Hiện Đại Khoa Huyễn Mạt Thế Ngôn Tình Nữ Cường

Lão Vương Không Ở, Khai Hoang Đi

Hán Việt: Lão vương bất tại, khai hoang khứ liễu

Toàn cầu không gian dị biến, nữ y sư Vương Cửu bên ngoài khoa giải phẫu trong quá trình nhìn đến trong tay dao phẫu thuật bắt đầu vặn vẹo, sau đó toàn bộ phòng giải phẫu bị túm vào dị vực không gian. Sau đó, nàng thấy được cách vách có cái hán tử dẫn theo máu chảy đầm đìa rìu. Tổng tóm tắt: Ly hôn thiếu phụ 007, cầu sinh khai hoang chiến đấu cơ.

Vương Cửu: Phòng ở muốn ta chính mình tạo đúng không, gạch đâu?

Hệ thống: Khai hoang đi thôi, quái vật BOSS sẽ rớt, bảo rương có thể khai.

Vương Cửu: Băng vệ sinh, bồn cầu, đồng bạc, cường hóa thạch, trang bị, tấm card, kỹ năng thư, vải bó chân, BYT?

Hệ thống: Khai hoang đặc biệt sảng, vẫn luôn khai vẫn luôn sảng.

Tag:

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vương Cửu ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Thăng cấp, đánh nhau, làm sự nghiệp

Một câu tóm tắt: Toàn cầu tính tai nạn, toàn cầu sống lại cùng với tiến hóa.

Lập ý: Lại tuyệt vọng người cũng có thể tìm được một đường sinh cơ, lại ngoan độc người cũng luôn có người đối nàng lưu có thiện lương.

