Cổ ĐạiHiện ĐạiKhoa HuyễnNgôn TìnhNữ CườngXuyên Nhanh

Mau Xuyên Công Lược: Vai Ác Boss Độc Nhất Vô Nhị Định Chế

Hán Việt: Khoái xuyên công lược: Phản phái boss độc gia định chế

Ngạo kiều ảnh đế? Ánh mặt trời điện cạnh nam thần? Hoa hoa hút huyết quý tộc? Ngây thơ chiến thần tướng quân? Gió thổi liền đảo bệnh mỹ nam?……

Không tồn tại!

Ở Tô Mộc trong mắt, này đó đối nàng tới nói, còn không bằng tiền tới quan trọng.

Được xưng Cửu thiên tuế mỗ hệ thống: “Ký chủ, nhiệm vụ này đạt được tích phân nhiều.”

Tô Mộc mắt sáng ngời, tích phân nhiều = tiền nhiều.

“Tiếp.”

Nhiệm vụ thế giới sớm chờ đợi mỗ che dấu vai ác Boss, nhìn bị tiền dẫn lại đây Tô Mộc, trong tay cầm một đạp tiền, âm thanh lạnh lùng nói: “Nghe nói ngươi càng thích tiền, ân?”

Luôn luôn đạm bạc Tô Mộc sắc mặt khẽ biến, cất bước liền chạy, quay đầu lại lưu luyến không rời…… Nhìn hắn…… Trên tay tiền.

