Tiên Hiệp

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung về một câu Truyện Tiên Hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu.

– Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.

– Truyện Tinh Thần Biến mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tần Vũ
 • #2: Quyết Tâm
 • #3: Dạ Đàm
 • #4: Phụ Tử
 • #5: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng
 • #6: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch
 • #7: Trạch Sư
 • #8: Triệu Vân Hưng
 • #9: Tinh Túy
 • #10: Cực Hạn Huấn Luyện (1)
 • #11: Cực Hạn Huấn Luyện (2)
 • #12: Thự Quang (1)
 • #13: Thự Quang (2)
 • #14: Cực Tốc Thuế Biến (1)
 • #15: Cực Tốc Thuế Biến (2)
 • #16: Cực Tốc Thuế Biến (3)
 • #17: Ngư Trường Kiếm
 • #18: Nhất Nộ Sát Nhân (1)
 • #19: Nhất Nộ Sát Nhân (2)
 • #20: Sinh Tử (1)
 • #21: Sinh Tử (2)
 • #22: Sinh Tử (3)
 • #23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)
 • #24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)
 • #25: Bí Mật (1)
 • #26: Bí Mật (2)
 • #27: Lưu Tinh Lệ (1)
 • #28: Lưu Tinh Lệ (2)
 • #29: Nhất Phi Trùng Thiên (1)
 • #30: Nhất Phi Trùng Thiên (2)
 • #31: Thạch Trung Thạch (1)
 • #32: Thạch Trung Thạch (2)
 • #33: Luyện Khí Tông Sư (1)
 • #34: Luyện Khí Tông Sư (2)
 • #35: Luyện Khí Tông Sư (3)
 • #36: Tu Chân Giới (1)
 • #37: Tu Chân Giới (2)
 • #38: Tu Chân Giới (3)
 • #39: Tam Pho Đồ
 • #40: Mưu Toán (1)
 • #41: Mưu Toán (2)
 • #42: Linh Khí Thành (1)
 • #43: Linh Khí Thành (2)
 • #44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1)
 • #45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2)
 • #46: Lưu Tinh Chi Danh
 • #47: Lục y thiếu nữ
 • #48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1)
 • #49: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2)
 • #50: Tình Thiên Phích Lịch (1)
 • #51: Tình Thiên Phích Lịch (2)
 • #52: Tình Thiên Phích Lịch (3)
 • #53: Bồi Táng (1)
 • #54: Bồi Táng (2)
 • #55: Độc Tự Nhất Nhân (1)
 • #56: Độc Tự Nhất Nhân (2)
 • #57: Bạo Phát (1)
 • #58: Bạo Phát (2)
 • #59: Bạo Phát (3)
 • #60: Tình Cảm
 • #61: Liễu Ám Hoa Minh (1)
 • #62: Liễu Ám Hoa Minh (2)
 • #63: Nguy Cơ (1)
 • #64: Nguy Cơ (2)
 • #65: Thanh Sơn Liên Mạch (1)
 • #66: Thanh Sơn Liên Mạch (2)
 • #67: Độ Kiếp Chi Chiến (1)
 • #68: Độ Kiếp Chi Chiến (2)
 • #69: Độ Kiếp Chi Chiến (3)
 • #70: Thân Tử (1)
 • #71: Thân Tử (2)
 • #72: Tinh Thần Biến
 • #73: Tiền đề thiên kiếp
 • #74: Huyết chiến thiên kiếp
 • #75: Linh thức truyền âm
 • #76: Lôi điện chi lực
 • #77: Tinh Thần Chân Hỏa