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Bàn Cáp
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Giải phẫu ( sách mới không dễ dàng, cầu duy trì )2021-06-04 06:31
 • #2: Nằm thắng2021-06-04 06:31
 • #3: Thức tỉnh2021-06-04 06:31
 • #4: Ngẫu nhiên2021-06-04 06:32
 • #5: Hóa thi thủy2021-06-04 06:32
 • #6: 012021-06-04 06:32
 • #7: Mãnh nam2021-06-04 06:32
 • #8: Nó tới2021-06-04 06:32
 • #9: Viện trưởng2021-06-04 06:32
 • #10: 0 cùng 12021-06-04 06:32
 • #11: Liền này?2021-06-04 06:32
 • #12: Tam thuộc tính2021-06-04 06:32
 • #13: Quê quán2021-06-04 06:32
 • #14: Mấu chốt tin tức2021-06-04 06:32
 • #15: Goblin2021-06-04 06:32
 • #16: Dòng khí2021-06-04 06:33
 • #17: Chim bay2021-06-04 06:33
 • #18: Bách hàng2021-06-04 06:33
 • #19: Tiểu đầu mục2021-06-04 06:33
 • #20: Ngật đáp ( ngày mai nhập V canh ba )2021-06-04 06:33
 • #21: Chương 21 bạo!2021-06-04 06:33
 • #22: Chương 22 kinh hỉ2021-06-04 06:33
 • #23: Chương 23 bí cảnh mảnh nhỏ2021-06-04 06:33
 • #24: Chương 24 ngộ hại2021-06-04 06:33
 • #25: Chương 25 trực tiếp điểm2021-06-04 06:33
 • #26: Chương 26 thật đáng yêu2021-06-04 06:34
 • #27: Chương 27 đã chết không?2021-06-04 06:34
 • #28: Chương 28 bảo vật2021-06-04 06:34
 • #29: Chương 29 nghe trộm2021-06-04 06:34
 • #30: Chương 30 hắn tới2021-06-04 06:34
 • #31: Chương 31 hắc quả phụ2021-06-04 06:34
 • #32: Chương 32 chuyển phát nhanh2021-06-04 06:34
 • #33: Chương 33 huyết điều2021-06-04 06:34
 • #34: Chương 34 thù riêng2021-06-04 06:34
 • #35: Chương 35 lão Vương tới2021-06-04 06:34
 • #36: Chương 36 thế thân2021-06-04 06:34
 • #37: Chương 37 chơi không nổi?2021-06-04 06:34
 • #38: Chương 38 thân ái2021-06-04 06:35
 • #39: Chương 39 kế hoạch2021-06-04 06:35
 • #40: Chương 40 Chu Thiện Nhân2021-06-04 06:35
 • #41: Chương 41 chuyện xưa2021-06-04 06:35
 • #42: Chương 42 kích thích2021-06-04 06:35
 • #43: Chương 43 đẹp hay không đẹp?2021-06-04 06:35
 • #44: Chương 44 may2021-06-04 06:35
 • #45: Chương 45 quỳ2021-06-04 06:35
 • #46: Chương 46 thượng bái?2021-06-04 06:35
 • #47: Chương 47 vô tội?2021-06-04 06:35
 • #48: Chương 48 thư nhà2021-06-04 06:35
 • #49: Chương 49 đại bát hầu2021-06-04 06:35
 • #50: Chương 50 đại bạo2021-06-04 06:36
 • #51: Chương 51 mắt kính2021-06-04 06:36
 • #52: Chương 52 xe chở phân tạc2021-06-04 06:36
 • #53: Chương 53 lưỡi đao tiểu yêu2021-06-04 06:36
 • #54: Chương 54 lưỡi đao thuẫn thủ2021-06-04 06:36
 • #55: Chương 55 lạp xưởng2021-06-04 06:36
 • #56: Chương 56 cường hóa cường hóa!2021-06-04 06:36
 • #57: Chương 57 nàng tốt xấu2021-06-04 06:36
 • #58: Chương 58 ngụy trang2021-06-04 06:36
 • #59: Chương 59 con rối tấm card2021-06-04 06:36
 • #60: Chương 60 lần thứ hai2021-06-04 06:37
 • #61: Chương 61 cung tiễn2021-06-04 06:37
 • #62: Chương 62 tình muội muội2021-06-04 06:37
 • #63: Chương 63 PS2021-06-04 06:37
 • #64: Chương 64 khai rương!2021-06-04 06:37
 • #65: Chương 65 ba lô2021-06-04 06:37
 • #66: Chương 66 phản sát2021-06-04 06:37
 • #67: Chương 67 buông xuống2021-06-04 06:37
 • #68: Chương 68 Tân Thủ Thôn2021-06-04 06:37
 • #69: Chương 69 Tiếu Tuyết Kính2021-06-04 06:37
 • #70: Chương 70 mười phút2021-06-04 06:37
 • #71: Chương 71 mai phục2021-06-04 06:38
 • #72: Chương 72 hồ nước2021-06-04 06:38
 • #73: Chương 73 đối bắn!2021-06-04 06:38
 • #74: Chương 74 đất nền nhà2021-06-04 06:38
 • #75: Chương 75 quy luật2021-06-04 06:38
