Tiên Hiệp

Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh

Lôi Âm điện bên trên, Đại Thánh vẫn lạc! Sinh tử thần phù, nghịch chuyển thời không; Hầu Vương bất khuất, nghịch thiên trở về!

Chư thiên thần phật mất hết sắc, mệnh ta do ta không do trời!

Một thế này, ta lão Tôn muốn để chư thiên thần phật đều nhớ kỹ cái tên này, ta là, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn! Ngộ! Không!

Converter: Miss

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hội Ma Pháp Đích Tiểu Trư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Như Lai, ta lão Tôn không phục!
 • #2: Bù đắp tâm mạch, Thiên Yêu Chi Thể
 • #3: Muốn bị hút sạch!
 • #4: Mời tới một vị đại gia
 • #5: Cùng một chỗ đều học được
 • #6: Mạt Nhật Lôi Tai
 • #7: Bắc Câu Lô Châu
 • #8: Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên
 • #9: Văn Đạo Nhân
 • #10: Sinh tại giữa thiên địa, tự nhiên khoái ý ân cừu
 • #11: Tam thập lục phẩm Tịnh Thế Thanh Liên thân sen
 • #12: Kịch chiến Chấn Thiên bang
 • #13: Nhường ngươi nha Chấn Thiên
 • #14: Như Ý Kim Cô Bổng bị nuốt
 • #15: Đạo Tàng Bí Điển
 • #16: Vùng hoang địa, bí tàng chi địa
 • #17: Tự luyến Thanh Liên Kiếm Tiên
 • #18: Hỗn Nguyên Châu
 • #19: Đáng sợ Hỏa Diễm cùng Băng Diễm
 • #20: Quỷ dị linh châu
 • #21: Hỗn Độn Thần Châu
 • #22: Tùy Tâm Thiết Can Binh, Như Ý Ngân Cô Bổng
 • #23: Thiên Hà tránh tai
 • #24: Xông ra Nam Thiên môn
 • #25: Đại Vương trở về
 • #26: Hỗn Thế Ma Vương quy thuận
 • #27: Thượng tiên chậm đã, chuyện gì cũng từ từ
 • #28: Doạ dẫm, uy hiếp
 • #29: Phong Thần âm mưu
 • #30: Tiếp Ngưu Ma Vương
 • #31: Ăn ta lão Tôn một gậy
 • #32: Phá Thiên Thất Thập Nhị Côn
 • #33: Thiên hạ cực nhanh
 • #34: Bắc Hải kịch chiến
 • #35: Muốn động hắn, hỏi một chút ta lão Tôn có đáp ứng hay không
 • #36: Sinh sinh nhai ăn
 • #37: Phúc Hải Thôn Ba
 • #38: Không biết xấu hổ con lừa trọc
 • #39: Ta lão Tôn mang ngươi đi
 • #40: Cửu long tụ tinh cách cục
 • #41: Đòi Âm Dương Thái Cực Lô
 • #42: Giáo huấn Tây Hải Đại Thái Tử
 • #43: Nướng ăn ngon hay là chưng lấy ăn ngon
 • #44: Lại nổ lô
 • #45: Cái gì là song tu công pháp
 • #46: Bạo ngược sát ý
 • #47: Bố trí Hỗn Nguyên Nhất Khí đại trận
 • #48: Đại trận sơ thành
 • #49: Ngôi sao linh khí, phong ấn
 • #50: Tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra
 • #51: Dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình
 • #52: Ma giới bí văn
 • #53: Hấp nhiếp ngôi sao linh khí
 • #54: Địa Phủ người tới
 • #55: Khai báo bà ngươi cái chân! Muốn ăn đòn!
 • #56: Kinh thiên nhất kích
 • #57: Lưỡng giới thông đạo phong bế
 • #58: Có vào không ra
 • #59: Địa Tạng Vương xuất thủ
 • #60: So chiêu
 • #61: Rời đi Địa Phủ phương pháp
 • #62: Vạch mặt
 • #63: Tam Sinh Thạch trông được tam sinh
 • #64: Mạnh Bà? Hậu Thổ?
 • #65: Cẩu thí thiên mệnh khó trái
 • #66: Hấp thu Tổ Vu tinh huyết
 • #67: Na Tra Tam thái tử oán giận
 • #68: U Minh Quỷ Mẫu
 • #69: Ba chiêu bại địch
 • #70: Dung hợp nguyên lực
 • #71: Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi!
 • #72: Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn!
 • #73: Băng Cơ Ngọc Cốt Ngân Huyết Kim Đồng
 • #74: Đại La Kim Tiên thực lực chân chính
 • #75: Như Ý Kim Cô Bổng biến hóa
 • #76: Diễn hóa Lục Đạo Luân Hồi
 • #77: Mang, hay là không mang theo?
 • #78: Như Lai Phật Tổ dự cảm bất tường
 • #79: Thiên kiếp hố địch
 • #80: Mạnh nhất chính là yếu nhất
 • #81: Minh Hà Lão Tổ, nửa bước Thánh Nhân
 • #82: Thà chết đứng, cũng tuyệt không quỳ mà sống
 • #83: Diêm La Thiên Tử xuất thế
 • #84: Quả Thế Kim Luân
 • #85: Sát phạt quả quyết
 • #86: Nhà ngươi Tôn gia gia ở đây!
 • #87: Sống sờ sờ ngã chết
 • #88: Huyết Long phục sinh
 • #89: Đun sôi con vịt bay
 • #90: Ai thua ai thắng
 • #91: Diễn trò
 • #92: Theo sau xem kịch vui
 • #93: Xông tới Nam Thiên Môn
 • #94: Huyết Long náo Thiên cung
 • #95: Liên thủ vây khốn
 • #96: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận
 • #97: Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ
 • #98: Giương đông kích tây
 • #99: Ngao Thiên tự bạo
 • #100: Thông Thiên giáo chủ cứu giúp
 • #101: Khách không mời mà đến
 • #102: Pháp không thể khinh truyền
 • #103: Gặp lại Ngạo Thiên Ma Đế
 • #104: Phá giải ngôi sao phong ấn
 • #105: Văn Thù Bồ Tát với Lục Nhĩ Mi Hầu
 • #106: Tôn Ngộ Không xoắn xuýt
 • #107: Đánh tới ngươi biến mất
 • #108: Ta tự là yêu, thiên hạ không phật
 • #109: Thay yêu hành đạo làm thịt ngươi
 • #110: Hôm nay người này, ngươi Như Lai cứu không đi
 • #111: Lần thứ nhất tuyên chiến, từ Kim Sắc Phật Thủ bắt đầu
 • #112: Lần này, ta lão Tôn không có thua
 • #113: Thiên Long cốc tọa độ không gian
 • #114: Thi sống Long Hổ Thú
 • #115: Biển mây Kim Long
 • #116: Cường hoành Kim Long khôi lỗi
 • #117: Thiên Đình thảo phạt
 • #118: Tử Lan Tiên Tử báo tin
 • #119: Ngươi đoạt ta đào nhỏ
 • #120: Hóa hình tiên đào
 • #121: Tập luyện chiến trận
 • #122: Duy nhất tuyệt sát đại trận
 • #123: Lâm vào cục diện bế tắc
 • #124: Huyền Thiên Cửu Biến, Bạch Vân Yên
 • #125: Thương Long ngâm
 • #126: Bổng tử, không phải ngươi như thế dùng
 • #127: Đối chiến thượng cổ Ứng Long
 • #128: Phá Thiên Thập Bát Côn với Ứng Long Khiếu
 • #129: Tái tạo thân rồng cơ hội
 • #130: Tổ Long Long Châu
 • #131: Đánh nhau dùng gạch hồ
 • #132: Đại chiến, vừa mới bắt đầu
 • #133: Tuyệt Tiên Kiếm
 • #134: Ứng Long với Đạo Hạnh Thiên Tôn
 • #135: Đối thủ của ngươi là ta lão Tôn
 • #136: Lĩnh vực hình thức ban đầu
 • #137: Tam Hoa Phản Hư, Hóa Hư Hợp Đạo
 • #138: Lĩnh vực đối đầu
 • #139: Hình người hắc động
 • #140: Ngưu Ma Hám Thiên
 • #141: Lưỡng bại câu thương
 • #142: Tuyệt không để cho Thiên Đình đặt chân
 • #143: Hỗn Độn bản nguyên ngưng đạo tâm, thiên yêu Thần thể chứng Đại La
 • #144: Như Ý Kim Cô Bổng, thức tỉnh
 • #145: Phá Thiên Cửu Côn với Thiên Đạo Tuyệt Kiếm
 • #146: Kinh khủng Kiếm Khí Phong Bạo
 • #147: Mại Manh Thần Thông
 • #148: Ta hôm nay liền chém ngươi
 • #149: Đạo Hạnh Thiên Tôn vẫn lạc
 • #150: Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân
 • #151: Dò xét Thiên Thần lỗ tai
 • #152: Lục Nhĩ Mi Hầu bại trốn
 • #153: Nguyên điểm
 • #154: Tách rời Long Hồn
 • #155: Kỳ diệu Hỗn Độn phù văn
 • #156: Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao
 • #157: Hộ hải kết giới
 • #158: Hạo Thiên Khuyển cắn đuôi trâu
 • #159: Lui về kết giới