 • #78: Quy đồ
 • #79: Kim Diễm ưng
 • #80: Tồi khô lạp hủ
 • #81: Hình thế đẩu chuyển
 • #82: Lão tổ tông xuất mã
 • #83: Luyện hoá Kim Đan
 • #84: Huyết chiến
 • #85: Tinh thần lĩnh vực.
 • #86: Canh tân thời gian.
 • #87: Sinh tử nhất tuyến (Sinh tử mong manh)
 • #88: Canh tân thời gian - Thời thế thay đổi
 • #89: Gia nhân đoàn tụ
 • #90: Quyết định
 • #91: Tiêu thất
 • #92: Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng
 • #93: Ngũ Đức Chi Tử
 • #94: Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng
 • #95: Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền
 • #96: Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền (2)
 • #97: Mạt lộ
 • #98: Tân đích chinh trình
 • #99: Phiêu lưu
 • #100: Hải để yêu thú thế giới
 • #101: Tử Vong Nguy Ky
 • #102: Tái kiến liễu, Tiểu Hắc
 • #103: Vong mệnh
 • #104: Ma thư
 • #105: Sưu hồn
 • #106: Vô xử khả đào
 • #107: Sát lục đảo kế thời
 • #108: Tần Vũ hồng nhãn, Tang Mặc điên cuồng.
 • #109: Tiểu Hắc quy lai
 • #110: Lưỡng huynh đệ vs lưỡng huynh đệ.
 • #111: Kịch độc
 • #112: Hoán Mệnh
 • #113: Lập Nhi cô nương
 • #114: Nhạ họa liễu ( Rước họa )
 • #115: Tương tụ
 • #116: Li Khứ
 • #117: Hỏa tình
 • #118: Hộ Pháp
 • #119: Kham bỉ tế châm
 • #120: Truy Sát Lệnh
 • #121: Vĩ tùy
 • #122: Phát nan
 • #123: Trang Chung đích bí mật
 • #124: Hầu Phí bạo nộ
 • #125: Tra Hồng dữ Hầu Phí.
 • #126: Tra Phách chi tử
 • #127: Lưu Tinh Cảnh Giới
 • #128: Đường Lang Bộ Thiền
 • #129: Địa hạ quyết chiến
 • #130: Sinh tử tam liên kích
 • #131: Tán ma Liên Trùng
 • #132: Tân đích đỗng chủ
 • #133: Cửu Sát Chi Nộ
 • #134: Cửu Kiếm Chi Bí
 • #135: Nội Loạn
 • #136: Thanh Huyền lão tổ
 • #137: Nhất Kiếm Xuyên Hầu
 • #138: Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc
 • #139: Vị bốc tiên tri
 • #140: Tần Vũ và Lập Nhi.
 • #141: Tam Sát Lâm Môn
 • #142: Vô ngôn đích thẩm vấn
 • #143: Cân ngã môn tẩu ba!
 • #144: Tử Sát lâu
 • #145: Nhất tích huyết châu
 • #146: Cửu Sát điện
 • #147: Tử hình
 • #148: Nhất oa đoan (Hốt sạch)
 • #149: Phản mục
 • #150: Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận
 • #151: Hầu Phí Xuất Tràng
 • #152: Thanh Long Cung Chủ
 • #153: Phá Trận
 • #154: Bạo cuồng trạng thái
 • #155: Lưu Tinh Chàng Kích
 • #156: Lan Thúc Chung Hiện
 • #157: Thuỳ Chi Tội
 • #158: Tinh Thần Các
 • #159: Không gian tháp hãm - (Không gian sụp lở)
 • #160: Đằng long đại lục
 • #161: Chu Thiên tinh thần đại trận
 • #162: Bát Phương Lai Hạ
 • #163: Llục đại cự đầu
 • #164: Cửu Ngọc kiếm đích Sở tại