 • #76: Chương 76 thiếu tiền2021-06-04 06:38
 • #77: Chương 77 đội trưởng2021-06-04 06:38
 • #78: Chương 78 sơn hùng2021-06-04 06:38
 • #79: Chương 79 hồ ly oa ( cầu nhiều cho điểm thảo luận )2021-06-04 06:38
 • #80: Chương 80 diễn tinh2021-06-04 06:38
 • #81: Chương 81 đỏ và đen2021-06-04 06:38
 • #82: Chương 82 chiến lợi phẩm2021-06-04 06:38
 • #83: Chương 83 đột phá2021-06-04 06:39
 • #84: Chương 84 sống lại điểm2021-06-04 06:39
 • #85: Chương 85 thú bông2021-06-04 06:39
 • #86: Chương 86 dong dài2021-06-04 06:39
 • #87: Chương 87 huyết lệ2021-06-04 06:39
 • #88: Chương 88 quá mức2021-06-04 06:39
 • #89: Chương 89 độn gạch cuồng ma2021-06-04 06:39
 • #90: Chương 90 thiên phú báo cáo2021-06-04 06:39
 • #91: Chương 91 chuột đàn2021-06-04 06:39
 • #92: Chương 92 trấn áp2021-06-04 06:39
 • #93: Chương 93 thánh quang ( cất chứa tác giả thêm tích phân nga )2021-06-04 06:39
 • #94: Chương 94 quang huy2021-06-04 06:40
 • #95: Chương 95 diệt sạch2021-06-04 06:40
 • #96: Chương 96 dĩ hòa vi quý2021-06-04 06:40
 • #97: Chương 97 lấy lòng2021-06-04 06:40
 • #98: Chương 98 tắc shi ( vạn cất chứa thêm càng )2021-06-04 06:40
 • #99: Chương 99 xua đuổi2021-06-04 06:40
 • #100: Chương 100 bạc trắng BOSS2021-06-04 06:40
 • #101: Chương 101 thiên phú thiên về2021-06-04 06:40
 • #102: Chương 102 bộ lạc2021-06-04 06:40
 • #103: Chương 103 đàm phán2021-06-04 06:41
 • #104: Chương 104 thấu thị y giải2021-06-04 06:41
 • #105: Chương 105 Tăng Ác2021-06-04 06:41
 • #106: Chương 106 phệ huyết! ( cầu cất chứa nga )2021-06-04 06:41
 • #107: Chương 107 mua bán2021-06-04 06:41
 • #108: Chương 108 một đợt phì2021-06-04 06:41
 • #109: Chương 109 Mai Thanh Thư2021-06-04 06:41
 • #110: Chương 110 tiểu học tỷ2021-06-04 06:41
 • #111: 1 chương 111 lung tung rối loạn2021-06-04 06:41
 • #112: Đệ 1 phỉ 12 chương phỉ báng2021-06-04 06:42
 • #113: Chương 113 mà tinh thương nhân2021-06-04 06:42
 • #114: Chương 114 biến dị huyền tinh2021-06-04 06:42
 • #115: Chương 114 biến dị huyền tinh2021-06-04 06:42
 • #116: Chương 115 Phan Kim Liên2021-06-04 06:42
 • #117: Chương 116 Kiệt Sâm2021-06-04 06:42
 • #118: Chương 117 1 phiên bàn!2021-06-04 06:42
 • #119: Chương 118 1 bạo!2021-06-04 06:42
 • #120: Chương 119 1 luân hắn!2021-06-04 06:42
 • #121: Chương 120 phi a!2021-06-04 06:42
 • #122: Chương 121 kết giới2021-06-04 06:43
 • #123: Chương 122 sát BOSS2021-06-04 06:43
 • #124: 3 chương 123 hoàng kim chuột ( tam vạn cất chứa thêm càng )2021-06-04 06:43
 • #125: 2 chương 124 cường giả như mây2021-06-04 06:43
 • #126: Chương 125 địa tinh2021-06-04 06:43
 • #127: Đệ 1 26 chương hoàng kim mãng2021-06-04 06:43
 • #128: Đệ chương 127 Mê Vụ tiểu trấn2021-06-04 06:43
 • #129: Chương 128 1 phu nhân2021-06-04 06:43
 • #130: Chương 129 đệ thở dài2021-06-04 06:44
 • #131: Chương 130 đệ khiển trách!2021-06-04 06:44
 • #132: Chương 131 hoàng kim thương2021-06-04 06:44
 • #133: Chương 132 nguy hiểm!2021-06-04 06:44
 • #134: Chương 133 thí nghiệm2021-06-04 06:44
 • #135: Chương chương 134 03 địa đạo2021-06-04 06:44
 • #136: Chương 135 thừa thừa vụ trưởng2021-06-04 06:44
 • #137: Chương 3136 Đậu Nga2021-06-04 06:44
 • #138: Chương 136 Đậu Nga2021-06-04 06:44
 • #139: Chương 137 bán thú lang2021-06-04 06:45
 • #140: Chương 138 đóng cửa2021-06-04 06:45
 • #141: Chương 139 vu hút2021-06-04 06:45
