Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ Cường

Thiên Kim Đại Chiến

 Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

“Tình yêu chính là một cuộc duyên phận

Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.

Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.

Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.

Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa.”

Nguồn : truyenfull


Tình hình là tháng trước ta có update cái theme mà quên mất tiêu không có bỏ cái code cho phần rating vào hèn chi bữa giờ không thấy ⭐⭐⭐⭐⭐ đâu. Ấy thế mà không có đạo hữu nào phát hiện ra hết nhỉ? Bây giờ tiếp tục cho rating thôi chư vị đồng đạo ơi. Đa tạ!

Tình hình tiếp theo là cả nhà ta mới bị dính COVID-19, mấy đứa nhỏ trong nhà sốt quá. Thỉnh xin chư vị 1 lời chúc lành.

 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0001.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0002.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0003.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0004.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0005.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0006.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0007.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0008.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0009.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0010.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0011.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0012.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0013.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0014.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0015.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0016.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0017.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0018.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0019.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0020.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0021.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0022.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0023.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0024.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0025.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0026.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0027.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0028.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0029.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0030.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0031.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0032.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0033.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0034.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0035.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0036.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0037.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0038.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0039.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0040.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0041.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0042.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0043.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0044.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0045.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0046.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0047.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0048.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0049.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0050.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0051.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0052.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0053.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0054.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0055.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0056.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0057.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0058.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0059.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0060.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0061.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0062.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0063.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0064.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0065.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0066.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0067.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0068.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0069.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0070.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0071.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0072.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0073.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0074.mp32018-10-21 07:51
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0075.mp32018-10-21 07:51
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.4]

Related posts

Ngự Linh Nữ Đạo

TiKay

Toàn Cầu Tiến Hóa Sau Ta Đứng Ở Chuỗi Đồ Ăn Đỉnh Tầng

TiKay

Mộc Tiên Truyện

THUYS♥️

Mỗi Lần Luân Hồi Đều Ở Hung Án Hiện Trường

THUYS♥️

Lang Vương Tổng Tài, Kiều Thê Thụ Sủng Nhược Kinh

THUYS♥️

Hắn Ở Khói Thuốc Súng Thông Báo

TiKay

Leave a Reply