Hiện ĐạiNgôn TìnhXuyên KhôngXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Vị Diện Công Nghệ Đen

Xuyên Nhanh Chi Vị Diện Công Nghệ ĐenHán Việt: Khoái xuyên chi vị diện hắc khoa kỹ

Văn án:

Bị đạo lữ hố tiến Cửu U chi uyên Thu Yểu lão tổ, tử sinh không rõ.

Ngẫu nhiên được đến một vị mặt xuyên qua khí linh.

Khí linh có thể giúp nàng một lần nữa tu bổ hồn phách, lại hồi nhân gian.

Nhưng là, lại yêu cầu nàng thông qua vị diện hoàn thành tâm nguyện nhiệm vụ.

Thu Yểu: Ngươi đoán ta có nghĩ trở về?

Vị diện khí linh:???

————

( mau xuyên, vô CP, có hệ thống )

Nguồn: wikidth.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhị Khiêm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 1
 • #2: Chương 2 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 2
 • #3: Chương 3 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 3
 • #4: Chương 4 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 4
 • #5: Chương 5 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 5
 • #6: Chương 6 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 6
 • #7: Chương 7 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 7
 • #8: Chương 8 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 8
 • #9: Chương 9 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 9
 • #10: Chương 10 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 10
 • #11: Chương 11 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 11
 • #12: Chương 12 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 12
 • #13: Chương 13 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 13
 • #14: Chương 14 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 14
 • #15: Chương 15 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 15
 • #16: Chương 16 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 16
 • #17: Chương 17 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 17
 • #18: Chương 18 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 18
 • #19: Chương 19 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 19
 • #20: Chương 20 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 20
 • #21: Chương 21 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 21
 • #22: Chương 22 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 22
 • #23: Chương 23 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 23
 • #24: Chương 24 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 24
 • #25: Chương 25 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 25
 • #26: Chương 26 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 26
 • #27: Chương 27 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 27
 • #28: Chương 28 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 28
 • #29: Chương 29 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 29
 • #30: Chương 30 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 30
 • #31: Chương 31 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 31
 • #32: Chương 32 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 32
 • #33: Chương 33 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 33
 • #34: Chương 34 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 34
 • #35: Chương 35 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 35
 • #36: Chương 36 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 36
 • #37: Chương 37 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 37
 • #38: Chương 38 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 38
 • #39: Chương 39 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 39
 • #40: Chương 40 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 40
 • #41: Chương 41 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 41
 • #42: Chương 42 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 42
 • #43: Chương 43 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 43
 • #44: Chương 44 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 44
 • #45: Chương 45 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 45
 • #46: Chương 46 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 46
 • #47: Chương 47 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 47
 • #48: Chương 48 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 48
 • #49: Chương 49 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 49
 • #50: Chương 50 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 50
 • #51: Chương 51 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 51
 • #52: Chương 52 tỷ tỷ là đóa bạch liên hoa 52
 • #53: Chương 53 sinh tồn trò chơi 1
 • #54: Chương 54 sinh tồn trò chơi 2
 • #55: Chương 55 sinh tồn trò chơi 3
 • #56: Chương 56 sinh tồn trò chơi 4
 • #57: Chương 57 sinh tồn trò chơi 5
 • #58: Chương 58 sinh tồn trò chơi 6
 • #59: Chương 59 sinh tồn trò chơi 7
 • #60: Chương 60 sinh tồn trò chơi 8
 • #61: Chương 61 sinh tồn trò chơi 9
 • #62: Chương 62 sinh tồn trò chơi 10
 • #63: Chương 63 sinh tồn trò chơi 11
 • #64: Chương 64 sinh tồn trò chơi 12
 • #65: Chương 65 sinh tồn trò chơi 13
 • #66: Chương 66 sinh tồn trò chơi 14
 • #67: Chương 67 sinh tồn trò chơi 15
 • #68: Chương 68 sinh tồn trò chơi 16
 • #69: Chương 69 sinh tồn trò chơi 17
 • #70: Chương 70 sinh tồn trò chơi 18
 • #71: Chương 71 sinh tồn trò chơi 19
 • #72: Chương 72 sinh tồn trò chơi 20
 • #73: Chương 73 sinh tồn trò chơi 21
 • #74: Chương 74 sinh tồn trò chơi 22
 • #75: Chương 75 sinh tồn trò chơi 23
 • #76: Chương 76 sinh tồn trò chơi 24
 • #77: Chương 77 sinh tồn trò chơi 25
 • #78: Chương 78 sinh tồn trò chơi 26
 • #79: Chương 79 sinh tồn trò chơi 27
 • #80: Chương 80 sinh tồn trò chơi 28
 • #81: Chương 81 sinh tồn trò chơi 29
 • #82: Chương 82 sinh tồn trò chơi 30
 • #83: Chương 83 sinh tồn trò chơi 31
 • #84: Chương 84 sinh tồn trò chơi 32
 • #85: Chương 85 sinh tồn trò chơi 33
 • #86: Chương 86 sinh tồn trò chơi 34
 • #87: Chương 87 sinh tồn trò chơi 35
 • #88: Chương 88 sinh tồn trò chơi 36
 • #89: Chương 89 sinh tồn trò chơi 37
 • #90: Chương 90 sinh tồn trò chơi 38
 • #91: Chương 91 sinh tồn trò chơi 39
 • #92: Chương 92 sinh tồn trò chơi 40
 • #93: Chương 93 sinh tồn trò chơi 41
 • #94: Chương 94 sinh tồn trò chơi 42
 • #95: Chương 95 sinh tồn trò chơi 43
 • #96: Chương 96 sinh tồn trò chơi 44
 • #97: Chương 97 sinh tồn trò chơi 45
 • #98: Chương 98 sinh tồn trò chơi 46
 • #99: Chương 99 sinh tồn trò chơi 47
 • #100: Chương 100 sinh tồn trò chơi 48
 • #101: Chương 101 sinh tồn trò chơi 49
 • #102: Chương 102 sinh tồn trò chơi 50
 • #103: Chương 103 sinh tồn trò chơi 51
 • #104: Chương 104 sinh tồn trò chơi 52
 • #105: Chương 105 muội muội là đoàn sủng 1
 • #106: Chương 106 muội muội là đoàn sủng 2
 • #107: Chương 107 muội muội là đoàn sủng 3
 • #108: Chương 108 muội muội là đoàn sủng 4
 • #109: Chương 109 muội muội là đoàn sủng 5
 • #110: Chương 110 muội muội là đoàn sủng 6
 • #111: Chương 111 muội muội là đoàn sủng 7
 • #112: Chương 112 muội muội là đoàn sủng 8
 • #113: Chương 113 muội muội là đoàn sủng 9
 • #114: Chương 114 muội muội là đoàn sủng 10
 • #115: Chương 115 muội muội là đoàn sủng 11
 • #116: Chương 116 muội muội là đoàn sủng 12
 • #117: Chương 117 muội muội là đoàn sủng 13
 • #118: Chương 118 muội muội là đoàn sủng 14
 • #119: Chương 119 muội muội là đoàn sủng 15
 • #120: Chương 120 muội muội là đoàn sủng 16
 • #121: Chương 121 muội muội là đoàn sủng 17
 • #122: Chương 122 muội muội là đoàn sủng 18
 • #123: Chương 123 muội muội là đoàn sủng 19
