Khoa HuyễnKinh DịNgôn TìnhVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Chân Thật Phó Bản

Nếu nhân sinh như trò chơi, như vậy hạ bổn không thể tránh được, tưởng khai điểm nhi đi!

Bản đồ tùy cơ: Siêu thị, xe điện ngầm, tàu thuỷ, phòng thử đồ…… Đều có khả năng

Đồng đội tùy cơ: Quốc tế hình cảnh, chuyển phát nhanh tiểu ca, bác gái đoàn, hùng hài tử…… Toàn xem vận khí

Thế giới hiện thực, chân thật phó bản, bị tuyển triệu mọi người, nỗ lực cầu sinh đi!

Đơn nguyên kịch hình thức, huyền nghi cốt truyện là chủ, nhưng đối tượng cũng là muốn làm

Nữ chủ huyết thống khai quải, nam chủ không theo cơ, 1V1

Nữ chủ OS: Chỉ có cái đuôi cùng đêm đẹp không thể cô phụ ^_^

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thanh Thanh Lục La Quần
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chan-that-pho-ban-chuong-0001.mp32019-04-30 07:14
 • chan-that-pho-ban-chuong-0002.mp32019-04-30 07:14
 • chan-that-pho-ban-chuong-0003.mp32019-04-30 07:14
 • chan-that-pho-ban-chuong-0004.mp32019-04-30 07:15
 • chan-that-pho-ban-chuong-0005.mp32019-04-30 07:15
 • chan-that-pho-ban-chuong-0006.mp32019-04-30 07:15
 • chan-that-pho-ban-chuong-0007.mp32019-04-30 07:15
 • chan-that-pho-ban-chuong-0008.mp32019-04-30 07:15
 • chan-that-pho-ban-chuong-0009.mp32019-04-30 07:15
 • chan-that-pho-ban-chuong-0010.mp32019-04-30 07:15
 • chan-that-pho-ban-chuong-0011.mp32019-04-30 07:15
 • chan-that-pho-ban-chuong-0012.mp32019-04-30 07:16
 • chan-that-pho-ban-chuong-0013.mp32019-04-30 07:16
 • chan-that-pho-ban-chuong-0014.mp32019-04-30 07:16
 • chan-that-pho-ban-chuong-0015.mp32019-04-30 07:16
 • chan-that-pho-ban-chuong-0016.mp32019-04-30 07:16
 • chan-that-pho-ban-chuong-0017.mp32019-04-30 07:16
 • chan-that-pho-ban-chuong-0018.mp32019-04-30 07:16
 • chan-that-pho-ban-chuong-0019.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0020.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0021.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0022.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0023.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0024.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0025.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0026.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0027.mp32019-04-30 07:17
 • chan-that-pho-ban-chuong-0028.mp32019-04-30 07:24
 • chan-that-pho-ban-chuong-0029.mp32019-04-30 07:20
 • chan-that-pho-ban-chuong-0030.mp32019-04-30 07:20
 • chan-that-pho-ban-chuong-0031.mp32019-04-30 07:20
 • chan-that-pho-ban-chuong-0032.mp32019-04-30 07:20
 • chan-that-pho-ban-chuong-0033.mp32019-04-30 07:20
 • chan-that-pho-ban-chuong-0034.mp32019-04-30 07:20
 • chan-that-pho-ban-chuong-0035.mp32019-04-30 07:21
 • chan-that-pho-ban-chuong-0036.mp32019-04-30 07:21
 • chan-that-pho-ban-chuong-0037.mp32019-04-30 07:21
 • chan-that-pho-ban-chuong-0038.mp32019-04-30 07:21
 • chan-that-pho-ban-chuong-0039.mp32019-04-30 07:21
 • chan-that-pho-ban-chuong-0040.mp32019-04-30 07:21
 • chan-that-pho-ban-chuong-0041.mp32019-04-30 07:21
 • chan-that-pho-ban-chuong-0042.mp32019-04-30 07:21
 • chan-that-pho-ban-chuong-0043.mp32019-04-30 07:22
 • chan-that-pho-ban-chuong-0044.mp32019-04-30 07:22
 • chan-that-pho-ban-chuong-0045.mp32019-04-30 07:22
 • chan-that-pho-ban-chuong-0046.mp32019-04-30 07:22
 • chan-that-pho-ban-chuong-0047.mp32019-04-30 07:22
 • chan-that-pho-ban-chuong-0048.mp32019-04-30 07:22
 • chan-that-pho-ban-chuong-0049.mp32019-04-30 07:22
 • chan-that-pho-ban-chuong-0050.mp32019-04-30 07:22
