Tiên Hiệp

Quân Thiên Đạo Tổ

Quân Thiên Đạo Tổ

thông thiên liên khai hai giới xu,
lại đem nói tâm nhập ngọc hồ.
trong nháy mắt tu đắc ba nghìn kỉ,
thiên quân trở thành nhưỡng một lò.
đây là một cái về từ từ tiên đồ đích chuyện xưa

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tuyết Mãn Lâm Trung
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Huề hồ tạ cây cỏ cũng khờ dại
 • #2: rất sơ long hổ đại đan lôi pháp
 • #3: tiểu hồ ly
 • #4: thiên nhân cảm ứng
 • #5: cứu hồ
 • #6: xuyên qua người?
 • #7: sát quan tạo phản
 • #8: ẩu đả thuật
 • #9: phân công nhau mà chạy
 • #10: xuyên qua người đến chết!
 • #11: chu thiên tinh đấu vận hành đồ
 • #12: hồ công báo ân
 • #13: đại diễn chi sổ
 • #14: động phủ linh trì
 • #15: thiên cơ một đường
 • #16: quân thiên xem
 • #17: không xong đích thời đại
 • #18: không xong đích thời đại 2
 • #19: bầu trời một ngày, nhân gian một năm
 • #20: quân thiên xem đích bên ngoài đệ tử
 • #21: thế giới đích ác ý!
 • #22: giật mình nếu mộng
 • #23: trong nhà có hồ ly
 • #24: tân nhậm huyền úy
 • #25: ngọc tủy
 • #26: tánh mạng song tu
 • #27: xuất thần dự tiệc
 • #28: hồ gia đêm yến
 • #29: cả ngày thần binh
 • #30: người nào chặn đường?
 • #31: cả ngày nói sứ giả
 • #32: không hài lòng
 • #33: nhữ dám hạ độc?
 • #34: chín ngày
 • #35: hủy thi diệt tích
 • #36: thượng vị giả
 • #37: bẫy rập!
 • #38: thanh hạt sen
 • #39: phản đồ
 • #40: trên đời vẫn là người thông minh nhiều!
 • #41: vô địch là cỡ nào đích tịch mịch
 • #42: đây là vương pháp
 • #43: hương đình
 • #44: lại hoạt như du
 • #45: thiên nhân giao chiến, càng hơn người ta binh qua!
 • #46: xã thần đến đây
 • #47: công môn bên trong hảo tu hành
 • #48: bí mật hành động
 • #49: tiêu diệt sát luyện khí sĩ
 • #50: xà cổ
 • #51: lấy nhân luyện cổ
 • #52: vụ cốc tu sĩ
 • #53: đan lăng hào
 • #54: hiểu lầm
 • #55: Mưu đồ cực lớn
 • #56: Đối chọi gay gắt
 • #57: Hổ có hại lòng người!
 • #58: Ngũ đức luân chuyển
 • #59: Huyện lệnh chi uy!
 • #60: Chuẩn bị khấu khu quỷ
 • #61: Huyện úy triệu kiến
 • #62: Đi đường suốt đêm
 • #63: Gặp được tập kích
 • #64: Ba vị nằm Hỏa Thần lôi
 • #65: Hiện thực nhất biết đánh mặt!
 • #66: Hắc thủy đền thờ
 • #67: Kích động bách tính
 • #68: Mưa xuống
 • #69: Tru sát!
 • #70: Quỷ ngục tội quỷ
 • #71: Địa mạch linh khí
 • #72: Khu núi đuổi rồng
 • #73: Qua đường đạo nhân
 • #74: Thanh Đằng Đạo Nhân
 • #75: Gà trống Nhất Minh
 • #76: Thái Dương Thần kính
 • #77: Đốt âm chi hỏa!
 • #78: Độc sĩ
 • #79: Chết chắc rồi?
 • #80: Nguyên dương mở một đóa hoa
 • #81: Lá mặt lá trái
 • #82: Kim Long Giản?
 • #83: Hại
 • #84: Kính trời Pháp tổ
 • #85: Đương chủ thiên hạ
 • #86: Hai đầu đặt cược
 • #87: Kim Long Giản tung tích!
 • #88: Thành Hoàng mạt lộ
 • #89: Trung thần nghĩa sĩ
 • #90: Lấy lui làm tiến
 • #91: Ngàn dặm câu
 • #92: Một nước nằm cờ
 • #93: Vây quét không kịp núi
 • #94: Luyện Khí sĩ lực lượng
 • #95: Lập thi chi địa
 • #96: Mặt trời chém quỷ kiếm
 • #97: Một lưới thành cầm
 • #98: Tử thành
 • #99: Châu quận chi mệnh!
 • #100: Từ nhà hóa nước
 • #101: Thần tàng cao thủ
 • #102: Một tiếng gà gáy
 • #103: Không kịp trong núi
 • #104: Luyện Khí sĩ phản công
 • #105: Sưu hồn chi thuật
 • #106: Người xuyên việt khắc tinh