 • #124: Chương 124 muội muội là đoàn sủng 20
 • #125: Chương 125 muội muội là đoàn sủng 21
 • #126: Chương 126 muội muội là đoàn sủng 22
 • #127: Chương 127 muội muội là đoàn sủng 23
 • #128: Chương 128 muội muội là đoàn sủng 24
 • #129: Chương 129 muội muội là đoàn sủng 25
 • #130: Chương 130 muội muội là đoàn sủng 26
 • #131: Chương 131 muội muội là đoàn sủng 27
 • #132: Chương 132 muội muội là đoàn sủng 28
 • #133: Chương 133 muội muội là đoàn sủng 29
 • #134: Chương 134 muội muội là đoàn sủng 30
 • #135: Chương 135 muội muội là đoàn sủng 31
 • #136: Chương 136 muội muội là đoàn sủng 32
 • #137: Chương 137 muội muội là đoàn sủng 33
 • #138: Chương 138 muội muội là đoàn sủng 34
 • #139: Chương 139 muội muội là đoàn sủng 35
 • #140: Chương 140 muội muội là đoàn sủng 36
 • #141: Chương 141 muội muội là đoàn sủng 37
 • #142: Chương 142 muội muội là đoàn sủng 38
 • #143: Chương 143 muội muội là đoàn sủng 39
 • #144: Chương 144 muội muội là đoàn sủng 40
 • #145: Chương 145 muội muội là đoàn sủng 41
 • #146: Chương 146 muội muội là đoàn sủng 42
 • #147: Chương 147 muội muội là đoàn sủng 43
 • #148: Chương 148 muội muội là đoàn sủng 44
 • #149: Chương 149 muội muội là đoàn sủng 45
 • #150: Chương 150 muội muội là đoàn sủng 46
 • #151: Chương 151 muội muội là đoàn sủng 47
 • #152: Chương 152 muội muội là đoàn sủng 48
 • #153: Chương 153 muội muội là đoàn sủng 49
 • #154: Chương 154 muội muội là đoàn sủng 50
 • #155: Chương 155 muội muội là đoàn sủng 51
 • #156: Chương 156 muội muội là đoàn sủng 52
 • #157: Chương 157 muội muội là đoàn sủng 53
 • #158: Chương 158 muội muội là đoàn sủng 54
 • #159: Chương 159 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 1
 • #160: Chương 160 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 2
 • #161: Chương 161 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 3
 • #162: Chương 162 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 4
 • #163: Chương 163 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 5
 • #164: Chương 164 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 6
 • #165: Chương 165 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 7
 • #166: Chương 166 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 8
 • #167: Chương 167 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 9
 • #168: Chương 168 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 10
 • #169: Chương 169 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 11
 • #170: Chương 170 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 12
 • #171: Chương 171 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 13
 • #172: Chương 172 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 14
 • #173: Chương 173 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 15
 • #174: Chương 174 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 16
 • #175: Chương 175 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 17
 • #176: Chương 176 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 18
 • #177: Chương 177 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 19
 • #178: Chương 178 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 20
 • #179: Chương 179 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 21
 • #180: Chương 180 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 22
 • #181: Chương 181 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 23
 • #182: Chương 182 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 24
 • #183: Chương 183 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 25
 • #184: Chương 184 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 26
 • #185: Chương 185 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 27
 • #186: Chương 186 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 28
 • #187: Chương 187 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 29
 • #188: Chương 188 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 30
 • #189: Chương 189 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 31
 • #190: Chương 190 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 32
 • #191: Chương 191 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 33
 • #192: Chương 192 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 34
 • #193: Chương 193 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 35
 • #194: Chương 194 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 36
 • #195: Chương 195 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 37
 • #196: Chương 196 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 38
 • #197: Chương 197 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 39
 • #198: Chương 198 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 40
 • #199: Chương 199 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 41
 • #200: Chương 200 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 42
 • #201: Chương 201 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 43
 • #202: Chương 202 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 44
 • #203: Chương 203 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 45
 • #204: Chương 204 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 46
 • #205: Chương 205 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 47
 • #206: Chương 206 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 48
 • #207: Chương 207 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 49
 • #208: Chương 208 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 50
 • #209: Chương 209 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 51
 • #210: Chương 210 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 52
 • #211: Chương 211 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 53
 • #212: Chương 212 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 54
 • #213: Chương 213 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 55
 • #214: Chương 214 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 56
 • #215: Chương 215 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 57
 • #216: Chương 216 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 58
 • #217: Chương 217 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 59
 • #218: Chương 218 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 60
 • #219: Chương 219 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 61
 • #220: Chương 220 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 62
 • #221: Chương 221 võng hồng phát sóng trực tiếp hằng ngày 63
 • #222: Chương 222 Vương phi biết sai rồi sao 1
 • #223: Chương 223 Vương phi biết sai rồi sao 2
 • #224: Chương 224 Vương phi biết sai rồi sao 3
 • #225: Chương 225 Vương phi biết sai rồi sao 4
 • #226: Chương 226 Vương phi biết sai rồi sao 5
 • #227: Chương 227 Vương phi biết sai rồi sao 6
 • #228: Chương 228 Vương phi biết sai rồi sao 7
 • #229: Chương 229 Vương phi biết sai rồi sao 8
 • #230: Chương 230 Vương phi biết sai rồi sao 9
 • #231: Chương 231 Vương phi biết sai rồi sao 10
 • #232: Chương 232 Vương phi biết sai rồi sao 11
 • #233: Chương 233 Vương phi biết sai rồi sao 12
 • #234: Chương 234 Vương phi biết sai rồi sao 13
 • #235: Chương 235 Vương phi biết sai rồi sao 14
 • #236: Chương 236 Vương phi biết sai rồi sao 15
 • #237: Chương 237 Vương phi biết sai rồi sao 16
 • #238: Chương 238 Vương phi biết sai rồi sao 17
 • #239: Chương 239 Vương phi biết sai rồi sao 18
 • #240: Chương 240 Vương phi biết sai rồi sao 19
