Tiên Hiệp

Thần Mộ

– Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh… dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi Thần ma vi giới. Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu.

– Thần Nam, nhân vật chính của truyện, từ một thiên tài võ thuật đã trở thành phế nhân chỉ sau một đêm. Người con gái mà Thần Nam yêu quý nhất – Vũ Hinh chết thay cho mình… Sau 1 vạn năm, hắn bỗng sống lại từ Thần Ma Lăng Viên, nơi an táng của thần – ma, chỉ duy nhất hắn là phế nhân. Tại sao hắn lại sống lại? Những bí ẩn cất giấu từ 1 vạn năm trước liệu có bị hắn khám phá ra? Liệu Thần Nam có tìm lại được Vũ Hinh của ngày xưa?

Nghe Thần Mộ phần 2 tại đây.


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thần Đông (Ngô Biển Quân)
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-mo-chuong-0001.mp32018-01-11 17:22
 • than-mo-chuong-0002.mp32018-01-11 17:22
 • than-mo-chuong-0003.mp32018-01-11 17:22
 • than-mo-chuong-0004.mp32018-01-11 17:23
 • than-mo-chuong-0005.mp32018-01-11 17:23
 • than-mo-chuong-0006.mp32018-01-11 17:23
 • than-mo-chuong-0007.mp32018-01-11 17:23
 • than-mo-chuong-0008.mp32018-01-11 17:24
 • than-mo-chuong-0009.mp32018-01-11 17:24
 • than-mo-chuong-0010.mp32018-01-11 17:24
 • than-mo-chuong-0011.mp32018-01-11 17:24
 • than-mo-chuong-0012.mp32018-01-11 17:25
 • than-mo-chuong-0013.mp32018-01-11 17:25
 • than-mo-chuong-0014.mp32018-01-11 17:25
 • than-mo-chuong-0015.mp32018-01-11 17:25
 • than-mo-chuong-0016.mp32018-01-11 17:26
 • than-mo-chuong-0017.mp32018-01-11 17:26
 • than-mo-chuong-0018.mp32018-01-11 17:26
 • than-mo-chuong-0019.mp32018-01-11 17:26
 • than-mo-chuong-0020.mp32018-01-11 17:27
 • than-mo-chuong-0021.mp32018-01-11 17:27
 • than-mo-chuong-0022.mp32018-01-11 17:27
 • than-mo-chuong-0023.mp32018-01-11 17:27
 • than-mo-chuong-0024.mp32018-01-11 17:28
 • than-mo-chuong-0025.mp32018-01-11 17:28
 • than-mo-chuong-0026.mp32018-01-11 17:28
 • than-mo-chuong-0027.mp32018-01-11 17:28
 • than-mo-chuong-0028.mp32018-01-11 17:29
 • than-mo-chuong-0029.mp32018-01-11 17:29
 • than-mo-chuong-0030.mp32018-01-11 17:29
 • than-mo-chuong-0031.mp32018-01-11 17:30
 • than-mo-chuong-0032.mp32018-01-11 17:30
 • than-mo-chuong-0033.mp32018-01-11 17:30
 • than-mo-chuong-0034.mp32018-01-11 17:30
 • than-mo-chuong-0035.mp32018-01-11 17:31
 • than-mo-chuong-0036.mp32018-01-11 17:31
 • than-mo-chuong-0037.mp32018-01-11 17:31
 • than-mo-chuong-0038.mp32018-01-11 17:31
 • than-mo-chuong-0039.mp32018-01-11 17:32
 • than-mo-chuong-0040.mp32018-01-11 17:32
 • than-mo-chuong-0041.mp32018-01-11 17:32
 • than-mo-chuong-0042.mp32018-01-11 17:32
 • than-mo-chuong-0043.mp32018-01-11 17:32
 • than-mo-chuong-0044.mp32018-01-11 17:32
 • than-mo-chuong-0045.mp32018-01-11 17:32
 • than-mo-chuong-0046.mp32018-01-11 17:33