 • #142: Chương 139 vu hút2021-06-04 06:45
 • #143: Chương 140 khai BOSS!2021-06-04 06:45
 • #144: Chương 141 cao bạo thương2021-06-04 06:45
 • #145: Chương 142 thật lợi hại2021-06-04 06:45
 • #146: Chương 143 minh hữu ( thêm càng )2021-06-04 06:45
 • #147: Chương 144 0 danh vọng2021-06-04 06:45
 • #148: Chương 145 quỷ ảnh võ trang2021-06-04 06:45
 • #149: Chương 146 hỏa táng tràng2021-06-04 06:45
 • #150: Chương 147 mê cung2021-06-04 06:45
 • #151: Chương 148 tự bảo vệ mình2021-06-04 06:45
 • #152: Chương 149 nhịn xuống!2021-06-04 06:46
 • #153: Chương 150 giết heo2021-06-04 06:46
 • #154: Chương 151 6662021-06-04 06:46
 • #155: Chương 152 ám toán2021-06-04 06:46
 • #156: 153, tắm vòi sen2021-06-04 06:46
 • #157: 154, D132021-06-04 06:46
 • #158: 155, hai ngày2021-06-04 06:46
 • #159: 156, xác chết vùng dậy ( dinh dưỡng dịch thêm càng )2021-06-04 06:46
 • #160: 157, quan tài tinh2021-06-04 06:46
 • #161: 158, người chơi2021-06-04 06:46
 • #162: 159, kéo dài2021-06-04 06:46
 • #163: 160, pong!2021-06-04 06:47
 • #164: 161, huyết thi2021-06-04 06:47
 • #165: 162, Phàn Lâm thôn2021-06-04 06:47
 • #166: 163, Scarlet2021-06-04 06:47
 • #167: 164, không biết sống chết2021-06-04 06:47
 • #168: 165, Ma Vương mỉm cười ( hai càng hợp nhất )2021-06-04 06:47
 • #169: 166, trật tự2021-06-04 06:47
 • #170: 167, hắc, hắc2021-06-04 06:47
 • #171: 168, siêu cương2021-06-04 06:47
 • #172: 169, ấu trĩ2021-06-04 06:47
 • #173: 170, phản siêu2021-06-04 06:47
 • #174: 171, càn khôn bảng2021-06-04 06:47
 • #175: 172, địa tinh ( nhị hợp nhất )2021-06-04 06:48
 • #176: 173, tấc đầu2021-06-04 06:48
 • #177: 174, gián điệp2021-06-04 06:48
 • #178: 175, la bàn2021-06-04 06:48
 • #179: 176, Bất Tử tộc2021-06-04 06:48
 • #180: 177, kéo quái2021-06-04 06:48
 • #181: 178, tiểu thi vương2021-06-04 06:48
 • #182: 179, thiên đấu lang khôi2021-06-04 06:48
 • #183: 180, thi bạo2021-06-04 06:48
 • #184: 181, ngã xuống2021-06-04 06:48
 • #185: 182, tuyên chiến2021-06-04 06:48
 • #186: 183, phong trần2021-06-04 06:48
 • #187: 184, dưới nền đất2021-06-04 06:49
 • #188: 185, kim loại phiến2021-06-04 06:49
 • #189: 186, luân hãm2021-06-04 06:49
 • #190: 187, Liễu Vô Nhận2021-06-04 06:49
 • #191: 188, Hồ Điệp Cốc2021-06-04 06:49
 • #192: 189, bại lộ2021-06-04 06:49
 • #193: 190, cuồn cuộn2021-06-04 06:49
 • #194: 191, Ma Vương buông xuống2021-06-04 06:49
 • #195: 192, tìm chết2021-06-04 06:49
 • #196: 193, trên mặt đất lạnh2021-06-04 06:49
 • #197: 194, ghét bỏ2021-06-04 06:50
 • #198: 195, hàng khô ( nhị hợp nhất )2021-06-04 06:50
 • #199: 196, đánh không lại ( nhị hợp nhất )2021-06-04 06:50
 • #200: 197, 78 thiên ( hôm nay thêm càng )2021-06-04 06:50
 • #201: 198, Ma Vương?2021-06-04 06:50
 • #202: 199, bất tử mị linh2021-06-04 06:50
 • #203: 200, Nga Mi Sơn2021-06-04 06:50
 • #204: 201, thất tinh2021-06-04 06:50
 • #205: 202, bốn ngày vương2021-06-04 06:50
 • #206: 203, hắc ăn hắc2021-06-04 06:51
 • #207: 204, kẻ thứ ba2021-06-04 06:51
 • #208: 205, đóng băng2021-06-04 06:51
 • #209: 206, chết trận2021-06-04 06:51
 • #210: 207, ám chỉ2021-06-04 06:51
 • #211: 208, hiến tế? ( tiên nữ đừng nhìn bản lậu nga )2021-06-04 06:51
 • #212: 209, nhổ ra2021-06-04 06:51
 • #213: 210, dung hợp2021-06-04 06:51
 • #214: 211, tín đồ2021-06-04 06:51
 • #215: 212, sơ hở ( hôm nay thêm càng, còn có canh một )2021-06-04 06:51