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lâm Mộc Thập Nhất
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 cầu hôn thỉnh chờ một lát
 • #2: Chương 2 chết
 • #3: Cửu Thiên Tuế
 • #4: Chương 4 nhiệm vụ mở ra
 • #5: Chương 5 vô lương thiếu nữ ( 1 )
 • #6: Chương 6 vô lương thiếu nữ ( 2 )
 • #7: Chương 7 vô lương thiếu nữ ( 3 )
 • #8: Chương 8 vô lương thiếu nữ ( 4 )
 • #9: Chương 9 vô lương thiếu nữ ( 5 )
 • #10: Chương 10 vô lương thiếu nữ ( 6 )
 • #11: Chương 11 vô lương thiếu nữ ( 7 )
 • #12: Chương 12 vô lương thiếu nữ ( 8 )
 • #13: Chương 13 vô lương thiếu nữ ( 9 )
 • #14: Chương 14 vô lương thiếu nữ ( 10 )
 • #15: Chương 15 vô lương thiếu nữ ( 11 )
 • #16: Chương 16 vô lương thiếu nữ ( 12 )
 • #17: Chương 17 vô lương thiếu nữ ( 13 )
 • #18: Chương 18 vô lương thiếu nữ ( 14 )
 • #19: Chương 19 vô lương thiếu nữ ( 15 )
 • #20: Chương 20 vô lương thiếu nữ ( 16 )
 • #21: Chương 21 vô lương thiếu nữ ( 17 )
 • #22: Chương 22 vô lương thiếu nữ ( 18 )
 • #23: Chương 23 vô lương thiếu nữ ( 19 )
 • #24: Chương 24 vô lương thiếu nữ ( 20 )
 • #25: Chương 25 vô lương thiếu nữ ( 21 )
 • #26: Chương 26 vô lương thiếu nữ ( 22 )
 • #27: Chương 27 vô lương thiếu nữ ( 23 )
 • #28: Chương 28 vô lương thiếu nữ ( 24 )
 • #29: Chương 29 vô lương thiếu nữ ( 25 )
 • #30: Chương 30 vô lương thiếu nữ ( 26 )
 • #31: Chương 31 vô lương thiếu nữ ( 27 )
 • #32: Chương 32 vô lương thiếu nữ ( 28 )
 • #33: Chương 33 vô lương thiếu nữ ( 29 )
 • #34: Chương 34 vô lương thiếu nữ ( 30 )
 • #35: Chương 35 vô lương thiếu nữ ( 31 )
 • #36: Chương 36 vô lương thiếu nữ ( 32 )
 • #37: Chương 37 vô lương thiếu nữ ( 33 )
 • #38: Chương 38 vô lương thiếu nữ ( 34 )
 • #39: Chương 39 vô lương thiếu nữ ( 35 )
 • #40: Chương 40 vô lương thiếu nữ ( 36 )
 • #41: Chương 41 vô lương thiếu nữ ( 37 )
 • #42: Chương 42 vô lương thiếu nữ ( 38 )
 • #43: Chương 43 vô lương thiếu nữ ( 39 )
 • #44: Chương 44 vô lương thiếu nữ ( 40 )
 • #45: Chương 45 vô lương thiếu nữ ( 41 )
 • #46: Chương 46 vô lương thiếu nữ ( 42 )
 • #47: Chương 47 vô lương thiếu nữ ( 43 )
 • #48: Chương 48 vô lương thiếu nữ ( 44 )
 • #49: Chương 49 vô lương thiếu nữ ( 45 )
 • #50: Chương 50 vô lương thiếu nữ ( 46 )
 • #51: Chương 51 vô lương thiếu nữ ( 47 )
 • #52: Chương 52 vô lương thiếu nữ ( 48 )
 • #53: Chương 53 vô lương thiếu nữ ( 49 )
 • #54: Chương 54 vô lương thiếu nữ ( 50 )
 • #55: Chương 55 vô lương thiếu nữ ( 51 )
 • #56: Chương 56 vô lương thiếu nữ ( 52 )
 • #57: Chương 57 vô lương thiếu nữ ( 53 )
 • #58: Chương 58 vô lương thiếu nữ ( 54 )
 • #59: Chương 59 vô lương thiếu nữ ( 55 )
 • #60: Chương 60 vô lương thiếu nữ ( 56 )
 • #61: Chương 61 vô lương thiếu nữ ( 57 )
 • #62: Chương 62 vô lương thiếu nữ ( 58 )
 • #63: Chương 63 vô lương thiếu nữ ( 59 ) xong
 • #64: Chương 64 vô lương thiếu nữ ( phiên ngoại )
 • #65: Chương 65 nha hoàn ở thượng ( 1 )
 • #66: Chương 66 nha hoàn ở thượng ( 2 )
 • #67: Chương 67 nha hoàn ở thượng ( 3 )
 • #68: Chương 68 nha hoàn ở thượng ( 4 )
 • #69: Chương 69 nha hoàn ở thượng ( 5 )
 • #70: Chương 70 nha hoàn ở thượng ( 6 )
 • #71: Chương 71 nha hoàn ở thượng ( 7 )
 • #72: Chương 72 nha hoàn ở thượng ( 8 )
 • #73: Chương 73 nha hoàn ở thượng ( 9 )
 • #74: Chương 74 nha hoàn ở thượng ( 10 )
 • #75: Chương 75 nha hoàn ở thượng ( 11 )
 • #76: Chương 76 nha hoàn ở thượng ( 12 )
 • #77: Chương 77 nha hoàn ở thượng ( 13 )
 • #78: Chương 78 nha hoàn ở thượng ( 14 )
 • #79: Chương 79 nha hoàn ở thượng ( 15 )
 • #80: Chương 80 nha hoàn ở thượng ( 16 )
 • #81: Chương 81 nha hoàn ở thượng ( 17 )
 • #82: Chương 82 nha hoàn ở thượng ( 18 )
 • #83: Chương 83 nha hoàn ở thượng ( 19 )
 • #84: Chương 84 nha hoàn ở thượng ( 20 )
 • #85: Chương 85 nha hoàn ở thượng ( 21 )
 • #86: Chương 86 nha hoàn ở thượng ( 22 )
 • #87: Chương 87 nha hoàn ở thượng ( 23 )
 • #88: Chương 88 nha hoàn ở thượng ( 24 )
 • #89: Chương 89 nha hoàn ở thượng ( 25 )
 • #90: Chương 90 nha hoàn ở thượng ( 26 )
 • #91: Chương 91 nha hoàn ở thượng ( 27 )
 • #92: Chương 92 nha hoàn ở thượng ( 28 )
 • #93: Chương 93 nha hoàn ở thượng ( 29 )
 • #94: Chương 94 nha hoàn ở thượng ( 30 )
 • #95: Chương 95 nha hoàn ở thượng ( 31 )
 • #96: Chương 96 nha hoàn ở thượng ( 32 )
 • #97: Chương 97 nha hoàn ở thượng ( 33 )
 • #98: Chương 98 nha hoàn ở thượng ( 34 )
 • #99: Chương 99 nha hoàn ở thượng ( 35 )
 • #100: Chương 100 nha hoàn ở thượng ( 36 )
 • #101: Chương 101 nha hoàn ở thượng ( 37 )
 • #102: Chương 102 nha hoàn ở thượng ( 38 )
 • #103: Chương 103 nha hoàn ở thượng ( 39 )
 • #104: Chương 104 nha hoàn ở thượng ( 40 )
 • #105: Chương 105 nha hoàn ở thượng ( 41 )
 • #106: Chương 106 nha hoàn ở thượng ( 42 )
 • #107: Chương 107 nha hoàn ở thượng ( 43 )
 • #108: Chương 108 nha hoàn ở thượng ( 44 )
 • #109: Chương 109 nha hoàn ở thượng ( 45 )
 • #110: Chương 110 nha hoàn ở thượng ( 46 )
 • #111: Chương 111 nha hoàn ở thượng ( 47 )
 • #112: Chương 112 nha hoàn ở thượng ( 48 )
 • #113: Chương 113 nha hoàn ở thượng ( 49 )
 • #114: Chương 114 nha hoàn ở thượng ( 50 )
 • #115: Chương 115 nha hoàn ở thượng ( 51 )
 • #116: Chương 116 nha hoàn ở thượng ( 52 )
 • #117: Chương 117 nha hoàn ở thượng ( 53 )
 • #118: Chương 118 nha hoàn ở thượng ( 54 )
 • #119: Chương 119 nha hoàn ở thượng ( 55 )
 • #120: Chương 120 nha hoàn ở thượng ( 56 )
 • #121: Chương 121 nha hoàn ở thượng ( 57 )
 • #122: Chương 122 nha hoàn ở thượng ( 58 )
 • #123: Chương 123 nha hoàn ở thượng ( 59 )
 • #124: Chương 124 nha hoàn ở thượng ( 60 )
 • #125: Chương 125 nha hoàn ở thượng ( 61 )
 • #126: Chương 126 nha hoàn ở thượng ( 62 )
 • #127: Chương 127 nha hoàn ở thượng ( 63 )
 • #128: Chương 128 nha hoàn ở thượng ( 64 )
 • #129: Chương 129 nha hoàn ở thượng ( 65 )
 • #130: Chương 130 nha hoàn ở thượng ( 66 )
 • #131: Chương 131 nha hoàn ở thượng ( 67 )
 • #132: Chương 132 nha hoàn ở thượng ( 68 )
 • #133: Chương 133 nha hoàn ở thượng ( 69 )
 • #134: Chương 134 nha hoàn ở thượng ( 70 )
 • #135: Chương 135 nha hoàn ở thượng ( 71 ) xong
 • #136: Chương 136 nha hoàn ở thượng ( phiên ngoại )
 • #137: Chương 137 nha hoàn ở thượng ( Vân Lâm phiên ngoại )
 • #138: Chương 138 nha hoàn ở thượng ( Thanh Thời phiên ngoại )
 • #139: Chương 139 nha hoàn ở thượng ( tướng quân phu nhân phiên ngoại )
 • #140: Chương 140 chờ gian thương ( 1 )
 • #141: Chương 141 chờ gian thương ( 2 )
 • #142: Chương 142 chờ gian thương ( 3 )
 • #143: Chương 143 chờ gian thương ( 4 )
 • #144: Chương 144 chờ gian thương ( 5 )
 • #145: Chương 145 chờ gian thương ( 6 )
 • #146: Chương 146 chờ gian thương ( 7 )
 • #147: Chương 147 nhất đẳng gian thương ( 8 )
 • #148: Chương 148 nhất đẳng gian thương ( 9 )
 • #149: Chương 149 nhất đẳng gian thương ( 10 )
 • #150: Chương 150 nhất đẳng gian thương ( 11 )
 • #151: Chương 151 nhất đẳng gian thương ( 12 )
 • #152: Chương 152 nhất đẳng gian thương ( 13 )
 • #153: Chương 153 nhất đẳng gian thương ( 14 )
 • #154: Chương 154 nhất đẳng gian thương ( 15 )
 • #155: Chương 155 nhất đẳng gian thương ( 16 )
 • #156: Chương 156 nhất đẳng gian thương ( 17 )
 • #157: Chương 157 nhất đẳng gian thương ( 18 )
 • #158: Chương 158 nhất đẳng gian thương ( 19 )
 • #159: Chương 159 nhất đẳng gian thương ( 20 )
 • #160: Chương 160 nhất đẳng gian thương ( 21 )
 • #161: Chương 161 nhất đẳng gian thương ( 22 )
 • #162: Chương 162 nhất đẳng gian thương ( 23 )
 • #163: Chương 163 nhất đẳng gian thương ( 24 )
 • #164: Chương 164 nhất đẳng gian thương ( 25 )
 • #165: Chương 165 nhất đẳng gian thương ( 26 )
 • #166: Chương 166 nhất đẳng gian thương ( 27 )
 • #167: Chương 167 nhất đẳng gian thương ( 28 )
 • #168: Chương 168 nhất đẳng gian thương ( 29 )
 • #169: Chương 169 nhất đẳng gian thương ( 30 )
 • #170: Chương 170 nhất đẳng gian thương ( 31 )
