Tiên Hiệp Xuyên Không

Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

Xuyên việt tiên hiệp thế giới, Trần Trầm đạt được mạnh nhất truy tung hệ thống, từ đó có thể truy tung vạn vật.

Trần Trầm: “Hệ thống, ta thiếu tiền.”

“Hai mét bên ngoài, dưới giường cất giấu ngươi phụ thân tiền riêng, năm mét bên ngoài, dưới mặt đất nửa mét có một cái rỉ sét tiền đồng.”

“Phía trước trong bụi cỏ có rơi xuống bạc vụn.”

Trần Trầm: “Hệ thống, ta thiếu sót cơ duyên.”

“Chuồng heo lúc trước đống cứt thực ra cũng không phổ thông.”

“Tối nay giờ Tý tiến về hai mươi dặm bên ngoài Hắc Phong nhai nhảy núi.”

“Nơi nào đó cất giấu Tiên Nhân động phủ, mời kí chủ tự mình thăm dò.”

Converter: ༼༗Ʀᶒτuɾηeɾ彡

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Võ Tam Mao
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0001.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0002.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0003.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0004.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0005.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0006.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0007.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0008.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0009.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0010.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0011.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0012.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0013.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0014.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0015.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0016.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0017.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0018.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0019.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0020.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0021.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0022.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0023.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0024.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0025.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0026.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0027.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0028.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0029.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0030.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0031.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0032.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0033.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0034.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0035.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0036.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0037.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0038.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0039.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0040.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0041.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0042.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0043.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0044.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0045.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0046.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0047.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0048.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0049.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0050.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0051.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0052.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0053.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0054.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0055.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0056.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0057.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0058.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0059.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0060.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0061.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0062.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0063.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0064.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0065.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0066.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0067.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0068.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0069.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0070.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0071.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0072.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0073.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0074.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0075.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0076.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0077.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0078.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0079.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0080.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0081.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0082.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0083.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0084.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0085.