Tiên Hiệp

Tiên Phủ Tu Tiên

Tiên Phủ Tu Tiên

Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đã đến Tu chân giới.

May là, trong cơ thể thêm ra một toà Tiên phủ, từ đây bước lên làm ruộng con đường tu tiên.

Đan dược không đủ dùng? Trồng liền xong việc!

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Ba Thái Chân Thái
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Related posts

Đại Dận Tiên Triều

TiKay

Tạo Hóa Chi Môn

TiKay

Tiên Võ Độc Tôn

TiKay

Hám Thiên Chiến Đế

TiKay

Phong Nghịch Thiên Hạ

TiKay

Ngạo Kiếm Lăng Vân

TiKay

Leave a Reply