Hiện ĐạiNgôn Tình

Ngươi Bạn Trai Là Cái Tra

Đại nhị Cảnh Nhu ngủ cái ngủ trưa lên, đột nhiên nghe thấy trong đầu có cái thanh âm đối nàng nói: Uy! Có chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi bạn trai là cái viết hoa tra nam.

Cảnh Nhu:???

Cái kia thanh âm: Ngươi sẽ chưa kết hôn đã có thai, hắn lại cõng ngươi xuất quỹ, còn buộc ngươi xoá sạch hài tử.

Cảnh Nhu: Thảm như vậy!!!

Cái kia thanh âm: Đúng vậy.

Cảnh Nhu: Ngươi là ai?

Cái kia thanh âm: Nga, đã quên tự giới thiệu, ta là tương lai ngươi.

——————–

Tag: Chữa khỏi, chuyên tình, chính kịch, sủng văn

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Độc Độc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0001.mp32019-04-22 09:46
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0002.mp32019-04-22 09:46
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0003.mp32019-04-22 09:47
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0004.mp32019-04-22 09:47
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0005.mp32019-04-22 09:47
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0006.mp32019-04-22 09:48
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0007.mp32019-04-22 09:48
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0008.mp32019-04-22 09:48
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0009.mp32019-04-22 09:49
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0010.mp32019-04-22 09:49
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0011.mp32019-04-22 09:49
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0012.mp32019-04-22 09:50
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0013.mp32019-04-22 09:50
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0014.mp32019-04-22 09:51
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0015.mp32019-04-22 09:51
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0016.mp32019-04-22 09:51
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0017.mp32019-04-22 09:52
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0018.mp32019-04-22 09:52
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0019.mp32019-04-22 09:52
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0020.mp32019-04-22 09:53
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0021.mp32019-04-22 09:53
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0022.mp32019-04-22 09:54
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0023.mp32019-04-22 09:54
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0024.mp32019-04-22 09:54
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0025.mp32019-04-22 09:54
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0026.mp32019-04-22 09:55
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0027.mp32019-04-22 09:55
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0028.mp32019-04-22 09:56
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0029.mp32019-04-22 09:56
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0030.mp32019-04-22 09:56
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0031.mp32019-04-22 09:57
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0032.mp32019-04-22 09:57
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0033.mp32019-04-22 09:58
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0034.mp32019-04-22 09:58
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0035.mp32019-04-22 09:58
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0036.mp32019-04-22 09:59
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0037.mp32019-04-22 09:59
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0038.mp32019-04-22 09:59
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0039.mp32019-04-22 10:00
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0040.mp32019-04-22 10:00
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0041.mp32019-04-22 10:00
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0042.mp32019-04-22 10:01
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0043.mp32019-04-22 10:01
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0044.mp32019-04-22 10:01
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0045.mp32019-04-22 10:01
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0046.mp32019-04-22 10:02
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0047.mp32019-04-22 10:02
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0048.mp32019-04-22 10:02
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0049.mp32019-04-22 10:03
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0050.mp32019-04-22 10:03
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0051.mp32019-04-22 10:04
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0052.mp32019-04-22 10:04
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0053.mp32019-04-22 10:04
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0054.mp32019-04-22 10:04
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0055.mp32019-04-22 10:05
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0056.mp32019-04-22 10:05
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0057.mp32019-04-22 10:06
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0058.mp32019-04-22 10:06
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0059.mp32019-04-22 10:06
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0060.mp32019-04-22 10:07
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0061.mp32019-04-22 10:07
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0062.mp32019-04-22 10:07
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0063.mp32019-04-22 10:08
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0064.mp32019-04-22 10:08
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0065.mp32019-04-22 10:08
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0066.mp32019-04-22 10:08
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0067.mp32019-04-22 10:09
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0068.mp32019-04-22 10:09
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0069.mp32019-04-22 10:09
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0070.mp32019-04-22 10:10
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0071.mp32019-04-22 10:10
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0072.mp32019-04-22 10:10
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0073.mp32019-04-22 10:11
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0074.mp32019-04-22 10:11
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0075.mp32019-04-22 10:11
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0076.mp32019-04-22 10:11
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0077.mp32019-04-22 10:12
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0078.mp32019-04-22 10:12
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0079.mp32019-04-22 10:13
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0080.mp32019-04-22 10:13
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0081.mp32019-04-22 10:13
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0082.mp32019-04-22 10:14
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0083.mp32019-04-22 10:14
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0084.mp32019-04-22 10:14
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0085.mp32019-04-22 10:15
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0086.mp32019-04-22 10:16
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0087.mp32019-04-22 10:16
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0088.mp32019-04-22 10:16
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0089.mp32019-04-22 10:16
