Hiện ĐạiNgôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Tiểu Nguyệt Nha

Nhạc Nha có thính lực chướng ngại, nàng phụ thân vì tích phúc, giúp đỡ một cái kêu trần dạng đệ tử tốt, nhạc mầm biết được sau trộm đi xem hắn trông như thế nào.

Trần Dạng là các lão sư trong mắt đệ tử tốt, khiêm nhượng, có lễ.

Nhưng toàn giáo đều biết, hắn lén bất thường tâm tàn nhẫn, đánh nhau lên không muốn sống.

Rồi mới nàng ở tường vây hạ bị trần dạng bắt lấy, cường ngạnh mà độ một ngụm yên.

Lại sau tới, Nhạc Nha trèo tường tiến giáo, vừa vặn trải qua đồng học đều nhìn đến trần dạng ở dưới tiếp được, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, luôn luôn vô dục vô cầu, cố tình lúc này đầy ngập nhu tình.

Chỉ có Nhạc Nha biết, Trần Dạng là gắt gao thít chặt nàng eo, hôn nàng khóe môi.

“Chính là chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở ta trong lòng ngực.”

Bị giúp đỡ ngày đó bắt đầu, hắn liền theo dõi tháp ngà voi công chúa.

Trần Dạng nhân sinh, lần đầu tiên tức giận vì nàng, lần đầu tiên sinh bệnh bởi vì nàng, sở hữu lần đầu tiên đều là của nàng.

Trần Dạng: “Ta hai bàn tay trắng.”

Nhạc Nha: “Ta dưỡng ngươi a.”

◆ không khói thuốc, giả

◆ bệnh trạng tiểu tử nghèo x có tiền tiểu mềm muội

◆ Weibo @ khương chi cá y

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khương Chi Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0001.mp32019-11-17 09:44
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0002.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0003.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0004.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0005.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0006.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0007.mp32019-11-17 09:45
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0008.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0009.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0010.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0011.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0012.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0013.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0014.mp32019-11-17 09:46
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0015.mp32019-11-17 09:47
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0016.mp32019-11-17 09:47
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0017.mp32019-11-17 09:47
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0018.mp32019-11-17 09:47
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0019.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0020.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0021.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0022.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0023.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0024.mp32019-11-17 09:48
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0025.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0026.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0027.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0028.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0029.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0030.mp32019-11-17 09:49
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0031.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0032.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0033.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0034.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0035.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0036.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0037.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0038.mp32019-11-17 09:50
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0039.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0040.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0041.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0042.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0043.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0044.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0045.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0046.mp32019-11-17 09:51
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0047.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0048.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0049.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0050.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0051.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0052.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0053.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0054.mp32019-11-17 09:52
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0055.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0056.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0057.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0058.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0059.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0060.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0061.mp32019-11-17 09:53
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0062.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0063.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0064.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0065.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0066.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0067.mp32019-11-17 09:54
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0068.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0069.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0070.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0071.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0072.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0073.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0074.mp32019-11-17 09:55
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0075.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0076.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0077.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0078.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0079.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0080.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0081.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0082.mp32019-11-17 09:56
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0083.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0084.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0085.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0086.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0087.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0088.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0089.mp32019-11-17 09:57
 • tieu-nguyet-nha-chuong-0090.mp32019-11-17 09:57
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Nông Nữ Phúc Thê Đương Tự Mình Cố Gắng

TiKay

Độc Phụ Không Hoàn Lương

THUYS♥️

Thần Y Quý Nữ: Thịnh Sủng Thất Hoàng Phi

TiKay

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Yểu Điệu Trân Tu

THUYS♥️

Copy Mối Tình Đầu

THUYS♥️

Leave a Reply