Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ Cường

Thiên Kim Đại Chiến

 Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

“Tình yêu chính là một cuộc duyên phận

Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.

Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.

Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.

Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa.”

Nguồn : truyenfull


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Cửu Nguyệt Hi
  •  
  •  
  • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0001.mp32018-10-21 07:36
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0002.mp32018-10-21 07:36
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0003.mp32018-10-21 07:37
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0004.mp32018-10-21 07:37
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0005.mp32018-10-21 07:37
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0006.mp32018-10-21 07:37
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0007.mp32018-10-21 07:37
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0008.mp32018-10-21 07:37
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0009.mp32018-10-21 07:37
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0010.mp32018-10-21 07:37
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0011.mp32018-10-21 07:38
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0012.mp32018-10-21 07:38
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0013.mp32018-10-21 07:38
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0014.mp32018-10-21 07:38
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0015.mp32018-10-21 07:38
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0016.mp32018-10-21 07:38
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0017.mp32018-10-21 07:38
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0018.mp32018-10-21 07:38
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0019.mp32018-10-21 07:39
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0020.mp32018-10-21 07:39
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0021.mp32018-10-21 07:39
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0022.mp32018-10-21 07:39
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0023.mp32018-10-21 07:39
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0024.mp32018-10-21 07:39
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0025.mp32018-10-21 07:39
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0026.mp32018-10-21 07:39
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0027.mp32018-10-21 07:40
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0028.mp32018-10-21 07:40
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0029.mp32018-10-21 07:40
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0030.mp32018-10-21 07:40
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0031.mp32018-10-21 07:40
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0032.mp32018-10-21 07:40
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0033.mp32018-10-21 07:40
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0034.mp32018-10-21 07:41
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0035.mp32018-10-21 07:41
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0036.mp32018-10-21 07:41
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0037.mp32018-10-21 07:41
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0038.mp32018-10-21 07:41
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0039.mp32018-10-21 07:42
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0040.mp32018-10-21 07:42
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0041.mp32018-10-21 07:42
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0042.mp32018-10-21 07:42
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0043.mp32018-10-21 07:42
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0044.mp32018-10-21 07:42
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0045.mp32018-10-21 07:43
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0046.mp32018-10-21 07:43
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0047.mp32018-10-21 07:43
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0048.mp32018-10-21 07:43
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0049.mp32018-10-21 07:43
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0050.mp32018-10-21 07:44
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0051.mp32018-10-21 07:44
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0052.mp32018-10-21 07:44
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0053.mp32018-10-21 07:44
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0054.mp32018-10-21 07:44
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0055.mp32018-10-21 07:44
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0056.mp32018-10-21 07:45
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0057.mp32018-10-21 07:45
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0058.mp32018-10-21 07:45
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0059.mp32018-10-21 07:45
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0060.mp32018-10-21 07:48
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0061.mp32018-10-21 07:48
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0062.mp32018-10-21 07:48
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0063.mp32018-10-21 07:49
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0064.mp32018-10-21 07:49
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0065.mp32018-10-21 07:49
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0066.mp32018-10-21 07:49
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0067.mp32018-10-21 07:49
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0068.mp32018-10-21 07:50
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0069.mp32018-10-21 07:50
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0070.mp32018-10-21 07:50
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0071.mp32018-10-21 07:50
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0072.mp32018-10-21 07:50
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0073.mp32018-10-21 07:50
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0074.mp32018-10-21 07:51
  • thien-kim-dai-chien-chuong-0075.mp32018-10-21 07:51
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.4]

Related posts

Cùng Bạo Quân Vì Lân

TiKay

Xuyên Thư Sau Ta Sống Thành Diễn Tinh Nữ Xứng

TiKay

Đóa Hồng Trong Sương

TiKay

Nữ Phụ Công Tâm Kế

TiKay

Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ

TiKay

Ngươi Bạn Trai Là Cái Tra

THUYS♥️

Leave a Reply