 • #107: Tu tính không tu mệnh
 • #108: Trở lại động phủ
 • #109: Giá trị lợi dụng
 • #110: Gen cải tạo thất bại
 • #111: Hồn không chế phách
 • #112: Không thích hợp
 • #113: Thăng Tiên Môn
 • #114: Gia tộc
 • #115: Ôn dịch
 • #116: Thu phục
 • #117: Trách nhiệm
 • #118: Trở mặt không quen biết
 • #119: Ân tình như lưới
 • #120: Vương huyện úy phích lịch thủ đoạn
 • #121: Bước đường cùng, làm điều ngang ngược
 • #122: Huyện úy chi uy
 • #123: Thần minh màn trời
 • #124: Nguyên Thần chấn động
 • #125: Thần thất năm tấc
 • #126: Cùng âm La thị
 • #127: Quân tử thủ đạo?
 • #128: Lôi Chấn trăm dặm
 • #129: Tâm thánh quang minh
 • #130: Sự tình quá khéo?
 • #131: Ám sát
 • #132: Yểm trấn
 • #133: Trả thù
 • #134: Quỷ triều
 • #135: Cừu hận
 • #136: Phong ba
 • #137: Cứu vãn
 • #138: Quận trưởng
 • #139: Thù công
 • #140: Nho học
 • #141: Quỷ tốt
 • #142: Đồng liêu
 • #143: Huyện lệnh
 • #144: Thần du
 • #145: Bí ẩn
 • #146: Mới thành
 • #147: Bất công
 • #148: Phương tướng thị
 • #149: Lưu dân
 • #150: Mời chào
 • #151: Kỳ quặc
 • #152: Quỷ triều
 • #153: Cao thủ
 • #154: 9 tấc
 • #155: Phế vật
 • #156: Sát tướng
 • #157: Vòng xoáy
 • #158: Thượng Lạc
 • #159: Hoang tàn
 • #160: Lương thực
 • #161: Thanh lĩnh quan
 • #162: Làm khó
 • #163: Quỷ yến
 • #164: Thị uy
 • #165: Đại tài
 • #166: Lão cừu gia
 • #167: Lùm cỏ long xà
 • #168: Tập kích
 • #169: Đoạt quan
 • #170: Ngọc trụ cột
 • #171: Sơn thần?
 • #172: Truy sát
 • #173: Sưu hồn
 • #174: Trừ tận gốc
 • #175: Ngăn trở
 • #176: Hố trời
 • #177: Không lưu
 • #178: Họ Công Tôn
 • #179: Luyện hóa
 • #180: Công Tôn Thịnh
 • #181: Mất mạng
 • #182: Pháp bảo
 • #183: Bạch Đế tử tôn
 • #184: Khách quý
 • #185: Không tín nhiệm
 • #186: Tử Vong Cốc
 • #187: Xâm nhập
 • #188: Cố chủ
 • #189: Xà Sát Tông đệ tử
 • #190: Vạn xà hố
 • #191: Linh xà cờ
 • #192: Thu phục
 • #193: Trò đùa?
 • #194: Đầu nhập
 • #195: Giết gà
 • #196: Dọa khỉ
 • #197: Chỗ tốt
 • #198: Quỷ vực
 • #199: Giả thần
 • #200: Giở trò
 • #201: Tha mạng
 • #202: Thần minh
 • #203: Quỷ bầy
 • #204: Cầm tiết thủ linh nằm quận
 • #205: Thượng đạo
 • #206: Thỏa đàm
 • #207: Đi vòng
 • #208: Cự quỷ
 • #209: Không dám
 • #210: Hầu Dịch Chi
 • #211: Sức người có hạn
 • #212: Tinh quái
 • #213: Bên trên châu thiết kỵ
 • #214: Tế tự
 • #215: Ân đức
 • #216: Nhân mạng như cỏ rác
 • #217: Lư Nhạc Quân
 • #218: Thủy phủ Công tào
 • #219: Cùng nước
 • #220: Khai chi tán diệp
 • #221: Cùng thủy quân
 • #222: Rời đi
 • #223: Vu rất
 • #224: Không kịp chi mộc
 • #225: Cực hạn
 • #226: Tiết trượng
 • #227: Thiên hạ không Tịnh thổ
 • #228: Vu rất
 • #229: Xà linh
 • #230: Thần hổ
 • #231: Rất phản
 • #232: Cái gì?
 • #233: Ai bái kiến ai?
 • #234: Huyện quân
 • #235: Tru diệt
 • #236: Thầy ta
 • #237: Ngưng tụ
 • #238: Từ quân từ
 • #239: Cho nên Huyện lệnh Phùng Phong
 • #240: Kỵ Hổ Quỷ Thần
 • #241: Khí vận như lửa
 • #242: Liệt sơn quân
 • #243: Pháp ấn
 • #244: Đồng kim
 • #245: Trống đồng
 • #246: Bá đạo
 • #247: Tuần tra
 • #248: Tặng lễ
 • #249: Linh Cổ Sơn
 • #250: Tính toán
 • #251: Trấn áp
 • #252: Quét sạch
 • #253: Hổ văn
 • #254: Cầu xin tha thứ
 • #255: Có mỏ
 • #256: Vô đề
 • #257: Triều đình kinh biến
 • #258: Hàng phục