 • #165: Hoàn hương
 • #166: Tam huynh đệ tụ thủ.
 • #167: Thế khởi.
 • #168: Khi man
 • #169: Trùng thiên sát ý.
 • #170: Sát
 • #171: Nghiêm Nhị, truyền ngã lệnh
 • #172: Đảm thức
 • #173: Lập nhi đích thần thông.
 • #174: Tiểu Lộ
 • #175: Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết
 • #176: Thập niên.
 • #177: Hắc sắc thành trì
 • #178: Hiểm địa
 • #179: Sinh tử thông đạo
 • #180: Ðệ cửu bả ngọc kiếm đích ủng hữu giả.
 • #181: Hồng hoang đích chân chánh thực lực
 • #182: Huy thủ sát nhân.
 • #183: Nguy cơ ám tàng
 • #184: Nguy ky
 • #185: Lược thi tiểu kế
 • #186: Thiên kiếp đột biến
 • #187: Ðồ sát nhất tràng.
 • #188: Tâm tính thuế biến
 • #189: Ðộ kiếp chi địa
 • #190: Đệ lục đạo thiên lôi (Đạo thiên lôi thứ sáu)
 • #191: Hộ thân pháp bảo
 • #192: Tân đích vũ khí
 • #193: Bạo Loạn Tinh Hải chi hung thú (Hung thú ở Bạo Loạn Tinh Hải)
 • #194: Huyết nhiễm Tinh Hải (Máu loang tinh hải)
 • #195: Huyết tiên Cửu Kiếm tiên phủ (Máu nhuộm Cửu Kiếm tiên phủ)
 • #196: Tiên ma tề tụ
 • #197: Y Đạt đích yếu cầu
 • #198: Mê ảo ma cảnh.
 • #199: Tần vũ nhập ma
 • #200: Nguyên linh chi khí
 • #201: Hảo đại nhất khối nguyên linh nguyên thạch!
 • #202: Trấn phủ thạch bia
 • #203: Tư sát sở vị hà
 • #204: Nghiên Cơ nương nương
 • #205: Nguyên anh tiêu thất
 • #206: Thiên Ma huyết vân
 • #207: Tối hậu đích thủ
 • #208: Nghịch Ương tiên đế.
 • #209: Đào hoa nguyên, Hoàng tuyền lộ.
 • #210: Hoàng tuyền tử vong lộ.
 • #211: Thùy sinh thùy tử?
 • #212: Sinh tức tử, tử tức sinh.
 • #213: Phệ Lôi ấn phù.
 • #214: Thủy mặc họa.
 • #215: Li khai tiên phủ
 • #216: Hắc Diễm Quân chi giới.
 • #217: Thanh Hư quan, Thượng Thiên cung
 • #218: Lưu tinh lệ chi biến
 • #219: Bất tích nhất thiết
 • #220: Tứ đại tán tiên lai đoạt bảo.
 • #221: Tam giới bổn nhất thể
 • #222: Chu Hiển
 • #223: Ngã bỉ nhĩ canh đổng đắc thiên! (Ta hiểu thấu trời hơn ngươi!)
 • #224: Kiếm tiên khôi lỗi.
 • #225: Sinh mệnh chi nguyên lực.
 • #226: Dao ngôn
 • #227: Mặc Kì Lân
 • #228: Tán ma Liên Trùng
 • #229: Tiền Vãng Bằng Ma đảo.
 • #230: Minh Lương chân nhân quy lai.
 • #231: Đoạt bảo.
 • #232: Thần thú đích đẳng cấp.
 • #233: Tống hà lễ vật.
 • #234: Phong khởi.
 • #235: Độ Kiếp trung kì.
 • #236: Huyền Băng cảnh.
 • #237: Lĩnh vực chi chiến.
 • #238: Hầu Phí, Hắc Vũ.
 • #239: Chấn đãng.
 • #240: Tử thương vô số.
 • #241: Tiên ma tư sát.
 • #242: Nộ hỏa trùng thiên.
 • #243: Mục tiêu.
 • #244: Chân Dương môn
 • #245: Nghi hoặc
 • #246: Xung đột bạo phát.
 • #247: Huyết lưu thành hà.