 • #241: Chương 241 Vương phi biết sai rồi sao 20
 • #242: Chương 242 Vương phi biết sai rồi sao 21
 • #243: Chương 243 Vương phi biết sai rồi sao 22
 • #244: Chương 244 Vương phi biết sai rồi sao 23
 • #245: Chương 245 Vương phi biết sai rồi sao 24
 • #246: Chương 246 Vương phi biết sai rồi sao 25
 • #247: Chương 247 Vương phi biết sai rồi sao 26
 • #248: Chương 248 Vương phi biết sai rồi sao 27
 • #249: Chương 249 Vương phi biết sai rồi sao 28
 • #250: Chương 250 Vương phi biết sai rồi sao 29
 • #251: Chương 251 Vương phi biết sai rồi sao 30
 • #252: Chương 252 Vương phi biết sai rồi sao 31
 • #253: Chương 253 Vương phi biết sai rồi sao 32
 • #254: Chương 254 Vương phi biết sai rồi sao 33
 • #255: Chương 255 Vương phi biết sai rồi sao 34
 • #256: Chương 256 Vương phi biết sai rồi sao 35
 • #257: Chương 257 Vương phi biết sai rồi sao 36
 • #258: Chương 258 Vương phi biết sai rồi sao 37
 • #259: Chương 259 Vương phi biết sai rồi sao 38
 • #260: Chương 260 Vương phi biết sai rồi sao 39
 • #261: Chương 261 Vương phi biết sai rồi sao 40
 • #262: Chương 262 Vương phi biết sai rồi sao 41
 • #263: Chương 263 Vương phi biết sai rồi sao 42
 • #264: Chương 264 Vương phi biết sai rồi sao 43
 • #265: Chương 265 Vương phi biết sai rồi sao 44
 • #266: Chương 266 Vương phi biết sai rồi sao 45
 • #267: Chương 267 Vương phi biết sai rồi sao 46
 • #268: Chương 268 Vương phi biết sai rồi sao 47
 • #269: Chương 269 Vương phi biết sai rồi sao 48
 • #270: Chương 270 ta ở tinh tế đương vai ác 1
 • #271: Chương 271 ta ở tinh tế đương vai ác 2
 • #272: Chương 272 ta ở tinh tế đương vai ác 3
 • #273: Chương 273 ta ở tinh tế đương vai ác 4
 • #274: Chương 274 ta ở tinh tế đương vai ác 5
 • #275: Chương 275 ta ở tinh tế đương vai ác 6
 • #276: Chương 276 ta ở tinh tế đương vai ác 7
 • #277: Chương 277 ta ở tinh tế đương vai ác 8
 • #278: Chương 278 ta ở tinh tế đương vai ác 9
 • #279: Chương 279 ta ở tinh tế đương vai ác 10
 • #280: Chương 280 ta ở tinh tế đương vai ác 11
 • #281: Chương 281 ta ở tinh tế đương vai ác 12
 • #282: Chương 282 ta ở tinh tế đương vai ác 13
 • #283: Chương 283 ta ở tinh tế đương vai ác 14
 • #284: Chương 284 ta ở tinh tế đương vai ác 15
 • #285: Chương 285 ta ở tinh tế đương vai ác 16
 • #286: Chương 286 ta ở tinh tế đương vai ác 17
 • #287: Chương 287 ta ở tinh tế đương vai ác 18
 • #288: Chương 288 ta ở tinh tế đương vai ác 19
 • #289: Chương 289 ta ở tinh tế đương vai ác 20
 • #290: Chương 290 ta ở tinh tế đương vai ác 21
 • #291: Chương 291 ta ở tinh tế đương vai ác 22
 • #292: Chương 292 ta ở tinh tế đương vai ác 23
 • #293: Chương 293 ta ở tinh tế đương vai ác 24
 • #294: Chương 294 ta ở tinh tế đương vai ác 25
 • #295: Chương 295 ta ở tinh tế đương vai ác 26
 • #296: Chương 296 ta ở tinh tế đương vai ác 27
 • #297: Chương 297 ta ở tinh tế đương vai ác 28
 • #298: Chương 298 ta ở tinh tế đương vai ác 29
 • #299: Chương 299 ta ở tinh tế đương vai ác 30
 • #300: Chương 300 ta ở tinh tế đương vai ác 31
 • #301: Chương 301 ta ở tinh tế đương vai ác 32
 • #302: Chương 302 ta ở tinh tế đương vai ác 33
 • #303: Chương 303 ta ở tinh tế đương vai ác 34
 • #304: Chương 304 ta ở tinh tế đương vai ác 35
 • #305: Chương 305 ta ở tinh tế đương vai ác 36
 • #306: Chương 306 ta ở tinh tế đương vai ác 37
 • #307: Chương 307 ta ở tinh tế đương vai ác 38
 • #308: Chương 308 ta ở tinh tế đương vai ác 39
 • #309: Chương 309 ta ở tinh tế đương vai ác 40
 • #310: Chương 310 ta ở tinh tế đương vai ác 41
 • #311: Chương 311 ta ở tinh tế đương vai ác 42
 • #312: Chương 312 ta ở tinh tế đương vai ác 43
 • #313: Chương 313 ta ở tinh tế đương vai ác 44
 • #314: Chương 314 ta ở tinh tế đương vai ác 45
 • #315: Chương 315 ta ở tinh tế đương vai ác 46
 • #316: Chương 316 ta ở tinh tế đương vai ác 47
 • #317: Chương 317 ta ở tinh tế đương vai ác 48
 • #318: Chương 318 ta ở tinh tế đương vai ác 49
 • #319: Chương 319 một buổi tham hoan 1
 • #320: Chương 320 một buổi tham hoan 2
 • #321: Chương 321 một buổi tham hoan 3
 • #322: Chương 322 một buổi tham hoan 4
 • #323: Chương 323 một buổi tham hoan 5
 • #324: Chương 324 một buổi tham hoan 6
 • #325: Chương 325 một buổi tham hoan 7
 • #326: Chương 326 một buổi tham hoan 8
 • #327: Chương 327 một buổi tham hoan 9
 • #328: Chương 328 một buổi tham hoan 10
 • #329: Chương 329 một buổi tham hoan 11
 • #330: Chương 330 một buổi tham hoan 12
 • #331: Chương 331 một buổi tham hoan 13
 • #332: Chương 332 một buổi tham hoan 14
 • #333: Chương 333 một buổi tham hoan 15
 • #334: Chương 334 một buổi tham hoan 16
 • #335: Chương 335 một buổi tham hoan 17
 • #336: Chương 336 một buổi tham hoan 18
 • #337: Chương 337 một buổi tham hoan 19
 • #338: Chương 338 một buổi tham hoan 20
 • #339: Chương 339 một buổi tham hoan 21
 • #340: Chương 340 một buổi tham hoan 22
 • #341: Chương 341 một buổi tham hoan 23
 • #342: Chương 342 một buổi tham hoan 24
 • #343: Chương 343 một buổi tham hoan 25
 • #344: Chương 344 một buổi tham hoan 26
 • #345: Chương 345 một buổi tham hoan 27
 • #346: Chương 346 một buổi tham hoan 28
 • #347: Chương 347 một buổi tham hoan 29
 • #348: Chương 348 một buổi tham hoan 30
 • #349: Chương 349 một buổi tham hoan 31
 • #350: Chương 350 một buổi tham hoan 32
 • #351: Chương 351 một buổi tham hoan 33
 • #352: Chương 352 một buổi tham hoan 34
 • #353: Chương 353 một buổi tham hoan 35
 • #354: Chương 354 một buổi tham hoan 36
 • #355: Chương 355 một buổi tham hoan 37
 • #356: Chương 356 một buổi tham hoan 38
 • #357: Chương 357 một buổi tham hoan 39
 • #358: Chương 358 một buổi tham hoan 40
 • #359: Chương 359 một buổi tham hoan 41
 • #360: Chương 360 một buổi tham hoan 42
 • #361: Chương 361 một buổi tham hoan 43
 • #362: Chương 362 một buổi tham hoan 44
 • #363: Chương 363 một buổi tham hoan 45
 • #364: Chương 364 một buổi tham hoan 46
 • #365: Chương 365 một buổi tham hoan 47
 • #366: Chương 366 một buổi tham hoan 48
 • #367: Chương 367 một buổi tham hoan 49
 • #368: Chương 368 mạt thế trong lồng tước 1
 • #369: Chương 369 mạt thế trong lồng tước 2
 • #370: Chương 370 mạt thế trong lồng tước 3
 • #371: Chương 371 mạt thế trong lồng tước 4
 • #372: Chương 372 mạt thế trong lồng tước 5
 • #373: Chương 373 mạt thế trong lồng tước 6
 • #374: Chương 374 mạt thế trong lồng tước 7
 • #375: Chương 375 mạt thế trong lồng tước 8
 • #376: Chương 376 mạt thế trong lồng tước 9
 • #377: Chương 377 mạt thế trong lồng tước 10
 • #378: Chương 378 mạt thế trong lồng tước 11
 • #379: Chương 379 mạt thế trong lồng tước 12
 • #380: Chương 380 mạt thế trong lồng tước 13
 • #381: Chương 381 mạt thế trong lồng tước 14
 • #382: Chương 382 mạt thế trong lồng tước 15
 • #383: Chương 383 mạt thế trong lồng tước 16
 • #384: Chương 384 mạt thế trong lồng tước 17
 • #385: Chương 385 mạt thế trong lồng tước 18
 • #386: Chương 386 mạt thế trong lồng tước 19
 • #387: Chương 387 mạt thế trong lồng tước 20
 • #388: Chương 388 mạt thế trong lồng tước 21
 • #389: Chương 389 mạt thế trong lồng tước 22
 • #390: Chương 390 mạt thế trong lồng tước 23
 • #391: Chương 391 mạt thế trong lồng tước 24
 • #392: Chương 392 mạt thế trong lồng tước 25
 • #393: Chương 393 mạt thế trong lồng tước 26
 • #394: Chương 394 mạt thế trong lồng tước 27
 • #395: Chương 395 mạt thế trong lồng tước 28
 • #396: Chương 396 mạt thế trong lồng tước 29
 • #397: Chương 397 mạt thế trong lồng tước 30
 • #398: Chương 398 mạt thế trong lồng tước 31
 • #399: Chương 399 mạt thế trong lồng tước 32