 • than-mo-chuong-0047.mp32018-01-11 17:33
 • than-mo-chuong-0048.mp32018-01-11 17:33
 • than-mo-chuong-0049.mp32018-01-11 17:33
 • than-mo-chuong-0050.mp32018-01-11 17:33
 • than-mo-chuong-0051.mp32018-01-11 17:34
 • than-mo-chuong-0052.mp32018-01-11 17:34
 • than-mo-chuong-0053.mp32018-01-11 17:34
 • than-mo-chuong-0054.mp32018-01-11 17:34
 • than-mo-chuong-0055.mp32018-01-11 17:35
 • than-mo-chuong-0056.mp32018-01-11 17:35
 • than-mo-chuong-0057.mp32018-01-11 17:35
 • than-mo-chuong-0058.mp32018-01-11 17:35
 • than-mo-chuong-0059.mp32018-01-11 17:35
 • than-mo-chuong-0060.mp32018-01-11 17:35
 • than-mo-chuong-0061.mp32018-01-11 17:36
 • than-mo-chuong-0062.mp32018-01-11 17:36
 • than-mo-chuong-0063.mp32018-01-11 17:36
 • than-mo-chuong-0064.mp32018-01-11 17:36
 • than-mo-chuong-0065.mp32018-01-11 17:36
 • than-mo-chuong-0066.mp32018-01-11 17:36
 • than-mo-chuong-0067.mp32018-01-11 17:36
 • than-mo-chuong-0068.mp32018-01-11 17:36
 • than-mo-chuong-0069.mp32018-01-11 17:37
 • than-mo-chuong-0070.mp32018-01-11 17:37
 • than-mo-chuong-0071.mp32018-01-11 17:37
 • than-mo-chuong-0072.mp32018-01-11 17:37
 • than-mo-chuong-0073.mp32018-01-11 17:37
 • than-mo-chuong-0074.mp32018-01-11 17:37
 • than-mo-chuong-0075.mp32018-01-11 17:37
 • than-mo-chuong-0076.mp32018-01-11 17:37
 • than-mo-chuong-0077.mp32018-01-11 17:38
 • than-mo-chuong-0078.mp32018-01-11 17:38
 • than-mo-chuong-0079.mp32018-01-11 17:38
 • than-mo-chuong-0080.mp32018-01-11 17:38
 • than-mo-chuong-0081.mp32018-01-11 17:38
 • than-mo-chuong-0082.mp32018-01-11 17:38
 • than-mo-chuong-0083.mp32018-01-11 17:38
 • than-mo-chuong-0084.mp32018-01-11 17:38
 • than-mo-chuong-0085.mp32018-01-11 17:39
 • than-mo-chuong-0086.mp32018-01-11 17:39
 • than-mo-chuong-0087.mp32018-01-11 17:39
 • than-mo-chuong-0088.mp32018-01-11 17:39
 • than-mo-chuong-0089.mp32018-01-11 17:39
 • than-mo-chuong-0090.mp32018-01-11 17:39
 • than-mo-chuong-0091.mp32018-01-11 17:39
 • than-mo-chuong-0092.mp32018-01-11 17:39
 • than-mo-chuong-0093.mp32018-01-11 17:40
 • than-mo-chuong-0094.mp32018-01-11 17:40
 • than-mo-chuong-0095.mp32018-01-11 17:40
 • than-mo-chuong-0096.mp32018-01-11 17:40
 • than-mo-chuong-0097.mp32018-01-11 17:40
 • than-mo-chuong-0098.mp32018-01-11 17:40
 • than-mo-chuong-0099.mp32018-01-11 17:40
 • than-mo-chuong-0100.mp32018-01-11 17:40
 • than-mo-chuong-0101.mp32018-01-11 17:41
 • than-mo-chuong-0102.mp32018-01-11 17:41
 • than-mo-chuong-0103.mp32018-01-11 17:41
 • than-mo-chuong-0104.mp32018-01-11 17:41
 • than-mo-chuong-0105.mp32018-01-11 17:41
 • than-mo-chuong-0106.mp32018-01-11 17:41
 • than-mo-chuong-0107.mp32018-01-11 17:41
 • than-mo-chuong-0108.mp32018-01-11 17:41
 • than-mo-chuong-0109.mp32018-01-11 17:42
 • than-mo-chuong-0110.mp32018-01-11 17:42
 • than-mo-chuong-0111.mp32018-01-11 17:42