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0086.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0087.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0088.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0089.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0090.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0091.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0092.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0093.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0094.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0095.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0096.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0097.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0098.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0099.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0100.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0101.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0102.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0103.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0104.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0105.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0106.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0107.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0108.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0109.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0110.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0111.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0112.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0113.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0114.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0115.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0116.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0117.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0118.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0119.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0120.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0121.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0122.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0123.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0124.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0125.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0126.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0127.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0128.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0129.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0130.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0131.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0132.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0133.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0134.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0135.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0136.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0137.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0138.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0139.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0140.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0141.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0142.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0143.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0144.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0145.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0146.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0147.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0148.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0149.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0150.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0151.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0152.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0153.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0154.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0155.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0156.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0157.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0158.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0159.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0160.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0161.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0162.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0163.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0164.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0165.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0166.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0167.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0168.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0169.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0170.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0171.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0172.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0173.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0174.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0175.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0176.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0177.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0178.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0179.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0180.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0181.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0182.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0183.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0184.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0185.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0186.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0187.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0188.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0189.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0190.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0191.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0192.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0193.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0194.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0195.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0196.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0197.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0198.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0199.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0200.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0201.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0202.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0203.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0204.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0205.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0206.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0207.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0208.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0209.mp32019-07-10 16:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0210.mp32019-07-10 16:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0211.mp32019-07-10 16:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0212.mp32019-07-11 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0213.mp32019-07-11 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0214.mp32019-07-11 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0215.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0216.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0217.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0218.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0219.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0220.mp32019-07-13 17:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0221.mp32019-07-15 17:43
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0222.mp32019-07-15 17:43
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0223.mp32019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0224.mp32019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0225.mp32019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0226.mp32019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0227.mp32019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0228.mp32019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0229.mp32019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0230.mp32019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0231.mp32019-07-17 18:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0232.mp32019-07-17 18:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0233.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0234.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0235.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0236.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0237.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0238.mp32019-07-19 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0239.mp32019-07-23 11:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0240.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0241.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0242.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0243.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0244.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0245.mp32019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0246.mp32019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0247.mp32019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0248.mp32019-07-23 15:55
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0249.mp32019-07-23 15:56
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0250.mp32019-07-23 15:56
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0251.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0252.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0253.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0254.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0255.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0256.mp32019-07-26 08:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0257.mp32019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0258.mp32019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0259.mp32019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0260.mp32019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0261.mp32019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0262.mp32019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0263.mp32019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0264.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0265.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0266.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0267.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0268.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0269.mp32019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0270.mp32019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0271.mp32019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0272.mp32019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0273.mp32019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0274.mp32019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0275.mp32019-08-03 06:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0276.mp32019-08-03 06:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0277.mp32019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0278.mp32019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0279.mp32019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0280.mp32019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0281.mp32019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0282.mp32019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0283.mp32019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0284.mp32019-08-06 01:47
