Cổ ĐạiDị GiớiHiện ĐạiMạt ThếNgôn TìnhXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh: Vai Ác Độc Sủng Tiểu Khả Ái

Hán Việt: Khoái xuyên: Phản phái độc sủng tiểu khả ái

Về xuyên nhanh: Vai ác độc sủng tiểu khả ái: 【1v1 ngọt sủng 】

Từ thần ma đại chiến về sau, Thiên cung người trên đều biết tiểu tiên nữ a tư dưỡng một cái tiểu hắc long.

Cái kia tiểu hắc long nhưng kiều khí, không chỉ có ăn cơm muốn uy, ngay cả ngủ cũng muốn ôm.

Thẳng đến, tiểu hắc long trưởng thành đại hắc long.

Hắn đem a tư đẩy hạ luân hồi đài, chính mình cũng đi theo nhảy xuống.

“A Tư, ngươi không cần ta sao?”

“A Tư, ngươi thân thân ta……”

“A Tư, ngươi ôm ta một cái……”

Sau lại sau lại, a tư luân hồi trở về.

Ma Tôn thượng uyên mã bất đình đề sát thượng Thiên cung.

“A Tư ngươi ra tới, ta tới cưới ngươi!”

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoa Tứ Ngọc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 tiểu tiên quân A Tư
 • #2: Chương 2 tan học sau lại ta trong lòng ngực
 • #3: Chương 3 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 1 )
 • #4: Chương 4 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 2 )
 • #5: Chương 5 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 3 )
 • #6: Chương 6 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 4 )
 • #7: Chương 7 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 5 )
 • #8: Chương 8 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 6 )
 • #9: Chương 9 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 7 )
 • #10: Chương 10 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 8 )
 • #11: Chương 11 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 9 )
 • #12: Chương 12 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 10 )
 • #13: Chương 13 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 11 )
 • #14: Chương 14 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 12 )
 • #15: Chương 15 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 13 )
 • #16: Chương 16 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 14 )
 • #17: Chương 17 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 15 )
 • #18: Chương 18 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 16 )
 • #19: Chương 19 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 17 )
 • #20: Chương 20 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 18 )
 • #21: Chương 21 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 19 )
 • #22: Chương 22 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 20 )
 • #23: Chương 23 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 21 )
 • #24: Chương 24 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 22 )
 • #25: Chương 25 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 23 )
 • #26: Chương 26 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 24 )
 • #27: Chương 27 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 25 )
 • #28: Chương 28 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 26 )
 • #29: Chương 29 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 27 )
 • #30: Chương 30 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 28 )
 • #31: Chương 31 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 29 )
 • #32: Chương 32 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 30 )
 • #33: Chương 33 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 31 )
 • #34: Chương 34 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 32 )
 • #35: Chương 35 tan học sau ( 33 )
 • #36: Chương 36 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 34 )
 • #37: Chương 37 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 35 )
 • #38: Chương 38 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 36 )
 • #39: Chương 39 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 37 )
 • #40: Chương 40 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 38 )
 • #41: Chương 41 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 39 )
 • #42: Chương 42 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 40 )
 • #43: Chương 43 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 41 )
 • #44: Chương 44 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 42 )
 • #45: Chương 45 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 43 )
 • #46: Chương 46 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 44 )
 • #47: Chương 47 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 45 )
 • #48: Chương 48 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 46 )
 • #49: Chương 49 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 47 )
 • #50: Chương 50 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 48 )
 • #51: Chương 51 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 49 )
 • #52: Chương 52 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 50 )
 • #53: Chương 53 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 51 )
 • #54: Chương 54 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 52 )
 • #55: Chương 55 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 53 )
 • #56: Chương 56 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 54 )
 • #57: Chương 57 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 55 )
 • #58: Chương 58 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 56 )
 • #59: Chương 59 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 57 )
 • #60: Chương 60 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 58 )
 • #61: Chương 61 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 59 )
 • #62: Chương 62 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 60 )
 • #63: Chương 63 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 61 )
 • #64: Chương 64 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 62 )
 • #65: Chương 65 tan học sau ta trong lòng ngực ( 63 )
 • #66: Chương 66 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 64 )
 • #67: Chương 67 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 65 )
 • #68: Chương 68 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 66 )
 • #69: Chương 69 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 67 )
 • #70: Chương 70 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 68 )
 • #71: Chương 71 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 69 )
 • #72: Chương 72 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 70 )
 • #73: Chương 73 tan học sau lại ta trong lòng ngực ( 71 )
 • #74: Chương 74 tan học sau lại ta trong lòng ngực xong
 • #75: Chương 75 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 1 )
 • #76: Chương 76 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 2 )
 • #77: Chương 77 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 3 )
 • #78: Chương 78 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 4 )
 • #79: Chương 79 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 5 )
 • #80: Chương 80 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 6 )
 • #81: Chương 81 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 7 )
 • #82: Chương 82 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 8 )
 • #83: Chương 83 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 9 )
 • #84: Chương 84 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 10 )
 • #85: Chương 85 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 11 )
 • #86: Chương 86 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 12 )
 • #87: Chương 87 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 13 )
 • #88: Chương 88 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 14 )
 • #89: Chương 89 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 15 )
 • #90: Chương 90 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 16 )
 • #91: Chương 91 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 17 )
 • #92: Chương 92 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 18 )
 • #93: Chương 93 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 19 )
 • #94: Chương 94 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 20 )
 • #95: Chương 95 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 21 )
 • #96: Chương 96 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 22 )
 • #97: Chương 97 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 23 )
 • #98: Chương 98 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 24 )
 • #99: Chương 99 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 25 )
 • #100: Chương 100 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 26 )
 • #101: Chương 101 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 27 )
 • #102: Chương 102 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 28 )
 • #103: Chương 103 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 29 )
 • #104: Chương 104 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 30 )
 • #105: Chương 105 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 31 )
 • #106: Chương 106 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 32 )
 • #107: Chương 107 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 33 )
 • #108: Chương 108 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 34 )
 • #109: Chương 109 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 35 )
 • #110: Chương 110 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 36 )
 • #111: Chương 111 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 36 )
 • #112: Chương 112 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 37 )
 • #113: Chương 113 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 38 )
 • #114: Chương 114 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 39 )