 • #160: Linh Châu hư ảnh
 • #161: Như Ý Thần Giáp
 • #162: Tôn Ngộ Không dự cảm bất tường
 • #163: Ta Yêu tộc, thề sống chết bất khuất
 • #164: Răng miệng chẳng ra sao cả
 • #165: Đại Chu Thiên Thập Phương Luân Chuyển Đại Trận
 • #166: Chiến trận vỡ tan
 • #167: Báo cái gì thù
 • #168: Na Tra xuất quan
 • #169: Thực lực kinh người
 • #170: Ngươi không nên ép ta
 • #171: Hai mươi bốn chư thiên
 • #172: Linh Châu Tử bản nguyên chi thân
 • #173: Phổ Hiền Bồ Tát bại trận
 • #174: Quan Thế Âm nhường
 • #175: Linh Cữu Đăng
 • #176: Siêu việt cực hạn một kích
 • #177: Ta lão Tôn tuyệt không hối hận
 • #178: Hỗn Nguyên Nhất Khí đại trận kết giới sụp đổ
 • #179: Lại là chỗ nào xuất hiện quái vật
 • #180: Thiên thời vì cái gì? Thiên ý lại vì cái gì?
 • #181: Hầu ca trở về
 • #182: Lấy đạo của người, trả lại cho người
 • #183: Hai mươi bốn chư thiên Thế Giới Chi Lực
 • #184: Xông vào chư thiên thế giới
 • #185: Đông Hoa Đế Quân
 • #186: Na Tra, mau tỉnh lại! Là ta lão Tôn!
 • #187: Cải tiến kẽ hở phương pháp
 • #188: Quang minh chính đại đánh
 • #189: Đại Thánh tha mạng a!
 • #190: A Di Đà Phật
 • #191: Thoát đi Linh Sơn
 • #192: Nghìn cân treo sợi tóc
 • #193: Pháp tướng chân thân toàn lực va chạm
 • #194: Nhà ngươi Tôn gia gia chính là càn rỡ
 • #195: Chấm dứt thù hận
 • #196: Ngươi nói dừng tay liền dừng tay a? Dựa vào cái gì?
 • #197: Lục Tiên Kiếm
 • #198: Lục Tiên Lĩnh Vực
 • #199: Không thể tưởng tượng năng lực
 • #200: Dẫn ngươi đi xem một trận trò hay
 • #201: Có gan tiếp tục phóng ngựa tới
 • #202: Muốn tề thiên, trước phải phá thiên
 • #203: Từ xưa đến nay thứ nhất đại yêu nghiệt
 • #204: Lưu lại Lục Tiên Kiếm
 • #205: Chiêu an
 • #206: Sau cuộc chiến trùng kiến
 • #207: Hà Đồ Lạc Thư
 • #208: Tự xưng Tề Thiên Đại Thánh
 • #209: Thái Bạch Kim Tinh thăm hỏi
 • #210: Nàng là ta lão Tôn nữ nhân
 • #211: Hai cái
 • #212: Thụ phong chức quan
 • #213: Ăn vụng Bàn Đào
 • #214: Đập phá quán? Cho dù là thế nào
 • #215: Quân pháp vô tình?
 • #216: Thật đúng là có không sợ chết
 • #217: Liền các ngươi cũng muốn ngăn trở ta lão Tôn?
 • #218: Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi
 • #219: Thiên Đình thi đấu
 • #220: Thiên Nhật Túy
 • #221: Ra vẻ hào phóng thu mua lòng người
 • #222: Tần Phong thay chiến
 • #223: Không thể cho Đại Thánh mất mặt
 • #224: Xác thối ong độc
 • #225: Thủy Linh phụ thể
 • #226: Ta lão Tôn cũng mặc kệ cái gì quân pháp không quân pháp
 • #227: Ma Thú Thao Thiết
 • #228: Điều tra phong ấn
 • #229: Tương kế tựu kế
 • #230: Như Ý Thần Giáp kinh người lực phòng ngự
 • #231: Thao Thiết phá phong
 • #232: Thiên Bồng cáo hắc trạng
 • #233: Không giống thuyết pháp
 • #234: Na Tra với Thao Thiết
 • #235: Thôn Phệ Thần Thông
 • #236: Tinh quang oanh kích
 • #237: Dưới mí mắt cứu người
 • #238: Thôn Phệ kiếp vân
 • #239: Cửu Chuyển Kim Đan, Đấu Chiến Thắng Tửu
 • #240: Điều kiện trao đổi
 • #241: Thiên Đạo bên dưới lớn nhất biến số
 • #242: Thông Thiên giáo chủ mời
 • #243: Tăng thêm phỏng đoán
 • #244: Tốt một cái dĩ chính nghe nhìn
 • #245: Là quan tâm, tuyệt đối là quan tâm
 • #246: Vì Yêu tộc, không có việc gì là quá giới hạn
 • #247: Đông Hoa Đế Quân nhắc nhở
 • #248: Luyện Ngục khảo nghiệm
 • #249: Đơn hướng không gian kết nối mặt
 • #250: Đánh lén, hay là không đánh lén? Đó là cái vấn đề!
 • #251: Có thể đánh bao lâu đánh bao lâu
 • #252: Ngọc Đỉnh Chân Nhân
 • #253: Kết minh
 • #254: Phá Hư Thần Nhãn tiến hóa
 • #255: Toái Bảo Kim Nguyên
 • #256: Ta lại giúp người khác đánh ngươi, thế nào?
 • #257: Như Ý Kim Cô Bổng với Hãm Tiên Kiếm
 • #258: Hãm Thiên Lĩnh Vực
 • #259: Lĩnh vực lực lượng, ta lão Tôn cũng tương tự lĩnh ngộ
 • #260: Tôn Đại Thánh không chịu nổi
 • #261: Đánh ngã
 • #262: Thế nào đem bảo bối này đem quên đi?
 • #263: Ta lão Tôn có thể giúp ngươi
 • #264: Ngươi không thể tiến vào Phong Thần Bảng
 • #265: Nhục thân thành thánh, không sợ Phong Thần Bảng
 • #266: Đạo tâm thất thủ
 • #267: Thượng Cổ dị chủng Long Phong
 • #268: Thần Cách Thần Đàn
 • #269: Thiêu chết Long Phong
 • #270: Tiên Linh Giải Thể Đại Pháp
 • #271: Hư hóa, đứng ở thế bất bại
 • #272: Trẫm để ngươi dừng tay, ngươi dám kháng chỉ?
 • #273: Nhị Lang Thần Dương Tiễn với Na Tra Tam thái tử
 • #274: Chặt đứt cùng Thần Cách liên hệ
 • #275: Tiến nhập Đăng Thiên Đài
 • #276: Đăng Thiên Đài cấp lôi đình khảo nghiệm
 • #277: Phật Môn tính toán
 • #278: Tổ Vu tinh huyết có phản ứng
 • #279: Thời không hắc động, liên thông Biên Hoang
 • #280: Đợi đến cuối cùng một khắc
 • #281: Một viên khác Hỗn Độn Thần Châu
 • #282: Thiên Phạt kiếp lôi
 • #283: Xông vào Thiên Phạt kiếp vân
 • #284: Ta lão Tôn lại trở về
 • #285: Ngươi ta ở giữa một trận chiến vẫn là phải đánh
 • #286: Mưa gió sắp đến
 • #287: Bàn Đào yến hội
 • #288: Nhiên Đăng khiêu khích
 • #289: Xích Cước Đại Tiên bàn chân lớn
 • #290: Hôm nay ngay tại đây, đại náo Thiên cung
 • #291: Huyền Thiên Cửu Biến Hà Quang Đãng
 • #292: Thập Phương Tru Yêu Trận với Lục Đạo Luân Hồi thông đạo
 • #293: Một lần cuối cùng gọi ngươi thúc phụ
 • #294: Đối chiến Ngọc Đế
 • #295: Xông ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận
 • #296: Thiên Cơ Nghi hiệu dụng
 • #297: Ta lão Tôn ghét nhất bị người làm quân cờ
 • #298: Thiên Cơ Nghi cảnh báo
 • #299: Huyết tẩy Thiên Cơ các
 • #300: Nhất định phải hủy Thiên Cơ Nghi
 • #301: Đáng sợ Vạn Tiên Đại Trận
 • #302: Tru Tiên Kiếm Khí
 • #303: Tuyệt không thể để cho hắn thông qua Khóa Giới Kiều
 • #304: Rơi xuống vô tận vực sâu
 • #305: Bi thương tại tâm chết
 • #306: Không gian phong bạo
 • #307: Cô đọng đại đạo, chứng đạo triệu chứng báo trước
 • #308: Ngược đãi tiểu hài tử, vô nhân đạo
 • #309: Quả nhiên là Ma giới
 • #310: Ghét nhất có người lấy tay chỉ vào ta đầu
 • #311: Tiền bối xin thủ hạ lưu tình
 • #312: Đi tới Ma Thú đại lục
 • #313: Sắc Vi Dong Binh Đoàn
 • #314: Ngươi có thể thử một chút
 • #315: Sai lầm quyết định?
 • #316: Sâu kiến khiêu khích
 • #317: Mù ngươi mắt chó
 • #318: Hạt Hổ cuồng bạo
 • #319: Hắn là Ma Thánh cao thủ?
 • #320: Đông Hoàng Chung hạ lạc
 • #321: Thành thành thật thật ở phía trước mở đường
 • #322: Đây chính là Ma Lôi sao? Mùi vị không tệ
 • #323: Bọn hắn an toàn, ngươi mới có thể an toàn
 • #324: Cùng súc sinh kia liều mạng
 • #325: Kịch chiến Thiên Ma Long
 • #326: Yêu nghiệt ngươi dám? Ăn ta lão Tôn một gậy!
