Đam Mỹ

Cưng Chiều Dựng Phu

Edit+beta: Ruby

Thể loại: sủng, gương vỡ lại lành, 1v1, đam mĩ nam nam sinh tử văn, có bảo bảo, HE( hài kịch).

Nếu em có thể sinh con thì có lẽ anh sẽ xem xét đến chuyện kết hôn với em!

Năm năm trước, chỉ một lời nói đùa của anh ta đã khiến cho cậu khắc sâu vào trong tâm khảm.

Vì muốn được ở bên người đó, nghịch thiên cầu tử! (chống lại mệnh trời cầu con)

Thế nhưng thứ mà cậu đợi được chỉ là sự phản bội của anh ta, cậu đau lòng buông tay, biến mất không để lại tung tích.

Bỗng nhiên quay đầu, hắn phát hiện ra hắn đã vứt bỏ tình yêu thật sự của mình.

Năm năm sau, lại gặp nhau, hắn theo đuổi không buông, cực lực cứu vãn!

Cậu vô cùng rối rắm, trái phải không biết làm sao!

Một màn truy đuổi tình yêu được mở màn…

Tác giả: Không có cách nào giới thiệu vắn tắt, nội dung rất phấn khích, xin bà con yên tâm nhảy hố, cam đoan kết thúc HE!

Nguồn: rubymoonhn.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Trầm Nịch Vu Mĩ
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0001.mp32018-06-07 04:57
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0002.mp32018-06-07 04:57
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0003.mp32018-06-07 04:57
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0004.mp32018-06-07 04:57
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0005.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0006.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0007.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0008.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0009.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0010.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0011.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0012.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0013.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0014.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0015.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0016.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0017.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0018.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0019.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0020.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0021.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0022.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0023.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0024.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0025.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0026.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0027.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0028.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0029.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0030.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0031.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0032.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0033.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0034.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0035.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0036.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0037.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0038.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0039.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0040.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0041.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0042.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0043.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0044.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0045.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0046.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0047.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0048.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0049.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0050.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0051.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0052.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0053.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0054.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0055.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0056.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0057.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0058.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0059.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0060.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0061.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0062.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0063.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0064.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0065.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0066.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0067.mp32018-06-07 05:09
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0068.mp32018-06-07 05:09
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0069.mp32018-06-07 05:09
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0070.mp32018-06-07 05:09
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0071.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0072.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0073.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0074.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0075.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0076.mp32018-06-07 05:11
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0077.mp32018-06-07 05:11
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0078.mp32018-06-07 05:11
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0079.mp32018-06-07 05:12
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0080.mp32018-06-07 05:12
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0081.mp32018-06-07 05:12
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0082.mp32018-06-07 05:12
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0083.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0084.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0085.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0086.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0087.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0088.mp32018-06-07 05:14
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0089.mp32018-06-07 05:14
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0090.mp32018-06-07 05:14
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0091.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0092.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0093.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0094.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0095.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0096.mp32018-06-07 05:16
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0097.mp32018-06-07 05:16
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0098.mp32018-06-07 05:16
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0099.mp32018-06-07 05:16
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0100.mp32018-06-07 05:17
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0101.mp32018-06-07 05:17
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0102.mp32018-06-07 05:17
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0103.mp32018-06-07 05:18
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0104.mp32018-06-07 05:18
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0105.mp32018-06-07 05:18
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0106.mp32018-06-07 05:18
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0107.mp32018-06-07 05:19
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0108.mp32018-06-07 05:19
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0109.mp32018-06-07 05:19
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0110.mp32018-06-07 05:19
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0111.mp32018-06-07 05:20
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0112.mp32018-06-07 05:20
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0113.mp32018-06-07 05:21

Related posts

Tận Thế Trò Chơi

THUYS♥️

Đệ Nhất Thi Thê

THUYS♥️

Vì Tiền Đem Chính Mình Bán Cho Tà Ám Sau

TiKay

Vạn Nhân Mê Vai Ác Nghịch Tập Kế Hoạch [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Quân Giáo Sinh

THUYS♥️

Phẫn Nộ Giá Trị Bạo Biểu [ Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Leave a Reply