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0285.mp32019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0286.mp32019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0287.mp32019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0288.mp32019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0289.mp32019-08-06 01:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0290.mp32019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0291.mp32019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0292.mp32019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0293.mp32019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0294.mp32019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0295.mp32019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0296.mp32019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0297.mp32019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0298.mp32019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0299.mp32019-08-09 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0300.mp32019-08-09 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0301.mp32019-08-09 17:02
 • #302: Lại vào Yêu tộc cương vực2019-08-12 16:33
 • #303: Thiên Tà đạo chủ bản thể2019-08-12 16:33
 • #304: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu2019-08-12 16:33
 • #305: Yêu Thần huyết mạch2019-08-12 16:34
 • #306: Người này phải chết2019-08-12 16:34
 • #307: Thân hãm nhà tù2019-08-12 16:34
 • #308: Là ta, ta không thể nhịn2019-08-12 16:34
 • #309: Thân ở Yêu đình tâm tại người2019-08-12 16:34
 • #310: Huyết mạch chỗ sâu nhất ràng buộc2019-08-12 16:34
 • #311: Điên cuồng2019-08-13 16:30
 • #312: Công thủ chuyển đổi2019-08-13 16:30
 • #313: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng2019-08-13 16:30
 • #314: Người nội tâm thành kiến là một tòa núi lớn2019-08-15 17:04
 • #315: Thiên hạ nhốn nháo đều là hướng lợi2019-08-15 17:05
 • #316: Ai mới là mạnh nhất Nguyên Anh2019-08-15 17:05
 • #317: Thiên kiêu tề tụ2019-08-15 17:05
 • #318: Chúng ta khinh thường cùng làm bạn2019-08-16 16:39
 • #319: Không thể khinh nhục2019-08-16 16:39
 • #320: Ta sẽ để cho hắn đẹp mắt2019-08-16 16:39
 • #321: Ta nếu là hắn, không bằng chết đi coi như xong2019-08-17 16:06
 • #322: Minh tranh ám đấu2019-08-17 16:06
 • #323: Nản lòng thoái chí2019-08-17 16:06
 • #324: Quét ngang tại chỗ2019-08-18 16:23
 • #325: Thế nào ứng xử?2019-08-18 16:24
 • #326: Sống hay chết, toàn bằng bản sự2019-08-18 16:24
 • #327: Thoái ẩn Vô Tận Hải2019-08-19 17:24
 • #328: Cực hạn tầm thường, cực hạn hưởng thụ2019-08-19 17:24
 • #329: Ta bề ngoài xấu xí2019-08-19 17:24
 • #330: Đưa đi đánh cá2019-08-19 17:25
 • #331: Mượn bảo2019-08-19 17:25
 • #332: Máu nhuộm Vô Tận Hải2019-08-19 17:25
 • #333: Thâm Hải Bạng tinh2019-08-20 18:40
 • #334: Buông xuống trong tay ngươi Bạng tinh2019-08-20 18:40
 • #335: Phi thăng thành tiên2019-08-20 18:40
 • #336: Các ngươi sứ mệnh, tại tương lai2019-08-22 00:32
 • #337: Diệt tộc chi chiến2019-08-22 00:32
 • #338: Truyền thừa2019-08-22 17:58
 • #339: Khúc mắc2019-08-22 17:58
 • #340: Tiên phàm khác nhau2019-08-22 17:58
 • #341: Quyết chiến bắt đầu2019-08-23 18:12
 • #342: Một ngày vi sư, cả đời vi phụ2019-08-23 18:12
 • #343: Trảm nó vẫn là trảm ta2019-08-23 18:12
 • #344: Ta không làm được2019-08-24 17:41
 • #345: Không có lựa chọn khác2019-08-24 17:41
 • #346: Luyện Hư bên trên2019-08-24 17:41
 • #347: Ngươi sống ở thế gian này, ta không yên lòng2019-08-26 08:50
 • #348: Người giả bị đụng2019-08-26 17:05
 • #349: Sa Phong thành2019-08-26 17:05
 • #350: Không ngại cùng ngươi chơi đùa2019-08-27 18:21
 • #351: Xích Mục Kim Cương2019-08-27 18:21
 • #352: Cẩu phú quý, vật tương vong2019-08-27 18:21
 • #353: Nguyện vọng có tình nhân sẽ thành thân thuộc2019-08-29 19:39
 • #354: Nghèo du lịch2019-08-29 19:39
 • #355: Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện2019-08-29 19:39
 • #356: Vẫn là tuổi còn rất trẻ2019-09-02 01:04
 • #357: Mưu đồ bí mật2019-09-02 01:04
 • #358: Đạo hữu hãy khoan!2019-09-02 01:04
 • #359: Phản chiến đối mặt2019-09-02 01:04
 • #360: Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt2019-09-02 01:04
 • #361: Vạn Binh Quyết2019-09-02 01:05
 • #362: Thần kim phong ba2019-09-02 01:05
 • #363: Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây?2019-09-02 01:05
 • #364: Thế đạo không ổn định2019-09-02 01:05
 • #365: Thông thường thật tốt2019-09-02 01:05
 • #366: Xung quan giận dữ làm xanh mặt2019-09-02 01:05
 • #367: Không được bao lâu thời gian2019-09-05 01:06
 • #368: Làm người phải tự biết mình2019-09-05 01:06
 • #369: Thiên hạ quạ đen đồng dạng đen2019-09-05 01:06
 • #370: Chính nhân quân tử Trần Trầm2019-09-05 01:06
 • #371: Cờ này hàm ẩn Thiên Đạo2019-09-05 01:06
 • #372: Nhân sinh làm sao có khả năng chỉ có một cái đối thủ?2019-09-05 01:07
 • #373: Hỏa khắp Lê Tiên tông2019-09-05 01:07
 • #374: Vừa nghĩ buồn vui2019-09-05 16:40
 • #375: Ngươi chính là gặp được thất bại quá ít2019-09-05 16:40
 • #376: Cái này không quá phận a?2019-09-05 16:40