 • #115: Chương 115 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 40 )
 • #116: Chương 116 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 41 )
 • #117: Chương 117 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 42 )
 • #118: Chương 118 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 43 )
 • #119: Chương 119 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 44 )
 • #120: Chương 120 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 45 )
 • #121: Chương 121 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 46 )
 • #122: Chương 122 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 47 )
 • #123: Chương 123 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 48 )
 • #124: Chương 124 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 49 )
 • #125: Chương 125 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 50 )
 • #126: Chương 126 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 51 )
 • #127: Chương 127 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 52 )
 • #128: Chương 128 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 53 )
 • #129: Chương 129 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 54 )
 • #130: Chương 130 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 55 )
 • #131: Chương 131 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 56 )
 • #132: Chương 132 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 57 )
 • #133: Chương 133 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 58 )
 • #134: Chương 134 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 59 )
 • #135: Chương 135 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 60 )
 • #136: Chương 136 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 61 )
 • #137: Chương 137 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 62 )
 • #138: Chương 138 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 63 )
 • #139: Chương 139 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 64 )
 • #140: Chương 140 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 65 )
 • #141: Chương 141 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 66 )
 • #142: Chương 142 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 67 )
 • #143: Chương 143 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 68 )
 • #144: Chương 144 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 69 )
 • #145: Chương 145 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 70 )
 • #146: Chương 146 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám ( 71 )
 • #147: Chương 147 【 đồng thoại 】 hắn có một con tiểu sói xám xong
 • #148: Chương 148 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 1 )
 • #149: Chương 149 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 2 )
 • #150: Chương 150 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 3 )
 • #151: Chương 151 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 4 )
 • #152: Chương 152 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 5 )
 • #153: Chương 153 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 6 )
 • #154: Chương 154 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 7 )
 • #155: Chương 155 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 8 )
 • #156: Chương 156 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 9 )
 • #157: Chương 157 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 10 )
 • #158: Chương 158 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 11 )
 • #159: Chương 159 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 12 )
 • #160: Chương 160 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 13 )
 • #161: Chương 161 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 14 )
 • #162: Chương 162 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 15 )
 • #163: Chương 163 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 16 )
 • #164: Chương 164 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 17 )
 • #165: Chương 165 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 18 )
 • #166: Chương 166 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 19 )
 • #167: Chương 167 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 20 )
 • #168: Chương 168 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 21 )
 • #169: Chương 169 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 22 )
 • #170: Chương 170 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 23 )
 • #171: Chương 171 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 24 )
 • #172: Chương 172 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 25 )
 • #173: Chương 173 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 26 )
 • #174: Chương 174 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 27 )
 • #175: Chương 175 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 28 )
 • #176: Chương 176 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 29 )
 • #177: Chương 177 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 30 )
 • #178: Chương 178 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 31 )
 • #179: Chương 179 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 32 )
 • #180: Chương 180 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 33 )
 • #181: Chương 181 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 34 )
 • #182: Chương 182 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 35 )
 • #183: Chương 183 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 36 )
 • #184: Chương 184 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 37 )
 • #185: Chương 185 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 38 )
 • #186: Chương 186 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 39 )
 • #187: Chương 187 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 40 )
 • #188: Chương 188 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 41 )
 • #189: Chương 189 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 42 )
 • #190: Chương 190 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 43 )
 • #191: Chương 191 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 44 )
 • #192: Chương 192 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 45 )
 • #193: Chương 193 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 46 )
 • #194: Chương 194 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 47 )
 • #195: Chương 195 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 48 )
 • #196: Chương 196 phiên ngoại · tùng liễu
 • #197: Chương 197 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 49 )
 • #198: Chương 198 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 50 )
 • #199: Chương 199 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 51 )
 • #200: Chương 200 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 52 )
 • #201: Chương 201 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 53 )
 • #202: Chương 202 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần ( 54 )
 • #203: Chương 203 bệ hạ luôn muốn độc chiếm thần xong
 • #204: Chương 204 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 1 )
 • #205: Chương 205 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 2 )
 • #206: Chương 206 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 3 )
 • #207: Chương 207 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 4 )
 • #208: Chương 208 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 5 )
 • #209: Chương 209 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 6 )
 • #210: Chương 210 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 7 )
 • #211: Chương 211 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 8 )
 • #212: Chương 212 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 9 )
 • #213: Chương 213 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 10 )
 • #214: Chương 214 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 11 )
 • #215: Chương 215 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 12 )
 • #216: Chương 216 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 13 )
 • #217: Chương 217 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 14 )
 • #218: Chương 218 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 15 )
 • #219: Chương 219 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 16 )
 • #220: Chương 220 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 17 )
 • #221: Chương 221 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 18 )
 • #222: Chương 222 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 19 )
 • #223: Chương 223 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 20 )
 • #224: Chương 224 ngủ trước mặt này chỉ quỷ ( 21 )
 • #225: Chương 225 ngủ trước mặt này chỉ quỷ xong
 • #226: Chương 226 phiên ngoại · muốn dưỡng tức phụ đạo sĩ ( 1 )
 • #227: Chương 227 phiên ngoại · muốn dưỡng tức phụ đạo sĩ ( 2 )
 • #228: Chương 228 phiên ngoại · tiểu mỹ a kiều
 • #229: Con hát có tình ( 1 )
 • #230: Con hát có tình ( 2 )
 • #231: Con hát có tình ( 3 )
 • #232: Con hát có tình ( 4 )
 • #233: Con hát có tình ( 5 )
 • #234: Con hát có tình ( 6 )
 • #235: Con hát có tình ( 7 )
 • #236: Con hát có tình ( 8 )
 • #237: Con hát có tình ( 9 )
 • #238: Con hát có tình ( 10 )
 • #239: Con hát có tình ( 11 )
 • #240: Con hát có tình ( 12 )
 • #241: Con hát có tình ( 13 )
 • #242: Con hát có tình ( 14 )
 • #243: Con hát có tình ( 15 )
 • #244: Con hát có tình ( 16 )
 • #245: Con hát có tình ( 17 )
 • #246: Con hát có tình ( 18 )
 • #247: Con hát có tình ( 19 )
 • #248: Con hát có tình ( 20 )
