Huyền Huyễn Ngôn Tình

Long Phượng Trình Tường

Nàng là công chúa Phượng Tộc, miễn cưỡng xem như vậy đi.

Hắn là hoàng tử của Long Tộc, ừ, cũng miễn cưỡng xem như vậy đi.

Lúc ban đầu nàng nảy sinh tình cảm với hắn, lại phát hiện hắn chẳng những phong lưu, còn rất hay quên, vì bảo vệ mạng nhỏ, nàng đành phải dùng cách tôn trọng nhưng tránh gần gũi để đối xử với hắn.

Thật vất vả lắm hắn mới trở thành người bình thường, nói hết tâm sự với nàng, kết quả ——

Thân phận thật sự của hắn là con trai của Thiên Đế!

Mà nàng, là kẻ thù sống còn của Thiên Đình, công chúa của Tu La Tộc!

Hơn nữa thái tử Thiên Giới như hổ rình mồi, hoàng tử Giao Tộc yêu thầm đưa tình, công chúa Phượng Tộc oán hận khó yên. . . . . .

Ôi, phải phổ một khúc hoan ca long phượng trình tường, sao mà khó như vậy?

Nguồn: https://bongbongbien.wordpress.com/


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lam Ngả Thảo
 •  Chương: /119
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0001.mp32018-06-05 20:30
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0002.mp32018-06-05 20:31
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0003.mp32018-06-05 20:31
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0004.mp32018-06-05 20:32
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0005.mp32018-06-05 20:32
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0006.mp32018-06-05 20:32
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0007.mp32018-06-05 20:33
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0008.mp32018-06-05 20:34
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0009.mp32018-06-05 20:34
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0010.mp32018-06-05 20:34
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0011.mp32018-06-05 20:35
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0012.mp32018-06-05 20:35
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0013.mp32018-06-05 20:35
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0014.mp32018-06-05 20:36
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0015.mp32018-06-05 20:36
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0016.mp32018-06-05 20:36
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0017.mp32018-06-05 20:37
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0018.mp32018-06-05 20:37
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0019.mp32018-06-05 20:37
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0020.mp32018-06-05 20:38
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0021.mp32018-06-05 20:38
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0022.mp32018-06-05 20:38
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0023.mp32018-06-05 20:38
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0024.mp32018-06-05 21:22
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0025.mp32018-06-05 21:22
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0026.mp32018-06-05 21:22
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0027.mp32018-06-05 21:23
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0028.mp32018-06-05 21:23
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0029.mp32018-06-05 21:24
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0030.mp32018-06-05 21:24
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0031.mp32018-06-05 21:25
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0032.mp32018-06-05 21:25
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0033.mp32018-06-05 21:26
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0034.mp32018-06-05 21:26
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0035.mp32018-06-05 21:27
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0036.mp32018-06-05 21:27
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0037.mp32018-06-05 21:28
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0038.mp32018-06-05 21:28
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0039.mp32018-06-05 21:28
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0040.mp32018-06-05 21:29
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0041.mp32018-06-05 21:29
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0042.mp32018-06-05 21:30
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0043.mp32018-06-05 21:30
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0044.mp32018-06-05 21:30
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0045.mp32018-06-05 21:31
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0046.mp32018-06-05 21:31
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0047.mp32018-06-05 21:31
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0048.mp32018-06-05 21:32
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0049.mp32018-06-05 21:32
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0050.mp32018-06-05 21:33
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0051.mp32018-06-05 21:33
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0052.mp32018-06-05 21:34
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0053.mp32018-06-05 21:34
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0054.mp32018-06-05 21:34
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0055.mp32018-06-05 21:35
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0056.mp32018-06-05 21:35
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0057.mp32018-06-05 21:36
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0058.mp32018-06-05 21:36
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0059.mp32018-06-05 21:37
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0060.mp32018-06-05 21:37
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0061.mp32018-06-05 21:37
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0062.mp32018-06-05 21:38
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0063.mp32018-06-05 21:38
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0064.mp32018-06-05 21:39
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0065.mp32018-06-05 21:39
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0066.mp32018-06-05 21:40
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0067.mp32018-06-05 21:40
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0068.mp32018-06-05 21:41
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0069.mp32018-06-05 21:41
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0070.mp32018-06-05 21:42
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0071.mp32018-06-05 21:42
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0072.mp32018-06-05 21:42
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0073.mp32018-06-05 21:43
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0074.mp32018-06-05 21:43
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0075.mp32018-06-05 21:44
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0076.mp32018-06-05 21:44
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0077.mp32018-06-05 21:45
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0078.mp32018-06-05 21:45
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0079.mp32018-06-05 21:45
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0080.mp32018-06-05 21:46
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0081.mp32018-06-05 21:46
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0082.mp32018-06-05 21:47
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0083.mp32018-06-05 21:47
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0084.mp32018-06-05 21:47
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0085.mp32018-06-05 21:48
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0086.mp32018-06-05 21:48
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0087.mp32018-06-05 21:49
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0088.mp32018-06-05 21:49
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0089.mp32018-06-05 21:50
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0090.mp32018-06-05 21:50
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0091.mp32018-06-05 21:51
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0092.mp32018-06-05 21:52
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0093.mp32018-06-05 21:52
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0094.mp32018-06-05 21:53
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0095.mp32018-06-05 21:53
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0096.mp32018-06-05 21:53
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0097.mp32018-06-05 21:54
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0098.mp32018-06-05 21:54
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0099.mp32018-06-05 21:55
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0100.mp32018-06-05 21:55
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0101.mp32018-06-05 21:55
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0102.mp32018-06-05 21:56
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0103.mp32018-06-05 21:56
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0104.mp32018-06-05 21:57
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0105.mp32018-06-05 21:57
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0106.mp32018-06-05 21:58
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0107.mp32018-06-05 21:58
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0108.mp32018-06-05 21:58
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0109.mp32018-06-05 21:59
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0110.mp32018-06-05 21:59
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0111.mp32018-06-05 21:59
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0112.mp32018-06-05 22:00
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0113.mp32018-06-05 22:00
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0114.mp32018-06-05 22:01
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0115.mp32018-06-05 22:01
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0116.mp32018-06-05 22:02
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0117.mp32018-06-05 22:02
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0118.mp32018-06-05 22:03
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0119.mp32018-06-05 22:03
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Thần Hồn Chí Tôn

TiKay

Mạnh Nhất Thiên Nhãn Hoàng Đế

TiKay

Thần Long Chiến

TiKay

Leave a Reply