 • than-mo-chuong-0112.mp32018-01-11 17:42
 • than-mo-chuong-0113.mp32018-01-11 17:42
 • than-mo-chuong-0114.mp32018-01-11 17:42
 • than-mo-chuong-0115.mp32018-01-11 17:42
 • than-mo-chuong-0116.mp32018-01-11 17:42
 • than-mo-chuong-0117.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0118.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0119.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0120.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0121.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0122.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0123.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0124.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0125.mp32018-01-11 17:43
 • than-mo-chuong-0126.mp32018-01-11 17:44
 • than-mo-chuong-0127.mp32018-01-11 17:44
 • than-mo-chuong-0128.mp32018-01-11 17:44
 • than-mo-chuong-0129.mp32018-01-11 17:44
 • than-mo-chuong-0130.mp32018-01-11 17:44
 • than-mo-chuong-0131.mp32018-01-11 17:44
 • than-mo-chuong-0132.mp32018-01-11 17:44
 • than-mo-chuong-0133.mp32018-01-11 17:45
 • than-mo-chuong-0134.mp32018-01-11 17:45
 • than-mo-chuong-0135.mp32018-01-11 17:45
 • than-mo-chuong-0136.mp32018-01-11 17:45
 • than-mo-chuong-0137.mp32018-01-11 17:45
 • than-mo-chuong-0138.mp32018-01-11 17:45
 • than-mo-chuong-0139.mp32018-01-11 17:45
 • than-mo-chuong-0140.mp32018-01-11 17:46
 • than-mo-chuong-0141.mp32018-01-11 17:46
 • than-mo-chuong-0142.mp32018-01-11 17:46
 • than-mo-chuong-0143.mp32018-01-11 17:46
 • than-mo-chuong-0144.mp32018-01-11 17:46
 • than-mo-chuong-0145.mp32018-01-11 17:46
 • than-mo-chuong-0146.mp32018-01-11 17:47
 • than-mo-chuong-0147.mp32018-01-11 17:47
 • than-mo-chuong-0148.mp32018-01-11 17:47
 • than-mo-chuong-0149.mp32018-01-11 17:47
 • than-mo-chuong-0150.mp32018-01-11 17:47
 • than-mo-chuong-0151.mp32018-01-11 17:47
 • than-mo-chuong-0152.mp32018-01-11 17:48
 • than-mo-chuong-0153.mp32018-01-11 17:48
 • than-mo-chuong-0154.mp32018-01-11 17:48
 • than-mo-chuong-0155.mp32018-01-11 17:48
 • than-mo-chuong-0156.mp32018-01-11 17:48
 • than-mo-chuong-0157.mp32018-01-11 17:48
 • than-mo-chuong-0158.mp32018-01-11 17:49
 • than-mo-chuong-0159.mp32018-01-11 17:49
 • than-mo-chuong-0160.mp32018-01-11 17:49
 • than-mo-chuong-0161.mp32018-01-11 17:49
 • than-mo-chuong-0162.mp32018-01-11 17:49
 • than-mo-chuong-0163.mp32018-01-11 17:50
 • than-mo-chuong-0164.mp32018-01-11 17:50
 • than-mo-chuong-0165.mp32018-01-11 17:50
 • than-mo-chuong-0166.mp32018-01-11 17:50
 • than-mo-chuong-0167.mp32018-01-11 17:50
 • than-mo-chuong-0168.mp32018-01-11 17:50
 • than-mo-chuong-0169.mp32018-01-11 17:50
 • than-mo-chuong-0170.mp32018-01-11 17:51
 • than-mo-chuong-0171.mp32018-01-11 17:51
 • than-mo-chuong-0172.mp32018-01-11 17:51
 • than-mo-chuong-0173.mp32018-01-11 17:51
