Ngôn Tình

Kẻ Hai Mặt

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, trùng phùng, sủng
Edit: Đinh Hương, Violet, Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi

Lâm Tẫn Nhiễm có trong mình hai tính cách điển hình của kẻ hai mặt.

Cũng vì thế mà việc thường làm nhất: Trở mặt.

Chu Chính Hiến, không phải tính cách điển hình của kẻ hai mặt.

Việc thích làm nhất: Lật lại mặt của Lâm Tẫn Nhiễm.

Các đồng nghiệp: Bác sĩ Lâm là kẻ hai mặt, mấy người nên cẩn thận một chút, đừng tưởng cô ấy dịu dàng nói mấy câu thì đã cho rằng cô ấy là thiên sứ áo trắng, coi chừng một giây sau cô ấy sẽ trở mặt nói không quen mấy người đó!

Lâm Tẫn Nhiễm: Anh là ai?

Chu Chính Hiến: Chồng của em.

So với tai nạn thì lãng quên lại càng gây chấn động lòng người, động đất Tứ Xuyên, em còn có thể nhớ được bao nhiêu?

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, trăm họ lầm than.

Ở nơi đó, anh đã đánh mất em

Bây giờ

Nhiễm Nhiễm, anh sẽ không buông tay.

Nguồn: Liệt Hỏa Các


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Lục Manh Tinh
 •  Chương: /68
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ke-hai-mat-chuong-0001.mp32018-07-28 16:51
 • ke-hai-mat-chuong-0002.mp32018-07-28 16:51
 • ke-hai-mat-chuong-0003.mp32018-07-28 16:53
 • ke-hai-mat-chuong-0004.mp32018-07-28 16:54
 • ke-hai-mat-chuong-0005.mp32018-07-28 16:54
 • ke-hai-mat-chuong-0006.mp32018-07-28 16:55
 • ke-hai-mat-chuong-0007.mp32018-07-28 16:56
 • ke-hai-mat-chuong-0008.mp32018-07-28 16:57
 • ke-hai-mat-chuong-0009.mp32018-07-28 16:57
 • ke-hai-mat-chuong-0010.mp32018-07-28 16:58
 • ke-hai-mat-chuong-0011.mp32018-07-28 16:58
 • ke-hai-mat-chuong-0012.mp32018-07-28 16:58
 • ke-hai-mat-chuong-0013.mp32018-07-28 16:59
 • ke-hai-mat-chuong-0014.mp32018-07-28 16:59
 • ke-hai-mat-chuong-0015.mp32018-07-28 17:00
 • ke-hai-mat-chuong-0016.mp32018-07-28 17:00
 • ke-hai-mat-chuong-0017.mp32018-07-28 17:00
 • ke-hai-mat-chuong-0018.mp32018-07-28 17:01
 • ke-hai-mat-chuong-0019.mp32018-07-28 17:01
 • ke-hai-mat-chuong-0020.mp32018-07-28 17:02
 • ke-hai-mat-chuong-0021.mp32018-07-28 17:02
 • ke-hai-mat-chuong-0022.mp32018-07-28 17:03
 • ke-hai-mat-chuong-0023.mp32018-07-28 17:03
 • ke-hai-mat-chuong-0024.mp32018-07-28 17:03
 • ke-hai-mat-chuong-0025.mp32018-07-28 17:04
 • ke-hai-mat-chuong-0026.mp32018-07-28 17:04
 • ke-hai-mat-chuong-0027.mp32018-07-28 17:04
 • ke-hai-mat-chuong-0028.mp32018-07-28 17:05
 • ke-hai-mat-chuong-0029.mp32018-07-28 17:05
 • ke-hai-mat-chuong-0030.mp32018-07-28 17:06
 • ke-hai-mat-chuong-0031.mp32018-07-28 17:06
 • ke-hai-mat-chuong-0032.mp32018-07-28 17:07
 • ke-hai-mat-chuong-0033.mp32018-07-28 17:07
 • ke-hai-mat-chuong-0034.mp32018-07-28 17:08
 • ke-hai-mat-chuong-0035.mp32018-07-28 17:08
 • ke-hai-mat-chuong-0036.mp32018-07-28 17:08
 • ke-hai-mat-chuong-0037.mp32018-07-28 17:09
 • ke-hai-mat-chuong-0038.mp32018-07-28 17:09
 • ke-hai-mat-chuong-0039.mp32018-07-28 17:09
 • ke-hai-mat-chuong-0040.mp32018-07-28 17:10
 • ke-hai-mat-chuong-0041.mp32018-07-28 17:10
 • ke-hai-mat-chuong-0042.mp32018-07-28 17:10
 • ke-hai-mat-chuong-0043.mp32018-07-28 17:10
 • ke-hai-mat-chuong-0044.mp32018-07-28 17:11
 • ke-hai-mat-chuong-0045.mp32018-07-28 17:11
 • ke-hai-mat-chuong-0046.mp32018-07-28 17:13
 • ke-hai-mat-chuong-0047.mp32018-07-28 17:13
 • ke-hai-mat-chuong-0048.mp32018-07-28 17:13
 • ke-hai-mat-chuong-0049.mp32018-07-28 17:14
 • ke-hai-mat-chuong-0050.mp32018-07-28 17:14
 • ke-hai-mat-chuong-0051.mp32018-07-28 17:14
 • ke-hai-mat-chuong-0052.mp32018-07-28 17:15
 • ke-hai-mat-chuong-0053.mp32018-07-28 17:15
 • ke-hai-mat-chuong-0054.mp32018-07-28 17:16
 • ke-hai-mat-chuong-0055.mp32018-07-28 17:16
 • ke-hai-mat-chuong-0056.mp32018-07-28 17:17
 • ke-hai-mat-chuong-0057.mp32018-07-28 17:17
 • ke-hai-mat-chuong-0058.mp32018-07-28 17:17
 • ke-hai-mat-chuong-0059.mp32018-07-28 17:18
 • ke-hai-mat-chuong-0060.mp32018-07-28 17:18
 • ke-hai-mat-chuong-0061.mp32018-07-28 17:18
 • ke-hai-mat-chuong-0062.mp32018-07-28 17:19
 • ke-hai-mat-chuong-0063.mp32018-07-28 17:19
 • ke-hai-mat-chuong-0064.mp32018-07-28 17:19
 • ke-hai-mat-chuong-0065.mp32018-07-28 17:20
 • ke-hai-mat-chuong-0066.mp32018-07-28 17:20
 • ke-hai-mat-chuong-0067.mp32018-07-28 17:21
 • ke-hai-mat-chuong-0068.mp32018-07-28 17:21

Related posts

Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân

THUYS♥️

Sủng Phi Hiện Đại Sinh Hoạt

THUYS♥️

Chước Phù Dung

TiKay

Leave a Reply