 • #249: Con hát có tình ( 21 )
 • #250: Con hát có tình ( 22 )
 • #251: Con hát có tình ( 23 )
 • #252: Con hát có tình ( 24 )
 • #253: Con hát có tình ( 25 )
 • #254: Con hát có tình ( 26 )
 • #255: Con hát có tình ( 27 )
 • #256: Con hát có tình ( 28 )
 • #257: Con hát có tình ( 29 )
 • #258: Con hát có tình ( 30 )
 • #259: Con hát có tình ( 31 )
 • #260: Con hát có tình ( 32 )
 • #261: Con hát có tình ( 33 )
 • #262: Con hát có tình ( 34 )
 • #263: Con hát có tình ( 35 )
 • #264: Con hát có tình ( 36 )
 • #265: Con hát có tình ( 37 )
 • #266: Con hát có tình ( 38 )
 • #267: Con hát có tình ( 39 )
 • #268: Con hát có tình ( 40 )
 • #269: Con hát có tình ( 41 )
 • #270: Con hát có tình ( 42 )
 • #271: Con hát có tình ( 43 )
 • #272: Con hát có tình ( 44 )
 • #273: Con hát có tình ( 45 )
 • #274: Con hát có tình ( 46 )
 • #275: Con hát có tình ( 47 )
 • #276: Con hát có tình ( 48 )
 • #277: Con hát có tình ( 49 )
 • #278: Con hát có tình ( 50 )
 • #279: Con hát có tình xong
 • #280: Chương 279 phiên ngoại · Hàn Sinh luôn là ở ghen
 • #281: Chương 280 phiên ngoại · Trương tiên sinh người trong lòng
 • #282: Chương 281 kỳ diệu động vật vương quốc ( 1 )
 • #283: Chương 282 kỳ diệu động vật vương quốc ( 2 )
 • #284: Chương 283 kỳ diệu động vật vương quốc ( 3 )
 • #285: Chương 284 kỳ diệu động vật vương quốc ( 4 )
 • #286: Chương 285 kỳ diệu động vật vương quốc ( 5 )
 • #287: Chương 286 kỳ diệu động vật vương quốc ( 6 )
 • #288: Chương 287 kỳ diệu động vật vương quốc ( 7 )
 • #289: Chương 288 kỳ diệu động vật vương quốc ( 8 )
 • #290: Chương 289 kỳ diệu động vật vương quốc ( 9 )
 • #291: Chương 290 kỳ diệu động vật vương quốc ( 10 )
 • #292: Chương 291 kỳ diệu động vật vương quốc ( 11 )
 • #293: Chương 292 kỳ diệu động vật vương quốc ( 12 )
 • #294: Chương 293 kỳ diệu động vật vương quốc ( 13 )
 • #295: Chương 294 kỳ diệu động vật vương quốc ( 14 )
 • #296: Chương 295 kỳ diệu động vật vương quốc ( 15 )
 • #297: Chương 296 kỳ diệu động vật vương quốc ( 16 )
 • #298: Chương 297 kỳ diệu động vật vương quốc ( 17 )
 • #299: Chương 298 kỳ diệu động vật vương quốc ( 18 )
 • #300: Chương 299 kỳ diệu động vật vương quốc ( 19 )
 • #301: Chương 300 kỳ diệu động vật vương quốc ( 20 )
 • #302: Chương 301 kỳ diệu động vật vương quốc ( 21 )
 • #303: Chương 302 kỳ diệu động vật vương quốc ( 22 )
 • #304: Chương 303 kỳ diệu động vật vương quốc ( 23 )
 • #305: Chương 304 kỳ diệu động vật vương quốc ( 24 )
 • #306: Chương 305 kỳ diệu động vật vương quốc ( 25 )
 • #307: Chương 306 kỳ diệu động vật vương quốc ( 26 )
 • #308: Chương 307 kỳ diệu động vật vương quốc ( 27 )
 • #309: Chương 308 kỳ diệu động vật vương quốc ( 28 )
 • #310: Chương 309 kỳ diệu động vật vương quốc ( 29 )
 • #311: Chương 310 kỳ diệu động vật vương quốc xong
 • #312: Chương 311 phiên ngoại · rừng cây sinh hoạt
 • #313: Chương 312 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 1 )
 • #314: Chương 313 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 2 )
 • #315: Chương 314 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 3 )
 • #316: Chương 315 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 4 )
 • #317: Chương 316 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 5 )
 • #318: Chương 317 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 6 )
 • #319: Chương 318 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 7 )
 • #320: Chương 319 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 8 )
 • #321: Chương 320 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 9 )
 • #322: Chương 321 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 10 )
 • #323: Chương 322 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 11 )
 • #324: Chương 323 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 12 )
 • #325: Chương 324 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 13 )
 • #326: Chương 325 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 14 )
 • #327: Chương 326 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 15 )
 • #328: Chương 327 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 16 )
 • #329: Chương 328 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 17 )
 • #330: Chương 329 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 18 )
 • #331: Chương 330 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 19 )
 • #332: Chương 331 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 20 )
 • #333: Chương 332 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 21 )
 • #334: Chương 333 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 22 )
 • #335: Chương 334 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 23 )
 • #336: Chương 335 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 24 )
 • #337: Chương 336 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 25 )
 • #338: Chương 337 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 26 )
 • #339: Chương 338 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 27 )
 • #340: Chương 339 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 28 )
 • #341: Chương 340 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 29 )
 • #342: Chương 341 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 30 )
 • #343: Chương 342 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 31 )
 • #344: Chương 343 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 32 )
 • #345: Chương 344 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 33 )
 • #346: Chương 345 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 34 )
 • #347: Chương 346 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 35 )
 • #348: Chương 347 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 36 )
 • #349: Chương 348 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 37 )
 • #350: Chương 349 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 38 )
 • #351: Chương 350 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 39 )
 • #352: Chương 351 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 40 )
 • #353: Chương 352 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 41 )
 • #354: Chương 353 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 42 )
 • #355: Chương 354 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 43 )
 • #356: Chương 355 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 44 )
 • #357: Chương 356 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 45 )
 • #358: Chương 357 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 46 )
 • #359: Chương 358 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 47 )
 • #360: Chương 359 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 48 )
 • #361: Chương 360 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 49 )
 • #362: Chương 361 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 50 )
 • #363: Chương 352 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 51 )
 • #364: Chương 353 tang thi vương đầu quả tim sủng ( 52 )
 • #365: Chương 354 tang thi vương đầu quả tim sủng xong
 • #366: Chương 354 phiên ngoại · Thời Ca cái này lão phụ thân nha
 • #367: Chương 355 phiên ngoại · Thời Ca cái này lão phụ thân nha
 • #368: Chương 356 phiên ngoại · ta tang thi bạn trai
 • #369: Chương 358 phiên ngoại · ta tang thi bạn trai
 • #370: Chương 359 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 1 )
 • #371: Chương 360 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 2 )
 • #372: Chương 361 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 3 )
 • #373: Chương 362 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 4 )
 • #374: Chương 363 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 5 )
 • #375: Chương 364 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 6 )
 • #376: Chương 365 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 7 )
 • #377: Chương 366 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 8 )
 • #378: Chương 367 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 9 )
 • #379: Chương 368 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 10 )
 • #380: Chương 369 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 11 )
 • #381: Chương 370 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 12 )
 • #382: Chương 371 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 13 )
 • #383: Chương 372 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 14 )
 • #384: Chương 373 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 15 )
 • #385: Chương 374 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 16 )
 • #386: Chương 375 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 17 )
 • #387: Chương 376 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 18 )
 • #388: Chương 377 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 19 )
 • #389: Chương 378 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 20 )
 • #390: Chương 379 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 21 )
 • #391: Chương 391 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 22 )
 • #392: Chương 392 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 23 )
 • #393: Chương 393 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 24 )
 • #394: Chương 394 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 25 )
 • #395: Chương 395 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 26 )
 • #396: Chương 396 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 27 )
 • #397: Chương 397 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 28 )
 • #398: Chương 398 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 29 )