 • #400: Chương 400 mạt thế trong lồng tước 33
 • #401: Chương 401 mạt thế trong lồng tước 34
 • #402: Chương 402 mạt thế trong lồng tước 35
 • #403: Chương 403 mạt thế trong lồng tước 36
 • #404: Chương 404 mạt thế trong lồng tước 37
 • #405: Chương 405 mạt thế trong lồng tước 38
 • #406: Chương 406 mạt thế trong lồng tước 39
 • #407: Chương 407 mạt thế trong lồng tước 40
 • #408: Chương 408 mạt thế trong lồng tước 41
 • #409: Chương 409 mạt thế trong lồng tước 42
 • #410: Chương 410 mạt thế trong lồng tước 43
 • #411: Chương 411 mạt thế trong lồng tước 44
 • #412: Chương 412 mạt thế trong lồng tước 45
 • #413: Chương 413 mạt thế trong lồng tước 46
 • #414: Chương 414 mạt thế trong lồng tước 47
 • #415: Chương 415 mạt thế trong lồng tước 48
 • #416: Chương 416 đừng nhúc nhích ta vạt áo 1
 • #417: Chương 417 đừng nhúc nhích ta vạt áo 2
 • #418: Chương 418 đừng nhúc nhích ta vạt áo 3
 • #419: Chương 419 đừng nhúc nhích ta vạt áo 4
 • #420: Chương 420 đừng nhúc nhích ta vạt áo 5
 • #421: Chương 421 đừng nhúc nhích ta vạt áo 6
 • #422: Chương 422 đừng nhúc nhích ta vạt áo 7
 • #423: Chương 423 đừng nhúc nhích ta vạt áo 8
 • #424: Chương 424 đừng nhúc nhích ta vạt áo 9
 • #425: Chương 425 đừng nhúc nhích ta vạt áo 10
 • #426: Chương 426 đừng nhúc nhích ta vạt áo 11
 • #427: Chương 427 đừng nhúc nhích ta vạt áo 12
 • #428: Chương 428 đừng nhúc nhích ta vạt áo 13
 • #429: Chương 429 đừng nhúc nhích ta vạt áo 14
 • #430: Chương 430 đừng nhúc nhích ta vạt áo 15
 • #431: Chương 431 đừng nhúc nhích ta vạt áo 16
 • #432: Chương 432 đừng nhúc nhích ta vạt áo 17
 • #433: Chương 433 đừng nhúc nhích ta vạt áo 18
 • #434: Chương 434 đừng nhúc nhích ta vạt áo 19
 • #435: Chương 435 đừng nhúc nhích ta vạt áo 20
 • #436: Chương 436 đừng nhúc nhích ta vạt áo 21
 • #437: Chương 437 đừng nhúc nhích ta vạt áo 22
 • #438: Chương 438 đừng nhúc nhích ta vạt áo 23
 • #439: Chương 439 đừng nhúc nhích ta vạt áo 24
 • #440: Chương 440 đừng nhúc nhích ta vạt áo 25
 • #441: Chương 441 đừng nhúc nhích ta vạt áo 26
 • #442: Chương 442 đừng nhúc nhích ta vạt áo 27
 • #443: Chương 443 đừng nhúc nhích ta vạt áo 28
 • #444: Chương 444 đừng nhúc nhích ta vạt áo 29
 • #445: Chương 445 đừng nhúc nhích ta vạt áo 30
 • #446: Chương 446 đừng nhúc nhích ta vạt áo 31
 • #447: Chương 447 đừng nhúc nhích ta vạt áo 32
 • #448: Chương 448 đừng nhúc nhích ta vạt áo 33
 • #449: Chương 449 đừng nhúc nhích ta vạt áo 34
 • #450: Chương 450 đừng nhúc nhích ta vạt áo 35
 • #451: Chương 451 đừng nhúc nhích ta vạt áo 36
 • #452: Chương 452 đừng nhúc nhích ta vạt áo 37
 • #453: Chương 453 đừng nhúc nhích ta vạt áo 38
 • #454: Chương 454 đừng nhúc nhích ta vạt áo 39
 • #455: Chương 455 đừng nhúc nhích ta vạt áo 40
 • #456: Chương 456 đừng nhúc nhích ta vạt áo 41
 • #457: Chương 457 đừng nhúc nhích ta vạt áo 42
 • #458: Chương 458 đừng nhúc nhích ta vạt áo 43
 • #459: Chương 459 đừng nhúc nhích ta vạt áo 44
 • #460: Chương 460 đừng nhúc nhích ta vạt áo 45
 • #461: Chương 461 đừng nhúc nhích ta vạt áo 46
 • #462: Chương 462 đừng nhúc nhích ta vạt áo 47
 • #463: Chương 463 đừng nhúc nhích ta vạt áo 48
 • #464: Chương 464 đại thần chỉ nghĩ về hưu 1
 • #465: Chương 465 đại thần chỉ nghĩ về hưu 2
 • #466: Chương 466 đại thần chỉ nghĩ về hưu 3
 • #467: Chương 467 đại thần chỉ nghĩ về hưu 4
 • #468: Chương 468 đại thần chỉ nghĩ về hưu 5
 • #469: Chương 469 đại thần chỉ nghĩ về hưu 6
 • #470: Chương 470 đại thần chỉ nghĩ về hưu 7
 • #471: Chương 471 đại thần chỉ nghĩ về hưu 8
 • #472: Chương 472 đại thần chỉ nghĩ về hưu 9
 • #473: Chương 473 đại thần chỉ nghĩ về hưu 10
 • #474: Chương 474 đại thần chỉ nghĩ về hưu 11
 • #475: Chương 475 đại thần chỉ nghĩ về hưu 12
 • #476: Chương 476 đại thần chỉ nghĩ về hưu 13
 • #477: Chương 477 đại thần chỉ nghĩ về hưu 14
 • #478: Chương 478 đại thần chỉ nghĩ về hưu 15
 • #479: Chương 479 đại thần chỉ nghĩ về hưu 16
 • #480: Chương 480 đại thần chỉ nghĩ về hưu 17
 • #481: Chương 481 đại thần chỉ nghĩ về hưu 18
 • #482: Chương 482 đại thần chỉ nghĩ về hưu 19
 • #483: Chương 483 đại thần chỉ nghĩ về hưu 20
 • #484: Chương 484 đại thần chỉ nghĩ về hưu 21
 • #485: Chương 485 đại thần chỉ nghĩ về hưu 22
 • #486: Chương 486 đại thần chỉ nghĩ về hưu 23
 • #487: Chương 487 đại thần chỉ nghĩ về hưu 24
 • #488: Chương 488 đại thần chỉ nghĩ về hưu 25
 • #489: Chương 489 đại thần chỉ nghĩ về hưu 26
 • #490: Chương 490 đại thần chỉ nghĩ về hưu 27
 • #491: Chương 491 đại thần chỉ nghĩ về hưu 28
 • #492: Chương 492 đại thần chỉ nghĩ về hưu 29
 • #493: Chương 493 đại thần chỉ nghĩ về hưu 30
 • #494: Chương 494 đại thần chỉ nghĩ về hưu 31
 • #495: Chương 495 đại thần chỉ nghĩ về hưu 32
 • #496: Chương 496 đại thần chỉ nghĩ về hưu 33
 • #497: Chương 497 đại thần chỉ nghĩ về hưu 34
 • #498: Chương 498 đại thần chỉ nghĩ về hưu 35
 • #499: Chương 499 đại thần chỉ nghĩ về hưu 36
 • #500: Chương 500 đại thần chỉ nghĩ về hưu 37
 • #501: Chương 501 đại thần chỉ nghĩ về hưu 38
 • #502: Chương 502 đại thần chỉ nghĩ về hưu 39
 • #503: Chương 503 đại thần chỉ nghĩ về hưu 40
 • #504: Chương 504 đại thần chỉ nghĩ về hưu 41
 • #505: Chương 505 đại thần chỉ nghĩ về hưu 42
 • #506: Chương 506 đại thần chỉ nghĩ về hưu 43
 • #507: Chương 507 đại thần chỉ nghĩ về hưu 44
 • #508: Chương 508 đại thần chỉ nghĩ về hưu 45
 • #509: Chương 509 đại thần chỉ nghĩ về hưu 46
 • #510: Chương 510 đại thần chỉ nghĩ về hưu 47
 • #511: Chương 511 đại thần chỉ nghĩ về hưu 48
 • #512: Chương 512 đại thần chỉ nghĩ về hưu 49
 • #513: Chương 513 thật giả thiên kim 1
 • #514: Chương 514 thật giả thiên kim 2
 • #515: Chương 515 thật giả thiên kim 3
 • #516: Chương 516 thật giả thiên kim 4
 • #517: Chương 517 thật giả thiên kim 5
 • #518: Chương 518 thật giả thiên kim 6
 • #519: Chương 519 thật giả thiên kim 7
 • #520: Chương 520 thật giả thiên kim 8
 • #521: Chương 521 thật giả thiên kim 9
 • #522: Chương 522 thật giả thiên kim 10
 • #523: Chương 523 thật giả thiên kim 11
 • #524: Chương 524 thật giả thiên kim 12
 • #525: Chương 525 thật giả thiên kim 13
 • #526: Chương 526 thật giả thiên kim 14
 • #527: Chương 527 thật giả thiên kim 15
 • #528: Chương 528 thật giả thiên kim 16
 • #529: Chương 529 thật giả thiên kim 17
 • #530: Chương 530 thật giả thiên kim 18
 • #531: Chương 531 thật giả thiên kim 19
 • #532: Chương 532 thật giả thiên kim 20
 • #533: Chương 533 thật giả thiên kim 21
 • #534: Chương 534 thật giả thiên kim 22
 • #535: Chương 535 thật giả thiên kim 23
 • #536: Chương 536 thật giả thiên kim 24
 • #537: Chương 537 thật giả thiên kim 25
 • #538: Chương 538 thật giả thiên kim 26
 • #539: Chương 539 thật giả thiên kim 27
 • #540: Chương 540 thật giả thiên kim 28
 • #541: Chương 541 thật giả thiên kim 29
 • #542: Chương 542 thật giả thiên kim 30
 • #543: Chương 543 thật giả thiên kim 31
 • #544: Chương 544 thật giả thiên kim 32
 • #545: Chương 545 thật giả thiên kim 33
 • #546: Chương 546 thật giả thiên kim 34
 • #547: Chương 547 thật giả thiên kim 35
 • #548: Chương 548 thật giả thiên kim 36
 • #549: Chương 549 thật giả thiên kim 37
 • #550: Chương 550 thật giả thiên kim 38
 • #551: Chương 551 thật giả thiên kim 39
 • #552: Chương 552 thật giả thiên kim 40
 • #553: Chương 553 thật giả thiên kim 41
 • #554: Chương 554 tra nam tẩy không bạch 1
 • #555: Chương 555 tra nam tẩy không bạch 2
 • #556: Chương 556 tra nam tẩy không bạch 3
 • #557: Chương 557 tra nam tẩy không bạch 4
 • #558: Chương 558 tra nam tẩy không bạch 5