 • #377: Lộ tẩy2019-09-06 19:18
 • #378: Tông môn tung tích2019-09-06 19:18
 • #379: Chịu nhục2019-09-07 17:28
 • #380: Nhân sinh như kịch2019-09-07 17:29
 • #381: Gặp lại sư tổ2019-09-09 08:54
 • #382: Nhận nhau2019-09-09 08:54
 • #383: Sư muội, ngươi đi trước2019-09-09 17:23
 • #384: Trời đánh đồ vô sỉ2019-09-11 03:29
 • #385: Thông hướng Hạ giới phương pháp2019-09-11 03:30
 • #386: Mới đến, còn xin chỉ giáo nhiều hơn2019-09-11 16:45
 • #387: Linh Lung Thiết2019-09-11 16:45
 • #388: Một mình tìm kiếm2019-09-12 17:22
 • #389: Linh Lung Thần Kim2019-09-12 17:22
 • #390: Đấu giá từ đầu đến cuối2019-09-13 17:10
 • #391: Thong dong cứu người2019-09-13 17:10
 • #392: Đục nước béo cò2019-09-16 19:09
 • #393: Xong chuyện phủi áo đi2019-09-16 19:09
 • #394: Ngươi lừa ta gạt2019-09-16 19:09
 • #395: Vô Niệm Tiên Tử tung tích2019-09-16 19:10
 • #396: Liền là hắn!2019-09-16 19:10
 • #397: Giả ý chân tình2019-09-16 19:10
 • #398: Tà đạo Luyện Đan Sư2019-09-16 19:10
 • #399: Lập thế đạo lí2019-09-17 17:41
 • #400: Nội tình2019-09-17 17:41
 • #401: Thất bại tan tác mà quay trở về2019-09-18 17:24
 • #402: Ngươi sẽ hối hận2019-09-18 17:25
 • #403: Một gạch chi uy2019-09-19 19:44
 • #404: Tà Long tông2019-09-19 19:44
 • #405: Rời đi Ngọc Đỉnh tông2019-09-20 16:48
 • #406: Vấn Tâm Bích, Kinh Hồng Nhận2019-09-21 18:15
 • #407: Ngươi có điềm dữ tại người2019-09-21 18:15
 • #408: Chia rẽ một đôi là một đôi2019-09-21 18:15
 • #409: Phá trận2019-09-22 18:57
 • #410: Ta nói đúng không?2019-09-22 18:57
 • #411: Trong nội tâm chấp niệm2019-09-23 17:47
 • #412: Thật làm giả thì giả cũng thật2019-09-23 17:47
 • #413: Thả dây dài, câu cá lớn2019-09-24 17:16
 • #414: Khách khanh Trưởng lão2019-09-24 17:16
 • #415: Thần hồ kỳ kỹ2019-09-25 20:42
 • #416: Cấp bách cần thiết đồ vật2019-09-25 20:42
 • #417: Một mẻ hốt gọn2019-09-26 18:47
 • #418: Chịu ơn2019-09-26 18:47
 • #419: Tà Thần điện đệ tử2019-09-26 18:48
 • #420: Hình nhân thế mạng2019-09-26 18:48
 • #421: Rút củi dưới đáy nồi2019-09-26 18:48
 • #422: Ngả bài2019-09-27 18:28
 • #423: Ta đem mệnh giao cho ngươi2019-09-27 18:28
 • #424: Đều là người quen2019-09-27 18:28
 • #425: Có khoẻ hay không2019-09-28 22:52
 • #426: Vạn sự sẵn sàng2019-09-28 22:53
 • #427: Thông Thiên bia Luyện Khí bảng2019-09-28 22:53
 • #428: Tân Vạn Hóa Thần Phong2019-09-30 17:05
 • #429: Chạy thật xa2019-09-30 17:06
 • #430: Oan gia tới cửa2019-09-30 17:06
 • #431: Toàn bộ bắt sống2019-09-30 17:06
 • #432: Thu thập phục tùng2019-09-30 17:06
 • #433: Vết nứt không gian tin tức2019-09-30 17:06
 • #434: Tiến vào tiểu thế giới2019-10-01 18:22
 • #435: Long huyệt2019-10-01 18:22
 • #436: Một kiếm chém rồng2019-10-02 18:39
 • #437: Đục nước béo cò2019-10-02 18:40
 • #438: Huyết mạch khế ước2019-10-02 18:40
 • #439: Khó mà làm được2019-10-03 18:01
 • #440: Hai bên tìm kiếm2019-10-03 18:01
 • #441: Thủ đoạn đều xuất hiện2019-10-04 17:46
 • #442: Cuồn cuộn sóng ngầm2019-10-04 17:46
 • #443: Một con đường đi đến2019-10-04 17:47
 • #444: Thôn Thần Bí Điển2019-10-05 18:36
 • #445: Tiềm nhập Tà Long tông2019-10-05 18:36
 • #446: Diệt tông2019-10-05 18:36
 • #447: Móc sạch2019-10-06 17:51
 • #448: Gió êm sóng lặng2019-10-06 17:51
 • #449: Hạ giới tin tức2019-10-06 17:52
 • #450: Xâm nhập hãn hải2019-10-07 18:32
 • #451: Chân Linh Thiên Hạt2019-10-08 19:06
 • #452: Thiên Hạt yêu cầu2019-10-08 19:06
 • #453: Linh Bảo Pháp Thân2019-10-10 22:04
 • #454: Một giới truy tung2019-10-10 22:04
 • #455: Tiềm nhập Địa Sát tông2019-10-10 22:05
 • #456: Vết nứt phía sau thế giới2019-10-10 22:05
 • #457: Thích hay làm việc thiện2019-10-11 19:19
 • #458: Qua lại2019-10-11 19:19
 • #459: Cừu địch gặp lại2019-10-12 19:41
 • #460: Trở về Hạ giới2019-10-12 19:41
 • #461: Một đường đồ sát2019-10-13 18:18
 • #462: Bạch Hổ Tinh Phách Thạch2019-10-13 18:18
 • #463: Đại liên minh2019-10-14 18:03
 • #464: Ngõ hẹp gặp nhau2019-10-14 18:04
 • #465: Ngươi muốn chạy? Không có cửa đâu!2019-10-15 18:54
 • #466: Tương phùng2019-10-16 22:20
 • #467: Diệt sát2019-10-16 22:20
 • #468: Mắc câu2019-10-16 22:21
 • #469: Đại trận đến2019-10-18 19:53
 • #470: Tàn sát hầu như không còn2019-10-18 19:53
 • #471: Trở về2019-10-18 19:54
 • #472: Ve sầu thoát xác2019-10-18 19:54
 • #473: Chạy thoát2019-10-19 18:58
 • #474: Bước vào Hợp Thể2019-10-19 18:58
 • #475: Trấn Linh phong2019-10-25 22:14
 • #476: Trên đỉnh núi2019-10-25 22:14
 • #477: Âm dương cát hôn hiểu2019-10-25 22:15
 • #478: Âm Dương cung bốn điện2019-10-25 22:15
 • #479: Chu Thiên Cơ2019-10-25 22:15
 • #480: Thôi diễn thiên cơ2019-10-25 22:15
 • #481: Kim chi pháp tắc2019-10-25 22:15
 • #482: Pháp tắc quyết đấu2019-10-25 22:15
 • #483: Tà Ma Biến2019-10-25 22:15
 • #484: Mở không ra nhẫn trữ vật2019-10-25 22:15
 • #485: Lại đến Dịch thành2019-10-25 22:16
 • #486: Kỳ quái tu sĩ2019-10-25 22:16
 • #487: Chân Linh Thiên Khuyển2019-10-28 02:02
 • #488: Múa búa trước cửa Lỗ Ban2019-10-28 02:02
 • #489: Ta muốn một tòa thành trì2019-10-28 02:02
 • #490: Hiển lộ thân phận2019-10-28 02:02
 • #491: Thần Uy thành chủ2019-10-29 00:22
 • #492: Liều một phen2019-10-29 00:23
 • #493: Thành công2019-10-29 17:58
 • #494: Bước vào Thiên Ma thành2019-10-29 17:58
 • #495: Diệu Nhật Kim Cương chi huyết2019-10-30 18:39
 • #496: Thái Hư Long Côn2019-10-30 18:39
 • #497: Chính mình thành2019-10-31 18:52
 • #498: Danh truyền một giới2019-10-31 18:52
 • #499: Giao tiếp2019-11-01 18:11
 • #500: Thần Khuyển lâu2019-11-01 18:11
 • #501: Phiền toái tới cửa2019-11-02 17:02
 • #502: Mặt mũi tranh giành2019-11-02 17:02
 • #503: Bổ Thiên Đan2019-11-04 23:58
 • #504: Thuận nước đẩy thuyền2019-11-04 23:59
 • #505: Nhiệm vụ mới2019-11-04 23:59
 • #506: Quỷ dị tông môn2019-11-04 23:59
 • #507: Hồi mã thương2019-11-05 19:24