 • #399: Chương 399 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 30 )
 • #400: Chương 400 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 31 )
 • #401: Chương 401 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 32 )
 • #402: Chương 402 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 33 )
 • #403: Chương 403 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 34 )
 • #404: Chương 404 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 35 )
 • #405: Chương 405 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 36 )
 • #406: Chương 406 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 37 )
 • #407: Chương 407 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 38 )
 • #408: Chương 408 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 39 )
 • #409: Chương 409 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 40 )
 • #410: Chương 410 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 41 )
 • #411: Chương 411 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 42 )
 • #412: Chương 412 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 43 )
 • #413: Chương 413 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga ( 44 )
 • #414: Chương 414 ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nga xong
 • #415: Chương 415 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 1 )
 • #416: Chương 416 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 2 )
 • #417: Chương 417 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 3 )
 • #418: Chương 418 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 4 )
 • #419: Chương 418 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 4 ) 【 ê ẩm vạn thưởng thêm càng 】
 • #420: Chương 420 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 6 ) 【 ê ẩm vạn thưởng thêm càng 】
 • #421: Chương 421 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 7 )
 • #422: Chương 422 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 8 )
 • #423: Chương 423 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 9 )
 • #424: Chương 424 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 10 )
 • #425: Chương 425 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 11 )
 • #426: Chương 426 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 12 )
 • #427: Chương 427 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 13 )
 • #428: Chương 428 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 14 )
 • #429: Chương 429 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 15 )
 • #430: Chương 430 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 16 )
 • #431: Chương 431 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 17 )
 • #432: Chương 432 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 18 )
 • #433: Chương 433 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 19 )
 • #434: Chương 434 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 20 )
 • #435: Chương 435 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 21 )
 • #436: Chương 436 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 22 )
 • #437: Chương 437 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 23 )
 • #438: Chương 438 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 24 )
 • #439: Chương 439 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 25 )
 • #440: Chương 440 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 26 )
 • #441: Chương 441 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 27 )
 • #442: Chương 442 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 28 )
 • #443: Chương 443 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 29 )
 • #444: Chương 444 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 30 )
 • #445: Chương 444 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 30 )
 • #446: Chương 445 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 31 )
 • #447: Chương 446 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 32 )
 • #448: Chương 447 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 33 )
 • #449: Chương 448 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 34 )
 • #450: Chương 449 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 35 )
 • #451: Chương 450 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 36 )
 • #452: Chương 451 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 37 )
 • #453: Chương 452 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 38 )
 • #454: Chương 453 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 39 )
 • #455: Chương 454 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 40 )
 • #456: Chương 455 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 41 )
 • #457: Chương 456 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao ( 42 )
 • #458: Chương 457 nữ hoàng bệ hạ tiểu dấm bao xong
 • #459: Chương 458 phiên ngoại · Dung Ngọc tiểu nương tử
 • #460: Chương 459 phiên ngoại · Dung Ngọc tiểu nương tử
 • #461: Chương 460 phiên ngoại · ta điện hạ ( vệ chính an )
 • #462: Chương 461 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 1 )
 • #463: Chương 462 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 2 )
 • #464: Chương 463 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 3 )
 • #465: Chương 464 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 4 )
 • #466: Chương 465 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 5 )
 • #467: Chương 466 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 6 )
 • #468: Chương 467 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 7 )
 • #469: Chương 468 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 8 )
 • #470: Chương 469 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 9 )
 • #471: Chương 470 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 10 )
 • #472: Chương 471 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 11 )
 • #473: Chương 472 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 12 )
 • #474: Chương 473 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 13 )
 • #475: Chương 474 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 14 )
 • #476: Chương 475 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 15 )
 • #477: Chương 476 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 16 )
 • #478: Chương 477 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 17 )
 • #479: Chương 478 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 18 )
 • #480: Chương 479 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 19 )
 • #481: Chương 480 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 20 )
 • #482: Chương 481 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 21 )
 • #483: Chương 482 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 22 )
 • #484: Chương 483 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 23 )
 • #485: Chương 484 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 24 )
 • #486: Chương 485 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 25 )
 • #487: Chương 486 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 26 )
 • #488: Chương 487 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 27 )
 • #489: Chương 488 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 28 )
 • #490: Chương 489 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 29 )
 • #491: Chương 490 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 30 )
 • #492: Chương 491 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 31 )
 • #493: Chương 492 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 32 )
 • #494: Chương 493 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 33 )
 • #495: Chương 494 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 34 )
 • #496: Chương 495 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 35 )
 • #497: Chương 496 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 36 )
 • #498: Chương 497 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 37 )
 • #499: Chương 498 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 38 )
 • #500: Chương 499 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 39 )
 • #501: Chương 500 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 40 )
 • #502: Chương 501 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 41 )
 • #503: Chương 502 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 42 )
 • #504: Chương 503 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 43 )
 • #505: Chương 504 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 44 )
 • #506: Chương 505 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 45 )
 • #507: Chương 506 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 46 )
 • #508: Chương 507 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 47 )
 • #509: Chương 508 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 48 )
 • #510: Chương 509 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 49 )
 • #511: Chương 510 tổng tài hắn tiểu bảo bối ( 50 )
 • #512: Chương 511 tổng tài hắn tiểu bảo bối xong
 • #513: Chương 512 phiên ngoại · hằng ngày
 • #514: Chương 513 phiên ngoại · Lệ Cảnh
 • #515: Chương 514 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 1
 • #516: Chương 515 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 2
 • #517: Chương 516 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 3
 • #518: Chương 517 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 4
 • #519: Chương 518 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 5
 • #520: Chương 519 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 6
 • #521: Chương 520 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 7
