Hiện Đại Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường

Tiểu Nguyệt Nha

Nhạc Nha có thính lực chướng ngại, nàng phụ thân vì tích phúc, giúp đỡ một cái kêu trần dạng đệ tử tốt, nhạc mầm biết được sau trộm đi xem hắn trông như thế nào.

Trần Dạng là các lão sư trong mắt đệ tử tốt, khiêm nhượng, có lễ.

Nhưng toàn giáo đều biết, hắn lén bất thường tâm tàn nhẫn, đánh nhau lên không muốn sống.

Rồi mới nàng ở tường vây hạ bị trần dạng bắt lấy, cường ngạnh mà độ một ngụm yên.

Lại sau tới, Nhạc Nha trèo tường tiến giáo, vừa vặn trải qua đồng học đều nhìn đến trần dạng ở dưới tiếp được, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, luôn luôn vô dục vô cầu, cố tình lúc này đầy ngập nhu tình.

Chỉ có Nhạc Nha biết, Trần Dạng là gắt gao thít chặt nàng eo, hôn nàng khóe môi.

“Chính là chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở ta trong lòng ngực.”

Bị giúp đỡ ngày đó bắt đầu, hắn liền theo dõi tháp ngà voi công chúa.

Trần Dạng nhân sinh, lần đầu tiên tức giận vì nàng, lần đầu tiên sinh bệnh bởi vì nàng, sở hữu lần đầu tiên đều là của nàng.

Trần Dạng: “Ta hai bàn tay trắng.”

Nhạc Nha: “Ta dưỡng ngươi a.”

◆ không khói thuốc, giả

◆ bệnh trạng tiểu tử nghèo x có tiền tiểu mềm muội

◆ Weibo @ khương chi cá y

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khương Chi Ngư
 •  Chương: /90
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0001.mp32019-11-17 09:44
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0002.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0003.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0004.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0005.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0006.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0007.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0008.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0009.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0010.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0011.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0012.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0013.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0014.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0015.mp32019-11-17 09:47
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0016.mp32019-11-17 09:47
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0017.mp32019-11-17 09:47
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0018.mp32019-11-17 09:47
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0019.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0020.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0021.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0022.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0023.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0024.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0025.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0026.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0027.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0028.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0029.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0030.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0031.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0032.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0033.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0034.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0035.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0036.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0037.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0038.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0039.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0040.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0041.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0042.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0043.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0044.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0045.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0046.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0047.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0048.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0049.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0050.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0051.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0052.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0053.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0054.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0055.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0056.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0057.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0058.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0059.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0060.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0061.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0062.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0063.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0064.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0065.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0066.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0067.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0068.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0069.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0070.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0071.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0072.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0073.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0074.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0075.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0076.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0077.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0078.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0079.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0080.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0081.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0082.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0083.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0084.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0085.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0086.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0087.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0088.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0089.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0090.mp32019-11-17 09:57
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Đại Lão Chủ Nhân Quá Yêu Ta

THUYS♥️

Thiếu Soái, Phu Nhân Lại Náo Ly Hôn

THUYS♥️

Nông Nữ Khuynh Thành

TiKay

Leave a Reply