Linh DịNữ CườngTrọng Sinh

Ta Không Phải Đại Sư

Phi chủ lưu khôi hài bắt quỷ văn.

Nữ chủ: Ta không đáng sợ, ta chỉ là quá nghèo.

Văn án 1:

Cố Phi Âm từ vào thành phố lớn, liền phát hiện tồn tại cũng thật khó a, về nhà lộ không hảo tìm, công tác không hảo tìm, lại nghèo lại không văn hóa nàng chỉ có thể ở tại cao ốc trùm mền, cách vách hàng xóm còn mỗi người không yên phận, hàng đêm khai bò thể, ngẫu nhiên còn có người tới thám hiểm, tiến lâu liền a a kêu ngao ngao khóc……

Như vậy sảo, ngày hôm sau khởi còn chưa tới như thế nào đi làm?

Sầu a, người nghèo không dễ làm.

Văn án 2:

Cố Phi Âm bị sét đánh thành nhân sau, tâm tâm niệm niệm đều là nàng mộ hố tư tàng trăm năm vàng bạc châu báu, minh tệ nguyên bảo.

Liền tính nàng đi đến chỗ nào mốc đến chỗ nào, hôm nay hạt ngày mai què, uống nước đều có thể tắc kẽ răng, cũng không thể ngăn cản nàng về nhà.

Văn án tam:

Dốc lòng nữ chủ vượt mọi chông gai về nhà trên đường nhìn thấy nghe thấy.

Vào nghề gian nan, thả hành thả quý trọng.

Nguồn : wikidich


Tình hình là tháng trước ta có update cái theme mà quên mất tiêu không có bỏ cái code cho phần rating vào hèn chi bữa giờ không thấy ⭐⭐⭐⭐⭐ đâu. Ấy thế mà không có đạo hữu nào phát hiện ra hết nhỉ? Bây giờ tiếp tục cho rating thôi chư vị đồng đạo ơi. Đa tạ!

Tình hình tiếp theo là cả nhà ta mới bị dính COVID-19, mấy đứa nhỏ trong nhà sốt quá. Thỉnh xin chư vị 1 lời chúc lành.

 •  Duy Khách
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0001.mp32019-04-27 06:04
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0002.mp32019-04-27 06:05
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0003.mp32019-04-27 06:05
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0004.mp32019-04-27 06:05
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0005.mp32019-04-27 06:05
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0006.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0007.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0008.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0009.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0010.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0011.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0012.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0013.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0014.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0015.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0016.mp32019-04-27 06:08
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0017.mp32019-04-27 06:08
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0018.mp32019-04-27 06:08
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0019.mp32019-04-27 06:09
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0020.mp32019-04-27 06:09
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0021.mp32019-04-27 06:10
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0022.mp32019-04-27 06:10
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0023.mp32019-04-27 06:10
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0024.mp32019-04-27 06:11
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0025.mp32019-04-27 06:11
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0026.mp32019-04-27 06:11
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0027.mp32019-04-27 06:12
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0028.mp32019-04-27 06:13
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0029.mp32019-04-27 06:13
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0030.mp32019-04-27 06:14
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0031.mp32019-04-27 06:14
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0032.mp32019-04-27 06:15
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0033.mp32019-04-27 06:15
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0034.mp32019-04-27 06:15
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0035.mp32019-04-27 06:16
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0036.mp32019-04-27 06:17
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0037.mp32019-04-27 06:17
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0038.mp32019-04-27 06:17
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0039.mp32019-04-27 06:18
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0040.mp32019-04-27 06:19
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0041.mp32019-04-27 06:19
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0042.mp32019-04-27 06:20
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0043.mp32019-04-27 06:21
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0044.mp32019-04-27 06:22
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0045.mp32019-04-27 06:22
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0046.mp32019-04-27 06:23
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0047.mp32019-04-27 06:23
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0048.mp32019-04-27 06:24
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0049.mp32019-04-27 06:25
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0050.mp32019-04-27 06:26
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0051.mp32019-04-27 06:26
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0052.mp32019-04-27 06:27
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0053.mp32019-04-27 06:27
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0054.mp32019-04-27 06:28
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0055.mp32019-04-27 06:29
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0056.mp32019-04-27 06:29
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0057.mp32019-04-27 06:30
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0058.mp32019-04-27 06:30
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0059.mp32019-04-27 06:31
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0060.mp32019-04-27 06:31
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0061.mp32019-04-27 06:32
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0062.mp32019-04-27 06:32
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0063.mp32019-04-27 06:32
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0064.mp32019-04-27 06:33
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0065.mp32019-04-27 06:33
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0066.mp32019-04-27 06:34
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0067.mp32019-04-27 06:35
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0068.mp32019-04-27 06:35
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0069.mp32019-04-27 06:35
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0070.mp32019-04-27 06:36
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0071.mp32019-04-27 06:36
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0072.mp32019-04-27 06:37
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0073.mp32019-04-27 06:37
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0074.mp32019-04-27 06:38
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0075.mp32019-04-27 06:38
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0076.mp32019-04-27 06:39
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0077.mp32019-04-27 06:39
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0078.mp32019-04-27 06:40
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0079.mp32019-04-27 06:41
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0080.mp32019-04-27 06:41
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0081.mp32019-04-27 06:41
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0082.mp32019-04-27 06:41
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0083.mp32019-04-27 06:42
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0084.mp32019-04-27 06:42
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0085.mp32019-04-27 06:43
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0086.mp32019-04-27 06:43
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0087.mp32019-04-27 06:43
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0088.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0089.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0090.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0091.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0092.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0093.mp32019-04-27 06:45
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0094.mp32019-04-27 06:45
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0095.mp32019-04-27 06:45
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0096.mp32019-04-27 06:45
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0097.mp32019-04-27 06:46
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0098.mp32019-04-27 06:46
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0099.mp32019-04-27 06:46
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0100.mp32019-04-27 06:46
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0101.mp32019-04-27 06:47
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0102.mp32019-04-27 06:47
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0103.mp32019-04-27 06:47
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0104.mp32019-04-27 06:48
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4.9]

Related posts

Lão Vương Không Ở, Khai Hoang Đi

TiKay

Mau xuyên hệ thống: Vai ác BOSS đột kích!

TiKay

Yêu Nữ [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Tà Vương Đỡ Lên Giường: Nông Nữ Có Điểm Điền

TiKay

Huyền Học Đại Lão Mãn Cấp Trở Về [ Xuyên Thư ]

TiKay

Bất Tử Tiên Đế

TiKay

Leave a Reply