Hiện Đại Ngôn Tình

Chúng Ta Muốn Ở Bên Nhau

Hán Việt: Ngã môn yếu tại nhất khởi

Toàn văn xong!

Bổn văn văn án:

6 tuổi năm ấy, thạch nham phi theo tái hôn mẫu thân, đi vào cái kia người nhà viện, nhận thức một cái kêu nhạc chiếu tiểu nam hài, còn có hắn kia mấy cái tiểu đồng bọn

Sau lại, khi còn nhỏ ký ức đã trở nên mơ hồ, bên người các bằng hữu tới lại tán

Chỉ có ta và ngươi, vẫn luôn nỗ lực mà muốn ở bên nhau

***

Chậm nhiệt hằng ngày hướng trưởng thành văn, thạch nham phi hoà thuận vui vẻ chiếu, cùng với bọn họ những cái đó tiểu đồng bọn chuyện xưa.

Nữ chủ có rất nhỏ trí lực thượng khuyết tật, để ý chớ nhập

Tag: Mùa hoa mùa mưa Yêu sâu sắc Thanh mai trúc mã Ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thạch nham phi, nhạc chiếu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Nhà ta có cái “Tiểu ngốc tử”

Nguồn: wikidich.com


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Thường Duy Hoan
 •  Chương: /68
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đệ 1 chương2021-06-02 04:45
 • #2: Đệ 2 chương2021-06-02 04:46
 • #3: Đệ 3 chương2021-06-02 04:46
 • #4: Đệ 4 chương2021-06-02 04:46
 • #5: Đệ 5 chương2021-06-02 04:46
 • #6: Đệ 6 chương2021-06-02 04:46
 • #7: Đệ 7 chương2021-06-02 04:46
 • #8: Đệ 8 chương2021-06-02 04:46
 • #9: Đệ 9 chương2021-06-02 04:46
 • #10: Đệ 10 chương2021-06-02 04:47
 • #11: Đệ 11 chương2021-06-02 04:47
 • #12: Đệ 12 chương2021-06-02 04:47
 • #13: Đệ 13 chương2021-06-02 04:47
 • #14: Đệ 14 chương2021-06-02 04:47
 • #15: Đệ 15 chương2021-06-02 04:47
 • #16: Đệ 16 chương2021-06-02 04:48
 • #17: Đệ 17 chương ( bổ tề hạ nửa chương )2021-06-02 04:48
 • #18: Đệ 18 chương2021-06-02 04:48
 • #19: Đệ 19 chương2021-06-02 04:48
 • #20: Đệ 20 chương2021-06-02 04:48
 • #21: Đệ 21 chương2021-06-02 04:48
 • #22: Đệ 22 chương2021-06-02 04:48
 • #23: Đệ 23 chương2021-06-02 04:48
 • #24: Đệ 24 chương2021-06-02 04:48
 • #25: Đệ 25 chương2021-06-02 04:49
 • #26: Đệ 26 chương2021-06-02 04:49
 • #27: Đệ 27 chương ( nhập V chương )2021-06-02 04:49
 • #28: Chương 28 ( nhập V đệ nhị càng )2021-06-02 04:49
 • #29: Đệ 29 chương2021-06-02 04:49
 • #30: Đệ 30 chương2021-06-02 04:49
 • #31: Đệ 31 chương2021-06-02 04:49
 • #32: Chương 32 ( canh hai )2021-06-02 04:49
 • #33: Đệ 33 chương2021-06-02 04:49
 • #34: Đệ 34 chương2021-06-02 04:50
 • #35: Đệ 35 chương2021-06-02 04:50
 • #36: Đệ 36 chương2021-06-02 04:50
 • #37: Đệ 37 chương2021-06-02 04:50
 • #38: Đệ 38 chương2021-06-02 04:50
 • #39: Đệ 39 chương2021-06-02 04:50
 • #40: Đệ 40 chương2021-06-02 04:50
 • #41: Đệ 41 chương2021-06-02 04:50
 • #42: Đệ 42 chương2021-06-02 04:50
 • #43: Đệ 43 chương2021-06-02 04:51
 • #44: Đệ 44 chương2021-06-02 04:51
 • #45: Đệ 45 chương2021-06-02 04:51
 • #46: Đệ 46 chương2021-06-02 04:51
 • #47: Đệ 47 chương2021-06-02 04:51
 • #48: Đệ 48 chương2021-06-02 04:51
 • #49: Đệ 49 chương2021-06-02 04:51
 • #50: Đệ 50 chương2021-06-02 04:51
 • #51: Đệ 51 chương2021-06-02 04:52
 • #52: Đệ 52 chương2021-06-02 04:52
 • #53: Đệ 53 chương2021-06-02 04:52
 • #54: Đệ 54 chương2021-06-02 04:52
 • #55: Đệ 55 chương2021-06-02 04:52
 • #56: Đệ 56 chương2021-06-02 04:52
 • #57: Đệ 57 chương2021-06-02 04:52
 • #58: Đệ 58 chương2021-06-02 04:52
 • #59: Đệ 59 chương2021-06-02 04:52
 • #60: Đệ 60 chương2021-06-02 04:52
 • #61: Đệ 61 chương2021-06-02 04:53
 • #62: Đệ 62 chương2021-06-02 04:53
 • #63: Đệ 63 chương2021-06-02 04:53
 • #64: Đệ 64 chương2021-06-02 04:53
 • #65: Đệ 65 chương2021-06-02 04:53
 • #66: Chính văn xong2021-06-02 04:53
 • #67: Phiên ngoại một2021-06-02 04:53
 • #68: Phiên ngoại nhị ( toàn văn xong )2021-06-02 04:53

Related posts

Ta Ở Cầu Sinh Trò Chơi Dưỡng Nhãi Con [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

TiKay

Hoa Điền Li Hạ

TiKay

Leave a Reply