Tiên Hiệp

Tiên Phủ Tu Tiên

Tiên Phủ Tu Tiên

Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đã đến Tu chân giới.

May là, trong cơ thể thêm ra một toà Tiên phủ, từ đây bước lên làm ruộng con đường tu tiên.

Đan dược không đủ dùng? Trồng liền xong việc!

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Ba Thái Chân Thái
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Thần Đạo Đan Tôn

TiKay

Ta Luyện Đan Có Thể Ra Bạo Kích

TiKay

Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Trường Sinh

TiKay

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

TiKay

Đấu La Đại Lục

TiKay

Đao Kiếm Thần Hoàng

TiKay

Leave a Reply