 • #522: Chương 521 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 8
 • #523: Chương 522 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 9
 • #524: Chương 523 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 10
 • #525: Chương 524 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 11
 • #526: Chương 525 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 12
 • #527: Chương 526 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 13
 • #528: Chương 527 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 14
 • #529: Chương 528 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 15
 • #530: Chương 529 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 16
 • #531: Chương 530 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 17
 • #532: Chương 531 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 18
 • #533: Chương 532 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 19
 • #534: Chương 533 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 20
 • #535: Chương 534 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 21
 • #536: Chương 535 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 22
 • #537: Chương 536 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 23
 • #538: Chương 537 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 24
 • #539: Chương 538 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 25
 • #540: Chương 539 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 26
 • #541: Chương 540 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 27
 • #542: Chương 541 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 28
 • #543: Chương 542 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 29
 • #544: Chương 543 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 30
 • #545: Chương 544 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 31
 • #546: Chương 545 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ 32
 • #547: Chương 546 thiên hạ bỏ ngươi ta bỏ thiên hạ xong
 • #548: Chương 547 phiên ngoại · hằng ngày bắt yêu · cẩu yêu hộ chủ
 • #549: Chương 548 phiên ngoại · hằng ngày bắt yêu · cẩu yêu hộ chủ
 • #550: Chương 549 phiên ngoại · hằng ngày bắt yêu · cẩu yêu hộ chủ
 • #551: Chương 550 phiên ngoại · nõn nà, ngươi nhưng nguyện gả ta làm vợ
 • #552: Chương 551 ở trong lòng nàng rải cái kiều 1
 • #553: Chương 552 ở trong lòng nàng rải cái kiều 2
 • #554: Chương 553 ở trong lòng nàng rải cái kiều 3
 • #555: Chương 554 ở trong lòng nàng rải cái kiều 4
 • #556: Chương 555 ở trong lòng nàng rải cái kiều 5
 • #557: Chương 556 ở trong lòng nàng rải cái kiều 6
 • #558: Chương 557 ở trong lòng nàng rải cái kiều 7
 • #559: Chương 558 ở trong lòng nàng rải cái kiều 8
 • #560: Chương 559 ở trong lòng nàng rải cái kiều 9
 • #561: Chương 560 ở trong lòng nàng rải cái kiều 10
 • #562: Chương 561 ở trong lòng nàng rải cái kiều 11
 • #563: Chương 562 ở trong lòng nàng rải cái kiều 12
 • #564: Chương 563 ở trong lòng nàng rải cái kiều 13
 • #565: Chương 564 ở trong lòng nàng rải cái kiều 14
 • #566: Chương 565 ở trong lòng nàng rải cái kiều 15
 • #567: Chương 566 ở trong lòng nàng rải cái kiều 16
 • #568: Chương 567 ở trong lòng nàng rải cái kiều 17
 • #569: Chương 568 ở trong lòng nàng rải cái kiều 18
 • #570: Chương 569 ở trong lòng nàng rải cái kiều 19
 • #571: Chương 570 ở trong lòng nàng rải cái kiều 20
 • #572: Chương 571 ở trong lòng nàng rải cái kiều 21
 • #573: Chương 572 ở trong lòng nàng rải cái kiều 22
 • #574: Chương 573 ở trong lòng nàng rải cái kiều 23
 • #575: Chương 574 ở trong lòng nàng rải cái kiều 24
 • #576: Chương 575 ở trong lòng nàng rải cái kiều 25
 • #577: Chương 576 ở trong lòng nàng rải cái kiều 26
 • #578: Chương 577 ở trong lòng nàng rải cái kiều 27
 • #579: Chương 578 ở trong lòng nàng rải cái kiều 28
 • #580: Chương 579 ở trong lòng nàng rải cái kiều 29
 • #581: Chương 580 ở trong lòng nàng rải cái kiều 30
 • #582: Chương 581 ở trong lòng nàng rải cái kiều 31
 • #583: Chương 582 ở trong lòng nàng rải cái kiều 32
 • #584: Chương 583 ở trong lòng nàng rải cái kiều 33
 • #585: Chương 584 ở trong lòng nàng rải cái kiều 34
 • #586: Chương 585 ở trong lòng nàng rải cái kiều 35
 • #587: Chương 586 ở trong lòng nàng rải cái kiều 36
 • #588: Chương 587 ở trong lòng nàng rải cái kiều 37
 • #589: Chương 588 ở trong lòng nàng rải cái kiều 38
 • #590: Chương 589 ở trong lòng nàng rải cái kiều 39
 • #591: Chương 590 ở trong lòng nàng rải cái kiều 40
 • #592: Chương 591 ở trong lòng nàng rải cái kiều 41
 • #593: Chương 592 ở trong lòng nàng rải cái kiều 42
 • #594: Chương 593 ở trong lòng nàng rải cái kiều 43
 • #595: Chương 594 ở trong lòng nàng rải cái kiều 44
 • #596: Chương 595 ở trong lòng nàng rải cái kiều 45
 • #597: Chương 596 ở trong lòng nàng rải cái kiều 46
 • #598: Chương 597 ở trong lòng nàng rải cái kiều 47
 • #599: Chương 598 ở trong lòng nàng rải cái kiều 48
 • #600: Chương 599 ở trong lòng nàng rải cái kiều 49
 • #601: Chương 600 ở trong lòng nàng rải cái kiều 50
 • #602: Chương 601 ở trong lòng nàng rải cái kiều 51
 • #603: Chương 602 ở trong lòng nàng rải cái kiều 52
 • #604: Chương 603 ở trong lòng nàng rải cái kiều 53
 • #605: Chương 604 ở trong lòng nàng rải cái kiều 54
 • #606: Chương 605 ở trong lòng nàng rải cái kiều xong
 • #607: Chương 606 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 1
 • #608: Chương 607 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 2
 • #609: Chương 608 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 3
 • #610: Chương 609 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 4
 • #611: Chương 610 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 5
 • #612: Chương 611 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 6
 • #613: Chương 612 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 7
 • #614: Chương 613 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 8
 • #615: Chương 614 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 9
 • #616: Chương 615 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 10
 • #617: Chương 615 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 11
 • #618: Chương 616 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 12
 • #619: Chương 617 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 13
 • #620: Chương 618 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 14
 • #621: Chương 619 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 15
 • #622: Chương 620 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 16
 • #623: Chương 621 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 17
 • #624: Chương 622 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 18
 • #625: Chương 623 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 19
 • #626: Chương 624 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 20
 • #627: Chương 625 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 21
 • #628: Chương 626 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 22
 • #629: Chương 627 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 23
 • #630: Chương 628 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 24
 • #631: Chương 629 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 25
 • #632: Chương 630 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 26
 • #633: Chương 631 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 27
 • #634: Chương 632 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 28
 • #635: Chương 633 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 29
 • #636: Chương 634 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 30
 • #637: Chương 635 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 31
 • #638: Chương 636 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 32
 • #639: Chương 637 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 33
 • #640: Chương 638 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 34
 • #641: Chương 639 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 35
 • #642: Chương 640 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 36
 • #643: Chương 641 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 37
 • #644: Chương 642 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 38
 • #645: Chương 643 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 39
 • #646: Chương 644 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 40
 • #647: Chương 645 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 41
 • #648: Chương 646 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 42
 • #649: Chương 647 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 43
 • #650: Chương 648 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 44
 • #651: Chương 649 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 45
 • #652: Chương 650 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 46
 • #653: Chương 651 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 47
 • #654: Chương 652 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 48
 • #655: Chương 653 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 49
 • #656: Chương 654 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 50
 • #657: Chương 655 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 51
 • #658: Chương 656 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 52
 • #659: Chương 657 trong truyền thuyết mỹ nhân ngư 53
 • #660: Chương 658 phiên ngoại · nhân ngư
 • #661: Chương 659 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 1
 • #662: Chương 660 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 2
