Cổ ĐạiNgôn TìnhNữ Cường

Ta Chính Là Như Vậy Nữ Tử

Xuẩn manh vận may cha, bưu hãn bênh vực người mình nương, ăn chơi trác táng đệ đệ muốn thượng phòng.

Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt.

Mỹ hoa phục, kim xà ngang.

Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang?

Đây là một cái bị từ hôn ba lần diễm tục nữ chủ cùng ngụy quân tử nam chủ chuyện xưa. Bổn văn nhẹ nhàng phong, hư cấu hướng, ngọt sảng văn, cảm thấy hứng thú khách quan bên trong thỉnh.

Tag: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia ngọt văn sảng văn

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0001.mp32019-05-05 07:36
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0002.mp32019-05-05 07:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0003.mp32019-05-05 07:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0004.mp32019-05-05 07:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0005.mp32019-05-05 07:40
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0006.mp32019-05-05 07:41
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0007.mp32019-05-05 07:42
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0008.mp32019-05-05 07:43
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0009.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0010.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0011.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0012.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0013.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0014.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0015.mp32019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0016.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0017.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0018.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0019.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0020.mp32019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0021.mp32019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0022.mp32019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0023.mp32019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0024.mp32019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0025.mp32019-05-05 07:47
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0026.mp32019-05-05 07:47
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0027.mp32019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0028.mp32019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0029.mp32019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0030.mp32019-05-05 07:49
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0031.mp32019-05-05 07:50
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0032.mp32019-05-05 07:51
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0033.mp32019-05-05 07:51
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0034.mp32019-05-05 07:52
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0035.mp32019-05-05 07:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0036.mp32019-05-05 07:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0037.mp32019-05-05 07:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0038.mp32019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0039.mp32019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0040.mp32019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0041.mp32019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0042.mp32019-05-05 07:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0043.mp32019-05-05 07:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0044.mp32019-05-05 07:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0045.mp32019-05-05 07:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0046.mp32019-05-05 07:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0047.mp32019-05-05 08:01
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0048.mp32019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0049.mp32019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0050.mp32019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0051.mp32019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0052.mp32019-05-05 08:03
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0053.mp32019-05-05 08:03
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0054.mp32019-05-05 08:04
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0055.mp32019-05-05 08:05
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0056.mp32019-05-05 08:05
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0057.mp32019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0058.mp32019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0059.mp32019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0060.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0061.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0062.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0063.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0064.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0065.mp32019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0066.mp32019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0067.mp32019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0068.mp32019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0069.mp32019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0070.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0071.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0072.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0073.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0074.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0075.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0076.mp32019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0077.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0078.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0079.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0080.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0081.mp32019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0082.mp32019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0083.mp32019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0084.mp32019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0085.mp32019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0086.mp32019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0087.mp32019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0088.mp32019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0089.mp32019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0090.mp32019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0091.mp32019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0092.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0093.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0094.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0095.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0096.mp32019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0097.mp32019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0098.mp32019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0099.mp32019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0100.mp32019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0101.mp32019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0102.mp32019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0103.mp32019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0104.mp32019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0105.mp32019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0106.mp32019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0107.mp32019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0108.mp32019-05-05 08:18
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0109.mp32019-05-05 08:19
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0110.mp32019-05-05 08:19
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0111.mp32019-05-05 08:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0112.mp32019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0113.mp32019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0114.mp32019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0115.mp32019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0116.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0117.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0118.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0119.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0120.mp32019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0121.mp32019-05-05 08:40
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0122.mp32019-05-05 10:52
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0123.mp32019-05-05 10:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0124.mp32019-05-05 10:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0125.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0126.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0127.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0128.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0129.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0130.mp32019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0131.mp32019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0132.mp32019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0133.mp32019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0134.mp32019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0135.mp32019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0136.mp32019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0137.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0138.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0139.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0140.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0141.mp32019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0142.mp32019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0143.mp32019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0144.mp32019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0145.mp32019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0146.mp32019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0147.mp32019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0148.mp32019-05-05 10:59
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Related posts

Xuyên Nhanh: Ai Muốn Cùng Ngươi Ngược Luyến Tình Thâm

TiKay

Bách Thảo Ký Niên

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

Kinh Tủng Luyện Tập Sinh

TiKay

Không Giống Nhau Mỹ Thực Gia

THUYS♥️

Tổng Nghệ Nữ Vương [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Leave a Reply