Cổ ĐạiNgôn TìnhNữ Cường

Ta Chính Là Như Vậy Nữ Tử

Xuẩn manh vận may cha, bưu hãn bênh vực người mình nương, ăn chơi trác táng đệ đệ muốn thượng phòng.

Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt.

Mỹ hoa phục, kim xà ngang.

Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang?

Đây là một cái bị từ hôn ba lần diễm tục nữ chủ cùng ngụy quân tử nam chủ chuyện xưa. Bổn văn nhẹ nhàng phong, hư cấu hướng, ngọt sảng văn, cảm thấy hứng thú khách quan bên trong thỉnh.

Tag: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia ngọt văn sảng văn

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0001.mp32019-05-05 07:36
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0002.mp32019-05-05 07:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0003.mp32019-05-05 07:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0004.mp32019-05-05 07:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0005.mp32019-05-05 07:40
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0006.mp32019-05-05 07:41
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0007.mp32019-05-05 07:42
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0008.mp32019-05-05 07:43
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0009.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0010.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0011.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0012.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0013.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0014.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0015.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0016.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0017.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0018.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0019.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0020.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0021.mp32019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0022.mp32019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0023.mp32019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0024.mp32019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0025.mp32019-05-05 07:47
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0026.mp32019-05-05 07:47
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0027.mp32019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0028.mp32019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0029.mp32019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0030.mp32019-05-05 07:49
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0031.mp32019-05-05 07:50
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0032.mp32019-05-05 07:51
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0033.mp32019-05-05 07:51
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0034.mp32019-05-05 07:52
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0035.mp32019-05-05 07:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0036.mp32019-05-05 07:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0037.mp32019-05-05 07:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0038.mp32019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0039.mp32019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0040.mp32019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0041.mp32019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0042.mp32019-05-05 07:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0043.mp32019-05-05 07:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0044.mp32019-05-05 07:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0045.mp32019-05-05 07:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0046.mp32019-05-05 07:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0047.mp32019-05-05 08:01
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0048.mp32019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0049.mp32019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0050.mp32019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0051.mp32019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0052.mp32019-05-05 08:03
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0053.mp32019-05-05 08:03
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0054.mp32019-05-05 08:04
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0055.mp32019-05-05 08:05
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0056.mp32019-05-05 08:05
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0057.mp32019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0058.mp32019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0059.mp32019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0060.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0061.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0062.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0063.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0064.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0065.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0066.mp32019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0067.mp32019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0068.mp32019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0069.mp32019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0070.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0071.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0072.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0073.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0074.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0075.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0076.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0077.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0078.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0079.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0080.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0081.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0082.mp32019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0083.mp32019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0084.mp32019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0085.mp32019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0086.mp32019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0087.mp32019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0088.mp32019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0089.mp32019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0090.mp32019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0091.mp32019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0092.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0093.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0094.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0095.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0096.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0097.mp32019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0098.mp32019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0099.mp32019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0100.mp32019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0101.mp32019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0102.mp32019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0103.mp32019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0104.mp32019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0105.mp32019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0106.mp32019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0107.mp32019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0108.mp32019-05-05 08:18
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0109.mp32019-05-05 08:19
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0110.mp32019-05-05 08:19
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0111.mp32019-05-05 08:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0112.mp32019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0113.mp32019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0114.mp32019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0115.mp32019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0116.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0117.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0118.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0119.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0120.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0121.mp32019-05-05 08:40
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0122.mp32019-05-05 10:52
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0123.mp32019-05-05 10:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0124.mp32019-05-05 10:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0125.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0126.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0127.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0128.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0129.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0130.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0131.mp32019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0132.mp32019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0133.mp32019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0134.mp32019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0135.mp32019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0136.mp32019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0137.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0138.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0139.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0140.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0141.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0142.mp32019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0143.mp32019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0144.mp32019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0145.mp32019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0146.mp32019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0147.mp32019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0148.mp32019-05-05 10:59
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Related posts

(Mau xuyên) Ngươi là của ta (19~)

TiKay

Bảo vệ quốc sư đại nhân

THUYS♥️

Weibo Của Ta Có Thể Đoán Mệnh

THUYS♥️

Máu Chó Ba Ngàn Thước

THUYS♥️

Tinh Tế Trùng Sinh Chi Dị Năng Tiểu Khả Ái

THUYS♥️

Vai Ác Mụ Mụ Phấn Đấu Sử [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Leave a Reply