 • #508: Hắc động2019-11-05 19:24
 • #509: Lánh nạn2019-11-06 17:53
 • #510: Đại hung2019-11-10 19:39
 • #511: Sinh Sinh Bất Tức2019-11-10 19:40
 • #512: Mời2019-11-10 19:40
 • #513: Dưới mặt đất sơn cốc2019-11-10 19:40
 • #514: Tế tự chi trận2019-11-10 19:40
 • #515: Bí cảnh trung tâm2019-11-10 19:41
 • #516: Không sống không chết2019-11-10 19:41
 • #517: Giả chết2019-11-10 19:41
 • #518: Lẫn nhau tính toán2019-11-10 19:41
 • #519: Vòng vòng đan xen2019-11-10 19:41
 • #520: Kinh sợ thối lui2019-11-13 01:13
 • #521: Tiên khí2019-11-13 01:13
 • #522: Vượt giới2019-11-13 01:13
 • #523: Chí bảo vách đá2019-11-13 01:13
 • #524: Lẫn vào2019-11-14 23:35
 • #525: Họa thủy đông lưu2019-11-14 23:35
 • #526: Độ Kiếp cần thiết đồ vật2019-11-14 23:35
 • #527: Tìm kiếm khắp nơi2019-11-14 23:35
 • #528: Chuyện gì xảy ra?2019-11-17 09:50
 • #529: Anh hùng cứu mỹ nhân?2019-11-17 09:50
 • #530: Giả heo ăn thịt hổ2019-11-17 09:51
 • #531: Nhà tiêu không có hương hoa dại2019-11-17 09:51
 • #532: Hoàng tinh hầm Quỳ Ngưu thịt2019-11-18 18:25
 • #533: Siêu cấp tu nhị đại2019-11-18 18:25
 • #534: Mua mạng2019-11-18 18:25
 • #535: Độ Kiếp cùng pháp tắc lực lượng2019-11-18 18:25
 • #536: Thanh Tiên2019-11-19 18:24
 • #537: Trăm vạn tu sĩ đại quân2019-11-19 18:24
 • #538: Tập kết chỉnh quân2019-11-20 18:03
 • #539: Ta làm phó đội trưởng2019-11-20 18:03
 • #540: Tự bộc thực lực2019-11-21 17:59
 • #541: Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ2019-11-21 17:59
 • #542: Mục tiêu2019-11-22 18:10
 • #543: Tiến vào lãnh địa2019-11-22 18:10
 • #544: Tình báo2019-11-23 19:53
 • #545: Long hổ đấu2019-11-23 19:54
 • #546: Rơi trảo2019-11-25 18:05
 • #547: Chân chính xuất lực chính là hắn2019-11-25 18:05
 • #548: Chân chính mục tiêu2019-11-25 18:05
 • #549: Báo thù2019-11-25 18:05
 • #550: Vết nứt không gian2019-11-27 19:04
 • #551: Ôm cây đợi thỏ2019-11-27 19:04
 • #552: Huyết Ma Hắc Hổ bảo tàng2019-11-27 19:04
 • #553: Chúc mừng đạo hữu2019-11-27 19:05
 • #554: Huyết Kỳ Lân2019-11-29 18:34
 • #555: Giương cung bạt kiếm2019-11-29 18:34
 • #556: Huyết quang quét ngang2019-11-29 18:35
 • #557: Liều mạng2019-11-29 18:35
 • #558: Truy tung2019-12-04 08:36
 • #559: Ly gián2019-12-04 08:36
 • #560: Huynh đệ tương tàn2019-12-04 08:36
 • #561: Đưa ra yêu cầu2019-12-04 08:36
 • #562: Vạn Linh Đỉnh2019-12-04 08:36
 • #563: Minh Uyên tông2019-12-04 08:36
 • #564: Nhặt được bảo2019-12-04 08:37
 • #565: Thiên chân vạn xác2019-12-04 08:37
 • #566: Chí bảo tranh giành2019-12-05 07:54
 • #567: Tiên khí đối tiên khí2019-12-05 07:54
 • #568: Trước cho ngươi hai ngàn2019-12-05 19:13
 • #569: Nổi sóng chập trùng2019-12-05 19:14
 • #570: Trở về2019-12-06 17:35
 • #571: Cá lọt lưới2019-12-06 17:35
 • #572: Thu hồi Tứ Thánh giới2019-12-07 17:56
 • #573: Minh Uyên tông thủ tịch đệ tử2019-12-07 17:57
 • #574: Tịch diệt pháp tắc2019-12-08 17:21
 • #575: Lấy độc trị độc2019-12-08 17:21
 • #576: Ba cái rưỡi danh ngạch2019-12-10 17:40
 • #577: Bại tướng dưới tay mà thôi2019-12-10 17:40
 • #578: Tam Tuyệt đạo quân2019-12-11 17:27
 • #579: Lạc Tinh giản2019-12-11 17:27
 • #580: Vân Giản cư sĩ2019-12-12 18:17
 • #581: Xâm nhập Lạc Tinh giản2019-12-12 18:18
 • #582: Từng người mang ý xấu riêng2019-12-14 17:07
 • #583: Uốn lượn lặn xuống2019-12-14 17:08
 • #584: Tiên Tốt, Phàm Tiên, Chân Tiên2019-12-14 17:08
 • #585: An bài đường lui2019-12-14 17:08
 • #586: Riêng phần mình tăng lên2019-12-17 05:45
 • #587: Thiên Khuyết Lưu Quang Kiếm cùng Phệ Linh Thao Thiết Thứ2019-12-17 05:45
 • #588: Tới cửa khiêu khích2019-12-17 05:45
 • #589: Lâm thành2019-12-17 05:46
 • #590: Ước chiến2019-12-18 18:14
 • #591: Điềm lành hiện ra2019-12-18 18:14
 • #592: Oan gia ngõ hẹp2019-12-19 17:48
 • #593: Minh tranh ám đấu2019-12-19 17:48
 • #594: Ước chiến Tà Thần đài2019-12-20 17:53
 • #595: Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, Minh Hà Trấn Ngục Thể2019-12-20 17:53
 • #596: Kim Thân Phá Diệt Thuật2019-12-21 18:09
 • #597: Phòng ngự tuyệt đối2019-12-21 18:09
 • #598: Vạn Kiếm Quy Nhất2019-12-22 19:02
 • #599: Xích Diễm Phần Thiên2019-12-22 19:03
 • #600: Lôi kéo2019-12-22 19:03
 • #601: Hỏa diễm pháp tắc đối thôn phệ pháp tắc2019-12-22 19:03
 • #602: Đánh bạc mặt mũi2019-12-22 19:03
 • #603: Đại hỉ đại bi2019-12-23 18:09
 • #604: Tu Chân giới bại hoại2019-12-23 18:10
 • #605: Chân chính át chủ bài2019-12-23 18:10
 • #606: Liên thắng hai trận2019-12-27 09:18
 • #607: Cực lực lôi kéo2019-12-27 09:18
 • #608: Hư giới lĩnh vực2019-12-27 09:18
 • #609: Phá giới2019-12-27 09:18
 • #610: Ban thưởng2019-12-27 09:19
 • #611: Tiên môn bí cảnh2019-12-27 09:19
 • #612: Bí cảnh Thủ Hộ giả2019-12-27 09:19
 • #613: Đuổi trốn2019-12-27 09:19
 • #614: Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?2019-12-28 17:52
 • #615: Phàm Tiên cảnh giới2019-12-28 17:52
 • #616: Phản Thiên minh2019-12-29 17:49
 • #617: Thoát thân2019-12-29 17:49
 • #618: Thiên hạ hành tẩu2020-01-01 18:58
 • #619: Cẩm Kê tông2020-01-01 18:58
 • #620: Ám hiệu2020-01-01 18:58
 • #621: Hành tẩu sứ giả2020-01-01 18:58
 • #622: Thị uy2020-01-01 18:58
 • #623: Còn có một cái?2020-01-01 18:59
 • #624: Trong điện đối chất2020-01-01 18:59
 • #625: Đạo tâm bị tổn thương2020-01-02 17:48
 • #626: Mười hai tên trưởng lão2020-01-02 17:48
 • #627: Tất cả đều muốn2020-01-03 17:43
 • #628: Lợi ích tranh giành2020-01-03 17:44
 • #629: Lưỡi xán liên hoa2020-01-04 19:10
 • #630: Liên hoành2020-01-04 19:10
 • #631: Phản Thiên minh bí tàng2020-01-05 18:01
 • #632: Tiên Nhân phủ đỉnh2020-01-05 18:01
 • #633: Cho chút thể diện2020-01-06 18:22
 • #634: Cực hàn bí cảnh2020-01-06 18:22
 • #635: Làm người lưu một đường2020-01-07 17:30
 • #636: Thiên Pháp Uẩn Đạo Đại Trận2020-01-07 17:31
 • #637: Hạ phàm Tiên Nhân2020-01-08 17:52