 • #216: 213, băng sương cốt long vương2021-06-04 06:51
 • #217: 214, chiến thuật2021-06-04 06:52
 • #218: 215, hiến tế2021-06-04 06:52
 • #219: 216, phạm sai lầm2021-06-04 06:52
 • #220: 217, thiên mệnh2021-06-04 06:52
 • #221: 218, huy hoàng hiu quạnh2021-06-04 06:52
 • #222: 219, vương giả cùng đem2021-06-04 06:52
 • #223: 220, cặn bã2021-06-04 06:52
 • #224: 221, người khác2021-06-04 06:52
 • #225: 222, vương tiểu cửu2021-06-04 06:53
 • #226: 223, đệ tứ thời không2021-06-04 06:53
 • #227: 224, tát linh2021-06-04 06:53
 • #228: 225, sinh non2021-06-04 06:53
 • #229: 226, tiệt hồ2021-06-04 06:53
 • #230: 227, cơ giáp2021-06-04 06:53
 • #231: 228, nữ tù2021-06-04 06:53
 • #232: 229, sao mai tinh2021-06-04 06:53
 • #233: 230, lão hữu2021-06-04 06:53
 • #234: 231, phiên bàn2021-06-04 06:53
 • #235: 232, Hắc Vu Linh Vương2021-06-04 06:53
 • #236: 233, tinh diệu quang nghi2021-06-04 06:54
 • #237: 234, thăm dò2021-06-04 06:54
 • #238: 235, xóa bỏ toàn bộ2021-06-04 06:54
 • #239: 236, nguyên tố thể2021-06-04 06:54
 • #240: 237, phệ huyết BOSS2021-06-04 06:54
 • #241: 238, phản gián2021-06-04 06:54
 • #242: 239, công công2021-06-04 06:54
 • #243: 240, kẻ điên2021-06-04 06:54
 • #244: 241, cảm ơn2021-06-04 06:54
 • #245: 242, cầu Phật2021-06-04 06:55
 • #246: 243, miêu mao2021-06-04 06:55
 • #247: 244, sát thê chứng đạo2021-06-04 06:55
 • #248: 245, sương mù nơi2021-06-04 06:55
 • #249: 246, đóng băng bất tử2021-06-04 06:55
 • #250: 247, tan2021-06-04 06:55
 • #251: 248, tự giễu2021-06-04 06:55
 • #252: 249, sơn trà2021-06-04 06:55
 • #253: 250, thời không2021-06-04 06:55
 • #254: 251, đệ nhất, đệ tứ2021-06-04 06:55
 • #255: 252, gõ cửa2021-06-04 06:55
 • #256: 253, đề đèn2021-06-04 06:56
 • #257: 254, tai hoạ ngầm2021-06-04 06:56
 • #258: 255, tam thời không2021-06-04 06:56
 • #259: 256, giúp ai?2021-06-04 06:56
 • #260: 257, cự tuyệt ta?2021-06-04 06:56
 • #261: 258, băng nguyên2021-06-04 06:56
 • #262: 259, ngạo thiên di chỉ2021-06-04 06:56
 • #263: 260, Long Ngạo Thiên ( xem Tấn Giang chính bản nga )2021-06-04 06:56
 • #264: 261, phấn hồng2021-06-04 06:56
 • #265: 262, có bị mà đến2021-06-04 06:56
 • #266: 263, như cẩu2021-06-04 06:56
 • #267: 264, công cụ2021-06-04 06:56
 • #268: 265, cấm kỵ2021-06-04 06:57
 • #269: 266, mệnh lệnh2021-06-04 06:57
 • #270: 267, tiêu hóa2021-06-04 06:57
 • #271: 268, phát cái thề2021-06-04 06:57
 • #272: 269, vương đạo2021-06-04 06:57
 • #273: 270, bắt tặc2021-06-04 06:57
 • #274: 271, gien tuyến lưu ( 9k canh ba hợp nhất )2021-06-04 06:57
 • #275: 272, Thái Thủy trường đình2021-06-04 06:57
 • #276: 273, gien ôn dịch2021-06-04 06:57
 • #277: 274, thiên hà2021-06-04 06:57
 • #278: 275, đưa ma ( thêm càng tới, tiếp tục cầu khích lệ )2021-06-04 06:58
 • #279: 276, quy phục?2021-06-04 06:58
 • #280: 277, bánh có nhân ( thêm song càng, các ngươi hiểu )2021-06-04 06:58
 • #281: 278, khí linh2021-06-04 06:58
 • #282: 279, cờ xí2021-06-04 06:58
 • #283: 280, nữ hoàng2021-06-04 06:58
 • #284: 281, giới tâm2021-06-04 06:58
 • #285: 282, nhân tra ( kết thúc, )2021-06-04 06:58

Related posts

Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm

THUYS♥️

Trọng Sinh Quân Tẩu Tiếu Giai Nhân

TiKay

Hokage Chi Cường Giả Siêu Cấp

TiKay

Cổ Xuyên Kim : Thiên Hậu Đột Kích

THUYS♥️

Xinh Đẹp Ma Phi: Khuynh Thành Luyện Dược Sư

THUYS♥️

Họa Mãn Điền Viên

TiKay

Leave a Reply