Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường

Thiên Kim Đại Chiến

 Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

“Tình yêu chính là một cuộc duyên phận

Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.

Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.

Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.

Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa.”

Nguồn : truyenfull


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /75
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0001.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0002.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0003.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0004.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0005.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0006.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0007.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0008.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0009.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0010.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0011.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0012.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0013.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0014.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0015.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0016.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0017.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0018.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0019.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0020.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0021.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0022.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0023.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0024.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0025.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0026.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0027.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0028.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0029.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0030.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0031.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0032.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0033.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0034.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0035.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0036.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0037.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0038.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0039.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0040.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0041.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0042.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0043.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0044.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0045.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0046.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0047.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0048.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0049.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0050.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0051.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0052.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0053.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0054.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0055.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0056.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0057.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0058.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0059.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0060.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0061.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0062.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0063.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0064.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0065.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0066.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0067.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0068.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0069.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0070.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0071.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0072.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0073.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0074.mp32018-10-21 07:51
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0075.mp32018-10-21 07:51

Related posts

Xuyên Qua Chi Điền Viên Hiền Thê

TiKay

Trọng Sinh Thập Niên 50 Có Không Gian

TiKay

Mạt Thế Tang Thi Tiến Hóa Hệ Thống

THUYS♥️

Leave a Reply