 • #171: Chương 171 nhất đẳng gian thương ( 32 )
 • #172: Chương 172 nhất đẳng gian thương ( 33 )
 • #173: Chương 173 nhất đẳng gian thương ( 34 )
 • #174: Chương 174 nhất đẳng gian thương ( 35 )
 • #175: Chương 175 nhất đẳng gian thương ( 36 )
 • #176: Chương 176 nhất đẳng gian thương ( 37 )
 • #177: Chương 177 nhất đẳng gian thương ( 38 )
 • #178: Chương 178 nhất đẳng gian thương ( 39 )
 • #179: Chương 179 nhất đẳng gian thương ( 40 )
 • #180: Chương 180 nhất đẳng gian thương ( 41 )
 • #181: Chương 181 nhất đẳng gian thương ( 42 )
 • #182: Chương 182 nhất đẳng gian thương ( 43 )
 • #183: Chương 183 nhất đẳng gian thương ( 44 )
 • #184: Chương 184 nhất đẳng gian thương ( 45 )
 • #185: Chương 185 nhất đẳng gian thương ( 46 )
 • #186: Chương 186 nhất đẳng gian thương ( 47 )
 • #187: Chương 187 nhất đẳng gian thương ( 48 )
 • #188: Chương 188 nhất đẳng gian thương ( 49 )
 • #189: Chương 189 nhất đẳng gian thương ( 50 )
 • #190: Chương 190 nhất đẳng gian thương ( 51 )
 • #191: Chương 191 nhất đẳng gian thương ( 52 )
 • #192: Chương 192 nhất đẳng gian thương ( 53 )
 • #193: Chương 193 nhất đẳng gian thương ( 54 )
 • #194: Chương 194 nhất đẳng gian thương ( 55 )
 • #195: Chương 195 nhất đẳng gian thương ( 56 )
 • #196: Chương 196 nhất đẳng gian thương ( 57 )
 • #197: Chương 197 nhất đẳng gian thương ( 58 )
 • #198: Chương 198 nhất đẳng gian thương ( 59 )
 • #199: Chương 199 nhất đẳng gian thương ( 60 )
 • #200: Chương 200 nhất đẳng gian thương ( 61 )
 • #201: Chương 201 nhất đẳng gian thương ( 62 )
 • #202: Chương 202 nhất đẳng gian thương ( 63 )
 • #203: Chương 203 nhất đẳng gian thương ( 64 )
 • #204: Chương 204 nhất đẳng gian thương ( 65 )
 • #205: Chương 205 nhất đẳng gian thương ( 66 )
 • #206: Chương 206 nhất đẳng gian thương ( 67 )
 • #207: Chương 207 nhất đẳng gian thương ( 68 )
 • #208: Chương 208 nhất đẳng gian thương ( 69 )
 • #209: Chương 209 nhất đẳng gian thương ( 70 )
 • #210: Chương 210 nhất đẳng gian thương ( 71 )
 • #211: Chương 211 nhất đẳng gian thương ( 72 )
 • #212: Chương 212 nhất đẳng gian thương ( 73 )
 • #213: Chương 213 nhất đẳng gian thương ( xong )
 • #214: Chương 214 nhất đẳng gian thương ( phiên ngoại )
 • #215: Chương 215 tận thế tới liêu ( 1 )
 • #216: Chương 216 tận thế tới liêu ( 2 )
 • #217: Chương 217 tận thế tới liêu ( 3 )
 • #218: Chương 218 tận thế tới liêu ( 4 )
 • #219: Chương 219 tận thế tới liêu ( 5 )
 • #220: Chương 220 tận thế tới liêu ( 6 )
 • #221: Chương 221 tận thế tới liêu ( 7 )
 • #222: Chương 222 tận thế tới liêu ( 8 )
 • #223: Chương 223 tận thế tới liêu ( 9 )
 • #224: Chương 224 tận thế tới liêu ( 10 )
 • #225: Chương 225 tận thế tới liêu ( 11 )
 • #226: Chương 226 tận thế tới liêu ( 12 )
 • #227: Chương 227 tận thế tới liêu ( 13 )
 • #228: Chương 228 tận thế tới liêu ( 14 )
 • #229: Chương 229 tận thế tới liêu ( 15 )
 • #230: Chương 230 tận thế tới liêu ( 16 )
 • #231: Chương 231 tận thế tới liêu ( 17 )
 • #232: Chương 232 tận thế tới liêu ( 18 )
 • #233: Chương 233 tận thế tới liêu ( 19 )
 • #234: Chương 234 tận thế tới liêu ( 20 )
 • #235: Chương 235 tận thế tới liêu ( 21 )
 • #236: Chương 236 tận thế tới liêu ( 22 )
 • #237: Chương 237 tận thế tới liêu ( 23 )
 • #238: Chương 238 tận thế tới liêu ( 24 )
 • #239: Chương 239 tận thế tới liêu ( 25 )
 • #240: Chương 240 tận thế tới liêu ( 26 )
 • #241: Chương 241 tận thế tới liêu ( 27 )
 • #242: Chương 242 tận thế tới liêu ( 28 )
 • #243: Chương 243 tận thế tới liêu ( 29 )
 • #244: Chương 244 tận thế tới liêu ( 30 )
 • #245: Chương 245 tận thế tới liêu ( 31 )
 • #246: Chương 246 tận thế tới liêu ( 32 )
 • #247: Chương 247 tận thế tới liêu ( 33 )
 • #248: Chương 248 tận thế tới liêu ( 34 )
 • #249: Chương 249 tận thế tới liêu ( 35 )
 • #250: Chương 250 tận thế tới liêu ( 36 )
 • #251: Chương 251 tận thế tới liêu ( 37 )
 • #252: Chương 252 tận thế tới liêu ( 38 )
 • #253: Chương 253 tận thế tới liêu ( 39 )
 • #254: Chương 254 tận thế tới liêu ( 40 )
 • #255: Chương 255 tận thế tới liêu ( 41 )
 • #256: Chương 256 tận thế tới liêu ( 42 )
 • #257: Chương 257 tận thế tới liêu ( 43 )
 • #258: Chương 258 tận thế tới liêu ( 44 )
 • #259: Chương 259 tận thế tới liêu ( 45 )
 • #260: Chương 260 tận thế tới liêu ( 46 )
 • #261: Chương 261 tận thế tới liêu ( 47 )
 • #262: Chương 262 tận thế tới liêu ( 48 )
 • #263: Chương 263 tận thế tới liêu ( 49 )
 • #264: Chương 264 tận thế tới liêu ( 50 )
 • #265: Chương 265 tận thế tới liêu ( 51 )
 • #266: Chương 266 tận thế tới liêu ( 52 )
 • #267: Chương 267 tận thế tới liêu ( 53 )
 • #268: Chương 268 tận thế tới liêu ( 54 )
 • #269: Chương 269 tận thế tới liêu ( 55 )
 • #270: Chương 270 tận thế tới liêu ( 56 )
 • #271: Chương 271 tận thế tới liêu ( 57 )
 • #272: Chương 272 tận thế tới liêu ( 58 )
 • #273: Chương 273 tận thế tới liêu ( 59 )
 • #274: Chương 274 tận thế tới liêu ( 60 )
 • #275: Chương 275 tận thế tới liêu ( 61 )
 • #276: Chương 276 tận thế tới liêu ( 62 )
 • #277: Chương 277 tận thế tới liêu ( 63 )
 • #278: Chương 278 tận thế tới liêu ( 64 )
 • #279: Chương 279 tận thế tới liêu ( 65 )
 • #280: Chương 280 tận thế tới liêu ( 66 )
 • #281: Chương 281 tận thế tới liêu ( 67 )
 • #282: Chương 282 tận thế tới liêu ( 68 )
 • #283: Chương 283 tận thế tới liêu ( 69 )
 • #284: Chương 284 tận thế tới liêu ( 70 )
 • #285: Chương 285 tận thế tới liêu ( 71 )
 • #286: Chương 286 tận thế tới liêu ( 72 )
 • #287: Chương 287 tận thế tới liêu ( 73 )
 • #288: Chương 288 tận thế tới liêu ( 74 )
 • #289: Chương 289 tận thế tới liêu ( 75 )
 • #290: Chương 290 tận thế tới liêu ( xong )
 • #291: Chương 291 tận thế tới liêu ( phiên ngoại )
 • #292: Chương 292 lão sư không tuân ( 1 )
 • #293: Chương 293 lão sư không tuân ( 2 )
 • #294: Chương 294 lão sư không tuân ( 3 )
 • #295: Chương 295 lão sư không tuân ( 4 )
 • #296: Chương 296 lão sư không tuân ( 5 )
 • #297: Chương 297 lão sư không tuân ( 6 )
 • #298: Chương 298 lão sư không tuân ( 7 )
 • #299: Chương 299 lão sư không tuân ( 8 )
 • #300: Chương 300 lão sư không tuân ( 9 )
 • #301: Chương 301 lão sư không tuân ( 10 )
 • #302: Chương 302 lão sư không tuân ( 11 )
 • #303: Chương 303 lão sư không tuân ( 12 )
 • #304: Chương 304 lão sư không tuân ( 13 )
 • #305: Chương 305 lão sư không tuân ( 14 )
 • #306: Chương 306 lão sư không tuân ( 15 )
 • #307: Chương 307 lão sư không tuân ( 16 )
 • #308: Chương 308 lão sư không tuân ( 17 )
 • #309: Chương 309 lão sư không tuân ( 18 )
 • #310: Chương 310 lão sư không tuân ( 19 )
 • #311: Chương 311 lão sư không tuân ( 20 )
 • #312: Chương 312 lão sư không tuân ( 21 )
 • #313: Chương 313 lão sư không tuân ( 22 )
 • #314: Chương 314 lão sư không tuân ( 23 )
 • #315: Chương 315 lão sư không tuân ( 24 )
 • #316: Chương 316 lão sư không tuân ( 25 )
 • #317: Chương 317 lão sư không tuân ( 26 )
 • #318: Chương 318 lão sư không tuân ( 27 )
 • #319: Chương 319 lão sư không tuân ( 28 )
 • #320: Chương 320 lão sư không tuân ( 29 )
 • #321: Chương 321 lão sư không tuân ( 30 )
 • #322: Chương 322 lão sư không tuân ( 31 )
 • #323: Chương 323 lão sư không tuân ( 32 )
 • #324: Chương 324 lão sư không tuân ( 33 )
 • #325: Chương 325 lão sư không tuân ( 34 )
 • #326: Chương 326 lão sư không tuân ( 35 )
 • #327: Chương 327 lão sư không tuân ( 36 )
 • #328: Chương 328 lão sư không tuân ( 37 )
 • #329: Chương 329 lão sư không tuân ( 38 )
 • #330: Chương 330 lão sư không tuân ( 39 )
 • #331: Chương 331 lão sư không tuân ( 40 )
 • #332: Chương 332 lão sư không tuân ( 41 )
 • #333: Chương 333 lão sư không tuân ( 42 )
 • #334: Chương 334 lão sư không tuân ( 43 )
 • #335: Chương 335 lão sư không tuân ( 44 )
 • #336: Chương 336 lão sư không tuân ( 45 )
 • #337: Chương 337 lão sư không tuân ( 46 )