 • #327: Tôn Ngộ Không với Thiên Ma Long
 • #328: Địch nhân địch nhân chính là bằng hữu
 • #329: Đoan Mộc Bạch thuần phục
 • #330: Trở về Ma giới đại lục
 • #331: Cái này hàn đàm đầm nước ai cũng đừng nghĩ rút đi
 • #332: Quá tuyến người, chết!
 • #333: Dùng tin tức chuộc mạng
 • #334: Đông Hoàng Thái Nhất
 • #335: Luyện hóa Đông Hoàng Chung
 • #336: Thiên Khí
 • #337: Đoan Mộc thế gia gia chủ
 • #338: Đoan Mộc Tứ vẫn lạc
 • #339: Đối kháng Thiên Khí kiếp lôi
 • #340: Hỗn Độn Chi Hỏa
 • #341: Chống nổi Thiên Khí lôi kiếp
 • #342: Toàn diệt
 • #343: Hỗn Độn Chi Tâm
 • #344: Lĩnh vực lập uy
 • #345: Dọn hết Đoan Mộc gia
 • #346: Kế Đô Ma Đế quyết định
 • #347: Đi tới Lưu Thủy thế gia cầu viện
 • #348: Đừng có ngừng?
 • #349: Phản đối, toàn diện xử lý
 • #350: Binh phát Ma Quang thành
 • #351: Ngươi coi hắn làm huynh đệ, hắn lấy ngươi làm đồ đần
 • #352: Đô Thiên Thần Sát Ma Trận
 • #353: Đánh tới không thể dậy được nữa
 • #354: Lĩnh vực áp chế
 • #355: Đạo Tàng Bí Điển, Đạp Thiên Cửu Bộ
 • #356: Ma Tổ La Hầu nguyên thần
 • #357: Tôn Ngộ Không với Kế Đô Ma Đế
 • #358: Tư vị không đủ
 • #359: Nắm Thiên Ma Huyết Ảnh luyện tập
 • #360: Vạn Ma Lĩnh Vực
 • #361: Pháp Tướng Thiên Địa Thần Thông đối cứng Thiên Ma Huyết Ảnh
 • #362: Thiên Ma Giải Thể đại pháp
 • #363: Kinh thế đại yêu nghiệt
 • #364: Phá Thiên Cửu Côn với Thí Thần Nhất Thương
 • #365: Phá Hư Tinh Mâu bị phá
 • #366: Ma Tổ La Hầu tính toán
 • #367: Chiếm dụng nhục thân
 • #368: Thế nào phá mất
 • #369: Lĩnh vực khống chế, Chủ Tể cảnh
 • #370: Siêu việt cực hạn công kích
 • #371: Mộ chỉ điểm bay
 • #372: Ma Thần Hải
 • #373: Thú triều lệnh triệu tập
 • #374: Trăm vạn Thiên quân vây công Hoa Quả sơn
 • #375: Kinh khủng thú triều
 • #376: Tin tức tốt, tin tức xấu
 • #377: Trảm một thi Chuẩn Thánh
 • #378: Ta lão Tôn thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, sợ qua ai đến?
 • #379: Lưu lại hỗ trợ
 • #380: Chân chính dũng sĩ, không phải bị phụ lòng
 • #381: So tài một chút xem, ai giết nhiều
 • #382: Đòi lại một chút tiền lãi
 • #383: Đánh chính là ngươi vảy ngược
 • #384: Thiên Ma Long chạy tán loạn (thứ mười canh, ít nhất còn có bốn canh)
 • #385: Đường đường chính chính đứng tại trước mặt ngươi
 • #386: Thu nhỏ lại bản không gian thông đạo
 • #387: Mạo hiểm thông qua
 • #388: Gặp lại Minh Hà Lão Tổ
 • #389: Ta lão Tôn phụng bồi tới cùng
 • #390: Chẳng lẽ là, Đại Thánh?
 • #391: Huyết Hải Phiên Ba vô tận sóng
 • #392: Ta lão Tôn lĩnh vực, gọi là Phá Thiên
 • #393: Nhàn nhức cả trứng
 • #394: Soán Thiên Giả
 • #395: Hoa Quả sơn đại chiến
 • #396: Sơn Hà Xã Tắc Đồ (canh thứ tư:! )
 • #397: Phiên Thiên Ấn
 • #398: Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày giỗ
 • #399: Oanh mở Sơn Hà Xã Tắc Đồ
 • #400: Hoa Quả sơn tịnh xuất yêu nghiệt
 • #401: Bên ngoài một lúc, bên trong một năm
 • #402: Nếu là Ngộ Không vẫn còn, thật là tốt biết bao
 • #403: Lấy địa phản thiên, Tinh Hà đảo ngược
 • #404: Ngăn cách tinh thần chi lực
 • #405: Ngọc Đế lão nhi, có ngon thì đừng chạy
 • #406: Thế lực khắp nơi yên lặng theo dõi kỳ biến
 • #407: Xông vào trong Vạn Tiên Trận
 • #408: Đại Chu Thiên Thập Phương Luân Chuyển Đại Trận với Vạn Tiên Trận
 • #409: Thành lũy là từ nội bộ công phá
 • #410: Phật Tổ, ngươi điều kiện trẫm đáp ứng
 • #411: Như Lai Phật Tổ chiêu hàng
 • #412: Vô Lượng Phật Quốc
 • #413: Hợp lực lao ra
 • #414: Oanh phá lĩnh vực
 • #415: Như Lai Thần Chưởng kinh khủng uy thế
 • #416: Giằng co
 • #417: Là Tôn Ngộ Không! Hắn dĩ nhiên là không chết?
 • #418: Đơn độc gặp một lần cái kia con lừa trọc
 • #419: Chưởng Trung Phật Quốc
 • #420: Chủ Tể cấp lĩnh vực lực lượng
 • #421: Mại Manh Thần Thông hiển uy
 • #422: Quy y? Đời này cũng không thể quy y!
 • #423: Tự cổ đa tình không dư hận
 • #424: Kinh khủng Pháp Tướng Kim Thân
 • #425: Chữ Vạn phật ấn
 • #426: Thiên Bia trấn áp
 • #427: Đại Chu Thiên Thập Phương Luân Chuyển Đại Trận với Như Lai Thần Chưởng
 • #428: Nhanh không ngăn được
 • #429: Bút trướng này, ta lão Tôn giúp ngươi đòi lại!
 • #430: Tru Tiên Kiếm Trận
 • #431: Bốn phương chấn động
 • #432: Phật Môn Nghiệp Hỏa
 • #433: Như Lai cụt tay
 • #434: Đem Tử Lan gọi về Thiên Đình đến
 • #435: Lãnh Hiên dị thường
 • #436: Chúng ta không thiếu kết minh người
 • #437: Trả lại ba thanh Tiên kiếm
 • #438: Từ chỗ nào đến chạy trở về đến nơi đó
 • #439: Đi tới Thanh Khâu Hồ Quốc
 • #440: Hồ Đế nhân tuyển
 • #441: Cường giả lời nói chính là chân lý
 • #442: Để cho Lãnh Hiên kế nhiệm Hồ Đế?
 • #443: Huyết trì phong ấn
 • #444: Truyền tụng thiên hạ
 • #445: Thiên Hồ Trượng
 • #446: Lại một cái Hỗn Độn Thần Châu
 • #447: Hiệu dụng lưu trữ năng lượng
 • #448: Huyết Ma bạo động
 • #449: Đột phá, trảm nhị thi Chuẩn Thánh
 • #450: Liên thủ gia cố phong ấn
 • #451: Huyết trì kết giới bị phá
 • #452: Huyết Ma tứ ngược
 • #453: Hỏi một chút ta lão Tôn có đáp ứng hay không
 • #454: Ngươi, liền chút năng lực ấy?
 • #455: Đến cùng ai là ma đầu?
 • #456: Diệt Huyết Ma
 • #457: Con tin uy hiếp
 • #458: Ta lão Tôn đợi không được
 • #459: Phân thân dụ địch
 • #460: Phát động cấm chế
 • #461: Thoát thân vô vọng
 • #462: Chỉ chiến mà thôi
 • #463: Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo khí
 • #464: Thép quyền có thể liệt địa, một tay có thể che trời
 • #465: Chúng ta không đi giúp hắn, ai có thể giúp hắn?
 • #466: Cơ hội tốt nhất
 • #467: Cửu Tiêu kinh lôi lên, Vô Lượng đại kiếp thành
 • #468: Cái gì là huynh đệ? Đây chính là huynh đệ!
 • #469: Chân trần không sợ đi giày
 • #470: Như Lai toàn bộ thực lực
 • #471: Quyết không thỏa hiệp
 • #472: Thiên Đạo hư ảnh, thành thánh chi tượng
 • #473: Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ
 • #474: Bàn Cổ Phiên
 • #475: Trơn trượt như cái con lươn
 • #476: Tam Bảo Ngọc Như Ý
 • #477: Hai đại Thánh Nhân liên thủ
 • #478: Ta lão Tôn cự tuyệt
 • #479: Si Tình Chú
 • #480: Nhập ma, tình kiếp
 • #481: Phật tâm một kích, Thiên Kiếm Diệt Thần
 • #482: Bên thua, bên thắng, có trọng yếu như vậy sao?
 • #483: Tôn Ngộ Không cái chết
 • #484: Khởi tử hồi sinh
 • #485: Thông Thiên giáo chủ xuất thủ
 • #486: Thiên Đạo hư ảnh lại xuất hiện
 • #487: Tái chiến Nhiên Đăng Cổ Phật
 • #488: Bản tọa đệ tử ngươi cũng dám đánh
 • #489: Trở mặt không quen biết
 • #490: Tiền đồ chưa biết
 • #491: Huyền Thiên Cửu Biến, Tam Huyền Bạo