 • #248: Đông thiên lí đích nhất bả hỏa.
 • #249: Thiên Hỏa chân nhân.
 • #250: Thời khắc hỗn loạn.
 • #251: Hảo nhất cá Thiên Hỏa đạo hữu.
 • #252: Không trung lâu các.
 • #253: Phòng chỉ ngã thuấn di ba - Phòng ngừa ta thuấn di.
 • #254: Liên thủ.
 • #255: Canh mãnh liệt ta ba.
 • #256: Sự gia nhập của Bạo Loạn Tinh Hải
 • #257: Sứ giả thượng giới.
 • #258: Phương Điền và Tông Quật.
 • #259: Đạp thượng Thanh Hư Sơn.
 • #260: Nhị nhân phá trận.
 • #261: Phá Thiên đồ đích quy chúc.
 • #262: Tiên giới sứ giả hạ phàm
 • #263: Tài Đại Khí thô
 • #264: Bách Tê Lôi ấn phù.
 • #265: Kiếm Tiên Đối Quyết
 • #266: Huyết ma
 • #267: Nhất điểu tiêu tức
 • #268: Man càn
 • #269: Tối cường vũ lực đích siêu thần thú
 • #270: Thiên kiếp hàng lâm
 • #271: Cửu cửu trọng kiếp
 • #272: Kiếp hậu dư sinh
 • #273: Tề tụ Tuyết Ngư đảo.
 • #274: Ám trung tranh đấu
 • #275: Phách mại Phá Thiên đồ.
 • #276: Tối hậu đích doanh gia.
 • #277: Phi thăng, vô nại.
 • #278: Tam phương hiệp định.
 • #279: Chân diệc giả giả diệc chân.
 • #280: Xuất phát.
 • #281: Man Càn chi nộ.
 • #282: Tử vong thâm uyên.
 • #283: Cực địa
 • #284: Lưỡng phương hội tụ
 • #285: Huyết Linh phù
 • #286: Nghịch Ương Cảnh
 • #287: Cực địa
 • #288: Cực địa
 • #289: Thực Lực của Tông Quật
 • #290: Phân biệt tiền định
 • #291: Tối hậu nhất cá
 • #292: Biệt ly
 • #293: Nhất miết
 • #294: Bạch Huyền Quân
 • #295: Thủ Quan Giả
 • #296: Vạn Thú Phổ
 • #297: Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ
 • #298: Sư thúc, nhĩ chẩm yêu lai liễu? (Sư thúc, người làm sao để tới đây?)
 • #299: Cao thủ như vân (Cao thủ như mây)
 • #300: Hà khứ hà tòng (Đến như thế nào, đi như thế nào)
 • #301: Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam
 • #302: Nghịch Ương tiên đế tử chi mê
 • #303: Lan thúc đích lễ vật (Lễ vật của Lan thúc)
 • #304: Truyện tống
 • #305: Lão bằng hữu môn (Những người bạn già)
 • #306: Nhẫn
 • #307: Thiên ngoại (Ngoài bầu trời)
 • #308: Khả liên (Đáng thương)
 • #309: Hoàng Thạch tinh khổ tu (Khổ tu tại Hoàng Thạch tinh)
 • #310: Tinh Thần Biến đệ thất cảnh giới
 • #311: Thị thuấn di ma? (Là thuấn di sao?)
 • #312: Phi thăng tiên ma yêu giới
 • #313: Phong Nguyệt Tinh
 • #314: Tái tạo kinh mạch
 • #315: Tam hồn cửu luyện
 • #316: Bái kiến
 • #317: Truyền tấn linh châu
 • #318: Tranh đoạt quyền khống chế
 • #319: Hốt du
 • #320: Tam thập lục quân
 • #321: Sự tình hữu biến
 • #322: Quang minh chính đại
 • #323: Bế quan
 • #324: Ngọc Kiếm Tông lai nhân.
 • #325: Kiếm đãng bát phương
 • #326: Vạn Thú phổ đệ nhị tầng