 • #338: Chương 338 lão sư không tuân ( 47 )
 • #339: Chương 339 lão sư không tuân ( 48 )
 • #340: Chương 340 lão sư không tuân ( 49 )
 • #341: Chương 341 lão sư không tuân ( 50 )
 • #342: Chương 342 lão sư không tuân ( 51 )
 • #343: Chương 343 lão sư không tuân ( 52 )
 • #344: Chương 344 lão sư không tuân ( xong )
 • #345: Chương 345 lão sư không tuân ( phiên ngoại 1 )
 • #346: Chương 346 lão sư không tuân ( phiên ngoại 2 )
 • #347: Chương 347 Tiên Tôn tự trọng ( 1 )
 • #348: Chương 348 Tiên Tôn tự trọng ( 2 )
 • #349: Chương 349 Tiên Tôn tự trọng ( 3 )
 • #350: Chương 350 Tiên Tôn tự trọng ( 4 )
 • #351: Chương 351 Tiên Tôn tự trọng ( 5 )
 • #352: Chương 352 Tiên Tôn tự trọng ( 6 )
 • #353: Chương 353 Tiên Tôn tự trọng ( 7 )
 • #354: Chương 354 Tiên Tôn tự trọng ( 8 )
 • #355: Chương 355 Tiên Tôn tự trọng ( 9 )
 • #356: Chương 356 Tiên Tôn tự trọng ( 10 )
 • #357: Chương 357 Tiên Tôn tự trọng ( 11 )
 • #358: Chương 358 Tiên Tôn tự trọng ( 12 )
 • #359: Chương 359 Tiên Tôn tự trọng ( 13 )
 • #360: Chương 360 Tiên Tôn tự trọng ( 14 )
 • #361: Chương 361 Tiên Tôn tự trọng ( 15 )
 • #362: Chương 362 Tiên Tôn tự trọng ( 16 )
 • #363: Chương 363 Tiên Tôn tự trọng ( 17 )
 • #364: Chương 364 Tiên Tôn tự trọng ( 18 )
 • #365: Chương 365 Tiên Tôn tự trọng ( 19 )
 • #366: Chương 366 Tiên Tôn tự trọng ( 20 )
 • #367: Chương 367 Tiên Tôn tự trọng ( 21 )
 • #368: Chương 368 Tiên Tôn tự trọng ( 22 )
 • #369: Chương 369 Tiên Tôn tự trọng ( 23 )
 • #370: Chương 370 Tiên Tôn tự trọng ( 24 )
 • #371: Chương 371 Tiên Tôn tự trọng ( 25 )
 • #372: Chương 372 Tiên Tôn tự trọng ( 26 )
 • #373: Chương 373 Tiên Tôn tự trọng ( 27 )
 • #374: Chương 374 Tiên Tôn tự trọng ( 28 )
 • #375: Chương 375 Tiên Tôn tự trọng ( 29 )
 • #376: Chương 376 Tiên Tôn tự trọng ( 30 )
 • #377: Chương 377 Tiên Tôn tự trọng ( 31 )
 • #378: Chương 378 Tiên Tôn tự trọng ( 32 )
 • #379: Chương 379 Tiên Tôn tự trọng ( 33 )
 • #380: Chương 380 Tiên Tôn tự trọng ( 34 )
 • #381: Chương 381 Tiên Tôn tự trọng ( 35 )
 • #382: Chương 382 Tiên Tôn tự trọng ( 36 )
 • #383: Chương 383 Tiên Tôn tự trọng ( 37 )
 • #384: Chương 384 Tiên Tôn tự trọng ( 38 )
 • #385: Chương 385 Tiên Tôn tự trọng ( 39 )
 • #386: Chương 386 Tiên Tôn tự trọng ( 40 )
 • #387: Chương 387 Tiên Tôn tự trọng ( 41 )
 • #388: Chương 388 Tiên Tôn tự trọng ( 42 )
 • #389: Chương 389 Tiên Tôn tự trọng ( 43 )
 • #390: Chương 390 Tiên Tôn tự trọng ( 44 )
 • #391: Chương 391 Tiên Tôn tự trọng ( 45 )
 • #392: Chương 392 Tiên Tôn tự trọng ( 46 )
 • #393: Chương 393 Tiên Tôn tự trọng ( 47 )
 • #394: Chương 394 Tiên Tôn tự trọng ( 48 )
 • #395: Chương 395 Tiên Tôn tự trọng ( 49 )
 • #396: Chương 396 Tiên Tôn tự trọng ( 50 )
 • #397: Chương 397 Tiên Tôn tự trọng ( 51 )
 • #398: Chương 398 Tiên Tôn tự trọng ( 52 )
 • #399: Chương 399 Tiên Tôn tự trọng ( 53 )
 • #400: Chương 400 Tiên Tôn tự trọng ( 54 )
 • #401: Chương 401 Tiên Tôn tự trọng ( 55 )
 • #402: Chương 402 Tiên Tôn tự trọng ( 56 )
 • #403: Chương 403 Tiên Tôn tự trọng ( 57 )
 • #404: Chương 404 Tiên Tôn tự trọng ( 58 )
 • #405: Chương 405 Tiên Tôn tự trọng ( 59 )
 • #406: Chương 406 Tiên Tôn tự trọng ( 60 )
 • #407: Chương 407 Tiên Tôn tự trọng ( 61 )
 • #408: Chương 408 Tiên Tôn tự trọng ( 62 )
 • #409: Chương 409 Tiên Tôn tự trọng ( 63 )
 • #410: Chương 410 Tiên Tôn tự trọng ( 64 )
 • #411: Chương 411 Tiên Tôn tự trọng ( 65 )
 • #412: Chương 412 Tiên Tôn tự trọng ( 66 )
 • #413: Chương 413 Tiên Tôn tự trọng ( 67 )
 • #414: Chương 414 Tiên Tôn tự trọng ( xong )
 • #415: Chương 415 Hồ Trúc Tiên đế phiên ngoại 1 ( không tiếp thu ** giả thận điểm ~ )
 • #416: Chương 416 Hồ Trúc Tiên đế phiên ngoại 2 ( không tiếp thu ** giả thận điểm ~ )
 • #417: Chương 417 Hồ Trúc Tiên đế phiên ngoại 3 ( không tiếp thu ** giả thận điểm ~ )
 • #418: Chương 418 Hồ Trúc Tiên đế phiên ngoại 4 ( không tiếp thu ** giả thận điểm ~ )
 • #419: Chương 419 Hồ Trúc Tiên đế phiên ngoại ( xong )
 • #420: Chương 420 Uyên Hề Lạc Nhan phiên ngoại
 • #421: Chương 421 vị kia 1
 • #422: Chương 422 vị kia 2
 • #423: Chương 423 vị kia 3
 • #424: Chương 424 vị kia 4
 • #425: Chương 425 nông đứa bé giữ cửa tức ( 1 )
 • #426: Chương 426 nông đứa bé giữ cửa tức ( 2 )
 • #427: Chương 427 nông đứa bé giữ cửa tức ( 3 )
 • #428: Chương 428 nông đứa bé giữ cửa tức ( 4 )
 • #429: Chương 429 nông đứa bé giữ cửa tức ( 5 )
 • #430: Chương 430 nông đứa bé giữ cửa tức ( 6 )
 • #431: Chương 431 nông đứa bé giữ cửa tức ( 7 )
 • #432: Chương 432 nông đứa bé giữ cửa tức ( 8 )
 • #433: Chương 433 nông đứa bé giữ cửa tức ( 9 )
 • #434: Chương 434 nông đứa bé giữ cửa tức ( 10 )
 • #435: Chương 435 nông đứa bé giữ cửa tức ( 11 )
 • #436: Chương 436 nông đứa bé giữ cửa tức ( 12 )
 • #437: Chương 437 nông đứa bé giữ cửa tức ( 13 )
 • #438: Chương 438 nông đứa bé giữ cửa tức ( 14 )
 • #439: Chương 439 nông đứa bé giữ cửa tức ( 15 )
 • #440: Chương 440 nông đứa bé giữ cửa tức ( 16 )
 • #441: Chương 441 nông đứa bé giữ cửa tức ( 17 )
 • #442: Chương 442 nông đứa bé giữ cửa tức ( 18 )
 • #443: Chương 443 nông đứa bé giữ cửa tức ( 19 )
 • #444: Chương 444 nông đứa bé giữ cửa tức ( 20 )
 • #445: Chương 445 nông đứa bé giữ cửa tức ( 21 )
 • #446: Chương 446 nông đứa bé giữ cửa tức ( 22 )
 • #447: Chương 447 nông đứa bé giữ cửa tức ( 23 )
 • #448: Chương 448 nông đứa bé giữ cửa tức ( 24 )
 • #449: Chương 449 nông đứa bé giữ cửa tức ( 25 )
 • #450: Chương 450 nông đứa bé giữ cửa tức ( 26 )
 • #451: Chương 451 nông đứa bé giữ cửa tức ( 27 )
 • #452: Chương 453 nông đứa bé giữ cửa tức ( 28 )
 • #453: Chương 453 nông đứa bé giữ cửa tức ( 29 )
 • #454: Chương 454 nông đứa bé giữ cửa tức ( 30 )
 • #455: Chương 455 nông đứa bé giữ cửa tức ( 31 )
 • #456: Chương 456 nông đứa bé giữ cửa tức ( 32 )
 • #457: Chương 457 nông đứa bé giữ cửa tức ( 33 )
 • #458: Chương 458 nông đứa bé giữ cửa tức ( 34 )
 • #459: Chương 459 nông đứa bé giữ cửa tức ( 35 )
 • #460: Chương 460 nông đứa bé giữ cửa tức ( 36 )
 • #461: Chương 461 nông đứa bé giữ cửa tức ( 37 )
 • #462: Chương 462 nông đứa bé giữ cửa tức ( 38 )
 • #463: Chương 463 nông đứa bé giữ cửa tức ( 39 )
 • #464: Chương 464 nông đứa bé giữ cửa tức ( 40 )
 • #465: Chương 465 nông đứa bé giữ cửa tức ( 41 )
 • #466: Chương 466 nông đứa bé giữ cửa tức ( 42 )
 • #467: Chương 467 nông đứa bé giữ cửa tức ( 43 )
 • #468: Chương 468 nông đứa bé giữ cửa tức ( 44 )
 • #469: Chương 469 nông đứa bé giữ cửa tức ( 45 )
 • #470: Chương 470 nông đứa bé giữ cửa tức ( 46 )
 • #471: Chương 471 nông đứa bé giữ cửa tức ( 47 )
 • #472: Chương 472 nông đứa bé giữ cửa tức ( 48 )
 • #473: Chương 473 nông đứa bé giữ cửa tức ( 49 )
 • #474: Chương 474 nông đứa bé giữ cửa tức ( 50 )
 • #475: Chương 476 nông đứa bé giữ cửa tức ( 52 )
 • #476: Chương 477 nông đứa bé giữ cửa tức ( 53 )
 • #477: Chương 478 nông đứa bé giữ cửa tức ( 54 )
 • #478: Chương 479 nông đứa bé giữ cửa tức ( 55 )
 • #479: Chương 480 nông đứa bé giữ cửa tức ( 56 )
 • #480: Chương 481 nông đứa bé giữ cửa tức ( 57 )
 • #481: Chương 482 nông đứa bé giữ cửa tức ( 58 )
 • #482: Chương 483 nông đứa bé giữ cửa tức ( 59 )
 • #483: Chương 484 nông đứa bé giữ cửa tức ( 60 )
 • #484: Chương 485 nông đứa bé giữ cửa tức ( 61 )
 • #485: Chương 486 nông đứa bé giữ cửa tức ( 62 )
 • #486: Chương 487 nông đứa bé giữ cửa tức ( 63 )
 • #487: Chương 488 nông đứa bé giữ cửa tức ( 64 )
 • #488: Chương 489 nông đứa bé giữ cửa tức ( xong )
 • #489: Chương 490 nông đứa bé giữ cửa tức ( phiên ngoại )
 • #490: Chương 491 huyết sắc săn giết ( 1 )
 • #491: Chương 492 huyết sắc săn giết ( 2 )
 • #492: Chương 493 huyết sắc săn giết ( 3 )
 • #493: Chương 494 huyết sắc săn giết ( 4 )
 • #494: Chương 495 huyết sắc săn giết ( 5 )
