Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường

Thiên Kim Đại Chiến

 Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

“Tình yêu chính là một cuộc duyên phận

Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.

Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.

Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.

Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa.”

Nguồn : truyenfull


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /75
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0001.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0002.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0003.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0004.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0005.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0006.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0007.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0008.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0009.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0010.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0011.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0012.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0013.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0014.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0015.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0016.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0017.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0018.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0019.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0020.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0021.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0022.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0023.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0024.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0025.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0026.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0027.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0028.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0029.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0030.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0031.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0032.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0033.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0034.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0035.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0036.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0037.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0038.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0039.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0040.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0041.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0042.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0043.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0044.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0045.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0046.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0047.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0048.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0049.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0050.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0051.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0052.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0053.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0054.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0055.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0056.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0057.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0058.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0059.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0060.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0061.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0062.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0063.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0064.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0065.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0066.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0067.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0068.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0069.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0070.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0071.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0072.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0073.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0074.mp32018-10-21 07:51
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0075.mp32018-10-21 07:51
[Total: 6   Average: 4.3/5]

Related posts

Xuyên Qua Tận Thế Thủ Hộ Ngươi

THUYS♥️

Phật Hệ Quỷ Vương Ngược Quỷ Hằng Ngày

THUYS♥️

Quân Môn Bản Sắc: Man Thiếu Quá Khó Sủng

THUYS♥️

Leave a Reply