Đam Mỹ

Cưng Chiều Dựng Phu

Edit+beta: Ruby

Thể loại: sủng, gương vỡ lại lành, 1v1, đam mĩ nam nam sinh tử văn, có bảo bảo, HE( hài kịch).

Nếu em có thể sinh con thì có lẽ anh sẽ xem xét đến chuyện kết hôn với em!

Năm năm trước, chỉ một lời nói đùa của anh ta đã khiến cho cậu khắc sâu vào trong tâm khảm.

Vì muốn được ở bên người đó, nghịch thiên cầu tử! (chống lại mệnh trời cầu con)

Thế nhưng thứ mà cậu đợi được chỉ là sự phản bội của anh ta, cậu đau lòng buông tay, biến mất không để lại tung tích.

Bỗng nhiên quay đầu, hắn phát hiện ra hắn đã vứt bỏ tình yêu thật sự của mình.

Năm năm sau, lại gặp nhau, hắn theo đuổi không buông, cực lực cứu vãn!

Cậu vô cùng rối rắm, trái phải không biết làm sao!

Một màn truy đuổi tình yêu được mở màn…

Tác giả: Không có cách nào giới thiệu vắn tắt, nội dung rất phấn khích, xin bà con yên tâm nhảy hố, cam đoan kết thúc HE!

Nguồn: rubymoonhn.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Trầm Nịch Vu Mĩ
 •  Chương: /113
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0001.mp32018-06-07 04:57
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0002.mp32018-06-07 04:57
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0003.mp32018-06-07 04:57
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0004.mp32018-06-07 04:57
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0005.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0006.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0007.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0008.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0009.mp32018-06-07 04:58
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0010.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0011.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0012.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0013.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0014.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0015.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0016.mp32018-06-07 04:59
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0017.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0018.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0019.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0020.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0021.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0022.mp32018-06-07 05:00
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0023.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0024.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0025.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0026.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0027.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0028.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0029.mp32018-06-07 05:01
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0030.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0031.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0032.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0033.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0034.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0035.mp32018-06-07 05:02
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0036.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0037.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0038.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0039.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0040.mp32018-06-07 05:03
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0041.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0042.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0043.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0044.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0045.mp32018-06-07 05:04
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0046.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0047.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0048.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0049.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0050.mp32018-06-07 05:05
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0051.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0052.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0053.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0054.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0055.mp32018-06-07 05:06
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0056.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0057.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0058.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0059.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0060.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0061.mp32018-06-07 05:07
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0062.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0063.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0064.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0065.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0066.mp32018-06-07 05:08
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0067.mp32018-06-07 05:09
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0068.mp32018-06-07 05:09
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0069.mp32018-06-07 05:09
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0070.mp32018-06-07 05:09
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0071.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0072.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0073.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0074.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0075.mp32018-06-07 05:10
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0076.mp32018-06-07 05:11
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0077.mp32018-06-07 05:11
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0078.mp32018-06-07 05:11
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0079.mp32018-06-07 05:12
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0080.mp32018-06-07 05:12
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0081.mp32018-06-07 05:12
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0082.mp32018-06-07 05:12
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0083.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0084.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0085.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0086.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0087.mp32018-06-07 05:13
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0088.mp32018-06-07 05:14
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0089.mp32018-06-07 05:14
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0090.mp32018-06-07 05:14
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0091.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0092.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0093.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0094.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0095.mp32018-06-07 05:15
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0096.mp32018-06-07 05:16
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0097.mp32018-06-07 05:16
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0098.mp32018-06-07 05:16
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0099.mp32018-06-07 05:16
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0100.mp32018-06-07 05:17
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0101.mp32018-06-07 05:17
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0102.mp32018-06-07 05:17
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0103.mp32018-06-07 05:18
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0104.mp32018-06-07 05:18
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0105.mp32018-06-07 05:18
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0106.mp32018-06-07 05:18
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0107.mp32018-06-07 05:19
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0108.mp32018-06-07 05:19
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0109.mp32018-06-07 05:19
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0110.mp32018-06-07 05:19
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0111.mp32018-06-07 05:20
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0112.mp32018-06-07 05:20
 • cung-chieu-dung-phu-chuong-0113.mp32018-06-07 05:21
[Total: 3   Average: 2.7/5]

Related posts

Phi Chức Nghiệp Bán Tiên

THUYS♥️

Làm Boss Trong Trò Chơi Chạy Trốn

THUYS♥️

Có Cái Bệnh Tâm Thần Yêu Thầm Ta

THUYS♥️

Leave a Reply