 • #495: Chương 496 huyết sắc săn giết ( 6 )
 • #496: Chương 497 huyết sắc săn giết ( 7 )
 • #497: Chương 498 huyết sắc săn giết ( 8 )
 • #498: Chương 499 huyết sắc săn giết ( 9 )
 • #499: Chương 500 huyết sắc săn giết ( 10 )
 • #500: Chương 501 huyết sắc săn giết ( 11 )
 • #501: Chương 502 huyết sắc săn giết ( 12 )
 • #502: Chương 503 huyết sắc săn giết ( 13 )
 • #503: Chương 504 huyết sắc săn giết ( 14 )
 • #504: Chương 505 huyết sắc săn giết ( 15 )
 • #505: Chương 506 huyết sắc săn giết ( 16 )
 • #506: Chương 507 huyết sắc săn giết ( 17 )
 • #507: Chương 508 huyết sắc săn giết ( 18 )
 • #508: Chương 509 huyết sắc săn giết ( 19 )
 • #509: Chương 510 huyết sắc săn giết ( 20 )
 • #510: Chương 511 huyết sắc săn giết ( 21 )
 • #511: Chương 512 huyết sắc săn giết ( 22 )
 • #512: Chương 513 huyết sắc săn giết ( 23 )
 • #513: Chương 514 huyết sắc săn giết ( 24 )
 • #514: Chương 515 huyết sắc săn giết ( 25 )
 • #515: Chương 516 huyết sắc săn giết ( 26 )
 • #516: Chương 517 huyết sắc săn giết ( 27 )
 • #517: Chương 518 huyết sắc săn giết ( 28 )
 • #518: Chương 519 huyết sắc săn giết ( 29 )
 • #519: Chương 520 huyết sắc săn giết ( 30 )
 • #520: Chương 521 huyết sắc săn giết ( 31 )
 • #521: Chương 522 huyết sắc săn giết ( 32 )
 • #522: Chương 523 huyết sắc săn giết ( 33 )
 • #523: Chương 524 huyết sắc săn giết ( 34 )
 • #524: Chương 525 huyết sắc săn giết ( 35 )
 • #525: Chương 526 huyết sắc săn giết ( 36 )
 • #526: Chương 527 huyết sắc săn giết ( 37 )
 • #527: Chương 528 huyết sắc săn giết ( 38 )
 • #528: Chương 530 huyết sắc săn giết ( 40 )
 • #529: Chương 530 huyết sắc săn giết ( 40 ) chương trước tên sai lầm, nội dung không sai, có thể bình thường quan khán nga
 • #530: Chương 531 huyết sắc săn giết ( 41 )
 • #531: Chương 532 huyết sắc săn giết ( 42 )
 • #532: Chương 533 huyết sắc săn giết ( 43 )
 • #533: Chương 534 huyết sắc săn giết ( 44 )
 • #534: Chương 535 huyết sắc săn giết ( 45 )
 • #535: Chương 536 huyết sắc săn giết ( 46 )
 • #536: Chương 537 huyết sắc săn giết ( 47 )
 • #537: Chương 538 huyết sắc săn giết ( 48 )
 • #538: Chương 539 huyết sắc săn giết ( 49 )
 • #539: Chương 540 huyết sắc săn giết ( 50 )
 • #540: Chương 541 huyết sắc săn giết ( 51 )
 • #541: Chương 542 huyết sắc săn giết ( xong )
 • #542: Chương 543 Hạ Thiên Tư Ngộ ( 1 )
 • #543: Chương 544 Hạ Thiên Tư Ngộ ( 2 )
 • #544: Chương 545 Hạ Thiên Tư Ngộ ( 3 )
 • #545: Chương 546 Hạ Thiên Tư Ngộ ( xong )
 • #546: Chương 547 tinh tế - đột nhiên sinh ra biến cố
 • #547: Chương 548 tinh tế - độc nhất vô nhị định chế
 • #548: Chương 549 quốc dân ảnh đế ( 1 )
 • #549: Chương 550 quốc dân ảnh đế ( 2 )
 • #550: Chương 551 quốc dân ảnh đế ( 3 )
 • #551: Chương 552 quốc dân ảnh đế ( 4 )
 • #552: Chương 553 quốc dân ảnh đế ( 5 )
 • #553: Chương 554 quốc dân ảnh đế ( 6 )
 • #554: Chương 555 quốc dân ảnh đế ( 7 )
 • #555: Chương 556 quốc dân ảnh đế ( 8 )
 • #556: Chương 557 quốc dân ảnh đế ( 9 )
 • #557: Chương 558 quốc dân ảnh đế ( 10 )
 • #558: Chương 559 quốc dân ảnh đế ( 11 )
 • #559: Chương 560 quốc dân ảnh đế ( 12 )
 • #560: Chương 561 quốc dân ảnh đế ( 13 )
 • #561: Chương 562 quốc dân ảnh đế ( 14 )
 • #562: Chương 563 quốc dân ảnh đế ( 15 )
 • #563: Chương 564 quốc dân ảnh đế ( 16 )
 • #564: Chương 565 quốc dân ảnh đế ( 17 )
 • #565: Chương 566 quốc dân ảnh đế ( 18 )
 • #566: Chương 567 quốc dân ảnh đế ( 19 )
 • #567: Chương 568 quốc dân ảnh đế ( 20 )
 • #568: Chương 569 quốc dân ảnh đế ( 21 )
 • #569: Chương 570 quốc dân ảnh đế ( 22 )
 • #570: Chương 571 quốc dân ảnh đế ( 23 )
 • #571: Chương 572 quốc dân ảnh đế ( 24 )
 • #572: Chương 573 quốc dân ảnh đế ( 25 )
 • #573: Chương 574 quốc dân ảnh đế ( 26 )
 • #574: Chương 575 quốc dân ảnh đế ( 27 )
 • #575: Chương 576 quốc dân ảnh đế ( 28 )
 • #576: Chương 577 quốc dân ảnh đế ( 29 )
 • #577: Chương 578 quốc dân ảnh đế ( 30 )
 • #578: Chương 579 quốc dân ảnh đế ( 31 )
 • #579: Chương 580 quốc dân ảnh đế ( 32 )
 • #580: Chương 581 quốc dân ảnh đế ( 33 )
 • #581: Chương 582 quốc dân ảnh đế ( 34 )
 • #582: Chương 583 quốc dân ảnh đế ( 35 )
 • #583: Chương 584 quốc dân ảnh đế ( 36 )
 • #584: Chương 585 quốc dân ảnh đế ( 37 )
 • #585: Chương 586 quốc dân ảnh đế ( 38 )
 • #586: Chương 587 quốc dân ảnh đế ( 39 )
 • #587: Chương 588 quốc dân ảnh đế ( 40 )
 • #588: Chương 589 quốc dân ảnh đế ( 41 )
 • #589: Chương 590 quốc dân ảnh đế ( 42 )
 • #590: Chương 591 quốc dân ảnh đế ( 43 )
 • #591: Chương 592 quốc dân ảnh đế ( 44 )
 • #592: Chương 593 quốc dân ảnh đế ( 45 )
 • #593: Chương 594 quốc dân ảnh đế ( 46 )
 • #594: Chương 595 quốc dân ảnh đế ( 47 )
 • #595: Chương 596 quốc dân ảnh đế ( 48 )
 • #596: Chương 597 quốc dân ảnh đế ( 49 )
 • #597: Chương 598 quốc dân ảnh đế ( 50 )
 • #598: Chương 599 quốc dân ảnh đế ( 51 )
 • #599: Chương 600 quốc dân ảnh đế ( 52 )
 • #600: Chương 601 quốc dân ảnh đế ( 53 )
 • #601: Chương 602 quốc dân ảnh đế ( 54 )
 • #602: Chương 603 quốc dân ảnh đế ( 55 )
 • #603: Chương 604 quốc dân ảnh đế ( 56 )
 • #604: Chương 605 quốc dân ảnh đế ( 57 )
 • #605: Chương 606 quốc dân ảnh đế ( 58 )
 • #606: Chương 607 quốc dân ảnh đế ( 59 )
 • #607: Chương 608 quốc dân ảnh đế ( 60 )
 • #608: Chương 609 quốc dân ảnh đế ( 61 )
 • #609: Chương 610 quốc dân ảnh đế ( 62 )
 • #610: Chương 611 quốc dân ảnh đế ( 63 )
 • #611: Chương 612 quốc dân ảnh đế ( 64 )
 • #612: Chương 613 quốc dân ảnh đế ( 65 )
 • #613: Chương 614 quốc dân ảnh đế ( 66 )
 • #614: Chương 615 quốc dân ảnh đế ( 67 )
 • #615: Chương 616 quốc dân ảnh đế ( 68 )
 • #616: Chương 617 quốc dân ảnh đế ( 69 )
 • #617: Chương 618 quốc dân ảnh đế ( 70 )
 • #618: Chương 619 quốc dân ảnh đế ( xong )
 • #619: Chương 620 Dịch Yên phiên ngoại
 • #620: Chương 621 trẫm tức thiên hạ ( 1 )
 • #621: Chương 622 trẫm tức thiên hạ ( 2 )
 • #622: Chương 623 trẫm tức thiên hạ ( 3 )
 • #623: Chương 624 trẫm tức thiên hạ ( 4 )
 • #624: Chương 625 trẫm tức thiên hạ ( 5 )
 • #625: Chương 626 trẫm tức thiên hạ ( 6 )
 • #626: Chương 627 trẫm tức thiên hạ ( 7 )
 • #627: Chương 628 trẫm tức thiên hạ ( 8 )
 • #628: Chương 629 trẫm tức thiên hạ ( 9 )
 • #629: Chương 630 trẫm tức thiên hạ ( 10 )
 • #630: Chương 631 trẫm tức thiên hạ ( 11 )
 • #631: Chương 632 trẫm tức thiên hạ ( 12 )
 • #632: Chương 633 trẫm tức thiên hạ ( 13 )
 • #633: Chương 634 trẫm tức thiên hạ ( 14 )
 • #634: Chương 635 trẫm tức thiên hạ ( 15 )
 • #635: Chương 636 trẫm tức thiên hạ ( 16 )
 • #636: Chương 637 trẫm tức thiên hạ ( 17 )
 • #637: Chương 638 trẫm tức thiên hạ ( 18 )
 • #638: Chương 639 trẫm tức thiên hạ ( 19 )
 • #639: Chương 640 trẫm tức thiên hạ ( 20 )
 • #640: Chương 641 trẫm tức thiên hạ ( 21 )
 • #641: Chương 642 trẫm tức thiên hạ ( 22 )
 • #642: Chương 643 trẫm tức thiên hạ ( 23 )
 • #643: Chương 644 trẫm tức thiên hạ ( 24 )
 • #644: Chương 645 trẫm tức thiên hạ ( 25 )
 • #645: Chương 646 trẫm tức thiên hạ ( 26 )
 • #646: Chương 647 trẫm tức thiên hạ ( 27 )
 • #647: Chương 648 trẫm tức thiên hạ ( 28 )
 • #648: Chương 649 trẫm tức thiên hạ ( 29 )
 • #649: Chương 650 trẫm tức thiên hạ ( 30 )
 • #650: Chương 651 trẫm tức thiên hạ ( 31 )
 • #651: Chương 652 trẫm tức thiên hạ ( 32 )
 • #652: Chương 653 trẫm tức thiên hạ ( 33 )
 • #653: Chương 654 trẫm tức thiên hạ ( 34 )
 • #654: Chương 655 trẫm tức thiên hạ ( 35 )
 • #655: Chương 656 trẫm tức thiên hạ ( 36 )
 • #656: Chương 657 trẫm tức thiên hạ ( 37 )
 • #657: Chương 658 trẫm tức thiên hạ ( 38 )
 • #658: Chương 659 trẫm tức thiên hạ ( 39 )
 • #659: Chương 660 trẫm tức thiên hạ ( 40 )
 • #660: Chương 661 trẫm tức thiên hạ ( 41 )
 • #661: Chương 662 trẫm tức thiên hạ ( 42 )
 • #662: Chương 663 trẫm tức thiên hạ ( 43 )
 • #663: Chương 664 trẫm tức thiên hạ ( 44 )
 • #664: Chương 665 trẫm tức thiên hạ ( 45 )
