Linh Dị Nữ Cường Trọng Sinh

Ta Không Phải Đại Sư

Phi chủ lưu khôi hài bắt quỷ văn.

Nữ chủ: Ta không đáng sợ, ta chỉ là quá nghèo.

Văn án 1:

Cố Phi Âm từ vào thành phố lớn, liền phát hiện tồn tại cũng thật khó a, về nhà lộ không hảo tìm, công tác không hảo tìm, lại nghèo lại không văn hóa nàng chỉ có thể ở tại cao ốc trùm mền, cách vách hàng xóm còn mỗi người không yên phận, hàng đêm khai bò thể, ngẫu nhiên còn có người tới thám hiểm, tiến lâu liền a a kêu ngao ngao khóc……

Như vậy sảo, ngày hôm sau khởi còn chưa tới như thế nào đi làm?

Sầu a, người nghèo không dễ làm.

Văn án 2:

Cố Phi Âm bị sét đánh thành nhân sau, tâm tâm niệm niệm đều là nàng mộ hố tư tàng trăm năm vàng bạc châu báu, minh tệ nguyên bảo.

Liền tính nàng đi đến chỗ nào mốc đến chỗ nào, hôm nay hạt ngày mai què, uống nước đều có thể tắc kẽ răng, cũng không thể ngăn cản nàng về nhà.

Văn án tam:

Dốc lòng nữ chủ vượt mọi chông gai về nhà trên đường nhìn thấy nghe thấy.

Vào nghề gian nan, thả hành thả quý trọng.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Duy Khách
 •  Chương: /104
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0001.mp32019-04-27 06:04
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0002.mp32019-04-27 06:05
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0003.mp32019-04-27 06:05
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0004.mp32019-04-27 06:05
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0005.mp32019-04-27 06:05
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0006.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0007.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0008.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0009.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0010.mp32019-04-27 06:06
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0011.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0012.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0013.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0014.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0015.mp32019-04-27 06:07
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0016.mp32019-04-27 06:08
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0017.mp32019-04-27 06:08
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0018.mp32019-04-27 06:08
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0019.mp32019-04-27 06:09
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0020.mp32019-04-27 06:09
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0021.mp32019-04-27 06:10
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0022.mp32019-04-27 06:10
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0023.mp32019-04-27 06:10
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0024.mp32019-04-27 06:11
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0025.mp32019-04-27 06:11
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0026.mp32019-04-27 06:11
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0027.mp32019-04-27 06:12
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0028.mp32019-04-27 06:13
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0029.mp32019-04-27 06:13
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0030.mp32019-04-27 06:14
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0031.mp32019-04-27 06:14
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0032.mp32019-04-27 06:15
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0033.mp32019-04-27 06:15
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0034.mp32019-04-27 06:15
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0035.mp32019-04-27 06:16
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0036.mp32019-04-27 06:17
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0037.mp32019-04-27 06:17
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0038.mp32019-04-27 06:17
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0039.mp32019-04-27 06:18
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0040.mp32019-04-27 06:19
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0041.mp32019-04-27 06:19
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0042.mp32019-04-27 06:20
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0043.mp32019-04-27 06:21
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0044.mp32019-04-27 06:22
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0045.mp32019-04-27 06:22
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0046.mp32019-04-27 06:23
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0047.mp32019-04-27 06:23
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0048.mp32019-04-27 06:24
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0049.mp32019-04-27 06:25
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0050.mp32019-04-27 06:26
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0051.mp32019-04-27 06:26
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0052.mp32019-04-27 06:27
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0053.mp32019-04-27 06:27
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0054.mp32019-04-27 06:28
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0055.mp32019-04-27 06:29
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0056.mp32019-04-27 06:29
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0057.mp32019-04-27 06:30
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0058.mp32019-04-27 06:30
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0059.mp32019-04-27 06:31
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0060.mp32019-04-27 06:31
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0061.mp32019-04-27 06:32
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0062.mp32019-04-27 06:32
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0063.mp32019-04-27 06:32
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0064.mp32019-04-27 06:33
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0065.mp32019-04-27 06:33
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0066.mp32019-04-27 06:34
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0067.mp32019-04-27 06:35
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0068.mp32019-04-27 06:35
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0069.mp32019-04-27 06:35
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0070.mp32019-04-27 06:36
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0071.mp32019-04-27 06:36
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0072.mp32019-04-27 06:37
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0073.mp32019-04-27 06:37
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0074.mp32019-04-27 06:38
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0075.mp32019-04-27 06:38
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0076.mp32019-04-27 06:39
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0077.mp32019-04-27 06:39
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0078.mp32019-04-27 06:40
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0079.mp32019-04-27 06:41
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0080.mp32019-04-27 06:41
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0081.mp32019-04-27 06:41
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0082.mp32019-04-27 06:41
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0083.mp32019-04-27 06:42
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0084.mp32019-04-27 06:42
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0085.mp32019-04-27 06:43
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0086.mp32019-04-27 06:43
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0087.mp32019-04-27 06:43
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0088.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0089.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0090.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0091.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0092.mp32019-04-27 06:44
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0093.mp32019-04-27 06:45
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0094.mp32019-04-27 06:45
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0095.mp32019-04-27 06:45
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0096.mp32019-04-27 06:45
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0097.mp32019-04-27 06:46
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0098.mp32019-04-27 06:46
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0099.mp32019-04-27 06:46
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0100.mp32019-04-27 06:46
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0101.mp32019-04-27 06:47
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0102.mp32019-04-27 06:47
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0103.mp32019-04-27 06:47
 • ta-khong-phai-dai-su-chuong-0104.mp32019-04-27 06:48
[Total: 10   Average: 4.9/5]

Related posts

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

TiKay

Địa Phủ Nhân Viên Công Vụ Phật Hệ Hàng Ngày

THUYS♥️

Cùng Thiên Đồng Thú

THUYS♥️

Leave a Reply