 • #327: Cửu cấp Yêu vương.
 • #328: Đột lai đích kinh hỉ
 • #329: Tần Vũ này, Tần Vũ kia
 • #330: Vũ Hoàng chi lệnh
 • #331: Cái chết của Hàn Thư.
 • #332: Huyết sái Phong Nguyệt Tinh (Mưa máu nơi Phong Nguyệt Tinh)
 • #333: Bồi táng ba
 • #334: Bỏ trốn
 • #335: Tập sương
 • #336: Chập phục
 • #337: Hãm tịnh (Cạm bẫy)
 • #338: Các phương vân tập (Các phương tụ tập)
 • #339: Đế cấp đích đối chiến (Cuộc chiến của đế cấp)
 • #340: Nguy cơ
 • #341: Giảo cục nhân
 • #342: Thần khí 'Chuyển Không'
 • #343: Vô Danh
 • #344: Hoàng tử 'Vô Danh'
 • #345: Kinh thiên chi chiến
 • #346: Túy tửu
 • #347: Túy tửu
 • #348: Thiên Cương
 • #349: Phí Phí đích tấn tức.
 • #350: Linh hồn tu luyện.
 • #351: Hắc động chi cảnh
 • #352: Tiểu hữu, ngã môn đẳng trứ nhĩ.
 • #353: Tiểu hữu thị thuỳ
 • #354: Sát nhân
 • #355: Nguyên lai thị nhĩ.
 • #356: Bất tử
 • #357: Tiếp liên đăng tràng
 • #358: Tôn nữ
 • #359: Tam Cá Yếu Cầu
 • #360: Khương Lan Giới Nội
 • #361: Công thành li khai
 • #362: Song đế tiệt sát (Song đế đón giết)
 • #363: Tiêu thất (Biến mất).
 • #364: Tiềm Tu Thuế Biến (Tiềm phục tu luyện biến đổi)
 • #365: Chỉ pháp.
 • #366: Băng Phong Tông
 • #367: Định kế
 • #368: Nhất chỉ
 • #369: Ám Tinh giới
 • #370: Nguyệt Nha Loan
 • #371: Kiến diện (Gặp mặt).
 • #372: Những người bạn già
 • #373: Thương định.
 • #374: Toả Nguyên Luyện Hoả trận.
 • #375: Vũ Hoàng đích nộ hoả.
 • #376: Tịch tẫn thiên hoả.
 • #377: Khương Lan Giới đích phòng ngự.
 • #378: Vô Song Cảnh kiếm
 • #379: Tam Đại Yêu Đế.
 • #380: Ốc Lam đích thừa nặc.
 • #381: Hoành tảo.
 • #382: Thanh danh viễn bá (Thanh danh vang vọng)
 • #383: Chúc vu na nhất giới? (Thuộc về một giới ?)
 • #384: Truyền tấn mật trận
 • #385: Thủy vân tinh
 • #386: Mê thần đỗ quyên
 • #387: Yêu giới tam hoàng
 • #388: Truyền thừa cấm địa
 • #389: Thanh Tâm Phong
 • #390: Thanh hộ vệ
 • #391: Tương tụ
 • #392: Huynh đệ đồng tâm
 • #393: Tiệt sát địa điểm
 • #394: Súc thế
 • #395: Thần khí hủy
 • #396: Nhất quyền
 • #397: Màn đêm yên tĩnh
 • #398: Nhất Lộ Hướng Bắc
 • #399: Tam huynh đệ tương tụ
 • #400: Biến dị siêu cấp thần thú
 • #401: Khủng Long Công Pháp
 • #402: Tuế Nguyệt Du Du
 • #403: Thiên niên khổ tu
 • #404: Hắc Ô tinh
 • #405: Kiến Tông Quật
 • #406: Cân tung (Theo dõi)
 • #407: Nhất chiến
 • #408: Tha thời gian
 • #409: Thông cáo thiên hạ
 • #410: Tiềm Nhập
 • #411: Linh Hồn
 • #412: Như Hà Đảo?
 • #413: Hắc Vũ đích thân thế
 • #414: Tu luyện trên thiên thạch
 • #415: Liên hợp
 • #416: Tinh thần không gian
 • #417: Động xuân tâm