 • #559: Chương 559 tra nam tẩy không bạch 6
 • #560: Chương 560 tra nam tẩy không bạch 7
 • #561: Chương 561 tra nam tẩy không bạch 8
 • #562: Chương 562 tra nam tẩy không bạch 9
 • #563: Chương 563 tra nam tẩy không bạch 10
 • #564: Chương 564 tra nam tẩy không bạch 11
 • #565: Chương 565 tra nam tẩy không bạch 12
 • #566: Chương 566 tra nam tẩy không bạch 13
 • #567: Chương 567 tra nam tẩy không bạch 14
 • #568: Chương 568 tra nam tẩy không bạch 15
 • #569: Chương 569 tra nam tẩy không bạch 16
 • #570: Chương 570 tra nam tẩy không bạch 17
 • #571: Chương 571 tra nam tẩy không bạch 18
 • #572: Chương 572 tra nam tẩy không bạch 19
 • #573: Chương 573 tra nam tẩy không bạch 20
 • #574: Chương 574 tra nam tẩy không bạch 21
 • #575: Chương 575 tra nam tẩy không bạch 22
 • #576: Chương 576 tra nam tẩy không bạch 23
 • #577: Chương 577 tra nam tẩy không bạch 24
 • #578: Chương 578 tra nam tẩy không bạch 25
 • #579: Chương 579 tra nam tẩy không bạch 26
 • #580: Chương 580 tra nam tẩy không bạch 27
 • #581: Chương 581 tra nam tẩy không bạch 28
 • #582: Chương 582 tra nam tẩy không bạch 29
 • #583: Chương 583 tra nam tẩy không bạch 30
 • #584: Chương 584 tra nam tẩy không bạch 31
 • #585: Chương 585 tra nam tẩy không bạch 32
 • #586: Chương 586 tra nam tẩy không bạch 33
 • #587: Chương 587 tra nam tẩy không bạch 34
 • #588: Chương 588 tra nam tẩy không bạch 35
 • #589: Chương 589 tra nam tẩy không bạch 36
 • #590: Chương 590 tra nam tẩy không bạch 37
 • #591: Chương 591 tra nam tẩy không bạch 38
 • #592: Chương 592 tra nam tẩy không bạch 39
 • #593: Chương 593 tra nam tẩy không bạch 40
 • #594: Chương 594 tra nam tẩy không bạch 41
 • #595: Chương 595 tra nam tẩy không bạch 42
 • #596: Chương 596 tra nam tẩy không bạch 43
 • #597: Chương 597 tra nam tẩy không bạch 44
 • #598: Chương 598 tra nam tẩy không bạch 45
 • #599: Chương 599 tra nam tẩy không bạch 46
 • #600: Chương 600 sư tôn hôm nay lạnh sao 1
 • #601: Chương 601 sư tôn hôm nay lạnh sao 2
 • #602: Chương 602 sư tôn hôm nay lạnh sao 3
 • #603: Chương 603 sư tôn hôm nay lạnh sao 4
 • #604: Chương 604 sư tôn hôm nay lạnh sao 5
 • #605: Chương 605 sư tôn hôm nay lạnh sao 6
 • #606: Chương 606 sư tôn hôm nay lạnh sao 7
 • #607: Chương 607 sư tôn hôm nay lạnh sao 8
 • #608: Chương 608 sư tôn hôm nay lạnh sao 9
 • #609: Chương 609 sư tôn hôm nay lạnh sao 10
 • #610: Chương 610 sư tôn hôm nay lạnh sao 11
 • #611: Chương 611 sư tôn hôm nay lạnh sao 12
 • #612: Chương 612 sư tôn hôm nay lạnh sao 13
 • #613: Chương 613 sư tôn hôm nay lạnh sao 14
 • #614: Chương 614 sư tôn hôm nay lạnh sao 15
 • #615: Chương 615 sư tôn hôm nay lạnh sao 16
 • #616: Chương 616 sư tôn hôm nay lạnh sao 17
 • #617: Chương 617 sư tôn hôm nay lạnh sao 18
 • #618: Chương 618 sư tôn hôm nay lạnh sao 19
 • #619: Chương 619 sư tôn hôm nay lạnh sao 20
 • #620: Chương 620 sư tôn hôm nay lạnh sao 21
 • #621: Chương 621 sư tôn hôm nay lạnh sao 22
 • #622: Chương 622 sư tôn hôm nay lạnh sao 23
 • #623: Chương 623 sư tôn hôm nay lạnh sao 24
 • #624: Chương 624 sư tôn hôm nay lạnh sao 25
 • #625: Chương 625 sư tôn hôm nay lạnh sao 26
 • #626: Chương 626 sư tôn hôm nay lạnh sao 27
 • #627: Chương 627 sư tôn hôm nay lạnh sao 28
 • #628: Chương 628 sư tôn hôm nay lạnh sao 29
 • #629: Chương 629 sư tôn hôm nay lạnh sao 30
 • #630: Chương 630 sư tôn hôm nay lạnh sao 31
 • #631: Chương 631 sư tôn hôm nay lạnh sao 32
 • #632: Chương 632 sư tôn hôm nay lạnh sao 33
 • #633: Chương 633 sư tôn hôm nay lạnh sao 34
 • #634: Chương 634 sư tôn hôm nay lạnh sao 35
 • #635: Chương 635 sư tôn hôm nay lạnh sao 36
 • #636: Chương 636 sư tôn hôm nay lạnh sao 37
 • #637: Chương 637 sư tôn hôm nay lạnh sao 38
 • #638: Chương 638 sư tôn hôm nay lạnh sao 39
 • #639: Chương 639 sư tôn hôm nay lạnh sao 40
 • #640: Chương 640 sư tôn hôm nay lạnh sao 41
 • #641: Chương 641 sư tôn hôm nay lạnh sao 42
 • #642: Chương 642 sư tôn hôm nay lạnh sao 43
 • #643: Chương 643 sư tôn hôm nay lạnh sao 44
 • #644: Chương 644 sư tôn hôm nay lạnh sao 45
 • #645: Chương 645 sư tôn hôm nay lạnh sao 46
 • #646: Chương 646 sư tôn hôm nay lạnh sao 47
 • #647: Chương 647 bá tổng hung hăng ái 1
 • #648: Chương 648 bá tổng hung hăng ái 2
 • #649: Chương 649 bá tổng hung hăng ái 3
 • #650: Chương 650 bá tổng hung hăng ái 4
 • #651: Chương 651 bá tổng hung hăng ái 5
 • #652: Chương 652 bá tổng hung hăng ái 6
 • #653: Chương 653 bá tổng hung hăng ái 7
 • #654: Chương 654 bá tổng hung hăng ái 8
 • #655: Chương 655 bá tổng hung hăng ái 9
 • #656: Chương 656 bá tổng hung hăng ái 10
 • #657: Chương 657 bá tổng hung hăng ái 11
 • #658: Chương 658 bá tổng hung hăng ái 12
 • #659: Chương 659 bá tổng hung hăng ái 13
 • #660: Chương 660 bá tổng hung hăng ái 14
 • #661: Chương 661 bá tổng hung hăng ái 15
 • #662: Chương 662 bá tổng hung hăng ái 16
 • #663: Chương 663 bá tổng hung hăng ái 17
 • #664: Chương 664 bá tổng hung hăng ái 18
 • #665: Chương 665 bá tổng hung hăng ái 19
 • #666: Chương 666 bá tổng hung hăng ái 20
 • #667: Chương 667 bá tổng hung hăng ái 21
 • #668: Chương 668 bá tổng hung hăng ái 22
 • #669: Chương 669 bá tổng hung hăng ái 23
 • #670: Chương 670 bá tổng hung hăng ái 24
 • #671: Chương 671 bá tổng hung hăng ái 25
 • #672: Chương 672 bá tổng hung hăng ái 26
 • #673: Chương 673 bá tổng hung hăng ái 27
 • #674: Chương 674 bá tổng hung hăng ái 28
 • #675: Chương 675 bá tổng hung hăng ái 29
 • #676: Chương 676 bá tổng hung hăng ái 30
 • #677: Chương 677 bá tổng hung hăng ái 31
 • #678: Chương 678 bá tổng hung hăng ái 32
 • #679: Chương 679 bá tổng hung hăng ái 33
 • #680: Chương 680 bá tổng hung hăng ái 34
 • #681: Chương 681 bá tổng hung hăng ái 35
 • #682: Chương 682 bá tổng hung hăng ái 36
 • #683: Chương 683 bá tổng hung hăng ái 37
 • #684: Chương 684 bá tổng hung hăng ái 38
 • #685: Chương 685 bá tổng hung hăng ái 39
 • #686: Chương 686 bá tổng hung hăng ái 40
 • #687: Chương 687 bá tổng hung hăng ái 41
 • #688: Chương 688 bá tổng hung hăng ái 42
 • #689: Chương 689 bá tổng hung hăng ái 43
 • #690: Chương 690 bá tổng hung hăng ái 44
 • #691: Chương 691 bá tổng hung hăng ái 45
 • #692: Chương 692 bá tổng hung hăng ái 46
 • #693: Chương 693 bá tổng hung hăng ái 47
 • #694: Chương 694 bá tổng hung hăng ái 48
 • #695: Chương 695 bá tổng hung hăng ái 49
 • #696: Chương 696 bá tổng hung hăng ái 50
 • #697: Chương 697 bá tổng hung hăng ái 51
 • #698: Chương 698 bá tổng hung hăng ái 52
 • #699: Chương 699 bá tổng hung hăng ái 53
 • #700: Chương 700 bá tổng hung hăng ái 54
 • #701: Chương 701 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 1
 • #702: Chương 702 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 2
 • #703: Chương 703 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 3
 • #704: Chương 704 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 4
 • #705: Chương 705 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 5
 • #706: Chương 706 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 6
 • #707: Chương 707 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 7
 • #708: Chương 708 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 8
 • #709: Chương 709 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 9
 • #710: Chương 710 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 10
 • #711: Chương 711 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 11
 • #712: Chương 712 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 12