 • chan-that-pho-ban-chuong-0051.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0052.mp32019-04-30 07:25
 • chan-that-pho-ban-chuong-0053.mp32019-04-30 07:25
 • chan-that-pho-ban-chuong-0054.mp32019-04-30 07:25
 • chan-that-pho-ban-chuong-0055.mp32019-04-30 07:25
 • chan-that-pho-ban-chuong-0056.mp32019-04-30 07:25
 • chan-that-pho-ban-chuong-0057.mp32019-04-30 07:25
 • chan-that-pho-ban-chuong-0058.mp32019-04-30 07:25
 • chan-that-pho-ban-chuong-0059.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0060.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0061.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0062.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0063.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0064.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0065.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0066.mp32019-04-30 07:26
 • chan-that-pho-ban-chuong-0067.mp32019-04-30 07:27
 • chan-that-pho-ban-chuong-0068.mp32019-04-30 07:27
 • chan-that-pho-ban-chuong-0069.mp32019-04-30 07:27
 • chan-that-pho-ban-chuong-0070.mp32019-04-30 07:27
 • chan-that-pho-ban-chuong-0071.mp32019-04-30 07:27
 • chan-that-pho-ban-chuong-0072.mp32019-04-30 07:27
 • chan-that-pho-ban-chuong-0073.mp32019-04-30 07:27
 • chan-that-pho-ban-chuong-0074.mp32019-04-30 07:27
 • chan-that-pho-ban-chuong-0075.mp32019-04-30 07:28
 • chan-that-pho-ban-chuong-0076.mp32019-04-30 07:33
 • chan-that-pho-ban-chuong-0077.mp32019-04-30 07:30
 • chan-that-pho-ban-chuong-0078.mp32019-04-30 07:30
 • chan-that-pho-ban-chuong-0079.mp32019-04-30 07:30
 • chan-that-pho-ban-chuong-0080.mp32019-04-30 07:30
 • chan-that-pho-ban-chuong-0081.mp32019-04-30 07:30
 • chan-that-pho-ban-chuong-0082.mp32019-04-30 07:31
 • chan-that-pho-ban-chuong-0083.mp32019-04-30 07:31
 • chan-that-pho-ban-chuong-0084.mp32019-04-30 07:31
 • chan-that-pho-ban-chuong-0085.mp32019-04-30 07:31
 • chan-that-pho-ban-chuong-0086.mp32019-04-30 07:32
 • chan-that-pho-ban-chuong-0087.mp32019-04-30 07:32
 • chan-that-pho-ban-chuong-0088.mp32019-04-30 07:32
 • chan-that-pho-ban-chuong-0089.mp32019-04-30 07:33
 • chan-that-pho-ban-chuong-0090.mp32019-04-30 07:33
 • chan-that-pho-ban-chuong-0091.mp32019-04-30 07:33
 • chan-that-pho-ban-chuong-0092.mp32019-04-30 07:33
 • chan-that-pho-ban-chuong-0093.mp32019-04-30 07:33
 • chan-that-pho-ban-chuong-0094.mp32019-04-30 07:33
 • chan-that-pho-ban-chuong-0095.mp32019-04-30 07:33
 • chan-that-pho-ban-chuong-0096.mp32019-04-30 07:34
 • chan-that-pho-ban-chuong-0097.mp32019-04-30 07:34
 • chan-that-pho-ban-chuong-0098.mp32019-04-30 07:34
 • chan-that-pho-ban-chuong-0099.mp32019-04-30 07:34
 • chan-that-pho-ban-chuong-0100.mp32019-04-30 07:34
 • chan-that-pho-ban-chuong-0101.mp32019-04-30 07:34
 • chan-that-pho-ban-chuong-0102.mp32019-04-30 07:34
 • chan-that-pho-ban-chuong-0103.mp32019-04-30 07:35
 • chan-that-pho-ban-chuong-0104.mp32019-04-30 07:35
 • chan-that-pho-ban-chuong-0105.mp32019-04-30 07:35
 • chan-that-pho-ban-chuong-0106.mp32019-04-30 07:35
 • chan-that-pho-ban-chuong-0107.mp32019-04-30 07:35
 • chan-that-pho-ban-chuong-0108.mp32019-04-30 07:35
 • chan-that-pho-ban-chuong-0109.mp32019-04-30 07:35
 • chan-that-pho-ban-chuong-0110.mp32019-04-30 07:35
 • chan-that-pho-ban-chuong-0111.mp32019-04-30 07:36
 • chan-that-pho-ban-chuong-0112.mp32019-04-30 07:36
 • chan-that-pho-ban-chuong-0113.mp32019-04-30 07:36
 • chan-that-pho-ban-chuong-0114.mp32019-04-30 07:36
 • chan-that-pho-ban-chuong-0115.mp32019-04-30 07:36
 • chan-that-pho-ban-chuong-0116.mp32019-04-30 07:36