 • #259: Dê vào miệng cọp
 • #260: Côn Vân Kiếm Tông
 • #261: Phá giải pháp võng
 • #262: Phân thân
 • #263: Giận chó đánh mèo
 • #264: Câu lô
 • #265: Vận khí
 • #266: Phúc báo
 • #267: Thượng cổ yêu ma
 • #268: Đầu hàng
 • #269: Thiên Phong
 • #270: Hỏa thiêu thần lạc
 • #271: Thần lạc phế tích
 • #272: Tử quan
 • #273: Cứu người
 • #274: Mượn ngươi đầu người 1 dùng
 • #275: Vân Sử
 • #276: Thạch mương bí văn
 • #277: Thánh nhân xuất khiếu
 • #278: Đạo nhân Toàn Chân
 • #279: Xích Long kiếm
 • #280: Băng vẫn
 • #281: Ngu xuẩn
 • #282: Mai phục
 • #283: Công phạt
 • #284: Quỷ quái
 • #285: Cải mệnh
 • #286: Châu mục
 • #287: Tiên sinh
 • #288: Cố nhân
 • #289: Hứa hẹn
 • #290: Lôi đình
 • #291: Là hắn!
 • #292: Xích Đế hạ cư
 • #293: Không phải người tốt
 • #294: Trần không nghe thấy
 • #295: Xét duyệt
 • #296: Binh tinh
 • #297: Đế tỉ chi mệnh
 • #298: Đoạt quan
 • #299: Quân côn
 • #300: Đan đỉnh thần cát
 • #301: Kéo lệch đỡ
 • #302: Phù Du
 • #303: Làm ảo thuật
 • #304: Huyễn cảnh?
 • #305: Đao thương không thương tổn
 • #306: Khó giải
 • #307: Linh thủy quân
 • #308: Phong khốn
 • #309: Ý kiến
 • #310: 0 dặm phù dung
 • #311: Cùng cực nhàm chán?
 • #312: Thiên Lôi
 • #313: Trấn Nam tướng quân
 • #314: Kim câu kiếm
 • #315: Lan đài kim luật
 • #316: Thủy phủ
 • #317: Tiên nhân
 • #318: Khai phủ
 • #319: Công đức
 • #320: Động phủ
 • #321: Trần hầu
 • #322: Thế cục
 • #323: Tình thế hỗn loạn
 • #324: Bạch Đế vẫn lạc
 • #325: Doanh Lâu Quận
 • #326: Vu Hàm
 • #327: Lớn mật
 • #328: Điều tra
 • #329: Cửu U giáo
 • #330: 0 độc
 • #331: Ta chính là quan phủ!
 • #332: Cho ngươi 1 một cơ hội
 • #333: Ác khuyển
 • #334: Vương Chân Linh
 • #335: Thiên uy hạo đãng
 • #336: Vu oan hãm hại
 • #337: Nhân ngoại hữu nhân
 • #338: Ỷ thế hiếp người
 • #339: Động phủ
 • #340: Bên trên Trinh Tử
 • #341: 3 động chân nhân
 • #342: Ngọc Đô thượng nguyên phổ độ trải qua
 • #343: Thành thần
 • #344: Cứu viện
 • #345: Cảnh cáo
 • #346: Người phản kháng
 • #347: Ngọn nến sẽ
 • #348: Mang thiên tử
 • #349: Xích Đế
 • #350: Trò hay
 • #351: Xưng đế
 • #352: Con rối
 • #353: Thiên mệnh
 • #354: Âm mưu
 • #355: Hoàng Đế
 • #356: Hèn mọn phát dục
 • #357: Trần không nghe thấy chết
 • #358: Không có dã tâm
 • #359: Quyết chiến
 • #360: Linh Châu đại quân
 • #361: Đại thắng
 • #362: Dương Phục chết
 • #363: Người thừa kế
 • #364: Toàn Chân cảnh giới
 • #365: Làm sai!
 • #366: Biến động
 • #367: Âm thế
 • #368: Thượng nguyên
 • #369: Sát kiếp
 • #370: Địa bàn
 • #371: Hồ múa
 • #372: Tái xuất
 • #373: Thiên hạ
 • #374: Cá lớn
 • #375: Thượng cổ dị chủng
 • #376: Bắn Thiên Lang
 • #377: Nhân vật anh hùng
 • #378: Hầu Vương thế tử
 • #379: Xem náo nhiệt
 • #380: Thế giới
 • #381: Trúng kế
 • #382: Mưu đồ
 • #383: Hứa hẹn
 • #384: Xâm lấn
 • #385: Sóng to
 • #386: Lực kéo
 • #387: Ruộng kị ngựa đua?
 • #388: Xích Đế lực lượng!
 • #389: Thiên Đạo không quen
 • #390: Hải lượng công đức
 • #391: Bồi tội
 • #392: Lừa đảo
 • #393: Lừa đảo hai
 • #394: Thực hiện
 • #395: Linh quân
 • #396: Cố nhân hoang đồi
 • #397: Không gian ảo
 • #398: Nhàn cờ lạnh tử
 • #399: Thiên nhân
 • #400: Uy phục
 • #401: Biến đổi lớn
 • #402: Thiên quyến?
 • #403: Hồ Thiết hoa
 • #404: Trì Diêm Thành