 • #663: Chương 661 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 3
 • #664: Chương 663 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 5
 • #665: Chương 664 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 6
 • #666: Chương 665 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 7
 • #667: Chương 666 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 8
 • #668: Chương 667 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 9
 • #669: Chương 668 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 10
 • #670: Chương 669 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 11
 • #671: Chương 670 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 12
 • #672: Chương 671 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 13
 • #673: Chương 672 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 14
 • #674: Chương 673 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 15
 • #675: Chương 674 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 16
 • #676: Chương 675 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 17
 • #677: Chương 676 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 18
 • #678: Chương 677 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 19
 • #679: Chương 678 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 20
 • #680: Chương 679 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 21
 • #681: Chương 680 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 22
 • #682: Chương 681 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 23
 • #683: Chương 682 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 24
 • #684: Chương 683 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 25
 • #685: Chương 684 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 26
 • #686: Chương 685 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 27
 • #687: Chương 686 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 28
 • #688: Chương 687 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 29
 • #689: Chương 688 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 30
 • #690: Chương 689 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 31
 • #691: Chương 690 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 32
 • #692: Chương 691 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 33
 • #693: Chương 692 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 34
 • #694: Chương 693 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 35
 • #695: Chương 694 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 36
 • #696: Chương 695 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 37
 • #697: Chương 696 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 38
 • #698: Chương 697 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 39
 • #699: Chương 698 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 40
 • #700: Chương 699 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 41
 • #701: Chương 700 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 42
 • #702: Chương 697 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 43
 • #703: Chương 698 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 44
 • #704: Chương 699 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 45
 • #705: Chương 700 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 46
 • #706: Chương 701 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 47
 • #707: Chương 702 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 48
 • #708: Chương 703 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 49
 • #709: Chương 704 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 50
 • #710: Chương 705 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 51
 • #711: Chương 706 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 52
 • #712: Chương 707 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 53
 • #713: Chương 708 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 54
 • #714: Chương 709 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế 55
 • #715: Chương 710 Hoàng Thượng hắn là não bổ đế xong
 • #716: Chương 711 phiên ngoại · Thánh An Đế A Tư
 • #717: Chương 712 phiên ngoại · Phạm Thanh Khê chuyện xưa 1
 • #718: Chương 713 phiên ngoại · Phạm Thanh Khê chuyện xưa 2
 • #719: Chương 714 phiên ngoại · Phạm Thanh Khê chuyện xưa 3
 • #720: Chương 715 phiên ngoại · Phạm Thanh Khê chuyện xưa 4
 • #721: Chương 716 phiên ngoại · Phạm Thanh Khê chuyện xưa 5
 • #722: Chương 717 phiên ngoại · Phạm Thanh Khê chuyện xưa 6
 • #723: Chương 718 phiên ngoại · Phạm Thanh Khê chuyện xưa 7
 • #724: Chương 719 phiên ngoại · Phạm Thanh Khê chuyện xưa xong
 • #725: Chương 720 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 1
 • #726: Chương 721 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 2
 • #727: Chương 722 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 3
 • #728: Chương 723 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 4
 • #729: Chương 724 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 5
 • #730: Chương 725 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 6
 • #731: Chương 726 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 7
 • #732: Chương 727 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 8
 • #733: Chương 728 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 9
 • #734: Chương 729 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 10
 • #735: Chương 730 tiểu tinh linh hắn lại nãi lại manh 11
 • #736: Chương 731 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 12
 • #737: Chương 732 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 13
 • #738: Chương 733 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 14
 • #739: Chương 733 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 15
 • #740: Chương 734 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 16
 • #741: Chương 735 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 17
 • #742: Chương 736 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 18
 • #743: Chương 737 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 19
 • #744: Chương 738 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 20
 • #745: Chương 739 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 21
 • #746: Chương 740 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 22
 • #747: Chương 741 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 23
 • #748: Chương 742 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh 24
 • #749: Chương 743 tiểu tinh linh hắn lại mềm lại manh xong
 • #750: Chương 744 【 mạt thế 】 mọi người đều là bạn tốt 1
 • #751: Chương 745 【 mạt thế 】 mọi người đều là bạn tốt 2
 • #752: Chương 746 【 mạt thế 】 mọi người đều là bạn tốt 3
 • #753: Chương 747 【 mạt thế 】 mọi người đều là bạn tốt 4
 • #754: Chương 748 【 mạt thế 】 mọi người đều là bạn tốt 5
 • #755: Chương 749 【 mạt thế 】 mọi người đều là bạn tốt 6
 • #756: Chương 750 mọi người đều là bạn tốt 7
 • #757: Chương 751 mọi người đều là bạn tốt 8
 • #758: Chương 752 mọi người đều là bạn tốt 9
 • #759: Chương 753 mọi người đều là bạn tốt 10
 • #760: Chương 754 mọi người đều là bạn tốt 11
 • #761: Chương 755 mọi người đều là bạn tốt 12
 • #762: Chương 756 mọi người đều là bạn tốt 13
 • #763: Chương 757 mọi người đều là bạn tốt 14
 • #764: Chương 758 mọi người đều là bạn tốt 15
 • #765: Chương 759 mọi người đều là bạn tốt 16
 • #766: Chương 760 mọi người đều là bạn tốt 17
 • #767: Chương 761 mọi người đều là bạn tốt 18
 • #768: Chương 762 mọi người đều là bạn tốt 19
 • #769: Chương 763 mọi người đều là bạn tốt 20
 • #770: Chương 764 mọi người đều là bạn tốt 21
 • #771: Chương 765 mọi người đều là bạn tốt 22
 • #772: Chương 766 mọi người đều là bạn tốt 23
 • #773: Chương 767 mọi người đều là bạn tốt 24
 • #774: Chương 768 mọi người đều là bạn tốt 25
 • #775: Chương 769 mọi người đều là bạn tốt 26
 • #776: Chương 770 mọi người đều là bạn tốt 27
 • #777: Chương 771 mọi người đều là bạn tốt 28
 • #778: Chương 772 mọi người đều là bạn tốt 29
 • #779: Chương 773 mọi người đều là bạn tốt 30
 • #780: Chương 774 mọi người đều là bạn tốt 31
 • #781: Chương 775 mọi người đều là bạn tốt 32
 • #782: Chương 776 mọi người đều là bạn tốt 33
 • #783: Chương 777 mọi người đều là bạn tốt 34
 • #784: Chương 778 mọi người đều là bạn tốt 35
 • #785: Chương 779 mọi người đều là bạn tốt 36
 • #786: Chương 780 mọi người đều là bạn tốt 37
 • #787: Chương 781 mọi người đều là bạn tốt 38
 • #788: Chương 782 mọi người đều là bạn tốt 39
 • #789: Chương 783 mọi người đều là bạn tốt 40
 • #790: Chương 784 mọi người đều là bạn tốt 41
 • #791: Chương 785 mọi người đều là bạn tốt 42
 • #792: Chương 786 mọi người đều là bạn tốt 43
 • #793: Chương 787 mọi người đều là bạn tốt 44
 • #794: Chương 788 mọi người đều là bạn tốt 48
 • #795: Chương 789 mọi người đều là bạn tốt 49
 • #796: Chương 790 mọi người đều là bạn tốt 50
 • #797: Chương 791 mọi người đều là bạn tốt 51
 • #798: Chương 792 mọi người đều là bạn tốt 52
 • #799: Chương 793 mọi người đều là bạn tốt 53
 • #800: Chương 794 mọi người đều là bạn tốt 54
 • #801: Chương 795 mọi người đều là bạn tốt 55
 • #802: Chương 796 mọi người đều là bạn tốt 56
 • #803: Chương 797 mọi người đều là bạn tốt 57
 • #804: Chương 798 mọi người đều là bạn tốt 58
 • #805: Chương 799 mọi người đều là bạn tốt 59
 • #806: Chương 800 mọi người đều là bạn tốt 60
 • #807: Chương 801 mọi người đều là bạn tốt 61
 • #808: Chương 802 mọi người đều là bạn tốt 62
 • #809: Chương 803 mọi người đều là bạn tốt 63
 • #810: Chương 804 mọi người đều là bạn tốt 64