 • than-mo-chuong-0174.mp32018-01-11 17:51
 • than-mo-chuong-0175.mp32018-01-11 17:52
 • than-mo-chuong-0176.mp32018-01-11 17:52
 • than-mo-chuong-0177.mp32018-01-11 17:52
 • than-mo-chuong-0178.mp32018-01-11 17:52
 • than-mo-chuong-0179.mp32018-01-11 17:52
 • than-mo-chuong-0180.mp32018-01-11 17:52
 • than-mo-chuong-0181.mp32018-01-11 17:52
 • than-mo-chuong-0182.mp32018-01-11 17:53
 • than-mo-chuong-0183.mp32018-01-11 17:53
 • than-mo-chuong-0184.mp32018-01-11 17:53
 • than-mo-chuong-0185.mp32018-01-11 17:53
 • than-mo-chuong-0186.mp32018-01-11 17:53
 • than-mo-chuong-0187.mp32018-01-11 17:53
 • than-mo-chuong-0188.mp32018-01-11 17:54
 • than-mo-chuong-0189.mp32018-01-11 17:54
 • than-mo-chuong-0190.mp32018-01-11 17:54
 • than-mo-chuong-0191.mp32018-01-11 17:54
 • than-mo-chuong-0192.mp32018-01-11 17:54
 • than-mo-chuong-0193.mp32018-01-11 17:55
 • than-mo-chuong-0194.mp32018-01-11 17:55
 • than-mo-chuong-0195.mp32018-01-11 17:55
 • than-mo-chuong-0196.mp32018-01-11 17:55
 • than-mo-chuong-0197.mp32018-01-11 17:55
 • than-mo-chuong-0198.mp32018-01-11 17:55
 • than-mo-chuong-0199.mp32018-01-11 17:55
 • than-mo-chuong-0200.mp32018-01-11 17:56
 • than-mo-chuong-0201.mp32018-01-11 17:56
 • than-mo-chuong-0202.mp32018-01-11 17:56
 • than-mo-chuong-0203.mp32018-01-11 17:56
 • than-mo-chuong-0204.mp32018-01-11 17:56
 • than-mo-chuong-0205.mp32018-01-11 17:56
 • than-mo-chuong-0206.mp32018-01-11 17:56
 • than-mo-chuong-0207.mp32018-01-11 17:56
 • than-mo-chuong-0208.mp32018-01-11 17:57
 • than-mo-chuong-0209.mp32018-01-11 17:57
 • than-mo-chuong-0210.mp32018-01-11 17:57
 • than-mo-chuong-0211.mp32018-01-11 17:57
 • than-mo-chuong-0212.mp32018-01-11 17:57
 • than-mo-chuong-0213.mp32018-01-11 17:57
 • than-mo-chuong-0214.mp32018-01-11 17:57
 • than-mo-chuong-0215.mp32018-01-11 17:58
 • than-mo-chuong-0216.mp32018-01-11 17:58
 • than-mo-chuong-0217.mp32018-01-11 17:58
 • than-mo-chuong-0218.mp32018-01-11 17:58
 • than-mo-chuong-0219.mp32018-01-11 17:58
 • than-mo-chuong-0220.mp32018-01-11 17:58
 • than-mo-chuong-0221.mp32018-01-11 17:58
 • than-mo-chuong-0222.mp32018-01-11 17:59
 • than-mo-chuong-0223.mp32018-01-11 17:59
 • than-mo-chuong-0224.mp32018-01-11 17:59
 • than-mo-chuong-0225.mp32018-01-11 17:59
 • than-mo-chuong-0226.mp32018-01-11 17:59
 • than-mo-chuong-0227.mp32018-01-11 17:59
 • than-mo-chuong-0228.mp32018-01-11 18:00
 • than-mo-chuong-0229.mp32018-01-11 18:00
 • than-mo-chuong-0230.mp32018-01-11 18:00
 • than-mo-chuong-0231.mp32018-01-11 18:00
 • than-mo-chuong-0232.mp32018-01-11 18:00
 • than-mo-chuong-0233.mp32018-01-11 18:00
 • than-mo-chuong-0234.mp32018-01-11 18:00
 • than-mo-chuong-0235.mp32018-01-11 18:01
 • than-mo-chuong-0236.mp32018-01-11 18:01
 • than-mo-chuong-0237.mp32018-01-11 18:01
 • than-mo-chuong-0238.mp32018-01-11 18:01