 • chan-that-pho-ban-chuong-0117.mp32019-04-30 07:36
 • chan-that-pho-ban-chuong-0118.mp32019-04-30 07:37
 • chan-that-pho-ban-chuong-0119.mp32019-04-30 07:37
 • chan-that-pho-ban-chuong-0120.mp32019-04-30 07:37
 • chan-that-pho-ban-chuong-0121.mp32019-04-30 07:37
 • chan-that-pho-ban-chuong-0122.mp32019-04-30 07:37
 • chan-that-pho-ban-chuong-0123.mp32019-04-30 07:37
 • chan-that-pho-ban-chuong-0124.mp32019-04-30 07:37
 • chan-that-pho-ban-chuong-0125.mp32019-04-30 07:37
 • chan-that-pho-ban-chuong-0126.mp32019-04-30 07:38
 • chan-that-pho-ban-chuong-0127.mp32019-04-30 07:38
 • chan-that-pho-ban-chuong-0128.mp32019-04-30 07:47
 • chan-that-pho-ban-chuong-0129.mp32019-04-30 07:40
 • chan-that-pho-ban-chuong-0130.mp32019-04-30 07:40
 • chan-that-pho-ban-chuong-0131.mp32019-04-30 07:40
 • chan-that-pho-ban-chuong-0132.mp32019-04-30 07:40
 • chan-that-pho-ban-chuong-0133.mp32019-04-30 07:41
 • chan-that-pho-ban-chuong-0134.mp32019-04-30 07:41
 • chan-that-pho-ban-chuong-0135.mp32019-04-30 07:41
 • chan-that-pho-ban-chuong-0136.mp32019-04-30 07:41
 • chan-that-pho-ban-chuong-0137.mp32019-04-30 07:41
 • chan-that-pho-ban-chuong-0138.mp32019-04-30 07:41
 • chan-that-pho-ban-chuong-0139.mp32019-04-30 07:42
 • chan-that-pho-ban-chuong-0140.mp32019-04-30 07:42
 • chan-that-pho-ban-chuong-0141.mp32019-04-30 07:42
 • chan-that-pho-ban-chuong-0142.mp32019-04-30 07:42
 • chan-that-pho-ban-chuong-0143.mp32019-04-30 07:42
 • chan-that-pho-ban-chuong-0144.mp32019-04-30 07:42
 • chan-that-pho-ban-chuong-0145.mp32019-04-30 07:42
 • chan-that-pho-ban-chuong-0146.mp32019-04-30 07:43
 • chan-that-pho-ban-chuong-0147.mp32019-04-30 07:43
 • chan-that-pho-ban-chuong-0148.mp32019-04-30 07:43
 • chan-that-pho-ban-chuong-0149.mp32019-04-30 07:43
 • chan-that-pho-ban-chuong-0150.mp32019-04-30 07:43
 • chan-that-pho-ban-chuong-0151.mp32019-04-30 07:43
 • chan-that-pho-ban-chuong-0152.mp32019-04-30 07:43
 • chan-that-pho-ban-chuong-0153.mp32019-04-30 07:43
 • chan-that-pho-ban-chuong-0154.mp32019-04-30 07:44
 • chan-that-pho-ban-chuong-0155.mp32019-04-30 07:44
 • chan-that-pho-ban-chuong-0156.mp32019-04-30 07:44
 • chan-that-pho-ban-chuong-0157.mp32019-04-30 07:44
 • chan-that-pho-ban-chuong-0158.mp32019-04-30 07:44
 • chan-that-pho-ban-chuong-0159.mp32019-04-30 07:44
 • chan-that-pho-ban-chuong-0160.mp32019-04-30 07:44
 • chan-that-pho-ban-chuong-0161.mp32019-04-30 07:45
 • chan-that-pho-ban-chuong-0162.mp32019-04-30 07:45
 • chan-that-pho-ban-chuong-0163.mp32019-04-30 07:45
 • chan-that-pho-ban-chuong-0164.mp32019-04-30 07:46
 • chan-that-pho-ban-chuong-0165.mp32019-04-30 07:46
 • chan-that-pho-ban-chuong-0166.mp32019-04-30 07:46
 • chan-that-pho-ban-chuong-0167.mp32019-04-30 07:46
 • chan-that-pho-ban-chuong-0168.mp32019-04-30 07:46
 • chan-that-pho-ban-chuong-0169.mp32019-04-30 07:47
 • chan-that-pho-ban-chuong-0170.mp32019-04-30 07:47
 • chan-that-pho-ban-chuong-0171.mp32019-04-30 07:47
 • chan-that-pho-ban-chuong-0172.mp32019-04-30 07:47
 • chan-that-pho-ban-chuong-0173.mp32019-04-30 07:47
 • chan-that-pho-ban-chuong-0174.mp32019-04-30 07:47
 • chan-that-pho-ban-chuong-0175.mp32019-04-30 07:47
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Mạt Thế Toàn Năng Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống

TiKay

Ta Thật Sự Không Phải Đại Lão [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Đây Là Một Thiên Huyền Nghi Văn

THUYS♥️

Thần Tạo

THUYS♥️

Thần Cấp Đại Ma Đầu

TiKay

Thiên Tài Tiểu Độc Phi

TiKay

Leave a Reply