 • #665: Chương 666 trẫm tức thiên hạ ( 46 )
 • #666: Chương 667 trẫm tức thiên hạ ( 47 )
 • #667: Chương 668 trẫm tức thiên hạ ( 48 )
 • #668: Chương 669 trẫm tức thiên hạ ( 49 )
 • #669: Chương 670 trẫm tức thiên hạ ( 50 )
 • #670: Chương 671 trẫm tức thiên hạ ( 51 )
 • #671: Chương 672 trẫm tức thiên hạ ( 52 )
 • #672: Chương 673 trẫm tức thiên hạ ( 53 )
 • #673: Chương 674 trẫm tức thiên hạ ( 54 )
 • #674: Chương 675 trẫm tức thiên hạ ( 55 )
 • #675: Chương 676 trẫm tức thiên hạ ( 56 )
 • #676: Chương 677 trẫm tức thiên hạ ( 57 )
 • #677: Chương 678 trẫm tức thiên hạ ( 58 )
 • #678: Chương 679 trẫm tức thiên hạ ( 59 )
 • #679: Chương 680 trẫm tức thiên hạ ( 60 )
 • #680: Chương 681 trẫm tức thiên hạ ( 61 )
 • #681: Chương 682 trẫm tức thiên hạ ( 62 )
 • #682: Chương 683 trẫm tức thiên hạ ( 63 )
 • #683: Chương 684 trẫm tức thiên hạ ( xong )
 • #684: Chương 685 Liên Thành Hoa Lăng ( 1 )
 • #685: Chương 686 Liên Thành Hoa Lăng ( 2 )
 • #686: Chương 687 Liên Thành Hoa Lăng ( xong )
 • #687: Chương 688 thí chủ chậm đã ( 1 )
 • #688: Chương 689 thí chủ chậm đã ( 2 )
 • #689: Chương 690 thí chủ chậm đã ( 3 )
 • #690: Chương 691 thí chủ chậm đã ( 4 )
 • #691: Chương 692 thí chủ chậm đã ( 5 )
 • #692: Chương 693 thí chủ chậm đã ( 6 )
 • #693: Chương 694 thí chủ chậm đã ( 7 )
 • #694: Chương 695 thí chủ chậm đã ( 8 )
 • #695: Chương 696 thí chủ chậm đã ( 9 )
 • #696: Chương 697 thí chủ chậm đã ( 10 )
 • #697: Chương 698 thí chủ chậm đã ( 11 )
 • #698: Chương 699 thí chủ chậm đã ( 12 )
 • #699: Chương 700 thí chủ chậm đã ( 13 )
 • #700: Chương 701 thí chủ chậm đã ( 14 )
 • #701: Chương 702 thí chủ chậm đã ( 15 )
 • #702: Chương 703 thí chủ chậm đã ( 16 )
 • #703: Chương 704 thí chủ chậm đã ( 17 )
 • #704: Chương 705 thí chủ chậm đã ( 18 )
 • #705: Chương 706 thí chủ chậm đã ( 19 )
 • #706: Chương 707 thí chủ chậm đã ( 20 )
 • #707: Chương 708 thí chủ chậm đã ( 21 )
 • #708: Chương 709 thí chủ chậm đã ( 22 )
 • #709: Chương 710 thí chủ chậm đã ( 23 )
 • #710: Chương 711 thí chủ chậm đã ( 24 )
 • #711: Chương 712 thí chủ chậm đã ( 25 )
 • #712: Chương 713 thí chủ chậm đã ( 26 )
 • #713: Chương 714 thí chủ chậm đã ( 27 )
 • #714: Chương 715 thí chủ chậm đã ( 28 )
 • #715: Chương 716 thí chủ chậm đã ( 29 )
 • #716: Chương 717 thí chủ chậm đã ( 30 )
 • #717: Chương 718 thí chủ chậm đã ( 31 )
 • #718: Chương 719 thí chủ chậm đã ( 32 )
 • #719: Chương 720 thí chủ chậm đã ( 33 )
 • #720: Chương 721 thí chủ chậm đã ( 34 )
 • #721: Chương 722 thí chủ chậm đã ( 35 )
 • #722: Chương 723 thí chủ chậm đã ( 36 )
 • #723: Chương 724 thí chủ chậm đã ( 37 )
 • #724: Chương 725 thí chủ chậm đã ( 38 )
 • #725: Chương 726 thí chủ chậm đã ( 39 )
 • #726: Chương 727 thí chủ chậm đã ( 40 )
 • #727: Chương 728 thí chủ chậm đã ( 41 )
 • #728: Chương 729 thí chủ chậm đã ( 42 )
 • #729: Chương 730 thí chủ chậm đã ( 43 )
 • #730: Chương 731 thí chủ chậm đã ( 44 )
 • #731: Chương 732 thí chủ chậm đã ( 45 )
 • #732: Chương 733 thí chủ chậm đã ( 46 )
 • #733: Chương 734 thí chủ chậm đã ( 47 )
 • #734: Chương 735 thí chủ chậm đã ( 48 )
 • #735: Chương 736 thí chủ chậm đã ( 49 )
 • #736: Chương 737 thí chủ chậm đã ( 50 )
 • #737: Chương 738 thí chủ chậm đã ( 51 )
 • #738: Chương 739 thí chủ chậm đã ( 52 )
 • #739: Chương 740 thí chủ chậm đã ( 53 )
 • #740: Chương 741 thí chủ chậm đã ( 54 )
 • #741: Chương 742 thí chủ chậm đã ( 55 )
 • #742: Chương 743 thí chủ chậm đã ( 56 )
 • #743: Chương 744 thí chủ chậm đã ( 57 )
 • #744: Chương 745 thí chủ chậm đã ( 58 )
 • #745: Chương 746 thí chủ chậm đã ( 59 )
 • #746: Chương 747 thí chủ chậm đã ( 60 )
 • #747: Chương 748 thí chủ chậm đã ( 61 )
 • #748: Chương 749 thí chủ chậm đã ( 62 )
 • #749: Chương 750 thí chủ chậm đã ( 63 )
 • #750: Chương 751 thí chủ chậm đã ( 64 )
 • #751: Chương 752 thí chủ chậm đã ( 65 )
 • #752: Chương 753 thí chủ chậm đã ( 66 )
 • #753: Chương 754 thí chủ chậm đã ( 67 )
 • #754: Chương 755 thí chủ chậm đã ( 68 )
 • #755: Chương 756 thí chủ chậm đã ( 69 )
 • #756: Chương 757 thí chủ chậm đã ( 70 )
 • #757: Chương 758 thí chủ chậm đã ( 71 )
 • #758: Chương 759 thí chủ chậm đã ( 72 )
 • #759: Chương 760 thí chủ chậm đã ( 73 )
 • #760: Chương 761 thí chủ chậm đã ( 74 )
 • #761: Chương 762 thí chủ chậm đã ( 75 )
 • #762: Chương 763 thí chủ chậm đã ( 76 )
 • #763: Chương 764 thí chủ chậm đã ( 77 )
 • #764: Chương 765 thí chủ chậm đã ( 78 )
 • #765: Chương 766 thí chủ chậm đã ( xong )
 • #766: Chương 767 đặc chủng nữ binh ( 1 )
 • #767: Chương 768 đặc chủng nữ binh ( 2 )
 • #768: Chương 769 đặc chủng nữ binh ( 3 )
 • #769: Chương 770 đặc chủng nữ binh ( 4 )
 • #770: Chương 771 đặc chủng nữ binh ( 5 )
 • #771: Chương 772 đặc chủng nữ binh ( 6 )
 • #772: Chương 773 đặc chủng nữ binh ( 7 )
 • #773: Chương 774 đặc chủng nữ binh ( 8 )
 • #774: Chương 775 đặc chủng nữ binh ( 9 )
 • #775: Chương 776 đặc chủng nữ binh ( 10 )
 • #776: Chương 777 đặc chủng nữ binh ( 11 )
 • #777: Chương 778 đặc chủng nữ binh ( 12 )
 • #778: Chương 779 đặc chủng nữ binh ( 13 )
 • #779: Chương 780 đặc chủng nữ binh ( 14 )
 • #780: Chương 781 đặc chủng nữ binh ( 15 )
 • #781: Chương 782 đặc chủng nữ binh ( 16 )
 • #782: Chương 783 đặc chủng nữ binh ( 17 )
 • #783: Chương 784 đặc chủng nữ binh ( 18 )
 • #784: Chương 785 đặc chủng nữ binh ( 19 )
 • #785: Chương 786 đặc chủng nữ binh ( 20 )
 • #786: Chương 787 đặc chủng nữ binh ( 21 )
 • #787: Chương 788 đặc chủng nữ binh ( 22 )
 • #788: Chương 789 đặc chủng nữ binh ( 23 )
 • #789: Chương 790 đặc chủng nữ binh ( 24 )
 • #790: Chương 791 đặc chủng nữ binh ( 25 )
 • #791: Chương 792 đặc chủng nữ binh ( 26 )
 • #792: Chương 793 đặc chủng nữ binh ( 27 )
 • #793: Chương 794 đặc chủng nữ binh ( 28 )
 • #794: Chương 795 đặc chủng nữ binh ( 29 )
 • #795: Chương 796 đặc chủng nữ binh ( 30 )
 • #796: Chương 797 đặc chủng nữ binh ( 31 )
 • #797: Chương 798 đặc chủng nữ binh ( 32 )
 • #798: Chương 799 đặc chủng nữ binh ( 33 )
 • #799: Chương 800 đặc chủng nữ binh ( 34 )
 • #800: Chương 801 đặc chủng nữ binh ( 35 )
 • #801: Chương 802 đặc chủng nữ binh ( 36 )
 • #802: Chương 803 đặc chủng nữ binh ( 37 )
 • #803: Chương 804 đặc chủng nữ binh ( 38 )
 • #804: Chương 805 đặc chủng nữ binh ( 39 )
 • #805: Chương 806 đặc chủng nữ binh ( 40 )
 • #806: Chương 807 đặc chủng nữ binh ( 41 )
 • #807: Chương 808 đặc chủng nữ binh ( 42 )
 • #808: Chương 809 đặc chủng nữ binh ( 43 )
 • #809: Chương 810 đặc chủng nữ binh ( 44 )
 • #810: Chương 811 đặc chủng nữ binh ( 45 )
 • #811: Chương 812 đặc chủng nữ binh ( 46 )
 • #812: Chương 813 đặc chủng nữ binh ( 47 )
 • #813: Chương 814 đặc chủng nữ binh ( 48 )
 • #814: Chương 815 đặc chủng nữ binh ( 49 )
 • #815: Chương 816 đặc chủng nữ binh ( 50 )
 • #816: Chương 817 đặc chủng nữ binh ( 51 )
 • #817: Chương 818 đặc chủng nữ binh ( 52 )
 • #818: Chương 819 đặc chủng nữ binh ( 53 )
 • #819: Chương 820 đặc chủng nữ binh ( 54 )
 • #820: Chương 821 đặc chủng nữ binh ( 55 )
 • #821: Chương 822 đặc chủng nữ binh ( 56 )
 • #822: Chương 823 đặc chủng nữ binh ( 57 )
 • #823: Chương 824 đặc chủng nữ binh ( 58 )
 • #824: Chương 825 đặc chủng nữ binh ( 59 )
 • #825: Chương 826 đặc chủng nữ binh ( 60 )
 • #826: Chương 827 đặc chủng nữ binh ( 61 )
 • #827: Chương 828 đặc chủng nữ binh ( 62 )
 • #828: Chương 829 đặc chủng nữ binh ( 63 )
 • #829: Chương 830 đặc chủng nữ binh ( 64 )
 • #830: Chương 831 đặc chủng nữ binh ( 65 )
 • #831: Chương 832 đặc chủng nữ binh ( 66 )
 • #832: Chương 833 đặc chủng nữ binh ( 67 )
 • #833: Chương 834 đặc chủng nữ binh ( 68 )
 • #834: Chương 835 đặc chủng nữ binh ( 69 )
 • #835: Chương 836 đặc chủng nữ binh ( 70 )
 • #836: Chương 837 đặc chủng nữ binh ( 71 )
 • #837: Chương 838 đặc chủng nữ binh ( 72 )
 • #838: Chương 840 đặc chủng nữ binh ( 74 )