 • #405: Mèo con
 • #406: Sa đọa a
 • #407: Nuôi trong nhà
 • #408: Huyễn thuật
 • #409: Giá Trị Liên Thành
 • #410: Đấu giá
 • #411: Áp đáy hòm
 • #412: Dâng tặng
 • #413: Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng
 • #414: Lừa đảo nghiện
 • #415: Không kịp chi mộc
 • #416: Mật đàm
 • #417: Thận Long Châu
 • #418: 1 khí Thiên La
 • #419: Luyện bảo
 • #420: Chống đỡ núi
 • #421: Triều hội
 • #422: Nguyễn Kính
 • #423: Chống đỡ sơn thần nữ
 • #424: Thể nghiệm
 • #425: Đại Động Chân Nhân
 • #426: Thời buổi rối loạn
 • #427: Không thích hợp
 • #428: Tầng tầng huyễn cảnh
 • #429: Tầng tầng huyễn cảnh hai
 • #430: Tầng tầng huyễn cảnh ba
 • #431: Tầng tầng huyễn cảnh bốn
 • #432: Tầng tầng huyễn cảnh 5
 • #433: Ra huyễn
 • #434: Yêu quái
 • #435: Yêu loạn
 • #436: Chỉ chết mà thôi!
 • #437: Thiên Ngô chi quốc
 • #438: Gặp lại Cửu U
 • #439: Linh Vương
 • #440: 6 lặn xuông nước long kỳ
 • #441: Chống đỡ sơn thần nữ
 • #442: Ngươi đi hết
 • #443: Rút củi dưới đáy nồi
 • #444: Viện binh
 • #445: Vu thần
 • #446: Chống đỡ núi chi thần
 • #447: Thiên Đình yêu bộ
 • #448: Thiên Đình yêu bộ hai
 • #449: Công phạt Thiên Ngô
 • #450: Ôn bộ lai sứ
 • #451: Công phạt Thiên Ngô
 • #452: Công phạt Thiên Ngô hai
 • #453: Công phạt Thiên Ngô ba
 • #454: Công phạt Thiên Ngô bốn
 • #455: Lính tôm tướng cua
 • #456: Giao long sinh họa
 • #457: Chém giết giao long
 • #458: Tiên Bồng Đảo
 • #459: Thương lượng
 • #460: Đại cục
 • #461: Thiên Đế chí công
 • #462: Nghi hoặc
 • #463: Hết biện pháp?
 • #464: Quang cầu
 • #465: Quá yếu
 • #466: Thú vị?
 • #467: Con rối
 • #468: Tới cửa
 • #469: Hợp tác
 • #470: Mưu đồ
 • #471: 3 thủy hợp 1
 • #472: Thất phu vô tội
 • #473: Tả Khâu quỷ mộc
 • #474: Hải ngoại Long tộc
 • #475: Phân rồng
 • #476: Chen chân
 • #477: Tới cửa xé bức
 • #478: Cáo già
 • #479: Cầu phú quý trong nguy hiểm
 • #480: Thủy bộ chi chủ
 • #481: Thành thân
 • #482: Quỷ triều
 • #483: Cường quân
 • #484: Mặc cho ngươi mãnh như chó chỉ sợ heo đồng đội
 • #485: Không nên thân
 • #486: Khai phủ thần lôi
 • #487: Hỏa diễm thần linh
 • #488: Cô không xấu hổ đi
 • #489: Minh hữu
 • #490: Ngọc Đô Sơn
 • #491: Lợi dụ
 • #492: Thiên hạ ghé mắt
 • #493: Năm đó cố nhân
 • #494: Cùng cô trên đài
 • #495: Đầu hàng
 • #496: Thủ vệ thần lạc
 • #497: Linh Vương sắc lệnh
 • #498: Chết về minh cát
 • #499: Xông quân
 • #500: Hàng thần
 • #501: Minh cát
 • #502: Đồng quy vu tận
 • #503: Thượng cổ đế trạch
 • #504: Ngả bài
 • #505: Nhặt nhạnh chỗ tốt
 • #506: Mạt pháp
 • #507: Thiên hạ lại loạn
 • #508: Tấn thăng
 • #509: Bóp chết
 • #510: Động thiên
 • #511: Nhân quả
 • #512: Động thiên thế giới
 • #513: Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp
 • #514: Cạm bẫy
 • #515: Dùng sức mạnh
 • #516: Ngày cũ chi trời
 • #517: Diệt thế Chân Ma
 • #518: Hỗn độn châu
 • #519: Hỏi sách
 • #520: Phân bánh gatô
 • #521: Động thiên chi lực
 • #522: Hỏa diễm quân đoàn
 • #523: Hỏa diễm chi chủ
 • #524: Khai chiến?
 • #525: Nước cạn không nuôi giao long
 • #526: Cầu nguyện
 • #527: Phú quý
 • #528: Rồng thuế
 • #529: Thủy yêu
 • #530: Con cua tinh
 • #531: Lôi sát
 • #532: Thu thập
 • #533: Thuỷ thần
 • #534: Lệch tài
 • #535: Lựa chọn
 • #536: Linh nghiệm
 • #537: Thư sinh