 • #492: Hai mươi bốn chư thiên Thế Giới Chi Lực
 • #493: Tru Tiên Kiếm Trận với hai mươi bốn chư thiên
 • #494: Vạn Kiếm Hợp Nhất, Thiên Kiếm Hối Tụ
 • #495: Như Lai đánh lén
 • #496: Đông Hoàng Hỗn Độn Chung
 • #497: Hỗn Độn lực lượng lĩnh ngộ
 • #498: Hỗn Độn Chi Hỏa áp chế U Minh Quỷ Hỏa
 • #499: Chúng thánh xuất thủ
 • #500: Thất Bảo Diệu Thụ
 • #501: Con lừa trọc không có một cái tốt
 • #502: Thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên
 • #503: Thiên mệnh quỹ tích biến hóa
 • #504: Như Lai con lừa trọc, chạy đâu!
 • #505: Chín màu Hồn Ngọc
 • #506: Thông Thiên đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
 • #507: Ngôi sao linh khí, Hoa Quả sơn cũng có
 • #508: Tranh đoạt tín ngưỡng chi lực
 • #509: Thắng được dân tâm
 • #510: Ngọc Đế quyết định
 • #511: Hồng Quân Đạo Tổ quân lệnh
 • #512: Phù hợp hộ qua nhân tuyển
 • #513: Tốt nhất nhập đội
 • #514: Dò xét, lấy bất biến ứng vạn biến
 • #515: Lại đến Biên Hoang chi địa
 • #516: Cổ quái đại nhục trùng
 • #517: Thế Giới Thụ
 • #518: Có thể dùng, nhưng không thể tin
 • #519: Lập kế hoạch, đi về phía tây âm mưu
 • #520: Thà rằng giết lầm một ngàn, tuyệt không buông tha một cái!
 • #521: Quan Thế Âm nương nhờ vào
 • #522: Mê người điều kiện
 • #523: Tìm bồi luyện
 • #524: Cự hình bọ ngựa
 • #525: Chấn động cách thức công kích
 • #526: Trảm tam thi Á Thánh
 • #527: Nói điều kiện, làm nội ứng
 • #528: Thoát ly trói buộc, tự thành một giới
 • #529: Đại tranh chi thế, cơ hội tốt nhất
 • #530: Hỏa Yêu Linh
 • #531: Sinh diệt chuyển hóa
 • #532: Năm trăm năm sau
 • #533: Tinh Hạch, nửa bước Thánh Nhân
 • #534: Ngươi mù a?
 • #535: Phật Môn Bồ Tát? Phi!
 • #536: Giải cứu A Di Đà Phật
 • #537: Như Lai Phật Tổ chân chính át chủ bài
 • #538: Tam Bổng Xanh Thiên
 • #539: Kéo dài thời gian
 • #540: Phá mở một đầu cuối cùng ngôi sao linh khí Tỏa Liên
 • #541: Xông ra Hư Bà La Giới
 • #542: Tam thi hợp đạo bắt đầu
 • #543: Hỗn Độn Chiến Thể
 • #544: Tiếp Dẫn Đạo Nhân
 • #545: Mệnh Hạch ngưng tụ
 • #546: Ta lão Tôn giúp qua ngươi?
 • #547: Gặp mặt Viên Hồng
 • #548: Hai cái, ba cái chữ
 • #549: Giang Lưu Nhi không cam lòng
 • #550: Vô Lượng Công Đức Quyết
 • #551: Tranh thủ Tiểu Bạch Long Ngao Liệt
 • #552: Cơ hội chỉ có một lần
 • #553: Ảnh Ma Tuyệt Ảnh
 • #554: Vạn tộc trở về
 • #555: Lưu Sa hà bờ
 • #556: Ẩn giấu thực lực
 • #557: Tử Hà Tiên Tử
 • #558: Kết bạn đồng hành
 • #559: Vạn Thọ sơn Ngũ Trang quán
 • #560: Trò hay sắp bắt đầu
 • #561: Nhân Sâm Quả
 • #562: Khôi phục bộ phận trí nhớ kiếp trước
 • #563: Ngươi không nên uy hiếp ta
 • #564: Viên Hồng xin giúp đỡ
 • #565: Làm dáng một chút
 • #566: Tâm tư kín đáo
 • #567: Trấn Nguyên Tử thỉnh cầu
 • #568: Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu
 • #569: Cứu Bạch Cốt Tinh
 • #570: Cửu Phượng sơn
 • #571: Phản đồ Cửu Phượng
 • #572: Tổ Vu Kỳ
 • #573: Ta lão Tôn chờ các ngươi đã nửa ngày
 • #574: Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau
 • #575: Đại tranh chi thế, không phải bạn tức địch
 • #576: Ma Tổ La Hầu hứa hẹn
 • #577: Sư phụ bị yêu quái bắt đi
 • #578: Hộ thể Công Đức Kim Quang
 • #579: Trư Bát Giới quy hàng
 • #580: Lại hủy tế đàn
 • #581: Phá hỏa trận
 • #582: Băng cực hàn diễm
 • #583: Bạch Trạch bản thể, Băng Diễm mũi tên
 • #584: Đưa Cửu Phượng chuyển thế
 • #585: Bạch Trạch nhắc nhở
 • #586: Đại đạo hiện hình
 • #587: Cắt đứt thành thánh
 • #588: Thánh Nhân vẫn lạc, thiên địa cùng buồn
 • #589: Dạ tộc trở về
 • #590: Hợp Thần Thủy
 • #591: Đổi lấy Bàn Đào
 • #592: Hạ lưu thủ đoạn
 • #593: Mang đi Hằng Nga
 • #594: Để cho Hậu Nghệ đến giải độc
 • #595: Sa Tăng quy hàng
 • #596: Tìm kiếm Thần Ma mộ tràng cửa vào
 • #597: Thần Ma mộ tràng
 • #598: Oan hồn tàn phá bừa bãi
 • #599: Ngưng tụ Luân Hồi Đại Đạo
 • #600: Hậu Nghệ hồn phách
 • #601: Nghệ Xạ Cửu Nhật
 • #602: Hậu Nghệ hồn phách dung hợp
 • #603: Hậu Nghệ quyết định
 • #604: Hoạt Xuân cung
 • #605: Đại Thánh, ngươi đây là tại hại ta
 • #606: Tại Giang Lưu Nhi thể nội đợi một đoạn thời gian
 • #607: Dạ hội tam yêu
 • #608: Hoán bào làm phép
 • #609: Nắm chặt thời gian tăng thực lực lên
 • #610: Luyện chế Đấu Chiến Thắng Tửu
 • #611: Như Lai đột phá
 • #612: Vật thay thế
 • #613: Hỗn Độn vòng xoáy
 • #614: Xuyên Sơn Hạt
 • #615: Đem độc tố hút ra đến
 • #616: Thuyết phục Long Hạt
 • #617: Hấp thu Hỗn Độn Chi Khí
 • #618: Oanh sát Hỏa Dực Điểu
 • #619: Nướng ngươi
 • #620: Băng phong Tử Hà
 • #621: Ai dám cướp ta thịt
 • #622: Thông hướng Thiên Đạo Trường Hà thông đạo
 • #623: Thời không bức tường
 • #624: Quan sát cảm ngộ
 • #625: Tử Hà trở về Linh Sơn
 • #626: Viên Hồng cũng hoài thai
 • #627: Lại đến Linh Sơn
 • #628: Tỏa Tâm trì
 • #629: Bên trong cái kia thối hầu tử độc
 • #630: Lấy trận phá trận
 • #631: Thực Cốt Trùng
 • #632: Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn
 • #633: Đối chưởng, bỏ chạy
 • #634: Ta lão Tôn một đời làm việc, không cần ngươi đến đồng ý?
 • #635: Trảm tam thi thành đạo, lại lấy lực chứng đạo
 • #636: Một lúc hồ đồ kìm lòng không được
 • #637: Nữ Vương Linh Hi
 • #638: Ngại hay không cùng Yêu tộc thành thân
 • #639: Hạt Tử Tinh
 • #640: Hỗn Độn Đại Đạo hiển uy
 • #641: Thu phục Hạt Tử Tinh
 • #642: Kinh Thế Cửu Lôi Minh
 • #643: Uy như ngục, thế vô song
 • #644: Cảnh giới rơi xuống
 • #645: Thật giả Viên Hồng
 • #646: Khó phân biệt thật giả
 • #647: Gián điệp Đế Thính
 • #648: Như thế nào thật? Như thế nào giả?
 • #649: Người chí tiện thì vô địch
 • #650: Đại Thánh, ngươi nhưng làm ta hại khổ!
 • #651: Ai đi hàng phục? Ai dám hàng phục?
 • #652: Tiểu Lôi Âm Tự
 • #653: Thu lấy Kim Nao
 • #654: Luyện hóa chính phẩm Túi Càn Khôn
 • #655: Hàng giả
 • #656: Ai cũng đừng nghĩ đi
 • #657: Thuyết phục Hoàng Mi Đại Vương
 • #658: Vạn tộc trở về
 • #659: Giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ yên?
 • #660: Thiên Mục thần thông
 • #661: Mượn dùng quan sát
 • #662: Chiêu hàng Bì Lam Bà
 • #663: Viên Hồng thiên phú chiến đấu
 • #664: Xin Bằng Ma Vương xuất thủ
 • #665: Bằng Ma Vương với Đại Bằng Vương
 • #666: Thiên hạ cực nhanh bí mật
 • #667: Kim Sí Đại Bằng tộc địa
 • #668: Ngươi còn non lắm
 • #669: Nhìn ta rút không chết ngươi
 • #670: Lăn một bên đợi
 • #671: Ai có thể chống đỡ được ta
 • #672: Không kiên trì nổi? Trò cười
 • #673: Tiến nhập Phong Lôi trì
 • #674: Côn Ngư quái vật