 • #638: Ta không cần thiết lừa gạt đạo hữu2020-01-08 17:52
 • #639: Hợp tác2020-01-09 17:40
 • #640: Minh Uyên tông sứ giả2020-01-09 17:40
 • #641: Kết minh2020-01-10 17:57
 • #642: Động tĩnh2020-01-10 17:57
 • #643: Long Côn bản thể2020-01-11 17:30
 • #644: Kinh thiên cự tiện2020-01-11 17:31
 • #645: Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa2020-01-11 17:31
 • #646: Đâm thủng bích chướng2020-01-11 17:31
 • #647: Bản nguyên tinh hoa2020-01-12 17:46
 • #648: Trở mình2020-01-12 17:47
 • #649: Tập kích2020-01-13 18:00
 • #650: Đại Thừa tán tu2020-01-13 18:00
 • #651: Quà tặng2020-01-14 17:51
 • #652: Phân bảo2020-01-14 17:51
 • #653: Thái Thanh Huyền Thiên đạo2020-01-17 16:58
 • #654: Ba kiện chí bảo2020-01-17 16:58
 • #655: Bố trí2020-01-17 16:58
 • #656: Hình thần câu diệt2020-01-17 16:58
 • #657: Thành ý2020-01-17 16:58
 • #658: Làm tròn lời hứa2020-01-17 16:58
 • #659: Gặp bản thể2020-01-18 17:40
 • #660: Đi trước tiến về2020-01-18 17:41
 • #661: Hai mươi hai Thánh Vực2020-01-19 16:55
 • #662: Minh Uyên2020-01-19 16:55
 • #663: Tử Vi thánh vực2020-01-20 17:54
 • #664: Tiến giai Đại Thừa2020-01-20 17:54
 • #665: Thần Đạo Quả2020-01-21 18:11
 • #666: Có ngươi địa phương chính là Tiên giới2020-01-21 18:11
 • #667: Quá mạo hiểm2020-01-22 17:00
 • #668: Ổn2020-01-22 17:00
 • #669: Lục Đậu thức tỉnh2020-02-07 04:10
 • #670: Tiên Cương Cực Mục2020-02-07 04:10
 • #671: Đoạt Hồn Chủng2020-02-07 04:11
 • #672: Đại Thừa hậu kỳ thể tu2020-02-07 04:11
 • #673: Liên hợp2020-02-07 04:11
 • #674: Người nào trước tiên lui ra người đó là tôn tử2020-02-07 04:11
 • #675: Vào Minh Uyên2020-02-07 04:11
 • #676: Minh Thần điện2020-02-07 04:11
 • #677: Linh thể huyễn hình2020-02-07 04:12
 • #678: Bách Bảo hộ thân2020-02-07 04:12
 • #679: Đại Thừa trung kỳ2020-02-07 04:12
 • #680: Bỏ đi!2020-02-07 04:12
 • #681: Nhân Quả Diệt Duyên cùng Thiên Ma Cộng Tu2020-02-07 04:12
 • #682: Thoát hiểm2020-02-07 04:12
 • #683: Thánh vực đại loạn2020-02-07 04:12
 • #684: Tứ Tượng Ngự Thiên Trận2020-02-07 04:12
 • #685: Danh dương Minh Uyên giới2020-02-07 04:13
 • #686: Bốn Đại Thánh Vương2020-02-07 04:13
 • #687: Đụng một chút2020-02-07 04:13
 • #688: Phi thăng kiếp lực2020-02-07 04:13
 • #689: Chém nhân quả2020-02-07 04:13
 • #690: Thần Quy thánh vực2020-02-07 04:13
 • #691: Tới cửa tạ lỗi2020-02-07 04:13
 • #692: Ta nhìn trúng là các ngươi người2020-02-07 04:14
 • #693: Cầu cái cao hứng2020-02-07 04:14
 • #694: Một cái nhấc tay2020-02-07 04:14
 • #695: Ngươi vấn đề rất lớn2020-02-07 04:14
 • #696: Tình báo2020-02-07 04:14
 • #697: Thu môn đồ khắp nơi2020-02-07 16:56
 • #698: Một giới huy động2020-02-07 16:56
 • #699: Thiên Vẫn2020-02-09 18:08
 • #700: Tín vật2020-02-09 18:09
 • #701: Mời2020-02-09 18:09
 • #702: Tiên đoán2020-02-09 18:09
 • #703: Tiên Nhân hạ giới2020-02-10 17:27
 • #704: Duyên phận2020-02-10 17:28
 • #705: Đánh tới cửa2020-02-12 01:10
 • #706: Lực lượng nghiền ép2020-02-12 01:10
 • #707: Phục thù2020-02-12 17:35
 • #708: Dao Trì Quỳnh Tương2020-02-12 17:35
 • #709: Cửu Kiếp Diệt Tiên cùng Thiên La Địa Võng2020-02-14 04:10
 • #710: Bắt đầu bất lợi2020-02-14 04:11
 • #711: Minh Thần tín đồ2020-02-14 16:30
 • #712: Phá trận2020-02-14 16:30
 • #713: Thờ phụng ta người, vĩnh sinh bất diệt2020-02-15 21:38
 • #714: Thừa lúc vắng mà vào2020-02-15 21:38
 • #715: Trấn áp2020-02-17 18:11
 • #716: Người đầu hàng không chết2020-02-17 18:11
 • #717: Tuyệt đối không nghĩ tới2020-02-17 18:11
 • #718: Đem lực lượng nắm giữ ở trong tay mình2020-02-17 18:12
 • #719: Khiêu chiến2020-02-18 17:12
 • #720: Còn có một hơi2020-02-18 17:13
 • #721: Liên minh2020-02-20 17:33
 • #722: Lại dò xét Minh Uyên giới2020-02-20 17:33
 • #723: Phi thăng chi kiếp2020-02-20 17:33
 • #724: Cải thiên hoán địa2020-02-21 17:37
 • #725: Thế Kiếp Phù2020-02-21 17:38
 • #726: Thoát khốn2020-02-23 08:53
 • #727: Ám toán2020-02-23 08:53
 • #728: Còn làm kia thân2020-02-23 08:53
 • #729: Dùng hết tác dụng của nó2020-02-23 08:54
 • #730: Đại thế không thể ngăn cản2020-02-24 18:32
 • #731: Thật xin lỗi, không thể2020-02-24 18:33
 • #732: Ngụy Tiên giới2020-02-26 04:28
 • #733: Càn Nguyên giới, Càn Nguyên tông2020-02-26 04:29
 • #734: Đăng Tiên đài2020-02-26 18:44
 • #735: Sĩ khí tranh giành2020-02-26 18:45
 • #736: Chiến khởi2020-02-27 17:50
 • #737: Thôn nhật2020-02-27 17:51
 • #738: Hấp thu vạn pháp2020-02-28 17:11
 • #739: Chấn nhiếp2020-02-28 17:11
 • #740: Rời đi2020-02-29 17:21
 • #741: Tiên giới2020-02-29 17:21
 • #742: Truy tung Kim Đan2020-03-01 17:34
 • #743: Nhị Chuyển Kim Đan2020-03-01 17:34
 • #744: Huyền Hỏa Đan Vương2020-03-03 18:18
 • #745: Chỉ ao ước uyên ương không ao ước Tiên2020-03-03 18:18
 • #746: Ta tại thế gian đã vô địch2020-03-03 18:18
 • #747: "Phi!"2020-03-03 18:18
 • #748: Thăm dò2020-03-05 22:39
 • #749: Khủng bố một kích2020-03-05 22:39
 • #750: Hết thảy đều kết thúc2020-03-05 22:40
 • #751: Chân Minh giới2020-03-05 22:40
 • #752: Thiên Đạo ý chí2020-03-08 00:51
 • #753: Tiến hơn một bước2020-03-08 00:51
 • #754: Kiêng kị2020-03-08 00:51
 • #755: Trong bóng tối kích động2020-03-08 00:52
 • #756: Động thủ!2020-03-09 17:32
 • #757: Chủ động xuất kích2020-03-09 17:32
 • #758: Chặn giết2020-03-09 17:32
 • #759: Ai đúng ai sai2020-03-09 17:32
 • #760: Thỏa hiệp2020-03-10 16:57
 • #761: Lật lọng2020-03-10 16:58
 • #762: Phanh2020-03-11 16:33
 • #763: Thôn phệ2020-03-11 16:34
 • #764: Báo thù không cách trăng2020-03-12 16:38
 • #765: Đến mấy cái kinh thiên đại họa sự tình2020-03-12 16:38
 • #766: Tiên đình loạn2020-03-18 06:14
 • #767: Minh Vương phong ấn2020-03-18 06:14
 • #768: Không lưu tên2020-03-18 06:15
 • #769: Chính là tại hạ2020-03-18 06:15
 • #770: Người hộ đạo2020-03-18 06:15
 • #771: Kim Đan2020-03-18 06:15