 • #538: Long hành có mưa
 • #539: Căn cơ
 • #540: Thuỷ thần
 • #541: Tặng lễ
 • #542: Rùa thừa
 • #543: Dế nhũi
 • #544: Lên trời
 • #545: Thần chức
 • #546: Tình hình hạn hán
 • #547: Hiển linh
 • #548: Thương lượng
 • #549: Thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi!
 • #550: Lòng người 1 lên sát cơ tỏa ra
 • #551: Đổi cây lúa vì tang
 • #552: Nhân đạo
 • #553: Từ đánh chết
 • #554: Thuyết khách
 • #555: Trước phải khiến cho điên cuồng!
 • #556: Sát thần
 • #557: Nhân đạo như lửa
 • #558: Triệu kiến
 • #559: Xích Đế
 • #560: Cô gia
 • #561: Chui vào
 • #562: Phản kháng
 • #563: Mồi câu
 • #564: Thần sứ
 • #565: Ốc đảo
 • #566: Mạn đãi
 • #567: Vong ân phụ nghĩa
 • #568: Hắc Đế thần?
 • #569: Đùa lửa
 • #570: Hỏa diễm thần linh
 • #571: Bí văn
 • #572: Thiên ý
 • #573: Chỉ thiên
 • #574: Thủ phụ
 • #575: Cỏ đầu tường
 • #576: Công diệt
 • #577: Phong sơn
 • #578: Ra bài
 • #579: Đại tài
 • #580: Bút pháp thần kỳ
 • #581: Tu mương
 • #582: Giày vò
 • #583: Hải tộc
 • #584: Cầu mưa
 • #585: Lão tặc thiên
 • #586: Ôn bộ
 • #587: Lại vào
 • #588: Bắn ngược
 • #589: Vu mục
 • #590: Tham lam
 • #591: Thăng long
 • #592: Thành thật
 • #593: Ngấp nghé
 • #594: Thí thần
 • #595: Mâu thuẫn
 • #596: Thủy bộ
 • #597: Thuỷ thần
 • #598: Xâm nhập
 • #599: Giá họa
 • #600: Sứ giả
 • #601: Thần Chủ
 • #602: Tên điên
 • #603: Sa đọa
 • #604: Thôi diễn
 • #605: Thiên binh
 • #606: Đánh lén
 • #607: Không kịp chi mộc
 • #608: Thần lôi
 • #609: Kim Thánh
 • #610: Bắc sư
 • #611: Tử sắc
 • #612: Bỏ được
 • #613: Khắc chế
 • #614: Công đức
 • #615: Xâm nhập
 • #616: Bố cục
 • #617: Kết thúc
 • #618: Thiên Đình Nhân bộ
 • #619: Rồng hoa sắc phong
 • #620: Tử sắc Tinh Quân
 • #621: Tôm tép nhãi nhép
 • #622: Biển thanh hà yến
 • #623: Mở đường sông
 • #624: Đại công trình
 • #625: Thiên Đình xuất binh
 • #626: Thiên địa bản nguyên
 • #627: Ngoan cố chống lại
 • #628: Nhân đạo chi hỏa
 • #629: Nhân bộ
 • #630: Hợp tác
 • #631: Đạo tặc
 • #632: Chia đều
 • #633: Thiên công
 • #634: Nhường ngôi
 • #635: Nhập cổ phần
 • #636: Cấm đoạn tiên phủ
 • #637: Quan lớn cấp 1
 • #638: Bồi dưỡng thủ hạ
 • #639: Tử sắc Tinh Quân
 • #640: Luyện hóa thế giới
 • #641: Phong tỏa tiên lộ
 • #642: Thiên ý
 • #643: Pháp Vực
 • #644: Luận đạo
 • #645: Thiên ngoại
 • #646: Lịch sử
 • #647: Hải ngoại
 • #648: Thế gian
 • #649: Đoạt đích
 • #650: Đại nho
 • #651: Biểu lộ thân phận
 • #652: Con rối
 • #653: Long khí
 • #654: Uy hiếp
 • #655: Thần sứ
 • #656: Thái tử
 • #657: Lạc Vương
 • #658: Bốc thăm
 • #659: Phân đất phong hầu
 • #660: Thật can đảm!
 • #661: Thánh đồ
 • #662: Lý Nghĩa Nguyên
 • #663: Triệu hoán
 • #664: Ốc sên sừng bên trên tranh chuyện gì?
 • #665: Khai phủ danh ngạch
 • #666: Giang sơn nhiều kiều
 • #667: Huyết Uyên
 • #668: Thái bình
 • #669: Nhân quả
 • #670: Sư đồ
 • #671: Quỷ quân
 • #672: Thí nghiệm
 • #673: Không được giải thoát
 • #674: Khôi Lễ
 • #675: Lôi đình đều ti
 • #676: Kỳ ngộ
 • #677: Chi viện
 • #678: Thần tiên
 • #679: Lão lưu manh
 • #680: Vu Lệ thị
 • #681: Thiên địa bất nhân
 • #682: Hậu Thổ quân
 • #683: Đại quân
 • #684: Tinh Quân đệ tử
 • #685: Thế lực
 • #686: Trọc thủy chi uyên
 • #687: Nước uyên ý thức
 • #688: Vu cùng thị