 • #675: Thời Không Đại Đạo ngưng tụ thành công
 • #676: Phong Lôi điện xuất hiện
 • #677: Phong Lôi Thần Côn
 • #678: Tiếp nhận tộc trưởng
 • #679: Di chuyển Thiên Long cốc
 • #680: Hoa Quả sơn lơ lửng
 • #681: Để bọn hắn có đến mà không có về
 • #682: Tà Châu, Tà tộc
 • #683: Hãm Không sơn Vô Đáy động
 • #684: Từng người mang ý xấu riêng
 • #685: Viên Hồng đến
 • #686: Sưu hồn Tà tộc
 • #687: Bắt chuột tinh
 • #688: Tà Đế đảo
 • #689: Cho ngươi cái u đầu sứt trán cơ hội
 • #690: Kim Cô nhất bổng phá thanh thiên, vạn điểm lưu quang quét quần tiên
 • #691: Đối chiến Tà Đế
 • #692: Ngươi là ai, cũng xứng để cho ta lão Tôn quỳ xuống
 • #693: Bốn phương chấn động
 • #694: Hỗn Độn Đại Đạo diệu dụng
 • #695: Tà Đế vẫn lạc
 • #696: Tùy tiện
 • #697: Bức ra tà ý
 • #698: Vì cái gì giúp ta
 • #699: Lôi Cuồng
 • #700: Ta khống chế, ngươi thâu ra
 • #701: Phong Lôi Thần Côn hiển uy
 • #702: Tiếp xuống, giao cho ta lão Tôn a
 • #703: Giết ngươi như giết chó
 • #704: Người nào thắng, ngươi nào thua?
 • #705: Nhiên Đăng gây sự
 • #706: Trở về Hoa Quả sơn
 • #707: Không say không về
 • #708: Tặng cho Thần binh
 • #709: Yêu Quân đột kích
 • #710: Trao đổi con tin
 • #711: Cửu Linh Nguyên Thánh nhận sợ
 • #712: Liền không lại kiên trì kiên trì?
 • #713: Chơi xấu, cho thể diện mà không cần
 • #714: Sung sướng trả thù
 • #715: Tìm kiếm kiếp trước Kim Thiền Tử ký ức
 • #716: Tiến nhập Vong Xuyên?
 • #717: Tam Sinh Thạch vật thay thế
 • #718: Huyết Thần Thạch
 • #719: Vong Xuyên hải
 • #720: Nuốt chững ký ức
 • #721: Ký ức không trọn vẹn
 • #722: Dưới chân linh sơn bắt người
 • #723: Qua Lăng Vân Độ
 • #724: Điều tra Quan Phật Tháp
 • #725: Phản hấp công đức khí vận
 • #726: Điệu hổ ly sơn
 • #727: Khổng lồ thỉnh kinh công đức
 • #728: Trùng kiến Thiên giới
 • #729: Kinh thiên đoàn chiến
 • #730: Ngọc Đế với Lục Nhĩ Mi Hầu
 • #731: Ngọc Đế ma hóa
 • #732: Hậu Nghệ thành thánh
 • #733: Xạ Nhật Kim Tiễn
 • #734: Kinh thế thần tiễn
 • #735: Trọn vẹn bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận
 • #736: Yêu tộc Thiên Đình thành lập
 • #737: Thánh Nhân khắp nơi trên đất đi, Á Thánh nhiều như chó
 • #738: Ngươi đứng tại chỗ nào?
 • #739: Ma Thần tháp kinh khủng trọng lực
 • #740: Đồng hành người
 • #741: Bí văn, đại thiên thế giới
 • #742: Lại hướng Ngũ Trang quán
 • #743: Trấn Nguyên Tử đột phá
 • #744: Vạn tộc trở về
 • #745: Tự thân xuất mã
 • #746: Mượn đao giết người
 • #747: Kỳ Lân tộc, Thiên Lân
 • #748: Cặn bã bên trong cực phẩm
 • #749: Đem hắn tặng cho ta lão Tôn
 • #750: Làm sao ngươi biết ta ở đâu
 • #751: Một thương xuyên ngực
 • #752: Nói đến liền phải làm được
 • #753: Dực tộc khủng hoảng
 • #754: Diệt tộc âm mưu
 • #755: Tây Hải nguy hiểm
 • #756: Mọc ra cánh điểu nhân
 • #757: Hậu trường hắc thủ
 • #758: Đem mệnh lưu lại, các ngươi liền có thể đi
 • #759: Đấu Chiến Vô Địch
 • #760: Không có cốt khí đồ ăn hại
 • #761: Dực Hoàng tự bạo
 • #762: Lịch sử từ người thắng viết ra
 • #763: Hiến tế mười hai chư thiên
 • #764: Cục diện bế tắc, tiêu hao chiến
 • #765: Nhiên Đăng cái chết
 • #766: Tứ hải Long tộc trở về
 • #767: Thương thiên chi nhãn
 • #768: Khai thiên chiến đấu
 • #769: Thương thiên chi nhãn kinh khủng uy thế
 • #770: Hỗn Độn Ma Thần?
 • #771: Bàn lực lượng
 • #772: Chính là lại đánh mười lần, ta lão Tôn cũng không sợ!
 • #773: Thời không bức tường phá động
 • #774: Chu Tước quyết định
 • #775: Thượng cổ Hỗn Độn thời đại
 • #776: Kinh thiên bóng gậy, chí cường đao mang
 • #777: Hỗn Độn Ma Thần Cúc La vẫn lạc
 • #778: Hỗn Độn khư
 • #779: Đối chiến thứ hai Ma Thần
 • #780: Thứ hai Ma Thần thực lực chân chính
 • #781: Hỗn Độn, Trảm Thần
 • #782: Lại đến, để cho ta xem cho rõ
 • #783: Chém giết thứ hai Ma Thần
 • #784: Phá Thiên Lĩnh Vực với Hỗn Độn Lĩnh Vực
 • #785: Bảy đầu đại đạo, Phá Thiên Nhất Côn
 • #786: Ma Hoàng Quỳnh Vũ
 • #787: Tuyệt không lùi bước
 • #788: Đánh đến cực hạn
 • #789: Bàn Cổ xuất thủ
 • #790: Bàn Cổ với Ma Hoàng Quỳnh Vũ
 • #791: Đại đạo phụ thể, toàn lực va chạm
 • #792: Diệt thế Lôi Bạo
 • #793: Hư không múa bổng
 • #794: Tôn Ngộ Không đột phá
 • #795: Hỗn Độn Thánh Nhân chi uy
 • #796: Cá khẳng định sẽ chết, lưới chưa chắc sẽ rách
 • #797: Đưa tặng Hỗn Độn Chi Hỏa hỏa chủng
 • #798: Khai thiên chiến đấu
 • #799: Ba người hợp tác
 • #800: Cường hãn Thương Thiên Chi Nhãn
 • #801: Thông Thiên khí phách
 • #802: Thương Thiên Chi Nhãn cuối cùng phản công
 • #803: Như Lai tính toán
 • #804: Ngộ Không, ngươi cuối cùng quay lại
 • #805: Chỉ một cái rách Kim Thân
 • #806: Hai đời thù hận, hôm nay tiêu tận
 • #807: Bàn Cổ không chết
 • #808: Thứ Nguyên Bích Lũy
 • #809: Ta lão Tôn có nói qua muốn hòa giải sao?
 • #810: Phân biệt ngày
 • #811: Thiên Lân khẩn cầu
 • #812: Tiến nhập Nguyên Giới
 • #813: Cực lớn tương phản
 • #814: Bàn Cổ tin tức
 • #815: Nguyên Linh điện
 • #816: Đại điện chủ cảnh cáo
 • #817: Thể chất cao nhất giá trị
 • #818: Đại điện chủ thuyết phục
 • #819: Gia nhập Nguyên Linh Liên Minh
 • #820: Tinh diệu truyền tống trận pháp
 • #821: Nguyên Linh ngự đạo, hãm hại
 • #822: Giấu đầu lòi đuôi
 • #823: Linh Bảo các
 • #824: Chọn lựa Linh Bảo
 • #825: Hỗn Nguyên Linh Cầu
 • #826: Hỗn Nguyên Giáp
 • #827: Quang Ám thể chất
 • #828: Chào hỏi
 • #829: Thượng cổ Thần khí Khí Linh Truy Hồn
 • #830: Khí Linh dung hợp
 • #831: Quát mắng
 • #832: Đột phá, Nguyên Vương cảnh giới
 • #833: Cổ Thần di tích
 • #834: Tiến nhập Thú Linh sơn mạch
 • #835: Lam Phách Dong Binh Đoàn chiêu mộ
 • #836: Giai đoạn thứ tư, Phá Hư Nguyệt Mâu
 • #837: Gia nhập Lam Phách
 • #838: Cự viên lui bước
 • #839: Lam Phách tức giận
 • #840: Không muốn chờ, đi trước chính là
 • #841: Phế vật, tu vi lại cao hơn cũng là phế vật
 • #842: Một gậy oanh sát
 • #843: Quái vật tầng tầng lớp lớp
 • #844: Vấn đề xuất hiện ở lệnh bài bên trên
 • #845: Đồng môn tương tàn là tối kỵ?
 • #846: Chó cắn chó một miệng lông
 • #847: Hỏa Giáp Phệ Thần Trùng
 • #848: Ta cũng muốn đi vào
 • #849: Xông qua thông đạo
 • #850: Quá khi dễ người
 • #851: Cho bọn hắn đánh lại
 • #852: Suy đoán lòng người
 • #853: Không gian đứt gãy
 • #854: Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn!
 • #855: Đoạt Hồn Hổ Mãng
 • #856: Thiên Cơ Độc Đằng Thụ
 • #857: Tề Lân thức tỉnh
 • #858: Đánh không lại, nhanh lên chạy
 • #859: Phong Linh Trụ
