Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường

Thiên Kim Đại Chiến

 Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

“Tình yêu chính là một cuộc duyên phận

Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.

Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.

Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.

Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa.”

Nguồn : truyenfull


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0001.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0002.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0003.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0004.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0005.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0006.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0007.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0008.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0009.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0010.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0011.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0012.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0013.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0014.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0015.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0016.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0017.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0018.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0019.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0020.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0021.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0022.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0023.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0024.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0025.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0026.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0027.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0028.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0029.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0030.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0031.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0032.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0033.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0034.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0035.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0036.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0037.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0038.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0039.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0040.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0041.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0042.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0043.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0044.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0045.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0046.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0047.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0048.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0049.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0050.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0051.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0052.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0053.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0054.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0055.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0056.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0057.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0058.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0059.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0060.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0061.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0062.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0063.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0064.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0065.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0066.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0067.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0068.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0069.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0070.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0071.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0072.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0073.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0074.mp32018-10-21 07:51
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0075.mp32018-10-21 07:51

Related posts

Điền Viên Khuê Sự

THUYS♥️

Vương Giả Trọng Lâm [ Điện Cạnh ]

THUYS♥️

Pháo Hôi Nam Xứng Muốn Nghịch Tập [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Sơn Thần Hào Môn Sinh Hoạt

THUYS♥️

Ma Quỷ Bài Thi

THUYS♥️

Khủng Bố Sinh Tồn

THUYS♥️

Leave a Reply