 • #839: Chương 841 đặc chủng nữ binh ( 75 )
 • #840: Chương 842 đặc chủng nữ binh ( xong )
 • #841: Chương 843 nhân ngư nữ vu ( 1 )
 • #842: Chương 844 nhân ngư nữ vu ( 2 )
 • #843: Chương 845 nhân ngư nữ vu ( 3 )
 • #844: Chương 846 nhân ngư nữ vu ( 4 )
 • #845: Chương 847 nhân ngư nữ vu ( 5 )
 • #846: Chương 848 nhân ngư nữ vu ( 6 )
 • #847: Chương 849 nhân ngư nữ vu ( 7 )
 • #848: Chương 850 nhân ngư nữ vu ( 8 )
 • #849: Chương 851 nhân ngư nữ vu ( 9 )
 • #850: Chương 852 nhân ngư nữ vu ( 10 )
 • #851: Chương 853 nhân ngư nữ vu ( 11 )
 • #852: Chương 854 nhân ngư nữ vu ( 12 )
 • #853: Chương 855 nhân ngư nữ vu ( 13 )
 • #854: Chương 856 nhân ngư nữ vu ( 14 )
 • #855: Chương 857 nhân ngư nữ vu ( 15 )
 • #856: Chương 858 nhân ngư nữ vu ( 16 )
 • #857: Chương 859 nhân ngư nữ vu ( 17 )
 • #858: Chương 860 nhân ngư nữ vu ( 18 )
 • #859: Chương 861 nhân ngư nữ vu ( 19 )
 • #860: Chương 862 nhân ngư nữ vu ( 20 )
 • #861: Chương 863 nhân ngư nữ vu ( 21 )
 • #862: Chương 864 nhân ngư nữ vu ( 22 )
 • #863: Chương 865 nhân ngư nữ vu ( 23 )
 • #864: Chương 866 nhân ngư nữ vu ( 24 )
 • #865: Chương 867 nhân ngư nữ vu ( 25 )
 • #866: Chương 868 nhân ngư nữ vu ( 26 )
 • #867: Chương 869 nhân ngư nữ vu ( 27 )
 • #868: Chương 870 nhân ngư nữ vu ( 28 )
 • #869: Chương 871 nhân ngư nữ vu ( 29 )
 • #870: Chương 872 nhân ngư nữ vu ( 30 )
 • #871: Chương 873 nhân ngư nữ vu ( 31 )
 • #872: Chương 874 nhân ngư nữ vu ( 32 )
 • #873: Chương 875 nhân ngư nữ vu ( 33 )
 • #874: Chương 876 nhân ngư nữ vu ( 34 )
 • #875: Chương 877 nhân ngư nữ vu ( 35 )
 • #876: Chương 878 nhân ngư nữ vu ( 36 )
 • #877: Chương 879 nhân ngư nữ vu ( 37 )
 • #878: Chương 880 nhân ngư nữ vu ( 38 )
 • #879: Chương 881 nhân ngư nữ vu ( 39 )
 • #880: Chương 882 nhân ngư nữ vu ( 40 )
 • #881: Chương 883 nhân ngư nữ vu ( 41 )
 • #882: Chương 884 nhân ngư nữ vu ( 42 )
 • #883: Chương 885 nhân ngư nữ vu ( 43 )
 • #884: Chương 886 nhân ngư nữ vu ( 44 )
 • #885: Chương 887 nhân ngư nữ vu ( 45 )
 • #886: Chương 888 nhân ngư nữ vu ( 46 )
 • #887: Chương 889 nhân ngư nữ vu ( 47 )
 • #888: Chương 890 nhân ngư nữ vu ( 48 )
 • #889: Chương 891 nhân ngư nữ vu ( 49 )
 • #890: Chương 892 nhân ngư nữ vu ( 50 )
 • #891: Chương 893 nhân ngư nữ vu ( 51 )
 • #892: Chương 894 nhân ngư nữ vu ( 52 )
 • #893: Chương 895 nhân ngư nữ vu ( 53 )
 • #894: Chương 896 nhân ngư nữ vu ( 54 )
 • #895: Chương 897 nhân ngư nữ vu ( 55 )
 • #896: Chương 898 nhân ngư nữ vu ( 56 )
 • #897: Chương 899 nhân ngư nữ vu ( 57 )
 • #898: Chương 900 nhân ngư nữ vu ( 58 )
 • #899: Chương 901 nhân ngư nữ vu ( 59 )
 • #900: Chương 902 nhân ngư nữ vu ( 60 )
 • #901: Chương 903 nhân ngư nữ vu ( 61 )
 • #902: Chương 904 nhân ngư nữ vu ( 62 )
 • #903: Chương 905 nhân ngư nữ vu ( 63 )
 • #904: Chương 906 nhân ngư nữ vu ( 64 )
 • #905: Chương 907 nhân ngư nữ vu ( 65 )
 • #906: Chương 908 nhân ngư nữ vu ( 66 )
 • #907: Chương 909 nhân ngư nữ vu ( xong )
 • #908: Chương 910 khuynh thành nữ tương ( 1 )
 • #909: Chương 911 khuynh thành nữ tương ( 2 )
 • #910: Chương 912 khuynh thành nữ tương ( 3 )
 • #911: Chương 913 khuynh thành nữ tương ( 4 )
 • #912: Chương 914 khuynh thành nữ tương ( 5 )
 • #913: Chương 915 khuynh thành nữ tương ( 6 )
 • #914: Chương 916 khuynh thành nữ tương ( 7 )
 • #915: Chương 917 khuynh thành nữ tương ( 8 )
 • #916: Chương 918 khuynh thành nữ tương ( 9 )
 • #917: Chương 919 khuynh thành nữ tương ( 10 )
 • #918: Chương 920 khuynh thành nữ tương ( 11 )
 • #919: Chương 921 khuynh thành nữ tương ( 12 )
 • #920: Chương 922 khuynh thành nữ tương ( 13 )
 • #921: Chương 923 khuynh thành nữ tương ( 14 )
 • #922: Chương 924 khuynh thành nữ tương ( 15 )
 • #923: Chương 925 khuynh thành nữ tương ( 16 )
 • #924: Chương 926 khuynh thành nữ tương ( 17 )
 • #925: Chương 927 khuynh thành nữ tương ( 18 )
 • #926: Chương 928 khuynh thành nữ tương ( 19 )
 • #927: Chương 929 khuynh thành nữ tương ( 20 )
 • #928: Chương 930 khuynh thành nữ tương ( 21 )
 • #929: Chương 931 khuynh thành nữ tương ( 22 )
 • #930: Chương 932 khuynh thành nữ tương ( 23 )
 • #931: Chương 933 khuynh thành nữ tương ( 24 )
 • #932: Chương 934 khuynh thành nữ tương ( 25 )
 • #933: Chương 935 khuynh thành nữ tương ( 26 )
 • #934: Chương 936 khuynh thành nữ tương ( 27 )
 • #935: Chương 937 khuynh thành nữ tương ( 28 )
 • #936: Chương 938 khuynh thành nữ tương ( 29 )
 • #937: Chương 939 khuynh thành nữ tương ( 30 )
 • #938: Chương 940 khuynh thành nữ tương ( 31 )
 • #939: Chương 941 khuynh thành nữ tương ( 32 )
 • #940: Chương 942 khuynh thành nữ tương ( 33 )
 • #941: Chương 943 khuynh thành nữ tương ( 34 )
 • #942: Chương 944 khuynh thành nữ tương ( 35 )
 • #943: Chương 945 khuynh thành nữ tương ( 36 )
 • #944: Chương 946 khuynh thành nữ tương ( 37 )
 • #945: Chương 947 khuynh thành nữ tương ( 38 )
 • #946: Chương 948 khuynh thành nữ tương ( 39 )
 • #947: Chương 949 khuynh thành nữ tương ( 40 )
 • #948: Chương 950 khuynh thành nữ tương ( 41 )
 • #949: Chương 951 khuynh thành nữ tương ( 42 )
 • #950: Chương 952 khuynh thành nữ tương ( 43 )
 • #951: Chương 953 khuynh thành nữ tương ( 44 )
 • #952: Chương 954 khuynh thành nữ tương ( 45 )
 • #953: Chương 955 khuynh thành nữ tương ( 46 )
 • #954: Chương 956 khuynh thành nữ tương ( 47 )
 • #955: Chương 957 khuynh thành nữ tương ( 48 )
 • #956: Chương 958 khuynh thành nữ tương ( 49 )
 • #957: Chương 959 khuynh thành nữ tương ( 50 )
 • #958: Chương 960 khuynh thành nữ tương ( 51 )
 • #959: Chương 961 khuynh thành nữ tương ( 52 )
 • #960: Chương 962 khuynh thành nữ tương ( 53 )
 • #961: Chương 963 khuynh thành nữ tương ( 54 )
 • #962: Chương 964 khuynh thành nữ tương ( 55 )
 • #963: Chương 965 khuynh thành nữ tương ( 56 )
 • #964: Chương 966 khuynh thành nữ tương ( 57 )
 • #965: Chương 968 khuynh thành nữ tương ( 59 )
 • #966: Chương 969 khuynh thành nữ tương ( 60 )
 • #967: Chương 970 khuynh thành nữ tương ( 61 )
 • #968: Chương 971 khuynh thành nữ tương ( 62 )
 • #969: Chương 972 khuynh thành nữ tương ( 63 )
 • #970: Chương 973 khuynh thành nữ tương ( 64 )
 • #971: Chương 974 khuynh thành nữ tương ( 65 )
 • #972: Chương 975 khuynh thành nữ tương ( 66 )
 • #973: Chương 976 khuynh thành nữ tương ( 67 )
 • #974: Chương 977 khuynh thành nữ tương ( 68 )
 • #975: Chương 978 khuynh thành nữ tương ( 69 )
 • #976: Chương 979 khuynh thành nữ tương ( 70 )
 • #977: Chương 980 khuynh thành nữ tương ( 71 )
 • #978: Chương 981 khuynh thành nữ tương ( 72 )
 • #979: Chương 982 khuynh thành nữ tương ( 73 )
 • #980: Chương 983 khuynh thành nữ tương ( 74 )
 • #981: Chương 984 khuynh thành nữ tương ( 75 )
 • #982: Chương 985 khuynh thành nữ tương ( 76 )
 • #983: Chương 986 khuynh thành nữ tương ( 77 )
 • #984: Chương 987 khuynh thành nữ tương ( 78 )
 • #985: Chương 988 khuynh thành nữ tương ( 79 )
 • #986: Chương 989 khuynh thành nữ tương ( 80 )
 • #987: Chương 990 khuynh thành nữ tương ( 81 )
 • #988: Chương 991 khuynh thành nữ tương ( 82 )
 • #989: Chương 992 khuynh thành nữ tương ( 83 )
 • #990: Chương 993 khuynh thành nữ tương ( 84 )
 • #991: Chương 994 khuynh thành nữ tương ( 85 )
 • #992: Chương 995 khuynh thành nữ tương ( 86 )
 • #993: Chương 996 khuynh thành nữ tương ( 87 )
 • #994: Chương 997 khuynh thành nữ tương ( 88 )
 • #995: Chương 998 khuynh thành nữ tương ( 89 )
 • #996: Chương 999 khuynh thành nữ tương ( 90 )
 • #997: Chương 1000 khuynh thành nữ tương ( 91 )
 • #998: Chương 1001 khuynh thành nữ tương ( 92 )
 • #999: Chương 1002 khuynh thành nữ tương ( 93 )
 • #1000: Chương 1003 khuynh thành nữ tương ( 94 )
 • #1001: Chương 1004 khuynh thành nữ tương ( 95 )
 • #1002: Chương 1005 khuynh thành nữ tương ( 96 )
 • #1003: Chương 1006 khuynh thành nữ tương ( xong )
