Đô Thị Khoa Huyễn Võng Du

Siêu Cấp Máy Tính Hệ Thống

Trần Húc đánh mất latop, vì thế hắn phải nghĩ biện pháp.

Hắn lấy một tờ giấy tốt, dùng mực tàu không phai viết lên tờ giấy:

“Gửi con cháu của ta. Ta là Trần Húc – tổ tiên của các ngươi. Hiện tại theo giờ Bắc Kinh là 12 giờ 07 phút ngày 01 tháng 09 năm 2006, hôm nay, ta – tổ tiên của các ngươi – gặp chuyện bi thảm nhất trong đời: ngay ngày đầu tiên khai giảng đại học, ta bị trộm mất cái laptop trị giá 8.000 tệ. Nếu ngươi là con cháu của ta, vậy hãy giúp ta làm chút chuyện đi.

Nếu ở thời đại của các ngươi đã xuất hiện ‘Máy Thời gian’ trong truyền thuyết, vậy thì gởi cho ta một cái laptop nhá. Địa chỉ: khu 14, phòng 207, đại học Tổng Hợp tỉnh XX “.

Một phút sau, một cái máy tính tương lai từ trên trời giáng xuống…

Trong truyện nói về cuộc sống trong trường đại học, có các cô gái xinh đẹp, có các kỷ niệm khó quên, làm chúng ta phải nhớ đến thời hoàng kim trong cuộc đời mình – thời sinh viên.