 • #418: Quách Phàm
 • #419: Thần kiếp
 • #420: Tụ tập tại Phong Loan tinh
 • #421: Chính diện giao thủ
 • #422: Độ thần kiếp
 • #423: Tam trọng thần kiếp
 • #424: Sự trừng phạt của Thanh Đế
 • #425: Thẹn quá hóa giận
 • #426: Triệu tập
 • #427: Đệ cửu cảnh giới của
 • #428: Thần hỏa
 • #429: Bị phát hiện
 • #430: Vũ Hoàng chi tử
 • #431: Mê Thần điện
 • #432: Cải biến mục tiêu (Thay đổi mục tiêu)
 • #433: Trọng Tụ tinh
 • #434: Kim chúc thú
 • #435: Tang Nạp thôn
 • #436: Thí luyện Ám tinh
 • #437: Đế cấp Kim Chúc* thú
 • #438: Trưởng lão
 • #439: Đản sinh chi mê
 • #440: Thân phân kiểm nghiệm
 • #441: Tân nhất nhâm Kim Hình Quân
 • #442: Xuất phát, thí luyện tinh!
 • #443: Ám tinh chi khổ tu
 • #444: Nhất nguyên trọng thủy
 • #445: Bách niên đích tu luyện
 • #446: Linh hồn chi đại viên mãn
 • #447: Tha khiếu 'tả thu mi'
 • #448: Diễn luyện côn pháp
 • #449: Khương Lan giới tầng thứ hai
 • #450: Linh hồn đổng kết.
 • #451: Tiến vào Mê Thần điện
 • #452: Kim Hình quân Hình Viễn
 • #453: Cư Dân Bản Địa
 • #454: Tam đại quân chủ tề tựu.
 • #455: Nhập Mê Thần điện.
 • #456: Mê Thần Điện Nội Điện.
 • #457: Mê Thần điện chủ nhân đích lưu ngôn.
 • #458: Nhất can trường thương
 • #459: Quản gia của Mê Thần Điện
 • #460: Người có linh hồn không?
 • #461: Khôi lỗi*
 • #462: Hồi hương
 • #463: Nhị ca Tần Chính
 • #464: Trở về
 • #465: Lưu Tuyền tinh hệ
 • #466: Phụ tử đoàn tụ
 • #467: Ân nhân
 • #468: Huyền Hi đích tự bạch
 • #469: Phá khai phong ấn
 • #470: Cải tạo tiên phủ
 • #471: Ngươi trốn được sao?
 • #472: Đó là Tam thập lục trọng điệp lãng* à?
 • #473: Trả lại
 • #474: Thượng cấp thần nhân
 • #475: Khương Nghiên đích thân phận
 • #476: Ngân Hoa mỗ mỗ đích cảnh báo
 • #477: Lưỡng điều truyền tấn
 • #478: Ngộ Long
 • #479: Tân đích hy vọng
 • #480: Cảm ứng thần kiếp
 • #481: Hình Viễn đích thần kiếp
 • #482: Vị trí Quân chủ
 • #483: Kim Hình linh châu
 • #484: Khai mở Khí Vật điện
 • #485: Ba kiện hồng mông linh bảo
 • #486: Chín trăm quyển
 • #487: Quay lại
 • #488: Vật nuôi của Mê Thần Điện
 • #489: Độ thần kiếp
 • #490: Tối hậu nhất chiêu
 • #491: Hoàn toàn luyện hóa
 • #492: Tiên Ma Yêu giới thiên hoàn
 • #493: Sơ lâm thần giới
 • #494: Như thế thần giới
 • #495: Phúc bá đích trữ vật giới chỉ
 • #496: Tỏa Thần tháp
 • #497: Vô cùng thôi diễn.
 • #498: Địa Để Huyệt Long.
 • #499: Ba
 • #500: Tinh thần không gian đích biến hóa.
 • #501: Phù Giác thôn đích cựu nhân.
 • #502: Bang mang.
 • #503: Tu luyện giả tại Huyễn Kim Sơn.
 • #504: Thần Bí Nam Nhân