 • #689: Cô thần
 • #690: Vu Bành thị
 • #691: Có công
 • #692: Xuất thủ
 • #693: Lật thuyền trong mương
 • #694: Thanh chước
 • #695: 4 Đại Linh Vu
 • #696: Vực sâu Cửu U
 • #697: Nam nhân sao có thể nói không được!
 • #698: Thần Vương
 • #699: Yếu gà
 • #700: Nguyền rủa
 • #701: Thần vẫn
 • #702: Tạo vật
 • #703: Chuyển hóa
 • #704: Hỗn loạn
 • #705: Hiển thánh
 • #706: Tế cờ
 • #707: Hải thần
 • #708: Tần vương
 • #709: Luận binh
 • #710: Chui vào
 • #711: Dò xét
 • #712: Lại đến
 • #713: Thu phục
 • #714: Lắc lư
 • #715: Dưới mặt đất
 • #716: Vận Mệnh Thần Điện
 • #717: Phát thệ
 • #718: Kỵ sĩ
 • #719: Ô hợp
 • #720: Lôi cuốn
 • #721: Tẩy não
 • #722: Cõng ngôi
 • #723: Chiêu an
 • #724: Triệu hoán
 • #725: Vô đề
 • #726: Thần khí
 • #727: Không gian dưới đất
 • #728: Khuếch trương địa bàn
 • #729: Vô đề
 • #730: Đánh xuyên qua
 • #731: Tai nạn
 • #732: Bắc Lạc sư môn
 • #733: Ngay cả điểm cạm bẫy
 • #734: Thủy uyên
 • #735: Chú định hủy diệt
 • #736: Cố nhân tâm dễ biến
 • #737: Mâu thuẫn nổi bật
 • #738: Khác nhau
 • #739: Tình thế
 • #740: Rút lương
 • #741: Giảo sát
 • #742: Vu Lệ thị
 • #743: Công tâm
 • #744: Lễ vật
 • #745: Tìm đường chết
 • #746: Phản kích
 • #747: Hỗn loạn
 • #748: Khế ước
 • #749: Tên thật
 • #750: Ác ma
 • #751: Nói ngoa
 • #752: La phu
 • #753: Nghệ thuật nơi phát ra sinh hoạt
 • #754: Tin tức
 • #755: Gặp được tập kích
 • #756: Cơ hội
 • #757: Cứu viện
 • #758: Chuẩn bị
 • #759: Hết sức đỏ mắt
 • #760: Ý thức trở về
 • #761: Định ngày hẹn
 • #762: Tạo thần
 • #763: Hải tây đại Tần
 • #764: Tự sát
 • #765: Bố cục
 • #766: Thái Ất
 • #767: Công đức
 • #768: Tế phẩm
 • #769: Thánh khí
 • #770: Mạt vận
 • #771: Phản bội
 • #772: Đảo Hành Nghịch Thi
 • #773: Vô tình hữu tình
 • #774: Biến cố
 • #775: Ăn cướp
 • #776: Thiên giới vũ trang
 • #777: Thái Ất thành phố
 • #778: Thái Ất thành phố hai
 • #779: Thái Ất thành phố ba
 • #780: Thái Ất thành phố bốn
 • #781: Hư không chiến tranh một
 • #782: Hư không chiến tranh
 • #783: Hư không chiến tranh hai
 • #784: Hư không chiến tranh ba
 • #785: Hệ thống
 • #786: Khí huyết
 • #787: Nhảy lầu
 • #788: Liệp ma nhân
 • #789: Hệ thống khoa học kỹ thuật
 • #790: Tiểu gia hỏa
 • #791: Đặc biệt chiêu
 • #792: Chạy!
 • #793: Cú mèo
 • #794: Huấn luyện
 • #795: Nháo quỷ
 • #796: Minh tưởng
 • #797: Đồ đần
 • #798: Va chạm
 • #799: Siêu phàm lực lượng
 • #800: Tinh thần lực
 • #801: Vịt con xấu xí
 • #802: Xiếc thú
 • #803: Bắt chước
 • #804: Thức tỉnh
 • #805: Tiền
 • #806: Hảo tâm
 • #807: Dưới mặt đất
 • #808: Tàn thứ phẩm
 • #809: Thánh huy
 • #810: Thánh huy hai
 • #811: Thánh huy ba
 • #812: Thánh huy bốn
 • #813: Chân tướng
 • #814: Tử vong
 • #815: Mật tàng
 • #816: Là ta!
 • #817: Lực lượng
 • #818: Pháp sư chiếc nhẫn
 • #819: Tiết lộ
 • #820: Về nhà
 • #821: Bại lộ thực lực
 • #822: Tìm tới cửa
 • #823: Lý thế giới
 • #824: Lý thế giới hai
 • #825: Lý thế giới ba
 • #826: Lý thế giới bốn
 • #827: Bliss nhờ
 • #828: Thật chính xuất sư
 • #829: Căn cứ
 • #830: Xuyên qua cửa
 • #831: Đại phát thần uy
 • #832: Thắng lợi
 • #833: Pháp sư?
 • #834: Xâm lấn
 • #835: Bản nguyên chi địa
 • #836: Diệt thế
 • #837: Huyết nguyệt
 • #838: Vô đề
 • #839: Pháp sư không gian