 • #713: Chương 713 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 13
 • #714: Chương 714 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 14
 • #715: Chương 715 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 15
 • #716: Chương 716 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 16
 • #717: Chương 717 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 17
 • #718: Chương 718 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 18
 • #719: Chương 719 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 19
 • #720: Chương 720 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 20
 • #721: Chương 721 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 21
 • #722: Chương 722 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 22
 • #723: Chương 723 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 23
 • #724: Chương 724 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 24
 • #725: Chương 725 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 25
 • #726: Chương 726 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 26
 • #727: Chương 727 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 27
 • #728: Chương 728 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 28
 • #729: Chương 729 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 29
 • #730: Chương 730 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 30
 • #731: Chương 731 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 31
 • #732: Chương 732 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 32
 • #733: Chương 734 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 34
 • #734: Chương 735 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 35
 • #735: Chương 736 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 36
 • #736: Chương 737 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 37
 • #737: Chương 738 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 38
 • #738: Chương 739 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 39
 • #739: Chương 740 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 40
 • #740: Chương 741 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 41
 • #741: Chương 742 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 42
 • #742: Chương 743 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 43
 • #743: Chương 744 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 44
 • #744: Chương 745 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 45
 • #745: Chương 746 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 46
 • #746: Chương 747 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 47
 • #747: Chương 748 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 48
 • #748: Chương 749 yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 49
 • #749: Chương 750 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 1
 • #750: Chương 751 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 2
 • #751: Chương 752 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 3
 • #752: Chương 753 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 4
 • #753: Chương 754 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 5
 • #754: Chương 755 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 6
 • #755: Chương 756 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 7
 • #756: Chương 757 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 8
 • #757: Chương 758 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 9
 • #758: Chương 759 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 10
 • #759: Chương 760 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 11
 • #760: Chương 761 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 12
 • #761: Chương 762 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 13
 • #762: Chương 763 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 14
 • #763: Chương 764 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 15
 • #764: Chương 765 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 16
 • #765: Chương 766 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 17
 • #766: Chương 767 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 18
 • #767: Chương 768 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 19
 • #768: Chương 769 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 20
 • #769: Chương 770 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 21
 • #770: Chương 771 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 22
 • #771: Chương 772 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 23
 • #772: Chương 773 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 24
 • #773: Chương 774 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 25
 • #774: Chương 775 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 26
 • #775: Chương 776 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 27
 • #776: Chương 777 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 28
 • #777: Chương 778 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 29
 • #778: Chương 779 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 30
 • #779: Chương 780 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 31
 • #780: Chương 781 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 32
 • #781: Chương 782 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 33
 • #782: Chương 783 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 34
 • #783: Chương 784 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 35
 • #784: Chương 785 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 36
 • #785: Chương 786 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 37
 • #786: Chương 787 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 38
 • #787: Chương 788 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 39
 • #788: Chương 789 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 40
 • #789: Chương 790 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 41
 • #790: Chương 791 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 42
 • #791: Chương 792 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 43
 • #792: Chương 793 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 44
 • #793: Chương 794 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 45
 • #794: Chương 795 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 46
 • #795: Chương 796 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 47
 • #796: Chương 797 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 48
 • #797: Chương 798 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 49
 • #798: Chương 799 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 50
 • #799: Chương 800 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 51
 • #800: Chương 801 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 52
 • #801: Chương 802 pháo hôi nữ xứng tam cân nửa 53
 • #802: Chương 803 trưởng tỷ như mẹ 1
 • #803: Chương 804 trưởng tỷ như mẹ 2
 • #804: Chương 805 trưởng tỷ như mẹ 3
 • #805: Chương 806 trưởng tỷ như mẹ 4
 • #806: Chương 807 trưởng tỷ như mẹ 5
 • #807: Chương 808 trưởng tỷ như mẹ 6
 • #808: Chương 809 trưởng tỷ như mẹ 7
 • #809: Chương 810 trưởng tỷ như mẹ 8
 • #810: Chương 811 trưởng tỷ như mẹ 9
 • #811: Chương 812 trưởng tỷ như mẹ 10
 • #812: Chương 813 trưởng tỷ như mẹ 11
 • #813: Chương 814 trưởng tỷ như mẹ 12
 • #814: Chương 815 trưởng tỷ như mẹ 13
 • #815: Chương 816 trưởng tỷ như mẹ 14