 • #505: Tu La hải
 • #506: Hai sự chọn lựa
 • #507: Nhất bộ đồng hành
 • #508: Trận pháp bát cấp
 • #509: Chủ nhân Mê Nhĩ sơn
 • #510: Song ngư Mê Nhĩ sơn
 • #511: Uy của Hùng Hắc
 • #512: Tối cường sát trận
 • #513: Tương trì
 • #514: Khấu Đầu
 • #515: Khai thiên tích địa.
 • #516: Càn khôn chi cảnh.
 • #517: Hỏa diễm.
 • #518: Thần kiếm Xích Huyết
 • #519: Độc hồn câu
 • #520: Kinh hỷ đích phát hiện (Phát hiện đáng mừng)
 • #521: Nhất cá,hựu nhất cá
 • #522: Đàm Cửu
 • #523: Bát đại gia tộc.
 • #524: Uy hiếp
 • #525: Tam phương thủ lĩnh
 • #526: Quần chiến
 • #527: Tàng nặc (Ẩn nấp)
 • #528: Đột biến.
 • #529: Thảm lệ
 • #530: Tàn Tuyết thần thương.
 • #531: Tiểu Hắc đích tu luyện đạo lộ.
 • #532: Lộ nhân giai tri.
 • #533: Bắc Cực Phiêu Tuyết thành
 • #534: Tình thế bất diệu
 • #535: Hiện thân
 • #536: Hiên nhiên đại ba
 • #537: Tiền phó hậu kế
 • #538: Cuồng thu phó nhân
 • #539: Thượng bộ thiên thần xuất hiện
 • #540: Trận pháp 'Càn Khôn'
 • #541: Đạo của ta không đơn độc
 • #542: Trận pháp tông sư
 • #543: Các phương yêu thỉnh
 • #544: Đông Cực Huyễn Kim Sơn
 • #545: Điện Phủ
 • #546: Tranh đoạt
 • #547: Gây hấn
 • #548: Thời gian pháp tắc?
 • #549: Hoa Liên phân thân biến dị
 • #550: Nhân tuyển
 • #551: Thủ chiến
 • #552: Người đứng đầu sau Thần Vương
 • #553: Trường chiến tranh khủng bố nhất thần giới
 • #554: Cảnh giới mới
 • #555: Vũ trụ sơ thành
 • #556: Khương Lan Đệ Tam Tầng
 • #557: Tái Kiến Lan Thúc
 • #558: Tam thiên tôn
 • #559: Cuối cùng cũng gặp lại
 • #560: Tuyển Trạch
 • #561: Luyện khí chi đạo
 • #562: Ngàn vạn lần thí nghiệm
 • #563: Số lượng thiên thần khí khủng bố
 • #564:
 • #565: Kiến nghị
 • #566: Tranh luận
 • #567:
 • #568: Tân chủ nhân Mê Thần điện.
 • #569: Minh ngôn.
 • #570: Tâm kết.
 • #571: Nhập Phiêu Tuyết thành.
 • #572: Gặp mặt.
 • #573: Ngày chiêu thân .
 • #574: Tam kiện lễ vật.
 • #575: Thụ nhân sở thác.
 • #576: Giai thê
 • #577: Kiên trì
 • #578: Đề tỉnh của Lôi Phạt thiên tôn
 • #579: Bội phục
 • #580: Tiêu Diêu thiên tôn
 • #581: Hạ hỷ
 • #582: Ba kiện linh bảo
 • #583: Bình phán
 • #584: Phong ba
 • #585: Mục tiêu
 • #586: Nam Hải khu vực.
 • #587: Trúc Lâm đảo chủ.
 • #588: Hải để phủ để (Tòa phủ đệ dưới đáy biển).
 • #589: Thiên địa dị biến
 • #590: Tân đích thần vương
 • #591: Thối xuất chiêu thân
 • #592: Tử huyền phủ
 • #593: Bình Phán
 • #594: Kinh thán đích lễ vật đại
 • #595: Biến đổi bất ngờ
 • #596: Khảm phạt
 • #597: Tàng khố
 • #598: Hồng Mông linh khí?
 • #599: Tây Bắc Lôi Phạt thành
 • #600: Tân đích tượng thần