 • #860: Không Gian Trọng Điệp Trận Pháp
 • #861: Cảm ngộ Phong Linh phù văn
 • #862: Hỏa hệ không gian trùng điệp
 • #863: Trút cơn giận
 • #864: Mất đi thần trí
 • #865: Thiện ác nguyên thần
 • #866: Thế thân con rối
 • #867: Bàn Cổ thanh tỉnh
 • #868: Hung thú như nước thủy triều
 • #869: Chữa thương điện lưu
 • #870: Đấu thú đài khiêu chiến
 • #871: Dung hợp hung thú
 • #872: Tra tìm nhược điểm
 • #873: Thiên Khuyết cảnh mở ra
 • #874: Trở về Nguyên Linh Liên Minh tổng bộ
 • #875: Nữ Oa nương nương tin tức
 • #876: Thiên Đấu đại sâm lâm
 • #877: Đấu Chiến Thần Viên tộc
 • #878: Thiên Yêu thành ra oai phủ đầu
 • #879: Cao điệu ra sân
 • #880: Một gậy đánh ngã
 • #881: Ai cho ngươi tự tin
 • #882: Các ngươi cùng lên đi
 • #883: Cho ta lão Tôn lăn
 • #884: Ban thưởng Báo Tam hóa hình
 • #885: Chấp chưởng Càn Khôn
 • #886: Chiến đấu là loại nghệ thuật
 • #887: Giải phong Bất Tử Thiên Yêu Thể
 • #888: Nữ Oa hiện thân
 • #889: Tam Tuyệt Sát Kiếm, Pháp Tướng Thiên Địa
 • #890: Huyền Thiên Cửu Biến, Sinh Tử Thuấn
 • #891: Lần nữa rơi xuống bụi trần
 • #892: Ta lão Tôn không phụng bồi
 • #893: Thần Tướng Viên Long
 • #894: Tất cả đều thuận đi
 • #895: Trường Sinh Nguyên Dịch
 • #896: Thiên Binh Đài
 • #897: Toàn thành truy nã
 • #898: Hồng Quân Đạo Tổ quyết định
 • #899: Đột phá, động tĩnh lớn
 • #900: Phá kết giới, Ngộ Không nguy hiểm
 • #901: Lại phải làm kỹ nữ, lại nghĩ lập đền thờ
 • #902: Hồng Quân Đạo Tổ thực lực
 • #903: Quan sát cảm ngộ
 • #904: Tập Khí Biến Thân
 • #905: Đỉnh phong chiến đấu
 • #906: Đột phá, lên thẳng Giới Soái
 • #907: Dùng thực lực nói chuyện
 • #908: Sẽ chỉ múa mép khua môi phế vật
 • #909: Có cha sinh không có mẹ dạy
 • #910: Bàng môn tả đạo
 • #911: Ngươi ngược lại là lại nhảy nhót a?
 • #912: Thành cũng Độc Đạo, bại cũng Độc Đạo
 • #913: Khấu đầu lạy tạ nghìn lần
 • #914: Luyện hóa trừ độc
 • #915: Thần Tướng Viên Long lửa giận
 • #916: Ngưng tụ Độc Đan
 • #917: Nếu có thể cùng giai vô địch, có thể tự yheo gió mà lên
 • #918: Sinh tử hành lang
 • #919: Man Thần tuyệt địa
 • #920: Tôn Ngộ Không, ta phải hướng ngươi khiêu chiến
 • #921: Sinh tử chiến ước
 • #922: Hiện tại xin lỗi còn kịp sao?
 • #923: Đối chiến Viên Băng
 • #924: Băng hàn nguyên lực
 • #925: Băng viên hóa thân chi thuật
 • #926: Ta lão Tôn lời nói chính là quy củ!
 • #927: Một chiêu đánh bại
 • #928: Ngươi cho ta lão Tôn lên tới
 • #929: Cửu U Oán Khí
 • #930: Gia hỏa này giao cho ta lão Tôn đối phó
 • #931: Sương mù xám khu vực, giết chóc!
 • #932: Tiêu trừ trớ chú phương pháp
 • #933: Quỷ Đằng
 • #934: Phân thân diệt Quỷ Đằng
 • #935: Tà vật màu trắng bạc trái tim
 • #936: Thanh trừ tà vật
 • #937: Giao chiến Thạch Viên
 • #938: Đấu Chiến Thần Viên Hoàng
 • #939: Thiên Khuyết cảnh chi chủ truyền thừa
 • #940: Hồng Quân Đạo Tổ tái chiến Hữu Sứ Khôn Địa
 • #941: Một chưởng vỗ lật
 • #942: Ta phải đi Bắc châu
 • #943: Thiên Hoàng Tử biến hóa
 • #944: Nước ấm nấu ếch xanh
 • #945: Tả Sứ Càn Thiên bại trận
 • #946: Lĩnh vực lực lượng, Vô Biên Huyết Hải
 • #947: Lôi đài hải tuyển
 • #948: Chuẩn bị kết thúc
 • #949: Gặp được ta tính ngươi không may
 • #950: Hoàng kim đại đạo
 • #951: Thiên Khuyết cảnh đại môn
 • #952: Một gậy oanh trả lại
 • #953: Tiến nhập Thiên Khuyết cảnh
 • #954: Có khác động thiên
 • #955: Thuận tay khôi phục
 • #956: Cơ Quan Điểu
 • #957: Hai đường đều là tử môn
 • #958: Nham tương biển lửa
 • #959: Thân cua đuôi cá quái vật
 • #960: Lạc Bạch nổi giận
 • #961: Nấu đầu cá canh
 • #962: Đầu cua Ngư Long
 • #963: Giới Thánh cấp quái vật
 • #964: Tám đầu Long Quy
 • #965: Hai Thánh Vương vẫn lạc
 • #966: Bát Trảo Chương Ngư quái
 • #967: Kiếm Khí Liên Hoa
 • #968: Đêm tối thú triều
 • #969: Long Thu
 • #970: Tẩm cung tầm bảo
 • #971: Thế Tử Đan
 • #972: Đáng sợ kim giáp pho tượng
 • #973: Biến hóa chi thuật, thông hành chi pháp
 • #974: Thiên Hoàng Tử điều kiện
 • #975: Tám cái bồ đoàn
 • #976: Tiến nhập trình tự
 • #977: Cái gì Thiên Hoàng Tử, không gì hơn cái này
 • #978: Thiên Hoàng Tử lùi bước
 • #979: Thiên Đế bảo tọa
 • #980: Bảo tọa đằng sau cầu thang
 • #981: Mở ra bảo khố chìa khoá
 • #982: Đả khai kết giới lỗ hổng
 • #983: Song song không gian trùng điệp
 • #984: Tức đến phun máu
 • #985: Tranh đoạt pháp bảo
 • #986: Trận pháp cách trở
 • #987: Đài sen hình dáng pháp bảo
 • #988: Thần khí cấp bậc pháp bảo, tạo hóa cùng Tâm Liên
 • #989: Tịch Giới Cầu
 • #990: Đại đạo ngưng hình, phù văn truyền đạo
 • #991: Kinh Thần Thứ
 • #992: Đặc thù tầng thứ chín thông đạo
 • #993: Xách giày cũng không xứng
 • #994: Thiên Đế truyền thừa khảo nghiệm
 • #995: Tinh quang oanh kích khảo nghiệm
 • #996: Cắm đi vào là được rồi
 • #997: Thôn Thiên Ma Thú, Bát Bất Tượng
 • #998: Biến thái phòng ngự, rùa đen tốc độ
 • #999: Thôn Phệ chi thuật, nhược điểm
 • #1000: Cửa thứ năm, chiến thắng bản thân
 • #1001: Hỗn hợp nguyên lực
 • #1002: Ma côn toái không
 • #1003: Chân chính Kiếm Đạo
 • #1004: Chấn nhiếp quần hùng
 • #1005: Nguyện ý truyền liền truyền, không nguyện ý liền dẹp đi
 • #1006: Cẩu thí truyền thừa
 • #1007: Chưởng khống Thiên Khuyết cảnh
 • #1008: Thiên Lan sơn mạch, Yêu Đình
 • #1009: Tôn Ngộ Không dự định
 • #1010: Mở ra lưỡng giới thông đạo
 • #1011: Thiên Yêu Thẩm Phán Đội
 • #1012: Hồng Quân Đạo Tổ suy tính
 • #1013: Lãnh Tướng Viên Băng báo tin
 • #1014: Không cần thiết ẩn giấu đi
 • #1015: Thiên Hoàng Tử anh minh quyết định
 • #1016: Ta muốn cùng các ngươi cùng đi
 • #1017: Không đủ tư cách
 • #1018: Ảm Diệt Lôi Cầu
 • #1019: Liên thủ oanh kích
 • #1020: Cường hãn hộ tông đại trận
 • #1021: Giới Thánh cường giả thực lực chân chính
 • #1022: Có thể rút ngắn bao nhiêu liền rút ngắn bao nhiêu
 • #1023: Không có một ai
 • #1024: Gặp lại Tôn Tiểu Tình
 • #1025: Ta lão Tôn nói ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, ngươi liền có thể
 • #1026: Uổng phí sức lực
 • #1027: Không may Ngưu Ma Vương
 • #1028: Hi vọng ngươi là người bình thường
 • #1029: Ma Tướng Viên Ma phỏng đoán
 • #1030: Tái chiến Kính Tượng
 • #1031: Lực lượng không cực hạn, đề thăng không cực hạn
 • #1032: Cường độ thân thể đề thăng
 • #1033: Mục Ân ẩn nhẫn
 • #1034: Ngưng tụ Thần Hạch
 • #1035: Kinh khủng lôi bạo quyển
 • #1036: Hỗn Nguyên Thần Quyết
 • #1037: Tiềm nhập Nguyên Linh tông
 • #1038: Quái ngư Lôi Sa
 • #1039: Hỗn Nguyên Kim Diễm