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phong Cuồng
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0001.mp32018-06-05 20:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0002.mp32018-06-05 20:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0003.mp32018-06-05 20:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0004.mp32018-06-05 20:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0005.mp32018-06-05 20:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0006.mp32018-06-05 20:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0007.mp32018-06-05 20:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0008.mp32018-06-05 20:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0009.mp32018-06-05 20:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0010.mp32018-06-05 20:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0011.mp32018-06-05 20:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0012.mp32018-06-05 20:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0013.mp32018-06-05 20:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0014.mp32018-06-05 20:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0015.mp32018-06-05 20:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0016.mp32018-06-05 20:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0017.mp32018-06-05 20:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0018.mp32018-06-05 20:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0019.mp32018-06-05 20:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0020.mp32018-06-05 20:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0021.mp32018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0022.mp32018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0023.mp32018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0024.mp32018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0025.mp32018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0026.mp32018-06-05 20:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0027.mp32018-06-05 20:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0028.mp32018-06-05 20:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0029.mp32018-06-05 21:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0030.mp32018-06-05 21:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0031.mp32018-06-05 21:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0032.mp32018-06-05 21:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0033.mp32018-06-05 21:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0034.mp32018-06-05 21:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0035.mp32018-06-05 21:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0036.mp32018-06-05 21:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0037.mp32018-06-05 21:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0038.mp32018-06-05 21:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0039.mp32018-06-05 21:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0040.mp32018-06-05 21:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0041.mp32018-06-05 21:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0042.mp32018-06-05 21:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0043.mp32018-06-05 21:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0044.mp32018-06-05 21:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0045.mp32018-06-05 21:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0046.mp32018-06-05 21:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0047.mp32018-06-05 21:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0048.mp32018-06-05 21:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0049.mp32018-06-05 21:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0050.mp32018-06-05 21:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0051.mp32018-06-05 21:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0052.mp32018-06-05 21:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0053.mp32018-06-05 21:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0054.mp32018-06-05 21:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0055.mp32018-06-05 21:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0056.mp32018-06-05 21:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0057.mp32018-06-05 21:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0058.mp32018-06-05 21:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0059.mp32018-06-05 21:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0060.mp32018-06-05 21:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0061.mp32018-06-05 21:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0062.mp32018-06-05 21:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0063.mp32018-06-05 21:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0064.mp32018-06-05 21:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0065.mp32018-06-05 21:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0066.mp32018-06-05 21:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0067.mp32018-06-05 21:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0068.mp32018-06-05 21:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0069.mp32018-06-05 21:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0070.mp32018-06-05 21:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0071.mp32018-06-05 21:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0072.mp32018-06-05 21:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0073.mp32018-06-05 21:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0074.mp32018-06-05 21:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0075.mp32018-06-05 21:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0076.mp32018-06-05 21:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0077.mp32018-06-05 21:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0078.mp32018-06-05 21:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0079.mp32018-06-05 21:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0080.mp32018-06-05 21:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0081.mp32018-06-05 21:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0082.mp32018-06-05 21:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0083.mp32018-06-05 21:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0084.mp32018-06-05 21:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0085.mp32018-06-05 21:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0086.mp32018-06-05 21:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0087.mp32018-06-05 21:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0088.mp32018-06-05 21:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0089.mp32018-06-05 21:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0090.mp32018-06-05 21:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0091.mp32018-06-05 21:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0092.mp32018-06-05 21:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0093.mp32018-06-05 21:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0094.mp32018-06-05 21:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0095.mp32018-06-05 21:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0096.mp32018-06-05 21:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0097.mp32018-06-05 21:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0098.mp32018-06-05 21:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0099.mp32018-06-05 21:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0100.mp32018-06-05 21:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0101.mp32018-06-05 21:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0102.mp32018-06-05 21:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0103.mp32018-06-05 21:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0104.mp32018-06-05 21:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0105.mp32018-06-05 21:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0106.mp32018-06-05 21:51
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0107.mp32018-06-05 21:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0108.mp32018-06-05 21:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0109.mp32018-06-05 21:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0110.mp32018-06-05 21:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0111.mp32018-06-05 21:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0112.mp32018-06-05 21:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0113.mp32018-06-05 21:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0114.mp32018-06-05 21:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0115.mp32018-06-05 21:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0116.mp32018-06-05 21:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0117.mp32018-06-05 21:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0118.mp32018-06-05 21:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0119.mp32018-06-05 21:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0120.mp32018-06-05 21:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0121.mp32018-06-05 21:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0122.mp32018-06-05 21:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0123.mp32018-06-05 21:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0124.mp32018-06-05 21:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0125.mp32018-06-05 21:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0126.mp32018-06-05 21:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0127.mp32018-06-05 21:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0128.mp32018-06-05 21:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0129.mp32018-06-05 21:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0130.mp32018-06-05 22:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0131.mp32018-06-05 22:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0132.mp32018-06-05 22:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0133.mp32018-06-05 22:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0134.mp32018-06-05 22:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0135.mp32018-06-05 22:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0136.mp32018-06-05 22:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0137.mp32018-06-05 22:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0138.mp32018-06-05 22:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0139.mp32018-06-05 22:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0140.mp32018-06-05 22:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0141.mp32018-06-05 22:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0142.mp32018-06-05 22:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0143.mp32018-06-05 22:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0144.mp32018-06-05 22:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0145.mp32018-06-05 22:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0146.mp32018-06-05 22:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0147.mp32018-06-05 22:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0148.mp32018-06-05 22:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0149.mp32018-06-05 22:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0150.mp32018-06-05 22:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0151.mp32018-06-05 22:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0152.mp32018-06-05 22:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0153.mp32018-06-05 22:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0154.mp32018-06-05 22:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0155.mp32018-06-05 22:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0156.mp32018-06-05 22:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0157.mp32018-06-05 22:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0158.mp32018-06-05 22:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0159.mp32018-06-05 22:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0160.mp32018-06-05 22:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0161.mp32018-06-05 22:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0162.mp32018-06-05 22:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0163.mp32018-06-05 22:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0164.mp32018-06-05 22:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0165.mp32018-06-05 22:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0166.mp32018-06-05 22:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0167.mp32018-06-05 22:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0168.mp32018-06-05 22:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0169.mp32018-06-05 22:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0170.mp32018-06-05 22:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0171.mp32018-06-05 22:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0172.mp32018-06-05 22:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0173.mp32018-06-05 22:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0174.mp32018-06-05 22:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0175.mp32018-06-05 22:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0176.mp32018-06-05 22:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0177.mp32018-06-05 22:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0178.mp32018-06-05 22:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0179.mp32018-06-05 22:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0180.mp32018-06-05 22:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0181.mp32018-06-05 22:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0182.mp32018-06-05 22:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0183.mp32018-06-05 22:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0184.mp32018-06-05 22:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0185.mp32018-06-05 22:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0186.mp32018-06-05 22:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0187.mp32018-06-05 22:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0188.mp32018-06-05 22:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0189.mp32018-06-05 22:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0190.mp32018-06-05 22:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0191.mp32018-06-05 22:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0192.mp32018-06-05 23:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0193.mp32018-06-05 23:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0194.mp32018-06-05 23:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0195.mp32018-06-05 23:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0196.mp32018-06-05 23:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0197.mp32018-06-05 23:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0198.mp32018-06-05 23:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0199.mp32018-06-05 23:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0200.mp32018-06-05 23:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0201.mp32018-06-05 23:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0202.mp32018-06-05 23:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0203.mp32018-06-05 23:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0204.mp32018-06-05 23:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0205.mp32018-06-05 23:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0206.mp32018-06-05 23:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0207.mp32018-06-05 23:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0208.mp32018-06-05 23:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0209.mp32018-06-05 23:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0210.mp32018-06-05 23:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0211.mp32018-06-05 23:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0212.mp32018-06-05 23:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0213.mp32018-06-05 23:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0214.mp32018-06-05 23:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0215.mp32018-06-05 23:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0216.mp32018-06-05 23:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0217.mp32018-06-05 23:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0218.mp32018-06-05 23:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0219.mp32018-06-05 23:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0220.mp32018-06-05 23:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0221.mp32018-06-05 23:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0222.mp32018-06-05 23:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0223.mp32018-06-05 23:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0224.mp32018-06-05 23:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0225.mp32018-06-05 23:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0226.mp32018-06-05 23:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0227.mp32018-06-05 23:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0228.mp32018-06-05 23:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0229.mp32018-06-05 23:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0230.mp32018-06-05 23:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0231.mp32018-06-05 23:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0232.mp32018-06-05 23:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0233.mp32018-06-05 23:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0234.mp32018-06-05 23:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0235.mp32018-06-05 23:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0236.mp32018-06-05 23:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0237.mp32018-06-05 23:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0238.mp32018-06-05 23:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0239.mp32018-06-05 23:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0240.mp32018-06-05 23:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0241.mp32018-06-05 23:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0242.mp32018-06-05 23:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0243.mp32018-06-05 23:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0244.mp32018-06-05 23:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0245.mp32018-06-05 23:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0246.mp32018-06-05 23:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0247.mp32018-06-05 23:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0248.mp32018-06-05 23:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0249.mp32018-06-05 23:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0250.mp32018-06-05 23:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0251.mp32018-06-05 23:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0252.mp32018-06-05 23:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0253.mp32018-06-05 23:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0254.mp32018-06-05 23:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0255.mp32018-06-05 23:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0256.mp32018-06-05 23:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0257.mp32018-06-05 23:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0258.mp32018-06-05 23:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0259.mp32018-06-05 23:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0260.mp32018-06-05 23:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0261.mp32018-06-06 01:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0262.mp32018-06-06 01:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0263.mp32018-06-06 01:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0264.mp32018-06-06 01:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0265.mp32018-06-06 01:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0266.mp32018-06-06 01:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0267.mp32018-06-06 01:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0268.mp32018-06-06 01:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0269.mp32018-06-06 01:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0270.mp32018-06-06 01:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0271.mp32018-06-06 01:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0272.mp32018-06-06 01:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0273.mp32018-06-06 01:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0274.mp32018-06-06 01:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0275.mp32018-06-06 01:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0276.mp32018-06-06 01:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0277.mp32018-06-06 01:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0278.mp32018-06-06 01:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0279.mp32018-06-06 01:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0280.mp32018-06-06 01:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0281.mp32018-06-06 01:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0282.mp32018-06-06 01:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0283.mp32018-06-06 01:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0284.mp32018-06-06 01:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0285.mp32018-06-06 01:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0286.mp32018-06-06 01:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0287.mp32018-06-06 01:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0288.mp32018-06-06 01:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0289.mp32018-06-06 01:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0290.mp32018-06-06 01:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0291.mp32018-06-06 01:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0292.mp32018-06-06 01:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0293.mp32018-06-06 01:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0294.mp32018-06-06 01:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0295.mp32018-06-06 01:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0296.mp32018-06-06 01:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0297.mp32018-06-06 01:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0298.mp32018-06-06 01:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0299.mp32018-06-06 01:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0300.mp32018-06-06 01:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0301.mp32018-06-06 01:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0302.mp32018-06-06 01:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0303.mp32018-06-06 01:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0304.mp32018-06-06 01:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0305.mp32018-06-06 01:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0306.mp32018-06-06 01:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0307.mp32018-06-06 01:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0308.mp32018-06-06 01:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0309.mp32018-06-06 01:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0310.mp32018-06-06 01:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0311.mp32018-06-06 01:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0312.mp32018-06-06 01:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0313.mp32018-06-06 01:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0314.mp32018-06-06 01:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0315.mp32018-06-06 01:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0316.mp32018-06-06 01:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0317.mp32018-06-06 01:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0318.mp32018-06-06 01:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0319.mp32018-06-06 01:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0320.mp32018-06-06 01:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0321.mp32018-06-06 02:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0322.mp32018-06-06 02:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0323.mp32018-06-06 02:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0324.mp32018-06-06 02:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0325.mp32018-06-06 02:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0326.mp32018-06-06 02:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0327.mp32018-06-06 02:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0328.mp32018-06-06 02:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0329.mp32018-06-06 02:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0330.mp32018-06-06 02:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0331.mp32018-06-06 02:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0332.mp32018-06-06 02:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0333.mp32018-06-06 02:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0334.mp32018-06-06 02:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0335.mp32018-06-06 02:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0336.mp32018-06-06 02:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0337.mp32018-06-06 02:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0338.mp32018-06-06 02:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0339.mp32018-06-06 02:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0340.mp32018-06-06 02:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0341.mp32018-06-06 02:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0342.mp32018-06-06 02:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0343.mp32018-06-06 02:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0344.mp32018-06-06 02:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0345.mp32018-06-06 02:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0346.mp32018-06-06 02:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0347.mp32018-06-06 02:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0348.mp32018-06-06 02:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0349.mp32018-06-06 02:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0350.mp32018-06-06 02:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0351.mp32018-06-06 02:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0352.mp32018-06-06 02:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0353.mp32018-06-06 02:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0354.mp32018-06-06 02:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0355.mp32018-06-06 02:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0356.mp32018-06-06 02:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0357.mp32018-06-06 02:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0358.mp32018-06-06 02:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0359.mp32018-06-06 02:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0360.mp32018-06-06 02:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0361.mp32018-06-06 02:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0362.mp32018-06-06 02:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0363.mp32018-06-06 02:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0364.mp32018-06-06 02:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0365.mp32018-06-06 02:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0366.mp32018-06-06 02:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0367.mp32018-06-06 02:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0368.mp32018-06-06 02:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0369.mp32018-06-06 02:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0370.mp32018-06-06 02:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0371.mp32018-06-06 02:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0372.mp32018-06-06 02:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0373.mp32018-06-06 02:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0374.mp32018-06-06 02:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0375.mp32018-06-06 02:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0376.mp32018-06-06 02:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0377.mp32018-06-06 02:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0378.mp32018-06-06 02:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0379.mp32018-06-06 02:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0380.mp32018-06-06 02:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0381.mp32018-06-06 02:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0382.mp32018-06-06 02:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0383.mp32018-06-06 02:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0384.mp32018-06-06 02:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0385.mp32018-06-06 02:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0386.mp32018-06-06 02:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0387.mp32018-06-06 02:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0388.mp32018-06-06 02:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0389.mp32018-06-06 02:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0390.mp32018-06-06 02:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0391.mp32018-06-06 02:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0392.mp32018-06-06 02:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0393.mp32018-06-06 02:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0394.mp32018-06-06 02:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0395.mp32018-06-06 02:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0396.mp32018-06-06 02:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0397.mp32018-06-06 02:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0398.mp32018-06-06 02:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0399.mp32018-06-06 02:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0400.mp32018-06-06 02:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0401.mp32018-06-06 02:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0402.mp32018-06-06 02:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0403.mp32018-06-06 02:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0404.mp32018-06-06 02:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0405.mp32018-06-06 02:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0406.mp32018-06-06 02:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0407.mp32018-06-06 02:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0408.mp32018-06-06 02:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0409.mp32018-06-06 03:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0410.mp32018-06-06 03:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0411.mp32018-06-06 03:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0412.mp32018-06-06 03:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0413.mp32018-06-06 03:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0414.mp32018-06-06 03:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0415.mp32018-06-06 03:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0416.mp32018-06-06 03:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0417.mp32018-06-06 03:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0418.mp32018-06-06 03:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0419.mp32018-06-06 03:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0420.mp32018-06-06 03:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0421.mp32018-06-06 03:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0422.mp32018-06-06 03:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0423.mp32018-06-06 03:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0424.mp32018-06-06 03:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0425.mp32018-06-06 03:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0426.mp32018-06-06 03:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0427.mp32018-06-06 03:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0428.mp32018-06-06 03:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0429.mp32018-06-06 03:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0430.mp32018-06-06 03:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0431.mp32018-06-06 03:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0432.mp32018-06-06 03:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0433.mp32018-06-06 03:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0434.mp32018-06-06 03:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0435.mp32018-06-06 03:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0436.mp32018-06-06 03:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0437.mp32018-06-06 03:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0438.mp32018-06-06 03:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0439.mp32018-06-06 03:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0440.mp32018-06-06 03:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0441.mp32018-06-06 03:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0442.mp32018-06-06 03:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0443.mp32018-06-06 03:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0444.mp32018-06-06 03:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0445.mp32018-06-06 03:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0446.mp32018-06-06 03:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0447.mp32018-06-06 03:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0448.mp32018-06-06 03:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0449.mp32018-06-06 03:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0450.mp32018-06-06 03:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0451.mp32018-06-06 03:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0452.mp32018-06-06 03:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0453.mp32018-06-06 03:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0454.mp32018-06-06 03:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0455.mp32018-06-06 03:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0456.mp32018-06-06 03:34

Related posts

Quyền Lực Tuyệt Đối

TiKay

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

TiKay

Nữ Chiến Thần Hắc Bao Đàn

TiKay

Vạn Giới Chi Ta Có Thể Save Load Thời Gian

TiKay

Suy Thần Tạp Bài

THUYS♥️

Vô Hạn Tiến Giai

TiKay

Leave a Reply