 • #772: Thưởng bảo đại hội2020-03-18 06:15
 • #773: Tứ chuyển Kim Đan2020-03-18 06:15
 • #774: Khoe của2020-03-18 06:16
 • #775: Phô trương thanh thế2020-03-18 06:16
 • #776: Giao dịch2020-03-18 06:16
 • #777: Thiết sáo2020-03-18 06:16
 • #778: "Phụ thân "2020-03-19 16:16
 • #779: Duyên phận, tuyệt không thể tả2020-03-19 16:16
 • #780: Ma thai gặp máu2020-03-21 17:23
 • #781: Tiên Vương đường2020-03-21 17:23
 • #782: Tám cái nguyện vọng2020-03-21 17:23
 • #783: Lão kịch cốt2020-03-21 17:23
 • #784: Tam thập lục kế2020-03-23 17:24
 • #785: Cái gì cần có đều có2020-03-23 17:24
 • #786: Niết Bàn chi hỏa2020-03-23 17:24
 • #787: Hợp hai làm một2020-03-23 17:24
 • #788: Địa mạch2020-03-29 23:08
 • #789: Hai vực đại chiến2020-03-29 23:08
 • #790: Thiên Phượng Tiên Vương2020-03-29 23:08
 • #791: Chân Minh Tiên Vực2020-03-29 23:08
 • #792: Rách ra2020-03-29 23:08
 • #793: Khống chế bản nguyên2020-03-29 23:08
 • #794: Hồng Mông chiến trường2020-03-29 23:08
 • #795: Ngũ chuyển Kim Đan2020-03-29 23:09
 • #796: Cự thi2020-03-29 23:09
 • #797: Thí Thần Mâu2020-03-29 23:09
 • #798: Phong Thần Ma Quán2020-03-29 23:09
 • #799: Châm ngôn2020-03-29 23:09
 • #800: Bất Diệt Minh Đế2020-03-30 19:57
 • #801: Chí cường châm ngôn2020-03-30 19:57
 • #802: Lượng lớn thu hoạch2020-04-05 22:48
 • #803: Bành trướng!2020-04-05 22:48
 • #804: Suy đoán2020-04-05 22:48
 • #805: Hủy diệt bí cảnh2020-04-05 22:49
 • #806: Xưng hào2020-04-05 22:49
 • #807: Chèn ép2020-04-05 22:49
 • #808: Tới cửa2020-04-05 22:49
 • #809: Phách lối2020-04-05 22:49
 • #810: Ứng chiến2020-04-05 22:49
 • #811: Ta không hối hận2020-04-05 22:50
 • #812: Đại đạo quyết đấu2020-04-05 22:50
 • #813: Sát cơ2020-04-05 22:50
 • #814: Giết ba lần2020-04-06 16:15
 • #815: Một vực mà thôi2020-04-06 16:16
 • #816: Thi đế2020-04-07 15:50
 • #817: Mượn người2020-04-07 15:50
 • #818: Tiên Vương tề tụ2020-04-22 16:17
 • #819: Thủ chiến2020-04-22 16:17
 • #820: Các hiển thần thông2020-04-22 16:17
 • #821: Có thể biết đến trận này2020-04-22 16:17
 • #822: Pháp bảo chi hải!2020-04-22 16:18
 • #823: Buông tay hành động2020-04-22 16:18
 • #824: Tan thành mây khói2020-04-22 16:18
 • #825: Phong ấn (tăng thêm)2020-04-22 16:18
 • #826: Cây cỏ cứu mạng2020-04-22 16:19
 • #827: Gặp lại Bất Diệt Minh Đế2020-04-22 16:19
 • #828: Sinh ra địa phương2020-04-22 16:19
 • #829: Văn minh kết tinh2020-04-22 16:19
 • #830: Ma2020-04-22 16:19
 • #831: Tiên Đế phủ xuống?2020-04-22 16:20
 • #832: Vây giết2020-04-22 16:20
 • #833: Ta đến thử xem phong ấn này2020-04-22 16:20
 • #834: Nội loạn2020-04-22 16:20
 • #835: Chớ có giấu nghề!2020-04-22 16:21
 • #836: Ai cho tự tin?2020-04-22 16:21
 • #837: Xin ngài xuất thủ!2020-04-22 16:21
 • #838: Liên quan ta cái rắm2020-04-22 16:21
 • #839: Thoát thân2020-04-22 16:21
 • #840: Tiên Đế cơ duyên2020-04-22 16:22
 • #841: Rời đi2020-04-22 16:22
 • #842: Binh Đảm2020-04-22 16:22
 • #843: Châm ngôn quyết đấu2020-04-22 16:22
 • #844: Hồng Mông tế đàn2020-04-22 16:22
 • #845: Ma Tiên Đế2020-04-22 16:23
 • #846: Tiên Đế lệnh bài2020-04-22 16:23
 • #847: "Di"2020-04-22 16:23
 • #848: Nuôi cổ2020-04-22 16:23
 • #849: Bóng mờ2020-04-22 16:23
 • #850: Biến cố2020-04-23 15:52
 • #851: Minh giới song kiêu2020-04-23 15:52
 • #852: Tân cường giả2020-04-24 16:26
 • #853: Có hi vọng lại một thôn2020-04-24 16:27
 • #854: Mỗi người có tâm tư riêng2020-04-25 19:00
 • #855: Tái chiến minh quân2020-04-25 19:00
 • #856: Ta có thể cự tuyệt sao?2020-04-26 15:10
 • #857: Cải trang chiến hạm2020-04-26 15:10
 • #858: Cây cao chịu gió lớn2020-04-27 15:47
 • #859: Ta đến thay ngươi lựa chọn2020-04-27 15:47
 • #860: Hành trình chiến hạm2020-04-28 16:03
 • #861: Để cho ta rời đi2020-04-28 16:03
 • #862: Ngũ đại Tiên Đế2020-04-29 16:11
 • #863: Đại thiên hủy diệt2020-04-30 15:38
 • #864: Tiên giới chi chủ2020-04-30 15:38
 • #865: Nháy mắt quang huy2020-05-01 15:31
 • #866: Chung cực hạm đội2020-05-01 15:31
 • #867: Mang ngươi trở về2020-05-02 15:51
 • #868: Phá phong2020-05-02 15:51
 • #869: Gần hương tình càng sợ2020-05-04 16:41
 • #870: Thần hàng2020-05-04 16:41
 • #871: Luyện Thần Lô2020-05-04 16:41
 • #872: Tiên Đế chi linh2020-05-04 16:42
 • #873: Lục Đậu Tiên Đế2020-05-05 15:22
 • #874: Pháp Thiên Nghi2020-05-05 15:22
 • #875: Khai Thiên Phủ2020-05-06 15:41
 • #876: Chí Tôn2020-05-06 15:41
 • #877: Thống trị giống loài2020-05-07 15:39
 • #878: Vô hình Thần tộc2020-05-07 15:39
 • #879: Hậu tri hậu giác2020-05-08 15:46
 • #880: Cự linh giới chủ2020-05-08 15:46
 • #881: Mục tiêu2020-05-09 15:17
 • #882: Trùng uy2020-05-09 15:18
 • #883: Hai mươi phút2020-05-10 15:58
 • #884: Không gì hơn cái này2020-05-10 15:58
 • #885: Lưới2020-05-11 15:43
 • #886: Hợp tác2020-05-11 15:44
 • #887: Nguyên sơ chi tâm2020-05-12 15:41
 • #888: Vạn ác chi nguyên2020-05-14 17:54
 • #889: Luân Hồi Chí Tôn2020-05-14 17:54
 • #890: Tuỳ tiện2020-05-14 17:54
 • #891: Đuổi hổ nuốt lang2020-05-14 17:55
 • #892: Ta thật cảm ơn ngươi2020-05-14 17:55
 • #893: "Kiên", "Cố", "Ngạnh", "Đạn "2020-05-14 17:55
 • #894: Chém Chí Tôn2020-05-14 17:56
 • #895: Cuồng loạn2020-05-16 15:41
 • #896: Chiến ngừng2020-05-16 15:41
 • #897: Nguyên Sơ Chi Ác sinh sôi2020-05-16 15:41
 • #898: Thiện ác quyết đấu2020-05-16 15:41
 • #899: Thủ hộ thực tình2020-05-16 15:41
 • #900: Liên hợp2020-05-17 15:54
 • #901: Ba trăm triệu luân hồi chi lực2020-05-17 15:54
 • #902: Đưa đi luân hồi2020-05-18 16:22
 • #903: Vạn đạo quy nguyên2020-05-18 16:22
 • #904: Khoái hoạt người2020-05-19 15:47
 • #905: "Tội ác "2020-05-19 15:47
 • #906: Tiếng gáy kinh lôi2020-05-19 15:47
 • #907: Chương cuối2020-05-19 15:47
[Total: 13   Average: 4.6/5]

Related posts

Nghịch Vũ Đan Tôn

TiKay

Xuyên Thư Sau Ta Có Bốn Ca Ca

THUYS♥️

Chưởng Hoan

TiKay

Leave a Reply