 • #1040: Mục Ân chân chính mục đích
 • #1041: Làm cho người phẫn nộ
 • #1042: Triệt để hiển lộ, Giới Thánh đỉnh phong cảnh giới
 • #1043: Việc này, chỉ sợ không ổn
 • #1044: Trung thực chó săn
 • #1045: Giam lỏng
 • #1046: Tiễn ngươi một món lễ lớn
 • #1047: Phá vây
 • #1048: Chạy ra Nguyên Linh tông
 • #1049: Độc thiện thân
 • #1050: Thiên Khuyết cảnh thoát ly
 • #1051: Trở về Nguyên giới
 • #1052: Động Thần cảnh giới
 • #1053: Năm ngàn năm Hắc Ám tuế nguyệt
 • #1054: Đánh lên Nguyên Linh tông
 • #1055: Hiện tại, vẫn là Nguyên Linh tông địa Bàn sao?
 • #1056: Ta lão Tôn lại quay lại!
 • #1057: Động Thần cảnh giới va chạm
 • #1058: Vây công Nguyên Linh tông
 • #1059: Động Thần cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu
 • #1060: Mục Ân vẫn lạc
 • #1061: Gãi ngứa ngứa đều không đủ
 • #1062: Đóng lại Thứ Nguyên đại môn
 • #1063: Diệt sát Bất Tử Thiên Yêu Hoàng
 • #1064: Thiên Hoàng Tử nổi loạn
 • #1065: Làm lại Yêu Đình ngoại môn trụ sở
 • #1066: Quan Thế Âm Tôn Giả thần thông
 • #1067: Thứ Nguyên đại môn lại mở
 • #1068: Vô hình Không Gian Lợi Nhận
 • #1069: Ta lão Tôn cự tuyệt!
 • #1070: Phá Thiên Nhất Côn với Phong Lôi Kinh Thiên
 • #1071: Quái thai? Quái vật
 • #1072: Thời Không Sinh Tử Thần Phù lại xuất hiện
 • #1073: Bát phương khiển trách
 • #1074: Nghênh chiến Thiên Yêu Thẩm Phán Đội
 • #1075: Nhìn xem ai trước giải quyết
 • #1076: Cuối cùng rồi sẽ là cái người chết
 • #1077: Một tên cũng không để lại
 • #1078: Đại Ngư với Hải Long
 • #1079: Đột phá, Hư Thần cảnh giới
 • #1080: Có thê tử như thế, còn cầu mong gì
 • #1081: Xuất phát, Hàn Hải giới
 • #1082: Trung chuyển tinh cầu
 • #1083: Đánh cướp, phản đánh cướp
 • #1084: Hải tặc vũ trụ
 • #1085: Ngươi vì cái gì ngồi ở chỗ này
 • #1086: Đừng đến phiền ta
 • #1087: Tới cửa phục vụ
 • #1088: Ngươi rất nóng sao? Vì cái gì cởi quần áo?
 • #1089: Không tầm thường luyện đan sổ tay
 • #1090: Tam Long Thối Tâm Lô
 • #1091: Rèn luyện Huyền Dương khoáng thạch
 • #1092: Tinh Linh Cầu
 • #1093: Chí Tôn thẻ đen
 • #1094: Đăng kí Luyện Đan Sư
 • #1095: Tử Vân Tâm Hỏa
 • #1096: Dụng cụ kiểm tra nổ tung
 • #1097: Bạo đan
 • #1098: Một lần thành công, lại là một lần thành công
 • #1099: Luyện đan đại tông sư
 • #1100: Ta lão Tôn tại sao phải sùng bái ngươi
 • #1101: Tuyệt sẽ không bán huynh đệ
 • #1102: Thánh Thư viện ghi danh bằng chứng
 • #1103: Sinh mệnh tin tức
 • #1104: Gặp lại Lôi Na
 • #1105: Độc Cô Khải khiêu khích
 • #1106: Đây là lão tử địa bàn
 • #1107: Không đuổi kịp liền không đuổi kịp
 • #1108: Kinh khủng Chân Thần cảnh cường giả
 • #1109: Trảm Tinh Đao Đường Đào
 • #1110: Vô cực Luyện Ngục khảo hạch
 • #1111: Đoạt cá hắc y nhân
 • #1112: Tử Ảnh tinh người
 • #1113: Phách lối Long Dương Thần Sứ
 • #1114: Ta là nhà ngươi Thiên Lân đại nhân
 • #1115: Như Ý thủ hộ
 • #1116: Không thể để cho người kiếm tiện nghi
 • #1117: Chúng ta là Thần Thú
 • #1118: Lối ra phía trước
 • #1119: Ngươi không đủ mạnh, đây là giải thích pháp!
 • #1120: Không thu thiên tài, chỉ lấy quái vật
 • #1121: Thù hận, tự mình kết liễu
 • #1122: Khảo hạch tiêu chuẩn xác định cao
 • #1123: Quái vật biểu hiện
 • #1124: Lớn hơn nữa ta lão Tôn cũng không đi
 • #1125: Bọn họ muốn chờ, ta lão Tôn liền không đợi!
 • #1126: Thông qua đạo thứ ba khảo hạch
 • #1127: Nhất định là địch nhân
 • #1128: Man Hoang cổ thú
 • #1129: Ác tâm Đại Nhuyễn Trùng
 • #1130: Ẩn tàng đuôi chùy
 • #1131: Nhược điểm, Tam Huyền Bạo công kích
 • #1132: Luyện hóa đầu hổ cự hạt
 • #1133: Động Hư cảnh Hỏa Long
 • #1134: Đụng chạm bình cảnh
 • #1135: Để nó ăn!
 • #1136: Chớ tự tìm bẽ mặt
 • #1137: Trực tiếp luyện hóa
 • #1138: Tiến nhập Luyện Thần Tháp tầng thứ tám
 • #1139: Mượn dùng Chu Tước tứ tiểu lực lượng
 • #1140: Muốn liều mạng? Muộn!
 • #1141: Thông quan!
 • #1142: Nam Cung Phá ẩn nhẫn
 • #1143: Ám Dạ Quân Chủ
 • #1144: Giao dịch gì
 • #1145: Ám Diệt Chân Quyết
 • #1146: Có thể khinh bỉ, không thể khinh thị
 • #1147: Kiếm tiền năng lực
 • #1148: Luyện đan ủy thác
 • #1149: Kinh khủng tỉ lệ thành đan
 • #1150: Luyện đan lợi nhuận
 • #1151: Miểu thành cặn bã
 • #1152: Đến nhà xin lỗi
 • #1153: Ta xem trọng các ngươi
 • #1154: Xếp hạng khiêu chiến
 • #1155: Dẫn Nam Cung Phá mắc câu
 • #1156: Hai loại Linh đan cùng một chỗ phục dụng
 • #1157: Đối chiến Nam Cung Phá
 • #1158: Vô hình đao khí
 • #1159: Cướp đoạt động phủ
 • #1160: Bế quan tu luyện
 • #1161: Đột phá Loại Thần cảnh
 • #1162: Các ngươi đều là vô dụng
 • #1163: Trực tiếp xử lý
 • #1164: Không nhất thời vội vã
 • #1165: Trực tiếp khiêu chiến thứ ba mươi hai vị
 • #1166: Có thể động thủ tận lực không nói nhao nhao
 • #1167: Vượt qua đối chiến không gian cực hạn
 • #1168: Vượt cấp khiêu chiến
 • #1169: Bút Mặc công kích
 • #1170: Tru Thiên
 • #1171: Xếp hạng xác định
 • #1172: Á Thần cảnh bình cảnh
 • #1173: Hoang Thần vực
 • #1174: Tiên lễ hậu binh
 • #1175: Tẩu hỏa nhập ma?
 • #1176: Tiến nhập Hoang Thần vực
 • #1177: Hồng Quân Đạo Tổ dự định
 • #1178: Tìm kiếm vật tư
 • #1179: Phát hiện bên trong động
 • #1180: Truyền thụ biến hóa chi đạo
 • #1181: Dẫn phát thú triều
 • #1182: Pháo hôi
 • #1183: Công pháp dung hợp
 • #1184: Đại Thánh Quyết
 • #1185: Tề Thiên Thánh Hỏa
 • #1186: Xua đuổi thú triều
 • #1187: Hoàn toàn như trước đây cường hãn
 • #1188: Nên kiêng kị sẽ còn tiếp tục kiêng kị
 • #1189: Tử Vong bình nguyên
 • #1190: Tạo Hóa Chi Quang
 • #1191: Hấp thu thần hồn tinh nguyên
 • #1192: Tình huống không đúng
 • #1193: Hắc Ám hạp cốc
 • #1194: Hỏa lực toàn mở
 • #1195: Càn Khôn Bát Trận
 • #1196: Muốn chiếm tiện nghi? Mơ tưởng!
 • #1197: Không thể lãng phí
 • #1198: Thẩm Lãng với Gia Cát Minh
 • #1199: Lời thề liên hệ
 • #1200: Thu phục thuộc hạ
 • #1201: Tiến nhập Đoạn Thiên Không Vực
 • #1202: Vân Thú
 • #1203: Hồng Quân Đạo Tổ đột phá
 • #1204: Sôi nổi đột phá
 • #1205: Một mực tại vòng quanh
 • #1206: Cường hoành thủ Quan Vân thú
 • #1207: Tử Vân Dực
 • #1208: Tinh tinh Vân Thú
 • #1209: Xông ra lỗ hổng
 • #1210: Trên cái kỷ nguyên lực lượng
 • #1211: Chỗ nào đến con ruồi
 • #1212: Cuồng ngạo Kim Cương Viên tộc
 • #1213: Không chịu nổi một kích
 • #1214: Ta không tin các ngươi
 • #1215: Tiến nhập Hoang thành
 • #1216: Thiên Lân cố hương
 • #1217: Thần Thú ác hồn
 • #1218: Tinh thể luyện đan
 • #1219: Thích hợp nhất vật liệu
 • #1220: Tạo Hóa Chi Quang uy lực