 • #811: Chương 805 mọi người đều là bạn tốt 65
 • #812: Chương 806 mọi người đều là bạn tốt 66
 • #813: Chương 807 mọi người đều là bạn tốt 67
 • #814: Chương 808 mọi người đều là bạn tốt 68
 • #815: Chương 809 mọi người đều là bạn tốt 69
 • #816: Chương 810 mọi người đều là bạn tốt xong
 • #817: Chương 811 phiên ngoại · Giang Tâm tâm tang thi bạn trai
 • #818: Chương 812 thanh mai quá ngọt 1
 • #819: Chương 813 thanh mai quá ngọt 2
 • #820: Chương 814 thanh mai quá ngọt 3
 • #821: Chương 815 thanh mai quá ngọt 4
 • #822: Chương 816 thanh mai quá ngọt 5
 • #823: Chương 817 thanh mai quá ngọt 6
 • #824: Chương 818 thanh mai quá ngọt 7
 • #825: Chương 819 thanh mai quá ngọt 8
 • #826: Chương 820 thanh mai quá ngọt 9
 • #827: Chương 821 thanh mai quá ngọt 10
 • #828: Chương 823 thanh mai quá ngọt 11
 • #829: Chương 824 thanh mai quá ngọt 12
 • #830: Chương 825 thanh mai quá ngọt 13
 • #831: Chương 826 thanh mai quá ngọt 14
 • #832: Chương 827 thanh mai quá ngọt 15
 • #833: Chương 828 thanh mai quá ngọt 16
 • #834: Chương 829 thanh mai quá ngọt 17
 • #835: Chương 830 thanh mai quá ngọt 18
 • #836: Chương 831 thanh mai quá ngọt 19
 • #837: Chương 832 thanh mai quá ngọt 20
 • #838: Chương 833 thanh mai quá ngọt 21
 • #839: Chương 834 thanh mai quá ngọt 22
 • #840: Chương 835 thanh mai quá ngọt 23
 • #841: Chương 836 thanh mai quá ngọt 24
 • #842: Chương 837 thanh mai quá ngọt 25
 • #843: Chương 838 thanh mai quá ngọt 26
 • #844: Chương 839 thanh mai quá ngọt 27
 • #845: Chương 840 thanh mai quá ngọt 28
 • #846: Chương 841 thanh mai quá ngọt 29
 • #847: Chương 842 thanh mai quá ngọt 30
 • #848: Chương 843 thanh mai quá ngọt 31
 • #849: Chương 844 thanh mai quá ngọt 32
 • #850: Chương 845 thanh mai quá ngọt 33
 • #851: Chương 846 thanh mai quá ngọt 34
 • #852: Chương 847 thanh mai quá ngọt 35
 • #853: Chương 848 thanh mai quá ngọt 36
 • #854: Chương 849 thanh mai quá ngọt 37
 • #855: Chương 850 thanh mai quá ngọt 38
 • #856: Chương 851 thanh mai quá ngọt 39
 • #857: Chương 852 thanh mai quá ngọt 40
 • #858: Chương 853 thanh mai quá ngọt 41
 • #859: Chương 854 thanh mai quá ngọt 42
 • #860: Chương 855 thanh mai quá ngọt 43
 • #861: Chương 856 thanh mai quá ngọt 44
 • #862: Chương 857 thanh mai quá ngọt 45
 • #863: Chương 858 thanh mai quá ngọt 46
 • #864: Chương 859 thanh mai quá ngọt 47
 • #865: Chương 860 thanh mai quá ngọt 48
 • #866: Chương 861 thanh mai quá ngọt 49
 • #867: Chương 862 thanh mai quá ngọt 50
 • #868: Chương 863 thanh mai quá ngọt 51
 • #869: Chương 864 thanh mai quá ngọt 52
 • #870: Chương 865 thanh mai quá ngọt 53
 • #871: Chương 866 thanh mai quá ngọt 54
 • #872: Chương 867 thanh mai quá ngọt 55
 • #873: Chương 868 thanh mai quá ngọt 56
 • #874: Chương 869 thanh mai quá ngọt 57
 • #875: Chương 870 thanh mai quá ngọt 58
 • #876: Chương 871 thanh mai quá ngọt xong
 • #877: Chương 872 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 1
 • #878: Chương 873 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 2
 • #879: Chương 874 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 3
 • #880: Chương 875 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 4
 • #881: Chương 876 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 5
 • #882: Chương 877 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 6
 • #883: Chương 878 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 7
 • #884: Chương 879 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 8
 • #885: Chương 880 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 9
 • #886: Chương 881 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 10
 • #887: Chương 882 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 11
 • #888: Chương 883 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 12
 • #889: Chương 884 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 13
 • #890: Chương 885 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 14
 • #891: Chương 886 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 15
 • #892: Chương 887 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 16
 • #893: Chương 888 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 17
 • #894: Chương 889 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 18
 • #895: Chương 890 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 19
 • #896: Chương 891 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 20
 • #897: Chương 892 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 21
 • #898: Chương 893 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 22
 • #899: Chương 894 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 23
 • #900: Chương 895 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 24
 • #901: Chương 896 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 25
 • #902: Chương 897 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 26
 • #903: Chương 898 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 27
 • #904: Chương 895 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 28
 • #905: Chương 896 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 29
 • #906: Chương 897 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 30
 • #907: Chương 898 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 31
 • #908: Chương 899 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 32
 • #909: Chương 900 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 33
 • #910: Chương 901 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 34
 • #911: Chương 902 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 35
 • #912: Chương 903 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 36
 • #913: Chương 904 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 37
 • #914: Chương 905 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 38
 • #915: Chương 906 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 39
 • #916: Chương 907 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 40
 • #917: Chương 908 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 41
 • #918: Chương 909 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 42
 • #919: Chương 910 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 43
 • #920: Chương 911 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 44
 • #921: Chương 912 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 45
 • #922: Chương 913 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 46
 • #923: Chương 914 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 47
 • #924: Chương 915 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 48
 • #925: Chương 916 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 49
 • #926: Chương 917 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 50
 • #927: Chương 918 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 51
 • #928: Chương 919 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 52
 • #929: Chương 920 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 53
 • #930: Chương 921 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 54
 • #931: Chương 922 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 55
 • #932: Chương 923 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 56
 • #933: Chương 924 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 57
 • #934: Chương 925 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 58
 • #935: Chương 926 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 59
 • #936: Chương 927 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 60
 • #937: Chương 928 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 61
 • #938: Chương 929 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 62
 • #939: Chương 930 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 63
 • #940: Chương 931 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 64
 • #941: Chương 932 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 65
 • #942: Chương 933 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 66
 • #943: Chương 934 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 67
 • #944: Chương 935 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 68
 • #945: Chương 936 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 69
 • #946: Chương 937 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 70
 • #947: Chương 938 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 71
 • #948: Chương 939 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 72
 • #949: Chương 940 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 73
 • #950: Chương 941 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 74
 • #951: Chương 942 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 75
 • #952: Chương 943 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 76
 • #953: Chương 944 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 77
 • #954: Chương 945 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 78
 • #955: Chương 946 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 79
 • #956: Chương 947 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 80
 • #957: Chương 948 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 81
 • #958: Chương 949 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa 82
 • #959: Chương 950 thỉnh ngăn cản hắn hắc hóa xong
 • #960: Chương 951 phiên ngoại · sủng ngày sau thường
 • #961: Chương 952 trong thôn có cái ngốc tướng công 1
 • #962: Chương 953 trong thôn có cái ngốc tướng công 2
 • #963: Chương 954 trong thôn có cái ngốc tướng công 3
 • #964: Chương 955 trong thôn có cái ngốc tướng công 4