 • #601: Đệ tam cá danh ngạch ( Số danh lần thứ ba)
 • #602: Sính lễ
 • #603: Sinh mệnh linh hồn chi lệ
 • #604: Tuyên bố
 • #605: Phân đạo dương tiêu
 • #606: Thệ yếu sát chi
 • #607: Công khai
 • #608: Tiên ma yêu giới
 • #609: Động phòng hoa chúc dạ
 • #610: Thực lực đột thăng
 • #611: Thông đạo
 • #612: Chúc mục
 • #613: Linh hồn công kích
 • #614: Chu Thông
 • #615: Tọa khán chúng thần vương
 • #616: Bế quan
 • #617: Bế quan (2)
 • #618: Thủy mạc.
 • #619: Khuyến thuyết
 • #620: Hỏa Nguyên Linh châu
 • #621: Vạn lí giang sơn
 • #622: Thánh hoàng quyết liệt
 • #623: Lôi Phạt thiên tôn đích hàng lâm
 • #624: Tả Thu Mi đích tả tả
 • #625: Bắc hải chi cực
 • #626: Băng phủ địa ngục
 • #627: Đông hải lão quỷ
 • #628: Sanh sanh bất tức
 • #629: Cao thủ chân chính
 • #630: Vũ trụ bổn nguyên
 • #631: Thần vương cảnh
 • #632: Kiến cơ (Làm nền)
 • #633: Mê Vụ thành
 • #634: Hãn Nhiên Lai Tập
 • #635: Đống Kết
 • #636: Thần Vương Vẫn Lạc
 • #637: Hàng lâm
 • #638: Địa vị
 • #639: Phù Điêu Thông Đạo
 • #640: Huyền phù đích thạch bản
 • #641: Nữ hài Tử Hà.
 • #642: Nhi tử Tần Tư.
 • #643: Khắc Lôi Duy Cách
 • #644: Nhị ca.
 • #645: Phù Thế ấn
 • #646: Thương Thiên ấn
 • #647: Đồ lục
 • #648: Thối nhất bộ.
 • #649: Thệ ngôn
 • #650: Huyết hải nữ vương.
 • #651: Huyền thanh nhất khí côn
 • #652: Thân thể đích chàng kích
 • #653: Cải biến đột ngột .
 • #654: Mười năm.
 • #655: Hậu thổ ấn xuất thế
 • #656: Trọng trọng kiếp sát
 • #657: Tất cả để cho con.
 • #658: Chấn nhiếp sát chiêu
 • #659: Lại một Tu La thần vương
 • #660: Tàn Sát Lạnh Lùng
 • #661: Lạt Thủ
 • #662: Thối Lui
 • #663: Dò hỏi.
 • #664: Súc thế
 • #665: Vạn Dân Ấn xuất thế.
 • #666: Thánh Hoàng gục ngã
 • #667: Thiên tôn xuất thủ.
 • #668: Thời gian đảo lưu.
 • #669: Mộc Ngư.
 • #670: Thông đạo màu đen
 • #671: Ngày tàn của các thần vương.
 • #672: Tiêu Diêu Thiên Tôn
 • #673: Kết cục mới
 • #674: Thanh tu lão giả
 • #675: Xa Hầu Viên
 • #676: Thiên Tôn Linh bảo.
 • #677: Tặng dữ
 • #678: Đây là số mệnh
 • #679: Phụ thân?
 • #680: Thiên Tôn Thị Tha
 • #681: Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục)
 • #682: Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Hết trọn bộ)
Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 3.9]

Related posts

Nhất Ngôn Thông Thiên

TiKay

Khoa Kĩ Luyện Khí Sư

THUYS♥️

Bình Thiên Sách

TiKay

Kiếm Từ Trên Trời Đến

TiKay

Thần Kỳ Cửa Hàng Rèn

TiKay

Đế Quân Tử Vong

TiKay

1 comment

TinoTK April 9, 2018 at 9:14 pm

5

Reply

Leave a Reply