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0090.mp32019-04-22 10:17
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0091.mp32019-04-22 10:17
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0092.mp32019-04-22 10:17
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0093.mp32019-04-22 10:18
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0094.mp32019-04-22 10:18
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0095.mp32019-04-22 10:19
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0096.mp32019-04-22 10:19
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0097.mp32019-04-22 10:19
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0098.mp32019-04-22 10:20
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0099.mp32019-04-22 10:20
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0100.mp32019-04-22 10:20
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0101.mp32019-04-22 10:21
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0102.mp32019-04-22 10:21
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0103.mp32019-04-22 10:21
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0104.mp32019-04-22 10:22
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0105.mp32019-04-22 10:22
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0106.mp32019-04-22 10:22
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0107.mp32019-04-22 10:22
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0108.mp32019-04-22 10:23
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0109.mp32019-04-22 10:23
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0110.mp32019-04-22 10:23
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0111.mp32019-04-22 10:24
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0112.mp32019-04-22 10:24
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0113.mp32019-04-22 10:25
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0114.mp32019-04-22 10:25
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0115.mp32019-04-22 10:25
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0116.mp32019-04-22 10:25
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0117.mp32019-04-22 10:26
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0118.mp32019-04-22 10:26
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0119.mp32019-04-22 10:26
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0120.mp32019-04-22 10:27
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0121.mp32019-04-22 10:27
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0122.mp32019-04-22 10:27
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0123.mp32019-04-22 10:28
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0124.mp32019-04-22 10:28
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0125.mp32019-04-22 10:28
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0126.mp32019-04-22 10:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0127.mp32019-04-22 10:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0128.mp32019-04-22 10:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0129.mp32019-04-22 10:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0130.mp32019-04-22 10:30
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0131.mp32019-04-22 10:30
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0132.mp32019-04-22 10:30
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0133.mp32019-04-22 10:30
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0134.mp32019-04-22 10:31
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0135.mp32019-04-22 11:21
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0136.mp32019-04-22 11:21
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0137.mp32019-04-22 11:22
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0138.mp32019-04-22 11:22
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0139.mp32019-04-22 11:22
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0140.mp32019-04-22 11:22
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0141.mp32019-04-22 11:23
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0142.mp32019-04-22 11:23
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0143.mp32019-04-22 11:23
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0144.mp32019-04-22 11:25
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0145.mp32019-04-22 11:25
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0146.mp32019-04-22 11:25
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0147.mp32019-04-22 11:26
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0148.mp32019-04-22 11:26
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0149.mp32019-04-22 11:26
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0150.mp32019-04-22 11:26
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0151.mp32019-04-22 11:28
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0152.mp32019-04-22 11:28
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0153.mp32019-04-22 11:28
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0154.mp32019-04-22 11:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0155.mp32019-04-22 11:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0156.mp32019-04-22 11:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0157.mp32019-04-22 11:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0158.mp32019-04-22 11:29
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0159.mp32019-04-22 11:31
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0160.mp32019-04-22 11:31
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0161.mp32019-04-22 11:31
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0162.mp32019-04-22 11:33
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0163.mp32019-04-22 11:33
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0164.mp32019-04-22 11:34
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0165.mp32019-04-22 11:36
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0166.mp32019-04-22 11:36
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0167.mp32019-04-22 11:37
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0168.mp32019-04-22 11:37
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0169.mp32019-04-22 11:37
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0170.mp32019-04-22 11:37
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0171.mp32019-04-22 11:38
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0172.mp32019-04-22 11:38
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0173.mp32019-04-22 11:38
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0174.mp32019-04-22 11:38
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0175.mp32019-04-22 11:39
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0176.mp32019-04-22 11:39
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0177.mp32019-04-22 11:39
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0178.mp32019-04-22 11:39
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0179.mp32019-04-22 11:40
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0180.mp32019-04-22 11:40
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0181.mp32019-04-22 11:40
 • nguoi-ban-trai-la-cai-tra-chuong-0182.mp32019-04-22 11:40
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

Related posts

Niếp Môn

TiKay

Khủng Bố Trực Tiếp Trò Chơi

THUYS♥️

Ông Xã Là Người Thực Vật

TiKay

Trọng Sinh: Thiên Tài Thần Côn

THUYS♥️

Đại Lý Tự Thiếu Khanh Sủng Vật Kiếp Sống

TiKay

[Mau xuyên] Bảo bối, ngươi nhận sai người

TiKay

Leave a Reply