 • than-mo-chuong-0239.mp32018-01-11 18:01
 • than-mo-chuong-0240.mp32018-01-11 18:01
 • than-mo-chuong-0241.mp32018-01-11 18:01
 • than-mo-chuong-0242.mp32018-01-11 18:02
 • than-mo-chuong-0243.mp32018-01-11 18:02
 • than-mo-chuong-0244.mp32018-01-11 18:02
 • than-mo-chuong-0245.mp32018-01-11 18:02
 • than-mo-chuong-0246.mp32018-01-11 18:02
 • than-mo-chuong-0247.mp32018-01-11 18:02
 • than-mo-chuong-0248.mp32018-01-11 18:02
 • than-mo-chuong-0249.mp32018-01-11 18:03
 • than-mo-chuong-0250.mp32018-01-11 18:03
 • than-mo-chuong-0251.mp32018-01-11 18:03
 • than-mo-chuong-0252.mp32018-01-11 18:03
 • than-mo-chuong-0253.mp32018-01-11 18:03
 • than-mo-chuong-0254.mp32018-01-11 18:03
 • than-mo-chuong-0255.mp32018-01-11 18:03
 • than-mo-chuong-0256.mp32018-01-11 18:04
 • than-mo-chuong-0257.mp32018-01-11 18:04
 • than-mo-chuong-0258.mp32018-01-11 18:04
 • than-mo-chuong-0259.mp32018-01-11 18:04
 • than-mo-chuong-0260.mp32018-01-11 18:04
 • than-mo-chuong-0261.mp32018-01-11 18:04
 • than-mo-chuong-0262.mp32018-01-11 18:05
 • than-mo-chuong-0263.mp32018-01-11 18:05
 • than-mo-chuong-0264.mp32018-01-11 18:05
 • than-mo-chuong-0265.mp32018-01-11 18:05
 • than-mo-chuong-0266.mp32018-01-11 18:05
 • than-mo-chuong-0267.mp32018-01-11 18:05
 • than-mo-chuong-0268.mp32018-01-11 18:05
 • than-mo-chuong-0269.mp32018-01-11 18:06
 • than-mo-chuong-0270.mp32018-01-11 18:06
 • than-mo-chuong-0271.mp32018-01-11 18:06
 • than-mo-chuong-0272.mp32018-01-11 18:06
 • than-mo-chuong-0273.mp32018-01-11 18:06
 • than-mo-chuong-0274.mp32018-01-11 18:06
 • than-mo-chuong-0275.mp32018-01-11 18:07
 • than-mo-chuong-0276.mp32018-01-11 18:07
 • than-mo-chuong-0277.mp32018-01-11 18:07
 • than-mo-chuong-0278.mp32018-01-11 18:07
 • than-mo-chuong-0279.mp32018-01-11 18:07
 • than-mo-chuong-0280.mp32018-01-11 18:08
 • than-mo-chuong-0281.mp32018-01-11 18:08
 • than-mo-chuong-0282.mp32018-01-11 18:08
 • than-mo-chuong-0283.mp32018-01-11 18:08
 • than-mo-chuong-0284.mp32018-01-11 18:08
 • than-mo-chuong-0285.mp32018-01-11 18:08
 • than-mo-chuong-0286.mp32018-01-11 18:09

Related posts

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

TiKay

Quẻ Phi Thiên Hạ

TiKay

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

TiKay

Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng

TiKay

Vĩnh Hằng Chi Tâm

TiKay

Tối Cường Đại Thần Chủ Hệ Thống

TiKay

3 comments

Cực Phẩm Gia Đinh – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio January 14, 2018 at 10:07 am

[…] Thần Mộ […]

Reply
Bất Tử Bất Diệt | ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio March 2, 2018 at 11:00 pm

[…] Phiêu Miểu Chi Lữ Bàn Long Thần Mộ […]

Reply
Già Thiên | ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio May 16, 2018 at 10:23 pm

[…] Long Thần Mộ Tru […]

Reply

Leave a Reply