 • #1221: Tạo Hóa Kiếm Trận giết địch
 • #1222: Phục dụng Đấu Thần Đan đột phá
 • #1223: Thiên Thần cảnh
 • #1224: Thất đại thế lực rất đáng gờm sao
 • #1225: Tự bạo, vô hiệu
 • #1226: Lớn hơn nữa cơ duyên
 • #1227: Độc Cầu uy lực
 • #1228: Lại gặp ma quái
 • #1229: Như Ý Độc Thần Đản
 • #1230: Chơi đùa quá độ
 • #1231: Trọng thương hôn mê
 • #1232: Thương Khung Tiên Cung nổi loạn
 • #1233: Trên cái kỷ nguyên năng lượng
 • #1234: Tốc độ cao nhất xông tới
 • #1235: Dung hợp trên cái kỷ nguyên lực lượng
 • #1236: Đánh thức lão Thụ Yêu
 • #1237: Thụ Miêu Bản Nguyên
 • #1238: Thế Giới Thụ
 • #1239: Kỳ Lân tộc địa
 • #1240: Mỗi người nói một kiểu
 • #1241: Rời đi Hoang thành
 • #1242: Có người đi ra
 • #1243: Ân uy tịnh thi
 • #1244: Giao chiến Chung Hạo Thiên
 • #1245: Ta thật sự không nhìn lầm ngươi
 • #1246: Nội Viện chấn động
 • #1247: Không xông qua được
 • #1248: Khiêu chiến Kim Thần cảnh
 • #1249: Đại tranh chi thế
 • #1250: Thánh Thần cảnh có lẽ chỉ là điểm xuất phát
 • #1251: Kẻ giết người, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không
 • #1252: Trảm thủ hành động
 • #1253: Giam Đại hoàng tử Thẩm Phong
 • #1254: Thánh Thiên Tử xuất động
 • #1255: Tề Thiên Đại Thánh với Thánh Thiên Tử
 • #1256: Thế lực ngang nhau
 • #1257: Đừng quá tự tin
 • #1258: Thiêu đốt chân linh
 • #1259: Thánh Thiên Tử vẫn lạc
 • #1260: Hạng Thương Khung lửa giận
 • #1261: Thần Đan Sư khảo hạch
 • #1262: Tinh cầu Hỏa nguyên địa
 • #1263: Luyện chế Ngưng Nguyên Đan
 • #1264: Hai cái Thần Đan Sư
 • #1265: Lăng Tiêu Thượng Nhân quân lệnh trạng
 • #1266: Phục kích
 • #1267: Không có gì để nói
 • #1268: Ẩn Không Toa bạo tạc
 • #1269: Tam Huyền Bạo chi uy
 • #1270: Địch quân toàn diệt
 • #1271: Vây công Thương Khung Tiên Cung
 • #1272: Trực diện Hạng Thương Khung
 • #1273: Hồng Quân Đạo Tổ cường đại phụ trợ
 • #1274: Kịch liệt đại chiến
 • #1275: Truyền tống thoát thân
 • #1276: Tra hỏi hạ lạc
 • #1277: Hắc Tử tinh
 • #1278: Tử Tịch Chi Địa
 • #1279: Tinh Hạch chỗ sâu
 • #1280: Luyện đan quái nhân
 • #1281: Đối chiến quái nhân
 • #1282: Lâm vào khổ chiến
 • #1283: Phong tỏa không gian
 • #1284: Tứ tiểu cứu giá
 • #1285: Ngưng tụ năng lượng quang cầu
 • #1286: Đột phá, Thánh Thần cảnh
 • #1287: Quái nhân bại trốn
 • #1288: Quái nhân thân phận
 • #1289: Tuyệt không tha
 • #1290: Trở về Thánh Thư viện
 • #1291: Chung Hạo Thiên tâm tư
 • #1292: Thực hiện lời hứa
 • #1293: Thành thục Thể Nội Thế Giới
 • #1294: Lôi kéo Ám Dạ Quân Vương Dạ Thương
 • #1295: Mỡ heo làm tâm trí mê muội
 • #1296: Phất tay tán lôi kiếp
 • #1297: Tra tìm Nguyên giới Thứ Nguyên tọa độ
 • #1298: Liên lạc Yêu tộc Thiên Đình
 • #1299: Tạo dựng Thứ Nguyên thông đạo
 • #1300: Yêu tộc Thiên Đình phi thăng
 • #1301: Toàn thể bế quan
 • #1302: Lục Nhĩ Mi Hầu tin tức
 • #1303: Tôn Ngộ Không tức giận
 • #1304: Phách lối trả thù
 • #1305: Huyết cuồng trạng thái
 • #1306: Đem Kim Cương Viên Vương gọi tới
 • #1307: Phách lối Kim Cương Viên Vương
 • #1308: Chỉ biết man lực ngu xuẩn
 • #1309: Hầu tộc huyết tính
 • #1310: Đánh tan tráo môn
 • #1311: Thiên Viên Thánh Hoàng đích thân đến
 • #1312: Lại không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc?
 • #1313: Tôn Ngộ Không điều kiện
 • #1314: Lục Nhĩ Mi Hầu thanh tỉnh
 • #1315: Có áp lực mới có động lực
 • #1316: Muốn giội nước bẩn?
 • #1317: Ba đạo truyền âm
 • #1318: Tu La tràng
 • #1319: Hàn Hải giới bản nguyên địa?
 • #1320: Đánh tơi bời quái vật
 • #1321: Nhận túng, trọng thương
 • #1322: Tòa thứ ba, Lôi Đình đại lục
 • #1323: Hấp thu pháp tắc lôi đình
 • #1324: Cấm Hồn Thủy Mộ
 • #1325: Phá Thiên Ấn
 • #1326: Thu phục Bá Thiên
 • #1327: Phá Thủy Mộ cứu người
 • #1328: Hỏa Diễm đại lục
 • #1329: Ta muốn cùng lão đại cùng một chỗ
 • #1330: Vô cùng vô tận tượng đá
 • #1331: Người làm bẫy rập
 • #1332: Kim Thổ đại lục sụp đổ
 • #1333: Phong Quái
 • #1334: Lại một cái viên châu chí bảo
 • #1335: Cực nhanh chạy trốn
 • #1336: Vô thanh vô tức trúng chiêu
 • #1337: Đáng sợ năng lực khôi phục
 • #1338: Bành trướng, đổ sụp
 • #1339: Âm Dương đại lục
 • #1340: Đây là bẫy rập
 • #1341: Ma Binh ngăn cản
 • #1342: Thẩm Lãng bạo phát
 • #1343: Tra hỏi
 • #1344: Kỷ Nguyên Phá Diệt nguyên nhân thực sự
 • #1345: Thế giới bản nguyên chi địa
 • #1346: Đột phá, Hỗn Nguyên Thần cảnh
 • #1347: Tinh Tuyền chỗ sâu
 • #1348: Cực lớn uy hiếp
 • #1349: Toàn lực tu luyện
 • #1350: Nạp Lan viện trưởng
 • #1351: Hàn Hải giới bí mật
 • #1352: Thiên Ma tộc Chiến Thần hàng lâm
 • #1353: Kẻ giết người, Thiên Ma tộc Chiến Thần Ma Sát
 • #1354: Liền một mạch vẫn lạc
 • #1355: Bức bách Thánh Thư viện
 • #1356: Vô Đáy động?
 • #1357: Điên cuồng giết chóc
 • #1358: Nạp Lan viện trưởng xuất thủ
 • #1359: Lực lượng đáng sợ
 • #1360: Hồng Quân Đạo Tổ bốn người đuổi tới
 • #1361: Tuyệt chiêu đối oanh
 • #1362: Đường đường chính chính đánh lén
 • #1363: Nói nhảm quá nhiều
 • #1364: Huyền Thiên Cửu Biến Tinh Hà Toái
 • #1365: Đột phá Nguyên Thần cảnh địa phương
 • #1366: Chờ một chút
 • #1367: Hỗn Nguyên giới thế giới bản nguyên chi địa
 • #1368: Hạo kiếp sắp tới
 • #1369: Nạp Lan viện trưởng chấn kinh
 • #1370: Cuối cùng đường lui
 • #1371: Kỷ Nguyên Phá Diệt đến!
 • #1372: Liên hợp nghênh chiến
 • #1373: Đại quân áp cảnh
 • #1374: Phượng Thiên Hương xuất thủ
 • #1375: Kéo dài thời gian
 • #1376: Thế Giới Chi Lực
 • #1377: Diệt sát Tứ Dực Thiên Sứ
 • #1378: Tổn thất to lớn
 • #1379: Liều mạng một lần
 • #1380: Một quyền đánh bay
 • #1381: Tự thực ác quả
 • #1382: Thánh Vệ Đội, Thánh Hổ Chiến Đội
 • #1383: Kịch chiến, kéo dài
 • #1384: Chất biến, Hồng Quân Đạo Tổ đột phá
 • #1385: Đối quyền, chiến bại
 • #1386: Tạo Hóa Kiếm Trận
 • #1387: Đột phá, Phá Diệt lực lượng!
 • #1388: Kiếm trận bị phá
 • #1389: Vì chiến đấu mà sinh lực lượng
 • #1390: Liên sát bốn người
 • #1391: Hợp tác, oanh sát
 • #1392: Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt
 • #1393: Hỗn Nguyên giới thăng cấp
 • #1394: Quy củ, chính chúng ta xác định!
 • #1395: Vô tận Tinh Không, tân thời cơ (quyển sách hoàn tất)
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.3]

Related posts

Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

TiKay

Tế Thuyết Hồng Trần

TiKay

Cửu Long Thánh Tôn

TiKay

Ác Ma Pháp Tắc

TiKay

Bất Khả Tư Nghị Sơn Hải

TiKay

Thiên Phú Của Ta Là Phục Sinh

TiKay

Leave a Reply