Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ Cường

Thiên Kim Đại Chiến

 Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

“Tình yêu chính là một cuộc duyên phận

Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.

Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.

Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.

Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa.”

Nguồn : truyenfull


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0001.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0002.mp32018-10-21 07:36
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0003.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0004.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0005.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0006.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0007.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0008.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0009.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0010.mp32018-10-21 07:37
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0011.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0012.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0013.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0014.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0015.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0016.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0017.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0018.mp32018-10-21 07:38
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0019.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0020.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0021.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0022.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0023.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0024.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0025.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0026.mp32018-10-21 07:39
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0027.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0028.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0029.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0030.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0031.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0032.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0033.mp32018-10-21 07:40
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0034.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0035.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0036.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0037.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0038.mp32018-10-21 07:41
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0039.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0040.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0041.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0042.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0043.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0044.mp32018-10-21 07:42
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0045.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0046.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0047.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0048.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0049.mp32018-10-21 07:43
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0050.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0051.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0052.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0053.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0054.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0055.mp32018-10-21 07:44
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0056.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0057.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0058.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0059.mp32018-10-21 07:45
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0060.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0061.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0062.mp32018-10-21 07:48
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0063.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0064.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0065.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0066.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0067.mp32018-10-21 07:49
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0068.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0069.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0070.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0071.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0072.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0073.mp32018-10-21 07:50
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0074.mp32018-10-21 07:51
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0075.mp32018-10-21 07:51
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.4]

Related posts

Đạo Tình

TiKay

Mạt Thế Chi Yêu Hoa Xán Lạn

THUYS♥️

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

TiKay

Nhàn Nhã Điền Viên Chi Đệ Nhất Rượu Nếp Tử

TiKay

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

THUYS♥️

Boss Trong Game Kinh Dị Luôn Thích Tìm Ta Nói Chuyện

THUYS♥️

Leave a Reply