 • #840: Xâm lấn
 • #841: Rời đi
 • #842: Chiến trường
 • #843: Vẫn lạc
 • #844: Hi vọng xa vời
 • #845: Ngọc bích
 • #846: Thu hoạch
 • #847: Phân thân trở về
 • #848: Mang về
 • #849: Dung hợp
 • #850: Niềm vui ngoài ý muốn
 • #851: Thái Ất
 • #852: 9 ngày
 • #853: Thân ở Huyết Hải tâm hướng quang minh
 • #854: Người sống
 • #855: Luyện hóa
 • #856: Trùng thiên
 • #857: Tọa độ
 • #858: Tai nạn xe cộ
 • #859: Thần tích
 • #860: Giam lỏng
 • #861: Vốn gốc
 • #862: Quát táo
 • #863: Vào cuộc
 • #864: Vẫn lạc
 • #865: Phong tỏa
 • #866: Ma quỷ chi thư
 • #867: Bị kinh phong
 • #868: Khu ma
 • #869: Đại khí vận
 • #870: Liên thủ
 • #871: Bản nguyên
 • #872: Truyền thống
 • #873: Thần chi thủ
 • #874: Tên điên
 • #875: Huyễn cảnh
 • #876: Viện trưởng
 • #877: Săn thức ăn
 • #878: Cứu vớt
 • #879: Ngây thơ!
 • #880: Địa ngục
 • #881: Mất tích
 • #882: Thẩm thấu
 • #883: Tai nạn xe cộ
 • #884: Thân tín
 • #885: Chén thánh
 • #886: Thánh đồ
 • #887: Phát động
 • #888: Kinh thế
 • #889: Đoạt quyền
 • #890: Ác mộng
 • #891: Ngụy thần
 • #892: Phản bội
 • #893: Tội quỷ
 • #894: Nhân quả
 • #895: Ám sát
 • #896: Hoài nghi
 • #897: Giáng lâm
 • #898: Thu hoạch
 • #899: Tập thể ý thức
 • #900: Cướp đoạt
 • #901: Quay về
 • #902: Thế giới chi cửa sổ
 • #903: Tàn khốc chân tướng
 • #904: Gân gà thế giới
 • #905: Người sống sót
 • #906: Giác tỉnh giả
 • #907: Hồi quang phản chiếu
 • #908: Biến dị
 • #909: Phá vây
 • #910: Tử vong
 • #911: Thiên Công
 • #912: Lãnh chúa
 • #913: Thành giao
 • #914: Truyền kỳ pháp sư đoàn
 • #915: Công kích từ xa
 • #916: 9 ngày các
 • #917: 1 góc chi địa
 • #918: Lang nha bổng
 • #919: Tận thế
 • #920: Cải tạo
 • #921: Nguyên soái
 • #922: Lẫn nhau giết
 • #923: Mua bán
 • #924: Thần binh
 • #925: Máu hoàn
 • #926: Thần binh hạt giống
 • #927: Yêu ma
 • #928: Thần binh chi lực?
 • #929: Thiết giáp võ sĩ
 • #930: Chém giết
 • #931: Cấu kết
 • #932: Đại hiệp
 • #933: Ma Vực
 • #934: Ma hóa
 • #935: Ma binh
 • #936: Thần binh cao thủ
 • #937: Phá không phi thiên
 • #938: Thần binh chi mê
 • #939: Tội gì lý do?
 • #940: Thiên Bảng cao thủ
 • #941: Hái quả đào
 • #942: Không kịp!
 • #943: Tịnh hóa
 • #944: Tử vong
 • #945: Yêu ma
 • #946: Vây công Ma Vực
 • #947: Đám ô hợp
 • #948: Đại bại thua thiệt
 • #949: Mộ tập tài chính
 • #950: Có tiếng xấu
 • #951: Tư cách!
 • #952: Ngăn chặn
 • #953: Lai lịch
 • #954: Do dự
 • #955: Muộn!
 • #956: Chấn động
 • #957: Đại chiến một
 • #958: Đại chiến hai
 • #959: Đại chiến ba
 • #960: Đại chiến bốn
 • #961: Đại chiến 5
 • #962: Đại chiến sáu
 • #963: Tử Kim Thần Vương một
 • #964: Tử Kim Thần Vương hai
 • #965: Tử Kim Thần Vương ba
 • #966: Tử Kim Thần Vương bốn
 • #967: Tử Kim Thần Vương 5
 • #968: Tử Kim Thần Vương sáu
 • #969: Tử Kim Thần Vương bảy
 • #970: Tử Kim Thần Vương tám
 • #971: Tử Kim Thần Vương chín
 • #972: Tử Kim Thần Vương mười một
 • #973: Tử Kim Thần Vương mười hai
 • #974: Tử Kim Thần Vương mười ba
 • #975: Tử Kim Thần Vương mười bốn
 • #976: Tử Kim Thần Vương mười 5
 • #977: Tử Kim Thần Vương mười sáu
 • #978: Tử Kim Thần Vương mười bảy
 • #979: Tử Kim Thần Vương mười tám
 • #980: Phân đất phong hầu
 • #981: Thế giới mới
 • #982: Chính thức nghị viên
 • #983: Xuân phục đã thành