 • #965: Chương 956 trong thôn có cái ngốc tướng công 5
 • #966: Chương 957 trong thôn có cái ngốc tướng công 6
 • #967: Chương 958 trong thôn có cái ngốc tướng công 7
 • #968: Chương 959 trong thôn có cái ngốc tướng công 8
 • #969: Chương 960 trong thôn có cái ngốc tướng công 9
 • #970: Chương 961 trong thôn có cái ngốc tướng công 10
 • #971: Chương 962 trong thôn có cái ngốc tướng công 11
 • #972: Chương 963 trong thôn có cái ngốc tướng công 12
 • #973: Chương 964 trong thôn có cái ngốc tướng công 13
 • #974: Chương 965 trong thôn có cái ngốc tướng công 14
 • #975: Chương 966 trong thôn có cái ngốc tướng công 15
 • #976: Chương 967 trong thôn có cái ngốc tướng công 16
 • #977: Chương 968 trong thôn có cái ngốc tướng công 17
 • #978: Chương 969 trong thôn có cái ngốc tướng công 18
 • #979: Chương 970 trong thôn có cái ngốc tướng công 19
 • #980: Chương 971 trong thôn có cái ngốc tướng công 20
 • #981: Chương 972 trong thôn có cái ngốc tướng công 21
 • #982: Chương 973 trong thôn có cái ngốc tướng công 22
 • #983: Chương 974 trong thôn có cái ngốc tướng công 23
 • #984: Chương 975 trong thôn có cái ngốc tướng công 24
 • #985: Chương 976 trong thôn có cái ngốc tướng công 25
 • #986: Chương 977 trong thôn có cái ngốc tướng công 26
 • #987: Chương 978 trong thôn có cái ngốc tướng công 27
 • #988: Chương 979 trong thôn có cái ngốc tướng công 28
 • #989: Chương 980 trong thôn có cái ngốc tướng công 29
 • #990: Chương 981 trong thôn có cái ngốc tướng công 30
 • #991: Chương 982 trong thôn có cái ngốc tướng công 31
 • #992: Chương 983 trong thôn có cái ngốc tướng công 32
 • #993: Chương 984 trong thôn có cái ngốc tướng công 33
 • #994: Chương 985 trong thôn có cái ngốc tướng công 34
 • #995: Chương 986 trong thôn có cái ngốc tướng công 35
 • #996: Chương 987 trong thôn có cái ngốc tướng công 36
 • #997: Chương 988 trong thôn có cái ngốc tướng công 37
 • #998: Chương 989 trong thôn có cái ngốc tướng công 38
 • #999: Chương 990 trong thôn có cái ngốc tướng công 39
 • #1000: Chương 991 trong thôn có cái ngốc tướng công 40
 • #1001: Chương 992 trong thôn có cái ngốc tướng công 41
 • #1002: Chương 993 trong thôn có cái ngốc tướng công 42
 • #1003: Chương 994 trong thôn có cái ngốc tướng công 43
 • #1004: Chương 995 trong thôn có cái ngốc tướng công 44
 • #1005: Chương 996 trong thôn có cái ngốc tướng công 45
 • #1006: Chương 997 trong thôn có cái ngốc tướng công 46
 • #1007: Chương 998 trong thôn có cái ngốc tướng công xong
 • #1008: Chương 999 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 1
 • #1009: Chương 1000 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 2
 • #1010: Chương 1001 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 3
 • #1011: Chương 1002 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 4
 • #1012: Chương 1003 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 5
 • #1013: Chương 1004 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 6
 • #1014: Chương 1005 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 7
 • #1015: Chương 1006 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 8
 • #1016: Chương 1007 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 9
 • #1017: Chương 1008 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 10
 • #1018: Chương 1009 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 11
 • #1019: Chương 1010 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 12
 • #1020: Chương 1011 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 13
 • #1021: Chương 1012 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 14
 • #1022: Chương 1013 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 15
 • #1023: Chương 1014 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 16
 • #1024: Chương 1015 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 17
 • #1025: Chương 1016 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 18
 • #1026: Chương 1017 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 19
 • #1027: Chương 1018 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 20
 • #1028: Chương 1019 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 21
 • #1029: Chương 1020 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 22
 • #1030: Chương 1021 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 23
 • #1031: Chương 1022 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 24
 • #1032: Chương 1023 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 25
 • #1033: Chương 1024 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 26
 • #1034: Chương 1025 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 27
 • #1035: Chương 1026 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 28
 • #1036: Chương 1027 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 29
 • #1037: Chương 1028 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 30
 • #1038: Chương 1029 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 31
 • #1039: Chương 1030 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 32
 • #1040: Chương 1031 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 33
 • #1041: Chương 1032 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 34
 • #1042: Chương 1033 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 35
 • #1043: Chương 1034 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 36
 • #1044: Chương 1035 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 37
 • #1045: Chương 1036 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 38
 • #1046: Chương 1037 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 39
 • #1047: Chương 1038 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 40
 • #1048: Chương 1039 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 41
 • #1049: Chương 1040 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 42
 • #1050: Chương 1041 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 43
 • #1051: Chương 1042 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 44
 • #1052: Chương 1043 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 45
 • #1053: Chương 1044 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 46
 • #1054: Chương 1045 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 47
 • #1055: Chương 1046 cô bé lọ lem mẹ kế công lược 48
 • #1056: Chương 1047 cô bé lọ lem mẹ kế công lược xong
 • #1057: Chương 1048 chuyện cũ năm xưa —— yêu thú hồ
 • #1058: Chương 1049 chuyện cũ năm xưa —— Yêu Vương tham
 • #1059: Chương 1050 chuyện cũ năm xưa —— thiên kiếp
 • #1060: Chương 1051 chuyện cũ năm xưa —— thiên lôi
 • #1061: Chương 1052 chuyện cũ năm xưa —— hắc long nhất tộc
 • #1062: Chương 1053 chuyện cũ năm xưa —— tơ hồng dắt
 • #1063: Chương 1054 chuyện cũ năm xưa —— tình thâm bất thọ 1
 • #1064: Chương 1055 chuyện cũ năm xưa —— tình thâm bất thọ 2
 • #1065: Chương 1056 chuyện cũ năm xưa —— tình thâm bất thọ 3
 • #1066: Chương 1057 chuyện cũ năm xưa —— tình thâm bất thọ 4
 • #1067: Chương 1058 chuyện cũ năm xưa —— tình thâm bất thọ 5
 • #1068: Chương 1059 chuyện cũ năm xưa —— tình thâm bất thọ 6
 • #1069: Chương 1060 chuyện cũ năm xưa —— tình thâm bất thọ 7
 • #1070: Chương 1061 chuyện cũ năm xưa —— tình thâm bất thọ 8
 • #1071: Chương 1062 tình thâm bất thọ 9
 • #1072: Chương 1063 tình thâm bất thọ 10
 • #1073: Chương 1064 tình thâm bất thọ 11
 • #1074: Chương 1065 tình thâm bất thọ 12
 • #1075: Chương 1066 tình thâm bất thọ 13
 • #1076: Chương 1067 tình thâm bất thọ 14
 • #1077: Chương 1068 tình thâm bất thọ 15
 • #1078: Chương 1069 tình thâm bất thọ 16
 • #1079: Chương 1070 tình thâm bất thọ 17
 • #1080: Chương 1071 tình thâm bất thọ 18
 • #1081: Chương 1072 tình thâm bất thọ 19
 • #1082: Chương 1073 tình thâm bất thọ 20
 • #1083: Chương 1074 tình thâm bất thọ 21
 • #1084: Chương 1075 tình thâm bất thọ 22
 • #1085: Chương 1076 tình thâm bất thọ 23
 • #1086: Chương 1077 tình thâm bất thọ 24
 • #1087: Chương 1078 tình thâm bất thọ 25
 • #1088: Chương 1079 tình thâm bất thọ 26
 • #1089: Chương 1080 tình thâm bất thọ 27
 • #1090: Chương 1081 tình thâm bất thọ 28
 • #1091: Chương 1082 tình thâm bất thọ 29
 • #1092: Chương 1083 tình thâm bất thọ 30
 • #1093: Chương 1084 tình thâm bất thọ 31
 • #1094: Chương 1076 tình thâm bất thọ 31
 • #1095: Chương 1085 tình thâm bất thọ 32
 • #1096: Chương 1077 tình thâm bất thọ 32
 • #1097: Chương 1086 tình thâm bất thọ 33
 • #1098: Chương 1078 tình thâm bất thọ 33
 • #1099: Chương 1087 tình thâm bất thọ 34
 • #1100: Chương 1079 tình thâm bất thọ 34
 • #1101: Chương 1088 tình thâm bất thọ 35
 • #1102: Chương 1080 tình thâm bất thọ 35
 • #1103: Chương 1089 tình thâm bất thọ 36
 • #1104: Chương 1081 tình thâm bất thọ 36
 • #1105: Chương 1090 tình thâm bất thọ 37
 • #1106: Chương 1082 tình thâm bất thọ 37
 • #1107: Chương 1091 tình thâm bất thọ 38
 • #1108: Chương 1083 tình thâm bất thọ 38
 • #1109: Chương 1092 tình thâm bất thọ 39
 • #1110: Chương 1084 tình thâm bất thọ 39
 • #1111: Chương 1085 tình thâm bất thọ xong
 • #1112: Chương 1085 tình thâm bất thọ xong
 • #1113: Chương 1086 phiên ngoại · nhặt được một cái tiểu hắc long
 • #1114: Chương 1086 phiên ngoại · nhặt được một cái tiểu hắc long
 • #1115: Chương 1087 đại kết cục
 • #1116: Chương 1087 đại kết cục
 • #1117: Kết thúc cảm nghĩ —— miễn phí
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Related posts

Bạch Liên Mục Sư Con Đường [ Thực Tế Ảo ]

THUYS♥️

Hình Người Binh Khí [ Vô Hạn ]

TiKay

Thần Cấp Phản Phái Hệ Thống

TiKay

[ Làm Ruộng ] Thanh Điền Dưới Chân Núi

TiKay

Vợ Mới Cầm Cương, Tổng Tài, Hung Hăng Yêu!

TiKay

Bách Quỷ Tiệm Tạp Hoá

THUYS♥️

Leave a Reply