 • #816: Chương 817 trưởng tỷ như mẹ 15
 • #817: Chương 818 trưởng tỷ như mẹ 16
 • #818: Chương 819 trưởng tỷ như mẹ 17
 • #819: Chương 820 trưởng tỷ như mẹ 18
 • #820: Chương 821 trưởng tỷ như mẹ 19
 • #821: Chương 822 trưởng tỷ như mẹ 20
 • #822: Chương 823 trưởng tỷ như mẹ 21
 • #823: Chương 824 trưởng tỷ như mẹ 22
 • #824: Chương 825 trưởng tỷ như mẹ 23
 • #825: Chương 826 trưởng tỷ như mẹ 24
 • #826: Chương 827 trưởng tỷ như mẹ 25
 • #827: Chương 828 trưởng tỷ như mẹ 26
 • #828: Chương 829 trưởng tỷ như mẹ 27
 • #829: Chương 830 trưởng tỷ như mẹ 28
 • #830: Chương 831 trưởng tỷ như mẹ 29
 • #831: Chương 832 trưởng tỷ như mẹ 30
 • #832: Chương 833 trưởng tỷ như mẹ 31
 • #833: Chương 834 trưởng tỷ như mẹ 32
 • #834: Chương 835 trưởng tỷ như mẹ 33
 • #835: Chương 836 trưởng tỷ như mẹ 34
 • #836: Chương 837 trưởng tỷ như mẹ 35
 • #837: Chương 838 trưởng tỷ như mẹ 36
 • #838: Chương 839 trưởng tỷ như mẹ 37
 • #839: Chương 840 trưởng tỷ như mẹ 38
 • #840: Chương 841 trưởng tỷ như mẹ 39
 • #841: Chương 842 trưởng tỷ như mẹ 40
 • #842: Chương 843 trưởng tỷ như mẹ 41
 • #843: Chương 844 trưởng tỷ như mẹ 42
 • #844: Chương 845 trưởng tỷ như mẹ 43
 • #845: Chương 846 trưởng tỷ như mẹ 44
 • #846: Chương 847 trưởng tỷ như mẹ 45
 • #847: Chương 848 trưởng tỷ như mẹ 46
 • #848: Chương 849 trưởng tỷ như mẹ 47
 • #849: Chương 850 trưởng tỷ như mẹ 48
 • #850: Chương 851 trưởng tỷ như mẹ 49
 • #851: Chương 852 trưởng tỷ như mẹ 50
 • #852: Chương 853 trưởng tỷ như mẹ 51
 • #853: Chương 854 trưởng tỷ như mẹ 52
 • #854: Chương 855 trưởng tỷ như mẹ 53
 • #855: Chương 856 trưởng tỷ như mẹ 54
 • #856: Chương 857 trưởng tỷ như mẹ 55
 • #857: Chương 858 trưởng tỷ như mẹ 56
 • #858: Chương 859 trưởng tỷ như mẹ 57
 • #859: Chương 860 trưởng tỷ như mẹ 58
 • #860: Chương 861 trưởng tỷ như mẹ 59
 • #861: Chương 862 trưởng tỷ như mẹ 60
 • #862: Chương 863 trưởng tỷ như mẹ 61
 • #863: Chương 864 bạch nguyệt quang 1
 • #864: Chương 865 bạch nguyệt quang 2
 • #865: Chương 866 bạch nguyệt quang 3
 • #866: Chương 867 bạch nguyệt quang 4
 • #867: Chương 868 bạch nguyệt quang 5
 • #868: Chương 869 bạch nguyệt quang 6
 • #869: Chương 870 bạch nguyệt quang 7
 • #870: Chương 871 bạch nguyệt quang 8
 • #871: Chương 872 bạch nguyệt quang 9
 • #872: Chương 873 bạch nguyệt quang 10
 • #873: Chương 874 bạch nguyệt quang 11
 • #874: Chương 875 bạch nguyệt quang 12
 • #875: Chương 876 bạch nguyệt quang 13
 • #876: Chương 877 bạch nguyệt quang 14
 • #877: Chương 878 bạch nguyệt quang 15
 • #878: Chương 879 bạch nguyệt quang 16
 • #879: Chương 880 bạch nguyệt quang 17
 • #880: Chương 881 bạch nguyệt quang 18
 • #881: Chương 882 bạch nguyệt quang 19
 • #882: Chương 883 bạch nguyệt quang 20
 • #883: Chương 884 bạch nguyệt quang 21
 • #884: Chương 885 bạch nguyệt quang 22
 • #885: Chương 886 bạch nguyệt quang 23
 • #886: Chương 887 bạch nguyệt quang 24
 • #887: Chương 888 bạch nguyệt quang 25
 • #888: Chương 889 bạch nguyệt quang 26
 • #889: Chương 890 bạch nguyệt quang 27
 • #890: Chương 891 bạch nguyệt quang 28
 • #891: Chương 892 bạch nguyệt quang 29
 • #892: Chương 893 bạch nguyệt quang 30
 • #893: Chương 894 bạch nguyệt quang 31
 • #894: Chương 895 bạch nguyệt quang 32
 • #895: Chương 896 bạch nguyệt quang 33
 • #896: Chương 897 bạch nguyệt quang 34
 • #897: Chương 898 bạch nguyệt quang 35
 • #898: Chương 899 bạch nguyệt quang 36
 • #899: Chương 900 bạch nguyệt quang 37
 • #900: Chương 901 bạch nguyệt quang 38
 • #901: Chương 902 bạch nguyệt quang 39
 • #902: Chương 903 bạch nguyệt quang 40
 • #903: Chương 904 bạch nguyệt quang 41
 • #904: Chương 905 bạch nguyệt quang 42
 • #905: Chương 906 bạch nguyệt quang 43
 • #906: Chương 907 bạch nguyệt quang 44
 • #907: Chương 908 bạch nguyệt quang 45
 • #908: Chương 909 bạch nguyệt quang 46
 • #909: Chương 910 bạch nguyệt quang 47
 • #910: Chương 911 bạch nguyệt quang 48
 • #911: Chương 912 bạch nguyệt quang 49
 • #912: Chương 913 bạch nguyệt quang 50
 • #913: Chương 914 bạch nguyệt quang 51
 • #914: Chương 915 bạch nguyệt quang 52
 • #915: Chương 916 bạch nguyệt quang 53
 • #916: Chương 917 bạch nguyệt quang 54
 • #917: Chương 918 bạch nguyệt quang 55
 • #918: Chương 919 bạch nguyệt quang 56
 • #919: Chương 920 bạch nguyệt quang 57
 • #920: Chương 921 gương AB mặt 1
 • #921: Chương 922 gương AB mặt 2
 • #922: Chương 923 gương AB mặt 3
 • #923: Chương 924 gương AB mặt 4
 • #924: Chương 925 gương AB mặt 5
 • #925: Chương 926 gương AB mặt 6
 • #926: Chương 927 gương AB mặt 7
 • #927: Chương 928 gương AB mặt 8
 • #928: Chương 929 gương AB mặt 9
 • #929: Chương 930 gương AB mặt 10
 • #930: Chương 931 gương AB mặt 11
 • #931: Chương 932 gương AB mặt 12
 • #932: Chương 933 gương AB mặt 13
 • #933: Chương 934 gương AB mặt 14
 • #934: Chương 935 gương AB mặt 15
 • #935: Chương 936 gương AB mặt 16
 • #936: Chương 937 gương AB mặt 17
 • #937: Chương 938 gương AB mặt 18
 • #938: Chương 939 gương AB mặt 19
 • #939: Chương 940 gương AB mặt 20
 • #940: Chương 941 gương AB mặt 21
 • #941: Chương 942 gương AB mặt 22
 • #942: Chương 943 gương AB mặt 23
 • #943: Chương 944 gương AB mặt 24
 • #944: Chương 945 gương AB mặt 25
 • #945: Chương 946 gương AB mặt 26
 • #946: Chương 947 gương AB mặt 27
 • #947: Chương 946 gương AB mặt 28
 • #948: Chương 947 gương AB mặt 29
 • #949: Chương 948 gương AB mặt 30
 • #950: Chương 949 gương AB mặt 31
 • #951: Chương 950 gương AB mặt 32
 • #952: Chương 951 gương AB mặt 33
 • #953: Chương 952 gương AB mặt 34
 • #954: Chương 953 gương AB mặt 35
 • #955: Chương 954 gương AB mặt 36
 • #956: Chương 955 gương AB mặt 37
 • #957: Chương 956 gương AB mặt 38
 • #958: Chương 957 gương AB mặt 39
 • #959: Chương 958 gương AB mặt 40
 • #960: Chương 959 gương AB mặt 41
 • #961: Chương 960 gương AB mặt 42
 • #962: Chương 961 gương AB mặt 43
 • #963: Chương 962 gương AB mặt 44
 • #964: Chương 963 gương AB mặt 45
 • #965: Chương 964 gương AB mặt 46
 • #966: Chương 965 gương AB mặt 47
 • #967: Chương 966 gương AB mặt 48
 • #968: Chương 967 gương AB mặt 49
 • #969: Chương 968 gương AB mặt 50
 • #970: Chương 969 gương AB mặt 51
 • #971: Chương 970 gương AB mặt 52
 • #972: Chương 971 gương AB mặt 53
 • #973: Chương 972 gương AB mặt 54
 • #974: Chương 973 gương AB mặt 55
 • #975: Chương 974 gương AB mặt 56
 • #976: Chương 975 gương AB mặt 57
 • #977: Chương 976 gương AB mặt 58
 • #978: Chương 977 gương AB mặt 59
 • #979: Chương 978 gương AB mặt 60
 • #980: Chương 979 gương AB mặt 61
 • #981: Chương 980 gương AB mặt 62
 • #982: Chương 981 gương AB mặt 63
 • #983: Chương 982 gương AB mặt 64
 • #984: Chương 983 gương AB mặt 65
 • #985: Chương 984 gương AB mặt 66
 • #986: Chương 985 đế vương có thuật đọc tâm 1
 • #987: Chương 986 đế vương có thuật đọc tâm 2
 • #988: Chương 987 đế vương có thuật đọc tâm 3
 • #989: Chương 988 đế vương có thuật đọc tâm 4
 • #990: Chương 989 đế vương có thuật đọc tâm 5
 • #991: Chương 990 đế vương có thuật đọc tâm 6
 • #992: Chương 991 đế vương có thuật đọc tâm 7
 • #993: Chương 992 đế vương có thuật đọc tâm 8
 • #994: Chương 993 đế vương có thuật đọc tâm 9
 • #995: Chương 994 đế vương có thuật đọc tâm 10
 • #996: Chương 995 đế vương có thuật đọc tâm 11
 • #997: Chương 996 đế vương có thuật đọc tâm 12
 • #998: Chương 997 đế vương có thuật đọc tâm 13
 • #999: Chương 998 đế vương có thuật đọc tâm 14
 • #1000: Chương 999 đế vương có thuật đọc tâm 15
 • #1001: Chương 1000 đế vương có thuật đọc tâm 16
 • #1002: Chương 1001 đế vương có thuật đọc tâm 17
