • #563: Qua sông đoạn cầu2020-08-23 21:34
 • #564: Chèn ép2020-08-23 21:34
 • #565: Liêu Đông2020-08-23 21:35
 • #566: Ta chính là Liêu Đông Thiên!2020-08-23 21:35
 • #567: Liễu gia Xà Tiên2020-08-23 21:35
 • #568: Đoạt yêu đan, chém yêu tiên2020-08-23 21:35
 • #569: Danh chấn Liêu Đông2020-08-23 21:35
 • #570: Năm trăm năm trước vô địch thủ2020-08-23 21:35
 • #571: Hợp lại2020-08-23 21:35
 • #572: Yêu tiên cuộc chiến2020-08-23 21:35
 • #573: Diệp Pháp Thiện liền là Bùi Phỉ!2020-08-23 21:35
 • #574: Năm trăm năm trước bí mật2020-08-23 21:36
 • #575: Hoàng đế điên rồi!2020-08-23 21:36
 • #576: Cái thế Nhân Hoàng mộng2020-08-23 21:36
 • #577: Thiên hạ đều phản!2020-08-23 21:36
 • #578: Kinh Thành hướng dẫn2020-08-23 21:36
 • #579: Bẻ gãy nghiền nát2020-08-23 21:36
 • #580: Nguyên lai là ngươi!2020-08-23 21:36
 • #581: Hắc Sơn Lão Yêu2020-08-23 21:36
 • #582: Thế nhân đều tham2020-08-23 21:36
 • #583: Thần uy2020-08-23 21:36
 • #584: Đại Kết Cục2020-08-23 21:37

Related posts

Vô Địch Huyết Mạch

TiKay

Ngự Thần Chúa Tể

TiKay

Ta Bị Hung Trạch Coi Trọng Lúc Sau

THUYS♥️

Thần Võ Kiếm Tôn

TiKay

Cẩm Lý Kiều Thê, Ngọt Như Mật

TiKay

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

TiKay

Leave a Reply