 • #984: Tạo hóa Đại La
 • #985: Nội ứng
 • #986: Vu loạn một
 • #987: Vu loạn hai
 • #988: Vu loạn ba
 • #989: Vu loạn bốn
 • #990: Vu loạn 5
 • #991: Vu loạn sáu
 • #992: Vu loạn bảy
 • #993: Vu loạn tám
 • #994: Vu loạn chín
 • #995: Phát động một
 • #996: Phát động hai
 • #997: Phát động ba
 • #998: Phát động bốn
 • #999: Phát động 5
 • #1000: Giải quyết tốt hậu quả một
 • #1001: Vặn vẹo thế giới một
 • #1002: Vặn vẹo thế giới hai
 • #1003: Vặn vẹo thế giới ba
 • #1004: Vặn vẹo thế giới bốn
 • #1005: Vặn vẹo thế giới 5
 • #1006: Vặn vẹo thế giới sáu
 • #1007: Vặn vẹo thế giới bảy
 • #1008: Vặn vẹo thế giới tám
 • #1009: Vặn vẹo thế giới chín
 • #1010: Vặn vẹo thế giới mười
 • #1011: Vặn vẹo thế giới mười một
 • #1012: Vặn vẹo thế giới mười hai
 • #1013: Vặn vẹo thế giới mười ba
 • #1014: Vặn vẹo thế giới mười bốn
 • #1015: Quật khởi con đường một
 • #1016: Quật khởi con đường hai
 • #1017: Quật khởi con đường ba
 • #1018: Quật khởi con đường bốn
 • #1019: Quật khởi con đường 5
 • #1020: Quật khởi con đường sáu
 • #1021: Quật khởi con đường bảy
 • #1022: Quật khởi con đường tám
 • #1023: Quật khởi con đường chín
 • #1024: Quật khởi con đường mười
 • #1025: Quật khởi con đường mười một
 • #1026: Quật khởi con đường mười hai
 • #1027: Quật khởi con đường mười ba
 • #1028: Quật khởi con đường mười bốn
 • #1029: Giáng lâm một
 • #1030: Giáng lâm hai
 • #1031: Giáng lâm ba
 • #1032: Giáng lâm bốn
 • #1033: Giáng lâm 5
 • #1034: Giáng lâm sáu
 • #1035: Giáng lâm bảy
 • #1036: Giáng lâm tám
 • #1037: Giáng lâm chín
 • #1038: Giáng lâm mười
 • #1039: Đông thần một
 • #1040: Đông thần hai
 • #1041: Đông thần ba
 • #1042: Đông thần bốn
 • #1043: Đông thần 5
 • #1044: Đông thần sáu
 • #1045: Đông thần bảy
 • #1046: Đông thần tám
 • #1047: Đông thần chín
 • #1048: Đông thần mười
 • #1049: Đông thần mười một
 • #1050: Đông thần mười hai
 • #1051: Đông thần mười ba
 • #1052: Đông thần mười bốn
 • #1053: Đông thần mười 5
 • #1054: Đông thần mười sáu
 • #1055: Đông thần mười bảy
 • #1056: Đông thần mười tám
 • #1057: Đông thần mười chín
 • #1058: Đông thần 20
 • #1059: Đông thần 20 một
 • #1060: Cây thai một
 • #1061: Cây thai hai
 • #1062: Thoát khốn
 • #1063: Chuyển sinh
 • #1064: Công tử
 • #1065: Huyết nha
 • #1066: Lên núi
 • #1067: Bái sư
 • #1068: Trên núi
 • #1069: Truyền pháp
 • #1070: Du lịch một
 • #1071: Du lịch hai
 • #1072: Du lịch ba
 • #1073: Du lịch bốn
 • #1074: Du lịch 5
 • #1075: Du lịch sáu
 • #1076: Du lịch bảy
 • #1077: Thần ma một
 • #1078: Thần ma hai
 • #1079: Trên sông
 • #1080: Trên sông hai
 • #1081: Trên sông ba
 • #1082: Trên sông bốn
 • #1083: Về núi
 • #1084: Lôi kiếp một
 • #1085: Lôi kiếp hai
 • #1086: Lôi kiếp ba
 • #1087: Lôi kiếp bốn
 • #1088: Lôi kiếp 5
 • #1089: Khai phủ
 • #1090: Hạ giới
 • #1091: Hạ giới hai
 • #1092: Tình thế nguy hiểm một
 • #1093: Tình thế nguy hiểm hai
 • #1094: Tạo hóa!
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Tiên Vũ Đế Tôn

TiKay

Thái Hư Hoá Long Thiên

TiKay

Trọng Sinh Chi Hoặc Dược Tại Uyên

TiKay

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

TiKay

Khai Quải Nhân Sinh Chi Tu Chân Giới Giả Tiên

THUYS♥️

Hồng Hoang Quan Hệ Hộ

TiKay

Leave a Reply