 • #1004: Chương 1007 khuynh thành nữ tương phiên ngoại ( 1 )
 • #1005: Chương 1008 khuynh thành nữ tương phiên ngoại ( 2 )
 • #1006: Chương 1009 khuynh thành nữ tương phiên ngoại ( xong )
 • #1007: Chương 1010 Đại Hạ lĩnh vực ( 1 )
 • #1008: Chương 1011 Đại Hạ lĩnh vực ( 2 )
 • #1009: Chương 1012 Đại Hạ lĩnh vực ( 3 )
 • #1010: Chương 1013 Đại Hạ lĩnh vực ( 4 )
 • #1011: Chương 1014 Đại Hạ lĩnh vực ( 5 )
 • #1012: Chương 1015 Đại Hạ lĩnh vực ( 6 )
 • #1013: Chương 1016 Đại Hạ lĩnh vực ( 7 )
 • #1014: Chương 1017 Đại Hạ lĩnh vực ( 8 )
 • #1015: Chương 1018 Đại Hạ lĩnh vực ( 9 )
 • #1016: Chương 1019 Đại Hạ lĩnh vực ( 10 )
 • #1017: Chương 1020 Đại Hạ lĩnh vực ( 11 )
 • #1018: Chương 1021 Đại Hạ lĩnh vực ( 12 )
 • #1019: Chương 1022 Đại Hạ lĩnh vực ( 13 )
 • #1020: Chương 1023 Đại Hạ lĩnh vực ( 14 )
 • #1021: Chương 1024 Đại Hạ lĩnh vực ( 15 )
 • #1022: Chương 1025 Đại Hạ lĩnh vực ( 16 )
 • #1023: Chương 1026 Đại Hạ lĩnh vực ( 17 )
 • #1024: Chương 1028 Đại Hạ lĩnh vực ( 19 )
 • #1025: Chương 1029 Đại Hạ lĩnh vực ( 20 )
 • #1026: Chương 1030 Đại Hạ lĩnh vực ( 21 )
 • #1027: Chương 1030 Đại Hạ lĩnh vực ( 21 )
 • #1028: Chương 1031 Đại Hạ lĩnh vực ( 22 )
 • #1029: Chương 1032 Đại Hạ lĩnh vực ( 23 )
 • #1030: Chương 1033 Đại Hạ lĩnh vực ( 24 )
 • #1031: Chương 1034 Đại Hạ lĩnh vực ( 25 )
 • #1032: Chương 1035 Đại Hạ lĩnh vực ( 26 )
 • #1033: Chương 1036 Đại Hạ lĩnh vực ( 27 )
 • #1034: Chương 1037 Đại Hạ lĩnh vực ( 28 )
 • #1035: Chương 1038 Đại Hạ lĩnh vực ( 29 )
 • #1036: Chương 1039 Đại Hạ lĩnh vực ( 30 )
 • #1037: Chương 1040 Đại Hạ lĩnh vực ( 31 )
 • #1038: Chương 1041 Đại Hạ lĩnh vực ( 32 )
 • #1039: Chương 1044 Đại Hạ lĩnh vực ( 35 )
 • #1040: Chương 1045 Đại Hạ lĩnh vực ( 36 )
 • #1041: Chương 1046 Đại Hạ lĩnh vực ( 37 )
 • #1042: Chương 1047 Đại Hạ lĩnh vực ( 38 )
 • #1043: Chương 1048 Đại Hạ lĩnh vực ( 39 )
 • #1044: Chương 1049 Đại Hạ lĩnh vực ( 40 )
 • #1045: Chương 1050 Đại Hạ lĩnh vực ( 41 )
 • #1046: Chương 1051 Đại Hạ lĩnh vực ( 42 )
 • #1047: Chương 1052 Đại Hạ lĩnh vực ( 43 )
 • #1048: Chương 1053 Đại Hạ lĩnh vực ( 44 )
 • #1049: Chương 1054 Đại Hạ lĩnh vực ( 45 )
 • #1050: Chương 1055 Đại Hạ lĩnh vực ( 46 )
 • #1051: Chương 1056 Đại Hạ lĩnh vực ( 47 )
 • #1052: Chương 1057 Đại Hạ lĩnh vực ( 48 )
 • #1053: Chương 1058 Đại Hạ lĩnh vực ( 49 )
 • #1054: Chương 1059 Đại Hạ lĩnh vực ( 50 )
 • #1055: Chương 1060 Đại Hạ lĩnh vực ( 51 )
 • #1056: Chương 1061 Đại Hạ lĩnh vực ( 52 )
 • #1057: Chương 1062 Đại Hạ lĩnh vực ( 53 )
 • #1058: Chương 1063 Đại Hạ lĩnh vực ( 54 )
 • #1059: Chương 1064 Đại Hạ lĩnh vực ( 55 )
 • #1060: Chương 1065 Đại Hạ lĩnh vực ( 56 )
 • #1061: Chương 1066 Đại Hạ lĩnh vực ( xong )
 • #1062: Chương 1067 Tu Tùy phiên ngoại
 • #1063: Chương 1068 Tu Tùy phiên ngoại
 • #1064: Chương 1069 Tu Tùy phiên ngoại
 • #1065: Chương 1070 Tu Tùy phiên ngoại
 • #1066: Chương 1071 Tu Tùy phiên ngoại
 • #1067: Chương 1072 Tu Tùy phiên ngoại
 • #1068: Chương 1073 Tu Tùy phiên ngoại ( xong )
 • #1069: Chương 1074 Chung Ly Quyết phiên ngoại
 • #1070: Chương 1075 sư tôn độc sủng ( 1 )
 • #1071: Chương 1076 sư tôn độc sủng ( 2 )
 • #1072: Chương 1077 sư tôn độc sủng ( 3 )
 • #1073: Chương 1078 sư tôn độc sủng ( 4 )
 • #1074: Chương 1079 sư tôn độc sủng ( 5 )
 • #1075: Chương 1080 sư tôn độc sủng ( 6 )
 • #1076: Chương 1081 sư tôn độc sủng ( 7 )
 • #1077: Chương 1082 sư tôn độc sủng ( 8 )
 • #1078: Chương 1083 sư tôn độc sủng ( 9 )
 • #1079: Chương 1084 sư tôn độc sủng ( 10 )
 • #1080: Chương 1085 sư tôn độc sủng ( 11 )
 • #1081: Chương 1086 sư tôn độc sủng ( 12 )
 • #1082: Chương 1088 sư tôn độc sủng ( 14 )
 • #1083: Chương 1089 sư tôn độc sủng ( 15 )
 • #1084: Chương 1090 sư tôn độc sủng ( 16 )
 • #1085: Chương 1091 sư tôn độc sủng ( 17 )
 • #1086: Chương 1092 sư tôn độc sủng ( 18 )
 • #1087: Chương 1093 sư tôn độc sủng ( 19 )
 • #1088: Chương 1094 sư tôn độc sủng ( 20 )
 • #1089: Chương 1095 sư tôn độc sủng ( 21 )
 • #1090: Chương 1096 sư tôn độc sủng ( 22 )
 • #1091: Chương 1097 sư tôn độc sủng ( 23 )
 • #1092: Chương 1098 sư tôn độc sủng ( 24 )
 • #1093: Chương 1099 sư tôn độc sủng ( 25 )
 • #1094: Chương 1100 sư tôn độc sủng ( 26 )
 • #1095: Chương 1101 sư tôn độc sủng ( 27 )
 • #1096: Chương 1102 sư tôn độc sủng ( 28 )
 • #1097: Chương 1103 sư tôn độc sủng ( 29 )
 • #1098: Chương 1104 sư tôn độc sủng ( 30 )
 • #1099: Chương 1105 sư tôn độc sủng ( 31 )
 • #1100: Chương 1106 sư tôn độc sủng ( 32 )
 • #1101: Chương 1107 sư tôn độc sủng ( 33 )
 • #1102: Chương 1108 sư tôn độc sủng ( 34 )
 • #1103: Chương 1109 sư tôn độc sủng ( 35 )
 • #1104: Chương 1110 sư tôn độc sủng ( 36 )
 • #1105: Chương 1111 sư tôn độc sủng ( 37 )
 • #1106: Chương 1112 sư tôn độc sủng ( 38 )
 • #1107: Chương 1113 sư tôn độc sủng ( 39 )
 • #1108: Chương 1114 sư tôn độc sủng ( 40 )
 • #1109: Chương 1115 sư tôn độc sủng ( 41 )
 • #1110: Chương 1116 sư tôn độc sủng ( 42 )
 • #1111: Chương 1117 sư tôn độc sủng ( 43 )
 • #1112: Chương 1118 sư tôn độc sủng ( 44 )
 • #1113: Chương 1119 sư tôn độc sủng ( 45 )
 • #1114: Chương 1120 sư tôn độc sủng ( 46 )
 • #1115: Chương 1121 sư tôn độc sủng ( 47 )
 • #1116: Chương 1122 sư tôn độc sủng ( 48 )
 • #1117: Chương 1123 sư tôn độc sủng ( 49 )
 • #1118: Chương 1124 sư tôn độc sủng ( 50 )
 • #1119: Chương 1125 sư tôn độc sủng ( 51 )
 • #1120: Chương 1126 sư tôn độc sủng ( 52 )
 • #1121: Chương 1127 sư tôn độc sủng ( 53 )
 • #1122: Chương 1128 sư tôn độc sủng ( 54 )
 • #1123: Chương 1129 sư tôn độc sủng ( 55 )
 • #1124: Chương 1130 sư tôn độc sủng ( 56 )
 • #1125: Chương 1131 sư tôn độc sủng ( 57 )
 • #1126: Chương 1132 sư tôn độc sủng ( 58 )
 • #1127: Chương 1133 sư tôn độc sủng ( 59 )
 • #1128: Chương 1134 sư tôn độc sủng ( 60 )
 • #1129: Chương 1135 sư tôn độc sủng ( 61 )
 • #1130: Chương 1136 sư tôn độc sủng ( 62 )
 • #1131: Chương 1137 sư tôn độc sủng ( 63 )
 • #1132: Chương 1138 sư tôn độc sủng ( 64 )
 • #1133: Chương 1139 sư tôn độc sủng ( xong )
 • #1134: Chương 1140 Tô Mộc chi danh
 • #1135: Chương 1141 Tô Mộc chi danh
 • #1136: Chương 1142 Tô Mộc chi danh
 • #1137: Chương 1143 Tô Mộc chi danh
 • #1138: Chương 1144 Tô Mộc chi danh
 • #1139: Chương 1145 Tô Mộc chi danh
 • #1140: Chương 1146 Tô Mộc chi danh
 • #1141: Chương 1147 Tô Mộc chi danh
 • #1142: Chương 1148 Tô Mộc chi danh
 • #1143: Chương 1149 Tô Mộc chi danh
 • #1144: Chương 1150 Tô Mộc chi danh
 • #1145: Chương 1151 Tô Mộc chi danh
 • #1146: Chương 1152 Tô Mộc chi danh
 • #1147: Chương 1153 Tô Mộc chi danh
 • #1148: Chương 1154 Tô Mộc chi danh
 • #1149: Chương 1155 Tô Mộc chi danh
 • #1150: Chương 1156 Tô Mộc chi danh
 • #1151: Chương 1157 Tô Mộc chi danh
 • #1152: Chương 1158 Tô Mộc chi danh
 • #1153: Chương 1159 Tô Mộc chi danh
 • #1154: Chương 1160 Tô Mộc chi danh
 • #1155: Chương 1161 Tô Mộc chi danh
 • #1156: Chương 1162 Tô Mộc chi danh
 • #1157: Chương 1163 Tô Mộc chi danh
 • #1158: Chương 1164 Tô Mộc chi danh
 • #1159: Chương 1165 Tô Mộc chi danh
 • #1160: Chương 1166 ngân hà lập loè không kịp ngươi
 • #1161: Chương 1167 ngân hà lập loè không kịp ngươi
 • #1162: Chương 1168 ngân hà lập loè không kịp ngươi
 • #1163: Chương 1169 ngân hà lập loè không kịp ngươi
 • #1164: Chương 1170 ngân hà lập loè không kịp ngươi
 • #1165: Chương 1171 ngân hà lập loè không kịp ngươi
 • #1166: Chương 1172 ngân hà lập loè không kịp ngươi
 • #1167: Chương 1173 đại kết cục
 • #1168: Chương 1174 Cửu Thiên Tuế phiên ngoại + tinh tế phiên ngoại
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

Related posts

Vũ Khí Bóng Đêm 5 : Linh Hồn Lạc

THUYS♥️

Dị Thế Lưu Đày

TiKay

Hoàn Khố Thiên Y

TiKay

Nông Môn Cay Nữ Đảm Đương Gia

TiKay

Hoa Gian Diễm Sự I

TiKay

Mạt Thế Điền Viên Tiểu Địa Chủ

THUYS♥️

Leave a Reply