 • #1003: Chương 1002 đế vương có thuật đọc tâm 18
 • #1004: Chương 1003 đế vương có thuật đọc tâm 19
 • #1005: Chương 1004 đế vương có thuật đọc tâm 20
 • #1006: Chương 1005 đế vương có thuật đọc tâm 21
 • #1007: Chương 1006 đế vương có thuật đọc tâm 22
 • #1008: Chương 1007 đế vương có thuật đọc tâm 23
 • #1009: Chương 1008 đế vương có thuật đọc tâm 24
 • #1010: Chương 1009 đế vương có thuật đọc tâm 25
 • #1011: Chương 1010 đế vương có thuật đọc tâm 26
 • #1012: Chương 1011 đế vương có thuật đọc tâm 27
 • #1013: Chương 1012 đế vương có thuật đọc tâm 28
 • #1014: Chương 1013 đế vương có thuật đọc tâm 29
 • #1015: Chương 1014 đế vương có thuật đọc tâm 30
 • #1016: Chương 1015 đế vương có thuật đọc tâm 31
 • #1017: Chương 1016 đế vương có thuật đọc tâm 32
 • #1018: Chương 1017 đế vương có thuật đọc tâm 33
 • #1019: Chương 1018 đế vương có thuật đọc tâm 34
 • #1020: Chương 1019 đế vương có thuật đọc tâm 35
 • #1021: Chương 1020 đế vương có thuật đọc tâm 36
 • #1022: Chương 1021 đế vương có thuật đọc tâm 37
 • #1023: Chương 1022 đế vương có thuật đọc tâm 38
 • #1024: Chương 1023 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 1
 • #1025: Chương 1024 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 2
 • #1026: Chương 1025 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 3
 • #1027: Chương 1026 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 4
 • #1028: Chương 1027 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 5
 • #1029: Chương 1028 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 6
 • #1030: Chương 1029 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 7
 • #1031: Chương 1030 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 8
 • #1032: Chương 1031 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 9
 • #1033: Chương 1032 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 10
 • #1034: Chương 1033 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 11
 • #1035: Chương 1034 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 12
 • #1036: Chương 1035 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 13
 • #1037: Chương 1036 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 14
 • #1038: Chương 1037 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 15
 • #1039: Chương 1038 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 16
 • #1040: Chương 1039 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 17
 • #1041: Chương 1040 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 18
 • #1042: Chương 1041 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 19
 • #1043: Chương 1042 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 20
 • #1044: Chương 1043 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 21
 • #1045: Chương 1044 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 22
 • #1046: Chương 1045 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 23
 • #1047: Chương 1046 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 24
 • #1048: Chương 1047 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 25
 • #1049: Chương 1048 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 26
 • #1050: Chương 1049 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 27
 • #1051: Chương 1050 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 28
 • #1052: Chương 1051 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 29
 • #1053: Chương 1052 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 30
 • #1054: Chương 1053 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 31
 • #1055: Chương 1054 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 32
 • #1056: Chương 1055 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 33
 • #1057: Chương 1056 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 34
 • #1058: Chương 1057 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 35
 • #1059: Chương 1058 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 36
 • #1060: Chương 1059 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 37
 • #1061: Chương 1060 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 38
 • #1062: Chương 1061 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 39
 • #1063: Chương 1062 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 40
 • #1064: Chương 1063 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 41
 • #1065: Chương 1064 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 42
 • #1066: Chương 1065 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 43
 • #1067: Chương 1066 cự tuyệt tiếp bàn, từ ta làm khởi 44
 • #1068: Chương 1067 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 1
 • #1069: Chương 1068 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 2
 • #1070: Chương 1069 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 3
 • #1071: Chương 1070 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 4
 • #1072: Chương 1071 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 5
 • #1073: Chương 1072 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 6
 • #1074: Chương 1073 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 7
 • #1075: Chương 1074 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 8
 • #1076: Chương 1075 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 9
 • #1077: Chương 1076 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 10
 • #1078: Chương 1077 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 11
 • #1079: Chương 1078 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 12
 • #1080: Chương 1079 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 13
 • #1081: Chương 1080 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 14
 • #1082: Chương 1081 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 15
 • #1083: Chương 1082 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 16
 • #1084: Chương 1083 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 17
 • #1085: Chương 1084 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 18
 • #1086: Chương 1085 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 19
 • #1087: Chương 1086 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 20
 • #1088: Chương 1087 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 21
 • #1089: Chương 1088 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 22
 • #1090: Chương 1089 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 23
 • #1091: Chương 1090 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 24
 • #1092: Chương 1091 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 25
 • #1093: Chương 1092 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 26
 • #1094: Chương 1093 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 27
 • #1095: Chương 1094 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 28
 • #1096: Chương 1095 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 29
 • #1097: Chương 1096 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 30
 • #1098: Chương 1097 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 31
 • #1099: Chương 1098 thỏ thỏ cay sao đáng yêu 32
 • #1100: Chương 1099 ta muốn thành tiên ( chung chương )
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Trọng Sinh Giới Giải Trí Chi Dựng Thê Ảnh Hậu

THUYS♥️

Thiên Sư Không Xem Bói

THUYS♥️

Phá Cục Giả

TiKay

Hào Môn Cực Phẩm Này Ta Không Làm Nữa

THUYS♥️

Mối Lương Duyên Trời Đánh

THUYS♥️

Đại Đường Tướng Công Tốt

TiKay

Leave a Reply